1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی بهداشت محیط
  4. اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت
  5. کتاب مقدمه ای بر انتقال گرما - بهرام پوستی

مقدمه ای بر انتقال گرما - بهرام پوستی


نویسنده : اینکروپرا، دویت، برگمن، لاوین

مترجم : بهرام پوستی


درباره کتاب مقدمه ای بر انتقال گرما - بهرام پوستی

مقدمه ای بر انتقال گرما

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۹۱۶
شابک
9786005107500
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19