1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی کشتی
  4. رسم فنی و طراحی مهندسی ۱
  5. کتاب نظریه لایه مرزی

نظریه لایه مرزی


نویسنده : هرمان شلیختینگ

مترجم : دکتر مظفرعلی مهرابیان


درباره کتاب نظریه لایه مرزی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۷۶۲
شابک
9789646336841
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب نظریه لایه مرزیدرس‌ها

رسم فنی و طراحی مهندسی ۱

رشته ها

مهندسی کشتی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19