1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک
  4. اپتیک غیر خطی 
  5. کتاب مبانی نانواپتیک (جلد دوم)

کتاب مبانی نانواپتیک (جلد دوم)


نویسنده : لوکاس ناوتنی

مترجم : محمد حسین مجلس آرا


درباره کتاب مبانی نانواپتیک (جلد دوم)

_

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۵۷
شابک
9789640181935
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19