1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی پزشکی
  4. بیو مکانیک
  5. کتاب تحلیل مسایل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L

تحلیل مسایل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L


نویسندگان : دکتر مسعود مهدی زاده رخی , دکتر محمود شریعتی , مهندس علی دادرسی , مهندس حامد قارونی


درباره کتاب تحلیل مسایل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۸۰
شابک
9786007153338
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تحلیل مسایل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/Lدرس‌ها

بیو مکانیک

رشته ها

مهندسی پزشکی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19