1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی علوم دامی
  4. پرورش جوجه‌های گوشتی
  5. کتاب شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتی

شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتی


نویسندگان : دکتر نفیسه سلطانی زاده , دکتر مهدی کدیور


درباره کتاب شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتی

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۴۹۵
شابک
9789648476736
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتیکتاب‌های مشابه کتاب شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتی


خرید یا کرایه
cancel
19