فلور (فارسی) ایران شماره 35: تیره توت فلور (فارسی) ایران شماره 35: تیره توت

توضیحات

سی و پنجمین شماره از مجموعه فلور فارسی ایران به معرفی گونه‌های مختلف تیره توت پرداخته است و پراکندگی جغرافیایی آن را در ایران و جهان معرفی می‌کند. کلمه فلور در روم باستان، نام الهه گل‌ها و فصل بهار بوده است. امروزه فلور به معنای معرفی و توصیف گیاهان یک سرزمین به‌کار می‌رود., ,

کتاب فلور ایران شماره 35: تیره توت، تالیف دینا عزیزیان در دسته کتب دیرینه گیاه‌شناسی، علوم زمین، گرایش چینه­نگاری و دیرینه­شناسی قرار می‌گیرد. مولف در این کتاب، گیاه توت و تنوع گونه و پراکندگی جغرافیایی آن را بررسی می‌کند. درخت توت سفید، شاتوت، انجیر و گونه‌های مختلف آن با جزییات کامل، برای آشنایی خواننده توصیف شده است. , ,

اهمیت بالای مجموعه کتاب‌های فلور (فارسی) ایران

,

کشورهای مختلف یا برخی گیاه‌شناسان اقدام به تدوین فلور سرزمین خود می‌کنند. عمده تلاش‌هایی که از دیر‌باز برای تدوین فلور ایران انجام شده‌اند به زبان بیگانه بوده است. این مسیله گیاه‌شناسان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور را بر آن داشت که اقدام به تحقیق و تدوین فلور ایران نمایند., ,

تاکنون فلور ایران در 149 جلد و معادل 77 درصد گیاهان کشور تدوین و تکمیل گردیده است. کتاب فلور ایران شماره 35:تیره توت، سی و پنجمین جلد ارزشمند این مجموعه محسوب می‌شود. شما برای خرید جلدهای دیگر این مجموعه می‌توانید از آرشیو منحصربه‌فرد مای بوکت استفاده کنید., ,

فواید تدوین مجموعه فلور ایران

,

تدوین مجموعه کتب فلور ایران در واقع مستند‌سازی تنوع زییتی گیاهی کشور‌مان است. مجموعه فلور ایران محل جغرافیایی انتشار گیاهان مختلف کشور را به‌طور دقیق نشان می‌دهد. انجام مطالعات گیاه‌شناسی از جمله شناخت ژنتیک گیاه، بررسی کروموزوم، آناتومی گرده در اغلب موارد نیازمند اطلاعات پایه در خصوص فلور و اسامی گیاهان است تا بتوان از آن‌ها برای تفسیر نتایج استفاده کرد., ,

از مای بوکت، کتاب‌های نفیس را تهیه کنید!

,

هدف مای بوکت ارایه فرصتی برای مطالعه کتاب به تمام علاقه‌مندان در سرتاسر ایران و جهان است. از مجموعه کتب فلور فارسی ایران، تاکنون چندین جلد آن در مای بوکت عرضه شده است. هم اکنون می‌توانید نسخه الکترونیک شماره 35 مجموعه نفیس کتب فلور ایران را تهیه کرده و در پلتفرم‌های مای بوکت مطالعه کنید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796066","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 35: تیره توت","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2d9cbb01554b39a8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2d9cbb01554b39a8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2d9cbb01554b39a8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2d9cbb01554b39a8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2d9cbb01554b39a8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2d9cbb01554b39a8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2d9cbb01554b39a8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2d9cbb01554b39a8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2d9cbb01554b39a8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2d9cbb01554b39a8/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-091-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۹","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">سی و پنجمین شماره از مجموعه فلور فارسی ایران به معرفی گونه&zwnj;های مختلف تیره توت پرداخته است و پراکندگی جغرافیایی آن را در ایران و جهان معرفی می&zwnj;کند. کلمه فلور در روم باستان، نام الهه گل&zwnj;ها و فصل بهار بوده است. امروزه فلور به معنای معرفی و توصیف گیاهان یک سرزمین به&zwnj;کار می&zwnj;رود.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب فلور ایران شماره 35: تیره توت، تالیف دینا عزیزیان در دسته کتب دیرینه گیاه&zwnj;شناسی، علوم زمین، گرایش چینه&shy;نگاری و دیرینه&shy;شناسی قرار می&zwnj;گیرد. مولف در این کتاب، گیاه توت و تنوع گونه و پراکندگی جغرافیایی آن را بررسی می&zwnj;کند. درخت توت سفید، شاتوت، انجیر و گونه&zwnj;های مختلف آن با جزییات کامل، برای آشنایی خواننده توصیف شده است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">اهمیت بالای مجموعه کتاب&zwnj;های فلور (فارسی) ایران </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کشورهای مختلف یا برخی گیاه&zwnj;شناسان اقدام به تدوین فلور سرزمین خود می&zwnj;کنند. عمده تلاش&zwnj;هایی که از دیر&zwnj;باز برای تدوین فلور ایران انجام شده&zwnj;اند به زبان بیگانه بوده است. این مسیله گیاه&zwnj;شناسان موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع کشور را بر آن داشت که اقدام به تحقیق و تدوین فلور ایران نمایند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تاکنون فلور ایران در 149 جلد و معادل 77 درصد گیاهان کشور تدوین و تکمیل گردیده است. کتاب فلور ایران شماره 35:تیره توت، سی و پنجمین جلد ارزشمند این مجموعه محسوب می&zwnj;شود. شما برای خرید جلدهای دیگر این مجموعه می&zwnj;توانید از آرشیو منحصربه&zwnj;فرد مای بوکت استفاده کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">فواید تدوین مجموعه فلور ایران</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تدوین مجموعه کتب فلور ایران در واقع مستند&zwnj;سازی تنوع زییتی گیاهی کشور&zwnj;مان است. مجموعه فلور ایران محل جغرافیایی انتشار گیاهان مختلف کشور را به&zwnj;طور دقیق نشان می&zwnj;دهد. انجام مطالعات گیاه&zwnj;شناسی از جمله شناخت ژنتیک گیاه، بررسی کروموزوم، آناتومی گرده در اغلب موارد نیازمند اطلاعات پایه در خصوص فلور و اسامی گیاهان است تا بتوان از آن&zwnj;ها برای تفسیر نتایج استفاده کرد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از مای بوکت، کتاب&zwnj;های نفیس را تهیه کنید!</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">هدف مای بوکت ارایه فرصتی برای مطالعه کتاب به تمام علاقه&zwnj;مندان در سرتاسر ایران و جهان است. از مجموعه کتب فلور فارسی ایران، تاکنون چندین جلد آن در مای بوکت عرضه شده است. هم اکنون می&zwnj;توانید نسخه الکترونیک شماره 35 مجموعه نفیس کتب فلور ایران را تهیه کرده و در پلتفرم&zwnj;های مای بوکت مطالعه کنید.</span>",""],"pages_count":"30","keywords":"null","token":"2d9cbb01554b39a8","created_at":"2020-07-28 21:37:42","updated_at":"2022-09-12 17:39:38","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 10:18:36","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با گیاهان تیره توت، کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 35: تیره توت اثر دینا عزیزیان را در پلتفرم‌های مای بوکت مطالعه کنید.","meta_title":"خرید کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 35: تیره توت اثر دینا عزیزیان-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1918330","title":"دینا عزیزیان","firstname":"دینا","lastname":"عزیزیان","token":"a5c0fc908f4b1c0c","created_at":"2020-08-11 13:51:56","updated_at":"2020-08-11 13:51:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918330","title":"دینا عزیزیان","firstname":"دینا","lastname":"عزیزیان","token":"a5c0fc908f4b1c0c","created_at":"2020-08-11 13:51:56","updated_at":"2020-08-11 13:51:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784746","file":"5f205b5e6f3763.21470423.pdf","book_id":"3796066","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:37:42","updated_at":"2022-09-12 17:39:38","process_started_at":"2020-07-28 21:37:44","process_done_at":"2020-07-28 21:37:45","process_failed_at":null,"pages_count":"32","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0eec64eac2feb9b8e21febd063d3dcaff3ccee9b7dca4a468fdda6317e54b484fa8ae7b37a51dff8a274fbace22faae1c3c0b2788282782cb777ac74941cc7d6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-35-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA","ebook_price_en":"5500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-35-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA","pages_count_fa":"۳۰","authorTitle":"دینا عزیزیان","tocStr":"","url":"/preview/2d9cbb01554b39a8/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-35-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA"}
{"toc":null,"pages_count":32,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2d9cbb01554b39a8","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/sLHuAzQNohnnpLYl.jpg","blurred":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/QilycKdhMIYcynGj.jpg","webpSec":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/TwVXYZCqxxgMidKQ-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":678,"margin":[0.0005189385640824961,0.00015065567270141082,0.9984050149744392,0.9986713785766501]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363247990608215,"y":0.11356931924819946},{"x":0.6239316463470459,"y":0.1150442510843277},{"x":0.6217948794364929,"y":0.14159291982650757},{"x":0.5341880321502686,"y":0.1386430710554123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5363247990608215,0.11356931924819946,0.6217948794364929,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.11061947047710419},{"x":0.5149572491645813,"y":0.11209439486265182},{"x":0.5149572491645813,"y":0.1386430710554123},{"x":0.4423076808452606,"y":0.13716813921928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4444444477558136,0.11061947047710419,0.5149572491645813,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.10914454609155655},{"x":0.4273504316806793,"y":0.11061947047710419},{"x":0.42521366477012634,"y":0.13716813921928406},{"x":0.3739316165447235,"y":0.13569322228431702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3760683834552765,0.10914454609155655,0.42521366477012634,0.13716813921928406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.10914454609155655},{"x":0.6239316463470459,"y":0.1150442510843277},{"x":0.6217948794364929,"y":0.14159291982650757},{"x":0.3739316165447235,"y":0.13569322228431702}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3710683834552765,0.10214454609155654,0.6267948794364929,0.14859291982650757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.14896754920482635},{"x":0.6260683536529541,"y":0.14896754920482635},{"x":0.6260683536529541,"y":0.1784660816192627},{"x":0.5534188151359558,"y":0.17699114978313446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5534188151359558,0.14896754920482635,0.6260683536529541,0.1784660816192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.14749263226985931},{"x":0.5299145579338074,"y":0.14896754920482635},{"x":0.5299145579338074,"y":0.17699114978313446},{"x":0.4829059839248657,"y":0.17551621794700623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4829059839248657,0.14749263226985931,0.5299145579338074,0.17699114978313446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.14601770043373108},{"x":0.4743589758872986,"y":0.14749263226985931},{"x":0.4743589758872986,"y":0.17551621794700623},{"x":0.38461539149284363,"y":0.17551621794700623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.38461539149284363,0.14601770043373108,0.4743589758872986,0.17551621794700623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5790598392486572,"y":0.18436577916145325},{"x":0.6495726704597473,"y":0.18584071099758148},{"x":0.6495726704597473,"y":0.21533922851085663},{"x":0.5790598392486572,"y":0.21533922851085663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5790598392486572,0.18436577916145325,0.6495726704597473,0.21533922851085663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.18436577916145325},{"x":0.5555555820465088,"y":0.18436577916145325},{"x":0.5555555820465088,"y":0.21533922851085663},{"x":0.49358972907066345,"y":0.21533922851085663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.49358972907066345,0.18436577916145325,0.5555555820465088,0.21533922851085663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45512819290161133,"y":0.18436577916145325},{"x":0.46581196784973145,"y":0.18436577916145325},{"x":0.46581196784973145,"y":0.2138643115758896},{"x":0.45512819290161133,"y":0.2138643115758896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45512819290161133,0.18436577916145325,0.46581196784973145,0.2138643115758896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.18436577916145325},{"x":0.4465811848640442,"y":0.18436577916145325},{"x":0.4465811848640442,"y":0.21533922851085663},{"x":0.35256409645080566,"y":0.2138643115758896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.35256409645080566,0.18436577916145325,0.4465811848640442,0.21533922851085663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.22271385788917542},{"x":0.6794871687889099,"y":0.22271385788917542},{"x":0.6794871687889099,"y":0.25368732213974},{"x":0.5982906222343445,"y":0.25368732213974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5982906222343445,0.22271385788917542,0.6794871687889099,0.25368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.22271385788917542},{"x":0.5876068472862244,"y":0.22271385788917542},{"x":0.5876068472862244,"y":0.25368732213974},{"x":0.497863233089447,"y":0.25368732213974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.497863233089447,0.22271385788917542,0.5876068472862244,0.25368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.22271385788917542},{"x":0.47863247990608215,"y":0.22271385788917542},{"x":0.47863247990608215,"y":0.25368732213974},{"x":0.4038461446762085,"y":0.25368732213974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4038461446762085,0.22271385788917542,0.47863247990608215,0.25368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.22271385788917542},{"x":0.39743590354919434,"y":0.22271385788917542},{"x":0.39743590354919434,"y":0.25368732213974},{"x":0.38461539149284363,"y":0.25368732213974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38461539149284363,0.22271385788917542,0.39743590354919434,0.25368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.22271385788917542},{"x":0.3717948794364929,"y":0.22271385788917542},{"x":0.3717948794364929,"y":0.25368732213974},{"x":0.3226495683193207,"y":0.25368732213974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3226495683193207,0.22271385788917542,0.3717948794364929,0.25368732213974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6816239356994629,"y":0.14896754920482635},{"x":0.6794871687889099,"y":0.2566371560096741},{"x":0.3226495683193207,"y":0.25368732213974}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3176495683193207,0.13901770043373107,0.6844871687889099,0.2636371560096741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106837749481201,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5769230723381042,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5769230723381042,"y":0.43067845702171326},{"x":0.5106837749481201,"y":0.43067845702171326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5106837749481201,0.39085546135902405,0.5769230723381042,0.43067845702171326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.39085546135902405},{"x":0.504273533821106,"y":0.39085546135902405},{"x":0.504273533821106,"y":0.43067845702171326},{"x":0.4188034236431122,"y":0.43067845702171326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4166666567325592,0.39085546135902405,0.504273533821106,0.43067845702171326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5769230723381042,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5769230723381042,"y":0.43067845702171326},{"x":0.4188034236431122,"y":0.43067845702171326}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4116666567325592,0.38385546135902404,0.5819230723381043,0.43767845702171326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.49705013632774353},{"x":0.6452991366386414,"y":0.49852508306503296},{"x":0.6431623697280884,"y":0.516224205493927},{"x":0.5961538553237915,"y":0.516224205493927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5961538553237915,0.49705013632774353,0.6431623697280884,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55982905626297,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5854700803756714,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5854700803756714,"y":0.516224205493927},{"x":0.55982905626297,"y":0.516224205493927}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.55982905626297,0.49705013632774353,0.5854700803756714,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5641025900840759,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5641025900840759,"y":0.516224205493927},{"x":0.557692289352417,"y":0.516224205493927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.557692289352417,0.49705013632774353,0.5641025900840759,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213675498962402,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5491452813148499,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5491452813148499,"y":0.516224205493927},{"x":0.5213675498962402,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5213675498962402,0.49705013632774353,0.5491452813148499,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.4955752193927765},{"x":0.5128205418586731,"y":0.49705013632774353},{"x":0.5128205418586731,"y":0.51474928855896},{"x":0.48076921701431274,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توت","boundary":[0.4829059839248657,0.4955752193927765,0.5128205418586731,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.4955752193927765},{"x":0.470085471868515,"y":0.4955752193927765},{"x":0.470085471868515,"y":0.51474928855896},{"x":0.46367520093917847,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46367520093917847,0.4955752193927765,0.470085471868515,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3504273593425751,"y":0.49410030245780945},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4955752193927765},{"x":0.4615384638309479,"y":0.51474928855896},{"x":0.3504273593425751,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Moraceae","boundary":[0.3504273593425751,0.49410030245780945,0.4615384638309479,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3504273593425751,"y":0.49410030245780945},{"x":0.35683760046958923,"y":0.49410030245780945},{"x":0.35683760046958923,"y":0.5132743120193481},{"x":0.3482905924320221,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3504273593425751,0.49410030245780945,0.35683760046958923,0.5132743120193481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3504273593425751,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6452991366386414,"y":0.49852508306503296},{"x":0.6431623697280884,"y":0.517699122428894},{"x":0.3482905924320221,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34542735934257507,0.48710030245780944,0.6481623697280884,0.524699122428894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.5221238732337952},{"x":0.5470085740089417,"y":0.5221238732337952},{"x":0.5470085740089417,"y":0.5398229956626892},{"x":0.5170940160751343,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دینا","boundary":[0.5170940160751343,0.5221238732337952,0.5470085740089417,0.5398229956626892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.5221238732337952},{"x":0.5085470080375671,"y":0.5221238732337952},{"x":0.5085470080375671,"y":0.5412979125976562},{"x":0.44871795177459717,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.44871795177459717,0.5221238732337952,0.5085470080375671,0.5412979125976562]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.5221238732337952},{"x":0.5470085740089417,"y":0.5221238732337952},{"x":0.5470085740089417,"y":0.5412979125976562},{"x":0.44871795177459717,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44371795177459716,0.5151238732337952,0.5520085740089417,0.5482979125976563],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.8244837522506714},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8259587287902832},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8466076850891113},{"x":0.4594016969203949,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4594016969203949,0.8244837522506714,0.5470085740089417,0.8466076850891113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.8244837522506714},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8259587287902832},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8466076850891113},{"x":0.4594016969203949,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4544016969203949,0.8174837522506714,0.5520085740089417,0.8536076850891113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688034176826477,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7414529919624329,"y":0.8716813921928406},{"x":0.6858974099159241,"y":0.8716813921928406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.688034176826477,0.8539823293685913,0.7414529919624329,0.8716813921928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.8525073528289795},{"x":0.6752136945724487,"y":0.8525073528289795},{"x":0.6752136945724487,"y":0.8716813921928406},{"x":0.632478654384613,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.632478654384613,0.8525073528289795,0.6752136945724487,0.8716813921928406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7414529919624329,"y":0.8731563687324524},{"x":0.632478654384613,"y":0.8716813921928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.627478654384613,0.8455073528289795,0.7464529919624329,0.8801563687324524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.8510324358940125},{"x":0.38247862458229065,"y":0.8510324358940125},{"x":0.38247862458229065,"y":0.8746312856674194},{"x":0.32478633522987366,"y":0.8731563687324524}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.32478633522987366,0.8510324358940125,0.38247862458229065,0.8746312856674194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.8510324358940125},{"x":0.31410256028175354,"y":0.8510324358940125},{"x":0.31410256028175354,"y":0.8731563687324524},{"x":0.28205129504203796,"y":0.8731563687324524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.28205129504203796,0.8510324358940125,0.31410256028175354,0.8731563687324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24786324799060822,"y":0.8510324358940125},{"x":0.2756410241127014,"y":0.8510324358940125},{"x":0.2756410241127014,"y":0.8731563687324524},{"x":0.24786324799060822,"y":0.8731563687324524}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.24786324799060822,0.8510324358940125,0.2756410241127014,0.8731563687324524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24786324799060822,"y":0.8510324358940125},{"x":0.38247862458229065,"y":0.8510324358940125},{"x":0.38247862458229065,"y":0.8746312856674194},{"x":0.24786324799060822,"y":0.8731563687324524}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2428632479906082,0.8440324358940124,0.38747862458229065,0.8816312856674194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.8775811195373535},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8761062026023865},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8952802419662476},{"x":0.5512820482254028,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5512820482254028,0.8775811195373535,0.5726495981216431,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8775811195373535},{"x":0.5448718070983887,"y":0.8775811195373535},{"x":0.5448718070983887,"y":0.8952802419662476},{"x":0.5,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5,0.8775811195373535,0.5448718070983887,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.8790560364723206},{"x":0.49145299196243286,"y":0.8775811195373535},{"x":0.49358972907066345,"y":0.8952802419662476},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8967551589012146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.4316239356994629,0.8790560364723206,0.49358972907066345,0.8952802419662476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.8790560364723206},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8761062026023865},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8938053250312805},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8967551589012146}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4266239356994629,0.8720560364723206,0.5776495981216431,0.9008053250312805],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/JdrmhieamRYqFJSX.jpg","blurred":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/pkwXgEvwswysEuiI.jpg","webpSec":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/mtMQVcNJAzZbjPzU-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":679,"margin":[0.0002632588364629664,0.00010681696492898796,0.998163032343245,0.9985971898049424]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.07952871918678284},{"x":0.5512820482254028,"y":0.07952871918678284},{"x":0.5512820482254028,"y":0.09720176458358765},{"x":0.5,"y":0.09720176458358765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5,0.07952871918678284,0.5512820482254028,0.09720176458358765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.07952871918678284},{"x":0.49358972907066345,"y":0.07952871918678284},{"x":0.49358972907066345,"y":0.09720176458358765},{"x":0.42307692766189575,"y":0.09720176458358765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.42307692766189575,0.07952871918678284,0.49358972907066345,0.09720176458358765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.10309278219938278},{"x":0.7200854420661926,"y":0.10162002593278885},{"x":0.7222222089767456,"y":0.12076583504676819},{"x":0.6944444179534912,"y":0.12223858386278152}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.692307710647583,0.10309278219938278,0.7222222089767456,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.10456553846597672},{"x":0.6794871687889099,"y":0.10309278219938278},{"x":0.6794871687889099,"y":0.12223858386278152},{"x":0.6431623697280884,"y":0.12371134012937546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6410256624221802,0.10456553846597672,0.6794871687889099,0.12223858386278152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008547186851501,"y":0.13107511401176453},{"x":0.7243589758872986,"y":0.1296023577451706},{"x":0.7264957427978516,"y":0.14874815940856934},{"x":0.7029914259910583,"y":0.15022091567516327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7008547186851501,0.13107511401176453,0.7264957427978516,0.14874815940856934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.13254787027835846},{"x":0.6944444179534912,"y":0.13107511401176453},{"x":0.6944444179534912,"y":0.15022091567516327},{"x":0.6559829115867615,"y":0.1516936719417572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6538461446762085,0.13254787027835846,0.6944444179534912,0.15022091567516327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.13549336791038513},{"x":0.6495726704597473,"y":0.13254787027835846},{"x":0.6495726704597473,"y":0.1516936719417572},{"x":0.5854700803756714,"y":0.15463916957378387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5833333134651184,0.13549336791038513,0.6495726704597473,0.1516936719417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7243589758872986,"y":0.15316642820835114},{"x":0.7243589758872986,"y":0.17231222987174988},{"x":0.6431623697280884,"y":0.17378497123718262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6431623697280884,0.15463916957378387,0.7243589758872986,0.17231222987174988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.1561119258403778},{"x":0.6303418874740601,"y":0.1561119258403778},{"x":0.6303418874740601,"y":0.17378497123718262},{"x":0.5876068472862244,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5876068472862244,0.1561119258403778,0.6303418874740601,0.17378497123718262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.1561119258403778},{"x":0.5833333134651184,"y":0.1561119258403778},{"x":0.5833333134651184,"y":0.17525772750377655},{"x":0.5555555820465088,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5555555820465088,0.1561119258403778,0.5833333134651184,0.17525772750377655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.07952871918678284},{"x":0.7264957427978516,"y":0.07952871918678284},{"x":0.7264957427978516,"y":0.17525772750377655},{"x":0.42307692766189575,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41807692766189575,0.07252871918678283,0.7314957427978516,0.18225772750377656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.18114875257015228},{"x":0.5512820482254028,"y":0.18114875257015228},{"x":0.5512820482254028,"y":0.20176731050014496},{"x":0.5213675498962402,"y":0.2032400518655777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.5192307829856873,0.18114875257015228,0.5512820482254028,0.20176731050014496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.18262150883674622},{"x":0.5,"y":0.18114875257015228},{"x":0.5,"y":0.2032400518655777},{"x":0.46581196784973145,"y":0.2032400518655777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.46367520093917847,0.18262150883674622,0.5,0.2032400518655777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4209401607513428,"y":0.18409425020217896},{"x":0.44871795177459717,"y":0.18262150883674622},{"x":0.44871795177459717,"y":0.20471280813217163},{"x":0.42307692766189575,"y":0.20471280813217163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.4209401607513428,0.18409425020217896,0.44871795177459717,0.20471280813217163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581196784973145,"y":0.20471280813217163},{"x":0.6987179517745972,"y":0.20471280813217163},{"x":0.6987179517745972,"y":0.2253313660621643},{"x":0.6581196784973145,"y":0.2253313660621643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.6581196784973145,0.20471280813217163,0.6987179517745972,0.2253313660621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.20471280813217163},{"x":0.6538461446762085,"y":0.20471280813217163},{"x":0.6538461446762085,"y":0.2253313660621643},{"x":0.6132478713989258,"y":0.2253313660621643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسانی","boundary":[0.6111111044883728,0.20471280813217163,0.6538461446762085,0.2253313660621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.20618556439876556},{"x":0.5897436141967773,"y":0.20471280813217163},{"x":0.5897436141967773,"y":0.22680412232875824},{"x":0.5512820482254028,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5512820482254028,0.20618556439876556,0.5897436141967773,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4850427210330963,"y":0.20618556439876556},{"x":0.5427350401878357,"y":0.20618556439876556},{"x":0.5448718070983887,"y":0.22680412232875824},{"x":0.4850427210330963,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.4850427210330963,0.20618556439876556,0.5448718070983887,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.20618556439876556},{"x":0.48076921701431274,"y":0.20618556439876556},{"x":0.48076921701431274,"y":0.22680412232875824},{"x":0.4722222089767456,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4722222089767456,0.20618556439876556,0.48076921701431274,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.2076583206653595},{"x":0.470085471868515,"y":0.20618556439876556},{"x":0.470085471868515,"y":0.22680412232875824},{"x":0.4209401607513428,"y":0.22827687859535217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.4188034236431122,0.2076583206653595,0.470085471868515,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3782051205635071,"y":0.2076583206653595},{"x":0.40811964869499207,"y":0.2076583206653595},{"x":0.40811964869499207,"y":0.22680412232875824},{"x":0.38034188747406006,"y":0.22827687859535217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3782051205635071,0.2076583206653595,0.40811964869499207,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.2076583206653595},{"x":0.36538460850715637,"y":0.2076583206653595},{"x":0.36538460850715637,"y":0.22827687859535217},{"x":0.35683760046958923,"y":0.22827687859535217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35683760046958923,0.2076583206653595,0.36538460850715637,0.22827687859535217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.2076583206653595},{"x":0.3482905924320221,"y":0.2076583206653595},{"x":0.3482905924320221,"y":0.22827687859535217},{"x":0.28418803215026855,"y":0.22827687859535217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.28418803215026855,0.2076583206653595,0.3482905924320221,0.22827687859535217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.20913107693195343},{"x":0.2777777910232544,"y":0.20913107693195343},{"x":0.279914528131485,"y":0.22827687859535217},{"x":0.27136752009391785,"y":0.22827687859535217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.26923078298568726,0.20913107693195343,0.279914528131485,0.22827687859535217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.18409425020217896},{"x":0.6987179517745972,"y":0.17967599630355835},{"x":0.6987179517745972,"y":0.2253313660621643},{"x":0.27136752009391785,"y":0.2297496348619461}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26423078298568725,0.17709425020217895,0.7037179517745972,0.2323313660621643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482905924320221,"y":0.10898379981517792},{"x":0.3888888955116272,"y":0.10898379981517792},{"x":0.3888888955116272,"y":0.1296023577451706},{"x":0.3461538553237915,"y":0.12812960147857666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3482905924320221,0.10898379981517792,0.3888888955116272,0.1296023577451706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.10751104354858398},{"x":0.33974358439445496,"y":0.10898379981517792},{"x":0.33974358439445496,"y":0.12812960147857666},{"x":0.3055555522441864,"y":0.12665684521198273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.3055555522441864,0.10751104354858398,0.33974358439445496,0.12812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.13549336791038513},{"x":0.39316239953041077,"y":0.13696612417697906},{"x":0.3910256326198578,"y":0.15316642820835114},{"x":0.35470086336135864,"y":0.15316642820835114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.35683760046958923,0.13549336791038513,0.3910256326198578,0.15316642820835114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.13254787027835846},{"x":0.3461538553237915,"y":0.1340206116437912},{"x":0.3440170884132385,"y":0.1516936719417572},{"x":0.28205129504203796,"y":0.15022091567516327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.28205129504203796,0.13254787027835846,0.3440170884132385,0.1516936719417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3504273593425751,"y":0.1605301946401596},{"x":0.3910256326198578,"y":0.16200295090675354},{"x":0.3910256326198578,"y":0.17820324003696442},{"x":0.3482905924320221,"y":0.17820324003696442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3504273593425751,0.1605301946401596,0.3910256326198578,0.17820324003696442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.1605301946401596},{"x":0.33974358439445496,"y":0.1605301946401596},{"x":0.33974358439445496,"y":0.17820324003696442},{"x":0.2884615361690521,"y":0.17820324003696442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.2884615361690521,0.1605301946401596,0.33974358439445496,0.17820324003696442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.15905743837356567},{"x":0.2756410241127014,"y":0.1605301946401596},{"x":0.2735042870044708,"y":0.17820324003696442},{"x":0.22008547186851501,"y":0.17673048377037048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.2222222238779068,0.15905743837356567,0.2735042870044708,0.17820324003696442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.10603829473257065},{"x":0.39529913663864136,"y":0.10898379981517792},{"x":0.3910256326198578,"y":0.17967599630355835},{"x":0.22008547186851501,"y":0.17673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21935897588729858,0.09903829473257064,0.3960256326198578,0.18667599630355836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49145299196243286,"y":0.2562592029571533},{"x":0.5747863054275513,"y":0.2562592029571533},{"x":0.5747863054275513,"y":0.276877760887146},{"x":0.49145299196243286,"y":0.276877760887146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.49145299196243286,0.2562592029571533,0.5747863054275513,0.276877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.25773194432258606},{"x":0.48076921701431274,"y":0.25773194432258606},{"x":0.4829059839248657,"y":0.27835050225257874},{"x":0.4465811848640442,"y":0.27835050225257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4465811848640442,0.25773194432258606,0.4829059839248657,0.27835050225257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.25773194432258606},{"x":0.4423076808452606,"y":0.25773194432258606},{"x":0.4444444477558136,"y":0.27835050225257874},{"x":0.4038461446762085,"y":0.27835050225257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4038461446762085,0.25773194432258606,0.4444444477558136,0.27835050225257874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.25773194432258606},{"x":0.5747863054275513,"y":0.2547864615917206},{"x":0.5747863054275513,"y":0.276877760887146},{"x":0.4038461446762085,"y":0.27835050225257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3988461446762085,0.25073194432258605,0.5797863054275513,0.283877760887146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45299145579338074,"y":0.28276878595352173},{"x":0.5256410241127014,"y":0.28718703985214233},{"x":0.5235042572021484,"y":0.30486008524894714},{"x":0.45085468888282776,"y":0.30044183135032654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.45299145579338074,0.28276878595352173,0.5235042572021484,0.30486008524894714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45299145579338074,"y":0.28276878595352173},{"x":0.5256410241127014,"y":0.28718703985214233},{"x":0.5235042572021484,"y":0.30486008524894714},{"x":0.45085468888282776,"y":0.30044183135032654}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44799145579338073,0.2757687859535217,0.5285042572021484,0.31186008524894715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264957427978516,"y":0.30633285641670227},{"x":0.7350427508354187,"y":0.30633285641670227},{"x":0.7350427508354187,"y":0.3284241557121277},{"x":0.7264957427978516,"y":0.3284241557121277}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7264957427978516,0.30633285641670227,0.7350427508354187,0.3284241557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.30633285641670227},{"x":0.7286324501037598,"y":0.30486008524894714},{"x":0.7286324501037598,"y":0.3284241557121277},{"x":0.6965811848640442,"y":0.3284241557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6965811848640442,0.30633285641670227,0.7286324501037598,0.3284241557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.30633285641670227},{"x":0.6794871687889099,"y":0.30633285641670227},{"x":0.6794871687889099,"y":0.3284241557121277},{"x":0.6132478713989258,"y":0.3284241557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6111111044883728,0.30633285641670227,0.6794871687889099,0.3284241557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.30633285641670227},{"x":0.6004273295402527,"y":0.30633285641670227},{"x":0.6004273295402527,"y":0.3284241557121277},{"x":0.5170940160751343,"y":0.3298968970775604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5170940160751343,0.30633285641670227,0.6004273295402527,0.3284241557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.307805597782135},{"x":0.504273533821106,"y":0.307805597782135},{"x":0.504273533821106,"y":0.3298968970775604},{"x":0.4465811848640442,"y":0.3298968970775604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4465811848640442,0.307805597782135,0.504273533821106,0.3298968970775604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.307805597782135},{"x":0.4423076808452606,"y":0.307805597782135},{"x":0.4423076808452606,"y":0.3298968970775604},{"x":0.3782051205635071,"y":0.33136966824531555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3760683834552765,0.307805597782135,0.4423076808452606,0.3298968970775604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30982905626296997,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3611111044883728,"y":0.307805597782135},{"x":0.3611111044883728,"y":0.33136966824531555},{"x":0.30982905626296997,"y":0.33136966824531555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.30982905626296997,0.30927833914756775,0.3611111044883728,0.33136966824531555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29487180709838867,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3034188151359558,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3055555522441864,"y":0.33136966824531555},{"x":0.29487180709838867,"y":0.33136966824531555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29487180709838867,0.30927833914756775,0.3055555522441864,0.33136966824531555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.30927833914756775},{"x":0.28632479906082153,"y":0.30927833914756775},{"x":0.28632479906082153,"y":0.33136966824531555},{"x":0.25,"y":0.33136966824531555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.25,0.30927833914756775,0.28632479906082153,0.33136966824531555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.30927833914756775},{"x":0.24786324799060822,"y":0.30927833914756775},{"x":0.24786324799060822,"y":0.33136966824531555},{"x":0.23931623995304108,"y":0.33136966824531555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23931623995304108,0.30927833914756775,0.24786324799060822,0.33136966824531555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.307805597782135},{"x":0.7350427508354187,"y":0.30486008524894714},{"x":0.7350427508354187,"y":0.3284241557121277},{"x":0.23931623995304108,"y":0.33136966824531555}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23431623995304107,0.300805597782135,0.7400427508354187,0.3354241557121277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213675498962402,"y":0.36082473397254944},{"x":0.55982905626297,"y":0.36082473397254944},{"x":0.55982905626297,"y":0.3770250380039215},{"x":0.5213675498962402,"y":0.3770250380039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5213675498962402,0.36082473397254944,0.55982905626297,0.3770250380039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.36082473397254944},{"x":0.5085470080375671,"y":0.3593519926071167},{"x":0.5085470080375671,"y":0.3770250380039215},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3770250380039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4166666567325592,0.36082473397254944,0.5085470080375671,0.3770250380039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.36082473397254944},{"x":0.55982905626297,"y":0.3593519926071167},{"x":0.55982905626297,"y":0.3770250380039215},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3770250380039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4116666567325592,0.35382473397254943,0.56482905626297,0.3840250380039215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.38438880443573},{"x":0.7307692170143127,"y":0.38438880443573},{"x":0.7307692170143127,"y":0.4020618498325348},{"x":0.6752136945724487,"y":0.4035346210002899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6752136945724487,0.38438880443573,0.7307692170143127,0.4020618498325348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217948794364929,"y":0.38438880443573},{"x":0.6623931527137756,"y":0.38438880443573},{"x":0.6623931527137756,"y":0.4035346210002899},{"x":0.6217948794364929,"y":0.4035346210002899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6217948794364929,0.38438880443573,0.6623931527137756,0.4035346210002899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.40942561626434326},{"x":0.7286324501037598,"y":0.40942561626434326},{"x":0.7286324501037598,"y":0.42709866166114807},{"x":0.7051281929016113,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7051281929016113,0.40942561626434326,0.7286324501037598,0.42709866166114807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581196784973145,"y":0.4108983874320984},{"x":0.6965811848640442,"y":0.40942561626434326},{"x":0.6987179517745972,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6581196784973145,"y":0.43004417419433594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6581196784973145,0.4108983874320984,0.6987179517745972,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.41384389996528625},{"x":0.6517093777656555,"y":0.4108983874320984},{"x":0.6517093777656555,"y":0.43004417419433594},{"x":0.5876068472862244,"y":0.4329896867275238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5854700803756714,0.41384389996528625,0.6517093777656555,0.43004417419433594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.3858615756034851},{"x":0.7307692170143127,"y":0.3814432919025421},{"x":0.7329059839248657,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5876068472862244,"y":0.4329896867275238}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5804700803756714,0.3788615756034851,0.7379059839248657,0.4355714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34188035130500793,"y":0.38733431696891785},{"x":0.39743590354919434,"y":0.3888070583343506},{"x":0.39529913663864136,"y":0.40942561626434326},{"x":0.33974358439445496,"y":0.4079528748989105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.34188035130500793,0.38733431696891785,0.39529913663864136,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29914531111717224,"y":0.3858615756034851},{"x":0.3290598392486572,"y":0.38733431696891785},{"x":0.3290598392486572,"y":0.4079528748989105},{"x":0.29700854420661926,"y":0.4079528748989105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.29914531111717224,0.3858615756034851,0.3290598392486572,0.4079528748989105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.3858615756034851},{"x":0.29487180709838867,"y":0.3858615756034851},{"x":0.29487180709838867,"y":0.4064801037311554},{"x":0.26923078298568726,"y":0.4064801037311554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.26923078298568726,0.3858615756034851,0.29487180709838867,0.4064801037311554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.41237112879753113},{"x":0.39743590354919434,"y":0.41384389996528625},{"x":0.39529913663864136,"y":0.4329896867275238},{"x":0.35683760046958923,"y":0.43151694536209106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3589743673801422,0.41237112879753113,0.39529913663864136,0.4329896867275238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.4108983874320984},{"x":0.3482905924320221,"y":0.41237112879753113},{"x":0.3482905924320221,"y":0.43151694536209106},{"x":0.28632479906082153,"y":0.43004417419433594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.2884615361690521,0.4108983874320984,0.3482905924320221,0.43151694536209106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.38438880443573},{"x":0.39743590354919434,"y":0.3888070583343506},{"x":0.39529913663864136,"y":0.4329896867275238},{"x":0.2670940160751343,"y":0.43004417419433594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26423078298568725,0.37738880443573,0.40029913663864136,0.4399896867275238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49572649598121643,"y":0.4374079406261444},{"x":0.5277777910232544,"y":0.43888071179389954},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4580264985561371},{"x":0.49358972907066345,"y":0.45655375719070435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.49572649598121643,0.4374079406261444,0.5277777910232544,0.4580264985561371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.43593519926071167},{"x":0.4871794879436493,"y":0.4374079406261444},{"x":0.4850427210330963,"y":0.45655375719070435},{"x":0.44871795177459717,"y":0.45655375719070435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.45085468888282776,0.43593519926071167,0.4850427210330963,0.45655375719070435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.43593519926071167},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4374079406261444},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4580264985561371},{"x":0.44871795177459717,"y":0.45655375719070435}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44585468888282775,0.42893519926071166,0.5327777910232544,0.4650264985561371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.48748159408569336},{"x":0.5641025900840759,"y":0.48748159408569336},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5066273808479309},{"x":0.4764957129955292,"y":0.5051546096801758}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.47863247990608215,0.48748159408569336,0.5641025900840759,0.5066273808479309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.48600882291793823},{"x":0.46794870495796204,"y":0.48600882291793823},{"x":0.46794870495796204,"y":0.5051546096801758},{"x":0.41239315271377563,"y":0.5051546096801758}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.4145299196243286,0.48600882291793823,0.46794870495796204,0.5051546096801758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.5095729231834412},{"x":0.8504273295402527,"y":0.5095729231834412},{"x":0.8504273295402527,"y":0.5316641926765442},{"x":0.8055555820465088,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8055555820465088,0.5095729231834412,0.8504273295402527,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7970085740089417,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7970085740089417,"y":0.5316641926765442},{"x":0.75,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.75,0.5095729231834412,0.7970085740089417,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7371794581413269,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7371794581413269,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6794871687889099,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.6794871687889099,0.5095729231834412,0.7371794581413269,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6367521286010742,"y":0.5095729231834412},{"x":0.6752136945724487,"y":0.5095729231834412},{"x":0.6752136945724487,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6367521286010742,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6367521286010742,0.5095729231834412,0.6752136945724487,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.5095729231834412},{"x":0.632478654384613,"y":0.5095729231834412},{"x":0.632478654384613,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6239316463470459,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6239316463470459,0.5095729231834412,0.632478654384613,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55982905626297,"y":0.5095729231834412},{"x":0.617521345615387,"y":0.5095729231834412},{"x":0.617521345615387,"y":0.5316641926765442},{"x":0.55982905626297,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.55982905626297,0.5095729231834412,0.617521345615387,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.5095729231834412},{"x":0.557692289352417,"y":0.5095729231834412},{"x":0.557692289352417,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5170940160751343,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5170940160751343,0.5095729231834412,0.557692289352417,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.5095729231834412},{"x":0.4871794879436493,"y":0.5095729231834412},{"x":0.4871794879436493,"y":0.5316641926765442},{"x":0.4188034236431122,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.4188034236431122,0.5095729231834412,0.4871794879436493,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5095729231834412},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5095729231834412},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5316641926765442},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.38461539149284363,0.5095729231834412,0.4166666567325592,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739316165447235,"y":0.5095729231834412},{"x":0.38247862458229065,"y":0.5095729231834412},{"x":0.38247862458229065,"y":0.5316641926765442},{"x":0.3739316165447235,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3739316165447235,0.5095729231834412,0.38247862458229065,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30982905626296997,"y":0.5095729231834412},{"x":0.36752137541770935,"y":0.5095729231834412},{"x":0.36752137541770935,"y":0.5316641926765442},{"x":0.30982905626296997,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.30982905626296997,0.5095729231834412,0.36752137541770935,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670940160751343,"y":0.5095729231834412},{"x":0.3034188151359558,"y":0.5095729231834412},{"x":0.3034188151359558,"y":0.5316641926765442},{"x":0.2670940160751343,"y":0.5316641926765442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2670940160751343,0.5095729231834412,0.3034188151359558,0.5316641926765442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.5346097350120544},{"x":0.8504273295402527,"y":0.5346097350120544},{"x":0.8504273295402527,"y":0.5567010045051575},{"x":0.8034188151359558,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8034188151359558,0.5346097350120544,0.8504273295402527,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7564102411270142,"y":0.5346097350120544},{"x":0.7948718070983887,"y":0.5346097350120544},{"x":0.7948718070983887,"y":0.5567010045051575},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7564102411270142,0.5346097350120544,0.7948718070983887,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.5346097350120544},{"x":0.747863233089447,"y":0.5346097350120544},{"x":0.747863233089447,"y":0.5567010045051575},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7115384340286255,0.5346097350120544,0.747863233089447,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.5346097350120544},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5346097350120544},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5567010045051575},{"x":0.7029914259910583,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7029914259910583,0.5346097350120544,0.7115384340286255,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.5346097350120544},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5346097350120544},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5567010045051575},{"x":0.6431623697280884,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6431623697280884,0.5346097350120544,0.6987179517745972,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.5346097350120544},{"x":0.6346153616905212,"y":0.5346097350120544},{"x":0.6346153616905212,"y":0.5567010045051575},{"x":0.5961538553237915,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5961538553237915,0.5346097350120544,0.6346153616905212,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.5360824465751648},{"x":0.4871794879436493,"y":0.5346097350120544},{"x":0.4893162250518799,"y":0.5552282929420471},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5552282929420471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دینا","boundary":[0.4615384638309479,0.5360824465751648,0.4893162250518799,0.5552282929420471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5360824465751648},{"x":0.45299145579338074,"y":0.5346097350120544},{"x":0.45299145579338074,"y":0.5552282929420471},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.39743590354919434,0.5360824465751648,0.45299145579338074,0.5552282929420471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5375552177429199},{"x":0.39316239953041077,"y":0.5375552177429199},{"x":0.39316239953041077,"y":0.5567010045051575},{"x":0.3867521286010742,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38461539149284363,0.5375552177429199,0.39316239953041077,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.5375552177429199},{"x":0.38034188747406006,"y":0.5360824465751648},{"x":0.38034188747406006,"y":0.5567010045051575},{"x":0.3226495683193207,"y":0.5567010045051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3226495683193207,0.5375552177429199,0.38034188747406006,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5375552177429199},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5375552177429199},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5567010045051575},{"x":0.279914528131485,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.2777777910232544,0.5375552177429199,0.3162393271923065,0.5567010045051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.5375552177429199},{"x":0.27136752009391785,"y":0.5375552177429199},{"x":0.27136752009391785,"y":0.5581737756729126},{"x":0.22863247990608215,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.22863247990608