خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016

توضیحات

میکروب‌ها و ویروس‌ها امروزه، بخش مهمی از دنیای اطراف انسان را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که مطالعه این موجودات ذره‌بینی شناخت ما را درباره جهان پیرامون و تاثیر آن‌ها در زندگی بشر افزایش خواهد داد. در میان منابع علمی مختلف در این زمینه کتاب میکروب‌شناسی جاوتز یکی از بنام‌ترین کتاب‌های مرجع بوده که از دیدگاه بالینی به مطالعه و بررسی گروه‌های مختلف باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر ذرات بیماری‌زا پرداخته و ویژگی‌های مختلف هر‌کدام از جمله ساختار، متابولیسم و نحوه بیماری‌زایی را شرح می‌دهد. ویراست بیست و هفتم کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز همچنان به اهداف اولین چاپ کتاب در سال 1954 وفادار است که برای تامین یک منبع مختصر، صحیح و به روز برای جنبه‌هایی از علم میکروب‌شناسی که در عفونت‌های بالینی و شیمی‌درمانی دارای اهمیت می‌باشند، منتشر گردید. در کتاب کامل جاوتز جدید، تمامی فصول از جهات مختلف مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا دانش ما در مورد مکانیسم‌های مولکولی، پیشرفت‌ها در زمینه شناخت بیماری‌زایی ارگانیسم‌ها و کشف پاتوژن های جدید را ارتقای دهند. طی سالیان گذشته این کتاب به عنوان منبع اصلی درس‌های باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی رشته‌های مختلف علوم پزشکی و علوم پایه به دانشجویان معرفی می‌گردد که بسیاری از دانشجویان به جهت حجم بالای این منبع ارزشمند که مطالعه آن نیازمند تلاش و وقت زیادی می باشد، با استفاده از جزوات و فایل‌های مرتبط به مطالعه می‌پردازند. به همین علت تصمیم گرفتیم خلاصه ای از کتاب را با حفظ ساختار اصلی، ذکر نکات مهم و ضروری و پرهیز از درج مطالب اضافی تهیه کنیم تا استفاده از آن برای علاقه‌مندان تسهیل شده و مطالعه آن نیازمند صرف وقت کمتری باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3795057","title":"خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016","price":"۱۱۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۵‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4c4601818911c055/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4c4601818911c055/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4c4601818911c055/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4c4601818911c055/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4c4601818911c055/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4c4601818911c055/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4c4601818911c055/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4c4601818911c055/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4c4601818911c055/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4c4601818911c055/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008429105","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["میکروب‌ها و ویروس‌ها امروزه، بخش مهمی از دنیای اطراف انسان را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که مطالعه این موجودات ذره‌بینی شناخت ما را درباره جهان پیرامون و تاثیر آن‌ها در زندگی بشر افزایش خواهد داد. در میان منابع علمی مختلف در این زمینه کتاب میکروب‌شناسی جاوتز یکی از بنام‌ترین کتاب‌های مرجع بوده که از دیدگاه بالینی به مطالعه و بررسی گروه‌های مختلف باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر ذرات بیماری‌زا پرداخته و ویژگی‌های مختلف هر‌کدام از جمله ساختار، متابولیسم و نحوه بیماری‌زایی را شرح می‌دهد. ویراست بیست و هفتم کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز همچنان به اهداف اولین چاپ کتاب در سال 1954 وفادار است که برای تامین یک منبع مختصر، صحیح و به روز برای جنبه‌هایی از علم میکروب‌شناسی که در عفونت‌های بالینی و شیمی‌درمانی دارای اهمیت می‌باشند، منتشر گردید. در کتاب کامل جاوتز جدید، تمامی فصول از جهات مختلف مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا دانش ما در مورد مکانیسم‌های مولکولی، پیشرفت‌ها در زمینه شناخت بیماری‌زایی ارگانیسم‌ها و کشف پاتوژن های جدید را ارتقای دهند. طی سالیان گذشته این کتاب به عنوان منبع اصلی درس‌های باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی رشته‌های مختلف علوم پزشکی و علوم پایه به دانشجویان معرفی می‌گردد که بسیاری از دانشجویان به جهت حجم بالای این منبع ارزشمند که مطالعه آن نیازمند تلاش و وقت زیادی می باشد، با استفاده از جزوات و فایل‌های مرتبط به مطالعه می‌پردازند. به همین علت تصمیم گرفتیم خلاصه ای از کتاب را با حفظ ساختار اصلی، ذکر نکات مهم و ضروری و پرهیز از درج مطالب اضافی تهیه کنیم تا استفاده از آن برای علاقه‌مندان تسهیل شده و مطالعه آن نیازمند صرف وقت کمتری باشد.",""],"pages_count":"330","keywords":null,"token":"4c4601818911c055","created_at":"2019-01-27 12:15:45","updated_at":"2022-10-15 11:31:13","publisher_id":"150","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-06 13:28:17","available_for_web":"1","publisher_title":"آثار سبحان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917077","title":"کارن‌سی کارول","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کارن‌سی","lastname":"کارول","token":"2e5e963abc98df90","created_at":"2019-01-26 19:37:56","updated_at":"2019-01-26 19:37:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917079","title":"مریم میرشکار","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مریم","lastname":"میرشکار","token":"8925d44570609a5d","created_at":"2019-01-26 19:39:34","updated_at":"2019-01-26 19:39:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917081","title":"پوران بدیری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"پوران","lastname":"بدیری","token":"23cfdce2d79052c8","created_at":"2019-01-26 19:39:48","updated_at":"2019-01-26 19:39:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917083","title":"مهدی روحانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"روحانی","token":"bad0b73638668024","created_at":"2019-01-26 19:40:04","updated_at":"2019-01-26 19:40:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917077","title":"کارن‌سی کارول","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کارن‌سی","lastname":"کارول","token":"2e5e963abc98df90","created_at":"2019-01-26 19:37:56","updated_at":"2019-01-26 19:37:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917079","title":"مریم میرشکار","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مریم","lastname":"میرشکار","token":"8925d44570609a5d","created_at":"2019-01-26 19:39:34","updated_at":"2019-01-26 19:39:34","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917081","title":"پوران بدیری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"پوران","lastname":"بدیری","token":"23cfdce2d79052c8","created_at":"2019-01-26 19:39:48","updated_at":"2019-01-26 19:39:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917083","title":"مهدی روحانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"روحانی","token":"bad0b73638668024","created_at":"2019-01-26 19:40:04","updated_at":"2019-01-26 19:40:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783745","file":"5c4d6fc315f487.10538791.pdf","book_id":"3795057","toc":[{"title":"فصل 1: علم میکروب‌شناسی","page":"8"},{"title":"فصل 2: ساختمان سلول","page":"10"},{"title":"فصل 3: طبقه‌بندی باکتری‌ها","page":"16"},{"title":"فصل 4: رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزم‌ها","page":"19"},{"title":"فصل 5: کشت میکروارگانیزم‌ها","page":"24"},{"title":"فصل 6: فیزیولوژی میکروارگانیزم‌ها","page":"26"},{"title":"فصل 7: ژنتیک میکروبی","page":"33"},{"title":"فصل 9: پاتوژنز عفونت‌های باکتر‌یایی","page":"36"},{"title":"فصل 10: فلور میکروبی طبیعی انسان","page":"42"},{"title":"فصل 11: باسیل‌هاي گرم مثبت اسپوردار: گونه‌هاي باسیلوس و کلستریدیوم","page":"45"},{"title":"فصل 12: باسیل‌هاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور: کورینه باکتریوم","page":"50"},{"title":"فصل 13: استافیلوکوك‌ها","page":"54"},{"title":"فصل 14: استرپتوکوك،انتروکوك","page":"58"},{"title":"فصل 15: باسیل‌هاي گرم منفی روده‌اي","page":"66"},{"title":"فصل 16: سودوموناس‌ها و آسینتوباکتر","page":"73"},{"title":"فصل 17: ویبریو،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر","page":"76"},{"title":"فصل 18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا","page":"80"},{"title":"فصل 19: یرسینیا و پاستورلا","page":"86"},{"title":"فصل 20: نایسریاها","page":"88"},{"title":"فصل 21: عفونت‌هاي ناشی از باکتري‌هاي بی‌هوازي","page":"91"},{"title":"فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول","page":"94"},{"title":"فصل 23: مایکوباکتریا","page":"97"},{"title":"فصل 24: اسپیروکت‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاي مارپیچی","page":"105"},{"title":"فصل 25: مایکوپلاسماها و باکتري‌هاي داراي دیواره سلولی ناقص","page":"110"},{"title":"فصل 26: ریکتزیا و جنس‌هاي مرتبط","page":"112"},{"title":"فصل 27: کلامیدیاها","page":"117"},{"title":"فصل 28: شیمی درمانی ضدمیکروبی","page":"121"},{"title":"فصل 29: خصوصیات عمومی ویروس‌ها","page":"138"},{"title":"فصل 30: بیماري‌زایی و کنترل بیماري‌هاي ویروسی","page":"154"},{"title":"فصل 31: پاروویروس‌ها","page":"163"},{"title":"فصل 32: آدنوویروس‌ها","page":"164"},{"title":"فصل 33: هرپس ویروس","page":"168"},{"title":"فصل 34: پاکس ویروس‌ها","page":"177"},{"title":"فصل 35: هپاتیت","page":"182"},{"title":"فصل 36: پیکورنا ویروس‌ها","page":"189"},{"title":"فصل 37: رئوویروس‌ها، روتاویروس‌ها و کالیسی ویروس‌ها","page":"195"},{"title":"فصل 38: بیماري‌هاي ویروسی منتقل شونده توسط بندپایان و جوندگان","page":"198"},{"title":"فصل 39: ارتومیکسوویروس‌ها","page":"210"},{"title":"فصل 40: پارامیکسوویروس‌ها و ویروس سرخجه","page":"216"},{"title":"فصل 41: کوروناویروس‌ها","page":"230"},{"title":"فصل 42: هاري، عفونت‌هاي ویروسی آهسته و بیماري‌هاي پریونی","page":"232"},{"title":"فصل 43: ویروس‌هاي سرطانی انسان","page":"237"},{"title":"فصل 44 : ایدز و لنتی ویروس‌ها","page":"250"},{"title":"فصل 45 : قارچ‌شناسی پزشکی","page":"260"},{"title":"فصل 46 : انگل‌شناسی پزشکی","page":"287"}],"created_at":"2019-01-27 12:15:55","updated_at":"2022-10-15 11:31:13","process_started_at":"2019-01-27 12:33:03","process_done_at":"2019-01-27 12:45:34","process_failed_at":null,"pages_count":"302","version":"6.15.5","dir":"rtl","password":"addc97b66a96d193999bd55e3ca8fd64d7c64a7661f0cfc2a99df5ad93772c61c3fdddba315fcf9eb1e7d3bc7d7819f665070c62d4ae20b1274a168dbf2126e4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۲"},"publisher":{"id":150,"title":"آثار سبحان","description":null,"token":"0cb63e93662a8d38","slug":"آثار-سبحان"},"study_subjects":[{"id":"79","title":"  میکروب‌شناسی و کنترل عفونت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"308c61388b0a88d1","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-12 23:41:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37567","title":"میکروب شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9922cd644ac88b6a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:57:11","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_fields":[{"id":"175","title":"بینایی سنجی","degree_id":"7","token":"969793521fd50365","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-13 15:57:49","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"436","title":"پرستاری","degree_id":"7","token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37570","title":"میکروب شناسی 1(قارچ شناسی و انگل شناسی)","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6c74c0fda0dfd6cc","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:57:12","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_fields":[{"id":"220","title":"بهداشت عمومی","degree_id":"7","token":"946ae1afd22673aa","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37573","title":"میکروب شناسی 2(باکتری شناسی و  ویروس شناسی)","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dd9af7ac2590aa8d","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:57:12","updated_at":"2021-05-06 21:10:42","study_fields":[{"id":"220","title":"بهداشت عمومی","degree_id":"7","token":"946ae1afd22673aa","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37582","title":"میکروب شناسی عملی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"35540ee0d985a80a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:57:13","updated_at":"2021-05-06 21:10:43","study_fields":[{"id":"463","title":" داروسازی","degree_id":"22","token":"8f0f45add61b123d","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37591","title":"میکروب شناسی عمومی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"79a49072018f6327","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:57:14","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2-2016","ebook_price_en":"59000","urlify":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2-2016","pages_count_fa":"۳۳۰","authorTitle":"کارن‌سی کارول, مریم میرشکار, پوران بدیری, مهدی روحانی","tocStr":"فصل 1: علم میکروب‌شناسی, فصل 2: ساختمان سلول, فصل 3: طبقه‌بندی باکتری‌ها, فصل 4: رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزم‌ها, فصل 5: کشت میکروارگانیزم‌ها, فصل 6: فیزیولوژی میکروارگانیزم‌ها, فصل 7: ژنتیک میکروبی, فصل 9: پاتوژنز عفونت‌های باکتر‌یایی, فصل 10: فلور میکروبی طبیعی انسان, فصل 11: باسیل‌هاي گرم مثبت اسپوردار: گونه‌هاي باسیلوس و کلستریدیوم, فصل 12: باسیل‌هاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور: کورینه باکتریوم, فصل 13: استافیلوکوك‌ها, فصل 14: استرپتوکوك،انتروکوك, فصل 15: باسیل‌هاي گرم منفی روده‌اي, فصل 16: سودوموناس‌ها و آسینتوباکتر, فصل 17: ویبریو،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر, فصل 18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا, فصل 19: یرسینیا و پاستورلا, فصل 20: نایسریاها, فصل 21: عفونت‌هاي ناشی از باکتري‌هاي بی‌هوازي, فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول, فصل 23: مایکوباکتریا, فصل 24: اسپیروکت‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاي مارپیچی, فصل 25: مایکوپلاسماها و باکتري‌هاي داراي دیواره سلولی ناقص, فصل 26: ریکتزیا و جنس‌هاي مرتبط, فصل 27: کلامیدیاها, فصل 28: شیمی درمانی ضدمیکروبی, فصل 29: خصوصیات عمومی ویروس‌ها, فصل 30: بیماري‌زایی و کنترل بیماري‌هاي ویروسی, فصل 31: پاروویروس‌ها, فصل 32: آدنوویروس‌ها, فصل 33: هرپس ویروس, فصل 34: پاکس ویروس‌ها, فصل 35: هپاتیت, فصل 36: پیکورنا ویروس‌ها, فصل 37: رئوویروس‌ها، روتاویروس‌ها و کالیسی ویروس‌ها, فصل 38: بیماري‌هاي ویروسی منتقل شونده توسط بندپایان و جوندگان, فصل 39: ارتومیکسوویروس‌ها, فصل 40: پارامیکسوویروس‌ها و ویروس سرخجه, فصل 41: کوروناویروس‌ها, فصل 42: هاري، عفونت‌هاي ویروسی آهسته و بیماري‌هاي پریونی, فصل 43: ویروس‌هاي سرطانی انسان, فصل 44 : ایدز و لنتی ویروس‌ها, فصل 45 : قارچ‌شناسی پزشکی, فصل 46 : انگل‌شناسی پزشکی","url":"/preview/4c4601818911c055/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2-2016"}
{"toc":[{"title":"فصل 1: علم میکروب‌شناسی","page":"8"},{"title":"فصل 2: ساختمان سلول","page":"10"},{"title":"فصل 3: طبقه‌بندی باکتری‌ها","page":"16"},{"title":"فصل 4: رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزم‌ها","page":"19"},{"title":"فصل 5: کشت میکروارگانیزم‌ها","page":"24"},{"title":"فصل 6: فیزیولوژی میکروارگانیزم‌ها","page":"26"},{"title":"فصل 7: ژنتیک میکروبی","page":"33"},{"title":"فصل 9: پاتوژنز عفونت‌های باکتر‌یایی","page":"36"},{"title":"فصل 10: فلور میکروبی طبیعی انسان","page":"42"},{"title":"فصل 11: باسیل‌هاي گرم مثبت اسپوردار: گونه‌هاي باسیلوس و کلستریدیوم","page":"45"},{"title":"فصل 12: باسیل‌هاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور: کورینه باکتریوم","page":"50"},{"title":"فصل 13: استافیلوکوك‌ها","page":"54"},{"title":"فصل 14: استرپتوکوك،انتروکوك","page":"58"},{"title":"فصل 15: باسیل‌هاي گرم منفی روده‌اي","page":"66"},{"title":"فصل 16: سودوموناس‌ها و آسینتوباکتر","page":"73"},{"title":"فصل 17: ویبریو،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر","page":"76"},{"title":"فصل 18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا","page":"80"},{"title":"فصل 19: یرسینیا و پاستورلا","page":"86"},{"title":"فصل 20: نایسریاها","page":"88"},{"title":"فصل 21: عفونت‌هاي ناشی از باکتري‌هاي بی‌هوازي","page":"91"},{"title":"فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول","page":"94"},{"title":"فصل 23: مایکوباکتریا","page":"97"},{"title":"فصل 24: اسپیروکت‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاي مارپیچی","page":"105"},{"title":"فصل 25: مایکوپلاسماها و باکتري‌هاي داراي دیواره سلولی ناقص","page":"110"},{"title":"فصل 26: ریکتزیا و جنس‌هاي مرتبط","page":"112"},{"title":"فصل 27: کلامیدیاها","page":"117"},{"title":"فصل 28: شیمی درمانی ضدمیکروبی","page":"121"},{"title":"فصل 29: خصوصیات عمومی ویروس‌ها","page":"138"},{"title":"فصل 30: بیماري‌زایی و کنترل بیماري‌هاي ویروسی","page":"154"},{"title":"فصل 31: پاروویروس‌ها","page":"163"},{"title":"فصل 32: آدنوویروس‌ها","page":"164"},{"title":"فصل 33: هرپس ویروس","page":"168"},{"title":"فصل 34: پاکس ویروس‌ها","page":"177"},{"title":"فصل 35: هپاتیت","page":"182"},{"title":"فصل 36: پیکورنا ویروس‌ها","page":"189"},{"title":"فصل 37: رئوویروس‌ها، روتاویروس‌ها و کالیسی ویروس‌ها","page":"195"},{"title":"فصل 38: بیماري‌هاي ویروسی منتقل شونده توسط بندپایان و جوندگان","page":"198"},{"title":"فصل 39: ارتومیکسوویروس‌ها","page":"210"},{"title":"فصل 40: پارامیکسوویروس‌ها و ویروس سرخجه","page":"216"},{"title":"فصل 41: کوروناویروس‌ها","page":"230"},{"title":"فصل 42: هاري، عفونت‌هاي ویروسی آهسته و بیماري‌هاي پریونی","page":"232"},{"title":"فصل 43: ویروس‌هاي سرطانی انسان","page":"237"},{"title":"فصل 44 : ایدز و لنتی ویروس‌ها","page":"250"},{"title":"فصل 45 : قارچ‌شناسی پزشکی","page":"260"},{"title":"فصل 46 : انگل‌شناسی پزشکی","page":"287"}],"pages_count":302,"version":"6.15.5","dir":"rtl","state":"converting","token":"4c4601818911c055","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/01fa1e6c9a47461e5493db452abd6969.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/63049408f2c640b113bc2f67b0d4e108.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6918,"margin":[0.19037,0.08172,0.13697,0.21707]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.8076257713403763,0.08171875493867728,0.8213802532972174,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7810943431833203,0.08171875493867728,0.8017673808772774,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"آنکه","boundary":[0.7349313253762237,0.08171875493867728,0.7751357604628996,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.6962433071972074,0.08171875493867728,0.7291012363163281,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6759467951315845,0.08171875493867728,0.6902151083148882,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"فکرت","boundary":[0.6181341371243596,0.08171875493867728,0.6701494134436938,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"آموخت","boundary":[0.5524721789240522,0.08171875493867728,0.6122447424895845,0.10153067325069952],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55247,0.08172,0.82138,0.10153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چراغ","boundary":[0.3998599467907466,0.08171875493867728,0.4427369990303517,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.37211566279895897,0.08171875493867728,0.3940408371829411,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35251647643071704,0.08171875493867728,0.36628122292633203,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.3213106371977827,0.08171875493867728,0.34665373515488673,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.28263694876311135,0.08171875493867728,0.315522191631172,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.26233884162060206,0.08171875493867728,0.2768208912051649,0.10153067325069952],"dir":"rtl"},{"str":"افروخت","boundary":[0.19037338666583892,0.08171875493867728,0.25631565612970736,0.10153067325069952],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19037,0.08172,0.44274,0.10153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خلاصه","boundary":[0.4283862254103293,0.19693366001977186,0.5831687765606137,0.25484542123952914],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.4316728532010287,0.2882837801901335,0.7530874222323097,0.3334955937739791],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.2585843739171958,0.2882837801901335,0.4191120465650114,0.3334955937739791],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5031129524947909,0.397177571406922,0.6000401787273208,0.42968943735485593],"dir":"rtl"},{"str":"2016","boundary":[0.41169627280528,0.397177571406922,0.49348297400100827,0.42968943735485593],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7788745850951315,0.4778644318658691,0.7870536906209075,0.4976763501778913],"dir":"ltr"},{"str":"باکتريشناسی،","boundary":[0.6366028244148398,0.4778644318658691,0.7788036162034978,0.4976763501778913],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسشناسی،","boundary":[0.4808804168323733,0.4778644318658691,0.6300368988716563,0.4976763501778913],"dir":"rtl"},{"str":"قارچشناسی،","boundary":[0.3526081130008666,0.4778644318658691,0.4745126011116136,0.4976763501778913],"dir":"rtl"},{"str":"انگلشناسی","boundary":[0.23294477791818188,0.4778644318658691,0.3460987902640899,0.4976763501778913],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2249626260588175,0.4778644318658691,0.23314173158459345,0.4976763501778913],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.7892755605284902,0.6021557073540291,0.8628833980907774,0.6190889708685781],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7837122947295517,0.6021557073540291,0.7892758184361985,0.6190889708685781],"dir":"ltr"},{"str":"مریم","boundary":[0.7064335517771647,0.6244197597601667,0.7463699762974856,0.6413530232747157],"dir":"rtl"},{"str":"میرشکار","boundary":[0.6325354434127912,0.6244197597601667,0.700894217304025,0.6413530232747157],"dir":"rtl"},{"str":"پوران","boundary":[0.3378979936916924,0.6244197597601667,0.383543077319703,0.6413530232747157],"dir":"rtl"},{"str":"بدیري","boundary":[0.28011194343486306,0.6244197597601667,0.3322639308762997,0.6413530232747157],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.6812542306035565,0.6459410375920819,0.7460571871692376,0.6628743011066308],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.642599835459115,0.6459410375920819,0.676053545399517,0.6628743011066308],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريشناسی","boundary":[0.5427970237107791,0.6459410375920819,0.63744752872209,0.6628743011066308],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.3184055742230971,0.6459410375920819,0.3832085307887783,0.6628743011066308],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.27975117907865577,0.6459410375920819,0.3132048890190578,0.6628743011066308],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.23173555056694345,0.6459410375920819,0.27462306157513783,0.6628743011066308],"dir":"rtl"},{"str":"زیرنظر","boundary":[0.8178177581198599,0.7220385774535563,0.8630274355447417,0.7389718409681051],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8122544298344897,0.7220385774535563,0.8178179535411365,0.7389718409681051],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7102570172666137,0.74447197004396,0.7462264074917606,0.7614052335585089],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.6554200249058825,0.74447197004396,0.704717682793474,0.7614052335585089],"dir":"rtl"},{"str":"روحانی","boundary":[0.5918990977160807,0.74447197004396,0.6498806904327429,0.7614052335585089],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7124138189751944,0.7659932478758751,0.746109421250668,0.782926511390424],"dir":"rtl"},{"str":"هیئت","boundary":[0.6699375249366216,0.7659932478758751,0.707358269172198,0.782926511390424],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6281627186697567,0.7659932478758751,0.6648819751336253,0.782926511390424],"dir":"rtl"},{"str":"انستیتو","boundary":[0.5786473576806005,0.7659932478758751,0.6231071688667602,0.782926511390424],"dir":"rtl"},{"str":"پاستور","boundary":[0.5298818629301661,0.7659932478758751,0.5736265301444358,0.782926511390424],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.49367058036994793,0.7659932478758751,0.5248263131271697,0.782926511390424],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22496,0.19693,0.86303,0.78293],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/b63bb6db04a4e2d402bfa1d9a2bc39ca.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/e51661f952ff8b09d409fe59571024af.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6919,"margin":[0.13741,0.09987,0.12357,0.13064]},"elements":[{"words":[{"str":":","boundary":[0.7150174992244628,0.09987264635026863,0.7177240325615789,0.11121793130413928],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6796674349094965,0.09987264635026863,0.7112058413408018,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريشناسی","boundary":[0.6141543858061466,0.09987264635026863,0.6760166495424648,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5783556872574243,0.09987264635026863,0.6104775380009221,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5710971488650549,0.09987264635026863,0.5747274690298094,0.11121793130413928],"dir":"ltr"},{"str":"باکتريشناسی،","boundary":[0.5062725069576627,0.09987264635026863,0.5710598749236305,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسشناسی","boundary":[0.43927094661098787,0.09987264635026863,0.502517083046383,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4362897683313523,0.09987264635026863,0.4393042306110146,0.11121793130413928],"dir":"ltr"},{"str":"قارچ","boundary":[0.4131140637081424,0.09987264635026863,0.4326270345936982,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی،","boundary":[0.3758870752329585,0.09987264635026863,0.4094837435433879,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"انگل","boundary":[0.3512041394699175,0.09987264635026863,0.37225675506820394,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.3168781657692473,0.09987264635026863,0.347573819305163,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.3055117362363052,0.09987264635026863,0.3096120532081038,0.11121793130413928],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.313249915290571,0.09987264635026863,0.3168316150959762,0.11121793130413928],"dir":"ltr"},{"str":"تالیف","boundary":[0.27817896756530897,0.09987264635026863,0.30187328935491226,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.7113892789811568,0.10875540163327667,0.7175802714049793,0.12010068658714732],"dir":"ltr"},{"str":"کارنسی","boundary":[0.6726503490096003,0.11257210009032126,0.7113069121894298,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"کارول","boundary":[0.6419709022601342,0.11257210009032126,0.6689552016990467,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.6303584624870769,0.11257210009032126,0.6383808217797264,0.1239173850441919],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6216341503183683,0.11257210009032126,0.6266420473313556,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.5863357694307103,0.11257210009032126,0.6179756862721352,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"[","boundary":[0.58004682249439,0.10875540163327667,0.5862378149182125,0.12010068658714732],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5768300040033646,0.11257210009032126,0.5798606730694766,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.5333634027450088,0.11257210009032126,0.5731996838386102,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.5082338880315705,0.11257210009032126,0.529529605426604,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"میرشکار،","boundary":[0.46546417859055605,0.11257210009032126,0.504603567866816,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"پوران","boundary":[0.43791264162590104,0.11257210009032126,0.4618176516393517,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"بدیري؛","boundary":[0.40311667111818666,0.11257210009032126,0.43426185625886926,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"زیرنظر","boundary":[0.37002241318770096,0.11257210009032126,0.3994377305940827,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.33884055605829144,0.11257210009032126,0.36639209302294645,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":"روحانی","boundary":[0.30357458874353294,0.11257210009032126,0.33516161553418744,0.1239173850441919],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.1252715538303739,0.7199030509223099,0.13661683878424452],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6879266014214254,0.1252715538303739,0.7135819443714542,0.13661683878424452],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6852679746498592,0.1252715538303739,0.6879745079869753,0.13661683878424452],"dir":"ltr"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.6361636616404059,0.1252715538303739,0.6815588704862876,0.13661683878424452],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.63326316198519,0.1252715538303739,0.6362776242648521,0.13661683878424452],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5923849434048293,0.1252715538303739,0.6296767590258122,0.13661683878424452],"dir":"rtl"},{"str":"یاررس","boundary":[0.5592448736433642,0.1252715538303739,0.5887412249819949,0.13661683878424452],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5280420098297204,0.1252715538303739,0.5307485431668365,0.13661683878424452],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.5304608031683444,0.1252715538303739,0.5565198329081568,0.13661683878424452],"dir":"ltr"},{"str":"330","boundary":[0.6939736754740958,0.1379710075704265,0.7134704395732017,0.14931629252429715],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.1379710075704265,0.7199030509223099,0.14931629252429715],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6768000073371166,0.1379710075704265,0.6919857662405766,0.14931629252429715],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6717225267561862,0.1379710075704265,0.6770876868648683,0.14931629252429715],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.6434201646134499,0.1379710075704265,0.668103100376491,0.14931629252429715],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.640474207000617,0.1379710075704265,0.6434886692802791,0.14931629252429715],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.6105240656413919,0.1379710075704265,0.6367304393307139,0.14931629252429715],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6078633389483776,0.1379710075704265,0.6105698722854938,0.14931629252429715],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.5957691908430368,0.15067046131047912,0.6152659549421428,0.16201574626434978],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6156035856730302,0.15134773728894038,0.6224752631277443,0.16269302224281101],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6221344679794328,0.15067046131047912,0.6416312320785387,0.16201574626434978],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6422107356930763,0.15134773728894038,0.6490824131477904,0.16269302224281101],"dir":"ltr"},{"str":"8429","boundary":[0.6484996846450882,0.15067046131047912,0.6745115768970125,0.16201574626434978],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6755905804324345,0.15134773728894038,0.6824622578871484,0.16269302224281101],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.6813957816014548,0.15067046131047912,0.6943774175477423,0.16201574626434978],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951831023787778,0.15134773728894038,0.7020547798334917,0.16269302224281101],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7012301764314482,0.15067046131047912,0.7076966842249173,0.16201574626434978],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7150216365809281,0.15067046131047912,0.7177281699180441,0.16201574626434978],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.16336991505053175,0.7199030509223099,0.17471520000440238],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6987984446701796,0.16336991505053175,0.7134655864072459,0.17471520000440238],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.17606936879058438,0.7199030509223099,0.187414653744455],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6902336958929483,0.17606936879058438,0.713344573370359,0.187414653744455],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.661985267110952,0.17606936879058438,0.686489928223045,0.187414653744455],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6267030930097437,0.17606936879058438,0.6582414994410488,0.187414653744455],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6001239632320764,0.17606936879058438,0.6230079456991899,0.187414653744455],"dir":"rtl"},{"str":"“Jawetz,","boundary":[0.26124507037484,0.17605862055499708,0.30270541660611194,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"Melink,","boundary":[0.305993412317527,0.17605862055499708,0.343365778086089,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.3466071353760484,0.17605862055499708,0.35579904410876917,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"Adelberg’s","boundary":[0.35917344218301794,0.17605862055499708,0.4125832697668269,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"medical","boundary":[0.4159576678410757,0.17605862055499708,0.45366868287873785,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"microbio","boundary":[0.4570430809529866,0.17605862055499708,0.500305525080542,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"logy,","boundary":[0.5007772151339316,0.17605862055499708,0.5248213132400483,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"27th","boundary":[0.5282838827133705,0.17506785304904712,0.5467799533587162,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"ed,","boundary":[0.5498114522310379,0.17605862055499708,0.564204046167798,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.5674689286217489,0.17605862055499708,0.5916581621289089,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"”","boundary":[0.5916572248324307,0.17605862055499708,0.5970151400542665,0.18452525111758714],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.7021977304524806,0.19068035489046783,0.7176304614300485,0.19914698545305787],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7002626224104161,0.19068035489046783,0.7022824234082639,0.19914698545305787],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.2014682762706896,0.7199030509223099,0.21281356122456027],"dir":"ltr"},{"str":"نخستین","boundary":[0.6773103978649193,0.2014682762706896,0.7133380841428182,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.6393703107859442,0.2014682762706896,0.6736314573408152,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.61256428599798,0.2014682762706896,0.6356751634753907,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5840727554192366,0.2014682762706896,0.6088205183280767,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5550626076740999,0.2014682762706896,0.5804424352544821,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"ارنست","boundary":[0.5228759297848028,0.2014682762706896,0.5514322875093453,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.49559990818979427,0.2014682762706896,0.5191321621148997,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.4670759640381515,0.2014682762706896,0.49194912282276265,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.44508335482577677,0.2014682762706896,0.4634456438733969,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4211297244529767,0.2014682762706896,0.4414530346610222,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41822712286062086,0.2014682762706896,0.420933656197737,0.21281356122456027],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.2141677300107422,0.7199030509223099,0.22551301496461287],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6902630878578381,0.2141677300107422,0.7133739653352488,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6620146590758418,0.2141677300107422,0.686519320187935,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.6225835476434854,0.2141677300107422,0.6583638737088101,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6083215755676641,0.2141677300107422,0.6189327622764539,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.5821962358105911,0.2141677300107422,0.6046912554029095,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5527160912584103,0.2141677300107422,0.5784848817135875,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5423130783900352,0.2141677300107422,0.5490551015531507,0.22551301496461287],"dir":"ltr"},{"str":"میکروبیولوژي","boundary":[0.4813282712420106,0.2141677300107422,0.5422171679338983,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4455598935473084,0.2141677300107422,0.4776817442908063,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.43878923827870436,0.2141677300107422,0.44553126144182,0.22551301496461287],"dir":"ltr"},{"str":"منتشر","boundary":[0.40926591996909145,0.2141677300107422,0.4351481579294174,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3872733107567167,0.2141677300107422,0.4056355998043368,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.36331968038391665,0.2141677300107422,0.38364299059196216,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3604170787915608,0.2141677300107422,0.36312361212867694,0.22551301496461287],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.22686718375079484,0.7199030509223099,0.2382124687046655],"dir":"ltr"},{"str":"میکروبیولوژي","boundary":[0.6525813902724147,0.22686718375079484,0.7134702869643025,0.2382124687046655],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6168130125777125,0.22686718375079484,0.6489348633212103,0.2382124687046655],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.23956663749084747,0.7199030509223099,0.2509119224447181],"dir":"ltr"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.6462924433360941,0.23956663749084747,0.7135395633057097,0.2509119224447181],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6105240656413919,0.23956663749084747,0.6426459163848898,0.2509119224447181],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.2522660912309001,0.7199030509223099,0.26361137618477076],"dir":"ltr"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.6462812469301525,0.2522660912309001,0.7135395633057097,0.26361137618477076],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیصی","boundary":[0.5998812173243834,0.2522660912309001,0.6426509267653979,0.26361137618477076],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.2649655449709527,0.7199030509223099,0.27631082992482336],"dir":"ltr"},{"str":"کارول،","boundary":[0.6835761809029571,0.2649655449709527,0.713461495116383,0.27631082992482336],"dir":"rtl"},{"str":"کارن","boundary":[0.6579370447393782,0.2649655449709527,0.6798810335924035,0.27631082992482336],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.6378568363280797,0.2649655449709527,0.6543067245746237,0.27631082992482336],"dir":"rtl"},{"str":"Carroll,","boundary":[0.537475431242047,0.26374768720017816,0.5806169292020664,0.27356897865278257],"dir":"ltr"},{"str":"Karen","boundary":[0.5845873499899316,0.26374768720017816,0.6186656259394887,0.27356897865278257],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6222853028415001,0.26374768720017816,0.6316291199606457,0.27356897865278257],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6351961076193738,0.2649655449709527,0.6379026409564899,0.27631082992482336],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7174485735305056,0.2786769864309158,0.7197915426880092,0.2884982778835202],"dir":"ltr"},{"str":"میرشکار","boundary":[0.6827897150652975,0.2786769864309158,0.7143005457704044,0.2884982778835202],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6801380912882427,0.2786769864309158,0.682747625798995,0.2884982778835202],"dir":"ltr"},{"str":"مریم","boundary":[0.6584200298761741,0.2786769864309158,0.6767569202286118,0.2884982778835202],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6250370675560972,0.27935426240937705,0.630985683860178,0.2891755538619815],"dir":"ltr"},{"str":"1370","boundary":[0.6298747147040854,0.2786769864309158,0.6523644126650322,0.2884982778835202],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6557684060991192,0.2786769864309158,0.6583779406098715,0.2884982778835202],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5960110637266869,0.2786769864309158,0.6207314928016638,0.2884982778835202],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.29036445245105796,0.7199030509223099,0.3017097374049286],"dir":"ltr"},{"str":"بدیري،","boundary":[0.6825825565490115,0.29036445245105796,0.7135213118816742,0.3017097374049286],"dir":"rtl"},{"str":"پوران،","boundary":[0.6521300048098428,0.29036445245105796,0.6789360295978071,0.3017097374049286],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6165711396940623,0.2910417284295192,0.6234428171487764,0.30238701338338986],"dir":"ltr"},{"str":"1372","boundary":[0.6226182137467328,0.29036445245105796,0.6486301059986571,0.3017097374049286],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5839169156213461,0.29036445245105796,0.612197757976242,0.3017097374049286],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.30306390619111057,0.7199030509223099,0.3144091911449812],"dir":"ltr"},{"str":"روحانی،","boundary":[0.6789714141005069,0.30306390619111057,0.7134594556656751,0.3144091911449812],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي،","boundary":[0.6451154372068807,0.30306390619111057,0.6753410939357523,0.3144091911449812],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6085890200857597,0.30374118216957186,0.6154606975404736,0.3150864671234425],"dir":"ltr"},{"str":"1358","boundary":[0.6156035856730302,0.30306390619111057,0.6416154779249545,0.3144091911449812],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.3157633599311632,0.7199030509223099,0.3271086448850339],"dir":"ltr"},{"str":"جاوتز،ارنست،","boundary":[0.6555163501538074,0.3157633599311632,0.7133761717999942,0.3271086448850339],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.613668540117398,0.3131875039333029,0.6217719333422965,0.32453278888717363],"dir":"ltr"},{"str":"1916","boundary":[0.6257626882227388,0.3157633599311632,0.6517745804746631,0.3271086448850339],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6044769915887215,0.3157633599311632,0.6104735025751464,0.3271086448850339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6018183648171557,0.3157633599311632,0.6045248981542717,0.3271086448850339],"dir":"ltr"},{"str":"میکروبیولوژي","boundary":[0.5372032375043767,0.3157633599311632,0.5980921341962643,0.3271086448850339],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5014348598096745,0.3157633599311632,0.5335567105531724,0.3271086448850339],"dir":"rtl"},{"str":"96016","boundary":[0.6516441571054029,0.3284628136712158,0.6837173874895512,0.3398080986250865],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.6874428556541252,0.3284628136712158,0.7134547479060496,0.3398080986250865],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.3284628136712158,0.7199030509223099,0.3398080986250865],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6419709022601342,0.3284628136712158,0.6479674132465592,0.3398080986250865],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6318097622754092,0.3284628136712158,0.6382762700688782,0.3398080986250865],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6243113884344065,0.3284628136712158,0.6317989237742128,0.3398080986250865],"dir":"rtl"},{"str":"QR46","boundary":[0.588028944118384,0.3272449559004413,0.6203762070007179,0.3398080986250865],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6201993599373686,0.3284628136712158,0.6242996769091673,0.3398080986250865],"dir":"ltr"},{"str":"616","boundary":[0.6642221134644757,0.3411622674112684,0.6834919825532842,0.3525075523651391],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.683330827157087,0.3411622674112684,0.6874311441288857,0.3525075523651391],"dir":"ltr"},{"str":"9041","boundary":[0.6874428556541252,0.3411622674112684,0.7134547479060496,0.3525075523651391],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7171965175851938,0.3411622674112684,0.7199030509223099,0.3525075523651391],"dir":"ltr"},{"str":"4487457","boundary":[0.6690597606124639,0.3538617211513211,0.7143901423125462,0.36520700610519174],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7174485735305056,0.35487370887123154,0.7197915426880092,0.364695000323836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26125,0.09987,0.7199,0.36521],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8367912018985999,0.09987264635026863,0.8625599923537771,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8281043643615086,0.09987264635026863,0.8331122613744959,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8123999882916552,0.09987264635026863,0.824453578994477,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.7769395395394992,0.09987264635026863,0.8087534613404509,0.11121793130413928],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8178216968018236,0.1252715538303739,0.86284414955936,0.13661683878424452],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.797741488390525,0.1252715538303739,0.8141709114347919,0.13661683878424452],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.817756252606037,0.1379710075704265,0.8627787053635733,0.14931629252429715],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7817771866874875,0.1379710075704265,0.8140937115196333,0.14931629252429715],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.8359589802778712,0.15067046131047912,0.8629108661438838,0.16201574626434978],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8293751928336328,0.16336991505053175,0.8626477254150662,0.17471520000440238],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستنویسی","boundary":[0.7626684709791848,0.16336991505053175,0.8257124590959787,0.17471520000440238],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.8255580048445127,0.17606936879058438,0.8627849933196966,0.187414653744455],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.8255580048445127,0.2014682762706896,0.8627849933196966,0.21281356122456027],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.8255580048445127,0.2141677300107422,0.8627849933196966,0.22551301496461287],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8368887452381811,0.22686718375079484,0.8626575356933586,0.2382124687046655],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.8122544298344897,0.22686718375079484,0.833230281191948,0.2382124687046655],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8308794602462328,0.23956663749084747,0.8628068295523332,0.2509119224447181],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8308794602462328,0.2522660912309001,0.8628068295523332,0.26361137618477076],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8351599873733064,0.2649655449709527,0.86282497184311,0.27631082992482336],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.804756055993487,0.2649655449709527,0.8315296672085518,0.27631082992482336],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8385568542322565,0.2786769864309158,0.8628283311333406,0.2884982778835202],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.8120125569508396,0.2786769864309158,0.8353895504582026,0.2884982778835202],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8351599873733064,0.29036445245105796,0.86282497184311,0.3017097374049286],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.804756055993487,0.29036445245105796,0.8315296672085518,0.3017097374049286],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8351599873733064,0.30306390619111057,0.86282497184311,0.3144091911449812],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.804756055993487,0.30306390619111057,0.8315296672085518,0.3144091911449812],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8351599873733064,0.3157633599311632,0.86282497184311,0.3271086448850339],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.804756055993487,0.3157633599311632,0.8315296672085518,0.3271086448850339],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.8257739574072324,0.3284628136712158,0.8627340190805345,0.3398080986250865],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7955645074648108,0.3284628136712158,0.8220788100966786,0.3398080986250865],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.8257577506207827,0.3411622674112684,0.8627340190805345,0.3525075523651391],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.7955645074648108,0.3411622674112684,0.8220992865745492,0.3525075523651391],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.8363971246969157,0.3538617211513211,0.8628303933965348,0.36520700610519174],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.785880571332898,0.3538617211513211,0.8329450791831089,0.36520700610519174],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7650872643178085,0.3538617211513211,0.7822502511681436,0.36520700610519174],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76267,0.09987,0.86291,0.36521],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نام","boundary":[0.7422791763771254,0.38979952730516604,0.7631951943560845,0.40385413403906545],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7036308285410607,0.38979952730516604,0.7377016058282305,0.40385413403906545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.38979952730516604,0.698914591893857,0.40385413403906545],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.393072197859356,0.38973090395487797,0.43314601722599755,0.40378551068877744],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.28153791852968624,0.38973090395487797,0.38825362653441986,0.40378551068877744],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.22955840032315566,0.38973090395487797,0.276699346151249,0.40378551068877744],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.18940583264480682,0.38973090395487797,0.2246812337606331,0.40378551068877744],"dir":"rtl"},{"str":"2016","boundary":[0.13981984355413152,0.38973090395487797,0.17453308688325136,0.40378551068877744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.17610130951686498,0.3902388623497743,0.18583868546517218,0.4042934690836737],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.7038717533067922,0.40961064409653897,0.7635006328252918,0.42366525083043843],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.40961064409653897,0.698914591893857,0.42366525083043843],"dir":"ltr"},{"str":"مریم","boundary":[0.29967391272741783,0.40921676260163264,0.33323308772591115,0.42479536283679825],"dir":"rtl"},{"str":"میرشکار،","boundary":[0.2327781036786972,0.40921676260163264,0.29388784807250523,0.42479536283679825],"dir":"rtl"},{"str":"پوران","boundary":[0.18980544656855758,0.40921676260163264,0.22699203902378456,0.42479536283679825],"dir":"rtl"},{"str":"بدیري","boundary":[0.13957795454495064,0.40921676260163264,0.18405527896171026,0.42479536283679825],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6990532579921659,0.4292524856358595,0.7309958665153757,0.44330709236975896],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.4292524856358595,0.698914591893857,0.44330709236975896],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.435884599251332,0.42890424280283146,0.49988737597259636,0.44448284303799707],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.35316061008526983,0.42890424280283146,0.4304935896076598,0.44448284303799707],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34130833486357903,0.42885860414095317,0.34733919456158413,0.4444372043761188],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3317496702611146,0.42885860414095317,0.34116315237276096,0.4444372043761188],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.27108500776383837,0.42885860414095317,0.325963605606202,0.4444372043761188],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.19833637177572533,0.42885860414095317,0.2595128784540131,0.4444372043761188],"dir":"rtl"},{"str":"یاررس","boundary":[0.14538314160413154,0.42885860414095317,0.19260633082614925,0.4444372043761188],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13957795454495064,0.42885860414095317,0.14560881424295574,0.4444372043761188],"dir":"ltr"},{"str":"صفحهآرایی","boundary":[0.784921659147802,0.44906364475874494,0.863040911974154,0.46311825149264435],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7803067350657933,0.44906364475874494,0.7849445368061211,0.46311825149264435],"dir":"ltr"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7285263876666297,0.44906364475874494,0.7754866399204248,0.46311825149264435],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.6990532579921659,0.44906364475874494,0.7237078923520034,0.46311825149264435],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.44906364475874494,0.698914591893857,0.46311825149264435],"dir":"ltr"},{"str":"محمد","boundary":[0.18497630799118822,0.44866976326383856,0.2248333918256056,0.46424836349900417],"dir":"rtl"},{"str":"ایمانی","boundary":[0.13957795454495064,0.44866976326383856,0.1791457351466224,0.46424836349900417],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7864286396973884,0.4688747615501179,0.8200978757083393,0.48292936828401734],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7743623243470119,0.4688747615501179,0.7818635503898294,0.48292936828401734],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7398498516560015,0.4688747615501179,0.7696843684790623,0.48292936828401734],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7038717533067922,0.4688747615501179,0.7352722811071064,0.48292936828401734],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.4688747615501179,0.698914591893857,0.48292936828401734],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.20149998075014766,0.46848088005521155,0.22415464928361328,0.48405948029037715],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.13957795454495064,0.46848088005521155,0.18311441687802874,0.48405948029037715],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.188680181742795,0.46848088005521155,0.19595727075108893,0.48405948029037715],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ","boundary":[0.7036308285410607,0.4885166030894384,0.7355132058728377,0.5025712098233378],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.1843263126131685,0.48812272159453207,0.21697800738468684,0.5037013218296977],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.4885166030894384,0.698914591893857,0.5025712098233378],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.13957795454495064,0.48812272159453207,0.178522620491478,0.5037013218296977],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6990532579921659,0.5083277622123238,0.730514016983913,0.5223823689462233],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.5083277622123238,0.698914591893857,0.5223823689462233],"dir":"ltr"},{"str":"سبحان","boundary":[0.13957795454495064,0.5079338807174175,0.1861112668273442,0.5235124809525831],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6990532579921659,0.5281388790036968,0.7362359801700317,0.5421934857375963],"dir":"rtl"},{"str":"23400","boundary":[0.18384253661049813,0.5277449975087904,0.23825379846150346,0.5433235977439561],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.5281388790036968,0.698914591893857,0.5421934857375963],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.13957795454495064,0.5277449975087904,0.17809979268977283,0.5433235977439561],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.6990532579921659,0.5477807205430173,0.7402714699960313,0.5618353272769168],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.13957795454495064,0.5473868390481109,0.17222471165555384,0.5629654392832766],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.17199026138880733,0.5478947960319568,0.18149275987976,0.5634733962671225],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.18166558592015405,0.5473868390481109,0.21431234303075725,0.5629654392832766],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21408082701760123,0.5478947960319568,0.2235833255085539,0.5634733962671225],"dir":"ltr"},{"str":"8429","boundary":[0.22375323140519696,0.5473868390481109,0.2672822408860012,0.5629654392832766],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2670502715438604,0.5478947960319568,0.27655277003481304,0.5634733962671225],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.2764836929561868,0.5473868390481109,0.2982481976965889,0.5629654392832766],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.29922071961390645,0.5478947960319568,0.3087232181048591,0.5634733962671225],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.307686617240571,0.5473868390481109,0.318568869610772,0.5629654392832766],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6944574837278277,0.5477807205430173,0.698914591893857,0.5618353272769168],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.8351387074621095,0.5675035463224568,0.8743494549772157,0.5844368074476369],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.7800840119998137,0.5675035463224568,0.8295751837554627,0.5844368074476369],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7747386252722948,0.5675035463224568,0.7801086351108842,0.5844368074476369],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6961266625875793,0.5675035463224568,0.7691297693121877,0.5844368074476369],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.6035094375676894,0.5675035463224568,0.6904939212594362,0.5844368074476369],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5904295942123052,0.5694544337602843,0.5979183390137869,0.5835090404941836],"dir":"rtl"},{"str":"یاررس","boundary":[0.5386848581467292,0.5694544337602843,0.5857254186557678,0.5835090404941836],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.18698700907081264,0.5693559803191627,0.22644569622936714,0.5820559261630477],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2266452574058012,0.5693559803191627,0.23118073868839367,0.5820559261630477],"dir":"ltr"},{"str":"asaresobhan.com","boundary":[0.23123516446378475,0.5693559803191627,0.3643787529955694,0.5820559261630477],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.8393453256218357,0.5909856257705217,0.874417779068537,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8357171053785297,0.5909856257705217,0.8394335392145698,0.6065642260056874],"dir":"ltr"},{"str":"میدان","boundary":[0.7923629247548467,0.5909856257705217,0.8273463618222414,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.7435596948001412,0.5909856257705217,0.7840844014793562,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7394476683187946,0.5909856257705217,0.7435869299565397,0.6065642260056874],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6924652674518056,0.5909856257705217,0.7310761219759341,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6436620374970999,0.5909856257705217,0.684186744176315,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6395500090000621,0.5909856257705217,0.6436892706378072,0.6065642260056874],"dir":"ltr"},{"str":"نرسیده","boundary":[0.5900907999025212,0.5909856257705217,0.63143890809032,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5698173195155005,0.5909856257705217,0.5818790389115106,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.522950195810708,0.5909856257705217,0.5615610503348366,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.49683908554533623,0.5909856257705217,0.5146423614066059,0.6065642260056874],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین","boundary":[0.4385452654736059,0.5909856257705217,0.48859472473860016,0.6065642260056874],"dir":"rtl"},{"str":"mail:Info@asaresobhan.com","boundary":[0.16400812565497372,0.5862885853058994,0.3870268112826106,0.5989885311497846],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4344332994629997,0.5909856257705217,0.4385725611007449,0.6065642260056874],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.8207185376163282,0.6079182307572585,0.8743286520535763,0.6234968309924241],"dir":"rtl"},{"str":"ولیعصر","boundary":[0.7641141238856,0.6079182307572585,0.8156446039958661,0.6234968309924241],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7539606702334998,0.6079182307572585,0.7589455874746553,0.6234968309924241],"dir":"ltr"},{"str":"عج","boundary":[0.7343681482871562,0.6079182307572585,0.7539072435448997,0.6234968309924241],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7295442466633758,0.6079182307572585,0.7344624016200515,0.6234968309924241],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.6903398083488728,0.6079182307572585,0.72458886028699,0.6234968309924241],"dir":"rtl"},{"str":"،1314","boundary":[0.6455970830527324,0.6079182307572585,0.6851376305136969,0.6234968309924241],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.6109582135375042,0.6079182307572585,0.6406674301309979,0.6234968309924241],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.583919488323201,0.6079182307572585,0.6058397717273891,0.6234968309924241],"dir":"rtl"},{"str":"asaresobhan2000@yahoo.com","boundary":[0.1589285894978046,0.6032211902926363,0.39220438285880277,0.6159211361365213],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.686233428749443,0.6248508357439954,0.7137617440499312,0.640429435979161],"dir":"rtl"},{"str":"66493796","boundary":[0.4344332994629997,0.6248508357439954,0.505334845580506,0.640429435979161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5048405391047147,0.6255281554650194,0.5142762753111876,0.641106755700185],"dir":"ltr"},{"str":"66971040","boundary":[0.5144965619360474,0.6248508357439954,0.5856206490018196,0.640429435979161],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5902059250440983,0.621313839448426,0.6013329724573918,0.6368924396835917],"dir":"ltr"},{"str":"66971112","boundary":[0.6064120391600454,0.6248508357439954,0.6773135852775516,0.640429435979161],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6825995596085286,0.6248508357439954,0.6863159934445687,0.640429435979161],"dir":"ltr"},{"str":"خواننده","boundary":[0.8421773947572271,0.6526551941153835,0.8761632678347868,0.6611218246779735],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.8117473390052201,0.6526551941153835,0.8396738090892362,0.6611218246779735],"dir":"rtl"},{"str":"سلام","boundary":[0.7895174334121403,0.6526551941153835,0.8092679425707363,0.6611218246779735],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8683435217822664,0.6674846301333485,0.8762422740916943,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.8363937769242444,0.6674846301333485,0.8651307077878454,