1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی
  4. ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی و بنگاه (عمومی و خصوصی )
  5. کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی


نویسنده : مایکل آرمسترانگ

مترجم : حسن رنگریز


درباره کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ماهیت «مدیریت استراتژیک منابع انسانی» جنبه مفهومی و ادراکی دارد و نگرشی کلی دربارۀ چگونگی نیل به ترکیبی از استراتژی‏های کسب وکار و منابع انسانی است. نگاه بلندمدت به جایی که منابع انسانی باید برود و چگونگی نیل به آنجا و سرانجام شیوه تدوین و استقرار و پیاده سازی استراتژی‏های پشتیبان و به هم وابسته منابع انسانی از سودمندی‏های آن بشمار می‏آید. هم‏چنین این مدیریت بیان می‏کند اعضایی که در عرصۀ تخصصی منابع انسانی کار می‏کنند، چگونه باید رویکردی استراتژیک بر پایه عملیات روزمره در پیش گیرند. بدان معنا که آنان به مثابه بخشی از تیم مدیریت عمل‏کنند؛ اطمینان یابند که فعالیت‏های منابع انسانی از کامیابی مستمر استراتژی‏های کسب وکار حمایت می‏کند و آگاهانه در پی آن باشند که فعالیت‏هایشان پدید آورنده ارزش است.

برای درک مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نخست باید مفاهیم مدیریت منابع انسانی و استراتژی را آنگونه که به ترتیب در فصول یک و دو از بخش اول کتاب(چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی) آمده‏اند، درک کنیم؛ سپس در فصل سوم، مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به طور مفصل مورد بررسی قرار می‏دهیم.

بخش دوم کتاب به نقش مدیریت منابع انسانی در عمل و نیز به فرایندهای تدوین و استقرار و پیاده‏سازی استراتژی‏های منابع انسانی می‏پردازد. بخش سوم، همه عرصه‏های اصلی منابع انسانی را که استراتژی‏ها درون آن تدوین می‏شوند، دربرمی‏گیرد. کتاب با ارایه جعبه ابزاری برای تدوین و ایجاد استراتژی‏های منابع انسانی از راه بازنگری استراتژیک به پایان می‏رسد.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۰۲
شابک
9789644685767
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانیدرس‌ها

ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی و بنگاه (عمومی و خصوصی ) راهبردهای مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی پیشرفته

رشته ها

مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مدیریت فرهنگی و هنری مدیریت امور بانکی مدیریت بیمه مدیریت امور گمرکی مدیریت و بازرگانی دریایی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی آموزش و بهسازی منابع انسانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش کتابخانه های دانشگاهی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مدیریت خدمات اجتماعی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدیریت نظارت و بازرسی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه مدیریت امور شهری مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19