کاربرد سیستم‌های غیرخطی در نانومکانیک‌ها و نانو سیالات (روش‌های تحلیلی و کاربرد‌ها) کاربرد سیستم‌های غیرخطی در نانومکانیک‌ها و نانو سیالات (روش‌های تحلیلی و کاربرد‌ها)

توضیحات

کتاب حاضر، یک کتاب جامع و کامل از معادلات دیفرانسیل غیرخطی در زمینه ی فناوری نانو و کاربردهای آن در علوم مهندسی و کاربردی است. این کتاب به تنهایی کامل بوده و موضوع اصلی آن به شیوهای سازمان یافته و منظم ارایه شده است. ,این کتاب برای گروههای مختلف افراد به خصوص گروههای زیر کاملاً مناسب است: , ,- دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دورههای تحقیق و مطالعه را در زمینه‌ی معادلات دیفرانسیل غیرخطی و روشهای تحلیلی در سیستمهای دینامیکی، نانومکانیکی و نانوسیالات و در چارچوب فناوری نانو می‌گذرانند. , ,- از این کتاب میتوان برای یک دوره حرفهای کوتاه مدت نیز استفاده کرد. , ,- مهندسین طراحی و تحقیق و علوم کاربردی نظیر ریاضی و فیزیک می‌توانند در انتخاب و توسعه مدلهای ریاضی برای اهداف تحلیلی و طراحی در شرایط کاربردی از این کتاب استفاده کنند. , ,- به طور کلی، استفاده کنندگان این کتاب دانشجویان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری، اساتید دانشگاه و حتی مراکز تحقیقاتی در زمینههای مختلف علوم مهندسی و کاربردی و... هستند. , ,از آنجاییکه این کتاب برای طیف گستردهای از خوانندگان تهیه شده است، سطح علمی ریاضیاتی آن عمدًا در سطحی پایین قرار گرفته است. تمامی اصول و قواعد ارایه شده در این کتاب با استفاده از مثالهای متعدد کاربردی بیان شده اند. این کتاب توازنی بین اصول تیوری و عملی برقرار می‌کند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3794995","title":"کاربرد سیستم‌های غیرخطی در نانومکانیک‌ها و نانو سیالات (روش‌های تحلیلی و کاربرد‌ها)","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ad5574ad04c9158/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3ad5574ad04c9158/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ad5574ad04c9158/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ad5574ad04c9158/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ad5574ad04c9158/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ad5574ad04c9158/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3ad5574ad04c9158/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ad5574ad04c9158/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ad5574ad04c9158/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ad5574ad04c9158/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009679683","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["کتاب حاضر، یک کتاب جامع و کامل از معادلات دیفرانسیل غیرخطی در زمینه ی فناوری نانو و کاربردهای آن در علوم مهندسی و کاربردی است. این کتاب به تنهایی کامل بوده و موضوع اصلی آن به شیوهای سازمان یافته و منظم ارایه شده است.\r","این کتاب برای گروههای مختلف افراد به خصوص گروههای زیر کاملاً مناسب است:\r","\r","- دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دورههای تحقیق و مطالعه را در زمینه‌ی معادلات دیفرانسیل غیرخطی و روشهای تحلیلی در سیستمهای دینامیکی، نانومکانیکی و نانوسیالات و در چارچوب فناوری نانو می‌گذرانند.\r","\r","- از این کتاب میتوان برای یک دوره حرفهای کوتاه مدت نیز استفاده کرد.\r","\r","- مهندسین طراحی و تحقیق و علوم کاربردی نظیر ریاضی و فیزیک می‌توانند در انتخاب و توسعه مدلهای ریاضی برای اهداف تحلیلی و طراحی در شرایط کاربردی از این کتاب استفاده کنند.\r","\r","- به طور کلی، استفاده کنندگان این کتاب دانشجویان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری، اساتید دانشگاه و حتی مراکز تحقیقاتی در زمینههای مختلف علوم مهندسی و کاربردی و... هستند.\r","\r","از آنجاییکه این کتاب برای طیف گستردهای از خوانندگان تهیه شده است، سطح علمی ریاضیاتی آن عمدًا در سطحی پایین قرار گرفته است. تمامی اصول و قواعد ارایه شده در این کتاب با استفاده از مثالهای متعدد کاربردی بیان شده اند. این کتاب توازنی بین اصول تیوری و عملی برقرار می‌کند."],"pages_count":"403","keywords":"null","token":"3ad5574ad04c9158","created_at":"2018-07-01 15:10:50","updated_at":"2021-07-14 12:28:52","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2018-07-01 15:14:11","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"43","title":"محسن شیخ الاسلامی","firstname":"محسن","lastname":"شیخ الاسلامی","token":"8b21529313790a58","created_at":"2017-10-07 13:24:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"translator"},{"id":"45","title":"داود دومیری گنجی","firstname":"داود","lastname":"دومیری گنجی","token":"87996b96fe51ac3f","created_at":"2017-10-07 13:24:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"writer"},{"id":"1916905","title":"سید حبیب‌الله هاشمی کچپی","firstname":"سید حبیب‌الله","lastname":"هاشمی کچپی","token":"a6a0a0282acb45d1","created_at":"2018-07-01 14:58:59","updated_at":"2018-07-01 14:58:59","role":"writer"},{"id":"1916906","title":"عبدالستار دوگونچی","firstname":"عبدالستار","lastname":"دوگونچی","token":"e05dc0f36337e7bd","created_at":"2018-07-01 14:59:55","updated_at":"2018-07-01 14:59:55","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"45","title":"داود دومیری گنجی","firstname":"داود","lastname":"دومیری گنجی","token":"87996b96fe51ac3f","created_at":"2017-10-07 13:24:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"writer"},{"id":"1916905","title":"سید حبیب‌الله هاشمی کچپی","firstname":"سید حبیب‌الله","lastname":"هاشمی کچپی","token":"a6a0a0282acb45d1","created_at":"2018-07-01 14:58:59","updated_at":"2018-07-01 14:58:59","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"43","title":"محسن شیخ الاسلامی","firstname":"محسن","lastname":"شیخ الاسلامی","token":"8b21529313790a58","created_at":"2017-10-07 13:24:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"translator"},{"id":"1916906","title":"عبدالستار دوگونچی","firstname":"عبدالستار","lastname":"دوگونچی","token":"e05dc0f36337e7bd","created_at":"2018-07-01 14:59:55","updated_at":"2018-07-01 14:59:55","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783683","file":"5b38afb2b68aa6.70286947.pdf","book_id":"3794995","toc":[{"title":"1_ مقدمه ای بر نانوتکنولوژی، نانومکانیک، میکرومکانیک و نانوسیال","page":"16"},{"title":"2_ تجزیه و تحلیل شبه غیرخطی در نانولوله کربنی","page":"28"},{"title":"3_ روابط فیزیکی بین نانوذرات و جریان نانوسیال","page":"88"},{"title":"4_ انتقال حرارت در نانوسیالات","page":"126"},{"title":"5_ خواص حرارتی نانوذرات","page":"200"},{"title":"6_ جابجایی طبیعی، مخلوط و اجباری در نانوسیال","page":"224"},{"title":"7_ جریان نانوسیال در محیط متخلخل","page":"288"},{"title":"8_ جریان نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی","page":"334"},{"title":"منابع","page":"400"}],"created_at":"2018-07-01 15:10:51","updated_at":"2021-07-14 12:28:53","process_started_at":"2018-07-17 17:02:33","process_done_at":"2018-07-17 17:14:16","process_failed_at":null,"pages_count":"403","version":"6.15.5","dir":"rtl","password":"d8b5d4b3eb8c7c5124150b5c2bdf48f39dd150cde871d1abb4ff2cad8dc2aff630d1437ffb0110821e20b1d999b446f5bdd60bbe7882f190b1ae82bf0e836479","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۳"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","manager":"داناخواجوی","shaba":"IR080190000000104631867004","bank_name":"صادرات","description":"براساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"430351bb09614edd","slug":"he","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"همراه علم","email":"khajavi@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"18dae4b6776b4b6b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"gvk8ta","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-11-08 12:22:57","created_at":"2017-10-07 12:44:45","updated_at":"2019-11-08 12:22:57","bazaar_credit":0,"description":"khajavi@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"343","title":" دینامیک سیالاتی محاسباتی","token":"81f04069210410c6","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"619","title":" نانوتکنولوژی","token":"2c16892e7b19316d","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2021-01-29 13:46:38","study_fields":[{"id":"19","title":"مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک","degree_id":"10","token":"14574c14523b96ae","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36310","title":"معادلات دیفرانسیل پاره ای 1","token":"9dacfba6bf5fdb8e","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:54:58","updated_at":"2022-01-09 14:28:37","study_fields":[{"id":"1783","title":"ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی","degree_id":"10","token":"3b28338ff4e982f5","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-01-09 14:28:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"کاربرد-سیستم-های-غیرخطی-در-نانومکانیک-ها-و-نانو-سیالات-روش-های-تحلیلی-و-کاربرد-ها","urlify":"کاربرد-سیستم-های-غیرخطی-در-نانومکانیک-ها-و-نانو-سیالات-روش-های-تحلیلی-و-کاربرد-ها","pages_count_fa":"۴۰۳","authorTitle":"محسن شیخ الاسلامی, داود دومیری گنجی, سید حبیب‌الله هاشمی کچپی, عبدالستار دوگونچی","tocStr":"1_ مقدمه ای بر نانوتکنولوژی، نانومکانیک، میکرومکانیک و نانوسیال, 2_ تجزیه و تحلیل شبه غیرخطی در نانولوله کربنی, 3_ روابط فیزیکی بین نانوذرات و جریان نانوسیال, 4_ انتقال حرارت در نانوسیالات, 5_ خواص حرارتی نانوذرات, 6_ جابجایی طبیعی، مخلوط و اجباری در نانوسیال, 7_ جریان نانوسیال در محیط متخلخل, 8_ جریان نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی, منابع","url":"/preview/3ad5574ad04c9158/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":[{"title":"1_ مقدمه ای بر نانوتکنولوژی، نانومکانیک، میکرومکانیک و نانوسیال","page":"16"},{"title":"2_ تجزیه و تحلیل شبه غیرخطی در نانولوله کربنی","page":"28"},{"title":"3_ روابط فیزیکی بین نانوذرات و جریان نانوسیال","page":"88"},{"title":"4_ انتقال حرارت در نانوسیالات","page":"126"},{"title":"5_ خواص حرارتی نانوذرات","page":"200"},{"title":"6_ جابجایی طبیعی، مخلوط و اجباری در نانوسیال","page":"224"},{"title":"7_ جریان نانوسیال در محیط متخلخل","page":"288"},{"title":"8_ جریان نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی","page":"334"},{"title":"منابع","page":"400"}],"pages_count":403,"version":"6.15.5","dir":"rtl","state":"converting","token":"3ad5574ad04c9158","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/995383cd42e4ca5269013311bdcaabf9.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/d9c977cddce8dd9aba7363dbe4b301df.jpg"},"info":{"width":566.929,"height":680.315,"margin":[0.26145,0.23599,0.2368,0.34696]},"elements":[{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.661987656302641,0.23598600005144685,0.7632003302000779,0.27714340507706],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5290771860321134,0.23598600005144685,0.6523666984754705,0.27714340507706],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4617156645717541,0.23598600005144685,0.5194512893148877,0.27714340507706],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.30685676689673663,0.23598600005144685,0.45208976785452865,0.27714340507706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2614496581059339,0.23598600005144685,0.29723087017951105,0.27714340507706],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیک","boundary":[0.5405715706905098,0.2800832197217466,0.7239081084227478,0.32124062474735976],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5049473567236815,0.2800832197217466,0.5309456739732842,0.32124062474735976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4810777010877905,0.2800832197217466,0.4953263988965108,0.32124062474735976],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.30112430304323823,0.2800832197217466,0.47145180437056505,0.32124062474735976],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26145,0.23599,0.7632,0.32124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مؤلفین","boundary":[0.4884034861508232,0.42589974864584795,0.5365999975305551,0.44353863651396785],"dir":"rtl"},{"str":"داود","boundary":[0.551131446794925,0.4512929718218767,0.5818231207082368,0.4689318596899966],"dir":"rtl"},{"str":"دومیری","boundary":[0.4907005991931971,0.4512929718218767,0.5465806123870891,0.4689318596899966],"dir":"rtl"},{"str":"گنجی","boundary":[0.4431814213067245,0.4512929718218767,0.4861497647853611,0.4689318596899966],"dir":"rtl"},{"str":"سیدحبیب","boundary":[0.5372420532377069,0.47628139630171323,0.6129340711094333,0.49392028416983313],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.5117150472104972,0.47628139630171323,0.532691218829871,0.49392028416983313],"dir":"rtl"},{"str":"هاشمی","boundary":[0.45507303383668857,0.47628139630171323,0.5071642128026613,0.49392028416983313],"dir":"rtl"},{"str":"کچپی","boundary":[0.40755385595021604,0.47628139630171323,0.4505221994288527,0.49392028416983313],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40755,0.4259,0.61293,0.49392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مترجمین","boundary":[0.4809775121752459,0.5855316838523331,0.5440330270633535,0.6031705717204531],"dir":"rtl"},{"str":"عبدالستار","boundary":[0.6207802035175479,0.6118873805240954,0.6874675664853975,0.6280563610698721],"dir":"rtl"},{"str":"دوگونچی،","boundary":[0.5513182426723628,0.6118873805240954,0.6166086053103651,0.6280563610698721],"dir":"rtl"},{"str":"محسن","boundary":[0.5018799532216557,0.6118873805240954,0.54714664446518,0.6280563610698721],"dir":"rtl"},{"str":"شیخ","boundary":[0.46631465315762644,0.6118873805240954,0.49770835501447275,0.6280563610698721],"dir":"rtl"},{"str":"الاسلامی","boundary":[0.4039347078734727,0.6118873805240954,0.46214305495044355,0.6280563610698721],"dir":"rtl"},{"str":"کندلوسی","boundary":[0.33755778942336695,0.6118873805240954,0.39976310966628975,0.6280563610698721],"dir":"rtl"},{"str":"داود","boundary":[0.6464262720728698,0.636875805003932,0.6745603064934057,0.6530447855497087],"dir":"rtl"},{"str":"دومیری","boundary":[0.5910313284379525,0.636875805003932,0.6422546738656869,0.6530447855497087],"dir":"rtl"},{"str":"گنجی،","boundary":[0.5429124281876567,0.636875805003932,0.5868597302307696,0.6530447855497087],"dir":"rtl"},{"str":"سیدحبیب","boundary":[0.4693564802647245,0.636875805003932,0.5387408299804738,0.6530447855497087],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.4459567247397822,0.636875805003932,0.46518488205754155,0.6530447855497087],"dir":"rtl"},{"str":"هاشمی","boundary":[0.3940348791471242,0.636875805003932,0.4417851265325993,0.6530447855497087],"dir":"rtl"},{"str":"کچپی","boundary":[0.35047563275119104,0.636875805003932,0.3898632809399413,0.6530447855497087],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33756,0.58553,0.68747,0.65304],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/4a2bde5ded1df37d05cf0c67ad6c202a.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/d93075ea2b703a041a3994a0c9417a0d.jpg"},"info":{"width":566.929,"height":680.315,"margin":[0.17845,0.10483,0.14182,0.08745]},"elements":[{"words":[{"str":"‏عنوان","boundary":[0.8264565756911362,0.10482655093596362,0.8581801248480853,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.822717130363767,0.10482655093596362,0.8268746040429003,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8180251848115021,0.10482655093596362,0.8241175779905837,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8142857394841331,0.10482655093596362,0.8184432131632662,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.7960012629447428,0.10482655093596362,0.8030636208648845,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7922618176173738,0.10482655093596362,0.7963642247704841,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"پديدآور:","boundary":[0.757019309296226,0.10482655093596362,0.7930291094652065,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏","boundary":[0.717614022214422,0.10482655093596362,0.7572891843599465,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6899738767993877,0.10482655093596362,0.7183672029478119,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6862344314720187,0.10482655093596362,0.6903047610184432,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم‏هایغیرخطی","boundary":[0.5921185898057783,0.10482655093596362,0.6869929038733247,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5883791444784092,0.10482655093596362,0.5926050031079404,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6287140012241392,0.10482655093596362,0.6328864660499225,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"نانومکانیکدر","boundary":[0.5289307832197683,0.10482655093596362,0.5817575040260774,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5705232930402221,0.10482655093596362,0.5745816936512332,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"‏ها","boundary":[0.5082403616678631,0.10482655093596362,0.5164625041819354,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5045009163404941,0.10482655093596362,0.5087190301313929,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4998089707882292,0.10482655093596362,0.5059841764547441,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4960695254608602,0.10482655093596362,0.5002876392517589,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"نانوسیالات/","boundary":[0.4421121516098136,0.10482655093596362,0.49682976175147153,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4383727062824445,0.10482655093596362,0.4424032836229975,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"مولفین","boundary":[0.4065345043206468,0.10482655093596362,0.43912588701583444,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4027950589932778,0.10482655093596362,0.4070135798289649,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"داود","boundary":[0.38542074933545467,0.10482655093596362,0.40355882306249985,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38168130400808564,0.10482655093596362,0.3857516335545102,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"دومیری‏گنجی،سیدحبیب","boundary":[0.28171464151595704,0.10482655093596362,0.38244859585591845,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏الله","boundary":[0.2542932183747877,0.10482655093596362,0.26251829898771123,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25055377304741866,0.10482655093596362,0.25472924008733777,0.11952562415939688],"dir":"ltr"},{"str":"هاشمی‏کچپی؛","boundary":[0.18382584062554572,0.10482655093596362,0.2513245926738622,0.11952562415939688],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏","boundary":[0.716442094159939,0.12246543880408353,0.8472521250456408,0.13716451202751678],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7114890929904802,0.12246543880408353,0.716427983045496,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7074162725843978,0.12246543880408353,0.7111204401256596,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"رجمین‏عبدال","boundary":[0.6486293698152679,0.12246543880408353,0.7070476197195769,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6354866306010101,0.12246543880408353,0.648255425282531,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"ا‏دروگ","boundary":[0.6125243196237977,0.12246543880408353,0.6351144499575785,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"ونچی","boundary":[0.5845313963476908,0.12246543880408353,0.6121574306482823,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"[...","boundary":[0.5724558101631774,0.12246543880408353,0.5844273268786744,0.13716451202751678],"dir":"ltr"},{"str":"‏و‏دي","boundary":[0.5461579845095241,0.12246543880408353,0.5621430068443716,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":"گران","boundary":[0.5212977286397414,0.12246543880408353,0.5457875677553979,0.13716451202751678],"dir":"rtl"},{"str":".]","boundary":[0.5146178798403328,0.12246543880408353,0.5211971869493358,0.13716451202751678],"dir":"ltr"},{"str":"‏مشخصات‏نشر:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تهران‏:‏همراه‏علم‏،‏١٣٩6","boundary":[0.58987598094294,0.14010432667220343,0.8518595803001787,0.1548033998956367],"dir":"rtl"},{"str":"‏مشخصات‏ظاهری‏:‏‏‏‏‏‏‏‏‏","boundary":[0.7161388815883472,0.15774321454032336,0.851870163636011,0.1724422877637566],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7161388815883472,0.15774321454032336,0.7201429103115206,0.1724422877637566],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7161388815883472,0.15774321454032336,0.7201429103115206,0.1724422877637566],"dir":"ltr"},{"str":"۴۰٣‏ص.","boundary":[0.6714731474311598,0.15774321454032336,0.7161439968673325,0.1724422877637566],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6714731474311598,0.15774321454032336,0.6754771761543332,0.1724422877637566],"dir":"ltr"},{"str":":‏مصور(‏بخشی‏رنگی).","boundary":[0.5618846451672079,0.15774321454032336,0.6714574488163421,0.1724422877637566],"dir":"rtl"},{"str":"‏٩78-6۰۰-٩67-٩68-٣‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:شابک‏","boundary":[0.597954770350432,0.17538210240844326,0.8518666358574002,0.19008117563187654],"dir":"ltr"},{"str":"‏وضعیت‏فهرست‏نويسی:‏‏‏‏فیپا","boundary":[0.699214892870183,0.1930209902765632,0.8518795122493293,0.20772006349999644],"dir":"rtl"},{"str":"‏يادداشت:‏","boundary":[0.8001388180883321,0.2106598781446831,0.8518913303076752,0.22535895136811634],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8001388180883321,0.2106598781446831,0.8041428468115055,0.22535895136811634],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان‏اصلی:","boundary":[0.6562458438358243,0.2106598781446831,0.7174528027319118,0.22535895136811634],"dir":"rtl"},{"str":"Applications","boundary":[0.20242323112770738,0.20994214995994515,0.27454513704537964,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.2780729156561051,0.20994214995994515,0.2898274739870425,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"Nonlinear","boundary":[0.293355252597768,0.20994214995994515,0.34978559925493313,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"Systems","boundary":[0.3533133778656587,0.20994214995994515,0.40035983341829406,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.4038876120290196,0.20994214995994515,0.41486605906559737,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"Nanomechanics","boundary":[0.4183938376763229,0.20994214995994515,0.5085215256231381,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5120493042338635,0.20994214995994515,0.532425753489414,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"Nanofluides....,c2015","boundary":[0.5359535321001394,0.20994214995994515,0.6562507827258792,0.22170140853869175],"dir":"ltr"},{"str":"‏يادداشت:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مترجمین‏عبدالستار‏دوگونچی،‏محسن‏شیخالاسلامی‏کندلوسی،‏داود‏دومیری‏گنجی،‏سیدحبیب‏الله‏هاشمی‏گچپی.‏","boundary":[0.178454092134994,0.22829876601280302,0.8518717511363857,0.24299783923623627],"dir":"rtl"},{"str":"‏موضوع:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نانوتکنولوژی","boundary":[0.6563664938643111,0.24593765388092284,0.8518759844707187,0.2606367271043561],"dir":"rtl"},{"str":"Nanotechnology‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع‏","boundary":[0.6246819266610105,0.2628588135643048,0.8518620497452063,0.278275614972476],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع","boundary":[0.6845206366229281,0.28121542961716267,0.8478567862995191,0.29591450284059595],"dir":"ltr"},{"str":"‏های‏غیرخطی","boundary":[0.6165756205803549,0.28121542961716267,0.6885423042391552,0.29591450284059595],"dir":"rtl"},{"str":"Nonlinear","boundary":[0.6133060753639346,0.29813658930054465,0.6697364220210997,0.30989584787929125],"dir":"ltr"},{"str":"systems‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع‏","boundary":[0.6732642006318252,0.29813658930054465,0.8518620497452063,0.31355339070871585],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نانوسیالات","boundary":[0.6663830920626745,0.3164932053534025,0.8478520237983946,0.33119227857683575],"dir":"rtl"},{"str":"Nanofluids‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع‏","boundary":[0.656011599336072,0.33341436503678445,0.8518620497452063,0.34883116644495565],"dir":"ltr"},{"str":"نانو‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع‏","boundary":[0.6985590788264493,0.35177098108964233,0.8518586983555262,0.3664700543130756],"dir":"ltr"},{"str":"‏سیال","boundary":[0.6842892143460645,0.35177098108964233,0.7130406100234774,0.3664700543130756],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.6633342093983551,0.35177098108964233,0.671342266844702,0.3664700543130756],"dir":"rtl"},{"str":"Nanofluids‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع‏","boundary":[0.656011599336072,0.36869214077302426,0.8518620497452063,0.3841089421811955],"dir":"ltr"},{"str":"‏موضوع:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نانوذرات","boundary":[0.6743929133983267,0.38704875682588213,0.8518578164108734,0.4017478300493154],"dir":"rtl"},{"str":"Nanoparticles‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:موضوع‏","boundary":[0.6395853801798814,0.4039699165092641,0.8518620497452063,0.4193867179174353],"dir":"ltr"},{"str":"‏سرشناسه:","boundary":[0.8005244042904843,0.422326532562122,0.8518712219695941,0.4370256057855552],"dir":"rtl"},{"str":"دومیری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏","boundary":[0.6787807644343472,0.422326532562122,0.7843848171464152,0.4370256057855552],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8005296959583998,0.422326532562122,0.8045337246815732,0.4370256057855552],"dir":"ltr"},{"str":"‏‏گنجی،‏داود،‏","boundary":[0.6158451940190042,0.422326532562122,0.6828200709436278,0.4370256057855552],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏","boundary":[0.611840283351178,0.422326532562122,0.6198483407975249,0.4370256057855552],"dir":"ltr"},{"str":"١٣۴۴","boundary":[0.5836249336336649,0.422326532562122,0.6118471625194689,0.4370256057855552],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5681305771974974,0.422326532562122,0.5721346059206708,0.4370256057855552],"dir":"ltr"},{"str":"‏-‏","boundary":[0.5681305771974974,0.422326532562122,0.5836175252985824,0.4370256057855552],"dir":"ltr"},{"str":"‏شناسه‏افزوده:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاشمی‏کچپی،‏سیدحبیب‏الله،‏","boundary":[0.5736065715459961,0.4399654204302419,0.8518777483600241,0.4546644936536752],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5736065715459961,0.4399654204302419,0.5776106002691695,0.4546644936536752],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5736065715459961,0.4399654204302419,0.5776106002691695,0.4546644936536752],"dir":"ltr"},{"str":"١٣۵٩","boundary":[0.545391221828483,0.4399654204302419,0.573613450714287,0.4546644936536752],"dir":"rtl"},{"str":"‏-‏","boundary":[0.5298968653923155,0.4399654204302419,0.5453838134934004,0.4546644936536752],"dir":"ltr"},{"str":"‏شناسه‏افزوده:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دوگونچی،‏عبدالستار،‏مترجم","boundary":[0.5829599473655431,0.4576043082983618,0.8518825108611485,0.4723033815217951],"dir":"rtl"},{"str":"‏رده‏بندی‏کنگره:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۲‏١٣٩6‏ک٩د/","boundary":[0.6456090621576953,0.4752431961664817,0.8518657539127475,0.489942269389915],"dir":"rtl"},{"str":"T١7۴/7‏","boundary":[0.6042869565677537,0.4745254679817438,0.6496130908808687,0.489942269389915],"dir":"ltr"},{"str":"‏رده‏بندی‏ديويی:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏","boundary":[0.7153809383538327,0.49288208403460165,0.8518706928028025,0.5075811572580349],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‏‏6","boundary":[0.682686897301073,0.49288208403460165,0.6857366619100452,0.5075811572580349],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.689742454522524,0.49288208403460165,0.6927939830208016,0.5075811572580349],"dir":"ltr"},{"str":"۰","boundary":[0.6967962478546698,0.49288208403460165,0.6998477763529474,0.5075811572580349],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7038500411868154,0.49288208403460165,0.7043262912992633,0.5075811572580349],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7083285561331314,0.49288208403460165,0.7113800846314089,0.5075811572580349],"dir":"ltr"},{"str":"‏شماره‏کتابشناسی‏ملی:‏‏‏‏‏‏","boundary":[0.7140460269275342,0.5105209719027215,0.8518586983555261,0.5252200451261548],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6646691208246536,0.5105209719027215,0.668673149547827,0.5252200451261548],"dir":"ltr"},{"str":"۴8۲8۵۵7‏","boundary":[0.6646691208246536,0.5105209719027215,0.7180620500979841,0.5252200451261548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17845,0.10483,0.85818,0.52522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.816953269280633,0.6241002525025172,0.8578737372757436,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7358690418024126,0.6241002525025172,0.8127816710734501,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.6728099991356943,0.6241002525025172,0.7316974435952297,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6528833416530112,0.6241002525025172,0.6686384009285113,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیکها","boundary":[0.5615738478716029,0.6241002525025172,0.6487117434458283,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5499903868032858,0.6241002525025172,0.5574022496644201,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.47552250810948105,0.6241002525025172,0.5458187885961029,0.6402692330482939],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتهی","boundary":[0.8110655831682627,0.6490728869622896,0.8579038997828653,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"داود","boundary":[0.7824076736240341,0.6490728869622896,0.8063313042726691,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"دومیری","boundary":[0.7319216339259413,0.6490728869622896,0.7776733947284403,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"گنجی،","boundary":[0.6872952345002638,0.6490728869622896,0.7271873550303477,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"سیدحبیب","boundary":[0.6214227883914917,0.6490728869622896,0.6825609556046701,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.6003901723143463,0.6490728869622896,0.6166885094958982,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"هاشمی","boundary":[0.5528145499701022,0.6490728869622896,0.5956558934187527,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"کچپی","boundary":[0.5121463181456586,0.6490728869622896,0.5480802710745086,0.6652418675080661],"dir":"rtl"},{"str":"برگردان","boundary":[0.8120909320214698,0.6696515894750961,0.8579591095181228,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"عبدالستار","boundary":[0.751709473320292,0.6696515894750961,0.8073566531258762,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"دوگونچی،","boundary":[0.6889608751713175,0.6696515894750961,0.7469751944246984,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"محسن","boundary":[0.644198656269127,0.6696515894750961,0.6842265962757239,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"شیخ","boundary":[0.6127855516299218,0.6696515894750961,0.6394643773735335,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"الاسلامی","boundary":[0.556536885571209,0.6696515894750961,0.6080512727343281,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"کندلوسی،","boundary":[0.4930703844749519,0.6696515894750961,0.5518026066756155,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"داود","boundary":[0.4644124749307232,0.6696515894750961,0.4883361055793582,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"دومیری","boundary":[0.41392643523263056,0.6696515894750961,0.4596781960351296,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"گنجی،","boundary":[0.3693000358069529,0.6696515894750961,0.40919215633703687,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"سیدحبیب","boundary":[0.30342758969818096,0.6696515894750961,0.36456575691135934,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"الله","boundary":[0.2823949736210355,0.6696515894750961,0.2986933108025873,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"هاشمی","boundary":[0.2348193512767913,0.6696515894750961,0.27766069472544186,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"کچپی","boundary":[0.19415111945234767,0.6696515894750961,0.23008507238119766,0.6858205700208727],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.8279438871534178,0.6902302919879026,0.8578629775509808,0.7063992725336793],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار:","boundary":[0.7862085022992298,0.6902302919879026,0.8232096082578243,0.7063992725336793],"dir":"rtl"},{"str":"تابستان","boundary":[0.7373911018840102,0.6902302919879026,0.7814742234036361,0.7063992725336793],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6850214047967206,0.6866854324834819,0.692219837051906,0.7028544130292586],"dir":"ltr"},{"str":"1396","boundary":[0.6969587020596936,0.6902302919879026,0.7326792243825947,0.7063992725336793],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.652762868013455,0.6902302919879026,0.6802760133985032,0.7063992725336793],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.628489987282358,0.6902302919879026,0.6480285891178613,0.7063992725336793],"dir":"rtl"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.8031217312926311,0.7108089945007092,0.8578763831097016,0.7269779750464859],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.7620072354739307,0.7108089945007092,0.7984068551793965,0.7269779750464859],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7242817001776237,0.7108089945007092,0.7572664301879072,0.7269779750464859],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیک","boundary":[0.8131485600489656,0.7313876970135158,0.8578913761687972,0.7475566775592924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8021665852337772,0.7313876970135158,0.8084142811533719,0.7475566775592924],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرایی:","boundary":[0.7280479566224342,0.7313876970135158,0.7974323063381835,0.7475566775592924],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.696440824159639,0.7313876970135158,0.7233136777268406,0.7475566775592924],"dir":"rtl"},{"str":"کاما","boundary":[0.6691023038158218,0.7313876970135158,0.6917065452640455,0.7475566775592924],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8303505377216548,0.7519663995263224,0.857863683106703,0.7681353800720989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8193685629064663,0.7519663995263224,0.825616258826061,0.7681353800720989],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.7684750647788348,0.7519663995263224,0.8146342840108726,0.7681353800720989],"dir":"rtl"},{"str":"استودیو","boundary":[0.7187845391574607,0.7519663995263224,0.7637407858832411,0.7681353800720989],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6814923914634814,0.7519663995263224,0.714050260261867,0.7681353800720989],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6558225104025373,0.7519663995263224,0.6767581125678878,0.7681353800720989],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8298719945531099,0.772545102039129,0.8578896122794919,0.7887140825849055],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7753113705596292,0.772545102039129,0.8251377156575161,0.7887140825849055],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.731849138075491,0.772545102039129,0.7705770916640355,0.7887140825849055],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6945569903815116,0.772545102039129,0.7271148591798973,0.7887140825849055],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6688871093205675,0.772545102039129,0.6898227114859181,0.7887140825849055],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.8205969354187208,0.7931238045519355,0.8579084858950592,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.7809764538416627,0.7931238045519355,0.8158626565231273,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"ونک","boundary":[0.750397668843894,0.7931238045519355,0.7762421749460691,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7417052223470664,0.7931238045519355,0.7456633899483005,0.8092927850977121],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6983206009923641,0.7931238045519355,0.7369709434514727,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی،","boundary":[0.6493673811006316,0.7931238045519355,0.6935863220967705,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"پلاک","boundary":[0.6138214838189615,0.7931238045519355,0.6446331022050381,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.5960349532304752,0.7931238045519355,0.6090921438134229,0.8092927850977121],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.5631666399143456,0.7931238045519355,0.5913006743348815,0.8092927850977121],"dir":"rtl"},{"str":"601","boundary":[0.5365636614108644,0.7931238045519355,0.5631842788073991,0.8092927850977121],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.8275932259595117,0.8137025070647421,0.8578809692218955,0.8298714876105187],"dir":"rtl"},{"str":"88874902","boundary":[0.7246417099848482,0.8137025070647421,0.7974409493957797,0.8298714876105187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7974021438310618,0.8137025070647421,0.8046781872156832,0.8298714876105187],"dir":"ltr"},{"str":"04","boundary":[0.8046688386023647,0.8137025070647421,0.8228686484550976,0.8298714876105187],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.6804333523245416,0.8137025070647421,0.7104300538515406,0.8298714876105187],"dir":"rtl"},{"str":"88874905","boundary":[0.6029386395827344,0.8137025070647421,0.6757378789936659,0.8298714876105187],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.8207244646154986,0.8342812095775486,0.857880792832965,0.8504501901233252],"dir":"rtl"},{"str":"9786009679683","boundary":[0.6963558046951205,0.8342812095775486,0.8126172765901902,0.8504501901233252],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.815990185719905,0.8351231047382462,0.8199942144430784,0.8498221779616795],"dir":"ltr"},{"str":"ناشر","boundary":[0.8330533453042621,0.8548599120903552,0.8579083095061287,0.8710288926361318],"dir":"rtl"},{"str":"همکار:","boundary":[0.7898045434260728,0.8548599120903552,0.8283190664086685,0.8710288926361318],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7352439194325922,0.8548599120903552,0.7850702645304791,0.8710288926361318],"dir":"rtl"},{"str":"آونددانش","boundary":[0.6753863358551071,0.8548599120903552,0.7305096405369984,0.8710288926361318],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8208313563074036,0.8754386146031617,0.857890670613075,0.8916075951489384],"dir":"rtl"},{"str":"30000","boundary":[0.7753561733479855,0.8754386146031617,0.8208556979798177,0.8916075951489384],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.7378296047653234,0.8754386146031617,0.770600904169658,0.8916075951489384],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.8321258923075024,0.8960173171159683,0.8578927872802415,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7927576469011111,0.8960173171159683,0.8273916134119087,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7688728218171941,0.8960173171159683,0.7880233680055174,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7332299106237289,0.8960173171159683,0.7641385429216005,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"نزد","boundary":[0.7106256691755053,0.8960173171159683,0.7284956317281354,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.681036426078045,0.8960173171159683,0.7058913902799115,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.6330145397395441,0.8960173171159683,0.6763021471824514,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.601252185017877,0.8960173171159683,0.6282802608439505,0.912186297661745],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5976968897339878,0.8949069916141787,0.6012528905735992,0.9125458794822986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19415,0.6241,0.85796,0.91255],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/d95649ae90d4e4b3fcc852e4cc915484.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/8edb17232eeaf06261b737c4962663e8.jpg"},"info":{"width":566.929,"height":680.315,"margin":[0.21276,0.37468,0.18841,0.32316]},"elements":[{"words":[{"str":"Application","boundary":[0.3674084409158819,0.374679472927982,0.4595716571210858,0.38937854615141526],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.46412249152892165,0.374679472927982,0.48006805084940096,0.38937854615141526],"dir":"ltr"},{"str":"Nonlinear","boundary":[0.48461888525723684,0.374679472927982,0.562794459270914,0.38937854615141526],"dir":"ltr"},{"str":"Systems","boundary":[0.5673452936787499,0.374679472927982,0.6374246157808121,0.38937854615141526],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.6419754501886479,0.374679472927982,0.6569508703911777,0.38937854615141526],"dir":"ltr"},{"str":"Nanomechanics","boundary":[0.3674084409158819,0.3923183607961019,0.49809499955020825,0.40701743401953516],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5026458339580441,0.3923183607961019,0.5329494522241762,0.40701743401953516],"dir":"ltr"},{"str":"Nanofluids","boundary":[0.5375002866320121,0.3923183607961019,0.6251126684293801,0.40701743401953516],"dir":"ltr"},{"str":"Davood","boundary":[0.3674084409158819,0.41142715598656515,0.42819206637868235,0.4261262292099984],"dir":"ltr"},{"str":"Domairry","boundary":[0.43309567864759085,0.41142715598656515,0.5046213899800505,0.4261262292099984],"dir":"ltr"},{"str":"Ganji","boundary":[0.5095250022489589,0.41142715598656515,0.5506941786361256,0.4261262292099984],"dir":"ltr"},{"str":"Sayyid","boundary":[0.555597790905034,0.41142715598656515,0.6085321089589703,0.4261262292099984],"dir":"ltr"},{"str":"Habibollah","boundary":[0.3674084409158819,0.43053595117702836,0.45073457170121833,0.44523502440046164],"dir":"ltr"},{"str":"Hashemi","boundary":[0.4556381839701268,0.43053595117702836,0.5252236170666874,0.44523502440046164],"dir":"ltr"},{"str":"Kachapi","boundary":[0.5301272293355958,0.43053595117702836,0.593856549938352,0.44523502440046164],"dir":"ltr"},{"str":"ISBN:","boundary":[0.3674084409158819,0.44964474636749163,0.413481229571957,0.46434381959092486],"dir":"ltr"},{"str":"9780323352376","boundary":[0.41838484184086544,0.44964474636749163,0.5458787608324853,0.46434381959092486],"dir":"ltr"},{"str":"This","boundary":[0.2142709228139679,0.4861994305946511,0.2475962830726366,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.2531181664823578,0.4861994305946511,0.3050909093738549,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.31061279278357606,0.4861994305946511,0.3246169451020272,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"Application","boundary":[0.32987270010883196,0.4861994305946511,0.4161660774126221,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.42168843012087937,0.4861994305946511,0.4364028555617796,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"Nonlinear","boundary":[0.44192517590111025,0.4861994305946511,0.5174204114665922,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"Systems","boundary":[0.5229427318059229,0.4861994305946511,0.5905782227164516,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5960998473004357,0.4861994305946511,0.6098245243813933,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"Nanomechanics","boundary":[0.6153461489653774,0.4861994305946511,0.7418142852036611,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7473359097876455,0.4861994305946511,0.7767664945591821,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.7822891402627139,0.4861994305946511,0.8048316455852498,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8048554580908721,0.4861994305946511,0.8107292094777301,0.5008985038180843],"dir":"ltr"},{"str":"nofluids,","boundary":[0.2142709228139679,0.5097179477521443,0.2812728901164689,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.2862746481481808,0.5097179477521443,0.30002493081144205,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"published","boundary":[0.30531936097818246,0.5097179477521443,0.3821521191124248,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.3871426580753498,0.5097179477521443,0.40688218197645054,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"arrangement","boundary":[0.41207876118526304,0.5097179477521443,0.5134255189063733,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.5183954251766977,0.5097179477521443,0.5509761610497649,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"ELSEVIER","boundary":[0.5560703368499407,0.5097179477521443,0.6436707054998708,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"BV","boundary":[0.6486498309312101,0.5097179477521443,0.6733405717864716,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.678486018531421,0.5097179477521443,0.694248574336469,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"Radarweg","boundary":[0.6995027596048182,0.5097179477521443,0.7812231462559937,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"29,","boundary":[0.7862085022992298,0.5097179477521443,0.8107265636437719,0.5244170209755775],"dir":"ltr"},{"str":"1034","boundary":[0.2142709228139679,0.5332364649096375,0.25488271018063996,0.5479355381330707],"dir":"ltr"},{"str":"NX","boundary":[0.2599591836014739,0.5332364649096375,0.28493579902682475,0.5479355381330707],"dir":"ltr"},{"str":"Amsterdam,","boundary":[0.2899347184568085,0.5332364649096375,0.38648276492867684,0.5479355381330707],"dir":"ltr"},{"str":"Netherlands","boundary":[0.3914624229841832,0.5332364649096375,0.48655369543628924,0.5479355381330707],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7813508494929919,0.5745393815732418,0.8115681152313605,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7328919962152713,0.5745393815732418,0.7755159536216996,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7101179747197662,0.5745393815732418,0.7270421296558841,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"مجوز","boundary":[0.6622656676771989,0.5745393815732418,0.70436510778056,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.6072029358628797,0.5745393815732418,0.656377075849539,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5938083907815959,0.5745393815732418,0.6013143123286929,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"انحصاری","boundary":[0.5211019963728394,0.5745393815732418,0.5879197672474092,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارت","boundary":[0.45339849466312476,0.5745393815732418,0.5152102240793324,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3386877369123824,0.5745393815732418,0.34298457126024606,0.5921782694413618],"dir":"ltr"},{"str":"Elsevier","boundary":[0.34215325023062854,0.572799608453437,0.4105215997064889,0.5874986816768702],"dir":"ltr"},{"str":"B.V","boundary":[0.41613076769754237,0.572799608453437,0.4466813304664252,0.5874986816768702],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.28566247967070396,0.5745393815732418,0.3326764021597061,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.2142700408693152,0.5745393815732418,0.2798226523289457,0.5921782694413618],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7589213051549129,0.5957060470149858,0.811589281903025,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.7062222742041908,0.5957060470149858,0.7531375181019141,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6677584042231499,0.5957060470149858,0.7003589107685035,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6543753823837206,0.5957060470149858,0.6618748466342985,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5812038500907343,0.5957060470149858,0.6484918247948692,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.5389646675333244,0.5957060470149858,0.5752816722130415,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.48676676641625793,0.5957060470149858,0.5329617994493137,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46952651394132067,0.5957060470149858,0.4808462927731114,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.4257060573497262,0.5957060470149858,0.4636060402981741,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.35718664660888005,0.5957060470149858,0.41984990438075653,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32946911250278427,0.5957060470149858,0.3513868314543649,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.2715168561373839,0.5957060470149858,0.32368996773716685,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.2142700408693152,0.5957060470149858,0.26570807178004385,0.6133449348831057],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7819834582460942,0.6168727124567296,0.8107320317006185,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7745116231485775,0.6168727124567296,0.7811367913795201,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7645400041275009,0.6168727124567296,0.7676515048621607,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.7293609958213463,0.6168727124567296,0.7636933372609269,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7250641614734825,0.6168727124567296,0.7285143289547721,0.6345116003248495],"dir":"ltr"},{"str":"تصو","boundary":[0.693138470602139,0.6168727124567296,0.718199809852733,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.671675465534485,0.6168727124567296,0.6922939204027312,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6454584260110173,0.6168727124567296,0.6648280472510667,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6365303239029931,0.6168727124567296,0.6446159924787761,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6325721563017592,0.6168727124567296,0.6356836570364192,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.625038937856416,0.6168727124567296,0.6317276061023515,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6104889677543397,0.6168727124567296,0.624183804321176,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5834443113687958,0.6168727124567296,0.6036415494709214,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5523187206863646,0.6168727124567296,0.576599009752544,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5049561761702083,0.6168727124567296,0.5454564857327814,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4912846229422027,0.6168727124567296,0.4981002912181243,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46806478412640745,0.6168727124567296,0.4844372046587845,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.43693919344397625,0.6168727124567296,0.4612194825101556,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.4142337047496248,0.6168727124567296,0.4300875418262252,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.39320461645109006,0.6168727124567296,0.4133997378860492,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37953306322308444,0.6168727124567296,0.3863487314990061,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"سیله","boundary":[0.3397862871717623,0.6168727124567296,0.3786842796893439,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3252299670681867,0.6168727124567296,0.3389248036350231,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.31525834804710995,0.6168727124567296,0.3183698487817699,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"لکتر","boundary":[0.2874580414831487,0.6168727124567296,0.3144243811835345,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2797999396749858,0.6168727124567296,0.28661560795090746,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.23875141331630592,0.6168727124567296,0.2789807894815753,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.21276222487227744,0.6168727124567296,0.23189129502988912,0.6345116003248495],"dir":"rtl"},{"str":"مکا","boundary":[0.7898341767664029,0.6380393778984735,0.8107256816991193,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.7472404833762253,0.6380393778984735,0.7890150265729924,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"شا","boundary":[0.7151602758017319,0.6380393778984735,0.7403782484226421,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"مل","boundary":[0.6947810043232928,0.6380393778984735,0.7143178422694907,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6812322177909405,0.6380393778984735,0.687920886036876,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6735741159827775,0.6380393778984735,0.6803897842586991,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6613482464294472,0.6380393778984735,0.6727359157848691,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"شت","boundary":[0.6246261877589611,0.6380393778984735,0.660501579562873,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"گیر","boundary":[0.6013957656073337,0.6380393778984735,0.6237901042282192,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.586843678838091,0.6380393778984735,0.6005385154049273,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5816768942848224,0.6380393778984735,0.5859948953043503,0.6556782657665934],"dir":"ltr"},{"str":"ضبط","boundary":[0.5324305159905385,0.6380393778984735,0.5748273593342377,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.52726373143727,0.6380393778984735,0.531581732456798,0.6556782657665934],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.5012371919587815,0.6380393778984735,0.5204036131508532,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4780681531549807,0.6380393778984735,0.49438765700819687,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.4613824658819711,0.6380393778984735,0.47723630295857156,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.438810327219105,0.6380393778984735,0.460550615685562,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.42386665702407184,0.6380393778984735,0.4319523255998547,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"خیر","boundary":[0.38832146529812384,0.6380393778984735,0.4230369234948292,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3808496302006072,0.6380393778984735,0.3874747984315497,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3671780769726015,0.6380393778984735,0.37399374524852325,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34241518779247493,0.6380393778984735,0.36033065868918335,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3348819693471317,0.6380393778984735,0.34157063759306727,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.3156075981295718,0.6380393778984735,0.3280112677248827,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"لید","boundary":[0.2853244409793819,0.6380393778984735,0.31477151459882985,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2753528219583052,0.6380393778984735,0.2784643226929651,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"طلا","boundary":[0.25205678312451824,0.6380393778984735,0.27449345508873246,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.22945289445415568,0.6380393778984735,0.25122069959377635,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.21449447423754348,0.6380393778984735,0.2285977609189158,0.6556782657665934],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.78109006628887,0.6592060433402174,0.8115785221782622,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.7268822169308138,0.6592060433402174,0.775332713620224,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6787178999885006,0.6592060433402174,0.7210091219320319,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"اجازهی","boundary":[0.6153274925078802,0.6592060433402174,0.672803279855434,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"کتبی","boundary":[0.5663343529354219,0.6592060433402174,0.6093161577552039,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.5237108098538994,0.6592060433402174,0.5605345377809067,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوع","boundary":[0.4681684080826648,0.6592060433402174,0.5179256777259711,0.6768449312083373],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.41948709626778663,0.6592060433402174,0.4622821140944748,0.6768449312083373],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21276,0.37468,0.81159,0.67684],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/250681d00c48f68fd5383774f6b8af6b.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/87ac58c63dde9feafaf3f044889e4865.jpg"},"info":{"width":566.929,"height":680.315,"margin":[0.17059,0.11587,0.14472,0.09926]},"elements":[{"words":[{"str":"سخن","boundary":[0.8022687144245576,0.11586925381073473,0.8500260173672541,0.13791786364588463],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7568662037045204,0.11586925381073473,0.7971093382063715,0.13791786364588463],"dir":"rtl"},{"str":"در‏سراسر‏جهان،‏آن","boundary":[0.709331679981091,0.13991932046184494,0.8247859961300267,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7095257078046809,0.13991932046184494,0.7137361115765818,0.15608830100762153],"dir":"ltr"},{"str":"چه‏به‏عنوان‏کتاب‏درسی‏ي","boundary":[0.5476444140271532,0.13991932046184494,0.7093161577552038,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"ا‏دانشگاهی‏(","boundary":[0.4575999816555512,0.13991932046184494,0.5323589020847407,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.39500713493224016,0.13991932046184494,0.4035249563878369,0.15608830100762153],"dir":"ltr"},{"str":"textbook","boundary":[0.4035090813840887,0.13886784867120386,0.4578015942031542,0.15209701457229377],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.3552896394433871,0.13991932046184494,0.39520310303406603,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3510792356714862,0.13991932046184494,0.3543512501280689,0.15608830100762153],"dir":"ltr"},{"str":"می‏شود،مجموعه","boundary":[0.2636464178054042,0.13991932046184494,0.35127326349507604,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2993708206847771,0.13991932046184494,0.3037219724474265,0.15608830100762153],"dir":"ltr"},{"str":"‏ای","boundary":[0.2343132914350827,0.13991932046184494,0.24160780661654177,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23010288766318182,0.13991932046184494,0.23463037519873325,0.15608830100762153],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.19950469988305417,0.13991932046184494,0.23028527381735636,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19529429611115326,0.13991932046184494,0.198714762857372,0.15608830100762153],"dir":"ltr"},{"str":"که‏","boundary":[0.17059455416815864,0.13991932046184494,0.19549026421297908,0.15608830100762153],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8338204607631644,0.15932209711677692,0.8500101423635059,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8296100569912636,0.15932209711677692,0.8322887372575115,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.7929776038974898,0.15932209711677692,0.8301164696108331,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.788767200125589,0.15932209711677692,0.7932130774501116,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7454019815532458,0.15932209711677692,0.7892600307975074,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7411915777813448,0.15932209711677692,0.7457472051133501,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"نظام‏مند،","boundary":[0.6915980660717657,0.15932209711677692,0.741688289009735,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6873876622998648,0.15932209711677692,0.6917388140625143,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.6387254841435172,0.15932209711677692,0.6878863138064908,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6345150803716163,0.15932209711677692,0.6390425679071677,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.6007542390669732,0.15932209711677692,0.6350214929911859,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5965438352950723,0.15932209711677692,0.6000426926038599,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.591033445105119,0.15932209711677692,0.5960511207081766,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5868230413332182,0.15932209711677692,0.5903218986420058,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.5516457969163688,0.15932209711677692,0.5873216928398443,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5474353931444679,0.15932209711677692,0.5507079871100348,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"بینشلازم","boundary":[0.49222089538548924,0.15932209711677692,0.5479379252075658,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48801049161358834,0.15932209711677692,0.492485484486596,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5088626618147952,0.15932209711677692,0.5123615191235829,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"از‏يک","boundary":[0.4457260080186408,0.15932209711677692,0.4784668748648765,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4415156042467399,0.15932209711677692,0.444968911450993,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع‏يا","boundary":[0.3809789232866902,0.15932209711677692,0.4420181363098377,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3767685195147893,0.15932209711677692,0.3787696989687715,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.3378465381026548,0.15932209711677692,0.3772671710214154,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3336361343307539,0.15932209711677692,0.33690872829632074,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"نوشته‏يا","boundary":[0.2808411635319414,0.15932209711677692,0.3341503080632672,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2766307597600405,0.15932209711677692,0.2786319392140227,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.225756664414768,0.15932209711677692,0.27714299321431785,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22154626064286712,0.15932209711677692,0.22607374817841855,0.1754910776625535],"dir":"ltr"},{"str":"می‏شود،‏","boundary":[0.17059455416815864,0.15932209711677692,0.22205073298420086,0.1754910776625535],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8467737582660263,0.17872487377170873,0.8497811895316698,0.19489385431748532],"dir":"rtl"},{"str":"ه‏طوری‏که‏خواننده","boundary":[0.7202947811807122,0.17872487377170873,0.8465797304424364,0.19489385431748532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7204888090043021,0.17872487377170873,0.7246992127762031,0.19489385431748532],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏آن‏مجموعه‏بتواند‏پس‏از‏خواندن‏و‏فراگیری‏مطالب‏نگارش","boundary":[0.36501819451818485,0.17872487377170873,0.7243344404678541,0.19489385431748532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3611182352640278,0.17872487377170873,0.365672023195885,0.19489385431748532],"dir":"ltr"},{"str":"يافته،‏درک‏درستی‏از‏موضوع‏ي","boundary":[0.18869540983086067,0.17872487377170873,0.36091644632749437,0.19489385431748532],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.17893969086076036,0.17872487377170873,0.1803467712363554,0.19489385431748532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.17499898576364942,0.17872487377170873,0.17874372275893458,0.19489385431748532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.17872487377170873,0.17483126730867793,0.19489385431748532],"dir":"ltr"},{"str":"مبحث","boundary":[0.810556524714735,0.19812765042664068,0.8499771576334957,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8063461209428342,0.19812765042664068,0.809618714908401,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7774553780102976,0.19812765042664068,0.8066488043476343,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7732449742383968,0.19812765042664068,0.7776956811598651,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.748758662901351,0.19812765042664068,0.7735515381996687,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7445482591294501,0.19812765042664068,0.7471103658393498,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.728657380377437,0.19812765042664068,0.7448470619777785,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7244469766055361,0.19812765042664068,0.7271256568717841,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.6912100104245857,0.19812765042664068,0.7247535405668082,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6869996066526849,0.19812765042664068,0.6902722006182517,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"آورده","boundary":[0.6611551005505099,0.19812765042664068,0.6872867678315979,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6569446967786089,0.19812765042664068,0.6613998613341376,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6512402787650658,0.19812765042664068,0.657369896793387,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.647029874993165,0.19812765042664068,0.6514850395486936,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.6130750058649319,0.19812765042664068,0.6473422597891447,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6088646020930311,0.19812765042664068,0.6123634594018187,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6031601840794879,0.19812765042664068,0.6079838318589557,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.598949780307587,0.19812765042664068,0.6024486376163747,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"بینشفراگرفته","boundary":[0.5191170322915215,0.19812765042664068,0.599258284547095,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5149066285196207,0.19812765042664068,0.5175853087858686,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5601830211543245,0.19812765042664068,0.5636818784631121,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.5047938983541149,0.19812765042664068,0.5081535901787656,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5005834945822141,0.19812765042664068,0.5048691755256729,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48433754491303144,0.19812765042664068,0.49029560509596315,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48012714114113053,0.19812765042664068,0.48457301846565315,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"جايگاه","boundary":[0.4410887430348422,0.19812765042664068,0.4803353191367123,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4368783392629413,0.19812765042664068,0.4413335038184701,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"مناسب","boundary":[0.39543399614413804,0.19812765042664068,0.43716550044185437,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39122359237223714,0.19812765042664068,0.394496186337804,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"ومرتبط","boundary":[0.3479767307722837,0.19812765042664068,0.3900338281452169,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34376632700038284,0.19812765042664068,0.34689948520187486,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.3813087705867931,0.19812765042664068,0.3845813645523599,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.32731082728172317,0.19812765042664068,0.33352091318389576,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.32310042350982227,0.19812765042664068,0.3251016029638044,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.27977401050219697,0.19812765042664068,0.3233895249669712,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.27556360673029606,0.19812765042664068,0.28006130438881954,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.259672727978283,0.19812765042664068,0.2758624095786245,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25546232420638215,0.19812765042664068,0.25814100447263005,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.23970726493088204,0.19812765042664068,0.2557591867764747,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23549686115898116,0.19812765042664068,0.2399427384835038,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"بندد.","boundary":[0.20612104866746986,0.19812765042664068,0.23579372372907367,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20191064489556895,0.19812765042664068,0.206246935767299,0.21429663097241727],"dir":"ltr"},{"str":"البته‏","boundary":[0.17059455416815864,0.19812765042664068,0.2022113880221333,0.21429663097241727],"dir":"rtl"},{"str":"در‏بیشتر‏موارد،‏لازم‏است‏فراگیری‏اين‏گونه‏مطالب،‏بنا‏به‏ضرورت‏","boundary":[0.44846180033125843,0.2175304270815725,0.8497579061928389,0.2336994076273491],"dir":"rtl"},{"str":"و‏ي","boundary":[0.4264202395714455,0.2175304270815725,0.43223864690853886,0.2336994076273491],"dir":"rtl"},{"str":"ا‏احتیاط،‏زير‏نظر‏يک‏صاحب","boundary":[0.24428632156760371,0.2175304270815725,0.42622815202609143,0.2336994076273491],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24448034939119365,0.2175304270815725,0.24869075316309452,0.2336994076273491],"dir":"ltr"},{"str":"نظر‏و‏خبره","boundary":[0.17499898576364942,0.2175304270815725,0.24429602295878322,0.2336994076273491],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.2175304270815725,0.17467835161477785,0.2336994076273491],"dir":"ltr"},{"str":"صورت‏گیرد-‏فردی‏که‏در‏اکثر‏اوقات،‏جز‏يک‏مدرس‏يا‏استاد‏نمی","boundary":[0.4372304115682916,0.23693320373650448,0.8498111756498609,0.25310218428228104],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4374244393918815,0.23693320373650448,0.44163484316378243,0.25310218428228104],"dir":"ltr"},{"str":"تواند‏باشد.","boundary":[0.3720564656244433,0.23693320373650448,0.4372207101771121,0.25310218428228104],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه،‏با‏توجه‏به‏گستردگی‏کتاب","boundary":[0.6138511171592914,0.25633598039143635,0.8247942864097619,0.27250496093721294],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6140451449828814,0.25633598039143635,0.6182555487547823,0.27250496093721294],"dir":"ltr"},{"str":"های‏درسی/دانشگاهی‏که‏در‏حوزه","boundary":[0.4149920007620001,0.25633598039143635,0.6138646991069427,0.27250496093721294],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41518602858559006,0.25633598039143635,0.41939643235749097,0.27250496093721294],"dir":"ltr"},{"str":"ها‏و‏مباحث‏گوناگون،‏توسط‏نويسندگان","boundary":[0.17499898576364942,0.25633598039143635,0.4150075229878874,0.27250496093721294],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.25633598039143635,0.17467090907006086,0.27250496093721294],"dir":"ltr"},{"str":"و‏ناشران‏مختلف‏عرضه‏می","boundary":[0.6798399799622175,0.27573875704636824,0.8497889506446134,0.29190773759214483],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6800340077858075,0.27573875704636824,0.6842444115577083,0.29190773759214483],"dir":"ltr"},{"str":"شوند،‏نقش‏مدرسان‏و‏استادان‏در‏تعیین‏مرجع‏مناسب‏در‏اکثر‏نظام","boundary":[0.2644458124385946,0.27573875704636824,0.6798089355104431,0.29190773759214483],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2646398402621845,0.27573875704636824,0.2688502440340854,0.29190773759214483],"dir":"ltr"},{"str":"های‏آموزشی،","boundary":[0.17499898576364942,0.27573875704636824,0.264438051325651,0.29190773759214483],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.27573875704636824,0.1745990363205038,0.29190773759214483],"dir":"ltr"},{"str":"بسیار‏اساسی‏است‏و‏خوانندگان‏اين‏دسته‏از‏کتاب","boundary":[0.5585143818714512,0.2951415337013002,0.8497676075840183,0.3113105142470768],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5587084096950411,0.2951415337013002,0.562918813466942,0.3113105142470768],"dir":"ltr"},{"str":"ها‏غالبا‏برای‏شناسايی‏کتاب‏درسی/دانشگاهی‏مربوط‏به‏حوزه","boundary":[0.18708691917330036,0.2951415337013002,0.5585202027061589,0.3113105142470768],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.18728094699689027,0.2951415337013002,0.19149135076879115,0.3113105142470768],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.17499898576364942,0.2951415337013002,0.18689289134971046,0.3113105142470768],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.2951415337013002,0.17461093011646964,0.3113105142470768],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعاتی‏خود،‏به‏اين‏افراد‏رجوع‏می","boundary":[0.6186346085665048,0.3145443103562321,0.849799357591515,0.3307132909020087],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6188286363900947,0.3145443103562321,0.6230390401619955,0.3307132909020087],"dir":"ltr"},{"str":"کنند.","boundary":[0.5854364479502724,0.3145443103562321,0.618630728010033,0.3307132909020087],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8170758595873558,0.333947087011164,0.8249960753462957,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.812865455815455,0.333947087011164,0.8173097601286935,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"طرف","boundary":[0.7801911703229153,0.333947087011164,0.81365320877923,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7759807665510144,0.333947087011164,0.7805107424300434,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"ديگر،","boundary":[0.7426467864582692,0.333947087011164,0.7774385602937591,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7384363826863684,0.333947087011164,0.7427875344490177,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.6924711912779203,0.333947087011164,0.739208613424256,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6882607875060194,0.333947087011164,0.6927788618617603,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.683022036269092,0.333947087011164,0.6897032331359926,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6788116324971911,0.333947087011164,0.683329706852932,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"استادان","boundary":[0.6358150667896687,0.333947087011164,0.6795916243480226,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6316046630177677,0.333947087011164,0.6361227373735087,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.6124347140470854,0.333947087011164,0.6323768937556555,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6082243102751845,0.333947087011164,0.6107864169850842,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5718634961344367,0.333947087011164,0.6089946007348364,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5676530923625358,0.333947087011164,0.5722515517816165,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"می‏کنند","boundary":[0.5267927729927382,0.333947087011164,0.5684292036568953,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5225823692208372,0.333947087011164,0.5252691875269271,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5066119390611523,0.333947087011164,0.5124085159663578,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5024015352892515,0.333947087011164,0.5044027147432336,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"رصد","boundary":[0.47376302852738184,0.333947087011164,0.5031698854706675,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46955262475548093,0.333947087011164,0.4722394430615708,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"جوامعدانشگاهی","boundary":[0.37743403494970273,0.333947087011164,0.47033067632807646,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37322363117780183,0.333947087011164,0.37777391712630687,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.42942767083708905,0.333947087011164,0.43224300649528064,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35744334828523505,0.333947087011164,0.3642319270799342,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35323294451333415,0.333947087011164,0.3576788218378568,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.3202482145030507,0.333947087011164,0.3540032349729861,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3160378107311498,0.333947087011164,0.3196343904962523,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"ملی","boundary":[0.2905037491467186,0.333947087011164,0.3168119817472735,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2862933453748177,0.333947087011164,0.289397571961096,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.28105459413789036,0.333947087011164,0.2858049856808553,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.27684419036598945,0.333947087011164,0.27994841695226774,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"بین‏المللی،","boundary":[0.21888807945968541,0.333947087011164,0.27762030166034907,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21467767568778454,0.333947087011164,0.21902882745043392,0.3501160675569406],"dir":"ltr"},{"str":"همواره‏","boundary":[0.17059455416815864,0.333947087011164,0.21547124948626725,0.3501160675569406],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8420860460480942,0.3533498636660959,0.85000820208527,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8378756422761933,0.3533498636660959,0.8423215196007159,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"برترين","boundary":[0.7979835217461092,0.3533498636660959,0.8384693674163783,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7937731179742084,0.3533498636660959,0.7968656124917863,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7883597416960499,0.3533498636660959,0.7929194864299554,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7841493379241491,0.3533498636660959,0.7872418324417271,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"جديدترين","boundary":[0.7273961995241025,0.3533498636660959,0.7800980187916834,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7231857957522017,0.3533498636660959,0.7262782902697796,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"آثاریکه","boundary":[0.6713279793413283,0.3533498636660959,0.7237698195012072,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6671175755694274,0.3533498636660959,0.6697962558356754,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6853503701521706,0.3533498636660959,0.689877857687722,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6511626676356297,0.3533498636660959,0.6551959492369108,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6469522638637288,0.3533498636660959,0.6513981411882515,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"قالب","boundary":[0.6173048124191917,0.3533498636660959,0.6475304667780267,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6130944086472908,0.3533498636660959,0.6163670026128576,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب‏های","boundary":[0.5570979787592448,0.3533498636660959,0.6136803726745323,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.552887574987344,0.3533498636660959,0.5574150625228954,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"درسی‏يا","boundary":[0.49951052071776175,0.3533498636660959,0.5534929417969445,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4953001169458609,0.3533498636660959,0.49730129639984305,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.43788728394560866,0.3533498636660959,0.4959016031989896,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4336768801737078,0.3533498636660959,0.4382271661222128,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار‏يافته‏اند،","boundary":[0.34913895743558715,0.3533498636660959,0.43427060531389294,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34492855366368624,0.3533498636660959,0.34927970542633563,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"مطلع","boundary":[0.3125841154712495,0.3533498636660959,0.3455242190821073,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3083737116993486,0.3533498636660959,0.31118904735754016,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"شوند.","boundary":[0.2744382453534746,0.3533498636660959,0.3089693771177696,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2702278415815737,0.3533498636660959,0.27456413245330374,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.24766240569806805,0.3533498636660959,0.2712326285251643,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24345200192616714,0.3533498636660959,0.24654449644374515,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"کار،","boundary":[0.2245730946908696,0.3533498636660959,0.24404960762282404,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2203626909189687,0.3533498636660959,0.2247138426816181,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.20476285390234053,0.3533498636660959,0.220952535502682,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20055245013043965,0.3533498636660959,0.20323113039668758,0.3695188442118725],"dir":"ltr"},{"str":"طور‏","boundary":[0.17059455416815864,0.3533498636660959,0.20115781694004015,0.3695188442118725],"dir":"rtl"},{"str":"معمول،","boundary":[0.8111056234554945,0.3727526403210278,0.8552760574957359,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8068952196835937,0.3727526403210278,0.811246371446243,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.794723854309799,0.3727526403210278,0.7982464553866223,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7905134505378981,0.3727526403210278,0.7949593278624207,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"طريقشناسا","boundary":[0.7274156023064616,0.3727526403210278,0.7919635382661926,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.750873566178481,0.3727526403210278,0.7540238643429363,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"يی","boundary":[0.7014352767277737,0.3727526403210278,0.7033090798553846,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6972248729558728,0.3727526403210278,0.6992260524098549,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"نويسندگان","boundary":[0.6366687892134641,0.3727526403210278,0.6934373087282534,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6324583854415632,0.3727526403210278,0.6369764597973041,