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8235846102128631,0.6674846301333485,0.8331809629298236,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.7994253713552523,0.6674846301333485,0.8203297069521398,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"کپیبرداري","boundary":[0.7445693367351485,0.6674846301333485,0.7962511276125694,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7334577704312997,0.6674846301333485,0.7413565227407277,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7134092499158954,0.6674846301333485,0.7302449564368787,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6863458516834148,0.6674846301333485,0.7102350061732126,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.682978710379218,0.6674846301333485,0.6862195838845072,0.6773059215859529],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.6677423959777282,0.6674846301333485,0.6798220154065336,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6566308296738793,0.6674846301333485,0.664568473992419,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"خریداري","boundary":[0.6107675591596342,0.6674846301333485,0.653375926413156,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.5817399951663721,0.6674846301333485,0.6075547451652131,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"اید","boundary":[0.5673376702595021,0.6674846301333485,0.5812692174056159,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.558877727732708,0.6674846301333485,0.564110826509647,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.5308182168644028,0.6674846301333485,0.5556649137382872,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"ضرر","boundary":[0.5066730077622259,0.6674846301333485,0.5274931648265084,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4982130652354318,0.6674846301333485,0.5034461640123707,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"زیان","boundary":[0.4730998030082984,0.6674846301333485,0.4950391432501223,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.4308281498851963,0.6674846301333485,0.4698869890138774,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.40376475165271575,0.6674846301333485,0.4276539061425134,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39530480912592164,0.6674846301333485,0.4005379079028606,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.3492030327692959,0.6674846301333485,0.39185348928912,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.31224865695573767,0.6674846301333485,0.34602453517077963,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"نشدهاید،","boundary":[0.2664497670249827,0.6674846301333485,0.3090358429613167,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2553382007211338,0.6674846301333485,0.26323695303056177,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.23308700860256754,0.6674846301333485,0.25218150574844944,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاریم","boundary":[0.1707808647194954,0.6674846301333485,0.22993031362988325,0.6773059215859529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1676363902434895,0.6674846301333485,0.1707509959498714,0.6773059215859529],"dir":"ltr"},{"str":"لطفا","boundary":[0.8575283705483709,0.6836418922842211,0.8761540803488841,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"پیغام","boundary":[0.8338471109448614,0.6836418922842211,0.8543958648091937,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.8224902658132499,0.6836418922842211,0.8307146052056843,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.810915717580074,0.6836418922842211,0.8193335708405656,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7995588724484625,0.6836418922842211,0.8077832118408969,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.7683910450744869,0.6836418922842211,0.7963900828590244,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7543854788738413,0.6836418922842211,0.765222255485049,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7430407283589835,0.6836418922842211,0.7512529731346641,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7186337917502592,0.6836418922842211,0.7398840333862992,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"کپیبرداري","boundary":[0.6661456915857181,0.6836418922842211,0.7156955028514977,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6298276705239609,0.6836418922842211,0.6630131858465411,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":"برسانید","boundary":[0.5952854450757367,0.6836418922842211,0.6266951647847837,0.6921085228468111],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5916572248324307,0.6836418922842211,0.5953823667925332,0.6921085228468111],"dir":"ltr"},{"str":"کپی","boundary":[0.568194547272699,0.6828933190149344,0.5867980029783857,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"برداري","boundary":[0.5345254539306684,0.6828933190149344,0.5672709031139808,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.522712399855112,0.6828933190149344,0.5306111521645399,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"کتابی","boundary":[0.49326394319882527,0.6828933190149344,0.5192753875906836,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4775646468680084,0.6828933190149344,0.4898269309343972,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4667196459174084,0.6828933190149344,0.4736503451018798,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"زحمت","boundary":[0.4328798758102321,0.6828933190149344,0.46327491147601474,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.39814220135527006,0.6828933190149344,0.4289515442886694,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.37279043328575623,0.6828933190149344,0.3942278995891416,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.34790164714556937,0.6828933190149344,0.36893225054136425,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3387402168470677,0.6828933190149344,0.3439733156240066,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32789521589646764,0.6828933190149344,0.33482591508093906,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"هزینه","boundary":[0.29725423002827817,0.6828933190149344,0.32457199382667357,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.27483468084450213,0.6828933190149344,0.2938094955868844,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26132402636141305,0.6828933190149344,0.27092037907837346,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.23549524660713791,0.6828933190149344,0.257367635328982,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.20168353601082994,0.6828933190149344,0.2320505121657442,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.1710004608763379,0.6828933190149344,0.1977692342447013,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.13741322636697637,0.6828933190149344,0.16690377228956532,0.6927146104675389],"dir":"rtl"},{"str":"ضرر","boundary":[0.8552863065098568,0.6984712845596232,0.8761064635741395,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8468263639830628,0.6984712845596232,0.8520594627600017,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"زیان","boundary":[0.8217131017559294,0.6984712845596232,0.8436524419977532,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.7794414486328272,0.6984712845596232,0.8185002877615083,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.770981506106033,0.6984712845596232,0.776214604882972,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.725118235591788,0.6984712845596232,0.767768692111612,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.6881638597782298,0.6984712845596232,0.7219397379932716,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6501928573170705,0.6984712845596232,0.6849902603016247,0.7082925760122276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6468065099574144,0.6984712845596232,0.6499211156637964,0.7082925760122276],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.8432154812352238,0.7147978671161614,0.8764272988405543,0.7232644976787515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8403128796428678,0.7149673585234994,0.8431067361129448,0.7234339890860895],"dir":"ltr"},{"str":"دریافت","boundary":[0.8003715968776537,0.7140492938468748,0.8350671820663135,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"هزینه","boundary":[0.7694780754116496,0.7140492938468748,0.7969964494630192,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7414606538096467,0.7140492938468748,0.7659464664793932,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.7204440801692858,0.7140492938468748,0.7372517271794008,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"شرعی","boundary":[0.6853837213393383,0.7140492938468748,0.7163333618270793,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6759697554430217,0.7140492938468748,0.6812028542199606,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.6419195390043331,0.7140492938468748,0.6717888883236443,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.5984693864247622,0.7140492938468748,0.6377527016403897,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5704519648227593,0.7140492938468748,0.5949377774925059,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5610379989264429,0.7140492938468748,0.5662710977033818,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5142207050426751,0.7140492938468748,0.5568711615624995,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49803036727166294,0.7140492938468748,0.5101099867004685,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.45651317159076543,0.7140492938468748,0.494477497558838,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.44274998150986167,0.7140492938468748,0.45234633422682213,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.42173340786950086,0.7140492938468748,0.43854105487961587,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.39131689808825787,0.7140492938468748,0.4175525407501234,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3753650661596263,0.7140492938468748,0.38778528915600147,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3543484925192655,0.7140492938468748,0.3711561395293804,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.31564723940245243,0.7140492938468748,0.350167625399888,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.2895659240503625,0.7140492938468748,0.31143831277220657,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2801519581540461,0.7140492938468748,0.28538505693098504,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"تکثیر","boundary":[0.25094200734014005,0.7140492938468748,0.2759851207901027,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"خریده","boundary":[0.2171443264992662,0.7140492938468748,0.24673308070989428,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18957585707115615,0.7140492938468748,0.21297748913532286,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1801618911748397,0.7140492938468748,0.18539498995177867,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.14924031019796713,0.7140492938468748,0.1759950538108963,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13741322636697637,0.7140492938468748,0.14507347283402375,0.7238705852994792],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.8490088332237135,0.7294579827284607,0.8761844694996671,0.7392792741810652],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8337725188222237,0.7294579827284607,0.8458521382510291,0.7392792741810652],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.8103147677363203,0.7294579827284607,0.8306158238495394,0.7392792741810652],"dir":"rtl"},{"str":"میبرد","boundary":[0.7779070935605313,0.7294579827284607,0.8071411682597153,0.7392792741810652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7745206857301349,0.7294579827284607,0.7776352914365168,0.7392792741810652],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8709850620540661,0.7457845427081923,0.8761978418748592,0.7542511732707824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8574753751403175,0.7457845427081923,0.8684935710028286,0.7542511732707824],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.8342658055901974,0.7457845427081923,0.8550685464063549,0.7542511732707824],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8313653059349815,0.744158251985101,0.8343797682146437,0.7555035369389717],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8206187199956785,0.7450359694389056,0.8275494191801498,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"کپی","boundary":[0.7988585693173077,0.7450359694389056,0.8174444762529955,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7696345887479674,0.7450359694389056,0.7956798637501529,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7425711905154868,0.7450359694389056,0.7664603450052846,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.714287203560235,0.7450359694389056,0.739358376521066,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6714566955646932,0.7450359694389056,0.71111360408363,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6458523918973644,0.7450359694389056,0.6682438815702721,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6373924493705704,0.7450359694389056,0.6426255481475093,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.6098380096978944,0.7450359694389056,0.6339972485555053,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"زیان","boundary":[0.584724747470761,0.7450359694389056,0.606664087712585,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"ببینند","boundary":[0.5560058380970504,0.7450359694389056,0.5815119334763399,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5475458955702563,0.7450359694389056,0.5527789943471952,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5240881444843529,0.7450359694389056,0.5443892005975719,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.4960286336160475,0.7450359694389056,0.520875330489932,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"ورشکستگی","boundary":[0.43612157791221545,0.7450359694389056,0.49280178986619244,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.41266382682631214,0.7450359694389056,0.4329648829395311,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4092896697279644,0.7450359694389056,0.41240427543434627,0.7548572608915102],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3952551587155371,0.7450359694389056,0.4057915050465858,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.3657786425483822,0.7450359694389056,0.39204234472111615,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.33971135695172644,0.7450359694389056,0.36255179879852706,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"کتابی","boundary":[0.31096438806714755,0.7450359694389056,0.3365371132090436,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه،","boundary":[0.2744589644274822,0.7450359694389056,0.30775157407272646,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.2459505013852839,0.7450359694389056,0.2712461504330613,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23749055885848985,0.7450359694389056,0.2427236576354288,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.21090417231077044,0.7450359694389056,0.23427774486406883,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.17393576674177805,0.7450359694389056,0.20769135831634944,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.15457470424264735,0.7450359694389056,0.1707790717690937,0.7548572608915102],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.1497370409691283,0.7429403942143263,0.15440894952870116,0.7527616856669308],"dir":"ltr"},{"str":"امیدوارم","boundary":[0.8324580045812635,0.7600796875729777,0.8762973619279646,0.7714249725268483],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.8017947646182474,0.7600796875729777,0.8286169961926615,0.7714249725268483],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.7684736116774644,0.7600796875729777,0.7979537562296455,0.7714249725268483],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6687161978145069,0.7600796875729777,0.715181054566075,0.7714249725268483],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.6085890200857597,0.7600796875729777,0.6648751894259048,0.7714249725268483],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.8033048166758953,0.7937231602336642,0.8743485954864235,0.8106564213588442],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.8393453256218357,0.8199144522464558,0.874417779068537,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8357115189673533,0.8199144522464558,0.8394279528033933,0.8354930524816213],"dir":"ltr"},{"str":"میدان","boundary":[0.7950107490405811,0.8199144522464558,0.8299941861079758,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.744516207879055,0.8199144522464558,0.7891579221011887,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.700074780510361,0.8199144522464558,0.7386856350344893,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.6495802393488349,0.8199144522464558,0.6942219535709684,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"روبروي","boundary":[0.5988409031442166,0.8199144522464558,0.6437496665042692,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"دبیرخانه","boundary":[0.5440513216811591,0.8199144522464558,0.5930103302996508,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.48587911780446064,0.8199144522464558,0.5382207488365932,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.4344276505653914,0.8199144522464558,0.48009305314954803,0.8354930524816213],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.3812404691209188,0.8145449813945946,0.4113379229122024,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.3481495976831241,0.8145449813945946,0.3766142782126744,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"مادي","boundary":[0.31745346036253824,0.8145449813945946,0.34346898099948864,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30729398228953114,0.8145449813945946,0.3128635533045547,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"معنوي","boundary":[0.2705747258256625,0.8145449813945946,0.3026133656058957,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.24954823459956377,0.8145449813945946,0.2659848187676789,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.23311165043144866,0.8145449813945946,0.2449583275415802,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.20578991118511167,0.8145449813945946,0.22852174337346512,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.18064520295441902,0.8145449813945946,0.20145399107895323,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.14006171643778156,0.8145449813945946,0.17621857322260873,0.8272449272384796],"dir":"rtl"},{"str":"پاساژ","boundary":[0.843666319594717,0.8368470572331925,0.8739986508433552,0.8524256574683582],"dir":"rtl"},{"str":"کتابسراي","boundary":[0.7813103458906201,0.8368470572331925,0.8385033695949489,0.8524256574683582],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه،","boundary":[0.7324848618410882,0.8368470572331925,0.7761696499856785,0.8524256574683582],"dir":"rtl"},{"str":"کتابفروشی","boundary":[0.6628963073183506,0.8368470572331925,0.7273219118413201,0.8524256574683582],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.5950435721920865,0.8368470572331925,0.6577556114134088,0.8524256574683582],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.3739625287009252,0.8326628630862014,0.4115699019764257,0.8453628089300864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37081805422491937,0.8326628630862014,0.3738477557216911,0.8453628089300864],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.5140127536823154,0.8537796622199294,0.5415410689828035,0.8693582624550951],"dir":"rtl"},{"str":"66418192","boundary":[0.4344332994629997,0.8537796622199294,0.505334845580506,0.8693582624550951],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5103789490435243,0.8537796622199294,0.5140953828795644,0.8693582624550951],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13741,0.38973,0.87643,0.86936],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/9694a59ee52de5887e6a0b47b248ca72.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/09dfe7afe4ca0ae925e1bf4d49619316.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6918,"margin":[0.12018,0.08886,0.10841,0.14772]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.835989481977028,0.08886111397436806,0.8911623434387332,0.11426100924619145],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.7450109945884734,0.08886111397436806,0.830822300455123,0.11426100924619145],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبها","boundary":[0.8224887298564405,0.13326700689919108,0.8915216343245631,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8089911375594454,0.13326700689919108,0.8167723987903623,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.7398409685840394,0.13326700689919108,0.8032748064933672,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6937362895193927,0.13326700689919108,0.7337936602072493,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6891645243865395,0.13326700689919108,0.6936637218188711,0.15020027041373998],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.6449949840024656,0.13326700689919108,0.6830446483092282,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.5995676034760195,0.13326700689919108,0.6389718648591829,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5834091954932367,0.13326700689919108,0.5935202950992294,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.5399740323421709,0.13326700689919108,0.5772496411767042,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.49246637773410895,0.13326700689919108,0.5341686163004525,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.44926440669032147,0.13326700689919108,0.4866609616923906,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43334789104261023,0.13326700689919108,0.44364348722843,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.38068792969752335,0.13326700689919108,0.42749409653387765,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.3221995889199059,0.13326700689919108,0.37490670288931216,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31806359886169877,0.13326700689919108,0.32210320085739447,0.15020027041373998],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.27085389020367956,0.13326700689919108,0.3120723440998799,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23418301220682525,0.13326700689919108,0.2650484741619612,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2107678341718945,0.13326700689919108,0.22840178539861405,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.15496327247087682,0.13326700689919108,0.20498660736368338,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.12020334392108811,0.13326700689919108,0.14915785642915844,0.15020027041373998],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.8315819528400789,0.1615445162481069,0.8914986842373137,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"ذره","boundary":[0.8042723082104954,0.1615445162481069,0.8255588336967961,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.7742514540088777,0.1615445162481069,0.8031333988164264,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7203820309884328,0.1615445162481069,0.7681315779315663,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7022642950915701,0.1615445162481069,0.7143589118451499,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6861058871087873,0.1615445162481069,0.6965350727498731,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6430974299330571,0.1615445162481069,0.6800827679655046,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6003308650923983,0.1615445162481069,0.6374168333741299,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"پیرامون","boundary":[0.5443327895233233,0.1615445162481069,0.5943077459491155,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5308351972263282,0.1615445162481069,0.5386164584572452,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.49680094568175404,0.1615445162481069,0.5247395103825236,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4680641362752483,0.1615445162481069,0.49077782653847135,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44776936936274114,0.1615445162481069,0.46204101713196544,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3999714439525933,0.1615445162481069,0.44214844990084956,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.3695655774340934,0.1615445162481069,0.39409346021035346,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.30947952140230844,0.1615445162481069,0.36376016139237505,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.256601856955657,0.1615445162481069,0.3038851250946549,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.2324610019155115,0.1615445162481069,0.2508206301474458,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22832501185730436,0.1615445162481069,0.23236461385300006,0.1784777797626558],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2083247215876714,0.1615445162481069,0.22264474782391003,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.16509856131037678,0.1615445162481069,0.20254349477946018,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.12020334392108811,0.1615445162481069,0.1593173345021656,0.1784777797626558],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.854738480152596,0.18982193952293527,0.8911674658143786,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.8018124372389303,0.18982193952293527,0.8487153610093132,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7815176703264232,0.18982193952293527,0.7957893180956476,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7537484302602037,0.18982193952293527,0.7757122542847047,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7136426811053326,0.18982193952293527,0.7481275107983121,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6735369319504617,0.18982193952293527,0.7078614542971214,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.5664819107524435,0.18982193952293527,0.6677557051422504,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5254569707243005,0.18982193952293527,0.5608875144447899,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.49021325750436856,0.18982193952293527,0.5196757439160893,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4742967418566574,0.18982193952293527,0.4844078414626502,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"بنامترین","boundary":[0.4133426269537845,0.18982193952293527,0.4684187581144176,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.34348968349009706,0.18982193952293527,0.4075614001455733,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.30195676955830364,0.18982193952293527,0.33770845668188587,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.2693738720241593,0.18982193952293527,0.2960787858160638,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24595869398922854,0.18982193952293527,0.26359264521594805,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2300421783415174,0.18982193952293527,0.2401532779475102,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.18222453863344593,0.18982193952293527,0.22409610183433956,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.1392402706912229,0.18982193952293527,0.1763465548912061,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12020334392108811,0.18982193952293527,0.13336228694898306,0.20675520303748418],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.8482746676477709,0.2179300437792566,0.8913315032905155,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8350189676858473,0.2179300437792566,0.8426607797907621,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7853100928286337,0.2179300437792566,0.8291409839436076,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.7190126131382361,0.2179300437792566,0.7795046767869154,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6663284625596418,0.2179300437792566,0.7132313863300248,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريها","boundary":[0.5997383729581299,0.2179300437792566,0.660450478817402,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5951666078252767,0.2179300437792566,0.5996658052576084,0.2348633072938055],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.526354168258223,0.2179300437792566,0.5895527199682682,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5130984682962995,0.2179300437792566,0.5207402804012143,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.47809664741143915,0.2179300437792566,0.5072204845540595,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.4392245491654333,0.2179300437792566,0.47231542060322795,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"بیماريزا","boundary":[0.37757106155578724,0.2179300437792566,0.43358845775826504,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.3237258277688494,0.2179300437792566,0.3720317270826476,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3107120201419974,0.2179300437792566,0.3182143831209102,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.23275605897671006,0.2179300437792566,0.30520057549405827,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.18031380073318756,0.2179300437792566,0.22721672450357047,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"هرکدام","boundary":[0.12017936623438824,0.2179300437792566,0.17481135737140097,0.2348633072938055],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8808180910314434,0.2462075531281724,0.8909291906374361,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.8421636958870019,0.2462075531281724,0.8752236947237898,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7933498226695533,0.2462075531281724,0.8362857121447621,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7887780575367002,0.2462075531281724,0.7932772549690318,0.2631408166427213],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.720636986747031,0.2462075531281724,0.782996830728489,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7073812867851074,0.2462075531281724,0.7150230988900222,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.669500947112895,0.2462075531281724,0.7015033030428676,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریزایی","boundary":[0.5977798697641662,0.2462075531281724,0.6636229633706554,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5818633541164548,0.2462075531281724,0.5921589503022746,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.5456520715562367,0.2462075531281724,0.5759853703742152,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.49272705906398956,0.2462075531281724,0.5398708447480256,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4886150305669515,0.2462075531281724,0.4926546325626472,0.2631408166427213],"dir":"ltr"},{"str":"ویراست","boundary":[0.43095777174996475,0.2462075531281724,0.48260178528775105,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"بیست","boundary":[0.3867640421323838,0.2462075531281724,0.42507978800772495,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3735083421704602,0.2462075531281724,0.38115015427537513,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.3346120546909471,0.2462075531281724,0.36791059285465333,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.29474819787114775,0.2462075531281724,0.3290727202178076,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.18101507695808794,0.2462075531281724,0.28920886339800816,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.12020334392108811,0.2462075531281724,0.17547574248494835,0.2631408166427213],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.8559452015963471,0.2744849764030008,0.8911889148162789,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.7953027931938973,0.2744849764030008,0.8502584578558054,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7760239740886908,0.2744849764030008,0.7891829171165858,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7289517256837579,0.2744849764030008,0.7702185580469726,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.6898377351026803,0.2744849764030008,0.7231463096420394,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6537742892722688,0.2744849764030008,0.6840570659354815,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.613668540117398,0.2744849764030008,0.6479930624640577,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5935212129442862,0.2744849764030008,0.6078412391805248,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5594627721662051,0.2744849764030008,0.5876432292020463,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"1954","boundary":[0.5149803077033475,0.2744849764030008,0.5535863243807746,0.29141823991754967],"dir":"ltr"},{"str":"وفادار","boundary":[0.47247115148585683,0.2744849764030008,0.5084647309445107,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4358002734890025,0.2744849764030008,0.4666657354441385,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41238509545407187,0.2744849764030008,0.43001904668079133,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.37571421745721745,0.2744849764030008,0.406507111711832,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.3339152219568452,0.2744849764030008,0.3698604229484847,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3029771923011878,0.2744849764030008,0.328133995148634,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.2684349668529636,0.2744849764030008,0.2971959654929766,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"مختصر","boundary":[0.21432365149744703,0.2744849764030008,0.26265374004475234,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20975188636459383,0.2744849764030008,0.21425108379692556,0.29141823991754967],"dir":"ltr"},{"str":"صحیح","boundary":[0.15948665913671567,0.2744849764030008,0.20397065955638263,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14623095917479212,0.2744849764030008,0.15387277127970703,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12020334392108811,0.2744849764030008,0.14035297543255226,0.29141823991754967],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.8704059458460331,0.3025930806593221,0.8914263897637551,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8337350678491788,0.3025930806593221,0.8645279621037931,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههایی","boundary":[0.7643899207067337,0.3025930806593221,0.8281840466907531,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7484734050590224,0.3025930806593221,0.7585845046650151,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7180433493070154,0.3025930806593221,0.7426437997837969,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.6112775204154259,0.3025930806593221,0.7125040148338758,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5881042347155667,0.3025930806593221,0.6057381859422863,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.568293252473203,0.3025930806593221,0.5825649002424272,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.48842545878646915,0.3025930806593221,0.562705539533049,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.44568308317931776,0.3025930806593221,0.48278936737930095,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4326692755524657,0.3025930806593221,0.4401716385313785,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیدرمانی","boundary":[0.34303053725027854,0.3025930806593221,0.4270331841452975,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.30125573098341346,0.3025930806593221,0.3374912027771389,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.2517403699942573,0.3025930806593221,0.2956922072767667,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.1762256087236703,0.3025930806593221,0.2462010355211177,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1716538435908171,0.3025930806593221,0.17615304102314883,0.319526344173871],"dir":"ltr"},{"str":"منتشر","boundary":[0.12020334392108811,0.3025930806593221,0.16611450911767747,0.319526344173871],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.853374581769241,0.3308705039341503,0.8915210030100321,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8492625552878942,0.3308705039341503,0.8533021572835899,0.34780376744869923],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8287331253173454,0.3308705039341503,0.8430531515535841,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7883854838274028,0.3308705039341503,0.8227100061740626,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7482555454390245,0.3308705039341503,0.7823623646841199,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.70698871307581,0.3308705039341503,0.7425749488800976,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6675844516926467,0.3308705039341503,0.7013789753271726,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6630126865597934,0.3308705039341503,0.6675118839921251,0.34780376744869923],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.616937605634825,0.3308705039341503,0.6567288947541029,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.5698169787628776,0.3308705039341503,0.6109144864915421,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5536585707800947,0.3308705039341503,0.5637696703860876,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"جهات","boundary":[0.5078529542577145,0.3308705039341503,0.5479779742211677,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4551688036791205,0.3308705039341503,0.5020717274495033,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4196590088906098,0.3308705039341503,0.4493875768709093,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.36920026779467446,0.3308705039341503,0.41378102514837,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.33903629361124615,0.3308705039341503,0.36341904098646327,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.27902985112909945,0.3308705039341503,0.3332308775695278,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2566064316679624,0.3308705039341503,0.27317605662036687,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.20762323381596373,0.3308705039341503,0.2508252048597512,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.18275670177060344,0.3308705039341503,0.20184200700775254,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16270382719316795,0.3308705039341503,0.17697547496239224,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.12020334392108811,0.3308705039341503,0.15692260038495673,0.34780376744869923],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیسمهاي","boundary":[0.8059945080775808,0.3591480132830662,0.8915700455465618,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.7456423704772169,0.3591480132830662,0.8004551736044411,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7410706053443638,0.3591480132830662,0.7455698027766954,0.37608127679761516],"dir":"ltr"},{"str":"پیشرفتها","boundary":[0.6679050542452779,0.3591480132830662,0.7355312708712242,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6480940720029138,0.3591480132830662,0.6623657197721381,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6082302151831144,0.3591480132830662,0.6425814554208276,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5548445768328127,0.3591480132830662,0.6025941237759462,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"بیماريزایی","boundary":[0.47449150767061266,0.3591480132830662,0.5492084854256445,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانیسمها","boundary":[0.3982274411282066,0.3591480132830662,0.46892798396396584,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3852136335013547,0.3591480132830662,0.3927159964802675,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.3421809870921173,0.3591480132830662,0.37967429902821503,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنهاي","boundary":[0.2644430122330293,0.3591480132830662,0.3366416526189777,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.2255225355200091,0.3591480132830662,0.2589412578866756,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20984791220736954,0.3591480132830662,0.2200099189379227,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.1707581108597992,0.3591480132830662,0.20428438850072272,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.13353088049228024,0.3591480132830662,0.1652187763866596,0.37608127679761516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12941887013646433,0.3591480132830662,0.13345847213216003,0.37608127679761516],"dir":"ltr"},{"str":"طی","boundary":[0.8377623400322151,0.3872561175393875,0.8623144120419821,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"سالیان","boundary":[0.7892145483833453,0.3872561175393875,0.8316424639549035,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.7399652689627677,0.3872561175393875,0.7831672400065551,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7119541365614764,0.3872561175393875,0.7339179605859775,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6716064950715339,0.3872561175393875,0.7059310174181936,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6523276759663275,0.3872561175393875,0.6654866189942225,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6074566478105461,0.3872561175393875,0.6462561783560303,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.5729144223623218,0.3872561175393875,0.601675421002335,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5316234007655999,0.3872561175393875,0.5671090063206035,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"درسهاي","boundary":[0.4614536259062296,0.3872561175393875,0.5258421739573887,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"باکتري","boundary":[0.4092774492312859,0.3872561175393875,0.4555756421639898,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.36242734741871574,0.3872561175393875,0.4087013511179125,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34917164745679213,0.3872561175393875,0.35681345956170707,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسشناسی","boundary":[0.24811231906902473,0.3872561175393875,0.34355775959978346,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.17987818298325145,0.3872561175393875,0.2424913996071332,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.12020334392108811,0.3872561175393875,0.1740969561750402,0.4041893810539365],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.8602558212863859,0.4155335845567849,0.8908793909064504,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.8059509920628121,0.4155335845567849,0.8542327021431032,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7924533997658169,0.4155335845567849,0.8002346609967338,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7560002248705271,0.4155335845567849,0.7866237944905915,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.7265377384588064,0.4155335845567849,0.750218998062316,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7075008116886717,0.4155335845567849,0.7206597547165665,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6307241845369463,0.4155335845567849,0.7017195848804604,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.5829020698932914,0.4155335845567849,0.6249429577287351,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5561003991673582,0.4155335845567849,0.5771208430850802,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.5238461208927014,0.4155335845567849,0.5552195567514877,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5004309428577706,0.4155335845567849,0.5180648940844901,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.4458116535986037,0.4155335845567849,0.49455295911553077,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4298951379508925,0.4155335845567849,0.4400062375568853,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.35311851079916723,0.4155335845567849,0.4241139111426813,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33408158402903243,0.4155335845567849,0.3472405270569274,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.29276637319880344,0.4155335845567849,0.32848718772137886,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.24615372023050644,0.4155335845567849,0.2872189064962172,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.19663835924135023,0.4155335845567849,0.24027573648826658,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.16173625785288154,0.4155335845567849,0.1906907703609519,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.12020334392108811,0.4155335845567849,0.15595503104467032,0.43246684807133384],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.8395872609919178,0.4438110501631317,0.8915215453317898,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8161245834321862,0.4438110501631317,0.8338552915929344,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7668864820279951,0.4438110501631317,0.8099433176707397,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7437131963281359,0.4438110501631317,0.7611052552197839,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.6946574307756159,0.4438110501631317,0.7378352125858962,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.6492784287161839,0.4438110501631317,0.6888036362668833,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6360227287542606,0.4438110501631317,0.6436645408591755,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.6002952308641853,0.4438110501631317,0.6304088408972517,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.5550855534393037,0.4438110501631317,0.5946743114022939,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.49899199686882517,0.4438110501631317,0.5493043266310925,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49442023173597194,0.4438110501631317,0.4989194291683037,0.46074431367768065],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4795461810510097,0.4438110501631317,0.4883752512811231,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4201187844292681,0.4438110501631317,0.47374076500929135,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4042022687815569,0.4438110501631317,0.41431336838754973,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"جزوات","boundary":[0.34701892077063107,0.4438110501631317,0.3986078724739034,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33376322080870746,0.4438110501631317,0.3414050329136224,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"فایل","boundary":[0.2914804406381921,0.4438110501631317,0.3279819940004963,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.25440521141881084,0.4438110501631317,0.29090676478111505,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.20155173620566663,0.4438110501631317,0.2486239846105997,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17576601328703428,0.4438110501631317,0.19591564479849843,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.12020334392108811,0.4438110501631317,0.17022667881389467,0.46074431367768065],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازند","boundary":[0.8265255588655448,0.47191915441945304,0.8915928830574491,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8223895385719674,0.47191915441945304,0.826429140567663,0.48885241793400197],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8034529982904922,0.47191915441945304,0.8166119413183872,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.7601784595461832,0.47191915441945304,0.7979442433994199,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.7246928539911798,0.47191915441945304,0.7545907466060293,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.673756292756593,0.47191915441945304,0.7188934024809533,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتیم","boundary":[0.6235152547622219,0.47191915441945304,0.6681927690499461,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.5706134010820634,0.47191915441945304,0.618007058705842,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5511345388511405,0.47191915441945304,0.5697118701846393,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5354599155385009,0.47191915441945304,0.5455710151444937,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4955960587187016,0.47191915441945304,0.5299205810653614,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47992143540606197,0.47191915441945304,0.4900834421366152,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46545627376878046,0.47191915441945304,0.4742853439988938,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.4287612065384189,0.47191915441945304,0.45994807771240037,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.380189225656042,0.47191915441945304,0.42312511513125073,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3391400963943918,0.47191915441945304,0.37462570194939526,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33456833126153857,0.47191915441945304,0.3390675286938703,0.48885241793400197],"dir":"ltr"},{"str":"ذکر","boundary":[0.29787326403117714,0.47191915441945304,0.32902899678839903,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"نکات","boundary":[0.25034142018960803,0.47191915441945304,0.29223717262400895,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.210235671034737,0.47191915441945304,0.24480208571646841,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.197221863407885,0.47191915441945304,0.20472422638679783,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.13321715154794012,0.47191915441945304,0.1916825289347454,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12020334392108811,0.47191915441945304,0.1277057069000009,0.48885241793400197],"dir":"rtl"},{"str":"پرهیز","boundary":[0.8542982023963758,0.5001966214368504,0.890340160322044,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8383816867486645,0.5001966214368504,0.8484927863546573,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"درج","boundary":[0.8072017647579354,0.5001966214368504,0.8326004599404532,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7579041068703436,0.5001966214368504,0.8014205379497241,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.704542657753549,0.5001966214368504,0.7463174640204141,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6700246215388316,0.5001966214368504,0.698688863244816,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.6335230681765274,0.5001966214368504,0.6642433947306203,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6180903371989592,0.5001966214368504,0.6276692736677946,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5659383497575226,0.5001966214368504,0.6122849211572409,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5500218341098113,0.5001966214368504,0.5601329337158041,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5268485484099521,0.5001966214368504,0.5442406073015998,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.49017767041309773,0.5001966214368504,0.5209705646677122,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.44576623769395224,0.5001966214368504,0.48434806513787215,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"مندان","boundary":[0.4018144004114429,0.5001966214368504,0.43998501088574116,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.35082349617834996,0.5001966214368504,0.3962024982377818,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3179745170756269,0.5001966214368504,0.3451874047711817,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3049607094487749,0.5001966214368504,0.31246307242768767,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.24939804008282876,0.5001966214368504,0.2994213749756353,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22646664671804123,0.5001966214368504,0.24385870560968917,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.17066208501702357,0.5001966214368504,0.22083055531087306,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.12020334392108811,0.5001966214368504,0.16512275054388392,0.5171298849513993],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.8614806804550706,0.5284740870431972,0.8914269515369345,0.5454073505577461],"dir":"rtl"},{"str":"کمتري","boundary":[0.8092803145466196,0.5284740870431972,0.855941345981931,0.5454073505577461],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7745206857301349,0.5284740870431972,0.8036442231394514,0.5454073505577461],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7704087197195286,0.5284740870431972,0.7744483217152244,0.5454073505577461],"dir":"ltr"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.8032573171510945,0.5565821912995185,0.8628837777462436,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7798421391161636,0.5565821912995185,0.7974760903428832,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"چاپهاي","boundary":[0.7144629283218141,0.5565821912995185,0.774255793217884,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.674357179166943,0.5565821912995185,0.7086817015136028,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6342564460599986,0.5565821912995185,0.6684600222391227,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5871841976550657,0.5565821912995185,0.6284026515512661,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5461592576269226,0.5565821912995185,0.5815898013474121,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5065899937553883,0.5565821912995185,0.5400437036957902,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.45879206834524044,0.5565821912995185,0.5010264700487416,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.4279024171565973,0.5565821912995185,0.4531559769380722,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42330667514332077,0.5565821912995185,0.4278058725756525,0.5735154548140675],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4086515820254352,0.5565821912995185,0.4174806522555486,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.37531881825256896,0.5565821912995185,0.40303967985177414,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهایی","boundary":[0.29673520176163365,0.5565821912995185,0.3697069160789079,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27356191606177455,0.5565821912995185,0.29119586728849406,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.22380466273754673,0.5565821912995185,0.26802258158863496,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.18108647636390243,0.5565821912995185,0.21824113903089995,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14465749070211975,0.5565821912995185,0.1755229526572557,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14006171643778156,0.5565821912995185,0.1445609138701133,0.5735154548140675],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.12020334392108811,0.5565821912995185,0.13452337015732674,0.5735154548140675],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8695567409758002,0.5848596583169159,0.8915205650003013,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8291157509851188,0.5848596583169159,0.8635370302658072,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7757301126348171,0.5848596583169159,0.8234351544261918,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7509795628852366,0.5848596583169159,0.7687344602794919,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.7016819049976449,0.5848596583169159,0.7448596868079251,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.6395639533512585,0.5848596583169159,0.6959951612571034,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.5673832805658934,0.5848596583169159,0.6338833567923312,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5538856882688982,0.5848596583169159,0.5616669494998151,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.47686716878210117,0.5848596583169159,0.5478625691256154,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.4300610019457468,0.5848596583169159,0.4708198604053112,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.39314823161382095,0.5848596583169159,0.42394112586843546,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.3535746455961075,0.5848596583169159,0.38710092323703105,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3132270041061649,0.5848596583169159,0.3475515264528247,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.2634220210651841,0.5848596583169159,0.3076292547903581,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25928603100697695,0.5848596583169159,0.26332563300267264,0.6017929218314648],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.2375453156643204,0.5848596583169159,0.2535585882460602,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"مزید","boundary":[0.2020355208758098,0.5848596583169159,0.23176408885610925,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"امتنان","boundary":[0.15687422191794245,0.5848596583169159,0.19623010483409153,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12020334392108811,0.5848596583169159,0.15106880587622404,0.6017929218314648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8772503231757943,0.6131371239232627,0.891570349412033,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8272511775164949,0.6131371239232627,0.8714690963675831,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.771376211254129,0.6131371239232627,0.8214721138474571,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7231713102920998,0.6131371239232627,0.7654057119956008,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7031184357146643,0.6131371239232627,0.7173900834838887,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6630126865597934,0.6131371239232627,0.6973372089064532,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6581552593015589,0.6131371239232627,0.6626544567338907,0.6300703874378116],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.6192831610555533,0.6131371239232627,0.6523740324933478,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6033666454078419,0.6131371239232627,0.6136622415936617,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5874501297601308,0.6131371239232627,0.5975612293661237,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.5430386970409852,0.6131371239232627,0.581596335251398,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.49793465889563904,0.6131371239232627,0.537145406410745,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.4587964790810543,0.6131371239232627,0.49215343208742784,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.38492255995018826,0.6131371239232627,0.45323295537440755,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"اینجانب","boundary":[0.32024054955204284,0.6131371239232627,0.3793590362435415,0.6300703874378116],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.12020334392108811,0.6131371239232627,0.12554916452617043,0.6300703874378116],"dir":"ltr"},{"str":"kia","boundary":[0.12554874475844663,0.6118576703141622,0.149922300224931,0.6259122790312377],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14994237728874196,0.6118576703141622,0.15496164324147763,0.6259122790312377],"dir":"ltr"},{"str":"rohani@gmail.com","boundary":[0.15502187443291046,0.6118576703141622,0.30957511164954704,0.6259122790312377],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3093797899125533,0.6131371239232627,0.3147981782181571,0.6300703874378116],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8825712321235895,0.641245228179584,0.8914003023537028,0.658178491694133],"dir":"rtl"},{"str":"بنده","boundary":[0.8511736070312959,0.641245228179584,0.876935140716421,0.658178491694133],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8312455056129949,0.641245228179584,0.8455655318492337,0.658178491694133],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.7952519261543411,0.641245228179584,0.8257061711398552,0.658178491694133],"dir":"rtl"},{"str":"گذارید","boundary":[0.7479135961808294,0.641245228179584,0.7896884024476944,0.658178491694133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7438015676837912,0.641245228179584,0.7478411696794869,0.658178491694133],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8315845121331522,0.6695226951969814,0.8617968647835949,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7781988737828502,0.6695226951969814,0.8259039155742248,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7378512322929076,0.6695226951969814,0.7721757546395674,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.6965843999296929,0.6695226951969814,0.7321706357339807,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.6661543441776858,0.6695226951969814,0.6904887130858887,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6468755250724795,0.6695226951969814,0.6600344681003745,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"لطف","boundary":[0.6091645100348171,0.6695226951969814,0.6408524059291965,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5959088100728934,0.6695226951969814,0.6035506221778084,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"یاري","boundary":[0.5581977950352314,0.6695226951969814,0.5901275832646823,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.5099160849549402,0.6695226951969814,0.55241656822702,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.4737289916282291,0.6695226951969814,0.5040864796797148,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.4321718884629285,0.6695226951969814,0.46816203623101554,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.38867964661705506,0.6695226951969814,0.42639066165471723,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"جعفري","boundary":[0.3287871044533274,0.6695226951969814,0.3830852503094015,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.28628662118124754,0.6695226951969814,0.3230058776451162,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.2254506989107406,0.6695226951969814,0.2805053943730364,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"انتشاراتی","boundary":[0.15377800002902597,0.6695226951969814,0.2196452828690222,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.12020334392108811,0.6695226951969814,0.14799677322081475,0.6864559587115304],"dir":"rtl"},{"str":"سبحان","boundary":[0.8434101650810902,0.6978001608033282,0.890409845785502,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"مقدور","boundary":[0.7997002201336523,0.6978001608033282,0.8373870459378073,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.7555064905160714,0.6978001608033282,0.7936529117568626,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7420088982190761,0.6978001608033282,0.749790159449993,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6798909465726897,0.6978001608033282,0.7363221544785348,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.6276905806642389,0.6978001608033282,0.6742682555260685,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.5858915851638667,0.6978001608033282,0.6220602924411185,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.549148139466491,0.6978001608033282,0.579868466020584,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.5046883282803312,0.6978001608033282,0.5431250203232081,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"ایمانی","boundary":[0.4583417568806128,0.6978001608033282,0.4986410199035412,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43804698996810576,0.6978001608033282,0.45231863773733005,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.40522220009888976,0.6978001608033282,0.43216900622586585,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.36635010185288397,0.6978001608033282,0.39934421635664996,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3385808617866645,0.6978001608033282,0.36054468581116567,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.27726115484601427,0.6978001608033282,0.3327996349784533,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.24833083157145114,0.6978001608033282,0.27145573880429597,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.20196007093822574,0.6978001608033282,0.2424528478292113,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.15060921043958803,0.6978001608033282,0.19617884413001452,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12020334392108811,0.6978001608033282,0.14482798363137683,0.7147334243178771],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.8398909424909149,0.7259082650596496,0.8907609005564721,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"وظیفه","boundary":[0.7942942373299187,0.7259082650596496,0.8343794978429758,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7655574279234127,0.7259082650596496,0.7886581459227503,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7498828046107731,0.7259082650596496,0.7599939042167659,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7223554568796252,0.7259082650596496,0.7443192809041262,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان","boundary":[0.6675426537524012,0.7259082650596496,0.7168161224064856,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.62122027158619,0.7259082650596496,0.6619791300457543,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاري","boundary":[0.5388801207278178,0.7259082650596496,0.6155841801790217,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم","boundary":[0.4934527402013717,0.7259082650596496,0.5332440293206495,0.7428415285741985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48934071170433363,0.7259082650596496,0.4933803137000293,0.7428415285741985],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.2305157928949702,0.7789602504219749,0.23877206207563398,0.7945388528553599],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.1925503071208127,0.7789602504219749,0.22544185927450835,0.7945388528553599],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.2246498207626478,0.8037250798319524,0.27234513575338587,0.8235369981439746],"dir":"rtl"},{"str":"روحانی","boundary":[0.15868670048862377,0.8037250798319524,0.2188271822957999,0.8235369981439746],"dir":"rtl"},{"str":"زمستان","boundary":[0.2131047664416416,0.8367004387520784,0.2587479149309717,0.8522790411854634],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.1727159102751278,0.8367004387520784,0.2082024138956118,0.8522790411854634],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12018,0.08886,0.89159,0.85228],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/d2ec634349cfd5138654a9be2fde8754.