آمارکاربردی وبرنامه نویسی درSAS


نویسندگان : رونالد پی . کودی , جفری ک . اسمیت

مترجمان : محمدهادی پهلوانی , مانده کمالی , مظفر قادری


درباره کتاب آمارکاربردی وبرنامه نویسی درSAS

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۷۷۲
شابک
9789648926668
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19