1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم تغذیه
  4. آناتومی
  5. کتاب کلیات آناتومی(آناتومی عمومی به همراه آزمون)

کلیات آناتومی(آناتومی عمومی به همراه آزمون)


نویسندگان : دکتر مهدی مهدی زاده , دکتر سارا سلیمانی اصل , دکتر باقر پور حیدر , دکتر سام زربخش , دکتر فاطمه کرمانیان مجرد , دکتر بنفشه اسماعیل زاده


درباره کتاب کلیات آناتومی(آناتومی عمومی به همراه آزمون)

پیشرفت‌ها در زمینه علوم پزشکی در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشمگیر بوده که دانسته‌های ما در برابر آن حقیر می‌باشد. همین عامل مولفان این کتاب را بسوی خلق اثری خلاصه و در عین حال کامل و جامع بر اساس یافته‌ها در زمینه آناتومی و ضرورتهای درسی در رشته‌های علوم پزشکی در این زمینه سوق داد. کتاب کلیات آناتومی بر اساس سرفصل‌های تعیین شده درسی طراحی و ترکیبی از جدیدترین منابع در زمینه آناتومی عمومی می‌باشد.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۲۴۰
شابک
9789646772632
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19