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/90d87e5ed40ac2678b2ffd72a33d02f5.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6919,"margin":[0.12023,0.09916,0.10837,0.11964]},"elements":[{"words":[{"str":"جهش","boundary":[0.4581377874199494,0.14108234551573118,0.4917066381118456,0.15513695224963064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4472530662192907,0.14108234551573118,0.453456878936872,0.15513695224963064],"dir":"rtl"},{"str":"بازآرایی","boundary":[0.40177907539028324,0.14108234551573118,0.4425355149264969,0.15513695224963064],"dir":"rtl"},{"str":"ژنی","boundary":[0.37613947737557796,0.14108234551573118,0.39716016318563496,0.15513695224963064],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.120227321607788,0.14108234551573118,0.1362086644012984,0.15513695224963064],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.13957795454495064,0.14243698495777923,0.15969517248351517,0.1564915916916787],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16086365117896784,0.14243698495777923,0.26815548018464536,0.1564915916916787],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.268743446231534,0.14243698495777923,0.3760352752372116,0.1564915916916787],"dir":"ltr"},{"str":"بیان","boundary":[0.4690225711070399,0.16224810174915222,0.4916293449581613,0.17630270848305166],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4477368119865909,0.16224810174915222,0.4644208520134843,0.17630270848305166],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.120227321607788,0.16224810174915222,0.1362086644012984,0.17630270848305166],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1388523056586302,0.16360274119120027,0.22937978638217063,0.17765734792509974],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2305259543441878,0.16360274119120027,0.33781778334986534,0.17765734792509974],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3403408110779172,0.16360274119120027,0.4476326400835947,0.17765734792509974],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.4595890872082816,0.18341385798257326,0.49171238930578987,0.1974684647164727],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.43225631853728536,0.18341385798257326,0.4548630923884068,0.1974684647164727],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4109706219032682,0.18341385798257326,0.4276546619301616,0.1974684647164727],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3945226046683009,0.18341385798257326,0.4063479952529461,0.1974684647164727],"dir":"rtl"},{"str":"پروکاریوتها","boundary":[0.32002263822956184,0.18341385798257326,0.3898584218551738,0.1974684647164727],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.120227321607788,0.18341385798257326,0.1362086644012984,0.1974684647164727],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1405454783306125,0.18476849742462134,0.31725773761785997,0.19882310415852078],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.21373747551651154,0.49160897196274117,0.232025397531706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43951588698542676,0.21373747551651154,0.44398315462952903,0.232025397531706],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4441085937589762,0.21373747551651154,0.4537484870962496,0.232025397531706],"dir":"ltr"},{"str":"پاتوژنز","boundary":[0.391620003075945,0.21373747551651154,0.43577019207321316,0.232025397531706],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.31107296460022693,0.21373747551651154,0.38764434332585446,0.232025397531706],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.24649022581185498,0.21373747551651154,0.307361778867371,0.232025397531706],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.120227321607788,0.21373747551651154,0.14238078922298528,0.232025397531706],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.4607985141129638,0.23844482418946797,0.49177742357324833,0.2524994309233674],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.4191946466462827,0.23844482418946797,0.4562569064412828,0.2524994309233674],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.120227321607788,0.23844482418946797,0.1362086644012984,0.2524994309233674],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.14030360544696244,0.23979946363151602,0.30709863708384283,0.25385407036541546],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30962166279620335,0.23979946363151602,0.4169134918018809,0.25385407036541546],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.45934721432463155,0.259610580422889,0.49169724646684587,0.27366518715678845],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.4177433468579504,0.259610580422889,0.4548056066529505,0.27366518715678845],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.120227321607788,0.259610580422889,0.1362086644012984,0.27366518715678845],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.14030360544696244,0.2609652198649371,0.30709863708384283,0.2750198265988365],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30962166279620335,0.2609652198649371,0.4169134918018809,0.2750198265988365],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.4595890872082816,0.28077633665631,0.4917680090407789,0.2948309433902095],"dir":"rtl"},{"str":"فاکتورهاي","boundary":[0.396941428242295,0.28077633665631,0.45487438761714444,0.2948309433902095],"dir":"rtl"},{"str":"ویرولانس","boundary":[0.33719633660191123,0.28077633665631,0.39226048952384734,0.2948309433902095],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.2822888941252071,0.28077633665631,0.3324769879710595,0.2948309433902095],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.120227321607788,0.28077633665631,0.1362086644012984,0.2948309433902095],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1405454783306125,0.28213097609835813,0.2812171661854875,0.29618558283225754],"dir":"ltr"},{"str":"فاکتورهاي","boundary":[0.43370761832561766,0.30194209288973106,0.4916406099515287,0.31599669962363053],"dir":"rtl"},{"str":"ویرولانس","boundary":[0.3739625287009252,0.30194209288973106,0.42902670984254027,0.31599669962363053],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.3190551144439,0.30194209288973106,0.3692642354871735,0.31599669962363053],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.120227321607788,0.30194209288973106,0.1362086644012984,0.31599669962363053],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1405454783306125,0.3032967323317792,0.31725773761785997,0.3173513390656786],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.33226571042366937,0.49160897196274117,0.35055363243886384],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4327431317953742,0.33226571042366937,0.4372103994394765,0.35055363243886384],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.43733589903966413,0.33226571042366937,0.4538465022623111,0.35055363243886384],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.4000859007026096,0.33226571042366937,0.42895333197005414,0.35055363243886384],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.33695443348289095,0.33226571042366937,0.3964657533265459,0.35055363243886384],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.2893034919635394,0.33226571042366937,0.3332708103554934,0.35055363243886384],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.2496347002878609,0.33226571042366937,0.2855557120459933,0.35055363243886384],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.120227321607788,0.33226571042366937,0.13953323265452242,0.35055363243886384],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.46491054261000186,0.3569730590966258,0.4916331145423666,0.3710276658305252],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبیوتاي","boundary":[0.39234565397795684,0.3569730590966258,0.46031089050008706,0.3710276658305252],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.355821306542914,0.3569730590966258,0.38768360681087993,0.3710276658305252],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.120227321607788,0.3569730590966258,0.1362086644012984,0.3710276658305252],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.14030360544696244,0.35832769853867386,0.24759543445263998,0.37238230527257327],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24818340049952867,0.35832769853867386,0.3554752295052062,0.37238230527257327],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.47047380840894026,0.37813881533004684,0.49169526485710663,0.39219342206394625],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.43056314384961175,0.37813881533004684,0.46581846790162695,0.39219342206394625],"dir":"rtl"},{"str":"پوست","boundary":[0.3921037508589365,0.37813881533004684,0.42591352631656393,0.39219342206394625],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.120227321607788,0.37813881533004684,0.1362086644012984,0.39219342206394625],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1405454783306125,0.3794934547720949,0.2812171661854875,0.3935480615059943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2818051161068454,0.3794934547720949,0.3890969451125229,0.3935480615059943],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.47047380840894026,0.3993045715634679,0.49169526485710663,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.43056314384961175,0.3993045715634679,0.46581846790162695,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.396941428242295,0.3993045715634679,0.4256516294919431,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3860566768062661,0.3993045715634679,0.39226048952384734,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.3427596346519113,0.3993045715634679,0.38138790542416495,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسی","boundary":[0.3018814160715506,0.3993045715634679,0.3379197456121927,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"فوقانی","boundary":[0.26124507037484,0.3993045715634679,0.29716293753261647,0.4133591782973673],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.120227321607788,0.3993045715634679,0.1362086644012984,0.4133591782973673],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.14030360544696244,0.40065921100551594,0.2606571063436427,0.41471381773941535],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.47047380840894026,0.4204703277968889,0.49169526485710663,0.43452493453078833],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.43056314384961175,0.4204703277968889,0.46581846790162695,0.43452493453078833],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.38702423082729825,0.4204703277968889,0.42587334930147225,0.43452493453078833],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی","boundary":[0.3393732872922553,0.4204703277968889,0.3823783579752945,0.43452493453078833],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.120227321607788,0.4204703277968889,0.1362086644012984,0.43452493453078833],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1388523056586302,0.421824967238937,0.22937978638217063,0.4358795739728364],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2305259543441878,0.421824967238937,0.33781778334986534,0.4358795739728364],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.47047380840894026,0.44163608403030996,0.49169526485710663,0.45569069076420937],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.43056314384961175,0.44163608403030996,0.46581846790162695,0.45569069076420937],"dir":"rtl"},{"str":"پیشابراه","boundary":[0.3838797261159221,0.44163608403030996,0.42584078948079224,0.45569069076420937],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.120227321607788,0.44163608403030996,0.1362086644012984,0.45569069076420937],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.13909419466781106,0.442990723472358,0.16591715191923045,0.4570453302062574],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16642696333880733,0.442990723472358,0.2737187923444849,0.4570453302062574],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624182007253667,0.442990723472358,0.38353364907821424,0.4570453302062574],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.47047380840894026,0.462801840263731,0.49169526485710663,0.4768564469976304],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.43056314384961175,0.462801840263731,0.46581846790162695,0.4768564469976304],"dir":"rtl"},{"str":"ملتحمه","boundary":[0.38533102590425433,0.462801840263731,0.42586661773854756,0.4768564469976304],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.352434959183258,0.462801840263731,0.38070346502906527,0.4768564469976304],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.120227321607788,0.462801840263731,0.1362086644012984,0.4768564469976304],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.13957795454495064,0.46415647970577906,0.24351691389420077,0.47821108643967847],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.46415647970577906,0.352814533047562,0.47821108643967847],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.47047380840894026,0.48396759649715204,0.49169526485710663,0.49802220323105145],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.43056314384961175,0.48396759649715204,0.46581846790162695,0.49802220323105145],"dir":"rtl"},{"str":"واژن","boundary":[0.3998440278189595,0.48396759649715204,0.42584382545413024,0.49802220323105145],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.120227321607788,0.48396759649715204,0.1362086644012984,0.49802220323105145],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.14078736733979336,0.4853222359392001,0.2913762384998257,0.4993768426730995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2919642186565538,0.4853222359392001,0.3992560476622314,0.4993768426730995],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.5142912140310902,0.49160897196274117,0.5325791360462847],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4225446710325198,0.5142912140310902,0.42701193867662207,0.5325791360462847],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.4274186713892971,0.5142912140310902,0.4467245824360315,0.5325791360462847],"dir":"ltr"},{"str":"باسیلهاي","boundary":[0.34421093444024353,0.5142912140310902,0.4118477778776665,0.5325791360462847],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.3084122681425828,0.5142912140310902,0.33328267046530424,0.5325791360462847],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.2602775486048695,0.5142912140310902,0.2972696596226989,0.5325791360462847],"dir":"rtl"},{"str":"اسپوردار","boundary":[0.1937597340254949,0.5142912140310902,0.24937852241317762,0.5325791360462847],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.18912760655236757,0.5142912140310902,0.19359487419646987,0.5325791360462847],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.12046919449143807,0.5142912140310902,0.17840714231325178,0.5325791360462847],"dir":"rtl"},{"str":"باسیلوس","boundary":[0.4283862254103293,0.5396901215111954,0.4916855792212054,0.5579780435263899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4162920470696182,0.5396901215111954,0.4245473486809416,0.5579780435263899],"dir":"rtl"},{"str":"کلستریدیوم","boundary":[0.3333262132395849,0.5396901215111954,0.41243081222403927,0.5579780435263899],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.120227321607788,0.5396901215111954,0.13953323265452242,0.5579780435263899],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.44265729195495257,0.564397470184152,0.49176312260654287,0.5784520769180514],"dir":"rtl"},{"str":"باسیلوس","boundary":[0.38895927638293065,0.564397470184152,0.4378870808901979,0.5784520769180514],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.120227321607788,0.564397470184152,0.1362086644012984,0.5784520769180514],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.13981984355413152,0.5657521096262,0.16999567046197833,0.5798067163600995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17102273760314546,0.5657521096262,0.27831456660882303,0.5798067163600995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27890254676555115,0.5657521096262,0.38619437577122867,0.5798067163600995],"dir":"ltr"},{"str":"باسیلوس","boundary":[0.44289916685429404,0.585563226417573,0.49158604659583,0.5996178331514724],"dir":"rtl"},{"str":"آنتراسیس","boundary":[0.38533102590425433,0.585563226417573,0.4381939349184663,0.5996178331514724],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.120227321607788,0.585563226417573,0.1362086644012984,0.5996178331514724],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.13909419466781106,0.586917865859621,0.16591715191923045,0.6009724725935205],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16642696333880733,0.586917865859621,0.2737187923444849,0.6009724725935205],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624182007253667,0.586917865859621,0.38353364907821424,0.6009724725935205],"dir":"ltr"},{"str":"باسیلوس","boundary":[0.44289916685429404,0.6067289826509941,0.49158604659583,0.6207835893848935],"dir":"rtl"},{"str":"سرئوس","boundary":[0.3952482233192511,0.6067289826509941,0.43819306281085746,0.6207835893848935],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.120227321607788,0.6067289826509941,0.1362086644012984,0.6207835893848935],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.13933606755146113,0.6080836220930421,0.17621763377216282,0.6221382288269416],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17658603363745415,0.6080836220930421,0.2838778626431317,0.6221382288269416],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28446584481555115,0.6080836220930421,0.3917576738212287,0.6221382288269416],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.44265729195495257,0.627894738884415,0.49176312260654287,0.6419493456183145],"dir":"rtl"},{"str":"کلستریدیوم","boundary":[0.37444630470359563,0.627894738884415,0.4379902116652291,0.6419493456183145],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.120227321607788,0.627894738884415,0.1362086644012984,0.6419493456183145],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1388523056586302,0.6292493783264631,0.15561665394076732,0.6433039850603626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.15602598992114014,0.6292493783264631,0.26331781892681766,0.6433039850603626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26608274977388985,0.6292493783264631,0.3733745787795674,0.6433039850603626],"dir":"ltr"},{"str":"کلستریدیوم","boundary":[0.4283862254103293,0.6490604951178361,0.49168920760623147,0.6631151018517356],"dir":"rtl"},{"str":"بوتولینوم","boundary":[0.37638138251028963,0.6490604951178361,0.4236764506804672,0.6631151018517356],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.120227321607788,0.6490604951178361,0.1362086644012984,0.6631151018517356],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.13957795454495064,0.6504151345598842,0.15969517248351517,0.6644697412937837],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16086365117896784,0.6504151345598842,0.26815548018464536,0.6644697412937837],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.268743446231534,0.6504151345598842,0.3760352752372116,0.6644697412937837],"dir":"ltr"},{"str":"کلستریدیوم","boundary":[0.4283862254103293,0.6702262513512571,0.49168920760623147,0.6842808580851566],"dir":"rtl"},{"str":"تتانی","boundary":[0.3964576502239333,0.6702262513512571,0.4240234588363576,0.6842808580851566],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.120227321607788,0.6702262513512571,0.1362086644012984,0.6842808580851566],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.14006171643778156,0.6715808907933052,0.18029615231491067,0.6856354975272047],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.181423713036504,0.6715808907933052,0.2887155420421816,0.6856354975272047],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2893034919635394,0.6715808907933052,0.3965953209692169,0.6856354975272047],"dir":"ltr"},{"str":"کلستریدیوم","boundary":[0.4283862254103293,0.6913920075846782,0.49168920760623147,0.7054466143185776],"dir":"rtl"},{"str":"پرفرنجنس","boundary":[0.36477098017224896,0.6913920075846782,0.42365700832974373,0.7054466143185776],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.120227321607788,0.6913920075846782,0.1362086644012984,0.7054466143185776],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.1388523056586302,0.6927466470267263,0.14555804497148503,0.7068012537606257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.14586690349696246,0.6927466470267263,0.25315873250264004,0.7068012537606257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2556817743405313,0.6927466470267263,0.3629736033462089,0.7068012537606257],"dir":"ltr"},{"str":"کلستریدیوم","boundary":[0.4310468916326032,0.7125577638180992,0.491701019013341,0.7259877213169784],"dir":"rtl"},{"str":"دیفیسیل","boundary":[0.38121902965827786,0.7125577638180992,0.426631588371238,0.7259877213169784],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.120227321607788,0.7125577638180992,0.1362086644012984,0.7266123705519987],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.14030360544696244,0.7139124032601473,0.2708161927678203,0.7279670099940467],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2714041729245485,0.7139124032601473,0.378696001930226,0.7279670099940467],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.742881360186281,0.49160897196274117,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42425230503820044,0.742881360186281,0.4287195726823027,0.7611692822014755],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.4288699711776294,0.742881360186281,0.44817588222436383,0.7611692822014755],"dir":"ltr"},{"str":"باسیلهاي","boundary":[0.34735540891624944,0.742881360186281,0.4150183767258601,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.3127661372722093,0.742881360186281,0.33784553457243255,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.2663246226575399,0.742881360186281,0.3035518530250589,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":"هوازي","boundary":[0.21431977975750025,0.742881360186281,0.257137625773194,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.17053895958478374,0.742881360186281,0.20504925524477854,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":"اسپور","boundary":[0.12482309587212619,0.742881360186281,0.16116209758526226,0.7611692822014755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.12047224787238738,0.742881360186281,0.12493951551648966,0.7611692822014755],"dir":"ltr"},{"str":"کورینه","boundary":[0.449430047145005,0.7682802676663864,0.49151641073944224,0.7865681896815807],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریوم","boundary":[0.39186187797528643,0.7682802676663864,0.445651960309828,0.7865681896815807],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.120227321607788,0.7682802676663864,0.14238078922298528,0.7865681896815807],"dir":"ltr"},{"str":"کورینه","boundary":[0.45596086898066696,0.7929876586708553,0.4918185049470105,0.8070422654047548],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریوم","boundary":[0.40661675277364173,0.7929876586708553,0.4512079114977454,0.8070422654047548],"dir":"rtl"},{"str":"دیفتریه","boundary":[0.36211028371460474,0.7929876586708553,0.4019030241878931,0.8070422654047548],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.120227321607788,0.7929876586708553,0.1362086644012984,0.8070422654047548],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.14006171643778156,0.794342255781391,0.2504980199194651,0.8083968625152905],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25108600007619314,0.794342255781391,0.3583778290818707,0.8083968625152905],"dir":"ltr"},{"str":"لیستریا","boundary":[0.4540258214093432,0.8141533937385201,0.49163016192723885,0.8282080004724196],"dir":"rtl"},{"str":"مونوسیتوژنز","boundary":[0.3848472801369542,0.8141533937385201,0.44929465497008014,0.8282080004724196],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.120227321607788,0.8141533937385201,0.1362086644012984,0.8282080004724196],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.13909419466781106,0.815508012014812,0.16591715191923045,0.8295626187487115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16642696333880733,0.815508012014812,0.2737187923444849,0.8295626187487115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624182007253667,0.815508012014812,0.38353364907821424,0.8295626187487115],"dir":"ltr"},{"str":"اریزیپلوتریکس","boundary":[0.4112125270379799,0.8353191499719411,0.49172155291985997,0.8493737567058407],"dir":"rtl"},{"str":"روزیوپاتیه","boundary":[0.35364435585257,0.8353191499719411,0.40664811771828985,0.8493737567058407],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.120227321607788,0.8353191499719411,0.1362086644012984,0.8493737567058407],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.13957795454495064,0.836673768248233,0.24351691389420077,0.8507283749821326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.836673768248233,0.352814533047562,0.8507283749821326],"dir":"ltr"},{"str":"نوکاردیوزیس","boundary":[0.41967842466464444,0.8564849062053622,0.4915743901716301,0.8705395129392617],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.120227321607788,0.8564849062053622,0.1362086644012984,0.8705395129392617],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.14030360544696244,0.8578395244816541,0.30709863708384283,0.8718941312155536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30962166279620335,0.8578395244816541,0.4169134918018809,0.8718941312155536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12023,0.14108,0.49182,0.87189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.804651863356989,0.09916434750241956,0.8913417221846186,0.1274428935814703],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7171944801501771,0.09916434750241956,0.796370679265813,0.1274428935814703],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.15024020681624842,0.8914414780899391,0.16852812883144289],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8393483931126247,0.15024020681624842,0.8438156607567269,0.16852812883144289],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.843941099886174,0.15024020681624842,0.8535809932234474,0.16852812883144289],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.8103193822631658,0.15024020681624842,0.835607774540891,0.16852812883144289],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.7012301764314482,0.15024020681624842,0.806488241553195,0.16852812883144289],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5200598277349857,0.15024020681624842,0.5296997210722592,0.16852812883144289],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8584541018008791,0.17494755548920485,0.8915411029613127,0.1890021622231043],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5200598277349857,0.17494755548920485,0.5280705761955519,0.1890021622231043],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5299770574010442,0.1763021949312529,0.6401714859833865,0.19035680166515234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.640759435904744,0.1763021949312529,0.7480512649104216,0.19035680166515234],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7486392148317794,0.1763021949312529,0.8559310438374571,0.19035680166515234],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.8391034527381859,0.1961133117226259,0.8914521137844666,0.21016791845652533],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5200598277349857,0.1961133117226259,0.5280705761955519,0.21016791845652533],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.5285257576127119,0.19746795116467394,0.6190532383362524,0.21152255789857338],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6204412953074504,0.19746795116467394,0.727733124313128,0.21152255789857338],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7283210742344858,0.19746795116467394,0.8356129032401635,0.21152255789857338],"dir":"ltr"},{"str":"پریونها","boundary":[0.8470855743621799,0.21727906795604693,0.8915238722669495,0.23133367468994637],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5200598277349857,0.21727906795604693,0.5280705761955519,0.23133367468994637],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.528767630496362,0.21863370739809498,0.6293537201891847,0.23268831413199442],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.630600335370727,0.21863370739809498,0.7378921643764046,0.23268831413199442],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.738480174768503,0.21863370739809498,0.8457720037741807,0.23268831413199442],"dir":"ltr"},{"str":"پروکاریوتها","boundary":[0.8216879117175566,0.23844482418946797,0.8915246434610873,0.2524994309233674],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5200598277349857,0.23844482418946797,0.5280705761955519,0.2524994309233674],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5290095033800121,0.23979946363151602,0.6027726358214154,0.25385407036541546],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6047188644723716,0.23979946363151602,0.7120106934780492,0.25385407036541546],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.712598705885839,0.23979946363151602,0.8198905348915166,0.25385407036541546],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.26876844172340625,0.8914414780899391,0.2870563637386007],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8393483931126247,0.26876844172340625,0.8438156607567269,0.2870563637386007],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.843941099886174,0.26876844172340625,0.8535809932234474,0.2870563637386007],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7759719855184671,0.26876844172340625,0.8356139272230606,0.2870563637386007],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7343681482871562,0.26876844172340625,0.7722746123315564,0.2870563637386007],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.5200598277349857,0.26876844172340625,0.5365704309576327,0.2870563637386007],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8584541018008791,0.2934757903963627,0.8915411029613127,0.3075303971302621],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.5200598277349857,0.2934757903963627,0.5360411705284961,0.3075303971302621],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5389267310303792,0.29483042983841073,0.6395128207232019,0.30888503657231015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.640759435904744,0.29483042983841073,0.7480512649104216,0.30888503657231015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7486392148317794,0.29483042983841073,0.8559310438374571,0.30888503657231015],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.8381359612035855,0.3146415466297837,0.8915985126864591,0.32869615336368313],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.7987089819408165,0.3146415466297837,0.8334222252699365,0.32869615336368313],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7832284864758198,0.3146415466297837,0.7940500238699179,0.32869615336368313],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7626684709791848,0.3146415466297837,0.7785293513898294,0.32869615336368313],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.5200598277349857,0.3146415466297837,0.5360411705284961,0.32869615336368313],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5389267310303792,0.3159961860718318,0.545632470343234,0.3300507928057312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5459412986333412,0.3159961860718318,0.6532331276390188,0.3300507928057312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6538211380311172,0.3159961860718318,0.7611129670367948,0.3300507928057312],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.8557933751078648,0.33580730286320476,0.8914703174999099,0.34986190959710417],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.8170921374532185,0.33580730286320476,0.8511026835489552,0.34986190959710417],"dir":"rtl"},{"str":"یوکاریوتی","boundary":[0.757830763360456,0.33580730286320476,0.8122998374795434,0.34986190959710417],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.5200598277349857,0.33580730286320476,0.5360411705284961,0.34986190959710417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5384429227766471,0.3371619423052528,0.6457347517823248,0.3512165490391522],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6482578097457468,0.3371619423052528,0.7555496387514243,0.3512165490391522],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.3661309203971429,0.8914414780899391,0.3844188424123374],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.83644579353596,0.3661309203971429,0.8409130611800623,0.3844188424123374],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8410385003095094,0.3661309203971429,0.8535259502152457,0.3844188424123374],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7662966912224908,0.3661309203971429,0.8327005366709689,0.3844188424123374],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريها","boundary":[0.702923351119122,0.3661309203971429,0.7625922912746567,0.3844188424123374],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.5200598277349857,0.3661309203971429,0.5393657387817202,0.3844188424123374],"dir":"ltr"},{"str":"تاکسونومی","boundary":[0.8316050788971832,0.39083826907009944,0.8916012050195956,0.4048928758039989],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8231382029172296,0.3921929085121475,0.8316508779730694,0.40624751524604696],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.7810515660208458,0.39083826907009944,0.8228149196241059,0.4048928758039989],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.6925223756857635,0.39083826907009944,0.7764519159266224,0.4048928758039989],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6475321910947966,0.39083826907009944,0.6876519615579441,0.4048928758039989],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.5200598277349857,0.39083826907009944,0.5360411705284961,0.4048928758039989],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5384429227766471,0.3921929085121475,0.6457347517823248,0.40624751524604696],"dir":"ltr"},{"str":"معیارهایی","boundary":[0.8376521529498535,0.4120040253035205,0.8915862142012713,0.42605863203741995],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.5200598277349857,0.4120040253035205,0.5360411705284961,0.42605863203741995],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5386848581467292,0.41335866474556854,0.6191537299009873,0.427413271479468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6204412953074504,0.41335866474556854,0.727733124313128,0.427413271479468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7283210742344858,0.41335866474556854,0.8356129032401635,0.427413271479468],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.8287024773048272,0.4331697815369415,0.8915355891618898,0.447224388270841],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7687155450318551,0.4331697815369415,0.8240806998746442,0.447224388270841],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.5200598277349857,0.4331697815369415,0.5360411705284961,0.447224388270841],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5396523516970206,0.4345244209789896,0.6558938543320333,0.44857902771288904],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6586587851791054,0.4345244209789896,0.765950614184783,0.44857902771288904],"dir":"ltr"},{"str":"شرحی","boundary":[0.8560352479915149,0.45433553777036256,0.8915163310828476,0.46839014450426203],"dir":"rtl"},{"str":"برگروهها","boundary":[0.8035466895595453,0.45433553777036256,0.8513168319390125,0.46839014450426203],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7926619078881462,0.45433553777036256,0.7988657206057274,0.46839014450426203],"dir":"rtl"},{"str":"طبقههاي","boundary":[0.7363031938427888,0.45433553777036256,0.788039180324353,0.46839014450426203],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7019558575688305,0.45433553777036256,0.7317550691152344,0.46839014450426203],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريها","boundary":[0.6465646370737645,0.45433553777036256,0.6972575018686468,0.46839014450426203],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.5200598277349857,0.45433553777036256,0.5360411705284961,0.46839014450426203],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.5396523516970206,0.4556901772124106,0.6435913110462709,0.4697447839463101],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.48465915530430076,0.8914414780899391,0.5029470773194952],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8393483931126247,0.48465915530430076,0.8438156607567269,0.5029470773194952],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.843941099886174,0.48465915530430076,0.8535809932234474,0.5029470773194952],"dir":"ltr"},{"str":"رشد،","boundary":[0.8004022150835393,0.48465915530430076,0.8355394956760396,0.5029470773194952],"dir":"rtl"},{"str":"بقا","boundary":[0.7793583933488637,0.48465915530430076,0.7967311008537059,0.5029470773194952],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7672642452435229,0.48465915530430076,0.7755195468548464,0.5029470773194952],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.7326749735994825,0.48465915530430076,0.7634233596644439,0.5029470773194952],"dir":"rtl"},{"str":"میکروارگانیزمها","boundary":[0.6238276406514149,0.48465915530430076,0.7288438328895117,0.5029470773194952],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.5200598277349857,0.48465915530430076,0.5393657387817202,0.5029470773194952],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.8577284206634971,0.5093665039772572,0.8914980419935028,0.5234211107111567],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8306375853468914,0.5093665039772572,0.8531439738789581,0.5234211107111567],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.5200598277349857,0.5093665039772572,0.5360411705284961,0.5234211107111567],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5391686039140291,0.5107211434193053,0.6129317363554324,0.5247757501532048],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6148779670220802,0.5107211434193053,0.7221697960277578,0.5247757501532048],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7227577459491156,0.5107211434193053,0.8300495749547933,0.5247757501532048],"dir":"ltr"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.8170921374532185,0.5305322602106783,0.8916271395230311,0.5445868669445777],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7791165204652136,0.5305322602106783,0.8125247546466223,0.5445868669445777],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريها","boundary":[0.7237252999701477,0.5305322602106783,0.7743971395833004,0.5445868669445777],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7070353776004688,0.5305322602106783,0.718860768185114,0.5445868669445777],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.6676084608241315,0.5305322602106783,0.7023417812170624,0.5445868669445777],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6201993599373686,0.5305322602106783,0.6629857790352782,0.5445868669445777],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.5200598277349857,0.5305322602106783,0.5360411705284961,0.5445868669445777],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5386848581467292,0.5318868996527264,0.6191537299009873,0.5459415063866258],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.8649849216208497,0.5516980164440993,0.891486645851294,0.5657526231779988],"dir":"rtl"},{"str":"اثرگذاري","boundary":[0.811045063400548,0.5516980164440993,0.8604261134901757,0.5657526231779988],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.5200598277349857,0.5516980164440993,0.5360411705284961,0.5657526231779988],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.5389267310303792,0.5530526558861474,0.5925726455332181,0.5671072626200468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5943178910547046,0.5530526558861474,0.7016097200603821,0.5671072626200468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7021977304524806,0.5530526558861474,0.8094895594581581,0.5671072626200468],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.8557933751078648,0.5728637726775204,0.8915221051642618,0.5869183794114198],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8199947390455742,0.5728637726775204,0.8511744191439683,0.5869183794114198],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.785405467401534,0.5728637726775204,0.8153050642669929,0.5869183794114198],"dir":"rtl"},{"str":"بیوسیدها","boundary":[0.7324331007158327,0.5728637726775204,0.780736000835605,0.5869183794114198],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.5200598277349857,0.5728637726775204,0.5360411705284961,0.5869183794114198],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5394104767976792,0.5742184121195685,0.7303937885197106,0.5882730188534678],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.6031873902114585,0.8914414780899391,0.6214753122266531],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8393483931126247,0.6031873902114585,0.8438156607567269,0.6214753122266531],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.843941099886174,0.6031873902114585,0.8535809932234474,0.6214753122266531],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.796773934369493,0.6031873902114585,0.8355425026960881,0.6214753122266531],"dir":"rtl"},{"str":"میکروارگانیزمها","boundary":[0.6879266014214254,0.6031873902114585,0.7929427936595219,0.6214753122266531],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.5200598277349857,0.6031873902114585,0.5393657387817202,0.6214753122266531],"dir":"ltr"},{"str":"نیازمندیهاي","boundary":[0.8265255588655448,0.627894738884415,0.8915184418257368,0.6419493456183145],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7994346610625072,0.627894738884415,0.8219410495945739,0.6419493456183145],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.5200598277349857,0.627894738884415,0.5360411705284961,0.6419493456183145],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.5386848581467292,0.6292493783264631,0.5822721636802857,0.6433039850603626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.584158850991428,0.6292493783264631,0.6914506799971055,0.6433039850603626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6920386299184633,0.6292493783264631,0.7993304589241409,0.6433039850603626],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8647430487371996,0.6490604951178361,0.8915258518609973,0.6631151018517356],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.8284606044211771,0.6490604951178361,0.8602331819014299,0.6631151018517356],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیک","boundary":[0.7745206857301349,0.6490604951178361,0.8237948179052653,0.6631151018517356],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.5200598277349857,0.6490604951178361,0.5360411705284961,0.6631151018517356],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.5389267310303792,0.6504151345598842,0.5556910793125164,0.6644697412937837],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5561003991673582,0.6504151345598842,0.6633922281730358,0.6644697412937837],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6639801780943936,0.6504151345598842,0.7712720071000712,0.6644697412937837],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.8623242574142671,0.6702262513512571,0.8916244492055859,0.6842808580851566],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.5200598277349857,0.6702262513512571,0.5360411705284961,0.6842808580851566],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.5396523516970206,0.6715808907933052,0.7509538665027776,0.6856354975272047],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7534769244661996,0.6715808907933052,0.8607687534718772,0.6856354975272047],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.7005498688851953,0.8914414780899391,0.7188377909003898],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8393483931126247,0.7005498688851953,0.8438156607567269,0.7188377909003898],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.843941099886174,0.7005498688851953,0.8535809932234474,0.7188377909003898],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژي","boundary":[0.7658129454551905,0.7005498688851953,0.8356070193621264,0.7188377909003898],"dir":"rtl"},{"str":"میکروارگانیزمها","boundary":[0.656965612507123,0.7005498688851953,0.7619818047452197,0.7188377909003898],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.5200598277349857,0.7005498688851953,0.5422394197223708,0.7188377909003898],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیتهاي","boundary":[0.8207203576965245,0.7252572175581518,0.8915219969028905,0.7393118242920513],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.7800840119998137,0.7252572175581518,0.8161674070054749,0.7393118242920513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7691992907991552,0.7252572175581518,0.7754031035167364,0.7393118242920513],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیلات","boundary":[0.7191295257058096,0.7252572175581518,0.7646196095073711,0.7393118242920513],"dir":"rtl"},{"str":"بینابینی","boundary":[0.673897407760452,0.7252572175581518,0.7144601216263122,0.7393118242920513],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6499509844334205,0.7252572175581518,0.6692249656919254,0.7393118242920513],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.5200598277349857,0.7252572175581518,0.5360411705284961,0.7393118242920513],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5384429227766471,0.7266118570001998,0.6457347517823248,0.7406664637340994],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهاي","boundary":[0.8391034527381859,0.746422994957329,0.8915670623679095,0.7604776016912285],"dir":"rtl"},{"str":"جذبی","boundary":[0.8035466895595453,0.746422994957329,0.8344711647972809,0.7604776016912285],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.5200598277349857,0.746422994957329,0.5360411705284961,0.7604776016912285],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.5394104767976792,0.7477775920678646,0.5863506519876632,0.7618321988017642],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5868195151980105,0.7477775920678646,0.694111344203688,0.7618321988017642],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6946993566114779,0.7477775920678646,0.8019911856171554,0.7618321988017642],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهاي","boundary":[0.8391034527381859,0.76758875119075,0.8915670623679095,0.7816433579246496],"dir":"rtl"},{"str":"بیوسنتزي","boundary":[0.7815353138038373,0.76758875119075,0.8344340486586885,0.7816433579246496],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.5200598277349857,0.76758875119075,0.5360411705284961,0.7816433579246496],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.5384429227766471,0.7689433483012857,0.561913010371639,0.7829979550351852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5635987730083609,0.7689433483012857,0.6708906020140385,0.7829979550351852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6714785519353963,0.7689433483012857,0.7787703809410739,0.7829979550351852],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.8594216558219114,0.7887545074241711,0.8916005171836681,0.8028091141580705],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهاي","boundary":[0.8020953897712131,0.7887545074241711,0.8548008722845868,0.8028091141580705],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.7452528694878149,0.7887545074241711,0.7974295407688694,0.8028091141580705],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.5200598277349857,0.7887545074241711,0.5360411705284961,0.8028091141580705],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5403780308187113,0.7901091045347067,0.6376112508551065,0.8041637112686063],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6380987092117297,0.7901091045347067,0.7453905382174073,0.8041637112686063],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.8190780826265968,0.8914414780899391,0.8373660046417912],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.83644579353596,0.8190780826265968,0.8409130611800623,0.8373660046417912],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8410385003095094,0.8190780826265968,0.8535259502152457,0.8373660046417912],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7912106685705544,0.8190780826265968,0.8328006690934248,0.8373660046417912],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.7278373264514942,0.8190780826265968,0.7873486462951492,0.8373660046417912],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.5200598277349857,0.8190780826265968,0.5450869762908336,0.8373660046417912],"dir":"ltr"},{"str":"همانند","boundary":[0.8562771833615967,0.8437854524653096,0.891572661541234,0.8578400591992091],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.8199947390455742,0.8437854524653096,0.8515759604201869,0.8578400591992091],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.5200598277349857,0.8437854524653096,0.5360411705284961,0.8578400591992091],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.5391686039140291,0.8451400707416015,0.6028731273861502,0.859194677475501],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6047188644723716,0.8451400707416015,0.7120106934780492,0.859194677475501],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.712598705885839,0.8451400707416015,0.8198905348915166,0.859194677475501],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.860631022255853,0.8649512086987307,0.8916099317161374,0.8790058154326301],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.5200598277349857,0.8649512086987307,0.5360411705284961,0.8790058154326301],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.5391686039140291,0.8663058269750226,0.6028731273861502,0.880360433708922],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6047188644723716,0.8663058269750226,0.7120106934780492,0.880360433708922],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.712598705885839,0.8663058269750226,0.8198905348915166,0.880360433708922],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.8209622305801746,0.8641744419807112,0.8561309571762341,0.8755197269345818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52006,0.09916,0.89163,0.88036],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/0518e4d8ea94e0a2b40a0ca702081e15.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/c1333b754ed90bbc969972bc87f9fd7f.