1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. فنی برق
  4. رله و حفاظت
  5. کتاب رله گذاری حفاظتی(نظریه و کاربردها)

سال
۱
تعداد صفحات
۴۲۸
شابک
978-964-01-1440-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب رله گذاری حفاظتی(نظریه و کاربردها)درس‌ها

رله و حفاظت

رشته ها

فنی برق

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19