1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
  4. زیست شناسی
  5. کتاب زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)

زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)


نویسنده : انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران


درباره کتاب زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)

زیست آزمون یک مخزن کامل از سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد، حاصل زحمات جمعی از بهترین دبیران مجرب زیست شناسی سراسر کشور می‌باشد. این کتاب برای اولین بار توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران جهت رفع نیاز دانش آموزانی که به دنبال یک مرجع بدون نقص و جامع برای کسب موفقیت در امتحانات و کنکور هستند، تدوین شده است.

از ویژگی‌های منحصر به فرد زیست آزمون که آن را از سایر کتب کمک درسی متمایز می‌کند استفاده از دبیران مجرب و با سابقه وزارت آموزش و پرورش برای طراحی انواع سیوالات شامل پرسشهای چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست و نادرست، جورکردنی، تصویری، پاسخ کوتاه و تشریحی میباشد. این موضوع سبب می‌شود تا دانش آموزان با انواع سوالات دبیران مختلف آشنایی پیدا کرده و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی کسب نمایند. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا تمامی سیوالات منطبق بر مباحث کتاب درسی و در قالب گفتارهای مشخص شده هر فصل طراحی شوند. زیست آزمون به عنوان کتابی برای خواندن انواع سیوالات استاندارد، تدوین شده است، نه فقط مرجعی برای سوال و تست. در این راستا جواب هر دسته از پرسشها در ذیل آن آورده شده است. این امر به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که بر روی پرسش بدون جواب چندلحظه تامل نمایند ولی بلافاصله با جواب صحیح مواجه شوند و این موضوع سبب می‌شود ضمن دور شدن سریع جوابهای غلط، پرسش با گزینه

صحیح در ذهن خوانندگان جای گیرد.

مطالعه کتاب زیست آزمون، فرصتی مناسب را برای مرور سریع پرسشهای هر گفتار و هر فصل در نزدیک زمان امتحان نهایی و آزمون کنکور فراهم میکند و به دانش آموزان این امکان را میدهد که در حداقل زمان ممکن با به یادآوردن پاسخهای فراموش شده، ضعفهای خود را شناسایی کنند.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۱۱۲
شابک
9789789782
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)کتاب‌های مشابه کتاب زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)

{"id":"3795353","title":"زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)","price":"۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789789782","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["زیست آزمون یک مخزن کامل از سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد، حاصل زحمات جمعی از بهترین دبیران مجرب زیست شناسی سراسر کشور می‌باشد. این کتاب برای اولین بار توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران جهت رفع نیاز دانش آموزانی که به دنبال یک مرجع بدون نقص و جامع برای کسب موفقیت در امتحانات و کنکور هستند، تدوین شده است. ","از ویژگی‌های منحصر به فرد زیست آزمون که آن را از سایر کتب کمک درسی متمایز می‌کند استفاده از دبیران مجرب و با سابقه وزارت آموزش و پرورش برای طراحی انواع سیوالات شامل پرسشهای چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست و نادرست، جورکردنی، تصویری، پاسخ کوتاه و تشریحی میباشد. این موضوع سبب می‌شود تا دانش آموزان با انواع سوالات دبیران مختلف آشنایی پیدا کرده و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی کسب نمایند. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا تمامی سیوالات منطبق بر مباحث کتاب درسی و در قالب گفتارهای مشخص شده هر فصل طراحی شوند. زیست آزمون به عنوان کتابی برای خواندن انواع سیوالات استاندارد، تدوین شده است، نه فقط مرجعی برای سوال و تست. در این راستا جواب هر دسته از پرسشها در ذیل آن آورده شده است. این امر به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که بر روی پرسش بدون جواب چندلحظه تامل نمایند ولی بلافاصله با جواب صحیح مواجه شوند و این موضوع سبب می‌شود ضمن دور شدن سریع جوابهای غلط، پرسش با گزینه","صحیح در ذهن خوانندگان جای گیرد.","مطالعه کتاب زیست آزمون، فرصتی مناسب را برای مرور سریع پرسشهای هر گفتار و هر فصل در نزدیک زمان امتحان نهایی و آزمون کنکور فراهم میکند و به دانش آموزان این امکان را میدهد که در حداقل زمان ممکن با به یادآوردن پاسخهای فراموش شده، ضعفهای خود را شناسایی کنند."],"pages_count":"112","keywords":"null","token":"c69a1f42c3116ade","created_at":"2019-05-22 