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"برتر","boundary":[0.6077586434985686,0.3727526403210278,0.6334401662289281,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6035482397266677,0.3727526403210278,0.6061103464365674,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5985229190956892,0.3727526403210278,0.6027464013253194,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5943125153237884,0.3727526403210278,0.596874622033688,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"صاحب‏نظر","boundary":[0.5399517399886055,0.3727526403210278,0.5953078780588046,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5357413362167045,0.3727526403210278,0.5383034429266043,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"جامعهدر","boundary":[0.493224019233449,0.3727526403210278,0.5292355832917349,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5159640801581857,0.3727526403210278,0.5204099574827082,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"‏ی","boundary":[0.46885412459055725,0.3727526403210278,0.475937236452296,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46464372081865635,0.3727526403210278,0.4673224010849043,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.4076189434655839,0.3727526403210278,0.4656332627189648,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.403408539693683,0.3727526403210278,0.407958825642188,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"و‏يا","boundary":[0.381444590063306,0.3727526403210278,0.4053218359353641,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37723418629140515,0.3727526403210278,0.3792353657453873,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.33784653810265486,0.3727526403210278,0.37822760874818545,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.33363613433075395,0.3727526403210278,0.33674036091703224,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.3124871015594545,0.3727526403210278,0.3346120942834111,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3082766977875536,0.3727526403210278,0.3127225751120763,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"ناشرانفعال","boundary":[0.24101307218364207,0.3727526403210278,0.30925653829668265,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2368026684117412,0.3727526403210278,0.24131715228678333,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.26450402078567153,0.3727526403210278,0.2690220951414125,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.22123581612512325,0.3727526403210278,0.22818845967117277,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21702541235322237,0.3727526403210278,0.221471289677745,0.3889216208668044],"dir":"ltr"},{"str":"حوزه‏ی‏","boundary":[0.17059455416815864,0.3727526403210278,0.21802659592294626,0.3889216208668044],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.8244014682614578,0.39215541697595974,0.8499782159670788,0.4083243975217363],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8201910644895569,0.39215541697595974,0.8228047420757328,0.4083243975217363],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.762234953583253,0.39215541697595974,0.8203928534260905,0.4083243975217363],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7580245498113521,0.39215541697595974,0.7625748357598571,0.4083243975217363],"dir":"ltr"},{"str":"صورت","boundary":[0.7172787068574724,0.39215541697595974,0.7582302193043574,0.4083243975217363],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7130683030855716,0.39215541697595974,0.7175992141014663,0.4083243975217363],"dir":"ltr"},{"str":"می‏گیرد.","boundary":[0.6641926943232751,0.39215541697595974,0.7132623309091615,0.4083243975217363],"dir":"rtl"},{"str":"برپاي","boundary":[0.8111236151264092,0.41155819363089163,0.8321154853606008,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7908205436659618,0.41155819363089163,0.7979413647917112,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7910145714895517,0.41155819363089163,0.7952249752614526,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏موارد‏مذکور،‏انتشارات‏","boundary":[0.6419041890607113,0.41155819363089163,0.7908205436659618,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6349160124107252,0.407887013965957,0.6428323476131932,0.4240559945117336],"dir":"ltr"},{"str":"آوند‏دانش","boundary":[0.5715756293998014,0.41155819363089163,0.6347297457000789,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏\"","boundary":[0.5638635525788943,0.407887013965957,0.5719598044905094,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"و‏شرکت‏","boundary":[0.5057522194137185,0.41155819363089163,0.556529300847196,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4987640427637324,0.407887013965957,0.5066803779662004,0.4240559945117336],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.4635315886116251,0.41155819363089163,0.4987767427667309,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4593211848397242,0.41155819363089163,0.4637763493952529,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.43450502620257564,0.41155819363089163,0.4600565502911299,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.42697286609081564,0.407887013965957,0.4348892012932837,0.4240559945117336],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.43577820150318647,0.41155819363089163,0.4403766609222672,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4399886052750874,0.41155819363089163,0.4436169255762185,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.41445648396889206,0.41155819363089163,0.42405892095835634,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41024608019699116,0.41155819363089163,0.4128088838106243,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"شدندآن","boundary":[0.36063316570505305,0.41155819363089163,0.39291551499394106,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35642276193315214,0.41155819363089163,0.36093974743444085,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.38299681265202523,0.41155819363089163,0.38751488700776615,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.3397926371732616,0.41155819363089163,0.34984433386129193,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.33558223340136073,0.41155819363089163,0.3375834128553429,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3197631449440759,0.41155819363089163,0.3229980708930631,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.315552741172175,0.41155819363089163,0.31999861849669764,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"اقدامیمشترک،","boundary":[0.22672874381095345,0.41155819363089163,0.316282285788873,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22251834003905252,0.41155819363089163,0.22686949180170193,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.2724785643352166,0.41155819363089163,0.2755827909214949,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.20650910431464967,0.41155819363089163,0.2156175381645985,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20229870054274876,0.41155819363089163,0.20429987999673097,0.4277271741766682],"dir":"ltr"},{"str":"ناشر‏","boundary":[0.17059455416815864,0.41155819363089163,0.20303600627239038,0.4277271741766682],"dir":"rtl"},{"str":"بین‏المللی","boundary":[0.7938530221597414,0.43096097028582353,0.8500046743066593,0.4471299508316001],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7896426183878406,0.43096097028582353,0.7929693685216262,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7838217836801434,0.43096097028582353,0.7882939785352783,0.4471299508316001],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7796113799082426,0.43096097028582353,0.7829381300420283,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"معتبر","boundary":[0.7464326220743691,0.43096097028582353,0.7797937660624171,0.4471299508316001],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7006397626510551,0.43096097028582353,0.7048501664229561,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"Wiley","boundary":[0.7050572470274056,0.4299094984951824,0.7424238308500711,0.44313866439627236],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7422222183024683,0.43096097028582353,0.7450881750401581,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"وارد‏توافق‏شده‏و‏کتاب","boundary":[0.5677889118390487,0.43096097028582353,0.7006203598686961,0.4471299508316001],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5679829396626386,0.43096097028582353,0.5721933434345395,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"های‏درسی/دانشگاهی‏اين‏انتشارات‏را‏با‏خريد‏امتیاز‏ترجمه","boundary":[0.2104284663511657,0.43096097028582353,0.567800553508464,0.4471299508316001],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2106224941747556,0.43096097028582353,0.21483289794665647,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏اثر","boundary":[0.17499898576364942,0.43096097028582353,0.21043622746410928,0.4471299508316001],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.43096097028582353,0.17473596634969576,0.4471299508316001],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8337816551984464,0.4503637469407554,0.8499713367987879,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8295712514265455,0.4503637469407554,0.8322499316927934,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"زبان","boundary":[0.8018640782179073,0.4503637469407554,0.8299302029001867,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7976536744460064,0.4503637469407554,0.8021717488017474,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"فارسی،","boundary":[0.7551809838621767,0.4503637469407554,0.7979971036937606,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7509705800902758,0.4503637469407554,0.7553217318529252,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7351379096853398,0.4503637469407554,0.7513275912856813,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7309275059134388,0.4503637469407554,0.7336061861796868,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"صورت","boundary":[0.6904921074773032,0.4503637469407554,0.7313019796129674,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6862817037054023,0.4503637469407554,0.6908126147212971,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"فارسی،","boundary":[0.6438090131215726,0.4503637469407554,0.6866251329531564,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6395986093496716,0.4503637469407554,0.643949761112321,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6237659389447355,0.4503637469407554,0.639955620545077,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6195555351728347,0.4503637469407554,0.6222342154390826,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"صورت","boundary":[0.5791201367366989,0.4503637469407554,0.6199300088723633,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5749097329647981,0.4503637469407554,0.5794406439806928,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"رسمی","boundary":[0.537074307364767,0.4503637469407554,0.5752725649949113,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5328639035928662,0.4503637469407554,0.5364274632086012,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.49462101956329635,0.4503637469407554,0.5332306161794511,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.49041061579139544,0.4503637469407554,0.4930892960576434,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.48476440612492927,0.4503637469407554,0.48852619668677205,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48055400235302836,0.4503637469407554,0.48323268261927627,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"منتشر","boundary":[0.4438633409121777,0.4503637469407554,0.4808993718790183,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4396529371402768,0.4503637469407554,0.4422150438501765,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"نمايند.","boundary":[0.4061889584057263,0.4503637469407554,0.4336532345677381,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.40197855463382537,0.4503637469407554,0.4063148455055554,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.38579081331171977,0.4503637469407554,0.39187686557542395,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3815804095398189,0.4503637469407554,0.38602628686434154,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.35878214026800537,0.4503637469407554,0.38218615054593635,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35457173649610446,0.4503637469407554,0.35766423101368244,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"رهگذر،","boundary":[0.3119438236534028,0.4503637469407554,0.354926807413274,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.30773341988150194,0.4503637469407554,0.3120845716441513,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.2587219916426925,0.4503637469407554,0.3081001324680868,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2545115878707916,0.4503637469407554,0.2590418096172661,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.24886537820432542,0.4503637469407554,0.2551557055893851,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24465497443242454,0.4503637469407554,0.24918519617889903,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"شرايط","boundary":[0.2061792570145468,0.4503637469407554,0.24502362729724536,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20196885324264593,0.4503637469407554,0.20656731266172662,0.466532727486532],"dir":"ltr"},{"str":"کلی‏","boundary":[0.17059455416815864,0.4503637469407554,0.20233556582923085,0.466532727486532],"dir":"rtl"},{"str":"زير‏همواره‏مد‏نظر‏","boundary":[0.7324605021087296,0.4697665235956873,0.8498279325982618,0.4859355041414639],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7223516524996957,0.4697665235956873,0.7250843403671359,0.4859355041414639],"dir":"rtl"},{"str":"ن‏دو‏ناشر‏قرار‏خواهد‏داشت:","boundary":[0.5452624579091915,0.4697665235956873,0.7221576246761059,0.4859355041414639],"dir":"rtl"},{"str":"اولا،‏کتاب‏درسی‏انتخاب","boundary":[0.6835847169575027,0.4891693002506193,0.8248175697485929,0.5053382807963959],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6837787447810926,0.4891693002506193,0.6879891485529934,0.5053382807963959],"dir":"ltr"},{"str":"شده‏برای‏ترجمه،‏از‏آثار‏شناخته","boundary":[0.495183700251707,0.4891693002506193,0.6835614336186718,0.5053382807963959],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4953777280752969,0.4891693002506193,0.4995881318471978,0.5053382807963959],"dir":"ltr"},{"str":"شده‏و‏مطرح‏در‏جوامع‏دانشگاهی‏داخل‏و‏خارج‏کشور","boundary":[0.17499898576364942,0.4891693002506193,0.4951662377475839,0.5053382807963959],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.4891693002506193,0.17467981485263762,0.5053382807963959],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8428563365077462,0.5085720769055512,0.8499965604158546,0.5247410574513277],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8241520543136795,0.5085720769055512,0.8403727803657954,0.5247410574513277],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.8180207750882387,0.5085720769055512,0.8216684981717287,0.5247410574513277],"dir":"rtl"},{"str":"ثانیا","boundary":[0.8058599930502762,0.527974853560483,0.8247815864067635,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"‏،","boundary":[0.7982346995831929,0.527974853560483,0.8058793958326351,0.5441438341062597],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمان‏کتاب‏","boundary":[0.7215355009181044,0.527974853560483,0.7985781288309471,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"در‏زمره","boundary":[0.6797225049344803,0.527974853560483,0.7139497990408639,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6799165327580702,0.527974853560483,0.684126936529971,0.5441438341062597],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏مدرسان‏","boundary":[0.6260039616953798,0.527974853560483,0.6797225049344803,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6086889187182168,0.527974853560483,0.6158097398439663,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6088829465418067,0.527974853560483,0.6130933503137076,0.5441438341062597],"dir":"ltr"},{"str":"نام‏","boundary":[0.5947383182021028,0.527974853560483,0.6129032030465895,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"و‏کارشناسان‏تراز‏اول‏حوزه","boundary":[0.4530009930696789,0.527974853560483,0.5871231814261462,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4531950208932688,0.527974853560483,0.4574054246651697,0.5441438341062597],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏مربوط‏باشند؛‏و","boundary":[0.3602556933937054,0.527974853560483,0.4530009930696789,0.5441438341062597],"dir":"rtl"},{"str":"ثالثا","boundary":[0.7993029109465208,0.547377630215415,0.8249824933986444,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7916776174794375,0.547377630215415,0.7962760768985183,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7958880212513385,0.547377630215415,0.7995163415524696,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7530078722379699,0.547377630215415,0.791881346694207,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7487974684660691,0.547377630215415,0.7522510825993531,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب‏های","boundary":[0.691093593730432,0.547377630215415,0.7489934365678949,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.686883189958531,0.547377630215415,0.6914106774940825,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"منتشرشده","boundary":[0.627200231422277,0.547377630215415,0.6870733372256492,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.622989827650376,0.547377630215415,0.6274449922059048,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.5857946938681917,0.547377630215415,0.6231916165869096,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.5631050801775884,0.547377630215415,0.585096193703268,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5815842900962909,0.547377630215415,0.5850605725815318,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.57910073395434,0.547377630215415,0.5812901412638676,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5588946764056876,0.547377630215415,0.5623399380440285,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"دوناشر،","boundary":[0.5098386217674524,0.547377630215415,0.5460897761080434,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5056282179955515,0.547377630215415,0.5099793697582009,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5371907240589211,0.547377630215415,0.5416414219018949,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.49266133854503835,0.547377630215415,0.49538842554514306,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48845093477313745,0.547377630215415,0.49289681209766006,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیتمناسب","boundary":[0.4052576248524948,0.547377630215415,0.4886469028749632,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4010472210805939,0.547377630215415,0.4046300757270377,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.44287379901186924,0.547377630215415,0.44645665365831305,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3846848547172574,0.547377630215415,0.3895574029154373,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3804744509453565,0.547377630215415,0.3849203282698791,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"جنبه‏هایمختلف","boundary":[0.28494485200086783,0.547377630215415,0.3806684787689464,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2807344482289669,0.547377630215415,0.28433116802297564,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.32180043709176986,0.547377630215415,0.3263279246273213,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"(از","boundary":[0.26110853387284827,0.547377630215415,0.2646505827782711,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2568981301009474,0.547377630215415,0.26134400742547004,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"جمله","boundary":[0.22362235835527905,0.547377630215415,0.25710768015042446,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21941195458337817,0.547377630215415,0.22254095341633995,0.5635466107611915],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه‏ی‏","boundary":[0.17059455416815864,0.547377630215415,0.21960016157226037,0.5635466107611915],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8467834596572059,0.5667804068703468,0.8497908909228493,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"گارش‏متن،‏کیفیت‏چاپ‏","boundary":[0.6956726503671536,0.5667804068703468,0.8465913721118519,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"و‏ساي","boundary":[0.6639102956454866,0.5667804068703468,0.6877502252402956,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"ر‏شرايط)‏برخوردار‏باشد‏تا‏مخاطبان‏","boundary":[0.447239425042642,0.5667804068703468,0.6554365074472642,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.43714997821596707,0.5667804068703468,0.43986294147210536,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"ن‏آثار،‏در‏درازمدت‏بتوانند‏","boundary":[0.2809187746613774,0.5667804068703468,0.43695595039237717,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.2708293278347025,0.5667804068703468,0.2735731845921712,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"ن‏دو‏ناشر‏","boundary":[0.2067419377029575,0.5667804068703468,0.2706353000111125,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"را‏ب","boundary":[0.1879872082747575,0.5667804068703468,0.19894085502770187,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.17499898576364942,0.5667804068703468,0.1877931804511676,0.5829493874161235],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17059455416815864,0.5667804068703468,0.17473024401082324,0.5829493874161235],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8128206530270987,0.5861831835252788,0.8500060854181035,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8086102492551978,0.5861831835252788,0.8131283236109387,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"مرجعی","boundary":[0.7655942807653163,0.5861831835252788,0.8088003965223158,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7613838769934155,0.5861831835252788,0.7647080693852758,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"قابل","boundary":[0.7323767173667249,0.5861831835252788,0.7615701437040617,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7281663135948241,0.5861831835252788,0.7314770060268996,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.6803578578622721,0.5861831835252788,0.72836228169665,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6761474540903711,0.5861831835252788,0.6806655284461121,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"برایتهیه","boundary":[0.6241479973682771,0.5861831835252788,0.6763395416357252,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6412612514089067,0.5861831835252788,0.6457887389444581,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"‏ی","boundary":[0.5997781027253853,0.5861831835252788,0.6071423345110815,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5955676989534845,0.5861831835252788,0.5985274991436897,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب‏های","boundary":[0.5383488937768222,0.5861831835252788,0.5957656073335462,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5341384900049213,0.5861831835252788,0.5386659775404727,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"درسی","boundary":[0.496846342310942,0.5861831835252788,0.5343383386632189,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4926359385390411,0.5861831835252788,0.4959601309309014,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.48681510383134396,0.5861831835252788,0.4912838057349507,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48260470005944306,0.5861831835252788,0.48592889245130344,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.42395008898821546,0.5861831835252788,0.48280066816126893,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41973968521631455,0.5861831835252788,0.42428997116481953,0.6023521640710554],"dir":"ltr"},{"str":"بشناسند.","boundary":[0.36826410361791334,0.5861831835252788,0.41993177276166854,0.6023521640710554],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7927893969086078,0.6055859601802107,0.8249883142333522,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.747435393144468,0.6055859601802107,0.7885789931367069,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7267093410285946,0.6055859601802107,0.7432249893725672,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6960199601713797,0.6055859601802107,0.7224969969784578,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص،","boundary":[0.6375457949760905,0.6055859601802107,0.6918095563994787,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5873837817433932,0.6055859601802107,0.6333334509259538,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.5356773070349198,0.6055859601802107,0.583173377971492,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.4880881027430244,0.6055859601802107,0.5314669032630189,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4761437499228299,0.6055859601802107,0.48387575869288757,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4642013373808713,0.6055859601802107,0.471933346150929,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"وفاداری","boundary":[0.4136842532310042,0.6055859601802107,0.4599909336089704,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.35740066216404526,0.6055859601802107,0.40947190918086745,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33667461004817184,0.6055859601802107,0.35319025839214435,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.30199795741618435,0.6055859601802107,0.3324642062762709,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.2789746158690065,0.6055859601802107,0.2977875536442835,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2544960656449044,0.6055859601802107,0.27476227181886975,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2391717481377739,0.6055859601802107,0.25028566187300355,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.21419066585057392,0.6055859601802107,0.23495940408763713,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.17396372939306778,0.6055859601802107,0.209980262078673,0.6217549407259872],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.8169478012237865,0.6249887368351426,0.8499926798593829,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین،","boundary":[0.7575461830317378,0.6249887368351426,0.8127354571736498,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.7350894027294425,0.6249887368351426,0.7533357792598369,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7144623048035997,0.6249887368351426,0.7308789989575414,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.674486752309372,0.6249887368351426,0.7102499607534629,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"صورتگرفته،","boundary":[0.5956222031330201,0.6249887368351426,0.6702763485374712,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5672960811671303,0.6249887368351426,0.5914098590828833,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5514013218586454,0.6249887368351426,0.5630837371169936,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4965438352950722,0.6249887368351426,0.5471909180867446,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.4509181925779066,0.6249887368351426,0.49233149124493547,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدترین","boundary":[0.38840048753900397,0.6249887368351426,0.4467058485277698,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.3376292269402342,0.6249887368351426,0.3841881434888672,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3256868143982756,0.6249887368351426,0.33341688289009735,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.26395492204491217,0.6249887368351426,0.3214744703481388,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.2221419260612881,0.6249887368351426,0.25974257799477535,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21019951351932958,0.6249887368351426,0.21793152228938723,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.17494725929956287,0.6249887368351426,0.20598716946919282,0.6411577173809192],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.8102751843705297,0.6443915134900745,0.8500120826417419,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7949508668633991,0.6443915134900745,0.8060647805986287,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.7555399353358182,0.6443915134900745,0.7907404630914984,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.708443561715841,0.6443915134900745,0.7513275912856814,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"داشت،","boundary":[0.6638540275766455,0.6443915134900745,0.7042312176657043,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6425187280946998,0.6443915134900745,0.6596416835265086,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"نحوی","boundary":[0.5995784304560183,0.6443915134900745,0.638306384044563,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5745760051082235,0.6443915134900745,0.5953660864058815,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.543993339553983,0.6443915134900745,0.5703636610580867,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.48815989303775265,0.6443915134900745,0.539782935782082,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.4436130450197468,0.6443915134900745,0.48394754898761577,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،","boundary":[0.41655392474189895,0.6443915134900745,0.43940070096961004,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"(همانند","boundary":[0.36776368822198197,0.6443915134900745,0.41234352096999805,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3294548347323916,0.6443915134900745,0.3635513441718452,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر)","boundary":[0.285115596485627,0.6443915134900745,0.3252424906822548,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.23309479670293812,0.6443915134900745,0.28090519271372605,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21514140218616443,0.6443915134900745,0.22888245265280138,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.17491471951813414,0.6443915134900745,0.21093099841426355,0.660560494035851],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهی","boundary":[0.7993246067849766,0.6637942901450063,0.8499949729154797,0.6799632706907829],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.7441004076348186,0.6637942901450063,0.7951122627348398,0.6799632706907829],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7263313395504553,0.6637942901450063,0.7398900038629176,0.6799632706907829],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6793572034593397,0.6637942901450063,0.7221209357785542,0.6799632706907829],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.6242494210033356,0.6637942901450063,0.6751448594092029,0.6799632706907829],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8170622776397045,0.6831970667999383,0.8249824933986443,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.780328930077664,0.6831970667999383,0.8128499335895677,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7446122883112348,0.6831970667999383,0.7761185263057633,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7164064635959707,0.6831970667999383,0.740399944261098,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.6765531486306047,0.6831970667999383,0.7121960598240697,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6516516177510765,0.6831970667999383,0.6723427448587036,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6013576655983377,0.6831970667999383,0.6474392737009397,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5801213203064229,0.6831970667999383,0.597145321548201,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5623522522220596,0.6831970667999383,0.5759089762562861,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.5256577102247372,0.6831970667999383,0.5581399081719228,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"کرد،","boundary":[0.4921898509337148,0.6831970667999383,0.5214453661746004,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.46193509240134134,0.6831970667999383,0.4879775068835781,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.40577567914147983,0.6831970667999383,0.4577227483512045,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38453933384956496,0.6831970667999383,0.401565275369579,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.34821538499529925,0.6831970667999383,0.38032893007766405,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبان","boundary":[0.2963827922014926,0.6831970667999383,0.34400498122339834,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.24828717529002756,0.6831970667999383,0.29218208982077126,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.21007727599046797,0.6831970667999383,0.24407677151812662,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.17494725929956287,0.6831970667999383,0.2058668722185671,0.699366047345715],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.805100462315387,0.7025998434548703,0.8500004409723264,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7950750446704966,0.7025998434548703,0.8008881182652501,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسانی","boundary":[0.7391678675813022,0.7025998434548703,0.7908646408985959,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7038761467485347,0.7025998434548703,0.7349555235311653,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6788776019572116,0.7025998434548703,0.699663802698398,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6669351894152531,0.7025998434548703,0.6746652579070749,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6386342910664299,0.7025998434548703,0.6627228453651163,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها،","boundary":[0.5855735021492992,0.7025998434548703,0.6344219470162931,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5642401429455894,0.7025998434548703,0.5813611580991624,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5227472928708887,0.7025998434548703,0.5600297391736885,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.48339068913391275,0.7025998434548703,0.5185368890989878,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.4441873673775729,0.7025998434548703,0.47918028536201185,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.3959850351631333,0.7025998434548703,0.4399750233274361,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3806607176560028,0.7025998434548703,0.3917746313912325,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.3119438236534028,0.7025998434548703,0.37645031388410194,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2807247468377875,0.7025998434548703,0.3077314796032661,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"استنفاده","boundary":[0.22878737901924226,0.7025998434548703,0.27651434306588657,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.17488748116629524,0.7025998434548703,0.2245750349691055,0.7187688240006468],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8259095936175431,0.7220026201098021,0.8500059090291732,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.7957402073275491,0.7220026201098021,0.8216972495674064,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی،","boundary":[0.7362435155019413,0.7220026201098021,0.7915278632774124,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7184763876958138,0.7220026201098021,0.7320331117300404,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.674465056470916,0.7220026201098021,0.714264043645677,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط،","boundary":[0.6272289828179543,0.7220026201098021,0.6702546526990152,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6060799500466548,0.7220026201098021,0.6230166387678174,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5603165475747404,0.7220026201098021,0.6018676059965181,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"رایگان","boundary":[0.515457314760755,0.7220026201098021,0.5561042035246037,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5001329972536244,0.7220026201098021,0.5112449707106181,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.4609063921584537,0.7220026201098021,0.49592065320348755,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.432787879963805,0.7220026201098021,0.456694048108317,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.39984777635294716,0.7220026201098021,0.4285755359136682,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.37001793875423555,0.7220026201098021,0.39563543230281045,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.3161131288044887,0.7220026201098021,0.3658055947040988,0.7381716006555786],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.799124405348818,0.7414053967647339,0.824990254511588,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7657516196913546,0.7414053967647339,0.7949120612986812,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7497191006281211,0.7414053967647339,0.7615392756412179,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیری","boundary":[0.6849079867143859,0.7414053967647339,0.7455086968562201,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.648186280821761,0.7414053967647339,0.6806975829424851,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"تمهیداتی،","boundary":[0.5881424305336296,0.7414053967647339,0.6439739367716242,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.5524917582272207,0.7414053967647339,0.5839320267617286,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5271381425187283,0.7414053967647339,0.5482794141770839,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.49554459200358425,0.7414053967647339,0.5229257984685914,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.4609397296663251,0.7414053967647339,0.49133418823168334,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4517117663763893,0.7414053967647339,0.4567293258944242,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43568118759139157,0.7414053967647339,0.4474994223262525,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتی","boundary":[0.38988286011123086,0.7414053967647339,0.43146884354125475,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3787340213677551,0.7414053967647339,0.3856705160610941,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3593215376175853,0.7414053967647339,0.3745236175958542,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهی","boundary":[0.3080128199474714,0.7414053967647339,0.35510919356744847,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.24678734021367757,0.7414053967647339,0.30380241617557047,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"فارسیزبانان","boundary":[0.17494283364769098,0.7414053967647339,0.2425749961635408,0.7575743773105105],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8235981930717956,0.7608081734196659,0.8500034395841455,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.7953981891912392,0.7608081734196659,0.8193858490216589,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7861915689618983,0.7608081734196659,0.7911877854193383,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7667984879940875,0.7608081734196659,0.7819792249117615,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"پشتوانهی","boundary":[0.7082486519475985,0.7608081734196659,0.7625880842221866,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.6598173669013229,0.7608081734196659,0.7040363078974617,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان،","boundary":[0.600553508464023,0.7608081734196659,0.6556050228511862,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5811604274962122,0.7608081734196659,0.5963411644138862,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5547998073832879,0.7608081734196659,0.5769500237243111,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.535544486170226,0.7608081734196659,0.550589403611387,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"تداوم","boundary":[0.5001732139297866,0.7608081734196659,0.531334082398325,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4909665937004458,0.7608081734196659,0.4959628101578858,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.4601724378184923,0.7608081734196659,0.486754249650309,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"بخشید.","boundary":[0.41292084193964324,0.7608081734196659,0.4559600937683555,0.7769771539654424],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین،","boundary":[0.7686600967669673,0.7802109500745978,0.8250018961810034,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7463507776106004,0.7802109500745978,0.7644477527168306,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.717071979030884,0.7802109500745978,0.7421384335604635,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.6750804774495572,0.7802109500745978,0.7128596349807472,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6631380649075987,0.7802109500745978,0.6708681333994205,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6194779240433989,0.7802109500745978,0.658925720857462,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.5695797886507835,0.7802109500745978,0.615267520271498,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5595563112841291,0.7802109500745978,0.5653693848788826,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.48033475091237177,0.7802109500745978,0.5553439672339923,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"محترمی","boundary":[0.4246720488809005,0.7802109500745978,0.47612434714047086,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3986975441369202,0.7802109500745978,0.4204616451089996,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3797701299457252,0.7802109500745978,0.3944852000867834,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.3170836207002994,0.7802109500745978,0.37555778589558836,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.2743198883810848,0.7802109500745978,0.31287127665016257,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.21850778492544923,0.7802109500745978,0.27010754433094797,0.7963799306203745],"dir":"rtl"},{"str":"Wiley","boundary":[0.17500004409723263,0.7791594782839567,0.21464793651409614,0.7923886441850467],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8420860460480942,0.7996137267295298,0.8500082020852701,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.8045086774534377,0.7996137267295298,0.8378756422761933,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7564538063849265,0.7996137267295298,0.8002982736815368,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7151414021861644,0.7996137267295298,0.7522414623347897,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7051179248195101,0.7996137267295298,0.7109309984142635,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6677132409878486,0.7996137267295298,0.7009055807693733,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6557708284458901,0.7996137267295298,0.6635008969377119,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6404445706605236,0.7996137267295298,0.6515584843957533,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.5702026179645071,0.7996137267295298,0.6362341668886228,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5374701241248905,0.7996137267295298,0.5659902739143703,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.4877563151646856,0.7996137267295298,0.5332577800747538,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.43552014449781196,0.7996137267295298,0.4835439711145488,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42549472685292167,0.7996137267295298,0.43130780044767514,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.3877718373905728,0.7996137267295298,0.4212843230810208,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"سبب،","boundary":[0.3455455621427022,0.7996137267295298,0.383559493340436,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمند","boundary":[0.28499141867852945,0.7996137267295298,0.34133515837080136,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2621465827290543,0.7996137267295298,0.28078101490662855,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.2048133011364739,0.7996137267295298,0.25793423867891746,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17436337861388387,0.7996137267295298,0.200602897364573,0.8157827072753064],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.8270490661088074,0.8190165033844616,0.8499889756918415,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.7792173270374244,0.8190165033844616,0.8228367220586705,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"دعوت","boundary":[0.7369425448336565,0.8190165033844616,0.7750049829872877,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6884840958920783,0.8190165033844616,0.7327302007835197,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6702260776922685,0.8190165033844616,0.6842717518419416,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6582836651503099,0.8190165033844616,0.6660137336421317,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6170352901333325,0.8190165033844616,0.6540713211001731,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.5753716955738726,0.8190165033844616,0.6128248863614315,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"globaleducation@wileyiran","boundary":[0.3742131730781103,0.8179650315938205,0.5462347136943074,0.8311941974949104],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5462026109089498,0.8209687240469489,0.5488696115386583,0.8341978899480388],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.548710332334384,0.8179650315938205,0.575570838676448,0.8311941974949104],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.35587701458207294,0.8190165033844616,0.3703941763430694,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"info@hamrahelm","boundary":[0.21312210170938514,0.8179650315938205,0.32251675253867773,0.8311941974949104],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32249752614524924,0.8209687240469489,0.3251645267749577,0.8341978899480388],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.32500524757068344,0.8179650315938205,0.3518657539127475,0.8311941974949104],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.19528653499820967,0.8190165033844616,0.20871714094710273,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.17347512563545886,0.8190165033844616,0.19107419094807288,0.8351854839302382],"dir":"rtl"},{"str":"مکاتبه","boundary":[0.8098444426021602,0.8384192800393936,0.849990739581147,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7745139162046748,0.8384192800393936,0.8056320985520234,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7644904388380205,0.8384192800393936,0.7703015721545381,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7468300263348675,0.8384192800393936,0.7602780947878837,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.7060279153121468,0.8384192800393936,0.7426176822847307,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"رزومه","boundary":[0.6660426614267395,0.8384192800393936,0.7018175115402457,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6560172437818493,0.8384192800393936,0.6618303173766028,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهای","boundary":[0.6033988383025035,0.8384192800393936,0.6518068400099484,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.591456425760545,0.8384192800393936,0.5991864942523668,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5713842474101696,0.8384192800393936,0.5872440817104082,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"انجامشده،","boundary":[0.5090431076907339,0.8384192800393936,0.5671719033600328,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.4854182798904273,0.8384192800393936,0.5048307636405971,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"مذاکره","boundary":[0.4404290484346366,0.8384192800393936,0.48120593584029053,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"شوند؛","boundary":[0.4006552848769424,0.8384192800393936,0.4362186446627357,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3796129674086174,0.8384192800393936,0.39644488110504145,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.3486092614771868,0.8384192800393936,0.3754025636367165,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"حتم،","boundary":[0.3132185864543885,0.8384192800393936,0.34439691742705,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30127617391243,0.8384192800393936,0.30900624240425173,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.2588830347362721,0.8384192800393936,0.2970638298622932,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستهای","boundary":[0.17494725929956287,0.8384192800393936,0.2546706906861353,0.8545882605851702],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.8051567303842282,0.8578220566943254,0.8500043215287983,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.7545465128790378,0.8578220566943254,0.8009443863340914,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.72180043709177,0.8578220566943254,0.7503341688289011,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7117750194468797,0.8578220566943254,0.7175880930416332,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6902049462983901,0.8578220566943254,0.7075646156749787,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"تکتک","boundary":[0.6394045815260818,0.8578220566943254,0.6859926022482535,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6102092149105091,0.8578220566943254,0.6351922374759449,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.5729151269382938,0.8578220566943254,0.6059988111386082,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5489973171243666,0.8578220566943254,0.5687047231663931,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5061462722845366,0.8578220566943254,0.5447869133524657,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.47581584290096296,0.8578220566943254,0.5019358685126357,0.873991037240102],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.7470995486207274,0.884574369960974,0.7705982583357004,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6991009456210571,0.884574369960974,0.7428891448488263,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.6751850760853657,0.884574369960974,0.6948886015709204,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6426194461740364,0.884574369960974,0.6709746723134647,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.4107561969841021,0.884574369960974,0.43425490669907524,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.36275759398443197,0.884574369960974,0.40654579321220125,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.32921600412044544,0.884574369960974,0.35854719021253106,0.9007433505067506],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.305358342931831,0.884574369960974,0.32500560034854453,0.9007433505067506],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17059,0.11587,0.85528,0.90074],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/8c8f6042c88bbec1bce52d455634a350.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/aa04916dd3f38b7c3e6badb0e86ebe82.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.15016,0.13125,0.17486,0.09501]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7235978835978836,0.13124704503676465,0.8251047407407407,0.16062939797794115],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7797883597883598,0.20851757812499994,0.825005291005291,0.22616463694852937],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8064550264550266,0.23422886029411763,0.8251386243386245,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7724867724867726,0.23422886029411763,0.802768253968254,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7576719576719577,0.23422886029411763,0.7688719576719577,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهای","boundary":[0.6822222222222225,0.23422886029411763,0.7540740740740741,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.653756613756614,0.23422886029411763,0.6786962962962966,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6373544973544977,0.23422886029411763,0.6501164021164024,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.58973544973545,0.23422886029411763,0.6339153439153441,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5643386243386247,0.23422886029411763,0.5861058201058205,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.5102645502645506,0.23422886029411763,0.5607174603174606,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5003174603174606,0.23422886029411763,0.5067089947089951,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4795767195767199,0.23422886029411763,0.4967407407407411,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"بردهای","boundary":[0.43587301587301613,0.23422886029411763,0.4790052910052913,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.41724867724867754,0.23422886029411763,0.43228783068783094,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4008465608465612,0.23422886029411763,0.41360846560846587,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهایی","boundary":[0.32804232804232847,0.23422886029411763,0.3972698412698416,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3167195767195771,0.23422886029411763,0.32438941798941845,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.2741798941798946,0.23422886029411763,0.31311111111111156,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.2648761904761909,0.23422886029411763,0.2695322751322755,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2596825396825401,0.23422886029411763,0.26378835978836024,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.25556190476190516,0.23422886029411763,0.2586095238095242,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2492169312169316,0.23422886029411763,0.2545291005291009,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.23142857142857182,0.23422886029411763,0.24867724867724908,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.20984126984127024,0.23422886029411763,0.2277798941798946,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.16010582010582053,0.23422886029411763,0.20628148148148193,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15015873015873057,0.23422886029411763,0.15655026455026497,0.25187591911764706],"dir":"rtl"},{"str":"مهمتر","boundary":[0.790071957671958,0.2584053308823529,0.8250560846560849,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7743915343915347,0.2584053308823529,0.7894984126984131,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتها","boundary":[0.7124867724867731,0.2584053308823529,0.770687830687831,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7024338624338629,0.2584053308823529,0.7088253968253974,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6815873015873021,0.2584053308823529,0.6987513227513232,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"بردهای","boundary":[0.6378835978835983,0.2584053308823529,0.6810158730158734,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"چالشبرانگیز","boundary":[0.5608465608465615,0.2584053308823529,0.6341248677248681,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5421164021164027,0.2584053308823529,0.5571555555555562,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5302645502645509,0.2584053308823529,0.5373544973544979,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.490370370370371,0.2584053308823529,0.526543915343916,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.4478306878306884,0.2584053308823529,0.48665396825396884,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4434920634920639,0.2584053308823529,0.44800000000000045,0.27605238970588236],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4269841269841274,0.2584053308823529,0.43974603174603216,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4046560846560851,0.2584053308823529,0.423339682539683,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3706878306878312,0.2584053308823529,0.40096931216931264,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.3331216931216936,0.2584053308823529,0.3668931216931222,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3052910052910058,0.2584053308823529,0.32951534391534437,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2740740740740746,0.2584053308823529,0.30175026455026505,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2627513227513233,0.2584053308823529,0.27042116402116456,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهایی","boundary":[0.2006349206349211,0.2584053308823529,0.25919788359788415,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"خوانا","boundary":[0.16656084656084702,0.2584053308823529,0.1970370370370375,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1501587301587306,0.2584053308823529,0.16292063492063538,0.27605238970588236],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.7679365079365087,0.2825818014705882,0.8251322751322757,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7221164021164028,0.2825818014705882,0.7642328042328049,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6966137566137572,0.2825818014705882,0.718380952380953,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6872042328042337,0.2825818014705882,0.6918603174603183,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6820105820105828,0.2825818014705882,0.6861164021164029,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6778899470899479,0.2825818014705882,0.680937566137567,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6715449735449743,0.2825818014705882,0.6768571428571437,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6537566137566145,0.2825818014705882,0.6710052910052918,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.6320634920634929,0.2825818014705882,0.6500021164021172,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.6023280423280424,0.2825818014705882,0.6283343915343916,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5929100529100529,0.2825818014705882,0.5986560846560847,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"یاضیات،","boundary":[0.5435978835978836,0.2825818014705882,0.5923492063492064,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"فیز","boundary":[0.5221206349206349,0.2825818014705882,0.5399195767195767,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"یک،","boundary":[0.4949206349206349,0.2825818014705882,0.5215513227513228,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4412698412698412,0.2825818014705882,0.49121693121693116,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43121693121693117,0.2825818014705882,0.43760846560846556,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4057142857142857,0.2825818014705882,0.4274814814814815,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.3788359788359788,0.2825818014705882,0.4020275132275132,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.34857142857142853,0.2825818014705882,0.37509417989417987,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.31492063492063493,0.2825818014705882,0.34485925925925925,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهای","boundary":[0.25195767195767205,0.2825818014705882,0.31115343915343924,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23904761904761915,0.2825818014705882,0.24829629629629638,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.1822222222222223,0.2825818014705882,0.23532698412698422,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مهیا","boundary":[0.15015873015873024,0.2825818014705882,0.1786243386243387,0.3002288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.8011640211640212,0.3067582720588235,0.8251068783068783,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7968253968253969,0.3067582720588235,0.8012275132275132,0.3244053308823529],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7746031746031747,0.3067582720588235,0.7932867724867725,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7407407407407407,0.3067582720588235,0.7710222222222223,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"بهدنبال","boundary":[0.6947089947089952,0.3067582720588235,0.7371259259259259,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.6609523809523813,0.3067582720588235,0.6910582010582015,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6430687830687833,0.3067582720588235,0.6573439153439157,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.6069841269841272,0.3067582720588235,0.6394751322751325,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5956613756613759,0.3067582720588235,0.6033312169312172,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.5552380952380954,0.3067582720588235,0.5920529100529103,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5187301587301588,0.3067582720588235,0.5516507936507937,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.47883597883597895,0.3067582720588235,0.5151216931216932,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4688888888888889,0.3067582720588235,0.47528042328042336,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.46168677248677253,0.3067582720588235,0.464162962962963,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.45132275132275135,0.3067582720588235,0.4605925925925926,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.42772486772486773,0.3067582720588235,0.4460952380952381,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40878306878306886,0.3067582720588235,0.424110052910053,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.37820105820105854,0.3067582720588235,0.40534391534391573,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3617989417989422,0.3067582720588235,0.3745608465608469,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.323597883597884,0.3067582720588235,0.3582645502645507,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات،","boundary":[0.24941798941798984,0.3067582720588235,0.32009312169312215,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیکها","boundary":[0.16000000000000034,0.3067582720588235,0.24591534391534436,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15015873015873052,0.3067582720588235,0.15655026455026488,0.3244053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.757460317460318,0.3309347426470588,0.8251005291005294,0.3485818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیکی","boundary":[0.7009523809523813,0.3309347426470588,0.7538920634920638,0.3485818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.6532275132275136,0.3309347426470588,0.6974476190476194,0.3485818014705882],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6488888888888893,0.3309347426470588,0.6532275132275136,0.3485818014705882],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7697354497354502,0.3551112132352941,0.8000169312169316,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7331216931216935,0.3551112132352941,0.7660783068783072,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7217989417989423,0.3551112132352941,0.7294687830687835,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6813756613756619,0.3551112132352941,0.7181904761904767,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.6641439153439158,0.3551112132352941,0.6777693121693126,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.6413756613756618,0.3551112132352941,0.6635809523809528,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.626560846560847,0.3551112132352941,0.6377608465608469,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.5764021164021168,0.3551112132352941,0.6229862433862438,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5154497354497355,0.3551112132352941,0.5728253968253969,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.45724867724867735,0.3551112132352941,0.5118455026455027,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44084656084656126,0.3551112132352941,0.45360846560846607,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.4026455026455031,0.3551112132352941,0.43731216931216976,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.39334603174603217,0.3551112132352941,0.39800211640211686,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3881523809523814,0.3551112132352941,0.3922582010582015,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.37990052910052957,0.3551112132352941,0.38294814814814865,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37355555555555603,0.3551112132352941,0.37886772486772535,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.35576719576719623,0.3551112132352941,0.37301587301587347,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.33005291005291054,0.3551112132352941,0.3521481481481486,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3074074074074074,0.3551112132352941,0.3264804232804233,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.27788359788359795,0.3551112132352941,0.3038328042328043,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.23259259259259268,0.3551112132352941,0.2742772486772488,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.19936507936507947,0.3551112132352941,0.22902010582010593,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1830687830687831,0.3551112132352941,0.19583068783068788,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.15015873015873019,0.3551112132352941,0.17950899470899473,0.3727582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیک","boundary":[0.7754497354497356,0.379375919117647,0.8250603174603177,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.7211640211640213,0.379375919117647,0.7716169312169313,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"دپارتمان","boundary":[0.6705820105820107,0.379375919117647,0.7173291005291007,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6168253968253969,0.379375919117647,0.6667724867724869,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5663492063492065,0.379375919117647,0.6130074074074074,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.517883597883598,0.379375919117647,0.5624931216931218,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.4731216931216931,0.379375919117647,0.5141375661375661,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"نوشیروانی","boundary":[0.4135449735449735,0.379375919117647,0.46930158730158716,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"بابل","boundary":[0.38708994708994704,0.379375919117647,0.4097862433862433,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3605291005291005,0.379375919117647,0.38347936507936503,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35047619047619044,0.379375919117647,0.35686772486772483,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33396825396825397,0.379375919117647,0.34673015873015867,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.286031746031746,0.379375919117647,0.3303111111111111,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.275978835978836,0.379375919117647,0.2823703703703704,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"سخنرانیهای","boundary":[0.1901587301587304,0.379375919117647,0.2723343915343916,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.1501587301587304,0.379375919117647,0.1864444444444447,0.3970229779411764],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8094179894179897,0.4035523897058823,0.8250539682539685,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7696296296296299,0.4035523897058823,0.8058031746031749,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7417989417989421,0.4035523897058823,0.7660232804232808,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7052910052910056,0.4035523897058823,0.7383407407407411,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.6640211640211643,0.4035523897058823,0.7017777777777781,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.6291005291005295,0.4035523897058823,0.6605439153439157,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6247619047619053,0.4035523897058823,0.6290582010582015,0.4211994485294117],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6026455026455031,0.4035523897058823,0.621329100529101,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5688888888888893,0.4035523897058823,0.5991703703703708,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.5129100529100536,0.4035523897058823,0.5654074074074077,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4817989417989424,0.4035523897058823,0.509475132275133,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.46783068783068843,0.4035523897058823,0.4782772486772493,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.3925925925925932,0.4035523897058823,0.4643597883597889,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیکی،","boundary":[0.3266666666666673,0.4035523897058823,0.38912169312169376,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"نانوذره","boundary":[0.28317460317460386,0.4035523897058823,0.3231640211640218,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27333333333333404,0.4035523897058823,0.2797248677248684,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.2045502645502653,0.4035523897058823,0.26981375661375734,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18825396825396898,0.4035523897058823,0.20101587301587373,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.15015873015873085,0.4035523897058823,0.18482539682539753,0.4211994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.8193735449735456,0.4277288602941176,0.8240296296296302,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8141798941798948,0.4277288602941176,0.8182857142857148,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8100592592592599,0.4277288602941176,0.813106878306879,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8037142857142864,0.4277288602941176,0.8090264550264556,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7859259259259266,0.4277288602941176,0.8031746031746038,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.7642328042328048,0.4277288602941176,0.7821629629629636,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7477248677248685,0.4277288602941176,0.7604867724867732,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.696296296296297,0.4277288602941176,0.7439788359788367,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.6460317460317467,0.4277288602941176,0.6926158730158738,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.584973544973545,0.4277288602941176,0.6423449735449742,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.5307936507936508,0.4277288602941176,0.5812465608465609,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5121693121693123,0.4277288602941176,0.527115343915344,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.48190476190476195,0.4277288602941176,0.5084275132275133,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4159788359788361,0.4277288602941176,0.4781502645502653,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی،","boundary":[0.3569312169312171,0.4277288602941176,0.41229206349206365,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.34761904761904777,0.4277288602941176,0.35336507936507955,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"یاضیات،","boundary":[0.2983068783068784,0.4277288602941176,0.3470582010582012,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2679365079365081,0.4277288602941176,0.29467513227513237,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25798941798941816,0.4277288602941176,0.26438095238095255,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"محققانی","boundary":[0.20433862433862449,0.4277288602941176,0.2544084656084658,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18582010582010597,0.4277288602941176,0.20076613756613773,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.1501587301587303,0.4277288602941176,0.18222222222222237,0.445375919117647],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمند","boundary":[0.7713227513227517,0.4519053308823529,0.8250264550264551,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.756613756613757,0.4519053308823529,0.767813756613757,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7359492063492067,0.4519053308823529,0.7531111111111114,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"بردهایی","boundary":[0.690687830687831,0.4519053308823529,0.7353820105820108,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6743915343915347,0.4519053308823529,0.6871534391534394,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6522751322751326,0.4519053308823529,0.6709587301587304,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6183068783068786,0.4519053308823529,0.6488359788359791,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.5713227513227516,0.4519053308823529,0.6148529100529102,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5550264550264552,0.4519053308823529,0.56778835978836,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5306878306878309,0.4519053308823529,0.5515005291005293,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.495873015873016,0.4519053308823529,0.5271915343915345,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.46814814814814826,0.4519053308823529,0.4923724867724869,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4370370370370371,0.4519053308823529,0.4647132275132276,0.4695523897058823],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43269841269841275,0.4519053308823529,0.4370370370370371,0.4695523897058823],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7887830687830695,0.4760818014705882,0.7999830687830695,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.7504761904761912,0.4760818014705882,0.7851851851851859,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7125925925925932,0.4760818014705882,0.7468465608465615,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6823280423280429,0.4760818014705882,0.7090666666666673,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6288888888888895,0.4760818014705882,0.6788359788359793,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6190476190476195,0.4760818014705882,0.625439153439154,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5984042328042333,0.4760818014705882,0.6155555555555561,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.5677248677248682,0.4760818014705882,0.5978285714285719,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5623280423280431,0.4760818014705882,0.5676825396825405,0.4937288602941176],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعهی","boundary":[0.5022222222222231,0.4760818014705882,0.5588148148148155,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.4643386243386252,0.4760818014705882,0.49870899470899555,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.4223280423280432,0.4760818014705882,0.46080846560846644,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.35915343915344,0.4760818014705882,0.41880211640211734,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.3114285714285723,0.4760818014705882,0.35564444444444526,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30158730158730246,0.4760818014705882,0.3079788359788368,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.257142857142858,0.4760818014705882,0.298105820105821,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.22296296296296378,0.4760818014705882,0.2535978835978844,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.19460317460317542,0.4760818014705882,0.21945608465608546,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.15015873015873096,0.4760818014705882,0.19106031746031826,0.4937288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.8114455026455036,0.5002582720588234,0.8250708994709005,0.5179053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7886772486772496,0.5002582720588234,0.8108825396825406,0.5179053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7737566137566148,0.5002582720588234,0.7849566137566146,0.5179053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.7234920634920644,0.5002582720588234,0.7700761904761915,0.5179053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.6884656084656094,0.5002582720588234,0.7197566137566147,0.5179053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6784126984126992,0.5002582720588234,0.6848042328042336,0.5179053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.6242328042328043,0.5002582720588234,0.6747047619047628,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5979894179894182,0.5002582720588236,0.6194835978835981,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5879365079365081,0.5002582720588236,0.5943280423280425,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.571536507936508,0.5002582720588236,0.5831640211640212,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.5593629629629631,0.5002582720588236,0.5704275132275133,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5415873015873016,0.5002582720588236,0.5588105820105821,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5102645502645502,0.5002582720588236,0.5379407407407407,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5059259259259261,0.5002582720588236,0.5104338624338627,0.517905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعهی","boundary":[0.44973544973544993,0.5002582720588236,0.5021883597883601,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.39555555555555577,0.5002582720588236,0.44600846560846585,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.38856719576719584,0.5002582720588236,0.3944507936507937,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.36910052910052915,0.5002582720588236,0.3874708994708995,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3525925925925927,0.5002582720588236,0.36535449735449743,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3270899470899472,0.5002582720588236,0.348857142857143,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.3176804232804234,0.5002582720588236,0.3223365079365081,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.31248677248677265,0.5002582720588236,0.31659259259259276,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.30836613756613773,0.5002582720588236,0.3114137566137568,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3020211640211642,0.5002582720588236,0.3073333333333335,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2842328042328044,0.5002582720588236,0.30148148148148163,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.2584126984126986,0.5002582720588236,0.28050793650793665,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2455026455026457,0.5002582720588236,0.25475132275132295,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.1979894179894182,0.5002582720588236,0.24196825396825417,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ویژهای","boundary":[0.1501587301587302,0.5002582720588236,0.19444444444444461,0.517905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.7787301587301592,0.5244347426470588,0.8250793650793655,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7421164021164025,0.5244347426470588,0.7751661375661378,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.7292126984126986,0.5244347426470588,0.7373925925925928,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7198941798941803,0.5244347426470588,0.7281058201058205,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7013756613756617,0.5244347426470588,0.7163216931216935,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"تقر","boundary":[0.6811005291005293,0.5244347426470588,0.6977735449735452,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"یبا","boundary":[0.6676190476190479,0.5244347426470588,0.6805502645502648,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6296296296296299,0.5244347426470588,0.6639894179894181,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.5674074074074076,0.5244347426470588,0.6260761904761907,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5466582010582012,0.5244347426470588,0.5638095238095239,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.5159788359788361,0.5244347426470588,0.5460825396825398,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5011640211640213,0.5244347426470588,0.5123640211640211,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.48848677248677297,0.5244347426470588,0.5001989417989423,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48181798941798987,0.5244347426470588,0.4874772486772491,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.4634920634920639,0.5244347426470588,0.4808211640