1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی معدن
  4. زمین شناسی ساختاری
  5. کتاب زمین‌شناسی ساختاری: سامانه‌های شکستگی شکننده تا شکل‌پذیر

زمین‌شناسی ساختاری: سامانه‌های شکستگی شکننده تا شکل‌پذیر


نویسندگان : دکتر سیدتوحید نبوی , دکتر سیداحمد علوی


درباره کتاب زمین‌شناسی ساختاری: سامانه‌های شکستگی شکننده تا شکل‌پذیر

-

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۸۸۲
شابک
9789644575297
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19