1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. حقوق سردفتری
 4. حقوق مالیاتی
 5. کتاب راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات

راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات


نویسنده : روح‌اله رضایی


درباره کتاب راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات

یکی از مهمترین موضوعات منشور حقوق مودیان مالیاتی حق اعتراض به مالیات است. اعتراض به مالیات حق مسلم مودیان مالیاتی است. در این کتاب تلاش شده است کلیه قـوانین و مقـررات مـرتبط بـا موضـوعات منـدرج در فصـول کتـاب،

خصوصاً فرآیندهای اعتراض بـه مالیـات در کنـار یکـدیگر قـرار داده شـوند.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۳۰
شابک
9786226444019
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات


 • نام کتاب راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات
 • نویسنده روح‌اله رضایی
 • سال انتشار ۱۳۹۸
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۳۳۰
 • انتشارات دیبای دانش
 • شابک(ISBN) 9786226444019
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۴۵‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۹۰‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19