215,0.5375552177429199,0.27136752009391785,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.5611193180084229},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5611193180084229},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5832105875015259},{"x":0.8141025900840759,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8141025900840759,0.5611193180084229,0.8461538553237915,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670940160751343,"y":0.5611193180084229},{"x":0.807692289352417,"y":0.5611193180084229},{"x":0.807692289352417,"y":0.5832105875015259},{"x":0.7670940160751343,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7670940160751343,0.5611193180084229,0.807692289352417,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008547186851501,"y":0.5611193180084229},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5611193180084229},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5832105875015259},{"x":0.7008547186851501,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.7008547186851501,0.5611193180084229,0.7606837749481201,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.5611193180084229},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5611193180084229},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5832105875015259},{"x":0.6837607026100159,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6837607026100159,0.5611193180084229,0.6944444179534912,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.5611193180084229},{"x":0.6794871687889099,"y":0.5611193180084229},{"x":0.6794871687889099,"y":0.5832105875015259},{"x":0.6239316463470459,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6239316463470459,0.5611193180084229,0.6794871687889099,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.5611193180084229},{"x":0.617521345615387,"y":0.5611193180084229},{"x":0.617521345615387,"y":0.5832105875015259},{"x":0.5747863054275513,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5747863054275513,0.5611193180084229,0.617521345615387,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811964869499207,"y":0.5640648007392883},{"x":0.4893162250518799,"y":0.5640648007392883},{"x":0.4893162250518799,"y":0.5832105875015259},{"x":0.40811964869499207,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.40811964869499207,0.5640648007392883,0.4893162250518799,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.5625920295715332},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5640648007392883},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5832105875015259},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5832105875015259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.35256409645080566,0.5625920295715332,0.4059829115867615,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.5625920295715332},{"x":0.3461538553237915,"y":0.5625920295715332},{"x":0.3461538553237915,"y":0.5817378759384155},{"x":0.3226495683193207,"y":0.5817378759384155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3226495683193207,0.5625920295715332,0.3461538553237915,0.5817378759384155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31196582317352295,"y":0.5625920295715332},{"x":0.3205128312110901,"y":0.5625920295715332},{"x":0.3205128312110901,"y":0.5817378759384155},{"x":0.31196582317352295,"y":0.5817378759384155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31196582317352295,0.5625920295715332,0.3205128312110901,0.5817378759384155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.252136766910553,"y":0.5625920295715332},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5625920295715332},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5832105875015259},{"x":0.252136766910553,"y":0.5817378759384155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.252136766910553,0.5625920295715332,0.3076923191547394,0.5832105875015259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.5611193180084229},{"x":0.25,"y":0.5625920295715332},{"x":0.25,"y":0.5817378759384155},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5817378759384155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1944444477558136,0.5611193180084229,0.25,0.5817378759384155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.80982905626297,"y":0.584683358669281},{"x":0.8525640964508057,"y":0.584683358669281},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6053019165992737},{"x":0.80982905626297,"y":0.6053019165992737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.80982905626297,0.584683358669281,0.8525640964508057,0.6053019165992737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.584683358669281},{"x":0.8034188151359558,"y":0.584683358669281},{"x":0.8034188151359558,"y":0.6053019165992737},{"x":0.7649572491645813,"y":0.6053019165992737}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7649572491645813,0.584683358669281,0.8034188151359558,0.6053019165992737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.584683358669281},{"x":0.7585470080375671,"y":0.584683358669281},{"x":0.7585470080375671,"y":0.6053019165992737},{"x":0.75,"y":0.6053019165992737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75,0.584683358669281,0.7585470080375671,0.6053019165992737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6858974099159241,"y":0.584683358669281},{"x":0.745726466178894,"y":0.584683358669281},{"x":0.745726466178894,"y":0.6053019165992737},{"x":0.6858974099159241,"y":0.6053019165992737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6858974099159241,0.584683358669281,0.745726466178894,0.6053019165992737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.584683358669281},{"x":0.6773504018783569,"y":0.584683358669281},{"x":0.6773504018783569,"y":0.6053019165992737},{"x":0.6431623697280884,"y":0.6053019165992737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6431623697280884,0.584683358669281,0.6773504018783569,0.6053019165992737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.48600882291793823},{"x":0.8525640964508057,"y":0.48600882291793823},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6053019165992737},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6053019165992737}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1894444477558136,0.4790088229179382,0.8575640964508057,0.6123019165992737],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.5876288414001465},{"x":0.49145299196243286,"y":0.5876288414001465},{"x":0.49145299196243286,"y":0.6067746877670288},{"x":0.4145299196243286,"y":0.6067746877670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.4145299196243286,0.5876288414001465,0.49145299196243286,0.6067746877670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.5876288414001465},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5876288414001465},{"x":0.4059829115867615,"y":0.6067746877670288},{"x":0.35256409645080566,"y":0.6067746877670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.35256409645080566,0.5876288414001465,0.4059829115867615,0.6067746877670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33974358439445496,"y":0.5876288414001465},{"x":0.3482905924320221,"y":0.5876288414001465},{"x":0.3482905924320221,"y":0.6067746877670288},{"x":0.33974358439445496,"y":0.6067746877670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33974358439445496,0.5876288414001465,0.3482905924320221,0.6067746877670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5876288414001465},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5876288414001465},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6067746877670288},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6067746877670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2777777910232544,0.5876288414001465,0.3333333432674408,0.6067746877670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.5876288414001465},{"x":0.27136752009391785,"y":0.5876288414001465},{"x":0.27136752009391785,"y":0.6067746877670288},{"x":0.22435897588729858,"y":0.6067746877670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.22435897588729858,0.5876288414001465,0.27136752009391785,0.6067746877670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6858974099159241,"y":0.6126657128334045},{"x":0.7414529919624329,"y":0.6126657128334045},{"x":0.7414529919624329,"y":0.6347569823265076},{"x":0.6858974099159241,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6858974099159241,0.6126657128334045,0.7414529919624329,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.617521345615387,"y":0.6126657128334045},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6126657128334045},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6347569823265076},{"x":0.617521345615387,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.617521345615387,0.6126657128334045,0.6730769276618958,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025640964508057,"y":0.6126657128334045},{"x":0.6089743375778198,"y":0.6126657128334045},{"x":0.6089743375778198,"y":0.6347569823265076},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6025640964508057,0.6126657128334045,0.6089743375778198,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.6126657128334045},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6126657128334045},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6347569823265076},{"x":0.5641025900840759,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5641025900840759,0.6126657128334045,0.5982906222343445,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.6126657128334045},{"x":0.55982905626297,"y":0.6126657128334045},{"x":0.55982905626297,"y":0.6347569823265076},{"x":0.49358972907066345,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.49358972907066345,0.6126657128334045,0.55982905626297,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.6141384243965149},{"x":0.47863247990608215,"y":0.6141384243965149},{"x":0.47863247990608215,"y":0.6347569823265076},{"x":0.4423076808452606,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4423076808452606,0.6141384243965149,0.47863247990608215,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.6141384243965149},{"x":0.4316239356994629,"y":0.6141384243965149},{"x":0.4316239356994629,"y":0.6347569823265076},{"x":0.3910256326198578,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3910256326198578,0.6141384243965149,0.4316239356994629,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36752137541770935,"y":0.6141384243965149},{"x":0.3760683834552765,"y":0.6141384243965149},{"x":0.3760683834552765,"y":0.6362297534942627},{"x":0.36752137541770935,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36752137541770935,0.6141384243965149,0.3760683834552765,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311965763568878,"y":0.6141384243965149},{"x":0.3632478713989258,"y":0.6141384243965149},{"x":0.3632478713989258,"y":0.6362297534942627},{"x":0.3311965763568878,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.3311965763568878,0.6141384243965149,0.3632478713989258,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.6141384243965149},{"x":0.3205128312110901,"y":0.6141384243965149},{"x":0.3205128312110901,"y":0.6362297534942627},{"x":0.3034188151359558,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.3034188151359558,0.6141384243965149,0.3205128312110901,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24358974397182465,"y":0.6141384243965149},{"x":0.29700854420661926,"y":0.6141384243965149},{"x":0.29700854420661926,"y":0.6362297534942627},{"x":0.24358974397182465,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.24358974397182465,0.6141384243965149,0.29700854420661926,0.6362297534942627]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.5876288414001465},{"x":0.7414529919624329,"y":0.5876288414001465},{"x":0.7414529919624329,"y":0.6362297534942627},{"x":0.22435897588729858,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21935897588729858,0.5806288414001465,0.7464529919624329,0.6432297534942627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6627393364906311},{"x":0.8504273295402527,"y":0.6627393364906311},{"x":0.8504273295402527,"y":0.677466869354248},{"x":0.7692307829856873,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7692307829856873,0.6627393364906311,0.8504273295402527,0.677466869354248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.6627393364906311},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6627393364906311},{"x":0.7692307829856873,"y":0.677466869354248},{"x":0.7649572491645813,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7649572491645813,0.6627393364906311,0.7692307829856873,0.677466869354248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.6627393364906311},{"x":0.8504273295402527,"y":0.6627393364906311},{"x":0.8504273295402527,"y":0.677466869354248},{"x":0.7649572491645813,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7599572491645813,0.6557393364906311,0.8554273295402527,0.684466869354248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311966061592102,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8547008633613586,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8547008633613586,"y":0.7113401889801025},{"x":0.8311966061592102,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8311966061592102,0.6907216310501099,0.8547008633613586,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8269230723381042,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8269230723381042,"y":0.7113401889801025},{"x":0.7927350401878357,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7927350401878357,0.6907216310501099,0.8269230723381042,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799145579338074,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7884615659713745,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7884615659713745,"y":0.7113401889801025},{"x":0.7799145579338074,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7799145579338074,0.6907216310501099,0.7884615659713745,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7735042572021484,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7735042572021484,"y":0.7113401889801025},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7307692170143127,0.6907216310501099,0.7735042572021484,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7264957427978516,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7264957427978516,"y":0.7113401889801025},{"x":0.692307710647583,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.692307710647583,0.6907216310501099,0.7264957427978516,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6816239356994629,"y":0.6907216310501099},{"x":0.69017094373703,"y":0.6907216310501099},{"x":0.69017094373703,"y":0.7113401889801025},{"x":0.6816239356994629,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6816239356994629,0.6907216310501099,0.69017094373703,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282051205635071,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6773504018783569,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6773504018783569,"y":0.7113401889801025},{"x":0.6282051205635071,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6282051205635071,0.6907216310501099,0.6773504018783569,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6196581125259399,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6196581125259399,"y":0.7113401889801025},{"x":0.5982906222343445,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.5982906222343445,0.6907216310501099,0.6196581125259399,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897436141967773,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5982906222343445,"y":0.7113401889801025},{"x":0.5897436141967773,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5897436141967773,0.6907216310501099,0.5982906222343445,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7113401889801025},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5555555820465088,0.6907216310501099,0.5833333134651184,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5512820482254028,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5512820482254028,"y":0.7113401889801025},{"x":0.5192307829856873,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توت","boundary":[0.5192307829856873,0.6907216310501099,0.5512820482254028,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5064102411270142,"y":0.7113401889801025},{"x":0.497863233089447,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.497863233089447,0.6907216310501099,0.5064102411270142,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.6907216310501099},{"x":0.49572649598121643,"y":0.6907216310501099},{"x":0.49572649598121643,"y":0.7113401889801025},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Moraceae","boundary":[0.4038461446762085,0.6907216310501099,0.49572649598121643,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.6907216310501099},{"x":0.40811964869499207,"y":0.6907216310501099},{"x":0.40811964869499207,"y":0.7113401889801025},{"x":0.3995726406574249,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3995726406574249,0.6907216310501099,0.40811964869499207,0.7113401889801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8547008633613586,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8547008633613586,"y":0.7363770008087158},{"x":0.7905982732772827,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7905982732772827,0.7157584428787231,0.8547008633613586,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7905982732772827,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7905982732772827,"y":0.7363770008087158},{"x":0.7820512652397156,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7820512652397156,0.7157584428787231,0.7905982732772827,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7820512652397156,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7820512652397156,"y":0.7363770008087158},{"x":0.75,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.75,0.7157584428787231,0.7820512652397156,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6858974099159241,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7435897588729858,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7435897588729858,"y":0.7363770008087158},{"x":0.6858974099159241,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.6858974099159241,0.7157584428787231,0.7435897588729858,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6837607026100159,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6837607026100159,"y":0.7363770008087158},{"x":0.6752136945724487,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6752136945724487,0.7157584428787231,0.6837607026100159,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6709401607513428,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6709401607513428,"y":0.7363770008087158},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6111111044883728,0.7157584428787231,0.6709401607513428,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6068376302719116,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6068376302719116,"y":0.7363770008087158},{"x":0.5705128312110901,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5705128312110901,0.7157584428787231,0.6068376302719116,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.7157584428787231},{"x":0.55982905626297,"y":0.7157584428787231},{"x":0.55982905626297,"y":0.7363770008087158},{"x":0.5149572491645813,"y":0.7363770008087158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5149572491645813,0.7157584428787231,0.55982905626297,0.7363770008087158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418803215026855,"y":0.7422680258750916},{"x":0.8547008633613586,"y":0.7422680258750916},{"x":0.8547008633613586,"y":0.7643593549728394},{"x":0.8418803215026855,"y":0.7643593549728394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8418803215026855,0.7422680258750916,0.8547008633613586,0.7643593549728394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.7422680258750916},{"x":0.8376068472862244,"y":0.7407953143119812},{"x":0.8376068472862244,"y":0.7643593549728394},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7643593549728394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7713675498962402,0.7422680258750916,0.8376068472862244,0.7643593549728394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.7422680258750916},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7422680258750916},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7643593549728394},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7643593549728394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7585470080375671,0.7422680258750916,0.7692307829856873,0.7643593549728394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7422680258750916},{"x":0.752136766910553,"y":0.7407953143119812},{"x":0.752136766910553,"y":0.7643593549728394},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7643593549728394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6944444179534912,0.7422680258750916,0.752136766910553,0.7643593549728394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.7422680258750916},{"x":0.69017094373703,"y":0.7422680258750916},{"x":0.69017094373703,"y":0.7643593549728394},{"x":0.6239316463470459,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6239316463470459,0.7422680258750916,0.69017094373703,0.7643593549728394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55982905626297,"y":0.7422680258750916},{"x":0.6089743375778198,"y":0.7422680258750916},{"x":0.6089743375778198,"y":0.7658321261405945},{"x":0.55982905626297,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.55982905626297,0.7422680258750916,0.6089743375778198,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5427350401878357,"y":0.7422680258750916},{"x":0.5512820482254028,"y":0.7422680258750916},{"x":0.5512820482254028,"y":0.7658321261405945},{"x":0.5427350401878357,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5427350401878357,0.7422680258750916,0.5512820482254028,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49572649598121643,"y":0.7422680258750916},{"x":0.5341880321502686,"y":0.7422680258750916},{"x":0.5341880321502686,"y":0.7658321261405945},{"x":0.49572649598121643,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.49572649598121643,0.7422680258750916,0.5341880321502686,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.7717231512069702},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7731958627700806},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7908689379692078},{"x":0.8183760643005371,"y":0.7893961668014526}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8205128312110901,0.7717231512069702,0.8504273295402527,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7841880321502686,"y":0.7717231512069702},{"x":0.807692289352417,"y":0.7717231512069702},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7893961668014526},{"x":0.7841880321502686,"y":0.7879233956336975}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7841880321502686,0.7717231512069702,0.8055555820465088,0.7893961668014526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.7717231512069702},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7717231512069702},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7879233956336975},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7879233956336975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7713675498962402,0.7717231512069702,0.7777777910232544,0.7879233956336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179487347602844,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7879233956336975},{"x":0.7158119678497314,"y":0.7864506840705872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۹","boundary":[0.7179487347602844,0.7702503800392151,0.7628205418586731,0.7879233956336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226495981216431,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8525640964508057,"y":0.7982326745986938},{"x":0.8525640964508057,"y":0.8144329786300659},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8144329786300659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8226495981216431,0.7967599630355835,0.8525640964508057,0.8144329786300659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8205128312110901,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8205128312110901,"y":0.8144329786300659},{"x":0.811965823173523,"y":0.8144329786300659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8141025900840759,0.7967599630355835,0.8205128312110901,0.8144329786300659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.7967599630355835},{"x":0.807692289352417,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8055555820465088,"y":0.8144329786300659},{"x":0.7606837749481201,"y":0.8129602074623108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.7628205418586731,0.7967599630355835,0.8055555820465088,0.8144329786300659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264957427978516,"y":0.7952871918678284},{"x":0.75,"y":0.7967599630355835},{"x":0.75,"y":0.8129602074623108},{"x":0.7243589758872986,"y":0.8129602074623108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7264957427978516,0.7952871918678284,0.75,0.8129602074623108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.8232694864273071},{"x":0.8525640964508057,"y":0.8232694864273071},{"x":0.8525640964508057,"y":0.8424153327941895},{"x":0.80982905626297,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.807692289352417,0.8232694864273071,0.8525640964508057,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970085740089417,"y":0.8232694864273071},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8232694864273071},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8424153327941895},{"x":0.7970085740089417,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7970085740089417,0.8232694864273071,0.8034188151359558,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.8232694864273071},{"x":0.7905982732772827,"y":0.8232694864273071},{"x":0.7905982732772827,"y":0.8424153327941895},{"x":0.7585470080375671,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.7585470080375671,0.8232694864273071,0.7905982732772827,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.8247422575950623},{"x":0.75,"y":0.8232694864273071},{"x":0.752136766910553,"y":0.8438880443572998},{"x":0.6987179517745972,"y":0.8438880443572998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبخت","boundary":[0.6987179517745972,0.8247422575950623,0.752136766910553,0.8438880443572998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.8497790694236755},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8483063578605652},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8674521446228027},{"x":0.7905982732772827,"y":0.8674521446228027}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7905982732772827,0.8497790694236755,0.8461538553237915,0.8674521446228027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7841880321502686,"y":0.8497790694236755},{"x":0.7905982732772827,"y":0.8497790694236755},{"x":0.7927350401878357,"y":0.8674521446228027},{"x":0.7841880321502686,"y":0.8674521446228027}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7841880321502686,0.8497790694236755,0.7927350401878357,0.8674521446228027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179487347602844,"y":0.8497790694236755},{"x":0.7735042572021484,"y":0.8497790694236755},{"x":0.7735042572021484,"y":0.8674521446228027},{"x":0.7179487347602844,"y":0.8689249157905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.7179487347602844,0.8497790694236755,0.7735042572021484,0.8674521446228027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.80982905626297,"y":0.8748158812522888},{"x":0.8504273295402527,"y":0.8748158812522888},{"x":0.8504273295402527,"y":0.892488956451416},{"x":0.80982905626297,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.80982905626297,0.8748158812522888,0.8504273295402527,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991452813148499,"y":0.8748158812522888},{"x":0.807692289352417,"y":0.8748158812522888},{"x":0.807692289352417,"y":0.892488956451416},{"x":0.7991452813148499,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7991452813148499,0.8748158812522888,0.807692289352417,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350427508354187,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7820512652397156,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7820512652397156,"y":0.892488956451416},{"x":0.7350427508354187,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰","boundary":[0.7350427508354187,0.8748158812522888,0.7820512652397156,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7307692170143127,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7307692170143127,"y":0.892488956451416},{"x":0.7029914259910583,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7029914259910583,0.8748158812522888,0.7307692170143127,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.9013254642486572},{"x":0.8525640964508057,"y":0.9013254642486572},{"x":0.8525640964508057,"y":0.9204713106155396},{"x":0.8141025900840759,"y":0.9204713106155396}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8141025900840759,0.9013254642486572,0.8525640964508057,0.9204713106155396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7991452813148499,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7991452813148499,"y":0.9204713106155396},{"x":0.7628205418586731,"y":0.9204713106155396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7628205418586731,0.9013254642486572,0.7991452813148499,0.9204713106155396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7628205418586731,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7628205418586731,"y":0.9204713106155396},{"x":0.752136766910553,"y":0.9204713106155396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.752136766910553,0.9013254642486572,0.7628205418586731,0.9204713106155396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371794581413269,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7435897588729858,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7435897588729858,"y":0.9204713106155396},{"x":0.7371794581413269,"y":0.9204713106155396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7371794581413269,0.9013254642486572,0.7435897588729858,0.9204713106155396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7307692170143127,"y":0.9013254642486572},{"x":0.7307692170143127,"y":0.9204713106155396},{"x":0.5662392973899841,"y":0.9204713106155396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰-۰۲۴-۴۷۳-۹۶۴","boundary":[0.5662392973899841,0.9013254642486572,0.7307692170143127,0.9204713106155396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.9278350472450256},{"x":0.8504273295402527,"y":0.9278350472450256},{"x":0.8504273295402527,"y":0.9455081224441528},{"x":0.811965823173523,"y":0.9455081224441528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.811965823173523,0.9278350472450256,0.8504273295402527,0.9455081224441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970085740089417,"y":0.9278350472450256},{"x":0.8034188151359558,"y":0.9278350472450256},{"x":0.8034188151359558,"y":0.9455081224441528},{"x":0.7970085740089417,"y":0.9455081224441528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7970085740089417,0.9278350472450256,0.8034188151359558,0.9455081224441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.9278350472450256},{"x":0.7884615659713745,"y":0.9278350472450256},{"x":0.7884615659713745,"y":0.9455081224441528},{"x":0.6303418874740601,"y":0.9455081224441528}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۰۹۱-۴۷۳-۹۶۴","boundary":[0.6303418874740601,0.9278350472450256,0.7884615659713745,0.9455081224441528]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8547008633613586,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8547008633613586,"y":0.9455081224441528},{"x":0.3995726406574249,"y":0.9455081224441528}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3945726406574249,0.6837216310501099,0.8597008633613586,0.9525081224441528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12820513546466827,"y":0.9293078184127808},{"x":0.17094017565250397,"y":0.9293078184127808},{"x":0.17094017565250397,"y":0.9425625801086426},{"x":0.12820513546466827,"y":0.9425625801086426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.12820513546466827,0.9293078184127808,0.17094017565250397,0.9425625801086426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17735043168067932,"y":0.9293078184127808},{"x":0.1816239356994629,"y":0.9293078184127808},{"x":0.1816239356994629,"y":0.9425625801086426},{"x":0.17735043168067932,"y":0.9425625801086426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.17735043168067932,0.9293078184127808,0.1816239356994629,0.9425625801086426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19017094373703003,"y":0.9293078184127808},{"x":0.3162393271923065,"y":0.9293078184127808},{"x":0.3162393271923065,"y":0.9425625801086426},{"x":0.19017094373703003,"y":0.9425625801086426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"964-473-091-7","boundary":[0.19017094373703003,0.9293078184127808,0.3162393271923065,0.9425625801086426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12820513546466827,"y":0.9293078184127808},{"x":0.3162393271923065,"y":0.9293078184127808},{"x":0.3162393271923065,"y":0.9425625801086426},{"x":0.12820513546466827,"y":0.9425625801086426}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12320513546466827,0.9223078184127808,0.3212393271923065,0.9495625801086426],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/ESwrsDjxdiRUDLOw.jpg","blurred":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/SXAphRzQdRSfhbnl.jpg","webpSec":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/yPCIFTjUjaMTZPrB-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":679,"margin":[0.00027695596472829834,0.00025430927290656603,0.9981310724091326,0.9986752739963898]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.17967599630355835},{"x":0.617521345615387,"y":0.17967599630355835},{"x":0.617521345615387,"y":0.21796759963035583},{"x":0.5769230723381042,"y":0.21796759963035583}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5769230723381042,0.17967599630355835,0.617521345615387,0.21796759963035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5427350401878357,"y":0.17967599630355835},{"x":0.5769230723381042,"y":0.17967599630355835},{"x":0.5769230723381042,"y":0.21796759963035583},{"x":0.5427350401878357,"y":0.21796759963035583}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5427350401878357,0.17967599630355835,0.5769230723381042,0.21796759963035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.17967599630355835},{"x":0.5384615659713745,"y":0.17967599630355835},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21796759963035583},{"x":0.470085471868515,"y":0.21796759963035583}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.470085471868515,0.17967599630355835,0.5384615659713745,0.21796759963035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.17967599630355835},{"x":0.4615384638309479,"y":0.17967599630355835},{"x":0.4615384638309479,"y":0.21796759963035583},{"x":0.39743590354919434,"y":0.21796759963035583}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.39743590354919434,0.17967599630355835,0.4615384638309479,0.21796759963035583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.17967599630355835},{"x":0.617521345615387,"y":0.17967599630355835},{"x":0.617521345615387,"y":0.21796759963035583},{"x":0.39743590354919434,"y":0.21796759963035583}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.39243590354919433,0.17267599630355834,0.622521345615387,0.22496759963035584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13461539149284363,"y":0.2650957405567169},{"x":0.2884615361690521,"y":0.2650957405567169},{"x":0.2884615361690521,"y":0.27982327342033386},{"x":0.13461539149284363,"y":0.27982327342033386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MORACEAE","boundary":[0.13461539149284363,0.2650957405567169,0.2884615361690521,0.27982327342033386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.29160529375076294},{"x":0.16880342364311218,"y":0.29160529375076294},{"x":0.16880342364311218,"y":0.30633285641670227},{"x":0.14102564752101898,"y":0.30633285641670227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"D.","boundary":[0.14102564752101898,0.29160529375076294,0.16880342364311218,0.30633285641670227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17735043168067932,"y":0.29160529375076294},{"x":0.252136766910553,"y":0.29160529375076294},{"x":0.252136766910553,"y":0.30633285641670227},{"x":0.17735043168067932,"y":0.30633285641670227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Azizian","boundary":[0.17735043168067932,0.29160529375076294,0.252136766910553,0.30633285641670227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"gl","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13461539149284363,"y":0.2650957405567169},{"x":0.2884615361690521,"y":0.2650957405567169},{"x":0.2884615361690521,"y":0.30633285641670227},{"x":0.13461539149284363,"y":0.30633285641670227}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12961539149284362,0.2580957405567169,0.29346153616905213,0.3133328564167023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.34315168857574463},{"x":0.21367521584033966,"y":0.34315168857574463},{"x":0.21367521584033966,"y":0.3593519926071167},{"x":0.1388888955116272,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.1388888955116272,0.34315168857574463,0.21367521584033966,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.34315168857574463},{"x":0.21794871985912323,"y":0.34315168857574463},{"x":0.21794871985912323,"y":0.3593519926071167},{"x":0.21153846383094788,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21153846383094788,0.34315168857574463,0.21794871985912323,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.34315168857574463},{"x":0.25,"y":0.34315168857574463},{"x":0.25,"y":0.3593519926071167},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.23076923191547394,0.34315168857574463,0.25,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.34315168857574463},{"x":0.30128204822540283,"y":0.34315168857574463},{"x":0.30128204822540283,"y":0.3593519926071167},{"x":0.2606837749481201,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1879","boundary":[0.2606837749481201,0.34315168857574463,0.30128204822540283,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.34315168857574463},{"x":0.30982905626296997,"y":0.34315168857574463},{"x":0.30982905626296997,"y":0.3593519926071167},{"x":0.3034188151359558,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3034188151359558,0.34315168857574463,0.30982905626296997,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.34315168857574463},{"x":0.36538460850715637,"y":0.34315168857574463},{"x":0.36538460850715637,"y":0.3593519926071167},{"x":0.3226495683193207,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.3226495683193207,0.34315168857574463,0.36538460850715637,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.34315168857574463},{"x":0.46794870495796204,"y":0.34315168857574463},{"x":0.46794870495796204,"y":0.3593519926071167},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.38461539149284363,0.34315168857574463,0.46794870495796204,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5128205418586731,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5128205418586731,"y":0.3593519926071167},{"x":0.4829059839248657,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.4829059839248657,0.34315168857574463,0.5128205418586731,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106837749481201,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5170940160751343,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5170940160751343,"y":0.3593519926071167},{"x":0.5106837749481201,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5106837749481201,0.34315168857574463,0.5170940160751343,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299145579338074,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5363247990608215,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5363247990608215,"y":0.3593519926071167},{"x":0.5299145579338074,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.5299145579338074,0.34315168857574463,0.5363247990608215,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5448718070983887,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5448718070983887,"y":0.3593519926071167},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5384615659713745,0.34315168857574463,0.5448718070983887,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6474359035491943,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6474359035491943,"y":0.3593519926071167},{"x":0.557692289352417,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1153-1156","boundary":[0.557692289352417,0.34315168857574463,0.6474359035491943,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474359035491943,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6517093777656555,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6517093777656555,"y":0.3593519926071167},{"x":0.6474359035491943,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6474359035491943,0.34315168857574463,0.6517093777656555,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7393162250518799,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7393162250518799,"y":0.3593519926071167},{"x":0.6730769276618958,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Hooker","boundary":[0.6730769276618958,0.34315168857574463,0.7393162250518799,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414529919624329,"y":0.34315168857574463},{"x":0.745726466178894,"y":0.34315168857574463},{"x":0.745726466178894,"y":0.3593519926071167},{"x":0.7414529919624329,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7414529919624329,0.34315168857574463,0.745726466178894,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7713675498962402,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7713675498962402,"y":0.3593519926071167},{"x":0.7606837749481201,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"J.","boundary":[0.7606837749481201,0.34315168857574463,0.7713675498962402,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863247990608215,"y":0.34315168857574463},{"x":0.80982905626297,"y":0.34315168857574463},{"x":0.80982905626297,"y":0.3593519926071167},{"x":0.7863247990608215,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"D.","boundary":[0.7863247990608215,0.34315168857574463,0.80982905626297,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8568376302719116,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8568376302719116,"y":0.3593519926071167},{"x":0.8162392973899841,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1885","boundary":[0.8162392973899841,0.34315168857574463,0.8568376302719116,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.34315168857574463},{"x":0.867521345615387,"y":0.34315168857574463},{"x":0.867521345615387,"y":0.3593519926071167},{"x":0.8611111044883728,"y":0.3593519926071167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8611111044883728,0.34315168857574463,0.867521345615387,0.3593519926071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.3681885004043579},{"x":0.18803419172763824,"y":0.3681885004043579},{"x":0.18803419172763824,"y":0.3858615756034851},{"x":0.14316239953041077,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.14316239953041077,0.3681885004043579,0.18803419172763824,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19871795177459717,"y":0.3681885004043579},{"x":0.21794871985912323,"y":0.3681885004043579},{"x":0.21794871985912323,"y":0.3858615756034851},{"x":0.19871795177459717,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.19871795177459717,0.3681885004043579,0.21794871985912323,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22649572789669037,"y":0.3681885004043579},{"x":0.28418803215026855,"y":0.3681885004043579},{"x":0.28418803215026855,"y":0.3858615756034851},{"x":0.22649572789669037,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"British","boundary":[0.22649572789669037,0.3681885004043579,0.28418803215026855,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29914531111717224,"y":0.3681885004043579},{"x":0.34188035130500793,"y":0.3681885004043579},{"x":0.34188035130500793,"y":0.3858615756034851},{"x":0.29914531111717224,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"India","boundary":[0.29914531111717224,0.3681885004043579,0.34188035130500793,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34188035130500793,"y":0.3681885004043579},{"x":0.3482905924320221,"y":0.3681885004043579},{"x":0.3482905924320221,"y":0.3858615756034851},{"x":0.34188035130500793,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.34188035130500793,0.3681885004043579,0.3482905924320221,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.3681885004043579},{"x":0.3867521286010742,"y":0.3681885004043579},{"x":0.3867521286010742,"y":0.3858615756034851},{"x":0.35683760046958923,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.35683760046958923,0.3681885004043579,0.3867521286010742,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.3681885004043579},{"x":0.3910256326198578,"y":0.3681885004043579},{"x":0.3910256326198578,"y":0.3858615756034851},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.38461539149284363,0.3681885004043579,0.3910256326198578,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.3681885004043579},{"x":0.4059829115867615,"y":0.3681885004043579},{"x":0.4059829115867615,"y":0.3858615756034851},{"x":0.3995726406574249,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.3995726406574249,0.3681885004043579,0.4059829115867615,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41025641560554504,"y":0.3681885004043579},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3681885004043579},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3858615756034851},{"x":0.41025641560554504,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.41025641560554504,0.3681885004043579,0.4166666567325592,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4209401607513428,"y":0.3681885004043579},{"x":0.49145299196243286,"y":0.3681885004043579},{"x":0.49145299196243286,"y":0.3858615756034851},{"x":0.4209401607513428,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"477-537","boundary":[0.4209401607513428,0.3681885004043579,0.49145299196243286,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5,"y":0.3858615756034851},{"x":0.49358972907066345,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.49358972907066345,0.3681885004043579,0.5,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5085470080375671,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5747863054275513,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5747863054275513,"y":0.3858615756034851},{"x":0.5085470080375671,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-Engler","boundary":[0.5085470080375671,0.3681885004043579,0.5747863054275513,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3858615756034851},{"x":0.5747863054275513,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5747863054275513,0.3681885004043579,0.5833333134651184,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3858615756034851},{"x":0.5940170884132385,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.5940170884132385,0.3681885004043579,0.6111111044883728,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217948794364929,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6602563858032227,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6602563858032227,"y":0.3858615756034851},{"x":0.6217948794364929,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1894","boundary":[0.6217948794364929,0.3681885004043579,0.6602563858032227,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6709401607513428,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6709401607513428,"y":0.3858615756034851},{"x":0.6645299196243286,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6645299196243286,0.3681885004043579,0.6709401607513428,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7670940160751343,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7670940160751343,"y":0.3858615756034851},{"x":0.6752136945724487,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Moraceae","boundary":[0.6752136945724487,0.3681885004043579,0.7670940160751343,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756410241127014,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7884615659713745,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7884615659713745,"y":0.3858615756034851},{"x":0.7756410241127014,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7756410241127014,0.3681885004043579,0.7884615659713745,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012820482254028,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8611111044883728,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8611111044883728,"y":0.3858615756034851},{"x":0.8012820482254028,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engler","boundary":[0.8012820482254028,0.3681885004043579,0.8611111044883728,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8632478713989258,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8696581125259399,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8696581125259399,"y":0.3858615756034851},{"x":0.8632478713989258,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8632478713989258,0.3681885004043579,0.8696581125259399,0.3858615756034851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.3932253420352936},{"x":0.16239316761493683,"y":0.3932253420352936},{"x":0.16239316761493683,"y":0.40942561626434326},{"x":0.14102564752101898,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.14102564752101898,0.3932253420352936,0.16239316761493683,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1794871836900711,"y":0.3932253420352936},{"x":0.18589743971824646,"y":0.3932253420352936},{"x":0.18589743971824646,"y":0.40942561626434326},{"x":0.1794871836900711,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.1794871836900711,0.3932253420352936,0.18589743971824646,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2094017118215561,"y":0.3932253420352936},{"x":0.2628205120563507,"y":0.3932253420352936},{"x":0.2628205120563507,"y":0.40942561626434326},{"x":0.2094017118215561,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"Prantl","boundary":[0.2094017118215561,0.3932253420352936,0.2628205120563507,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.3932253420352936},{"x":0.2756410241127014,"y":0.3932253420352936},{"x":0.2756410241127014,"y":0.40942561626434326},{"x":0.2606837749481201,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":",.","boundary":[0.2606837749481201,0.3932253420352936,0.2756410241127014,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.3932253420352936},{"x":0.30982905626296997,"y":0.3932253420352936},{"x":0.30982905626296997,"y":0.40942561626434326},{"x":0.28632479906082153,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.28632479906082153,0.3932253420352936,0.30982905626296997,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.3932253420352936},{"x":0.3440170884132385,"y":0.3932253420352936},{"x":0.3440170884132385,"y":0.40942561626434326},{"x":0.3226495683193207,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.3226495683193207,0.3932253420352936,0.3440170884132385,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.3932253420352936},{"x":0.3782051205635071,"y":0.3932253420352936},{"x":0.3782051205635071,"y":0.40942561626434326},{"x":0.35683760046958923,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.35683760046958923,0.3932253420352936,0.3782051205635071,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4209401607513428,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4209401607513428,"y":0.40942561626434326},{"x":0.3910256326198578,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Die","boundary":[0.3910256326198578,0.3932253420352936,0.4209401607513428,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43803417682647705,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5405982732772827,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5405982732772827,"y":0.40942561626434326},{"x":0.43803417682647705,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Natürlichen","boundary":[0.43803417682647705,0.3932253420352936,0.5405982732772827,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7072649598121643,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7072649598121643,"y":0.40942561626434326},{"x":0.557692289352417,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pflanzenfamilien","boundary":[0.557692289352417,0.3932253420352936,0.7072649598121643,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243589758872986,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7564102411270142,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7564102411270142,"y":0.40942561626434326},{"x":0.7243589758872986,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.7243589758872986,0.3932253420352936,0.7564102411270142,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7585470080375671,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7585470080375671,"y":0.40942561626434326},{"x":0.752136766910553,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.752136766910553,0.3932253420352936,0.7585470080375671,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7927350401878357,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7927350401878357,"y":0.40942561626434326},{"x":0.7735042572021484,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"39","boundary":[0.7735042572021484,0.3932253420352936,0.7927350401878357,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7991452813148499,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7991452813148499,"y":0.40942561626434326},{"x":0.7927350401878357,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7927350401878357,0.3932253420352936,0.7991452813148499,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.3932253420352936},{"x":0.8611111044883728,"y":0.3932253420352936},{"x":0.8611111044883728,"y":0.40942561626434326},{"x":0.811965823173523,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"66-98","boundary":[0.811965823173523,0.3932253420352936,0.8611111044883728,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.3932253420352936},{"x":0.867521345615387,"y":0.3932253420352936},{"x":0.867521345615387,"y":0.40942561626434326},{"x":0.8611111044883728,"y":0.40942561626434326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8611111044883728,0.3932253420352936,0.867521345615387,0.40942561626434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.41826215386390686},{"x":0.2606837749481201,"y":0.41826215386390686},{"x":0.2606837749481201,"y":0.43446245789527893},{"x":0.1388888955116272,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Yarmolenko","boundary":[0.1388888955116272,0.41826215386390686,0.2606837749481201,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2628205120563507,"y":0.41826215386390686},{"x":0.26923078298568726,"y":0.41826215386390686},{"x":0.26923078298568726,"y":0.43446245789527893},{"x":0.2628205120563507,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2628205120563507,0.41826215386390686,0.26923078298568726,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.41826