1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست شناسی دریا
  4. آز شیمی آلی
  5. کتاب شیمی آلی (برای دانشجویان رشته های مهندسی)

شیمی آلی (برای دانشجویان رشته های مهندسی)


نویسندگان : دکترعبدالرضا حاجیپور , دکترهیربد کریمی


درباره کتاب شیمی آلی (برای دانشجویان رشته های مهندسی)

.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۵۳
شابک
9789648476880
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19