کتاب جامع ارولوژی ایران (ویراست سوم) دوره پنج جلدی - جلد 5 کتاب جامع ارولوژی ایران (ویراست سوم) دوره پنج جلدی - جلد 5

{"id":"3794681","title":"کتاب جامع ارولوژی ایران (ویراست سوم) دوره پنج جلدی - جلد 5","price":"۳۷۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۸۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۹۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۳۲‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0df0b82c945a27d2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0df0b82c945a27d2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0df0b82c945a27d2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0df0b82c945a27d2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0df0b82c945a27d2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"97860023851234","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">یکی از مهم&zwnj;ترین منابع آموزشی برای شرکت در آزمون&zwnj;های پزشکی و مطالعات دانشجویان و اساتید این حوزه، کتاب جامع ارولوژی ایران است که به همت سه تن از پزشکان مطرح و حاذق حوزه ارولوژی یعنی دکتر ناصر سیم فروش، دکتر اکبر نورعلیزاده و دکتر محمدحسین سلزانی به تالیف درآمده است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتابی که پیش روی شما است در 5 جلد به بیماری&zwnj;های بومی ایران و نحوه درمان آن&zwnj;ها می&zwnj;پردازد. مولفان این کتاب با هدف ارتقای سلامت کشور و با اتکا بر آخرین پژوهش&zwnj;های علمی، در سال 1396 ویراست سوم این کتاب را منتشر کردند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آشنایی با کتاب جامع اورولوژی ایران از انتشارات تیمورزاده</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب جامع ارولوژی ایران یک مجموعه پنج جلدی از انتشارات تیمورزاده است که با مشارکت بیش از 120 تن از اساتید طب ارولوژی به نگارش درآمده است. در حال حاضر ویراست سوم این کتاب به&zwnj;عنوان آخرین و کامل&zwnj;ترین ویرایش این مجموعه برای مطالعه دانشجویان و اساتید محترم، در دسترسی است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جالب است بدانید مجموعه پنج جلدی اورولوژی ایران به&zwnj;عنوان یکی از مراجع اصلی آزمون&zwnj;های ارتقای گواهینامه و دانشنامه تخصصی رشته اورولوژی توسط هییت ممتحنه و ارزشیابی ارولوژی ایران در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزیده شده است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بوکت مطالعه این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می&zwnj;کند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب جامع ارولوژی ایران (ویراست سوم) به عنوان یکی از اصلی&zwnj;ترین منابع و مراجع یادگیری بیماری&zwnj;های سیستم ادراری، کلیوی، تناسلی و نمونه&zwnj;های مرتبط، گزینه&zwnj;ای حیاتی برای تمام دانشجویان پزشکی و متقاضیان کنکورهای پزشکی به شمار می&zwnj;آید. بنابراین بوکت به تمام علاقه&zwnj;مندان طب اورولوژی پیشنهاد می&zwnj;کند برای تهیه نسخه </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">PDF</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> این مرجع عالی، همین حالا اقدام کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب جامع اورولوژی ایران؛ بهترین منبع برای یادگیری بیماری&zwnj;های بومی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">یکی از مهم&zwnj;ترین مسایل برای دانشجویان و فعالان حوزه پزشکی، انتخاب بهترین کتاب از میان منابع گران&zwnj;قیمت موجود است. نقطه قوت این کتاب نسبت به نمونه&zwnj;های خارجی، پوشش بیماری&zwnj;ها و عارضه&zwnj;های بومی است. اگرچه دانش&zwnj;نامه&zwnj;های خارجی می&zwnj;توانند دید کاملی نسبت به بیماری&zwnj;های مختلف به خوانندگان ارایه دهند، با این حال مولفان کتاب جامع اورولوژی ایران سعی کرده&zwnj;اند علاوه بر مباحث اصلی، نگاه جامعی به عارضه&zwnj;های بومی نیز داشته باشند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بنابراین اگر به&zwnj;دنبال تهیه یک دانش&zwnj;نامه جامع و تخصصی هستید، پیشنهاد می&zwnj;کنیم در تهیه این کتاب تردید نداشته باشید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در این کتاب چه می&zwnj;خوانیم؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب پیش روی شما، جلد پنجم از مجموعه پنج&zwnj; عددی کتاب جامع اورولوژی ایران (ویراست سوم) است. در این بخش، فصل&zwnj;های 72 الی 90 کتاب با محوریت موضوعات زیر پوشش داده شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 72 : عفونت ادراری در کودکان</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 73 : برگشت ادرار از مثانه به حالب و مگایورتر</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 74 : آنومالی&zwnj;های مادرزادی مثانه</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 75 : اکستروفی </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Arial','sans-serif';\">&ndash;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> اپیسپادیاس</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 76 : سندرم پرون بلی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 77 : والو مجرای خلفی و سایر ناهنجاری&zwnj;های مجرا</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 78 : مثانه&zwnj;ی نوروپاتیک اطفال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 79 : شب ادراری (انورزی)</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 80 : اقدامات ترمیمی در ارولوژی اطفال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل 81 : اصول مهندسی بافت در ارولوژی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">و...