1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 24: تیره سیب‌زمینی

فلور (فارسی) ایران شماره 24: تیره سیب‌زمینی


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 24: تیره سیب‌زمینی

در این کتاب از مجموعه "فلور ایران"، اطلاعاتی درباره "تیره سیب زمینی" و پراکندگی این تیره در ایران و جهان به طبع رسیده است.

سال
۱۳۷۷
تعداد صفحات
۱۱۶
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 24: تیره سیب‌زمینیکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 24: تیره سیب‌زمینی


خرید یا کرایه
cancel
19