1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. انرژی خورشید و کاربردهای آن
  5. کتاب انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها

انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها


نویسنده : آرنو ها. ام. اسمتس و دیگران

مترجمان : دکتر مجید قناعت‌شعار , سیدمرتضی احمدی ملاسرایی , مسعود ابراری


درباره کتاب انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها

این کتاب یکی از به‌روزترین کتاب‌های در نوع خود و در برگیرندۀ مباحثی دقیق در بارۀ فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک است. کتاب انرژی خورشیدی مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول به مبحث انرژی و انواع انرژی‌ها به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در بخش دوم، فیزیک سلول‌های خورشیدی، ویژگی‌های تابش خورشیدی، فرایندهای ساخت سلول‌های خورشیدی نسل اول و دوم بررسی می‌شود. در بخش سوم که به مهندسی سامانه‌های خورشیدی اختصاص دارد، نحوۀ طراحی سامانه‌های مستقل از شبکه و منفصل از شبکه به همراه معرفی تمام تجهیزات مورد نیاز شامل پنل خورشیدی، اینورتر، کنترلگر شارژ، باتری، کابل و ... آموزش داده می‌شود. بخش چهارم کتاب، به انرژی گرمایی خورشید و استفاده از انرژی خورشیدی برای گرما می‌پردازد. متن کتاب به گونه‌ای است که برای مخاطبان دانشگاهی و متخصصان شاغل در زمینۀ انرژی خورشیدی قابل استفاده است و می‌تواند به مثابه مرجع آموزش سلول‌ها و سامانه‌های خورشیدی قرار گیرد. این کتاب مرجع آموزش فوتوولتاییک در سایت آموزش آنلاین EdX است و تا کنون به زبان‌های عربی و چینی نیز ترجمه شده است.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۶۰۸
شابک
978-964-457-411-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌هاکتاب‌های مشابه کتاب انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها


خرید یا کرایه
cancel
19