1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
  4. ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش
  5. کتاب اجرای تغییر در برنامه درسی: الگوها، اصول و چالش ها

کتاب اجرای تغییر در برنامه درسی: الگوها، اصول و چالش ها


نویسندگان : جین ای. هال , شرلی ام. هورد

مترجم : دکتر محبوبه خسروی


درباره کتاب اجرای تغییر در برنامه درسی: الگوها، اصول و چالش ها

این کتاب می تواند راهنمای مناسبی برای علاقمندان حوزه اجرای تغییر در نظام آموزشی خصوصا متخصصان ، دانشجویان و دانش آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی باشد تا با استفاده از راهنمایی ها و توصیه های مطرح شده در این کتاب بتوانند تغییر موفقی را در نظام آموزشی با مدارس تحت مدیریت خود اجرا کنند.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۶۹۰
شابک
9789642174300
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب اجرای تغییر در برنامه درسی: الگوها، اصول و چالش هادرس‌ها

ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش اصول طراحی و تولید برنامه درسی شیمی اصول فلسفه آموزش و پرورش اصول و فلسفه آموزش و پرورش آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران آموزش و پرورش تطبیقی و کاربرد آن در برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش پیش دبستانی برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش دبستانی برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش متوسطه رویکرد شناختی به مطالعات برنامه درسی سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش مبانی اصول طراحی و تولید برنامه درسی و تحلیل محتوای زیست شناسی

رشته ها

سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) شیمی گرایش آموزش شیمی دبیری شیمی دبیری زبان و ادبیات عربی آموزش ابتدایی تربیت دبیر زبان انگلیسی راهنمایی و مشاوره آموزش و پرورش کودکان استثنایی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت آموزش زیست شناسی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19