1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  4. اصول سنجش از دور
  5. کتاب چشمى در آسمان( آشنایى با سنجش از دور)

چشمى در آسمان( آشنایى با سنجش از دور)


نویسنده : دوروتی هارپر

مترجمان : احمد دالکی , مرتضی قادری


درباره کتاب چشمى در آسمان( آشنایى با سنجش از دور)

.

سال
۱۳۶۳
تعداد صفحات
۲۲۵
شابک
978-964-01-0138-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب چشمى در آسمان( آشنایى با سنجش از دور)درس‌ها

اصول سنجش از دور اصول و فیزیک سنجش از دور برنامه نویسی سنجش از دور و GIS تهیه نقشه‌های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS روش تحقیق در سنجش از دور و GIS روش تحقیق در سنجش از دور و ساج سنجش از دور سنجش از دور تکمیلی سنجش از دور حرارتی سنجش از دور زیست محیطی سنجش از دور کاربردی سنجش از دور و مخاطرات اب و هواشناسی کارآفرینی در سنجش از دور و GIS کاربرد Gis و سنجش از دور در دفاع مقدس کاربرد سنجش از دور در پترولوژی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک  کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی کاربرد سنجش از دور در منابع آب کاربرد سنجش از دور و GIS در آب و هوا شناسی کاربرد سنجش از دور و GIS در مخاطرات محیطی مبانی سنجش از دور مبانی سنجش از دور مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی

رشته ها

مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی مرتع و آبخیزداری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی جغرافیا (گرایش GIS) مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج علوم مهندسی محیط زیست علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی جغرافیا جغرافیا و دفاع مقدس علوم زمین گرایش پترولوژی علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی اقلیمی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری مخاطرات محیطی تکنولوژی جنگلداری مهندسی محیط زیست

گروه های تحصیلی

علوم تجربی علوم انسانی فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19