1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 62: تیره شمعدانی

فلور (فارسی) ایران شماره 62: تیره شمعدانی


نویسنده : مهین جانی قربان


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 62: تیره شمعدانی

معرفی "تیره شمعدانی" و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب این شماره از "مجموع فلور ایران" را تشکیل می‌دهد. مطالب کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید از تیره طوسک و گونه‌های مختلف آن همراه است.

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۱۴۲
شابک
978-964-473-290-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19