215386390686},{"x":0.29914531111717224,"y":0.41826215386390686},{"x":0.29914531111717224,"y":0.43446245789527893},{"x":0.2777777910232544,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.2777777910232544,0.41826215386390686,0.29914531111717224,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.41826215386390686},{"x":0.34188035130500793,"y":0.41826215386390686},{"x":0.34188035130500793,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3076923191547394,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1936","boundary":[0.3076923191547394,0.41826215386390686,0.34188035130500793,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482905924320221,"y":0.41826215386390686},{"x":0.35256409645080566,"y":0.41826215386390686},{"x":0.35256409645080566,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3482905924320221,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3482905924320221,0.41826215386390686,0.35256409645080566,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.41826215386390686},{"x":0.3739316165447235,"y":0.41826215386390686},{"x":0.3739316165447235,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3611111044883728,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3611111044883728,0.41826215386390686,0.3739316165447235,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.41826215386390686},{"x":0.40811964869499207,"y":0.41826215386390686},{"x":0.40811964869499207,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3910256326198578,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.3910256326198578,0.41826215386390686,0.40811964869499207,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.41826215386390686},{"x":0.43803417682647705,"y":0.41826215386390686},{"x":0.43803417682647705,"y":0.43446245789527893},{"x":0.4166666567325592,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.4166666567325592,0.41826215386390686,0.43803417682647705,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.41826215386390686},{"x":0.5256410241127014,"y":0.41826215386390686},{"x":0.5256410241127014,"y":0.43446245789527893},{"x":0.44017094373703003,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Komarov","boundary":[0.44017094373703003,0.41826215386390686,0.5256410241127014,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363247990608215,"y":0.41826215386390686},{"x":0.5833333134651184,"y":0.41826215386390686},{"x":0.5833333134651184,"y":0.43446245789527893},{"x":0.5363247990608215,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5363247990608215,0.41826215386390686,0.5833333134651184,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897436141967773,"y":0.41826215386390686},{"x":0.6452991366386414,"y":0.41826215386390686},{"x":0.6452991366386414,"y":0.43446245789527893},{"x":0.5897436141967773,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"URSS","boundary":[0.5897436141967773,0.41826215386390686,0.6452991366386414,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6559829115867615,"y":0.41826215386390686},{"x":0.6858974099159241,"y":0.41826215386390686},{"x":0.6858974099159241,"y":0.43446245789527893},{"x":0.6559829115867615,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.6559829115867615,0.41826215386390686,0.6858974099159241,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.41826215386390686},{"x":0.69017094373703,"y":0.41826215386390686},{"x":0.69017094373703,"y":0.43446245789527893},{"x":0.6837607026100159,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6837607026100159,0.41826215386390686,0.69017094373703,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7029914259910583,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7029914259910583,"y":0.43446245789527893},{"x":0.6965811848640442,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.6965811848640442,0.41826215386390686,0.7029914259910583,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072649598121643,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7136752009391785,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7136752009391785,"y":0.43446245789527893},{"x":0.7072649598121643,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7072649598121643,0.41826215386390686,0.7136752009391785,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7884615659713745,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7884615659713745,"y":0.43446245789527893},{"x":0.7222222089767456,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"376-384","boundary":[0.7222222089767456,0.41826215386390686,0.7884615659713745,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7970085740089417,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7970085740089417,"y":0.43446245789527893},{"x":0.7905982732772827,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7905982732772827,0.41826215386390686,0.7970085740089417,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8589743375778198,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8589743375778198,"y":0.43446245789527893},{"x":0.8034188151359558,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Parsa","boundary":[0.8034188151359558,0.41826215386390686,0.8589743375778198,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.41826215386390686},{"x":0.867521345615387,"y":0.41826215386390686},{"x":0.867521345615387,"y":0.43446245789527893},{"x":0.8611111044883728,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8611111044883728,0.41826215386390686,0.867521345615387,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.44329896569252014},{"x":0.1645299196243286,"y":0.44329896569252014},{"x":0.1645299196243286,"y":0.4594992697238922},{"x":0.14316239953041077,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.14316239953041077,0.44329896569252014,0.1645299196243286,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.44329896569252014},{"x":0.21367521584033966,"y":0.44329896569252014},{"x":0.21367521584033966,"y":0.4594992697238922},{"x":0.17307692766189575,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1949","boundary":[0.17307692766189575,0.44329896569252014,0.21367521584033966,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.44329896569252014},{"x":0.21794871985912323,"y":0.44329896569252014},{"x":0.21794871985912323,"y":0.4594992697238922},{"x":0.21153846383094788,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21153846383094788,0.44329896569252014,0.21794871985912323,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22649572789669037,"y":0.44329896569252014},{"x":0.2756410241127014,"y":0.44329896569252014},{"x":0.2756410241127014,"y":0.4594992697238922},{"x":0.22649572789669037,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.22649572789669037,0.44329896569252014,0.2756410241127014,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.44329896569252014},{"x":0.3034188151359558,"y":0.44329896569252014},{"x":0.3034188151359558,"y":0.4594992697238922},{"x":0.28205129504203796,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.28205129504203796,0.44329896569252014,0.3034188151359558,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3162393271923065,"y":0.44329896569252014},{"x":0.3589743673801422,"y":0.44329896569252014},{"x":0.3589743673801422,"y":0.4594992697238922},{"x":0.3162393271923065,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.3162393271923065,0.44329896569252014,0.3589743673801422,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36965811252593994,"y":0.44329896569252014},{"x":0.3995726406574249,"y":0.44329896569252014},{"x":0.3995726406574249,"y":0.4594992697238922},{"x":0.36965811252593994,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.36965811252593994,0.44329896569252014,0.3995726406574249,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4038461446762085,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4038461446762085,"y":0.4594992697238922},{"x":0.39743590354919434,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.39743590354919434,0.44329896569252014,0.4038461446762085,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4188034236431122,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4188034236431122,"y":0.4594992697238922},{"x":0.41239315271377563,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.41239315271377563,0.44329896569252014,0.4188034236431122,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4209401607513428,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4273504316806793,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4273504316806793,"y":0.4594992697238922},{"x":0.4209401607513428,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4209401607513428,0.44329896569252014,0.4273504316806793,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43803417682647705,"y":0.44329896569252014},{"x":0.5256410241127014,"y":0.44329896569252014},{"x":0.5256410241127014,"y":0.4594992697238922},{"x":0.43803417682647705,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1297-1304","boundary":[0.43803417682647705,0.44329896569252014,0.5256410241127014,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.44329896569252014},{"x":0.5341880321502686,"y":0.44329896569252014},{"x":0.5341880321502686,"y":0.4594992697238922},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.44329896569252014,0.5341880321502686,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405982732772827,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6111111044883728,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4594992697238922},{"x":0.5405982732772827,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-Zohary","boundary":[0.5405982732772827,0.44329896569252014,0.6111111044883728,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6217948794364929,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6217948794364929,"y":0.4594992697238922},{"x":0.6132478713989258,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6132478713989258,0.44329896569252014,0.6217948794364929,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6581196784973145,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6581196784973145,"y":0.4594992697238922},{"x":0.6239316463470459,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.6239316463470459,0.44329896569252014,0.6581196784973145,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6987179517745972,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6987179517745972,"y":0.4594992697238922},{"x":0.6623931527137756,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1966","boundary":[0.6623931527137756,0.44329896569252014,0.6987179517745972,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.44329896569252014},{"x":0.7094017267227173,"y":0.44329896569252014},{"x":0.7094017267227173,"y":0.4594992697238922},{"x":0.7029914259910583,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7029914259910583,0.44329896569252014,0.7094017267227173,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.44329896569252014},{"x":0.7628205418586731,"y":0.44329896569252014},{"x":0.7628205418586731,"y":0.4594992697238922},{"x":0.7200854420661926,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.7200854420661926,0.44329896569252014,0.7628205418586731,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.44329896569252014},{"x":0.8653846383094788,"y":0.44329896569252014},{"x":0.8653846383094788,"y":0.4594992697238922},{"x":0.7735042572021484,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Palaestina","boundary":[0.7735042572021484,0.44329896569252014,0.8653846383094788,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.4683357775211334},{"x":0.16880342364311218,"y":0.4683357775211334},{"x":0.16880342364311218,"y":0.48600882291793823},{"x":0.1388888955116272,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.1388888955116272,0.4683357775211334,0.16880342364311218,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.4683357775211334},{"x":0.17307692766189575,"y":0.4683357775211334},{"x":0.17307692766189575,"y":0.48600882291793823},{"x":0.1666666716337204,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1666666716337204,0.4683357775211334,0.17307692766189575,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1816239356994629,"y":0.4683357775211334},{"x":0.22649572789669037,"y":0.4683357775211334},{"x":0.22649572789669037,"y":0.48600882291793823},{"x":0.1816239356994629,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"1:37","boundary":[0.1816239356994629,0.4683357775211334,0.22649572789669037,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.4683357775211334},{"x":0.23290598392486572,"y":0.4683357775211334},{"x":0.23290598392486572,"y":0.48600882291793823},{"x":0.22435897588729858,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.22435897588729858,0.4683357775211334,0.23290598392486572,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2350427359342575,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3354700803756714,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3354700803756714,"y":0.48600882291793823},{"x":0.2350427359342575,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-Townsend","boundary":[0.2350427359342575,0.4683357775211334,0.3354700803756714,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3440170884132385,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3440170884132385,"y":0.48600882291793823},{"x":0.33760684728622437,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33760684728622437,0.4683357775211334,0.3440170884132385,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3589743673801422,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3589743673801422,"y":0.48600882291793823},{"x":0.35256409645080566,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"C","boundary":[0.35256409645080566,0.4683357775211334,0.3589743673801422,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3632478713989258,"y":0.4683357775211334},{"x":0.36965811252593994,"y":0.4683357775211334},{"x":0.36965811252593994,"y":0.48600882291793823},{"x":0.3632478713989258,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3632478713989258,0.4683357775211334,0.36965811252593994,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38034188747406006,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3995726406574249,"y":0.4683357775211334},{"x":0.3995726406574249,"y":0.48600882291793823},{"x":0.38034188747406006,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.38034188747406006,0.4683357775211334,0.3995726406574249,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4017094075679779,"y":0.4683357775211334},{"x":0.4423076808452606,"y":0.4683357775211334},{"x":0.4423076808452606,"y":0.48600882291793823},{"x":0.4017094075679779,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1980","boundary":[0.4017094075679779,0.4683357775211334,0.4423076808452606,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.4683357775211334},{"x":0.45299145579338074,"y":0.4683357775211334},{"x":0.45299145579338074,"y":0.48600882291793823},{"x":0.4465811848640442,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4465811848640442,0.4683357775211334,0.45299145579338074,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5064102411270142,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5064102411270142,"y":0.48600882291793823},{"x":0.4594016969203949,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4594016969203949,0.4683357775211334,0.5064102411270142,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5363247990608215,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5363247990608215,"y":0.48600882291793823},{"x":0.5170940160751343,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5170940160751343,0.4683357775211334,0.5363247990608215,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405982732772827,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5747863054275513,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5747863054275513,"y":0.48600882291793823},{"x":0.5405982732772827,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Iraq","boundary":[0.5405982732772827,0.4683357775211334,0.5747863054275513,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5940170884132385,"y":0.4683357775211334},{"x":0.5940170884132385,"y":0.48600882291793823},{"x":0.5876068472862244,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.5876068472862244,0.4683357775211334,0.5940170884132385,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6025640964508057,"y":0.48600882291793823},{"x":0.5961538553237915,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5961538553237915,0.4683357775211334,0.6025640964508057,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6581196784973145,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6581196784973145,"y":0.48600882291793823},{"x":0.6111111044883728,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"79-93","boundary":[0.6111111044883728,0.4683357775211334,0.6581196784973145,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581196784973145,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6645299196243286,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6645299196243286,"y":0.48600882291793823},{"x":0.6581196784973145,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6581196784973145,0.4683357775211334,0.6645299196243286,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6709401607513428,"y":0.4683357775211334},{"x":0.75,"y":0.4683357775211334},{"x":0.75,"y":0.48600882291793823},{"x":0.6709401607513428,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-Browicz","boundary":[0.6709401607513428,0.4683357775211334,0.75,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4683357775211334},{"x":0.7585470080375671,"y":0.4683357775211334},{"x":0.7585470080375671,"y":0.48600882291793823},{"x":0.75,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.75,0.4683357775211334,0.7585470080375671,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.4683357775211334},{"x":0.7884615659713745,"y":0.4683357775211334},{"x":0.7884615659713745,"y":0.48600882291793823},{"x":0.7649572491645813,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.7649572491645813,0.4683357775211334,0.7884615659713745,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.4683357775211334},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4683357775211334},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48600882291793823},{"x":0.7905982732772827,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"1982","boundary":[0.7905982732772827,0.4683357775211334,0.8333333134651184,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4683357775211334},{"x":0.8397436141967773,"y":0.4683357775211334},{"x":0.8397436141967773,"y":0.48600882291793823},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8333333134651184,0.4683357775211334,0.8397436141967773,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.4683357775211334},{"x":0.8611111044883728,"y":0.4683357775211334},{"x":0.8611111044883728,"y":0.48600882291793823},{"x":0.8461538553237915,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.8461538553237915,0.4683357775211334,0.8611111044883728,0.48600882291793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.4933726191520691},{"x":0.2350427359342575,"y":0.4933726191520691},{"x":0.2350427359342575,"y":0.5095729231834412},{"x":0.14102564752101898,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Rechinger","boundary":[0.14102564752101898,0.4933726191520691,0.2350427359342575,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4933726191520691},{"x":0.29914531111717224,"y":0.4933726191520691},{"x":0.29914531111717224,"y":0.5095729231834412},{"x":0.25,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Flora","boundary":[0.25,0.4933726191520691,0.29914531111717224,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3162393271923065,"y":0.4933726191520691},{"x":0.3739316165447235,"y":0.4933726191520691},{"x":0.3739316165447235,"y":0.5095729231834412},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Iranica","boundary":[0.3162393271923065,0.4933726191520691,0.3739316165447235,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.4933726191520691},{"x":0.41239315271377563,"y":0.4933726191520691},{"x":0.41239315271377563,"y":0.5095729231834412},{"x":0.39529913663864136,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"no","boundary":[0.39529913663864136,0.4933726191520691,0.41239315271377563,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.4933726191520691},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4933726191520691},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5095729231834412},{"x":0.4337606728076935,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"153","boundary":[0.4337606728076935,0.4933726191520691,0.4615384638309479,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.4933726191520691},{"x":0.470085471868515,"y":0.4933726191520691},{"x":0.470085471868515,"y":0.5095729231834412},{"x":0.46367520093917847,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.46367520093917847,0.4933726191520691,0.470085471868515,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4850427210330963,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5192307829856873,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5192307829856873,"y":0.5095729231834412},{"x":0.4850427210330963,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1-15","boundary":[0.4850427210330963,0.4933726191520691,0.5192307829856873,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5299145579338074,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5299145579338074,"y":0.5095729231834412},{"x":0.5235042572021484,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.5235042572021484,0.4933726191520691,0.5299145579338074,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405982732772827,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6089743375778198,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6089743375778198,"y":0.5095729231834412},{"x":0.5405982732772827,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"-Abdul","boundary":[0.5405982732772827,0.4933726191520691,0.6089743375778198,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217948794364929,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6987179517745972,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5095729231834412},{"x":0.6217948794364929,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"Ghafoor","boundary":[0.6217948794364929,0.4933726191520691,0.6987179517745972,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7051281929016113,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7051281929016113,"y":0.5095729231834412},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":",","boundary":[0.6987179517745972,0.4933726191520691,0.7051281929016113,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7606837749481201,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1985","boundary":[0.7222222089767456,0.4933726191520691,0.7606837749481201,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.7628205418586731,0.4933726191520691,0.7692307829856873,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863247990608215,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8311966061592102,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8311966061592102,"y":0.5095729231834412},{"x":0.7863247990608215,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Flora","boundary":[0.7863247990608215,0.4933726191520691,0.8311966061592102,0.5095729231834412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504273295402527,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8696581125259399,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8696581125259399,"y":0.5095729231834412},{"x":0.8504273295402527,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"of","boundary":[0.8504273295402527,0.4933726191520691,0.8696581125259399,0.5095729231834412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.4399999976158142},{"languageCode":"la","confidence":0.15000000596046448},{"languageCode":"it","confidence":0.14000000059604645},{"languageCode":"de","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8696581125259399,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8696581125259399,"y":0.5095729231834412},{"x":0.1388888955116272,"y":0.5095729231834412}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1338888955116272,0.3361516885757446,0.87465811252594,0.5165729231834412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.5198822021484375},{"x":0.21367521584033966,"y":0.5198822021484375},{"x":0.21367521584033966,"y":0.5331369638442993},{"x":0.1388888955116272,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.1388888955116272,0.5198822021484375,0.21367521584033966,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.5198822021484375},{"x":0.25427350401878357,"y":0.5198822021484375},{"x":0.25427350401878357,"y":0.5331369638442993},{"x":0.22435897588729858,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"171","boundary":[0.22435897588729858,0.5198822021484375,0.25427350401878357,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25641027092933655,"y":0.5198822021484375},{"x":0.2606837749481201,"y":0.5198822021484375},{"x":0.2606837749481201,"y":0.5331369638442993},{"x":0.25641027092933655,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25641027092933655,0.5198822021484375,0.2606837749481201,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735042870044708,"y":0.5198822021484375},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5198822021484375},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5331369638442993},{"x":0.2735042870044708,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1-54","boundary":[0.2735042870044708,0.5198822021484375,0.3076923191547394,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30982905626296997,"y":0.5198822021484375},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5198822021484375},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5331369638442993},{"x":0.30982905626296997,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30982905626296997,0.5198822021484375,0.3162393271923065,0.5331369638442993]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.5198822021484375},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5198822021484375},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5331369638442993},{"x":0.1388888955116272,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1338888955116272,0.5128822021484375,0.3212393271923065,0.5401369638442993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8632478713989258,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8632478713989258,"y":0.5876288414001465},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5876288414001465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8333333134651184,0.5714285969734192,0.8632478713989258,0.5876288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8247863054275513,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8247863054275513,"y":0.5876288414001465},{"x":0.7884615659713745,"y":0.5876288414001465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توت","boundary":[0.7884615659713745,0.5714285969734192,0.8247863054275513,0.5876288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311966061592102,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8653846383094788,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8653846383094788,"y":0.6126657128334045},{"x":0.8311966061592102,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"دينا","boundary":[0.8311966061592102,0.5935198664665222,0.8653846383094788,0.6126657128334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8205128312110901,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8205128312110901,"y":0.6126657128334045},{"x":0.7585470080375671,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عزیزیان","boundary":[0.7585470080375671,0.5935198664665222,0.8205128312110901,0.6126657128334045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"fa","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8653846383094788,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8653846383094788,"y":0.6126657128334045},{"x":0.7585470080375671,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7535470080375671,0.5644285969734192,0.8703846383094788,0.6196657128334045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8354700803756714,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8354700803756714,"y":0.6391752362251282},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.7777777910232544,0.6185566782951355,0.8354700803756714,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7670940160751343,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7670940160751343,"y":0.6391752362251282},{"x":0.752136766910553,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.752136766910553,0.6185566782951355,0.7670940160751343,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7435897588729858,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7435897588729858,"y":0.6391752362251282},{"x":0.69017094373703,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختانی","boundary":[0.69017094373703,0.6185566782951355,0.7435897588729858,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.617521345615387,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6709401607513428,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6709401607513428,"y":0.6391752362251282},{"x":0.617521345615387,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.617521345615387,0.6185566782951355,0.6709401607513428,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6132478713989258,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6132478713989258,"y":0.6391752362251282},{"x":0.5854700803756714,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.5854700803756714,0.6185566782951355,0.6132478713989258,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561965823173523,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5726495981216431,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5726495981216431,"y":0.6391752362251282},{"x":0.561965823173523,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.561965823173523,0.6185566782951355,0.5726495981216431,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5512820482254028,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5512820482254028,"y":0.6391752362251282},{"x":0.5192307829856873,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خزان","boundary":[0.5192307829856873,0.6185566782951355,0.5512820482254028,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6391752362251282},{"x":0.470085471868515,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.470085471868515,0.6185566782951355,0.5064102411270142,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6185566782951355},{"x":0.470085471868515,"y":0.6185566782951355},{"x":0.470085471868515,"y":0.6391752362251282},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4615384638309479,0.6185566782951355,0.470085471868515,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.6185566782951355},{"x":0.45299145579338074,"y":0.6185566782951355},{"x":0.45299145579338074,"y":0.6391752362251282},{"x":0.42307692766189575,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.42307692766189575,0.6185566782951355,0.45299145579338074,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.6185566782951355},{"x":0.4059829115867615,"y":0.6185566782951355},{"x":0.4059829115867615,"y":0.6391752362251282},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.38461539149284363,0.6185566782951355,0.4059829115867615,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311965763568878,"y":0.6185566782951355},{"x":0.3739316165447235,"y":0.6185566782951355},{"x":0.3739316165447235,"y":0.6391752362251282},{"x":0.3311965763568878,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونده","boundary":[0.3311965763568878,0.6185566782951355,0.3739316165447235,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.6185566782951355},{"x":0.3290598392486572,"y":0.6185566782951355},{"x":0.3290598392486572,"y":0.6391752362251282},{"x":0.3226495683193207,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3226495683193207,0.6185566782951355,0.3290598392486572,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.6185566782951355},{"x":0.3162393271923065,"y":0.6185566782951355},{"x":0.3162393271923065,"y":0.6391752362251282},{"x":0.28418803215026855,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.28418803215026855,0.6185566782951355,0.3162393271923065,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21367521584033966,"y":0.6185566782951355},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6185566782951355},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6391752362251282},{"x":0.21367521584033966,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اپیفیت","boundary":[0.21367521584033966,0.6185566782951355,0.26923078298568726,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.6185566782951355},{"x":0.20085470378398895,"y":0.6185566782951355},{"x":0.20085470378398895,"y":0.6391752362251282},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1944444477558136,0.6185566782951355,0.20085470378398895,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.6185566782951355},{"x":0.1816239356994629,"y":0.6185566782951355},{"x":0.1816239356994629,"y":0.6391752362251282},{"x":0.14316239953041077,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.14316239953041077,0.6185566782951355,0.1816239356994629,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.6421207785606384},{"x":0.8632478713989258,"y":0.6421207785606384},{"x":0.8632478713989258,"y":0.6642120480537415},{"x":0.8205128312110901,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.8205128312110901,0.6421207785606384,0.8632478713989258,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756410241127014,"y":0.6421207785606384},{"x":0.8162392973899841,"y":0.6421207785606384},{"x":0.8162392973899841,"y":0.6642120480537415},{"x":0.7756410241127014,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.7756410241127014,0.6421207785606384,0.8162392973899841,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6421207785606384},{"x":0.7756410241127014,"y":0.6421207785606384},{"x":0.7756410241127014,"y":0.6642120480537415},{"x":0.75,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.75,0.6421207785606384,0.7756410241127014,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.6421207785606384},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6421207785606384},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6642120480537415},{"x":0.6965811848640442,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.6965811848640442,0.6421207785606384,0.7350427508354187,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.6421207785606384},{"x":0.688034176826477,"y":0.6421207785606384},{"x":0.688034176826477,"y":0.6642120480537415},{"x":0.6794871687889099,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6794871687889099,0.6421207785606384,0.688034176826477,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.6421207785606384},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6421207785606384},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6642120480537415},{"x":0.6452991366386414,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6452991366386414,0.6421207785606384,0.6730769276618958,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811966061592102,"y":0.6421207785606384},{"x":0.6260683536529541,"y":0.6421207785606384},{"x":0.6260683536529541,"y":0.6642120480537415},{"x":0.5811966061592102,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرابه","boundary":[0.5811966061592102,0.6421207785606384,0.6260683536529541,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363247990608215,"y":0.6421207785606384},{"x":0.5726495981216431,"y":0.6421207785606384},{"x":0.5726495981216431,"y":0.6642120480537415},{"x":0.5363247990608215,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیری","boundary":[0.5363247990608215,0.6421207785606384,0.5726495981216431,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.6421207785606384},{"x":0.5213675498962402,"y":0.6421207785606384},{"x":0.5213675498962402,"y":0.6642120480537415},{"x":0.49358972907066345,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.49358972907066345,0.6421207785606384,0.5213675498962402,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.6421207785606384},{"x":0.4871794879436493,"y":0.6421207785606384},{"x":0.4871794879436493,"y":0.6642120480537415},{"x":0.47863247990608215,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47863247990608215,0.6421207785606384,0.4871794879436493,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45512819290161133,"y":0.6421207785606384},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6421207785606384},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6642120480537415},{"x":0.45512819290161133,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.45512819290161133,0.6421207785606384,0.4722222089767456,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811964869499207,"y":0.6421207785606384},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6421207785606384},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6642120480537415},{"x":0.40811964869499207,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.40811964869499207,0.6421207785606384,0.43589743971824646,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3867521286010742,"y":0.6421207785606384},{"x":0.3995726406574249,"y":0.6421207785606384},{"x":0.3995726406574249,"y":0.6642120480537415},{"x":0.3867521286010742,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3867521286010742,0.6421207785606384,0.3995726406574249,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36752137541770935,"y":0.6421207785606384},{"x":0.38034188747406006,"y":0.6421207785606384},{"x":0.38034188747406006,"y":0.6642120480537415},{"x":0.36752137541770935,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.36752137541770935,0.6421207785606384,0.38034188747406006,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.6421207785606384},{"x":0.35470086336135864,"y":0.6421207785606384},{"x":0.35470086336135864,"y":0.6642120480537415},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.32692307233810425,0.6421207785606384,0.35470086336135864,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.6421207785606384},{"x":0.3290598392486572,"y":0.6421207785606384},{"x":0.3290598392486572,"y":0.6642120480537415},{"x":0.3205128312110901,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3205128312110901,0.6421207785606384,0.3290598392486572,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756410241127014,"y":0.6421207785606384},{"x":0.31410256028175354,"y":0.6421207785606384},{"x":0.31410256028175354,"y":0.6642120480537415},{"x":0.2756410241127014,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.2756410241127014,0.6421207785606384,0.31410256028175354,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2371794879436493,"y":0.6421207785606384},{"x":0.27136752009391785,"y":0.6421207785606384},{"x":0.27136752009391785,"y":0.6642120480537415},{"x":0.2371794879436493,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.2371794879436493,0.6421207785606384,0.27136752009391785,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.6421207785606384},{"x":0.2371794879436493,"y":0.6421207785606384},{"x":0.2371794879436493,"y":0.6642120480537415},{"x":0.22863247990608215,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22863247990608215,0.6421207785606384,0.2371794879436493,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.6421207785606384},{"x":0.22008547186851501,"y":0.6421207785606384},{"x":0.22008547186851501,"y":0.6642120480537415},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.1666666716337204,0.6421207785606384,0.22008547186851501,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.6421207785606384},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6421207785606384},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6642120480537415},{"x":0.14316239953041077,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14316239953041077,0.6421207785606384,0.1538461595773697,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8247863054275513,"y":0.6686303615570068},{"x":0.867521345615387,"y":0.6686303615570068},{"x":0.867521345615387,"y":0.6907216310501099},{"x":0.8247863054275513,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.8247863054275513,0.6686303615570068,0.867521345615387,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.6686303615570068},{"x":0.8162392973899841,"y":0.6686303615570068},{"x":0.8162392973899841,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7713675498962402,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.7713675498962402,0.6686303615570068,0.8162392973899841,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7649572491645813,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7649572491645813,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7585470080375671,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7585470080375671,0.6686303615570068,0.7649572491645813,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350427508354187,"y":0.6686303615570068},{"x":0.752136766910553,"y":0.6686303615570068},{"x":0.752136766910553,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7350427508354187,0.6686303615570068,0.752136766910553,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773504018783569,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6773504018783569,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6773504018783569,0.6686303615570068,0.7222222089767456,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6709401607513428,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6709401607513428,"y":0.6907216310501099},{"x":0.632478654384613,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.632478654384613,0.6686303615570068,0.6709401607513428,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6303418874740601,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6303418874740601,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6132478713989258,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6132478713989258,0.6686303615570068,0.6303418874740601,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897436141967773,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5897436141967773,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5897436141967773,0.6686303615570068,0.6025640964508057,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.6686303615570068},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6686303615570068},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5641025900840759,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5641025900840759,0.6686303615570068,0.5876068472862244,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.6686303615570068},{"x":0.561965823173523,"y":0.6686303615570068},{"x":0.561965823173523,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5534188151359558,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5534188151359558,0.6686303615570068,0.561965823173523,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213675498962402,"y":0.6686303615570068},{"x":0.5427350401878357,"y":0.6686303615570068},{"x":0.5427350401878357,"y":0.6907216310501099},{"x":0.5213675498962402,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5213675498962402,0.6686303615570068,0.5427350401878357,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.6686303615570068},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6686303615570068},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6907216310501099},{"x":0.470085471868515,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آرهای","boundary":[0.470085471868515,0.6686303615570068,0.5064102411270142,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.6686303615570068},{"x":0.4572649598121643,"y":0.6686303615570068},{"x":0.4572649598121643,"y":0.6907216310501099},{"x":0.4465811848640442,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4465811848640442,0.6686303615570068,0.4572649598121643,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4017094075679779,"y":0.6686303615570068},{"x":0.43803417682647705,"y":0.6686303615570068},{"x":0.43803417682647705,"y":0.6907216310501099},{"x":0.4017094075679779,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجه","boundary":[0.4017094075679779,0.6686303615570068,0.43803417682647705,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.6686303615570068},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6686303615570068},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6907216310501099},{"x":0.3910256326198578,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3910256326198578,0.6686303615570068,0.4038461446762085,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.6686303615570068},{"x":0.3782051205635071,"y":0.6686303615570068},{"x":0.3782051205635071,"y":0.6907216310501099},{"x":0.3461538553237915,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.3461538553237915,0.6686303615570068,0.3782051205635071,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.6686303615570068},{"x":0.33974358439445496,"y":0.6686303615570068},{"x":0.33974358439445496,"y":0.6907216310501099},{"x":0.3226495683193207,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3226495683193207,0.6686303615570068,0.33974358439445496,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30982905626296997,"y":0.6686303615570068},{"x":0.3183760643005371,"y":0.6686303615570068},{"x":0.3183760643005371,"y":0.6907216310501099},{"x":0.30982905626296997,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30982905626296997,0.6686303615570068,0.3183760643005371,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.6686303615570068},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6686303615570068},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6907216310501099},{"x":0.29700854420661926,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.29700854420661926,0.6686303615570068,0.3076923191547394,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.6686303615570068},{"x":0.2927350401878357,"y":0.6686303615570068},{"x":0.2927350401878357,"y":0.6907216310501099},{"x":0.22863247990608215,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.22863247990608215,0.6686303615570068,0.2927350401878357,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1816239356994629,"y":0.6686303615570068},{"x":0.21367521584033966,"y":0.6686303615570068},{"x":0.21367521584033966,"y":0.6907216310501099},{"x":0.1816239356994629,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.1816239356994629,0.6686303615570068,0.21367521584033966,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1645299196243286,"y":0.6686303615570068},{"x":0.1816239356994629,"y":0.6686303615570068},{"x":0.1816239356994629,"y":0.6907216310501099},{"x":0.1645299196243286,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.1645299196243286,0.6686303615570068,0.1816239356994629,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.6686303615570068},{"x":0.1517094075679779,"y":0.6686303615570068},{"x":0.1517094075679779,"y":0.6907216310501099},{"x":0.14102564752101898,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.14102564752101898,0.6686303615570068,0.1517094075679779,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311966061592102,"y":0.6936671733856201},{"x":0.867521345615387,"y":0.6936671733856201},{"x":0.867521345615387,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8311966061592102,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پنجه","boundary":[0.8311966061592102,0.6936671733856201,0.867521345615387,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8269230723381042,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8269230723381042,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8162392973899841,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8162392973899841,0.6936671733856201,0.8269230723381042,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012820482254028,"y":0.6936671733856201},{"x":0.80982905626297,"y":0.6936671733856201},{"x":0.80982905626297,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8012820482254028,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8012820482254028,0.6936671733856201,0.80982905626297,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7948718070983887,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7649572491645813,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7649572491645813,0.6936671733856201,0.7948718070983887,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.6936671733856201},{"x":0.75,"y":0.6936671733856201},{"x":0.75,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7329059839248657,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7329059839248657,0.6936671733856201,0.75,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7286324501037598,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7286324501037598,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6623931527137756,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.6623931527137756,0.6936671733856201,0.7286324501037598,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025640964508057,"y":0.6936671733856201},{"x":0.6474359035491943,"y":0.6936671733856201},{"x":0.6474359035491943,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6025640964508057,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.6025640964508057,0.6936671733856201,0.6474359035491943,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5940170884132385,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5940170884132385,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5854700803756714,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5854700803756714,0.6936671733856201,0.5940170884132385,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5427350401878357,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5747863054275513,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5747863054275513,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5427350401878357,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5427350401878357,0.6936671733856201,0.5747863054275513,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5170940160751343,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5170940160751343,0.6936671733856201,0.5277777910232544,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5128205418586731,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5128205418586731,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5,0.6936671733856201,0.5128205418586731,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.6936671733856201},{"x":0.49358972907066345,"y":0.6936671733856201},{"x":0.49358972907066345,"y":0.7157584428787231},{"x":0.48076921701431274,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48076921701431274,0.6936671733856201,0.49358972907066345,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.6936671733856201},{"x":0.4743589758872986,"y":0.6936671733856201},{"x":0.4743589758872986,"y":0.7157584428787231},{"x":0.42307692766189575,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.42307692766189575,0.6936671733856201,0.4743589758872986,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.6936671733856201},{"x":0.4145299196243286,"y":0.6936671733856201},{"x":0.4145299196243286,"y":0.7157584428787231},{"x":0.35683760046958923,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاهکی","boundary":[0.35683760046958923,0.6936671733856201,0.4145299196243286,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31196582317352295,"y":0.6936671733856201},{"x":0.3440170884132385,"y":0.6936671733856201},{"x":0.3440170884132385,"y":0.7157584428787231},{"x":0.31196582317352295,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.31196582317352295,0.6936671733856201,0.3440170884132385,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.6936671733856201},{"x":0.29914531111717224,"y":0.6936671733856201},{"x":0.29914531111717224,"y":0.7157584428787231},{"x":0.2606837749481201,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.2606837749481201,0.6936671733856201,0.29914531111717224,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.6936671733856201},{"x":0.252136766910553,"y":0.6936671733856201},{"x":0.252136766910553,"y":0.7157584428787231},{"x":0.23931623995304108,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23931623995304108,0.6936671733856201,0.252136766910553,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.6936671733856201},{"x":0.2371794879436493,"y":0.6936671733856201},{"x":0.2371794879436493,"y":0.7157584428787231},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22008547186851501,0.6936671733856201,0.2371794879436493,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.6936671733856201},{"x":0.2094017118215561,"y":0.6936671733856201},{"x":0.2094017118215561,"y":0.7157584428787231},{"x":0.15811966359615326,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشاند","boundary":[0.15811966359615326,0.6936671733856201,0.2094017118215561,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.6936671733856201},{"x":0.14957265555858612,"y":0.6936671733856201},{"x":0.14957265555858612,"y":0.7157584428787231},{"x":0.14102564752101898,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14102564752101898,0.6936671733856201,0.14957265555858612,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.80982905626297,"y":0.7142857313156128},{"x":0.867521345615387,"y":0.7142857313156128},{"x":0.867521345615387,"y":0.7393225431442261},{"x":0.80982905626297,"y":0.7393225431442261}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.80982905626297,0.7142857313156128,0.867521345615387,0.7393225431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7393225431442261},{"x":0.75,"y":0.7393225431442261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زودافت","boundary":[0.75,0.7142857313156128,0.8034188151359558,0.7393225431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393162250518799,"y":0.7142857313156128},{"x":0.75,"y":0.7142857313156128},{"x":0.75,"y":0.7393225431442261},{"x":0.7393162250518799,"y":0.7393225431442261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7393162250518799,0.7142857313156128,0.75,0.7393225431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7371794581413269,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7371794581413269,"y":0.7393225431442261},{"x":0.7051281929016113,"y":0.7393225431442261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.7051281929016113,0.7142857313156128,0.7371794581413269,0.7393225431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7029914259910583,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7029914259910583,"y":0.7393225431442261},{"x":0.6645299196243286,"y":0.7393225431442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6645299196243286,0.7142857313156128,0.7029914259910583,0.7393225431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6089743375778198,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6538461446762085,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6538461446762085,"y":0.7407953143119812},{"x":0.6089743375778198,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6089743375778198,0.7142857313156128,0.6538461446762085,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897436141967773,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6004273295402527,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6004273295402527,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