1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 34: تیره کتان

فلور (فارسی) ایران شماره 34: تیره کتان


نویسندگان : مصطفی اسدی , فریبا شریف‌نیا


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 34: تیره کتان

مخاطبان در این کتاب با تیره کتان و گونه‌های مختلف این گیاه نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این مطالب که با طرح‌های سیاه و سپید همراه است؛ نقشه انتشار گونه‌ها و فهرست به پایان می‌رسد.

سال
۱۳۷۹
تعداد صفحات
۵۰
شابک
964-473-090-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 34: تیره کتانکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 34: تیره کتان


خرید یا کرایه
cancel
19