1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکاترونیک
  4. اتوماسیون در تولید
  5. کتاب اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه (جلد اول)

اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه (جلد اول)


نویسنده : پروفسور مایکل پ. گروور

مترجم : دکترسید محسن صفوی


درباره کتاب اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه (جلد اول)

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۵۵۱
شابک
9789648476521
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه (جلد اول)کتاب‌های مشابه کتاب اتوماسیون، سامانه های تولید و ساخت یکپارچه به کمک رایانه (جلد اول)


خرید یا کرایه
cancel
19