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6918,"margin":[0.12023,0.10827,0.10833,0.08998]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.10826993571112314,0.49160898252730206,0.12655786487864],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42984055731479276,0.10826993571112314,0.4343078260756687,0.12655786487864],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.43443328938454295,0.10826993571112314,0.45373920525756806,0.12655786487864],"dir":"ltr"},{"str":"یرسینیا","boundary":[0.37976773994840235,0.10826993571112314,0.42590372422052714,0.12655786487864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36767359184306153,0.10826993571112314,0.37592889551813047,0.12655786487864],"dir":"rtl"},{"str":"پاستورلا","boundary":[0.30841226612689143,0.10826993571112314,0.3639004726495184,0.12655786487864],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.120227321607788,0.10826993571112314,0.14238079476113757,0.12655786487864],"dir":"ltr"},{"str":"یرسینیا","boundary":[0.45354204339098153,0.13297732173562618,0.49164191960906883,0.14703193396621783],"dir":"rtl"},{"str":"پستیس","boundary":[0.4078261635527931,0.13297732173562618,0.4488916095603435,0.14703193396621783],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39694143025798634,0.13297732173562618,0.4031452445264607,0.14703193396621783],"dir":"rtl"},{"str":"طاعون","boundary":[0.3541281459650798,0.13297732173562618,0.3922946738880055,0.14703193396621783],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.120227321607788,0.13297732173562618,0.13620866839647924,0.14703193396621783],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.13957795857633334,0.13399327817818701,0.2435169439093165,0.14804789040877864],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552269597911908,0.13399327817818701,0.3528145518067146,0.14804789040877864],"dir":"ltr"},{"str":"یرسینیا","boundary":[0.4547514582015155,0.15414308095564255,0.49169552503434233,0.16757304625226374],"dir":"rtl"},{"str":"انتروکولیتیکا","boundary":[0.3846053991905387,0.15414308095564255,0.4500191631356382,0.16757304625226374],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.120227321607788,0.15414308095564255,0.13620866839647924,0.1681976931862342],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.1390941926521197,0.1551590373982034,0.1659171566090186,0.16921364962879504],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16642696737019,0.1551590373982034,0.27371882319778557,0.16921364962879504],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2762418321666848,0.1551590373982034,0.38353368799428034,0.16921364962879504],"dir":"ltr"},{"str":"پاستورلا","boundary":[0.44725308637620426,0.17530884017565893,0.49168363969702555,0.18936345240625055],"dir":"rtl"},{"str":"مالتوسیدا","boundary":[0.3935550687884909,0.17530884017565893,0.4425633251733042,0.18936345240625055],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.120227321607788,0.17530884017565893,0.13620866839647924,0.18936345240625055],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.13933607561422653,0.17632479661821976,0.1762176510549625,0.19037940884881138],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1765860517786763,0.17632479661821976,0.28387790760627185,0.19037940884881138],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28446585287831655,0.17632479661821976,0.3917577087059121,0.19037940884881138],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.20563242812319849,0.49160898252730206,0.2239203572907153],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4327431528600746,0.20563242812319849,0.4372104216209505,0.2239203572907153],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.4373358849298247,0.20563242812319849,0.4538464922799626,0.2239203572907153],"dir":"ltr"},{"str":"نایسریاها","boundary":[0.37009242146412974,0.20563242812319849,0.42910741911376393,0.2239203572907153],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.120227321607788,0.20563242812319849,0.13953323748081317,0.2239203572907153],"dir":"ltr"},{"str":"نایسریا","boundary":[0.45426769227730196,0.23033981414770152,0.4916696179768225,0.24439442637829317],"dir":"rtl"},{"str":"گونهرهآ","boundary":[0.41000311021175445,0.23033981414770152,0.44967552959061113,0.24439442637829317],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.120227321607788,0.23033981414770152,0.13620866839647924,0.24439442637829317],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1388523096900129,0.23135577059026236,0.19249823760381066,0.245410382820854],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19424350801247392,0.23135577059026236,0.30153536384006946,0.245410382820854],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3021233091121142,0.23135577059026236,0.40941516493970975,0.245410382820854],"dir":"ltr"},{"str":"نایسریا","boundary":[0.45426769227730196,0.2515055733677179,0.4916696179768225,0.2655601855983096],"dir":"rtl"},{"str":"مننژیتیدیس","boundary":[0.38436351622843185,0.2515055733677179,0.44962487974558746,0.2655601855983096],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.120227321607788,0.2515055733677179,0.13620866839647924,0.2655601855983096],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.1390941926521197,0.25252152981027876,0.1659171566090186,0.2665761420408704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16642696737019,0.25252152981027876,0.27371882319778557,0.2665761420408704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2762418321666848,0.25252152981027876,0.38353368799428034,0.2665761420408704],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.46732937223107,0.2726713325877343,0.49168677684696305,0.2867259448183259],"dir":"rtl"},{"str":"نایسریاها","boundary":[0.4136313546433567,0.2726713325877343,0.4626436625240044,0.2867259448183259],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.120227321607788,0.2726713325877343,0.13620866839647924,0.2867259448183259],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.13957795857633334,0.2736872890302951,0.19657675698474347,0.2877419012608867],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19714610355775572,0.2736872890302951,0.3044379593853513,0.2877419012608867],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.305025904657396,0.2736872890302951,0.4123177604849916,0.2877419012608867],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.3029949205352738,0.49160898252730206,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42984055731479276,0.3029949205352738,0.4343078260756687,0.32128284970279064],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.43443328938454295,0.3029949205352738,0.45373920525756806,0.32128284970279064],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.34929048672294344,0.3029949205352738,0.4260708766374721,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.31034732982374597,0.3029949205352738,0.345667910281578,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2960762350594438,0.3029949205352738,0.30657823530431,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريهاي","boundary":[0.21818992126104877,0.3029949205352738,0.2923718208413214,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوازي","boundary":[0.15263963853010146,0.3029949205352738,0.21428902030942074,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.120227321607788,0.3029949205352738,0.14238079476113757,0.32128284970279064],"dir":"ltr"},{"str":"باکتريهاي","boundary":[0.42838621533187254,0.32770230655977683,0.4916570308361673,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوازي","boundary":[0.3732368999715183,0.32770230655977683,0.4237167939392999,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"دخیل","boundary":[0.33792198750392305,0.32770230655977683,0.36860275445537327,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32147394608065955,0.32770230655977683,0.3332993396215379,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.25519801446339174,0.32770230655977683,0.3169323255814243,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.24787634862903452,0.32770230655977683,0.25064698412757647,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"نسانی","boundary":[0.21504544275366017,0.32770230655977683,0.24757517251951547,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.120227321607788,0.32770230655977683,0.13620866839647924,0.3417569187903685],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1390941926521197,0.3287182630023377,0.21285734353359165,0.3427728752329293],"dir":"ltr"},{"str":"باکتريهایی","boundary":[0.4254836197865907,0.34886806577979323,0.4916570308361673,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4061329828180454,0.34886806577979323,0.4207490889262957,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3667060599946343,0.34886806577979323,0.4014996202770487,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.33405186011021404,0.34886806577979323,0.36222020662997173,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"واژینوز","boundary":[0.29293175655205517,0.34886806577979323,0.32935556711528574,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.24358763228226452,0.34886806577979323,0.2883321039371895,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.120227321607788,0.34886806577979323,0.13620866839647924,0.36292267801038486],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1388523096900129,0.34988402222235404,0.23943842452838368,0.36393863445294566],"dir":"ltr"},{"str":"پاتوژنز","boundary":[0.456928404860477,0.3700338249998097,0.49168181100523145,0.3840884372304013],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.3906524732432091,0.3700338249998097,0.4523867843612417,0.3840884372304013],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوازي","boundary":[0.3350193919586413,0.3700338249998097,0.38598305185063647,0.3840884372304013],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.120227321607788,0.3700338249998097,0.13620866839647924,0.3840884372304013],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.13933607561422653,0.37104978144237044,0.22315783797953553,0.385104393672962],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22496264420003967,0.37104978144237044,0.33225450002763524,0.385104393672962],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.4428991930582815,0.3911995842198261,0.49178132579373385,0.40525419645041766],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.37638137847890696,0.3911995842198261,0.43811666781015496,0.40525419645041766],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوازي","boundary":[0.32099018015644587,0.3911995842198261,0.3717119570863343,0.40525419645041766],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.120227321607788,0.3911995842198261,0.13620866839647924,0.40525419645041766],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1405454904247606,0.3922155406623868,0.3172577563770126,0.4062701528929784],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.45910535151943827,0.41236534343984244,0.49169043423055125,0.42641995567043406],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.3928294199021705,0.41236534343984244,0.4545647092334185,0.42641995567043406],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوازي","boundary":[0.33743822157970943,0.41236534343984244,0.38815999850959787,0.42641995567043406],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.120227321607788,0.41236534343984244,0.14417926472199488,0.42641995567043406],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1461087985532174,0.4133812998824032,0.22657769042391404,0.4274359121129948],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22786523974532147,0.4133812998824032,0.335157095572917,0.4274359121129948],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.4426889313873818,0.49160898252730206,0.46097686055489867],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42181809294618894,0.4426889313873818,0.4262853617070649,0.46097686055489867],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.426451151635018,0.4426889313873818,0.44575706750804317,0.46097686055489867],"dir":"ltr"},{"str":"لژیونلا،","boundary":[0.3567888585482548,0.4426889313873818,0.41010811713214695,0.46097686055489867],"dir":"rtl"},{"str":"بارتونلا","boundary":[0.29414117136258927,0.4426889313873818,0.3450837098638058,0.46097686055489867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27406488550772345,0.4426889313873818,0.2823201891827924,0.46097686055489867],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنهاي","boundary":[0.19303409320193984,0.4426889313873818,0.2623429108029567,0.46097686055489867],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.12046920456989484,0.4426889313873818,0.18110565827218567,0.46097686055489867],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمعمول","boundary":[0.42306479016552256,0.46808784245140145,0.4915160634728306,0.4863757716189183],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.120227321607788,0.46808784245140145,0.1462994515689235,0.4863757716189183],"dir":"ltr"},{"str":"لژیونلا","boundary":[0.455477107087836,0.4927952284759047,0.49172122595799256,0.5068498407064963],"dir":"rtl"},{"str":"پنوموفیلا","boundary":[0.4010534406138022,0.4927952284759047,0.45081029736220585,0.5068498407064963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39016870731899544,0.4927952284759047,0.39637252158746983,0.5068498407064963],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.3611427518661775,0.4927952284759047,0.38550015648207037,0.5068498407064963],"dir":"rtl"},{"str":"لژونلاها","boundary":[0.31324992536902774,0.4927952284759047,0.35641562335355814,0.5068498407064963],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.120227321607788,0.4927952284759047,0.14417926472199488,0.5068498407064963],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.14707633040164464,0.49381118491846543,0.20407512881005477,0.507865797149057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20464447538306704,0.49381118491846543,0.3119363312106626,0.507865797149057],"dir":"ltr"},{"str":"بارتونلا","boundary":[0.4525745115425542,0.513960987695921,0.49160433334810166,0.5280155999265126],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.120227321607788,0.513960987695921,0.14417926472199488,0.5280155999265126],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.14756009632585831,0.5149769441384818,0.23473472918577967,0.5290315563690734],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2353636115706328,0.5149769441384818,0.34265546739822833,0.5290315563690734],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34324341267027303,0.5149769441384818,0.45053526849786857,0.5290315563690734],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوباسیلوس","boundary":[0.40419791912119085,0.5351267469159374,0.49172083184574644,0.549181359146529],"dir":"rtl"},{"str":"مونیلیفورمیس","boundary":[0.3234090097775141,0.5351267469159374,0.399578101856996,0.549181359146529],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.120227321607788,0.5351267469159374,0.14417926472199488,0.549181359146529],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.14731821336375148,0.5361427033584981,0.2143756232559987,0.5501973155890898],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21480355979155333,0.5361427033584981,0.3220954156191489,0.5501973155890898],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.5654503348634767,0.49160898252730206,0.5837382640309936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.426937961769511,0.5654503348634767,0.4314052305303869,0.5837382640309936],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.4315306938392611,0.5654503348634767,0.4536841669926107,0.5837382640309936],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوباکتریا","boundary":[0.3442109445187003,0.5654503348634767,0.42336712468006443,0.5837382640309936],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.120227321607788,0.5654503348634767,0.1462994515689235,0.5837382640309936],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوباکتریوم","boundary":[0.41725959907495896,0.59015772088798,0.4917393867545294,0.6042123331185716],"dir":"rtl"},{"str":"توبرکلوزیس","boundary":[0.34614600821555486,0.59015772088798,0.41264814229458646,0.6042123331185716],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.120227321607788,0.59015772088798,0.14417926472199488,0.6042123331185716],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1463506815153242,0.5911736773305407,0.23687818486985796,0.6052282895611324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23802432415380775,0.5911736773305407,0.3453161799814033,0.6052282895611324],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.46732937223107,0.6113234801079964,0.49168677684696305,0.625378092338588],"dir":"rtl"},{"str":"مایکوباکتریومها","boundary":[0.37613949551680015,0.6113234801079964,0.4627134313017114,0.625378092338588],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.120227321607788,0.6113234801079964,0.14417926472199488,0.625378092338588],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.14562503262900375,0.6123394365505571,0.1590365146074532,0.6263940487811487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1608636592417332,0.6123394365505571,0.2681555150693288,0.6263940487811487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2687434603413735,0.6123394365505571,0.37603531616896907,0.6263940487811487],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوباکتریوم","boundary":[0.41725959907495896,0.6324892393280127,0.4917393867545294,0.6465438515586044],"dir":"rtl"},{"str":"لپره","boundary":[0.39234565397795684,0.6324892393280127,0.4125833393586111,0.6465438515586044],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.120227321607788,0.6324892393280127,0.14417926472199488,0.6465438515586044],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.14659256447743102,0.6335051957705735,0.1734155284343299,0.6475598080011651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1739253391955013,0.6335051957705735,0.28121719502309683,0.6475598080011651],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2818051402951416,0.6335051957705735,0.3890969961227371,0.6475598080011651],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.6628128272755521,0.49160898252730206,0.681100756443069],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4201298160934007,0.6628128272755521,0.4245970848542766,0.681100756443069],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.42475797090027023,0.6628128272755521,0.4440638867732954,0.681100756443069],"dir":"ltr"},{"str":"اسپیروکتها","boundary":[0.3241346586638345,0.6628128272755521,0.4066823588794127,0.681100756443069],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30260707503632783,0.6628128272755521,0.31086237871139677,0.681100756443069],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.2597937907434213,0.6628128272755521,0.2890332246776255,0.681100756443069],"dir":"rtl"},{"str":"میکروارگانیسمهاي","boundary":[0.12046920456989484,0.6628128272755521,0.24628732121835642,0.681100756443069],"dir":"rtl"},{"str":"مارپیچی","boundary":[0.43515893827086344,0.6882117383395717,0.4915273104781079,0.7064996675070886],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.120227321607788,0.6882117383395717,0.149199257606685,0.7064996675070886],"dir":"ltr"},{"str":"تروپونما","boundary":[0.4489462671109519,0.712919124364075,0.49171042371888196,0.7269737365946666],"dir":"rtl"},{"str":"پالیدوم","boundary":[0.4073423976285795,0.712919124364075,0.44430737470432324,0.7269737365946666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3964576643337727,0.712919124364075,0.4026614786022471,0.7269737365946666],"dir":"rtl"},{"str":"سیفلیس","boundary":[0.34614600821555486,0.712919124364075,0.3918054018113406,0.7269737365946666],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.120227321607788,0.712919124364075,0.14417926472199488,0.7269737365946666],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1463506815153242,0.7139350808066357,0.23687818486985796,0.7279896930372274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23802432415380775,0.7139350808066357,0.3453161799814033,0.7279896930372274],"dir":"ltr"},{"str":"بورلیا","boundary":[0.4644267766857882,0.7340848835840912,0.49166569785173664,0.7481394958146828],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.120227321607788,0.7340848835840912,0.14417926472199488,0.7481394958146828],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1463506815153242,0.735100840026652,0.246936796353695,0.7491554522572436],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24818340856229404,0.735100840026652,0.3554752643898896,0.7491554522572436],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35606320966193433,0.735100840026652,0.46335506548952987,0.7491554522572436],"dir":"ltr"},{"str":"بورلیا","boundary":[0.4644267766857882,0.7552506428041076,0.49166569785173664,0.7693052550346992],"dir":"rtl"},{"str":"بورگدوفري","boundary":[0.39863461099273406,0.7552506428041076,0.4596594502452592,0.7693052550346992],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3877498776979273,0.7552506428041076,0.39395369196640173,0.7693052550346992],"dir":"rtl"},{"str":"بیماري","boundary":[0.34493659340502075,0.7552506428041076,0.3830804563053547,0.7693052550346992],"dir":"rtl"},{"str":"لایم","boundary":[0.31615252091430956,0.7552506428041076,0.34042007968366544,0.7693052550346992],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.120227321607788,0.7552506428041076,0.14417926472199488,0.7693052550346992],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1458669155911106,0.7562665992466684,0.20621858449413305,0.77032121147726],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.207305187966242,0.7562665992466684,0.31459704379383757,0.77032121147726],"dir":"ltr"},{"str":"لپتوسپیرا","boundary":[0.4448342567551361,0.776416402024124,0.49165028009289113,0.7904710142547156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4339495234603293,0.776416402024124,0.44015333772880366,0.7904710142547156],"dir":"rtl"},{"str":"لپتوسپیروز","boundary":[0.3729950170094115,0.776416402024124,0.4292234406643558,0.7904710142547156],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.120227321607788,0.776416402024124,0.14417926472199488,0.7904710142547156],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.14707633040164464,0.7774323584666848,0.2633178558271924,0.7914869706972764],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660827477581985,0.7774323584666848,0.37337460358579405,0.7914869706972764],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4574121707846905,0.8067399899716634,0.49160898252730206,0.8250279191391803],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4240036628304701,0.8067399899716634,0.428470931591346,0.8250279191391803],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.42862809829397935,0.8067399899716634,0.4479340141670045,0.8250279191391803],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوپلاسماها","boundary":[0.31712005276273686,0.8067399899716634,0.41441745508211225,0.8250279191391803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2994625965289392,0.8067399899716634,0.30771790020400813,0.8250279191391803],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريهاي","boundary":[0.21528732571576698,0.8067399899716634,0.28995840450773086,0.8250279191391803],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.16884579699125818,0.8067399899716634,0.2057734916582025,0.8250279191391803],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره","boundary":[0.12046920456989484,0.8067399899716634,0.15929003134569372,0.8250279191391803],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.4455599056414565,0.8321389010356831,0.491695532334077,0.8504268302032],"dir":"rtl"},{"str":"ناقص","boundary":[0.4015372065380159,0.8321389010356831,0.4419254960369291,0.8504268302032],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.120227321607788,0.8321389010356831,0.15204681488700944,0.8504268302032],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوپلاسماها","boundary":[0.4129057057570362,0.8568462870601862,0.4917393867545294,0.8709008992907777],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.120227321607788,0.8568462870601862,0.14417926472199488,0.8709008992907777],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.14683444743953786,0.857862243502747,0.1937746343641109,0.8719168557333385],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19424350801247392,0.857862243502747,0.30153536384006946,0.8719168557333385],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3021233091121142,0.857862243502747,0.40941516493970975,0.8719168557333385],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوپلاسما","boundary":[0.42475797090027023,0.8780120462802026,0.4916146301812862,0.8920666585107941],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونیه","boundary":[0.3766232614410137,0.8780120462802026,0.42009786812766664,0.8920666585107941],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.365738528146207,0.8780120462802026,0.3719423424146814,0.8920666585107941],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونیهاي","boundary":[0.2934155224762688,0.8780120462802026,0.36105739016862676,0.8920666585107941],"dir":"rtl"},{"str":"غیرتیپیک","boundary":[0.23512172860852595,0.8780120462802026,0.2886896586315431,0.8920666585107941],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.120227321607788,0.8780120462802026,0.14417926472199488,0.8920666585107941],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.14756009632585831,0.8790280027227634,0.23473472918577967,0.893082614953355],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12023,0.10827,0.49178,0.89308],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8572447071472586,0.10826993571112314,0.8914415188898701,0.12655786487864],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704981320791,0.10826993571112314,0.831237766892955,0.12655786487864],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8313632302018292,0.10826993571112314,0.8535167033551788,0.12655786487864],"dir":"ltr"},{"str":"استافیلوکوكها","boundary":[0.724692843912723,0.10826993571112314,0.8228484150309006,0.12655786487864],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.5200598579703561,0.10826993571112314,0.5393657738433814,0.12655786487864],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572447071472586,0.14213515046314934,0.8914415188898701,0.16042307963066618],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8296730936773609,0.14213515046314934,0.8341403624382367,0.16042307963066618],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8342658257471111,0.14213515046314934,0.8535717416201363,0.16042307963066618],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوکوك","boundary":[0.7450110127296955,0.14213515046314934,0.8257092447157451,0.16042307963066618],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.739205821639132,0.14213515046314934,0.745005433714655,0.16042307963066618],"dir":"ltr"},{"str":"انتروکوك","boundary":[0.6724461240976505,0.14213515046314934,0.7353536280519734,0.16042307963066618],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.5200598579703561,0.14213515046314934,0.5393657738433814,0.16042307963066618],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.8362008894439655,0.16684253648765238,0.8915660429294688,0.180897148718244],"dir":"rtl"},{"str":"استرپتوکوكها","boundary":[0.7515418527065796,0.16684253648765238,0.8315768017326883,0.180897148718244],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.5200598579703561,0.16684253648765238,0.5360412047590475,0.180897148718244],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5389267290146879,0.1678584929302132,0.6395128438530587,0.18191310516080483],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6407594560616577,0.1678584929302132,0.7480513118892533,0.18191310516080483],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوکوك","boundary":[0.8238648583765178,0.18800829570766878,0.8915848115401556,0.20206290793826043],"dir":"rtl"},{"str":"آگالاکتیه","boundary":[0.7696830748645909,0.18800829570766878,0.8191730696076447,0.20206290793826043],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.5200598579703561,0.18800829570766878,0.5360412047590475,0.20206290793826043],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.5403780267873286,0.1890242521502296,0.6607315625686924,0.20307886438082123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.661319507840737,0.1890242521502296,0.7686113636683326,0.20307886438082123],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوکوكهاي","boundary":[0.798950913279516,0.20917405492768515,0.8915848115401556,0.2232286671582768],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7687155430161638,0.20917405492768515,0.7943338828432617,0.2232286671582768],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.7532350334413274,0.20839728810005992,0.7640287559152177,0.21974257749101947],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7423503001465207,0.20917405492768515,0.748554114414995,0.2232286671582768],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.5200598579703561,0.20917405492768515,0.5360412047590475,0.2232286671582768],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.539894260863115,0.21019001137024598,0.6170102822391992,0.22424462360083763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6175386916994033,0.21019001137024598,0.7248305475269989,0.22424462360083763],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.726144141685364,0.20839728810005992,0.7378454444273292,0.21974257749101947],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوکوكهاي","boundary":[0.798950913279516,0.23033981414770152,0.8915848115401556,0.24439442637829317],"dir":"rtl"},{"str":"ویریدنس","boundary":[0.7440434808812685,0.23033981414770152,0.7941759217498138,0.24439442637829317],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.5200598579703561,0.23033981414770152,0.5360412047590475,0.24439442637829317],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5396523779010082,0.23135577059026236,0.7405529400639419,0.245410382820854],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوکوك","boundary":[0.8238648583765178,0.2515055733677179,0.8915848115401556,0.2655601855983096],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونیه","boundary":[0.7752463829930476,0.2515055733677179,0.8191549526013574,0.2655601855983096],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.5200598579703561,0.2515055733677179,0.5360412047590475,0.2655601855983096],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.5389267290146879,0.25252152981027876,0.5556910814877497,0.2665761420408704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5561004193242719,0.25252152981027876,0.6633922751518675,0.2665761420408704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.663980220423912,0.25252152981027876,0.7712720762515077,0.2665761420408704],"dir":"ltr"},{"str":"انتروکوكها","boundary":[0.8265255709596929,0.2726713325877343,0.8916241389124177,0.2867259448183259],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.5200598579703561,0.2726713325877343,0.5360412047590475,0.2867259448183259],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.5384429630904742,0.2736872890302951,0.6088532434773338,0.2877419012608867],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.610040319874092,0.2736872890302951,0.7173321757016876,0.2877419012608867],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7179201209737321,0.2736872890302951,0.8252119768013279,0.2877419012608867],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572447071472586,0.3029949205352738,0.8914415188898701,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8296730936773609,0.3029949205352738,0.8341403624382367,0.32128284970279064],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.8342658257471111,0.3029949205352738,0.8535717416201363,0.32128284970279064],"dir":"ltr"},{"str":"باسیلهاي","boundary":[0.7583145756455705,0.3029949205352738,0.8259775573873174,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.7292886201927525,0.3029949205352738,0.7543680237625822,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"منفی","boundary":[0.6910711121798755,0.3029949205352738,0.7256597896032656,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"رودهاي","boundary":[0.6397919242132304,0.3029949205352738,0.6873163088759963,0.32128284970279064],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.5200598579703561,0.3029949205352738,0.5450870127827487,0.32128284970279064],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.8287025176186543,0.32770230655977683,0.8914206251864264,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7943551369994862,0.32770230655977683,0.822442956292676,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7653291815466683,0.32770230655977683,0.7879761151869242,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسیله","boundary":[0.7167107061631981,0.32770230655977683,0.7589770313364619,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"انتروباکتریاسهها","boundary":[0.6235857657520738,0.32770230655977683,0.7103857288377505,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6064120754424895,0.32770230655977683,0.6172336155418672,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.5851263747770898,0.32770230655977683,0.6001239451931103,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"سالمونلا","boundary":[0.5326377719999107,0.32770230655977683,0.5786744908271331,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.520301740932463,0.32770230655977683,0.5265055552009373,0.3417569187903685],"dir":"rtl"},{"str":"شیگلا","boundary":[0.8570028241851518,0.34886806577979323,0.891495228435116,0.36292267801038486],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.5200598579703561,0.34886806577979323,0.5360412047590475,0.36292267801038486],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5389267290146879,0.34988402222235404,0.6395128438530587,0.36393863445294566],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6407594560616577,0.34988402222235404,0.7480513118892533,0.36393863445294566],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.748639257161298,0.34988402222235404,0.8559311129888936,0.36393863445294566],"dir":"ltr"},{"str":"شیگلا","boundary":[0.8570028241851518,0.3700338249998097,0.891495228435116,0.3840884372304013],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.5200598579703561,0.3700338249998097,0.5360412047590475,0.3840884372304013],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.5391686119767944,0.37104978144237044,0.5659915759336933,0.385104393672962],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5665013866948649,0.37104978144237044,0.6737932425224605,0.385104393672962],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6743811877945052,0.37104978144237044,0.7816730436221008,0.385104393672962],"dir":"ltr"},{"str":"(shigellae)","boundary":[0.7844379355531068,0.36925705817218446,0.8521498900609009,0.380602347563144],"dir":"ltr"},{"str":"سالمونلا","boundary":[0.8456343249661314,0.3911995842198261,0.8914501960362236,0.40525419645041766],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.5200598579703561,0.3911995842198261,0.5360412047590475,0.40525419645041766],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.5401361438252218,0.3922155406623868,0.6273107766851432,0.4062701528929784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396590699964,0.3922155406623868,0.735231514897592,0.4062701528929784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7358194601696366,0.3922155406623868,0.8431113159972322,0.4062701528929784],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572447071472586,0.4215231721673654,0.8914415188898701,0.43981110133488227],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8296730936773609,0.4215231721673654,0.8341403624382367,0.43981110133488227],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8342658257471111,0.4215231721673654,0.8535717416201363,0.43981110133488227],"dir":"ltr"},{"str":"سودوموناسها","boundary":[0.7285629713064321,0.4215231721673654,0.825967672871032,0.43981110133488227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7164688232010913,0.4215231721673654,0.7247241268761602,0.43981110133488227],"dir":"rtl"},{"str":"آسینتوباکتر","boundary":[0.6400338071753372,0.4215231721673654,0.7126892457846553,0.43981110133488227],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.5200598579703561,0.4215231721673654,0.5392090275710699,0.43981110133488227],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8659524937831039,0.44623055819186863,0.8915708336102021,0.46028517042246025],"dir":"rtl"},{"str":"سودوموناد","boundary":[0.8059655191806134,0.44623055819186863,0.8611774785402212,0.46028517042246025],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.5200598579703561,0.44623055819186863,0.5360412047590475,0.46028517042246025],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.5394104949389014,0.4472465146344294,0.5863506818634744,0.461301126865021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5868195555118376,0.4472465146344294,0.6941114113394332,0.461301126865021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6946993566114779,0.4472465146344294,0.8019912124390735,0.461301126865021],"dir":"ltr"},{"str":"سودوموناس","boundary":[0.8257999220733724,0.46739631741188503,0.8914117830098586,0.4814509296424766],"dir":"rtl"},{"str":"آئروژینوزا","boundary":[0.7706506067130182,0.46739631741188503,0.8211398630910184,0.4814509296424766],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.5200598579703561,0.46739631741188503,0.5360412047590475,0.4814509296424766],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.5403780267873286,0.4684122738544458,0.6607315625686924,0.48246688608503735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.661319507840737,0.4684122738544458,0.7686113636683326,0.48246688608503735],"dir":"ltr"},{"str":"بورخولدریا","boundary":[0.8362008894439655,0.4885620766319014,0.8914463634916371,0.502616688862493],"dir":"rtl"},{"str":"سودومالئی","boundary":[0.773795085220407,0.4885620766319014,0.8314421862287565,0.502616688862493],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.5200598579703561,0.4885620766319014,0.5360412047590475,0.502616688862493],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.5389267290146879,0.4895780330744621,0.5556910814877497,0.5036326453050537],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5561004193242719,0.4895780330744621,0.6633922751518675,0.5036326453050537],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.663980220423912,0.4895780330744621,0.7712720762515077,0.5036326453050537],"dir":"ltr"},{"str":"کمپلکس","boundary":[0.8420060805345291,0.5097278358519177,0.8915964405446639,0.5237824480825094],"dir":"rtl"},{"str":"بورخولدریا","boundary":[0.7817772229699317,0.5097278358519177,0.8372435447747335,0.5237824480825094],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسیا","boundary":[0.7411408853359865,0.5097278358519177,0.7770741354414777,0.5237824480825094],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.5200598579703561,0.5097278358519177,0.5360412047590475,0.5237824480825094],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.5389267290146879,0.5107437922944785,0.6294542323692217,0.5247984045250701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6306003716531713,0.5107437922944785,0.7378922274807669,0.5247984045250701],"dir":"ltr"},{"str":"استنوتروفوموناس","boundary":[0.797499615506875,0.5308935950719341,0.8914803747001712,0.5449482073025258],"dir":"rtl"},{"str":"مالتوفی","boundary":[0.7587983415697842,0.5308935950719341,0.7928271007546144,0.5449482073025258],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7464623105023365,0.5308935950719341,0.7584282435250249,0.5449482073025258],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.5200598579703561,0.5308935950719341,0.5360412047590475,0.5449482073025258],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5403780267873286,0.5319095515144949,0.6376112711310871,0.5459641637450865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6380987434784826,0.5319095515144949,0.7453905993060782,0.5459641637450865],"dir":"ltr"},{"str":"آسینتوباکتر","boundary":[0.831605113163936,0.5520593542919505,0.8915604254833377,0.5661139665225421],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.5200598579703561,0.5520593542919505,0.5360412047590475,0.5661139665225421],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5391686119767944,0.5530753107345112,0.6129317628582664,0.5671299229651029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6148779791162282,0.5530753107345112,0.7221698349438238,0.5671299229651029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7227577802158685,0.5530753107345112,0.830049636043464,0.5671299229651029],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572447071472586,0.5823829422394898,0.8914415188898701,0.6006708714070067],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704981320791,0.5823829422394898,0.831237766892955,0.6006708714070067],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.8313632302018292,0.5823829422394898,0.8535167033551788,0.6006708714070067],"dir":"ltr"},{"str":"ویبریو،","boundary":[0.7754882659551545,0.5823829422394898,0.8231704924536346,0.6006708714070067],"dir":"rtl"},{"str":"کمپیلوباکتر","boundary":[0.6942155906872641,0.5823829422394898,0.7717129172875971,0.6006708714070067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6823633255440301,0.5823829422394898,0.6906186292190991,0.6006708714070067],"dir":"rtl"},{"str":"هلیکوباکتر","boundary":[0.6054445435940625,0.5823829422394898,0.6785044451555982,0.6006708714070067],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.5200598579703561,0.5823829422394898,0.5450870127827487,0.6006708714070067],"dir":"ltr"},{"str":"ویبریوها","boundary":[0.8466018568145588,0.6070903282639931,0.8915069450201236,0.6211449404945847],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.5200598579703561,0.6070903282639931,0.5360412047590475,0.6211449404945847],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.5401361438252218,0.6081062847065538,0.6273107766851432,0.6221608969371455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396590699964,0.6081062847065538,0.735231514897592,0.6221608969371455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7358194601696366,0.6081062847065538,0.8431113159972322,0.6221608969371455],"dir":"ltr"},{"str":"ویبریو","boundary":[0.8584541219577928,0.6282560874840095,0.8915069450201236,0.6423106997146011],"dir":"rtl"},{"str":"کلرا","boundary":[0.8332982938986838,0.6282560874840095,0.8539174435871082,0.6423106997146011],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.5200598579703561,0.6282560874840095,0.5360412047590475,0.6423106997146011],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.539894260863115,0.6292720439265702,0.6170102822391992,0.6433266561571618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6175386916994033,0.6292720439265702,0.7248305475269989,0.6433266561571618],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7254184927990436,0.6292720439265702,0.8327103486266392,0.6433266561571618],"dir":"ltr"},{"str":"کمپیلوباکتر","boundary":[0.8306375813155087,0.6494218467040258,0.8916358992876748,0.6634764589346175],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.5200598579703561,0.6494218467040258,0.5360412047590475,0.6634764589346175],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5391686119767944,0.6504378031465866,0.6129317628582664,0.6644924153771782],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6148779791162282,0.6504378031465866,0.7221698349438238,0.6644924153771782],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7227577802158685,0.6504378031465866,0.830049636043464,0.6644924153771782],"dir":"ltr"},{"str":"هلیکوباکتر","boundary":[0.8337820598228974,0.6705876059240422,0.8916665596443676,0.6846422181546338],"dir":"rtl"},{"str":"پیلوري","boundary":[0.7912106584920977,0.6705876059240422,0.8291709533645215,0.6846422181546338],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.5200598579703561,0.6705876059240422,0.5360412047590475,0.6846422181546338],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.538684846052581,0.671603562366603,0.5722135509987046,0.6856581745971946],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5739997585201763,0.671603562366603,0.6812916143477719,0.6856581745971946],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6818795596198165,0.671603562366603,0.7891714154474121,0.6856581745971946],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572447071472586,0.7009111938715816,0.8914415188898701,0.7191991230390984],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267406544100001,0.7009111938715816,0.8312079231708761,0.7191991230390984],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8313632302018292,0.7009111938715816,0.8535167033551788,0.7191991230390984],"dir":"ltr"},{"str":"هموفیلوس","boundary":[0.7432793650475493,0.7009111938715816,0.8192694257744437,0.7191991230390984],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7372707579422776,0.7009111938715816,0.7430703700178006,0.7191991230390984],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا،","boundary":[0.6777675492640007,0.7009111938715816,0.733490849070716,0.7191991230390984],"dir":"rtl"},{"str":"بروسلا","boundary":[0.6262464783352486,0.7009111938715816,0.674027967011518,0.7191991230390984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6141523302299078,0.7009111938715816,0.6224076339049767,0.7191991230390984],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسیسلا","boundary":[0.5423130904841832,0.7009111938715816,0.610412238571907,0.7191991230390984],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.5171572624250742,0.7009111938715816,0.5421844172374669,0.7191991230390984],"dir":"ltr"},{"str":"هموفیلوس","boundary":[0.8320888790881497,0.7256185798960847,0.8916243578636657,0.7396731921266763],"dir":"rtl"},{"str":"آنفلوانزا","boundary":[0.7878242970226021,0.7256185798960847,0.827376142694799,0.7396731921266763],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.5200598579703561,0.7256185798960847,0.5360412047590475,0.7396731921266763],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.539894260863115,0.7266345363386455,0.6764539551056356,0.7406891485692371],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6789769640745346,0.7266345363386455,0.7862688199021302,0.7406891485692371],"dir":"ltr"},{"str":"هموفیلوس","boundary":[0.8320888790881497,0.746784339116101,0.8916243578636657,0.7608389513466927],"dir":"rtl"},{"str":"اجیپتیکوس","boundary":[0.7650872985845614,0.746784339116101,0.8273486432012244,0.7608389513466927],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.5200598579703561,0.746784339116101,0.5360412047590475,0.7608389513466927],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5389267290146879,0.7478002955586618,0.5456324700039127,0.7618549077892535],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5459413349157853,0.7478002955586618,0.653233190743381,0.7618549077892535],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6538211360154258,0.7478002955586618,0.7611129918430215,0.7618549077892535],"dir":"ltr"},{"str":"هموفیلوس","boundary":[0.8320888790881497,0.7679500983361174,0.8916243578636657,0.782004710566709],"dir":"rtl"},{"str":"دوکرهاي","boundary":[0.7793583933488637,0.7679500983361174,0.8274039286430517,0.782004710566709],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.5200598579703561,0.7679500983361174,0.5360412047590475,0.782004710566709],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.5384429630904742,0.7689660547786782,0.5619130565527608,0.7830206670092699],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.563598791149583,0.7689660547786782,0.6708906469771786,0.7830206670092699],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6714785922492235,0.7689660547786782,0.778770448076819,0.7830206670092699],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.8533745797535497,0.7891158575561338,0.8914407022552563,0.8031704697867253],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.5200598579703561,0.7891158575561338,0.5360412047590475,0.8031704697867253],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5396523779010082,0.7901318139986946,0.7405529400639419,0.8041864262292862],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.743317831994948,0.7901318139986946,0.8506096878225436,0.8041864262292862],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.8536164627156563,0.8102816167761502,0.8914416603914029,0.8243362290067417],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوسیس","boundary":[0.7958064347721272,0.8102816167761502,0.8489592343514928,0.8243362290067417],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.5200598579703561,0.8102816167761502,0.5360412047590475,0.8243362290067417],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.5394104949389014,0.811297573218711,0.5762920703796374,0.8253521854493026],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5766604711033512,0.811297573218711,0.6839523269309468,0.8253521854493026],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6845402722029914,0.811297573218711,0.791832128030587,0.8253521854493026],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.8536164627156563,0.8314473759961665,0.8914416603914029,0.8455019882267581],"dir":"rtl"},{"str":"پاراپرتوسیس","boundary":[0.7793583933488637,0.8314473759961665,0.8489141581623508,0.8455019882267581],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.5200598579703561,0.8314473759961665,0.5360412047590475,0.8455019882267581],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.5384429630904742,0.8324633324387274,0.5619130565527608,0.846517944669319],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.563598791149583,0.8324633324387274,0.6708906469771786,0.846517944669319],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6714785922492235,0.8324633324387274,0.778770448076819,0.846517944669319],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.8536164627156563,0.8526131352161829,0.8914416603914029,0.8666677474467744],"dir":"rtl"},{"str":"برونشیسپتیکا","boundary":[0.7769395637277954,0.8526131352161829,0.8488808423484661,0.8666677474467744],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.5200598579703561,0.8526131352161829,0.5360412047590475,0.8666677474467744],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.5396523779010082,0.8536290916587437,0.6662948706971491,0.8676837038893354],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6688178796660483,0.8536290916587437,0.7761097354936439,0.8676837038893354],"dir":"ltr"},{"str":"بروسلا","boundary":[0.8538583456777631,0.8737788944361993,0.8914426185275497,0.8878335066667908],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.5200598579703561,0.8737788944361993,0.5360412047590475,0.8878335066667908],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5403780267873286,0.8747948508787601,0.6376112711310871,0.8888494631093516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6380987434784826,0.8747948508787601,0.7453905993060782,0.8888494631093516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7459785445781228,0.8747948508787601,0.8532704004057184,0.8888494631093516],"dir":"ltr"},{"str":"فرانسیسلا","boundary":[0.8362008894439655,0.8949446536562157,0.8915201399749288,0.9089992658868072],"dir":"rtl"},{"str":"تولارنسیس","boundary":[0.7687155430161638,0.8949446536562157,0.8316047628419396,0.9089992658868072],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7578308097213569,0.8949446536562157,0.7640346239898312,0.9089992658868072],"dir":"rtl"},{"str":"تولارمی","boundary":[0.708728568413673,0.8949446536562157,0.7532653434760236,0.9089992658868072],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.5200598579703561,0.8949446536562157,0.5360412047590475,0.9089992658868072],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.5384429630904742,0.8959606100987765,0.5987946319934967,0.910015222329368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5998812354656055,0.8959606100987765,0.7071730912932012,0.910015222329368],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51716,0.10827,0.89167,0.91002],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/f84d61a488e7e9a8cb170e25afdb7b58.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/4a379187488eb5d296684a946984902e.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6919,"margin":[0.12023,0.11958,0.10831,0.08254]},"elements":[{"words":[{"str":"داپتومایسین","boundary":[0.426451117368265,0.1195779512930795,0.4916837166942783,0.13363255802697896],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.120227321607788,0.1195779512930795,0.1441792587342426,0.13363255802697896],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.14586690349696246,0.1205939527458971,0.20621855731265612,0.13464855947979656],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20730518191916797,0.1205939527458971,0.31459701092484554,0.13464855947979656],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31518499108157366,0.1205939527458971,0.4224768200872512,0.13464855947979656],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوگرامینها","boundary":[0.4025047242766037,0.14074370752650053,0.491737957281554,0.1547983142604],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.120227321607788,0.14074370752650053,0.1441792587342426,0.1547983142604],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1468344413924638,0.14175970897931814,0.18371600761316548,0.1558143157132176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18408440949414817,0.14175970897931814,0.2913762384998257,0.1558143157132176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2919642186565538,0.14175970897931814,0.3992560476622314,0.1558143157132176],"dir":"ltr"},{"str":"اگزازولیدینونها","boundary":[0.4071004985409419,0.16190946375992157,0.49180607531298154,0.17596407049382104],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.120227321607788,0.16190946375992157,0.1441792587342426,0.17596407049382104],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.146108790490452,0.16292546521273918,0.1896960960240085,0.17698007194663865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19158278333515083,0.16292546521273918,0.29887461234082835,0.17698007194663865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29946259249755647,0.16292546521273918,0.40675442150323404,0.17698007194663865],"dir":"ltr"},{"str":"باسیتراسین","boundary":[0.4310468916326032,0.18307521999334264,0.49165329986754897,0.19712982672724208],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.120227321607788,0.18307521999334264,0.1441792587342426,0.19712982672724208],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1473182032852947,0.18409122144616022,0.21437559641384318,0.19814582818005969],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21480355576017063,0.18409122144616022,0.3220953847658482,0.19814582818005969],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3226833649225763,0.18409122144616022,0.42997519392825384,0.19814582818005969],"dir":"ltr"},{"str":"پلیمیکسینها","boundary":[0.41459887238194454,0.20424097622676368,0.49172884880601536,0.21829558296066312],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.120227321607788,0.20424097622676368,0.1441792587342426,0.21829558296066312],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.14562502859762105,0.20525697767958126,0.19591807344403242,0.2193115844134807],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1971461116205211,0.20525697767958126,0.30443794062619867,0.2193115844134807],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3050258905475565,0.20525697767958126,0.4123177195532341,0.2193115844134807],"dir":"ltr"},{"str":"آمینوگلیکوزیدها","boundary":[0.4051654529853095,0.22540673246018472,0.49174033032212566,0.23946133919408416],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.120227321607788,0.22540673246018472,0.1441792587342426,0.23946133919408416],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.1475600922944756,0.2264227339130023,0.29403696519284017,0.24047734064690174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.294624915114198,0.2264227339130023,0.4019167441198756,0.24047734064690174],"dir":"ltr"},{"str":"کینولونها","boundary":[0.43612647213498207,0.24657248869360576,0.49185221802906914,0.2606270954275052],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.120227321607788,0.24657248869360576,0.1441792587342426,0.2606270954275052],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.14586690349696246,0.24758849014642334,0.21627716628193835,0.2616430968803228],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21746425221781485,0.24758849014642334,0.32475608122349237,0.2616430968803228],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253440633959119,0.24758849014642334,0.4326358924015894,0.2616430968803228],"dir":"ltr"},{"str":"داروهایی","boundary":[0.4433829730923346,0.2677382449270268,0.4916904160061415,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4223391211222886,0.2677382449270268,0.43695522357665484,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"اساساً","boundary":[0.38654045280893645,0.2677382449270268,0.41585296597291277,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3546119098736021,0.2677382449270268,0.38018064238521193,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.31542686396522374,0.2677382449270268,0.3480119385303837,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.2472158767138668,0.2677382449270268,0.3091920836215605,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"مایکوباکتریایی","boundary":[0.16086365117896784,0.2677382449270268,0.24090674445236396,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14368996691645788,0.2677382449270268,0.154511504310556,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.12046919449143807,0.2677382449270268,0.1374744675393065,0.2817928516609262],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.45136509471632874,0.28890400116044784,0.4917556876681212,0.30295860789434725],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.120227321607788,0.28890400116044784,0.1441792587342426,0.30295860789434725],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1475600922944756,0.28992000261326545,0.23473470336158858,0.30397460934716486],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.235363601492176,0.28992000261326545,0.3426554304978535,0.30397460934716486],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3432434106545817,0.28992000261326545,0.4505352396602592,0.30397460934716486],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.3192276186943861,0.49160897196274117,0.33751554070958056],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4298405322187097,0.3192276186943861,0.434307799862812,0.33751554070958056],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.4344332994629997,0.3192276186943861,0.4537392105097341,0.33751554070958056],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.3466297580142377,0.3192276186943861,0.42612622258150806,0.33751554070958056],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.2938992642121862,0.3192276186943861,0.34290858643637256,0.33751554070958056],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.2259301800798496,0.3192276186943861,0.2899672556430792,0.33751554070958056],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.120227321607788,0.3192276186943861,0.1491992503639835,0.33751554070958056],"dir":"ltr"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.43056314384961175,0.3439349673673425,0.491758034345365,0.357989574101242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41967842466464444,0.3439349673673425,0.42588223738222575,0.357989574101242],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.37759077917960154,0.3439349673673425,0.4150947343784424,0.357989574101242],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36114272969357264,0.3439349673673425,0.3729681202782179,0.357989574101242],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسشناسی","boundary":[0.27720934385819856,0.3439349673673425,0.35638600262644593,0.357989574101242],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.120227321607788,0.3439349673673425,0.1441792587342426,0.357989574101242],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.14707633040164464,0.34495096882016013,0.2737187923444849,0.35900557555405954],"dir":"ltr"},{"str":"منشأ","boundary":[0.46611996951468404,0.36510072360076357,0.49169814880982493,0.37915533033466303],"dir":"rtl"},{"str":"تکاملی","boundary":[0.4235485480269708,0.36510072360076357,0.46155442982108524,0.37915533033466303],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.3662222799605812,0.36510072360076357,0.4187917887087825,0.37915533033466303],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.120227321607788,0.36510072360076357,0.1441792587342426,0.37915533033466303],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1475600922944756,0.36611672505358117,0.25799639376046773,0.3801713317874806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2585843739171958,0.36611672505358117,0.3658762029228734,0.3801713317874806],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.43636834501863203,0.3862664798341846,0.4917334998614213,0.4003210865680841],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.3792839518515839,0.3862664798341846,0.431611587716135,0.4003210865680841],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.120227321607788,0.3862664798341846,0.1441792587342426,0.4003210865680841],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.14562502859762105,0.38728243754443925,0.15903650722333076,0.4013370442783387],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16086365117896784,0.38728243754443925,0.26815548018464536,0.4013370442783387],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.268743446231534,0.38728243754443925,0.3760352752372116,0.4013370442783387],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.46031476834566376,0.40743223606760565,0.49181568146503274,0.4214868428015051],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.41992029754829446,0.40743223606760565,0.4555972399403396,0.4214868428015051],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.37081805422491937,0.40743223606760565,0.41514821111948075,0.4214868428015051],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.120227321607788,0.40743223606760565,0.1441792587342426,0.4214868428015051],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.14635067949963285,0.4084481937778603,0.1530564188124877,0.42250280051175976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.15336527733796515,0.4084481937778603,0.2606571063436427,0.42250280051175976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26124507037484,0.4084481937778603,0.36853689938051754,0.42250280051175976],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.46781314218666636,0.4285979923010267,0.4918654646321756,0.44265259903492615],"dir":"rtl"},{"str":"تقارن","boundary":[0.4329819996746675,0.4285979923010267,0.4629771330082158,0.44265259903492615],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41653395018863854,0.4285979923010267,0.42835934077328375,0.44265259903492615],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.38436350211859244,0.4285979923010267,0.4119092336672058,0.44265259903492615],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.3352612608109086,0.4285979923010267,0.37959141770547,0.44265259903492615],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.120227321607788,0.4285979923010267,0.1441792587342426,0.44265259903492615],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1473182032852947,0.42961395001128133,0.22443420538312547,0.4436685567451808],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2249626260588175,0.42961395001128133,0.332254455064495,0.4436685567451808],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.4557189940813255,0.4497637485344477,0.4917774006857785,0.46381835526834714],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.4051654529853095,0.4497637485344477,0.45096123553806966,0.46381835526834714],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.34783918491891985,0.4497637485344477,0.4004086936671211,0.46381835526834714],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.120227321607788,0.4497637485344477,0.1441792587342426,0.46381835526834714],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.14635067949963285,0.45077970624470237,0.2368781602231733,0.46483431297860184],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23802432818519045,0.45077970624470237,0.345316157190868,0.46483431297860184],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.4607985141129638,0.47092950476786877,0.4918175777008702,0.4849841115017682],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44991379492799655,0.47092950476786877,0.45611760764557785,0.4849841115017682],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.4032303751786155,0.47092950476786877,0.44519143854348564,0.4849841115017682],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.34590410711222586,0.47092950476786877,0.3984736158604271,0.4849841115017682],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.120227321607788,0.47092950476786877,0.1441792587342426,0.4849841115017682],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.14635067949963285,0.4719454624781234,0.2368781602231733,0.4860000692120229],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23802432818519045,0.4719454624781234,0.345316157190868,0.4860000692120229],"dir":"ltr"},{"str":"خالصسازي","boundary":[0.42548362381797344,0.4920952610012898,0.49174299976779234,0.5061498677351892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41459887238194454,0.4920952610012898,0.42080268509952584,0.5061498677351892],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.36114272969357264,0.4920952610012898,0.410024866273795,0.5061498677351892],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.3038164938782446,0.4920952610012898,0.35638600262644593,0.5061498677351892],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.120227321607788,0.4920952610012898,0.1441792587342426,0.5061498677351892],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1468344413924638,0.49311121871154445,0.1937746165824477,0.5071658254454439],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19424351002816528,0.49311121871154445,0.30153533903384283,0.5071658254454439],"dir":"ltr"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.46104038901230526,0.5132610172347108,0.49179845077066947,0.5273156239686103],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.3896849272849424,0.5132610172347108,0.4563006250096502,0.5273156239686103],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.120227321607788,0.5132610172347108,0.1441792587342426,0.5273156239686103],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.14659255238328292,0.5142769749449655,0.17341550963470231,0.528331581678865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17392533717980996,0.5142769749449655,0.2812171661854875,0.528331581678865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2818051161068454,0.5142769749449655,0.3890969451125229,0.528331581678865],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.4535420131556112,0.5344267734681318,0.49164828026878044,0.5484813802020313],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44144786505027034,0.5344267734681318,0.44885630159650824,0.5484813802020313],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4025047242766037,0.5344267734681318,0.43669596394663907,0.5484813802020313],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.35678886056394615,0.5344267734681318,0.397806301929702,0.5484813802020313],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34590410711222586,0.5344267734681318,0.35210791982980716,0.5484813802020313],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.2951086931325598,0.5344267734681318,0.3411253233872404,0.5484813802020313],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.120227321607788,0.5344267734681318,0.1441792587342426,0.5484813802020313],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.1475600922944756,0.5354427311783866,0.29403696519284017,0.5494973379122859],"dir":"ltr"},{"str":"مرور","boundary":[0.46708746306497567,0.5555925297015529,0.4917220203610023,0.5696471364354524],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.43975469237828807,0.5555925297015529,0.4625480192590238,0.5696471364354524],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.120227321607788,0.5555925297015529,0.1441792587342426,0.5696471364354524],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.14659255238328292,0.5566084874118076,0.3276586828158482,0.570663094145707],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3301817085282087,0.5566084874118076,0.4374735375338863,0.570663094145707],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.4566864876316171,0.5767582859349739,0.4917209639817121,0.5908128926688734],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