</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای تماشای فهرست کامل جلد پنجم کتاب جامع ارولوژی ایران روی قسمت &laquo;مشاهده پیش&zwnj;نمایش&raquo; کلیک کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید مجموعه کامل کتاب جامع ارولوژی ایران در بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید همین حالا نسخه </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">PDF</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> این کتاب را با پرداخت هزینه&zwnj;ای مقرون به صرفه در اپلیکیشن و وبسایت مای بوکت مطالعه کنید. همچنین اگر قصد خرید این کتاب را ندارید، امکان کرایه 3 یا 6 ماهه کتاب با هزینه کمتر نیز برای شما فراهم است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">همچنین با مراجعه به قسمت پایین این صفحه، می&zwnj;توانید به آسانی به جلدهای 1، 2، 3 و 4 این مجموعه نیز دسترسی داشته باشید.</span>",""],"pages_count":"364","keywords":"null","token":"0df0b82c945a27d2","created_at":"2018-02-28 19:26:39","updated_at":"2022-08-09 16:27:41","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-02-28 19:26:39","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"دسترسی به مهم‌ترین منابع یادگیری پزشکی در کشور با بوکت! برای خرید کتاب جامع ارولوژی ایران (ویراست سوم) با بهترین قیمت، وارد وبسایت مای بوکت شوید.","meta_title":"کتاب جامع ارولوژی ایران (پنج جلدی) جلد 5 نشر تیمورزاده-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1823","title":"ناصر سیم فروش","firstname":"ناصر","lastname":"سیم فروش","token":"6cc290312c416e1c","created_at":"2018-02-18 13:03:26","updated_at":"2018-02-18 13:03:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1855","title":"اکبر نورعلیزاده","firstname":"اکبر","lastname":"نورعلیزاده","token":"bc4f4bff0960a4a8","created_at":"2018-02-18 13:10:37","updated_at":"2018-02-18 13:10:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916566","title":"محمدحسین سلزانی","firstname":"محمدحسین","lastname":"سلزانی","token":"a025ef43cce9b9e3","created_at":"2018-02-28 19:26:35","updated_at":"2018-02-28 19:26:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1823","title":"ناصر سیم فروش","firstname":"ناصر","lastname":"سیم فروش","token":"6cc290312c416e1c","created_at":"2018-02-18 13:03:26","updated_at":"2018-02-18 13:03:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1855","title":"اکبر نورعلیزاده","firstname":"اکبر","lastname":"نورعلیزاده","token":"bc4f4bff0960a4a8","created_at":"2018-02-18 13:10:37","updated_at":"2018-02-18 13:10:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916566","title":"محمدحسین سلزانی","firstname":"محمدحسین","lastname":"سلزانی","token":"a025ef43cce9b9e3","created_at":"2018-02-28 19:26:35","updated_at":"2018-02-28 19:26:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783369","file":"5a96a000de5687.58115160.pdf","book_id":"3794681","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 16:27:49","process_started_at":"2018-03-07 20:35:41","process_done_at":"2018-03-07 20:36:04","process_failed_at":null,"pages_count":"364","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"86e3ce7ae6732407ede205649afc1dcd08080d94f0b8b5218d6ad87087be85998ff7dbb3dc9c4618622612bd411a082a3ddba69cc04f0450e9eef8d3eb1d9e7c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۴"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"14380","title":"تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی  (اداری - تناسلی)","token":"a1991c38effb39f7","type":"","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:28:41","updated_at":"2019-04-27 15:09:10","study_fields":[{"id":"454","title":"اتاق عمل","degree_id":"7","token":"1e184afc9df3f300","books_count":"53","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"کتاب-جامع-ارولوژی-ایران-ویراست-سوم-دوره-پنج-جلدی---جلد-5","urlify":"کتاب-جامع-ارولوژی-ایران-ویراست-سوم-دوره-پنج-جلدی---جلد-5","pages_count_fa":"۳۶۴","authorTitle":"ناصر سیم فروش, اکبر نورعلیزاده, محمدحسین سلزانی","tocStr":"","url":"/preview/0df0b82c945a27d2/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-5"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19