5897436141967773,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5897436141967773,0.7157584428787231,0.6004273295402527,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5491452813148499,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5876068472862244,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5876068472862244,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5491452813148499,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.5491452813148499,0.7157584428787231,0.5876068472862244,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5470085740089417,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5470085740089417,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5384615659713745,0.7157584428787231,0.5470085740089417,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5363247990608215,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5363247990608215,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5170940160751343,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5170940160751343,0.7157584428787231,0.5363247990608215,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.7157584428787231},{"x":0.502136766910553,"y":0.7157584428787231},{"x":0.502136766910553,"y":0.7407953143119812},{"x":0.4594016969203949,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.4594016969203949,0.7157584428787231,0.502136766910553,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.7157584428787231},{"x":0.4465811848640442,"y":0.7157584428787231},{"x":0.4465811848640442,"y":0.7407953143119812},{"x":0.43589743971824646,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.43589743971824646,0.7157584428787231,0.4465811848640442,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.7157584428787231},{"x":0.43589743971824646,"y":0.7157584428787231},{"x":0.43589743971824646,"y":0.7407953143119812},{"x":0.4145299196243286,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4145299196243286,0.7157584428787231,0.43589743971824646,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7157584428787231},{"x":0.4059829115867615,"y":0.7157584428787231},{"x":0.4059829115867615,"y":0.7407953143119812},{"x":0.3611111044883728,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.3611111044883728,0.7157584428787231,0.4059829115867615,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482905924320221,"y":0.7157584428787231},{"x":0.35683760046958923,"y":0.7157584428787231},{"x":0.35683760046958923,"y":0.7407953143119812},{"x":0.3482905924320221,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3482905924320221,0.7157584428787231,0.35683760046958923,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311965763568878,"y":0.7157584428787231},{"x":0.3440170884132385,"y":0.7157584428787231},{"x":0.3440170884132385,"y":0.7407953143119812},{"x":0.3311965763568878,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3311965763568878,0.7157584428787231,0.3440170884132385,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.7157584428787231},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7157584428787231},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7407953143119812},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7407953143119812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3055555522441864,0.7157584428787231,0.32692307233810425,0.7407953143119812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27136752009391785,"y":0.7157584428787231},{"x":0.3034188151359558,"y":0.7157584428787231},{"x":0.3034188151359558,"y":0.7422680258750916},{"x":0.27136752009391785,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.27136752009391785,0.7157584428787231,0.3034188151359558,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.7157584428787231},{"x":0.2628205120563507,"y":0.7157584428787231},{"x":0.2628205120563507,"y":0.7422680258750916},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.22008547186851501,0.7157584428787231,0.2628205120563507,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20512820780277252,"y":0.7157584428787231},{"x":0.21581196784973145,"y":0.7157584428787231},{"x":0.21581196784973145,"y":0.7422680258750916},{"x":0.20512820780277252,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20512820780277252,0.7157584428787231,0.21581196784973145,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18589743971824646,"y":0.7157584428787231},{"x":0.19871795177459717,"y":0.7157584428787231},{"x":0.19871795177459717,"y":0.7422680258750916},{"x":0.18589743971824646,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.18589743971824646,0.7157584428787231,0.19871795177459717,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.7172312140464783},{"x":0.1794871836900711,"y":0.7172312140464783},{"x":0.1794871836900711,"y":0.7422680258750916},{"x":0.14316239953041077,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.14316239953041077,0.7172312140464783,0.1794871836900711,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8290598392486572,"y":0.7437407970428467},{"x":0.8696581125259399,"y":0.7437407970428467},{"x":0.8696581125259399,"y":0.7673048377037048},{"x":0.8290598392486572,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.8290598392486572,0.7437407970428467,0.8696581125259399,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799145579338074,"y":0.7437407970428467},{"x":0.8183760643005371,"y":0.7437407970428467},{"x":0.8183760643005371,"y":0.7673048377037048},{"x":0.7799145579338074,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.7799145579338074,0.7437407970428467,0.8183760643005371,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.7437407970428467},{"x":0.7649572491645813,"y":0.7437407970428467},{"x":0.7649572491645813,"y":0.7673048377037048},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نهنج","boundary":[0.7307692170143127,0.7437407970428467,0.7649572491645813,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7437407970428467},{"x":0.7243589758872986,"y":0.7437407970428467},{"x":0.7243589758872986,"y":0.7673048377037048},{"x":0.692307710647583,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقعر","boundary":[0.692307710647583,0.7437407970428467,0.7243589758872986,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.7452135682106018},{"x":0.688034176826477,"y":0.7452135682106018},{"x":0.688034176826477,"y":0.7673048377037048},{"x":0.6794871687889099,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6794871687889099,0.7452135682106018,0.688034176826477,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260683536529541,"y":0.7452135682106018},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7452135682106018},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7673048377037048},{"x":0.6260683536529541,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6260683536529541,0.7452135682106018,0.6730769276618958,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.7452135682106018},{"x":0.6132478713989258,"y":0.7452135682106018},{"x":0.6132478713989258,"y":0.7673048377037048},{"x":0.5705128312110901,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5705128312110901,0.7452135682106018,0.6132478713989258,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5448718070983887,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5534188151359558,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5534188151359558,"y":0.7673048377037048},{"x":0.5448718070983887,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5448718070983887,0.7452135682106018,0.5534188151359558,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5341880321502686,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5341880321502686,"y":0.7673048377037048},{"x":0.5235042572021484,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5235042572021484,0.7452135682106018,0.5341880321502686,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5085470080375671,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5170940160751343,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5170940160751343,"y":0.7673048377037048},{"x":0.5085470080375671,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5085470080375671,0.7452135682106018,0.5170940160751343,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764957129955292,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5,"y":0.7673048377037048},{"x":0.4764957129955292,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.4764957129955292,0.7452135682106018,0.5,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.7452135682106018},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7452135682106018},{"x":0.4615384638309479,"y":0.76877760887146},{"x":0.44017094373703003,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.44017094373703003,0.7452135682106018,0.4615384638309479,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.7452135682106018},{"x":0.4316239356994629,"y":0.7452135682106018},{"x":0.4316239356994629,"y":0.76877760887146},{"x":0.4188034236431122,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4188034236431122,0.7452135682106018,0.4316239356994629,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.7452135682106018},{"x":0.4145299196243286,"y":0.7452135682106018},{"x":0.4145299196243286,"y":0.76877760887146},{"x":0.39529913663864136,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39529913663864136,0.7452135682106018,0.4145299196243286,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3440170884132385,"y":0.7452135682106018},{"x":0.3910256326198578,"y":0.7452135682106018},{"x":0.3910256326198578,"y":0.76877760887146},{"x":0.3440170884132385,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.3440170884132385,0.7452135682106018,0.3910256326198578,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31410256028175354,"y":0.7452135682106018},{"x":0.3440170884132385,"y":0.7452135682106018},{"x":0.3440170884132385,"y":0.76877760887146},{"x":0.31410256028175354,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.31410256028175354,0.7452135682106018,0.3440170884132385,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.7452135682106018},{"x":0.31410256028175354,"y":0.7452135682106018},{"x":0.31410256028175354,"y":0.76877760887146},{"x":0.2606837749481201,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.2606837749481201,0.7452135682106018,0.31410256028175354,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24786324799060822,"y":0.7452135682106018},{"x":0.25641027092933655,"y":0.7452135682106018},{"x":0.25641027092933655,"y":0.76877760887146},{"x":0.24786324799060822,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24786324799060822,0.7452135682106018,0.25641027092933655,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19871795177459717,"y":0.7452135682106018},{"x":0.24786324799060822,"y":0.7452135682106018},{"x":0.24786324799060822,"y":0.76877760887146},{"x":0.19871795177459717,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.19871795177459717,0.7452135682106018,0.24786324799060822,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14529915153980255,"y":0.7466862797737122},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7466862797737122},{"x":0.19230769574642181,"y":0.76877760887146},{"x":0.14529915153980255,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.14529915153980255,0.7466862797737122,0.19230769574642181,0.76877760887146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8696581125259399,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8696581125259399,"y":0.76877760887146},{"x":0.14102564752101898,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13602564752101898,0.6115566782951355,0.87465811252594,0.77577760887146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8269230723381042,"y":0.7702503800392151},{"x":0.8589743375778198,"y":0.7702503800392151},{"x":0.8589743375778198,"y":0.7908689379692078},{"x":0.8269230723381042,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.8269230723381042,0.7702503800392151,0.8589743375778198,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.7702503800392151},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7702503800392151},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7908689379692078},{"x":0.7735042572021484,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.7735042572021484,0.7702503800392151,0.8034188151359558,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7908689379692078},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7628205418586731,0.7702503800392151,0.7713675498962402,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414529919624329,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7908689379692078},{"x":0.7414529919624329,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7414529919624329,0.7702503800392151,0.7585470080375671,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7264957427978516,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7264957427978516,"y":0.7908689379692078},{"x":0.7158119678497314,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.7158119678497314,0.7702503800392151,0.7264957427978516,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7072649598121643,"y":0.7702503800392151},{"x":0.7072649598121643,"y":0.7908689379692078},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6944444179534912,0.7702503800392151,0.7072649598121643,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.7702503800392151},{"x":0.688034176826477,"y":0.7702503800392151},{"x":0.688034176826477,"y":0.7908689379692078},{"x":0.6538461446762085,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.6538461446762085,0.7702503800392151,0.688034176826477,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025640964508057,"y":0.7702503800392151},{"x":0.6431623697280884,"y":0.7702503800392151},{"x":0.6431623697280884,"y":0.7908689379692078},{"x":0.6025640964508057,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.6025640964508057,0.7702503800392151,0.6431623697280884,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7702503800392151},{"x":0.5940170884132385,"y":0.7702503800392151},{"x":0.5940170884132385,"y":0.7908689379692078},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5833333134651184,0.7702503800392151,0.5940170884132385,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561965823173523,"y":0.7702503800392151},{"x":0.5747863054275513,"y":0.7702503800392151},{"x":0.5747863054275513,"y":0.7908689379692078},{"x":0.561965823173523,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.561965823173523,0.7702503800392151,0.5747863054275513,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.7702503800392151},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7702503800392151},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7908689379692078},{"x":0.5149572491645813,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.5149572491645813,0.7702503800392151,0.5555555820465088,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893162250518799,"y":0.7702503800392151},{"x":0.497863233089447,"y":0.7702503800392151},{"x":0.497863233089447,"y":0.7908689379692078},{"x":0.4893162250518799,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4893162250518799,0.7702503800392151,0.497863233089447,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.7702503800392151},{"x":0.48076921701431274,"y":0.7702503800392151},{"x":0.48076921701431274,"y":0.7908689379692078},{"x":0.46794870495796204,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.46794870495796204,0.7702503800392151,0.48076921701431274,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.7702503800392151},{"x":0.4594016969203949,"y":0.7702503800392151},{"x":0.4594016969203949,"y":0.7908689379692078},{"x":0.45085468888282776,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.45085468888282776,0.7702503800392151,0.4594016969203949,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.7702503800392151},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7702503800392151},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7908689379692078},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.4038461446762085,0.7702503800392151,0.4423076808452606,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.7702503800392151},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7702503800392151},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7908689379692078},{"x":0.39529913663864136,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39529913663864136,0.7702503800392151,0.4038461446762085,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.7702503800392151},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7702503800392151},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7908689379692078},{"x":0.35683760046958923,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.35683760046958923,0.7702503800392151,0.3888888955116272,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.7702503800392151},{"x":0.34188035130500793,"y":0.7702503800392151},{"x":0.34188035130500793,"y":0.7908689379692078},{"x":0.32478633522987366,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32478633522987366,0.7702503800392151,0.34188035130500793,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29914531111717224,"y":0.7702503800392151},{"x":0.3162393271923065,"y":0.7702503800392151},{"x":0.3162393271923065,"y":0.7908689379692078},{"x":0.29914531111717224,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.29914531111717224,0.7702503800392151,0.3162393271923065,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7702503800392151},{"x":0.28418803215026855,"y":0.7702503800392151},{"x":0.28418803215026855,"y":0.7908689379692078},{"x":0.25,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.25,0.7702503800392151,0.28418803215026855,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.7702503800392151},{"x":0.22863247990608215,"y":0.7702503800392151},{"x":0.22863247990608215,"y":0.7908689379692078},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22008547186851501,0.7702503800392151,0.22863247990608215,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7702503800392151},{"x":0.2072649598121643,"y":0.7702503800392151},{"x":0.2072649598121643,"y":0.7908689379692078},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.1666666716337204,0.7702503800392151,0.2072649598121643,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.7702503800392151},{"x":0.1517094075679779,"y":0.7702503800392151},{"x":0.1517094075679779,"y":0.7908689379692078},{"x":0.1388888955116272,"y":0.7908689379692078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1388888955116272,0.7702503800392151,0.1517094075679779,0.7908689379692078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8696581125259399,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8696581125259399,"y":0.815905749797821},{"x":0.8141025900840759,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.8141025900840759,0.7938144207000732,0.8696581125259399,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7564102411270142,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7991452813148499,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7991452813148499,"y":0.815905749797821},{"x":0.7564102411270142,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.7564102411270142,0.7938144207000732,0.7991452813148499,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393162250518799,"y":0.7938144207000732},{"x":0.747863233089447,"y":0.7938144207000732},{"x":0.747863233089447,"y":0.815905749797821},{"x":0.7393162250518799,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7393162250518799,0.7938144207000732,0.747863233089447,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7307692170143127,"y":0.815905749797821},{"x":0.6965811848640442,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.6965811848640442,0.7938144207000732,0.7307692170143127,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6495726704597473,"y":0.7938144207000732},{"x":0.688034176826477,"y":0.7938144207000732},{"x":0.688034176826477,"y":0.815905749797821},{"x":0.6495726704597473,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.6495726704597473,0.7938144207000732,0.688034176826477,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.7938144207000732},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7938144207000732},{"x":0.6388888955116272,"y":0.815905749797821},{"x":0.5876068472862244,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5876068472862244,0.7938144207000732,0.6388888955116272,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5747863054275513,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5747863054275513,"y":0.815905749797821},{"x":0.5662392973899841,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5662392973899841,0.7938144207000732,0.5747863054275513,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.7938144207000732},{"x":0.561965823173523,"y":0.7938144207000732},{"x":0.561965823173523,"y":0.815905749797821},{"x":0.5235042572021484,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.5235042572021484,0.7938144207000732,0.561965823173523,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4871794879436493,"y":0.7938144207000732},{"x":0.504273533821106,"y":0.7938144207000732},{"x":0.504273533821106,"y":0.815905749797821},{"x":0.4871794879436493,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4871794879436493,0.7938144207000732,0.504273533821106,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.7938144207000732},{"x":0.470085471868515,"y":0.7938144207000732},{"x":0.470085471868515,"y":0.815905749797821},{"x":0.44017094373703003,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.44017094373703003,0.7938144207000732,0.470085471868515,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.7938144207000732},{"x":0.43803417682647705,"y":0.7938144207000732},{"x":0.43803417682647705,"y":0.815905749797821},{"x":0.4273504316806793,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4273504316806793,0.7938144207000732,0.43803417682647705,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.7938144207000732},{"x":0.41025641560554504,"y":0.7938144207000732},{"x":0.41025641560554504,"y":0.815905749797821},{"x":0.35683760046958923,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.35683760046958923,0.7938144207000732,0.41025641560554504,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3504273593425751,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3504273593425751,"y":0.815905749797821},{"x":0.33760684728622437,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33760684728622437,0.7938144207000732,0.3504273593425751,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3290598392486572,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3290598392486572,"y":0.815905749797821},{"x":0.29700854420661926,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیار","boundary":[0.29700854420661926,0.7938144207000732,0.3290598392486572,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24358974397182465,"y":0.7938144207000732},{"x":0.279914528131485,"y":0.7938144207000732},{"x":0.279914528131485,"y":0.815905749797821},{"x":0.24358974397182465,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.24358974397182465,0.7938144207000732,0.279914528131485,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7938144207000732},{"x":0.23931623995304108,"y":0.7938144207000732},{"x":0.23931623995304108,"y":0.815905749797821},{"x":0.23076923191547394,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23076923191547394,0.7938144207000732,0.23931623995304108,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2072649598121643,"y":0.7938144207000732},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7938144207000732},{"x":0.2222222238779068,"y":0.815905749797821},{"x":0.2072649598121643,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.2072649598121643,0.7938144207000732,0.2222222238779068,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16239316761493683,"y":0.7938144207000732},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7938144207000732},{"x":0.19230769574642181,"y":0.815905749797821},{"x":0.16239316761493683,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.16239316761493683,0.7938144207000732,0.19230769574642181,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.7938144207000732},{"x":0.1517094075679779,"y":0.7938144207000732},{"x":0.1517094075679779,"y":0.815905749797821},{"x":0.14102564752101898,"y":0.815905749797821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.14102564752101898,0.7938144207000732,0.1517094075679779,0.815905749797821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.8188512325286865},{"x":0.867521345615387,"y":0.8188512325286865},{"x":0.867521345615387,"y":0.8394697904586792},{"x":0.807692289352417,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.807692289352417,0.8188512325286865,0.867521345615387,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.8188512325286865},{"x":0.7991452813148499,"y":0.8188512325286865},{"x":0.7991452813148499,"y":0.8394697904586792},{"x":0.752136766910553,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.752136766910553,0.8188512325286865,0.7991452813148499,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.8188512325286865},{"x":0.7414529919624329,"y":0.8188512325286865},{"x":0.7414529919624329,"y":0.8394697904586792},{"x":0.7307692170143127,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7307692170143127,0.8188512325286865,0.7414529919624329,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.8188512325286865},{"x":0.7243589758872986,"y":0.8188512325286865},{"x":0.7243589758872986,"y":0.8394697904586792},{"x":0.6794871687889099,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.6794871687889099,0.8188512325286865,0.7243589758872986,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.8188512325286865},{"x":0.6709401607513428,"y":0.8188512325286865},{"x":0.6709401607513428,"y":0.8394697904586792},{"x":0.6623931527137756,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6623931527137756,0.8188512325286865,0.6709401607513428,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.8188512325286865},{"x":0.6581196784973145,"y":0.8188512325286865},{"x":0.6581196784973145,"y":0.8394697904586792},{"x":0.6410256624221802,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6410256624221802,0.8188512325286865,0.6581196784973145,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.8188512325286865},{"x":0.632478654384613,"y":0.8188512325286865},{"x":0.632478654384613,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5940170884132385,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.5940170884132385,0.8188512325286865,0.632478654384613,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5961538553237915,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5961538553237915,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5854700803756714,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5854700803756714,0.8188512325286865,0.5961538553237915,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5683760643005371,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5769230723381042,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5769230723381042,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5683760643005371,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5683760643005371,0.8188512325286865,0.5769230723381042,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341880321502686,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5683760643005371,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5683760643005371,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5341880321502686,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5341880321502686,0.8188512325286865,0.5683760643005371,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5170940160751343,"y":0.8188512325286865},{"x":0.5170940160751343,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5,0.8188512325286865,0.5170940160751343,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.8188512325286865},{"x":0.4850427210330963,"y":0.8188512325286865},{"x":0.4850427210330963,"y":0.8394697904586792},{"x":0.44871795177459717,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.44871795177459717,0.8188512325286865,0.4850427210330963,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.8188512325286865},{"x":0.4423076808452606,"y":0.8188512325286865},{"x":0.4423076808452606,"y":0.8394697904586792},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4316239356994629,0.8188512325286865,0.4423076808452606,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.8188512325286865},{"x":0.42521366477012634,"y":0.8188512325286865},{"x":0.42521366477012634,"y":0.8394697904586792},{"x":0.4038461446762085,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4038461446762085,0.8188512325286865,0.42521366477012634,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.8188512325286865},{"x":0.39529913663864136,"y":0.8188512325286865},{"x":0.39529913663864136,"y":0.8394697904586792},{"x":0.36538460850715637,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.36538460850715637,0.8188512325286865,0.39529913663864136,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.8188512325286865},{"x":0.3632478713989258,"y":0.8188512325286865},{"x":0.3632478713989258,"y":0.8394697904586792},{"x":0.35470086336135864,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35470086336135864,0.8188512325286865,0.3632478713989258,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.8188512325286865},{"x":0.35256409645080566,"y":0.8188512325286865},{"x":0.35256409645080566,"y":0.8394697904586792},{"x":0.3290598392486572,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.3290598392486572,0.8188512325286865,0.35256409645080566,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.8188512325286865},{"x":0.3162393271923065,"y":0.8188512325286865},{"x":0.3162393271923065,"y":0.8394697904586792},{"x":0.28418803215026855,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.28418803215026855,0.8188512325286865,0.3162393271923065,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.8188512325286865},{"x":0.28418803215026855,"y":0.8188512325286865},{"x":0.28418803215026855,"y":0.8394697904586792},{"x":0.26923078298568726,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.26923078298568726,0.8188512325286865,0.28418803215026855,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25641027092933655,"y":0.8188512325286865},{"x":0.2628205120563507,"y":0.8188512325286865},{"x":0.2628205120563507,"y":0.8394697904586792},{"x":0.25641027092933655,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25641027092933655,0.8188512325286865,0.2628205120563507,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20299145579338074,"y":0.8188512325286865},{"x":0.252136766910553,"y":0.8188512325286865},{"x":0.252136766910553,"y":0.8394697904586792},{"x":0.20299145579338074,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.20299145579338074,0.8188512325286865,0.252136766910553,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14743590354919434,"y":0.8188512325286865},{"x":0.18803419172763824,"y":0.8188512325286865},{"x":0.18803419172763824,"y":0.8394697904586792},{"x":0.14743590354919434,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.14743590354919434,0.8188512325286865,0.18803419172763824,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.8188512325286865},{"x":0.14743590354919434,"y":0.8188512325286865},{"x":0.14743590354919434,"y":0.8394697904586792},{"x":0.1388888955116272,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1388888955116272,0.8188512325286865,0.14743590354919434,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8269230723381042,"y":0.8438880443572998},{"x":0.8632478713989258,"y":0.8438880443572998},{"x":0.8632478713989258,"y":0.8645066022872925},{"x":0.8269230723381042,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.8269230723381042,0.8438880443572998,0.8632478713989258,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.8438880443572998},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8438880443572998},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8645066022872925},{"x":0.7927350401878357,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نخی","boundary":[0.7927350401878357,0.8438880443572998,0.8226495981216431,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745726466178894,"y":0.8438880443572998},{"x":0.7799145579338074,"y":0.8438880443572998},{"x":0.7799145579338074,"y":0.8645066022872925},{"x":0.745726466178894,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.745726466178894,0.8438880443572998,0.7799145579338074,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.8438880443572998},{"x":0.7329059839248657,"y":0.8438880443572998},{"x":0.7329059839248657,"y":0.8645066022872925},{"x":0.7051281929016113,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7051281929016113,0.8438880443572998,0.7329059839248657,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.8438880443572998},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8438880443572998},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8645066022872925},{"x":0.6837607026100159,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6837607026100159,0.8438880443572998,0.6944444179534912,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.8438880443572998},{"x":0.6794871687889099,"y":0.8438880443572998},{"x":0.6794871687889099,"y":0.8645066022872925},{"x":0.6410256624221802,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6410256624221802,0.8438880443572998,0.6794871687889099,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.8438880443572998},{"x":0.632478654384613,"y":0.8438880443572998},{"x":0.632478654384613,"y":0.8645066022872925},{"x":0.5961538553237915,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5961538553237915,0.8438880443572998,0.632478654384613,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5961538553237915,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5961538553237915,"y":0.8645066022872925},{"x":0.5876068472862244,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5876068472862244,0.8438880443572998,0.5961538553237915,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470085740089417,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8659793734550476},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.5470085740089417,0.8438880443572998,0.5833333134651184,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5363247990608215,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5363247990608215,"y":0.8659793734550476},{"x":0.5192307829856873,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5192307829856873,0.8438880443572998,0.5363247990608215,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5149572491645813,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5149572491645813,"y":0.8659793734550476},{"x":0.46367520093917847,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.46367520093917847,0.8438880443572998,0.5149572491645813,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.8438880443572998},{"x":0.4594016969203949,"y":0.8438880443572998},{"x":0.4594016969203949,"y":0.8659793734550476},{"x":0.45085468888282776,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45085468888282776,0.8438880443572998,0.4594016969203949,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4059829115867615,"y":0.8438880443572998},{"x":0.44871795177459717,"y":0.8438880443572998},{"x":0.44871795177459717,"y":0.8659793734550476},{"x":0.4059829115867615,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.4059829115867615,0.8438880443572998,0.44871795177459717,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36752137541770935,"y":0.8438880443572998},{"x":0.4017094075679779,"y":0.8438880443572998},{"x":0.4017094075679779,"y":0.8659793734550476},{"x":0.36752137541770935,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.36752137541770935,0.8438880443572998,0.4017094075679779,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482905924320221,"y":0.8453608155250549},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8453608155250549},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8659793734550476},{"x":0.3482905924320221,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3482905924320221,0.8453608155250549,0.3611111044883728,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.8453608155250549},{"x":0.34188035130500793,"y":0.8453608155250549},{"x":0.34188035130500793,"y":0.8659793734550476},{"x":0.32478633522987366,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.32478633522987366,0.8453608155250549,0.34188035130500793,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756410241127014,"y":0.8453608155250549},{"x":0.3183760643005371,"y":0.8453608155250549},{"x":0.3183760643005371,"y":0.8659793734550476},{"x":0.2756410241127014,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.2756410241127014,0.8453608155250549,0.3183760643005371,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.8453608155250549},{"x":0.27136752009391785,"y":0.8453608155250549},{"x":0.27136752009391785,"y":0.8659793734550476},{"x":0.2606837749481201,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2606837749481201,0.8453608155250549,0.27136752009391785,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24786324799060822,"y":0.8453608155250549},{"x":0.25641027092933655,"y":0.8453608155250549},{"x":0.25641027092933655,"y":0.8659793734550476},{"x":0.24786324799060822,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24786324799060822,0.8453608155250549,0.25641027092933655,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20512820780277252,"y":0.8453608155250549},{"x":0.24145299196243286,"y":0.8453608155250549},{"x":0.24145299196243286,"y":0.8659793734550476},{"x":0.20512820780277252,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.20512820780277252,0.8453608155250549,0.24145299196243286,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.8453608155250549},{"x":0.20512820780277252,"y":0.8453608155250549},{"x":0.20512820780277252,"y":0.8659793734550476},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.1538461595773697,0.8453608155250549,0.20512820780277252,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14957265555858612,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14957265555858612,"y":0.8659793734550476},{"x":0.14102564752101898,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14102564752101898,0.8453608155250549,0.14957265555858612,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8247863054275513,"y":0.8674521446228027},{"x":0.867521345615387,"y":0.8674521446228027},{"x":0.867521345615387,"y":0.8880707025527954},{"x":0.8247863054275513,"y":0.8880707025527954}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.8247863054275513,0.8674521446228027,0.867521345615387,0.8880707025527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.8674521446228027},{"x":0.8162392973899841,"y":0.8674521446228027},{"x":0.8162392973899841,"y":0.8880707025527954},{"x":0.8055555820465088,"y":0.8880707025527954}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8034188151359558,0.8674521446228027,0.8162392973899841,0.8880707025527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.8674521446228027},{"x":0.7970085740089417,"y":0.8674521446228027},{"x":0.7991452813148499,"y":0.8880707025527954},{"x":0.7606837749481201,"y":0.8880707025527954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شفت","boundary":[0.7606837749481201,0.8674521446228027,0.7991452813148499,0.8880707025527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.8689249157905579},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8674521446228027},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8880707025527954},{"x":0.7115384340286255,"y":0.8880707025527954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7115384340286255,0.8689249157905579,0.7435897588729858,0.8880707025527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008547186851501,"y":0.8689249157905579},{"x":0.7094017267227173,"y":0.8689249157905579},{"x":0.7094017267227173,"y":0.8880707025527954},{"x":0.7008547186851501,"y":0.8880707025527954}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008547186851501,0.8689249157905579,0.7094017267227173,0.8880707025527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688033938407898,"y":0.8689249157905579},{"x":0.692307710647583,"y":0.8689249157905579},{"x":0.692307710647583,"y":0.8895434737205505},{"x":0.6688033938407898,"y":0.8895434737205505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6688033938407898,0.8689249157905579,0.692307710647583,0.8895434737205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474359035491943,"y":0.8689249157905579},{"x":0.6581196784973145,"y":0.8689249157905579},{"x":0.6602563858032227,"y":0.8895434737205505},{"x":0.6495726704597473,"y":0.8895434737205505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6474359035491943,0.8689249157905579,0.6602563858032227,0.8895434737205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.8689249157905579},{"x":0.6367521286010742,"y":0.8689249157905579},{"x":0.6367521286010742,"y":0.8895434737205505},{"x":0.5769230723381042,"y":0.8895434737205505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.5769230723381042,0.8689249157905579,0.6367521286010742,0.8895434737205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.8689249157905579},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8689249157905579},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8895434737205505},{"x":0.557692289352417,"y":0.8895434737205505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.557692289352417,0.8689249157905579,0.5726495981216431,0.8895434737205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5064102411270142,"y":0.8689249157905579},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8689249157905579},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8895434737205505},{"x":0.5085470080375671,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5064102411270142,0.8689249157905579,0.5470085740089417,0.8895434737205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4871794879436493,"y":0.8703976273536682},{"x":0.49572649598121643,"y":0.8703976273536682},{"x":0.49572649598121643,"y":0.8910161852836609},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4871794879436493,0.8703976273536682,0.49572649598121643,0.8910161852836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.8703976273536682},{"x":0.4829059839248657,"y":0.8689249157905579},{"x":0.4829059839248657,"y":0.8910161852836609},{"x":0.44871795177459717,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.44871795177459717,0.8703976273536682,0.4829059839248657,0.8910161852836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39316239953041077,"y":0.8703976273536682},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8703976273536682},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8910161852836609},{"x":0.39316239953041077,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مركب","boundary":[0.39316239953041077,0.8703976273536682,0.4316239356994629,0.8910161852836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36965811252593994,"y":0.8703976273536682},{"x":0.3782051205635071,"y":0.8703976273536682},{"x":0.3782051205635071,"y":0.8910161852836609},{"x":0.36965811252593994,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.36965811252593994,0.8703976273536682,0.3782051205635071,0.8910161852836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33974358439445496,"y":0.8703976273536682},{"x":0.36965811252593994,"y":0.8703976273536682},{"x":0.36965811252593994,"y":0.8910161852836609},{"x":0.33974358439445496,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سين","boundary":[0.33974358439445496,0.8703976273536682,0.36965811252593994,0.8910161852836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2927350401878357,"y":0.8718703985214233},{"x":0.3290598392486572,"y":0.8703976273536682},{"x":0.3290598392486572,"y":0.8910161852836609},{"x":0.29487180709838867,"y":0.8910161852836609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارپ","boundary":[0.2927350401878357,0.8718703985214233,0.3290598392486572,0.8910161852836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.8718703985214233},{"x":0.28632479906082153,"y":0.8718703985214233},{"x":0.28632479906082153,"y":0.892488956451416},{"x":0.2777777910232544,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2777777910232544,0.8718703985214233,0.28632479906082153,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.8718703985214233},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8718703985214233},{"x":0.279914528131485,"y":0.892488956451416},{"x":0.27136752009391785,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26923078298568726,0.8718703985214233,0.279914528131485,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.8718703985214233},{"x":0.2649572789669037,"y":0.8718703985214233},{"x":0.2670940160751343,"y":0.892488956451416},{"x":0.25,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25,0.8718703985214233,0.2670940160751343,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18589743971824646,"y":0.8718703985214233},{"x":0.23931623995304108,"y":0.8718703985214233},{"x":0.24145299196243286,"y":0.892488956451416},{"x":0.18803419172763824,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.18589743971824646,0.8718703985214233,0.24145299196243286,0.892488956451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.8718703985214233},{"x":0.17521367967128754,"y":0.8718703985214233},{"x":0.17521367967128754,"y":0.892488956451416},{"x":0.14102564752101898,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.14102564752101898,0.8718703985214233,0.17521367967128754,0.892488956451416]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.7702503800392151},{"x":0.8696581125259399,"y":0.7702503800392151},{"x":0.8696581125259399,"y":0.892488956451416},{"x":0.1388888955116272,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1338888955116272,0.7632503800392151,0.87465811252594,0.899488956451416],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/XRFiDPHrWOmviTWg.jpg","blurred":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/iVdCiLcXFAwpJdHy.jpg","webpSec":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/VTVuVLuRGRvzjQJA-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":679,"margin":[0.00023586456401225846,0.0001371830296270626,0.9981721638257687,0.9986709360247684]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8397436141967773,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8397436141967773,"y":0.11929307878017426},{"x":0.807692289352417,"y":0.11929307878017426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.807692289352417,0.10014727711677551,0.8397436141967773,0.11929307878017426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8012820482254028,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8012820482254028,"y":0.12076583504676819},{"x":0.7649572491645813,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7649572491645813,0.10014727711677551,0.8012820482254028,0.12076583504676819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8397436141967773,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8397436141967773,"y":0.11929307878017426},{"x":0.7649572491645813,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7599572491645813,0.0931472771167755,0.8447436141967773,0.12629307878017426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.10309278219938278},{"x":0.4893162250518799,"y":0.10309278219938278},{"x":0.4893162250518799,"y":0.11634756624698639},{"x":0.46367520093917847,"y":0.11634756624698639}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"4/۴","boundary":[0.46367520093917847,0.10309278219938278,0.4893162250518799,0.11634756624698639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.10309278219938278},{"x":0.4893162250518799,"y":0.10309278219938278},{"x":0.4893162250518799,"y":0.11634756624698639},{"x":0.46367520093917847,"y":0.11634756624698639}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.45867520093917846,0.09609278219938278,0.4943162250518799,0.1233475662469864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.10456553846597672},{"x":0.13461539149284363,"y":0.10456553846597672},{"x":0.13461539149284363,"y":0.11782032251358032},{"x":0.11965811997652054,"y":0.11782032251358032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.11965811997652054,0.10456553846597672,0.13461539149284363,0.11782032251358032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.10309278219938278},{"x":0.21581196784973145,"y":0.10309278219938278},{"x":0.21581196784973145,"y":0.11782032251358032},{"x":0.14102564752101898,"y":0.11782032251358032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Morus","boundary":[0.14102564752101898,0.10309278219938278,0.21581196784973145,0.11782032251358032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.10309278219938278},{"x":0.21581196784973145,"y":0.10309278219938278},{"x":0.21581196784973145,"y":0.11782032251358032},{"x":0.11965811997652054,"y":0.11782032251358032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11465811997652053,0.09609278219938278,0.22081196784973145,0.12482032251358033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.13991163671016693},{"x":0.8397436141967773,"y":0.13991163671016693},{"x":0.8397436141967773,"y":0.16347569227218628},{"x":0.8034188151359558,"y":0.16347569227218628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاذب","boundary":[0.8034188151359558,0.13991163671016693,0.8397436141967773,0.16347569227218628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.13991163671016693},{"x":0.7905982732772827,"y":0.13991163671016693},{"x":0.7905982732772827,"y":0.16347569227218628},{"x":0.7585470080375671,"y":0.16347569227218628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبدار","boundary":[0.7585470080375671,0.13991163671016693,0.7905982732772827,0.16347569227218628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008547186851501,"y":0.13991163671016693},{"x":0.75,"y":0.13991163671016693},{"x":0.75,"y":0.16347569227218628},{"x":0.7008547186851501,"y":0.16347569227218628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.7008547186851501,0.13991163671016693,0.75,0.16347569227218628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6816239356994629,"y":0.14138439297676086},{"x":0.692307710647583,"y":0.14138439297676086},{"x":0.692307710647583,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6816239356994629,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6816239356994629,0.14138439297676086,0.692307710647583,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6602563858032227,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6730769276618958,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6730769276618958,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6602563858032227,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6602563858032227,0.14138439297676086,0.6730769276618958,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6538461446762085,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6538461446762085,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6431623697280884,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6431623697280884,0.14138439297676086,0.6538461446762085,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.14138439297676086},{"x":0.632478654384613,"y":0.13991163671016693},{"x":0.632478654384613,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5833333134651184,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5833333134651184,0.14138439297676086,0.632478654384613,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502136766910553,"y":0.14138439297676086},{"x":0.5705128312110901,"y":0.14138439297676086},{"x":0.5705128312110901,"y":0.1649484485387802},{"x":0.502136766910553,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.502136766910553,0.14138439297676086,0.5705128312110901,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893162250518799,"y":0.14138439297676086},{"x":0.502136766910553,"y":0.14138439297676086},{"x":0.502136766910553,"y":0.1649484485387802},{"x":0.4893162250518799,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4893162250518799,0.14138439297676086,0.502136766910553,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4764957129955292,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4764957129955292,"y":0.1649484485387802},{"x":0.46581196784973145,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46581196784973145,0.14138439297676086,0.4764957129955292,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4594016969203949,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4594016969203949,"y":0.1649484485387802},{"x":0.4188034236431122,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.4188034236431122,0.1428571492433548,0.4594016969203949,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4145299196243286,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4145299196243286,"y":0.16642120480537415},{"x":0.39743590354919434,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.39743590354919434,0.1428571492433548,0.4145299196243286,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.1428571492433548},{"x":0.39529913663864136,"y":0.1428571492433548},{"x":0.39529913663864136,"y":0.16642120480537415},{"x":0.3760683834552765,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3760683834552765,0.1428571492433548,0.39529913663864136,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3739316165447235,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3739316165447235,"y":0.16642120480537415},{"x":0.3333333432674408,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.3333333432674408,0.1428571492433548,0.3739316165447235,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2927350401878357,"y":0.1428571492433548},{"x":0.32692307233810425,"y":0.1428571492433548},{"x":0.32692307233810425,"y":0.16642120480537415},{"x":0.2927350401878357,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهنج","boundary":[0.2927350401878357,0.1428571492433548,0.32692307233810425,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2371794879436493,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28632479906082153,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28632479906082153,"y":0.16642120480537415},{"x":0.2371794879436493,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.2371794879436493,0.1428571492433548,0.28632479906082153,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.1428571492433548},{"x":0.22435897588729858,"y":0.1428571492433548},{"x":0.22435897588729858,"y":0.16642120480537415},{"x":0.21581196784973145,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21581196784973145,0.1428571492433548,0.22435897588729858,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17521367967128754,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2094017118215561,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2094017118215561,"y":0.16642120480537415},{"x":0.17521367967128754,"y":0.16642120480537415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبدار","boundary":[0.17521367967128754,0.1428571492433548,0.2094017118215561,0.16642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1367521435022354,"y":0.1428571492433548},{"x":0.16025641560554504,"y":0.1428571492433548},{"x":0.16025641560554504,"y":0.16789396107196808},{"x":0.1367521435022354,"y":0.16789396107196808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.1367521435022354,0.1428571492433548,0.16025641560554504,0.16