.41266382682631214,0.5767582859349739,0.45215541134243636,0.5908128926688734],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3962157773402832,0.5767582859349739,0.40804116792492845,0.5908128926688734],"dir":"rtl"},{"str":"سیکل","boundary":[0.3575145094502666,0.5767582859349739,0.3915049784821925,0.5908128926688734],"dir":"rtl"},{"str":"تکثیر","boundary":[0.3241346344755383,0.5767582859349739,0.35292514398043007,0.5908128926688734],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.27890254676555115,0.5767582859349739,0.31937790740841154,0.5908128926688734],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.120227321607788,0.5767582859349739,0.1441792587342426,0.5908128926688734],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.14586690349696246,0.5777742436452287,0.16933699109195446,0.591828850379128],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17102273760314546,0.5777742436452287,0.27831456660882303,0.591828850379128],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.45644461474796705,0.597924042168395,0.49172001586379327,0.6119786489022945],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.38654045280893645,0.597924042168395,0.4516878876808403,0.6119786489022945],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانی","boundary":[0.3444528073238936,0.597924042168395,0.3819522519797617,0.6119786489022945],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.120227321607788,0.597924042168395,0.1441792587342426,0.6119786489022945],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1475600922944756,0.5989399998786497,0.23473470336158858,0.6129946066125491],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.235363601492176,0.5989399998786497,0.3426554304978535,0.6129946066125491],"dir":"ltr"},{"str":"اکولوژي","boundary":[0.4465274475683405,0.619089798401816,0.49180122646201624,0.6331444051357155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43564266388125006,0.619089798401816,0.4418464765988313,0.6331444051357155],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.37759077917960154,0.619089798401816,0.4310533608978454,0.6331444051357155],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.3420339837498995,0.619089798401816,0.37301289321018405,0.6331444051357155],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.28494962081822156,0.619089798401816,0.3372772264474025,0.6331444051357155],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.120227321607788,0.619089798401816,0.1441792587342426,0.6331444051357155],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1473182032852947,0.6201057561120707,0.2838778626431317,0.6341603628459701],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.6494133736042418,0.49160897196274117,0.6677012956194363],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43008240510235984,0.6494133736042418,0.4345496727464621,0.6677012956194363],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.43467517234664976,0.6494133736042418,0.4538243371602578,0.6677012956194363],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريزایی","boundary":[0.3490485815882318,0.6494133736042418,0.426163692860643,0.6677012956194363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33695443348289095,0.6494133736042418,0.3452097350942145,0.6677012956194363],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.294624915114198,0.6494133736042418,0.33315836409110366,0.6677012956194363],"dir":"rtl"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.21528733377853235,0.6494133736042418,0.2909511130115497,0.6677012956194363],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.15650976592381052,0.6494133736042418,0.21163219123992635,0.6677012956194363],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.120227321607788,0.6494133736042418,0.1491992503639835,0.6677012956194363],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.46031476834566376,0.6741207646087107,0.49181568146503274,0.6881753713426102],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهاي","boundary":[0.4012952973719215,0.6741207646087107,0.45548329259765585,0.6881753713426102],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.352434959183258,0.6741207646087107,0.39654426837589907,0.6881753713426102],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.120227321607788,0.6741207646087107,0.1441792587342426,0.6881753713426102],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.14562502859762105,0.6751367223189654,0.24285824863401637,0.6891913290528648],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.6751367223189654,0.352814533047562,0.6891913290528648],"dir":"ltr"},{"str":"پاتوژنز","boundary":[0.45692842300169906,0.6952865208421318,0.49168182045844083,0.7093411275760312],"dir":"rtl"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.38944305440129234,0.6952865208421318,0.45216113230101046,0.7093411275760312],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.3403408110779172,0.6952865208421318,0.3846709679724786,0.7093411275760312],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.120227321607788,0.6952865208421318,0.1441792587342426,0.7093411275760312],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1468344413924638,0.6963024785523865,0.33781778334986534,0.7103570852862858],"dir":"ltr"},{"str":"پیشگیري","boundary":[0.4399965652619382,0.7164522770755528,0.49165485044749363,0.7305068838094523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42911184406127945,0.7164522770755528,0.4353156567788607,0.7305068838094523],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.39186187797528643,0.7164522770755528,0.4244469525404464,0.7305068838094523],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.3255859362795619,0.7164522770755528,0.3873202682879141,0.7305068838094523],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.2764836929561868,0.7164522770755528,0.3208138498507482,0.7305068838094523],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.120227321607788,0.7164522770755528,0.1441792587342426,0.7305068838094523],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.14707633040164464,0.7174682347858075,0.2737187923444849,0.7315228415197069],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.7467758522779785,0.49160897196274117,0.7650637742931728],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42693796287741553,0.7467758522779785,0.4314052305215178,0.7650637742931728],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.43153069787064385,0.7467758522779785,0.45371028985802886,0.7650637742931728],"dir":"ltr"},{"str":"پاروویروسها","boundary":[0.3340518641415967,0.7467758522779785,0.423220585749425,0.7650637742931728],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.120227321607788,0.7467758522779785,0.1520729313046341,0.7650637742931728],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.43153069787064385,0.7714832432824474,0.49172173517584994,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"پاروویروسها","boundary":[0.3543700047388904,0.7714832432824474,0.42677565253230293,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.120227321607788,0.7714832432824474,0.1441792587342426,0.7855378500163469],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.14562502859762105,0.7724992009927021,0.24285824863401637,0.7865538077266017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.7724992009927021,0.352814533047562,0.7865538077266017],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.7926489995158684,0.4918146499889037,0.806703606249768],"dir":"rtl"},{"str":"پارووویروس","boundary":[0.35872390611957855,0.7926489995158684,0.4252994497166644,0.806703606249768],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34227585663354954,0.7926489995158684,0.3541012472181948,0.806703606249768],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.30647719033588877,0.7926489995158684,0.33771710162571555,0.806703606249768],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.120227321607788,0.7926489995158684,0.1441792587342426,0.806703606249768],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.14562502859762105,0.7936649572261232,0.19591807344403242,0.8077195639600226],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1971461116205211,0.7936649572261232,0.30443794062619867,0.8077195639600226],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.8229725747182942,0.49160897196274117,0.8412604967334886],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42693796287741553,0.8229725747182942,0.4314052305215178,0.8412604967334886],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.43153069787064385,0.8229725747182942,0.45371028985802886,0.8412604967334886],"dir":"ltr"},{"str":"آدنوویروسها","boundary":[0.33284243723691453,0.8229725747182942,0.42311516624595835,0.8412604967334886],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.120227321607788,0.8229725747182942,0.1520729313046341,0.8412604967334886],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.43153069787064385,0.8476799657227632,0.49163875949063085,0.8617345724566627],"dir":"rtl"},{"str":"آدنوویروسها","boundary":[0.35412813185524034,0.8476799657227632,0.42677375629646547,0.8617345724566627],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.120227321607788,0.8476799657227632,0.1441792587342426,0.8617345724566627],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.14562502859762105,0.8486959234330178,0.24285824863401637,0.8627505301669174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.8486959234330178,0.352814533047562,0.8627505301669174],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.8688457219561843,0.4918146499889037,0.8829003286900837],"dir":"rtl"},{"str":"آدنوویروس","boundary":[0.36452910728859883,0.8688457219561843,0.4253224565081332,0.8829003286900837],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3480810578025699,0.8688457219561843,0.3599064483872152,0.8829003286900837],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.31228239150490916,0.8688457219561843,0.34352230279473595,0.8829003286900837],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.120227321607788,0.8688457219561843,0.1441792587342426,0.8829003286900837],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.14707633040164464,0.8698616796664389,0.20407511456091088,0.8839162864003384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20464445522615352,0.8698616796664389,0.31193628423183106,0.8839162864003384],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.8991692971586099,0.49160897196274117,0.9174572191738044],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4240353612850597,0.8991692971586099,0.42850262892916197,0.9174572191738044],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.42862809829397935,0.8991692971586099,0.45365524684982717,0.9174572191738044],"dir":"ltr"},{"str":"هرپسویروس","boundary":[0.3272791391869145,0.8991692971586099,0.42018704314889693,0.9174572191738044],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.120227321607788,0.8991692971586099,0.1520729313046341,0.9174572191738044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12023,0.11958,0.49187,0.91746],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مایکوپلاسما","boundary":[0.824590511294221,0.1195779512930795,0.8915718883314049,0.13363255802697896],"dir":"rtl"},{"str":"هومینیس","boundary":[0.7677479910108228,0.1195779512930795,0.8200738826601564,0.13363255802697896],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.5200598277349857,0.1195779512930795,0.5440117648614404,0.13363255802697896],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5456994257496911,0.1205939527458971,0.6558938543320333,0.13464855947979656],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6586587851791054,0.1205939527458971,0.765950614184783,0.13464855947979656],"dir":"ltr"},{"str":"اورهآپلاسما","boundary":[0.830395651992501,0.14074370752650053,0.8916721674047794,0.1547983142604],"dir":"rtl"},{"str":"اورهآلیتیکوم","boundary":[0.7585564444978379,0.14074370752650053,0.825821653232252,0.1547983142604],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.5200598277349857,0.14074370752650053,0.5440117648614404,0.1547983142604],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5464251048713817,0.14175970897931814,0.6470111945642044,0.1558143157132176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6482578097457468,0.14175970897931814,0.7555496387514243,0.1558143157132176],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوپلاسما","boundary":[0.824590511294221,0.16190946375992157,0.8914471337846602,0.17596407049382104],"dir":"rtl"},{"str":"جنیتالیوم","boundary":[0.771860019507861,0.16190946375992157,0.8198642790798248,0.17596407049382104],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.5200598277349857,0.16190946375992157,0.5440117648614404,0.17596407049382104],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5464251048713817,0.16292546521273918,0.5531308441842365,0.17698007194663865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5534396724743439,0.16292546521273918,0.6607315014800215,0.17698007194663865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6613195118721197,0.16292546521273918,0.7686113408777973,0.17698007194663865],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.19223308129385985,0.8914414780899391,0.21052100330905435],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8296731008323396,0.19223308129385985,0.8341403684764418,0.21052100330905435],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.8342658055901974,0.19223308129385985,0.853571716636932,0.21052100330905435],"dir":"ltr"},{"str":"ریکتزیا","boundary":[0.7783908393278316,0.19223308129385985,0.825917265748143,0.21052100330905435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7665385641061409,0.19223308129385985,0.7747938657174643,0.21052100330905435],"dir":"rtl"},{"str":"جنسهاي","boundary":[0.69639252928346,0.19223308129385985,0.7627492482483139,0.21052100330905435],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6523698382427849,0.19223308129385985,0.6924968739231421,0.21052100330905435],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.5200598277349857,0.19223308129385985,0.5490317564911812,0.21052100330905435],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.8313632060135331,0.2169404299668163,0.8915792754791956,0.23099503670071575],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.7870986400735163,0.2169404299668163,0.8268369483399473,0.23099503670071575],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.5200598277349857,0.2169404299668163,0.5440117648614404,0.23099503670071575],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.5459412986333412,0.2179564314196339,0.6764539302994089,0.23201103815353333],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6789769277920904,0.2179564314196339,0.786268756797768,0.23201103815353333],"dir":"ltr"},{"str":"ریکتزیا","boundary":[0.8531326484148503,0.23810618620023735,0.8916503232382808,0.2521607929341368],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8422479272141917,0.23810618620023735,0.8484517399317729,0.2521607929341368],"dir":"rtl"},{"str":"اورنیتیا","boundary":[0.8016115815174811,0.23810618620023735,0.837721775786286,0.2521607929341368],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.5200598277349857,0.23810618620023735,0.5440117648614404,0.2521607929341368],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.5469088526543733,0.23912218765305493,0.583790418875075,0.2531767943869544],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.584158850991428,0.23912218765305493,0.6914506799971055,0.2531767943869544],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6920386299184633,0.23912218765305493,0.7993304589241409,0.2531767943869544],"dir":"ltr"},{"str":"ارلیشیا","boundary":[0.8567609291288969,0.25927194243365836,0.8916885582425955,0.27332654916755783],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8458762079282383,0.25927194243365836,0.8520800206458196,0.27332654916755783],"dir":"rtl"},{"str":"آناپلاسما","boundary":[0.7929038412425369,0.25927194243365836,0.8411289485164212,0.27332654916755783],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.5200598277349857,0.25927194243365836,0.5440117648614404,0.27332654916755783],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.5454575508503496,0.26028794388647597,0.5756333777581965,0.27434255062037544],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5766604751347338,0.26028794388647597,0.6839523041404114,0.27434255062037544],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6845402540617692,0.26028794388647597,0.7918320830674469,0.27434255062037544],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.2895955599675966,0.8914414780899391,0.30788348198279114],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704992399836,0.2895955599675966,0.8312377668840859,0.30788348198279114],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.8313632060135331,0.2895955599675966,0.8535166736287302,0.30788348198279114],"dir":"ltr"},{"str":"کلامیدیاها","boundary":[0.7527512433288176,0.2895955599675966,0.8229661796259161,0.30788348198279114],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.5200598277349857,0.2895955599675966,0.5490317564911812,0.30788348198279114],"dir":"ltr"},{"str":"تراخم","boundary":[0.8603891493722029,0.3143029086405531,0.8916290606620296,0.3283575153744525],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.5200598277349857,0.3143029086405531,0.5440117648614404,0.3283575153744525],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5456994257496911,0.31531891009337065,0.6429326457860863,0.3293735168272701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6436620374970999,0.31531891009337065,0.7509538665027776,0.3293735168272701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7534769244661996,0.31531891009337065,0.8607687534718772,0.3293735168272701],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.33546866487397414,0.891647216586842,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"تناسلی","boundary":[0.7856473402851842,0.33546866487397414,0.8226542177397167,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7721018923915111,0.33546866487397414,0.7783057051090922,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"کونژونکتیویت","boundary":[0.6886522825588074,0.33546866487397414,0.7648602739911112,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"انکلوز","boundary":[0.6501928573170705,0.33546866487397414,0.6814528456707082,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"یونی","boundary":[0.6240695135350651,0.33546866487397414,0.6498333435168414,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.5887546232400747,0.33546866487397414,0.6167067469315635,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5732740673043373,0.33546866487397414,0.5816060487858785,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"کلامیدیا","boundary":[0.5203017006186359,0.33546866487397414,0.5660785707482469,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"تراکوماتیس","boundary":[0.8274931128865769,0.3566344211073952,0.8916079272189286,0.3706890278412946],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.5200598277349857,0.3566344211073952,0.5440117648614404,0.3706890278412946],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.5466669797707232,0.35765042256021273,0.7173321488797696,0.3717050292941122],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7179200988011274,0.35765042256021273,0.825211927806805,0.3717050292941122],"dir":"ltr"},{"str":"کلامیدیا","boundary":[0.8487788075049026,0.37780017734081617,0.8916838073598536,0.3909178102924557],"dir":"rtl"},{"str":"تراکوماتیس","boundary":[0.7841960404968519,0.37780017734081617,0.8441599196645004,0.3909178102924557],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7740369379471433,0.37780017734081617,0.7798271631502193,0.3909178102924557],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونی","boundary":[0.729288628255518,0.37780017734081617,0.7695759285091524,0.3909178102924557],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادي","boundary":[0.6893779012097575,0.37780017734081617,0.7248390746491943,0.3909178102924557],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.5200598277349857,0.37780017734081617,0.5440117648614404,0.39185478407471563],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5461832319877317,0.37881613505107087,0.6866129703626853,0.3928707417849703],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوگرانولوم","boundary":[0.8277349857702271,0.3989659335742372,0.8914395092423479,0.4130205403081367],"dir":"rtl"},{"str":"ونروم","boundary":[0.7929038412425369,0.3989659335742372,0.8229792828313288,0.4130205403081367],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.5200598277349857,0.3989659335742372,0.5440117648614404,0.4130205403081367],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.5454575508503496,0.3999818912844919,0.5756333777581965,0.4140364980183913],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5766604751347338,0.3999818912844919,0.6839523041404114,0.4140364980183913],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6845402540617692,0.3999818912844919,0.7918320830674469,0.4140364980183913],"dir":"ltr"},{"str":"کلامیدیا","boundary":[0.8478112534838705,0.42013168980765825,0.8915765621899601,0.43356164730653757],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونیه","boundary":[0.801127835750181,0.42013168980765825,0.843176907152143,0.43356164730653757],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7907268603168225,0.42013168980765825,0.7966549480040549,0.43356164730653757],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.7271116473298036,0.42013168980765825,0.7863388235175854,0.43356164730653757],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسی","boundary":[0.6879266014214254,0.42013168980765825,0.7225929459929238,0.43356164730653757],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.5200598277349857,0.42013168980765825,0.5440117648614404,0.4341862965415577],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5461832319877317,0.42114764751791295,0.6866129703626853,0.43520225425181236],"dir":"ltr"},{"str":"کلامیدیا","boundary":[0.8456342725581563,0.4412974460410793,0.8916530155714174,0.45535205277497875],"dir":"rtl"},{"str":"پسیتاسی","boundary":[0.7929038412425369,0.4412974460410793,0.8410020699911533,0.45535205277497875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7820190595711376,0.4412974460410793,0.7882228722887188,0.45535205277497875],"dir":"rtl"},{"str":"پسیتاکوز","boundary":[0.7300142469064682,0.4412974460410793,0.7773868549884432,0.45535205277497875],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.5200598277349857,0.4412974460410793,0.5440117648614404,0.45535205277497875],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.5466669797707232,0.442313403751334,0.727733124313128,0.4563680104852334],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.471621021243505,0.8914414780899391,0.48990894325869955],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704992399836,0.471621021243505,0.8312377668840859,0.48990894325869955],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.8313632060135331,0.471621021243505,0.8535166736287302,0.48990894325869955],"dir":"ltr"},{"str":"شیمیدرمانی","boundary":[0.7346100211708063,0.471621021243505,0.8230041641079145,0.48990894325869955],"dir":"rtl"},{"str":"ضدمیکروبی","boundary":[0.6463227641901145,0.471621021243505,0.7310487979017459,0.48990894325869955],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.5200598277349857,0.471621021243505,0.551879313059644,0.48990894325869955],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیسم","boundary":[0.8449086539072062,0.496328412247974,0.8915641326402515,0.5103830189818734],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.8139476649929038,0.496328412247974,0.8403690809681044,0.5103830189818734],"dir":"rtl"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.7638778374131263,0.496328412247974,0.8092520016258566,0.5103830189818734],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7399314745568352,0.496328412247974,0.7591251475600964,0.5103830189818734],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.6879266014214254,0.496328412247974,0.7352482408238171,0.5103830189818734],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.5200598277349857,0.496328412247974,0.5440117648614404,0.5103830189818734],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5461832319877317,0.49734436995822867,0.6866129703626853,0.5113989766921281],"dir":"ltr"},{"str":"سمیت","boundary":[0.8565190562452468,0.5174941684813951,0.8915049349406388,0.5315487752152945],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابی","boundary":[0.8115288091678481,0.5174941684813951,0.8519497980745917,0.5315487752152945],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.5200598277349857,0.5174941684813951,0.5440117648614404,0.5315487752152945],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.5469088526543733,0.5185101261916497,0.5938490278443572,0.5325647329255492],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5943178910547046,0.5185101261916497,0.7016097200603821,0.5325647329255492],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7021977304524806,0.5185101261916497,0.8094895594581581,0.5325647329255492],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.8681293960968558,0.538659924714816,0.8915392525004148,0.5527145314487155],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.8383778340872355,0.538659924714816,0.863434009723292,0.5527145314487155],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره","boundary":[0.8020953897712131,0.538659924714816,0.8337167652734477,0.5527145314487155],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.7629103438628346,0.538659924714816,0.7973826624262231,0.5527145314487155],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.5200598277349857,0.538659924714816,0.5440117648614404,0.5527145314487155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5459412986333412,0.5396758824250707,0.6532331276390188,0.5537304891589702],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6538211380311172,0.5396758824250707,0.7611129670367948,0.5537304891589702],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.8681293960968558,0.5598256809482371,0.8915392525004148,0.5738802876821366],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8550677564569146,0.5598256809482371,0.8634159829316297,0.5738802876821366],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.8248323861935625,0.5598256809482371,0.8505349514920854,0.5738802876821366],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7793583933488637,0.5598256809482371,0.8202553723317537,0.5738802876821366],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7474298504135292,0.5598256809482371,0.7748350425154659,0.5738802876821366],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.7082448045051509,0.5598256809482371,0.7426970460047285,0.5738802876821366],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.5200598277349857,0.5598256809482371,0.5440117648614404,0.5738802876821366],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5464251048713817,0.5608416386584918,0.707173046330061,0.5748962453923913],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.8681293960968558,0.5809914371816581,0.8915392525004148,0.5950460439155576],"dir":"rtl"},{"str":"سنتزهاي","boundary":[0.8134638567391719,0.5809914371816581,0.8633553603093644,0.5950460439155576],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.7672642452435229,0.5809914371816581,0.8087635361407413,0.5950460439155576],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.5200598277349857,0.5809914371816581,0.5440117648614404,0.5950460439155576],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5456994257496911,0.5820073948919128,0.6558938543320333,0.5960620016258122],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6586587851791054,0.5820073948919128,0.765950614184783,0.5960620016258122],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.8681293960968558,0.6021571934150792,0.8915392525004148,0.6162118001489787],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.8383778340872355,0.6021571934150792,0.863434009723292,0.6162118001489787],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.8093518907285657,0.6021571934150792,0.8336337646850674,0.6162118001489787],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.7573470175931557,0.6021571934150792,0.8045883487403039,0.6162118001489787],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.5200598277349857,0.6021571934150792,0.5440117648614404,0.6162118001489787],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5464251048713817,0.6031731511253339,0.6470111945642044,0.6172277578592333],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6482578097457468,0.6031731511253339,0.7555496387514243,0.6172277578592333],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.8497463010551944,0.6233229496485002,0.8915065937819551,0.6373775563823997],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8342658055901974,0.6233229496485002,0.8450873429842954,0.6373775563823997],"dir":"rtl"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.7839541676132018,0.6233229496485002,0.8295692565916635,0.6373775563823997],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7600077442861702,0.6233229496485002,0.7792014172894313,0.6373775563823997],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.7080029316215009,0.6233229496485002,0.7553245710238926,0.6373775563823997],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.5200598277349857,0.6233229496485002,0.5440117648614404,0.6373775563823997],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5464251048713817,0.6243389073587549,0.707173046330061,0.6383935140926543],"dir":"ltr"},{"str":"منشاء","boundary":[0.8608729556102435,0.6444887058819213,0.891530632049553,0.6585433126158208],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.814431410760204,0.6444887058819213,0.8561917034869647,0.6585433126158208],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.7728275110424612,0.6444887058819213,0.8097550908461005,0.6585433126158208],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.5200598277349857,0.6444887058819213,0.5440117648614404,0.6585433126158208],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5471507255380234,0.645504663592176,0.6633922281730358,0.6595592703260754],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6639801780943936,0.645504663592176,0.7712720071000712,0.6595592703260754],"dir":"ltr"},{"str":"محدودسازي","boundary":[0.8228972781514983,0.6656544621153423,0.8914510345177067,0.6797090688492418],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7764557937721991,0.6656544621153423,0.81821608649896,0.6797090688492418],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.7350937669381066,0.6656544621153423,0.7717745625206986,0.6797090688492418],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.5200598277349857,0.6656544621153423,0.5440117648614404,0.6797090688492418],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5461832319877317,0.6666704198255969,0.6266521037419898,0.6807250265594964],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396691484531,0.6666704198255969,0.7352314981541307,0.6807250265594964],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.8557933751078648,0.6868202183487634,0.8915221051642618,0.7008748250826627],"dir":"rtl"},{"str":"In","boundary":[0.7994346610625072,0.6860434516307439,0.8126269852326421,0.6973887365846145],"dir":"ltr"},{"str":"Vitro","boundary":[0.8168407497095893,0.6860434516307439,0.8510370691186612,0.6973887365846145],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7607333629371202,0.6868202183487634,0.7949246026071557,0.7008748250826627],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7367870020965207,0.6868202183487634,0.7559806750997817,0.7008748250826627],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.6847821289611107,0.6868202183487634,0.7321873499866058,0.7008748250826627],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.5200598277349857,0.6868202183487634,0.5440117648614404,0.7008748250826627],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.5454575508503496,0.687836176059018,0.5756333777581965,0.7018907827929175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5766604751347338,0.687836176059018,0.6839523041404114,0.7018907827929175],"dir":"ltr"},{"str":"فاکتورهاي","boundary":[0.8335401869392474,0.7079859745821844,0.891442438970006,0.7220405813160838],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.7822609929255281,0.7079859745821844,0.8289000121583479,0.7220405813160838],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.767506118127173,0.7079859745821844,0.7775848041602662,0.7220405813160838],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7268697724304621,0.7079859745821844,0.7625667918863183,0.7220405813160838],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.702923351119122,0.7079859745821844,0.7221170241223832,0.7220405813160838],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.6509185384544526,0.7079859745821844,0.6982401778568443,0.7220405813160838],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.5200598277349857,0.7079859745821844,0.5440117648614404,0.7220405813160838],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.5452156779666996,0.709001932292439,0.6491546373159497,0.7230565390263385],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.853374581769241,0.7291517308156054,0.8916414653928977,0.7432063375495048],"dir":"rtl"},{"str":"آنتیبیوتیکها","boundary":[0.7730694464125432,0.7291517308156054,0.8487269364823404,0.7432063375495048],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.5200598277349857,0.7291517308156054,0.5440117648614404,0.7432063375495048],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5471507255380234,0.73016768852586,0.6633922281730358,0.7442222952597596],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6639801780943936,0.73016768852586,0.7712720071000712,0.7442222952597596],"dir":"ltr"},{"str":"خطرات","boundary":[0.8514394737271765,0.7503174870490263,0.8915735242852509,0.7643720937829259],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8081424638238834,0.7503174870490263,0.8466101180856496,0.7643720937829259],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.7960483157185426,0.7503174870490263,0.8034567522647805,0.7643720937829259],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.7539606702334998,0.7503174870490263,0.7913041380550029,0.7643720937829259],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.5200598277349857,0.7503174870490263,0.5440117648614404,0.7643720937829259],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5456994257496911,0.7513334447592811,0.6429326457860863,0.7653880514931806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6436620374970999,0.7513334447592811,0.7509538665027776,0.7653880514931806],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.8461180808118884,0.7714832432824474,0.8915229221333394,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.8221716574848565,0.7714832432824474,0.8413653304881178,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبی","boundary":[0.7704087197195286,0.7714832432824474,0.8175720053749418,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7510580686411439,0.7714832432824474,0.7656741710955101,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7355775751918384,0.7714832432824474,0.7463991125859365,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6939736754740958,0.7714832432824474,0.7308351646309865,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.6506766655708025,0.7714832432824474,0.689427446982379,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6073795931810775,0.7714832432824474,0.6458472474428436,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.5660176288334167,0.7714832432824474,0.6026727252914036,0.7855378500163469],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.5200598277349857,0.7714832432824474,0.5440117648614404,0.7855378500163469],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.5452156779666996,0.7724992009927021,0.565332895905264,0.7865538077266017],"dir":"ltr"},{"str":"پنیسیلینها","boundary":[0.8257998777281628,0.7926489995158684,0.8915585105794569,0.806703606249768],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.5200598277349857,0.7926489995158684,0.5440117648614404,0.806703606249768],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.5459412986333412,0.7936649572261232,0.6062929524490348,0.8077195639600226],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6073795931810775,0.7936649572261232,0.7146714221867551,0.8077195639600226],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7152593721081129,0.7936649572261232,0.8225512011137905,0.8077195639600226],"dir":"ltr"},{"str":"سفالوسپورینها","boundary":[0.8088680824748338,0.8138147557492895,0.8914348124120024,0.827869362483189],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.5200598277349857,0.8138147557492895,0.5440117648614404,0.827869362483189],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5461832319877317,0.8148307134595442,0.697013945796044,0.8288853201934437],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.699537003759466,0.8148307134595442,0.8068288327651436,0.8288853201934437],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.8671619045622554,0.8349805119827105,0.8915192836979753,0.8490351187166101],"dir":"rtl"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.8170921374532185,0.8349805119827105,0.8624969807903607,0.8490351187166101],"dir":"rtl"},{"str":"بتالاکتام","boundary":[0.7662966912224908,0.8349805119827105,0.8123133214771713,0.8490351187166101],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.5200598277349857,0.8349805119827105,0.5440117648614404,0.8490351187166101],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5456994257496911,0.8359964696929653,0.6558938543320333,0.8500510764268647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6586587851791054,0.8359964696929653,0.765950614184783,0.8500510764268647],"dir":"ltr"},{"str":"تتراسیکلینها","boundary":[0.818785312140892,0.8561462682161316,0.8916243409442144,0.8702008749500311],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.5200598277349857,0.8561462682161316,0.5440117648614404,0.8702008749500311],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5464251048713817,0.8571622259263862,0.707173046330061,0.8712168326602857],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7077609962514189,0.8571622259263862,0.8150528252570964,0.8712168326602857],"dir":"ltr"},{"str":"کلیندامایسین","boundary":[0.8199947390455742,0.8773120244495526,0.8916694292967032,0.8913666311834522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8091099553584836,0.8773120244495526,0.8153137680760648,0.8913666311834522],"dir":"rtl"},{"str":"لینکومایسین","boundary":[0.7360613209591387,0.8773120244495526,0.8044826016424459,0.8913666311834522],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.5200598277349857,0.8773120244495526,0.5440117648614404,0.8913666311834522],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5461832319877317,0.8783279821598072,0.6266521037419898,0.8923825888937068],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396691484531,0.8783279821598072,0.7352314981541307,0.8923825888937068],"dir":"ltr"},{"str":"گلیکوپپتیدها","boundary":[0.8301403784567851,0.8984777806829737,0.8915636412119862,0.9109707643995929],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.826767431749195,0.8984777806829737,0.8300868396201568,0.9109707643995929],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپپتیدها","boundary":[0.771860019507861,0.8984777806829737,0.8225467569248621,0.9109707643995929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7621846627254526,0.8984777806829737,0.7676991628981796,0.9109707643995929],"dir":"rtl"},{"str":"لیپوگلیکوپپتیدها","boundary":[0.6792188006757405,0.8984777806829737,0.7579639879011201,0.9109707643995929],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.5200598277349857,0.8984777806829737,0.5440117648614404,0.9125323874168731],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.5459412986333412,0.8994937383932283,0.6764539302994089,0.9135483451271278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52006,0.11958,0.89169,0.91355],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/f2eb7cc73c4f0826fec239d6c28ab175.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/d9a9b3e6b843776c29aacbe272ce0a5d.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6918,"margin":[0.12023,0.10758,0.10834,0.10268]},"elements":[{"words":[{"str":"تب","boundary":[0.4743439640223283,0.1075783937389992,0.49181100953784845,0.1216330024560748],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.45184884048362894,0.1075783937389992,0.46953673370106935,0.1216330024560748],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.120227321607788,0.1075783937389992,0.1441792587342426,0.1216330024560748],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1475600922944756,0.10859439533517974,0.23473470336158858,0.12264900405225534],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.235363601492176,0.10859439533517974,0.3426554304978535,0.12264900405225534],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3432434106545817,0.10859439533517974,0.4505352396602592,0.12264900405225534],"dir":"ltr"},{"str":"دانگ","boundary":[0.46249168880063746,0.1287441529590156,0.49170381664555907,0.14279876167609118],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.120227321607788,0.1287441529590156,0.1441792587342426,0.14279876167609118],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.14562502859762105,0.12976015455519613,0.24285824863401637,0.14381476327227172],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.12976015455519613,0.352814533047562,0.14381476327227172],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3534024829689199,0.12976015455519613,0.4606943119745974,0.14381476327227172],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.4511232218326787,0.14990991217903196,0.4916743708242182,0.16396452089610755],"dir":"rtl"},{"str":"آنسفالیت","boundary":[0.3979089520279569,0.14990991217903196,0.4464267717319244,0.16396452089610755],"dir":"rtl"},{"str":"بونیاویروسی","boundary":[0.32703723606789414,0.14990991217903196,0.39309470697431226,0.16396452089610755],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.120227321607788,0.14990991217903196,0.1441792587342426,0.16396452089610755],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.14586690349696246,0.1509259137752125,0.21627716628193835,0.1649805224922881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21746425221781485,0.1509259137752125,0.32475608122349237,0.1649805224922881],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.4511232218326787,0.17107567139904833,0.4916743708242182,0.18513028011612392],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.42911184406127945,0.17107567139904833,0.4465788895767996,0.18513028011612392],"dir":"rtl"},{"str":"پشه","boundary":[0.40274659716025374,0.17107567139904833,0.4244900572675046,0.18513028011612392],"dir":"rtl"},{"str":"خاکی","boundary":[0.366947930862593,0.17107567139904833,0.39813343816524116,0.18513028011612392],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.120227321607788,0.17107567139904833,0.1441792587342426,0.18513028011612392],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1475600922944756,0.17209167299522887,0.25799639376046773,0.1861462817123045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2585843739171958,0.17209167299522887,0.3658762029228734,0.1861462817123045],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.4511232218326787,0.19224143061906473,0.4916743708242182,0.20629603933614032],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.42911184406127945,0.19224143061906473,0.4465788895767996,0.20629603933614032],"dir":"rtl"},{"str":"دره","boundary":[0.4068586256572918,0.19224143061906473,0.42448628768329943,0.20629603933614032],"dir":"rtl"},{"str":"ریفت","boundary":[0.37275313203161337,0.19224143061906473,0.40226641583369904,0.20629603933614032],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.120227321607788,0.19224143061906473,0.1441792587342426,0.20629603933614032],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.14707633040164464,0.19325743221524527,0.26331781892681766,0.20731204093232086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26608274977388985,0.19325743221524527,0.3733745787795674,0.20731204093232086],"dir":"ltr"},{"str":"تب","boundary":[0.4743439640223283,0.2134071898390811,0.49181100953784845,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.44072224639932017,0.2134071898390811,0.46966105104204187,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42862809829397935,0.2134071898390811,0.4360365348402172,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.38339598034862193,0.2134071898390811,0.4239471595755317,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"سندروم","boundary":[0.33792198750392305,0.2134071898390811,0.3786382729125148,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"ترومبوسیتوپنی","boundary":[0.25374669653383736,0.2134071898390811,0.33331434230833346,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.120227321607788,0.2134071898390811,0.1441792587342426,0.2274617985561567],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.14707633040164464,0.21442319143526165,0.25101528975089477,0.22847780015233723],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.4511232218326787,0.23457294905909748,0.4916743708242182,0.24862755777617307],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.120227321607788,0.23457294905909748,0.1441792587342426,0.24862755777617307],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.14707633040164464,0.23558895065527802,0.26331781892681766,0.2496435593723536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26608274977388985,0.23558895065527802,0.3733745787795674,0.2496435593723536],"dir":"ltr"},{"str":"Hearthland","boundary":[0.37517195560560745,0.23379618223147225,0.4468059517137105,0.24514146878622003],"dir":"ltr"},{"str":"تب","boundary":[0.4743439640223283,0.2557387082791138,0.49181100953784845,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"کنهاي","boundary":[0.43467517234664976,0.2557387082791138,0.46959121369855783,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"کلرادو","boundary":[0.39669952310758333,0.2557387082791138,0.43008768022518096,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.120227321607788,0.2557387082791138,0.1441792587342426,0.2697933169961894],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.146108790490452,0.2567547098752944,0.17963748705472626,0.27080931859237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.181423713036504,0.2567547098752944,0.2887155420421816,0.27080931859237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2893034919635394,0.2567547098752944,0.3965953209692169,0.27080931859237],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهاي","boundary":[0.43733589903966413,0.2769044674991302,0.49155457338981046,0.2909590762162058],"dir":"rtl"},{"str":"بونیاویروسی","boundary":[0.36646415284423123,0.2769044674991302,0.4325216257663407,0.2909590762162058],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.120227321607788,0.2769044674991302,0.1441792587342426,0.2909590762162058],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1475600922944756,0.27792046909531076,0.25799639376046773,0.29197507781238635],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2585843739171958,0.27792046909531076,0.3658762029228734,0.29197507781238635],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.4288699711776294,0.2980702267191466,0.4915880490773476,0.3121248354362222],"dir":"rtl"},{"str":"آرناویروس","boundary":[0.3667060579789429,0.2980702267191466,0.42412646047823893,0.3121248354362222],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.120227321607788,0.2980702267191466,0.1441792587342426,0.3121248354362222],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1475600922944756,0.29908622831532716,0.25799639376046773,0.31314083703240275],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2585843739171958,0.29908622831532716,0.3658762029228734,0.31314083703240275],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.4288699711776294,0.31923598593916297,0.4915880490773476,0.33329059465623856],"dir":"rtl"},{"str":"فیلوویروس","boundary":[0.36331968038391665,0.31923598593916297,0.4240929525396401,0.33329059465623856],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.120227321607788,0.31923598593916297,0.1441792587342426,0.33329059465623856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.14586690349696246,0.3202519875353435,0.25315873250264004,0.3343065962524191],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2556817743405313,0.3202519875353435,0.3629736033462089,0.3343065962524191],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.34955960775191713,0.49160897196274117,0.36784753234763],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42693796287741553,0.34955960775191713,0.4314052305215178,0.36784753234763],"dir":"ltr"},{"str":"39","boundary":[0.43153069787064385,0.34955960775191713,0.45371028985802886,0.36784753234763],"dir":"ltr"},{"str":"ارتومیکسوویروسها","boundary":[0.2893034919635394,0.34955960775191713,0.42304042275900977,0.36784753234763],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.120227321607788,0.34955960775191713,0.1520729313046341,0.36784753234763],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.43153069787064385,0.37426695991120557,0.4916743708242182,0.38832156862828116],"dir":"rtl"},{"str":"ارتومیکسوویروسها","boundary":[0.31832946555757957,0.37426695991120557,0.4269958675368272,0.38832156862828116],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.120227321607788,0.37426695991120557,0.1441792587342426,0.38832156862828116],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.14586690349696246,0.375282917764817,0.20621855731265612,0.38933752648189257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20730518191916797,0.375282917764817,0.31459701092484554,0.38933752648189257],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.3954327191312219,0.4918146499889037,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.3848472801369542,0.3954327191312219,0.425398459363864,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"آنفلوانزا","boundary":[0.341066461979929,0.3954327191312219,0.38017658228364526,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32461841249390005,0.3954327191312219,0.33644380307854527,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.2885778410615276,0.3954327191312219,0.3200586771170857,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.120227321607788,0.3954327191312219,0.1441792587342426,0.4094873278482975],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.146108790490452,0.3964486769848334,0.17963748705472626,0.41050328570190897],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.181423713036504,0.3964486769848334,0.2887155420421816,0.41050328570190897],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.4257562986124576,0.49160897196274117,0.44404422320817044],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4327431317953742,0.4257562986124576,0.4372103994394765,0.44404422320817044],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.43733589903966413,0.4257562986124576,0.4538465022623111,0.44404422320817044],"dir":"ltr"},{"str":"پارامیکسوویروسها","boundary":[0.29922071961390645,0.4257562986124576,0.4290790443264639,0.44404422320817044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28712657150856563,0.4257562986124576,0.29538187311988917,0.44404422320817044],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.23270290503453184,0.4257562986124576,0.28343643582310857,0.44404422320817044],"dir":"rtl"},{"str":"سرخجه","boundary":[0.17755358765848625,0.4257562986124576,0.22891410337956858,0.44404422320817044],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.120227321607788,0.4257562986124576,0.1520729313046341,0.44404422320817044],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.43830339258995576,0.4504636931032645,0.4916743708242182,0.4645183018203401],"dir":"rtl"},{"str":"پارامیکسوویروسها","boundary":[0.3282466629725763,0.4504636931032645,0.43367970956034346,0.4645183018203401],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.120227321607788,0.4504636931032645,0.1441792587342426,0.4645183018203401],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.14586690349696246,0.4514796509568759,0.21627716628193835,0.4655342596739515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21746425221781485,0.4514796509568759,0.32475608122349237,0.4655342596739515],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.4716294523232809,0.4918146499889037,0.4856840610403565],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.3848472801369542,0.4716294523232809,0.425398459363864,0.4856840610403565],"dir":"rtl"},{"str":"پاراآنفلوانزا","boundary":[0.32437653961025,0.4716294523232809,0.38011046874942683,0.4856840610403565],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.120227321607788,0.4716294523232809,0.1441792587342426,0.4856840610403565],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1473182032852947,0.4726454101768923,0.21437559641384318,0.4867000188939679],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21480355576017063,0.4726454101768923,0.3220953847658482,0.4867000188939679],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.4320144456536354,0.49279521154329725,0.4917328984881179,0.5062251709372115],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.3884755306156305,0.49279521154329725,0.4275415579075093,0.5062251709372115],"dir":"rtl"},{"str":"سنسیشیال","boundary":[0.3272791391869145,0.49279521154329725,0.38363062604577197,0.5062251709372115],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسی","boundary":[0.2876103172758658,0.49279521154329725,0.3227562503569157,0.5062251709372115],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.120227321607788,0.49279521154329725,0.1441792587342426,0.5068498202603728],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1473182032852947,0.49381116939690867,0.2838778626431317,0.5078657781139843],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.5139609707633136,0.4918146499889037,0.5280155794803892],"dir":"rtl"},{"str":"متاپنوموویروس","boundary":[0.3420339837498995,0.5139609707633136,0.4253694182089897,0.5280155794803892],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.3018814160715506,0.5139609707633136,0.3374838794282975,0.5280155794803892],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.120227321607788,0.5139609707633136,0.1441792587342426,0.5280155794803892],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1468344413924638,0.5149769286169251,0.1937746165824477,0.5290315373340007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19424351002816528,0.5149769286169251,0.30153533903384283,0.5290315373340007],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.53512672998333,0.4918146499889037,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.3848472801369542,0.53512672998333,0.425398459363864,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"اوریون","boundary":[0.3439690615565935,0.53512672998333,0.3803345293484661,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.120227321607788,0.53512672998333,0.1441792587342426,0.5491813387004056],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1475600922944756,0.5361426878369414,0.23473470336158858,0.5501972965540171],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.235363601492176,0.5361426878369414,0.3426554304978535,0.5501972965540171],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.5562924892033464,0.4918146499889037,0.5703470979204219],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.3848472801369542,0.5562924892033464,0.425398459363864,0.5703470979204219],"dir":"rtl"},{"str":"سرخک","boundary":[0.3393732872922553,0.5562924892033464,0.3801698809560908,0.5703470979204219],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.120227321607788,0.5562924892033464,0.1441792587342426,0.5703470979204219],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1468344413924638,0.5573084470569578,0.33781778334986534,0.5713630557740335],"dir":"ltr"},{"str":"ریندرپست","boundary":[0.435884599251332,0.5774582484233628,0.491817817111083,0.5915128571404383],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.120227321607788,0.5774582484233628,0.1441792587342426,0.5915128571404383],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.14586690349696246,0.5784742062769742,0.21627716628193835,0.5925288149940497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21746425221781485,0.5784742062769742,0.32475608122349237,0.5925288149940497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3253440633959119,0.5784742062769742,0.4326358924015894,0.5925288149940497],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.5986240076433791,0.4918146499889037,0.6126786163604547],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.3848472801369542,0.5986240076433791,0.425398459363864,0.6126786163604547],"dir":"rtl"},{"str":"نیپا","boundary":[0.363561583502937,0.5986240076433791,0.38017784380639535,0.6126786163604547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35267683206690814,0.5986240076433791,0.3588806447844894,0.6126786163604547],"dir":"rtl"},{"str":"هندرا","boundary":[0.3195388622268915,0.5986240076433791,0.34810852402986286,0.6126786163604547],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.120227321607788,0.5986240076433791,0.1441792587342426,0.6126786163604547],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.14659255238328292,0.5996399654969906,0.31725773761785997,0.6136945742140661],"dir":"ltr"},{"str":"سرخجه","boundary":[0.449430047145005,0.6197897668633955,0.4916721894032284,0.6338443755804711],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.42330667514332077,0.6197897668633955,0.44478913342102944,0.6338443755804711],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41024497301694773,0.6197897668633955,0.4185769544984889,0.6338443755804711],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.38412162923494236,0.6197897668633955,0.4054233939383525,0.6338443755804711],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.120227321607788,0.6197897668633955,0.1441792587342426,0.6338443755804711],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.14707633040164464,0.6208057247170069,0.2737187923444849,0.6348603334340825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624182007253667,0.6208057247170069,0.38353364907821424,0.6348603334340825],"dir":"ltr"},{"str":"سندروم","boundary":[0.45088134894902865,0.6409555260834119,0.4915976343576204,0.6550101348004874],"dir":"rtl"},{"str":"سرخجه","boundary":[0.4039560260806273,0.6409555260834119,0.4461981683388507,0.6550101348004874],"dir":"rtl"},{"str":"مادرزادي","boundary":[0.3495323596065935,0.6409555260834119,0.3992748250644971,0.6550101348004874],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.120227321607788,0.6409555260834119,0.1441792587342426,0.6550101348004874],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.14707633040164464,0.6419714839370233,0.34797685566420355,0.656026092654099],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.6712791055646475,0.49160897196274117,0.6895670301603605],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4298405322187097,0.6712791055646475,0.434307799862812,0.6895670301603605],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.4344332994629997,0.6712791055646475,0.4537392105097341,0.6895670301603605],"dir":"ltr"},{"str":"کوروناویروسها","boundary":[0.3197807653459118,0.6712791055646475,0.42610189430278955,0.6895670301603605],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.120227321607788,0.6712791055646475,0.15204680693244635,0.6895670301603605],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.43153069787064385,0.6959865000554545,0.4917467693519976,0.71004110877253],"dir":"rtl"},{"str":"کوروناویروسها","boundary":[0.341066461979929,0.6959865000554545,0.4266974570356397,0.71004110877253],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.120227321607788,0.6959865000554545,0.1441792587342426,0.71004110877253],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1468344413924638,0.6970024579090659,0.33781778334986534,0.7110570666261414],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.7171522592754709,0.4918146499889037,0.7312068679925464],"dir":"rtl"},{"str":"کوروناویروسی","boundary":[0.3480810578025699,0.7171522592754709,0.4254880301309575,0.7312068679925464],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3316330103322323,0.7171522592754709,0.34345840091687757,0.7312068679925464],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.29559246913523013,0.7171522592754709,0.3270733051907882,0.7312068679925464],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.120227321607788,0.7171522592754709,0.1441792587342426,0.7312068679925464],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.1475600922944756,0.7181682171290823,0.29403696519284017,0.7322228258461578],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.7474758387567064,0.49160897196274117,0.7657637633524192],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.41772169595876063,0.7474758387567064,0.4221889636028629,0.7657637633524192],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.4223391211222886,0.7474758387567064,0.44164503216902307,0.7657637633524192],"dir":"ltr"},{"str":"هاري،","boundary":[0.36114272969357264,0.7474758387567064,0.4020796209117497