1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی
  4. اکولوژی گیاهان دارویی و معطر
  5. کتاب گیاهان دارویی ایران (جنبه های گیاه شناختی و اثرات درمانی. نسخه های ترکیبی)

گیاهان دارویی ایران (جنبه های گیاه شناختی و اثرات درمانی. نسخه های ترکیبی)


نویسنده : دکتر هرمزدیار کیان مهر

مترجم : دکتر هرمزدیار کیان مهر


درباره کتاب گیاهان دارویی ایران (جنبه های گیاه شناختی و اثرات درمانی. نسخه های ترکیبی)

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۳۶
شابک
9789649704043
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19