789396107196808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.14432989060878754},{"x":0.12820513546466827,"y":0.14432989060878754},{"x":0.12820513546466827,"y":0.16789396107196808},{"x":0.11538461595773697,"y":0.16789396107196808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.11538461595773697,0.14432989060878754,0.12820513546466827,0.16789396107196808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.1649484485387802},{"x":0.8461538553237915,"y":0.1649484485387802},{"x":0.8461538553237915,"y":0.18851251900196075},{"x":0.7735042572021484,"y":0.18851251900196075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آندوسپرم","boundary":[0.7735042572021484,0.1649484485387802,0.8461538553237915,0.18851251900196075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754273533821106,"y":0.16642120480537415},{"x":0.7649572491645813,"y":0.16642120480537415},{"x":0.7670940160751343,"y":0.18851251900196075},{"x":0.754273533821106,"y":0.18851251900196075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.754273533821106,0.16642120480537415,0.7670940160751343,0.18851251900196075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.16642120480537415},{"x":0.75,"y":0.16642120480537415},{"x":0.752136766910553,"y":0.18851251900196075},{"x":0.7329059839248657,"y":0.18851251900196075}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7329059839248657,0.16642120480537415,0.752136766910553,0.18851251900196075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688034176826477,"y":0.16642120480537415},{"x":0.7307692170143127,"y":0.16642120480537415},{"x":0.7307692170143127,"y":0.18851251900196075},{"x":0.688034176826477,"y":0.18851251900196075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.688034176826477,0.16642120480537415,0.7307692170143127,0.18851251900196075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.16642120480537415},{"x":0.6752136945724487,"y":0.16642120480537415},{"x":0.6773504018783569,"y":0.18851251900196075},{"x":0.6367521286010742,"y":0.1899852752685547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6346153616905212,0.16642120480537415,0.6773504018783569,0.18851251900196075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561965823173523,"y":0.16642120480537415},{"x":0.6303418874740601,"y":0.16642120480537415},{"x":0.6303418874740601,"y":0.1899852752685547},{"x":0.561965823173523,"y":0.1899852752685547}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آندوسپرم","boundary":[0.561965823173523,0.16642120480537415,0.6303418874740601,0.1899852752685547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5491452813148499,"y":0.16789396107196808},{"x":0.55982905626297,"y":0.16789396107196808},{"x":0.55982905626297,"y":0.1899852752685547},{"x":0.5512820482254028,"y":0.1899852752685547}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5491452813148499,0.16789396107196808,0.55982905626297,0.1899852752685547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5085470080375671,"y":0.16789396107196808},{"x":0.5427350401878357,"y":0.16642120480537415},{"x":0.5427350401878357,"y":0.1899852752685547},{"x":0.5085470080375671,"y":0.1899852752685547}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.5085470080375671,0.16789396107196808,0.5427350401878357,0.1899852752685547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.16789396107196808},{"x":0.502136766910553,"y":0.16789396107196808},{"x":0.502136766910553,"y":0.1899852752685547},{"x":0.46581196784973145,"y":0.19145803153514862}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.46367520093917847,0.16789396107196808,0.502136766910553,0.1899852752685547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.16789396107196808},{"x":0.45085468888282776,"y":0.16789396107196808},{"x":0.45299145579338074,"y":0.19145803153514862},{"x":0.3995726406574249,"y":0.19145803153514862}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.39743590354919434,0.16789396107196808,0.45299145579338074,0.19145803153514862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.169366717338562},{"x":0.3995726406574249,"y":0.169366717338562},{"x":0.3995726406574249,"y":0.19145803153514862},{"x":0.3910256326198578,"y":0.19145803153514862}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3910256326198578,0.169366717338562,0.3995726406574249,0.19145803153514862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.1428571492433548},{"x":0.8440170884132385,"y":0.138438880443573},{"x":0.8461538553237915,"y":0.18851251900196075},{"x":0.11538461595773697,"y":0.19293078780174255}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11038461595773696,0.1358571492433548,0.8511538553237915,0.19551251900196076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.24889543652534485},{"x":0.13461539149284363,"y":0.24889543652534485},{"x":0.13461539149284363,"y":0.2606774568557739},{"x":0.11752136796712875,"y":0.2606774568557739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.11752136796712875,0.24889543652534485,0.13461539149284363,0.2606774568557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1367521435022354,"y":0.24889543652534485},{"x":0.20085470378398895,"y":0.24742268025875092},{"x":0.20085470378398895,"y":0.2606774568557739},{"x":0.1367521435022354,"y":0.2606774568557739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Morus","boundary":[0.1367521435022354,0.24889543652534485,0.20085470378398895,0.2606774568557739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.24889543652534485},{"x":0.20085470378398895,"y":0.24742268025875092},{"x":0.20085470378398895,"y":0.2606774568557739},{"x":0.11752136796712875,"y":0.2606774568557739}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11252136796712875,0.24189543652534484,0.20585470378398896,0.26767745685577393],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226495981216431,"y":0.21354933083057404},{"x":0.8440170884132385,"y":0.21354933083057404},{"x":0.8440170884132385,"y":0.2385861575603485},{"x":0.8247863054275513,"y":0.2385861575603485}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8226495981216431,0.21354933083057404,0.8440170884132385,0.2385861575603485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.21502208709716797},{"x":0.811965823173523,"y":0.21502208709716797},{"x":0.8141025900840759,"y":0.2385861575603485},{"x":0.7905982732772827,"y":0.2385861575603485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7905982732772827,0.21502208709716797,0.8141025900840759,0.2385861575603485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7564102411270142,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7820512652397156,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7841880321502686,"y":0.24005891382694244},{"x":0.7585470080375671,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7564102411270142,0.21502208709716797,0.7841880321502686,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7435897588729858,"y":0.21502208709716797},{"x":0.745726466178894,"y":0.24005891382694244},{"x":0.7179487347602844,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7158119678497314,0.21502208709716797,0.745726466178894,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7072649598121643,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7094017267227173,"y":0.24005891382694244},{"x":0.6944444179534912,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6944444179534912,0.21502208709716797,0.7094017267227173,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6858974099159241,"y":0.21502208709716797},{"x":0.688034176826477,"y":0.24005891382694244},{"x":0.6730769276618958,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6730769276618958,0.21502208709716797,0.688034176826477,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6602563858032227,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6602563858032227,"y":0.24005891382694244},{"x":0.6346153616905212,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.632478654384613,0.21502208709716797,0.6602563858032227,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6346153616905212,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6346153616905212,"y":0.24005891382694244},{"x":0.6239316463470459,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6239316463470459,0.21502208709716797,0.6346153616905212,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6217948794364929,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6217948794364929,"y":0.24005891382694244},{"x":0.557692289352417,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.557692289352417,0.21502208709716797,0.6217948794364929,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2164948433637619},{"x":0.5470085740089417,"y":0.2164948433637619},{"x":0.5470085740089417,"y":0.24005891382694244},{"x":0.5277777910232544,"y":0.24005891382694244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5277777910232544,0.2164948433637619,0.5470085740089417,0.24005891382694244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2164948433637619},{"x":0.5235042572021484,"y":0.2164948433637619},{"x":0.5235042572021484,"y":0.24153167009353638},{"x":0.5,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5,0.2164948433637619,0.5235042572021484,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.2164948433637619},{"x":0.49358972907066345,"y":0.2164948433637619},{"x":0.49358972907066345,"y":0.24153167009353638},{"x":0.4829059839248657,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4829059839248657,0.2164948433637619,0.49358972907066345,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.2164948433637619},{"x":0.4743589758872986,"y":0.2164948433637619},{"x":0.4743589758872986,"y":0.24153167009353638},{"x":0.44871795177459717,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زود","boundary":[0.4465811848640442,0.2164948433637619,0.4743589758872986,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.2164948433637619},{"x":0.44017094373703003,"y":0.2164948433637619},{"x":0.4423076808452606,"y":0.24153167009353638},{"x":0.4145299196243286,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.4145299196243286,0.2164948433637619,0.4423076808452606,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.2164948433637619},{"x":0.41025641560554504,"y":0.2164948433637619},{"x":0.41025641560554504,"y":0.24153167009353638},{"x":0.3995726406574249,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3995726406574249,0.2164948433637619,0.41025641560554504,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3782051205635071,"y":0.21796759963035583},{"x":0.3995726406574249,"y":0.21796759963035583},{"x":0.3995726406574249,"y":0.24153167009353638},{"x":0.38034188747406006,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3782051205635071,0.21796759963035583,0.3995726406574249,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3440170884132385,"y":0.21796759963035583},{"x":0.3760683834552765,"y":0.21796759963035583},{"x":0.3760683834552765,"y":0.24153167009353638},{"x":0.3461538553237915,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.3440170884132385,0.21796759963035583,0.3760683834552765,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905983030796051,"y":0.21796759963035583},{"x":0.3333333432674408,"y":0.21796759963035583},{"x":0.3333333432674408,"y":0.24153167009353638},{"x":0.2905983030796051,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.2905983030796051,0.21796759963035583,0.3333333432674408,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735042870044708,"y":0.21796759963035583},{"x":0.28418803215026855,"y":0.21796759963035583},{"x":0.28418803215026855,"y":0.24300441145896912},{"x":0.2735042870044708,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2735042870044708,0.21796759963035583,0.28418803215026855,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22649572789669037,"y":0.21796759963035583},{"x":0.2756410241127014,"y":0.21796759963035583},{"x":0.2756410241127014,"y":0.24300441145896912},{"x":0.22863247990608215,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاتون","boundary":[0.22649572789669037,0.21796759963035583,0.2756410241127014,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22649572789669037,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22649572789669037,"y":0.24300441145896912},{"x":0.21581196784973145,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21581196784973145,0.21796759963035583,0.22649572789669037,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2094017118215561,"y":0.21796759963035583},{"x":0.21794871985912323,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22008547186851501,"y":0.24300441145896912},{"x":0.2094017118215561,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2094017118215561,0.21796759963035583,0.22008547186851501,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16880342364311218,"y":0.21796759963035583},{"x":0.20299145579338074,"y":0.21796759963035583},{"x":0.20299145579338074,"y":0.24300441145896912},{"x":0.17094017565250397,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.16880342364311218,0.21796759963035583,0.20299145579338074,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260683834552765,"y":0.21796759963035583},{"x":0.16239316761493683,"y":0.21796759963035583},{"x":0.16239316761493683,"y":0.24300441145896912},{"x":0.1260683834552765,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.1260683834552765,0.21796759963035583,0.16239316761493683,0.24300441145896912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260683834552765,"y":0.21796759963035583},{"x":0.8440170884132385,"y":0.21354933083057404},{"x":0.8440170884132385,"y":0.24005891382694244},{"x":0.1260683834552765,"y":0.24447716772556305}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12106838345527648,0.21096759963035583,0.8490170884132385,0.24705891382694245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863247990608215,"y":0.24300441145896912},{"x":0.8269230723381042,"y":0.24300441145896912},{"x":0.8269230723381042,"y":0.2636229693889618},{"x":0.7863247990608215,"y":0.2636229693889618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7863247990608215,0.24300441145896912,0.8269230723381042,0.2636229693889618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.24300441145896912},{"x":0.7735042572021484,"y":0.24300441145896912},{"x":0.7735042572021484,"y":0.2636229693889618},{"x":0.7200854420661926,"y":0.2636229693889618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شفتچه","boundary":[0.7200854420661926,0.24300441145896912,0.7735042572021484,0.2636229693889618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.24300441145896912},{"x":0.7179487347602844,"y":0.24300441145896912},{"x":0.7179487347602844,"y":0.2636229693889618},{"x":0.6965811848640442,"y":0.2636229693889618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6965811848640442,0.24300441145896912,0.7179487347602844,0.2636229693889618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.24300441145896912},{"x":0.6794871687889099,"y":0.24300441145896912},{"x":0.6794871687889099,"y":0.2650957405567169},{"x":0.632478654384613,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.632478654384613,0.24300441145896912,0.6794871687889099,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.24300441145896912},{"x":0.6196581125259399,"y":0.24300441145896912},{"x":0.6196581125259399,"y":0.2650957405567169},{"x":0.5876068472862244,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبدار","boundary":[0.5876068472862244,0.24300441145896912,0.6196581125259399,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.24300441145896912},{"x":0.5790598392486572,"y":0.24300441145896912},{"x":0.5790598392486572,"y":0.2650957405567169},{"x":0.5705128312110901,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5705128312110901,0.24300441145896912,0.5790598392486572,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.24300441145896912},{"x":0.5662392973899841,"y":0.24300441145896912},{"x":0.5662392973899841,"y":0.2650957405567169},{"x":0.5149572491645813,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.5149572491645813,0.24300441145896912,0.5662392973899841,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49572649598121643,"y":0.24447716772556305},{"x":0.504273533821106,"y":0.24447716772556305},{"x":0.504273533821106,"y":0.2650957405567169},{"x":0.49572649598121643,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49572649598121643,0.24447716772556305,0.504273533821106,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.24447716772556305},{"x":0.49572649598121643,"y":0.24447716772556305},{"x":0.49572649598121643,"y":0.2650957405567169},{"x":0.46367520093917847,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سین","boundary":[0.46367520093917847,0.24447716772556305,0.49572649598121643,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.24447716772556305},{"x":0.45512819290161133,"y":0.24447716772556305},{"x":0.45512819290161133,"y":0.2650957405567169},{"x":0.4188034236431122,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارپ","boundary":[0.4188034236431122,0.24447716772556305,0.45512819290161133,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.24447716772556305},{"x":0.41239315271377563,"y":0.24447716772556305},{"x":0.41239315271377563,"y":0.2650957405567169},{"x":0.4038461446762085,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4038461446762085,0.24447716772556305,0.41239315271377563,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.26656848192214966},{"x":0.8440170884132385,"y":0.26656848192214966},{"x":0.8440170884132385,"y":0.2886597812175751},{"x":0.8354700803756714,"y":0.2886597812175751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8333333134651184,0.26656848192214966,0.8440170884132385,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991452813148499,"y":0.26656848192214966},{"x":0.8247863054275513,"y":0.26656848192214966},{"x":0.8247863054275513,"y":0.2886597812175751},{"x":0.8012820482254028,"y":0.2886597812175751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7991452813148499,0.26656848192214966,0.8247863054275513,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.26656848192214966},{"x":0.7948718070983887,"y":0.26656848192214966},{"x":0.7948718070983887,"y":0.2886597812175751},{"x":0.7713675498962402,"y":0.2886597812175751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7713675498962402,0.26656848192214966,0.7948718070983887,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264957427978516,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7585470080375671,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7585470080375671,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7286324501037598,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7264957427978516,0.2680412232875824,0.7585470080375671,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7286324501037598,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7307692170143127,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7200854420661926,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7200854420661926,0.2680412232875824,0.7307692170143127,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7158119678497314,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7158119678497314,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7029914259910583,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7029914259910583,0.2680412232875824,0.7158119678497314,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6559829115867615,"y":0.2680412232875824},{"x":0.6965811848640442,"y":0.2680412232875824},{"x":0.6965811848640442,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6559829115867615,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.6559829115867615,0.2680412232875824,0.6965811848640442,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.2680412232875824},{"x":0.6410256624221802,"y":0.2680412232875824},{"x":0.6410256624221802,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6239316463470459,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6239316463470459,0.2680412232875824,0.6410256624221802,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.2680412232875824},{"x":0.6132478713989258,"y":0.2680412232875824},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2901325523853302},{"x":0.5854700803756714,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5833333134651184,0.2680412232875824,0.6153846383094788,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.2680412232875824},{"x":0.5854700803756714,"y":0.2680412232875824},{"x":0.5876068472862244,"y":0.2901325523853302},{"x":0.5790598392486572,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5769230723381042,0.2680412232875824,0.5876068472862244,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.2695139944553375},{"x":0.5726495981216431,"y":0.2680412232875824},{"x":0.5726495981216431,"y":0.2901325523853302},{"x":0.48076921701431274,"y":0.29160529375076294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوشوارکها","boundary":[0.48076921701431274,0.2695139944553375,0.5726495981216431,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.2695139944553375},{"x":0.47863247990608215,"y":0.2695139944553375},{"x":0.47863247990608215,"y":0.29160529375076294},{"x":0.45085468888282776,"y":0.29160529375076294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.45085468888282776,0.2695139944553375,0.47863247990608215,0.29160529375076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.2695139944553375},{"x":0.4423076808452606,"y":0.2695139944553375},{"x":0.4423076808452606,"y":0.29160529375076294},{"x":0.3910256326198578,"y":0.29160529375076294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.3910256326198578,0.2695139944553375,0.4423076808452606,0.29160529375076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3717948794364929,"y":0.2695139944553375},{"x":0.38034188747406006,"y":0.2695139944553375},{"x":0.38247862458229065,"y":0.29160529375076294},{"x":0.3717948794364929,"y":0.29160529375076294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3717948794364929,0.2695139944553375,0.38247862458229065,0.29160529375076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29487180709838867,"y":0.2695139944553375},{"x":0.3632478713989258,"y":0.2695139944553375},{"x":0.3632478713989258,"y":0.29160529375076294},{"x":0.29487180709838867,"y":0.29307806491851807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشاننده","boundary":[0.29487180709838867,0.2695139944553375,0.3632478713989258,0.29160529375076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.27098673582077026},{"x":0.29700854420661926,"y":0.27098673582077026},{"x":0.29700854420661926,"y":0.29307806491851807},{"x":0.2884615361690521,"y":0.29307806491851807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2884615361690521,0.27098673582077026,0.29700854420661926,0.29307806491851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.252136766910553,"y":0.27098673582077026},{"x":0.28205129504203796,"y":0.27098673582077026},{"x":0.28205129504203796,"y":0.29307806491851807},{"x":0.25427350401878357,"y":0.29307806491851807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.252136766910553,0.27098673582077026,0.28205129504203796,0.29307806491851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2094017118215561,"y":0.27098673582077026},{"x":0.25,"y":0.27098673582077026},{"x":0.252136766910553,"y":0.29307806491851807},{"x":0.2094017118215561,"y":0.29307806491851807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.2094017118215561,0.27098673582077026,0.252136766910553,0.29307806491851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16880342364311218,"y":0.27098673582077026},{"x":0.20085470378398895,"y":0.27098673582077026},{"x":0.20085470378398895,"y":0.29307806491851807},{"x":0.16880342364311218,"y":0.29307806491851807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نهنج","boundary":[0.16880342364311218,0.27098673582077026,0.20085470378398895,0.29307806491851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12393162399530411,"y":0.27098673582077026},{"x":0.16025641560554504,"y":0.27098673582077026},{"x":0.16025641560554504,"y":0.29307806491851807},{"x":0.12393162399530411,"y":0.2945508062839508}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقعر","boundary":[0.12393162399530411,0.27098673582077026,0.16025641560554504,0.29307806491851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.2724595069885254},{"x":0.12393162399530411,"y":0.2724595069885254},{"x":0.12393162399530411,"y":0.2945508062839508},{"x":0.11538461595773697,"y":0.2945508062839508}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11538461595773697,0.2724595069885254,0.12393162399530411,0.2945508062839508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.24594992399215698},{"x":0.8440170884132385,"y":0.24153167009353638},{"x":0.8440170884132385,"y":0.2901325523853302},{"x":0.11538461595773697,"y":0.2945508062839508}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11038461595773696,0.23894992399215698,0.8490170884132385,0.2971325523853302],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8269230723381042,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8269230723381042,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7905982732772827,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7905982732772827,0.2945508062839508,0.8269230723381042,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179487347602844,"y":0.2945508062839508},{"x":0.7863247990608215,"y":0.29307806491851807},{"x":0.7863247990608215,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7179487347602844,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7179487347602844,0.2945508062839508,0.7863247990608215,0.3166421353816986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.2945508062839508},{"x":0.7179487347602844,"y":0.2945508062839508},{"x":0.7179487347602844,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7051281929016113,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7051281929016113,0.2945508062839508,0.7179487347602844,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.2945508062839508},{"x":0.692307710647583,"y":0.2945508062839508},{"x":0.692307710647583,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6794871687889099,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6794871687889099,0.2945508062839508,0.692307710647583,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.2945508062839508},{"x":0.6730769276618958,"y":0.2945508062839508},{"x":0.6730769276618958,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6303418874740601,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.6303418874740601,0.2945508062839508,0.6730769276618958,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.2945508062839508},{"x":0.6260683536529541,"y":0.2945508062839508},{"x":0.6260683536529541,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6153846383094788,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6153846383094788,0.2945508062839508,0.6260683536529541,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.2945508062839508},{"x":0.6068376302719116,"y":0.2945508062839508},{"x":0.6068376302719116,"y":0.31811487674713135},{"x":0.5705128312110901,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.5705128312110901,0.2945508062839508,0.6068376302719116,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2945508062839508},{"x":0.5641025900840759,"y":0.2945508062839508},{"x":0.5641025900840759,"y":0.31811487674713135},{"x":0.5277777910232544,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"بهنج","boundary":[0.5277777910232544,0.2945508062839508,0.5641025900840759,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.2945508062839508},{"x":0.5170940160751343,"y":0.2945508062839508},{"x":0.5170940160751343,"y":0.31811487674713135},{"x":0.4743589758872986,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.4743589758872986,0.2945508062839508,0.5170940160751343,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.2945508062839508},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2945508062839508},{"x":0.4615384638309479,"y":0.31811487674713135},{"x":0.45085468888282776,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45085468888282776,0.2945508062839508,0.4615384638309479,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739316165447235,"y":0.2945508062839508},{"x":0.45085468888282776,"y":0.2945508062839508},{"x":0.45085468888282776,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3739316165447235,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیکونیوم","boundary":[0.3739316165447235,0.2945508062839508,0.45085468888282776,0.31811487674713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.2945508062839508},{"x":0.3739316165447235,"y":0.2945508062839508},{"x":0.3739316165447235,"y":0.31811487674713135},{"x":0.36538460850715637,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36538460850715637,0.2945508062839508,0.3739316165447235,0.31811487674713135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8269230723381042,"y":0.29307806491851807},{"x":0.8269230723381042,"y":0.31811487674713135},{"x":0.36538460850715637,"y":0.31811487674713135}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.36038460850715637,0.2875508062839508,0.8319230723381043,0.32511487674713135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.2989690601825714},{"x":0.13461539149284363,"y":0.2989690601825714},{"x":0.13461539149284363,"y":0.3107511103153229},{"x":0.11752136796712875,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.11752136796712875,0.2989690601825714,0.13461539149284363,0.3107511103153229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.2989690601825714},{"x":0.19230769574642181,"y":0.2989690601825714},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3107511103153229},{"x":0.14316239953041077,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ficus","boundary":[0.14316239953041077,0.2989690601825714,0.19230769574642181,0.3107511103153229]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.2989690601825714},{"x":0.19230769574642181,"y":0.2989690601825714},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3107511103153229},{"x":0.11752136796712875,"y":0.3122238516807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11252136796712875,0.2919690601825714,0.19730769574642182,0.3177511103153229],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.3460972011089325},{"x":0.13461539149284363,"y":0.3460972011089325},{"x":0.13461539149284363,"y":0.36082473397254944},{"x":0.11965811997652054,"y":0.36082473397254944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.11965811997652054,0.3460972011089325,0.13461539149284363,0.36082473397254944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.3460972011089325},{"x":0.21794871985912323,"y":0.34756994247436523},{"x":0.21794871985912323,"y":0.36229750514030457},{"x":0.14316239953041077,"y":0.36082473397254944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Morus","boundary":[0.14316239953041077,0.3460972011089325,0.21794871985912323,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22649572789669037,"y":0.34756994247436523},{"x":0.25,"y":0.34756994247436523},{"x":0.25,"y":0.36229750514030457},{"x":0.22649572789669037,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.22649572789669037,0.34756994247436523,0.25,0.36229750514030457]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.3460972011089325},{"x":0.25,"y":0.34756994247436523},{"x":0.25,"y":0.36229750514030457},{"x":0.11965811997652054,"y":0.36082473397254944}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11465811997652053,0.3390972011089325,0.255,0.36929750514030457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.3726067841053009},{"x":0.21367521584033966,"y":0.3726067841053009},{"x":0.21367521584033966,"y":0.3902798295021057},{"x":0.11752136796712875,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Djavanshir","boundary":[0.11752136796712875,0.3726067841053009,0.21367521584033966,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.3726067841053009},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3726067841053009},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3902798295021057},{"x":0.21581196784973145,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21581196784973145,0.3726067841053009,0.2222222238779068,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.3726067841053009},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3726067841053009},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3902798295021057},{"x":0.22863247990608215,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.22863247990608215,0.3726067841053009,0.25641027092933655,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2628205120563507,"y":0.3726067841053009},{"x":0.30128204822540283,"y":0.3726067841053009},{"x":0.30128204822540283,"y":0.3888070583343506},{"x":0.2628205120563507,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1995","boundary":[0.2628205120563507,0.3726067841053009,0.30128204822540283,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.3726067841053009},{"x":0.30982905626296997,"y":0.3726067841053009},{"x":0.30982905626296997,"y":0.3888070583343506},{"x":0.3034188151359558,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3034188151359558,0.3726067841053009,0.30982905626296997,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31410256028175354,"y":0.3726067841053009},{"x":0.3717948794364929,"y":0.3726067841053009},{"x":0.3717948794364929,"y":0.3888070583343506},{"x":0.31410256028175354,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Morus","boundary":[0.31410256028175354,0.3726067841053009,0.3717948794364929,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38034188747406006,"y":0.3726067841053009},{"x":0.39316239953041077,"y":0.3726067841053009},{"x":0.39316239953041077,"y":0.3888070583343506},{"x":0.38034188747406006,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.38034188747406006,0.3726067841053009,0.39316239953041077,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4017094075679779,"y":0.3726067841053009},{"x":0.4871794879436493,"y":0.3726067841053009},{"x":0.4871794879436493,"y":0.3888070583343506},{"x":0.4017094075679779,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mulberry","boundary":[0.4017094075679779,0.3726067841053009,0.4871794879436493,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502136766910553,"y":0.3726067841053009},{"x":0.5256410241127014,"y":0.3726067841053009},{"x":0.5256410241127014,"y":0.3888070583343506},{"x":0.502136766910553,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.502136766910553,0.3726067841053009,0.5256410241127014,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320512652397156,"y":0.3726067841053009},{"x":0.557692289352417,"y":0.3726067841053009},{"x":0.557692289352417,"y":0.3888070583343506},{"x":0.5320512652397156,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"silk","boundary":[0.5320512652397156,0.3726067841053009,0.557692289352417,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6025640964508057,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6025640964508057,"y":0.3888070583343506},{"x":0.5705128312110901,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5705128312110901,0.3711340129375458,0.6025640964508057,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6431623697280884,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6431623697280884,"y":0.3888070583343506},{"x":0.6132478713989258,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"non","boundary":[0.6132478713989258,0.3711340129375458,0.6431623697280884,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7371794581413269,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7371794581413269,"y":0.38733431696891785},{"x":0.6538461446762085,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mulberry","boundary":[0.6538461446762085,0.3711340129375458,0.7371794581413269,0.38733431696891785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745726466178894,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7863247990608215,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7863247990608215,"y":0.38733431696891785},{"x":0.745726466178894,"y":0.38733431696891785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"silks","boundary":[0.745726466178894,0.3711340129375458,0.7863247990608215,0.38733431696891785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863247990608215,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7927350401878357,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7927350401878357,"y":0.38733431696891785},{"x":0.7863247990608215,"y":0.38733431696891785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7863247990608215,0.3711340129375458,0.7927350401878357,0.38733431696891785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.3711340129375458},{"x":0.8376068472862244,"y":0.3711340129375458},{"x":0.8376068472862244,"y":0.38733431696891785},{"x":0.8034188151359558,"y":0.38733431696891785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1-99","boundary":[0.8034188151359558,0.3711340129375458,0.8376068472862244,0.38733431696891785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418803215026855,"y":0.3711340129375458},{"x":0.8482906222343445,"y":0.3711340129375458},{"x":0.8482906222343445,"y":0.38733431696891785},{"x":0.8418803215026855,"y":0.38733431696891785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8418803215026855,0.3711340129375458,0.8482906222343445,0.38733431696891785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.3726067841053009},{"x":0.8482906222343445,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8482906222343445,"y":0.38733431696891785},{"x":0.11752136796712875,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11252136796712875,0.3656067841053009,0.8532906222343445,0.39433431696891785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.3991163372993469},{"x":0.8440170884132385,"y":0.3991163372993469},{"x":0.8440170884132385,"y":0.41384389996528625},{"x":0.811965823173523,"y":0.41237112879753113}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"توت","boundary":[0.811965823173523,0.3991163372993469,0.8440170884132385,0.41384389996528625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.3991163372993469},{"x":0.8440170884132385,"y":0.3991163372993469},{"x":0.8440170884132385,"y":0.41384389996528625},{"x":0.811965823173523,"y":0.41237112879753113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.806965823173523,0.3921163372993469,0.8490170884132385,0.42084389996528626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8162392973899841,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8162392973899841,"y":0.4418262243270874},{"x":0.7628205418586731,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.7628205418586731,0.4197348952293396,0.8162392973899841,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.4212076663970947},{"x":0.752136766910553,"y":0.4212076663970947},{"x":0.752136766910553,"y":0.4418262243270874},{"x":0.7200854420661926,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خزان","boundary":[0.7200854420661926,0.4212076663970947,0.752136766910553,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6709401607513428,"y":0.4212076663970947},{"x":0.7094017267227173,"y":0.4212076663970947},{"x":0.7094017267227173,"y":0.4418262243270874},{"x":0.6709401607513428,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6709401607513428,0.4212076663970947,0.7094017267227173,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581196784973145,"y":0.4212076663970947},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4212076663970947},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4418262243270874},{"x":0.6581196784973145,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6581196784973145,0.4212076663970947,0.6666666865348816,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025640964508057,"y":0.4212076663970947},{"x":0.6474359035491943,"y":0.4212076663970947},{"x":0.6474359035491943,"y":0.4418262243270874},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرابه","boundary":[0.6025640964508057,0.4212076663970947,0.6474359035491943,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811966061592102,"y":0.4212076663970947},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4212076663970947},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4418262243270874},{"x":0.5811966061592102,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5811966061592102,0.4212076663970947,0.6025640964508057,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4418262243270874},{"x":0.5747863054275513,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747863054275513,0.4212076663970947,0.5833333134651184,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470085740089417,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5705128312110901,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5705128312110901,"y":0.4418262243270874},{"x":0.5470085740089417,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5470085740089417,0.4212076663970947,0.5705128312110901,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106837749481201,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5341880321502686,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5341880321502686,"y":0.44329896569252014},{"x":0.5106837749481201,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5106837749481201,0.4212076663970947,0.5341880321502686,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4871794879436493,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5,"y":0.4212076663970947},{"x":0.5,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4871794879436493,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4871794879436493,0.4212076663970947,0.5,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.4212076663970947},{"x":0.4850427210330963,"y":0.4212076663970947},{"x":0.4850427210330963,"y":0.44329896569252014},{"x":0.46794870495796204,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.46794870495796204,0.4212076663970947,0.4850427210330963,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.4212076663970947},{"x":0.4572649598121643,"y":0.4212076663970947},{"x":0.4572649598121643,"y":0.44329896569252014},{"x":0.4316239356994629,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4316239356994629,0.4212076663970947,0.4572649598121643,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.42268040776252747},{"x":0.4316239356994629,"y":0.42268040776252747},{"x":0.4316239356994629,"y":0.44329896569252014},{"x":0.42307692766189575,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42307692766189575,0.42268040776252747,0.4316239356994629,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.42268040776252747},{"x":0.4209401607513428,"y":0.42268040776252747},{"x":0.4209401607513428,"y":0.44329896569252014},{"x":0.38461539149284363,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.38461539149284363,0.42268040776252747,0.4209401607513428,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.42268040776252747},{"x":0.3782051205635071,"y":0.4212076663970947},{"x":0.3782051205635071,"y":0.44329896569252014},{"x":0.32478633522987366,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.32478633522987366,0.42268040776252747,0.3782051205635071,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30982905626296997,"y":0.42268040776252747},{"x":0.3183760643005371,"y":0.42268040776252747},{"x":0.3183760643005371,"y":0.44329896569252014},{"x":0.30982905626296997,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30982905626296997,0.42268040776252747,0.3183760643005371,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27136752009391785,"y":0.42268040776252747},{"x":0.3076923191547394,"y":0.42268040776252747},{"x":0.3076923191547394,"y":0.44329896569252014},{"x":0.27136752009391785,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.27136752009391785,0.42268040776252747,0.3076923191547394,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.42268040776252747},{"x":0.26923078298568726,"y":0.42268040776252747},{"x":0.26923078298568726,"y":0.44329896569252014},{"x":0.2606837749481201,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2606837749481201,0.42268040776252747,0.26923078298568726,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2350427359342575,"y":0.42268040776252747},{"x":0.25641027092933655,"y":0.42268040776252747},{"x":0.25641027092933655,"y":0.44477173686027527},{"x":0.2350427359342575,"y":0.44477173686027527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.2350427359342575,0.42268040776252747,0.25641027092933655,0.44477173686027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.42268040776252747},{"x":0.22435897588729858,"y":0.42268040776252747},{"x":0.22435897588729858,"y":0.44329896569252014},{"x":0.17307692766189575,"y":0.44477173686027527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.17307692766189575,0.42268040776252747,0.22435897588729858,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.42268040776252747},{"x":0.17094017565250397,"y":0.42268040776252747},{"x":0.17094017565250397,"y":0.44477173686027527},{"x":0.15811966359615326,"y":0.44477173686027527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.15811966359615326,0.42268040776252747,0.17094017565250397,0.44477173686027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1367521435022354,"y":0.4241531789302826},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4241531789302826},{"x":0.1538461595773697,"y":0.44477173686027527},{"x":0.1367521435022354,"y":0.44477173686027527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.1367521435022354,0.4241531789302826,0.1538461595773697,0.44477173686027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.4241531789302826},{"x":0.12820513546466827,"y":0.4241531789302826},{"x":0.12820513546466827,"y":0.44477173686027527},{"x":0.11965811997652054,"y":0.44477173686027527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11965811997652054,0.4241531789302826,0.12820513546466827,0.44477173686027527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8247863054275513,"y":0.44477173686027527},{"x":0.8461538553237915,"y":0.44477173686027527},{"x":0.8461538553237915,"y":0.4668630361557007},{"x":0.8247863054275513,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.8247863054275513,0.44477173686027527,0.8461538553237915,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.44477173686027527},{"x":0.8034188151359558,"y":0.44477173686027527},{"x":0.8034188151359558,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7735042572021484,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.7735042572021484,0.44477173686027527,0.8034188151359558,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7649572491645813,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7649572491645813,"y":0.4668630361557007},{"x":0.747863233089447,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.747863233089447,0.44477173686027527,0.7649572491645813,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264957427978516,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7393162250518799,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7393162250518799,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7264957427978516,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7264957427978516,0.44477173686027527,0.7393162250518799,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072649598121643,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7158119678497314,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7158119678497314,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7072649598121643,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7072649598121643,0.44477173686027527,0.7158119678497314,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688034176826477,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7008547186851501,"y":0.44477173686027527},{"x":0.7008547186851501,"y":0.4668630361557007},{"x":0.688034176826477,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.688034176826477,0.44477173686027527,0.7008547186851501,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6709401607513428,"y":0.44477173686027527},{"x":0.6794871687889099,"y":0.44477173686027527},{"x":0.6794871687889099,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6709401607513428,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6709401607513428,0.44477173686027527,0.6794871687889099,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260683536529541,"y":0.44477173686027527},{"x":0.6645299196243286,"y":0.44477173686027527},{"x":0.6645299196243286,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6260683536529541,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.6260683536529541,0.44477173686027527,0.6645299196243286,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004273295402527,"y":0.44477173686027527},{"x":0.6132478713989258,"y":0.44477173686027527},{"x":0.6132478713989258,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6004273295402527,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6004273295402527,0.44477173686027527,0.6132478713989258,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470085740089417,"y":0.44477173686027527},{"x":0.5897436141967773,"y":0.44477173686027527},{"x":0.5897436141967773,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5470085740089417,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5470085740089417,0.44477173686027527,0.5897436141967773,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.44477173686027527},{"x":0.5405982732772827,"y":0.44477173686027527},{"x":0.5405982732772827,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.5235042572021484,0.44477173686027527,0.5405982732772827,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502136766910553,"y":0.44477173686027527},{"x":0.5106837749481201,"y":0.44477173686027527},{"x":0.5106837749481201,"y":0.4668630361557007},{"x":0.502136766910553,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.502136766910553,0.44477173686027527,0.5106837749481201,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.44477173686027527},{"x":0.49572649598121643,"y":0.44477173686027527},{"x":0.49572649598121643,"y":0.4668630361557007},{"x":0.4829059839248657,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4829059839248657,0.44477173686027527,0.49572649598121643,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42521366477012634,"y":0.44477173686027527},{"x":0.470085471868515,"y":0.44477173686027527},{"x":0.470085471868515,"y":0.4668630361557007},{"x":0.42521366477012634,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.42521366477012634,0.44477173686027527,0.470085471868515,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.44477173686027527},{"x":0.4188034236431122,"y":0.44477173686027527},{"x":0.4188034236431122,"y":0.4668630361557007},{"x":0.3995726406574249,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.3995726406574249,0.44477173686027527,0.4188034236431122,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.44477173686027527},{"x":0.3995726406574249,"y":0.44477173686027527},{"x":0.3995726406574249,"y":0.4668630361557007},{"x":0.38247862458229065,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.38247862458229065,0.44477173686027527,0.3995726406574249,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.44477173686027527},{"x":0.36965811252593994,"y":0.44477173686027527},{"x":0.36965811252593994,"y":0.4668630361557007},{"x":0.35683760046958923,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.35683760046958923,0.44477173686027527,0.36965811252593994,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29487180709838867,"y":0.44477173686027527},{"x":0.3482905924320221,"y":0.44477173686027527},{"x":0.3482905924320221,"y":0.4668630361557007},{"x":0.29487180709838867,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دندانهای","boundary":[0.29487180709838867,0.44477173686027527,0.3482905924320221,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.44477173686027527},{"x":0.28632479906082153,"y":0.44477173686027527},{"x":0.28632479906082153,"y":0.4668630361557007},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2777777910232544,0.44477173686027527,0.28632479906082153,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.44477173686027527},{"x":0.27136752009391785,"y":0.44477173686027527},{"x":0.27136752009391785,"y":0.4668630361557007},{"x":0.2606837749481201,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2606837749481201,0.44477173686027527,0.27136752009391785,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20512820780277252,"y":0.44477173686027527},{"x":0.24786324799060822,"y":0.44477173686027527},{"x":0.24786324799060822,"y":0.4668630361557007},{"x":0.20512820780277252,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.20512820780277252,0.44477173686027527,0.24786324799060822,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18376068770885468,"y":0.44477173686027527},{"x":0.20085470378398895,"y":0.44477173686027527},{"x":0.20085470378398895,"y":0.4668630361557007},{"x":0.18376068770885468,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.18376068770885468,0.44477173686027527,0.20085470378398895,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.44477173686027527},{"x":0.17735043168067932,"y":0.44477173686027527},{"x":0.17735043168067932,"y":0.4668630361557007},{"x":0.13247863948345184,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.13247863948345184,0.44477173686027527,0.17735043168067932,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.44477173686027527},{"x":0.12820513546466827,"y":0.44477173686027527},{"x":0.12820513546466827,"y":0.4668630361557007},{"x":0.11538461595773697,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.11538461595773697,0.44477173686027527,0.12820513546466827,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8482906222343445,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8482906222343445,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8162392973899841,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.8162392973899841,0.46980854868888855,0.8482906222343445,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670940160751343,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8012820482254028,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8012820482254028,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7670940160751343,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7670940160751343,0.46980854868888855,0.8012820482254028,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754273533821106,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7628205418586731,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7628205418586731,"y":0.4933726191520691},{"x":0.754273533821106,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.754273533821106,0.46980854868888855,0.7628205418586731,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.46980854868888855},{"x":0.747863233089447,"y":0.46980854868888855},{"x":0.747863233089447,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.7222222089767456,0.46980854868888855,0.747863233089447,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6816239356994629,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7051281929016113,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7051281929016113,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6816239356994629,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.6816239356994629,0.46980854868888855,0.7051281929016113,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6752136945724487,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