15:46:00","updated_at":"2019-05-22 20:32:26","publisher_id":"162","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-22 20:31:09","available_for_web":"1","publisher_title":"اقای محمود امیری","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784037","file":"5ce52f71331046.44027128.pdf","book_id":"3795353","toc":null,"created_at":"2019-05-22 15:46:01","updated_at":"2019-05-22 20:32:27","process_started_at":"2019-05-22 15:46:02","process_done_at":"2019-05-22 15:58:13","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"328b952669bf706202a2d3004bd993ee3d065bc84521a404b577d74e64721cf1dbdda6c36ff82351cc95416591bbe7cd6b05cb8211d8f0ccd36a31495f5e1cbf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":"162","title":"دهکده زیست شناسی","description":null,"token":"a698b9853fd30035","slug":"%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"},"study_subjects":[{"id":"22651","title":"زیست شناسی","token":"f62572d7f8d01a21","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2022-02-18 21:25:55","study_fields":[{"id":"1036","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"4","token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"},{"id":"22654","title":"زیست شناسی","token":"ba364b71a23f2074","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2019-05-22 20:31:09","study_fields":[{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"83","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C"},{"id":"1387","title":"رشته جنگلداری","degree_id":"7","token":"96c503543186b7ab","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"},{"id":"1390","title":"مهندسی جنگلداری","degree_id":"7","token":"f175e4d7cf701e11","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"}],"similarBooks":[{"id":4972,"token":"fddc9f35b9bc0a86","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fddc9f35b9bc0a86/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fddc9f35b9bc0a86/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fddc9f35b9bc0a86/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/fddc9f35b9bc0a86/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fddc9f35b9bc0a86/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/fddc9f35b9bc0a86/front.png"},"price":27000,"ebook_price":-1,"print_price":27000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"زیست شناسی سیانوباکترها","description":"زیست شناسی سیانوباکترها","publisher":null,"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7","price_fa":"۲۷‌,‌۰۰۰"},{"id":5026,"token":"6b194287359df46b","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b194287359df46b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b194287359df46b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b194287359df46b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6b194287359df46b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b194287359df46b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6b194287359df46b/front.png"},"price":145000,"ebook_price":-1,"print_price":145000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"زیست شناسی گیاهی چلبیان","description":"<p>زیست شناسی گیاهی چلبیان</p>","publisher":null,"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86","price_fa":"۱۴۵‌,‌۰۰۰"},{"id":3795526,"token":"c98c4b8270d2d2c3","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c98c4b8270d2d2c3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c98c4b8270d2d2c3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c98c4b8270d2d2c3/front.png"},"price":20000,"ebook_price":10000,"print_price":-1,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"زیست آزمون (دهکده زیست شناسی) - ویراست 2","description":"زیست آزمون یک مخزن کامل از سوالات طبقه بندی شده و استاندارد، حاصل زحمات جمعی از بهترین دبیران مجرب زیست شناسی سراسر کشور می باشد. این کتاب برای اولین بار توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران جهت رفع نیاز دانش آموزانی که به دنبال یک مرجع بدون نقص و جامع برای کسب موفقیت در امتحانات نهایی هستند، تدوین شده است.