1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
  4. اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
  5. کتاب فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)

فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)


نویسنده : چارلز ادیسون هریس

مترجم : محمدابراهیم گوهریان


درباره کتاب فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)

این مجموعه که تحت عنوان "فنون مذاکرات تجاری" انتشار یافته، تلاشی در جهت شناخت اصول نامریی و زبان اشاره در مذاکرات تجاری است؛ اصولی که به فهم عمیق مذاکره کننده در تجزیه و تحلیل صحیح علایم و اشارات به دست آمده کمک می‌نماید. ضمن اینکه ممکن است علی‌رغم یکسان بودن علایم مذکور، مفهوم به دست آمده در همه موارد یکسان نباشد. بنابراین تجربه، آموزش دقیق، ذکاوت و روانکاوی طرف مذاکره کننده در مذاکرات تجاری و بهره‌گیری از این علایم، امری ضروری به شمار می‌آید.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۱۹۰
شابک
9789644683206
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)کتاب‌های مشابه کتاب فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)


خرید یا کرایه
cancel
19