6752136945724487,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6623931527137756,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6623931527137756,0.46980854868888855,0.6752136945724487,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6559829115867615,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6559829115867615,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6303418874740601,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6303418874740601,0.46980854868888855,0.6559829115867615,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6132478713989258,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6132478713989258,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5940170884132385,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.5940170884132385,0.46980854868888855,0.6132478713989258,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.46980854868888855},{"x":0.5940170884132385,"y":0.46980854868888855},{"x":0.5940170884132385,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5854700803756714,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5854700803756714,0.46980854868888855,0.5940170884132385,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.46980854868888855},{"x":0.5747863054275513,"y":0.46980854868888855},{"x":0.5747863054275513,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5641025900840759,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5641025900840759,0.46980854868888855,0.5747863054275513,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341880321502686,"y":0.46980854868888855},{"x":0.5534188151359558,"y":0.46980854868888855},{"x":0.5534188151359558,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5341880321502686,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5341880321502686,0.46980854868888855,0.5534188151359558,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4850427210330963,"y":0.4712812900543213},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4712812900543213},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4933726191520691},{"x":0.4850427210330963,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4850427210330963,0.4712812900543213,0.5277777910232544,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45299145579338074,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4764957129955292,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4764957129955292,"y":0.4933726191520691},{"x":0.45299145579338074,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.45299145579338074,0.4712812900543213,0.4764957129955292,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4465811848640442,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4465811848640442,"y":0.4933726191520691},{"x":0.4337606728076935,"y":0.4933726191520691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4337606728076935,0.4712812900543213,0.4465811848640442,0.4933726191520691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4273504316806793,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4273504316806793,"y":0.49484536051750183},{"x":0.4038461446762085,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.4038461446762085,0.4712812900543213,0.4273504316806793,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4059829115867615,"y":0.4712812900543213},{"x":0.4059829115867615,"y":0.49484536051750183},{"x":0.39529913663864136,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39529913663864136,0.4712812900543213,0.4059829115867615,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739316165447235,"y":0.4712812900543213},{"x":0.3910256326198578,"y":0.4712812900543213},{"x":0.3910256326198578,"y":0.49484536051750183},{"x":0.3739316165447235,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.3739316165447235,0.4712812900543213,0.3910256326198578,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.4712812900543213},{"x":0.36538460850715637,"y":0.4712812900543213},{"x":0.36538460850715637,"y":0.49484536051750183},{"x":0.35470086336135864,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35470086336135864,0.4712812900543213,0.36538460850715637,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.4712812900543213},{"x":0.3461538553237915,"y":0.4712812900543213},{"x":0.3461538553237915,"y":0.49484536051750183},{"x":0.3205128312110901,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.3205128312110901,0.4712812900543213,0.3461538553237915,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.4712812900543213},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4712812900543213},{"x":0.3055555522441864,"y":0.49484536051750183},{"x":0.2777777910232544,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.2777777910232544,0.4712812900543213,0.3055555522441864,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23290598392486572,"y":0.4712812900543213},{"x":0.2628205120563507,"y":0.4712812900543213},{"x":0.2628205120563507,"y":0.49484536051750183},{"x":0.23290598392486572,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلود","boundary":[0.23290598392486572,0.4712812900543213,0.2628205120563507,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.4712812900543213},{"x":0.22008547186851501,"y":0.4712812900543213},{"x":0.22008547186851501,"y":0.49484536051750183},{"x":0.21153846383094788,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21153846383094788,0.4712812900543213,0.22008547186851501,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.4712812900543213},{"x":0.20512820780277252,"y":0.4712812900543213},{"x":0.20512820780277252,"y":0.49484536051750183},{"x":0.1666666716337204,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.1666666716337204,0.4712812900543213,0.20512820780277252,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.4727540612220764},{"x":0.15598291158676147,"y":0.4727540612220764},{"x":0.15598291158676147,"y":0.49484536051750183},{"x":0.13247863948345184,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.13247863948345184,0.4727540612220764,0.15598291158676147,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.4727540612220764},{"x":0.12393162399530411,"y":0.4727540612220764},{"x":0.12393162399530411,"y":0.49484536051750183},{"x":0.11538461595773697,"y":0.49484536051750183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11538461595773697,0.4727540612220764,0.12393162399530411,0.49484536051750183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.49631810188293457},{"x":0.8418803215026855,"y":0.49631810188293457},{"x":0.8418803215026855,"y":0.5184094309806824},{"x":0.747863233089447,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوشوارکها","boundary":[0.747863233089447,0.49631810188293457,0.8418803215026855,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.49631810188293457},{"x":0.7435897588729858,"y":0.49631810188293457},{"x":0.7435897588729858,"y":0.5184094309806824},{"x":0.7051281929016113,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبي","boundary":[0.7051281929016113,0.49631810188293457,0.7435897588729858,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6987179517745972,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5184094309806824},{"x":0.69017094373703,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.69017094373703,0.49631810188293457,0.6987179517745972,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6837607026100159,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6837607026100159,"y":0.5184094309806824},{"x":0.6410256624221802,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.6410256624221802,0.49631810188293457,0.6837607026100159,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6346153616905212,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6346153616905212,"y":0.5184094309806824},{"x":0.6239316463470459,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6239316463470459,0.49631810188293457,0.6346153616905212,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6239316463470459,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6239316463470459,"y":0.5184094309806824},{"x":0.5705128312110901,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5705128312110901,0.49631810188293457,0.6239316463470459,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.49631810188293457},{"x":0.561965823173523,"y":0.49631810188293457},{"x":0.561965823173523,"y":0.5184094309806824},{"x":0.5512820482254028,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512820482254028,0.49631810188293457,0.561965823173523,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.49631810188293457},{"x":0.5470085740089417,"y":0.49631810188293457},{"x":0.5470085740089417,"y":0.5184094309806824},{"x":0.5192307829856873,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زود","boundary":[0.5192307829856873,0.49631810188293457,0.5470085740089417,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4871794879436493,"y":0.49631810188293457},{"x":0.5149572491645813,"y":0.49631810188293457},{"x":0.5149572491645813,"y":0.5184094309806824},{"x":0.4871794879436493,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.4871794879436493,0.49631810188293457,0.5149572491645813,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.49631810188293457},{"x":0.4829059839248657,"y":0.49631810188293457},{"x":0.4829059839248657,"y":0.5184094309806824},{"x":0.4743589758872986,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4743589758872986,0.49631810188293457,0.4829059839248657,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.49631810188293457},{"x":0.46794870495796204,"y":0.49631810188293457},{"x":0.46794870495796204,"y":0.5184094309806824},{"x":0.4273504316806793,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.4273504316806793,0.49631810188293457,0.46794870495796204,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41025641560554504,"y":0.49631810188293457},{"x":0.42307692766189575,"y":0.49631810188293457},{"x":0.42307692766189575,"y":0.5184094309806824},{"x":0.41025641560554504,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.41025641560554504,0.49631810188293457,0.42307692766189575,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3717948794364929,"y":0.49631810188293457},{"x":0.4059829115867615,"y":0.49631810188293457},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5184094309806824},{"x":0.3717948794364929,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3717948794364929,0.49631810188293457,0.4059829115867615,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.49631810188293457},{"x":0.35683760046958923,"y":0.49631810188293457},{"x":0.35683760046958923,"y":0.5184094309806824},{"x":0.3461538553237915,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3461538553237915,0.49631810188293457,0.35683760046958923,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311965763568878,"y":0.49631810188293457},{"x":0.3440170884132385,"y":0.49631810188293457},{"x":0.3440170884132385,"y":0.5184094309806824},{"x":0.3311965763568878,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3311965763568878,0.49631810188293457,0.3440170884132385,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3162393271923065,"y":0.49631810188293457},{"x":0.32478633522987366,"y":0.49631810188293457},{"x":0.32478633522987366,"y":0.5184094309806824},{"x":0.3162393271923065,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.3162393271923065,0.49631810188293457,0.32478633522987366,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905983030796051,"y":0.49631810188293457},{"x":0.31410256028175354,"y":0.49631810188293457},{"x":0.31410256028175354,"y":0.5184094309806824},{"x":0.2905983030796051,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.2905983030796051,0.49631810188293457,0.31410256028175354,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670940160751343,"y":0.49631810188293457},{"x":0.2777777910232544,"y":0.49631810188293457},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5184094309806824},{"x":0.2670940160751343,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2670940160751343,0.49631810188293457,0.2777777910232544,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.49631810188293457},{"x":0.2670940160751343,"y":0.49631810188293457},{"x":0.2670940160751343,"y":0.5184094309806824},{"x":0.22435897588729858,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.22435897588729858,0.49631810188293457,0.2670940160751343,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16239316761493683,"y":0.49631810188293457},{"x":0.21153846383094788,"y":0.49631810188293457},{"x":0.21153846383094788,"y":0.5184094309806824},{"x":0.16239316761493683,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمابیش","boundary":[0.16239316761493683,0.49631810188293457,0.21153846383094788,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.49631810188293457},{"x":0.14743590354919434,"y":0.49631810188293457},{"x":0.14743590354919434,"y":0.5184094309806824},{"x":0.11752136796712875,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.11752136796712875,0.49631810188293457,0.14743590354919434,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376068472862244,"y":0.5198822021484375},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5198822021484375},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5419734716415405},{"x":0.8376068472862244,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8376068472862244,0.5198822021484375,0.8461538553237915,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.5198822021484375},{"x":0.8290598392486572,"y":0.5198822021484375},{"x":0.8290598392486572,"y":0.5419734716415405},{"x":0.7884615659713745,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.7884615659713745,0.5198822021484375,0.8290598392486572,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.5198822021484375},{"x":0.7713675498962402,"y":0.5198822021484375},{"x":0.7713675498962402,"y":0.5419734716415405},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7628205418586731,0.5198822021484375,0.7713675498962402,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264957427978516,"y":0.5198822021484375},{"x":0.752136766910553,"y":0.5198822021484375},{"x":0.752136766910553,"y":0.5419734716415405},{"x":0.7264957427978516,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7264957427978516,0.5198822021484375,0.752136766910553,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.5198822021484375},{"x":0.7243589758872986,"y":0.5198822021484375},{"x":0.7243589758872986,"y":0.5419734716415405},{"x":0.7158119678497314,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7158119678497314,0.5198822021484375,0.7243589758872986,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.5198822021484375},{"x":0.7094017267227173,"y":0.5198822021484375},{"x":0.7094017267227173,"y":0.5419734716415405},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6987179517745972,0.5198822021484375,0.7094017267227173,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6559829115867615,"y":0.5198822021484375},{"x":0.69017094373703,"y":0.5198822021484375},{"x":0.69017094373703,"y":0.5419734716415405},{"x":0.6559829115867615,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6559829115867615,0.5198822021484375,0.69017094373703,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047008633613586,"y":0.5198822021484375},{"x":0.6495726704597473,"y":0.5198822021484375},{"x":0.6495726704597473,"y":0.5419734716415405},{"x":0.6047008633613586,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.6047008633613586,0.5198822021484375,0.6495726704597473,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.5198822021484375},{"x":0.6068376302719116,"y":0.5198822021484375},{"x":0.6068376302719116,"y":0.5419734716415405},{"x":0.5961538553237915,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5961538553237915,0.5198822021484375,0.6068376302719116,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5198822021484375},{"x":0.5897436141967773,"y":0.5198822021484375},{"x":0.5897436141967773,"y":0.5419734716415405},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.5384615659713745,0.5198822021484375,0.5897436141967773,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.5198822021484375},{"x":0.5235042572021484,"y":0.5198822021484375},{"x":0.5235042572021484,"y":0.5419734716415405},{"x":0.5128205418586731,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5128205418586731,0.5198822021484375,0.5235042572021484,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.5198822021484375},{"x":0.504273533821106,"y":0.5198822021484375},{"x":0.504273533821106,"y":0.5419734716415405},{"x":0.4572649598121643,"y":0.5419734716415405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آویزان","boundary":[0.4572649598121643,0.5198822021484375,0.504273533821106,0.5419734716415405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.5213549137115479},{"x":0.4594016969203949,"y":0.5213549137115479},{"x":0.4594016969203949,"y":0.5434462428092957},{"x":0.45085468888282776,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45085468888282776,0.5213549137115479,0.4594016969203949,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.5213549137115479},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5213549137115479},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5434462428092957},{"x":0.4337606728076935,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4337606728076935,0.5213549137115479,0.4444444477558136,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5213549137115479},{"x":0.42521366477012634,"y":0.5213549137115479},{"x":0.42521366477012634,"y":0.5434462428092957},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.3888888955116272,0.5213549137115479,0.42521366477012634,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.5213549137115479},{"x":0.3739316165447235,"y":0.5213549137115479},{"x":0.3739316165447235,"y":0.5434462428092957},{"x":0.35470086336135864,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.35470086336135864,0.5213549137115479,0.3739316165447235,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905983030796051,"y":0.5213549137115479},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5213549137115479},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5434462428092957},{"x":0.2905983030796051,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.2905983030796051,0.5213549137115479,0.3333333432674408,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279914528131485,"y":0.5213549137115479},{"x":0.2884615361690521,"y":0.5213549137115479},{"x":0.2884615361690521,"y":0.5434462428092957},{"x":0.279914528131485,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.279914528131485,0.5213549137115479,0.2884615361690521,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5213549137115479},{"x":0.27136752009391785,"y":0.5213549137115479},{"x":0.27136752009391785,"y":0.5434462428092957},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.23076923191547394,0.5213549137115479,0.27136752009391785,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.5213549137115479},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5213549137115479},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5434462428092957},{"x":0.21153846383094788,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.21153846383094788,0.5213549137115479,0.2222222238779068,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19871795177459717,"y":0.5213549137115479},{"x":0.2094017118215561,"y":0.5213549137115479},{"x":0.2094017118215561,"y":0.5434462428092957},{"x":0.19871795177459717,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19871795177459717,0.5213549137115479,0.2094017118215561,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14102564752101898,"y":0.5213549137115479},{"x":0.19658119976520538,"y":0.5213549137115479},{"x":0.19658119976520538,"y":0.5434462428092957},{"x":0.14102564752101898,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.14102564752101898,0.5213549137115479,0.19658119976520538,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12393162399530411,"y":0.5213549137115479},{"x":0.14102564752101898,"y":0.5213549137115479},{"x":0.14102564752101898,"y":0.5434462428092957},{"x":0.12393162399530411,"y":0.5434462428092957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.12393162399530411,0.5213549137115479,0.14102564752101898,0.5434462428092957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.5463917255401611},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5463917255401611},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5670102834701538},{"x":0.8205128312110901,"y":0.5670102834701538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.8205128312110901,0.5463917255401611,0.8461538553237915,0.5670102834701538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991452813148499,"y":0.5463917255401611},{"x":0.807692289352417,"y":0.5463917255401611},{"x":0.807692289352417,"y":0.5670102834701538},{"x":0.7991452813148499,"y":0.5670102834701538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7991452813148499,0.5463917255401611,0.807692289352417,0.5670102834701538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7435897588729858,"y":0.5463917255401611},{"x":0.7927350401878357,"y":0.5463917255401611},{"x":0.7927350401878357,"y":0.5670102834701538},{"x":0.7435897588729858,"y":0.5670102834701538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.7435897588729858,0.5463917255401611,0.7927350401878357,0.5670102834701538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.5463917255401611},{"x":0.7414529919624329,"y":0.5463917255401611},{"x":0.7414529919624329,"y":0.5670102834701538},{"x":0.7329059839248657,"y":0.5670102834701538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7329059839248657,0.5463917255401611,0.7414529919624329,0.5670102834701538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.5463917255401611},{"x":0.7286324501037598,"y":0.5463917255401611},{"x":0.7286324501037598,"y":0.5670102834701538},{"x":0.7029914259910583,"y":0.5670102834701538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زود","boundary":[0.7029914259910583,0.5463917255401611,0.7286324501037598,0.5670102834701538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5684830546379089},{"x":0.6730769276618958,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.6730769276618958,0.5463917255401611,0.6944444179534912,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6709401607513428,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6709401607513428,"y":0.5684830546379089},{"x":0.6623931527137756,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6623931527137756,0.5463917255401611,0.6709401607513428,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.617521345615387,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6559829115867615,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6559829115867615,"y":0.5684830546379089},{"x":0.617521345615387,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.617521345615387,0.5463917255401611,0.6559829115867615,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6068376302719116,"y":0.5463917255401611},{"x":0.6068376302719116,"y":0.5684830546379089},{"x":0.5940170884132385,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.5940170884132385,0.5463917255401611,0.6068376302719116,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726495981216431,"y":0.5463917255401611},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5463917255401611},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5684830546379089},{"x":0.5726495981216431,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5726495981216431,0.5463917255401611,0.5833333134651184,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5478644967079163},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5478644967079163},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5684830546379089},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5277777910232544,0.5478644967079163,0.5641025900840759,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.5478644967079163},{"x":0.5,"y":0.5478644967079163},{"x":0.5,"y":0.5684830546379089},{"x":0.46794870495796204,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.46794870495796204,0.5478644967079163,0.5,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.5478644967079163},{"x":0.4594016969203949,"y":0.5478644967079163},{"x":0.4594016969203949,"y":0.5684830546379089},{"x":0.41239315271377563,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.41239315271377563,0.5478644967079163,0.4594016969203949,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.5478644967079163},{"x":0.4038461446762085,"y":0.5478644967079163},{"x":0.4038461446762085,"y":0.5684830546379089},{"x":0.39529913663864136,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.39529913663864136,0.5478644967079163,0.4038461446762085,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3354700803756714,"y":0.5478644967079163},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5478644967079163},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5684830546379089},{"x":0.3354700803756714,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.3354700803756714,0.5478644967079163,0.3888888955116272,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.5478644967079163},{"x":0.32478633522987366,"y":0.5478644967079163},{"x":0.32478633522987366,"y":0.5684830546379089},{"x":0.3183760643005371,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.3183760643005371,0.5478644967079163,0.32478633522987366,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756410241127014,"y":0.5478644967079163},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5478644967079163},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5699558258056641},{"x":0.2756410241127014,"y":0.5699558258056641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.2756410241127014,0.5478644967079163,0.3055555522441864,0.5699558258056641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670940160751343,"y":0.5478644967079163},{"x":0.2756410241127014,"y":0.5478644967079163},{"x":0.2756410241127014,"y":0.5699558258056641},{"x":0.2670940160751343,"y":0.5699558258056641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2670940160751343,0.5478644967079163,0.2756410241127014,0.5699558258056641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.5478644967079163},{"x":0.2606837749481201,"y":0.5478644967079163},{"x":0.2606837749481201,"y":0.5699558258056641},{"x":0.25,"y":0.5699558258056641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25,0.5478644967079163,0.2606837749481201,0.5699558258056641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19658119976520538,"y":0.5478644967079163},{"x":0.2350427359342575,"y":0.5478644967079163},{"x":0.2350427359342575,"y":0.5699558258056641},{"x":0.19658119976520538,"y":0.5699558258056641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.19658119976520538,0.5478644967079163,0.2350427359342575,0.5699558258056641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.5478644967079163},{"x":0.1816239356994629,"y":0.5478644967079163},{"x":0.1816239356994629,"y":0.5699558258056641},{"x":0.14316239953041077,"y":0.5699558258056641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.14316239953041077,0.5478644967079163,0.1816239356994629,0.5699558258056641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12179487198591232,"y":0.5478644967079163},{"x":0.13461539149284363,"y":0.5478644967079163},{"x":0.13461539149284363,"y":0.5699558258056641},{"x":0.12179487198591232,"y":0.5699558258056641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12179487198591232,0.5478644967079163,0.13461539149284363,0.5699558258056641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8440170884132385,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8440170884132385,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7905982732772827,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7905982732772827,0.5714285969734192,0.8440170884132385,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7286324501037598,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7799145579338074,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7799145579338074,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7286324501037598,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.7286324501037598,0.5714285969734192,0.7799145579338074,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7094017267227173,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7094017267227173,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7094017267227173,0.5714285969734192,0.7222222089767456,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688033938407898,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7029914259910583,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7029914259910583,"y":0.5949926376342773},{"x":0.6688033938407898,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.6688033938407898,0.5714285969734192,0.7029914259910583,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6559829115867615,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6559829115867615,"y":0.5949926376342773},{"x":0.6132478713989258,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.6132478713989258,0.5714285969734192,0.6559829115867615,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6025640964508057,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6025640964508057,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5940170884132385,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5940170884132385,0.5714285969734192,0.6025640964508057,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5683760643005371,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5918803215026855,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5918803215026855,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5683760643005371,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5683760643005371,0.5714285969734192,0.5918803215026855,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5491452813148499,"y":0.5714285969734192},{"x":0.55982905626297,"y":0.5714285969734192},{"x":0.55982905626297,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5491452813148499,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5491452813148499,0.5714285969734192,0.55982905626297,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5405982732772827,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5405982732772827,"y":0.5949926376342773},{"x":0.4743589758872986,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکوفایی","boundary":[0.4743589758872986,0.5714285969734192,0.5405982732772827,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45299145579338074,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5949926376342773},{"x":0.45299145579338074,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45299145579338074,0.5714285969734192,0.4615384638309479,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5949926376342773},{"x":0.3995726406574249,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.3995726406574249,0.5714285969734192,0.4444444477558136,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3632478713989258,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3910256326198578,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3910256326198578,"y":0.5949926376342773},{"x":0.3632478713989258,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرده","boundary":[0.3632478713989258,0.5714285969734192,0.3910256326198578,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31196582317352295,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5949926376342773},{"x":0.31196582317352295,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افشانی","boundary":[0.31196582317352295,0.5714285969734192,0.3589743673801422,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.5714285969734192},{"x":0.29700854420661926,"y":0.5714285969734192},{"x":0.29700854420661926,"y":0.5949926376342773},{"x":0.28632479906082153,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28632479906082153,0.5714285969734192,0.29700854420661926,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2350427359342575,"y":0.5714285969734192},{"x":0.2756410241127014,"y":0.5714285969734192},{"x":0.2756410241127014,"y":0.5949926376342773},{"x":0.2350427359342575,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.2350427359342575,0.5714285969734192,0.2756410241127014,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.5714285969734192},{"x":0.22649572789669037,"y":0.5714285969734192},{"x":0.22649572789669037,"y":0.5949926376342773},{"x":0.17307692766189575,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.17307692766189575,0.5714285969734192,0.22649572789669037,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5714285969734192},{"x":0.17521367967128754,"y":0.5714285969734192},{"x":0.17521367967128754,"y":0.5949926376342773},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1666666716337204,0.5714285969734192,0.17521367967128754,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.5714285969734192},{"x":0.16239316761493683,"y":0.5714285969734192},{"x":0.16239316761493683,"y":0.5949926376342773},{"x":0.11965811997652054,"y":0.5949926376342773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.11965811997652054,0.5714285969734192,0.16239316761493683,0.5949926376342773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8440170884132385,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8440170884132385,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8162392973899841,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.8162392973899841,0.5935198664665222,0.8440170884132385,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.5935198664665222},{"x":0.807692289352417,"y":0.5935198664665222},{"x":0.807692289352417,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7606837749481201,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.7606837749481201,0.5935198664665222,0.807692289352417,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7094017267227173,"y":0.5935198664665222},{"x":0.752136766910553,"y":0.5935198664665222},{"x":0.752136766910553,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7094017267227173,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.7094017267227173,0.5935198664665222,0.752136766910553,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7072649598121643,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7072649598121643,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6965811848640442,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6965811848640442,0.5949926376342773,0.7072649598121643,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6559829115867615,"y":0.5949926376342773},{"x":0.692307710647583,"y":0.5949926376342773},{"x":0.692307710647583,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6559829115867615,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.6559829115867615,0.5949926376342773,0.692307710647583,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6089743375778198,"y":0.5949926376342773},{"x":0.6367521286010742,"y":0.5949926376342773},{"x":0.6367521286010742,"y":0.6200294494628906},{"x":0.6089743375778198,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6089743375778198,0.5949926376342773,0.6367521286010742,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897436141967773,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5982906222343445,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6200294494628906},{"x":0.5897436141967773,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5897436141967773,0.5949926376342773,0.5982906222343445,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5790598392486572,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5790598392486572,"y":0.6200294494628906},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5384615659713745,0.5949926376342773,0.5790598392486572,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49572649598121643,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5149572491645813,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5149572491645813,"y":0.6200294494628906},{"x":0.49572649598121643,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.49572649598121643,0.5949926376342773,0.5149572491645813,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764957129955292,"y":0.5949926376342773},{"x":0.4871794879436493,"y":0.5949926376342773},{"x":0.4871794879436493,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4764957129955292,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4764957129955292,0.5949926376342773,0.4871794879436493,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5949926376342773},{"x":0.470085471868515,"y":0.5949926376342773},{"x":0.470085471868515,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4444444477558136,0.5949926376342773,0.470085471868515,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.5964654088020325},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5964654088020325},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6200294494628906},{"x":0.3910256326198578,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.3910256326198578,0.5964654088020325,0.4166666567325592,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.5964654088020325},{"x":0.39316239953041077,"y":0.5964654088020325},{"x":0.39316239953041077,"y":0.6200294494628906},{"x":0.38247862458229065,"y":0.6200294494628906}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38247862458229065,0.5964654088020325,0.39316239953041077,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3162393271923065,"y":0.5964654088020325},{"x":0.3760683834552765,"y":0.5949926376342773},{"x":0.3760683834552765,"y":0.6200294494628906},{"x":0.3162393271923065,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوشها","boundary":[0.3162393271923065,0.5964654088020325,0.3760683834552765,0.6200294494628906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.5964654088020325},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5964654088020325},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6215022206306458},{"x":0.29700854420661926,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.29700854420661926,0.5964654088020325,0.3055555522441864,0.6215022206306458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25854700803756714,"y":0.5964654088020325},{"x":0.28632479906082153,"y":0.5964654088020325},{"x":0.28632479906082153,"y":0.6215022206306458},{"x":0.25854700803756714,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تایی","boundary":[0.25854700803756714,0.5964654088020325,0.28632479906082153,0.6215022206306458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2350427359342575,"y":0.5964654088020325},{"x":0.24572649598121643,"y":0.5964654088020325},{"x":0.24572649598121643,"y":0.6215022206306458},{"x":0.2350427359342575,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2350427359342575,0.5964654088020325,0.24572649598121643,0.6215022206306458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18589743971824646,"y":0.5964654088020325},{"x":0.22435897588729858,"y":0.5964654088020325},{"x":0.22435897588729858,"y":0.6215022206306458},{"x":0.18589743971824646,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.18589743971824646,0.5964654088020325,0.22435897588729858,0.6215022206306458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.5964654088020325},{"x":0.17521367967128754,"y":0.5964654088020325},{"x":0.17521367967128754,"y":0.6215022206306458},{"x":0.1517094075679779,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.1517094075679779,0.5964654088020325,0.17521367967128754,0.6215022206306458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.5964654088020325},{"x":0.13034188747406006,"y":0.5964654088020325},{"x":0.13034188747406006,"y":0.6215022206306458},{"x":0.11752136796712875,"y":0.6215022206306458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.11752136796712875,0.5964654088020325,0.13034188747406006,0.6215022206306458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162392973899841,"y":0.6215022206306458},{"x":0.8418803215026855,"y":0.6215022206306458},{"x":0.8418803215026855,"y":0.6450662612915039},{"x":0.8162392973899841,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.8162392973899841,0.6215022206306458,0.8418803215026855,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.6215022206306458},{"x":0.80982905626297,"y":0.6215022206306458},{"x":0.80982905626297,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلود","boundary":[0.7777777910232544,0.6215022206306458,0.80982905626297,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.6215022206306458,0.7777777910232544,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7670940160751343,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7670940160751343,"y":0.6450662612915039},{"x":0.747863233089447,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.747863233089447,0.6215022206306458,0.7670940160751343,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6987179517745972,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6987179517745972,0.6215022206306458,0.7350427508354187,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.6215022206306458},{"x":0.688034176826477,"y":0.6215022206306458},{"x":0.688034176826477,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6517093777656555,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6517093777656555,0.6215022206306458,0.688034176826477,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.6215022206306458},{"x":0.6495726704597473,"y":0.6215022206306458},{"x":0.6495726704597473,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6132478713989258,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبدار","boundary":[0.6132478713989258,0.6215022206306458,0.6495726704597473,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.6215022206306458},{"x":0.6068376302719116,"y":0.6215022206306458},{"x":0.6068376302719116,"y":0.6450662612915039},{"x":0.5961538553237915,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5961538553237915,0.6215022206306458,0.6068376302719116,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.6215022206306458},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6215022206306458},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6450662612915039},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.5384615659713745,0.6215022206306458,0.5876068472862244,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.6229749917984009},{"x":0.5235042572021484,"y":0.6215022206306458},{"x":0.5235042572021484,"y":0.6450662612915039},{"x":0.46581196784973145,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.46581196784973145,0.6229749917984009,0.5235042572021484,0.6450662612915039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.6229749917984009},{"x":0.45512819290161133,"y":0.6229749917984009},{"x":0.45512819290161133,"y":0.646539032459259},{"x":0.42307692766189575,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.42307692766189575,0.6229749917984009,0.45512819290161133,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38034188747406006,"y":0.6229749917984009},{"x":0.4209401607513428,"y":0.6229749917984009},{"x":0.4209401607513428,"y":0.646539032459259},{"x":0.38034188747406006,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.38034188747406006,0.6229749917984009,0.4209401607513428,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.6229749917984009},{"x":0.36752137541770935,"y":0.6229749917984009},{"x":0.36752137541770935,"y":0.646539032459259},{"x":0.35470086336135864,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.35470086336135864,0.6229749917984009,0.36752137541770935,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.6229749917984009},{"x":0.3482905924320221,"y":0.6229749917984009},{"x":0.3482905924320221,"y":0.646539032459259},{"x":0.3290598392486572,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.3290598392486572,0.6229749917984009,0.3482905924320221,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3162393271923065,"y":0.6229749917984009},{"x":0.32478633522987366,"y":0.6229749917984009},{"x":0.32478633522987366,"y":0.646539032459259},{"x":0.3162393271923065,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3162393271923065,0.6229749917984009,0.32478633522987366,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.6229749917984009},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6229749917984009},{"x":0.3055555522441864,"y":0.646539032459259},{"x":0.28632479906082153,"y":0.646539032459259}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.28632479906082153,0.6229749917984009,0.3055555522441864,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.6229749917984009},{"x":0.2649572789669037,"y":0.6229749917984009},{"x":0.2649572789669037,"y":0.6480118036270142},{"x":0.22435897588729858,"y":0.6480118036270142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.22435897588729858,0.6229749917984009,0.2649572789669037,0.6480118036270142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21367521584033966,"y":0.6244477033615112},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6244477033615112},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6480118036270142},{"x":0.21367521584033966,"y":0.6480118036270142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21367521584033966,0.6244477033615112,0.2222222238779068,0.6480118036270142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.6244477033615112},{"x":0.2072649598121643,"y":0.6229749917984009},{"x":0.2072649598121643,"y":0.646539032459259},{"x":0.16025641560554504,"y":0.6480118036270142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.16025641560554504,0.6244477033615112,0.2072649598121643,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.6244477033615112},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6244477033615112},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6480118036270142},{"x":0.14316239953041077,"y":0.6480118036270142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14316239953041077,0.6244477033615112,0.1538461595773697,0.6480118036270142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.6244477033615112},{"x":0.1388888955116272,"y":0.6244477033615112},{"x":0.1388888955116272,"y":0.6480118036270142},{"x":0.11965811997652054,"y":0.6480118036270142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.11965811997652054,0.6244477033615112,0.1388888955116272,0.6480118036270142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.6480118036270142},{"x":0.8418803215026855,"y":0.6480118036270142},{"x":0.8418803215026855,"y":0.6686303615570068},{"x":0.811965823173523,"y":0.6686303615570068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.811965823173523,0.6480118036270142,0.8418803215026855,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970085740089417,"y":0.6480118036270142},{"x":0.811965823173523,"y":0.6480118036270142},{"x":0.811965823173523,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7970085740089417,"y":0.6686303615570068}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7970085740089417,0.6480118036270142,0.811965823173523,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7863247990608215,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7863247990608215,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6686303615570068}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7777777910232544,0.6480118036270142,0.7863247990608215,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6686303615570068},{"x":0.747863233089447,"y":0.6686303615570068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.747863233089447,0.6480118036270142,0.7777777910232544,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243589758872986,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7350427508354187,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7243589758872986,"y":0.6686303615570068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7243589758872986,0.6480118036270142,0.7350427508354187,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7158119678497314,"y":0.6480118036270142},{"x":0.7158119678497314,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6837607026100159,"y":0.6686303615570068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6837607026100159,0.6480118036270142,0.7158119678497314,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.6480118036270142},{"x":0.6794871687889099,"y":0.6480118036270142},{"x":0.6794871687889099,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6645299196243286,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6645299196243286,0.6480118036270142,0.6794871687889099,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6480118036270142},{"x":0.6602563858032227,"y":0.6480118036270142},{"x":0.6602563858032227,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6153846383094788,0.6480118036270142,0.6602563858032227,0.6686303615570068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.6480118036270142},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6480118036270142},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5769230723381042,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.5769230723381042,0.6480118036270142,0.6025640964508057,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5747863054275513,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5747863054275513,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5662392973899841,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5662392973899841,0.6494845151901245,0.5747863054275513,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5662392973899841,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5662392973899841,"y":0.6701030731201172},{"x":0.557692289352417,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.557692289352417,0.6494845151901245,0.5662392973899841,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5491452813148499,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5491452813148499,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5128205418586731,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.5128205418586731,0.6494845151901245,0.5491452813148499,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6494845151901245},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6701030731201172},{"x":0.4594016969203949,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.4594016969203949,0.6494845151901245,0.5064102411270142,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.6494845151901245},{"x":0.4572649598121643,"y":0.6494845151901245},{"x":0.4572649598121643,"y":0.6701030731201172},{"x":0.44871795177459717,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44871795177459717,0.6494845151901245,0.4572649598121643,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.6494845151901245},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6494845151901245},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6701030731201172},{"x":0.4273504316806793,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4273504316806793,0.6494845151901245,0.4444444477558136,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36965811252593994,"y":0.6494845151901245},{"x":0.4188034236431122,"y":0.6494845151901245},{"x":0.4188034236431122,"y":0.6701030731201172},{"x":0.36965811252593994,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.36965811252593994,0.6494845151901245,0.4188034236431122,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.6494845151901245},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6494845151901245},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6701030731201172},{"x":0.35256409645080566,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35256409645080566,0.6494845151901245,0.3611111044883728,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.6494845151901245},{"x":0.35256409645080566,"y":0.6494845151901245},{"x":0.35256409645080566,"y":0.6701030731201172},{"x":0.33760684728622437,"y":0.6701030731201172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33760684728622437,0.6494845151901245,0.35256409645080566,0.6701030731201172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.6509572863578796},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6509572863578796},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6715758442878723},{"x":0.28205129504203796,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.28205129504203796,0.6509572863578796,0.32692307233810425,0.6715758442878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.252136766910553,"y":0.6509572863578796},{"x":0.28205129504203796,"y":0.6509572863578796},{"x":0.28205129504203796,"y":0.6715758442878723},{"x":0.252136766910553,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.252136766910553,0.6509572863578796,0.28205129504203796,0.6715758442878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18376068770885468,"y":0.6509572863578796},{"x":0.24145299196243286,"y":0.6509572863578796},{"x":0.24145299196243286,"y":0.6715758442878723},{"x":0.18376068770885468,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.18376068770885468,0.6509572863578796,0.24145299196243286,0.6715758442878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16880342364311218,"y":0.6509572863578796},{"x":0.1794871836900711,"y":0.6509572863578796},{"x":0.1794871836900711,"y":0.6715758442878723},{"x":0.16880342364311218,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.16880342364311218,0.6509572863578796,0.1794871836900711,0.6715758442878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12393162399530411,"y":0.6509572863578796},{"x":0.16025641560554504,"y":0.6509572863578796},{"x":0.16025641560554504,"y":0.6715758442878723},{"x":0.12393162399530411,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجزا","boundary":[0.12393162399530411,0.6509572863578796,0.16025641560554504,0.6715758442878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.6509572863578796},{"x":0.1260683834552765,"y":0.6509572863578796},{"x":0.1260683834552765,"y":0.6715758442878723},{"x":0.11752136796712875,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11752136796712875,0.6509572863578796,0.1260683834552765,0.6715758442878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.6730486154556274},{"x":0.8440170884132385,"y":0.6730486154556274},{"x":0.8440170884132385,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.8055555820465088,0.6730486154556274,0.8440170884132385,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.6730486154556274},{"x":0.7991452813148499,"y":0.6730486154556274},{"x":0.7991452813148499,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7884615659713745,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7884615659713745,0.6730486154556274,0.7991452813148499,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.6730486154556274},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6730486154556274},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7200854420661926,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.7200854420661926,0.6730486154556274,0.7777777910232544,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.6730486154556274},{"x":0.7158119678497314,"y":0.6730486154556274},{"x":0.7158119678497314,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7029914259910583,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7029914259910583,0.6730486154556274,0.7158119678497314,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.6730486154556274},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6730486154556274},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6936671733856201},{"x":0.6452991366386414,