\nاز ویژگی های منحصر به فرد زیست آزمون که آن را از سایر کتب کمک درسی متمایز می کند استفاده از دبیران مجرب و با سابقه وزارت آموزش و پرورش برای طراحی انواع ستوالات شامل پرسش های چهار گزینه - ای، جای خالی، درست و نادرست، جور کردنی، تصویری، پاسخ کوتاه و تشریحی می باشد. این موضوع سبب می شود تا دانش آموزان با انواع سیوالات دبیران مختلف آشنایی پیدا کرده و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی کسب نمایند. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا تمامی سوالات متطیق پر مباحث کتاب درسی و در قالب گفتار های مشخص شده هر فصل طراحی شوند. زیست آزمون به عنوان کتابی برای خواندن انواع سیوالات استاندارد، تدوین شده است، نه فقط مرجعی برای سیوال و تست. در این راستا جواب هر دسته از پرسش ها در ذیل آن آورده شده است. این امر به دانش - آموزان این امکان را می دهد که بر روی پرسش بدون جواب چندلحظه تامل نمایند ولی بلافاصله با جواب صحیح مواجه شوند و این موضوع سبب می شود ضمن دور شدن سریع جوابهای غلط، پرسش با گزینه صحیح در ذهن خوانندگان جای گیرد مطالعه کتاب زیست آزمون، فرصتی مناسب را برای مرور سریع پرسشهای هر گفتار و هر فصل در نزدیک زمان امتحان نهایی و آزمون کنکور فراهم می کند و به دانش آموزان این امکان را میدهد که در حداقل زمان ممکن یا به یاد آوردن پاسخهای فراموش شده، ضعفهای خود را شناسایی کنند.","publisher":null,"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2","price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3794888,"token":"0211e4e7bd0e1c32","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/anonymous.png","large":"/storage/files/styles/large/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/anonymous.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.png"},"price":35000,"ebook_price":17500,"print_price":35000,"rent_3_price":8750,"rent_6_price":12250,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آموزش مفهومی و نکته به نکته زیست شناسی","description":"آموزش مفهومی و نکته به نکته زیست شناسی","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰"},{"id":3795354,"token":"811af34c713dcf40","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/811af34c713dcf40/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/811af34c713dcf40/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/811af34c713dcf40/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/811af34c713dcf40/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/811af34c713dcf40/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/811af34c713dcf40/front.png"},"price":10000,"ebook_price":10000,"print_price":-1,"rent_3_price":5000,"rent_6_price":3500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"علم جدید حیات: رزونانس شکلی","description":"مهم­ترین قسمت دیدگاه ­های شلدریک به گفته خودش و تمام منتقدین در کتاب علم جدید حیات (The new science of life) بود که اول بار، در سال 1981 چاپ شده و بعد از آن در سال های 1987 و 1995 تجدید چاپ گردیده است. در نسخه 2009 این کتاب بسیاری از اصول موضوعه فرضیه شلدریک بیان نشده و به نسخه قبل ارجاع داده شده بود؛ از آنجاکه خواننده احتمالاً از حال و هوای موضوع، دور است بهتر دیدم که تغییرات جدید را در کنار ساختمان محکم قدیمی نسخه قبل بخواند و بداند. ازینرو کتابی که پیش روی شماست ترجمه دو اثر همراه هم است؛ هر چند که در نسخه جدید، تغییرات در حد برخی بخش­ها، عناوین برخی قسمت­ها و ضمایمی است که در کتاب، همه آنها به وضوح مشخص شده است.","publisher":null,"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C","price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"id":"3797113","title":"سلامت آزمون (دهکده زیست شناسی) - ویراست 2","price":"10000","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4002d628817d99e0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4002d628817d99e0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4002d628817d99e0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4002d628817d99e0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4002d628817d99e0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4002d628817d99e0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4002d628817d99e0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4002d628817d99e0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4002d628817d99e0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4002d628817d99e0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1","nobat_chap":"1","description":"یکی