1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نفت
  4. ریاضیات مهندسی
  5. کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی


نویسندگان : محمدرضا پورنکی , محمود حصارکی , مرتضی فتوحی


درباره کتاب ریاضیات مهندسی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۲۲
شابک
9789643189488
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19