1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مددکاری اجتماعی
  4. روانشناسی بالینی
  5. کتاب روان‌شناسی فیزیولوژیک (زیست-روان‌شناسی) - چاپ سوم

روان‌شناسی فیزیولوژیک (زیست-روان‌شناسی) - چاپ سوم


نویسنده : شیلا هیوارد

مترجمان : دکتر کاظم نعمت‌الله‌زاده ماهانی , دکتر محمد عباس‌نژاد


درباره کتاب روان‌شناسی فیزیولوژیک (زیست-روان‌شناسی) - چاپ سوم

.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۲۶۳
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب روان‌شناسی فیزیولوژیک (زیست-روان‌شناسی) - چاپ سومکتاب‌های مشابه کتاب روان‌شناسی فیزیولوژیک (زیست-روان‌شناسی) - چاپ سوم


خرید یا کرایه
cancel
19