از دغدغده‌های دانش‌آموزانی که درگیر امتحانات نهایی هستند، نمونه سوال است. نمونه سوالاتی که مکمل کتاب درسی بوده و بتوان با مطالعه آنها درکی از امتحان نهایی و نوع سیوالات، سطح سوالات و چگونگی پاسخگویی به آنها به دست آورد. از این رو و با توجه به اینکه در سیستم آموزشی جدید هنوز هیچ آزمونی با عنوان امتحان نهایی برگزار نشده است و هیچ نمونه سوال نهایی وجود ندارد، لازم دانستیم با درک این نگرانی‌های بجای شما دانش آموزان عزیز، به عنوان دبیران درس سلامت و بهداشت و با همت انجمن علمی آموزشی دبیران زیست‌شناسی شهر تهران کتاب حاضر را مطابق با سوالات امتحانات نهایی و در هفت تیپ سوال مختلف طراحی کرده و این کار با ارزش را با کمترین قیمت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امید است که توانسته باشیم کمکی چشمگیر برای کسب بالاترین نمرات در این آزمون انجام دهیم..","pages_count":"1","keywords":null,"token":"4002d628817d99e0","created_at":"2021-01-06 12:49:58","updated_at":"2021-01-06 13:13:43","publisher_id":"162","deleted_at":null,"published_at":"2021-01-06 13:12:25","available_for_web":"1","publisher_title":"دهکده زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"785791","file":"5ff580c017ebc5.96853411.pdf","book_id":"3797113","toc":null,"created_at":"2021-01-06 12:50:00","updated_at":"2021-01-06 13:13:47","process_started_at":"2021-01-06 12:50:02","process_done_at":"2021-01-06 12:50:04","process_failed_at":null,"pages_count":"73","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5ee371a766d331745af7192a9b76ac7aff0111368d97ec0efbeb78b45bc88cd40278852d265d4146bd1fbe50906efbd5049046981e217313f76606fb0c5c0214","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":"162","title":"دهکده زیست شناسی","description":null,"token":"a698b9853fd30035","slug":"دهکده-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"22771","title":"زیست‌شناسی","token":"b9617ed8e35cd847","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:36:10","updated_at":"2021-01-06 13:12:25","study_fields":[{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2","urlify":"%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":"3795353","title":"زیست آزمون (دهکده زیست شناسی)","price":"5000","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c69a1f42c3116ade/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c69a1f42c3116ade/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789789782","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"زیست آزمون یک مخزن کامل از سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد، حاصل زحمات جمعی از بهترین دبیران مجرب زیست شناسی سراسر کشور می‌باشد. این کتاب برای اولین بار توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران جهت رفع نیاز دانش آموزانی که به دنبال یک مرجع بدون نقص و جامع برای کسب موفقیت در امتحانات و کنکور هستند، تدوین شده است. \nاز ویژگی‌های منحصر به فرد زیست آزمون که آن را از سایر کتب کمک درسی متمایز می‌کند استفاده از دبیران مجرب و با سابقه وزارت آموزش و پرورش برای طراحی انواع سیوالات شامل پرسشهای چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست و نادرست، جورکردنی، تصویری، پاسخ کوتاه و تشریحی میباشد. این موضوع سبب می‌شود تا دانش آموزان با انواع سوالات دبیران مختلف آشنایی پیدا کرده و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی کسب نمایند. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا تمامی سیوالات منطبق بر مباحث کتاب درسی و در قالب گفتارهای مشخص شده هر فصل طراحی شوند. زیست آزمون به عنوان کتابی برای خواندن انواع سیوالات استاندارد، تدوین شده است، نه فقط مرجعی برای سوال و تست. در این راستا جواب هر دسته از پرسشها در ذیل آن آورده شده است. این امر به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که بر روی پرسش بدون جواب چندلحظه تامل نمایند ولی بلافاصله با جواب صحیح مواجه شوند و این موضوع سبب می‌شود ضمن دور شدن سریع جوابهای غلط، پرسش با گزینه\nصحیح در ذهن خوانندگان جای گیرد.