1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   مبانی مدیریت
  5. کتاب تیوری های رهبری و مدیریت آموزشی

تیوری های رهبری و مدیریت آموزشی


مترجمان : دکتر محمد حسنی , دکتر مریم سامری


درباره کتاب تیوری های رهبری و مدیریت آموزشی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۹۶
شابک
9786008681939
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تیوری های رهبری و مدیریت آموزشیکتاب‌های مشابه کتاب تیوری های رهبری و مدیریت آموزشی

درس‌ها

  مبانی مدیریت

رشته ها

ساخت پروتزهای دندانی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19