211645,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.4094179894179898,0.5244347426470588,0.4598708994708999,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3779894179894184,0.5244347426470588,0.4058116402116406,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.3303703703703707,0.5244347426470588,0.3743788359788364,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3204232804232808,0.5244347426470588,0.32681481481481517,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.307619047619048,0.5244347426470588,0.31686772486772524,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.29386666666666705,0.5244347426470588,0.30297566137566173,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.2753439153439158,0.5244347426470588,0.29280000000000045,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.24486772486772526,0.5244347426470588,0.2717417989417994,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.219382010582011,0.5244347426470588,0.24127830687830729,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.20349206349206392,0.5244347426470588,0.21885079365079407,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19354497354497396,0.5244347426470588,0.19993650793650836,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.15015873015873057,0.5244347426470588,0.1900783068783073,0.5420818014705883],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.7746031746031751,0.5486994485294118,0.825056084656085,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7034920634920641,0.5486994485294118,0.7711322751322756,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.660423280423281,0.5486994485294118,0.699902645502646,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6457142857142862,0.5486994485294118,0.6569142857142862,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.5929100529100536,0.5486994485294118,0.6421989417989424,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5766137566137574,0.5486994485294118,0.5893756613756621,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.5362962962962969,0.5486994485294118,0.5731111111111118,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4828571428571435,0.5486994485294118,0.5328042328042334,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4730158730158736,0.5486994485294118,0.479407407407408,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.44275132275132334,0.5486994485294118,0.46948994708994773,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4221079365079371,0.5486994485294118,0.4392592592592598,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.391428571428572,0.5486994485294118,0.42153227513227576,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.36338624338624337,0.5486994485294118,0.3879068783068783,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3506878306878314,0.5486994485294118,0.35993650793650867,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"مهمتر","boundary":[0.3120825396825397,0.5486994485294118,0.3470666666666667,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.29640211640211633,0.5486994485294118,0.3115089947089946,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.26380952380952377,0.5486994485294118,0.2928994708994709,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23269841269841268,0.5486994485294118,0.26037460317460315,0.5663465073529412],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22835978835978835,0.5486994485294118,0.23269841269841268,0.5663465073529412],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7922539682539683,0.5728759191176471,0.7999534391534393,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"کنون","boundary":[0.7612698412698413,0.5728759191176471,0.7917375661375662,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.733015873015873,0.5728759191176471,0.7576021164021164,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"کتابی","boundary":[0.6974603174603174,0.5728759191176471,0.7293333333333333,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6827513227513228,0.5728759191176471,0.6939513227513228,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6565079365079365,0.5728759191176471,0.6790560846560847,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6231746031746033,0.5728759191176471,0.6527957671957673,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.5850793650793651,0.5728759191176471,0.6194391534391535,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5258201058201059,0.5728759191176471,0.5813417989417989,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5008550264550266,0.5728759191176471,0.522141798941799,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.4701587301587302,0.5728759191176471,0.5002878306878307,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.431005291005291,0.5728759191176471,0.46642962962962964,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42095238095238097,0.5728759191176471,0.42734391534391536,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.36275132275132277,0.5728759191176471,0.4173481481481482,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35100529100529104,0.5728759191176471,0.35809523809523813,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3346031746031746,0.5728759191176471,0.3473650793650794,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.3061375661375662,0.5728759191176471,0.3309904761904763,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2957756613756614,0.5728759191176471,0.3015195767195768,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.2895322751322752,0.5728759191176471,0.294725925925926,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.28128042328042335,0.5728759191176471,0.2844000000000001,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.25185185185185194,0.5728759191176471,0.2802306878306879,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیلی","boundary":[0.1824338624338625,0.5728759191176471,0.24828359788359794,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.1501587301587302,0.5728759191176471,0.17881904761904766,0.5905229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"اینچنین","boundary":[0.7752380952380954,0.5970523897058824,0.8251386243386244,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7357671957671958,0.5970523897058824,0.7716126984126984,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7258201058201059,0.5970523897058824,0.7322116402116404,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.7003089947089948,0.5970523897058824,0.7222095238095239,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6885714285714287,0.5970523897058824,0.6997714285714287,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6787301587301587,0.5970523897058824,0.6851216931216932,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6393650793650794,0.5970523897058824,0.6750899470899471,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"نکرده","boundary":[0.6038095238095237,0.5970523897058824,0.6356783068783066,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5828571428571427,0.5970523897058824,0.6001968253968252,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5785185185185184,0.5970523897058824,0.5829206349206347,0.6146994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.5339682539682539,0.5970523897058824,0.5748973544973544,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندهی","boundary":[0.4752380952380951,0.5970523897058824,0.5303619047619046,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4530158730158728,0.5970523897058824,0.4716994708994707,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.419153439153439,0.5970523897058824,0.44943492063492047,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.36444444444444424,0.5970523897058824,0.41555767195767185,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.3275132275132273,0.5970523897058824,0.3608148148148146,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.30116402116402097,0.5970523897058824,0.3238941798941797,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28222222222222204,0.5970523897058824,0.2975492063492062,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.23566137566137552,0.5970523897058824,0.2786031746031744,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.19989417989417976,0.5970523897058824,0.2321523809523808,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.15015873015873005,0.5970523897058824,0.19644867724867712,0.6146994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.798201058201058,0.6212288602941177,0.8250751322751321,0.6388759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7928042328042327,0.6212288602941177,0.7981587301587302,0.6388759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7523809523809524,0.6212288602941177,0.7891957671957672,0.6388759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.7246560846560847,0.6212288602941177,0.7488550264550264,0.6388759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6969312169312168,0.6212288602941177,0.7211555555555555,0.6388759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6852910052910053,0.6212288602941176,0.6923809523809523,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.661058201058201,0.6212288602941176,0.681773544973545,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.6371428571428571,0.6212288602941176,0.6575978835978836,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6328042328042327,0.6212288602941177,0.637100529100529,0.6388759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6165079365079366,0.6212288602941176,0.6292698412698412,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.5800000000000001,0.6212288602941176,0.6129947089947091,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5637037037037038,0.6212288602941176,0.5764656084656086,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5415873015873016,0.6212288602941176,0.5602708994708995,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.5024338624338625,0.6212288602941176,0.5381164021164021,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.49121693121693116,0.6212288602941176,0.49888677248677243,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4452910052910053,0.6212288602941176,0.487784126984127,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4325925925925926,0.6212288602941176,0.44184126984126987,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدتر","boundary":[0.38987513227513226,0.6212288602941176,0.42906243386243387,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.37417989417989417,0.6212288602941176,0.3893164021164021,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.3151322751322752,0.6212288602941176,0.37065396825396824,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.2715343915343916,0.6212288602941176,0.31165714285714297,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2616931216931218,0.6212288602941176,0.26808465608465615,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2504761904761906,0.6212288602941176,0.2581460317460319,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2316402116402117,0.6212288602941176,0.24696719576719584,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.2243555555555556,0.6212288602941176,0.23057777777777785,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2202349206349207,0.6212288602941176,0.22328253968253975,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.2095280423280424,0.6212288602941176,0.21916613756613762,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2043343915343916,0.6212288602941176,0.2084402116402117,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.18486772486772493,0.6212288602941176,0.2032380952380953,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.1501587301587302,0.6212288602941176,0.18137989417989422,0.638875919117647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.815873015873016,0.645405330882353,0.8251216931216934,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"١٠٠","boundary":[0.7862433862433864,0.645405330882353,0.8123005291005293,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.7522751322751328,0.645405330882353,0.7825841269841275,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7065608465608471,0.645405330882353,0.7486772486772492,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6937566137566141,0.645405330882353,0.7030052910052915,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.6627513227513231,0.645405330882353,0.6903068783068786,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"کتب،","boundary":[0.6274074074074077,0.645405330882353,0.6592677248677251,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6171470899470902,0.645405330882353,0.6228910052910056,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.610903703703704,0.645405330882353,0.6160973544973547,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6067830687830691,0.645405330882353,0.6099026455026458,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.5830687830687833,0.645405330882353,0.6057735449735452,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5732275132275134,0.645405330882353,0.5796190476190478,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5192592592592594,0.645405330882353,0.5697460317460318,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.48529100529100583,0.645405330882353,0.5158412698412704,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.45756613756613806,0.645405330882353,0.4817904761904767,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4215873015873019,0.645405330882353,0.4540402116402119,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.3588359788359792,0.645405330882353,0.4180888888888892,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34899470899470936,0.645405330882353,0.3553862433862437,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.29089947089947127,0.645405330882353,0.3455555555555559,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27555555555555594,0.645405330882353,0.28737566137566173,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25925925925925963,0.645405330882353,0.2720211640211644,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.23079365079365122,0.645405330882353,0.2557375661375666,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.18793650793650837,0.645405330882353,0.22731851851851897,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"تقر","boundary":[0.16775449735449777,0.645405330882353,0.18441904761904804,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"یبا","boundary":[0.15015873015873057,0.645405330882353,0.1672000000000004,0.6630523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7906878306878311,0.6695818014705882,0.8250476190476195,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندها","boundary":[0.7421164021164025,0.6695818014705882,0.7871703703703706,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7321693121693125,0.6695818014705882,0.7385608465608469,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتها،","boundary":[0.6656084656084661,0.6695818014705882,0.7285629629629632,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6411470899470904,0.6695818014705882,0.6619851851851856,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"یههای","boundary":[0.6027513227513233,0.6695818014705882,0.6406010582010586,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5898624338624343,0.6695818014705882,0.5980529100529106,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5819153439153444,0.6695818014705882,0.5887724867724872,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5783174603174608,0.6695818014705882,0.5807936507936513,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.5577777777777783,0.6695818014705882,0.5772275132275138,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5276190476190481,0.6695818014705882,0.5541417989417994,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.4827513227513232,0.6695818014705882,0.5240211640211644,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47142857142857186,0.6695818014705882,0.4790984126984131,0.6872288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.431111111111111,0.6695818014705882,0.46792592592592586,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.40635767195767186,0.6695818014705882,0.4276444444444443,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.3756613756613756,0.6695818014705882,0.4057904761904761,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3593650793650793,0.6695818014705882,0.37212698412698403,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3249735449735449,0.6695818014705882,0.3558624338624338,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.26740740740740737,0.6695818014705882,0.3215047619047619,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25756613756613755,0.6695818014705882,0.26395767195767195,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.23281269841269844,0.6695818014705882,0.25409947089947094,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.20211640211640214,0.6695818014705882,0.23224550264550264,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.15015873015873005,0.6695818014705882,0.1986158730158729,0.6872288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8008465608465607,0.6937582720588236,0.8250708994708994,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7696296296296294,0.6937582720588236,0.79730582010582,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7652910052910051,0.6937582720588236,0.7696931216931215,0.7114053308823529],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7504761904761903,0.6937582720588236,0.7616761904761902,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7282539682539679,0.6937582720588236,0.7469375661375658,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب،","boundary":[0.6870899470899468,0.6937582720588236,0.7246137566137563,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.6420105820105817,0.6937582720588236,0.6834835978835976,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6328042328042325,0.6937582720588236,0.6383703703703701,0.7114053308823529],"dir":"ltr"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.5705820105820103,0.6937582720588236,0.6327915343915342,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"لیسانس،","boundary":[0.5158730158730156,0.6937582720588236,0.5670835978835976,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"فوقلیسانس","boundary":[0.4424338624338621,0.6937582720588236,0.512412698412698,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4325925925925921,0.6937582720588236,0.4389841269841265,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"دکتری،","boundary":[0.3862433862433858,0.6937582720588236,0.42908359788359746,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.3482539682539678,0.6937582720588236,0.382802116402116,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3001058201058197,0.6937582720588236,0.34471534391534353,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2902645502645499,0.6937582720588236,0.2966560846560843,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.2606349206349203,0.6937582720588236,0.28674920634920603,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24433862433862402,0.6937582720588236,0.2571005291005288,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.22475343915343887,0.6937582720588236,0.24084021164021133,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.20984126984126955,0.6937582720588236,0.22403386243386214,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.15015873015872985,0.6937582720588236,0.20634497354497325,0.7114053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8122751322751317,0.7180229779411765,0.8250370370370365,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.7515343915343909,0.7180229779411765,0.8087301587301582,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7058201058201052,0.7180229779411765,0.7479365079365073,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6998941798941793,0.7180229779411765,0.7058624338624333,0.7356700367647059],"dir":"ltr"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6534391534391529,0.7180229779411765,0.6962835978835973,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6421164021164016,0.7180229779411765,0.6497862433862428,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.5908994708994704,0.7180229779411765,0.6386603174603169,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5796825396825391,0.7180229779411765,0.5873523809523803,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.5449735449735443,0.7180229779411765,0.5761777777777771,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهایی","boundary":[0.47227513227513174,0.7180229779411765,0.5415026455026449,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.45777354497354444,0.7180229779411765,0.46769100529100477,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4541756613756608,0.7180229779411765,0.4566264550264544,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.4378835978835973,0.7180229779411765,0.4489227513227508,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.4063492063492058,0.7180229779411765,0.4344211640211635,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40201058201058143,0.7180229779411765,0.4063068783068778,0.7356700367647059],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3857142857142852,0.7180229779411765,0.39847619047618993,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهای","boundary":[0.31703703703703645,0.7180229779411765,0.38226031746031697,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.26730158730158676,0.7180229779411765,0.3135915343915338,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.24105820105820053,0.7180229779411765,0.263902645502645,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.20317460317460265,0.7180229779411765,0.23759788359788309,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19777777777777722,0.7180229779411765,0.20313227513227458,0.7356700367647059],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.1789417989417984,0.7180229779411765,0.19427301587301532,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.15015873015872963,0.7180229779411765,0.1754285714285709,0.7356700367647059],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7882539682539683,0.7421994485294119,0.8250687830687832,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.7532275132275132,0.7421994485294119,0.7845185185185186,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7432804232804233,0.7421994485294119,0.7496719576719577,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.6892063492063487,0.7421994485294119,0.7396592592592588,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6743915343915344,0.7421994485294119,0.6855915343915344,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6482539682539683,0.7421994485294119,0.6708021164021165,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.6025396825396826,0.7421994485294119,0.6445925925925926,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5921820105820107,0.7421994485294119,0.5979174603174604,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5855132275132275,0.7421994485294119,0.5911640211640212,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5737566137566138,0.7421994485294119,0.5845079365079366,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5411640211640212,0.7421994485294119,0.5701650793650794,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.516825396825397,0.7421994485294119,0.5376105820105821,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند،","boundary":[0.45989417989417997,0.7421994485294119,0.5132148148148149,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.4316402116402117,0.7421994485294119,0.4562370370370371,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهای","boundary":[0.3740740740740741,0.7421994485294119,0.42803386243386254,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.35332486772486776,0.7421994485294119,0.37047619047619046,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.3226455026455027,0.7421994485294119,0.3527492063492064,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3033862433862435,0.7421994485294119,0.3190222222222223,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.26603174603174606,0.7421994485294119,0.29977142857142863,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.2302645502645503,0.7421994485294119,0.2624084656084657,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22031746031746038,0.7421994485294119,0.22670899470899478,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2089947089947091,0.7421994485294119,0.21666455026455037,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.16296296296296306,0.7421994485294119,0.20545608465608473,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15015873015873024,0.7421994485294119,0.15940740740740747,0.7598465073529412],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7695238095238096,0.766375919117647,0.8250455026455027,0.7840229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7307936507936509,0.766375919117647,0.7663513227513229,0.7840229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.6976719576719578,0.766375919117647,0.7273185185185186,0.7840229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6734391534391535,0.766375919117647,0.6941544973544974,0.7840229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6231746031746033,0.766375919117647,0.6699343915343915,0.7840229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.618835978835979,0.766375919117647,0.6231746031746033,0.7840229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"استفادهکنندگان","boundary":[0.7105820105820108,0.7905523897058823,0.8000592592592592,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6977777777777778,0.7905523897058823,0.7070264550264551,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6755555555555558,0.7905523897058823,0.6942391534391537,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6230687830687832,0.7905523897058823,0.6719915343915345,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.5714285714285716,0.7905523897058823,0.6194582010582012,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"تواناییهای","boundary":[0.5052910052910055,0.7905523897058823,0.5678222222222225,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.45957671957671975,0.7905523897058823,0.5016613756613758,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44317460317460333,0.7905523897058823,0.4559365079365081,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.3824338624338625,0.7905523897058823,0.4396296296296298,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.36412698412698424,0.7905523897058823,0.3789142857142858,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.33640211640211654,0.7905523897058823,0.36062645502645513,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3216931216931218,0.7905523897058823,0.3328931216931218,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.26888888888888896,0.7905523897058823,0.3181798941798943,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2525925925925927,0.7905523897058823,0.26535449735449745,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدههای","boundary":[0.18910052910052919,0.7905523897058823,0.24908994708994725,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.1501587301587302,0.7905523897058823,0.18558306878306882,0.8081994485294117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8187301587301588,0.8147288602941176,0.8251216931216933,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.7646560846560847,0.8147288602941176,0.8151089947089947,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.74994708994709,0.8147288602941176,0.7611470899470899,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7337777777777779,0.8147288602941176,0.7454899470899472,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7271089947089947,0.8147288602941176,0.732768253968254,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7087830687830687,0.8147288602941176,0.7261121693121693,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6995724867724868,0.8147288602941176,0.7053248677248678,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.6885714285714287,0.8147288602941176,0.6990179894179895,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6738624338624339,0.8147288602941176,0.6850624338624339,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6391534391534393,0.8147288602941176,0.6703428571428571,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"آورند","boundary":[0.60994708994709,0.8147288602941176,0.6356677248677249,0.8323759191176471],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6030687830687832,0.8147288602941176,0.609904761904762,0.8323759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7918518518518519,0.8404282082950368,0.7999809523809523,0.8551635024126839],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7679513227513227,0.838905330882353,0.7728656084656085,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.7487830687830688,0.838905330882353,0.7658285714285714,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"کاملی","boundary":[0.7111111111111111,0.838905330882353,0.745079365079365,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6984126984126985,0.838905330882353,0.7076613756613758,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.6230687830687833,0.838905330882353,0.6948359788359789,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیکی،","boundary":[0.5570370370370373,0.838905330882353,0.6194920634920638,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیکی","boundary":[0.48137566137566157,0.838905330882353,0.5533968253968257,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47142857142857153,0.838905330882353,0.477820105820106,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.40253968253968264,0.838905330882353,0.46780317460317467,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3870899470899472,0.838905330882353,0.39891005291005305,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.348888888888889,0.838905330882353,0.3835555555555557,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.3395894179894182,0.838905330882353,0.34424550264550285,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3343957671957674,0.838905330882353,0.3385015873015875,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.32614391534391557,0.838905330882353,0.32919153439153465,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.319798941798942,0.838905330882353,0.32511111111111135,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.30201058201058223,0.838905330882353,0.31925925925925946,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.27629629629629654,0.838905330882353,0.2983915343915346,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25989417989418007,0.838905330882353,0.2726560846560848,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.20444444444444465,0.838905330882353,0.25628571428571445,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.19408253968253988,0.838905330882353,0.1998264550264552,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.18783915343915364,0.838905330882353,0.19303280423280444,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.17958730158730177,0.838905330882353,0.18270687830687848,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.15015873015873035,0.838905330882353,0.17853756613756633,0.8565523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.7176719576719578,0.8630818014705882,0.7750476190476191,0.8807288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.6637037037037038,0.8630818014705882,0.7141566137566138,0.8807288602941177],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7918518518518519,0.888869384765625,0.7999809523809523,0.9036046788832721],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعهی","boundary":[0.7225396825396826,0.8873465073529412,0.7749925925925927,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6894179894179895,0.8873465073529412,0.7190391534391536,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6491005291005292,0.8873465073529412,0.685915343915344,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6398899470899472,0.8873465073529412,0.6456169312169313,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"یاضی","boundary":[0.6073015873015873,0.8873465073529412,0.6393100529100529,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5974603174603176,0.8873465073529412,0.603851851851852,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5383068783068784,0.8873465073529412,0.5938285714285715,0.9049935661764705],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.4946031746031747,0.8873465073529412,0.534725925925926,0.9049935661764705],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15016,0.13125,0.82514,0.90499],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/ac1b14b3c6b5f9d6ba2be1130d763ab8.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/bc1a017c8c51fd5b89e7d4593feeae6c.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.17513,0.08291,0.14959,0.09695]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.7615873015873018,0.08290533088235297,0.7999873015873018,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7283597883597885,0.08290533088235297,0.7579809523809525,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7170370370370371,0.08290533088235297,0.7247068783068784,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.6548148148148148,0.08290533088235297,0.713483597883598,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.5983068783068786,0.08290533088235297,0.6512275132275134,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5884656084656087,0.08290533088235297,0.5948571428571432,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5678222222222225,0.08290533088235297,0.5849735449735451,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.5371428571428574,0.08290533088235297,0.5672465608465611,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5208465608465611,0.08290533088235297,0.5336084656084659,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.4602116402116405,0.08290533088235297,0.5174074074074078,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4146031746031748,0.08290533088235297,0.45671957671957697,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.3701587301587304,0.08290533088235297,0.41113227513227535,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"نانودینامیکی،","boundary":[0.29037037037037067,0.08290533088235297,0.36665396825396857,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعهی","boundary":[0.23439153439153465,0.08290533088235297,0.28684444444444473,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.20285714285714315,0.08290533088235297,0.23091216931216962,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19746031746031775,0.08290533088235297,0.20281481481481511,0.10055238970588237],"dir":"ltr"},{"str":"رفع","boundary":[0.17513227513227542,0.08290533088235297,0.19393439153439185,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگیها","boundary":[0.7360846560846565,0.10708180147058834,0.8000126984126986,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7262433862433865,0.10708180147058834,0.732634920634921,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6880423280423282,0.10708180147058834,0.7227767195767199,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6565079365079368,0.10708180147058834,0.6845629629629633,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6511111111111116,0.10708180147058834,0.656465608465609,0.12472886029411774],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6412698412698417,0.10708180147058834,0.6476613756613762,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5871957671957676,0.10708180147058834,0.6376973544973549,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5724867724867728,0.10708180147058834,0.5836867724867728,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.565202116402117,0.10708180147058834,0.5714243386243393,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5610814814814821,0.10708180147058834,0.5641291005291011,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5503746031746037,0.10708180147058834,0.560012698412699,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.545180952380953,0.10708180147058834,0.549286772486773,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5257142857142862,0.10708180147058834,0.5440846560846566,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4941798941798948,0.10708180147058834,0.5222349206349212,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47788359788359847,0.10708180147058834,0.4906455026455032,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.4179894179894185,0.10708180147058834,0.4743703703703709,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3973460317460323,0.10708180147058834,0.41449735449735503,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.36666666666666725,0.10708180147058834,0.39677037037037094,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35037037037037094,0.10708180147058834,0.36313227513227564,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.31312169312169363,0.10708180147058834,0.34693333333333387,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.2769312169312175,0.10708180147058834,0.3096698412698419,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"توانائی","boundary":[0.7663492063492064,0.13125841911764705,0.7999915343915345,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"رویارویی،","boundary":[0.7156613756613757,0.13125841911764705,0.7632444444444445,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6875132275132275,0.13125841911764705,0.7124952380952381,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6776761904761909,0.13125841911764705,0.6864380952380956,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6738730158730162,0.13125841911764705,0.676603174603175,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6561904761904765,0.13125841911764705,0.6728042328042332,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6469841269841272,0.13125841911764705,0.6533756613756617,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6125925925925928,0.13125841911764705,0.64378835978836,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5791534391534393,0.13125841911764705,0.6094370370370372,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5553439153439156,0.13125841911764705,0.5758984126984129,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5221164021164022,0.13125841911764705,0.5522476190476192,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.511851851851852,0.13125841911764705,0.5188867724867727,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.46931216931216946,0.13125841911764705,0.5086984126984129,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.44993862433862447,0.13125841911764705,0.46613756613756624,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.4205291005291007,0.13125841911764705,0.44936296296296313,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4113227513227515,0.13125841911764705,0.41771428571428587,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.3595767195767197,0.13125841911764705,0.4081735449735451,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"توانائی","boundary":[0.32275132275132284,0.13125841911764705,0.3563936507936509,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.30169312169312174,0.13125841911764705,0.3195428571428572,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگیهای","boundary":[0.22412698412698445,0.13125841911764705,0.298531216931217,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.18910052910052944,0.13125841911764705,0.22092486772486808,0.14890547794117645],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17513,0.08291,0.80001,0.14891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8168253968253968,0.08442820829503679,0.8249544973544973,0.09916350241268385],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81683,0.08443,0.82495,0.09916],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8172486772486772,0.13278129653033086,0.8253777777777778,0.14751659064797792],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81725,0.13278,0.82538,0.14752],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خوانندگان","boundary":[0.7703703703703707,0.19237066636029418,0.8499703703703707,0.21001772518382358],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.821058201058201,0.2180818014705882,0.8500698412698413,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.780952380952381,0.2180818014705882,0.8177142857142857,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7570370370370371,0.2180818014705882,0.7775915343915344,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7247619047619049,0.2180818014705882,0.7537735449735451,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.6940740740740742,0.2180818014705882,0.7214264550264552,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6847619047619048,0.2180818014705882,0.6911534391534393,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6531216931216932,0.2180818014705882,0.681473015873016,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6412698412698413,0.2180818014705882,0.649883597883598,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.5933333333333334,0.2180818014705882,0.6380126984126984,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5355555555555556,0.2180818014705882,0.5900740740740741,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.4837037037037037,0.2180818014705882,0.5322518518518519,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46825396825396826,0.2180818014705882,0.48038095238095235,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.4227513227513231,0.2180818014705882,0.46502645502645507,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.41418835978836005,0.2180818014705882,0.4185269841269844,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4093121693121696,0.2180818014705882,0.4131005291005294,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.405508994708995,0.2180818014705882,0.40823915343915373,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39948148148148177,0.2180818014705882,0.40447619047619077,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3823280423280426,0.2180818014705882,0.3989417989417992,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.3624338624338627,0.2180818014705882,0.37910264550264583,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35322751322751356,0.2180818014705882,0.3596190476190479,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.33386243386243414,0.2180818014705882,0.35007407407407437,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"بردهای","boundary":[0.29206349206349236,0.2180818014705882,0.3332910052910056,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2744973544973548,0.2180818014705882,0.2889015873015876,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2591534391534394,0.2180818014705882,0.2712804232804235,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2304761904761907,0.2180818014705882,0.25594497354497375,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.17513227513227533,0.2180818014705882,0.22731851851851873,0.2357288602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8440211640211644,0.2422582720588235,0.8504126984126988,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8246476190476194,0.2422582720588235,0.8408465608465613,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.7952380952380956,0.2422582720588235,0.824071957671958,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7653968253968257,0.2422582720588235,0.7921206349206352,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7613756613756617,0.2422582720588235,0.7653544973544978,0.2599053308823529],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7405291005291009,0.2422582720588235,0.7582539682539686,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7083597883597887,0.2422582720588235,0.7373714285714289,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.694603174603175,0.2422582720588235,0.7051682539682543,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی","boundary":[0.6569312169312177,0.2422582720588235,0.6914031746031754,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6253968253968262,0.2422582720588235,0.6537481481481489,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6000000000000006,0.2422582720588235,0.6221798941798949,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5907936507936514,0.2422582720588235,0.5971851851851858,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5468783068783074,0.2422582720588235,0.5876084656084661,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5130158730158736,0.2422582720588235,0.5437164021164027,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.495449735449736,0.2422582720588235,0.5098539682539688,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48169312169312223,0.2422582720588235,0.4922582010582016,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"شیوهای","boundary":[0.43513227513227587,0.2422582720588235,0.4785354497354502,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.39164021164021234,0.2422582720588235,0.43195343915343987,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.36380952380952464,0.2422582720588235,0.3884232804232812,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3546031746031754,0.2422582720588235,0.3609947089947098,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.3208465608465616,0.2422582720588235,0.3514243386243394,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.29640211640211717,0.2422582720588235,0.3177650793650801,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.26994708994709077,0.2422582720588235,0.29321904761904843,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24010582010582088,0.2422582720588235,0.2668296296296304,0.2599053308823529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23608465608465687,0.2422582720588235,0.2404232804232812,0.2599053308823529],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7947089947089957,0.2664347426470588,0.8249904761904772,0.2840818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.767089947089948,0.2664347426470588,0.7912486772486781,0.2840818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.737037037037038,0.2664347426470588,0.7635597883597893,0.2840818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"گروههای","boundary":[0.6814814814814825,0.2664347426470588,0.7333968253968263,0.2840818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6357671957671966,0.2664347426470588,0.6778835978835989,0.2840818014705882],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6066666666666667,0.26643474264705885,0.6323703703703705,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.591851851851852,0.26643474264705885,0.603026455026455,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.5390476190476191,0.26643474264705885,0.5883386243386244,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"گروههای","boundary":[0.4835978835978837,0.26643474264705885,0.5355132275132276,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.47428148148148147,0.26643474264705885,0.4800338624338624,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.4632804232804233,0.26643474264705885,0.47372698412698416,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"کاملا","boundary":[0.4292063492063492,0.26643474264705885,0.4597841269841269,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.3855026455026455,0.26643474264705885,0.42570370370370375,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3543915343915344,0.26643474264705885,0.3820677248677249,0.28408180147058826],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.34751322751322755,0.26643474264705885,0.3543492063492064,0.28408180147058826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8169312169312171,0.29537626378676474,0.824867724867725,0.31302332261029414],"dir":"ltr"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7377777777777781,0.29061121323529415,0.7999873015873019,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.674814814814815,0.29061121323529415,0.7341841269841272,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.6250793650793652,0.29061121323529415,0.6713100529100531,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6025396825396826,0.29061121323529415,0.6216126984126984,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5919640211640212,0.29061121323529415,0.5979111111111112,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5856190476190477,0.29061121323529415,0.590910052910053,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"رههای","boundary":[0.5445502645502649,0.29061121323529415,0.585058201058201,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.49820105820105853,0.29061121323529415,0.5410920634920638,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4883597883597886,0.29061121323529415,0.49475132275132305,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.44190476190476213,0.29061121323529415,0.4848465608465611,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43026455026455046,0.29061121323529415,0.4373544973544976,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4139682539682542,0.29061121323529415,0.42673015873015896,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.3622222222222226,0.29061121323529415,0.4105396825396828,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3519661375661379,0.29061121323529415,0.3577100529100533,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.3457227513227517,0.29061121323529415,0.3509164021164025,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.33747089947089987,0.29061121323529415,0.3405904761904766,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.30804232804232845,0.29061121323529415,0.3364211640211644,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.24306878306878346,0.29061121323529415,0.3045989417989422,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.18497354497354537,0.29061121323529415,0.23957037037037077,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17513227513227553,0.29061121323529415,0.18152380952380992,0.30825827205882356],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7444444444444451,0.31478768382352945,0.799966137566138,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.7006349206349212,0.31478768382352945,0.7407576719576725,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6843386243386249,0.31478768382352945,0.6971005291005297,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.6132275132275138,0.31478768382352945,0.6808677248677254,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیکی،","boundary":[0.5514285714285719,0.31478768382352945,0.6097206349206354,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیکی","boundary":[0.48000000000000054,0.31478768382352945,0.5479280423280428,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4701587301587306,0.31478768382352945,0.47655026455026506,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.405502645502646,0.31478768382352945,0.4666370370370375,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39566137566137616,0.31478768382352945,0.40205291005291055,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3793650793650799,0.31478768382352945,0.39212698412698466,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.3281481481481487,0.31478768382352945,0.3758306878306884,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.31895026455026515,0.31478768382352945,0.32360634920634984,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.31375661375661434,0.31478768382352945,0.31786243386243446,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.30963597883597943,0.31478768382352945,0.3126835978835985,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3032910052910059,0.31478768382352945,0.3086031746031752,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2855026455026461,0.31478768382352945,0.3027513227513233,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.26391534391534455,0.31478768382352945,0.28185396825396886,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":"میگذرانند","boundary":[0.20222222222222283,0.31478768382352945,0.26041058201058265,0.33243474264705886],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1978835978835985,0.31478768382352945,0.20222222222222283,0.33243474264705886],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8169312169312175,0.34381744025735295,0.8248677248677254,0.3614644990808824],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7907936507936509,0.33905238970588236,0.8000423280423283,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7685714285714287,0.33905238970588236,0.7872550264550265,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7348148148148149,0.33905238970588236,0.7650962962962964,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.688677248677249,0.33905238970588236,0.7313100529100529,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6586243386243389,0.33905238970588236,0.6851470899470903,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.633756613756614,0.33905238970588236,0.654946031746032,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6231809523809526,0.33905238970588236,0.6291280423280426,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6168359788359791,0.33905238970588236,0.6221269841269844,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.6065608465608467,0.33905238970588236,0.6162751322751324,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.5573544973544977,0.33905238970588236,0.6029333333333335,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهمدت","boundary":[0.497566137566138,0.33905238970588236,0.5537460317460321,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4784126984126988,0.33905238970588236,0.49404867724867757,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.43248677248677286,0.33905238970588236,0.4749798941798946,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4216888888888893,0.33905238970588236,0.42797460317460356,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.4087830687830692,0.33905238970588236,0.42065608465608506,0.3566994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40444444444444483,0.33905238970588236,0.4087830687830692,0.3566994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8169312169312173,0.36799391084558825,0.8248677248677252,0.38564096966911765],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسین","boundary":[0.7449735449735453,0.36322886029411766,0.8000211640211644,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7009523809523812,0.36322886029411766,0.7413968253968257,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6910052910052912,0.36322886029411766,0.6973968253968257,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.6486772486772489,0.36322886029411766,0.6874074074074076,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6387301587301589,0.36322886029411766,0.6451216931216933,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6043386243386245,0.36322886029411766,0.6352275132275134,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5795851851851854,0.36322886029411766,0.6008719576719578,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.5488888888888891,0.36322886029411766,0.5790179894179895,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.5152380952380953,0.36322886029411766,0.5453756613756615,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.506031746031746,0.36322886029411766,0.5117671957671958,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"یاضی","boundary":[0.46931216931216935,0.36322886029411766,0.5054603174603175,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4594708994708994,0.36322886029411766,0.46586243386243387,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"فیز","boundary":[0.4382222222222222,0.36322886029411766,0.4560169312169312,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.41227513227513224,0.36322886029411766,0.4376507936507936,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.3566137566137569,0.36322886029411766,0.4087703703703704,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34031746031746063,0.36322886029411766,0.3530793650793654,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.29121693121693154,0.36322886029411766,0.3369269841269844,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2813756613756617,0.36322886029411766,0.2877671957671961,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.23947089947089983,0.36322886029411766,0.2778370370370374,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهای","boundary":[0.17513227513227542,0.36322886029411766,0.23600000000000038,0.38087591911764707],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7942814814814823,0.38740533088235296,0.8000084656084664,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"یاضی","boundary":[0.7616931216931225,0.38740533088235296,0.7937015873015881,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7316402116402124,0.38740533088235296,0.7581629629629638,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.6915343915343922,0.38740533088235296,0.7281164021164029,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.6478306878306885,0.38740533088235296,0.6879534391534399,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379894179894187,0.38740533088235296,0.644380952380953,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5940740740740746,0.38740533088235296,0.6345185185185191,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5777777777777783,0.38740533088235296,0.590539682539683,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.5390476190476196,0.38740533088235296,0.574192592592593,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5184042328042332,0.38740533088235296,0.535555555555556,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.48772486772486817,0.38740533088235296,0.5178285714285719,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4750264550264554,0.38740533088235296,0.4842751322751327,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4528042328042331,0.38740533088235296,0.47148783068783096,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4189417989417992,0.38740533088235296,0.4492232804232807,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3730158730158733,0.38740533088235296,0.41550899470899505,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.34391534391534423,0.38740533088235296,0.36955767195767225,0.40505238970588237],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33957671957671987,0.38740533088235296,0.34391534391534423,0.40505238970588237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8169312169312177,0.41634685202205884,0.8248677248677256,0.43399391084558825],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7887830687830688,0.41158180147058826,0.7999830687830688,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7625396825396825,0.41158180147058826,0.7850878306878307,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7357671957671957,0.41158180147058826,0.7588296296296296,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7303703703703704,0.41158180147058826,0.7357248677248678,0.42922886029411766],"dir":"ltr"},{"str":"استفادهکنندگان","boundary":[0.6372486772486775,0.41158180147058826,0.726725925925926,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6149206349206352,0.41158180147058826,0.6336042328042331,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5809523809523811,0.41158180147058826,0.6112338624338626,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.510899470899471,0.41158180147058826,0.5772063492063493,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"لیسانس،","boundary":[0.45185185185185195,0.41158180147058826,0.5072042328042329,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"فوقلیسانس","boundary":[0.3740740740740744,0.41158180147058826,0.4481798941798945,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36412698412698447,0.41158180147058826,0.3705185185185188,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"دکتری،","boundary":[0.31354497354497385,0.41158180147058826,0.360503703703704,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.27132275132275163,0.41158180147058826,0.31001481481481513,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.21894179894179924,0.41158180147058826,0.267661375661376,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2089947089947093,0.41158180147058826,0.21538624338624368,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.17513227513227542,0.41158180147058826,0.20538412698412728,0.42922886029411766],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.7839068783068787,0.43575827205882356,0.7999936507936511,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.7689947089947093,0.43575827205882356,0.7831873015873019,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7134391534391538,0.43575827205882356,0.7655280423280427,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6971428571428575,0.43575827205882356,0.7099047619047623,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.636507936507937,0.43575827205882356,0.693703703703704,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5908994708994715,0.43575827205882356,0.6330158730158736,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5606349206349212,0.43575827205882356,0.5873735449735454,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5071957671957676,0.43575827205882356,0.5571428571428576,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49735449735449777,0.43575827205882356,0.5037460317460322,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4767111111111115,0.43575827205882356,0.4938624338624342,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.4460317460317464,0.43575827205882356,0.47613544973545013,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4361904761904766,0.43575827205882356,0.44258201058201097,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.41957671957671994,0.43575827205882356,0.4325608465608469,0.45340533088235296],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.3779894179894184,0.43575827205882356,0.4161164021164025,0.45340533088235296],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.373650793650794,0.43575827205882356,0.3779894179894184,0.45340533088235296],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8157671957671964,0.45993474264705886,0.8250158730158738,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"آنجاییکه","boundary":[0.7591534391534398,0.45993474264705886,0.8121989417989424,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7369312169312177,0.45993474264705886,0.7556148148148155,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7030687830687837,0.45993474264705886,0.7333502645502652,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6688888888888895,0.45993474264705886,0.6995238095238102,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.631322751322752,0.45993474264705886,0.66541798941799,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهای","boundary":[0.5644444444444454,0.45993474264705886,0.6277883597883605,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5517460317460327,0.45993474264705886,0.5609947089947099,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.48740740740740823,0.45993474264705886,0.5482687830687839,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.45513227513227605,0.45993474264705886,0.48390476190476284,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42328042328042415,0.45993474264705886,0.45167830687830773,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3880423280423289,0.45993474264705886,0.4198349206349215,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3826455026455035,0.45993474264705886,0.38800000000000084,0.47758180147058826],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.34402116402116495,0.45993474264705886,0.3791830687830697,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.30423280423280513,0.45993474264705886,0.34051851851851944,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.29501375661375756,0.45993474264705886,0.3007534391534401,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"یاضیاتی","boundary":[0.24539682539682633,0.45993474264705886,0.2944465608465618,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22687830687830782,0.45993474264705886,0.24191746031746122,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"عمدا","boundary":[0.19142857142857234,0.45993474264705886,0.2233968253968263,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17513227513227603,0.45993474264705886,0.1878941798941808,0.47758180147058826],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.8064550264550265,0.4841112132352941,0.8500740740740742,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"پائین","boundary":[0.7748148148148157,0.4841112132352941,0.8028253968253978,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7504761904761906,0.4841112132352941,0.7712613756613758,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7155555555555557,0.4841112132352941,0.7468740740740742,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6843386243386244,0.4841112132352941,0.7120148148148149,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6800000000000003,0.4841112132352941,0.6842962962962965,0.5017582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6421164021164024,0.4841112132352941,0.6764761904761907,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6351365079365082,0.4841112132352941,0.6378497354497358,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6224402116402119,0.4841112132352941,0.6343386243386245,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6053968253968257,0.4841112132352941,0.6216169312169315,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5955555555555557,0.4841112132352941,0.6019470899470902,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.5609523809523812,0.4841112132352941,0.5921142857142859,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5346031746031749,0.4841112132352941,0.5575026455026457,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.506878306878307,0.4841112132352941,0.5311026455026457,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49058201058201073,0.4841112132352941,0.5033439153439154,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4684656084656086,0.4841112132352941,0.48714920634920644,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.43470899470899477,0.4841112132352941,0.46499047619047623,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42349206349206353,0.4841112132352941,0.43116190476190486,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.37756613756613766,0.4841112132352941,0.42005925925925935,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36486772486772495,0.4841112132352941,0.37411640211640224,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهای","boundary":[0.30328042328042343,0.4841112132352941,0.3613671957671959,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.26243386243386263,0.4841112132352941,0.29980105820105835,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.23768042328042344,0.4841112132352941,0.25896719576719596,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.20698412698412716,0.4841112132352941,0.2371132275132277,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.1751322751322753,0.4841112132352941,0.20347089947089964,0.5017582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.8107936507936511,0.5083759191176471,0.8500444444444447,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.806455026455027,0.5083759191176471,0.8107513227513232,0.5260229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7843386243386248,0.5083759191176471,0.8030222222222226,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7504761904761909,0.5083759191176471,0.7807576719576723,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"توازنی","boundary":[0.7141798941798945,0.5083759191176471,0.7469650793650797,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6903703703703706,0.5083759191176471,0.7106476190476194,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6833904761904769,0.5083759191176471,0.6861037037037044,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6706941798941806,0.5083759191176471,0.6825925925925932,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6536507936507944,0.5083759191176471,0.6698708994709002,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6464761904761911,0.5083759191176471,0.6489523809523816,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.6412825396825403,0.5083759191176471,0.6453883597883604,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6346137566137574,0.5083759191176471,0.640201058201059,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.616296296296297,0.5083759191176471,0.6335449735449742,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.606349206349207,0.5083759191176471,0.6127407407407414,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.5705820105820112,0.5083759191176471,0.6027259259259264,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.5369312169312175,0.5083759191176471,0.5670708994709,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.4944973544973551,0.5083759191176471,0.5333206349206353,0.5260229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4901587301587308,0.5083759191176471,0.4944973544973551,0.5260229779411765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17513,0.19237,0.85041,0.52602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تقديرنامه","boundary":[0.7811640211640217,0.5694881663602941,0.8500380952380958,0.5871352251838236],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.8391534391534393,0.5951112132352941,0.8500190476190478,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8263492063492064,0.5951112132352941,0.8355978835978837,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7883597883597886,0.5951112132352941,0.8227005291005293,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.7471957671957674,0.5951112132352941,0.784772486772487,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7286772486772489,0.5951112132352941,0.7436232804232806,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7016931216931223,0.5951112132352941,0.7250476190476196,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیمی","boundary":[0.6439153439153443,0.5951112132352941,0.6981100529100533,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6298412698412702,0.5951112132352941,0.6402878306878311,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6023280423280427,0.5951112132352941,0.6254984126984131,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5801058201058205,0.5951112132352941,0.5987894179894183,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5593650793650796,0.5951112132352941,0.576503703703704,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"داشتند،","boundary":[0.5114285714285717,0.5951112132352941,0.555830687830688,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزار","boundary":[0.4529185185185191,0.5951112132352941,0.5079470899470901,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.4392592592592598,0.5951112132352941,0.4523343915343921,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4349206349206355,0.5951112132352941,0.4392169312169318,0.6127582720588236],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.4278518518518524,0.5951112132352941,0.4303280423280429,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.41694391534391595,0.5951112132352941,0.4268063492063498,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4117502645502651,0.5951112132352941,0.4158560846560852,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4076296296296302,0.5951112132352941,0.41067724867724925,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3893121693121699,0.5951112132352941,0.4065608465608471,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3766137566137572,0.5951112132352941,0.38586243386243446,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3475132275132281,0.5951112132352941,0.3732169312169318,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"شاغل","boundary":[0.31015873015873074,0.5951112132352941,0.3440042328042334,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29386243386243444,0.5951112132352941,0.3066243386243392,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.2462433862433868,0.5951112132352941,0.290423280423281,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.17513227513227572,0.5951112132352941,0.24277248677248736,0.6127582720588236],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیکی","boundary":[0.7971428571428579,0.6192876838235295,0.8500825396825404,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7858201058201065,0.6192876838235295,0.7934899470899478,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7344973544973552,0.6192876838235295,0.7821798941798949,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.725191534391535,0.6192876838235295,0.7298476190476196,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7199978835978842,0.6192876838235295,0.7241037037037044,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7158772486772493,0.6192876838235295,0.7189248677248683,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7095343915343922,0.6192876838235295,0.7148465608465615,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6917460317460324,0.6192876838235295,0.7089947089947096,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"نانو","boundary":[0.6701587301587308,0.6192876838235295,0.6880973544973551,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6647619047619054,0.6192876838235295,0.6701164021164029,0.6369347426470588],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6056084656084665,0.6192876838235295,0.6611301587301595,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.5619047619047628,0.6192876838235295,0.602027513227514,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5519576719576728,0.6192876838235295,0.5583492063492071,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدههای","boundary":[0.4883597883597892,0.6192876838235295,0.5483492063492071,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.430158730158731,0.6192876838235295,0.4847555555555564,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"بهخصوص","boundary":[0.3577777777777786,0.6192876838235295,0.4265439153439163,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.34752169312169395,0.6192876838235295,0.3532656084656093,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.34127830687830774,0.6192876838235295,0.3464719576719585,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3330264550264559,0.6192876838235295,0.3361460317460326,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.3035978835978844,0.6192876838235295,0.3319767195767204,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.2386243386243395,0.6192876838235295,0.30015449735449823,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی،","boundary":[0.17513227513227603,0.6192876838235295,0.2351132275132284,0.6369347426470588],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.8132275132275143,0.6435523897058824,0.8500423280423292,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8040169312169323,0.6435523897058824,0.8097439153439164,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"یاضی","boundary":[0.7714285714285725,0.6435523897058824,0.8034370370370381,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7615873015873026,0.6435523897058824,0.767978835978837,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"فیز","boundary":[0.7402391534391545,0.6435523897058824,0.7579724867724877,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7184126984126994,0.6435523897058824,0.739652910052911,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7085714285714294,0.6435523897058824,0.7149629629629639,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی،","boundary":[0.6591534391534399,0.6435523897058824,0.7049947089947098,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"همگی","boundary":[0.6175661375661387,0.6435523897058824,0.6556656084656095,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6011640211640222,0.6435523897058824,0.613925925925927,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5667724867724878,0.6435523897058824,0.5976825396825407,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5597925925925926,0.6435523897058824,0.5656761904761904,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5545989417989419,0.6435523897058824,0.5587047619047619,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5351322751322751,0.6435523897058824,0.5535026455026455,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5130158730158743,0.6435523897058824,0.5316994708994721,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4792592592592604,0.6435523897058824,0.5095407407407418,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.4523809523809524,0.6435523897058824,0.47573968253968363,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"داشتهاند","boundary":[0.40031746031746035,0.6435523897058824,0.4488465608465609,0.6611994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.395978835978836,0.6435523897058824,0.40031746031746035,0.6611994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.7657142857142861,0.6677288602941176,0.8249671957671962,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7433862433862438,0.6677288602941176,0.7620698412698417,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7095238095238099,0.6677288602941176,0.7398052910052914,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.696719576719577,0.6677288602941176,0.7059682539682542,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6484656084656086,0.6677288602941176,0.6930751322751325,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.6039153439153441,0.6677288602941176,0.644931216931217,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"نوشیروانی","boundary":[0.5445502645502647,0.6677288602941176,0.6003068783068783,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"بابل","boundary":[0.5182010582010583,0.6677288602941176,0.5408973544973547,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5082539682539683,0.6677288602941176,0.5146455026455027,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.4794708994708995,0.6677288602941176,0.5046349206349207,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.4492063492063492,0.6677288602941176,0.4758476190476191,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"نخبگان","boundary":[0.39650793650793653,0.6677288602941176,0.4455936507936508,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.36105820105820113,0.6677288602941176,0.3930052910052911,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3518518518518523,0.6677288602941176,0.35741798941798986,0.6853759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.3134391534391539,0.6677288602941176,0.35189417989418037,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"مازندران","boundary":[0.2591534391534396,0.6677288602941176,0.3098201058201063,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.25015873015873064,0.6677288602941176,0.25904761904761947,0.6853759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.2365164021164026,0.6677288602941176,0.24559576719576767,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.22826455026455075,0.6677288602941176,0.2313121693121698,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.20994708994709044,0.6677288602941176,0.22719576719576767,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.20402116402116452,0.6677288602941176,0.20998941798941848,0.6853759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.19407407407407457,0.6677288602941176,0.20046560846560896,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1751322751322756,0.6677288602941176,0.19045925925925972,0.6853759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.7957671957671965,0.691905330882353,0.8500402116402123,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7830687830687837,0.691905330882353,0.792317460317461,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7493121693121698,0.691905330882353,0.7795534391534397,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیک","boundary":[0.6911111111111117,0.691905330882353,0.7457566137566143,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.6321693121693128,0.691905330882353,0.6876148148148153,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"دپارتمان","boundary":[0.5768253968253976,0.691905330882353,0.6286603174603181,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5184126984126991,0.691905330882353,0.5733460317460325,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.4631746031746039,0.691905330882353,0.5148825396825404,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.453333333333334,0.691905330882353,0.4597248677248684,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"علیالخصوص","boundary":[0.362328042328043,0.691905330882353,0.4498137566137573,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34962962962963035,0.691905330882353,0.3588783068783076,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.33830687830687906,0.691905330882353,0.3461164021164029,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3339682539682547,0.691905330882353,0.33830687830687906,0.7095523897058824],"dir":"ltr"},{"str":"شیخالاسلامی،","boundary":[0.2382010582010589,0.691905330882353,0.3340126984126991,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2268783068783076,0.691905330882353,0.23468783068783142,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22253968253968326,0.691905330882353,0.2268783068783076,0.7095523897058824],"dir":"ltr"},{"str":"حاتمی،","boundary":[0.17513227513227583,0.691905330882353,0.2225058201058208,0.7095523897058824],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.828253968253969,0.7160818014705882,0.8500783068783077,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8239153439153447,0.7160818014705882,0.828253968253969,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8171619047619055,0.7160818014705882,0.8228338624338633,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8088994708994717,0.7160818014705882,0.8160952380952389,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"دیپور","boundary":[0.7723809523809532,0.7160818014705882,0.8078095238095246,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7669841269841279,0.7160818014705882,0.7723386243386252,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7497354497354506,0.7160818014705882,0.7634074074074083,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7453968253968264,0.7160818014705882,0.7497354497354507,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"رستمیان","boundary":[0.6965079365079374,0.7160818014705882,0.74544761904762,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6911111111111121,0.7160818014705882,0.6964656084656095,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.6657142857142867,0.7160818014705882,0.6875386243386252,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6613756613756624,0.7160818014705882,0.6657142857142867,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"فر","boundary":[0.6487746031746031,0.7160818014705882,0.6613925925925925,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"یدون،","boundary":[0.6136507936507937,0.7160818014705882,0.6482116402116402,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6023280423280423,0.7160818014705882,0.6101375661375661,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.597989417989418,0.7160818014705882,0.6023280423280423,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"طیبی","boundary":[0.5658201058201058,0.7160818014705882,0.5980232804232805,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"رهنی،","boundary":[0.5265608465608476,0.7160818014705882,0.562368253968255,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5152380952380963,0.7160818014705882,0.52304761904762,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.510899470899472,0.7160818014705882,0.5152380952380963,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"گرجی،","boundary":[0.4717460317460318,0.7160818014705882,0.5108783068783069,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.44645502645502644,0.7160818014705882,0.468279365079365,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44211640211640213,0.7160818014705882,0.4464550264550265,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"براری،","boundary":[0.4055026455026455,0.7160818014705882,0.4420931216931217,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.38931216931216933,0.7160818014705882,0.402010582010582,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38497354497354497,0.7160818014705882,0.38931216931216933,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"هدایتی،","boundary":[0.33883597883597877,0.7160818014705882,0.38500529100529096,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3275132275132275,0.7160818014705882,0.3353227513227513,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3231746031746031,0.7160818014705882,0.3275132275132275,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"خا","boundary":[0.30560846560846555,0.7160818014705882,0.3231513227513227,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"کی،","boundary":[0.2807407407407407,0.7160818014705882,0.30510687830687827,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.2554497354497355,0.7160818014705882,0.2772740740740741,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2511111111111111,0.7160818014705882,0.2554497354497355,0.7337288602941175],"dir":"ltr"},{"str":"فرشیدیانفر،","boundary":[0.17513227513227514,0.7160818014705882,0.2511555555555555,0.7337288602941175],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8443386243386244,0.7402582720588236,0.8500740740740741,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8400000000000001,0.7402582720588236,0.8443386243386244,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"نوری،","boundary":[0.806031746031746,0.7402582720588236,0.8399957671957672,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7922751322751322,0.7402582720588236,0.7984550264550264,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7879365079365078,0.7402582720588236,0.7922751322751321,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.782222222222222,0.7402582720588236,0.7879576719576719,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7778835978835977,0.7402582720588236,0.782222222222222,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7741925925925924,0.7402582720588236,0.776795767195767,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7640338624338623,0.7402582720588236,0.7731132275132274,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7573650793650794,0.7402582720588236,0.7629523809523809,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"رینژاد،","boundary":[0.7125925925925926,0.7402582720588236,0.7562962962962961,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.6869841269841268,0.7402582720588236,0.7088084656084654,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6826455026455025,0.7402582720588236,0.6869841269841268,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"ملوندی،","boundary":[0.6355555555555554,0.7402582720588236,0.6826539682539682,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6138624338624338,0.7402582720588236,0.6317883597883597,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6095238095238095,0.7402582720588236,0.6138624338624338,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"توکلی،","boundary":[0.5722751322751322,0.7402582720588236,0.6094814814814814,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5606349206349205,0.7402582720588236,0.5684444444444443,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5562962962962962,0.7402582720588236,0.5606349206349205,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"عبدالهزاده،","boundary":[0.4934391534391535,0.7402582720588236,0.5562920634920635,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.4678306878306878,0.7402582720588236,0.4896550264550264,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4634920634920635,0.7402582720588236,0.4678306878306878,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.4577777777777778,0.7402582720588236,0.46351322751322754,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4534391534391535,0.7402582720588236,0.45805291005291005,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"یوسفی،","boundary":[0.4059259259259259,0.7402582720588236,0.4495915343915344,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.3803174603174603,0.7402582720588236,0.4021417989417989,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37597883597883597,0.7402582720588236,0.3803174603174603,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"رفیعی،","boundary":[0.3371428571428571,0.7402582720588236,0.376031746031746,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.3116402116402117,0.7402582720588236,0.33346455026455035,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30730158730158735,0.7402582720588236,0.3116402116402117,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"کیمیائیفر،","boundary":[0.23576719576719582,0.7402582720588236,0.3073439153439155,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22592592592592603,0.7402582720588236,0.23210582010582018,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22158730158730167,0.7402582720588236,0.22592592592592603,0.757905330882353],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.17513227513227522,0.7402582720588236,0.22156402116402127,0.757905330882353],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.8282539682539682,0.7644347426470588,0.8500783068783069,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8239153439153439,0.7644347426470588,0.8282539682539682,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"راسخ،","boundary":[0.7897354497354497,0.7644347426470588,0.8239428571428572,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7721693121693122,0.7644347426470588,0.7857777777777778,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7678306878306879,0.7644347426470588,0.7721693121693122,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"سلطانی،","boundary":[0.7184126984126985,0.7644347426470588,0.7678285714285715,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7083597883597883,0.7644347426470588,0.7145396825396826,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.704021164021164,0.7644347426470588,0.7083597883597883,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"سلطانی،","boundary":[0.6546031746031746,0.7644347426470588,0.7040190476190477,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6446560846560846,0.7644347426470588,0.6508359788359789,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6403174603174603,0.7644347426470588,0.6446560846560846,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"سجادی","boundary":[0.5938624338624339,0.7644347426470588,0.6403386243386243,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5895238095238096,0.7644347426470588,0.5941375661375662,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.5752380952380952,0.7644347426470588,0.5856931216931216,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5708994708994709,0.7644347426470588,0.5752380952380952,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.5647619047619047,0.7644347426470588,0.570941798941799,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5604232804232804,0.7644347426470588,0.5647619047619047,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5547089947089946,0.7644347426470588,0.5604444444444443,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5503703703703703,0.7644347426470588,0.5547089947089946,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"کفایتی،","boundary":[0.5027513227513226,0.7644347426470588,0.5504084656084655,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.477142857142857,0.7644347426470588,0.49896719576719556,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47280423280423267,0.7644347426470588,0.477142857142857,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.46497354497354487,0.7644347426470588,0.47278306878306864,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46063492063492056,0.7644347426470588,0.46497354497354487,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"بابائی،","boundary":[0.4204232804232803,0.7644347426470588,0.4605798941798941,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4087830687830687,0.7644347426470588,0.4165925925925925,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40444444444444433,0.7644347426470588,0.4087830687830687,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"حسنی،","boundary":[0.35788359788359775,0.7644347426470588,0.4043809523809523,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.34624338624338624,0.7644347426470588,0.35405291005291006,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3419047619047619,0.7644347426470588,0.3465185185185185,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"محمدتبار،","boundary":[0.2755555555555555,0.7644347426470588,0.33815873015873016,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.2458201058201058,0.7644347426470588,0.271805291005291,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24148148148148146,0.7644347426470588,0.2460952380952381,0.7820818014705881],"dir":"ltr"},{"str":"محمدتبار،","boundary":[0.17513227513227514,0.7644347426470588,0.23773544973544972,0.7820818014705881],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8422222222222222,0.7886112132352942,0.8500317460317459,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8378835978835979,0.7886112132352942,0.8422222222222222,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"توماج،","boundary":[0.7897354497354497,0.7886112132352942,0.8325502645502646,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7784126984126984,0.7886112132352942,0.7862222222222223,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7740740740740741,0.7886112132352942,0.7784126984126984,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"اسماعیلپور،","boundary":[0.6900529100529099,0.7886112132352942,0.7741121693121693,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6686772486772485,0.7886112132352942,0.6866031746031744,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6643386243386242,0.7886112132352942,0.6686772486772485,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6565079365079364,0.7886112132352942,0.6643174603174602,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6521693121693122,0.7886112132352942,0.6565079365079364,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6416931216931216,0.7886112132352942,0.6521481481481481,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6373544973544973,0.7886112132352942,0.6416507936507936,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"هاشمی،","boundary":[0.5794708994708995,0.7886112132352942,0.6338539682539682,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5580952380952381,0.7886112132352942,0.576021164021164,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5537566137566138,0.7886112132352942,0.5580952380952381,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5459259259259259,0.7886112132352942,0.5537354497354497,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5415873015873016,0.7886112132352942,0.5459259259259259,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"حمیدی،","boundary":[0.4869841269841269,0.7886112132352942,0.5415449735449734,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4679365079365078,0.7886112132352942,0.4835132275132274,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4635978835978835,0.7886112132352942,0.4679365079365078,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"بوبکر،","boundary":[0.4222222222222221,0.7886112132352942,0.4635661375661375,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4108994708994708,0.7886112132352942,0.41870899470899464,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40656084656084646,0.7886112132352942,0.4108994708994708,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"فکور،","boundary":[0.36783068783068773,0.7886112132352942,0.4065947089947089,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.33661375661375653,0.7886112132352942,0.3643428571428571,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33227513227513217,0.7886112132352942,0.33657142857142847,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"بخشی،","boundary":[0.2798941798941798,0.7886112132352942,0.3287809523809523,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.24867724867724864,0.7886112132352942,0.27640634920634916,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24433862433862427,0.7886112132352942,0.24867724867724864,0.8062582720588235],"dir":"ltr"},{"str":"وهابزاده،","boundary":[0.17513227513227506,0.7886112132352942,0.24090582010582,0.8062582720588235],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.8282539682539681,0.8128759191176471,0.8500783068783068,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8239153439153438,0.8128759191176471,0.8282539682539681,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"وثوقی،","boundary":[0.7792592592592592,0.8128759191176471,0.8187047619047619,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7577777777777778,0.8128759191176471,0.7757037037037037,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7534391534391535,0.8128759191176471,0.7577354497354497,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"نائجی،","boundary":[0.7101587301587301,0.8128759191176471,0.7498920634920634,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6953439153439153,0.8128759191176471,0.7066243386243385,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.691005291005291,0.8128759191176471,0.6953015873015872,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"قدیمی،","boundary":[0.6408465608465608,0.8128759191176471,0.6875682539682538,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6295238095238094,0.8128759191176471,0.6373333333333332,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6251851851851851,0.8128759191176471,0.6295238095238094,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"رمضاننژاد،","boundary":[0.5494179894179895,0.8128759191176471,0.6252359788359788,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5322751322751323,0.8128759191176471,0.545883597883598,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.527936507936508,0.8128759191176471,0.5322751322751323,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"حقیقی،","boundary":[0.4797883597883598,0.8128759191176471,0.5279238095238096,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4684656084656085,0.8128759191176471,0.4762751322751323,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46412698412698417,0.8128759191176471,0.4684656084656085,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"حسینی،","boundary":[0.41238095238095246,0.8128759191176471,0.46407830687830703,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40317460317460324,0.8128759191176471,0.408910052910053,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39883597883597893,0.8128759191176471,0.40317460317460324,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.3770370370370371,0.8128759191176471,0.39886137566137575,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37269841269841275,0.8128759191176471,0.3770370370370371,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"تالار","boundary":[0.34917460317460325,0.8128759191176471,0.3726328042328043,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"پشتی،","boundary":[0.3078306878306879,0.8128759191176471,0.3486010582010583,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2864550264550265,0.8128759191176471,0.3043809523809524,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28211640211640215,0.8128759191176471,0.2864550264550265,0.8305229779411765],"dir":"ltr"},{"str":"ایمان","boundary":[0.24719576719576725,0.8128759191176471,0.2822010582010583,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"پورموسوی،","boundary":[0.17513227513227517,0.8128759191176471,0.24371216931216935,0.8305229779411765],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8364021164021166,0.8370523897058825,0.8500105820105822,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8320634920634923,0.8370523897058825,0.8364021164021166,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"جلیلپور،","boundary":[0.7806349206349207,0.8370523897058825,0.8320169312169314,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7588359788359789,0.8370523897058825,0.7767619047619048,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7544973544973546,0.8370523897058825,0.7588359788359789,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"جعفرمدار،","boundary":[0.6965079365079365,0.8370523897058825,0.7545206349206349,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.6707936507936507,0.8370523897058825,0.6926179894179894,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6664550264550267,0.8370523897058825,0.670793650793651,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.652804232804233,0.8370523897058825,0.6664126984126987,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6484656084656087,0.8370523897058825,0.6531851851851854,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"شتر","boundary":[0.622287830687831,0.8370523897058825,0.6445333333333336,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"بان،","boundary":[0.5973544973544976,0.8370523897058825,0.6217312169312172,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"هومن","boundary":[0.5595767195767196,0.8370523897058825,0.593462433862434,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.542010582010582,0.8370523897058825,0.5556190476190476,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5376719576719577,0.8370523897058825,0.542010582010582,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"رکنی،","boundary":[0.5044444444444445,0.8370523897058825,0.5377058201058201,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.48338624338624336,0.8370523897058825,0.5005502645502645,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47904761904761906,0.8370523897058825,0.48338624338624336,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"رحیمیپترودی،","boundary":[0.39291005291005293,0.8370523897058825,0.47908783068783073,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.38126984126984126,0.8370523897058825,0.3890793650793651,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37693121693121695,0.8370523897058825,0.38126984126984126,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"خزائینژاد،","boundary":[0.31555555555555553,0.8370523897058825,0.376910052910053,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.30126984126984124,0.8370523897058825,0.3117248677248677,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2969312169312169,0.8370523897058825,0.30154497354497356,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"رحیمی،","boundary":[0.24867724867724866,0.8370523897058825,0.29315343915343917,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.22772486772486775,0.8370523897058825,0.2448888888888889,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22338624338624335,0.8370523897058825,0.2277248677248677,0.8546994485294118],"dir":"ltr"},{"str":"رحیمی،","boundary":[0.17513227513227514,0.8370523897058825,0.21960846560846561,0.8546994485294118],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.8282539682539682,0.8612288602941176,0.8500783068783069,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8239153439153439,0.8612288602941176,0.8282539682539682,0.8788759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"رحیمیفر","boundary":[0.7722751322751324,0.8612288602941176,0.8239555555555556,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7621164021164022,0.8612288602941176,0.7685079365079367,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.723915343915344,0.8612288602941176,0.7582751322751323,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.6856084656084657,0.8612288602941176,0.7201566137566138,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6755555555555555,0.8612288602941176,0.68194708994709,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6096296296296295,0.8612288602941176,0.6718391534391535,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاههای","boundary":[0.5346031746031749,0.8612288602941176,0.6058835978835978,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5031746031746034,0.8612288602941176,0.5309820105820108,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4882539682539685,0.8612288602941176,0.4994539682539685,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.45407407407407435,0.8612288602941176,0.4844783068783071,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.44698835978836005,0.8612288602941176,0.4494645502645505,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.44286772486772513,0.8612288602941176,0.44591534391534415,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ریرساندن","boundary":[0.382751322751323,0.8612288602941176,0.441798941798942,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3662433862433865,0.8612288602941176,0.37900529100529123,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.32137566137566165,0.8612288602941176,0.3626391534391537,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.29417989417989443,0.8612288602941176,0.31765291005291035,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2841269841269844,0.8612288602941176,0.2905185185185188,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهی","boundary":[0.24391534391534414,0.8612288602941176,0.28051640211640233,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23344761904761926,0.8612288602941176,0.23909841269841292,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2225396825396828,0.8612288602941176,0.2323809523809526,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.21841904761904785,0.8612288602941176,0.22144550264550286,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2120740740740743,0.8612288602941176,0.2173650793650796,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"رههای","boundary":[0.1751322751322754,0.8612288602941176,0.21151322751322774,0.8788759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.8239153439153444,0.8854053308823528,0.8500910052910058,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8140740740740744,0.8854053308823528,0.8204656084656089,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7601058201058204,0.8854053308823528,0.8106074074074077,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7453968253968257,0.8854053308823528,0.7565968253968257,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.7114285714285719,0.8854053308823528,0.7418328042328046,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"راهنماییهای","boundary":[0.6314285714285719,0.8854053308823528,0.7079915343915347,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"گرانبها","boundary":[0.5842328042328048,0.8854053308823528,0.6278391534391539,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزار","boundary":[0.5257142857142864,0.8854053308823528,0.580744973544974,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.48402116402116463,0.8854053308823528,0.5221481481481487,0.9030523897058823],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4796825396825403,0.8854053308823528,0.48402116402116463,0.9030523897058823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17513,0.56949,0.85009,0.90305],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/202689cfa2e3c0caf8f8521eefe4a672.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/e0debd455b9b4210b5a30406c35f73ac.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.15016,0.08291,0.17465,0.70565]},"elements":[{"words":[{"str":"ما","boundary":[0.7891005291005293,0.08290533088235297,0.7999661375661378,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"مدیون","boundary":[0.7492063492063494,0.08290533088235297,0.7855132275132277,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7420317460317462,0.08290533088235297,0.7445079365079367,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7311238095238097,0.08290533088235297,0.7409862433862435,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7259301587301589,0.08290533088235297,0.7300359788359789,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.721809523809524,0.08290533088235297,0.7248571428571431,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7034920634920637,0.08290533088235297,0.7207407407407409,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6906878306878308,0.08290533088235297,0.6999365079365081,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6370370370370371,0.08290533088235297,0.6871513227513228,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6270899470899471,0.08290533088235297,0.6334814814814815,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگانی","boundary":[0.5603174603174605,0.08290533088235297,0.6234857142857143,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.5170370370370374,0.08290533088235297,0.5567407407407411,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49851851851851886,0.08290533088235297,0.5134645502645506,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48222222222222255,0.08290533088235297,0.4949841269841273,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"پیشینهی","boundary":[0.42740740740740774,0.08290533088235297,0.4787259259259263,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"ادبی","boundary":[0.39809523809523845,0.08290533088235297,0.42400846560846595,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.37597883597883636,0.08290533088235297,0.3946624338624342,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3422222222222226,0.08290533088235297,0.3725037037037041,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.3055026455026458,0.08290533088235297,0.3387111111111114,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.2565079365079368,0.08290533088235297,0.3019936507936511,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25216931216931243,0.08290533088235297,0.2564656084656088,0.10055238970588237],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.19407407407407437,0.08290533088235297,0.24873015873015902,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"مدیون","boundary":[0.15015873015873044,0.08290533088235297,0.19059470899470926,0.10055238970588237],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7906878306878311,0.10708180147058834,0.8250476190476195,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.7278306878306882,0.10708180147058834,0.7870835978835983,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"مقالا","boundary":[0.695993650793651,0.10708180147058834,0.7242433862433866,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.6801058201058204,0.10708180147058834,0.6953312169312172,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.6368253968253971,0.10708180147058834,0.6765291005291008,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6183068783068786,0.10708180147058834,0.6332529100529103,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"نامشان","boundary":[0.5738624338624344,0.10708180147058834,0.6146582010582015,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.557460317460318,0.10708180147058834,0.5702222222222226,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5099470899470904,0.10708180147058834,0.5539259259259264,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4782010582010587,0.10708180147058834,0.5063174603174608,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4559788359788364,0.10708180147058834,0.4746624338624343,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.41798941798941847,0.10708180147058834,0.4524126984126989,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.38899470899470945,0.10708180147058834,0.4143407407407412,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3570370370370375,0.10708180147058834,0.3854349206349211,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32169312169312214,0.10708180147058834,0.35348571428571474,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3173544973544978,0.10708180147058834,0.3217566137566142,0.12472886029411774],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.2591534391534395,0.10708180147058834,0.3138095238095242,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24645502645502687,0.10708180147058834,0.2557037037037041,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"داوران","boundary":[0.20708994708994755,0.10708180147058834,0.24295026455026503,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18825396825396867,0.10708180147058834,0.20358095238095278,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.15015873015873057,0.10708180147058834,0.1847089947089951,0.12472886029411774],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.7912169312169317,0.1312582720588237,0.8249883597883603,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7812698412698417,0.1312582720588237,0.7876613756613762,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"نظراتشان","boundary":[0.7116402116402122,0.1312582720588237,0.7741989417989423,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6953439153439158,0.1312582720588237,0.7081058201058206,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6603174603174607,0.1312582720588237,0.6918264550264556,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6410582010582014,0.1312582720588237,0.6568380952380957,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6206349206349211,0.1312582720588237,0.6375492063492068,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5932275132275137,0.1312582720588237,0.6171005291005295,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5603174603174608,0.1312582720588237,0.5897693121693127,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5382010582010587,0.1312582720588237,0.5568846560846565,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5044444444444448,0.1312582720588237,0.5347259259259263,0.1489053308823531],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.47005291005291,0.13125841911764705,0.5009439153439152,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.43587301587301586,0.13125841911764705,0.46648888888888884,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4242328042328042,0.13125841911764705,0.4313227513227513,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.40434074074074067,0.13125841911764705,0.4206010582010582,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.39068783068783064,0.13125841911764705,0.4037502645502645,0.14890547794117645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3863492063492063,0.13125841911764705,0.39068783068783064,0.14890547794117645],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7907936507936509,0.1554348897058824,0.8000423280423283,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7624338624338626,0.1554348897058824,0.7871407407407409,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7525925925925926,0.1554348897058824,0.7589841269841271,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"سردبیر","boundary":[0.7102645502645503,0.1554348897058824,0.749026455026455,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6748148148148149,0.1554348897058824,0.7067851851851852,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6499174603174603,0.1554348897058824,0.6713100529100529,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6382010582010582,0.1554348897058824,0.6493587301587301,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6234920634920637,0.1554348897058824,0.6346920634920636,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.5895238095238097,0.1554348897058824,0.6199280423280424,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.582435978835979,0.1554348897058824,0.5849121693121695,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.578315343915344,0.1554348897058824,0.5813629629629631,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.5700507936507938,0.1554348897058824,0.577246560846561,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5607365079365081,0.1554348897058824,0.5689693121693123,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5412698412698415,0.1554348897058824,0.5596402116402118,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5249735449735451,0.1554348897058824,0.5377354497354498,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5157587301587303,0.1554348897058824,0.5215111111111113,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.49619047619047635,0.1554348897058824,0.515204232804233,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.4444444444444446,0.1554348897058824,0.49275555555555567,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4106878306878309,0.1554348897058824,0.44096931216931234,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.400846560846561,0.1554348897058824,0.4072380952380954,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.35619047619047634,0.1554348897058824,0.3974539682539684,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.3291005291005292,0.1554348897058824,0.35258835978835995,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.31058201058201074,0.1554348897058824,0.32562116402116414,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.27640211640211654,0.1554348897058824,0.3070179894179895,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.22730158730158745,0.1554348897058824,0.2728973544973547,0.17308194852941183],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22296296296296308,0.1554348897058824,0.22730158730158745,0.17308194852941183],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7871957671957673,0.17969959558823534,0.7999576719576721,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.7501587301587304,0.17969959558823534,0.7836719576719579,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7447619047619051,0.17969959558823534,0.7501164021164025,0.19734665441176477],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7318518518518521,0.17969959558823534,0.7411005291005294,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"صمیمیت،","boundary":[0.6692063492063494,0.17969959558823534,0.7282010582010584,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"دلگرمی","boundary":[0.620634920634921,0.17969959558823534,0.6654751322751327,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6152380952380956,0.17969959558823534,0.6205925925925929,0.19734665441176477],"dir":"ltr"},{"str":"شکیبایی","boundary":[0.5623280423280427,0.17969959558823534,0.611566137566138,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5522751322751327,0.17969959558823534,0.5586666666666671,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.5093121693121697,0.17969959558823534,0.5485396825396829,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.4929312169312174,0.17969959558823534,0.5046433862433867,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4862624338624343,0.17969959558823534,0.49192169312169354,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.4679365079365083,0.17969959558823534,0.48526560846560884,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.4329100529100533,0.17969959558823534,0.4642285714285718,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4200000000000004,0.17969959558823534,0.4292486772486776,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.40614603174603214,0.17969959558823534,0.4152550264550268,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.3834920634920639,0.17969959558823534,0.40094814814814855,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.33312169312169354,0.17969959558823534,0.3798476190476195,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمان","boundary":[0.25936507936507974,0.17969959558823534,0.32941375661375705,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2358730158730163,0.17969959558823534,0.25563597883597927,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.19851851851851893,0.17969959558823534,0.23211851851851892,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.1602116402116406,0.17969959558823534,0.19499470899470941,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15015873015873057,0.17969959558823534,0.15655026455026497,0.19734665441176477],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.7809523809523815,0.20387606617647072,0.8251089947089952,0.22152312500000013],"dir":"rtl"},{"str":"مینماییم","boundary":[0.7247619047619053,0.20387606617647072,0.7774476190476195,0.22152312500000013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.720423280423281,0.20387606617647072,0.7247619047619053,0.22152312500000013],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.781693121693122,0.22805253676470594,0.799993650793651,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"قدردان","boundary":[0.7304761904761907,0.22805253676470594,0.7782793650793652,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.6826455026455028,0.22805253676470594,0.726998941798942,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6663619047619048,0.22805253676470594,0.6791301587301588,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"یافتی","boundary":[0.6280423280423282,0.22805253676470594,0.6657862433862435,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6117460317460318,0.22805253676470594,0.6245079365079366,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6015026455026455,0.22805253676470594,0.6072380952380952,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5874179894179895,0.22805253676470594,0.5930687830687832,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5756613756613758,0.22805253676470594,0.5864126984126985,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5460317460317461,0.22805253676470594,0.5722074074074075,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5048677248677248,0.22805253676470594,0.5425650793650794,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.45417989417989413,0.22805253676470594,0.5014222222222222,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4498412698412698,0.22805253676470594,0.4541375661375661,0.24569959558823534],"dir":"ltr"},{"str":"لطفا","boundary":[0.4144973544973545,0.22805253676470594,0.44632169312169306,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3922751322751323,0.22805253676470594,0.4109925925925926,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان،","boundary":[0.3167195767195773,0.2280525367647061,0.3887492063492069,0.2456995955882355],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2944973544973551,0.2280525367647061,0.3132148148148154,0.2456995955882355],"dir":"rtl"},{"str":"آد","boundary":[0.2802116402116408,0.2280525367647061,0.29102645502645563,0.2456995955882355],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.2576719576719579,0.22805253676470594,0.2791238095238097,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2021164021164024,0.22805253676470594,0.25415449735449763,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.1501587301587304,0.22805253676470594,0.19869629629629654,0.24569959558823534],"dir":"rtl"},{"str":"نوشیروانی","boundary":[0.7586243386243389,0.25222900735294124,0.8250751322751325,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"بابل","boundary":[0.7198941798941803,0.25222900735294124,0.7533206349206353,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6817989417989422,0.25222900735294124,0.7145862433862438,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"بنویسید","boundary":[0.6245502645502649,0.25222900735294124,0.6783407407407411,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6147089947089951,0.25222900735294124,0.6211005291005296,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5928042328042333,0.25222900735294124,0.6111936507936513,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5674074074074078,0.25222900735294124,0.5893037037037042,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.56021798941799,0.25222900735294124,0.5627957671957676,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5531280423280428,0.25222900735294124,0.5590708994708998,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":"رسهای","boundary":[0.4932275132275138,0.25222900735294124,0.5520338624338629,0.26987606617647064],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2985185185185185,0.2522288602941177,0.30408465608465607,0.2698759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"ddg_davood@yahoo.com","boundary":[0.30761904761904757,0.25543536017922797,0.49000248677248676,0.27017065429687503],"dir":"ltr"},{"str":"داود","boundary":[0.27449735449735446,0.2522288602941177,0.29845079365079363,0.2698759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"دومیری","boundary":[0.21544973544973545,0.2522288602941177,0.271005291005291,0.2698759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"گنجی","boundary":[0.16592592592592592,0.2522288602941177,0.2119978835978836,0.2698759191176471],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.16,0.2522288602941177,0.16586243386243385,0.2698759191176471],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.15015873015873016,0.2522288602941177,0.15655026455026455,0.2698759191176471],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5787301587301588,0.2764053308823529,0.5842962962962963,0.2940523897058823],"dir":"ltr"},{"str":"sha.hashemi.kachapi@gmail.com","boundary":[0.5878306878306878,0.2796118307674632,0.8253488677248679,0.2943471248851103],"dir":"ltr"},{"str":"سید","boundary":[0.5554497354497354,0.2764053308823529,0.5787619047619048,0.2940523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"حبیبالله","boundary":[0.49936507936507946,0.2764053308823529,0.5519407407407407,0.2940523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"هاشمیکچپی","boundary":[0.4172486772486773,0.2764053308823529,0.4958730158730159,0.2940523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.41132275132275137,0.2764053308823529,0.4172275132275133,0.2940523897058823],"dir":"ltr"},{"str":"ایمیل","boundary":[0.37238095238095253,0.2764053308823529,0.40441269841269856,0.2940523897058823],"dir":"rtl"},{"str":"بفرستید","boundary":[0.32476190476190486,0.2764053308823529,0.3688846560846562,0.2940523897058823],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32042328042328055,0.2764053308823529,0.32476190476190486,0.2940523897058823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15016,0.08291,0.82535,0.29435],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/9418d4106aa0f09bdd53a2a12d7d808f.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/fcf6c3a7bce5696ae1ee39a0763f1e8b.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/b35f0eb84590c32cb627b646b7e436f0.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/1a106e99ab7e7201ed11e000879440c7.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.15101,0.19107,0.17493,0.08858]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7317473015873015,0.19107241856617638,0.8250683492063491,0.22045477150735285],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6518519682539682,0.19107241856617638,0.7260457777777778,0.22045477150735285],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65185,0.19107,0.82507,0.22045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"١","boundary":[0.8142857142857143,0.2925665211397059,0.8250367195767195,0.317537109375],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7516408465608465,0.3007351792279412,0.808097798941799,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7357672910052909,0.3007351792279412,0.7484591640211639,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"نانوتکنولوژی،","boundary":[0.6474063703703703,0.3007351792279412,0.7327250370370368,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیک،","boundary":[0.5694173862433862,0.3007351792279412,0.6443951005291004,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"میکرومکانیک","boundary":[0.48275091005290993,0.3007351792279412,0.5663596402116401,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.472274402116402,0.3007351792279412,0.47969122751322735,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.41513192592592585,0.3007351792279412,0.46909271957671955,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.1613747619047619,0.30868161190257354,0.24054142857142863,0.3204169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24073987301587305,0.30868161190257354,0.3251843174603175,0.3204169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253954285714286,0.30868161190257354,0.40983987301587305,0.3204169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.151005291005291,0.3007351792279412,0.1579573544973545,0.3168822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.802115417989418,0.32676423805147065,0.8100744656084656,0.34291129687500005],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.32676423805147065,0.8019953544973546,0.34291129687500005],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7860307830687832,0.32676423805147065,0.7939898306878308,0.34291129687500005],"dir":"rtl"},{"str":"نانوتکنولوژی","boundary":[0.7176701164021164,0.32676423805147065,0.7827638941798942,0.34291129687500005],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1640243386243386,0.3347111707261029,0.2881506349206349,0.34644646484374997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.288361746031746,0.3347111707261029,0.37280619047619046,0.34644646484374997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37301730158730156,0.3347111707261029,0.45746174603174605,0.34644646484374997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4576728571428571,0.3347111707261029,0.5421173015873015,0.34644646484374997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5423284126984127,0.3347111707261029,0.6267728571428571,0.34644646484374997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6269839682539683,0.3347111707261029,0.7114284126984127,0.34644646484374997],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.151005291005291,0.32676473805147055,0.15896433862433865,0.34291179687499995],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.34829361158088235,0.7951536719576721,0.3644406704044117],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.34829361158088235,0.7870745608465608,0.3644406704044117],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.34829361158088235,0.7789644656084657,0.3644406704044117],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.34829361158088235,0.7708853544973546,0.3644406704044117],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.34829361158088235,0.7628798306878308,0.3644406704044117],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7038105291005292,0.34829361158088235,0.7516325925925926,0.3644406704044117],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6910063386243387,0.34829361158088235,0.7004642433862435,0.3644406704044117],"dir":"rtl"},{"str":"نانوتکنولوژی","boundary":[0.622539164021164,0.34829361158088235,0.6876251957671958,0.3644406704044117],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1640215449735449,0.3562404354319853,0.2775669523809523,0.3679757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2777780634920634,0.3562404354319853,0.36222250793650784,0.3679757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36243361904761895,0.3562404354319853,0.4468780634920634,0.3679757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4470891746031745,0.3562404354319853,0.531533619047619,0.3679757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.53174473015873,0.3562404354319853,0.6161891746031745,0.3679757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.151005291005291,0.34829400275735295,0.15896433862433865,0.3644410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.36947087040441173,0.7951536719576721,0.38561792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.36947087040441173,0.7870745608465608,0.38561792922794114],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.36947087040441173,0.7789644656084657,0.38561792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.36947087040441173,0.7708853544973546,0.38561792922794114],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.36947087040441173,0.7628798306878308,0.38561792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"خاستگاهها","boundary":[0.6954486878306879,0.36947087040441173,0.7515028465608466,0.38561792922794114],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.16402481481481473,0.3774169060202205,0.26698792592592585,0.3891522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26719903703703696,0.3774169060202205,0.3516434814814814,0.3891522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3518545925925925,0.3774169060202205,0.43629903703703693,0.3891522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43651014814814804,0.3774169060202205,0.5209545925925925,0.3891522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5211657037037035,0.3774169060202205,0.605610148148148,0.3891522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6058212592592591,0.3774169060202205,0.6902657037037035,0.3891522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.151005291005291,0.3694704733455882,0.15896433862433865,0.3856175321691176],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.3907345351102941,0.7951536719576721,0.40688159393382356],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.3907345351102941,0.7870745608465608,0.40688159393382356],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.3907345351102941,0.7789644656084657,0.40688159393382356],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.3907345351102941,0.7708853544973546,0.40688159393382356],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.3907345351102941,0.7628798306878308,0.40688159393382356],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7143916084656085,0.3907345351102941,0.7517158624338626,0.40688159393382356],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6748151957671958,0.3907345351102941,0.7111924973544974,0.40688159393382356],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.16402134391534395,0.3986816119025735,0.2458268994708995,0.4104169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.246032380952381,0.3986816119025735,0.33047682539682544,0.4104169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33068793650793654,0.3986816119025735,0.415132380952381,0.4104169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4153434920634921,0.3986816119025735,0.49978793650793657,0.4104169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4999990476190476,0.3986816119025735,0.5844434920634921,0.4104169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5846546031746032,0.3986816119025735,0.6690990476190476,0.4104169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.151005291005291,0.3907351792279412,0.15896433862433865,0.40688223805147067],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.411912046875,0.7951536719576721,0.42805910569852945],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.411912046875,0.7870745608465608,0.42805910569852945],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.411912046875,0.7789644656084657,0.42805910569852945],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.411912046875,0.7628798306878308,0.42805910569852945],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.411912046875,0.7708853544973546,0.42805910569852945],"dir":"ltr"},{"str":"نانومواد","boundary":[0.7139675132275133,0.411912046875,0.7516422751322751,0.42805910569852945],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.151005291005291,0.4119116498161765,0.15896433862433865,0.4280587086397059],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.16402238095238098,0.41985808249080875,0.2855041587301588,0.43159337660845587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857152698412699,0.41985808249080875,0.3701597142857143,0.43159337660845587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703708253968254,0.41985808249080875,0.4548152698412699,0.43159337660845587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502638095238096,0.41985808249080875,0.5394708253968253,0.43159337660845587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396819365079365,0.41985808249080875,0.6241263809523809,0.43159337660845587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243374920634921,0.41985808249080875,0.7087819365079365,0.43159337660845587],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.802115417989418,0.43370533511029413,0.8100744656084656,0.44985239393382354],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.43370533511029413,0.8019953544973546,0.44985239393382354],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7860307830687832,0.43370533511029413,0.7939898306878308,0.44985239393382354],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیکها","boundary":[0.7116398306878308,0.43370533511029413,0.7827503386243387,0.44985239393382354],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.151005291005291,0.4337057674632353,0.1591967195767196,0.4498528262867647],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.1640247407407408,0.4416522001378676,0.28286059259259266,0.45338749425551467],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28307170370370377,0.4416522001378676,0.3675161481481482,0.45338749425551467],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3677272592592593,0.4416522001378676,0.4521717037037038,0.45338749425551467],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45238281481481485,0.4416522001378676,0.5368272592592592,0.45338749425551467],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5370383703703704,0.4416522001378676,0.6214828148148148,0.45338749425551467],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.621693925925926,0.4416522001378676,0.7061383703703704,0.45338749425551467],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.802115417989418,0.4559402674632353,0.8100744656084656,0.47208732628676475],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.4559402674632353,0.8019953544973546,0.47208732628676475],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7860307830687832,0.4559402674632353,0.7939898306878308,0.47208732628676475],"dir":"rtl"},{"str":"میکرومکانیکها","boundary":[0.6973522751322753,0.4559402674632353,0.7827774497354498,0.47208732628676475],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.151005291005291,0.4559410615808824,0.15896433862433865,0.4720881204044118],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.1640242116402116,0.4638874942555146,0.26963324867724864,0.47562278837316174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26984435978835974,0.4638874942555146,0.3542888042328042,0.47562278837316174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3544999153439153,0.4638874942555146,0.4389443597883597,0.47562278837316174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4391554708994708,0.4638874942555146,0.5235999153439154,0.47562278837316174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5238110264550264,0.4638874942555146,0.6082554708994709,0.47562278837316174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.608466582010582,0.4638874942555146,0.6929110264550264,0.47562278837316174],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.802115417989418,0.47808836746323524,0.8100744656084656,0.4942354262867647],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7860307830687832,0.47808836746323524,0.7939898306878308,0.4942354262867647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.47808836746323524,0.8019953544973546,0.4942354262867647],"dir":"ltr"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.7380944656084657,0.47808836746323524,0.7827542116402116,0.4942354262867647],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1640249947089947,0.4860345530790441,0.3093158835978836,0.49776984719669115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3095269947089947,0.4860345530790441,0.39397143915343913,0.49776984719669115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39418255026455024,0.4860345530790441,0.4786269947089947,0.49776984719669115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4788381058201058,0.4860345530790441,0.5632825502645502,0.49776984719669115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5634936613756614,0.4860345530790441,0.6479381058201058,0.49776984719669115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.648149216931217,0.4860345530790441,0.7325936613756614,0.49776984719669115],"dir":"ltr"},{"str":"٨","boundary":[0.151005291005291,0.4780881204044118,0.15896433862433865,0.4942351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.4996169939338235,0.7951536719576721,0.5157640527573529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.4996169939338235,0.7708853544973546,0.5157640527573529],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.771005417989418,0.4996169939338235,0.7789644656084657,0.5157640527573529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.4996169939338235,0.7870745608465608,0.5157640527573529],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.4996169939338235,0.7628798306878308,0.5157640527573529],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.4996169939338235,0.751713925925926,0.5157640527573529],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.16402294179894175,0.5075639648437499,0.29079516402116395,0.5192992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.5075639648437499,0.3754507195767195,0.5192992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.5075639648437499,0.4601062751322751,0.5192992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.5075639648437499,0.5447618306878306,0.5192992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.5075639648437499,0.6294173862433862,0.5192992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.5075639648437499,0.7140729417989418,0.5192992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"٨","boundary":[0.151005291005291,0.49961753216911764,0.15896433862433865,0.515764590992647],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.5207943998161765,0.7951536719576721,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5207943998161765,0.7708853544973546,0.5369414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.771005417989418,0.5207943998161765,0.7789644656084657,0.5369414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5207943998161765,0.7870745608465608,0.5369414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.5207943998161765,0.7628798306878308,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.7265606243386243,0.5207943998161765,0.7516577671957672,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"نانوس","boundary":[0.6975652910052911,0.5207943998161765,0.7232530687830689,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.692807291005291,0.5207943998161765,0.6966415767195767,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6891104973544974,0.5207943998161765,0.6919765291005292,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6674080529100529,0.5207943998161765,0.6882061481481482,0.5369414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.1640225291005291,0.5287404354319852,0.237911417989418,0.5404757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2380971957671958,0.5287404354319852,0.3225416402116402,0.5404757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32275275132275133,0.5287404354319852,0.40719719576719576,0.5404757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40740830687830687,0.5287404354319852,0.49185275132275136,0.5404757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4920638624338624,0.5287404354319852,0.5765083068783068,0.5404757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.576719417989418,0.5287404354319852,0.6611638624338624,0.5404757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"٩","boundary":[0.151005291005291,0.520794002757353,0.15896433862433865,0.5369410615808824],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.5420580645220588,0.7951536719576721,0.5582051233455884],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5420580645220588,0.7708853544973546,0.5582051233455884],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.771005417989418,0.5420580645220588,0.7789644656084657,0.5582051233455884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5420580645220588,0.7870745608465608,0.5582051233455884],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.5420580645220588,0.7628798306878308,0.5582051233455884],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.6956597671957673,0.5420580645220588,0.7516461481481481,0.5582051233455884],"dir":"rtl"},{"str":"خنککننده","boundary":[0.6339664973544974,0.5420580645220588,0.6925206878306879,0.5582051233455884],"dir":"rtl"},{"str":"هوشمند","boundary":[0.5875116084656086,0.5420580645220588,0.6307402751322752,0.5582051233455884],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.16402123809523816,0.5500051413143382,0.24318790476190486,0.5617404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2433863492063493,0.5500051413143382,0.3278307936507937,0.5617404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3280419047619048,0.5500051413143382,0.41248634920634925,0.5617404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41269746031746035,0.5500051413143382,0.49714190476190484,0.5617404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4973530158730159,0.5500051413143382,0.5817974603174604,0.5617404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"٩","boundary":[0.151005291005291,0.5420587086397058,0.15896433862433865,0.5582057674632354],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.5632355762867647,0.7951536719576721,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.5632355762867647,0.7628798306878308,0.5793826351102941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5632355762867647,0.7708853544973546,0.5793826351102941],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.771005417989418,0.5632355762867647,0.7789644656084657,0.5793826351102941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5632355762867647,0.7870745608465608,0.5793826351102941],"dir":"ltr"},{"str":"وا","boundary":[0.7432901164021165,0.5632355762867647,0.751721671957672,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"کنش","boundary":[0.714389671957672,0.5632355762867647,0.742709164021164,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"تحر","boundary":[0.6911360846560848,0.5632355762867647,0.7110550052910055,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6681458624338625,0.5632355762867647,0.6905822433862435,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیالات","boundary":[0.6088867830687832,0.5632355762867647,0.6648712275132276,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5813748148148149,0.5632355762867647,0.6057767513227514,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5623563703703705,0.5632355762867647,0.5780788783068784,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"بردهای","boundary":[0.5224333227513228,0.5632355762867647,0.5619109735449737,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.47788395767195785,0.5632355762867647,0.5191857989417991,0.5793826351102941],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.17195912169312172,0.5711816119025735,0.3040231957671958,0.5829169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3042343068783069,0.5711816119025735,0.3886787513227513,0.5829169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3888898624338624,0.5711816119025735,0.4733343068783069,0.5829169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"١٠","boundary":[0.151005291005291,0.5632351792279412,0.16689240211640213,0.5793822380514707],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.7871946243386244,0.584412046875,0.7951536719576721,0.6005591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7547097037037037,0.584412046875,0.7629011322751323,0.6005591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.584412046875,0.7708853544973546,0.6005591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.771005417989418,0.584412046875,0.7789644656084657,0.6005591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.584412046875,0.7870745608465608,0.6005591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7356602751322752,0.584412046875,0.7514679894179894,0.6005591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"بردها","boundary":[0.7082548148148149,0.584412046875,0.7352342433862434,0.6005591056985294],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.17195968253968263,0.5923580824908088,0.2802132380952382,0.6040933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2804243492063493,0.5923580824908088,0.3648687936507937,0.6040933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3650799047619048,0.5923580824908088,0.44952434920634926,0.6040933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44973546031746037,0.5923580824908088,0.5341799047619048,0.6040933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5343910158730159,0.5923580824908088,0.6188354603174603,0.6040933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6190465714285714,0.5923580824908088,0.7034910158730159,0.6040933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"١٠","boundary":[0.151005291005291,0.5844116498161765,0.16689240211640213,0.600558708639706],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7842317671957673,0.6062941439338235,0.8101131957671959,0.6224412027573529],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.1719596296296297,0.6142404354319853,0.27227681481481486,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27248792592592597,0.6142404354319853,0.3569323703703704,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3571434814814815,0.6142404354319853,0.44158792592592594,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44179903703703705,0.6142404354319853,0.5262434814814815,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5264545925925926,0.6142404354319853,0.6108990370370371,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6111101481481481,0.6142404354319853,0.6955545925925926,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6957657037037037,0.6142404354319853,0.7802101481481482,0.6259757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"١٠","boundary":[0.151005291005291,0.606294002757353,0.16689240211640213,0.6224410615808824],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8115343915343916,0.6432135799632354,0.8250704761904761,0.6681841681985295],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.7635966349206351,0.6513822380514707,0.802262888888889,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7531201269841271,0.6513822380514707,0.7605369523809524,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7129085396825398,0.6513822380514707,0.7499268253968254,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"شبهغیرخطی","boundary":[0.629102285714286,0.6513822380514707,0.7097965714285717,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6116407936507939,0.6513822380514707,0.6260174285714288,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"نانولوله","boundary":[0.5648683174603177,0.6513822380514707,0.608606285714286,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"کربنی","boundary":[0.5228577142857145,0.6513822380514707,0.5616982539682542,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.17196037037037043,0.6593286707261029,0.26434118518518523,0.67106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26455229629629634,0.6593286707261029,0.3489967407407408,0.67106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492078518518519,0.6593286707261029,0.4336522962962963,0.67106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4338634074074074,0.6593286707261029,0.5183078518518519,0.67106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.151005291005291,0.6513822380514707,0.1673223068783069,0.6675292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.802115417989418,0.677411296875,0.8100744656084656,0.6935583556985294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.677411296875,0.8019953544973546,0.6935583556985294],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7860307830687832,0.677411296875,0.7939898306878308,0.6935583556985294],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7348120846560847,0.677411296875,0.782823925925926,0.6935583556985294],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7220078941798942,0.677411296875,0.7314657989417991,0.6935583556985294],"dir":"rtl"},{"str":"نانولولههای","boundary":[0.6594683703703704,0.677411296875,0.7187100211640213,0.6935583556985294],"dir":"rtl"},{"str":"کربنی","boundary":[0.6241251640211641,0.677411296875,0.6562440846560847,0.6935583556985294],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.17195880423280424,0.6853580824908088,0.2802123597883598,0.6970933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2804234708994709,0.6853580824908088,0.36486791534391533,0.6970933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36507902645502643,0.6853580824908088,0.44952347089947087,0.6970933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4497345820105819,0.6853580824908088,0.5341790264550265,0.6970933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5343901375661375,0.6853580824908088,0.618834582010582,0.6970933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.151005291005291,0.6774116498161765,0.16689240211640213,0.6935587086397059],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7871946243386244,0.6989405233455883,0.7951536719576721,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.6989405233455883,0.7870745608465608,0.7150875821691177],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.6989405233455883,0.7789644656084657,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.6989405233455883,0.7708853544973546,0.7150875821691177],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.6989405233455883,0.7628798306878308,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"نانولولههای","boundary":[0.6924858306878309,0.6989405233455883,0.7516248465608467,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.669840306878307,0.6989405233455883,0.6892673544973547,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6614010052910053,0.6989405233455883,0.6688836719576721,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6540906878306879,0.6989405233455883,0.6603533544973545,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6509070687830688,0.6989405233455883,0.653141798941799,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.6409514814814816,0.6989405233455883,0.6498555449735451,0.7150875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.17195795767195768,0.7068874942555147,0.24320795767195766,0.7186227883731617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24338669841269842,0.7068874942555147,0.3278311428571429,0.7186227883731617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3280422539682539,0.7068874942555147,0.4124866984126984,0.7186227883731617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41269780952380947,0.7068874942555147,0.49714225396825396,0.7186227883731617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.497353365079365,0.7068874942555147,0.5817978095238094,0.7186227883731617],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5870899470899471,0.6989410615808824,0.5924928042328043,0.7150881204044118],"dir":"ltr"},{"str":"SWNT","boundary":[0.5924867724867725,0.7034322294347426,0.6323797354497355,0.7151675235523898],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6324850687830689,0.6989405233455883,0.6376671640211641,0.7150875821691177],"dir":"ltr"},{"str":"١۴","boundary":[0.151005291005291,0.6989410615808824,0.16689240211640213,0.7150881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7871946243386244,0.7201179292279413,0.7951536719576721,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7201179292279413,0.7870745608465608,0.7362649880514707],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.7201179292279413,0.7789644656084657,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7201179292279413,0.7708853544973546,0.7362649880514707],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.7201179292279413,0.7628798306878308,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"نانولولههای","boundary":[0.6924858306878309,0.7201179292279413,0.7516248465608467,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6687829735449736,0.7201179292279413,0.6893816084656086,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6570632275132275,0.7201179292279413,0.6645458941798943,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6497529100529101,0.7201179292279413,0.6560155767195768,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.646569291005291,0.7201179292279413,0.6488040211640212,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"رهای","boundary":[0.6209512275132277,0.7201179292279413,0.6455177671957674,0.7362649880514707],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.17195965079365078,0.72806396484375,0.3040237248677249,0.7397992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30423483597883594,0.72806396484375,0.38867928042328037,0.7397992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3888903915343915,0.72806396484375,0.47333483597883597,0.7397992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.473545947089947,0.72806396484375,0.5579903915343915,0.7397992589613971],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5624338624338624,0.7201175321691177,0.5678367195767196,0.7362645909926472],"dir":"ltr"},{"str":"MWNT","boundary":[0.5678306878306878,0.724608700022978,0.6123877989417988,0.736343994140625],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.612484814814815,0.7201179292279413,0.6176669100529102,0.7362649880514707],"dir":"ltr"},{"str":"١۴","boundary":[0.151005291005291,0.7201175321691177,0.16689240211640213,0.7362645909926472],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7871946243386244,0.7413815939338236,0.7951536719576721,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7413815939338236,0.7870745608465608,0.7575286527573529],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.7413815939338236,0.7789644656084657,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7413815939338236,0.7708853544973546,0.7575286527573529],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.7413815939338236,0.7628798306878308,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"نانولولههای","boundary":[0.6924858306878309,0.7413815939338236,0.7516248465608467,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6828691322751324,0.7413815939338236,0.6883184656084657,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6770537989417991,0.7413815939338236,0.6819028148148149,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6685970687830689,0.7413815939338236,0.6760797354497357,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6612867513227514,0.7413815939338236,0.667549417989418,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6581031322751324,0.7413815939338236,0.6603378624338625,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.6481475449735451,0.7413815939338236,0.6570516084656086,0.7575286527573529],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.17196027513227521,0.749328670726103,0.248488052910053,0.76106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2486794603174604,0.749328670726103,0.33312390476190484,0.76106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33333501587301595,0.749328670726103,0.4177794603174604,0.76106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4179905714285715,0.749328670726103,0.502435015873016,0.76106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.502646126984127,0.749328670726103,0.5870905714285715,0.76106396484375],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5919576719576719,0.7413822380514707,0.5973605291005291,0.757529296875],"dir":"ltr"},{"str":"DWNT","boundary":[0.5973544973544973,0.745873405905331,0.6395710899470899,0.7576087000229781],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6396811322751323,0.7413815939338236,0.6448632275132277,0.7575286527573529],"dir":"ltr"},{"str":"١۴","boundary":[0.151005291005291,0.7413822380514707,0.16689240211640213,0.757529296875],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.802115417989418,0.7631759233455883,0.8100744656084656,0.7793229821691