\nمطالعه کتاب زیست آزمون، فرصتی مناسب را برای مرور سریع پرسشهای هر گفتار و هر فصل در نزدیک زمان امتحان نهایی و آزمون کنکور فراهم میکند و به دانش آموزان این امکان را میدهد که در حداقل زمان ممکن با به یادآوردن پاسخهای فراموش شده، ضعفهای خود را شناسایی کنند.","pages_count":"112","keywords":"null","token":"c69a1f42c3116ade","created_at":"2019-05-22 15:46:00","updated_at":"2019-05-22 20:32:26","publisher_id":"162","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-22 20:31:09","available_for_web":"1","publisher_title":"اقای محمود امیری","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784037","file":"5ce52f71331046.44027128.pdf","book_id":"3795353","toc":null,"created_at":"2019-05-22 15:46:01","updated_at":"2019-05-22 20:32:27","process_started_at":"2019-05-22 15:46:02","process_done_at":"2019-05-22 15:58:13","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"328b952669bf706202a2d3004bd993ee3d065bc84521a404b577d74e64721cf1dbdda6c36ff82351cc95416591bbe7cd6b05cb8211d8f0ccd36a31495f5e1cbf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":"162","title":"دهکده زیست شناسی","description":null,"token":"a698b9853fd30035","slug":"دهکده-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"22651","title":"زیست شناسی","token":"f62572d7f8d01a21","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2022-02-18 21:25:55","study_fields":[{"id":"1036","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"4","token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22654","title":"زیست شناسی","token":"ba364b71a23f2074","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2019-05-22 20:31:09","study_fields":[{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"83","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1387","title":"رشته جنگلداری","degree_id":"7","token":"96c503543186b7ab","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1390","title":"مهندسی جنگلداری","degree_id":"7","token":"f175e4d7cf701e11","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":"3795349","title":"سلامت آزمون (دهکده زیست شناسی)","price":"5000","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1275de25f36dd8da/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1275de25f36dd8da/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1275de25f36dd8da/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1275de25f36dd8da/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1275de25f36dd8da/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1275de25f36dd8da/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1275de25f36dd8da/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1275de25f36dd8da/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1275de25f36dd8da/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1275de25f36dd8da/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789789781","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"یکی از دغدغده‌های دانش‌آموزانی که درگیر امتحانات نهایی هستند، نمونه سوال است. نمونه سوالاتی که مکمل کتاب درسی بوده و بتوان با مطالعه آنها درکی از امتحان نهایی و نوع سیوالات، سطح سوالات و چگونگی پاسخگویی به آنها به دست آورد. از این رو و با توجه به اینکه در سیستم آموزشی جدید هنوز هیچ آزمونی با عنوان امتحان نهایی برگزار نشده است و هیچ نمونه سوال نهایی وجود ندارد، لازم دانستیم با درک این نگرانی‌های بجای شما دانش آموزان عزیز، به عنوان دبیران درس سلامت و بهداشت و با همت انجمن علمی آموزشی دبیران زیست‌شناسی شهر تهران کتاب حاضر را مطابق با سوالات امتحانات نهایی و در هفت تیپ سوال مختلف طراحی کرده و این کار با ارزش را با کمترین قیمت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امید است که توانسته باشیم کمکی چشمگیر برای کسب بالاترین نمرات در این آزمون انجام دهیم.","pages_count":"66","keywords":null,"token":"1275de25f36dd8da","created_at":"2019-05-21 18:59:52","updated_at":"2019-05-22 20:33:36","publisher_id":"162","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-22 20:33:13","available_for_web":"1","publisher_title":"اقای محمود امیری","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917680","title":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","firstname":"انجمن","lastname":"علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","token":"ea856c9e27f9a90f","created_at":"2019-05-21 18:57:38","updated_at":"2019-05-21 18:57:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784033","file":"5ce40b61c09015.02353355.pdf","book_id":"3795349","toc":null,"created_at":"2019-05-21 