1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. شیمی محض
  4. اصول صنایع شیمیایی
  5. کتاب راهنمای عملی شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی سامانه های صنعتی

کتاب راهنمای عملی شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی سامانه های صنعتی


نویسنده : مهندس محمدرضا نفری

مترجم : مهندس محمدرضا نفری


درباره کتاب راهنمای عملی شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی سامانه های صنعتی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۶۰۰
شابک
9786005583328
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب راهنمای عملی شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی سامانه های صنعتیدرس‌ها

اصول صنایع شیمیایی

رشته ها

شیمی محض

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19