,0.7657637633524192],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.268743446231534,0.7474758387567064,0.34528194705101334,0.7657637633524192],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.1973879845041712,0.7474758387567064,0.2527455291699766,0.7657637633524192],"dir":"rtl"},{"str":"آهسته","boundary":[0.1441737288092888,0.7474758387567064,0.18147933229337102,0.7657637633524192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12046919449143807,0.7474758387567064,0.12872449610276157,0.7657637633524192],"dir":"rtl"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.4160501741859681,0.7728747498207261,0.4915049584414835,0.7911626744164388],"dir":"rtl"},{"str":"پریونی","boundary":[0.3659804070769311,0.7728747498207261,0.4123963135379677,0.7911626744164388],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.120227321607788,0.7728747498207261,0.15204680693244635,0.7911626744164388],"dir":"ltr"},{"str":"هاري","boundary":[0.4612822618959552,0.797582144311533,0.49179939888858815,0.8116367530286086],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.120227321607788,0.797582144311533,0.1441792587342426,0.8116367530286086],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.14562502859762105,0.7985981021651444,0.24285824863401637,0.8126527108822201],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24552270404188445,0.7985981021651444,0.352814533047562,0.8126527108822201],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3534024829689199,0.7985981021651444,0.4606943119745974,0.8126527108822201],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریزایی","boundary":[0.43685209280162357,0.8187479035315494,0.4916858732121071,0.832802512248625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.425967371600965,0.8187479035315494,0.43217118431854623,0.832802512248625],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبشناسی","boundary":[0.35920768413794024,0.8187479035315494,0.4213399398589258,0.832802512248625],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.120227321607788,0.8187479035315494,0.1441792587342426,0.832802512248625],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.14707633040164464,0.8197638613851608,0.3583778290818707,0.8338184701022364],"dir":"ltr"},{"str":"اپیدمیولوژي","boundary":[0.42669305273834696,0.8399136627515658,0.49170258535817934,0.8539682714686414],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.120227321607788,0.8399136627515658,0.1441792587342426,0.8539682714686414],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.14586690349696246,0.8409296206051772,0.20621855731265612,0.8549842293222528],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20730518191916797,0.8409296206051772,0.31459701092484554,0.8549842293222528],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31518499108157366,0.8409296206051772,0.4224768200872512,0.8549842293222528],"dir":"ltr"},{"str":"بیماري","boundary":[0.4535420131556112,0.8610794219715822,0.4915880490773476,0.8751340306886578],"dir":"rtl"},{"str":"بورنا","boundary":[0.42572549871731485,0.8610794219715822,0.4488341991637098,0.8751340306886578],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.120227321607788,0.8610794219715822,0.1441792587342426,0.8751340306886578],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.14586690349696246,0.8620953798251936,0.20621855731265612,0.8761499885422692],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20730518191916797,0.8620953798251936,0.31459701092484554,0.8761499885422692],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31518499108157366,0.8620953798251936,0.4224768200872512,0.8761499885422692],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.8822451811915984,0.4918146499889037,0.8962997899086742],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.38121902965827786,0.8822451811915984,0.4253283388509189,0.8962997899086742],"dir":"rtl"},{"str":"آهسته","boundary":[0.34251776176826126,0.8822451811915984,0.37656846199162003,0.8962997899086742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3316330103322323,0.8822451811915984,0.3378368230498136,0.8962997899086742],"dir":"rtl"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.26414767196719585,0.8822451811915984,0.3268657801022843,0.8962997899086742],"dir":"rtl"},{"str":"پریونی","boundary":[0.22278567738416477,0.8822451811915984,0.2594914291169035,0.8962997899086742],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.120227321607788,0.8822451811915984,0.1441792587342426,0.8962997899086742],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.14659255238328292,0.88326113904521,0.22035568482468623,0.8973157477622856],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12023,0.10758,0.49182,0.89732],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خصوصیات","boundary":[0.8313632060135331,0.1075783937389992,0.8915542433187392,0.1216330024560748],"dir":"rtl"},{"str":"هرپسویروسها","boundary":[0.7377544936311208,0.1075783937389992,0.8265634711014365,0.1216330024560748],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.5200598277349857,0.1075783937389992,0.5440117648614404,0.1216330024560748],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5461832319877317,0.10859439533517974,0.6266521037419898,0.12264900405225534],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396691484531,0.10859439533517974,0.7352314981541307,0.12264900405225534],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.8265255588655448,0.1287441529590156,0.8914521137844666,0.14279876167609118],"dir":"rtl"},{"str":"هرپس","boundary":[0.7856473402851842,0.1287441529590156,0.8219466716553685,0.14279876167609118],"dir":"rtl"},{"str":"سیمپلکس","boundary":[0.7244509186210978,0.1287441529590156,0.7808875449936576,0.14279876167609118],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.5200598277349857,0.1287441529590156,0.5440117648614404,0.14279876167609118],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.5452156779666996,0.12976015455519613,0.612273071095248,0.14381476327227172],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6148779670220802,0.12976015455519613,0.7221697960277578,0.14381476327227172],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.8509557279598766,0.14990991217903196,0.8914310886027369,0.16396452089610755],"dir":"rtl"},{"str":"واریسلا","boundary":[0.8049979893478777,0.14990991217903196,0.8462162013517428,0.16396452089610755],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7902431145495223,0.14671892594037364,0.8002816464549937,0.16077353465744923],"dir":"ltr"},{"str":"زوستر","boundary":[0.7534769244661996,0.14990991217903196,0.7858813054570611,0.16396452089610755],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.5200598277349857,0.14990991217903196,0.5440117648614404,0.16396452089610755],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5456994257496911,0.1509259137752125,0.6429326457860863,0.1649805224922881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6436620374970999,0.1509259137752125,0.7509538665027776,0.1649805224922881],"dir":"ltr"},{"str":"سیتومگالوویروس","boundary":[0.7972577426232248,0.17107567139904833,0.8913589407051131,0.18513028011612392],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.5200598277349857,0.17107567139904833,0.5440117648614404,0.18513028011612392],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5461832319877317,0.17209167299522887,0.6866129703626853,0.1861462817123045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6893779012097575,0.17209167299522887,0.7966697302154351,0.1861462817123045],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.8509557279598766,0.19224143061906473,0.8914310886027369,0.20629603933614032],"dir":"rtl"},{"str":"ابشتنبار","boundary":[0.8008859628665308,0.19224143061906473,0.8464122771751981,0.20629603933614032],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.5200598277349857,0.19224143061906473,0.5440117648614404,0.20629603933614032],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.5469088526543733,0.19325743221524527,0.583790418875075,0.20731204093232086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.584158850991428,0.19325743221524527,0.6914506799971055,0.20731204093232086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6920386299184633,0.19325743221524527,0.7993304589241409,0.20731204093232086],"dir":"ltr"},{"str":"هرپس","boundary":[0.8555515022242147,0.2134071898390811,0.8916299858924788,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.8103193822631658,0.2134071898390811,0.8507947429060262,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.7704087197195286,0.2134071898390811,0.8057644290905988,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"تیپ","boundary":[0.7435596948001412,0.2134071898390811,0.7658251585664765,0.2274617985561567],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.5200598277349857,0.2134071898390811,0.5440117648614404,0.2274617985561567],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.5466669797707232,0.21442319143526165,0.727733124313128,0.22847780015233723],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7307399280438502,0.2134071898390811,0.7387506765044163,0.2274617985561567],"dir":"ltr"},{"str":"هرپس","boundary":[0.8555515022242147,0.23457294905909748,0.8916299858924788,0.24862755777617307],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.8103193822631658,0.23457294905909748,0.8507947429060262,0.24862755777617307],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.7704087197195286,0.23457294905909748,0.8057644290905988,0.24862755777617307],"dir":"rtl"},{"str":"تیپ","boundary":[0.7435596948001412,0.23457294905909748,0.7658251585664765,0.24862755777617307],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.5200598277349857,0.23457294905909748,0.5440117648614404,0.24862755777617307],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.5466669797707232,0.23558895065527802,0.727733124313128,0.2496435593723536],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7307399280438502,0.23457294905909748,0.7387506765044163,0.24862755777617307],"dir":"ltr"},{"str":"هرپس","boundary":[0.8555515022242147,0.2557387082791138,0.8916299858924788,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.8103193822631658,0.2557387082791138,0.8507947429060262,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.7704087197195286,0.2557387082791138,0.8057644290905988,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"تیپ","boundary":[0.7435596948001412,0.2557387082791138,0.7658251585664765,0.2697933169961894],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.5200598277349857,0.2557387082791138,0.5440117648614404,0.2697933169961894],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.5466669797707232,0.2567547098752944,0.727733124313128,0.27080931859237],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7307399280438502,0.2557387082791138,0.7387506765044163,0.2697933169961894],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.28606233009186804,0.8914414780899391,0.30435025468758087],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704992399836,0.28606233009186804,0.8312377668840859,0.30435025468758087],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.8313632060135331,0.28606233009186804,0.853542798000918,0.30435025468758087],"dir":"ltr"},{"str":"پاکسویروسها","boundary":[0.7205808254941417,0.28606233009186804,0.8231087377523066,0.30435025468758087],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.5200598277349857,0.28606233009186804,0.5462364486670939,0.30435025468758087],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.8313632060135331,0.3107696822511564,0.8914712656178285,0.324824290968232],"dir":"rtl"},{"str":"پاکسویروسها","boundary":[0.7413827763608588,0.3107696822511564,0.8267183593054492,0.324824290968232],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.5200598277349857,0.3107696822511564,0.5440117648614404,0.324824290968232],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5469088526543733,0.31178568384733696,0.7378921643764046,0.32584029256441255],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.3319354414711728,0.891647216586842,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"پاکس","boundary":[0.7926619078881462,0.3319354414711728,0.8252670595171172,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.7474298504135292,0.3319354414711728,0.7879809994050687,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7309818009275003,0.3319354414711728,0.7428071915121456,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6951831023787778,0.3319354414711728,0.7264230136686047,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"واکسینا","boundary":[0.6509185384544526,0.3319354414711728,0.6904502770981986,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6397918818837119,0.3319354414711728,0.6459956946012931,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"واریولا","boundary":[0.5989136633033513,0.3319354414711728,0.6350724552268591,0.3459900501882484],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.5200598277349857,0.3319354414711728,0.5440117648614404,0.3459900501882484],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.5456994257496911,0.33295144306735336,0.5959924705961025,0.34700605178442895],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.35310120069118917,0.891647216586842,0.36715580940826475],"dir":"rtl"},{"str":"آبله","boundary":[0.8066911640355512,0.35310120069118917,0.8252825251244842,0.36715580940826475],"dir":"rtl"},{"str":"میمون","boundary":[0.7660548183388406,0.35310120069118917,0.8020915119256364,0.36715580940826475],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.5200598277349857,0.35310120069118917,0.5440117648614404,0.36715580940826475],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5456994257496911,0.3541172022873697,0.6558938543320333,0.3681718110044453],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6586587851791054,0.3541172022873697,0.765950614184783,0.3681718110044453],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.37426695991120557,0.891647216586842,0.38832156862828116],"dir":"rtl"},{"str":"آبله","boundary":[0.8066911640355512,0.37426695991120557,0.8252825251244842,0.38832156862828116],"dir":"rtl"},{"str":"گاوي","boundary":[0.7721018923915111,0.37426695991120557,0.802067471642347,0.38832156862828116],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.5200598277349857,0.37426695991120557,0.5440117648614404,0.38832156862828116],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5464251048713817,0.375282917764817,0.5531308441842365,0.38933752648189257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5534396724743439,0.375282917764817,0.6607315014800215,0.38933752648189257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6613195118721197,0.375282917764817,0.7686113408777973,0.38933752648189257],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.3954327191312219,0.891647216586842,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"بوفالوپاکس","boundary":[0.7633940916458262,0.3954327191312219,0.825131062864475,0.4094873278482975],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.5200598277349857,0.3954327191312219,0.5440117648614404,0.4094873278482975],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5459412986333412,0.3964486769848334,0.6532331276390188,0.41050328570190897],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6538211380311172,0.3964486769848334,0.7611129670367948,0.41050328570190897],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.4165984783512383,0.891647216586842,0.4306530870683139],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.7846797862641521,0.4165984783512383,0.8251551469070124,0.4306530870683139],"dir":"rtl"},{"str":"ارف","boundary":[0.7585564444978379,0.4165984783512383,0.7801593651584122,0.4306530870683139],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.5200598277349857,0.4165984783512383,0.5440117648614404,0.4306530870683139],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5464251048713817,0.4176144362048497,0.6470111945642044,0.4316690449219253],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6482578097457468,0.4176144362048497,0.7555496387514243,0.4316690449219253],"dir":"ltr"},{"str":"مولوسکوم","boundary":[0.8369265342989033,0.43776423757125466,0.8915160708008564,0.45181884628833024],"dir":"rtl"},{"str":"کونتاجیوزوم","boundary":[0.7670223723598728,0.43776423757125466,0.8323552945185089,0.45181884628833024],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.5200598277349857,0.43776423757125466,0.5440117648614404,0.45181884628833024],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5456994257496911,0.4387801954248661,0.6558938543320333,0.4528348041419417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6586587851791054,0.4387801954248661,0.765950614184783,0.4528348041419417],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.45892999679127106,0.891647216586842,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"تاناپاکس","boundary":[0.7771814124231494,0.45892999679127106,0.825286057314168,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7662966912224908,0.45892999679127106,0.772500503940072,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"تومور","boundary":[0.7324331007158327,0.45892999679127106,0.761725536815998,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"میمون","boundary":[0.6920386299184633,0.45892999679127106,0.7278334486059177,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"یاباپاکس","boundary":[0.6385825174654617,0.45892999679127106,0.6872091660155648,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"ویروس","boundary":[0.5935922703880628,0.45892999679127106,0.6339015464959523,0.47298460550834664],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.5200598277349857,0.45892999679127106,0.5440117648614404,0.47298460550834664],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.5469088526543733,0.45994595464488247,0.5938490278443572,0.47400056336195806],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.48925357627250676,0.8914414780899391,0.5075415008682196],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704992399836,0.48925357627250676,0.8312377668840859,0.5075415008682196],"dir":"ltr"},{"str":"35","boundary":[0.8313632060135331,0.48925357627250676,0.853542798000918,0.5075415008682196],"dir":"ltr"},{"str":"هپاتیت","boundary":[0.7747626190845256,0.48925357627250676,0.8231488374750081,0.5075415008682196],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.5200598277349857,0.48925357627250676,0.551879313059644,0.5075415008682196],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.8313632060135331,0.5139609707633136,0.8914712656178285,0.5280155794803892],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.7614590440745025,0.5139609707633136,0.8266064466953444,0.5280155794803892],"dir":"rtl"},{"str":"هپاتیت","boundary":[0.7179200988011274,0.5139609707633136,0.7568495255305453,0.5280155794803892],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.5200598277349857,0.5139609707633136,0.5440117648614404,0.5280155794803892],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.5459412986333412,0.5149769286169251,0.6062929524490348,0.5290315373340007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6073795931810775,0.5149769286169251,0.7146714221867551,0.5290315373340007],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.8299119062252007,0.53512672998333,0.891647216586842,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.7677479910108228,0.53512672998333,0.8251187643792871,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"هپاتیت","boundary":[0.7246928539911798,0.53512672998333,0.763160508252946,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7080029316215009,0.53512672998333,0.7198283222061461,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6722042330727783,0.53512672998333,0.7034441443626053,0.5491813387004056],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.5200598277349857,0.53512672998333,0.5440117648614404,0.5491813387004056],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.5464251048713817,0.5361426878369414,0.5631894531535189,0.5501972965540171],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5635987730083609,0.5361426878369414,0.6708906020140385,0.5501972965540171],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.5654503094645656,0.8914414780899391,0.5837382340602786],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704992399836,0.5654503094645656,0.8312377668840859,0.5837382340602786],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.8313632060135331,0.5654503094645656,0.853542798000918,0.5837382340602786],"dir":"ltr"},{"str":"پیکورنا","boundary":[0.7752463648518255,0.5654503094645656,0.8230539659553763,0.5837382340602786],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.7075191233677687,0.5654503094645656,0.7716152334603957,0.5837382340602786],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.5200598277349857,0.5654503094645656,0.5461319511783428,0.5837382340602786],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.8313632060135331,0.5901577039553726,0.8914712656178285,0.6042123126724481],"dir":"rtl"},{"str":"پیکورناویروسها","boundary":[0.7370288749801708,0.5901577039553726,0.8265793871502094,0.6042123126724481],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.5200598277349857,0.5901577039553726,0.5440117648614404,0.6042123126724481],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5461832319877317,0.591173661808984,0.6266521037419898,0.6052282705260597],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396691484531,0.591173661808984,0.7352314981541307,0.6052282705260597],"dir":"ltr"},{"str":"پولیومیلیت","boundary":[0.8335401869392474,0.611323463175389,0.891442438970006,0.6253780718924645],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.5200598277349857,0.611323463175389,0.5440117648614404,0.6253780718924645],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.5459412986333412,0.6123394210290004,0.616351561418317,0.6263940297460759],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6175386937150947,0.6123394210290004,0.7248305227207723,0.6263940297460759],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7254184726421299,0.6123394210290004,0.8327103016478075,0.6263940297460759],"dir":"ltr"},{"str":"کوکساکی","boundary":[0.8376521529498535,0.6324892223954053,0.8916594546012893,0.6465438311124809],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.7803258848834639,0.6324892223954053,0.832895393631665,0.6465438311124809],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.5200598277349857,0.6324892223954053,0.5440117648614404,0.6465438311124809],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.5464251048713817,0.6335051802490168,0.5631894531535189,0.6475597889660923],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5635987730083609,0.6335051802490168,0.6708906020140385,0.6475597889660923],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6714785519353963,0.6335051802490168,0.7787703809410739,0.6475597889660923],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.8671619045622554,0.6536549816154217,0.8915192836979753,0.6677095903324973],"dir":"rtl"},{"str":"انتروویروسها","boundary":[0.7863729589361342,0.6536549816154217,0.8625119924804635,0.6677095903324973],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.5200598277349857,0.6536549816154217,0.5440117648614404,0.6677095903324973],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.5459412986333412,0.6546709394690331,0.6764539302994089,0.6687255481861087],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6789769277920904,0.6546709394690331,0.786268756797768,0.6687255481861087],"dir":"ltr"},{"str":"انتروویروسها","boundary":[0.8153989647812361,0.6748207408354381,0.8915379358391334,0.6888753495525137],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7989509152952072,0.6748207408354381,0.8107763058798525,0.6888753495525137],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7609752983072023,0.6748207408354381,0.7942831471695561,0.6888753495525137],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.5200598277349857,0.6748207408354381,0.5440117648614404,0.6888753495525137],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.5452156779666996,0.6758366986890495,0.6491546373159497,0.6898913074061251],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6511604113381027,0.6758366986890495,0.7584522403437803,0.6898913074061251],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.7051443203166737,0.8914414780899391,0.7234322449123867],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8136665821502066,0.7051443203166737,0.8181338497943088,0.7234322449123867],"dir":"ltr"},{"str":"37","boundary":[0.81830150388716,0.7051443203166737,0.8433286524430079,0.7234322449123867],"dir":"ltr"},{"str":"رئوویروسها،","boundary":[0.7089704251717923,0.7051443203166737,0.7999802271454365,0.7234322449123867],"dir":"rtl"},{"str":"روتاویروسها","boundary":[0.6056864184934038,0.7051443203166737,0.6949925477471928,0.7234322449123867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.583675042737696,0.7051443203166737,0.5919303443490195,0.7234322449123867],"dir":"rtl"},{"str":"کالیسی","boundary":[0.5203017006186359,0.7051443203166737,0.5697812615422013,0.7234322449123867],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.8274931128865769,0.7305432313806933,0.8915562805709325,0.7488311559764061],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.5200598277349857,0.7305432313806933,0.5490317564911812,0.7488311559764061],"dir":"ltr"},{"str":"روتاویروسها","boundary":[0.8192690579081922,0.7552506258715003,0.8914930640093875,0.7693052345885759],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.5200598277349857,0.7552506258715003,0.5440117648614404,0.7693052345885759],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5464251048713817,0.7562665837251117,0.707173046330061,0.7703211924421873],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7077609962514189,0.7562665837251117,0.8150528252570964,0.7703211924421873],"dir":"ltr"},{"str":"رئوویروسها","boundary":[0.8233810843895388,0.7764163850915166,0.891529446537113,0.7904709938085923],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.5200598277349857,0.7764163850915166,0.5440117648614404,0.7904709938085923],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.5459412986333412,0.7774323429451281,0.6062929524490348,0.7914869516622037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6073795931810775,0.7774323429451281,0.7146714221867551,0.7914869516622037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7152593721081129,0.7774323429451281,0.8225512011137905,0.7914869516622037],"dir":"ltr"},{"str":"اوربیویروسها","boundary":[0.8161245834321862,0.797582144311533,0.8915609197431325,0.8116367530286086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8052398622315275,0.797582144311533,0.8114436749491087,0.8116367530286086],"dir":"rtl"},{"str":"کولتیویروسها","boundary":[0.7150174992244628,0.797582144311533,0.8006944527245797,0.8116367530286086],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.5200598277349857,0.797582144311533,0.5440117648614404,0.8116367530286086],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.5459412986333412,0.7985981021651444,0.6062929524490348,0.8126527108822201],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6073795931810775,0.7985981021651444,0.7146714221867551,0.8126527108822201],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.8279057237927687,0.8914414780899391,0.8461936483884814],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8182796099963778,0.8279057237927687,0.8227468776404802,0.8461936483884814],"dir":"ltr"},{"str":"38","boundary":[0.8228972781514983,0.8279057237927687,0.847924426707346,0.8461936483884814],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريهاي","boundary":[0.7334005942661241,0.8279057237927687,0.80885540875701,0.8461936483884814],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.6688178877288138,0.8279057237927687,0.724201556766807,0.8461936483884814],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.6201993599373686,0.8279057237927687,0.659333669474592,0.8461936483884814],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.5689202284100813,0.8279057237927687,0.6108237213992042,0.8461936483884814],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5203017006186359,0.8279057237927687,0.5595927563889856,0.8461936483884814],"dir":"rtl"},{"str":"بندپایان","boundary":[0.840071006759218,0.8533046348567883,0.891457646852488,0.8715925594525011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8279768586538772,0.8533046348567883,0.8362321602652006,0.8715925594525011],"dir":"rtl"},{"str":"جوندگان","boundary":[0.7631522167464847,0.8533046348567883,0.8241526258048404,0.8715925594525011],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.5200598277349857,0.8533046348567883,0.551879313059644,0.8715925594525011],"dir":"ltr"},{"str":"توگاویروس","boundary":[0.8294281584422092,0.8780120293475953,0.8915265168094549,0.8920666380646709],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8185434372415505,0.8780120293475953,0.8247472499591318,0.8920666380646709],"dir":"rtl"},{"str":"فلاویویروس","boundary":[0.7452528694878149,0.8780120293475953,0.8137758882745623,0.8920666380646709],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.5200598277349857,0.8780120293475953,0.5440117648614404,0.8920666380646709],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.5464251048713817,0.8790279872012067,0.6369525855949222,0.8930825959182823],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6380987092117297,0.8790279872012067,0.7453905382174073,0.8930825959182823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52006,0.10758,0.89166,0.89308],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/f2659ff3258a99925f3928d51d4185bb.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/24ace3ea31cd52ca254a247421c72079.jpg"},"info":{"width":496.10769999999997,"height":708.6919,"margin":[0.12023,0.12027,0.10837,0.60713]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.12026951010022834,0.49160897196274117,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4298405322187097,0.12026951010022834,0.434307799862812,0.1385574321154228],"dir":"ltr"},{"str":"44","boundary":[0.4344332994629997,0.12026951010022834,0.4537392105097341,0.1385574321154228],"dir":"ltr"},{"str":"ایدز","boundary":[0.39960212469993917,0.12026951010022834,0.4260138649817368,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3877498797136187,0.12026951010022834,0.39600518132494217,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":"لنتیویروسها","boundary":[0.2895453950825597,0.12026951010022834,0.3840008763347153,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.120227321607788,0.12026951010022834,0.15492048787309695,0.1385574321154228],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.43153069787064385,0.14497685877318475,0.49172173517584994,0.15903146550708422],"dir":"rtl"},{"str":"لنتیویروسها","boundary":[0.35049988137656407,0.14497685877318475,0.42684100222028404,0.15903146550708422],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.120227321607788,0.14497685877318475,0.1441792587342426,0.15903146550708422],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.14707633040164464,0.14599286022600233,0.34797685566420355,0.1600474669599018],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.1661426150066058,0.4918146499889037,0.18019722174050526],"dir":"rtl"},{"str":"HIV","boundary":[0.39669952310758333,0.1653658482885863,0.4253369147643748,0.17671113324245694],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.380251505872616,0.1661426150066058,0.39207689645726124,0.18019722174050526],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.3444528073238936,0.1661426150066058,0.3756927186137204,0.18019722174050526],"dir":"rtl"},{"str":"279","boundary":[0.120227321607788,0.1661426150066058,0.1441792587342426,0.18019722174050526],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1475600922944756,0.16715861645942337,0.23473470336158858,0.18121322319332284],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.235363601492176,0.16715861645942337,0.3426554304978535,0.18121322319332284],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.19646623254054407,0.49160897196274117,0.21475415455573854],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4298076543125616,0.19646623254054407,0.4342749219566639,0.21475415455573854],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.4344332994629997,0.19646623254054407,0.4537392105097341,0.21475415455573854],"dir":"ltr"},{"str":"قارچشناسی","boundary":[0.3471135360325994,0.19646623254054407,0.4260479361138721,0.21475415455573854],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.2936573913285362,0.19646623254054407,0.34316307662428946,0.21475415455573854],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.120227321607788,0.19646623254054407,0.1520729313046341,0.21475415455573854],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوزهاي","boundary":[0.43153069787064385,0.2211735812135005,0.4917393822042069,0.23522818794739994],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.385814803922616,0.2211735812135005,0.4268179954288152,0.23522818794739994],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.120227321607788,0.2211735812135005,0.1441792587342426,0.23522818794739994],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.14707633040164464,0.2221895826663181,0.2737187923444849,0.23624418940021755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624182007253667,0.2221895826663181,0.38353364907821424,0.23624418940021755],"dir":"ltr"},{"str":"مایکوزهاي","boundary":[0.43153069787064385,0.24233933744692154,0.4917393822042069,0.256393944180821],"dir":"rtl"},{"str":"جلدي","boundary":[0.39403882664993917,0.24233933744692154,0.4268964834585314,0.256393944180821],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.120227321607788,0.24233933744692154,0.1441792587342426,0.256393944180821],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1473182032852947,0.24335533889973915,0.2838778626431317,0.25740994563363856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28446584481555115,0.24335533889973915,0.3917576738212287,0.25740994563363856],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45741216876899915,0.2726629549808598,0.49160897196274117,0.29095087699605426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4298405322187097,0.2726629549808598,0.434307799862812,0.29095087699605426],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.4344332994629997,0.2726629549808598,0.4537392105097341,0.29095087699605426],"dir":"ltr"},{"str":"انگلشناسی","boundary":[0.3466297580142377,0.2726629549808598,0.42606055341813887,0.29095087699605426],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.29317364556123604,0.2726629549808598,0.34265361429665375,0.29095087699605426],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.120227321607788,0.2726629549808598,0.1520729313046341,0.29095087699605426],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.43007939808231166,0.2973703036538162,0.4918146499889037,0.3114249103877157],"dir":"rtl"},{"str":"کرمی","boundary":[0.39403882664993917,0.2973703036538162,0.425544620871335,0.3114249103877157],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.36380345638658707,0.2973703036538162,0.3894217898093499,0.3114249103877157],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3529187351859284,0.2973703036538162,0.35912254790350967,0.3114249103877157],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.3219577160362559,0.2973703036538162,0.348198438437158,0.3114249103877157],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.120227321607788,0.2973703036538162,0.1441792587342426,0.3114249103877157],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1473182032852947,0.29838630510663383,0.21437559641384318,0.3124409118405333],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21480355576017063,0.29838630510663383,0.3220953847658482,0.3124409118405333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12023,0.12027,0.49181,0.31244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8572446748961972,0.12026951010022834,0.8914414780899391,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8267704992399836,0.12026951010022834,0.8312377668840859,0.1385574321154228],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.8313632060135331,0.12026951010022834,0.8535166736287302,0.1385574321154228],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.7442853154667828,0.12026951010022834,0.8231034204359257,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":"سرطانی","boundary":[0.6874428556541252,0.12026951010022834,0.7406059530561611,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6477740639784467,0.12026951010022834,0.6836950757365791,0.1385574321154228],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.5200598277349857,0.12026951010022834,0.5490317564911812,0.1385574321154228],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.8330563786855154,0.14497685877318475,0.891433725540589,0.15840681627206402],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.8069330369192013,0.14497685877318475,0.8284461095073253,0.15840681627206402],"dir":"rtl"},{"str":"سرطانزایی","boundary":[0.7464622963924971,0.14497685877318475,0.8022766627785296,0.15840681627206402],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.6908292030137811,0.14497685877318475,0.7419894086463711,0.15840681627206402],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.5200598277349857,0.14497685877318475,0.5440117648614404,0.15903146550708422],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5461832319877317,0.14599286022600233,0.6866129703626853,0.1600474669599018],"dir":"ltr"},{"str":"سرطانزایی","boundary":[0.8340239327065475,0.1661426150066058,0.8914865167181442,0.18019722174050526],"dir":"rtl"},{"str":"چندمرحلهاي","boundary":[0.7602496171698203,0.1661426150066058,0.8293378297166121,0.18019722174050526],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.5200598277349857,0.1661426150066058,0.5440117648614404,0.18019722174050526],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.5452156779666996,0.16715861645942337,0.6491546373159497,0.18121322319332284],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6511604113381027,0.16715861645942337,0.7584522403437803,0.18121322319332284],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.8504719821925764,0.18730837124002686,0.8915641326402515,0.2013629779739263],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.8001602817291489,0.18730837124002686,0.8458405112207492,0.2013629779739263],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.767506118127173,0.18730837124002686,0.7956744760484469,0.2013629779739263],"dir":"rtl"},{"str":"سرطان","boundary":[0.7229996188327658,0.18730837124002686,0.7627923593060538,0.2013629779739263],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.5200598277349857,0.18730837124002686,0.5440117648614404,0.2013629779739263],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.5452156779666996,0.18832437269284444,0.612273071095248,0.20237897942674388],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6148779670220802,0.18832437269284444,0.7221697960277578,0.20237897942674388],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.8265255588655448,0.20847412747344787,0.8915069394378479,0.22252873420734734],"dir":"rtl"},{"str":"تومور","boundary":[0.7926619078881462,0.20847412747344787,0.8219543439883115,0.22252873420734734],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.7537187973498497,0.20769736075542838,0.7878989099724716,0.21904264570929904],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.7392057954351444,0.20847412747344787,0.753701435506645,0.22252873420734734],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.5200598277349857,0.20847412747344787,0.5440117648614404,0.22252873420734734],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5469088526543733,0.20949012892626548,0.7378921643764046,0.22354473566016492],"dir":"ltr"},{"str":"ویروس","boundary":[0.8509557279598766,0.2296398837068689,0.8914310886027369,0.24369449044076835],"dir":"rtl"},{"str":"هپاتیت","boundary":[0.8079005909402334,0.2296398837068689,0.8463682452019995,0.24369449044076835],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.5200598277349857,0.2296398837068689,0.5440117648614404,0.24369449044076835],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.5466669797707232,0.23065588515968652,0.5734899370221426,0.24471049189358596],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5739997484417195,0.23065588515968652,0.6812915774473971,0.24471049189358596],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.681879527368755,0.23065588515968652,0.7891713563744326,0.24471049189358596],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.7921781601051546,0.22886311698884942,0.8029718798807194,0.24020840194272008],"dir":"ltr"},{"str":"رتروویروسها","boundary":[0.8163664563158363,0.25080563994029,0.8915025847875372,0.2648602466741894],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.5200598277349857,0.25080563994029,0.5440117648614404,0.2648602466741894],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5464251048713817,0.25182164139310753,0.707173046330061,0.265876248127007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7077609962514189,0.25182164139310753,0.8150528252570964,0.265876248127007],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسهاي","boundary":[0.8265255588655448,0.271971396173711,0.8914521137844666,0.28602600290761043],"dir":"rtl"},{"str":"تومور","boundary":[0.7926619078881462,0.271971396173711,0.8219543439883115,0.28602600290761043],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.7529931162124677,0.2711946294556915,0.7879349477982303,0.28253991440956217],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.7382382414141123,0.271971396173711,0.7529547291875334,0.28602600290761043],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.5200598277349857,0.271971396173711,0.5440117648614404,0.28602600290761043],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5461832319877317,0.27298739762652857,0.6266521037419898,0.28704200436042804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6279396691484531,0.27298739762652857,0.7352314981541307,0.28704200436042804],"dir":"ltr"},{"str":"پولیوماویروسها","boundary":[0.8037885624431954,0.29313715240713206,0.8914126246053026,0.3071917591410315],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.5200598277349857,0.29313715240713206,0.5440117648614404,0.3071917591410315],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.5454575508503496,0.2941531538599496,0.5856919867274788,0.3082077605938491],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5868195151980105,0.2941531538599496,0.694111344203688,0.3082077605938491],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6946993566114779,0.2941531538599496,0.8019911856171554,0.3082077605938491],"dir":"ltr"},{"str":"همانندسازي","boundary":[0.824590511294221,0.3143029086405531,0.8915073649760928,0.3283575153744525],"dir":"rtl"},{"str":"پولیوماویروس","boundary":[0.7442853154667828,0.3143029086405531,0.8198152295235491,0.3283575153744525],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.5200598277349857,0.3143029086405531,0.5440117648614404,0.3283575153744525],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.5456994257496911,0.31531891009337065,0.6328740368168041,0.3293735168272701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6332610620637416,0.31531891009337065,0.7405528910694191,0.3293735168272701],"dir":"ltr"},{"str":"آدنوویروسها","boundary":[0.818785312140892,0.33546866487397414,0.8914519617638469,0.34952327160787355],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.5200598277349857,0.33546866487397414,0.5440117648614404,0.34952327160787355],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5464251048713817,0.3364846663267917,0.707173046330061,0.35053927306069116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7077609962514189,0.3364846663267917,0.8150528252570964,0.35053927306069116],"dir":"ltr"},{"str":"هرپس","boundary":[0.8555515022242147,0.3566344211073952,0.8916299858924788,0.3706890278412946],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.798225234157825,0.3566344211073952,0.8507947429060262,0.3706890278412946],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.5200598277349857,0.3566344211073952,0.5440117648614404,0.3706890278412946],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5461832319877317,0.35765042256021273,0.6866129703626853,0.3717050292941122],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6893779012097575,0.35765042256021273,0.7966697302154351,0.3717050292941122],"dir":"ltr"},{"str":"پاکس","boundary":[0.8589378475681793,0.37780017734081617,0.8915429991971503,0.39185478407471563],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.801853516887563,0.37780017734081617,0.8541810902656823,0.39185478407471563],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.5200598277349857,0.37780017734081617,0.5440117648614404,0.39185478407471563],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.5469088526543733,0.37881613505107087,0.583790418875075,0.3928707417849703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.584158850991428,0.37881613505107087,0.6914506799971055,0.3928707417849703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6920386299184633,0.37881613505107087,0.7993304589241409,0.3928707417849703],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52006,0.12027,0.89163,0.39287],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/3e18e9a631592b9fb1aeb1006238f461.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/130979364df1dad1bcc4743d3cb0fbb2.jpg"},"info":{"width":496.007,"height":708.7716,"margin":[0.10304,0.07703,0.09674,0.11363]},"elements":[{"words":[{"str":"كربوهيدرات","boundary":[0.40586475594094434,0.08496200151078281,0.4860131973943916,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"احاطه","boundary":[0.35758442925200656,0.08496200151078281,0.4007910049656558,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3191106980345036,0.08496200151078281,0.3525726612729256,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27759979193842027,0.08495274606093137,0.314030306023907,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2740069999012111,0.08496200151078281,0.27778132163457375,0.100453592878157],"dir":"ltr"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.22272713893150703,0.08496200151078281,0.26890447110625454,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2084489130193727,0.08496200151078281,0.21763125117185847,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.16840347011231696,0.08496200151078281,0.20336187997346813,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.1032106401724169,0.08496200151078281,0.16333414649390027,0.100453592878157],"dir":"rtl"},{"str":"محافظت","boundary":[0.4320082982699841,0.1089120017647434,0.48609731717495924,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4070822790807388,0.1089120017647434,0.4263191446894903,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.385078315427,0.1089120017647434,0.40647573118927754,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37248248512621795,0.1089120017647434,0.37934488827778634,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.33037832127369166,0.1089120017647434,0.36691508385970356,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31791531167906906,0.1089120017647434,0.32477771483063744,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.28803065279320655,0.1089120017647434,0.3123368420203747,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.23795724657111691,0.1089120017647434,0.2824521831345122,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22319201140306488,0.1089120017647434,0.2323743495555506,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1992400107256551,0.1089120017647434,0.21760911438749858,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.15412524420018267,0.1089120017647434,0.19368367785132068,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.10321064017241696,0.1089120017647434,0.14855120189836035,0.1244035931321176],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.44433848715844737,0.132862002018704,0.48607739406903533,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.38979345049565833,0.132862002018704,0.4390256589120718,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38604126554665563,0.132862002018704,0.38981558728001825,0.14835359338607818],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.3493938190388442,0.132862002018704,0.380956446179187,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"سلول،","boundary":[0.30680264593040013,0.132862002018704,0.3440809907924686,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.24971187906622283,0.132862002018704,0.30151195446838447,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.21790131994104922,0.132862002018704,0.24451416209851878,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي،","boundary":[0.1535496878068253,0.132862002018704,0.212725739757705,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"ماشين","boundary":[0.10323277695677681,0.132862002018704,0.14833426141163328,0.14835359338607818],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمي","boundary":[0.44495831712052436,0.1569049518208688,0.48607960774747117,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.40006491843865094,0.1569049518208688,0.43898581270022385,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38494549472084055,0.1569049518208688,0.3941278328733263,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.35083271002223754,0.1569049518208688,0.3790261185830038,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردهاي","boundary":[0.2729333658597559,0.1569049518208688,0.3449376843471966,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.22418816669926026,0.1569049518208688,0.2671025368593588,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2038665986568738,0.1569049518208688,0.2183639787341711,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.15994721848683588,0.1569049518208688,0.19804905172709256,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.1032106401724169,0.1569049518208688,0.15414738098454256,0.172396543188243],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.4462865241821182,0.18085495207482938,0.4861548728142948,0.19634654344220356],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.40057406447892857,0.18085495207482938,0.44121720056370156,0.19634654344220356],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39675327162721497,0.18086869416043191,0.40052759336057764,0.1963602855278061],"dir":"ltr"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.41440060321729333,0.20363978148955175,0.4573061186636479,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4000116933833595,0.20363978148955175,0.40919403153584527,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.31294772049587993,0.20363978148955175,0.3948250448078354,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.25959807018852543,0.20363978148955175,0.3077035162810201,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.21326578052325867,0.20363978148955175,0.25449554139356895,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيدها","boundary":[0.14550508359761047,0.20363978148955175,0.20819645690484204,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.10315741511712533,0.20363978148955175,0.1404800335479136,0.21913137285692594],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.4369137129113095,0.2262420132945507,0.48605737419028344,0.24173360466192487],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.41539675851348845,0.2262420132945507,0.4315610384530861,0.24173360466192487],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.36532335229139884,0.2262420132945507,0.4100728618749329,0.24173360466192487],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولهاي","boundary":[0.2868041781668402,0.2262420132945507,0.3600238061156393,0.24173360466192487],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.2432445509841595,0.22521596586086406,0.2814776807585377,0.23791399157182652],"dir":"ltr"},{"str":"حلقوي","boundary":[0.19691286614906647,0.22624396032515975,0.23806514827411712,0.24173555169253394],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.1632870907063812,0.22624396032515975,0.1917151491813624,0.24173555169253394],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.1152724054297621,0.22624396032515975,0.15808937373867707,0.24173555169253394],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10316358438489782,0.22624396032515975,0.11002598753646624,0.24173555169253394],"dir":"rtl"},{"str":"تكرشتهاي","boundary":[0.4163548095087366,0.2488461921301587,0.4860015604618483,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3725682500448581,0.2488461921301587,0.41121907553724024,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36045942899999384,0.2488461921301587,0.3673218321515622,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3432812843367129,0.2488461921301587,0.3552617120322898,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.2975466878491634,0.2488461921301587,0.338043721157161,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.2195145229805224,0.2488461921301587,0.2923224067402274,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"ميلهاي","boundary":[0.16647478765420629,0.2488461921301587,0.21427474612253447,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.12279891211212725,0.2488461921301587,0.16137447253768575,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.10318572116925749,0.2488461921301587,0.11768310124655479,0.2643377834975329],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.45571401210063545,0.2713709659783208,0.4860856802424157,0.286862557345695],"dir":"rtl"},{"str":"بازهاي","boundary":[0.4092710385135691,0.2713709659783208,0.4506446884822188,0.286862557345695],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.3665470446989657,0.2713709659783208,0.4041264498283288,0.286862557345695],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.31054098026842336,0.2713709659783208,0.36147772108054904,0.286862557345695],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30675998524214376,0.2713648427081447,0.31053430697550644,0.28685643407551886],"dir":"ltr"},{"str":"پريونها","boundary":[0.42857370964522684,0.3116592226034099,0.4860363865832539,0.3257963578949481],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4538484739126664,0.3348544069062587,0.486115050795654,0.3503459982736329],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.4105489237047057,0.3348544069062587,0.44805970480255314,0.3503459982736329],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.3591473104210222,0.3348544069062587,0.40480664184174814,0.3503459982736329],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.3178843443741721,0.3348544069062587,0.3534692252327084,0.3503459982736329],"dir":"rtl"},{"str":"(PrPc","boundary":[0.2686474182824033,0.3319264207432973,0.30619527546990266,0.34652443815292544],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.30614688905600124,0.333826412441963,0.3121891424919407,0.34652443815292544],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.22813199813712307,0.3348544069062587,0.26297972407647474,0.3503459982736329],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.1775599941129863,0.333826412441963,0.216742102430006,0.34652443815292544],"dir":"ltr"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.103162011826446,0.3348544069062587,0.17185466737364594,0.3503459982736329],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.4403273744120547,0.3574566387112576,0.48602876572306447,0.3729482300786318],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.41212511113754446,0.3574566387112576,0.43515179422871053,0.3729482300786318],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.3498321999487911,0.3574566387112576,0.4069938045229201,0.3729482300786318],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.3095339380291004,0.35452890650881047,0.3410334934789227,0.3691269239184386],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3460800149997884,0.3574566387112576,0.3498543367331511,0.3729482300786318],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.2746351160366688,0.35745689267177183,0.3044135183576038,0.37294848403914604],"dir":"rtl"},{"str":"سيالوگليكوپروتئين","boundary":[0.15292707562594882,0.35745689267177183,0.26952594620640435,0.37294848403914604],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.1329375593489608,0.35745689267177183,0.14992532766674663,0.37294848403914604],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.10316358438489777,0.35745689267177183,0.12775533813030862,0.37294848403914604],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.43587945331416694,0.38005912447677076,0.48609232127772395,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"33000","boundary":[0.3248413429649179,0.38005912447677076,0.3690042277629147,0.395550715844145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.373940730675172,0.3765417465540027,0.38131227986701804,0.3920333379213769],"dir":"ltr"},{"str":"35000","boundary":[0.38653656097595396,0.38005912447677076,0.43069944577395075,0.395550715844145],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3127546587044135,0.38005912447677076,0.31961706185598193,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.24114216130014302,0.38005912447677076,0.3075746511641974,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.20315543933855781,0.38005912447677076,0.23605512825423844,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1899619158600585,0.38005912447677076,0.1980684062926532,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"مارپيچ","boundary":[0.1469058702800566,0.38005912447677076,0.18488816488476983,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"آلفاي","boundary":[0.10322999473797756,0.38005912447677076,0.141823264591024,0.395550715844145],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.448475283614949,0.40258389832493285,0.48605468874431207,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4235492644257037,0.40258389832493285,0.44278613003445516,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3963652932317486,0.40258389832493285,0.42298256274609014,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3744720134998094,0.40258389832493285,0.39063629343940703,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35680685958061065,0.40258389832493285,0.36878728727618754,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئازها","boundary":[0.2993397673823151,0.40258389832493285,0.3511575522119647,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.2502182428877011,0.40258389832493285,0.2936594685155652,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.21369254869386917,0.40258389832493285,0.24468404679772657,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20122953909924654,0.40258389832493285,0.20809194225081495,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1825903666682123,0.40258389832493285,0.19564664208368024,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"دترجنتها","boundary":[0.10325213152233727,0.40258389832493285,0.17705838425667378,0.41807548969230707],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.4446013463519667,0.4251861301299318,0.4861255264542636,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41121907553724024,0.4251861301299318,0.4392907317840271,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4074668905882376,0.4251861301299318,0.41124121232160027,0.440677721497306],"dir":"ltr"},{"str":"وقوع","boundary":[0.37296671216333627,0.4251861301299318,0.4023112335108173,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3445430810452271,0.4251861301299318,0.36756976413639314,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.3111608102305007,0.4251861301299318,0.33931879993629116,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.2526090155985701,0.4251861301299318,0.3059675206196686,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23434616850165407,0.4251861301299318,0.24740244391712202,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.18354224839568786,0.4251861301299318,0.2292015798164138,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"پريون،","boundary":[0.1386709864981743,0.4251861301299318,0.17836224085547167,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.11761890457191117,0.4251861301299318,0.1334334233186224,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.10322999473797737,0.4251861301299318,0.11241233289046312,0.440677721497306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47687677794869815,0.4477883619349307,0.4860591161011839,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.43937706524303066,0.4477883619349307,0.4716436421260182,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.39534700115119326,0.4477883619349307,0.4341195789575548,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.38095809131725944,0.4477883619349307,0.39008287383040946,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.3382562342870159,0.4477883619349307,0.37576701538486335,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.30958909854094785,0.4477883619349307,0.3330806541036717,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.27583050239210316,0.4477883619349307,0.3042718429377003,0.4632799533023049],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.23913170580253912,0.4448541960661234,0.2706312612523613,0.45945221347575155],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.22195416596943185,0.4477821822