18:59:54","updated_at":"2019-05-22 20:33:36","process_started_at":"2019-05-21 18:59:56","process_done_at":"2019-05-21 19:01:55","process_failed_at":null,"pages_count":"66","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"3006a848a965352f29e8661b2d0191fc6b114935a711193147cd1598a5f6c1530f090e614315b8a75c4051b206c85be506f5fa90895faa7379adb5a75aad38cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۶"},"publisher":{"id":"162","title":"دهکده زیست شناسی","description":null,"token":"a698b9853fd30035","slug":"دهکده-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"22657","title":"زیست شناسی","token":"ce54c09ffdca01da","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:06","updated_at":"2019-05-22 20:33:13","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۶۶","previews":null,"score":0},{"id":"3795526","title":"زیست آزمون (دهکده زیست شناسی) - ویراست 2","price":"20000","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c98c4b8270d2d2c3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c98c4b8270d2d2c3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c98c4b8270d2d2c3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c98c4b8270d2d2c3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c98c4b8270d2d2c3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c98c4b8270d2d2c3/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789789783","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"2","description":"زیست آزمون یک مخزن کامل از سوالات طبقه بندی شده و استاندارد، حاصل زحمات جمعی از بهترین دبیران مجرب زیست شناسی سراسر کشور می باشد. این کتاب برای اولین بار توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران جهت رفع نیاز دانش آموزانی که به دنبال یک مرجع بدون نقص و جامع برای کسب موفقیت در امتحانات نهایی هستند، تدوین شده است.\nاز ویژگی های منحصر به فرد زیست آزمون که آن را از سایر کتب کمک درسی متمایز می کند استفاده از دبیران مجرب و با سابقه وزارت آموزش و پرورش برای طراحی انواع ستوالات شامل پرسش های چهار گزینه - ای، جای خالی، درست و نادرست، جور کردنی، تصویری، پاسخ کوتاه و تشریحی می باشد. این موضوع سبب می شود تا دانش آموزان با انواع سیوالات دبیران مختلف آشنایی پیدا کرده و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی کسب نمایند. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا تمامی سوالات متطیق پر مباحث کتاب درسی و در قالب گفتار های مشخص شده هر فصل طراحی شوند. زیست آزمون به عنوان کتابی برای خواندن انواع سیوالات استاندارد، تدوین شده است، نه فقط مرجعی برای سیوال و تست. در این راستا جواب هر دسته از پرسش ها در ذیل آن آورده شده است. این امر به دانش - آموزان این امکان را می دهد که بر روی پرسش بدون جواب چندلحظه تامل نمایند ولی بلافاصله با جواب صحیح مواجه شوند و این موضوع سبب می شود ضمن دور شدن سریع جوابهای غلط، پرسش با گزینه صحیح در ذهن خوانندگان جای گیرد مطالعه کتاب زیست آزمون، فرصتی مناسب را برای مرور سریع پرسشهای هر گفتار و هر فصل در نزدیک زمان امتحان نهایی و آزمون کنکور فراهم می کند و به دانش آموزان این امکان را میدهد که در حداقل زمان ممکن یا به یاد آوردن پاسخهای فراموش شده، ضعفهای خود را شناسایی کنند.","pages_count":"120","keywords":"null","token":"c98c4b8270d2d2c3","created_at":"2019-08-17 12:31:33","updated_at":"2019-08-17 12:54:32","publisher_id":"162","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 12:51:55","available_for_web":"1","publisher_title":"دهکده زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917679","title":"محمود امیری","firstname":"محمود","lastname":"امیری","token":"cdae80520e29921d","created_at":"2019-05-21 17:18:41","updated_at":"2019-05-21 17:18:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917679","title":"محمود امیری","firstname":"محمود","lastname":"امیری","token":"cdae80520e29921d","created_at":"2019-05-21 17:18:41","updated_at":"2019-05-21 17:18:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784210","file":"5d57b45ebbe865.20990412.pdf","book_id":"3795526","toc":null,"created_at":"2019-08-17 12:31:35","updated_at":"2019-08-17 12:54:33","process_started_at":"2019-08-17 12:31:37","process_done_at":"2019-08-17 