1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 54: تیره چتریان

فلور (فارسی) ایران شماره 54: تیره چتریان


نویسنده : ولی الله مظفریان


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 54: تیره چتریان

در نوشتار حاضر، تیره چتریان با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی شده است. این شرح و معرفی با طرح‌هایی سیاه و سپید از گیاهان مورد نظر همراه است.

سال
۱۳۸۶
تعداد صفحات
۵۹۸
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19