290847,0.2339345936650087,0.46327377359645894],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.17743709262167665,0.4477821822290847,0.21676087635859972,0.46327377359645894],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.14139840768376252,0.4477821822290847,0.17227922186582043,0.46327377359645894],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.10316818109421842,0.4477821822290847,0.13612985300610678,0.46327377359645894],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.44418534415844935,0.4703069560772468,0.4860282939555289,0.48579854744462103],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.4099397387536869,0.4703069560772468,0.438381079299284,0.48579854744462103],"dir":"rtl"},{"str":"PrPSc","boundary":[0.36602507625900443,0.4673720283268968,0.40434469674823137,0.481970045736525],"dir":"ltr"},{"str":"تغيير","boundary":[0.3345809232530993,0.4703000144898582,0.36273891295888977,0.4857916058572324],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2851052102087269,0.4703000144898582,0.3288917696726054,0.4857916058572324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2813530252597242,0.4703000144898582,0.28512734699308684,0.4857916058572324],"dir":"ltr"},{"str":"هنگامي","boundary":[0.22923196648434396,0.4703000144898582,0.2763169068178473,0.4857916058572324],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.20091901928803424,0.4703000144898582,0.22347197519389847,0.4857916058572324],"dir":"rtl"},{"str":"PrPSc","boundary":[0.15699576820488423,0.4673720283268968,0.19531296937341616,0.481970045736525],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.13822752501476793,0.4703000144898582,0.15128380043023587,0.4857916058572324],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.10316285858868927,0.4703000144898582,0.13259149971673787,0.4857916058572324],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.46602902781613975,0.4929022462948571,0.48597427052440795,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.42430118929773164,0.4929022462948571,0.4603265921650299,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"يابد","boundary":[0.3974492698691752,0.4929022462948571,0.41867401871344556,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.38691216051386373,0.4929022462948571,0.39187080021048093,0.5083938376622313],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.3757330844121152,0.4929022462948571,0.386867886945144,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3554115163697287,0.4929022462948571,0.37017896521621674,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3267443806236606,0.4929022462948571,0.34977106371482664,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.29300792125917585,0.4929022462948571,0.3211659109649663,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.23410193807748686,0.4929022462948571,0.28746044309858537,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"خودبخودي","boundary":[0.16129405431778188,0.4929022462948571,0.2285987334856162,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.14655095593408968,0.4929022462948571,0.1556757384472397,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.12985982052672648,0.4929022462948571,0.14099462305975527,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.10311858501996951,0.4929022462948571,0.12428577822490412,0.5083938376622313],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.4454196815770746,0.5155044780998561,0.48591892856350827,0.5309960694672303],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.44044997348827747,0.5155044780998561,0.4454196815770746,0.5309960694672303],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.4161327158689294,0.5155044780998561,0.43536958147768084,0.5309960694672303],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.3886831032626557,0.5155044780998561,0.4156567750051916,0.5309960694672303],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.3517510841580865,0.5125769998579232,0.3832506396079087,0.5271750172675513],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.33822865403109226,0.5155049860208845,0.3513380577290239,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3234634188630402,0.5155049860208845,0.33264575701552596,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.28970482271419556,0.5155049860208845,0.3178982312749618,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.24908382341378238,0.5155049860208845,0.28414848983986113,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23155149020074306,0.5155049860208845,0.24353191789631992,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.20469957077218662,0.5155049860208845,0.22599515732640865,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.15739326259508427,0.5155049860208845,0.19923621239216374,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13355194583947394,0.5155049860208845,0.15192104950131743,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.1031802776976937,0.5155049860208845,0.12801332239262744,0.5309965773882588],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.4590733598517762,0.5380142682776792,0.4860492452727481,0.5535058596450534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45532117490277346,0.5380142682776792,0.45909549663613614,0.5535058596450534],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.4057237095444217,0.5380142682776792,0.450223073464689,0.5535058596450534],"dir":"rtl"},{"str":"پرويونها","boundary":[0.3446704582798226,0.5380142682776792,0.4004197360117901,0.5535058596450534],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3312334301733645,0.5380142682776792,0.33933992060595913,0.5535058596450534],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.28357293344650375,0.5380142682776792,0.32593167031916886,0.5535058596450534],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2690512029064106,0.5380142682776792,0.27823354105889636,0.5535058596450534],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.2322366418215872,0.5350948321186966,0.26373619727140946,0.5496928495283248],"dir":"ltr"},{"str":"موجود","boundary":[0.18932587644932436,0.538022818281658,0.22696947825333116,0.5535144096490322],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.170930208646249,0.538022818281658,0.18398648406171692,0.5535144096490322],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.12676732384825218,0.538022818281658,0.1656882181098251,0.5535144096490322],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10316951172060077,0.538022818281658,0.12153861538244425,0.5535144096490322],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.45073916295536165,0.560625050086657,0.4860473340093992,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":"سوبسترا،","boundary":[0.3931613868352665,0.560625050086657,0.4454617535639619,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.34972901592114636,0.560625050086657,0.38783084916140304,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.2827209696637347,0.560625050086657,0.3444892390631584,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27896878471473197,0.560625050086657,0.28274310644809464,0.5761166414540312],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.19198229057251218,0.560625050086657,0.2739038884531873,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":"پريوني","boundary":[0.14020435195471045,0.560625050086657,0.18679785567542406,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.10319164850496075,0.560625050086657,0.13497121613203053,0.5761166414540312],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.443256929841716,0.5832272818916558,0.4861358811468387,0.5987188732590301],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.41930492916430623,0.5832272818916558,0.438258443933251,0.5987188732590301],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.38384180061974943,0.5832272818916558,0.4141736225496818,0.5987188732590301],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.3505702137268225,0.5832272818916558,0.37875034021697285,0.5987188732590301],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3468512339543596,0.5832272818916558,0.35057021372682245,0.5987188732590301],"dir":"ltr"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.394340563742044,0.6234380805599082,0.4860667127681666,0.6375752158514464],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.4468420002137067,0.646717777278322,0.4860019717463665,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.41489862038237363,0.646717777278322,0.44141848804553163,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3833315658851589,0.646717777278322,0.4094352620023508,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"تمايز","boundary":[0.3483775833808797,0.646717777278322,0.37788591693262397,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها،","boundary":[0.2618891668867576,0.646717777278322,0.3429717806401926,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.22560697732088456,0.646717777278322,0.2564390905773507,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتاً","boundary":[0.190520174110446,0.646717777278322,0.22015025997616966,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.13582017995713766,0.646717777278322,0.18501918319701127,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.10316842302628787,0.646717777278322,0.13036346261242274,0.6622093686456962],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48106546883410917,0.6692425511264841,0.48602410853072636,0.6847341424938583],"dir":"ltr"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.4406658373772951,0.6692425511264841,0.48106546883410917,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42215948565242023,0.6692425511264841,0.4352157610678881,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.38539028683062937,0.6692425511264841,0.41681123855106883,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3568338350063608,0.6692425511264841,0.37986051809752686,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرومتر","boundary":[0.2899586094551085,0.6692425511264841,0.3514213912303657,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"قطر","boundary":[0.25438479698875216,0.6692425511264841,0.2844996784319576,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.24943722568431495,0.6692425511264841,0.2544069337731121,0.6847341424938583],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23747229373778997,0.6692425511264841,0.24433469688935838,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.20081377883779866,0.6692425511264841,0.23200450800089517,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.15290977748297907,0.6692425511264841,0.19535706149308377,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"غشاي","boundary":[0.10319055981064783,0.6692425511264841,0.14758588084442356,0.6847341424938583],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.45268611128471975,0.6918447829314831,0.4861170830250379,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.42776009209547444,0.6918447829314831,0.44699695770422593,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4005539841171596,0.6918447829314831,0.4271712536315011,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39680179916815683,0.6918447829314831,0.4005761209015195,0.7073363742988573],"dir":"ltr"},{"str":"تقريباً","boundary":[0.35929101807030944,0.6918447829314831,0.39166385151822447,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.3280781521228531,0.6918447829314831,0.3536151465604315,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.2798199622182751,0.6918447829314831,0.3224155626835911,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.262021987592917,0.6918447829314831,0.2792576878955337,0.7073363742988573],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.21711588747739446,0.6908102419294876,0.25629799579441415,0.70350826764045],"dir":"ltr"},{"str":"حلقوي","boundary":[0.1640016370736703,0.6918382363937832,0.21152931309437165,0.7073298277611575],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14392357365924272,0.6918382363937832,0.15842095373654003,0.7073298277611575],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.10316975365267023,0.6918382363937832,0.13828754836121265,0.7073298277611575],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.45470188928785277,0.7144404681987822,0.4861228410082922,0.7299320595661564],"dir":"rtl"},{"str":"ميليمتر","boundary":[0.38793734765839993,0.7144404681987822,0.43570852830706014,0.7299320595661564],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.35466576076547307,0.7144404681987822,0.3828458872556234,0.7299320595661564],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35090472513492754,0.7144404399809473,0.35467904686829016,0.7299320313483215],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.44900382454279875,0.7506154629449742,0.486118357200604,0.7661070543123484],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.34921120064837796,0.7506154629449742,0.4442222791210609,0.7661070543123484],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.45517998737921034,0.7736973289420739,0.4860121006356765,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.40692179747463236,0.7736973289420739,0.4497387657835474,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.34376555169584294,0.7736973289420739,0.40144958438086553,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي،","boundary":[0.26792492847883187,0.7736973289420739,0.3383619626335918,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.22219033199128235,0.7736973289420739,0.26244386067132114,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.15759519522909957,0.7736973289420739,0.2168797174233428,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.10316084248811004,0.7736973289420739,0.1523133584808279,0.7891889203094481],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.4544716102796935,0.796222102790236,0.48603423742003626,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.43317602372547154,0.796222102790236,0.4489905424721828,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41854360926357886,0.796222102790236,0.4277259474160647,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.37245482422627096,0.796222102790236,0.41315330227194375,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.3198356878027929,0.796222102790236,0.367009175273736,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31608350285379017,0.796222102790236,0.31985782458715284,0.8117136941576102],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.275694939789156,0.796222102790236,0.31097211934508967,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.21811716366906092,0.796222102790236,0.27025814555036504,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.1812151441411107,0.796222102790236,0.21277777128145348,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.10320511605682961,0.796222102790236,0.17594216210658295,0.8117136941576102],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.44006947482596015,0.8188228108321496,0.48605421697677653,0.8343144021995238],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3982441780055521,0.8188228108321496,0.4349890828153635,0.8343159259626091],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38396595209341783,0.8188243345952348,0.3931482902459036,0.8343159259626091],"dir":"rtl"},{"str":"468","boundary":[0.3523635351920437,0.8188228108321496,0.37886126607084175,0.8343144021995238],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3341892352325673,0.8188228108321496,0.3472455106480352,0.8343144021995238],"dir":"rtl"},{"str":"مايكوپلاسما","boundary":[0.24699244163892844,0.8188228108321496,0.3291243389710226,0.8343144021995238],"dir":"rtl"},{"str":"ژنيتاليوم","boundary":[0.18432320511605682,0.8188228108321496,0.24194082744799972,0.8343144021995238],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.16169941150024097,0.8188228108321496,0.17920296689361245,0.8343144021995238],"dir":"rtl"},{"str":"7825","boundary":[0.12129978004342679,0.8188228108321496,0.15663008788182423,0.8343144021995238],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1031476168683103,0.8188228108321496,0.11620389228377823,0.8343144021995238],"dir":"rtl"},{"str":"استرپتومايسس","boundary":[0.3968584717554389,0.8414250426371485,0.48599887501587685,0.8569166340045227],"dir":"rtl"},{"str":"كوئليكالر","boundary":[0.33806317249554946,0.8414250426371485,0.3911405403552773,0.8569166340045227],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.33227555256276625,0.8381049427629436,0.337936762989232,0.8480094028174943],"dir":"ltr"},{"str":"متغير","boundary":[0.29627303646924336,0.841420979268921,0.32673325174846324,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.2639754680881519,0.841420979268921,0.29059273760249343,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25137963778736994,0.841420979268921,0.2582420409389383,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"اكثر","boundary":[0.2222254927853841,0.841420979268921,0.2457568945599558,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.19632545508430327,0.841420979268921,0.2165783990951741,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.15242821169862517,0.841420979268921,0.19066729300191324,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.10319600328221172,0.841420979268921,0.14688294721647072,0.8569125706362952],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.10304491670480458,0.8739754186812437,0.10806500714707656,0.8810016595746429],"dir":"ltr"},{"str":"Streptomyces","boundary":[0.11210608153213465,0.8751135288372517,0.19999529879100397,0.8863724449676385],"dir":"ltr"},{"str":"coelicolor","boundary":[0.20400158465505527,0.8751135288372517,0.2685501857836684,0.8863724449676385],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10304,0.08495,0.48615,0.88637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8888411252260554,0.07703422195528149,0.9031564151312381,0.08406046284868073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8808581774047545,0.07703422195528149,0.8825640041370384,0.08406046284868073],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8825559719923308,0.07703422195528149,0.8865720443461484,0.08406046284868073],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.8682788347745094,0.07703422195528149,0.8786794581528085,0.08406046284868073],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.8241221192442849,0.07703422195528149,0.8659615610263567,0.08406046284868073],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6935913001227806,0.08306768556506773,0.7624447921097889,0.11125730264340439],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6610436949478535,0.08306768556506773,0.683641722798267,0.11125730264340439],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7965392020677128,0.13199741130464315,0.8484300745755605,0.16018702838297982],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبشناسی","boundary":[0.5750704727957467,0.13199741130464315,0.7868232585427223,0.16018702838297982],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8599293961577157,0.20491115312658553,0.9030794323467211,0.21904828841812377],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.8201113693959964,0.2292914864957907,0.9031243107456144,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7752401074984827,0.2292914864957907,0.8146568657297174,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگاني","boundary":[0.7041146193501301,0.2292914864957907,0.769781176475332,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6693820046894499,0.2292914864957907,0.6824914083873816,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.635866913168564,0.2292914864957907,0.6639385694153509,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6142171380645837,0.2292914864957907,0.6303814180041813,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"گروهي","boundary":[0.5657154435320468,0.2292914864957907,0.6087759164689208,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5202464884568161,0.2292914864957907,0.5604136836778512,0.2447830778631649],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8962176340253262,0.2532414867497513,0.9030800371768947,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.8469854256089127,0.2532414867497513,0.8911128915519336,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8327071996967784,0.2532414867497513,0.8418895378492642,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.7280666200275399,0.2532414867497513,0.8276312350430537,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپي","boundary":[0.6326349426520189,0.2532414867497513,0.723006151122867,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.592611636529323,0.2532414867497513,0.6275501232845503,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5806134994062583,0.2532414867497513,0.5874759025578267,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.5202464884568161,0.2532414867497513,0.5755397484309696,0.2687330781171255],"dir":"rtl"},{"str":"تكسلولي","boundary":[0.8219708592822277,0.2772844365519161,0.9030955329259465,0.2927760279192903],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7971555240147818,0.2772844365519161,0.8167842107067036,0.2927760279192903],"dir":"rtl"},{"str":"دستههاي","boundary":[0.7136998469779658,0.2772844365519161,0.7920662772904414,0.2927760279192903],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.6605937012985703,0.2772844365519161,0.7086283096811133,0.2927760279192903],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5990313039936935,0.2772844365519161,0.6555155229664096,0.2927760279192903],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.5240318785823586,0.2772844365519161,0.593919920484993,0.2927760279192903],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5202531415887277,0.2772890360590069,0.5240274633220903,0.2927806274263811],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.8024683522611575,0.30124682443540346,0.9030911055690747,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.7551620440840552,0.30124682443540346,0.7971333872304222,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7158471150608761,0.30124682443540346,0.7498447884808076,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6728132062652339,0.30124682443540346,0.7106892443050197,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.6203047537635556,0.30124682443540346,0.6675999935484781,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.5646528778827715,0.30124682443540346,0.6151136778311593,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.5202464884568161,0.30124682443540346,0.5594396651660157,0.3167384158027776],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8981656710489972,0.325196824689364,0.9031243107456144,0.3406884160567382],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.8646063059593915,0.325196824689364,0.8981700984058691,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"كربن،","boundary":[0.8239410330902586,0.325196824689364,0.8594816403800751,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن،","boundary":[0.7682891572094748,0.325196824689364,0.818871709471842,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"سولفور،","boundary":[0.7184371188309842,0.325196824689364,0.7632198335910582,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.6598853241990535,0.325196824689364,0.7134076414244153,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6478871870759886,0.325196824689364,0.6547495902275571,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.5963527530861459,0.325196824689364,0.6428532823125479,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5914715921347882,0.325196824689364,0.5964413002235853,0.3406884160567382],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.5354544593120659,0.325196824689364,0.5863912001241915,0.3406884160567382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5316269730064294,0.32520306083087985,0.535401294739792,0.340694652198254],"dir":"ltr"},{"str":"بيش","boundary":[0.841176797908094,0.34924437399861963,0.869398984288528,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8266550673680009,0.34924437399861963,0.8358374055204866,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.8036770852024265,0.34924437399861963,0.8213422391216253,0.36473596536599384],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.7641186515512886,0.34924437399861963,0.798355402242307,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.7124735336396464,0.34924437399861963,0.7587836865205531,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6942106865427304,0.34924437399861963,0.7072669619581983,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6653000461687034,0.34924437399861963,0.6890240379672063,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6489630993110985,0.34924437399861963,0.6600801924166394,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبها","boundary":[0.5742071785277226,0.34924437399861963,0.6437521002727785,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5239965242426016,0.34924437399861963,0.5690493077718664,0.36473596536599384],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5202487666504708,0.34924437399861963,0.5240230883838335,0.36473596536599384],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.8329197773418523,0.3731943742525802,0.9031199479039613,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7897309110556912,0.3731943742525802,0.8273745128596979,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7710917386246567,0.3731943742525802,0.7841480140401247,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.7390376748715242,0.3731943742525802,0.765615098174018,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6993685572985867,0.3731943742525802,0.7334702736050098,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6818362240855476,0.3731943742525802,0.6938166517811244,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6357474390482395,0.3731943742525802,0.6762444723562372,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.5879762583995793,0.3731943742525802,0.6301800377817252,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"كيلوگرم","boundary":[0.5202155614739311,0.3731943742525802,0.5680841439737748,0.3886859656199544],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.8785780039394605,0.3971609948113044,0.9031697576848714,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.8345258030632633,0.3971609948113044,0.8735197487132239,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8225276659401983,0.3971609948113044,0.8293900690917667,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7834341047606183,0.3971609948113044,0.8173388036862382,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7334713824603283,0.3971609948113044,0.7783382170009698,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.6966800468541774,0.3971609948113044,0.7283511442378837,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"مقداري","boundary":[0.6361802151985758,0.3971609948113044,0.6915420992042451,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6219019892864416,0.3971609948113044,0.6310843274389274,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.5921280143223786,0.3971609948113044,0.6167197680677894,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.552645950561182,0.39714437450654066,0.5870586907039619,0.4126525861786786],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5383677246490476,0.39714437450654066,0.5475500628015334,0.41263596587391493],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5202155614739311,0.39714437450654066,0.533271836889399,0.41263596587391493],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.8330869120798698,0.42120394461346916,0.903264945857619,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"مدفوع","boundary":[0.7898980457937087,0.42120394461346916,0.8275416475977154,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7723657125806692,0.42120394461346916,0.7843461402762462,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7262769275433613,0.42120394461346916,0.7667739608513588,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"سالانه","boundary":[0.6827338727074416,0.42120394461346916,0.7208534153751861,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.6488645926367974,0.42120394461346916,0.6773147878961384,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.5812367164173088,0.42120394461346916,0.6433813111508507,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5774845314683059,0.42120394461346916,0.5812588532016686,0.4366955359808434],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.5346609221240829,0.42120394461346916,0.572459481418609,0.4366955359808434],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.5203826962119487,0.42120394461346916,0.529237409955908,0.4366955359808434],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.8690149130959847,0.44515394486742965,0.9032516637870032,0.46064553623480387],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8547366871838502,0.44515394486742965,0.863919025336336,0.46064553623480387],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.8103333219087635,0.44412992911785687,0.8495154302257831,0.4568279548288193],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7922363192454944,0.44515792358215256,0.8052925946609624,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.7611341372198377,0.44515792358215256,0.7871847050545658,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7449300110683922,0.44515792358215256,0.7560471041739331,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.730651785156258,0.44515792358215256,0.7398341233087437,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.6995496031306009,0.44515792358215256,0.7256001709653291,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.6458236274891281,0.44515792358215256,0.6944669974415684,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.6044499775204786,0.44515792358215256,0.6407410218000955,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5743218140066573,0.44515792358215256,0.5994382095413976,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5411830478198898,0.44515792358215256,0.5692547040666767,0.4606495149495268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5374309233539044,0.44515792358215256,0.5412052450872671,0.4606495149495268],"dir":"ltr"},{"str":"شاخه","boundary":[0.8425066581721627,0.46911415997762884,0.8744456106466238,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.8045199362105776,0.46911415997762884,0.8371229922158355,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":"زيست","boundary":[0.7618180791803341,0.46911415997762884,0.7991406976111223,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي،","boundary":[0.7100401405625324,0.46911415997762884,0.7563812849415431,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتها","boundary":[0.6341995173455212,0.46911415997762884,0.7045280812569178,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6239059126181686,0.46911415997762884,0.6288645523147858,0.48460575134500306],"dir":"ltr"},{"str":"ارگانيسمهايي","boundary":[0.5417563058585865,0.46911415997762884,0.6238970579044245,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5202393514607655,0.46911415997762884,0.5364036314003632,0.48460575134500306],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.8606168461332199,0.4931508736382778,0.903181455100432,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.813177717249958,0.4931508736382778,0.855560804585419,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"محصور","boundary":[0.7537625880279913,0.4931508736382778,0.8080619063843855,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7146690268484113,0.4931508736382778,0.7487375379782945,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6657910069817562,0.4931508736382778,0.7095842074809428,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"غشا","boundary":[0.627804285020171,0.4931508736382778,0.6606995465789797,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.5538674252581111,0.4931508736382778,0.6226906878330347,0.5086487011471679],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5488977171693139,0.4931508736382778,0.5538674252581111,0.508642465005652],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.5346305596493597,0.4931508736382778,0.5438128978018454,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5203523337372254,0.4931508736382778,0.5295346718897112,0.508642465005652],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.839697584913116,0.5171008738922382,0.9032478654535117,0.5325924652596126],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8260391889630588,0.5171008738922382,0.8391485926609905,0.5325924652596126],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.7574372942317344,0.5171008738922382,0.8153891820075119,0.5325924652596126],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.7200704022322265,0.5171008738922382,0.756894943014917,0.5325924652596126],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6917574550359168,0.5171008738922382,0.714310410941781,0.5325924652596126],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.646787242921975,0.5160854081466442,0.6859693512389946,0.5287834338576066],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6227061714854831,0.5171134026109399,0.6410752751473265,0.5326049939783141],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5921131355001039,0.5171134026109399,0.6220332132409423,0.5326049939783141],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.5350223686359267,0.5171134026109399,0.5865324521629737,0.5326049939783141],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5202571334678745,0.5171134026109399,0.5294394716203603,0.5326049939783141],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلاسم","boundary":[0.8376764844044541,0.5410634028649003,0.9031349557566729,0.5565549942322745],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.8116657627815737,0.5410634028649003,0.8322596132715869,0.5565549942322745],"dir":"rtl"},{"str":"نميباشد","boundary":[0.7545749959173964,0.5410634028649003,0.8062378232565267,0.5565549942322745],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7496052878285993,0.5410634028649003,0.7545749959173964,0.5565549942322745],"dir":"ltr"},{"str":"جدا","boundary":[0.7239598231476573,0.5410634028649003,0.7445536736376706,0.5565549942322745],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.6565754515561272,0.5410634028649003,0.7186137897247418,0.5565549942322745],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6528232666071244,0.5410634028649003,0.6565975883404871,0.5565549942322745],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسمهاي","boundary":[0.5202349966835146,0.5410634028649003,0.6477871481652476,0.5565549942322745],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتي،","boundary":[0.8390932386034874,0.5651063526670651,0.9030464086192331,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8238631309638775,0.5651063526670651,0.8329879134770276,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8129718330588077,0.5651063526670651,0.8179304727554249,0.5805979440344393],"dir":"ltr"},{"str":"يوكاريا","boundary":[0.7666395433935409,0.5651063526670651,0.8129009953488561,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7515201196757303,0.5651063526670651,0.7607024578282161,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.7005833788636049,0.5651063526670651,0.7456051708947656,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"فيلوژنتيكي","boundary":[0.6231644029217328,0.5651063526670651,0.694641865941408,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6182234726526038,0.5651063526670651,0.623193180741401,0.5805979440344393],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.5718801145951571,0.5651063526670651,0.6131098754654674,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5202349966835146,0.5651063526670651,0.5659673794926282,0.5805979440344393],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.8655909694822854,0.5890563529210255,0.9031017505801329,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"متمايز","boundary":[0.8228891124520421,0.5890563529210255,0.8597557131250164,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8101825982294604,0.5890563529210255,0.8170450013810288,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.7732805787015103,0.5890563529210255,0.8043716923349872,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"فيلوژنتيكي","boundary":[0.7023985951811165,0.5890563529210255,0.7674586044148571,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"شان،","boundary":[0.6715399177834183,0.5890563529210255,0.701792047289655,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.6355012328455041,0.5890563529210255,0.6658551915597963,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6036685369359706,0.5890563529210255,0.6348814028834271,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5787425177467254,0.5890563529210255,0.5979793833554768,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5421061396310938,0.5890563529210255,0.5781780297455478,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5383539546820909,0.5890563529210255,0.5421282764154536,0.6045479442883998],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5202128598991544,0.5890563529210255,0.5332691353146224,0.6045479442883998],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.8819057795555304,0.6130063531749861,0.903086254831081,0.6284979445423603],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.8210517593501703,0.6130063531749861,0.8766903531603383,0.6284979445423603],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمهاي","boundary":[0.7012917559631213,0.6130063531749861,0.8158385466334144,0.6284979445423603],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوت،","boundary":[0.6348814028834268,0.6130063531749861,0.6960453380698254,0.6284979445423603],"dir":"rtl"},{"str":"جلبكها","boundary":[0.5799600408865196,0.6130063531749861,0.6297810877669064,0.6284979445423603],"dir":"rtl"},{"str":"،(algae)","boundary":[0.5202565689597122,0.611997687927606,0.5749939012957479,0.6285172737592759],"dir":"ltr"},{"str":"تكياختهها","boundary":[0.8356171989508211,0.6370686321940664,0.9030945450366628,0.6525602235614406],"dir":"rtl"},{"str":"،(protozoa)","boundary":[0.7507141229861676,0.6360394243628695,0.8305830361265062,0.6525590101945394],"dir":"ltr"},{"str":"قارچها","boundary":[0.7060863657166127,0.6370674188271651,0.7455739616577992,0.6525590101945394],"dir":"rtl"},{"str":"(Fungi)","boundary":[0.6465453108524679,0.6360394243628695,0.7009673250579125,0.648737450073832],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6345801974568906,0.6370674188271651,0.6414426006084591,0.6525590101945394],"dir":"rtl"},{"str":"كپكها","boundary":[0.5723094230524971,0.6370674188271651,0.6294400361285224,0.6525590101945394],"dir":"rtl"},{"str":"(slim","boundary":[0.5202567705697703,0.6360394243628695,0.5575463652730709,0.648737450073832],"dir":"ltr"},{"str":"modls)","boundary":[0.8527984484089943,0.6600005988794556,0.9030743517732613,0.6726986245904181],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.8254643583659101,0.6610243606685143,0.847676407792632,0.6765159520358885],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7921927714729833,0.6610243606685143,0.8203684706062617,0.6765159520358885],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7884516549161604,0.6610243606685143,0.7921706346886234,0.6765159520358885],"dir":"ltr"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.8356246585229644,0.7014884708407828,0.9030869927238929,0.715625606132321],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.8585987697754265,0.7259535988039024,0.9030937063388218,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8449182370410095,0.7259535988039024,0.8580276407389413,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.8151663988613063,0.7259535988039024,0.8391980919624117,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.7647166673050985,0.7259535988039024,0.8094860999945565,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7498407482152468,0.7259535988039024,0.7590230863677326,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.6773870530053004,0.7259535988039024,0.7441294578503933,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي،","boundary":[0.6238160348543467,0.7259535988039024,0.6718661389859416,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"ازجمله","boundary":[0.5725251054924627,0.7259535988039024,0.6182419925525244,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.5202601576187433,0.7259535988039024,0.5669510631906405,0.7414451901712766],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.8714159679198076,0.7499035990578629,0.9031158431231818,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8466227694367218,0.7499035990578629,0.8658596350454733,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.8140816964276714,0.7499035990578629,0.8457926400232255,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8103295114786687,0.7499035990578629,0.8141038332120314,0.7653951904252371],"dir":"ltr"},{"str":"ويروس","boundary":[0.7607541829046764,0.7499035990578629,0.8052491194680717,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.7329282449642847,0.7499035990578629,0.7552863971677818,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.6939675044908639,0.7499035990578629,0.7274825960117497,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.6493397472213093,0.7499035990578629,0.6884997187539692,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.6042249806958369,0.7499035990578629,0.6438830298765943,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.5569186725187345,0.7499035990578629,0.5987904001354819,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5202601576187433,0.7499035990578629,0.5514951603505596,0.7653951904252371],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.8745815280832729,0.7738535993118233,0.90302286862887,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.8375688246335232,0.7738535993118233,0.8692686998368974,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8230470940934299,0.7738535993118233,0.8322294322459157,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"بدست","boundary":[0.7805887416911453,0.7738535993118233,0.8177962488432622,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"ميآورد","boundary":[0.7316000379026909,0.7738535993118233,0.7752759134447699,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7101937674266694,0.7738535993118233,0.7263580473662671,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6818808202303595,0.7738535993118233,0.7049075033215255,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6371202422546455,0.7738535993118233,0.6766786759057835,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6227313324207118,0.7738535993118233,0.6319136705731976,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.5828187102198154,0.7738535993118233,0.6175291880961356,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.5240234109599259,0.7738535993118233,0.5775767196833913,0.7893451906791975],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5202712260109232,0.7738535993118233,0.5240455477442859,0.7893451906791975],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.8800050402514482,0.7978965491139881,0.9030317233426143,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"ذره","boundary":[0.854614148590645,0.7978965491139881,0.8742384079256947,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.8001797958496555,0.7978965491139881,0.8488231658020957,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.7539803268905481,0.7978965491139881,0.7943799583473622,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.7054786323580112,0.7978965491139881,0.7482956006669262,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6717200362091665,0.7978965491139881,0.6997916924559534,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6610501061476955,0.7978965491139881,0.6660087458443127,0.8133881404813623],"dir":"ltr"},{"str":"مثلا","boundary":[0.6361240869584502,0.7978965491139881,0.6610301830417716,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"آدنوويروس","boundary":[0.5636703917485036,0.7978965491139881,0.6304991300526,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5435701915497162,0.7978965491139881,0.5630704848923505,0.8133881404813623],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.5202158840500236,0.7978965491139881,0.5378810379692224,0.8133881404813623],"dir":"ltr"},{"str":"نانومتر","boundary":[0.864597838336959,0.8218465493679487,0.903064928519154,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.8300201811667981,0.8218465493679487,0.8587780777287418,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7960180803899946,0.8218465493679487,0.8241982068801449,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7910483723011974,0.8218465493679487,0.7960180803899946,0.8373381407353229],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7790834403546724,0.8218465493679487,0.7859458435062407,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7396578274096938,0.8218465493679487,0.773305739636739,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7359056424606911,0.8218465493679487,0.7396799641940538,0.8373381407353229],"dir":"ltr"},{"str":"اسيد","boundary":[0.7041946988651371,0.8218465493679487,0.7308075410226067,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.6402193920650314,0.8218465493679487,0.6984258528609476,0.8373381407353229],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5904170707268244,0.8208380252097431,0.6295991790438441,0.8335360509207056],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6295494620035604,0.8218465493679487,0.6345081017001776,0.8373381407353229],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.5691252341196799,0.8218660196740387,0.5846409062775324,0.8373576110414129],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5202565689597122,0.8218660196740387,0.5252262770485093,0.8373576110414129],"dir":"ltr"},{"str":"RNA","boundary":[0.5252163779946654,0.8208380252097431,0.5634495077690436,0.8335360509207056],"dir":"ltr"},{"str":"احاطه","boundary":[0.8681870618761428,0.8458222560695151,0.9030524972429824,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8378375305187225,0.8458222560695151,0.8629539260534628,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7976814036898671,0.8458222560695151,0.8325291296292188,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.7511277461810014,0.8458222560695151,0.7924217037259556,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.6950109978286597,0.8458222560695151,0.7458636188602177,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6805114040729263,0.8458222560695151,0.6896361865860764,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.6373446745711251,0.8458222560695151,0.6751764390421909,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5859651980718014,0.8458222560695151,0.6320318463247495,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5645589275957799,0.8458222560695151,0.5807232075353775,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.520174674954184,0.8458222560695151,0.5593789200555637,0.8613138474368893],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.8688733021912999,0.8698652058716799,0.9030192920664427,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8332994897249435,0.8698652058716799,0.8631620118264461,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.7833367674246533,0.8698652058716799,0.8275572078619858,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.752367406105156,0.8698652058716799,0.7776985284481873,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7055702439683312,0.8698652058716799,0.7468000048386415,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.6478817839264367,0.8698652058716799,0.7000493299489726,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6331165487583845,0.8698652058716799,0.6422988869108703,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيد،","boundary":[0.5901933238845418,0.8698652058716799,0.6275823526684098,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.5326155477644468,0.8698652058716799,0.5846281362964635,0.8853567972390541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5201525381698241,0.8698652058716799,0.5270149413213925,0.8853567972390541],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52015,0.07703,0.90326,0.88536],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/f9d379d1f9cc79879bd2ad2b66ade223.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/00169f6608eeb49d34f7f602bb0f895a.jpg"},"info":{"width":496.00730000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.11447,0.0797,0.08535,0.08163]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8709958502626877,0.0797015573356937,0.8973470753353832,0.09663226306112223],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7615220421151059,0.08141343521073915,0.8046599314163319,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.6643860362539017,0.08141343521073915,0.7571141150543549,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6521682805878057,0.08141343521073915,0.6601073976128979,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسشناسي","boundary":[0.5507980789798858,0.08141343521073915,0.6477522730008207,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5074925187593003,0.08141343521073915,0.5463921720506935,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8776462443193879,0.11576693663147228,0.9145548825591879,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8355509606411032,0.11576693663147228,0.8725481459647869,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.786197029761457,0.11576693663147228,0.8304794264116676,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.7249888580268878,0.11576693663147228,0.7811144271465358,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7107150681048443,0.11576693663147228,0.7198974007035783,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.6686197844265598,0.11576693663147228,0.7056723116776709,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6261614577043523,0.11576693663147228,0.6635836690306774,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي،","boundary":[0.5732988486258165,0.11576693663147228,0.6211164876000816,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.5316861465546978,0.11576693663147228,0.568207391302507,0.1312585323702394],"dir":"rtl"},{"str":"جلبكها","boundary":[0.429951837402393,0.12095813213717409,0.4974446384156039,0.1364497278759412],"dir":"rtl"},{"str":"ماكرومولكولها","boundary":[0.8219988294527113,0.13828552019734408,0.9145593099133821,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8097815455538654,0.13828552019734408,0.8166439445548478,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.772766650813405,0.13828552019734408,0.8044665068437498,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي،","boundary":[0.7258322690008793,0.13828552019734408,0.7674316890094155,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.6647458495066502,0.13828552019734408,0.7205393670617345,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.6312396329650791,0.13828552019734408,0.6593422637126508,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.5942203108704244,0.13828552019734408,0.6259312352862545,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5904703418679519,0.13828552019734408,0.5942446613184923,0.1537771159361112],"dir":"ltr"},{"str":"هريك","boundary":[0.5461967999261297,0.13828552019734408,0.5854364401491667,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5316817192005032,0.13828552019734408,0.5408640517992372,0.1537771159361112],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.44761698063718003,0.14514145710450482,0.4975021940201282,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"جلبك،","boundary":[0.40116518043182015,0.14514145710450482,0.44206286480057844,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3836240031144702,0.14514145710450482,0.3956044235639273,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.35253512196292264,0.14514145710450482,0.3780721009549657,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهايي","boundary":[0.2645990129580753,0.14514145710450482,0.34696329670954434,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاق","boundary":[0.22080805262341896,0.14514145710450482,0.2591090937572894,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.16673898952696856,0.14514145710450482,0.215245082078429,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13855445272680453,0.14514145710450482,0.1610941129293862,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11460246653627867,0.14514145710450482,0.13297155908794073,0.16063305284327192],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.8374857144239609,0.16088775838020528,0.9145814466843529,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7965990984406881,0.16088775838020528,0.831876256659932,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.7549863963695693,0.16088775838020528,0.7910427689269893,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.7140997803862965,0.16088775838020528,0.7493946480223171,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6902695464361106,0.16088775838020528,0.7085412371955007,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.648293801321069,0.16088775838020528,0.6847353536933829,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6170831679291814,0.16088775838020528,0.642706480328011,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.5837009173050474,0.16088775838020528,0.6165518854258795,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5555141668277862,0.16088775838020528,0.5780671090929504,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5316839328776005,0.16088775838020528,0.5500530254292625,0.1763793541189724],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.46214091607119484,0.16909766075493426,0.4974490657697981,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.40613267183769264,0.16909766075493426,0.45669305673525357,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتز","boundary":[0.35484398717518867,0.16909766075493426,0.400673744116266,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.3029487549880817,0.16909766075493426,0.3494492560895776,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.26895774316224774,0.16909766075493426,0.29751417771472305,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.21742776769616082,0.16909766075493426,0.26351652485759774,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2136777986936885,0.16909766075493426,0.21745211814422885,0.18458925649370136],"dir":"ltr"},{"str":"تمام","boundary":[0.18307371282640386,0.16909766075493426,0.2086106918184469,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"جلبكها","boundary":[0.11460689389047288,0.16909766075493426,0.17762363981336557,0.18458925649370136],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.8630116250305183,0.18348999656306647,0.914537173142411,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.8224858384140711,0.18348999656306647,0.8579400908010826,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"انطباق","boundary":[0.7784535872758318,0.18348999656306647,0.8174187315388296,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.7026085825752962,0.18348999656306647,0.7733355658273573,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6894239217850217,0.18348999656306647,0.6975304073145693,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.647932971954243,0.18348999656306647,0.6843656696181685,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6336591820321995,0.18348999656306647,0.6428415146309334,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.5853921666072247,0.18348999656306647,0.6285810067714726,0.19898159230183357],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5816421976047524,0.18348999656306647,0.5853611751278656,0.19898159230183357],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.4643191743347325,0.1931390681819269,0.497446852092701,0.208630663920694],"dir":"rtl"},{"str":"كلروفيل","boundary":[0.39101325726456043,0.1931390681819269,0.459276417907559,0.208630663920694],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3728677460997045,0.1931390681819269,0.3859240136183479,0.208630663920694],"dir":"rtl"},{"str":"غشاهاي","boundary":[0.2979901182905976,0.1931390681819269,0.3677917845160746,0.208630663920694],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتتيك","boundary":[0.20738652838375554,0.1931390681819269,0.292896447290191,0.208630663920694],"dir":"rtl"},{"str":"كلروپلاست","boundary":[0.11460689389047288,0.1931390681819269,0.20226407958108672,0.208630663920694],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.8262358074165433,0.22389733086895122,0.9146522843514595,0.23938892660771832],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.7084150576009661,0.22389733086895122,0.8214564785639238,0.23938892660771832],"dir":"rtl"},{"str":"درونسلولي","boundary":[0.42839119504894385,0.21709527183235633,0.4974534931239923,0.23258686757112343],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3998436152048569,0.21709527183235633,0.42333515655918774,0.23258686757112343],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.3438353709713547,0.21709527183235633,0.3947654399441298,0.23258686757112343],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3400854019688824,0.21709527183235633,0.34380437949199544,0.23258686757112343],"dir":"ltr"},{"str":"معيار","boundary":[0.8859960044942885,0.2481650554043235,0.9145081655048221,0.26365665114309056],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.8389398704414228,0.2481650554043235,0.8801806747602302,0.26365665114309056],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.7958685849986473,0.24816585961284532,0.833133625251079,0.26365745535161245],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.758008065607098,0.24816585961284532,0.7901993579529969,0.26365745535161245],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري،","boundary":[0.6948651400896713,0.24816585961284532,0.752345479592739,0.26365745535161245],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيكي،","boundary":[0.6104310682524221,0.24816585961284532,0.6891627078875646,0.26365745535161245],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيميايي","boundary":[0.5316839328776001,0.24816585961284532,0.6047618412067719,0.26365745535161245],"dir":"rtl"},{"str":"تكياختهها","boundary":[0.40516750862336104,0.25775666830835686,0.49749112563464293,0.273248264047124],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.9053501833541561,0.27212125905475293,0.9144749603483656,0.28761285479352],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.8572049201695214,0.27212125905475293,0.8999510249143509,0.28761285479352],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.8188596054937093,0.27212125905475293,0.8518876677823087,0.28761285479352],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8151096364912369,0.27212125905475293,0.8188839559417772,0.28761285479352],"dir":"ltr"},{"str":"اسپورها","boundary":[0.7495460248266507,0.2712903492226124,0.8099661033214631,0.28822105494804096],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7215997425844335,0.2721220040058049,0.7441526848495977,0.28761359974457196],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.6434569410571173,0.2721220040058049,0.716264780780444,0.28761359974457196],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.5942247624178111,0.2721220040058049,0.6381219792531279,0.28761359974457196],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.5316861707478902,0.2721220040058049,0.5888875869367244,0.28761359974457196],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.47472345669106086,0.282025197052251,0.49744021106140984,0.29751679279101806],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.44218240336382164,0.282025197052251,0.47380478069576815,0.29751679279101806],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.4241586444393058,0.282025197052251,0.44139433431725716,0.29751679279101806],"dir":"rtl"},{"str":"پروتيست","boundary":[0.3575070407229895,0.282025197052251,0.4183920156013834,0.29751679279101806],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.32326132296843213,0.28202646685518057,0.35678082157258567,0.29751806259394764],"dir":"rtl"},{"str":"غيرفتوسنتز","boundary":[0.24451197391651294,0.28202646685518057,0.31744820691147085,0.29751806259394764],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.19927105508326187,0.28202646685518057,0.23864351593212438,0.29751806259394764],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.16431266636599903,0.28202646685518057,0.19343137490113552,0.29751806259394764],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.11459569244242977,0.28202646685518057,0.1584929092777465,0.29751806259394764],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهاي","boundary":[0.8688159105722835,0.2960782076562343,0.914457504960108,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.8247836594340443,0.2960782076562343,0.8634344615492551,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8124446232948584,0.2960782076562343,0.8193070222958408,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.7553516772837812,0.2960782076562343,0.8070034049902085,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.7144650613005084,0.2960782076562343,0.7499171000104224,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"بقا","boundary":[0.6946260871563779,0.2960782076562343,0.7090127746103729,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6761175329475991,0.2960782076562343,0.6891738004662425,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