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.6452991366386414,0.6730486154556274,0.6944444179534912,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6730486154556274},{"x":0.6367521286010742,"y":0.6730486154556274},{"x":0.6367521286010742,"y":0.6936671733856201},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.6111111044883728,0.6730486154556274,0.6367521286010742,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.6730486154556274},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6730486154556274},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5940170884132385,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5940170884132385,0.6730486154556274,0.6025640964508057,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5705128312110901,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5705128312110901,0.6730486154556274,0.5833333134651184,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5641025900840759,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5641025900840759,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5384615659713745,0.6730486154556274,0.5641025900840759,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6936671733856201},{"x":0.5192307829856873,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5192307829856873,0.6730486154556274,0.5277777910232544,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5106837749481201,"y":0.6730486154556274},{"x":0.5106837749481201,"y":0.6936671733856201},{"x":0.470085471868515,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.470085471868515,0.6730486154556274,0.5106837749481201,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43803417682647705,"y":0.6730486154556274},{"x":0.46367520093917847,"y":0.6730486154556274},{"x":0.46367520093917847,"y":0.6936671733856201},{"x":0.43803417682647705,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.43803417682647705,0.6730486154556274,0.46367520093917847,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.6730486154556274},{"x":0.4273504316806793,"y":0.6730486154556274},{"x":0.4273504316806793,"y":0.6936671733856201},{"x":0.4188034236431122,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4188034236431122,0.6730486154556274,0.4273504316806793,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3632478713989258,"y":0.6730486154556274},{"x":0.41239315271377563,"y":0.6730486154556274},{"x":0.41239315271377563,"y":0.6936671733856201},{"x":0.3632478713989258,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.3632478713989258,0.6730486154556274,0.41239315271377563,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6730486154556274},{"x":0.3482905924320221,"y":0.6730486154556274},{"x":0.3482905924320221,"y":0.6936671733856201},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.3076923191547394,0.6730486154556274,0.3482905924320221,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29914531111717224,"y":0.6730486154556274},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6730486154556274},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6936671733856201},{"x":0.29914531111717224,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29914531111717224,0.6730486154556274,0.3076923191547394,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.6730486154556274},{"x":0.2927350401878357,"y":0.6730486154556274},{"x":0.2927350401878357,"y":0.6936671733856201},{"x":0.23931623995304108,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آويخته","boundary":[0.23931623995304108,0.6730486154556274,0.2927350401878357,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.6730486154556274},{"x":0.2371794879436493,"y":0.6730486154556274},{"x":0.2371794879436493,"y":0.6936671733856201},{"x":0.22863247990608215,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22863247990608215,0.6730486154556274,0.2371794879436493,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1794871836900711,"y":0.6730486154556274},{"x":0.22863247990608215,"y":0.6730486154556274},{"x":0.22863247990608215,"y":0.6936671733856201},{"x":0.1794871836900711,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احاطه","boundary":[0.1794871836900711,0.6730486154556274,0.22863247990608215,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13461539149284363,"y":0.6730486154556274},{"x":0.16880342364311218,"y":0.6730486154556274},{"x":0.16880342364311218,"y":0.6936671733856201},{"x":0.13461539149284363,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.13461539149284363,0.6730486154556274,0.16880342364311218,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.6730486154556274},{"x":0.13034188747406006,"y":0.6730486154556274},{"x":0.13034188747406006,"y":0.6936671733856201},{"x":0.11752136796712875,"y":0.6936671733856201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.11752136796712875,0.6730486154556274,0.13034188747406006,0.6936671733856201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.6980854272842407},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6980854272842407},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7201767563819885},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.8034188151359558,0.6980854272842407,0.8461538553237915,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350427508354187,"y":0.6980854272842407},{"x":0.7820512652397156,"y":0.6980854272842407},{"x":0.7820512652397156,"y":0.7201767563819885},{"x":0.7350427508354187,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.7350427508354187,0.6980854272842407,0.7820512652397156,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179487347602844,"y":0.6980854272842407},{"x":0.7264957427978516,"y":0.6980854272842407},{"x":0.7264957427978516,"y":0.7201767563819885},{"x":0.7179487347602844,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7179487347602844,0.6980854272842407,0.7264957427978516,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773504018783569,"y":0.6980854272842407},{"x":0.7136752009391785,"y":0.6980854272842407},{"x":0.7136752009391785,"y":0.7201767563819885},{"x":0.6773504018783569,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6773504018783569,0.6980854272842407,0.7136752009391785,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6367521286010742,"y":0.6980854272842407},{"x":0.6688033938407898,"y":0.6980854272842407},{"x":0.6688033938407898,"y":0.7201767563819885},{"x":0.6367521286010742,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6367521286010742,0.6980854272842407,0.6688033938407898,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.6980854272842407},{"x":0.6196581125259399,"y":0.6980854272842407},{"x":0.6196581125259399,"y":0.7201767563819885},{"x":0.5662392973899841,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شفتچه","boundary":[0.5662392973899841,0.6980854272842407,0.6196581125259399,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405982732772827,"y":0.6980854272842407},{"x":0.5641025900840759,"y":0.6980854272842407},{"x":0.5641025900840759,"y":0.7201767563819885},{"x":0.5405982732772827,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5405982732772827,0.6980854272842407,0.5641025900840759,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.6980854272842407},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6980854272842407},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7201767563819885},{"x":0.497863233089447,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.497863233089447,0.6980854272842407,0.5277777910232544,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.6980854272842407},{"x":0.49358972907066345,"y":0.6980854272842407},{"x":0.49358972907066345,"y":0.7201767563819885},{"x":0.4465811848640442,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4465811848640442,0.6980854272842407,0.49358972907066345,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.6980854272842407},{"x":0.44017094373703003,"y":0.6980854272842407},{"x":0.44017094373703003,"y":0.7201767563819885},{"x":0.4316239356994629,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4316239356994629,0.6980854272842407,0.44017094373703003,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.6980854272842407},{"x":0.4316239356994629,"y":0.6980854272842407},{"x":0.4316239356994629,"y":0.7201767563819885},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سین","boundary":[0.4038461446762085,0.6980854272842407,0.4316239356994629,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7201767563819885},{"x":0.35256409645080566,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارپ","boundary":[0.35256409645080566,0.6980854272842407,0.3888888955116272,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34188035130500793,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3504273593425751,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3504273593425751,"y":0.7201767563819885},{"x":0.34188035130500793,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34188035130500793,0.6980854272842407,0.3504273593425751,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3311965763568878,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3311965763568878,"y":0.7201767563819885},{"x":0.3183760643005371,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3183760643005371,0.6980854272842407,0.3311965763568878,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6980854272842407},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7201767563819885},{"x":0.2606837749481201,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.2606837749481201,0.6980854272842407,0.3076923191547394,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21367521584033966,"y":0.6980854272842407},{"x":0.25641027092933655,"y":0.6980854272842407},{"x":0.25641027092933655,"y":0.7201767563819885},{"x":0.21367521584033966,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.21367521584033966,0.6980854272842407,0.25641027092933655,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.6980854272842407},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6980854272842407},{"x":0.1944444477558136,"y":0.7201767563819885},{"x":0.14316239953041077,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.14316239953041077,0.6980854272842407,0.1944444477558136,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12179487198591232,"y":0.6980854272842407},{"x":0.13034188747406006,"y":0.6980854272842407},{"x":0.13034188747406006,"y":0.7201767563819885},{"x":0.12179487198591232,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12179487198591232,0.6980854272842407,0.13034188747406006,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991452813148499,"y":0.7216494679450989},{"x":0.8440170884132385,"y":0.7216494679450989},{"x":0.8440170884132385,"y":0.7452135682106018},{"x":0.7991452813148499,"y":0.7452135682106018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجیم","boundary":[0.7991452813148499,0.7216494679450989,0.8440170884132385,0.7452135682106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7216494679450989},{"x":0.7884615659713745,"y":0.7216494679450989},{"x":0.7884615659713745,"y":0.7452135682106018},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7452135682106018}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7692307829856873,0.7216494679450989,0.7884615659713745,0.7452135682106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7094017267227173,"y":0.7216494679450989},{"x":0.7649572491645813,"y":0.7216494679450989},{"x":0.7649572491645813,"y":0.7452135682106018},{"x":0.7094017267227173,"y":0.7452135682106018}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.7094017267227173,0.7216494679450989,0.7649572491645813,0.7452135682106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.723122239112854},{"x":0.6944444179534912,"y":0.723122239112854},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7466862797737122},{"x":0.6645299196243286,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6645299196243286,0.723122239112854,0.6944444179534912,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.723122239112854},{"x":0.6666666865348816,"y":0.723122239112854},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7466862797737122},{"x":0.6452991366386414,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6452991366386414,0.723122239112854,0.6666666865348816,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260683536529541,"y":0.723122239112854},{"x":0.6367521286010742,"y":0.723122239112854},{"x":0.6367521286010742,"y":0.7466862797737122},{"x":0.6260683536529541,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6260683536529541,0.723122239112854,0.6367521286010742,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5940170884132385,"y":0.723122239112854},{"x":0.6239316463470459,"y":0.723122239112854},{"x":0.6239316463470459,"y":0.7466862797737122},{"x":0.5940170884132385,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5940170884132385,0.723122239112854,0.6239316463470459,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5427350401878357,"y":0.723122239112854},{"x":0.5833333134651184,"y":0.723122239112854},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7466862797737122},{"x":0.5427350401878357,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.5427350401878357,0.723122239112854,0.5833333134651184,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.723122239112854},{"x":0.5256410241127014,"y":0.723122239112854},{"x":0.5256410241127014,"y":0.7466862797737122},{"x":0.49358972907066345,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبدار","boundary":[0.49358972907066345,0.723122239112854,0.5256410241127014,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.723122239112854},{"x":0.49358972907066345,"y":0.723122239112854},{"x":0.49358972907066345,"y":0.7466862797737122},{"x":0.4829059839248657,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4829059839248657,0.723122239112854,0.49358972907066345,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764957129955292,"y":0.723122239112854},{"x":0.4871794879436493,"y":0.723122239112854},{"x":0.4871794879436493,"y":0.7466862797737122},{"x":0.4764957129955292,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4764957129955292,0.723122239112854,0.4871794879436493,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.723122239112854},{"x":0.470085471868515,"y":0.723122239112854},{"x":0.470085471868515,"y":0.7466862797737122},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.4444444477558136,0.723122239112854,0.470085471868515,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.723122239112854},{"x":0.4316239356994629,"y":0.723122239112854},{"x":0.4316239356994629,"y":0.7466862797737122},{"x":0.4188034236431122,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4188034236431122,0.723122239112854,0.4316239356994629,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.723122239112854},{"x":0.40811964869499207,"y":0.723122239112854},{"x":0.40811964869499207,"y":0.7466862797737122},{"x":0.38247862458229065,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.38247862458229065,0.723122239112854,0.40811964869499207,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.723122239112854},{"x":0.3632478713989258,"y":0.723122239112854},{"x":0.3632478713989258,"y":0.7466862797737122},{"x":0.33760684728622437,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.33760684728622437,0.723122239112854,0.3632478713989258,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30128204822540283,"y":0.723122239112854},{"x":0.32692307233810425,"y":0.723122239112854},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7466862797737122},{"x":0.30128204822540283,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.30128204822540283,0.723122239112854,0.32692307233810425,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756410241127014,"y":0.723122239112854},{"x":0.2884615361690521,"y":0.723122239112854},{"x":0.2884615361690521,"y":0.7466862797737122},{"x":0.2756410241127014,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2756410241127014,0.723122239112854,0.2884615361690521,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.723122239112854},{"x":0.26923078298568726,"y":0.723122239112854},{"x":0.26923078298568726,"y":0.7466862797737122},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.22008547186851501,0.723122239112854,0.26923078298568726,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.723122239112854},{"x":0.22008547186851501,"y":0.723122239112854},{"x":0.22008547186851501,"y":0.7466862797737122},{"x":0.21153846383094788,"y":0.7466862797737122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21153846383094788,0.723122239112854,0.22008547186851501,0.7466862797737122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18376068770885468,"y":0.723122239112854},{"x":0.20299145579338074,"y":0.723122239112854},{"x":0.20299145579338074,"y":0.7481590509414673},{"x":0.18376068770885468,"y":0.7481590509414673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.18376068770885468,0.723122239112854,0.20299145579338074,0.7481590509414673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.723122239112854},{"x":0.17521367967128754,"y":0.723122239112854},{"x":0.17521367967128754,"y":0.7481590509414673},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7481590509414673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1666666716337204,0.723122239112854,0.17521367967128754,0.7481590509414673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.723122239112854},{"x":0.15598291158676147,"y":0.723122239112854},{"x":0.15598291158676147,"y":0.7481590509414673},{"x":0.13247863948345184,"y":0.7481590509414673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.13247863948345184,0.723122239112854,0.15598291158676147,0.7481590509414673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.7481590509414673},{"x":0.8440170884132385,"y":0.7481590509414673},{"x":0.8440170884132385,"y":0.7717231512069702},{"x":0.811965823173523,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.811965823173523,0.7481590509414673,0.8440170884132385,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.7481590509414673},{"x":0.8141025900840759,"y":0.7481590509414673},{"x":0.8141025900840759,"y":0.7717231512069702},{"x":0.7735042572021484,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7735042572021484,0.7481590509414673,0.8141025900840759,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008547186851501,"y":0.7481590509414673},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7481590509414673},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7717231512069702},{"x":0.7008547186851501,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.7008547186851501,0.7481590509414673,0.7628205418586731,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.7481590509414673},{"x":0.6987179517745972,"y":0.7481590509414673},{"x":0.6987179517745972,"y":0.7717231512069702},{"x":0.69017094373703,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.69017094373703,0.7481590509414673,0.6987179517745972,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.7481590509414673},{"x":0.6858974099159241,"y":0.7481590509414673},{"x":0.6858974099159241,"y":0.7717231512069702},{"x":0.6517093777656555,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6517093777656555,0.7481590509414673,0.6858974099159241,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726495981216431,"y":0.7481590509414673},{"x":0.6410256624221802,"y":0.7481590509414673},{"x":0.6410256624221802,"y":0.7717231512069702},{"x":0.5726495981216431,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندوسپرم","boundary":[0.5726495981216431,0.7481590509414673,0.6410256624221802,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.7481590509414673},{"x":0.5641025900840759,"y":0.7481590509414673},{"x":0.5641025900840759,"y":0.7717231512069702},{"x":0.5170940160751343,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.5170940160751343,0.7481590509414673,0.5641025900840759,0.7717231512069702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7481590509414673},{"x":0.5106837749481201,"y":0.7481590509414673},{"x":0.5106837749481201,"y":0.7717231512069702},{"x":0.5,"y":0.7717231512069702}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5,0.7481590509414673,0.5106837749481201,0.7717231512069702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.4212076663970947},{"x":0.8482906222343445,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7717231512069702},{"x":0.11752136796712875,"y":0.7746686339378357}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11038461595773696,0.4142076663970947,0.8554273295402527,0.7787231512069702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8034188151359558,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8226495981216431,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8203240036964417},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8034188151359558,0.7967599630355835,0.8226495981216431,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.7967599630355835},{"x":0.7927350401878357,"y":0.7967599630355835},{"x":0.7927350401878357,"y":0.8217967748641968},{"x":0.752136766910553,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.752136766910553,0.7967599630355835,0.7927350401878357,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.7967599630355835},{"x":0.745726466178894,"y":0.7967599630355835},{"x":0.745726466178894,"y":0.8217967748641968},{"x":0.7329059839248657,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7329059839248657,0.7967599630355835,0.745726466178894,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.7967599630355835},{"x":0.7200854420661926,"y":0.7967599630355835},{"x":0.7200854420661926,"y":0.8217967748641968},{"x":0.6752136945724487,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6752136945724487,0.7967599630355835,0.7200854420661926,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.7967599630355835},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7967599630355835},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8217967748641968},{"x":0.6239316463470459,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"عميقا","boundary":[0.6239316463470459,0.7967599630355835,0.6666666865348816,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.7967599630355835},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7967599630355835},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8217967748641968},{"x":0.5876068472862244,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5876068472862244,0.7967599630355835,0.6153846383094788,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.7982326745986938},{"x":0.5811966061592102,"y":0.7982326745986938},{"x":0.5811966061592102,"y":0.8217967748641968},{"x":0.5705128312110901,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5705128312110901,0.7982326745986938,0.5811966061592102,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.7982326745986938},{"x":0.5662392973899841,"y":0.7982326745986938},{"x":0.5662392973899841,"y":0.8217967748641968},{"x":0.5235042572021484,"y":0.8217967748641968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5235042572021484,0.7982326745986938,0.5662392973899841,0.8217967748641968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.7982326745986938},{"x":0.5149572491645813,"y":0.7982326745986938},{"x":0.5149572491645813,"y":0.8232694864273071},{"x":0.46794870495796204,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.46794870495796204,0.7982326745986938,0.5149572491645813,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.7982326745986938},{"x":0.45299145579338074,"y":0.7982326745986938},{"x":0.45299145579338074,"y":0.8232694864273071},{"x":0.44017094373703003,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.44017094373703003,0.7982326745986938,0.45299145579338074,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3782051205635071,"y":0.7982326745986938},{"x":0.4294871687889099,"y":0.7982326745986938},{"x":0.4294871687889099,"y":0.8232694864273071},{"x":0.3782051205635071,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حدودی","boundary":[0.3782051205635071,0.7982326745986938,0.4294871687889099,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.7982326745986938},{"x":0.3589743673801422,"y":0.7982326745986938},{"x":0.3589743673801422,"y":0.8232694864273071},{"x":0.33760684728622437,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.33760684728622437,0.7982326745986938,0.3589743673801422,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.7982326745986938},{"x":0.3290598392486572,"y":0.7982326745986938},{"x":0.3290598392486572,"y":0.8232694864273071},{"x":0.3183760643005371,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3183760643005371,0.7982326745986938,0.3290598392486572,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670940160751343,"y":0.7982326745986938},{"x":0.31196582317352295,"y":0.7982326745986938},{"x":0.31196582317352295,"y":0.8232694864273071},{"x":0.2670940160751343,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.2670940160751343,0.7982326745986938,0.31196582317352295,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2072649598121643,"y":0.799705445766449},{"x":0.25854700803756714,"y":0.799705445766449},{"x":0.25854700803756714,"y":0.8232694864273071},{"x":0.2072649598121643,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.2072649598121643,0.799705445766449,0.25854700803756714,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.799705445766449},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7982326745986938},{"x":0.19230769574642181,"y":0.8232694864273071},{"x":0.1388888955116272,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.1388888955116272,0.799705445766449,0.19230769574642181,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11752136796712875,"y":0.799705445766449},{"x":0.13034188747406006,"y":0.799705445766449},{"x":0.13034188747406006,"y":0.8232694864273071},{"x":0.11752136796712875,"y":0.8232694864273071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.11752136796712875,0.799705445766449,0.13034188747406006,0.8232694864273071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.8232694864273071},{"x":0.8290598392486572,"y":0.8232694864273071},{"x":0.8290598392486572,"y":0.8468335866928101},{"x":0.752136766910553,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.752136766910553,0.8232694864273071,0.8290598392486572,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.8232694864273071},{"x":0.7371794581413269,"y":0.8232694864273071},{"x":0.7371794581413269,"y":0.8468335866928101},{"x":0.6794871687889099,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.6794871687889099,0.8232694864273071,0.7371794581413269,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6602563858032227,"y":0.8232694864273071},{"x":0.6709401607513428,"y":0.8232694864273071},{"x":0.6709401607513428,"y":0.8468335866928101},{"x":0.6602563858032227,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6602563858032227,0.8232694864273071,0.6709401607513428,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025640964508057,"y":0.8232694864273071},{"x":0.6517093777656555,"y":0.8232694864273071},{"x":0.6517093777656555,"y":0.8468335866928101},{"x":0.6025640964508057,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.6025640964508057,0.8232694864273071,0.6517093777656555,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.8232694864273071},{"x":0.5918803215026855,"y":0.8232694864273071},{"x":0.5918803215026855,"y":0.8468335866928101},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5833333134651184,0.8232694864273071,0.5918803215026855,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341880321502686,"y":0.8232694864273071},{"x":0.5747863054275513,"y":0.8232694864273071},{"x":0.5747863054275513,"y":0.8468335866928101},{"x":0.5341880321502686,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5341880321502686,0.8232694864273071,0.5747863054275513,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45512819290161133,"y":0.8232694864273071},{"x":0.5149572491645813,"y":0.8232694864273071},{"x":0.5149572491645813,"y":0.8468335866928101},{"x":0.45512819290161133,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.45512819290161133,0.8232694864273071,0.5149572491645813,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.8232694864273071},{"x":0.45299145579338074,"y":0.8232694864273071},{"x":0.45299145579338074,"y":0.8468335866928101},{"x":0.44017094373703003,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44017094373703003,0.8232694864273071,0.45299145579338074,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.8232694864273071},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8232694864273071},{"x":0.4316239356994629,"y":0.8468335866928101},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.38461539149284363,0.8232694864273071,0.4316239356994629,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.8232694864273071},{"x":0.3717948794364929,"y":0.8232694864273071},{"x":0.3717948794364929,"y":0.8468335866928101},{"x":0.3461538553237915,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.3461538553237915,0.8232694864273071,0.3717948794364929,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.8232694864273071},{"x":0.33760684728622437,"y":0.8232694864273071},{"x":0.33760684728622437,"y":0.8468335866928101},{"x":0.3034188151359558,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.3034188151359558,0.8232694864273071,0.33760684728622437,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905983030796051,"y":0.8232694864273071},{"x":0.29914531111717224,"y":0.8232694864273071},{"x":0.29914531111717224,"y":0.8468335866928101},{"x":0.2905983030796051,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2905983030796051,0.8232694864273071,0.29914531111717224,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24572649598121643,"y":0.8232694864273071},{"x":0.28205129504203796,"y":0.8232694864273071},{"x":0.28205129504203796,"y":0.8468335866928101},{"x":0.24572649598121643,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.24572649598121643,0.8232694864273071,0.28205129504203796,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19871795177459717,"y":0.8232694864273071},{"x":0.24145299196243286,"y":0.8232694864273071},{"x":0.24145299196243286,"y":0.8468335866928101},{"x":0.19871795177459717,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.19871795177459717,0.8232694864273071,0.24145299196243286,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18376068770885468,"y":0.8232694864273071},{"x":0.1944444477558136,"y":0.8232694864273071},{"x":0.1944444477558136,"y":0.8468335866928101},{"x":0.18376068770885468,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18376068770885468,0.8232694864273071,0.1944444477558136,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260683834552765,"y":0.8232694864273071},{"x":0.1794871836900711,"y":0.8232694864273071},{"x":0.1794871836900711,"y":0.8468335866928101},{"x":0.1260683834552765,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.1260683834552765,0.8232694864273071,0.1794871836900711,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.8232694864273071},{"x":0.12393162399530411,"y":0.8232694864273071},{"x":0.12393162399530411,"y":0.8468335866928101},{"x":0.11538461595773697,"y":0.8468335866928101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11538461595773697,0.8232694864273071,0.12393162399530411,0.8468335866928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7841880321502686,"y":0.8497790694236755},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8497790694236755},{"x":0.8226495981216431,"y":0.8703976273536682},{"x":0.7841880321502686,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.7841880321502686,0.8497790694236755,0.8226495981216431,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.8497790694236755},{"x":0.7799145579338074,"y":0.8497790694236755},{"x":0.7799145579338074,"y":0.8703976273536682},{"x":0.7628205418586731,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7628205418586731,0.8497790694236755,0.7799145579338074,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072649598121643,"y":0.8497790694236755},{"x":0.754273533821106,"y":0.8497790694236755},{"x":0.754273533821106,"y":0.8703976273536682},{"x":0.7072649598121643,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.7072649598121643,0.8497790694236755,0.754273533821106,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688033938407898,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8703976273536682},{"x":0.6688033938407898,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6688033938407898,0.8497790694236755,0.6944444179534912,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6602563858032227,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6602563858032227,"y":0.8703976273536682},{"x":0.6517093777656555,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6517093777656555,0.8497790694236755,0.6602563858032227,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025640964508057,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6431623697280884,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6431623697280884,"y":0.8703976273536682},{"x":0.6025640964508057,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واگرا","boundary":[0.6025640964508057,0.8497790694236755,0.6431623697280884,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6068376302719116,"y":0.8497790694236755},{"x":0.6068376302719116,"y":0.8703976273536682},{"x":0.5982906222343445,"y":0.8703976273536682}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5982906222343445,0.8497790694236755,0.6068376302719116,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.8497790694236755},{"x":0.5940170884132385,"y":0.8497790694236755},{"x":0.5940170884132385,"y":0.8703976273536682},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.5384615659713745,0.8497790694236755,0.5940170884132385,0.8703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.8512518405914307},{"x":0.5363247990608215,"y":0.8512518405914307},{"x":0.5363247990608215,"y":0.8718703985214233},{"x":0.5192307829856873,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5192307829856873,0.8512518405914307,0.5363247990608215,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.8512518405914307},{"x":0.5128205418586731,"y":0.8512518405914307},{"x":0.5128205418586731,"y":0.8718703985214233},{"x":0.470085471868515,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.470085471868515,0.8512518405914307,0.5128205418586731,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.8512518405914307},{"x":0.45512819290161133,"y":0.8512518405914307},{"x":0.45512819290161133,"y":0.8718703985214233},{"x":0.4188034236431122,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.4188034236431122,0.8512518405914307,0.45512819290161133,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3867521286010742,"y":0.8512518405914307},{"x":0.41025641560554504,"y":0.8512518405914307},{"x":0.41025641560554504,"y":0.8718703985214233},{"x":0.3867521286010742,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.3867521286010742,0.8512518405914307,0.41025641560554504,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36965811252593994,"y":0.8512518405914307},{"x":0.3782051205635071,"y":0.8512518405914307},{"x":0.3782051205635071,"y":0.8718703985214233},{"x":0.36965811252593994,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36965811252593994,0.8512518405914307,0.3782051205635071,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31196582317352295,"y":0.8512518405914307},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8512518405914307},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8718703985214233},{"x":0.31196582317352295,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.31196582317352295,0.8512518405914307,0.3611111044883728,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30128204822540283,"y":0.8512518405914307},{"x":0.30982905626296997,"y":0.8512518405914307},{"x":0.30982905626296997,"y":0.8718703985214233},{"x":0.30128204822540283,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30128204822540283,0.8512518405914307,0.30982905626296997,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2649572789669037,"y":0.8512518405914307},{"x":0.29914531111717224,"y":0.8512518405914307},{"x":0.29914531111717224,"y":0.8718703985214233},{"x":0.2649572789669037,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.2649572789669037,0.8512518405914307,0.29914531111717224,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.8512518405914307},{"x":0.25854700803756714,"y":0.8512518405914307},{"x":0.25854700803756714,"y":0.8718703985214233},{"x":0.22863247990608215,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.22863247990608215,0.8512518405914307,0.25854700803756714,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8512518405914307},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8512518405914307},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8718703985214233},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8718703985214233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.1666666716337204,0.8512518405914307,0.2222222238779068,0.8718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12393162399530411,"y":0.8527246117591858},{"x":0.15598291158676147,"y":0.8527246117591858},{"x":0.15598291158676147,"y":0.8733431696891785},{"x":0.12393162399530411,"y":0.8733431696891785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.12393162399530411,0.8527246117591858,0.15598291158676147,0.8733431696891785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.8777614235877991},{"x":0.8269230723381042,"y":0.8777614235877991},{"x":0.8247863054275513,"y":0.8954344391822815},{"x":0.811965823173523,"y":0.8939617276191711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8141025900840759,0.8777614235877991,0.8247863054275513,0.8954344391822815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.876288652420044},{"x":0.8055555820465088,"y":0.8777614235877991},{"x":0.8034188151359558,"y":0.8939617276191711},{"x":0.7713675498962402,"y":0.8939617276191711}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.7735042572021484,0.876288652420044,0.8034188151359558,0.8939617276191711]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.7967599630355835},{"x":0.8290598392486572,"y":0.7952871918678284},{"x":0.8290598392486572,"y":0.8954344391822815},{"x":0.11538461595773697,"y":0.8969072103500366}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11038461595773696,0.7897599630355835,0.8340598392486572,0.9024344391822815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.876288652420044},{"x":0.1367521435022354,"y":0.8777614235877991},{"x":0.1367521435022354,"y":0.892488956451416},{"x":0.11965811997652054,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1.","boundary":[0.11965811997652054,0.876288652420044,0.1367521435022354,0.892488956451416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.876288652420044},{"x":0.17307692766189575,"y":0.8777614235877991},{"x":0.17094017565250397,"y":0.892488956451416},{"x":0.1388888955116272,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"M.","boundary":[0.1388888955116272,0.876288652420044,0.17094017565250397,0.892488956451416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.8777614235877991},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8777614235877991},{"x":0.22008547186851501,"y":0.8939617276191711},{"x":0.17307692766189575,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"nigra","boundary":[0.17307692766189575,0.8777614235877991,0.22008547186851501,0.8939617276191711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11965811997652054,"y":0.876288652420044},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8777614235877991},{"x":0.22008547186851501,"y":0.8939617276191711},{"x":0.11965811997652054,"y":0.892488956451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11465811997652053,0.8692886524200439,0.22508547186851502,0.9009617276191711],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/ltOzKKswqGefVeIX.jpg","blurred":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/UTUGMLzWGlJxFYRx.jpg","webpSec":"/storage/books/2d9cbb01554b39a8/pages/sjiyrxsgSAfSJmQa-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":679,"margin":[0.0002586931270411891,0.00013501402187066506,0.9981539009880815,0.9986709360247684]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.10014727711677551},{"x":0.7670940160751343,"y":0.10014727711677551},{"x":0.7670940160751343,"y":0.11340206116437912},{"x":0.752136766910553,"y":0.11340206116437912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.752136766910553,0.10014727711677551,0.7670940160751343,0.11340206116437912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.09867452085018158},{"x":0.8504273295402527,"y":0.09867452085018158},{"x":0.8504273295402527,"y":0.11340206116437912},{"x":0.7692307829856873,"y":0.11340206116437912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Morus","boundary":[0.7692307829856873,0.09867452085018158,0.8504273295402527,0.11340206116437912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.09867452085018158},{"x":0.8504273295402527,"y":0.09867452085018158},{"x":0.8504273295402527,"y":0.11340206116437912},{"x":0.752136766910553,"y":0.11340206116437912}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.747136766910553,0.09167452085018157,0.8554273295402527,0.12040206116437913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.10162002593278885},{"x":0.504273533821106,"y":0.10162002593278885},{"x":0.504273533821106,"y":0.11487481743097305},{"x":0.47863247990608215,"y":0.11487481743097305}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"5/۵","boundary":[0.47863247990608215,0.10162002593278885,0.504273533821106,0.11487481743097305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.10162002593278885},{"x":0.504273533821106,"y":0.10162002593278885},{"x":0.504273533821106,"y":0.11487481743097305},{"x":0.47863247990608215,"y":0.11487481743097305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.47363247990608215,0.09462002593278884,0.509273533821106,0.12187481743097306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260683834552765,"y":0.09867452085018158},{"x":0.2756410241127014,"y":0.09867452085018158},{"x":0.2756410241127014,"y":0.11340206116437912},{"x":0.1260683834552765,"y":0.11340206116437912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MORACEAE","boundary":[0.1260683834552765,0.09867452085018158,0.2756410241127014,0.11340206116437912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260683834552765,"y":0.09867452085018158},{"x":0.2756410241127014,"y":0.09867452085018158},{"x":0.2756410241127014,"y":0.11340206116437912},{"x":0.1260683834552765,"y":0.11340206116437912}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12106838345527648,0.09167452085018157,0.2806410241127014,0.12040206116437913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8247863054275513,"y":0.14138439297676086},{"x":0.8333333134651184,"y":0.14138439297676086},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1649484485387802},{"x":0.8247863054275513,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8247863054275513,0.14138439297676086,0.8333333134651184,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.14138439297676086},{"x":0.8205128312110901,"y":0.14138439297676086},{"x":0.8205128312110901,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7777777910232544,0.14138439297676086,0.8205128312110901,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.14138439297676086},{"x":0.7756410241127014,"y":0.14138439297676086},{"x":0.7756410241127014,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7628205418586731,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7628205418586731,0.14138439297676086,0.7756410241127014,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.14138439297676086},{"x":0.754273533821106,"y":0.14138439297676086},{"x":0.754273533821106,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7115384340286255,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7115384340286255,0.14138439297676086,0.754273533821106,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.14138439297676086},{"x":0.7051281929016113,"y":0.14138439297676086},{"x":0.7051281929016113,"y":0.1649484485387802},{"x":0.692307710647583,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.692307710647583,0.14138439297676086,0.7051281929016113,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6858974099159241,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6858974099159241,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6431623697280884,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.6431623697280884,0.14138439297676086,0.6858974099159241,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282051205635071,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6410256624221802,"y":0.14138439297676086},{"x":0.6410256624221802,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6282051205635071,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6282051205635071,0.14138439297676086,0.6410256624221802,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.14138439297676086},{"x":0.617521345615387,"y":0.14138439297676086},{"x":0.617521345615387,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5662392973899841,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدودی","boundary":[0.5662392973899841,0.14138439297676086,0.617521345615387,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.14138439297676086},{"x":0.557692289352417,"y":0.14138439297676086},{"x":0.557692289352417,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5235042572021484,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5235042572021484,0.14138439297676086,0.557692289352417,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106837749481201,"y":0.14138439297676086},{"x":0.5192307829856873,"y":0.14138439297676086},{"x":0.5192307829856873,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5106837749481201,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5106837749481201,0.14138439297676086,0.5192307829856873,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.14138439297676086},{"x":0.5085470080375671,"y":0.14138439297676086},{"x":0.5085470080375671,"y":0.1649484485387802},{"x":0.46581196784973145,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.46581196784973145,0.14138439297676086,0.5085470080375671,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4594016969203949,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4594016969203949,"y":0.1649484485387802},{"x":0.4145299196243286,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.4145299196243286,0.14138439297676086,0.4594016969203949,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4017094075679779,"y":0.14138439297676086},{"x":0.4017094075679779,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3611111044883728,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3611111044883728,0.14138439297676086,0.4017094075679779,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311965763568878,"y":0.14138439297676086},{"x":0.35683760046958923,"y":0.14138439297676086},{"x":0.35683760046958923,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3311965763568878,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.3311965763568878,0.14138439297676086,0.35683760046958923,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31410256028175354,"y":0.14138439297676086},{"x":0.3226495683193207,"y":0.14138439297676086},{"x":0.3226495683193207,"y":0.1649484485387802},{"x":0.31410256028175354,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31410256028175354,0.14138439297676086,0.3226495683193207,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.14138439297676086},{"x":0.31410256028175354,"y":0.14138439297676086},{"x":0.31410256028175354,"y":0.1649484485387802},{"x":0.26923078298568726,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.26923078298568726,0.14138439297676086,0.31410256028175354,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.14138439297676086},{"x":0.2649572789669037,"y":0.14138439297676086},{"x":0.2649572789669037,"y":0.1649484485387802},{"x":0.21581196784973145,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.21581196784973145,0.14138439297676086,0.2649572789669037,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19017094373703003,"y":0.14138439297676086},{"x":0.20299145579338074,"y":0.14138439297676086},{"x":0.20299145579338074,"y":0.1649484485387802},{"x":0.19017094373703003,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.19017094373703003,0.14138439297676086,0.20299145579338074,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1367521435022354,"y":0.14138439297676086},{"x":0.18589743971824646,"y":0.14138439297676086},{"x":0.18589743971824646,"y":0.1649484485387802},{"x":0.1367521435022354,"y":0.1649484485387802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.1367521435022354,0.14138439297676086,0.18589743971824646,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.16789396107196808},{"x":0.8333333134651184,"y":0.16642120480537415},{"x":0.8354700803756714,"y":0.1855670064687729},{"x":0.7820512652397156,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.7820512652397156,0.16789396107196808,0.8354700803756714,0.1855670064687729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.16789396107196808},{"x":0.7777777910232544,"y":0.16789396107196808},{"x":0.7799145579338074,"y":0.18703976273536682},{"x":0.7585470080375671,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7585470080375671,0.16789396107196808,0.7799145579338074,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7564102411270142,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7564102411270142,"y":0.18703976273536682},{"x":0.7115384340286255,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.7115384340286255,0.1649484485387802,0.7564102411270142,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7008547186851501,"y":0.1649484485387802},{"x":0.7008547186851501,"y":0.18703976273536682},{"x":0.6645299196243286,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.6645299196243286,0.1649484485387802,0.7008547186851501,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6452991366386414,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6452991366386414,"y":0.18703976273536682},{"x":0.6111111044883728,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.6111111044883728,0.1649484485387802,0.6452991366386414,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6068376302719116,"y":0.1649484485387802},{"x":0.6068376302719116,"y":0.18703976273536682},{"x":0.5982906222343445,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5982906222343445,0.1649484485387802,0.6068376302719116,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5940170884132385,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5940170884132385,"y":0.18703976273536682},{"x":0.5534188151359558,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5534188151359558,0.1649484485387802,0.5940170884132385,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5363247990608215,"y":0.1649484485387802},{"x":0.5363247990608215,"y":0.18703976273536682},{"x":0.49358972907066345,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.49358972907066345,0.1649484485387802,0.5363247990608215,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.1649484485387802},{"x":0.4850427210330963,"y":0.1649484485387802},{"x":0.4850427210330963,"y":0.18703976273536682},{"x":0.4615384638309479,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.4615384638309479,0.1649484485387802,0.4850427210330963,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.1649484485387802},{"x":0.45512819290161133,"y":0.1649484485387802},{"x":0.45512819290161133,"y":0.18703976273536682},{"x":0.4465811848640442,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4465811848640442,0.1649484485387802,0.45512819290161133,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.1649484485387802},{"x":0.43803417682647705,"y":0.1649484485387802},{"x":0.43803417682647705,"y":0.18703976273536682},{"x":0.4038461446762085,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.4038461446762085,0.1649484485387802,0.43803417682647705,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3995726406574249,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3995726406574249,"y":0.18703976273536682},{"x":0.35683760046958923,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.35683760046958923,0.1649484485387802,0.3995726406574249,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31196582317352295,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3504273593425751,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3504273593425751,"y":0.18703976273536682},{"x":0.31196582317352295,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.31196582317352295,0.1649484485387802,0.3504273593425751,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3055555522441864,"y":0.1649484485387802},{"x":0.3055555522441864,"y":0.18703976273536682},{"x":0.28632479906082153,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.28632479906082153,0.1649484485387802,0.3055555522441864,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.1649484485387802},{"x":0.279914528131485,"y":0.1649484485387802},{"x":0.279914528131485,"y":0.18703976273536682},{"x":0.23076923191547394,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.23076923191547394,0.1649484485387802,0.279914528131485,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.1649484485387802},{"x":0.22435897588729858,"y":0.1649484485387802},{"x":0.22435897588729858,"y":0.18703976273536682},{"x":0.21581196784973145,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.21581196784973145,0.1649484485387802,0.22435897588729858,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17094017565250397,"y":0.1649484485387802},{"x":0.21367521584033966,"y":0.1649484485387802},{"x":0.21367521584033966,"y":0.18703976273536682},{"x":0.17094017565250397,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.17094017565250397,0.1649484485387802,0.21367521584033966,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.1649484485387802},{"x":0.1666666716337204,"y":0.1649484485387802},{"x":0.1666666716337204,"y":0.18703976273536682},{"x":0.1538461595773697,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.1538461595773697,0.1649484485387802,0.1666666716337204,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13034188747406006,"y":0.1649484485387802},{"x":0.14957265555858612,"y":0.1649484485387802},{"x":0.14957265555858612,"y":0.18703976273536682},{"x":0.13034188747406006,"y":0.18703976273536682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13034188747406006,0.1649484485387802,0.14957265555858612,0.18703976273536682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.18851251900196075},{"x":0.8354700803756714,"y":0.18851251900196075},{"x":0.8354700803756714,"y":0.2120765894651413},{"x":0.8055555820465088,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.8055555820465088,0.18851251900196075,0.8354700803756714,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649572491645813,"y":0.18851251900196075},{"x":0.8012820482254028,"y":0.18851251900196075},{"x":0.8012820482254028,"y":0.2120765894651413},{"x":0.7649572491645813,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7649572491645813,0.18851251900196075,0.8012820482254028,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.18851251900196075},{"x":0.75,"y":0.18851251900196075},{"x":0.75,"y":0.2120765894651413},{"x":0.6987179517745972,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