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.7631759233455883,0.8019953544973546,0.7793229821691177],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7860307830687832,0.7631759233455883,0.7939898306878308,0.7793229821691177],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7632787513227514,0.7631759233455883,0.7827057989417989,0.7793229821691177],"dir":"rtl"},{"str":"ردیف","boundary":[0.7324844021164022,0.7631759233455883,0.7599924973544974,0.7793229821691177],"dir":"rtl"},{"str":"SWCNT","boundary":[0.6798941798941799,0.7676675235523897,0.7292519576719577,0.7794028176700368],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.6670900105820105,0.7631763556985294,0.6765479153439152,0.7793234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6417992169312168,0.7631763556985294,0.6631027407407406,0.7793234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"دستهای","boundary":[0.5954508359788357,0.7631763556985294,0.638532328042328,0.7793234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5837039788359786,0.7631763556985294,0.5922904550264548,0.7793234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"نانولوله","boundary":[0.5456089947089945,0.7631763556985294,0.5804177248677247,0.7793234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.17196007407407407,0.7711227883731617,0.28550548148148147,0.7828580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857165925925926,0.7711227883731617,0.370161037037037,0.7828580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703721481481481,0.7711227883731617,0.4548165925925926,0.7828580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502770370370366,0.7711227883731617,0.5394721481481481,0.7828580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"١۶","boundary":[0.151005291005291,0.7631763556985294,0.16689240211640213,0.7793234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7871946243386244,0.7847052292279412,0.7951536719576721,0.8008522880514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7847052292279412,0.7870745608465608,0.8008522880514706],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.7847052292279412,0.7789644656084657,0.8008522880514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7847052292279412,0.7708853544973546,0.8008522880514706],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.7847052292279412,0.7628798306878308,0.8008522880514706],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.7847052292279412,0.751713925925926,0.8008522880514706],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.17195931216931212,0.7926522001378676,0.29079516402116395,0.8043874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.7926522001378676,0.3754507195767195,0.8043874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.7926522001378676,0.4601062751322751,0.8043874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.7926522001378676,0.5447618306878306,0.8043874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.7926522001378676,0.6294173862433862,0.8043874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.7926522001378676,0.7140729417989418,0.8043874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"١۶","boundary":[0.151005291005291,0.7847057674632352,0.16689240211640213,0.8008528262867647],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.802115417989418,0.8065882615808823,0.8100744656084656,0.8227353204044117],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.8065882615808823,0.8019953544973546,0.8227353204044117],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7859262116402117,0.8065882615808823,0.7938852592592593,0.8227353204044117],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.777672814814815,0.8065882615808823,0.7858061481481483,0.8227353204044117],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7698415767195769,0.8065882615808823,0.7778006243386245,0.8227353204044117],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون","boundary":[0.704339195767196,0.8065882615808823,0.7665456402116404,0.8227353204044117],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.17196115343915339,0.8145345530790441,0.2749242645502645,0.8262698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2751353756613756,0.8145345530790441,0.35957982010582,0.8262698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3597909312169311,0.8145345530790441,0.44423537566137555,0.8262698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44444648677248666,0.8145345530790441,0.5288909312169312,0.8262698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5291020423280423,0.8145345530790441,0.6135464867724867,0.8262698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6137575978835978,0.8145345530790441,0.6982020423280423,0.8262698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"١٧","boundary":[0.151005291005291,0.8065881204044116,0.16689240211640213,0.8227351792279411],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7871946243386244,0.8281169939338234,0.7951536719576721,0.8442640527573528],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.8281169939338234,0.7870745608465608,0.8442640527573528],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.8281169939338234,0.7789644656084657,0.8442640527573528],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.8281169939338234,0.7708853544973546,0.8442640527573528],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.8281169939338234,0.7628798306878308,0.8442640527573528],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7466673862433862,0.8281169939338234,0.7548007195767196,0.8442640527573528],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7388361481481481,0.8281169939338234,0.7467951957671958,0.8442640527573528],"dir":"rtl"},{"str":"شماتیک","boundary":[0.6906868148148148,0.8281169939338234,0.7355479576719576,0.8442640527573528],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6556611957671958,0.8281169939338234,0.6874877037037038,0.8442640527573528],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17196049735449725,0.8360639648437499,0.3119609417989417,0.847799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3121720529100528,0.8360639648437499,0.3966164973544972,0.847799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39682760846560833,0.8360639648437499,0.4812720529100528,0.847799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48148316402116387,0.8360639648437499,0.5659276084656083,0.847799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5661387195767195,0.8360639648437499,0.6505831640211639,0.847799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"١٧","boundary":[0.151005291005291,0.8281175321691175,0.16689240211640213,0.844264590992647],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7721692592592593,0.8492943998161764,0.7801283068783069,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.8492943998161764,0.7720491957671959,0.8654414586397058],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.755980052910053,0.8492943998161764,0.7639391005291006,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.8492943998161764,0.7558599894179896,0.8654414586397058],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.8492943998161764,0.7478544656084658,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.8492943998161764,0.7397753544973547,0.8654414586397058],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7238107830687831,0.8492943998161764,0.7317698306878309,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6968274814814815,0.8492943998161764,0.7206213544973546,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6875167513227514,0.8492943998161764,0.6958359894179895,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6837134497354498,0.8492943998161764,0.6865136402116403,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6669858941798943,0.8492943998161764,0.6827916719576721,0.8654414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"SWCNT","boundary":[0.6142857142857143,0.8537851706112132,0.6636575661375662,0.8655204647288602],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6008463703703703,0.8492940027573528,0.6109084656084656,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5859449417989416,0.8492940027573528,0.5966751322751321,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5798062116402115,0.8492940027573528,0.5849979894179893,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5630689735449734,0.8492940027573528,0.5789522116402115,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5403169417989417,0.8492940027573528,0.5597478624338624,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.5227508783068783,0.8492940027573528,0.5370055132275132,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.17196037037037043,0.8572404354319851,0.26434118518518523,0.8689757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26455229629629634,0.8572404354319851,0.3489967407407408,0.8689757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492078518518519,0.8572404354319851,0.4336522962962963,0.8689757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4338634074074074,0.8572404354319851,0.5183078518518519,0.8689757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"١٨","boundary":[0.151005291005291,0.8492940027573528,0.16689240211640213,0.8654410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7721692592592593,0.8704708704044117,0.7801283068783069,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.8704708704044117,0.7720491957671959,0.8866179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.755980052910053,0.8704708704044117,0.7639391005291006,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.8704708704044117,0.7558599894179896,0.8866179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.8704708704044117,0.7478544656084658,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.8704708704044117,0.7397753544973547,0.8866179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7238107830687831,0.8704708704044117,0.7317698306878309,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6939691957671956,0.8704708704044117,0.7204741798941797,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.6782408783068783,0.8704708704044117,0.6907197354497354,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"بعات","boundary":[0.6524872592592592,0.8704708704044117,0.6776967195767195,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیلی","boundary":[0.5928040846560846,0.8704708704044117,0.6492455449735449,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5837044338624339,0.8704708704044117,0.5895526878306879,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5512175767195767,0.8704708704044117,0.5803794497354497,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5289961481481482,0.8704708704044117,0.547989417989418,0.8866179292279412],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.17196076190476198,0.8784169060202206,0.26963202116402124,0.8901522001378677],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26984313227513235,0.8784169060202206,0.3542875767195768,0.8901522001378677],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3544986878306879,0.8784169060202206,0.4389431322751323,0.8901522001378677],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4391542433862434,0.8784169060202206,0.5235986878306879,0.8901522001378677],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠","boundary":[0.151005291005291,0.8704704733455882,0.16689240211640213,0.8866175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7721692592592593,0.8917345351102941,0.7801283068783069,0.9078815939338236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.8917345351102941,0.7720491957671959,0.9078815939338236],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.755980052910053,0.8917345351102941,0.7639391005291006,0.9078815939338236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.8917345351102941,0.7558599894179896,0.9078815939338236],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.8917345351102941,0.7478544656084658,0.9078815939338236],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7238107830687831,0.8917345351102941,0.7317698306878309,0.9078815939338236],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.8917345351102941,0.7397753544973547,0.9078815939338236],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6939711322751324,0.8917345351102941,0.7204761164021165,0.9078815939338236],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.6623305291005291,0.8917345351102941,0.6907778306878307,0.9078815939338236],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.6229651957671959,0.8917345351102941,0.6590907513227514,0.9078815939338236],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1719587936507937,0.8996816119025735,0.3198956084656085,0.9114169060202205],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3201067195767196,0.8996816119025735,0.40455116402116403,0.9114169060202205],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40476227513227514,0.8996816119025735,0.48920671957671963,0.9114169060202205],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4894178306878307,0.8996816119025735,0.5738622751322752,0.9114169060202205],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5802116402116403,0.8917351792279411,0.5856144973544974,0.9078822380514705],"dir":"ltr"},{"str":"FEM","boundary":[0.5856084656084657,0.8962263470818014,0.6145109841269841,0.9079616411994484],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6146052910052912,0.8917345351102941,0.6196808783068785,0.9078815939338236],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢","boundary":[0.151005291005291,0.8917351792279411,0.16689240211640213,0.9078822380514705],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15101,0.29257,0.82507,0.91142],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/c35f596b972ad0d9f5ea71474b8d043c.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/6d14651af9fccd1bb5a42ea6d21b7761.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.17598,0.08226,0.14996,0.10155]},"elements":[{"words":[{"str":"٢","boundary":[0.8121693121693122,0.08226459099264709,0.8201283597883599,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039159153439154,0.08226459099264709,0.8120492486772487,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959801058201059,0.08226459099264709,0.8039391534391536,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877267089947091,0.08226459099264709,0.7958600423280425,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.779895470899471,0.08226459099264709,0.7878545185185187,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519594074074075,0.08226459099264709,0.7766111534391535,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.19577135449735444,0.09021102366727944,0.3225435767195767,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3227546878306878,0.09021102366727944,0.4071991322751322,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4074102433862433,0.09021102366727944,0.49185468783068775,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4920657989417988,0.09021102366727944,0.5765102433862432,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5767213544973544,0.09021102366727944,0.6611657989417988,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.66137691005291,0.09021102366727944,0.7458213544973544,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣","boundary":[0.17597883597883598,0.08226459099264709,0.1918659470899471,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.10344145863970586,0.8051018518518519,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.10344145863970586,0.7970227407407408,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.780953597883598,0.10344145863970586,0.7889126455026456,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.10344145863970586,0.7808335343915345,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.764868962962963,0.10344145863970586,0.7728280105820107,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.10344145863970586,0.7647488994708995,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7487843280423281,0.10344145863970586,0.7567433756613757,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7328042645502646,0.10344145863970586,0.7455542328042328,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.7083597248677249,0.10344145863970586,0.7295877248677248,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6795774074074075,0.10344145863970586,0.70508508994709,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"مش","boundary":[0.6533338518518519,0.10344145863970586,0.6763860423280423,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.19576968253968263,0.1113874942555147,0.30931508994709006,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3095262010582011,0.1113874942555147,0.39397064550264554,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39418175661375665,0.1113874942555147,0.47862620105820114,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4788373121693122,0.1113874942555147,0.5632817566137567,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5634928677248678,0.1113874942555147,0.6479373121693123,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣","boundary":[0.17597883597883598,0.10344106158088233,0.1918659470899471,0.11958812040441175],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.12470512334558823,0.8051018518518519,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.12470512334558823,0.7970227407407408,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.780953597883598,0.12470512334558823,0.7889126455026456,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.12470512334558823,0.7808335343915345,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.764868962962963,0.12470512334558823,0.7728280105820107,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.12470512334558823,0.7647488994708995,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7487843280423281,0.12470512334558823,0.7567433756613757,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7328042645502646,0.12470512334558823,0.7455542328042328,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.720216962962963,0.12470512334558823,0.7287956931216931,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7045506137566138,0.12470512334558823,0.719461724867725,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.1957679788359787,0.1326522001378677,0.2749346455026454,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27513308994708985,0.1326522001378677,0.3595775343915343,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3597886455026454,0.1326522001378677,0.4442330899470898,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4444442010582009,0.1326522001378677,0.5288886455026454,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5290997566137564,0.1326522001378677,0.6135442010582008,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.613755312169312,0.1326522001378677,0.6981997566137564,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴","boundary":[0.17597883597883598,0.12470576746323533,0.1918659470899471,0.14085282628676474],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.14588263511029412,0.8051018518518519,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.14588263511029412,0.7970227407407408,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.780953597883598,0.14588263511029412,0.7889126455026456,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.14588263511029412,0.7808335343915345,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.764868962962963,0.14588263511029412,0.7728280105820107,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.14588263511029412,0.7647488994708995,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7487843280423281,0.14588263511029412,0.7567433756613757,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.7162974708994708,0.14588263511029412,0.7455968359788359,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"سنجی","boundary":[0.6779914074074074,0.14588263511029412,0.713018962962963,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6481498201058201,0.14588263511029412,0.6746548042328042,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.19576919576719598,0.15382881778492644,0.2696580846560849,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26984386243386266,0.15382881778492644,0.3542883068783071,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3544994179894182,0.15382881778492644,0.43894386243386263,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43915497354497374,0.15382881778492644,0.5235994179894182,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5238105291005293,0.15382881778492644,0.6082549735449737,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"GDQ","boundary":[0.6142857142857143,0.1503735529641544,0.6447532698412699,0.16210884708180145],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵","boundary":[0.17597883597883598,0.14588238511029408,0.19209832804232804,0.1620294439338235],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.16705925275735287,0.820127216931217,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.16705925275735287,0.812048105820106,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.16705925275735287,0.8039380105820108,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.16705925275735287,0.7878533756613759,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.16705925275735287,0.7958588994708997,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7465612169312171,0.16705925275735287,0.7766255026455028,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7402152804232807,0.16705925275735287,0.7456103915343918,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7354456613756616,0.16705925275735287,0.739214105820106,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7176723915343918,0.16705925275735287,0.7345045185185187,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6931213439153441,0.16705925275735287,0.714333851851852,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.19577037037037048,0.17500514131433823,0.3489976296296297,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492087407407408,0.17500514131433823,0.43365318518518525,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386429629629636,0.17500514131433823,0.5183087407407408,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185198518518519,0.17500514131433823,0.6029642962962963,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031754074074075,0.17500514131433823,0.6876198518518519,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵","boundary":[0.17597883597883598,0.16705870863970584,0.19209832804232804,0.18320576746323528],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8270889629629629,0.1888523939338235,0.8350480105820106,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.1888523939338235,0.8269688994708995,0.2049994527573529],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.811004328042328,0.1888523939338235,0.8189633756613757,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"SWCNT","boundary":[0.7583068783068783,0.19334399414062506,0.8076787301587302,0.2050792882582721],"dir":"ltr"},{"str":"معلق","boundary":[0.7281496613756613,0.18885282628676475,0.7550981058201057,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7146037883597883,0.18885282628676475,0.7248788994708995,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6803179153439153,0.18885282628676475,0.7113078518518517,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6575658835978836,0.18885282628676475,0.6769968042328043,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"حسگر","boundary":[0.620952328042328,0.18885282628676475,0.65435708994709,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"نانومکانیک","boundary":[0.5585193121693122,0.18885282628676475,0.6176776931216931,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.1957674179894179,0.1967992589613971,0.298730529100529,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2989416402116401,0.1967992589613971,0.38338608465608454,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38359719576719564,0.1967992589613971,0.46804164021164013,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4682527513227512,0.1967992589613971,0.5526971957671957,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"٢٨","boundary":[0.17597883597883598,0.18885282628676475,0.1918659470899471,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.2104705086397059,0.820127216931217,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.2104705086397059,0.812048105820106,0.2266175674632353],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.2104705086397059,0.8039380105820108,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.2104705086397059,0.7958588994708997,0.2266175674632353],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.2104705086397059,0.7878533756613759,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.2104705086397059,0.7766874708994711,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19576893121693126,0.21841690602022054,0.31725070899470903,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.21841690602022054,0.40190626455026457,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.21841690602022054,0.48656182010582016,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.21841690602022054,0.5712173756613756,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.21841690602022054,0.6558729312169312,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.21841690602022054,0.7405284867724868,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"٣٠","boundary":[0.17597883597883598,0.2104704733455882,0.1918659470899471,0.22661753216911756],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.23164734099264697,0.820127216931217,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.23164734099264697,0.812048105820106,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.23164734099264697,0.8039380105820108,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.23164734099264697,0.7958588994708997,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.23164734099264697,0.7878533756613759,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.7566717248677249,0.23164734099264697,0.7766293756613758,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.746030613756614,0.23164734099264697,0.7562243915343917,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7369309629629631,0.23164734099264697,0.7427792169312172,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.700952582010582,0.23164734099264697,0.733640835978836,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6660315343915344,0.23164734099264697,0.6977379788359789,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6566220423280423,0.23164734099264697,0.6618525502645503,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6504833121693122,0.23164734099264697,0.6556363597883599,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6396814708994709,0.23164734099264697,0.649484074074074,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6009513121693123,0.23164734099264697,0.6364688042328044,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1957693544973545,0.23959352366727946,0.3410602433862434,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34127135449735446,0.23959352366727946,0.4257157989417989,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42592691005291,0.23959352366727946,0.5103713544973545,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5105824656084655,0.23959352366727946,0.59502691005291,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"٣١","boundary":[0.17597883597883598,0.2316470909926471,0.1918659470899471,0.2477941498161765],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.2528239586397059,0.8051018518518519,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.2528239586397059,0.7970227407407408,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.780953597883598,0.2528239586397059,0.7889126455026456,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.2528239586397059,0.7808335343915345,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.764868962962963,0.2528239586397059,0.7728280105820107,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.2528239586397059,0.7647488994708995,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7487843280423281,0.2528239586397059,0.7567433756613757,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاش","boundary":[0.7087838201058201,0.2528239586397059,0.7456220105820106,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"خمشی","boundary":[0.6688898201058201,0.2528239586397059,0.7055905185185186,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6597901693121694,0.2528239586397059,0.6656384232804234,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانسهای","boundary":[0.5917470899470899,0.2528239586397059,0.6564458201058202,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید","boundary":[0.5573547089947091,0.2528239586397059,0.5885131216931218,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"SWCNT","boundary":[0.5048677248677248,0.2573145823759191,0.5540917989417989,0.26904987649356615],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4944958095238094,0.2528234145220588,0.5015795555555554,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4828496507936507,0.2528234145220588,0.4904272063492062,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.47036885714285703,0.2528234145220588,0.48198015873015865,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.4337553015873015,0.2528234145220588,0.4671678095238095,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4082534285714285,0.2528234145220588,0.43047098412698404,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1957672698412698,0.26076984719669116,0.3172490476190476,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3174601587301587,0.26076984719669116,0.40190460317460314,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"٣١","boundary":[0.17597883597883598,0.2528234145220588,0.1918659470899471,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.27408747628676466,0.8051018518518519,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.27408747628676466,0.7970227407407408,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.780953597883598,0.27408747628676466,0.7889126455026456,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.27408747628676466,0.7808335343915345,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.764868962962963,0.27408747628676466,0.7728280105820107,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.27408747628676466,0.7647488994708995,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7487843280423281,0.27408747628676466,0.7567433756613757,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"فرکانس","boundary":[0.7051857883597883,0.27408747628676466,0.7454399788359788,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید","boundary":[0.6708999153439152,0.27408747628676466,0.7020583280423279,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.6533338518518519,0.27408747628676466,0.6675884867724867,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"معلق","boundary":[0.6231746772486774,0.27408747628676466,0.6501231216931217,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"SWCNT","boundary":[0.5705820105820105,0.2785792882582721,0.6199397883597884,0.2903145823759191],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5603185396825396,0.2740881204044118,0.5671892698412698,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.548565873015873,0.2740881204044118,0.5561434285714286,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5360850793650793,0.2740881204044118,0.547696380952381,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.4994715238095238,0.2740881204044118,0.5328840317460317,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4739696507936508,0.2740881204044118,0.4961872063492063,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4604237777777778,0.2740881204044118,0.47069888888888894,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.4455223492063493,0.2740881204044118,0.4562525396825398,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4394901269841271,0.2740881204044118,0.44468190476190483,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.42264638095238105,0.2740881204044118,0.43852961904761917,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"صلب","boundary":[0.3912168571428572,0.2740881204044118,0.4193388253968255,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37629606349206357,0.2740881204044118,0.3880971428571429,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.36973904761904763,0.2740881204044118,0.37165231746031746,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.3506876825396826,0.2740881204044118,0.368360253968254,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1957688465608465,0.2820345530790441,0.3463501798941798,0.2937698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"٣٢","boundary":[0.17597883597883598,0.2740881204044118,0.1918659470899471,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.29526498805147056,0.820127216931217,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.29526498805147056,0.812048105820106,0.31141204687499996],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.29526498805147056,0.8039380105820108,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.29526498805147056,0.7958588994708997,0.31141204687499996],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.29526498805147056,0.7878533756613759,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519563280423283,0.29526498805147056,0.7766080740740743,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.7151316931216933,0.29526498805147056,0.7485829312169314,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.19576910052910038,0.3032110236672794,0.28550398941798927,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857151005291004,0.3032110236672794,0.3701595449735448,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703706560846559,0.3032110236672794,0.4548151005291004,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502621164021145,0.3032110236672794,0.5394706560846559,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.539681767195767,0.3032110236672794,0.6241262116402114,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243373227513226,0.3032110236672794,0.708781767195767,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"٣٣","boundary":[0.17597883597883598,0.295264590992647,0.1918659470899471,0.3114116498161764],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.31644145863970585,0.8051018518518519,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.31644145863970585,0.7970227407407408,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.780953597883598,0.31644145863970585,0.7889126455026456,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.31644145863970585,0.7808335343915345,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.764868962962963,0.31644145863970585,0.7728280105820107,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.31644145863970585,0.7647488994708995,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7487843280423281,0.31644145863970585,0.7567433756613757,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.712805947089947,0.31644145863970585,0.745494201058201,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"مودهای","boundary":[0.6664575661375661,0.31644145863970585,0.7094867724867725,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاشی","boundary":[0.6228590264550264,0.31644145863970585,0.663273947089947,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.19576808465608472,0.3243874942555148,0.28021252910052913,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28042364021164023,0.3243874942555148,0.36486808465608467,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3650791957671958,0.3243874942555148,0.4495236402116402,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4497347513227513,0.3243874942555148,0.5341791957671959,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5343903068783069,0.3243874942555148,0.6188347513227513,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"٣٣","boundary":[0.17597883597883598,0.31644106158088237,0.1918659470899471,0.33258812040441177],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.33761792922794115,0.820127216931217,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.33761792922794115,0.812048105820106,0.35376498805147055],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.33761792922794115,0.8039380105820108,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.33761792922794115,0.7878533756613759,0.35376498805147055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.33761792922794115,0.7958588994708997,0.35376498805147055],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.7407400740740743,0.33761792922794115,0.7766584232804234,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":"مود","boundary":[0.718729724867725,0.33761792922794115,0.7375254708994711,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7070835661375663,0.33761792922794115,0.7146611216931219,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.6946027724867726,0.33761792922794115,0.7062140740740743,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":"حسگر","boundary":[0.6579892169312171,0.33761792922794115,0.691393978835979,0.35376498805147055],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.1957681269841269,0.3455641119025735,0.31460397883597874,0.35729940602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31481508994708984,0.3455641119025735,0.3992595343915343,0.35729940602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3994706455026454,0.3455641119025735,0.48391508994708987,0.35729940602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4841262010582009,0.3455641119025735,0.5685706455026454,0.35729940602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5687817566137565,0.3455641119025735,0.653226201058201,0.35729940602022053],"dir":"ltr"},{"str":"٣۴","boundary":[0.17597883597883598,0.3376176792279411,0.1918659470899471,0.3537647380514705],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.358881740992647,0.820127216931217,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.358881740992647,0.812048105820106,0.37502879981617643],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.358881740992647,0.8039380105820108,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796832486772489,0.358881740992647,0.7878746772486774,0.37502879981617643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.358881740992647,0.7958588994708997,0.37502879981617643],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463501375661378,0.358881740992647,0.7764144232804234,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400042010582013,0.358881740992647,0.7453993121693124,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352345820105821,0.358881740992647,0.7390030264550266,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173548042328044,0.358881740992647,0.7341869312169313,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6929102645502647,0.358881740992647,0.7141227724867726,0.37502879981617643],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.19576843386243384,0.3668286707261029,0.3489956931216931,0.37856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.3668286707261029,0.43365124867724864,0.37856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.3668286707261029,0.5183068042328042,0.37856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.3668286707261029,0.6029623597883597,0.37856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.3668286707261029,0.6876179153439153,0.37856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"٣۵","boundary":[0.17597883597883598,0.35888223805147057,0.19209832804232804,0.375029296875],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8270889629629629,0.38067592334558825,0.8350480105820106,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.811004328042328,0.38067592334558825,0.8189633756613757,0.39682298216911766],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.38067592334558825,0.8269688994708995,0.39682298216911766],"dir":"ltr"},{"str":"ارتعاش","boundary":[0.7710038201058199,0.38067592334558825,0.8078439470899471,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.7493110582010581,0.38067592334558825,0.7677485502645501,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.7173528677248676,0.38067592334558825,0.7460887089947089,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.689838962962963,0.38067592334558825,0.7140201375661376,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"نانولولههای","boundary":[0.6274059470899468,0.38067592334558825,0.68654108994709,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"کربنی","boundary":[0.5920627407407405,0.38067592334558825,0.6241816613756612,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"تعبیهشده","boundary":[0.5411616296296293,0.38067592334558825,0.5887726137566136,0.39682298216911766],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.19841473015873018,0.38862278837316167,0.2828591746031746,0.4003580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2830702857142857,0.38862278837316167,0.36751473015873015,0.4003580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36772584126984126,0.38862278837316167,0.45217028571428575,0.4003580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4523813968253968,0.38862278837316167,0.5368258412698412,0.4003580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"٣۶","boundary":[0.17597883597883598,0.3806763556985294,0.1918659470899471,0.3968234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.40220522922794116,0.820127216931217,0.4183522880514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.40220522922794116,0.7958588994708997,0.4183522880514706],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.40220522922794116,0.8039380105820108,0.4183522880514706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.40220522922794116,0.812048105820106,0.4183522880514706],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.40220522922794116,0.7878533756613759,0.4183522880514706],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.40220522922794116,0.7766874708994711,0.4183522880514706],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19576893121693126,0.41015220013786763,0.31725070899470903,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.41015220013786763,0.40190626455026457,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.41015220013786763,0.48656182010582016,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.41015220013786763,0.5712173756613756,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.41015220013786763,0.6558729312169312,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.41015220013786763,0.7405284867724868,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"٣۶","boundary":[0.17597883597883598,0.40220576746323533,0.1918659470899471,0.4183528262867648],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.42346982922794124,0.820127216931217,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.42346982922794124,0.7958588994708997,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.42346982922794124,0.8039380105820108,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.42346982922794124,0.812048105820106,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.42346982922794124,0.7878533756613759,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7704809629629632,0.42346982922794124,0.7757502010582012,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7647663280423282,0.42346982922794124,0.7695320740740742,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7609630264550266,0.42346982922794124,0.763830994708995,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.734074613756614,0.42346982922794124,0.7600489947089949,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.7135456931216934,0.42346982922794124,0.7307844867724871,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.1957693544973545,0.43141690602022054,0.2855042433862434,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857153544973545,0.43141690602022054,0.37015979894179896,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037091005291006,0.43141690602022054,0.45481535449735455,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550264656084656,0.43141690602022054,0.53947091005291,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396820211640212,0.43141690602022054,0.6241264656084656,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243375767195768,0.43141690602022054,0.7087820211640212,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"٣٧","boundary":[0.17597883597883598,0.42347047334558824,0.1918659470899471,0.4396175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.4446473409926471,0.820127216931217,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.4446473409926471,0.7958588994708997,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.4446473409926471,0.8039380105820108,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.4446473409926471,0.812048105820106,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.4446473409926471,0.7878533756613759,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7500527407407409,0.4446473409926471,0.7755797883597886,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7278313121693124,0.4446473409926471,0.7468245820105822,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.19576847619047605,0.45259337660845583,0.29873158730158716,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29894269841269827,0.45259337660845583,0.3833871428571427,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835982539682538,0.45259337660845583,0.4680426984126983,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46825380952380935,0.45259337660845583,0.5526982539682538,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.552909365079365,0.45259337660845583,0.6373538095238094,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6375649206349205,0.45259337660845583,0.722009365079365,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"۴٠","boundary":[0.17597883597883598,0.44464694393382354,0.1918659470899471,0.46079400275735294],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.4658238115808823,0.820127216931217,0.4819708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.4658238115808823,0.7878533756613759,0.4819708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.4658238115808823,0.7958588994708997,0.4819708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.4658238115808823,0.8039380105820108,0.4819708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.4658238115808823,0.812048105820106,0.4819708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519563280423283,0.4658238115808823,0.7766080740740743,0.4819708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.7150251851851854,0.4658238115808823,0.7487591534391537,0.4819708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7060320423280426,0.4658238115808823,0.7118802962962966,0.4819708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6764015343915346,0.4658238115808823,0.7026818835978839,0.4819708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.19576912169312174,0.47376984719669113,0.33312364021164026,0.48550514131433825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33333475132275137,0.47376984719669113,0.4177791957671958,0.48550514131433825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4179903068783069,0.47376984719669113,0.5024347513227514,0.48550514131433825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026458624338624,0.47376984719669113,0.5870903068783069,0.48550514131433825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.587301417989418,0.47376984719669113,0.6717458624338625,0.48550514131433825],"dir":"ltr"},{"str":"۴١","boundary":[0.17597883597883598,0.4658234145220589,0.1918659470899471,0.4819704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.48700028216911767,0.820127216931217,0.5031473409926471],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796832486772489,0.48700028216911767,0.7878746772486774,0.5031473409926471],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.48700028216911767,0.7958588994708997,0.5031473409926471],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.48700028216911767,0.8039380105820108,0.5031473409926471],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.48700028216911767,0.812048105820106,0.5031473409926471],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463501375661378,0.48700028216911767,0.7764144232804234,0.5031473409926471],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400042010582013,0.48700028216911767,0.7453993121693124,0.5031473409926471],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352345820105821,0.48700028216911767,0.7390030264550266,0.5031473409926471],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173548042328044,0.48700028216911767,0.7341869312169313,0.5031473409926471],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6929102645502647,0.48700028216911767,0.7141227724867726,0.5031473409926471],"dir":"rtl"},{"str":"۴۴","boundary":[0.17597883597883598,0.48699988511029413,0.1918659470899471,0.5031469439338235],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.19576843386243384,0.4949463177849264,0.3489956931216931,0.5066816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.4949463177849264,0.43365124867724864,0.5066816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.4949463177849264,0.5183068042328042,0.5066816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.4949463177849264,0.6029623597883597,0.5066816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.4949463177849264,0.6876179153439153,0.5066816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8270889629629629,0.5088823792279411,0.8350480105820106,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8107932486772487,0.5088823792279411,0.8189846772486772,0.5250294380514706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.5088823792279411,0.8269688994708995,0.5250294380514706],"dir":"ltr"},{"str":"نانولههای","boundary":[0.7570357883597884,0.5088823792279411,0.8074353439153439,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"کربنی","boundary":[0.721586074074074,0.5088823792279411,0.7538618518518518,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7150600423280423,0.5088823792279411,0.7173141375661375,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7064871216931217,0.5088823792279411,0.7140085185185185,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6961093756613757,0.5088823792279411,0.7055285502645502,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6887990582010581,0.5088823792279411,0.6950617248677248,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6856154391534391,0.5088823792279411,0.6878501693121692,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.6756598518518518,0.5088823792279411,0.6845639153439154,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"خمیده","boundary":[0.638728708994709,0.5088823792279411,0.6724142645502645,0.5250294380514706],"dir":"rtl"},{"str":"۴۶","boundary":[0.17597883597883598,0.5088822380514706,0.1918659470899471,0.525029296875],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19577064550264547,0.5168286707261028,0.2960878306878306,0.52856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29629894179894173,0.5168286707261028,0.38074338624338616,0.52856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38095449735449727,0.5168286707261028,0.46539894179894176,0.52856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4656100529100528,0.5168286707261028,0.5500544973544973,0.52856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5502656084656083,0.5168286707261028,0.6347100529100529,0.52856396484375],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.5304111115808824,0.820127216931217,0.5465581704044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.5304111115808824,0.7956458835978837,0.5465581704044118],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.5304111115808824,0.8039573756613758,0.5465581704044118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5304111115808824,0.812048105820106,0.5465581704044118],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7796813121693122,0.5304111115808824,0.7876403597883599,0.5465581704044118],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.74412508994709,0.5304111115808824,0.7764744550264551,0.5465581704044118],"dir":"rtl"},{"str":"۴۶","boundary":[0.17597883597883598,0.5304116498161765,0.1918659470899471,0.546558708639706],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.1957698095238095,0.5383580824908089,0.31460566137566137,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148167724867725,0.5383580824908089,0.3992612169312169,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.399472328042328,0.5383580824908089,0.4839167724867725,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412788359788356,0.5383580824908089,0.5685723280423279,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5687834391534391,0.5383580824908089,0.6532278835978835,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6534389947089947,0.5383580824908089,0.7378834391534391,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.5515885174632353,0.820127216931217,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.5515885174632353,0.7956458835978837,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.5515885174632353,0.8039573756613758,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5515885174632353,0.812048105820106,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7796813121693122,0.5515885174632353,0.7876403597883599,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7526980105820107,0.5515885174632353,0.7764918835978837,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاشی","boundary":[0.7092059788359789,0.5515885174632353,0.7495337566137567,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.19576835978835985,0.5595345530790441,0.2802128042328043,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2804239153439154,0.5595345530790441,0.36486835978835985,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36507947089947096,0.5595345530790441,0.4495239153439154,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4497350264550265,0.5595345530790441,0.5341794708994709,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.534390582010582,0.5595345530790441,0.6188350264550264,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6190461375661376,0.5595345530790441,0.703490582010582,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"۴٧","boundary":[0.17597883597883598,0.5515881204044119,0.1918659470899471,0.5677351792279413],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.5727649880514706,0.820127216931217,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.5727649880514706,0.7956458835978837,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.5727649880514706,0.8039573756613758,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5727649880514706,0.812048105820106,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7796813121693122,0.5727649880514706,0.7876403597883599,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7498397248677249,0.5727649880514706,0.776344708994709,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7276182962962964,0.5727649880514706,0.7466115661375662,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.1957707619047618,0.5807110236672793,0.2987338730158729,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.298944984126984,0.5807110236672793,0.38338942857142844,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38360053968253954,0.5807110236672793,0.46804498412698403,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4682560952380951,0.5807110236672793,0.5527005396825395,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5529116507936507,0.5807110236672793,0.6373560952380951,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6375672063492063,0.5807110236672793,0.7220116507936507,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"۴٩","boundary":[0.17597883597883598,0.5727645909926471,0.1918659470899471,0.5889116498161765],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.594028652757353,0.820127216931217,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7796813121693122,0.594028652757353,0.7876403597883599,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.594028652757353,0.7956458835978837,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.594028652757353,0.8039573756613758,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.594028652757353,0.812048105820106,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7517452486772487,0.594028652757353,0.7763969947089947,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.7148141058201058,0.594028652757353,0.7485480740740741,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.705714455026455,0.594028652757353,0.7115627089947091,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6760839470899471,0.594028652757353,0.7023642962962964,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.19576973544973544,0.6019757295496323,0.33312425396825396,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33333536507936506,0.6019757295496323,0.4177798095238095,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4179909206349206,0.6019757295496323,0.502435365079365,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026464761904761,0.6019757295496323,0.5870909206349205,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5873020317460317,0.6019757295496323,0.6717464761904761,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"۵٠","boundary":[0.17597883597883598,0.5940292968750001,0.19202861375661376,0.6101763556985295],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.6152061645220589,0.820127216931217,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7794702328042329,0.6152061645220589,0.7876616613756614,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.6152061645220589,0.7956458835978837,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.6152061645220589,0.8039573756613758,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.6152061645220589,0.812048105820106,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7460306137566138,0.6152061645220589,0.7762014074074074,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7396846772486773,0.6152061645220589,0.7450797883597884,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7349150582010582,0.6152061645220589,0.7386835026455026,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7171417883597884,0.6152061645220589,0.7339739153439153,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6926972486772487,0.6152061645220589,0.7139097566137567,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.19577071957671952,0.6231522001378677,0.3489979788359787,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492090899470898,0.6231522001378677,0.43365353439153426,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386464550264536,0.6231522001378677,0.5183090899470899,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.518520201058201,0.6231522001378677,0.6029646455026454,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031757566137566,0.6231522001378677,0.687620201058201,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"۵٢","boundary":[0.17597883597883598,0.6152057674632353,0.19202861375661376,0.6313528262867647],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8270889629629629,0.6369994527573529,0.8350480105820106,0.6531465115808824],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.811004328042328,0.6369994527573529,0.8189633756613757,0.6531465115808824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.6369994527573529,0.8269688994708995,0.6531465115808824],"dir":"ltr"},{"str":"نانولوله","boundary":[0.7729074074074073,0.6369994527573529,0.8077161375661375,0.6531465115808824],"dir":"rtl"},{"str":"کربنی","boundary":[0.737564201058201,0.6369994527573529,0.7696831216931217,0.6531465115808824],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6956605502645501,0.6369998851102942,0.7011098835978834,0.6531469439338236],"dir":"ltr"},{"str":"CNT","boundary":[0.701058201058201,0.6414910529641544,0.7292443492063492,0.6532263470818015],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7293108042328043,0.6369994527573529,0.7342798835978837,0.6531465115808824],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6852905502645502,0.6369998851102942,0.6923742962962962,0.6531469439338236],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6573544867724868,0.6369998851102942,0.6821127407407408,0.6531469439338236],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6258203915343916,0.6369998851102942,0.6540449947089948,0.6531469439338236],"dir":"rtl"},{"str":"موجی","boundary":[0.5912169312169313,0.6369998851102942,0.6227200423280423,0.6531469439338236],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵","boundary":[0.17597883597883598,0.6369998851102942,0.19226099470899471,0.6531469439338236],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.19576726984126996,0.6449463177849264,0.33312178835978845,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33333289947089956,0.6449463177849264,0.417777343915344,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4179884550264551,0.6449463177849264,0.5024328994708996,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026440105820107,0.6449463177849264,0.5870884550264551,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.6586175674632354,0.820127216931217,0.6747646262867648],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.6586175674632354,0.7958588994708997,0.6747646262867648],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7959789629629631,0.6586175674632354,0.8039380105820108,0.6747646262867648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.6586175674632354,0.812048105820106,0.6747646262867648],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.6586175674632354,0.7878533756613759,0.6747646262867648],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.6586175674632354,0.7766874708994711,0.6747646262867648],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵","boundary":[0.17597883597883598,0.6586175321691177,0.19226099470899471,0.6747645909926471],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19576893121693126,0.6665639648437499,0.31725070899470903,0.678299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.6665639648437499,0.40190626455026457,0.678299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.6665639648437499,0.48656182010582016,0.678299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.6665639648437499,0.5712173756613756,0.678299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.6665639648437499,0.6558729312169312,0.678299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.6665639648437499,0.7405284867724868,0.678299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.6797943998161765,0.820127216931217,0.6959414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.6797943998161765,0.7958588994708997,0.6959414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7959789629629631,0.6797943998161765,0.8039380105820108,0.6959414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.6797943998161765,0.812048105820106,0.6959414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.6797943998161765,0.7878533756613759,0.6959414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7529110264550266,0.6797943998161765,0.7767048994708997,0.6959414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاشی","boundary":[0.7094189947089949,0.6797943998161765,0.7497370899470902,0.6959414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"۵۶","boundary":[0.17597883597883598,0.679794002757353,0.19202861375661376,0.6959410615808824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19577029629629628,0.6877404354319853,0.2802147407407407,0.6994757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2804258518518518,0.6877404354319853,0.36487029629629625,0.6994757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36508140740740735,0.6877404354319853,0.4495258518518518,0.6994757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4497369629629629,0.6877404354319853,0.5341814074074074,0.6994757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5343925185185184,0.6877404354319853,0.6188369629629629,0.6994757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.619048074074074,0.6877404354319853,0.7034925185185185,0.6994757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.7009708704044119,0.8051018518518519,0.7171179292279413],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.7009708704044119,0.7808335343915345,0.7171179292279413],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.780953597883598,0.7009708704044119,0.7889126455026456,0.7171179292279413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.7009708704044119,0.7970227407407408,0.7171179292279413],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.764868962962963,0.7009708704044119,0.7728280105820107,0.7171179292279413],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.7009708704044119,0.7647488994708995,0.7171179292279413],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7487843280423281,0.7009708704044119,0.7567433756613757,0.7171179292279413],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.7133346137566138,0.7009708704044119,0.7455290582010583,0.7171179292279413],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7039193121693121,0.7009708704044119,0.7091575661375662,0.7171179292279413],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.6816940105820106,0.7009708704044119,0.702908455026455,0.7171179292279413],"dir":"rtl"},{"str":"۵۶","boundary":[0.17597883597883598,0.7009704733455883,0.19202861375661376,0.7171175321691177],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.1957685396825396,0.7089169060202205,0.3384135026455026,0.7206522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3386246137566137,0.7089169060202205,0.4230690582010581,0.7206522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4232801693121692,0.7089169060202205,0.5077246137566137,0.7206522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5079357248677248,0.7089169060202205,0.5923801693121692,0.7206522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5925912804232804,0.7089169060202205,0.6770357248677248,0.7206522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.7221473409926471,0.8051018518518519,0.7382943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.7221473409926471,0.7808335343915345,0.7382943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.780953597883598,0.7221473409926471,0.7889126455026456,0.7382943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.7221473409926471,0.7970227407407408,0.7382943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.764868962962963,0.7221473409926471,0.7728280105820107,0.7382943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.7221473409926471,0.7647488994708995,0.7382943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7487843280423281,0.7221473409926471,0.7567433756613757,0.7382943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7217990899470899,0.7221473409926471,0.7455929629629628,0.7382943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاشی","boundary":[0.6783070582010582,0.7221473409926471,0.7186154708994708,0.7382943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.6288893121693122,0.7221473409926471,0.6750730899470899,0.7382943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.19576882539682544,0.7300933766084559,0.28550371428571436,0.7418286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857148253968254,0.7300933766084559,0.3701592698412699,0.7418286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037038095238095,0.7300933766084559,0.45481482539682544,0.7418286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550259365079365,0.7300933766084559,0.539470380952381,0.7418286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396814920634921,0.7300933766084559,0.6241259365079366,0.7418286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"۵٧","boundary":[0.17597883597883598,0.7221469439338236,0.19202861375661376,0.738294002757353],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7971428042328041,0.7434110056985295,0.8051018518518519,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7727002010582011,0.7434110056985295,0.7808335343915345,0.7595580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.780953597883598,0.7434110056985295,0.7889126455026456,0.7595580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.7434110056985295,0.7970227407407408,0.7595580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.764868962962963,0.7434110056985295,0.7728280105820107,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7566155661375662,0.7434110056985295,0.7647488994708995,0.7595580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7487843280423281,0.7434110056985295,0.7567433756613757,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.7255617248677249,0.7434110056985295,0.7455193756613756,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7149206137566138,0.7434110056985295,0.7251143915343915,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.705820962962963,0.7434110056985295,0.711669216931217,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.669842582010582,0.7434110056985295,0.702530835978836,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.620424835978836,0.7434110056985295,0.6666086137566137,0.7595580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.19576710052910046,0.7513580824908087,0.27757265608465603,0.7630933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2777781375661375,0.7513580824908087,0.36222258201058194,0.7630933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36243369312169305,0.7513580824908087,0.4468781375661375,0.7630933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4470892486772486,0.7513580824908087,0.5315336931216931,0.7630933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5317448042328041,0.7513580824908087,0.6161892486772486,0.7630933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"۵٩","boundary":[0.17597883597883598,0.7434116498161765,0.19202861375661376,0.7595587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.7645885174632353,0.820127216931217,0.7807355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.7645885174632353,0.7958588994708997,0.7807355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7959789629629631,0.7645885174632353,0.8039380105820108,0.7807355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.7645885174632353,0.812048105820106,0.7807355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.7645885174632353,0.7878533756613759,0.7807355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519582645502648,0.7645885174632353,0.7766100105820107,0.7807355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742858613756614,0.7645885174632353,0.748706867724868,0.7807355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7132281058201061,0.7645885174632353,0.7395084550264553,0.7807355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.1957713756613756,0.7725345530790442,0.28550626455026445,0.7842698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571737566137556,0.7725345530790442,0.37016182010582,0.7842698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703729312169311,0.7725345530790442,0.4548173756613756,0.7842698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502848677248664,0.7725345530790442,0.5394729312169311,0.7842698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396840423280422,0.7725345530790442,0.6241284867724867,0.7842698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243395978835978,0.7725345530790442,0.7087840423280423,0.7842698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"۶٣","boundary":[0.17597883597883598,0.7645881204044118,0.1918659470899471,0.7807351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8121681693121694,0.7857649880514705,0.820127216931217,0.801912046875],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.7857649880514705,0.7878533756613759,0.801912046875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.7857649880514705,0.7958588994708997,0.801912046875],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7959789629629631,0.7857649880514705,0.8039380105820108,0.801912046875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.7857649880514705,0.812048105820106,0.801912046875],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7465612169312171,0.7857649880514705,0.7766196931216933,0.801912046875],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7402152804232807,0.7857649880514705,0.7456103915343918,0.801912046875],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7354456613756616,0.7857649880514705,0.739214105820106,0.801912046875],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7176723915343918,0.7857649880514705,0.7345045185185187,0.801912046875],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6931213439153441,0.7857649880514705,0.714333851851852,0.801912046875],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵","boundary":[0.17597883597883598,0.7857645909926471,0.19209832804232804,0.8019116498161765],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.19577037037037048,0.7937110236672794,0.3489976296296297,0.8054463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492087407407408,0.7937110236672794,0.43365318518518525,0.8054463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386429629629636,0.7937110236672794,0.5183087407407408,0.8054463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185198518518519,0.7937110236672794,0.6029642962962963,0.8054463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031754074074075,0.7937110236672794,0.6876198518518519,0.8054463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8092053121693122,0.807647085110294,0.8350867407407409,0.8237941439338234],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.19576924867724857,0.8155933766084559,0.2960864338624337,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2962975449735448,0.8155933766084559,0.38074198941798926,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38095310052910036,0.8155933766084559,0.46539754497354485,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4656086560846559,0.8155933766084559,0.5500531005291004,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5502642116402114,0.8155933766084559,0.6347086560846559,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.634919767195767,0.8155933766084559,0.7193642116402115,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7195753227513226,0.8155933766084559,0.8040197671957671,0.8273286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"۶٩","boundary":[0.17597883597883598,0.8076469439338235,0.1918659470899471,0.8237940027573529],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8356613756613757,0.8445665211397058,0.8500359788359788,0.869537109375],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7914274708994711,0.8527351792279411,0.8264317883597885,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.741269978835979,0.8527351792279411,0.7882961375661378,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7158726772486773,0.8527351792279411,0.7383109947089949,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"نانوذرات","boundary":[0.6584164867724869,0.8527351792279411,0.712962105820106,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.647833470899471,0.8527351792279411,0.6552502962962964,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6044460105820106,0.8527351792279411,0.6447215026455028,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.547301597883598,0.8527351792279411,0.6015528677248679,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.19841599999999993,0.8606816119025734,0.28815088888888885,0.8724169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28836199999999995,0.8606816119025734,0.3728064444444444,0.8724169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3730175555555555,0.8606816119025734,0.457462,0.8724169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45767311111111103,0.8606816119025734,0.5421175555555554,0.8724169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"٧٣","boundary":[0.17597883597883598,0.8527351792279411,0.1946041693121693,0.8688822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8270889629629629,0.8787642380514706,0.8350480105820106,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.8787642380514706,0.8269688994708995,0.894911296875],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.811004328042328,0.8787642380514706,0.8189633756613757,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7751305185185186,0.8787642380514706,0.8077645502645503,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.7230675026455025,0.8787642380514706,0.7718791216931217,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.6846549312169311,0.8787642380514706,0.7198122328042327,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"آشفته","boundary":[0.65132182010582,0.8787642380514706,0.6814035343915342,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6410563915343914,0.8787642380514706,0.6479271216931216,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5989392804232803,0.8787642380514706,0.6378475978835978,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5871924232804232,0.8787642380514706,0.5957788994708995,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.5393626137566138,0.8787642380514706,0.5839313439153438,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.5132255661375661,0.8787642380514706,0.5362777566137565,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5049721693121692,0.8787642380514706,0.5131055026455025,0.894911296875],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.4892051216931216,0.8787642380514706,0.5051115978835978,0.894911296875],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.19576724867724868,0.8867110236672794,0.3146031005291005,0.8984463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148142116402116,0.8867110236672794,0.39925865608465605,0.8984463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39946976719576716,0.8867110236672794,0.4839142116402116,0.8984463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"٧٣","boundary":[0.17597883597883598,0.878764590992647,0.1918659470899471,0.8949116498161764],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17598,0.08226,0.85004,0.89845],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/d2b267cd357045e25fb7435b7df2cbcb.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/724711b0590b2a5be6831f2a62954d7f.