1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 67: تیره حنا

فلور (فارسی) ایران شماره 67: تیره حنا


نویسنده : صدیقه یوسف‌نعنایی


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 67: تیره حنا

شصت و هفتمین شماره از مجموعه فلور ایران به معرفی تیره حنا و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی می‌شود.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۳۸
شابک
978-964-473-317-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19