1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی باغبانی
  4. ازدیاد نباتات
  5. کتاب اصول و مبانی اصلاح نباتات

کتاب اصول و مبانی اصلاح نباتات


نویسنده : دکترسیدعلی محمدمیرمحمدیمیبدی


درباره کتاب اصول و مبانی اصلاح نباتات

.

سال
۱۳۸۶
تعداد صفحات
۵۶۹
شابک
9789648476385
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19