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.15101,0.08226,0.17486,0.10252]},"elements":[{"words":[{"str":"٣","boundary":[0.7871957671957671,0.08226459099264709,0.7951548148148148,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789423703703703,0.08226459099264709,0.7870757037037036,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7710065608465608,0.08226459099264709,0.7789656084656085,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.762753164021164,0.08226459099264709,0.7708864973544973,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549219259259259,0.08226459099264709,0.7628809735449735,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7193657037037037,0.08226459099264709,0.7517150687830688,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.17195931216931212,0.09021102366727944,0.29079516402116395,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.09021102366727944,0.3754507195767195,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.09021102366727944,0.4601062751322751,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.09021102366727944,0.5447618306878306,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.09021102366727944,0.6294173862433862,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.09021102366727944,0.7140729417989418,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"٧٣","boundary":[0.151005291005291,0.08226459099264709,0.16689240211640213,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.10344145863970586,0.7951536719576721,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.10344145863970586,0.7870745608465608,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.10344145863970586,0.7789644656084657,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.10344145863970586,0.7708853544973546,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.10344145863970586,0.7628798306878308,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7250791957671958,0.10344145863970586,0.7515841798941799,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.688148052910053,0.10344145863970586,0.7218820211640212,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.17195867724867714,0.1113874942555147,0.2590490476190475,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2592601587301586,0.1113874942555147,0.34370460317460305,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34391571428571416,0.1113874942555147,0.4283601587301586,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4285712698412697,0.1113874942555147,0.5130157142857141,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132268253968252,0.1113874942555147,0.5976712698412696,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978823809523808,0.1113874942555147,0.6823268253968252,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"٧۴","boundary":[0.151005291005291,0.10344106158088233,0.16689240211640213,0.11958812040441175],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7721692592592593,0.12470512334558823,0.7801283068783069,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.12470512334558823,0.7720491957671959,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.12470512334558823,0.7639391005291006,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.12470512334558823,0.7558599894179896,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.12470512334558823,0.7478544656084658,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.12470512334558823,0.7397753544973547,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7238107830687831,0.12470512334558823,0.7317698306878309,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.6950284656084658,0.12470512334558823,0.7209040846560847,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6598963386243387,0.12470512334558823,0.6918177354497356,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17195841269841278,0.1326522001378677,0.31724930158730164,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746041269841274,0.1326522001378677,0.4019048571428572,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021159682539683,0.1326522001378677,0.48656041269841277,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867715238095238,0.1326522001378677,0.5712159682539683,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714270793650794,0.1326522001378677,0.6558715238095238,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"٧۴","boundary":[0.151005291005291,0.12470576746323533,0.16689240211640213,0.14085282628676474],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7721692592592593,0.14588263511029412,0.7801283068783069,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.14588263511029412,0.7720491957671959,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.14588263511029412,0.7639391005291006,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.14588263511029412,0.7558599894179896,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.14588263511029412,0.7478544656084658,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.14588263511029412,0.7397753544973547,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7238107830687831,0.14588263511029412,0.7317698306878309,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.17196205291005306,0.15382881778492644,0.261696941798942,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2619080529100531,0.15382881778492644,0.3463524973544975,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34656360846560863,0.15382881778492644,0.43100805291005306,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43121916402116417,0.15382881778492644,0.5156636084656087,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5158747195767197,0.15382881778492644,0.6003191640211641,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6005302751322753,0.15382881778492644,0.6849747195767197,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"LBM","boundary":[0.68994708994709,0.1503735529641544,0.7204540529100528,0.16210884708180145],"dir":"ltr"},{"str":"٧۴","boundary":[0.151005291005291,0.14588238511029408,0.16689240211640213,0.1620294439338235],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7721692592592593,0.16705925275735287,0.7801283068783069,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.16705925275735287,0.7720491957671959,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.16705925275735287,0.7639391005291006,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.16705925275735287,0.7558599894179896,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.16705925275735287,0.7478544656084658,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.16705925275735287,0.7397753544973547,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7238107830687831,0.16705925275735287,0.7317698306878309,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6939691957671958,0.16705925275735287,0.72047417989418,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1719617248677249,0.17500514131433823,0.3225430582010582,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3227541693121693,0.17500514131433823,0.40719861375661376,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40740972486772487,0.17500514131433823,0.49185416931216935,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4920652804232804,0.17500514131433823,0.5765097248677249,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.576720835978836,0.17500514131433823,0.6611652804232805,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"LES","boundary":[0.6656084656084655,0.17154987649356615,0.6906617248677248,0.18328517061121322],"dir":"ltr"},{"str":"٧٧","boundary":[0.151005291005291,0.16705870863970584,0.16689240211640213,0.18320576746323528],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7721692592592593,0.18823557628676463,0.7801283068783069,0.20438263511029403],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.18823557628676463,0.7720491957671959,0.20438263511029403],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.18823557628676463,0.7639391005291006,0.20438263511029403],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.18823557628676463,0.7558599894179896,0.20438263511029403],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.18823557628676463,0.7478544656084658,0.20438263511029403],"dir":"rtl"},{"str":"LBM","boundary":[0.6864550264550265,0.19272634708180142,0.716915544973545,0.20446164119944846],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7238107830687831,0.18823557628676463,0.7317698306878309,0.20438263511029403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.18823557628676463,0.7397753544973547,0.20438263511029403],"dir":"ltr"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.6520626666666667,0.1882351792279411,0.6832694920634921,0.20438223805147052],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6392584761904763,0.1882351792279411,0.648716380952381,0.20438223805147052],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6122751746031746,0.1882351792279411,0.6360690476190477,0.20438223805147052],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17196042328042335,0.19618161190257347,0.3251876825396826,0.20791690602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253987936507937,0.19618161190257347,0.40984323809523815,0.20791690602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41005434920634926,0.19618161190257347,0.49449879365079374,0.20791690602022053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4947099047619048,0.19618161190257347,0.5791543492063492,0.20791690602022053],"dir":"ltr"},{"str":"LES","boundary":[0.584021164021164,0.19272634708180142,0.6089688677248677,0.20446164119944846],"dir":"ltr"},{"str":"٧٧","boundary":[0.151005291005291,0.1882351792279411,0.16689240211640213,0.20438223805147052],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7721692592592593,0.209499240992647,0.7801283068783069,0.2256462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.209499240992647,0.7720491957671959,0.2256462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.209499240992647,0.7639391005291006,0.2256462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.209499240992647,0.7558599894179896,0.2256462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.209499240992647,0.7478544656084658,0.2256462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"LBM","boundary":[0.6897354497354498,0.2139910529641544,0.7202424126984126,0.22572634708180145],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7235997037037037,0.209499240992647,0.7317911322751324,0.2256462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.209499240992647,0.7397753544973547,0.2256462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.6622215661375662,0.2094998851102941,0.6864046772486773,0.2256469439338235],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6142852486772488,0.2094998851102941,0.6589449947089948,0.2256469439338235],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.17196147089947109,0.21744631778492648,0.26963273015873035,0.22918161190257352],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26984384126984146,0.21744631778492648,0.3542882857142859,0.22918161190257352],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.354499396825397,0.21744631778492648,0.43894384126984143,0.22918161190257352],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43915495238095253,0.21744631778492648,0.523599396825397,0.22918161190257352],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5238105079365081,0.21744631778492648,0.6082549523809525,0.22918161190257352],"dir":"ltr"},{"str":"٧٨","boundary":[0.151005291005291,0.2094998851102941,0.16689240211640213,0.2256469439338235],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7721692592592593,0.2306767527573529,0.7801283068783069,0.2468238115808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.2306767527573529,0.7720491957671959,0.2468238115808823],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.2306767527573529,0.7639391005291006,0.2468238115808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.2306767527573529,0.7558599894179896,0.2468238115808823],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.2306767527573529,0.7478544656084658,0.2468238115808823],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7238107830687831,0.2306767527573529,0.7317698306878309,0.2468238115808823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.2306767527573529,0.7397753544973547,0.2468238115808823],"dir":"ltr"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6883610687830689,0.2306767527573529,0.7205555132275133,0.2468238115808823],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6789457671957673,0.2306767527573529,0.6841840211640213,0.2468238115808823],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.6567204656084656,0.2306767527573529,0.6779349100529102,0.2468238115808823],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17196032804232797,0.23862278837316173,0.3119607724867724,0.25035808249080876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3121718835978835,0.23862278837316173,0.39661632804232794,0.25035808249080876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39682743915343904,0.23862278837316173,0.48127188359788353,0.25035808249080876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4814829947089946,0.23862278837316173,0.565927439153439,0.25035808249080876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5661385502645502,0.23862278837316173,0.6505829947089946,0.25035808249080876],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩","boundary":[0.151005291005291,0.23067635569852937,0.16689240211640213,0.24682341452205878],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7571419576719577,0.2518532233455882,0.7651010052910053,0.26800028216911753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7488885608465609,0.2518532233455882,0.7570218941798942,0.26800028216911753],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7409527513227514,0.2518532233455882,0.748911798941799,0.26800028216911753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7326993544973546,0.2518532233455882,0.740832687830688,0.26800028216911753],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7248681164021166,0.2518532233455882,0.7328271640211642,0.26800028216911753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7005300846560847,0.2518532233455882,0.708663417989418,0.26800028216911753],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7087834814814815,0.2518532233455882,0.7167425291005292,0.26800028216911753],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7166147195767196,0.2518532233455882,0.724748052910053,0.26800028216911753],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6926988465608466,0.2518532233455882,0.7006578941798942,0.26800028216911753],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6567204656084656,0.2518532233455882,0.6895113544973546,0.26800028216911753],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17196032804232797,0.25979925896139705,0.3119607724867724,0.2715345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3121718835978835,0.25979925896139705,0.39661632804232794,0.2715345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39682743915343904,0.25979925896139705,0.48127188359788353,0.2715345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4814829947089946,0.25979925896139705,0.565927439153439,0.2715345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5661385502645502,0.25979925896139705,0.6505829947089946,0.2715345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩","boundary":[0.151005291005291,0.2518528262867647,0.16689240211640213,0.2679998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7571419576719577,0.2731168880514706,0.7651010052910053,0.289263946875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7488885608465609,0.2731168880514706,0.7570218941798942,0.289263946875],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7409527513227514,0.2731168880514706,0.748911798941799,0.289263946875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7326993544973546,0.2731168880514706,0.740832687830688,0.289263946875],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7248681164021166,0.2731168880514706,0.7328271640211642,0.289263946875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7005300846560847,0.2731168880514706,0.708663417989418,0.289263946875],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7087834814814815,0.2731168880514706,0.7167425291005292,0.289263946875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7166147195767196,0.2731168880514706,0.724748052910053,0.289263946875],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6926988465608466,0.2731168880514706,0.7006578941798942,0.289263946875],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.6730161798941799,0.2731168880514706,0.6894009735449736,0.289263946875],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.17195858201058206,0.28106396484375,0.24584747089947098,0.292799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24603324867724874,0.28106396484375,0.3304776931216932,0.292799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3306888042328043,0.28106396484375,0.4151332486772487,0.292799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4153443597883598,0.28106396484375,0.4997888042328043,0.292799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49999991534391536,0.28106396484375,0.5844443597883598,0.292799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5846554708994709,0.28106396484375,0.6690999153439153,0.292799258961397],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩","boundary":[0.151005291005291,0.2731175321691176,0.16689240211640213,0.289264590992647],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.2942943998161764,0.7951536719576721,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.2942943998161764,0.7870745608465608,0.3104414586397058],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.2942943998161764,0.7789644656084657,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.2942943998161764,0.7708853544973546,0.3104414586397058],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.2942943998161764,0.7628798306878308,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبارسنجی","boundary":[0.6882545608465609,0.2942943998161764,0.7517332910052911,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.6710060846560847,0.2942943998161764,0.6850457671957673,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.661906433862434,0.2942943998161764,0.6677546878306879,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.634074941798942,0.2942943998161764,0.6585911322751326,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6012704973544976,0.2942943998161764,0.6307577037037039,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5980074814814816,0.2942943998161764,0.6002848148148149,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5932378624338625,0.2942943998161764,0.5970063068783069,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.5744982751322752,0.2942943998161764,0.5923180211640212,0.3104414586397058],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.17195858201058192,0.3022404354319853,0.31460354497354487,0.3139757295496324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.314814656084656,0.3022404354319853,0.3992591005291004,0.3139757295496324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3994702116402115,0.3022404354319853,0.483914656084656,0.3139757295496324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412576719576705,0.3022404354319853,0.5685702116402115,0.3139757295496324],"dir":"ltr"},{"str":"٨٠","boundary":[0.151005291005291,0.29429400275735296,0.16689240211640213,0.31044106158088236],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.31547087040441174,0.7951536719576721,0.33161792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.31547087040441174,0.7870745608465608,0.33161792922794114],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.31547087040441174,0.7789644656084657,0.33161792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.31547087040441174,0.7628798306878308,0.33161792922794114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.31547087040441174,0.7708853544973546,0.33161792922794114],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7269847195767196,0.31547087040441174,0.7516364656084656,0.33161792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178850687830689,0.31547087040441174,0.723733322751323,0.33161792922794114],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.688254560846561,0.31547087040441174,0.7145349100529101,0.33161792922794114],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.1719603492063492,0.3234169060202206,0.25905071957671955,0.3351522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25926183068783065,0.3234169060202206,0.3437062751322751,0.3351522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439173862433862,0.3234169060202206,0.4283618306878306,0.3351522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857294179894173,0.3234169060202206,0.5130173862433862,0.3351522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132284973544973,0.3234169060202206,0.5976729417989417,0.3351522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978840529100529,0.3234169060202206,0.6823284973544973,0.3351522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"٨٢","boundary":[0.151005291005291,0.31547047334558825,0.16689240211640213,0.3316175321691176],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.33664734099264704,0.7951536719576721,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.33664734099264704,0.7870745608465608,0.35279439981617644],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.33664734099264704,0.7789644656084657,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7547097037037037,0.33664734099264704,0.7629011322751323,0.35279439981617644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.33664734099264704,0.7708853544973546,0.35279439981617644],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7213765925925926,0.33664734099264704,0.7514408783068783,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7150306560846561,0.33664734099264704,0.7204257671957672,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.710261037037037,0.33664734099264704,0.7140294814814815,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6923812592592593,0.33664734099264704,0.7092133862433863,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6679367195767196,0.33664734099264704,0.6891492275132275,0.35279439981617644],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17195881481481473,0.34459337660845585,0.32518607407407396,0.3563286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539718518518507,0.34459337660845585,0.4098416296296295,0.3563286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100527407407406,0.34459337660845585,0.4944971851851851,0.3563286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49470829629629615,0.34459337660845585,0.5791527407407406,0.3563286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793638518518518,0.34459337660845585,0.6638082962962962,0.3563286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"٨۵","boundary":[0.151005291005291,0.3366469439338235,0.1671247830687831,0.3527940027573529],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.802115417989418,0.35852943805147053,0.8100744656084656,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.35852943805147053,0.8019953544973546,0.37467649687499993],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7860307830687832,0.35852943805147053,0.7939898306878308,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7517468465608466,0.35852943805147053,0.7828374814814816,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.740021291005291,0.35852943805147053,0.7475465608465609,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7315045291005292,0.35852943805147053,0.7390995132275133,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7147091957671958,0.35852943805147053,0.7304956084656085,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6788353862433862,0.35852943805147053,0.711469417989418,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6310055767195768,0.35852943805147053,0.6755568783068783,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.6047620211640212,0.35852943805147053,0.6278142116402117,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5965086243386243,0.35852943805147053,0.6046419576719576,0.37467649687499993],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.5807396402116399,0.35852943805147053,0.5966461164021162,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5588357989417987,0.35852943805147053,0.5774591957671955,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5116392275132273,0.35852943805147053,0.5555224338624337,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.502243291005291,0.35852943805147053,0.5074447513227512,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.49366068783068767,0.35852943805147053,0.5012285608465608,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.47693119576719567,0.35852943805147053,0.4927369735449735,0.37467649687499993],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.17195955555555556,0.3664757295496323,0.3013777037037037,0.3782110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3015888148148148,0.3664757295496323,0.38603325925925924,0.3782110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38624437037037035,0.3664757295496323,0.47068881481481484,0.3782110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"٨۵","boundary":[0.151005291005291,0.35852929687499996,0.1671247830687831,0.37467635569852936],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.38005817040441175,0.7951536719576721,0.3962052292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.38005817040441175,0.7870745608465608,0.3962052292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.38005817040441175,0.7789644656084657,0.3962052292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.38005817040441175,0.7708853544973546,0.3962052292279412],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.38005817040441175,0.7628798306878308,0.3962052292279412],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.38005817040441175,0.751713925925926,0.3962052292279412],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.17195931216931212,0.3880051413143382,0.29079516402116395,0.3997404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.3880051413143382,0.3754507195767195,0.3997404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.3880051413143382,0.4601062751322751,0.3997404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.3880051413143382,0.5447618306878306,0.3997404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.3880051413143382,0.6294173862433862,0.3997404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.3880051413143382,0.7140729417989418,0.3997404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"٨۵","boundary":[0.151005291005291,0.3800587086397059,0.1671247830687831,0.3962057674632354],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.4012355762867647,0.7951536719576721,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.4012355762867647,0.7870745608465608,0.41738263511029416],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.4012355762867647,0.7789644656084657,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.4012355762867647,0.7708853544973546,0.41738263511029416],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.4012355762867647,0.7628798306878308,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7455054814814817,0.4012355762867647,0.7507727830687833,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7397908465608467,0.4012355762867647,0.7445546560846562,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7359875449735451,0.4012355762867647,0.738853576719577,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7091010687830689,0.4012355762867647,0.7350715767195769,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.677778052910053,0.4012355762867647,0.7058206243386244,0.41738263511029416],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.17196063492063487,0.40918161190257346,0.24848841269841265,0.4209169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24867982010582007,0.40918161190257346,0.3331242645502645,0.4209169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3333353756613756,0.40918161190257346,0.41777982010582004,0.4209169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41799093121693115,0.40918161190257346,0.5024353756613756,0.4209169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026464867724867,0.40918161190257346,0.5870909312169311,0.4209169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5873020423280423,0.40918161190257346,0.6717464867724867,0.4209169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"٨۶","boundary":[0.151005291005291,0.4012351792279412,0.16689240211640213,0.4173822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.422412046875,0.7951536719576721,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.422412046875,0.7870745608465608,0.4385591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.422412046875,0.7789644656084657,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.422412046875,0.7708853544973546,0.4385591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.422412046875,0.7628798306878308,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.7317388465608466,0.422412046875,0.7515803068783069,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7210570687830687,0.422412046875,0.7313321798941799,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.711957417989418,0.422412046875,0.7178056719576721,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6759790370370371,0.422412046875,0.708667291005291,0.4385591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.17195955555555553,0.43035808249080876,0.29873177777777776,0.4420933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29894288888888887,0.43035808249080876,0.3833873333333333,0.4420933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835984444444444,0.43035808249080876,0.46804288888888884,0.4420933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4682539999999999,0.43035808249080876,0.5526984444444444,0.4420933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5529095555555555,0.43035808249080876,0.637354,0.4420933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"HPM","boundary":[0.6422222222222222,0.42690281767003674,0.6727165185185184,0.4386381117876838],"dir":"ltr"},{"str":"٨٨","boundary":[0.151005291005291,0.42241164981617646,0.16689240211640213,0.4385587086397059],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.44367571158088237,0.7951536719576721,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.44367571158088237,0.7870745608465608,0.4598227704044118],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.44367571158088237,0.7789644656084657,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.44367571158088237,0.7628798306878308,0.4598227704044118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.44367571158088237,0.7708853544973546,0.4598227704044118],"dir":"ltr"},{"str":"پیاده","boundary":[0.7278309735449736,0.44367571158088237,0.7514641164021166,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7185221798941799,0.44367571158088237,0.726841417989418,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7147188783068783,0.44367571158088237,0.7175190687830688,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6978848148148148,0.44367571158088237,0.7136905925925926,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6680432275132276,0.44367571158088237,0.6945482116402117,0.4598227704044118],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17195881481481473,0.4516227883731617,0.32518607407407396,0.46335808249080884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539718518518507,0.4516227883731617,0.4098416296296295,0.46335808249080884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100527407407406,0.4516227883731617,0.4944971851851851,0.46335808249080884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49470829629629615,0.4516227883731617,0.5791527407407406,0.46335808249080884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793638518518518,0.4516227883731617,0.6638082962962962,0.46335808249080884],"dir":"ltr"},{"str":"٨٩","boundary":[0.151005291005291,0.4436763556985295,0.16689240211640213,0.4598234145220589],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.46485322334558826,0.7951536719576721,0.48100028216911767],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.46485322334558826,0.7870745608465608,0.48100028216911767],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.46485322334558826,0.7789644656084657,0.48100028216911767],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7547097037037037,0.46485322334558826,0.7629011322751323,0.48100028216911767],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.46485322334558826,0.7708853544973546,0.48100028216911767],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7267736402116403,0.46485322334558826,0.7514253862433863,0.48100028216911767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7176739894179895,0.46485322334558826,0.7235222433862435,0.48100028216911767],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6880434814814815,0.46485322334558826,0.7143238306878308,0.48100028216911767],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.17195841269841275,0.472799258961397,0.25904878306878315,0.4845345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25925989417989426,0.472799258961397,0.3437043386243387,0.4845345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439154497354498,0.472799258961397,0.42835989417989423,0.4845345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4285710052910053,0.472799258961397,0.5130154497354498,0.4845345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132265608465608,0.472799258961397,0.5976710052910053,0.4845345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978821164021164,0.472799258961397,0.6823265608465608,0.4845345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"٩٠","boundary":[0.151005291005291,0.4648528262867647,0.16689240211640213,0.4809998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.4860296939338235,0.7951536719576721,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.4860296939338235,0.7870745608465608,0.502176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.4860296939338235,0.7789644656084657,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7549207830687832,0.4860296939338235,0.7628798306878308,0.502176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.4860296939338235,0.7708853544973546,0.502176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.721587671957672,0.4860296939338235,0.7516461481481482,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7152417354497356,0.4860296939338235,0.7206368465608467,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7104721164021165,0.4860296939338235,0.714240560846561,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6926988465608467,0.4860296939338235,0.7095309735449736,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.668147798941799,0.4860296939338235,0.6893603068783068,0.502176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17196075132275138,0.49397572954963237,0.32518801058201063,0.5057110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253991216931217,0.49397572954963237,0.4098435661375662,0.5057110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100546772486772,0.49397572954963237,0.4944991216931217,0.5057110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49471023280423276,0.49397572954963237,0.5791546772486772,0.5057110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793657883597884,0.49397572954963237,0.6638102328042328,0.5057110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"٩۴","boundary":[0.151005291005291,0.48602929687500007,0.16689240211640213,0.5021763556985295],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.802115417989418,0.507911790992647,0.8100744656084656,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.507911790992647,0.8019953544973546,0.5240588498161766],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7860307830687832,0.507911790992647,0.7939898306878308,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7553390687830689,0.507911790992647,0.7828607195767197,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"لغزش","boundary":[0.7203134497354499,0.507911790992647,0.7520799259259261,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7075092592592594,0.507911790992647,0.7169671640211642,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.671528941798942,0.507911790992647,0.7041629735449736,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6427466243386245,0.507911790992647,0.668254306878307,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"سکون","boundary":[0.605180306878307,0.507911790992647,0.6396036719576722,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"ناپایای","boundary":[0.5683556719576721,0.507911790992647,0.6020896402116404,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.520630433862434,0.507911790992647,0.5649648465608468,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5078262433862436,0.507911790992647,0.5172841481481484,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.48264195767195783,0.507911790992647,0.5038409100529102,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.4413730370370371,0.507911790992647,0.4761217354497356,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.4317505291005292,0.507911790992647,0.4371650052910054,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.42169037037037044,0.507911790992647,0.43074548148148156,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4169207513227514,0.507911790992647,0.4207085608465609,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.39523573544973556,0.507911790992647,0.41599897354497367,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.36793484656084663,0.507911790992647,0.3920637354497355,0.5240588498161766],"dir":"rtl"},{"str":"........................................","boundary":[0.17195641269841266,0.5158580824908088,0.2775654497354497,0.5275933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2777765608465608,0.5158580824908088,0.36222100529100526,0.5275933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"٩۴","boundary":[0.151005291005291,0.5079116498161765,0.16689240211640213,0.5240587086397059],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.5294405233455883,0.7951536719576721,0.5455875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5294405233455883,0.7870745608465608,0.5455875821691177],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.5294405233455883,0.7789644656084657,0.5455875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5294405233455883,0.7708853544973546,0.5455875821691177],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.5294405233455883,0.7628798306878308,0.5455875821691177],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.5294405233455883,0.751713925925926,0.5455875821691177],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.17195931216931212,0.5373874942555147,0.29079516402116395,0.5491227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.5373874942555147,0.3754507195767195,0.5491227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.5373874942555147,0.4601062751322751,0.5491227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.5373874942555147,0.5447618306878306,0.5491227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.5373874942555147,0.6294173862433862,0.5491227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.5373874942555147,0.7140729417989418,0.5491227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"٩۶","boundary":[0.151005291005291,0.5294410615808823,0.16689240211640213,0.5455881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.5506179292279412,0.7951536719576721,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5506179292279412,0.7870745608465608,0.5667649880514706],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.5506179292279412,0.7789644656084657,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5506179292279412,0.7708853544973546,0.5667649880514706],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.5506179292279412,0.7628798306878308,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7455054814814817,0.5506179292279412,0.7507727830687833,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7397908465608467,0.5506179292279412,0.7445546560846562,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7359875449735451,0.5506179292279412,0.738853576719577,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7091010687830689,0.5506179292279412,0.7350715767195769,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.677778052910053,0.5506179292279412,0.7058206243386244,0.5667649880514706],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.17196063492063487,0.5585639648437499,0.24848841269841265,0.570299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24867982010582007,0.5585639648437499,0.3331242645502645,0.570299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3333353756613756,0.5585639648437499,0.41777982010582004,0.570299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41799093121693115,0.5585639648437499,0.5024353756613756,0.570299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026464867724867,0.5585639648437499,0.5870909312169311,0.570299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5873020423280423,0.5585639648437499,0.6717464867724867,0.570299258961397],"dir":"ltr"},{"str":"٩۶","boundary":[0.151005291005291,0.5506175321691177,0.16689240211640213,0.5667645909926471],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.5717943998161764,0.7951536719576721,0.5879414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5717943998161764,0.7870745608465608,0.5879414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.5717943998161764,0.7789644656084657,0.5879414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5717943998161764,0.7708853544973546,0.5879414586397059],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.5717943998161764,0.7628798306878308,0.5879414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7269847195767196,0.5717943998161764,0.7516364656084656,0.5879414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178850687830689,0.5717943998161764,0.723733322751323,0.5879414586397059],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.688254560846561,0.5717943998161764,0.7145349100529101,0.5879414586397059],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.1719603492063492,0.5797404354319853,0.25905071957671955,0.5914757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25926183068783065,0.5797404354319853,0.3437062751322751,0.5914757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439173862433862,0.5797404354319853,0.4283618306878306,0.5914757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857294179894173,0.5797404354319853,0.5130173862433862,0.5914757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132284973544973,0.5797404354319853,0.5976729417989417,0.5914757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978840529100529,0.5797404354319853,0.6823284973544973,0.5914757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"٩٩","boundary":[0.151005291005291,0.571794002757353,0.16689240211640213,0.5879410615808824],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7871946243386244,0.5930580645220589,0.7951536719576721,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5930580645220589,0.7870745608465608,0.6092051233455883],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.5930580645220589,0.7789644656084657,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.5930580645220589,0.7628798306878308,0.6092051233455883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5930580645220589,0.7708853544973546,0.6092051233455883],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.721587671957672,0.5930580645220589,0.7516519576719577,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7152417354497356,0.5930580645220589,0.7206368465608467,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7104721164021165,0.5930580645220589,0.714240560846561,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6926988465608467,0.5930580645220589,0.7095309735449736,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.668147798941799,0.5930580645220589,0.6893603068783068,0.6092051233455883],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17989712169312175,0.6010051413143381,0.32518801058201063,0.6127404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253991216931217,0.6010051413143381,0.4098435661375662,0.6127404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100546772486772,0.6010051413143381,0.4944991216931217,0.6127404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49471023280423276,0.6010051413143381,0.5791546772486772,0.6127404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793657883597884,0.6010051413143381,0.6638102328042328,0.6127404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٨","boundary":[0.151005291005291,0.5930587086397059,0.17483595767195767,0.6092057674632353],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7842317671957671,0.6148523939338235,0.8101228783068783,0.630999452757353],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.17989600000000006,0.622799258961397,0.27227681481481486,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27248792592592597,0.622799258961397,0.3569323703703704,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3571434814814815,0.622799258961397,0.44158792592592594,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44179903703703705,0.622799258961397,0.5262434814814815,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5264545925925926,0.622799258961397,0.6108990370370371,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6111101481481481,0.622799258961397,0.6955545925925926,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6957657037037037,0.622799258961397,0.7802101481481482,0.634534553079044],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٩","boundary":[0.151005291005291,0.6148528262867647,0.17483595767195767,0.6309998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.811005291005291,0.6517724034926471,0.8251403174603175,0.6767429917279413],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7650815026455026,0.6599410615808824,0.8016853756613757,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7516440740740741,0.6599410615808824,0.7609954708994708,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7399940423280423,0.6599410615808824,0.7507571534391534,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7190487724867725,0.6599410615808824,0.7390296613756613,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7016937883597884,0.6599410615808824,0.7160704232804231,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6937618518518518,0.6599410615808824,0.6977568677248677,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6896428994708994,0.6599410615808824,0.6929601375661375,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6848810264550265,0.6599410615808824,0.6888760423280423,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6772550582010581,0.6599410615808824,0.6839805502645502,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6644528042328042,0.6599410615808824,0.6764843280423279,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6592590899470899,0.6599410615808824,0.6636220423280422,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6551401375661375,0.6599410615808824,0.6584573756613756,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6302656931216931,0.6599410615808824,0.6543674708994708,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.17725192592592603,0.6678874942555146,0.2855054814814816,0.6796227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857165925925927,0.6678874942555146,0.3701610370370371,0.6796227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037214814814823,0.6678874942555146,0.4548165925925927,0.6796227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502770370370377,0.6678874942555146,0.5394721481481481,0.6796227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396832592592593,0.6678874942555146,0.6241277037037037,0.6796227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"١١١","boundary":[0.151005291005291,0.6599410615808824,0.17196605291005293,0.6760881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.6859701204044119,0.8019953544973546,0.7021171792279413],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.802115417989418,0.6859701204044119,0.8100744656084656,0.7021171792279413],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7860307830687832,0.6859701204044119,0.7939898306878308,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.75015891005291,0.6859701204044119,0.7827929417989418,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.7274068783068783,0.6859701204044119,0.7469230052910053,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.716407513227513,0.6859701204044119,0.7216089735449732,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.6941802751322748,0.6859701204044119,0.71546637037037,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6463504656084653,0.6859701204044119,0.6909017671957669,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6210596719576718,0.6859701204044119,0.6423631957671955,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5984141481481479,0.6859701204044119,0.6176320529100526,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.5604237354497353,0.6859701204044119,0.5951724338624337,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5510200529100528,0.6859701204044119,0.5553287830687831,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5462504338624338,0.6859701204044119,0.5491261481481481,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.5358726878306878,0.6859701204044119,0.5444223703703702,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.5172492910052909,0.6859701204044119,0.5340388148148147,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5022219894179893,0.6859701204044119,0.5140230687830688,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.47957646560846556,0.6859701204044119,0.49900738624338625,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4481469417989418,0.6859701204044119,0.47630764021164024,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4364039576719577,0.6859701204044119,0.44390986243386255,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.43260065608465614,0.6859701204044119,0.4354008465608466,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.41576659259259263,0.6859701204044119,0.4315723703703704,0.7021171792279413],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1798952804232804,0.6939169060202206,0.32518616931216926,0.7056522001378677],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539728042328037,0.6939169060202206,0.4098417248677248,0.7056522001378677],"dir":"ltr"},{"str":"١١١","boundary":[0.151005291005291,0.6859704733455882,0.17483595767195767,0.7021175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7075881556985294,0.7870745608465608,0.7237352145220589],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7871946243386244,0.7075881556985294,0.7951536719576721,0.7237352145220589],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.7075881556985294,0.7789644656084657,0.7237352145220589],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7075881556985294,0.7708853544973546,0.7237352145220589],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.7075881556985294,0.7628798306878308,0.7237352145220589],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.7075881556985294,0.751713925925926,0.7237352145220589],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17989568253968247,0.715534553079044,0.29079516402116395,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.715534553079044,0.3754507195767195,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.715534553079044,0.4601062751322751,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.715534553079044,0.5447618306878306,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.715534553079044,0.6294173862433862,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.715534553079044,0.7140729417989418,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"١١١","boundary":[0.151005291005291,0.7075881204044118,0.17483595767195767,0.7237351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7287649880514706,0.7870745608465608,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7871946243386244,0.7287649880514706,0.7951536719576721,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.7287649880514706,0.7789644656084657,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7287649880514706,0.7708853544973546,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.7287649880514706,0.7628798306878308,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7279374814814815,0.7287649880514706,0.7517313544973546,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7193587513227514,0.7287649880514706,0.7246202433862435,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"یاضی","boundary":[0.6896314179894181,0.7287649880514706,0.7189211005291006,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.17989452910052903,0.7367110236672794,0.2617000846560846,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26190556613756605,0.7367110236672794,0.3463500105820105,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3465611216931216,0.7367110236672794,0.431005566137566,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4312166772486771,0.7367110236672794,0.5156611216931216,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5158722328042327,0.7367110236672794,0.6003166772486771,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6005277883597883,0.7367110236672794,0.6849722328042327,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"١١٢","boundary":[0.151005291005291,0.7287645909926471,0.17483595767195767,0.7449116498161765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.749941458639706,0.7870745608465608,0.7660885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7871946243386244,0.749941458639706,0.7951536719576721,0.7660885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.749941458639706,0.7789644656084657,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.749941458639706,0.7708853544973546,0.7660885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.749941458639706,0.7628798306878308,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7327012910052908,0.749941458639706,0.7516945608465607,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.6928072910052909,0.749941458639706,0.7293569417989417,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6825437989417988,0.749941458639706,0.6896275449735448,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6404266878306878,0.749941458639706,0.6793350052910052,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6286798306878306,0.749941458639706,0.6372663068783069,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5988382433862435,0.749941458639706,0.6253432275132276,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.5629644338624339,0.749941458639706,0.5955655449735451,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"هوموتوپی","boundary":[0.5098421481481482,0.749941458639706,0.5597207830687831,0.7660885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.17989569312169318,0.7578874942555147,0.25114569312169316,0.7696227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2513244338624339,0.7578874942555147,0.33576887830687835,0.7696227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33597998941798946,0.7578874942555147,0.4204244338624339,0.7696227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.420635544973545,0.7578874942555147,0.5050799894179895,0.7696227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"١١۴","boundary":[0.151005291005291,0.7499410615808824,0.17483595767195767,0.7660881204044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.7712051233455882,0.7720491957671959,0.7873521821691176],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7721692592592593,0.7712051233455882,0.7801283068783069,0.7873521821691176],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.7712051233455882,0.7639391005291006,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.7712051233455882,0.7558599894179896,0.7873521821691176],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.7712051233455882,0.7478544656084658,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.7712051233455882,0.7397753544973547,0.7873521821691176],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7238107830687831,0.7712051233455882,0.7317698306878309,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6867750687830687,0.7712051233455882,0.7206058624338624,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6359804656084657,0.7712051233455882,0.6835837037037038,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6062453862433863,0.7712051233455882,0.632771671957672,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5913187830687832,0.7712051233455882,0.6020528465608466,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5856041481481482,0.7712051233455882,0.5903737671957673,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5731233544973546,0.7712051233455882,0.5847346560846562,0.7873521821691176],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................","boundary":[0.17989600000000006,0.7791522001378677,0.31460459259259266,0.7908874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31481570370370376,0.7791522001378677,0.3992601481481482,0.7908874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3994712592592593,0.7791522001378677,0.4839157037037038,0.7908874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412681481481484,0.7791522001378677,0.5685712592592593,0.7908874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"١١۵","boundary":[0.151005291005291,0.7712057674632353,0.17506833862433863,0.7873528262867647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.792382635110294,0.7720491957671959,0.8085296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7721692592592593,0.792382635110294,0.7801283068783069,0.8085296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.792382635110294,0.7639391005291006,0.8085296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.792382635110294,0.7558599894179896,0.8085296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.792382635110294,0.7478544656084658,0.8085296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.792382635110294,0.7397753544973547,0.8085296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7238107830687831,0.792382635110294,0.7317698306878309,0.8085296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6867750687830687,0.792382635110294,0.7206058624338624,0.8085296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6359804656084657,0.792382635110294,0.6835837037037038,0.8085296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6062453862433863,0.792382635110294,0.632771671957672,0.8085296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"m","boundary":[0.5920634920634921,0.796873405905331,0.6030131216931217,0.808608700022978],"dir":"ltr"},{"str":"ام","boundary":[0.5784130687830689,0.7923822380514706,0.5888857037037037,0.808529296875],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1798950264550265,0.8003286707261029,0.3119591005291006,0.81206396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3121702116402117,0.8003286707261029,0.3966146560846561,0.81206396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39682576719576723,0.8003286707261029,0.4812702116402117,0.81206396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48148132275132277,0.8003286707261029,0.5659257671957671,0.81206396484375],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5721697671957672,0.7923822380514706,0.5784246878306878,0.808529296875],"dir":"ltr"},{"str":"١١۶","boundary":[0.151005291005291,0.7923822380514706,0.17483595767195767,0.808529296875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.8135591056985293,0.7870745608465608,0.8297061645220588],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7871946243386244,0.8135591056985293,0.7951536719576721,0.8297061645220588],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.8135591056985293,0.7789644656084657,0.8297061645220588],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.8135591056985293,0.7628798306878308,0.8297061645220588],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.8135591056985293,0.7708853544973546,0.8297061645220588],"dir":"ltr"},{"str":"همگرایی","boundary":[0.7049724338624339,0.8135591056985293,0.7516597037037037,0.8297061645220588],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6827510052910054,0.8135591056985293,0.7017442751322752,0.8297061645220588],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17989832804232808,0.8215051413143382,0.30402462433862437,0.8332404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3042357354497355,0.8215051413143382,0.3886801798941799,0.8332404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.388891291005291,0.8215051413143382,0.4733357354497355,0.8332404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47354684656084656,0.8215051413143382,0.557991291005291,0.8332404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5582024021164022,0.8215051413143382,0.6426468465608466,0.8332404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"HAM","boundary":[0.6465608465608466,0.8180498764935662,0.6794857354497355,0.8297851706112133],"dir":"ltr"},{"str":"١١۶","boundary":[0.151005291005291,0.8135587086397058,0.17483595767195767,0.8297057674632352],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.8347355762867646,0.7870745608465608,0.850882635110294],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7871946243386244,0.8347355762867646,0.7951536719576721,0.850882635110294],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.8347355762867646,0.7789644656084657,0.850882635110294],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7547097037037037,0.8347355762867646,0.7629011322751323,0.850882635110294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.8347355762867646,0.7708853544973546,0.850882635110294],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7267736402116403,0.8347355762867646,0.7514253862433863,0.850882635110294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7176739894179895,0.8347355762867646,0.7235222433862435,0.850882635110294],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6880434814814815,0.8347355762867646,0.7143238306878308,0.850882635110294],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.1798947830687831,0.8426816119025734,0.2590614497354498,0.8544169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25925989417989426,0.8426816119025734,0.3437043386243387,0.8544169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439154497354498,0.8426816119025734,0.42835989417989423,0.8544169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4285710052910053,0.8426816119025734,0.5130154497354498,0.8544169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132265608465608,0.8426816119025734,0.5976710052910053,0.8544169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978821164021164,0.8426816119025734,0.6823265608465608,0.8544169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"١١۶","boundary":[0.151005291005291,0.834735179227941,0.17483595767195767,0.8508822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.855999240992647,0.7870745608465608,0.8721462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7871946243386244,0.855999240992647,0.7951536719576721,0.8721462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.855999240992647,0.7789644656084657,0.8721462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7549207830687832,0.855999240992647,0.7628798306878308,0.8721462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.855999240992647,0.7708853544973546,0.8721462998161764],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.721587671957672,0.855999240992647,0.7516519576719577,0.8721462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7152417354497356,0.855999240992647,0.7206368465608467,0.8721462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7104721164021165,0.855999240992647,0.714240560846561,0.8721462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6926988465608467,0.855999240992647,0.7095309735449736,0.8721462998161764],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.668147798941799,0.855999240992647,0.6893603068783068,0.8721462998161764],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17989712169312175,0.8639463177849265,0.32518801058201063,0.8756816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253991216931217,0.8639463177849265,0.4098435661375662,0.8756816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100546772486772,0.8639463177849265,0.4944991216931217,0.8756816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49471023280423276,0.8639463177849265,0.5791546772486772,0.8756816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793657883597884,0.8639463177849265,0.6638102328042328,0.8756816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٨","boundary":[0.151005291005291,0.8559998851102941,0.17483595767195767,0.8721469439338235],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.8777935704044117,0.8019953544973546,0.8939406292279412],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.802115417989418,0.8777935704044117,0.8100744656084656,0.8939406292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7860307830687832,0.8777935704044117,0.7939898306878308,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7517487830687829,0.8777935704044117,0.7828491005291003,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7400232275132274,0.8777935704044117,0.7475484973544971,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7315064656084654,0.8777935704044117,0.7391014497354496,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.714711132275132,0.8777935704044117,0.7304975449735448,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6996838306878306,0.8777935704044117,0.7114849100529099,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6769317989417989,0.8777935704044117,0.6963627195767195,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.65121691005291,0.8777935704044117,0.6735332275132274,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.6268788783068783,0.8777935704044117,0.6479945608465608,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6151320211640211,0.8777935704044117,0.6237184973544974,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.5674067830687831,0.8777935704044117,0.6119755132275132,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5421159894179894,0.8777935704044117,0.5634195132275133,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5193639576719578,0.8777935704044117,0.5387910052910053,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.481480052910053,0.8777935704044117,0.5160835132275133,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"کششی","boundary":[0.44073979894179904,0.8777935704044117,0.47828094179894187,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"ناپایا","boundary":[0.4162952592592593,0.8777935704044117,0.43743998941798945,0.8939406292279412],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17989546031746032,0.8857404354319853,0.32783227513227514,0.8974757295496324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32804338624338625,0.8857404354319853,0.4124878306878307,0.8974757295496324],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٩","boundary":[0.151005291005291,0.877794002757353,0.17483595767195767,0.8939410615808824],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15101,0.08226,0.82514,0.89748],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/c5ec2a5b2a02aa9760d66a779f43b1fc.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/3bf8bc5470b37e4064531e452d451de9.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.17598,0.08226,0.14989,0.10217]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8039159153439154,0.08226459099264709,0.8120492486772487,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121693121693122,0.08226459099264709,0.8201283597883599,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959801058201059,0.08226459099264709,0.8039391534391536,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877267089947091,0.08226459099264709,0.7958600423280425,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.779895470899471,0.08226459099264709,0.7878545185185187,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443392486772489,0.08226459099264709,0.7766886137566139,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.2037053015873016,0.09021102366727944,0.31725070899470903,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.09021102366727944,0.40190626455026457,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.09021102366727944,0.48656182010582016,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.09021102366727944,0.5712173756613756,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.09021102366727944,0.6558729312169312,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.09021102366727944,0.7405284867724868,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٩","boundary":[0.17597883597883598,0.08226459099264709,0.19980950264550265,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.10344145863970586,0.812048105820106,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.10344145863970586,0.820127216931217,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.10344145863970586,0.8039380105820108,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.10344145863970586,0.7958588994708997,0.11958851746323529],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.10344145863970586,0.7878533756613759,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون","boundary":[0.7143900105820107,0.10344145863970586,0.7765964550264551,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6793643915343918,0.10344145863970586,0.7111908994708998,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.670264740740741,0.10344145863970586,0.676112994708995,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6608513756613759,0.10344145863970586,0.666120613756614,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6551367407407409,0.10344145863970586,0.659902486772487,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6513334391534393,0.10344145863970586,0.6542014074074076,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.6244450264550266,0.10344145863970586,0.6504194074074077,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.5931220105820108,0.10344145863970586,0.6211645820105822,0.11958851746323529],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.2037055873015873,0.1113874942555147,0.33312373544973545,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33333484656084655,0.1113874942555147,0.417779291005291,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4179904021164021,0.1113874942555147,0.5024348465608466,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026459576719576,0.1113874942555147,0.5870904021164021,0.12312278837316176],"dir":"ltr"},{"str":"١٣٠","boundary":[0.17597883597883598,0.10344106158088233,0.19980950264550265,0.11958812040441175],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.12470512334558823,0.812048105820106,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.12470512334558823,0.820127216931217,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.12470512334558823,0.8039380105820108,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.12470512334558823,0.7958588994708997,0.14085218216911763],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.12470512334558823,0.7878533756613759,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7500527407407409,0.12470512334558823,0.776557724867725,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.7131215978835981,0.12470512334558823,0.7468555661375663,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7040219470899474,0.12470512334558823,0.7098702010582013,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.6715350899470902,0.12470512334558823,0.7008344550264552,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"سنجی","boundary":[0.6331225185185188,0.12470512334558823,0.6682856296296299,0.14085218216911763],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.20370451851851842,0.1326522001378677,0.28814896296296283,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28836007407407394,0.1326522001378677,0.37280451851851837,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3730156296296295,0.1326522001378677,0.45746007407407396,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.457671185185185,0.1326522001378677,0.5421156296296294,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5423267407407406,0.1326522001378677,0.626771185185185,0.14438749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"١٣٣","boundary":[0.17597883597883598,0.12470576746323533,0.19980950264550265,0.14085282628676474],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.14588263511029412,0.812048105820106,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.14588263511029412,0.820127216931217,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.14588263511029412,0.8039380105820108,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.14588263511029412,0.7878533756613759,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.14588263511029412,0.7958588994708997,0.16202969393382355],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519582645502648,0.14588263511029412,0.7766100105820107,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742858613756614,0.14588263511029412,0.748706867724868,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7132281058201061,0.14588263511029412,0.7395084550264553,0.16202969393382355],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370633862433854,0.15382881778492644,0.2855118941798941,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571737566137556,0.15382881778492644,0.37016182010582,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703729312169311,0.15382881778492644,0.4548173756613756,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502848677248664,0.15382881778492644,0.5394729312169311,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396840423280422,0.15382881778492644,0.6241284867724867,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243395978835978,0.15382881778492644,0.7087840423280423,0.1655641119025735],"dir":"ltr"},{"str":"١٣۵","boundary":[0.17597883597883598,0.14588238511029408,0.2000418835978836,0.1620294439338235],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.16705925275735287,0.812048105820106,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.16705925275735287,0.820127216931217,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.16705925275735287,0.8039380105820108,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796832486772489,0.16705925275735287,0.7878746772486774,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.16705925275735287,0.7958588994708997,0.1832063115808823],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463501375661378,0.16705925275735287,0.7764144232804234,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400042010582013,0.16705925275735287,0.7453993121693124,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352345820105821,0.16705925275735287,0.7390030264550266,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173548042328044,0.16705925275735287,0.7341869312169313,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6929102645502647,0.16705925275735287,0.7141227724867726,0.1832063115808823],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2037048042328042,0.17500514131433823,0.3489956931216931,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.17500514131433823,0.43365124867724864,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.17500514131433823,0.5183068042328042,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.17500514131433823,0.6029623597883597,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.17500514131433823,0.6876179153439153,0.1867404354319853],"dir":"ltr"},{"str":"١۴٠","boundary":[0.17597883597883598,0.16705870863970584,0.19980950264550265,0.18320576746323528],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.1888523939338235,0.8269688994708995,0.2049994527573529],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8270889629629629,0.1888523939338235,0.8350480105820106,0.2049994527573529],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.811004328042328,0.1888523939338235,0.8189633756613757,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7748148677248676,0.1888523939338235,0.8077471216931216,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.738941058201058,0.1888523939338235,0.7715750899470898,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6911112486772486,0.1888523939338235,0.7356644867724866,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"ناپایای","boundary":[0.6541801058201057,0.1888523939338235,0.687914074074074,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"فشرده","boundary":[0.6184128042328041,0.1888523939338235,0.6509209629629629,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6080428042328042,0.1888523939338235,0.6151265502645502,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.565925693121693,0.1888523939338235,0.6048340105820106,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.554178835978836,0.1888523939338235,0.5627653121693122,0.2049994527573529],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.20370575661375662,0.1967992589613971,0.34370620105820104,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34391731216931215,0.1967992589613971,0.4283617566137566,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4285728677248677,0.1967992589613971,0.5130173121693121,0.20853455307904417],"dir":"ltr"},{"str":"ADM","boundary":[0.518095238095238,0.19334399414062506,0.550913164021164,0.2050792882582721],"dir":"ltr"},{"str":"١۴٠","boundary":[0.17597883597883598,0.18885282628676475,0.19980950264550265,0.20499988511029416],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.2104705086397059,0.812048105820106,0.2266175674632353],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.2104705086397059,0.820127216931217,0.2266175674632353],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.2104705086397059,0.8039380105820108,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.2104705086397059,0.7958588994708997,0.2266175674632353],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.2104705086397059,0.7878533756613759,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.2104705086397059,0.7766874708994711,0.2266175674632353],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.2037053015873016,0.21841690602022054,0.31725070899470903,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.21841690602022054,0.40190626455026457,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.21841690602022054,0.48656182010582016,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.21841690602022054,0.5712173756613756,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.21841690602022054,0.6558729312169312,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.21841690602022054,0.7405284867724868,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"١۴٠","boundary":[0.17597883597883598,0.2104704733455882,0.19980950264550265,0.22661753216911756],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.23164734099264697,0.812048105820106,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.23164734099264697,0.820127216931217,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.23164734099264697,0.8039380105820108,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.23164734099264697,0.7958588994708997,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.23164734099264697,0.7878533756613759,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7704809629629633,0.23164734099264697,0.7757502010582014,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7647663280423284,0.23164734099264697,0.7695320740740743,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7609630264550267,0.23164734099264697,0.763830994708995,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7340746137566141,0.23164734099264697,0.760048994708995,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.7027515978835982,0.23164734099264697,0.7307941693121696,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.2037066243386243,0.23959352366727946,0.2749566243386243,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27513536507936504,0.23959352366727946,0.35957980952380947,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3597909206349206,0.23959352366727946,0.444235365079365,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4444464761904761,0.23959352366727946,0.5288909206349206,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5291020317460317,0.23959352366727946,0.6135464761904761,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6137575873015872,0.23959352366727946,0.6982020317460317,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"١۴١","boundary":[0.17597883597883598,0.2316470909926471,0.19980950264550265,0.2477941498161765