1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم مهندسی محیط زیست
  4. ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست
  5. کتاب خاک نه نفت: عدالت محیط زیستی در زمانۀ بحران اقلیمی

خاک نه نفت: عدالت محیط زیستی در زمانۀ بحران اقلیمی


نویسنده : واندانا شیوا

مترجم : دکتر سیده‌فاطمه آقامیر


درباره کتاب خاک نه نفت: عدالت محیط زیستی در زمانۀ بحران اقلیمی

در عصر حاضر با هم‌گرایی تغییر اقلیم، اوج بهای نفت و بحران امنیت غذایی ناشی از هم‌افزایی آثار صنعتی‌شدن و جهانی‌شدن کشاورزی روبه‌رو هستیم. کسب‌وکارها و صنایع مبتنی بر سوخت‌های فسیلی هر نوع ارتباط میان تغییر اقلیم و اقتصاد را با هدف بیشینه‌سازی سود بنا کرده‌اند. شواهد علمی و تجارب فردی این حقیقت را آشکار ساخته که «راه‌حل‌های» دروغین که با هدف حفظ سامانه‌های مصرف‌گرایی کنونی در جوامع ثروتمند صنعتی ارایه شده‌اند، بحران را تشدید و فرایندهای بوم‌شناختی را مختل کرده‌اند و نیز موجب تشدید فشار بر فقرا و کرۀ زمین می‌شود.

از منظر کرۀ زمین و مردم فقیر، باید گذار انرژی به‌شکلی رخ دهد که اشتغال مردمان فقیر افزایش و مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش یابد؛ مردم را به اقتصاد معیشتی بازگرداند و با افزایش امنیت زندگی و تامین معاش فقرا و نیز اختصاص منابع بیشتر به آنها سبب کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن به کرۀ زمین شود.

درحال‌حاضر خلاقانه‌ترین و ضروری‌ترین راهکار، اقتصاد زنده و سبز بر مبنای رویکرد بومی است که به‌معنای کاهش رد پای بوم‌شناختی در کرۀ زمین و افزایش رفاه ماست.

هیچ بدیلی برای خاک حاصلخیز در جهت تامین معیشت انسان‌ها و حیات آنها در کرۀ زمین وجود ندارد و در این کتاب نشان داده شده رفتار ما با خاکِ زنده گزینه‌های پایدار برای رویارویی با بحران‌های سه‌گانۀ اقلیم، انرژی و غذا را فراهم می کند.

در فصل آخر کتاب بیان شده است که گذار به عصر پسا سوخت‏های فسیلی نیازمند توجه به انرژی‏های زنده است؛ این انرژی در آفرینش مردم‏سالاری‏های زنده و اقتصادهای زنده متبلور می‌شود.

مترجم کوشیده است تا کتاب حاضر برای پژوهشگران، سیاست‌گزاران بخش کشاورزی و کشاورزان علاقه‌مند مفید و برای چالش‌های کنونی کشاورزی کشور راهگشا باشد.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۰۲
شابک
978-964-457-458-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19