12:36:51","process_failed_at":null,"pages_count":"120","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"2ec9f68705e37a49b2ee91dc71ea172ef68d773828a9f9c5ee9f5188dc43e49e9ed8bcbc3f65c2ca7eab76eb05d4db3766a2486407126ca74d9b33d9575827d7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۰"},"publisher":{"id":"162","title":"دهکده زیست شناسی","description":null,"token":"a698b9853fd30035","slug":"دهکده-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"22651","title":"زیست شناسی","token":"f62572d7f8d01a21","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2022-02-18 21:25:55","study_fields":[{"id":"1036","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"4","token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2","pages_count_fa":"۱۲۰","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","simpleDescription":"زیست آزمون یک مخزن کامل از سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد، حاصل زحمات جمعی از بهترین دبیران مجرب زیست شناسی سراسر کشور می‌باشد. این کتاب برای اولین بار توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران جهت رفع نیاز دانش آموزانی که به دنبال یک مرجع بدون نقص و جامع برای کسب موفقیت در امتحانات و کنکور هستند، تدوین شده است. \nاز ویژگی‌های منحصر به فرد زیست آزمون که آن را از سایر کتب کمک درسی متمایز می‌کند استفاده از دبیران مجرب و با سابقه وزارت آموزش و پرورش برای طراحی انواع سیوالات شامل پرسشهای چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست و نادرست، جورکردنی، تصویری، پاسخ کوتاه و تشریحی میباشد. این موضوع سبب می‌شود تا دانش آموزان با انواع سوالات دبیران مختلف آشنایی پیدا کرده و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی کسب نمایند. در این کتاب سعی بر آن بوده است تا تمامی سیوالات منطبق بر مباحث کتاب درسی و در قالب گفتارهای مشخص شده هر فصل طراحی شوند. زیست آزمون به عنوان کتابی برای خواندن انواع سیوالات استاندارد، تدوین شده است، نه فقط مرجعی برای سوال و تست. در این راستا جواب هر دسته از پرسشها در ذیل آن آورده شده است. این امر به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که بر روی پرسش بدون جواب چندلحظه تامل نمایند ولی بلافاصله با جواب صحیح مواجه شوند و این موضوع سبب می‌شود ضمن دور شدن سریع جوابهای غلط، پرسش با گزینه\nصحیح در ذهن خوانندگان جای گیرد.\nمطالعه کتاب زیست آزمون، فرصتی مناسب را برای مرور سریع پرسشهای هر گفتار و هر فصل در نزدیک زمان امتحان نهایی و آزمون کنکور فراهم میکند و به دانش آموزان این امکان را میدهد که در حداقل زمان ممکن با به یادآوردن پاسخهای فراموش شده، ضعفهای خود را شناسایی کنند.","ebook_price_en":"5000","print_price_en":"-1","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۱۱۲","authorTitle":"انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران","study_fields":[{"id":"1036","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"4","token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"},{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"83","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C"},{"id":"1387","title":"رشته جنگلداری","degree_id":"7","token":"96c503543186b7ab","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"},{"id":"1390","title":"مهندسی جنگلداری","degree_id":"7","token":"f175e4d7cf701e11","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1036/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری"},"se":{"link":"/study-subject/22651/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","title":"زیست شناسی"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1003/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C","title":"دامپروری"},"se":{"link":"/study-subject/22651/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","title":"زیست شناسی"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1387/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","title":"رشته جنگلداری"},"se":{"link":"/study-subject/22651/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","title":"زیست شناسی"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1390/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","title":"مهندسی جنگلداری"},"se":{"link":"/study-subject/22651/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","title":"زیست شناسی"}}],"tocStr":"","url":"/books/c69a1f42c3116ade/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"}
خرید یا کرایه
cancel
19