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.2528239586397059,0.812048105820106,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.2528239586397059,0.820127216931217,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.2528239586397059,0.8039380105820108,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.2528239586397059,0.7958588994708997,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.2528239586397059,0.7878533756613759,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7734418835978837,0.2528239586397059,0.7759593439153439,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7618034708994709,0.2528239586397059,0.7727253756613757,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7461371216931217,0.2528239586397059,0.7610482328042328,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7162955343915345,0.2528239586397059,0.7428005185185186,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.6931813756613757,0.2528239586397059,0.7131390264550266,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6825402645502647,0.2528239586397059,0.6927340423280425,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"آدومین","boundary":[0.642117597883598,0.2528239586397059,0.6792559470899472,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.20370551322751335,0.26076984719669116,0.3357695873015874,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3359806984126985,0.26076984719669116,0.42042514285714294,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42063625396825405,0.26076984719669116,0.5050806984126985,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5052918095238096,0.26076984719669116,0.589736253968254,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5952380952380952,0.2528234145220588,0.6006409523809524,0.26897047334558816],"dir":"ltr"},{"str":"ADM","boundary":[0.6006349206349206,0.2573145823759191,0.6335598095238095,0.26904987649356615],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6336511851851854,0.2528239586397059,0.6388332804232806,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"١۴٣","boundary":[0.17597883597883598,0.2528234145220588,0.19980950264550265,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.27408747628676466,0.812048105820106,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.27408747628676466,0.820127216931217,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.27408747628676466,0.8039380105820108,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.27408747628676466,0.7878533756613759,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.27408747628676466,0.7958588994708997,0.29023453511029407],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.7576728994708993,0.27408747628676466,0.7766661693121691,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7474074708994708,0.27408747628676466,0.754278201058201,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7053968677248676,0.27408747628676466,0.7441831851851852,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6936500105820106,0.27408747628676466,0.7022364867724868,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6638084232804233,0.27408747628676466,0.6903134074074074,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.6405877566137567,0.27408747628676466,0.6605454074074075,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6299466455026457,0.27408747628676466,0.6401404232804234,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"آدومین","boundary":[0.589417470899471,0.27408747628676466,0.6266603915343917,0.29023453511029407],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.20370617989418,0.2820345530790441,0.33047840211640217,0.2937698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3306895132275133,0.2820345530790441,0.4151339576719577,0.2937698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4153450687830688,0.2820345530790441,0.4997895132275133,0.2937698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5000006243386244,0.2820345530790441,0.5844450687830688,0.2937698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"١۴۴","boundary":[0.17597883597883598,0.2740881204044118,0.19980950264550265,0.2902351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.29526498805147056,0.812048105820106,0.31141204687499996],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.29526498805147056,0.820127216931217,0.31141204687499996],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.29526498805147056,0.8039380105820108,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796832486772489,0.29526498805147056,0.7878746772486774,0.31141204687499996],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.29526498805147056,0.7958588994708997,0.31141204687499996],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7517471851851854,0.29526498805147056,0.7763989312169314,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7426475343915346,0.29526498805147056,0.7484957883597887,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7130170264550267,0.29526498805147056,0.7392973756613759,0.31141204687499996],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370580952380948,0.3032110236672794,0.28551136507936503,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857168465608465,0.3032110236672794,0.37016129100529094,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037240211640204,0.3032110236672794,0.45481684656084653,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550279576719576,0.3032110236672794,0.539472402116402,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396835132275132,0.3032110236672794,0.6241279576719576,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243390687830688,0.3032110236672794,0.7087835132275132,0.31494631778492643],"dir":"ltr"},{"str":"١۴۵","boundary":[0.17597883597883598,0.295264590992647,0.2000418835978836,0.3114116498161764],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.31644145863970585,0.812048105820106,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.31644145863970585,0.820127216931217,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959789629629631,0.31644145863970585,0.8039380105820108,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7798943280423283,0.31644145863970585,0.7878533756613759,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.31644145863970585,0.7958588994708997,0.3325885174632352],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7465612169312171,0.31644145863970585,0.7766196931216933,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7402152804232807,0.31644145863970585,0.7456103915343918,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7354456613756616,0.31644145863970585,0.739214105820106,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7176723915343918,0.31644145863970585,0.7345045185185187,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6931213439153441,0.31644145863970585,0.714333851851852,0.3325885174632352],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.20370674074074085,0.3243874942555148,0.3489976296296297,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492087407407408,0.3243874942555148,0.43365318518518525,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386429629629636,0.3243874942555148,0.5183087407407408,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185198518518519,0.3243874942555148,0.6029642962962963,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031754074074075,0.3243874942555148,0.6876198518518519,0.3361227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"١۵١","boundary":[0.17597883597883598,0.31644106158088237,0.19998959788359788,0.33258812040441177],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.811004328042328,0.33823474687500005,0.8189633756613757,0.3543818056985294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.33823474687500005,0.8269688994708995,0.3543818056985294],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8270889629629629,0.33823474687500005,0.8350480105820106,0.3543818056985294],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7748148677248676,0.33823474687500005,0.8077471216931216,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7475139788359787,0.33823474687500005,0.7715673439153438,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"آنتروپی","boundary":[0.7078310582010581,0.33823474687500005,0.7442432169312169,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6600012486772486,0.33823474687500005,0.7045544867724867,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6471970582010581,0.33823474687500005,0.6566549629629629,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6220127724867723,0.33823474687500005,0.6433162962962962,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5992607407407406,0.33823474687500005,0.6186916613756613,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.561270328042328,0.33823474687500005,0.5960190264550265,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"تخت","boundary":[0.5316398201058201,0.33823474687500005,0.5579201693121693,0.3543818056985294],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2037038835978836,0.34618161190257357,0.35693114285714284,0.3579169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35714225396825394,0.34618161190257357,0.4415866984126984,0.3579169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4417978095238095,0.34618161190257357,0.5262422539682539,0.3579169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"١۵١","boundary":[0.17597883597883598,0.3382351792279412,0.19998959788359788,0.35438223805147057],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.35985286158088237,0.7958588994708997,0.37599992040441177],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.35985286158088237,0.8039380105820108,0.37599992040441177],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.35985286158088237,0.812048105820106,0.37599992040441177],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.35985286158088237,0.820127216931217,0.37599992040441177],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.35985286158088237,0.7878533756613759,0.37599992040441177],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.35985286158088237,0.7766874708994711,0.37599992040441177],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.2037053015873016,0.3677992589613971,0.31725070899470903,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.3677992589613971,0.40190626455026457,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.3677992589613971,0.48656182010582016,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.3677992589613971,0.5712173756613756,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.3677992589613971,0.6558729312169312,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.3677992589613971,0.7405284867724868,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"١۵٢","boundary":[0.17597883597883598,0.3598528262867647,0.19998959788359788,0.3759998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.3810296939338235,0.7958588994708997,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.3810296939338235,0.8039380105820108,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.3810296939338235,0.812048105820106,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.3810296939338235,0.820127216931217,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.3810296939338235,0.7878533756613759,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7704809629629633,0.3810296939338235,0.7757502010582014,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7647663280423284,0.3810296939338235,0.7695320740740743,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7609630264550267,0.3810296939338235,0.763830994708995,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7340746137566141,0.3810296939338235,0.760048994708995,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.7027515978835982,0.3810296939338235,0.7307941693121696,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.2037066243386243,0.3889757295496323,0.2749566243386243,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27513536507936504,0.3889757295496323,0.35957980952380947,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3597909206349206,0.3889757295496323,0.444235365079365,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4444464761904761,0.3889757295496323,0.5288909206349206,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5291020317460317,0.3889757295496323,0.6135464761904761,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6137575873015872,0.3889757295496323,0.6982020317460317,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"١۵٣","boundary":[0.17597883597883598,0.38102929687500003,0.19998959788359788,0.39717635569852944],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.4022061645220588,0.7958588994708997,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.4022061645220588,0.8039380105820108,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.4022061645220588,0.812048105820106,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.4022061645220588,0.820127216931217,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.4022061645220588,0.7878533756613759,0.4183532233455882],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7525934391534393,0.4022061645220588,0.7766468042328044,0.4183532233455882],"dir":"rtl"},{"str":"آنتروپی","boundary":[0.7129105185185188,0.4022061645220588,0.7493226772486775,0.4183532233455882],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370413756613742,0.41015220013786763,0.28550969312169294,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571517460317447,0.41015220013786763,0.3701596190476189,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037073015873,0.41015220013786763,0.4548151746031745,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502628571428555,0.41015220013786763,0.5394707301587299,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396818412698411,0.41015220013786763,0.6241262857142855,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243373968253967,0.41015220013786763,0.7087818412698411,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"١۵۵","boundary":[0.17597883597883598,0.40220576746323533,0.20022197883597884,0.4183528262867648],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.42346982922794124,0.7878533756613759,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.42346982922794124,0.7958588994708997,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.42346982922794124,0.8039380105820108,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.42346982922794124,0.812048105820106,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.42346982922794124,0.820127216931217,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519582645502648,0.42346982922794124,0.7766100105820107,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742858613756614,0.42346982922794124,0.748706867724868,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7132281058201061,0.42346982922794124,0.7395084550264553,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370633862433854,0.43141690602022054,0.2855118941798941,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571737566137556,0.43141690602022054,0.37016182010582,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703729312169311,0.43141690602022054,0.4548173756613756,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502848677248664,0.43141690602022054,0.5394729312169311,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396840423280422,0.43141690602022054,0.6241284867724867,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243395978835978,0.43141690602022054,0.7087840423280423,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"١۵۶","boundary":[0.17597883597883598,0.42347047334558824,0.19998959788359788,0.4396175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796832486772489,0.4446473409926471,0.7878746772486774,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.4446473409926471,0.7958588994708997,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.4446473409926471,0.8039380105820108,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.4446473409926471,0.812048105820106,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.4446473409926471,0.820127216931217,0.4607943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463501375661378,0.4446473409926471,0.7764144232804234,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400042010582013,0.4446473409926471,0.7453993121693124,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352345820105821,0.4446473409926471,0.7390030264550266,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173548042328044,0.4446473409926471,0.7341869312169313,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6929102645502647,0.4446473409926471,0.7141227724867726,0.4607943998161765],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2037048042328042,0.45259337660845583,0.3489956931216931,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.45259337660845583,0.43365124867724864,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.45259337660845583,0.5183068042328042,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.45259337660845583,0.6029623597883597,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.45259337660845583,0.6876179153439153,0.4643286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"١۶۴","boundary":[0.17597883597883598,0.44464694393382354,0.19980950264550265,0.46079400275735294],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8107932486772487,0.46644062922794116,0.8189846772486772,0.4825876880514706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.46644062922794116,0.8269688994708995,0.4825876880514706],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8270889629629629,0.46644062922794116,0.8350480105820106,0.4825876880514706],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.774812931216931,0.46644062922794116,0.8074469629629628,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"ویسکوز","boundary":[0.7324847407407405,0.46644062922794116,0.7716060740740739,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7234915978835977,0.46644062922794116,0.7293398518518517,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6892057248677247,0.46644062922794116,0.7203060423280421,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6774801693121693,0.46644062922794116,0.685005439153439,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6689634074074073,0.46644062922794116,0.6765583915343915,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.652168074074074,0.46644062922794116,0.6679544867724866,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6043382645502644,0.46644062922794116,0.64888182010582,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5915340740740739,0.46644062922794116,0.6009919788359788,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5662432804232803,0.46644062922794116,0.587546804232804,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5434912486772486,0.46644062922794116,0.5629221693121692,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.5056073439153439,0.46644062922794116,0.5402108042328042,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"کششی","boundary":[0.4648670899470899,0.46644062922794116,0.5024082328042327,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"غیرخطی","boundary":[0.4154493439153439,0.46644062922794116,0.46163312169312165,0.4825876880514706],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.20370500529100535,0.4743874942555147,0.3251867830687831,0.4861227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539789417989423,0.4743874942555147,0.40984233862433866,0.4861227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"١۶۴","boundary":[0.17597883597883598,0.46644106158088244,0.19980950264550265,0.48258812040441185],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.4879699351102942,0.7956458835978837,0.5041169939338236],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.4879699351102942,0.8039573756613758,0.5041169939338236],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.4879699351102942,0.812048105820106,0.5041169939338236],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.4879699351102942,0.820127216931217,0.5041169939338236],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7796813121693122,0.4879699351102942,0.7876403597883599,0.5041169939338236],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.74412508994709,0.4879699351102942,0.7764744550264551,0.5041169939338236],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.20370617989417988,0.4959169060202206,0.31460566137566137,0.5076522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148167724867725,0.4959169060202206,0.3992612169312169,0.5076522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.399472328042328,0.4959169060202206,0.4839167724867725,0.5076522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412788359788356,0.4959169060202206,0.5685723280423279,0.5076522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5687834391534391,0.4959169060202206,0.6532278835978835,0.5076522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6534389947089947,0.4959169060202206,0.7378834391534391,0.5076522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"١۶۴","boundary":[0.17597883597883598,0.4879704733455883,0.19980950264550265,0.5041175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.5092345351102942,0.7956458835978837,0.5253815939338237],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.5092345351102942,0.8039573756613758,0.5253815939338237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5092345351102942,0.812048105820106,0.5253815939338237],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.5092345351102942,0.820127216931217,0.5253815939338237],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7796813121693122,0.5092345351102942,0.7876403597883599,0.5253815939338237],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7391521375661376,0.5092345351102942,0.7764957566137567,0.5253815939338237],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7123799153439154,0.5092345351102942,0.7359568994708995,0.5253815939338237],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.20370429629629627,0.5171816119025735,0.33576837037037033,0.5289169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33597948148148143,0.5171816119025735,0.42042392592592587,0.5289169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.420635037037037,0.5171816119025735,0.5050794814814815,0.5289169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5052905925925926,0.5171816119025735,0.589735037037037,0.5289169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5899461481481482,0.5171816119025735,0.6743905925925926,0.5289169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"HPM","boundary":[0.6785185185185185,0.5137263470818014,0.7090128148148148,0.5254616411994485],"dir":"ltr"},{"str":"١۶۵","boundary":[0.17597883597883598,0.5092351792279411,0.2000418835978836,0.5253822380514707],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.530412046875,0.7956458835978837,0.5465591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.530412046875,0.8039573756613758,0.5465591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.530412046875,0.812048105820106,0.5465591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.530412046875,0.820127216931217,0.5465591056985294],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7796813121693122,0.530412046875,0.7876403597883599,0.5465591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون","boundary":[0.7141769947089948,0.530412046875,0.7763834391534391,0.5465591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6791513756613757,0.530412046875,0.7109778835978837,0.5465591056985294],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.20370586243386246,0.5383580824908089,0.3357699365079366,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3359810476190476,0.5383580824908089,0.4204254920634921,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42063660317460316,0.5383580824908089,0.5050810476190477,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5052921587301588,0.5383580824908089,0.5897366031746032,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5899477142857144,0.5383580824908089,0.6743921587301588,0.5500933766084559],"dir":"ltr"},{"str":"١۶۶","boundary":[0.17597883597883598,0.5304116498161765,0.19980950264550265,0.546558708639706],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7796813121693122,0.5515885174632353,0.7876403597883599,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.5515885174632353,0.7956458835978837,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.5515885174632353,0.8039573756613758,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5515885174632353,0.812048105820106,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.5515885174632353,0.820127216931217,0.5677355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.757457947089947,0.5515885174632353,0.7764512169312168,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.722432328042328,0.5515885174632353,0.754258835978836,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7122734074074074,0.5515885174632353,0.7191441375661376,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6701562962962962,0.5515885174632353,0.7090646137566137,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6584094391534392,0.5515885174632353,0.6669959153439153,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6285678518518519,0.5515885174632353,0.655072835978836,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.5872989312169313,0.5515885174632353,0.6253416296296297,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"هموتوپی","boundary":[0.5388339470899471,0.5515885174632353,0.5840455978835979,0.5677355762867647],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.20370384126984126,0.5595345530790441,0.280231619047619,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2804230264550264,0.5595345530790441,0.36486747089947086,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36507858201058196,0.5595345530790441,0.4495230264550264,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4497341375661375,0.5595345530790441,0.534178582010582,0.5712698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"١۶٩","boundary":[0.17597883597883598,0.5515881204044119,0.19980950264550265,0.5677351792279413],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7794702328042329,0.5727649880514706,0.7876616613756614,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.5727649880514706,0.7956458835978837,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.5727649880514706,0.8039573756613758,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5727649880514706,0.812048105820106,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.5727649880514706,0.820127216931217,0.588912046875],"dir":"ltr"},{"str":"تقر","boundary":[0.760972708994709,0.5727649880514706,0.7761045820105821,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.7445491851851852,0.5727649880514706,0.7604982645502647,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":"پاده","boundary":[0.7221147407407408,0.5727649880514706,0.7412629312169313,0.588912046875],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.2037057777777777,0.5807110236672793,0.29344066666666657,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2936517777777777,0.5807110236672793,0.3780962222222221,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3783073333333332,0.5807110236672793,0.4627517777777777,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46296288888888876,0.5807110236672793,0.5474073333333332,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5476184444444444,0.5807110236672793,0.6320628888888888,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.632274,0.5807110236672793,0.7167184444444444,0.5924463177849264],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٢","boundary":[0.17597883597883598,0.5727645909926471,0.19980950264550265,0.5889116498161765],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7796813121693122,0.594028652757353,0.7876403597883599,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.594028652757353,0.7956458835978837,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.594028652757353,0.8039573756613758,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.594028652757353,0.812048105820106,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.594028652757353,0.820127216931217,0.6101757115808824],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7517452486772488,0.594028652757353,0.7763969947089947,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742645597883598,0.594028652757353,0.748493851851852,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7130150899470901,0.594028652757353,0.7392954391534393,0.6101757115808824],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370580952380948,0.6019757295496323,0.28551136507936503,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857168465608465,0.6019757295496323,0.37016129100529094,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037240211640204,0.6019757295496323,0.45481684656084653,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550279576719576,0.6019757295496323,0.539472402116402,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396835132275132,0.6019757295496323,0.6241279576719576,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243390687830688,0.6019757295496323,0.7087835132275132,0.6137110236672795],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٣","boundary":[0.17597883597883598,0.5940292968750001,0.19980950264550265,0.6101763556985295],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.6152061645220589,0.7956458835978837,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.6152061645220589,0.8039573756613758,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.6152061645220589,0.812048105820106,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8121681693121694,0.6152061645220589,0.820127216931217,0.6313532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"٧","boundary":[0.7796813121693122,0.6152061645220589,0.7876403597883599,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463482010582011,0.6152061645220589,0.7764066772486773,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400022645502646,0.6152061645220589,0.7453973756613758,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352326455026456,0.6152061645220589,0.7390010899470899,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173528677248677,0.6152061645220589,0.7341849947089947,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.692908328042328,0.6152061645220589,0.714120835978836,0.6313532233455883],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2037048042328042,0.6231522001378677,0.3489956931216931,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.6231522001378677,0.43365124867724864,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.6231522001378677,0.5183068042328042,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.6231522001378677,0.6029623597883597,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.6231522001378677,0.6876179153439153,0.6348874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"١٨٠","boundary":[0.17597883597883598,0.6152057674632353,0.19980950264550265,0.6313528262867647],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8092053121693122,0.6369994527573529,0.8350867407407409,0.6531465115808824],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.2037056190476189,0.6449463177849264,0.2960864338624337,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2962975449735448,0.6449463177849264,0.38074198941798926,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38095310052910036,0.6449463177849264,0.46539754497354485,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4656086560846559,0.6449463177849264,0.5500531005291004,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5502642116402114,0.6449463177849264,0.6347086560846559,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.634919767195767,0.6449463177849264,0.7193642116402115,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7195753227513226,0.6449463177849264,0.8040197671957671,0.6566816119025735],"dir":"ltr"},{"str":"١٨٠","boundary":[0.17597883597883598,0.6369998851102942,0.19980950264550265,0.6531469439338236],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8359788359788359,0.6740076976102941,0.8501138624338624,0.6989782858455882],"dir":"ltr"},{"str":"خواص","boundary":[0.7834922222222223,0.6821763556985294,0.8266840952380953,0.6983234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"حرارتی","boundary":[0.7353448253968254,0.6821763556985294,0.7803027936507936,0.6983234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"نانوذرات","boundary":[0.6778828253968253,0.6821763556985294,0.7322870793650794,0.6983234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.206352306878307,0.6901227883731617,0.3331245291005292,0.7018580824908087],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3333356402116403,0.6901227883731617,0.41778008465608474,0.7018580824908087],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41799119576719584,0.6901227883731617,0.5024356402116403,0.7018580824908087],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026467513227514,0.6901227883731617,0.5870911957671958,0.7018580824908087],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.587302306878307,0.6901227883731617,0.6717467513227514,0.7018580824908087],"dir":"ltr"},{"str":"١٨۵","boundary":[0.17597883597883598,0.6821763556985294,0.20145747089947091,0.6983234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8185179788359789,0.7082054145220589,0.8266513121693122,0.7243524733455883],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8267713756613756,0.7082054145220589,0.8349628042328042,0.7243524733455883],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.8106867407407408,0.7082054145220589,0.8186457883597884,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7947105502645501,0.7082054145220589,0.8074605185185184,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"افزودن","boundary":[0.7540748677248675,0.7082054145220589,0.791519185185185,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"نانوذرات","boundary":[0.7078310582010581,0.7082054145220589,0.7508234708994707,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6942851851851851,0.7082054145220589,0.7045602962962961,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.675237693121693,0.7082054145220589,0.6911441693121693,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6661380423280423,0.7082054145220589,0.6719862962962964,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.6347085185185185,0.7082054145220589,0.6628556613756613,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.5959783597883598,0.7082054145220589,0.6316004232804232,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"حرارتی","boundary":[0.5574592804232805,0.7082054145220589,0.5927521375661376,0.7243524733455883],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.20370369312169306,0.7161522001378676,0.2987304338624338,0.7278874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2989415449735449,0.7161522001378676,0.38338598941798935,0.7278874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38359710052910045,0.7161522001378676,0.46804154497354494,0.7278874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.468252656084656,0.7161522001378676,0.5526971005291004,0.7278874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"١٨۵","boundary":[0.17597883597883598,0.7082057674632354,0.2000418835978836,0.7243528262867648],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8035971851851853,0.7297346409926471,0.8117305185185186,0.7458816998161766],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8118505820105821,0.7297346409926471,0.8200420105820106,0.7458816998161766],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7957659470899472,0.7297346409926471,0.8037249947089948,0.7458816998161766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.7297346409926471,0.7956458835978837,0.7458816998161766],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7796813121693122,0.7297346409926471,0.7876403597883599,0.7458816998161766],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.74412508994709,0.7297346409926471,0.7764744550264551,0.7458816998161766],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.20370617989417988,0.7376816119025735,0.31460566137566137,0.7494169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148167724867725,0.7376816119025735,0.3992612169312169,0.7494169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.399472328042328,0.7376816119025735,0.4839167724867725,0.7494169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412788359788356,0.7376816119025735,0.5685723280423279,0.7494169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5687834391534391,0.7376816119025735,0.6532278835978835,0.7494169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6534389947089947,0.7376816119025735,0.7378834391534391,0.7494169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"١٨۵","boundary":[0.17597883597883598,0.7297351792279412,0.2000418835978836,0.7458822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8035971851851853,0.750912046875,0.8117305185185186,0.7670591056985293],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8118505820105821,0.750912046875,0.8200420105820106,0.7670591056985293],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7957659470899472,0.750912046875,0.8037249947089948,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.750912046875,0.7956458835978837,0.7670591056985293],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7796813121693122,0.750912046875,0.7876403597883599,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7702660105820107,0.750912046875,0.7755333121693123,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7645513756613758,0.750912046875,0.7693151851851853,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7607480740740743,0.750912046875,0.763614105820106,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7338615978835981,0.750912046875,0.759832105820106,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.7025385820105822,0.750912046875,0.7305811534391535,0.7670591056985293],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.20370609523809524,0.7588580824908088,0.2749560952380952,0.7705933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.275134835978836,0.7588580824908088,0.3595792804232804,0.7705933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3597903915343915,0.7588580824908088,0.44423483597883595,0.7705933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44444594708994706,0.7588580824908088,0.5288903915343915,0.7705933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5291015026455026,0.7588580824908088,0.613545947089947,0.7705933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6137570582010582,0.7588580824908088,0.6982015026455026,0.7705933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"١٨۶","boundary":[0.17597883597883598,0.7509116498161764,0.19980950264550265,0.7670587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8035971851851853,0.7721757115808823,0.8117305185185186,0.7883227704044117],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8118505820105821,0.7721757115808823,0.8200420105820106,0.7883227704044117],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7957659470899472,0.7721757115808823,0.8037249947089948,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.7721757115808823,0.7956458835978837,0.7883227704044117],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7796813121693122,0.7721757115808823,0.7876403597883599,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.7570357883597885,0.7721757115808823,0.7764938201058202,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7244424232804234,0.7721757115808823,0.7538115026455027,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.694707343915344,0.7721757115808823,0.7212123280423282,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6587289629629631,0.7721757115808823,0.691417216931217,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"هموتوپی","boundary":[0.6103685502645504,0.7721757115808823,0.6554601375661376,0.7883227704044117],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.2037066349206349,0.7801227883731617,0.3040238201058201,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3042349312169312,0.7801227883731617,0.3886793756613756,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3888904867724867,0.7801227883731617,0.4733349312169312,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47354604232804226,0.7801227883731617,0.5579904867724866,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5637037037037037,0.7721763556985294,0.5691065608465609,0.7883234145220588],"dir":"ltr"},{"str":"HAM","boundary":[0.5691005291005291,0.7766675235523897,0.6019184550264551,0.7884028176700368],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6020086455026457,0.7721757115808823,0.607084232804233,0.7883227704044117],"dir":"ltr"},{"str":"١٨٩","boundary":[0.17597883597883598,0.7721763556985294,0.19980950264550265,0.7883234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8035971851851853,0.7933532233455881,0.8117305185185186,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8118505820105821,0.7933532233455881,0.8200420105820106,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7957659470899472,0.7933532233455881,0.8037249947089948,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7796813121693122,0.7933532233455881,0.7876403597883599,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.7933532233455881,0.7956458835978837,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"اعمال","boundary":[0.744231597883598,0.7933532233455881,0.7764454074074076,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"HAM","boundary":[0.7079365079365079,0.797843994140625,0.7407544338624338,0.8095792882582721],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.6804226243386242,0.7933528262867646,0.7046057354497353,0.809499885110294],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6453970052910052,0.7933528262867646,0.6772235132275132,0.809499885110294],"dir":"rtl"},{"str":"فالکراسکن","boundary":[0.5842324021164021,0.7933528262867646,0.6420913862433862,0.809499885110294],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.20370614814814808,0.801299258961397,0.3251879259259259,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.325399037037037,0.801299258961397,0.4098434814814814,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100545925925925,0.801299258961397,0.494499037037037,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49471014814814807,0.801299258961397,0.5791545925925925,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٠","boundary":[0.17597883597883598,0.7933528262867646,0.19980950264550265,0.809499885110294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7885718201058203,0.8145296939338236,0.7967051534391537,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7968252169312171,0.8145296939338236,0.8050166455026457,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7807405820105823,0.8145296939338236,0.7886996296296299,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7564025502645504,0.8145296939338236,0.7645358835978837,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7646559470899472,0.8145296939338236,0.7726149947089949,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7724871851851853,0.8145296939338236,0.7806205185185187,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7485713121693123,0.8145296939338236,0.7565303597883599,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7391560105820106,0.8145296939338236,0.7444233121693122,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7334413756613757,0.8145296939338236,0.7382051851851852,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7296380740740742,0.8145296939338236,0.7325041058201059,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.702751597883598,0.8145296939338236,0.7287221058201059,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6518524232804234,0.8145296939338236,0.6994556613756615,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.622117343915344,0.8145296939338236,0.6486436296296298,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6071907407407409,0.8145296939338236,0.6179248042328043,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.601476105820106,0.8145296939338236,0.606245724867725,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5889953121693123,0.8145296939338236,0.600606613756614,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.20370538624338633,0.8224757295496322,0.33047760846560853,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33068871957671964,0.8224757295496322,0.41513316402116407,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4153442751322752,0.8224757295496322,0.49978871957671966,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4999998306878307,0.8224757295496322,0.5844442751322751,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"١٩١","boundary":[0.17597883597883598,0.8145292968749999,0.19980950264550265,0.8306763556985294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7885718201058203,0.8357061645220588,0.7967051534391537,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7968252169312171,0.8357061645220588,0.8050166455026457,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7807405820105823,0.8357061645220588,0.7886996296296299,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7564025502645504,0.8357061645220588,0.7645358835978837,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7646559470899472,0.8357061645220588,0.7726149947089949,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7724871851851853,0.8357061645220588,0.7806205185185187,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7485713121693123,0.8357061645220588,0.7565303597883599,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7391540740740741,0.8357061645220588,0.7444213756613757,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7334394391534391,0.8357061645220588,0.7382032486772486,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7296361375661377,0.8357061645220588,0.7325021693121694,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7027496613756614,0.8357061645220588,0.7287201693121693,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6518504867724868,0.8357061645220588,0.699453724867725,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6221154074074076,0.8357061645220588,0.6486416931216933,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"m","boundary":[0.6079365079365079,0.8401969353170955,0.6188861375661375,0.8519322294347426],"dir":"ltr"},{"str":"ام","boundary":[0.5942860846560846,0.8357057674632351,0.6047587195767196,0.8518528262867646],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.20370453968253976,0.8436522001378675,0.3357686137566138,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3359797248677249,0.8436522001378675,0.42042416931216936,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42063528042328047,0.8436522001378675,0.5050797248677249,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.505290835978836,0.8436522001378675,0.5897352804232805,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"١٩١","boundary":[0.17597883597883598,0.8357057674632351,0.19980950264550265,0.8518528262867646],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8035971851851853,0.8569698292279411,0.8117305185185186,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8118505820105821,0.8569698292279411,0.8200420105820106,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7957659470899472,0.8569698292279411,0.8037249947089948,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7794702328042329,0.8569698292279411,0.7876616613756614,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.8569698292279411,0.7956458835978837,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"همگرایی","boundary":[0.7295218835978836,0.8569698292279411,0.7762091534391534,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7071939470899471,0.8569698292279411,0.7261872169312169,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................","boundary":[0.20370662433862435,0.8649169060202205,0.32783292063492064,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32804403174603175,0.8649169060202205,0.4124884761904762,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4126995873015873,0.8649169060202205,0.4971440317460318,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49735514285714283,0.8649169060202205,0.5817995873015873,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5820106984126984,0.8649169060202205,0.6664551428571428,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"HAM","boundary":[0.6710052910052909,0.8614616411994485,0.7039301798941798,0.8731969353170955],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٢","boundary":[0.17597883597883598,0.8569704733455882,0.19980950264550265,0.8731175321691176],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8035971851851853,0.8781473409926471,0.8117305185185186,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8118505820105821,0.8781473409926471,0.8200420105820106,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7957659470899472,0.8781473409926471,0.8037249947089948,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7796813121693122,0.8781473409926471,0.7876403597883599,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.8781473409926471,0.7956458835978837,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7517452486772488,0.8781473409926471,0.7763969947089947,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742645597883598,0.8781473409926471,0.748493851851852,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7130150899470901,0.8781473409926471,0.7392954391534393,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370580952380948,0.8860933766084559,0.28551136507936503,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857168465608465,0.8860933766084559,0.37016129100529094,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037240211640204,0.8860933766084559,0.45481684656084653,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550279576719576,0.8860933766084559,0.539472402116402,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396835132275132,0.8860933766084559,0.6241279576719576,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243390687830688,0.8860933766084559,0.7087835132275132,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٣","boundary":[0.17597883597883598,0.8781469439338235,0.19980950264550265,0.894294002757353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17598,0.08226,0.85011,0.89783],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/850ef7209f5901870755b73575fb6eff.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/5db30ee03dbe603a582dffa41278d833.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.15101,0.08226,0.17486,0.10217]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.77862491005291,0.08226459099264709,0.7867582433862434,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.786878306878307,0.08226459099264709,0.7950697354497355,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"٧","boundary":[0.7707936719576719,0.08226459099264709,0.7787527195767195,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7625402751322751,0.08226459099264709,0.7706736084656084,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.754709037037037,0.08226459099264709,0.7626680846560846,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7213759259259258,0.08226459099264709,0.7514402116402116,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7150299894179893,0.08226459099264709,0.7204251005291005,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7102603703703703,0.08226459099264709,0.7140288148148147,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6923805925925924,0.08226459099264709,0.7092127195767194,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6679360529100528,0.08226459099264709,0.6891485608465607,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1798951851851851,0.09021102366727944,0.32518607407407396,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539718518518507,0.09021102366727944,0.4098416296296295,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100527407407406,0.09021102366727944,0.4944971851851851,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49470829629629615,0.09021102366727944,0.5791527407407406,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793638518518518,0.09021102366727944,0.6638082962962962,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٨","boundary":[0.151005291005291,0.08226459099264709,0.17483595767195767,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7935444338624339,0.10405827628676471,0.8016777671957672,0.12020533511029413],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8017978306878307,0.10405827628676471,0.8099892592592592,0.12020533511029413],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7857131957671958,0.10405827628676471,0.7936722433862434,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7497367513227511,0.10405827628676471,0.7824250052910051,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7070909735449734,0.10405827628676471,0.7466054179894178,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.6874083068783068,0.10405827628676471,0.7037931005291005,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.659894402116402,0.10405827628676471,0.6840755767195768,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"احتراق","boundary":[0.6208466560846562,0.10405827628676471,0.6565326243386242,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"نانوذرات","boundary":[0.5746028465608466,0.10405827628676471,0.6175952592592593,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................","boundary":[0.17989688888888902,0.11200514131433817,0.3146054814814816,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148165925925927,0.11200514131433817,0.39926103703703714,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39947214814814824,0.11200514131433817,0.48391659259259273,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4841277037037038,0.11200514131433817,0.5685721481481483,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٨","boundary":[0.151005291005291,0.1040587086397058,0.17483595767195767,0.12020576746323522],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7786236402116402,0.12567639099264696,0.7867569735449735,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.786877037037037,0.12567639099264696,0.7950684656084657,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7707924021164021,0.12567639099264696,0.7787514497354497,0.14182344981617637],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7625390052910053,0.12567639099264696,0.7706723386243386,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7547077671957672,0.12567639099264696,0.7626668148148148,0.14182344981617637],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7191515449735449,0.12567639099264696,0.75150091005291,0.14182344981617637],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17989796825396814,0.13362293543198525,0.29079744973544963,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100856084656074,0.13362293543198525,0.37545300529100517,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756641164021163,0.13362293543198525,0.4601085608465607,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031967195767176,0.13362293543198525,0.5447641164021162,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449752275132274,0.13362293543198525,0.6294196719576718,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.629630783068783,0.13362293543198525,0.7140752275132274,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٨","boundary":[0.151005291005291,0.1256765027573529,0.17483595767195767,0.1418235615808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7786236402116402,0.14685337040441168,0.7867569735449735,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.786877037037037,0.14685337040441168,0.7950684656084657,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7707924021164021,0.14685337040441168,0.7787514497354497,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7625390052910053,0.14685337040441168,0.7706723386243386,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7547077671957672,0.14685337040441168,0.7626668148148148,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.7259235132275131,0.14685337040441168,0.7517991322751322,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6908978941798941,0.14685337040441168,0.7227244021164021,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.17989462433862421,0.15479925896139704,0.26170017989417976,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26190566137566124,0.15479925896139704,0.34635010582010567,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3465612169312168,0.15479925896139704,0.4310056613756612,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4312167724867723,0.15479925896139704,0.5156612169312168,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5158723280423279,0.15479925896139704,0.6003167724867723,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6005278835978834,0.15479925896139704,0.6849723280423279,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٩","boundary":[0.151005291005291,0.14685282628676466,0.17483595767195767,0.1629998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7786236402116402,0.16802969393382344,0.7867569735449735,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.786877037037037,0.16802969393382344,0.7950684656084657,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7707924021164021,0.16802969393382344,0.7787514497354497,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7625390052910053,0.16802969393382344,0.7706723386243386,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7547077671957672,0.16802969393382344,0.7626668148148148,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7004216402116402,0.16802969393382344,0.751371164021164,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6644432592592593,0.16802969393382344,0.6971315132275132,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"اعمالشده","boundary":[0.6067721164021164,0.16802969393382344,0.6612073544973546,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.17989401058201052,0.17597572954963228,0.26169956613756606,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26190504761904754,0.17597572954963228,0.34634949206349197,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3465606031746031,0.17597572954963228,0.4310050476190475,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4312161587301586,0.17597572954963228,0.5156606031746032,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5158717142857142,0.17597572954963228,0.6003161587301586,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠١","boundary":[0.151005291005291,0.16802929687499993,0.17483595767195767,0.18417635569852933],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7635982751322752,0.1892061645220587,0.7717316084656085,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7718516719576721,0.1892061645220587,0.7800431005291006,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7557670370370371,0.1892061645220587,0.7637260846560847,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7475136402116402,0.1892061645220587,0.7556469735449736,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7396824021164021,0.1892061645220587,0.7476414497354498,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7314290052910053,0.1892061645220587,0.7395623386243386,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7235977671957672,0.1892061645220587,0.7315568148148148,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6937561798941798,0.1892061645220587,0.7202611640211639,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.661480402116402,0.1892061645220587,0.69050091005291,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیلی","boundary":[0.601692656084656,0.1892061645220587,0.6582367513227512,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.17989450793650796,0.1971523471966912,0.2590611746031747,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25925961904761907,0.1971523471966912,0.3437040634920635,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439151746031746,0.1971523471966912,0.42835961904761904,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857073015873015,0.1971523471966912,0.5130151746031747,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132262857142857,0.1971523471966912,0.5976707301587302,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠١","boundary":[0.151005291005291,0.18920591452205884,0.17483595767195767,0.20535297334558825],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7635982751322752,0.21046997628676473,0.7717316084656085,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7718516719576721,0.21046997628676473,0.7800431005291006,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7557670370370371,0.21046997628676473,0.7637260846560847,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7475136402116402,0.21046997628676473,0.7556469735449736,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7396824021164021,0.21046997628676473,0.7476414497354498,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7314290052910053,0.21046997628676473,0.7395623386243386,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7235977671957672,0.21046997628676473,0.7315568148148148,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6937561798941798,0.21046997628676473,0.7202611640211639,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.6661377037037036,0.21046997628676473,0.6904505608465608,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"چندجملهای","boundary":[0.5998936402116402,0.21046997628676473,0.6628882433862433,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"بوبکر","boundary":[0.5690992910052909,0.21046997628676473,0.5966073862433862,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.17989439153439146,0.21841690602022054,0.3093125396825396,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3095236507936507,0.21841690602022054,0.3939680952380951,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3941792063492062,0.21841690602022054,0.4786236507936507,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47883476190476176,0.21841690602022054,0.5632792063492063,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٣","boundary":[0.151005291005291,0.2104704733455882,0.17483595767195767,0.22661753216911756],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7786236402116402,0.23164734099264697,0.7867569735449735,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.786877037037037,0.23164734099264697,0.7950684656084657,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7707924021164021,0.23164734099264697,0.7787514497354497,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7547077671957672,0.23164734099264697,0.7626668148148148,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7625390052910053,0.23164734099264697,0.7706723386243386,0.24779439981617638],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7267717037037037,0.23164734099264697,0.7514234497354496,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7176720529100529,0.23164734099264697,0.7235203068783069,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.688041544973545,0.23164734099264697,0.7143218941798941,0.24779439981617638],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.1798947830687831,0.23959352366727946,0.2590614497354498,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25925989417989426,0.23959352366727946,0.3437043386243387,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439154497354498,0.23959352366727946,0.42835989417989423,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4285710052910053,0.23959352366727946,0.5130154497354498,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132265608465608,0.23959352366727946,0.5976710052910053,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978821164021164,0.23959352366727946,0.6823265608465608,0.2513288177849265],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠۴","boundary":[0.151005291005291,0.2316470909926471,0.17483595767195767,0.2477941498161765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7786236402116402,0.2528239586397059,0.7867569735449735,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.786877037037037,0.2528239586397059,0.7950684656084657,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7707924021164021,0.2528239586397059,0.7787514497354497,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7544966878306877,0.2528239586397059,0.7626881164021163,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7625390052910053,0.2528239586397059,0.7706723386243386,0.26897101746323526],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7210570687830687,0.2528239586397059,0.7512220529100528,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.714711132275132,0.2528239586397059,0.7201062433862433,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7099415132275131,0.2528239586397059,0.7137099576719576,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6921682433862433,0.2528239586397059,0.7090003703703702,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6677237037037036,0.2528239586397059,0.6889362116402115,0.26897101746323526],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17989747089947086,0.26076984719669116,0.32518835978835975,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539947089947086,0.26076984719669116,0.4098439153439153,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100550264550264,0.26076984719669116,0.4944994708994709,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49471058201058193,0.26076984719669116,0.5791550264550264,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793661375661375,0.26076984719669116,0.663810582010582,0.2725051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠۶","boundary":[0.151005291005291,0.2528234145220588,0.17483595767195767,0.26897047334558816],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7842317671957673,0.2747059086397058,0.8101131957671959,0.2908529674632352],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.17989600000000006,0.2826522001378676,0.27227681481481486,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27248792592592597,0.2826522001378676,0.3569323703703704,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3571434814814815,0.2826522001378676,0.44158792592592594,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44179903703703705,0.2826522001378676,0.5262434814814815,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5264545925925926,0.2826522001378676,0.6108990370370371,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6111101481481481,0.2826522001378676,0.6955545925925926,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6957657037037037,0.2826522001378676,0.7802101481481482,0.29438749425551464],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠۶","boundary":[0.151005291005291,0.2747057674632353,0.17483595767195767,0.2908528262867646],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.811005291005291,0.3116253446691176,0.8251403174603175,0.33659593290441175],"dir":"ltr"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.7428600740740742,0.3197940027573529,0.8017105502645503,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی،","boundary":[0.6934423280423282,0.3197940027573529,0.7398139470899472,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"مخلوط","boundary":[0.6463522645502647,0.3197940027573529,0.6904271851851853,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6358757566137566,0.3197940027573529,0.643292582010582,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6280561375661377,0.3197940027573529,0.6317955343915344,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6177965185185186,0.3197940027573529,0.6271711534391535,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6124982328042329,0.3197940027573529,0.6167604867724868,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6083792804232804,0.3197940027573529,0.6115958201058201,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5887856931216932,0.3197940027573529,0.6074381375661376,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.571430708994709,0.3197940027573529,0.585807343915344,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.5142862962962963,0.3197940027573529,0.5685375661375661,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.1798950158730159,0.3277404354319853,0.2564227936507937,0.33947572954963234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2566142010582011,0.3277404354319853,0.34105864550264553,0.33947572954963234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34126975661375664,0.3277404354319853,0.42571420105820107,0.33947572954963234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4259253121693122,0.3277404354319853,0.5103697566137566,0.33947572954963234],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٩","boundary":[0.151005291005291,0.3197940027573529,0.17624767195767196,0.3359410615808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.3458230615808824,0.8019953544973546,0.3619701204044118],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.802115417989418,0.3458230615808824,0.8100744656084656,0.3619701204044118],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7860307830687832,0.3458230615808824,0.7939898306878308,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7501569735449736,0.3458230615808824,0.7827910052910053,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.6980939576719575,0.3458230615808824,0.7469055767195768,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.6596813862433861,0.3458230615808824,0.6948386878306877,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6118515767195767,0.3458230615808824,0.6564203068783068,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.596930783068783,0.3458230615808824,0.6087318624338625,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5741787513227513,0.3458230615808824,0.593609671957672,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"حلقه","boundary":[0.5460296719576719,0.3458230615808824,0.5708828148148147,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":"متحدالمرکز","boundary":[0.4826438941798942,0.3458230615808824,0.5428131322751323,0.3619701204044118],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.1798961375661376,0.35376984719669113,0.3093142857142857,0.3655051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3095253968253968,0.35376984719669113,0.39396984126984125,0.3655051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39418095238095235,0.35376984719669113,0.47862539682539684,0.3655051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٩","boundary":[0.151005291005291,0.3458234145220588,0.17483595767195767,0.3619704733455882],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.3673522880514706,0.7870745608465608,0.383499346875],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.3673522880514706,0.7951536719576721,0.383499346875],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.3673522880514706,0.7789644656084657,0.383499346875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.3673522880514706,0.7708853544973546,0.383499346875],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.3673522880514706,0.7628798306878308,0.383499346875],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.3673522880514706,0.751713925925926,0.383499346875],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17989568253968247,0.37529925896139704,0.29079516402116395,0.38703455307904405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.37529925896139704,0.3754507195767195,0.38703455307904405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.37529925896139704,0.4601062751322751,0.38703455307904405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.37529925896139704,0.5447618306878306,0.38703455307904405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.37529925896139704,0.6294173862433862,0.38703455307904405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.37529925896139704,0.7140729417989418,0.38703455307904405],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٩","boundary":[0.151005291005291,0.36735282628676463,0.17483595767195767,0.38349988511029404],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.3885296939338235,0.7870745608465608,0.40467675275735293],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.3885296939338235,0.7951536719576721,0.40467675275735293],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.3885296939338235,0.7789644656084657,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.3885296939338235,0.7708853544973546,0.40467675275735293],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.3885296939338235,0.7628798306878308,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"تعر","boundary":[0.7363845291005291,0.3885296939338235,0.7516500211640211,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"یف","boundary":[0.719258052910053,0.3885296939338235,0.7359546243386244,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6843370052910054,0.3885296939338235,0.7160628148148149,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6752373544973546,0.3885296939338235,0.6810856084656086,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.648254052910053,0.3885296939338235,0.672047925925926,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.6098414814814817,0.3885296939338235,0.6449523068783071,0.40467675275735293],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.1798965820105821,0.39647572954963234,0.26698695238095244,0.4082110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26719806349206354,0.39647572954963234,0.351642507936508,0.4082110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3518536190476191,0.39647572954963234,0.4362980634920635,0.4082110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4365091746031746,0.39647572954963234,0.5209536190476192,0.4082110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5211647301587302,0.39647572954963234,0.6056091746031746,0.4082110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٠","boundary":[0.151005291005291,0.38852929687500004,0.17483595767195767,0.4046763556985295],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.40979335863970595,0.7720491957671959,0.42594041746323535],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.40979335863970595,0.7801283068783069,0.42594041746323535],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.755980052910053,0.40979335863970595,0.7639391005291006,0.42594041746323535],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.40979335863970595,0.7558599894179896,0.42594041746323535],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7398954179894182,0.40979335863970595,0.7478544656084658,0.42594041746323535],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.40979335863970595,0.7397753544973547,0.42594041746323535],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7238107830687831,0.40979335863970595,0.7317698306878309,0.42594041746323535],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6984134814814815,0.40979335863970595,0.7205245291005291,0.42594041746323535],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6633878624338625,0.40979335863970595,0.6952143703703705,0.42594041746323535],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17989647619047625,0.41774043543198525,0.3198969206349207,0.4294757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32010803174603175,0.41774043543198525,0.40455247619047624,0.4294757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4047635873015873,0.41774043543198525,0.4892080317460318,0.4294757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48941914285714283,0.41774043543198525,0.5738635873015873,0.4294757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5740746984126984,0.41774043543198525,0.6585191428571429,0.4294757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٠","boundary":[0.151005291005291,0.40979400275735295,0.17483595767195767,0.4259410615808824],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.43097087040441173,0.7720491957671959,0.4471179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.43097087040441173,0.7801283068783069,0.4471179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.43097087040441173,0.7639391005291006,0.4471179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.43097087040441173,0.7558599894179896,0.4471179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7398954179894182,0.43097087040441173,0.7478544656084658,0.4471179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.43097087040441173,0.7397753544973547,0.4471179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7238107830687831,0.43097087040441173,0.7317698306878309,0.4471179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6939711322751324,0.43097087040441173,0.7204761164021165,0.4471179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.66106017989418,0.43097087040441173,0.6907003703703705,0.4471179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"بولتزمن","boundary":[0.6180968148148149,0.43097087040441173,0.6578494497354499,0.4471179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.17989584126984137,0.4389169060202206,0.2749225820105821,0.45065220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2751336931216932,0.4389169060202206,0.35957813756613766,0.45065220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35978924867724876,0.4389169060202206,0.4442336931216932,0.45065220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4444448042328043,0.4389169060202206,0.5288892486772487,0.45065220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5291003597883598,0.4389169060202206,0.6135448042328042,0.45065220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"٢١١","boundary":[0.151005291005291,0.4309704733455883,0.17483595767195767,0.44711753216911776],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.4521473409926471,0.7870745608465608,0.46829439981617654],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.4521473409926471,0.7951536719576721,0.46829439981617654],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.4521473409926471,0.7789644656084657,0.46829439981617654],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.4521473409926471,0.7708853544973546,0.46829439981617654],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.4521473409926471,0.7628798306878308,0.46829439981617654],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.7194710687830689,0.4521473409926471,0.7516674497354499,0.46829439981617654],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7100577037037038,0.4521473409926471,0.7153501798941799,0.46829439981617654],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.6878304656084656,0.4521473409926471,0.7092075767195767,0.46829439981617654],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.17989706878306885,0.46009337660845584,0.25906373544973554,0.4718286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25926217989418,0.46009337660845584,0.3437066243386244,0.4718286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34391773544973553,0.46009337660845584,0.42836217989417996,0.4718286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857329100529107,0.46009337660845584,0.5130177354497355,0.4718286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132288465608466,0.46009337660845584,0.597673291005291,0.4718286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978844021164021,0.46009337660845584,0.6823288465608466,0.4718286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٢","boundary":[0.151005291005291,0.45214694393382354,0.17483595767195767,0.468294002757353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.47341100569852945,0.7720491957671959,0.4895580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.47341100569852945,0.7801283068783069,0.4895580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