1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بهداشت عمومی
  4. اصول و مبانی جامعه شناسی
  5. کتاب تروریسم: ابعاد مکانی و بازتاب‌های جهانی

تروریسم: ابعاد مکانی و بازتاب‌های جهانی


نویسندگان : دکتر جواد اطاعت , علی‌اکبر دبیری


درباره کتاب تروریسم: ابعاد مکانی و بازتاب‌های جهانی

-

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۲۶۴
شابک
9789644573460
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19