.6987179517745972,0.18851251900196075,0.75,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.18851251900196075},{"x":0.692307710647583,"y":0.18851251900196075},{"x":0.692307710647583,"y":0.2120765894651413},{"x":0.6517093777656555,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6517093777656555,0.18851251900196075,0.692307710647583,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196581125259399,"y":0.18851251900196075},{"x":0.6452991366386414,"y":0.18851251900196075},{"x":0.6452991366386414,"y":0.2120765894651413},{"x":0.6196581125259399,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.6196581125259399,0.18851251900196075,0.6452991366386414,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918803215026855,"y":0.18851251900196075},{"x":0.6047008633613586,"y":0.18851251900196075},{"x":0.6047008633613586,"y":0.2120765894651413},{"x":0.5918803215026855,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5918803215026855,0.18851251900196075,0.6047008633613586,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.18851251900196075},{"x":0.5876068472862244,"y":0.18851251900196075},{"x":0.5876068472862244,"y":0.2120765894651413},{"x":0.5747863054275513,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5747863054275513,0.18851251900196075,0.5876068472862244,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.18851251900196075},{"x":0.5683760643005371,"y":0.18851251900196075},{"x":0.5683760643005371,"y":0.2120765894651413},{"x":0.5192307829856873,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.5192307829856873,0.18851251900196075,0.5683760643005371,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.18851251900196075},{"x":0.5085470080375671,"y":0.18851251900196075},{"x":0.5085470080375671,"y":0.2120765894651413},{"x":0.4829059839248657,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.4829059839248657,0.18851251900196075,0.5085470080375671,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.18851251900196075},{"x":0.47863247990608215,"y":0.18851251900196075},{"x":0.47863247990608215,"y":0.2120765894651413},{"x":0.44017094373703003,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.44017094373703003,0.18851251900196075,0.47863247990608215,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.18851251900196075},{"x":0.43803417682647705,"y":0.18851251900196075},{"x":0.43803417682647705,"y":0.2120765894651413},{"x":0.4273504316806793,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4273504316806793,0.18851251900196075,0.43803417682647705,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.18851251900196075},{"x":0.4273504316806793,"y":0.18851251900196075},{"x":0.4273504316806793,"y":0.2120765894651413},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.3888888955116272,0.18851251900196075,0.4273504316806793,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.18851251900196075},{"x":0.3867521286010742,"y":0.18851251900196075},{"x":0.3867521286010742,"y":0.2120765894651413},{"x":0.3290598392486572,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.3290598392486572,0.18851251900196075,0.3867521286010742,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.18851251900196075},{"x":0.3226495683193207,"y":0.18851251900196075},{"x":0.3226495683193207,"y":0.2120765894651413},{"x":0.28418803215026855,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.28418803215026855,0.18851251900196075,0.3226495683193207,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.18851251900196075},{"x":0.27136752009391785,"y":0.18851251900196075},{"x":0.27136752009391785,"y":0.2120765894651413},{"x":0.2606837749481201,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2606837749481201,0.18851251900196075,0.27136752009391785,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20085470378398895,"y":0.18851251900196075},{"x":0.25427350401878357,"y":0.18851251900196075},{"x":0.25427350401878357,"y":0.2120765894651413},{"x":0.20085470378398895,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.20085470378398895,0.18851251900196075,0.25427350401878357,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.18851251900196075},{"x":0.18589743971824646,"y":0.18851251900196075},{"x":0.18589743971824646,"y":0.2120765894651413},{"x":0.15811966359615326,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.15811966359615326,0.18851251900196075,0.18589743971824646,0.2120765894651413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.18851251900196075},{"x":0.14743590354919434,"y":0.18851251900196075},{"x":0.14743590354919434,"y":0.2120765894651413},{"x":0.13247863948345184,"y":0.2120765894651413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.13247863948345184,0.18851251900196075,0.14743590354919434,0.2120765894651413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.2209131121635437},{"x":0.8354700803756714,"y":0.21944035589694977},{"x":0.8354700803756714,"y":0.23711340129375458},{"x":0.8055555820465088,"y":0.23711340129375458}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قرمز","boundary":[0.8055555820465088,0.2209131121635437,0.8354700803756714,0.23711340129375458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13034188747406006,"y":0.14138439297676086},{"x":0.8354700803756714,"y":0.14138439297676086},{"x":0.8354700803756714,"y":0.23711340129375458},{"x":0.13034188747406006,"y":0.23711340129375458}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12534188747406005,0.13438439297676086,0.8404700803756714,0.24411340129375458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.21796759963035583},{"x":0.14743590354919434,"y":0.21796759963035583},{"x":0.14743590354919434,"y":0.23122239112854004},{"x":0.13247863948345184,"y":0.23122239112854004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.13247863948345184,0.21796759963035583,0.14743590354919434,0.23122239112854004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.21796759963035583},{"x":0.16025641560554504,"y":0.21796759963035583},{"x":0.16025641560554504,"y":0.23122239112854004},{"x":0.1538461595773697,"y":0.23122239112854004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.1538461595773697,0.21796759963035583,0.16025641560554504,0.23122239112854004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17521367967128754,"y":0.21796759963035583},{"x":0.1794871836900711,"y":0.21796759963035583},{"x":0.1794871836900711,"y":0.23122239112854004},{"x":0.17521367967128754,"y":0.23122239112854004}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.17521367967128754,0.21796759963035583,0.1794871836900711,0.23122239112854004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18589743971824646,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22435897588729858,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22435897588729858,"y":0.23122239112854004},{"x":0.18589743971824646,"y":0.23122239112854004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"alba","boundary":[0.18589743971824646,0.21796759963035583,0.22435897588729858,0.23122239112854004]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22435897588729858,"y":0.21796759963035583},{"x":0.22435897588729858,"y":0.23122239112854004},{"x":0.13247863948345184,"y":0.23122239112854004}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.12747863948345184,0.21096759963035583,0.2293589758872986,0.23822239112854005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.2680412232875824},{"x":0.14529915153980255,"y":0.2680412232875824},{"x":0.14529915153980255,"y":0.2857142984867096},{"x":0.13247863948345184,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.13247863948345184,0.2680412232875824,0.14529915153980255,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.2680412232875824},{"x":0.1816239356994629,"y":0.2680412232875824},{"x":0.1816239356994629,"y":0.2857142984867096},{"x":0.1517094075679779,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.1517094075679779,0.2680412232875824,0.1816239356994629,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18589743971824646,"y":0.2680412232875824},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2680412232875824},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2857142984867096},{"x":0.18589743971824646,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"nigra","boundary":[0.18589743971824646,0.2680412232875824,0.23076923191547394,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.2680412232875824},{"x":0.2628205120563507,"y":0.2680412232875824},{"x":0.2628205120563507,"y":0.2857142984867096},{"x":0.23931623995304108,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.23931623995304108,0.2680412232875824,0.2628205120563507,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2606837749481201,"y":0.2680412232875824},{"x":0.2670940160751343,"y":0.2680412232875824},{"x":0.2670940160751343,"y":0.2857142984867096},{"x":0.2606837749481201,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2606837749481201,0.2680412232875824,0.2670940160751343,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756410241127014,"y":0.2680412232875824},{"x":0.29487180709838867,"y":0.2680412232875824},{"x":0.29487180709838867,"y":0.2857142984867096},{"x":0.2756410241127014,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Sp","boundary":[0.2756410241127014,0.2680412232875824,0.29487180709838867,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3034188151359558,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3034188151359558,"y":0.2857142984867096},{"x":0.29700854420661926,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.29700854420661926,0.2680412232875824,0.3034188151359558,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30982905626296997,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3290598392486572,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3290598392486572,"y":0.2857142984867096},{"x":0.30982905626296997,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.30982905626296997,0.2680412232875824,0.3290598392486572,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3354700803756714,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3354700803756714,"y":0.2857142984867096},{"x":0.3290598392486572,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3290598392486572,0.2680412232875824,0.3354700803756714,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34188035130500793,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3717948794364929,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3717948794364929,"y":0.2857142984867096},{"x":0.34188035130500793,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"986","boundary":[0.34188035130500793,0.2680412232875824,0.3717948794364929,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2680412232875824},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2857142984867096},{"x":0.38247862458229065,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.38247862458229065,0.2680412232875824,0.3888888955116272,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.2680412232875824},{"x":0.4294871687889099,"y":0.2680412232875824},{"x":0.4294871687889099,"y":0.2857142984867096},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1753","boundary":[0.3888888955116272,0.2680412232875824,0.4294871687889099,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.2680412232875824},{"x":0.44017094373703003,"y":0.2680412232875824},{"x":0.44017094373703003,"y":0.2857142984867096},{"x":0.4337606728076935,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4337606728076935,0.2680412232875824,0.44017094373703003,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.2680412232875824},{"x":0.4465811848640442,"y":0.2680412232875824},{"x":0.4465811848640442,"y":0.2857142984867096},{"x":0.44017094373703003,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.44017094373703003,0.2680412232875824,0.4465811848640442,0.2857142984867096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13247863948345184,"y":0.2680412232875824},{"x":0.4465811848640442,"y":0.2680412232875824},{"x":0.4465811848640442,"y":0.2857142984867096},{"x":0.13247863948345184,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.12747863948345184,0.2610412232875824,0.4515811848640442,0.2927142984867096],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311966061592102,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8568376302719116,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8568376302719116,"y":0.3107511103153229},{"x":0.8311966061592102,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.8311966061592102,0.2945508062839508,0.8568376302719116,0.3107511103153229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7948718070983887,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8269230723381042,"y":0.2945508062839508},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3107511103153229},{"x":0.7948718070983887,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توت","boundary":[0.7948718070983887,0.2945508062839508,0.8269230723381042,0.3107511103153229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8547008633613586,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8547008633613586,"y":0.34020617604255676},{"x":0.8055555820465088,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8055555820465088,0.31811487674713135,0.8547008633613586,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7948718070983887,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8034188151359558,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8034188151359558,"y":0.34020617604255676},{"x":0.7948718070983887,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7948718070983887,0.31811487674713135,0.8034188151359558,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7564102411270142,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7927350401878357,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7927350401878357,"y":0.34020617604255676},{"x":0.7564102411270142,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7564102411270142,0.31811487674713135,0.7927350401878357,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7414529919624329,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7414529919624329,"y":0.34020617604255676},{"x":0.7329059839248657,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7329059839248657,0.31811487674713135,0.7414529919624329,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7286324501037598,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7286324501037598,"y":0.34020617604255676},{"x":0.7200854420661926,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7200854420661926,0.31811487674713135,0.7286324501037598,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7115384340286255,"y":0.31811487674713135},{"x":0.7115384340286255,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6623931527137756,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.6623931527137756,0.31811487674713135,0.7115384340286255,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6602563858032227,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6602563858032227,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6517093777656555,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6517093777656555,0.31811487674713135,0.6602563858032227,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132478713989258,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6410256624221802,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6410256624221802,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6132478713989258,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6132478713989258,0.31811487674713135,0.6410256624221802,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6068376302719116,"y":0.31811487674713135},{"x":0.6068376302719116,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5705128312110901,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5705128312110901,0.31811487674713135,0.6068376302719116,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5256410241127014,"y":0.31811487674713135},{"x":0.557692289352417,"y":0.31811487674713135},{"x":0.557692289352417,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5256410241127014,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5256410241127014,0.31811487674713135,0.557692289352417,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.31811487674713135},{"x":0.5235042572021484,"y":0.31811487674713135},{"x":0.5235042572021484,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5149572491645813,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5149572491645813,0.31811487674713135,0.5235042572021484,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764957129955292,"y":0.31811487674713135},{"x":0.5106837749481201,"y":0.31811487674713135},{"x":0.5106837749481201,"y":0.34020617604255676},{"x":0.4764957129955292,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.4764957129955292,0.31811487674713135,0.5106837749481201,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.31811487674713135},{"x":0.4594016969203949,"y":0.31811487674713135},{"x":0.4594016969203949,"y":0.34020617604255676},{"x":0.44871795177459717,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.44871795177459717,0.31811487674713135,0.4594016969203949,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910256326198578,"y":0.31811487674713135},{"x":0.44017094373703003,"y":0.31811487674713135},{"x":0.44017094373703003,"y":0.34020617604255676},{"x":0.3910256326198578,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3910256326198578,0.31811487674713135,0.44017094373703003,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3440170884132385,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3867521286010742,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3867521286010742,"y":0.34020617604255676},{"x":0.3440170884132385,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.3440170884132385,0.31811487674713135,0.3867521286010742,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29914531111717224,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3354700803756714,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3354700803756714,"y":0.34020617604255676},{"x":0.29914531111717224,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۵۵","boundary":[0.29914531111717224,0.31811487674713135,0.3354700803756714,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2927350401878357,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3034188151359558,"y":0.31811487674713135},{"x":0.3034188151359558,"y":0.34020617604255676},{"x":0.2927350401878357,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2927350401878357,0.31811487674713135,0.3034188151359558,0.34020617604255676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2927350401878357,"y":0.29602357745170593},{"x":0.8568376302719116,"y":0.29307806491851807},{"x":0.8568376302719116,"y":0.338733434677124},{"x":0.2927350401878357,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2877350401878357,0.2890235774517059,0.8618376302719116,0.34573343467712403],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8269230723381042,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8269230723381042,"y":0.36671575903892517},{"x":0.7777777910232544,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.7777777910232544,0.34315168857574463,0.8269230723381042,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670940160751343,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7756410241127014,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7756410241127014,"y":0.36671575903892517},{"x":0.7670940160751343,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7670940160751343,0.34315168857574463,0.7756410241127014,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393162250518799,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7585470080375671,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7585470080375671,"y":0.36671575903892517},{"x":0.7393162250518799,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7393162250518799,0.34315168857574463,0.7585470080375671,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7200854420661926,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7200854420661926,"y":0.36671575903892517},{"x":0.6944444179534912,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6944444179534912,0.34315168857574463,0.7200854420661926,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.34315168857574463},{"x":0.688034176826477,"y":0.34315168857574463},{"x":0.688034176826477,"y":0.36671575903892517},{"x":0.6730769276618958,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6730769276618958,0.34315168857574463,0.688034176826477,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6666666865348816,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6666666865348816,"y":0.36671575903892517},{"x":0.6538461446762085,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6538461446762085,0.34315168857574463,0.6666666865348816,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6410256624221802,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6410256624221802,"y":0.36671575903892517},{"x":0.6153846383094788,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6153846383094788,0.34315168857574463,0.6410256624221802,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068376302719116,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6153846383094788,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6153846383094788,"y":0.36671575903892517},{"x":0.6068376302719116,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6068376302719116,0.34315168857574463,0.6153846383094788,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5854700803756714,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6004273295402527,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6004273295402527,"y":0.36671575903892517},{"x":0.5854700803756714,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5854700803756714,0.34315168857574463,0.6004273295402527,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5769230723381042,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5769230723381042,"y":0.36671575903892517},{"x":0.5384615659713745,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5384615659713745,0.34315168857574463,0.5769230723381042,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5235042572021484,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5235042572021484,"y":0.36671575903892517},{"x":0.5149572491645813,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5149572491645813,0.34315168857574463,0.5235042572021484,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49572649598121643,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5085470080375671,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5085470080375671,"y":0.36671575903892517},{"x":0.49572649598121643,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.49572649598121643,0.34315168857574463,0.5085470080375671,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.34315168857574463},{"x":0.49145299196243286,"y":0.34315168857574463},{"x":0.49145299196243286,"y":0.36671575903892517},{"x":0.46581196784973145,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.46581196784973145,0.34315168857574463,0.49145299196243286,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4615384638309479,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4615384638309479,"y":0.36671575903892517},{"x":0.43589743971824646,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.43589743971824646,0.34315168857574463,0.4615384638309479,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.34315168857574463},{"x":0.43803417682647705,"y":0.34315168857574463},{"x":0.43803417682647705,"y":0.36671575903892517},{"x":0.4273504316806793,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4273504316806793,0.34315168857574463,0.43803417682647705,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811964869499207,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4209401607513428,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4209401607513428,"y":0.36671575903892517},{"x":0.40811964869499207,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.40811964869499207,0.34315168857574463,0.4209401607513428,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38034188747406006,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4038461446762085,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4038461446762085,"y":0.36671575903892517},{"x":0.38034188747406006,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.38034188747406006,0.34315168857574463,0.4038461446762085,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.34315168857574463},{"x":0.3739316165447235,"y":0.34315168857574463},{"x":0.3739316165447235,"y":0.36671575903892517},{"x":0.3183760643005371,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.3183760643005371,0.34315168857574463,0.3739316165447235,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.34315168857574463},{"x":0.31196582317352295,"y":0.34315168857574463},{"x":0.31196582317352295,"y":0.36671575903892517},{"x":0.3034188151359558,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3034188151359558,0.34315168857574463,0.31196582317352295,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.34315168857574463},{"x":0.29487180709838867,"y":0.34315168857574463},{"x":0.29487180709838867,"y":0.36671575903892517},{"x":0.25,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.25,0.34315168857574463,0.29487180709838867,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22435897588729858,"y":0.34315168857574463},{"x":0.24786324799060822,"y":0.34315168857574463},{"x":0.24786324799060822,"y":0.36671575903892517},{"x":0.22435897588729858,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22435897588729858,0.34315168857574463,0.24786324799060822,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19017094373703003,"y":0.34315168857574463},{"x":0.2094017118215561,"y":0.34315168857574463},{"x":0.2094017118215561,"y":0.36671575903892517},{"x":0.19017094373703003,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.19017094373703003,0.34315168857574463,0.2094017118215561,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.34315168857574463},{"x":0.1816239356994629,"y":0.34315168857574463},{"x":0.1816239356994629,"y":0.36671575903892517},{"x":0.17307692766189575,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17307692766189575,0.34315168857574463,0.1816239356994629,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14316239953041077,"y":0.34315168857574463},{"x":0.1666666716337204,"y":0.34315168857574463},{"x":0.1666666716337204,"y":0.36671575903892517},{"x":0.14316239953041077,"y":0.36671575903892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.14316239953041077,0.34315168857574463,0.1666666716337204,0.36671575903892517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8589743375778198,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8589743375778198,"y":0.39175257086753845},{"x":0.807692289352417,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.807692289352417,0.36966127157211304,0.8589743375778198,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8012820482254028,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8012820482254028,"y":0.39175257086753845},{"x":0.7927350401878357,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7927350401878357,0.36966127157211304,0.8012820482254028,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414529919624329,"y":0.36966127157211304},{"x":0.7884615659713745,"y":0.36966127157211304},{"x":0.7884615659713745,"y":0.39175257086753845},{"x":0.7414529919624329,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7414529919624329,0.36966127157211304,0.7884615659713745,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.36966127157211304},{"x":0.7393162250518799,"y":0.36966127157211304},{"x":0.7393162250518799,"y":0.39175257086753845},{"x":0.7307692170143127,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7307692170143127,0.36966127157211304,0.7393162250518799,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794871687889099,"y":0.36966127157211304},{"x":0.7243589758872986,"y":0.36966127157211304},{"x":0.7243589758872986,"y":0.39175257086753845},{"x":0.6794871687889099,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.6794871687889099,0.36966127157211304,0.7243589758872986,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.36966127157211304},{"x":0.6688033938407898,"y":0.36966127157211304},{"x":0.6688033938407898,"y":0.39175257086753845},{"x":0.6303418874740601,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6303418874740601,0.36966127157211304,0.6688033938407898,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.36966127157211304},{"x":0.6217948794364929,"y":0.36966127157211304},{"x":0.6217948794364929,"y":0.39175257086753845},{"x":0.5555555820465088,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکستری","boundary":[0.5555555820465088,0.36966127157211304,0.6217948794364929,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.36966127157211304},{"x":0.5427350401878357,"y":0.36966127157211304},{"x":0.5427350401878357,"y":0.39175257086753845},{"x":0.5128205418586731,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5128205418586731,0.36966127157211304,0.5427350401878357,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497863233089447,"y":0.36966127157211304},{"x":0.5085470080375671,"y":0.36966127157211304},{"x":0.5085470080375671,"y":0.39175257086753845},{"x":0.497863233089447,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.497863233089447,0.36966127157211304,0.5085470080375671,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45512819290161133,"y":0.36966127157211304},{"x":0.497863233089447,"y":0.36966127157211304},{"x":0.497863233089447,"y":0.39175257086753845},{"x":0.45512819290161133,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.45512819290161133,0.36966127157211304,0.497863233089447,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.36966127157211304},{"x":0.4465811848640442,"y":0.36966127157211304},{"x":0.4465811848640442,"y":0.39175257086753845},{"x":0.4038461446762085,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشن","boundary":[0.4038461446762085,0.36966127157211304,0.4465811848640442,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.36966127157211304},{"x":0.39743590354919434,"y":0.36966127157211304},{"x":0.39743590354919434,"y":0.39175257086753845},{"x":0.3888888955116272,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3888888955116272,0.36966127157211304,0.39743590354919434,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.36966127157211304},{"x":0.38247862458229065,"y":0.36966127157211304},{"x":0.38247862458229065,"y":0.39175257086753845},{"x":0.3290598392486572,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناهموار","boundary":[0.3290598392486572,0.36966127157211304,0.38247862458229065,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.36966127157211304},{"x":0.3290598392486572,"y":0.36966127157211304},{"x":0.3290598392486572,"y":0.39175257086753845},{"x":0.3205128312110901,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3205128312110901,0.36966127157211304,0.3290598392486572,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.36966127157211304},{"x":0.31196582317352295,"y":0.36966127157211304},{"x":0.31196582317352295,"y":0.39175257086753845},{"x":0.26923078298568726,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.26923078298568726,0.36966127157211304,0.31196582317352295,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24572649598121643,"y":0.36966127157211304},{"x":0.26923078298568726,"y":0.36966127157211304},{"x":0.26923078298568726,"y":0.39175257086753845},{"x":0.24572649598121643,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24572649598121643,0.36966127157211304,0.26923078298568726,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19017094373703003,"y":0.36966127157211304},{"x":0.22863247990608215,"y":0.36966127157211304},{"x":0.22863247990608215,"y":0.39175257086753845},{"x":0.19017094373703003,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.19017094373703003,0.36966127157211304,0.22863247990608215,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.36966127157211304},{"x":0.18376068770885468,"y":0.36966127157211304},{"x":0.18376068770885468,"y":0.39175257086753845},{"x":0.1517094075679779,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.1517094075679779,0.36966127157211304,0.18376068770885468,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.36966127157211304},{"x":0.1517094075679779,"y":0.36966127157211304},{"x":0.1517094075679779,"y":0.39175257086753845},{"x":0.1388888955116272,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.1388888955116272,0.36966127157211304,0.1517094075679779,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8290598392486572,"y":0.3932253420352936},{"x":0.8547008633613586,"y":0.3932253420352936},{"x":0.8547008633613586,"y":0.415316641330719},{"x":0.8290598392486572,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.8290598392486572,0.3932253420352936,0.8547008633613586,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.3932253420352936},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3932253420352936},{"x":0.8269230723381042,"y":0.415316641330719},{"x":0.7820512652397156,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوطی","boundary":[0.7820512652397156,0.3932253420352936,0.8269230723381042,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3932253420352936},{"x":0.7692307829856873,"y":0.415316641330719},{"x":0.7606837749481201,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7606837749481201,0.3932253420352936,0.7692307829856873,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.3932253420352936},{"x":0.75,"y":0.3932253420352936},{"x":0.75,"y":0.415316641330719},{"x":0.6944444179534912,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.6944444179534912,0.3932253420352936,0.75,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688034176826477,"y":0.3932253420352936},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3932253420352936},{"x":0.6944444179534912,"y":0.415316641330719},{"x":0.688034176826477,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.688034176826477,0.3932253420352936,0.6944444179534912,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.3932253420352936},{"x":0.6773504018783569,"y":0.3932253420352936},{"x":0.6773504018783569,"y":0.415316641330719},{"x":0.6410256624221802,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6410256624221802,0.3932253420352936,0.6773504018783569,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068376302719116,"y":0.3932253420352936},{"x":0.632478654384613,"y":0.3932253420352936},{"x":0.632478654384613,"y":0.415316641330719},{"x":0.6068376302719116,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.6068376302719116,0.3932253420352936,0.632478654384613,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5918803215026855,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5918803215026855,"y":0.415316641330719},{"x":0.5641025900840759,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5641025900840759,0.3932253420352936,0.5918803215026855,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5641025900840759,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5641025900840759,"y":0.415316641330719},{"x":0.5555555820465088,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5555555820465088,0.3932253420352936,0.5641025900840759,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341880321502686,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5512820482254028,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5512820482254028,"y":0.415316641330719},{"x":0.5341880321502686,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5341880321502686,0.3932253420352936,0.5512820482254028,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49145299196243286,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5192307829856873,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5192307829856873,"y":0.415316641330719},{"x":0.49145299196243286,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.49145299196243286,0.3932253420352936,0.5192307829856873,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4743589758872986,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4743589758872986,"y":0.415316641330719},{"x":0.46581196784973145,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.46581196784973145,0.3932253420352936,0.4743589758872986,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4572649598121643,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4572649598121643,"y":0.415316641330719},{"x":0.4465811848640442,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4465811848640442,0.3932253420352936,0.4572649598121643,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4337606728076935,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4337606728076935,"y":0.415316641330719},{"x":0.41239315271377563,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.41239315271377563,0.3932253420352936,0.4337606728076935,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33760684728622437,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4038461446762085,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4038461446762085,"y":0.415316641330719},{"x":0.33760684728622437,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.33760684728622437,0.3932253420352936,0.4038461446762085,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.3932253420352936},{"x":0.3290598392486572,"y":0.3932253420352936},{"x":0.3290598392486572,"y":0.415316641330719},{"x":0.3205128312110901,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3205128312110901,0.3932253420352936,0.3290598392486572,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27136752009391785,"y":0.3932253420352936},{"x":0.30982905626296997,"y":0.3932253420352936},{"x":0.30982905626296997,"y":0.415316641330719},{"x":0.27136752009391785,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.27136752009391785,0.3932253420352936,0.30982905626296997,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24572649598121643,"y":0.3932253420352936},{"x":0.25641027092933655,"y":0.3932253420352936},{"x":0.25641027092933655,"y":0.415316641330719},{"x":0.24572649598121643,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.24572649598121643,0.3932253420352936,0.25641027092933655,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21581196784973145,"y":0.3932253420352936},{"x":0.23290598392486572,"y":0.3932253420352936},{"x":0.23290598392486572,"y":0.415316641330719},{"x":0.21581196784973145,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.21581196784973145,0.3932253420352936,0.23290598392486572,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.3932253420352936},{"x":0.20299145579338074,"y":0.3932253420352936},{"x":0.20299145579338074,"y":0.415316641330719},{"x":0.1388888955116272,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.1388888955116272,0.3932253420352936,0.20299145579338074,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12820513546466827,"y":0.3932253420352936},{"x":0.1367521435022354,"y":0.3932253420352936},{"x":0.1367521435022354,"y":0.415316641330719},{"x":0.12820513546466827,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12820513546466827,0.3932253420352936,0.1367521435022354,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226495981216431,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8589743375778198,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8589743375778198,"y":0.4418262243270874},{"x":0.8226495981216431,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.8226495981216431,0.4197348952293396,0.8589743375778198,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7841880321502686,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8205128312110901,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8205128312110901,"y":0.4418262243270874},{"x":0.7841880321502686,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7841880321502686,0.4197348952293396,0.8205128312110901,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745726466178894,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7735042572021484,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7735042572021484,"y":0.4418262243270874},{"x":0.745726466178894,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.745726466178894,0.4197348952293396,0.7735042572021484,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371794581413269,"y":0.4197348952293396},{"x":0.745726466178894,"y":0.4197348952293396},{"x":0.745726466178894,"y":0.4418262243270874},{"x":0.7371794581413269,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7371794581413269,0.4197348952293396,0.745726466178894,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7307692170143127,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7307692170143127,"y":0.4418262243270874},{"x":0.6987179517745972,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6987179517745972,0.4197348952293396,0.7307692170143127,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6837607026100159,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6837607026100159,"y":0.4418262243270874},{"x":0.6623931527137756,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6623931527137756,0.4197348952293396,0.6837607026100159,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004273295402527,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6517093777656555,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6517093777656555,"y":0.4418262243270874},{"x":0.6004273295402527,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منقسم","boundary":[0.6004273295402527,0.4197348952293396,0.6517093777656555,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6047008633613586,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6047008633613586,"y":0.4418262243270874},{"x":0.5961538553237915,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5961538553237915,0.4197348952293396,0.6047008633613586,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.4197348952293396},{"x":0.5940170884132385,"y":0.4197348952293396},{"x":0.5940170884132385,"y":0.4418262243270874},{"x":0.5769230723381042,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5769230723381042,0.4197348952293396,0.5940170884132385,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299145579338074,"y":0.4197348952293396},{"x":0.5747863054275513,"y":0.4197348952293396},{"x":0.5747863054275513,"y":0.4418262243270874},{"x":0.5299145579338074,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.5299145579338074,0.4197348952293396,0.5747863054275513,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893162250518799,"y":0.4197348952293396},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4197348952293396},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4418262243270874},{"x":0.4893162250518799,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4893162250518799,0.4197348952293396,0.5235042572021484,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.4197348952293396},{"x":0.4743589758872986,"y":0.4197348952293396},{"x":0.4743589758872986,"y":0.4418262243270874},{"x":0.46581196784973145,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.46581196784973145,0.4197348952293396,0.4743589758872986,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44871795177459717,"y":0.4197348952293396},{"x":0.4594016969203949,"y":0.4197348952293396},{"x":0.4594016969203949,"y":0.4418262243270874},{"x":0.44871795177459717,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.44871795177459717,0.4197348952293396,0.4594016969203949,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.4197348952293396},{"x":0.43803417682647705,"y":0.4197348952293396},{"x":0.43803417682647705,"y":0.4418262243270874},{"x":0.4316239356994629,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.4316239356994629,0.4197348952293396,0.43803417682647705,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.4197348952293396},{"x":0.4294871687889099,"y":0.4197348952293396},{"x":0.4294871687889099,"y":0.4418262243270874},{"x":0.39743590354919434,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.39743590354919434,0.4197348952293396,0.4294871687889099,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.4197348952293396},{"x":0.3910256326198578,"y":0.4197348952293396},{"x":0.3910256326198578,"y":0.4418262243270874},{"x":0.38247862458229065,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38247862458229065,0.4197348952293396,0.3910256326198578,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.4197348952293396},{"x":0.3782051205635071,"y":0.4197348952293396},{"x":0.3782051205635071,"y":0.4418262243270874},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3611111044883728,0.4197348952293396,0.3782051205635071,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.4197348952293396},{"x":0.3504273593425751,"y":0.4197348952293396},{"x":0.3504273593425751,"y":0.4418262243270874},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.3076923191547394,0.4197348952293396,0.3504273593425751,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24358974397182465,"y":0.4197348952293396},{"x":0.30128204822540283,"y":0.4197348952293396},{"x":0.30128204822540283,"y":0.4418262243270874},{"x":0.24358974397182465,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانهای","boundary":[0.24358974397182465,0.4197348952293396,0.30128204822540283,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.4197348952293396},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4197348952293396},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4418262243270874},{"x":0.21153846383094788,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.21153846383094788,0.4197348952293396,0.23076923191547394,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.4197348952293396},{"x":0.20299145579338074,"y":0.4197348952293396},{"x":0.20299145579338074,"y":0.4418262243270874},{"x":0.1944444477558136,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1944444477558136,0.4197348952293396,0.20299145579338074,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.4197348952293396},{"x":0.19017094373703003,"y":0.4197348952293396},{"x":0.19017094373703003,"y":0.4418262243270874},{"x":0.1388888955116272,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.1388888955116272,0.4197348952293396,0.19017094373703003,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12820513546466827,"y":0.4197348952293396},{"x":0.1367521435022354,"y":0.4197348952293396},{"x":0.1367521435022354,"y":0.4418262243270874},{"x":0.12820513546466827,"y":0.4418262243270874}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12820513546466827,0.4197348952293396,0.1367521435022354,0.4418262243270874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8354700803756714,"y":0.4403534531593323},{"x":0.8568376302719116,"y":0.4403534531593323},{"x":0.8568376302719116,"y":0.4668630361557007},{"x":0.8354700803756714,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.8354700803756714,0.4403534531593323,0.8568376302719116,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970085740089417,"y":0.4403534531593323},{"x":0.8183760643005371,"y":0.4403534531593323},{"x":0.8183760643005371,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7970085740089417,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.7970085740089417,0.4403534531593323,0.8183760643005371,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756410241127014,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7905982732772827,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7905982732772827,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7756410241127014,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7756410241127014,0.4403534531593323,0.7905982732772827,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7756410241127014,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7756410241127014,"y":0.4668630361557007},{"x":0.747863233089447,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.747863233089447,0.4403534531593323,0.7756410241127014,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7350427508354187,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7350427508354187,"y":0.4668630361557007},{"x":0.692307710647583,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.692307710647583,0.4403534531593323,0.7350427508354187,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.4403534531593323},{"x":0.688034176826477,"y":0.4403534531593323},{"x":0.688034176826477,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6752136945724487,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6752136945724487,0.4403534531593323,0.688034176826477,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6752136945724487,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6752136945724487,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6538461446762085,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6538461446762085,0.4403534531593323,0.6752136945724487,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068376302719116,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6495726704597473,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6495726704597473,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6068376302719116,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6068376302719116,0.4403534531593323,0.6495726704597473,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561965823173523,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4668630361557007},{"x":0.561965823173523,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.561965823173523,0.4403534531593323,0.6025640964508057,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299145579338074,"y":0.4403534531593323},{"x":0.561965823173523,"y":0.4403534531593323},{"x":0.561965823173523,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5299145579338074,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5299145579338074,0.4403534531593323,0.561965823173523,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.4403534531593323},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4403534531593323},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5128205418586731,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5128205418586731,0.4403534531593323,0.5235042572021484,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.4403534531593323},{"x":0.5085470080375671,"y":0.4403534531593323},{"x":0.5085470080375671,"y":0.4668630361557007},{"x":0.49358972907066345,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49358972907066345,0.4403534531593323,0.5085470080375671,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45085468888282776,"y":0.4403534531593323},{"x":0.4893162250518799,"y":0.4403534531593323},{"x":0.4893162250518799,"y":0.4668630361557007},{"x":0.45085468888282776,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.45085468888282776,0.4403534531593323,0.4893162250518799,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.4403534531593323},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4403534531593323},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4668630361557007},{"x":0.3995726406574249,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.3995726406574249,0.4403534531593323,0.4444444477558136,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.4403534531593323},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4403534531593323},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4668630361557007},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.3611111044883728,0.4403534531593323,0.38461539149284363,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.4403534531593323},{"x":0.3632478713989258,"y":0.4403534531593323},{"x":0.3632478713989258,"y":0.4668630361557007},{"x":0.35256409645080566,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35256409645080566,0.4403534531593323,0.3632478713989258,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4403534531593323},{"x":0.3482905924320221,"y":0.4403534531593323},{"x":0.3482905924320221,"y":0.4668630361557007},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3333333432674408,0.4403534531593323,0.3482905924320221,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28632479906082153,"y":0.4403534531593323},{"x":0.3290598392486572,"y":0.4403534531593323},{"x":0.3290598392486572,"y":0.4668630361557007},{"x":0.28632479906082153,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.28632479906082153,0.4403534531593323,0.3290598392486572,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.4403534531593323},{"x":0.279914528131485,"y":0.4403534531593323},{"x":0.279914528131485,"y":0.4668630361557007},{"x":0.22863247990608215,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.22863247990608215,0.4403534531593323,0.279914528131485,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20512820780277252,"y":0.4403534531593323},{"x":0.22008547186851501,"y":0.4403534531593323},{"x":0.22008547186851501,"y":0.4668630361557007},{"x":0.20512820780277252,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.20512820780277252,0.4403534531593323,0.22008547186851501,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.4403534531593323},{"x":0.20085470378398895,"y":0.4403534531593323},{"x":0.20085470378398895,"y":0.4668630361557007},{"x":0.1388888955116272,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.1388888955116272,0.4403534531593323,0.20085470378398895,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970085740089417,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8568376302719116,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8568376302719116,"y":0.4904271066188812},{"x":0.7970085740089417,"y":0.4904271066188812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.7970085740089417,0.46980854868888855,0.8568376302719116,0.4904271066188812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7884615659713745,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7884615659713745,"y":0.4904271066188812},{"x":0.7820512652397156,"y":0.4904271066188812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7820512652397156,0.46980854868888855,0.7884615659713745,0.4904271066188812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7692307829856873,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4904271066188812},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4904271066188812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.7222222089767456,0.46980854868888855,0.7692307829856873,0.4904271066188812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7072649598121643,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7072649598121643,"y":0.4904271066188812},{"x":0.6538461446762085,"y":0.4904271066188812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.6538461446762085,0.46980854868888855,0.7072649598121643,0.4904271066188812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282051205635071,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6452991366386414,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6452991366386414,"y":0.4904271066188812},{"x":0.6282051205635071,"y":0.4904271066188812}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6282051205635071,0.46980854868888855,0.6452991366386414,0.4904271066188812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5641025900840759,"y":0.46980854868888855},{"x":0.617521345615387,"y":0.46980854868888855},{"x":0.617521345615387,"y":0.4904271066188812},{"x":0.5641025900840759,"y":0.4904271066188812