.47341100569852945,0.7639391005291006,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.47341100569852945,0.7558599894179896,0.4895580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.47341100569852945,0.7478544656084658,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.47341100569852945,0.7397753544973547,0.4895580645220589],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7238107830687831,0.47341100569852945,0.7317698306878309,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6971450687830688,0.47341100569852945,0.7205361481481481,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6877297671957672,0.47341100569852945,0.6929157354497354,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.665715544973545,0.47341100569852945,0.6867731322751323,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"مایل","boundary":[0.6387322433862433,0.47341100569852945,0.6624931957671958,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6112183386243387,0.47341100569852945,0.6353995132275133,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.5730168465608466,0.47341100569852945,0.6079185291005292,0.4895580645220589],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................","boundary":[0.17989714285714284,0.48135808249080875,0.31460573544973547,0.4930933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148168465608465,0.48135808249080875,0.399261291005291,0.4930933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39947240211640206,0.48135808249080875,0.48391684656084655,0.4930933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4841279576719576,0.48135808249080875,0.568572402116402,0.4930933766084558],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٢","boundary":[0.151005291005291,0.47341164981617645,0.17483595767195767,0.4895587086397059],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.4945885174632353,0.7720491957671959,0.5107355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.4945885174632353,0.7801283068783069,0.5107355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.755980052910053,0.4945885174632353,0.7639391005291006,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.4945885174632353,0.7558599894179896,0.5107355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.4945885174632353,0.7478544656084658,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.4945885174632353,0.7397753544973547,0.5107355762867647],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7238107830687831,0.4945885174632353,0.7317698306878309,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6971431322751322,0.4945885174632353,0.7205342116402116,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6877297671957672,0.4945885174632353,0.6930067513227512,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"رز","boundary":[0.6771428783068782,0.4945885174632353,0.6868641481481481,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"مایل","boundary":[0.6502660846560846,0.4945885174632353,0.6740270370370369,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6227521798941799,0.4945885174632353,0.6469333544973546,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.6030695132275132,0.4945885174632353,0.6194543068783069,0.5107355762867647],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.17989460317460315,0.502534553079044,0.25906126984126987,0.5142698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2592597142857143,0.502534553079044,0.34370415873015875,0.5142698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34391526984126986,0.502534553079044,0.4283597142857143,0.5142698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857082539682534,0.502534553079044,0.5130152698412699,0.5142698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132263809523809,0.502534553079044,0.5976708253968254,0.5142698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٣","boundary":[0.151005291005291,0.4945881204044118,0.17483595767195767,0.5107351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5157649880514706,0.7870745608465608,0.531912046875],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.5157649880514706,0.7951536719576721,0.531912046875],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.5157649880514706,0.7789644656084657,0.531912046875],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.5157649880514706,0.7628798306878308,0.531912046875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5157649880514706,0.7708853544973546,0.531912046875],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7250772592592594,0.5157649880514706,0.7515822433862435,0.531912046875],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.692272814814815,0.5157649880514706,0.7217600211640213,0.531912046875],"dir":"rtl"},{"str":"بولتزمن","boundary":[0.6493113862433864,0.5157649880514706,0.6890640211640213,0.531912046875],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6217974814814816,0.5157649880514706,0.6459786560846563,0.531912046875],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.5739676719576721,0.5157649880514706,0.6185209100529102,0.531912046875],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................","boundary":[0.17989670899470897,0.5237110236672794,0.3146053015873016,0.5354463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31481641269841265,0.5237110236672794,0.3992608571428571,0.5354463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3994719682539682,0.5237110236672794,0.4839164126984127,0.5354463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412752380952373,0.5237110236672794,0.5685719682539682,0.5354463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"٢١۴","boundary":[0.151005291005291,0.515764590992647,0.17483595767195767,0.5319116498161766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5369414586397059,0.7870745608465608,0.5530885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.5369414586397059,0.7951536719576721,0.5530885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.5369414586397059,0.7789644656084657,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7547097037037037,0.5369414586397059,0.7629011322751323,0.5530885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5369414586397059,0.7708853544973546,0.5530885174632353],"dir":"ltr"},{"str":"تست","boundary":[0.725396783068783,0.5369414586397059,0.7514040846560847,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6925923386243386,0.5369414586397059,0.7220795449735449,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6835991957671957,0.5369414586397059,0.6894474497354497,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.6675106878306878,0.5369414586397059,0.6804233227513227,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6460328783068783,0.5369414586397059,0.6670904656084656,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.6287844021164021,0.5369414586397059,0.6428240846560848,0.5530885174632353],"dir":"rtl"},{"str":"........................................","boundary":[0.1798946772486773,0.5448874942555147,0.28550371428571436,0.5566227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857148253968254,0.5448874942555147,0.3701592698412699,0.5566227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037038095238095,0.5448874942555147,0.45481482539682544,0.5566227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550259365079365,0.5448874942555147,0.539470380952381,0.5566227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396814920634921,0.5448874942555147,0.6241259365079366,0.5566227883731618],"dir":"ltr"},{"str":"٢١۵","boundary":[0.151005291005291,0.5369410615808824,0.17506833862433863,0.5530881204044119],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5582051233455884,0.7870745608465608,0.5743521821691178],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.5582051233455884,0.7951536719576721,0.5743521821691178],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.5582051233455884,0.7789644656084657,0.5743521821691178],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7549207830687832,0.5582051233455884,0.7628798306878308,0.5743521821691178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5582051233455884,0.7708853544973546,0.5743521821691178],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7269847195767196,0.5582051233455884,0.7516364656084656,0.5743521821691178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178850687830689,0.5582051233455884,0.723733322751323,0.5743521821691178],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.688254560846561,0.5582051233455884,0.7145349100529101,0.5743521821691178],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.17989671957671954,0.5661522001378676,0.2590633862433862,0.5778874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25926183068783065,0.5661522001378676,0.3437062751322751,0.5778874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439173862433862,0.5661522001378676,0.4283618306878306,0.5778874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857294179894173,0.5661522001378676,0.5130173862433862,0.5778874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132284973544973,0.5661522001378676,0.5976729417989417,0.5778874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978840529100529,0.5661522001378676,0.6823284973544973,0.5778874942555147],"dir":"ltr"},{"str":"٢١۶","boundary":[0.151005291005291,0.5582057674632354,0.17483595767195767,0.5743528262867648],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.5793826351102941,0.7870745608465608,0.5955296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.5793826351102941,0.7951536719576721,0.5955296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.771005417989418,0.5793826351102941,0.7789644656084657,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.5793826351102941,0.7708853544973546,0.5955296939338236],"dir":"ltr"},{"str":"٧","boundary":[0.7549207830687832,0.5793826351102941,0.7628798306878308,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.721587671957672,0.5793826351102941,0.7516461481481482,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7152417354497356,0.5793826351102941,0.7206368465608467,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7104721164021165,0.5793826351102941,0.714240560846561,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6926988465608467,0.5793826351102941,0.7095309735449736,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.668147798941799,0.5793826351102941,0.6893603068783068,0.5955296939338236],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17989712169312175,0.5873286707261028,0.32518801058201063,0.5990639648437499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253991216931217,0.5873286707261028,0.4098435661375662,0.5990639648437499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100546772486772,0.5873286707261028,0.4944991216931217,0.5990639648437499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49471023280423276,0.5873286707261028,0.5791546772486772,0.5990639648437499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793657883597884,0.5873286707261028,0.6638102328042328,0.5990639648437499],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٢","boundary":[0.151005291005291,0.5793822380514706,0.17483595767195767,0.595529296875],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.6011759233455882,0.8019953544973546,0.6173229821691176],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.802115417989418,0.6011759233455882,0.8100744656084656,0.6173229821691176],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7860307830687832,0.6011759233455882,0.7939898306878308,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7501608465608463,0.6011759233455882,0.782794878306878,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7158749735449733,0.6011759233455882,0.7469752910052907,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7041494179894178,0.6011759233455882,0.7116746878306877,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6956326560846559,0.6011759233455882,0.70322764021164,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6788373227513226,0.6011759233455882,0.6946237354497352,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"مختلط","boundary":[0.6393654814814812,0.6011759233455882,0.6756265925925923,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.5915356719576718,0.6011759233455882,0.6360889100529099,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5765083703703703,0.6011759233455882,0.5883094497354496,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5537563386243386,0.6011759233455882,0.5731872592592592,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.5227509100529101,0.6011759233455882,0.5505068783068783,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.49470833862433866,0.6011759233455882,0.5194665925925926,0.6173229821691176],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17989559788359794,0.6091227883731617,0.31989604232804236,0.6208580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32010715343915347,0.6091227883731617,0.4045515978835979,0.6208580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.404762708994709,0.6091227883731617,0.4892071534391535,0.6208580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٣","boundary":[0.151005291005291,0.6011763556985295,0.17483595767195767,0.6173234145220589],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.6227940380514706,0.7870745608465608,0.6389410968750001],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.6227940380514706,0.7951536719576721,0.6389410968750001],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.6227940380514706,0.7789644656084657,0.6389410968750001],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.6227940380514706,0.7708853544973546,0.6389410968750001],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.6227940380514706,0.7628798306878308,0.6389410968750001],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.6227940380514706,0.751713925925926,0.6389410968750001],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17989568253968247,0.6307404354319852,0.29079516402116395,0.6424757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.6307404354319852,0.3754507195767195,0.6424757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.6307404354319852,0.4601062751322751,0.6424757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.6307404354319852,0.5447618306878306,0.6424757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.6307404354319852,0.6294173862433862,0.6424757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.6307404354319852,0.7140729417989418,0.6424757295496323],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٣","boundary":[0.151005291005291,0.622794002757353,0.17483595767195767,0.6389410615808824],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.6439708704044118,0.7870745608465608,0.6601179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.6439708704044118,0.7951536719576721,0.6601179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.6439708704044118,0.7789644656084657,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.6439708704044118,0.7708853544973546,0.6601179292279412],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.6439708704044118,0.7628798306878308,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.7261345925925926,0.6439708704044118,0.7520102116402116,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7170349417989419,0.6439708704044118,0.7228831957671958,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6915330687830689,0.6439708704044118,0.7137525608465609,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.6532270052910054,0.6439708704044118,0.6883378306878308,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6182013862433864,0.6439708704044118,0.6500278941798944,0.6601179292279412],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.17989496296296306,0.6519169060202206,0.2749217037037038,0.6636522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2751328148148149,0.6519169060202206,0.3595772592592593,0.6636522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3597883703703704,0.6519169060202206,0.44423281481481486,0.6636522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44444392592592596,0.6519169060202206,0.5288883703703705,0.6636522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5290994814814816,0.6519169060202206,0.613543925925926,0.6636522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢۴","boundary":[0.151005291005291,0.6439704733455882,0.17483595767195767,0.6601175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.6651473409926472,0.7870745608465608,0.6812943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.6651473409926472,0.7951536719576721,0.6812943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.6651473409926472,0.7789644656084657,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.6651473409926472,0.7708853544973546,0.6812943998161766],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.6651473409926472,0.7628798306878308,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.744971005291005,0.6651473409926472,0.750705005291005,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7411677037037034,0.6651473409926472,0.7439969417989415,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7358674814814813,0.6651473409926472,0.7401684656084653,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7321629417989415,0.6651473409926472,0.7344693227513225,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.7204218941798939,0.6651473409926472,0.7312508465608463,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6905803068783066,0.6651473409926472,0.7170852910052908,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6494178941798939,0.6651473409926472,0.6874605925925924,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"هموتوپی","boundary":[0.600846402116402,0.6651473409926472,0.6460580529100528,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5733324973544972,0.6651473409926472,0.5975156084656083,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5383068783068783,0.6651473409926472,0.5701333862433863,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5288973862433862,0.6651473409926472,0.5341278941798941,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5227586560846561,0.6651473409926472,0.5279117037037038,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5119568148148148,0.6651473409926472,0.5217594179894179,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.47333316402116404,0.6651473409926472,0.5087383386243386,0.6812943998161766],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.1798942328042328,0.6730933766084559,0.29873008465608464,0.684828670726103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29894119576719574,0.6730933766084559,0.3833856402116402,0.684828670726103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835967513227513,0.6730933766084559,0.4680411957671957,0.684828670726103],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢۶","boundary":[0.151005291005291,0.6651469439338236,0.17483595767195767,0.6812940027573531],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.6863238115808824,0.7720491957671959,0.7024708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.6863238115808824,0.7801283068783069,0.7024708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.755980052910053,0.6863238115808824,0.7639391005291006,0.7024708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.6863238115808824,0.7558599894179896,0.7024708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.6863238115808824,0.7478544656084658,0.7024708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.6863238115808824,0.7397753544973547,0.7024708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7238107830687831,0.6863238115808824,0.7317698306878309,0.7024708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.688361068783069,0.6863238115808824,0.7205748783068786,0.7024708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"HPM","boundary":[0.6543915343915344,0.6908145823759191,0.6848858306878308,0.7025498764935663],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.6268776507936508,0.6863234145220589,0.6510588253968254,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5918520317460317,0.6863234145220589,0.6236785396825397,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5824444761904762,0.6863234145220589,0.5876749841269842,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5763057460317461,0.6863234145220589,0.5814587936507938,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5656084761904763,0.6863234145220589,0.5754110793650795,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5432805396825398,0.6863234145220589,0.5623009206349207,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"........................................","boundary":[0.1798945820105821,0.6942698471966912,0.2855036190476191,0.7060051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857147301587302,0.6942698471966912,0.37015917460317466,0.7060051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037028571428576,0.6942698471966912,0.45481473015873025,0.7060051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4550258412698413,0.6942698471966912,0.5394702857142858,0.7060051413143382],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢۶","boundary":[0.151005291005291,0.6863234145220589,0.17483595767195767,0.7024704733455883],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7075874762867648,0.7870745608465608,0.7237345351102942],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.7075874762867648,0.7951536719576721,0.7237345351102942],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.7075874762867648,0.7789644656084657,0.7237345351102942],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.7075874762867648,0.7628798306878308,0.7237345351102942],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7075874762867648,0.7708853544973546,0.7237345351102942],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7269847195767196,0.7075874762867648,0.7516364656084656,0.7237345351102942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178850687830689,0.7075874762867648,0.723733322751323,0.7237345351102942],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.688254560846561,0.7075874762867648,0.7145349100529101,0.7237345351102942],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.17989671957671954,0.715534553079044,0.2590633862433862,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25926183068783065,0.715534553079044,0.3437062751322751,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439173862433862,0.715534553079044,0.4283618306878306,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857294179894173,0.715534553079044,0.5130173862433862,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132284973544973,0.715534553079044,0.5976729417989417,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978840529100529,0.715534553079044,0.6823284973544973,0.7272698471966912],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣١","boundary":[0.151005291005291,0.7075881204044118,0.17483595767195767,0.7237351792279412],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7287649880514706,0.7870745608465608,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.7287649880514706,0.7951536719576721,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.771005417989418,0.7287649880514706,0.7789644656084657,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7547097037037037,0.7287649880514706,0.7629011322751323,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7287649880514706,0.7708853544973546,0.7449120468750001],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7213765925925926,0.7287649880514706,0.7514408783068783,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7150306560846561,0.7287649880514706,0.7204257671957672,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.710261037037037,0.7287649880514706,0.7140294814814815,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6923812592592593,0.7287649880514706,0.7092133862433863,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6679367195767196,0.7287649880514706,0.6891492275132275,0.7449120468750001],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1798951851851851,0.7367110236672794,0.32518607407407396,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32539718518518507,0.7367110236672794,0.4098416296296295,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100527407407406,0.7367110236672794,0.4944971851851851,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49470829629629615,0.7367110236672794,0.5791527407407406,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5793638518518518,0.7367110236672794,0.6638082962962962,0.7484463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٢","boundary":[0.151005291005291,0.7287645909926471,0.17483595767195767,0.7449116498161765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7938620211640212,0.7505582762867647,0.8019953544973546,0.7667053351102942],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.802115417989418,0.7505582762867647,0.8100744656084656,0.7667053351102942],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7860307830687832,0.7505582762867647,0.7939898306878308,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7613732275132276,0.7505582762867647,0.7827425925925926,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.7135434179894181,0.7505582762867647,0.7580869735449736,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6884656402116403,0.7505582762867647,0.7097691640211641,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6541797671957672,0.7505582762867647,0.6852800846560847,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6424542116402118,0.7505582762867647,0.6499794814814815,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6339374497354499,0.7505582762867647,0.641532433862434,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6171421164021165,0.7505582762867647,0.6329285291005292,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.5650771640211641,0.7505582762867647,0.6138907195767197,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5586227830687831,0.7505582762867647,0.5608807513227513,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5501660529100529,0.7505582762867647,0.5576719576719578,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.545396433862434,0.7505582762867647,0.5491648783068784,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5415931322751324,0.7505582762867647,0.5443933227513229,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5247590687830689,0.7505582762867647,0.5405648465608467,0.7667053351102942],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.1798947301587302,0.7585051413143381,0.26698510052910057,0.7702404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2671962116402117,0.7585051413143381,0.3516406560846561,0.7702404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3518517671957672,0.7585051413143381,0.43629621164021165,0.7702404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43650732275132276,0.7585051413143381,0.5209517671957672,0.7702404354319852],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٢","boundary":[0.151005291005291,0.7505587086397059,0.17483595767195767,0.7667057674632352],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7721763909926471,0.7870745608465608,0.7883234498161765],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.7721763909926471,0.7951536719576721,0.7883234498161765],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.7721763909926471,0.7789644656084657,0.7883234498161765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7721763909926471,0.7708853544973546,0.7883234498161765],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7549207830687832,0.7721763909926471,0.7628798306878308,0.7883234498161765],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.719364560846561,0.7721763909926471,0.751713925925926,0.7883234498161765],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17989568253968247,0.7801227883731617,0.29079516402116395,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29100627513227506,0.7801227883731617,0.3754507195767195,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3756618306878306,0.7801227883731617,0.4601062751322751,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46031738624338614,0.7801227883731617,0.5447618306878306,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5449729417989417,0.7801227883731617,0.6294173862433862,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6296284973544973,0.7801227883731617,0.7140729417989418,0.7918580824908088],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٢","boundary":[0.151005291005291,0.7721763556985294,0.17483595767195767,0.7883234145220588],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.7933532233455881,0.7870745608465608,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.7933532233455881,0.7951536719576721,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.7933532233455881,0.7789644656084657,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.7933532233455881,0.7708853544973546,0.8095002821691176],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7549207830687832,0.7933532233455881,0.7628798306878308,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7455054814814815,0.7933532233455881,0.7507727830687831,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7397908465608466,0.7933532233455881,0.7445546560846561,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.735987544973545,0.7933532233455881,0.7388535767195769,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.7091010687830688,0.7933532233455881,0.7350715767195768,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.6777780529100529,0.7933532233455881,0.7058206243386244,0.8095002821691176],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17989700529100527,0.801299258961397,0.3331242645502645,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3333353756613756,0.801299258961397,0.41777982010582004,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41799093121693115,0.801299258961397,0.5024353756613756,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5026464867724867,0.801299258961397,0.5870909312169311,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5873020423280423,0.801299258961397,0.6717464867724867,0.813034553079044],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٣","boundary":[0.151005291005291,0.7933528262867646,0.17483595767195767,0.809499885110294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.8145296939338236,0.7870745608465608,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.8145296939338236,0.7951536719576721,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.8145296939338236,0.7789644656084657,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.8145296939338236,0.7708853544973546,0.830676752757353],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7549207830687832,0.8145296939338236,0.7628798306878308,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7326993544973545,0.8145296939338236,0.7516926243386243,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7224339259259259,0.8145296939338236,0.7293046560846561,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6804233227513228,0.8145296939338236,0.7192096402116402,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6686764656084656,0.8145296939338236,0.6772629417989419,0.830676752757353],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.17989551322751338,0.8224757295496322,0.2881490687830689,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28836017989418,0.8224757295496322,0.37280462433862444,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37301573544973554,0.8224757295496322,0.45746017989418003,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4576712910052911,0.8224757295496322,0.5421157354497356,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5423268465608466,0.8224757295496322,0.626771291005291,0.8342110236672793],"dir":"ltr"},{"str":"HAM","boundary":[0.6324867724867725,0.8190204647288603,0.6653046984126983,0.8307557588465073],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣۶","boundary":[0.151005291005291,0.8145292968749999,0.17483595767195767,0.8306763556985294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.8357061645220588,0.7720491957671959,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.8357061645220588,0.7801283068783069,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.755980052910053,0.8357061645220588,0.7639391005291006,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.8357061645220588,0.7558599894179896,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.8357061645220588,0.7478544656084658,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.8357061645220588,0.7397753544973547,0.8518532233455883],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7238107830687831,0.8357061645220588,0.7317698306878309,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7143954814814816,0.8357061645220588,0.7196627830687832,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7086808465608466,0.8357061645220588,0.7134446560846561,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.704877544973545,0.8357061645220588,0.7077435767195769,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.6779910687830688,0.8357061645220588,0.7039615767195768,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6270918941798943,0.8357061645220588,0.6746951322751323,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.597356814814815,0.8357061645220588,0.6238831005291007,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5824302116402118,0.8357061645220588,0.5931642751322752,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5767155767195769,0.8357061645220588,0.5814851957671959,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5642347830687832,0.8357061645220588,0.5758460846560849,0.8518532233455883],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17989629629629633,0.8436522001378675,0.3040225925925926,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30423370370370373,0.8436522001378675,0.38867814814814816,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38888925925925927,0.8436522001378675,0.47333370370370376,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4735448148148148,0.8436522001378675,0.5579892592592592,0.8553874942555146],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٧","boundary":[0.151005291005291,0.8357057674632351,0.17483595767195767,0.8518528262867646],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7639158624338626,0.8569698292279411,0.7720491957671959,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7721692592592593,0.8569698292279411,0.7801283068783069,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.755980052910053,0.8569698292279411,0.7639391005291006,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7477266560846563,0.8569698292279411,0.7558599894179896,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7398954179894182,0.8569698292279411,0.7478544656084658,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7316420211640212,0.8569698292279411,0.7397753544973547,0.8731168880514705],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7238107830687831,0.8569698292279411,0.7317698306878309,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.714393544973545,0.8569698292279411,0.7196608465608466,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7086789100529101,0.8569698292279411,0.7134427195767196,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7048756084656086,0.8569698292279411,0.7077416402116403,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.6779891322751324,0.8569698292279411,0.7039596402116403,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6270899576719577,0.8569698292279411,0.6746931957671959,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.5973548783068784,0.8569698292279411,0.6238811640211642,0.8731168880514705],"dir":"rtl"},{"str":"m","boundary":[0.5831746031746032,0.8614616411994485,0.5941242328042329,0.8731969353170955],"dir":"ltr"},{"str":"ام","boundary":[0.5695241798941799,0.8569704733455882,0.5799968148148149,0.8731175321691176],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.1798954497354498,0.8649169060202205,0.3093135978835979,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.309524708994709,0.8649169060202205,0.39396915343915345,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39418026455026456,0.8649169060202205,0.47862470899470905,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4788358201058201,0.8649169060202205,0.5632802645502646,0.8766522001378676],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٨","boundary":[0.151005291005291,0.8569704733455882,0.17483595767195767,0.8731175321691176],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7789412275132275,0.8781473409926471,0.7870745608465608,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7871946243386244,0.8781473409926471,0.7951536719576721,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.771005417989418,0.8781473409926471,0.7789644656084657,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7549207830687832,0.8781473409926471,0.7628798306878308,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627520211640212,0.8781473409926471,0.7708853544973546,0.8942943998161765],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7269847195767196,0.8781473409926471,0.7516364656084656,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178850687830689,0.8781473409926471,0.723733322751323,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.688254560846561,0.8781473409926471,0.7145349100529101,0.8942943998161765],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.17989671957671954,0.8860933766084559,0.2590633862433862,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25926183068783065,0.8860933766084559,0.3437062751322751,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3439173862433862,0.8860933766084559,0.4283618306878306,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42857294179894173,0.8860933766084559,0.5130173862433862,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5132284973544973,0.8860933766084559,0.5976729417989417,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5978840529100529,0.8860933766084559,0.6823284973544973,0.8978286707261031],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣٨","boundary":[0.151005291005291,0.8781469439338235,0.17483595767195767,0.894294002757353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15101,0.08226,0.82514,0.89783],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/ffa9347406364cf479107fdec2c5295e.jpg","blurred":"/storage/books/3ad5574ad04c9158/pages/2d043b8959bb3b36b28a771856de52f4.jpg"},"info":{"width":567,"height":680,"margin":[0.17598,0.08226,0.14996,0.10058]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8039159153439154,0.08226459099264709,0.8120492486772487,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121693121693122,0.08226459099264709,0.8201283597883599,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7959801058201059,0.08226459099264709,0.8039391534391536,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796843915343916,0.08226459099264709,0.7878758201058202,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877267089947091,0.08226459099264709,0.7958600423280425,0.09841164981617649],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463512804232805,0.08226459099264709,0.7764155661375662,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.740005343915344,0.08226459099264709,0.7454004550264551,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352357248677249,0.08226459099264709,0.7390041693121694,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173559470899472,0.08226459099264709,0.7341880740740742,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6929114074074075,0.08226459099264709,0.7141239153439154,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2037048042328042,0.09021102366727944,0.3489956931216931,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.09021102366727944,0.43365124867724864,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.09021102366727944,0.5183068042328042,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.09021102366727944,0.6029623597883597,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.09021102366727944,0.6876179153439153,0.10194631778492651],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴۴","boundary":[0.17597883597883598,0.08226459099264709,0.19980950264550265,0.09841164981617649],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.811004328042328,0.10405827628676471,0.8189633756613757,0.12020533511029413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.10405827628676471,0.8269688994708995,0.12020533511029413],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8270889629629629,0.10405827628676471,0.8350480105820106,0.12020533511029413],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7767184550264548,0.10405827628676471,0.8078187724867723,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7649928994708993,0.10405827628676471,0.7725181693121691,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7564761375661374,0.10405827628676471,0.7640711216931215,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.739680804232804,0.10405827628676471,0.7554672169312168,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7038069947089945,0.10405827628676471,0.7364410264550263,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6559771851851851,0.10405827628676471,0.7005284867724867,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6410563915343915,0.10405827628676471,0.652644455026455,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"میکروکانالها","boundary":[0.5686735978835975,0.10405827628676471,0.6378243597883598,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5583035978835975,0.10405827628676471,0.5653873439153435,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5457085502645499,0.10405827628676471,0.5540103597883594,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"رط","boundary":[0.5295212804232801,0.10405827628676471,0.5447499788359785,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5201059788359786,0.10405827628676471,0.5253442328042326,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.4979871851851849,0.10405827628676471,0.5192016296296293,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"لغزش","boundary":[0.46296156613756595,0.10405827628676471,0.4947280423280422,0.12020533511029413],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.20370530158730157,0.11200514131433817,0.288149746031746,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2883608571428571,0.11200514131433817,0.3728053015873015,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3730164126984126,0.11200514131433817,0.45746085714285706,0.12374043543198524],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴۵","boundary":[0.17597883597883598,0.1040587086397058,0.2000418835978836,0.12020576746323522],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.12567639099264696,0.7958588994708997,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.12567639099264696,0.8039380105820108,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.12567639099264696,0.812048105820106,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.12567639099264696,0.820127216931217,0.14182344981617637],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.12567639099264696,0.7878533756613759,0.14182344981617637],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.12567639099264696,0.7766874708994711,0.14182344981617637],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.2037053015873016,0.13362293543198525,0.31725070899470903,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.13362293543198525,0.40190626455026457,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.13362293543198525,0.48656182010582016,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.13362293543198525,0.5712173756613756,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.13362293543198525,0.6558729312169312,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.13362293543198525,0.7405284867724868,0.14535822954963232],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴۵","boundary":[0.17597883597883598,0.1256765027573529,0.2000418835978836,0.1418235615808823],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.14685337040441168,0.7958588994708997,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.14685337040441168,0.8039380105820108,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.14685337040441168,0.812048105820106,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.14685337040441168,0.820127216931217,0.1630004292279411],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7798943280423283,0.14685337040441168,0.7878533756613759,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"تشر","boundary":[0.7570648359788362,0.14685337040441168,0.776557724867725,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"یح","boundary":[0.7438094391534393,0.14685337040441168,0.7565981375661378,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.7087818835978837,0.14685337040441168,0.7406238835978838,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.699682232804233,0.14685337040441168,0.705530486772487,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6902669312169315,0.14685337040441168,0.6955342328042331,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6845522962962965,0.14685337040441168,0.689316105820106,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6807489947089951,0.14685337040441168,0.6836150264550268,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.6538625185185188,0.14685337040441168,0.6798330264550267,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.622539502645503,0.14685337040441168,0.6505820740740743,0.1630004292279411],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.20370453968253974,0.15479925896139704,0.27759342857142866,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2777792063492064,0.15479925896139704,0.3622236507936508,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3624347619047619,0.15479925896139704,0.44687920634920636,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44709031746031747,0.15479925896139704,0.531534761904762,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5317458730158731,0.15479925896139704,0.6161903174603175,0.16653455307904408],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴۶","boundary":[0.17597883597883598,0.14685282628676466,0.19980950264550265,0.1629998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.16802969393382344,0.7958588994708997,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.16802969393382344,0.8039380105820108,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.16802969393382344,0.812048105820106,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.16802969393382344,0.820127216931217,0.18417675275735287],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7798943280423283,0.16802969393382344,0.7878533756613759,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7500508042328042,0.16802969393382344,0.7765557883597884,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.7131196613756614,0.16802969393382344,0.7468536296296298,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7040200105820107,0.16802969393382344,0.7098682645502647,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبارسنجی","boundary":[0.6373537883597885,0.16802969393382344,0.7008499470899473,0.18417675275735287],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.20370524867724862,0.17597572954963228,0.2934401375661375,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2936512486772486,0.17597572954963228,0.37809569312169305,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37830680423280416,0.17597572954963228,0.46275124867724865,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4629623597883597,0.17597572954963228,0.5474068042328042,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5476179153439152,0.17597572954963228,0.6320623597883598,0.18771102366727935],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٠","boundary":[0.17597883597883598,0.16802929687499993,0.19998959788359788,0.18417635569852933],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7798943280423283,0.1892061645220587,0.7878533756613759,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.1892061645220587,0.7958588994708997,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.1892061645220587,0.8039380105820108,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.1892061645220587,0.812048105820106,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.1892061645220587,0.820127216931217,0.20535322334558812],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7519582645502648,0.1892061645220587,0.7766100105820107,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742858613756614,0.1892061645220587,0.748706867724868,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7132281058201061,0.1892061645220587,0.7395084550264553,0.20535322334558812],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370633862433854,0.1971523471966912,0.2855118941798941,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571737566137556,0.1971523471966912,0.37016182010582,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703729312169311,0.1971523471966912,0.4548173756613756,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502848677248664,0.1971523471966912,0.5394729312169311,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396840423280422,0.1971523471966912,0.6241284867724867,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243395978835978,0.1971523471966912,0.7087840423280423,0.20888764131433826],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵١","boundary":[0.17597883597883598,0.18920591452205884,0.19998959788359788,0.20535297334558825],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7796832486772489,0.21046997628676473,0.7878746772486774,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.21046997628676473,0.7958588994708997,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7959789629629631,0.21046997628676473,0.8039380105820108,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.21046997628676473,0.812048105820106,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.21046997628676473,0.820127216931217,0.22661703511029413],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463501375661378,0.21046997628676473,0.776408613756614,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400042010582013,0.21046997628676473,0.7453993121693124,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352345820105821,0.21046997628676473,0.7390030264550266,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173548042328044,0.21046997628676473,0.7341869312169313,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6929102645502647,0.21046997628676473,0.7141227724867726,0.22661703511029413],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2037048042328042,0.21841690602022054,0.3489956931216931,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.21841690602022054,0.43365124867724864,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.21841690602022054,0.5183068042328042,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.21841690602022054,0.6029623597883597,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.21841690602022054,0.6876179153439153,0.23015220013786758],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٧","boundary":[0.17597883597883598,0.2104704733455882,0.19998959788359788,0.22661753216911756],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8107932486772487,0.23226415863970581,0.8189846772486772,0.24841121746323522],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.23226415863970581,0.8269688994708995,0.24841121746323522],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8270889629629629,0.23226415863970581,0.8350480105820106,0.24841121746323522],"dir":"ltr"},{"str":"تجز","boundary":[0.7874912486772486,0.23226415863970581,0.8075302328042328,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7768230264550264,0.23226415863970581,0.7870710264550264,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7677233756613756,0.23226415863970581,0.7735716296296297,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7317449947089947,0.23226415863970581,0.7644332486772487,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.6797884867724866,0.23226415863970581,0.7286001058201057,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6733341058201056,0.23226415863970581,0.6755920740740737,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6648773756613754,0.23226415863970581,0.6723832804232802,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6601077566137564,0.23226415863970581,0.6638762010582008,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6563044550264547,0.23226415863970581,0.6591046455026452,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6394703915343913,0.23226415863970581,0.6552761693121691,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6119564867724866,0.23226415863970581,0.6361376613756612,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5760826772486771,0.23226415863970581,0.608716708994709,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.5281463597883597,0.23226415863970581,0.5728061058201056,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5090988677248677,0.23226415863970581,0.5250053439153439,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5008474074074072,0.23226415863970581,0.5089807407407405,0.24841121746323522],"dir":"ltr"},{"str":"آلومینیوم","boundary":[0.45111207407407394,0.23226415863970581,0.49767734391534374,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43619128042328026,0.23226415863970581,0.4477832169312168,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.4010591534391533,0.23226415863970581,0.4329030899470898,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.36603353439153424,0.23226415863970581,0.3978600423280422,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":"مغناطیسی","boundary":[0.3076207089947088,0.23226415863970581,0.3628499153439151,0.24841121746323522],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.20370283597883593,0.24021102366727945,0.3013740952380952,0.2519463177849265],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٧","boundary":[0.17597883597883598,0.23226459099264707,0.19998959788359788,0.24841164981617647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.25379346452205886,0.7956458835978837,0.2699405233455882],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.25379346452205886,0.8039573756613758,0.2699405233455882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.25379346452205886,0.812048105820106,0.2699405233455882],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.25379346452205886,0.820127216931217,0.2699405233455882],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7796813121693122,0.25379346452205886,0.7876403597883599,0.2699405233455882],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.74412508994709,0.25379346452205886,0.7764744550264551,0.2699405233455882],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.20370617989417988,0.2617405824908088,0.31460566137566137,0.27347587660845585],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3148167724867725,0.2617405824908088,0.3992612169312169,0.27347587660845585],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.399472328042328,0.2617405824908088,0.4839167724867725,0.27347587660845585],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48412788359788356,0.2617405824908088,0.5685723280423279,0.27347587660845585],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5687834391534391,0.2617405824908088,0.6532278835978835,0.27347587660845585],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6534389947089947,0.2617405824908088,0.7378834391534391,0.27347587660845585],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٧","boundary":[0.17597883597883598,0.25379414981617643,0.19998959788359788,0.26994120863970583],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.27505821158088234,0.7956458835978837,0.29120527040441174],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.27505821158088234,0.8039573756613758,0.29120527040441174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.27505821158088234,0.812048105820106,0.29120527040441174],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.27505821158088234,0.820127216931217,0.29120527040441174],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7796813121693122,0.27505821158088234,0.7876403597883599,0.29120527040441174],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.7508970582010582,0.27505821158088234,0.7767726772486773,0.29120527040441174],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.7158714391534393,0.27505821158088234,0.7476979470899473,0.29120527040441174],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2037070582010582,0.28300514131433824,0.28815150264550266,0.29474043543198525],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28836261375661376,0.28300514131433824,0.3728070582010582,0.29474043543198525],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3730181693121693,0.28300514131433824,0.4574626137566138,0.29474043543198525],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45767372486772484,0.28300514131433824,0.5421181693121693,0.29474043543198525],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5423292804232804,0.28300514131433824,0.6267737248677249,0.29474043543198525],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.626984835978836,0.28300514131433824,0.7114292804232805,0.29474043543198525],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٨","boundary":[0.17597883597883598,0.27505870863970583,0.19998959788359788,0.29120576746323523],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.2962355762867646,0.7956458835978837,0.312382635110294],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.2962355762867646,0.8039573756613758,0.312382635110294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.2962355762867646,0.812048105820106,0.312382635110294],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.2962355762867646,0.820127216931217,0.312382635110294],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7796813121693122,0.2962355762867646,0.7876403597883599,0.312382635110294],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7714279153439153,0.2962355762867646,0.7795612486772487,0.312382635110294],"dir":"ltr"},{"str":"ایده","boundary":[0.7488888994708994,0.2962355762867646,0.7683624232804233,0.312382635110294],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7162955343915344,0.2962355762867646,0.7456646137566137,0.312382635110294],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.20370404232804246,0.30418161190257353,0.3357681164021165,0.3159169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3359792275132276,0.30418161190257353,0.42042367195767205,0.3159169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42063478306878316,0.30418161190257353,0.5050792275132276,0.3159169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5052903386243387,0.30418161190257353,0.5897347830687831,0.3159169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5899458941798943,0.30418161190257353,0.6743903386243387,0.3159169060202206],"dir":"ltr"},{"str":"HAM","boundary":[0.6801058201058201,0.3007263470818015,0.712923746031746,0.3124616411994485],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶١","boundary":[0.17597883597883598,0.2962351792279412,0.19980950264550265,0.3123822380514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7724871851851851,0.31741204687499996,0.7806205185185185,0.33355910569852937],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.780740582010582,0.31741204687499996,0.7889320105820106,0.33355910569852937],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.31741204687499996,0.7970227407407408,0.33355910569852937],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7971428042328041,0.31741204687499996,0.8051018518518519,0.33355910569852937],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.764655947089947,0.31741204687499996,0.7726149947089948,0.33355910569852937],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7564025502645502,0.31741204687499996,0.7645358835978835,0.33355910569852937],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.748571312169312,0.31741204687499996,0.7565303597883597,0.33355910569852937],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.7130150899470898,0.31741204687499996,0.7453644550264549,0.33355910569852937],"dir":"rtl"},{"str":"HAM","boundary":[0.6768253968253968,0.32190281767003676,0.7096433227513227,0.3336381117876838],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.649311513227513,0.3174116498161765,0.6734926878306877,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6142858941798941,0.3174116498161765,0.646112402116402,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6048783386243386,0.3174116498161765,0.6101088465608464,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5987396084656084,0.3174116498161765,0.603892656084656,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5880423386243385,0.3174116498161765,0.5978449417989418,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5492056719576719,0.3174116498161765,0.584825798941799,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.20635203174603178,0.32535808249080883,0.2907964761904762,0.33709337660845584],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2910075873015873,0.32535808249080883,0.37545203174603176,0.33709337660845584],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37566314285714286,0.32535808249080883,0.46010758730158735,0.33709337660845584],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4603186984126984,0.32535808249080883,0.5447631428571428,0.33709337660845584],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶٢","boundary":[0.17597883597883598,0.3174116498161765,0.19980950264550265,0.3335587086397058],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7724871851851851,0.33858851746323526,0.7806205185185185,0.35473557628676466],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.780740582010582,0.33858851746323526,0.7889320105820106,0.35473557628676466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888894074074074,0.33858851746323526,0.7970227407407408,0.35473557628676466],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7971428042328041,0.33858851746323526,0.8051018518518519,0.35473557628676466],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.764655947089947,0.33858851746323526,0.7726149947089948,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7564025502645502,0.33858851746323526,0.7645358835978835,0.35473557628676466],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.748571312169312,0.33858851746323526,0.7565303597883597,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7403179153439152,0.33858851746323526,0.7484512486772485,0.35473557628676466],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7324866772486771,0.33858851746323526,0.7404457248677248,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7230733121693119,0.33858851746323526,0.72834255026455,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.717358677248677,0.33858851746323526,0.7221244232804229,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7135553756613754,0.33858851746323526,0.7164233439153438,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.6865604550264548,0.33858851746323526,0.7126413439153437,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6356612804232802,0.33858851746323526,0.6832645185185183,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.6059262010582008,0.33858851746323526,0.632454423280423,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5911061058201057,0.33858851746323526,0.6018401693121691,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5853914708994709,0.33858851746323526,0.5901610899470898,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5729106772486772,0.33858851746323526,0.5845219788359788,0.35473557628676466],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.20370598941798948,0.34653455307904407,0.31460547089947094,0.35826984719669114],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31481658201058205,0.34653455307904407,0.3992610264550265,0.35826984719669114],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3994721375661376,0.34653455307904407,0.4839165820105821,0.35826984719669114],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4841276931216931,0.34653455307904407,0.5685721375661376,0.35826984719669114],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶٣","boundary":[0.17597883597883598,0.3385881204044117,0.19980950264550265,0.3547351792279411],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7574598835978835,0.35985218216911763,0.7655932169312168,0.375999240992647],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7657132804232804,0.35985218216911763,0.773904708994709,0.375999240992647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7738621058201058,0.35985218216911763,0.7819954391534392,0.375999240992647],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7821155026455026,0.35985218216911763,0.7900745502645502,0.375999240992647],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7496286455026454,0.35985218216911763,0.757587693121693,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7413752486772486,0.35985218216911763,0.7495085820105819,0.375999240992647],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7335440105820105,0.35985218216911763,0.7415030582010581,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7252906137566135,0.35985218216911763,0.733423947089947,0.375999240992647],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7174593756613754,0.35985218216911763,0.7254184232804232,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7080440740740739,0.35985218216911763,0.7133133121693119,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7023294391534389,0.35985218216911763,0.7070951851851849,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6985261375661374,0.35985218216911763,0.7013941058201056,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"دلات","boundary":[0.6715312169312168,0.35985218216911763,0.6976121058201056,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"دگردیسی","boundary":[0.6206320423280421,0.35985218216911763,0.6682352804232803,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.5908969629629628,0.35985218216911763,0.6174232486772485,0.375999240992647],"dir":"rtl"},{"str":"m","boundary":[0.5767195767195767,0.364343994140625,0.5876692063492064,0.3760792882582721],"dir":"ltr"},{"str":"ام","boundary":[0.5630691534391534,0.3598528262867647,0.5735417883597883,0.3759998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.20370671957671954,0.3677992589613971,0.3040239047619047,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3042350158730158,0.3677992589613971,0.38867946031746026,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38889057142857136,0.3677992589613971,0.47333501587301585,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4735461269841269,0.3677992589613971,0.5579905714285713,0.3795345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶٣","boundary":[0.17597883597883598,0.3598528262867647,0.19980950264550265,0.3759998851102941],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7796813121693122,0.3810296939338235,0.7876403597883599,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.3810296939338235,0.7956458835978837,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.3810296939338235,0.8039573756613758,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.3810296939338235,0.812048105820106,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.3810296939338235,0.820127216931217,0.397176752757353],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7498397248677249,0.3810296939338235,0.776344708994709,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.712908582010582,0.3810296939338235,0.7466425502645503,0.397176752757353],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370413756613742,0.3889757295496323,0.28550969312169294,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571517460317447,0.3889757295496323,0.3701596190476189,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37037073015873,0.3889757295496323,0.4548151746031745,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502628571428555,0.3889757295496323,0.5394707301587299,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396818412698411,0.3889757295496323,0.6241262857142855,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243373968253967,0.3889757295496323,0.7087818412698411,0.4007110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶۴","boundary":[0.17597883597883598,0.38102929687500003,0.19980950264550265,0.39717635569852944],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7794702328042329,0.4022061645220588,0.7876616613756614,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.4022061645220588,0.7956458835978837,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.4022061645220588,0.8039573756613758,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.4022061645220588,0.812048105820106,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.4022061645220588,0.820127216931217,0.4183532233455882],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7515341693121693,0.4022061645220588,0.7761955978835979,0.4183532233455882],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7424345185185185,0.4022061645220588,0.7482827724867726,0.4183532233455882],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7128040105820106,0.4022061645220588,0.7390843597883598,0.4183532233455882],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.20370387301587303,0.41015220013786763,0.2855094285714286,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28571491005291005,0.41015220013786763,0.37015935449735454,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3703704656084656,0.41015220013786763,0.4548149100529101,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45502602116402113,0.41015220013786763,0.5394704656084656,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5396815767195767,0.41015220013786763,0.6241260211640212,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243371322751323,0.41015220013786763,0.7087815767195768,0.42188749425551475],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶۵","boundary":[0.17597883597883598,0.40220576746323533,0.2000418835978836,0.4183528262867648],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.7796813121693122,0.42346982922794124,0.7876403597883599,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875125502645504,0.42346982922794124,0.7956458835978837,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7957659470899472,0.42346982922794124,0.8039573756613758,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.42346982922794124,0.812048105820106,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8121681693121694,0.42346982922794124,0.820127216931217,0.4396168880514707],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7463482010582011,0.42346982922794124,0.7764124867724868,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7400022645502646,0.42346982922794124,0.7453973756613758,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7352326455026456,0.42346982922794124,0.7390010899470899,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7173528677248677,0.42346982922794124,0.7341849947089947,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.692908328042328,0.42346982922794124,0.714120835978836,0.4396168880514707],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2037048042328042,0.43141690602022054,0.3489956931216931,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3492068042328042,0.43141690602022054,0.43365124867724864,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43386235978835974,0.43141690602022054,0.5183068042328042,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5185179153439152,0.43141690602022054,0.6029623597883597,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6031734708994708,0.43141690602022054,0.6876179153439153,0.44315220013786766],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶٨","boundary":[0.17597883597883598,0.42347047334558824,0.19980950264550265,0.4396175321691177],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8092053121693121,0.4452641586397059,0.8350964232804233,0.4614112174632353],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.2037056190476189,0.4532110236672794,0.2960864338624337,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2962975449735448,0.4532110236672794,0.38074198941798926,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38095310052910036,0.4532110236672794,0.46539754497354485,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4656086560846559,0.4532110236672794,0.5500531005291004,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5502642116402114,0.4532110236672794,0.6347086560846559,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.634919767195767,0.4532110236672794,0.7193642116402115,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7195753227513226,0.4532110236672794,0.8040197671957671,0.46494631778492646],"dir":"ltr"},{"str":"٢٧٠","boundary":[0.17597883597883598,0.4452645909926471,0.19980950264550265,0.4614116498161765],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.8356613756613757,0.4821841681985295,0.8500359788359788,0.5071547564338236],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7860342962962962,0.49035282628676474,0.8263678835978836,0.5064998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.7289963915343914,0.49035282628676474,0.7829649312169311,0.5064998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7115368359788359,0.49035282628676474,0.7259134708994708,0.5064998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6707946455026454,0.49035282628676474,0.7084093756613756,0.5064998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"متخلخل","boundary":[0.6158733439153439,0.49035282628676474,0.6676865502645501,0.5064998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.20899661375661382,0.49829925896139704,0.3569334285714286,0.5100345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35714453968253973,0.49829925896139704,0.44158898412698416,0.5100345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44180009523809527,0.49829925896139704,0.5262445396825398,0.5100345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5264556507936509,0.49829925896139704,0.6109000952380953,0.5100345530790441],"dir":"ltr"},{"str":"٢٧٣","boundary":[0.17597883597883598,0.49035282628676474,0.20339204232804234,0.5064998851102942],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.8270889629629629,0.5163818851102943,0.8350480105820106,0.5325289439338237],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.5163818851102943,0.8269688994708995,0.5325289439338237],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.811004328042328,0.5163818851102943,0.8189633756613757,0.5325289439338237],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.759787566137566,0.5163818851102943,0.8077974708994708,0.5325289439338237],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7469833756613756,0.5163818851102943,0.7564412804232804,0.5325289439338237],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7111095661375662,0.5163818851102943,0.7437203597883597,0.5325289439338237],"dir":"rtl"},{"str":"متخلخل","boundary":[0.6619028994708995,0.5163818851102943,0.707910455026455,0.5325289439338237],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.20370584126984123,0.5243286707261029,0.31725124867724863,0.53606396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746235978835974,0.5243286707261029,0.40190680423280417,0.53606396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021179153439153,0.5243286707261029,0.48656235978835977,0.53606396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867734708994708,0.5243286707261029,0.5712179153439153,0.53606396484375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714290264550264,0.5243286707261029,0.6558734708994709,0.53606396484375],"dir":"ltr"},{"str":"٢٧٣","boundary":[0.17597883597883598,0.5163822380514707,0.19980950264550265,0.5325292968750001],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.8270889629629629,0.5385295439338236,0.8350480105820106,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8188355661375661,0.5385295439338236,0.8269688994708995,0.554676602757353],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.811004328042328,0.5385295439338236,0.8189633756613757,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7751324550264548,0.5385295439338236,0.8077664867724865,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7463501375661373,0.5385295439338236,0.7718578201058198,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"سکون","boundary":[0.7087838201058199,0.5385295439338236,0.743207185185185,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"نانوسیال","boundary":[0.6610585820105819,0.5385295439338236,0.7056118201058199,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6461377883597882,0.5385295439338236,0.6577297248677247,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6234922645502644,0.5385295439338236,0.6429231851851851,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"محفظه","boundary":[0.5814816613756613,0.5385295439338236,0.6202699153439152,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"متخلخل","boundary":[0.5321684867724867,0.5385295439338236,0.5783987407407407,0.554676602757353],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2037054708994709,0.5464757295496323,0.3569327301587301,0.5582110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3571438412698412,0.5464757295496323,0.44158828571428566,0.5582110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44179939682539676,0.5464757295496323,0.5262438412698413,0.5582110236672794],"dir":"ltr"},{"str":"٢٧۴","boundary":[0.17597883597883598,0.5385292968750001,0.19980950264550265,0.5546763556985295],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.8121681693121694,0.5601469792279412,0.820127216931217,0.5762940380514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5601469792279412,0.812048105820106,0.5762940380514706],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.5601469792279412,0.8039380105820108,0.5762940380514706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7877255661375664,0.5601469792279412,0.7958588994708997,0.5762940380514706],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7798943280423283,0.5601469792279412,0.7878533756613759,0.5762940380514706],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7443381058201061,0.5601469792279412,0.7766874708994711,0.5762940380514706],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.2037053015873016,0.5680933766084558,0.31725070899470903,0.5798286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31746182010582014,0.5680933766084558,0.40190626455026457,0.5798286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4021173756613757,0.5680933766084558,0.48656182010582016,0.5798286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4867729312169312,0.5680933766084558,0.5712173756613756,0.5798286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5714284867724868,0.5680933766084558,0.6558729312169312,0.5798286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6560840423280424,0.5680933766084558,0.7405284867724868,0.5798286707261029],"dir":"ltr"},{"str":"٢٧۴","boundary":[0.17597883597883598,0.5601469439338236,0.19980950264550265,0.576294002757353],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.8121681693121694,0.5813238115808823,0.820127216931217,0.5974708704044118],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8039147724867726,0.5813238115808823,0.812048105820106,0.5974708704044118],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7959789629629631,0.5813238115808823,0.8039380105820108,0.5974708704044118],&quo