.6324483248532828,0.2960782076562343,0.6706895967055317,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.580311801862593,0.2960782076562343,0.62700932022573,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.5316839570707926,0.2960782076562343,0.574846233109875,0.3115698033950014],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.47821871976480984,0.30598267050561,0.4974555737385316,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.4457994186779106,0.30598267050561,0.47751034309374074,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4420494496754382,0.30598267050561,0.44582376912597854,0.3214742662443771],"dir":"ltr"},{"str":"نيازمندي","boundary":[0.38338036557123245,0.30598267050561,0.43695577867503155,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.35555887181499146,0.30598267050561,0.38272733082759064,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.31769613874634506,0.30598267050561,0.3497391147267389,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.29991367062541213,0.30598267050561,0.3170298219401206,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.2625357328410287,0.30598267050561,0.29422230680879086,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.19890801203933894,0.30598267050561,0.2568598647640871,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.1615278605778584,0.30598267050561,0.19835237908796904,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.11459347876533264,0.30598267050561,0.1558232146986546,0.3214742662443771],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9053482237055779,0.32011961508322695,0.9145305563043118,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.865068155246908,0.32011961508322695,0.8999999798390058,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"كنند،","boundary":[0.8292619282014593,0.32011961508322695,0.8598328089122876,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"معيار","boundary":[0.7955122071792082,0.32011961508322695,0.8240132998042563,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.7369648753153424,0.32011961508322695,0.7903233480636265,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبي","boundary":[0.6878522352392792,0.32011961508322695,0.7317405973662073,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.654465557260951,0.32011961508322695,0.6826589487695034,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.5882987488288978,0.32011961508322695,0.6492102878324567,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.5316861707478897,0.32011961508322695,0.5830988213278308,0.3356112108219941],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4733774079534715,0.32993887415603945,0.49746664212401703,0.3454304698948065],"dir":"rtl"},{"str":"آلي","boundary":[0.44833850630827404,0.32993887415603945,0.46829701901564746,0.3454304698948065],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.40962793491144167,0.32993887415603945,0.4432647584017411,0.3454304698948065],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.3608783378793013,0.32993887415603945,0.40454975965071466,0.3454304698948065],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3571283688768289,0.32993887415603945,0.360847346399942,0.3454304698948065],"dir":"ltr"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.8651899074872482,0.3440758187336564,0.9145482657210887,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8614399384847758,0.3440758187336564,0.8652142579353163,0.35956741447242346],"dir":"ltr"},{"str":"زيرا","boundary":[0.8349488646638866,0.3440758187336564,0.8564171051514763,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"زيرگروههاي","boundary":[0.7549952752711501,0.3440758187336564,0.8294323813379355,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"كاملا","boundary":[0.7172520807657465,0.3440758187336564,0.7493813901529269,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصي","boundary":[0.6560416953540801,0.3440758187336564,0.7116824691894652,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6412831101477736,0.3440758187336564,0.6504654427465075,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها،","boundary":[0.5754837721138376,0.3440758187336564,0.6357334216653662,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"اسپور","boundary":[0.5316928117791813,0.3440758187336564,0.5699141605375564,0.35956741447242346],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.8860051132311961,0.3680320223840858,0.9145615477836715,0.3835236181228529],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.8351990101758581,0.3680320223840858,0.8809269379704692,0.3835236181228529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8314490411733857,0.3680320223840858,0.8351680186964988,0.3835236181228529],"dir":"ltr"},{"str":"قارچها","boundary":[0.4368450948201769,0.3706854744086032,0.497515343020153,0.38617707014737035],"dir":"rtl"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.8237100260419551,0.39088832273706275,0.8858523695114967,0.4063799184758299],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.7693952447877276,0.39088832273706275,0.8186584149063931,0.4063799184758299],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6986306290250159,0.39088832273706275,0.7642838643705442,0.4063799184758299],"dir":"rtl"},{"str":"فزايندهاي","boundary":[0.6289435780481456,0.39088832273706275,0.6935059665452501,0.4063825004084531],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6107980668832899,0.39089090466968596,0.6238543344019332,0.4063825004084531],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.5316856747874475,0.39088832273706275,0.6056849687494515,0.4063825004084531],"dir":"rtl"},{"str":"قارچها،","boundary":[0.45366018604968117,0.39596870267338635,0.49740687284239554,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"پروتيستهاي","boundary":[0.3669261037085544,0.39596870267338635,0.4485067457676529,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"غيرفتوسنتتيك","boundary":[0.2678551989053388,0.39596870267338635,0.3618501421249245,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.21777518193784656,0.39596870267338635,0.2628279382178449,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1900732267448484,0.39596870267338635,0.21262616901001263,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1666060358385855,0.39596870267338635,0.18497512839024752,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.11459126508823565,0.39596870267338635,0.1614769460046254,0.4114602984121535],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.8584155596097074,0.41340948823555784,0.9145588381461321,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"بكار","boundary":[0.8290201414374345,0.41340948823555784,0.8530296832324847,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"ميرود","boundary":[0.7840227270848632,0.41340948823555784,0.8235789231327847,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7655141728760846,0.41340948823555784,0.7785704403947279,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7351513778123829,0.41340948823555784,0.7600751682485318,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6959582248083848,0.41340948823555784,0.7297168005390243,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.6484195091483532,0.41340948823555784,0.6904793739930843,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"پروبهاي","boundary":[0.5763222597731926,0.41340948823555784,0.6430004276146741,0.42890108397432497],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5316863280036402,0.4123807485301324,0.5708684126221529,0.42507877782420384],"dir":"ltr"},{"str":"توده","boundary":[0.472166526581363,0.42136407556794725,0.49746000109272603,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.45450581070077,0.42136407556794725,0.47162196201547846,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4396276869312206,0.42136407556794725,0.4488100195299546,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.37659987262284245,0.42136407556794725,0.4339296820833081,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"بهم","boundary":[0.3485370880630184,0.42136407556794725,0.37092400454590085,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.30172445849083274,0.42136407556794725,0.34285900630897975,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"منشعب","boundary":[0.25176619376368053,0.42136407556794725,0.29601759893453183,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.24111840692667227,0.42136407556794725,0.24607704362415633,0.4368556713067144],"dir":"ltr"},{"str":"هيف","boundary":[0.21208603179832233,0.42136407556794725,0.24120031297926464,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.20712518142374117,0.42136407556794725,0.21209488650671074,0.4368556713067144],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.18583624878101587,0.42136407556794725,0.20200051894397517,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1618842625904901,0.42136407556794725,0.18025335514215213,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.11458683773404141,0.42136407556794725,0.15629251424323795,0.4368556713067144],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8980917659881216,0.4360109814673671,0.9144419850272365,0.4515025772061343],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.8270836457447298,0.4360109814673671,0.8930578642693363,0.4515025772061343],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.7830513946064905,0.4360109814673671,0.8219921884214203,0.4515025772061343],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7287408471609187,0.436011235427953,0.7336994838584028,0.45150283116672013],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.7387800542451692,0.4349832406735795,0.7779621388636819,0.4476812699676509],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.693175910919053,0.436011235427953,0.7287120693586565,0.45150283116672013],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6565240592225154,0.436011235427953,0.6881420092002678,0.45150283116672013],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.6018484486014621,0.436011235427953,0.6513706189404874,0.45150283116672013],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.5316859530091592,0.436011235427953,0.5967614186323467,0.45150283116672013],"dir":"rtl"},{"str":"ميسليوم","boundary":[0.4493014558455086,0.44675944846250815,0.4974577874156287,0.4622510442012753],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.401640987945137,0.44675944846250815,0.4437318442692274,0.4622510442012753],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند،","boundary":[0.3426132881512024,0.44675944846250815,0.39607801740014703,0.4622510442012753],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.31237003165074373,0.44675944846250815,0.3370813090855718,0.4622510442012753],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.28757020713203196,0.44675944846250815,0.30680706110575373,0.4622510442012753],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.2605987653810738,0.44675944846250815,0.2870433519829242,0.4622510442012753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2568487963786015,0.44675944846250815,0.2606231158291419,0.4622510442012753],"dir":"ltr"},{"str":"زيرشاخههاي","boundary":[0.17387126358825764,0.4467622335636001,0.2517772016661851,0.4622538293023673],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.1293542171657554,0.4467622335636001,0.16832600246004442,0.4622538293023673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11459563195944895,0.4467622335636001,0.12377796455818288,0.4622538293023673],"dir":"rtl"},{"str":"پليمراز","boundary":[0.8758352629084287,0.4586134736108142,0.9145259112113873,0.47410506934958135],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8188593393685939,0.45861372757140006,0.8238290444515635,0.4741053233101672],"dir":"ltr"},{"str":"[PCR]","boundary":[0.8238191252427131,0.4575857328170266,0.8701339677863612,0.47028376211109796],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.7623685135279258,0.45861372757140006,0.813787805139158,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.7050298493590719,0.45861372757140006,0.7565553974709646,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.6740582930936698,0.45861372757140006,0.7044565069909251,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6591801693241205,0.45861372757140006,0.6683625019228544,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6372869028338894,0.45861372757140006,0.6534511729968487,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6132153780801207,0.45861372757140006,0.6315844706317828,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.5737809342725397,0.45861372757140006,0.6074996638154315,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.5316856505942551,0.45861372757140006,0.568127202966569,0.4741053233101672],"dir":"rtl"},{"str":"قارچها","boundary":[0.43757554777923624,0.472157606458161,0.4973802482342497,0.48764920219692814],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4338255787767639,0.472157606458161,0.43759989822730433,0.48764920219692814],"dir":"ltr"},{"str":"كيتريديوميكوتا","boundary":[0.3299155758393072,0.472157606458161,0.4287319077763573,0.48764920219692814],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.32011681279690846,0.46884225471005164,0.32976994491814937,0.48764988789051006],"dir":"ltr"},{"str":"زيگوميكوتا","boundary":[0.23906966691820863,0.47215829215174293,0.3150762700468319,0.48764988789051006],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22334505963924317,0.47215829215174293,0.22830369633672726,0.48764988789051006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.23326330076190407,0.46884225471005164,0.23892450776430102,0.47874671755942727],"dir":"ltr"},{"str":"زيگوميستها","boundary":[0.1236698209885217,0.47215829215174293,0.22337826479569955,0.48764988789051006],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.11459817224464232,0.47215829215174293,0.11873774841620269,0.48764988789051006],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11871118429103761,0.47215829215174293,0.12362554744657987,0.48764988789051006],"dir":"ltr"},{"str":"نواحي","boundary":[0.8787282364594227,0.48113231113727195,0.9145455318903568,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.8303416824712051,0.48113231113727195,0.8730745051534519,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.7580053559695589,0.48113231113727195,0.8246813101339431,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7191752460094837,0.48113231113727195,0.7523029237674522,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"نياي","boundary":[0.6798625544422426,0.48113231113727195,0.713499377932542,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.6204695979272882,0.48113231113727195,0.6741866863653011,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5891394259721577,0.48113231113727195,0.6147627383709874,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.546435381092173,0.48113231113727195,0.5886656990733802,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5316767958858665,0.48113231113727195,0.5408591284846005,0.4966239068760391],"dir":"rtl"},{"str":"آسكوميكوتا","boundary":[0.4282629348398702,0.49755366504630383,0.4974403441239675,0.513045260785071],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4125358235654999,0.49755435073988574,0.417494460262984,0.5130459464786529],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4224540646881608,0.49423831329819445,0.42811527169055774,0.5041427761475701],"dir":"ltr"},{"str":"آسكوميستها","boundary":[0.3299147532707683,0.49755435073988574,0.412513686794529,0.5130459464786529],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32084531820398604,0.49755435073988574,0.32498489437554645,0.5130459464786529],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3249561165732842,0.49755435073988574,0.3298704797288265,0.5130459464786529],"dir":"ltr"},{"str":"بازيديوميكوتا","boundary":[0.235441655798211,0.49755435073988574,0.31283180711251624,0.5130459464786529],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.2296343219142137,0.49423831329819445,0.23529552891661065,0.5041427761475701],"dir":"ltr"},{"str":"سرعت","boundary":[0.8738935656793756,0.5037345493201332,0.914549959244551,0.5192261450589003],"dir":"rtl"},{"str":"بخشيده","boundary":[0.8211504951640828,0.5037345493201332,0.8679963298927249,0.5192261450589003],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7871572696611517,0.5037345493201332,0.8152289089293642,0.5192261450589003],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7834117280128735,0.5037345493201332,0.7871860474634139,0.5192261450589003],"dir":"ltr"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.7364773462003478,0.5037345493201332,0.7782627150850395,0.5192261450589003],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.6999450330670531,0.5037345493201332,0.7305380505488522,0.5192261450589003],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6549506428635223,0.5027060635752937,0.6941327274820349,0.5154040928693651],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6209597399070537,0.5037340583296671,0.649153131415606,0.5192256540684342],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.5759601118773856,0.5037340583296671,0.6151643332668691,0.5192256540684342],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.5518885871236168,0.5037340583296671,0.5701602778830067,0.5192256540684342],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5316865699355633,0.5037340583296671,0.5511868514838388,0.5192256540684342],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21971608079155286,0.49755435073988574,0.22467471748903695,0.5130459464786529],"dir":"ltr"},{"str":"بازيديوميست","boundary":[0.14193410863106248,0.49755435073988574,0.21969615769767903,0.5130459464786529],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.11955604685656847,0.49755435073988574,0.13905632840484405,0.5130459464786529],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.11459519648198727,0.49755435073988574,0.11956490156495682,0.5130459464786529],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.49055725994355315,0.5229497236344466,0.4974196589445356,0.5384413193732138],"dir":"rtl"},{"str":"دوتروميستها","boundary":[0.4017666715792287,0.5229497236344466,0.4855388539644476,0.5384413193732138],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.3959625191000212,0.5196343718863372,0.4016237261024182,0.529538834735713],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.88357710864336,0.5263362965125283,0.9145198871064996,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8657946405224272,0.5263362965125283,0.8777750609718843,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"اثبات","boundary":[0.8290210365855497,0.5263362965125283,0.8600014475593398,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7905539696693976,0.5263362965125283,0.8232389120079479,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"فيلوژنتيك","boundary":[0.7235393229091585,0.5263362965125283,0.7847364262582424,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7046677256564569,0.5263362965125283,0.7177239931751003,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6646289480013701,0.5263362965125283,0.6988302591514276,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.5889034818640773,0.5263362965125283,0.6588335413611855,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5688232169163632,0.5263362965125283,0.5883234984646388,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5316865699355627,0.5263362965125283,0.563111930005868,0.5418278922512955],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3860442779773604,0.5229504093280285,0.3910029146748445,0.5384420050667957],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.376850876993141,0.5229504093280285,0.3859756539873506,0.5384420050667957],"dir":"rtl"},{"str":"قارچهاي","boundary":[0.31818179288893533,0.5229504093280285,0.3717284281904722,0.5384420050667957],"dir":"rtl"},{"str":"ناقص","boundary":[0.2780212629935084,0.5229504093280285,0.31309476291981997,0.5384420050667957],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2730604126189273,0.5229504093280285,0.2780301177018968,0.5384420050667957],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.2293912045246109,0.5229504093280285,0.2680420066398217,0.5384420050667957],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22564123552213852,0.5229504093280285,0.2293602130452516,0.5384420050667957],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.8864792393176464,0.5488533309188264,0.9145508785858588,0.5643449266575935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8827292703151741,0.5488533309188264,0.8864482478382872,0.5643449266575935],"dir":"ltr"},{"str":"كپكها","boundary":[0.43793729648737034,0.5639510717507082,0.49749849246170375,0.5794426674894754],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.8562381964942847,0.5851120158858694,0.9145066050439169,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8357948885026486,0.5851120158858694,0.8547661012247194,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8198276356013303,0.5851120158858694,0.8295899515995021,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"آركي","boundary":[0.7674498218070576,0.5851120158858694,0.813697963719485,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.7029742626771818,0.5851120158858694,0.7612426712268139,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6728549720941602,0.5851120158858694,0.7016039965540826,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6682593784405991,0.5851120158858694,0.6729346644696556,0.6006036116246365],"dir":"ltr"},{"str":"زيرشاخه","boundary":[0.578138370140923,0.5851120158858694,0.6635066137131446,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5316865699355631,0.5851120158858694,0.5767437535697556,0.6006036116246365],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4772544154088057,0.5892343000154915,0.49750734717009226,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.42015704204353455,0.5892343000154915,0.4716825901554273,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.40661376556353107,0.5892343000154915,0.41972316133250465,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3662097311874241,0.5892343000154915,0.4010574360498324,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.32459702911630545,0.5892343000154915,0.3606224101943662,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2959276970318785,0.5892343000154915,0.3189543661958203,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.2650801066839139,0.5892343000154915,0.29037358119527695,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"چندهستهاي","boundary":[0.1862134327458488,0.5892343000154915,0.25964331573345817,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"آميبيشكل","boundary":[0.11460097865495135,0.5892343000154915,0.18076778708700464,0.6047258957542586],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.8702684819356484,0.6133020726517039,0.9145154597523056,0.628793668390471],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.7524477321200712,0.6133020726517039,0.865493580437223,0.628793668390471],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4843957377240215,0.6146296729100523,0.4974520052426648,0.6301212686488195],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلاسم","boundary":[0.41375066052455284,0.6146296729100523,0.479209092285537,0.6301212686488195],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3923399756414876,0.6146296729100523,0.4085042458044469,0.6301212686488195],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسموديوم","boundary":[0.30789929906273555,0.6137985260480316,0.387129584584743,0.6307292317734602],"dir":"rtl"},{"str":"ناميده","boundary":[0.26786112623745656,0.6146301808312241,0.3026955490372823,0.6301217765699912],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.21475722635533784,0.6146301808312241,0.26266119873638955,0.6301217765699912],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.1725401904367133,0.6146301808312241,0.20950417060394066,0.6301217765699912],"dir":"rtl"},{"str":"مرحلهاي","boundary":[0.11459719242035339,0.6146301808312241,0.16744873311340375,0.6301217765699912],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.8510360553161208,0.6375706013955978,0.9145530922629561,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8372470606783402,0.6375706013955978,0.8503564564473138,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8183754634256386,0.6375706013955978,0.8314317309442819,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.803860382700012,0.6375706013955978,0.8127150910883765,0.653062197134365],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7697454049567408,0.6375706013955978,0.7981557368208081,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.7315218425212687,0.6375706013955978,0.7641248788072266,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7035785965246876,0.6375706013955978,0.7257906325168998,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6632985280660179,0.6375706013955978,0.6978850190309693,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6595463453864483,0.6375706013955978,0.6632653229095614,0.653062197134365],"dir":"ltr"},{"str":"يوباكتر","boundary":[0.6072902838325156,0.6375706013955978,0.6544283239379737,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5872100188848021,0.6375706013955978,0.6067103004330776,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5746296919420332,0.6375706013955978,0.5814920909430156,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"آركي","boundary":[0.5316865699355627,0.6375706013955978,0.568942755479606,0.653062197134365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4843897378123265,0.640025553725785,0.4974460053309699,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.4451965848083284,0.640025553725785,0.4791942376654537,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":"زندگيشان،","boundary":[0.3648777386945716,0.640025553725785,0.4400342898179119,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.3020956425439706,0.640025553725785,0.3596733838393104,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.23520274802407143,0.640025553725785,0.2968713645948356,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2314527790215991,0.640025553725785,0.23522709847213946,0.6555171494645521],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسموديوم","boundary":[0.14919475177079047,0.640025553725785,0.22640780891732845,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.11459940609745059,0.640025553725785,0.14402802942617982,0.6555171494645521],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.8588990363649881,0.6615268050460272,0.914559733294247,0.6770184007847944],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8551490673625158,0.6615268050460272,0.858868044885629,0.6770184007847944],"dir":"ltr"},{"str":"كپك،","boundary":[0.45499653331715073,0.6654209266203459,0.4973884497264456,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.4084229808714509,0.6654209266203459,0.44988515289996744,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"ميسليوم","boundary":[0.3480626474650676,0.6654209266203459,0.403322668839753,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3299171363002117,0.6654209266203459,0.34297340381885505,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"قارچهاي","boundary":[0.25721776675464264,0.6654209266203459,0.32477476440366904,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"حقيق","boundary":[0.21899199064207328,0.6654209266203459,0.2521307367855272,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2056855776114587,0.6654209266203459,0.2182814002939071,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16552504771603174,0.6654209266203459,0.20058747925685785,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16177507871355942,0.6654209266203459,0.16554939816409975,0.680912522359113],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.13346878967305537,0.6654209266203459,0.15670797183831786,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.11459940609745073,0.6654209266203459,0.12847473414201782,0.680912522359113],"dir":"rtl"},{"str":"پروتيستها","boundary":[0.8122059453560454,0.6979558975661967,0.9145066050439169,0.7134474933049639],"dir":"rtl"},{"str":"كوئنوسيت","boundary":[0.4357641066976233,0.6908162995149068,0.4974327232683875,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.39826441667289986,0.6908162995149068,0.4305309740400999,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3543539177750006,0.6908162995149068,0.39300471989021135,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3506039487725282,0.6908162995149068,0.3543782682230686,0.7063078952536739],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3374148606280594,0.6908162995149068,0.34552134615760705,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3118911636985989,0.6908162995149068,0.3321440954598855,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.2704002138678202,0.6908162995149068,0.3065827660197744,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24886999042151206,0.6908162995149068,0.2650342605844714,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23048318845307328,0.6908162995149068,0.24353945597171667,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"كپكها،","boundary":[0.16358586657897992,0.6908162995149068,0.22511502149262733,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.11459276506615947,0.6908162995149068,0.1583704433382333,0.7063078952536739],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.905350836570348,0.7222244263100907,0.914581870065218,0.7377160220488578],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.8719641585920198,0.7222244263100907,0.9053951101122898,0.7377160220488578],"dir":"rtl"},{"str":"حقيقي","boundary":[0.8267210260816718,0.7222244263100907,0.8660469997114952,0.7377160220488578],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8175276250974522,0.7222244263100907,0.8268140005197495,0.7377160220488578],"dir":"ltr"},{"str":"يوكاريوت","boundary":[0.7553520764714543,0.7222244263100907,0.8123763984925214,0.7377160220488578],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7414413295933339,0.7222244263100907,0.7545507253623075,0.7377160220488578],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7305544656298397,0.7222244263100907,0.7355131023273238,0.7377160220488578],"dir":"ltr"},{"str":"برگرفته","boundary":[0.6854363030544107,0.7222246746271079,0.7305532559702246,0.7377162703658751],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6703146748041813,0.7222246746271079,0.6794970074029152,0.7377162703658751],"dir":"rtl"},{"str":"كلمه","boundary":[0.6354758246501614,0.7222246746271079,0.6642979004542876,0.7377162703658751],"dir":"rtl"},{"str":"يوناني","boundary":[0.5931370364911968,0.7222246746271079,0.6296272897596467,0.7377162703658751],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5316861465546978,0.7222246746271079,0.5366558516376674,0.7377162703658751],"dir":"ltr"},{"str":"karyon","boundary":[0.536645932428817,0.7211966798727344,0.5873300655050843,0.7338947091668058],"dir":"ltr"},{"str":"سيتوپلاسمي","boundary":[0.4212423849407057,0.7162116724094677,0.4974814241645236,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4027338307319269,0.7162116724094677,0.41579009825057023,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.3607580856168852,0.7162116724094677,0.3972837577188886,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"جهات","boundary":[0.3127345746725907,0.7162116724094677,0.3553035852496528,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.2697914526661202,0.7162116724094677,0.30729999739923197,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.20786044882807167,0.7162116724094677,0.26432809759049936,0.731705869833348],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19563769726776212,0.7162116724094677,0.20250009626874457,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.1637031914651258,0.7162116724094677,0.1903780004850737,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.1145927650661595,0.7162116724094677,0.1583704433382333,0.7317032681482348],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.8921657523992085,0.7461808782775373,0.9145238910798288,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.8597464513123092,0.7461808782775373,0.8866957562922965,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8451096183463428,0.7461808782775373,0.8542919509450768,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيت","boundary":[0.7770058424543348,0.7461808782775373,0.8396661863645958,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"متمايزكننده","boundary":[0.701643419360965,0.7461808782775373,0.7715269916390343,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6689828274704828,0.7461808782775373,0.6961778506082471,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6291853406189788,0.7461808782775373,0.66366557508327,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6254353716165064,0.7461808782775373,0.6292096910670467,0.7616724740163044],"dir":"ltr"},{"str":"اندامكهاي","boundary":[0.5316883602317948,0.7461808782775373,0.6152878758034406,0.7616724740163044],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.4592279105569615,0.7416096469891419,0.49748025079469593,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.40975001375987813,0.7416096469891419,0.4534236492083886,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3951131807939117,0.7416096469891419,0.4039280429945285,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسموديوم","boundary":[0.31854209000553013,0.7416096469891419,0.38936204769566896,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2997922449931684,0.7416096469891419,0.3128485125118118,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.26350343634055384,0.7416096469891419,0.29410530853074135,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.23144717829757744,0.7416096469891419,0.2578032178155442,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"غذايي","boundary":[0.18886709933502993,0.7416096469891419,0.22578016492902422,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1605608102945259,0.7416096469891419,0.18311375255969015,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.11459380537342898,0.7416096469891419,0.15489601060306976,0.757101242727909],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.8770485515031733,0.7701370819279668,0.91453053211112,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8598704172297462,0.7701370819279668,0.8718508376792033,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء،","boundary":[0.820433759745068,0.7701370819279668,0.8546572076660965,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروتوبولها","boundary":[0.7318911032156179,0.7701370819279668,0.8152227638585156,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7197933578800149,0.7701370819279668,0.7266557568809974,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروفيلامنتهاي","boundary":[0.6010074448501059,0.7701370819279668,0.7146133534728217,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتي","boundary":[0.5359275518727243,0.7701370819279668,0.5957477480674175,0.7856286776667339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5316927875859889,0.7701370819279668,0.5358323637575494,0.7856286776667339],"dir":"ltr"},{"str":"باكتري","boundary":[0.45486918035278917,0.7670050198837026,0.49746475505501636,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4346693768418328,0.7670050198837026,0.4541696583901084,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.365113428774133,0.7670050198837026,0.4288407650451919,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3543483170509789,0.7670050198837026,0.359306953748463,0.7824966156224697],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3412854085010443,0.7670050198837026,0.35434167601968763,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.2989466203420797,0.7670050198837026,0.3355054976005394,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2747533433479709,0.7670050198837026,0.29312243589963294,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":"سيگنال","boundary":[0.2168103453316111,0.7670050198837026,0.2689512956764951,0.7824966156224697],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.11459457955558318,0.7670063912708664,0.11956428463855272,0.7824979870096336],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.11955542993016438,0.7670063912708664,0.12841013831852882,0.7824979870096336],"dir":"ltr"},{"str":"'-","boundary":[0.12838578787046082,0.7634890123555702,0.14152174776459944,0.7824979870096336],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.14169220090107545,0.7670063912708664,0.1505469092894399,0.7824979870096336],"dir":"ltr"},{"str":"'-","boundary":[0.1505225588413719,0.7634890123555702,0.16365851873551054,0.7824979870096336],"dir":"ltr"},{"str":"cAMP","boundary":[0.1638288388094288,0.7659783965164929,0.21117612583524475,0.7786764258105643],"dir":"ltr"},{"str":"كمپلكسهاي","boundary":[0.8326576846752051,0.7941784893549596,0.9145283184340228,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7957623284979874,0.7941784893549596,0.8272275347560405,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.752819206491517,0.7941784893549596,0.7903299649017259,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7165303978389025,0.7941784893549596,0.7474111933433235,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.6522961295126095,0.7941784893549596,0.7110648290861847,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6243528835160285,0.7941784893549596,0.6469058257811927,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.609837802790402,0.7941784893549596,0.619020135389136,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.5316950012630859,0.7941784893549596,0.6045028409864125,0.8096700850937267],"dir":"rtl"},{"str":"مهاجرت","boundary":[0.4471309394035128,0.7924017641654275,0.4974433924661996,0.8078933599041946],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.41229208924949295,0.7924017641654275,0.4420660462053684,0.8078933599041946],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4085421202470206,0.7924017641654275,0.41226109777013364,0.8078933599041946],"dir":"ltr"},{"str":"يافت","boundary":[0.8847942076658948,0.818134693005389,0.9144751901836924,0.8336262887441561],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8546749170828729,0.818134693005389,0.87974481020743,0.8336262887441561],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8365294059180172,0.818134693005389,0.8495856734366606,0.8336262887441561],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.7548779261918114,0.818134693005389,0.8314910768450379,0.8336262887441561],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.706250081400011,0.818134693005389,0.7497886825455989,0.8336262887441561],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6731046942252659,0.818134693005389,0.7011763334934782,0.8336262887441561],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6693547252227933,0.818134693005389,0.6731290446733337,0.8336262887441561],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4831788201504293,0.8229122517499998,0.497494101397298,0.8299384946260527],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47519487313997194,0.8229122517499998,0.4769006988405211,0.8299384946260527],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.47688865063074676,0.8229122517499998,0.480904720555524,0.8299384946260527],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.4485823857834351,0.8229122517499998,0.47289366507307456,0.8299384946260527],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4311636865021946,0.8229122517499998,0.4462711375417257,0.8299384946260527],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوت","boundary":[0.8287881771094893,0.8420908966558185,0.8858124991305564,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.8009644696761511,0.8420908966558185,0.8281329286887502,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي،","boundary":[0.73261940298056,0.8420908966558185,0.7951867724527433,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"پروتيست","boundary":[0.6659677992642439,0.8420908966558185,0.7268527741426378,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.641772308593038,0.8420908966558185,0.6653833885106119,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.5867336549280617,0.8420908966558185,0.636085372130611,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5722163605253382,0.8420908966558185,0.5810710689137026,0.8575824923945856],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.5316927875859883,0.8420908966558185,0.5665471334796878,0.8575824923945856],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.11447472648084009,0.8495065628485784,0.11949481388681174,0.8565328057246312],"dir":"ltr"},{"str":"chytridiomycota","boundary":[0.12353089111586261,0.8506446733257365,0.22936395089346465,0.8619035926331464],"dir":"ltr"},{"str":"اصلي","boundary":[0.8820094018777536,0.8661323040828112,0.9146124381637114,0.8816238998215783],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.8585422109714907,0.8661323040828112,0.876964431773483,0.8816238998215783],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.8148730028771745,0.8661323040828112,0.8535238049923853,0.8816238998215783],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.811123033874702,0.8661323040828112,0.8148973533252424,0.8816238998215783],"dir":"ltr"},{"str":"جلبكها،","boundary":[0.7520861285710916,0.8661323040828112,0.8060293628742953,0.8816274101212321],"dir":"rtl"},{"str":"تكياختهها،","boundary":[0.67539328554237,0.8661323040828112,0.7469861673406812,0.8816274101212321],"dir":"rtl"},{"str":"قارچها","boundary":[0.6307567005566248,0.866135814382465,0.6702708367397011,0.8816274101212321],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6187807074613618,0.866135814382465,0.6256431064623442,0.8816274101212321],"dir":"rtl"},{"str":"كپكها","boundary":[0.5693050243413755,0.866135814382465,0.6136471902732077,0.8816274101212321],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.11447472648084009,0.8636437021293112,0.11949481388681174,0.870669945005364],"dir":"ltr"},{"str":"zygomycota","boundary":[0.12356612369310331,0.8647818126064692,0.2023337075885778,0.8760407319138793],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5655550553389032,0.866135814382465,0.5692740328620163,0.8816274101212321],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.11447472648084009,0.8776961878814169,0.11949481388681174,0.8847224307574698],"dir":"ltr"},{"str":"ascomycota","boundary":[0.12356831435090562,0.878834298358575,0.19961314682263745,0.890093217665985],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.11447472648084009,0.8918333271621497,0.11949481388681174,0.8988595700382026],"dir":"ltr"},{"str":"basidipmycota","boundary":[0.12355746617897309,0.8929714376393078,0.21775290000772163,0.9042303569467178],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.11447472648084009,0.9059704664428825,0.11949481388681174,0.9129967093189354],"dir":"ltr"},{"str":"deuteromycetes","boundary":[0.12356010877174664,0.9071085769200407,0.2246210690850719,0.9183674962274506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11447,0.0797,0.91465,0.91837],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/4f63849e603d9df2589475c63b3fe3e9.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/06ff89c0f2541e5399ee00a00c324dc7.jpg"},"info":{"width":496.007,"height":708.7716,"margin":[0.10317,0.04779,0.09681,0.11355]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3584042160695313,0.049503273625981975,0.38986733977544674,0.06363476535053753],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3389286844742111,0.049503273625981975,0.34318946305193276,0.06363476535053753],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.34316234085406055,0.049503273625981975,0.35414747614448994,0.06363476535053753],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.276388844512275,0.049503273625981975,0.33477766563778333,0.06363476535053753],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.23574384393768633,0.049503273625981975,0.2722048003354791,0.06363476535053753],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23574,0.0495,0.38987,0.06363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.1202220936398075,0.04779139623399139,0.14657224789166282,0.06471518381238758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12022,0.04779,0.14657,0.06472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.4725961528768748,0.6751347937315066,0.4861448247706182,0.6878275991430102],"dir":"ltr"},{"str":"شك","boundary":[0.4367902065898263,0.6779434878951132,0.45745848304560216,0.6906362933066167],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.4261451955315147,0.6779434878951132,0.44576824218206595,0.6906362933066167],"dir":"rtl"},{"str":":A","boundary":[0.3697750233363642,0.6765164067177988,0.3858729346561641,0.6877706669054248],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38997582824435945,0.6779434878951132,0.3940204786222775,0.6906362933066167],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.39396788002991895,0.6779434878951132,0.4036170011108714,0.6906362933066167],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40352450013810287,0.6779434878951132,0.41208537448060206,0.6906362933066167],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4122341015348574,0.6779434878951132,0.42188322261580985,0.6906362933066167],"dir":"ltr"},{"str":"آزمون","boundary":[0.3357831050569851,0.6781170937153802,0.3655013097395803,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.30530184967147644,0.6781170937153802,0.3316229107855333,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.2751809936956536,0.6781170937153802,0.30109033479366226,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"تاريك،","boundary":[0.23635053632307612,0.6781170937153802,0.2709567826058907,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.22243839300655036,0.6781170937153802,0.23218073757023594,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"روپونماها","boundary":[0.18288472547766463,0.6781170937153802,0.2286051245244523,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.14477976593072275,0.6781170937153802,0.17873306417046536,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگ","boundary":[0.11889146725751855,0.6781170937153802,0.14074237053106106,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"گي","boundary":[0.10328757626404468,0.6781170937153802,0.12504006132977963,0.6908098991268837],"dir":"rtl"},{"str":"شك","boundary":[0.441386915910461,0.6964867631547313,0.4575022459360452,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.4312266251282743,0.6964867631547313,0.4492767047642473,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"درب","boundary":[0.4043723231123754,0.6964867631547313,0.4267448623104109,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"بطري","boundary":[0.3705006433780168,0.6964867631547313,0.39985791289235834,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"بازكن","boundary":[0.3377190241266756,0.6964867631547313,0.3659590269895384,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3276817695919614,0.6964867631547313,0.3333043777406367,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.29078657766926674,0.6964867631547313,0.32317280060563663,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"جلو","boundary":[0.26913228131861044,0.6964867631547313,0.2862812361720702,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25909139141181475,0.6964867631547313,0.26471399956049,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"عقبي","boundary":[0.22304322318031802,0.6964867631547313,0.2547529144145143,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.22304322318031802,0.6964867631547313,0.23336342974998336,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20671398147606795,0.6964867631547313,0.21864116572951597,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"چرخش","boundary":[0.15989942053237152,0.6964867631547313,0.20235918077769066,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.13921366377893862,0.6964867631547313,0.15551015868727658,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"مح","boundary":[0.11985919553554689,0.6964867631547313,0.13482621567840777,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.10328757626404468,0.6964867631547313,0.11450740013749808,0.7091795685662349],"dir":"rtl"},{"str":"طو","boundary":[0.44320140643176403,0.7148567147724316,0.45747811240567166,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"ولي،","boundary":[0.4269921048896487,0.7148567147724316,0.44935000050402507,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.3778795295832519,0.7148567147724316,0.4220895533329167,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.35380751172866515,0.7148567147724316,0.37305496904277563,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3332432808407946,0.7148567147724316,0.34898476493275304,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3332432808407946,0.7148567147724316,0.34356348741045994,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.30832339104085227,0.7148567147724316,0.33269286300394957,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":":B","boundary":[0.28594556125215975,0.7132560277748502,0.3011589719499927,0.7245102879624763],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30529806510795215,0.7148567147724316,0.3083397147419291,0.7275495201839352],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروگراف","boundary":[0.2252206118058818,0.7148567147724316,0.2813088856407268,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.2252206118058818,0.7148567147724316,0.23711877614630442,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپي","boundary":[0.1551812776835811,0.7148567147724316,0.2205849066646237,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"فلورسن","boundary":[0.11864953518801148,0.7148567147724316,0.1504159888872536,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":"نت","boundary":[0.10631099964315022,0.7148567147724316,0.12283928513105664,0.7275495201839352],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.10328576251948057,0.7148567147724316,0.10632741215345752,0.7275495201839352],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.43848373107637595,0.7331418717962176,0.45743148645079607,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.43848373107637595,0.7331418717962176,0.4535922232952358,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.39892676141667355,0.7331418717962176,0.4338050693841014,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"ميله","boundary":[0.37425076662224527,0.7331418717962176,0.39438695877275926,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.35973359351783346,0.7331418717962176,0.3737465840199837,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.3288885035896671,0.7331418717962176,0.35513756479243236,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3288885035896671,0.7331418717962176,0.3390636105942053,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3143727918960821,0.7331418717962176,0.32430122963990426,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.276752102147752,0.7331418717962176,0.309733233301143,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"فلورسنت","boundary":[0.2281237966399668,0.7331418717962176,0.2722431331614272,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.1876014218549335,0.7331418717962176,0.22367680123466,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.15735904499331663,0.7331418717962176,0.18317225762942863,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12445590485618148,0.7331418717962176,0.15282286983853052,0.7458346772077211],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.10328684877431167,0.7334890834367517,0.10651531409838977,0.7461818888482553],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.10655293171265731,0.7315411847986362,0.11727951198269382,0.7427954449862623],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.12143175398734293,0.7331418717962176,0.12447884485501214,0.7458346772077211],"dir":"ltr"},{"str":"ميك","boundary":[0.4399353234934184,0.7515116823247433,0.45753792406155563,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"كروسكوپ","boundary":[0.39433292512000845,0.7515116823247433,0.44782511234720473,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروني","boundary":[0.3480026339749238,0.7515116823247433,0.3901359201987069,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.33312231480604104,0.7515116823247433,0.34385097266772446,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"سكنينگ","boundary":[0.2974411645601776,0.7515116823247433,0.34137485257264516,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28570623723052296,0.7515116823247433,0.29328043453015784,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.24663273808635766,0.7515116823247433,0.2815110460537855,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22751896646619907,0.7515116823247433,0.24245024312156885,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"تافيلوكوكوس","boundary":[0.16498050692832963,0.7515116823247433,0.23170871640924423,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":"اورئوس","boundary":[0.12324624450864605,0.7515116823247433,0.16085786553415576,0.7642044877362468],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1202220936398075,0.7515116823247433,0.1232691845074767,0.7642044877362468],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.47344291512014947,0.7829576314896436,0.4861664653926255,0.7984430149333368],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.46690190388442104,0.7829576314896436,0.47344734070285305,0.7984430149333368],"dir":"ltr"},{"str":"ميك","boundary":[0.43739503676359404,0.7829576314896436,0.46236418437643023,0.7984430149333368],"dir":"rtl"},{"str":"كروسكوپ","boundary":[0.365661416471945,0.7829576314896436,0.4486802726574423,0.7984430149333368],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.3323965185975198,0.7829576314896436,0.3609503836841012,0.7984430149333368],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.32259896049854137,0.7829576314896436,0.3385923343823777,0.7984430149333368],"dir":"rtl"},{"str":"تاريك","boundary":[0.2698570786299387,0.7829576314896436,0.31789456608475286,0.7984430149333368],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.2625991165447262,0.7804992490705046,0.269703261445907,0.7896381592638588],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.44429010461545915,0.8064588476033745,0.4861561169902845,0.8219442310470678],"dir":"rtl"},{"str":"نوردهي","boundary":[0.39360380655918153,0.8064590818114044,0.4390147106794863,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3752177232176158,0.8064590818114044,0.3882731921928521,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3540501611469193,0.8064590818114044,0.36986719372912075,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33687226188340086,0.8064590818114044,0.3488567398443974,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.2876390338039584,0.8064588476033745,0.3316647495700666,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.2542524378889814,0.8064590818114044,0.2824102078398087,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.2208658345547543,0.8064590818114044,0.24896829214103833,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2208658345547543,0.8064590818114044,0.22920805795079507,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18760233069291357,0.8064590818114044,0.21567601457237495,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16619136157352615,0.8064590818114044,0.18235801518930173,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.1321984608281738,0.8064590818114044,0.16095368444396957,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1233672105433996,0.8064590818114044,0.12701831627376228,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.10328684425824637,0.8064590818114044,0.1169176389849337,0.8219444652550977],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4769509049670671,0.8304150444938819,0.4861339890767672,0.8459004279375752],"dir":"rtl"},{"str":"لبهها","boundary":[0.4415078819452145,0.8304150444938819,0.4711379020860594,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4415078819452145,0.8304160236527536,0.44599984838923645,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4237258303209431,0.8304160236527536,0.43571030828193963,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.3863473588074362,0.8304160236527536,0.4179349553534527,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.32840463945065296,0.8304160236527536,0.380571973379408,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.32840463945065296,0.8304160236527536,0.34099542224202484,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"يابد","boundary":[0.30130744598362524,0.8304152787019118,0.32252368946405996,0.8459006621456051],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29755829607243445,0.8304160236527536,0.3013333181184943,0.8459014070964468],"dir":"ltr"},{"str":"وضوح","boundary":[0.2550992004548323,0.8304160236527536,0.29246882080293224,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2362285158072366,0.8304160236527536,0.24928398478247285,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2237690193888393,0.8304160236527536,0.2304295213575615,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.14683533780773256,0.8304160236527536,0.2304295213575615,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.11804470501424376,0.8304160236527536,0.14102676050942833,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.10328684425824637,0.8304160236527536,0.1231562530367515,0.8459014070964468],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.10316588273955812,0.8740599310968088,0.10818385627622193,0.8810832091175421],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.11223833534607376,0.8751981823419913,0.1238494162380773,0.8864524425296174],"dir":"ltr"},{"str":"Dark-field","boundary":[0.11223833534607376,0.8751981823419913,0.1792531964044963,0.8864524425296174],"dir":"ltr"},{"str":"microsccope","boundary":[0.18347174771420063,0.8751981823419913,0.25788259653593604,0.8864524425296174],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10317,0.67513,0.48617,0.88645],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6935994604914849,0.07612609817640831,0.7624495428491936,0.10430442812077968],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6610608608346252,0.07612609817640831,0.683649840425639,0.10430442812077968],"dir":"ltr"},{"str":"ساخختمان","boundary":[0.6943252567000062,0.1249711704112439,0.8168796150054334,0.15314950035561528],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6577951520845471,0.1249711704112439,0.6845314844346955,0.15314950035561528],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.606626519383799,0.1249711704112439,0.6845314844346955,0.15314950035561528],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8600503621924691,0.20635026270716125,0.903117302780001,0.2204817544317168],"dir":"rtl"},{"str":"اينن","boundary":[0.8761388448146902,0.23081524958110627,0.9031253216184449,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8330748825722217,0.23081524958110627,0.8711238298653043,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7817845918303572,0.23081524958110627,0.8279699729237691,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"پاايه","boundary":[0.7480357375601556,0.23081524958110627,0.7767416403397532,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7360601107645661,0.23081524958110627,0.7429197639549445,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.6792068625644397,0.23081524958110627,0.730983967403686,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"اجز","boundary":[0.6545290691462015,0.23081524958110627,0.6741506343257252,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"زايي","boundary":[0.6274340875027975,0.23081524958110627,0.6620525597421003,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5992475512643975,0.23081524958110627,0.6222716452791998,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"سلولههاي","boundary":[0.5203777366045237,0.23081524958110627,0.594142641615945,0.24630063302479957],"dir":"rtl"},{"str":"يوكارريوتي","boundary":[0.8433555108698063,0.25477219142245544,0.9030714681042806,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8311386898168777,0.25477219142245544,0.8379983430072561,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتيي","boundary":[0.7594066212775223,0.25477219142245544,0.8258523312775827,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7448914129840911,0.25477219142245544,0.7540744970937912,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد،","boundary":[0.6886422058559659,0.25477219142245544,0.7396935660988656,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6562225936327511,0.25477219142245544,0.6834288694312783,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6562225936327511,0.25477219142245544,0.6631486305636816,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6206607460781806,0.25477219142245544,0.6510490097115567,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5932000054031497,0.25477219142245544,0.6154120049918652,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"ميدههد","boundary":[0.5384016757828015,0.25477219142245544,0.5880021585179241,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5346517241893765,0.25477219142245544,0.5384267462354363,0.27025757486614876],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5203770071793342,0.25477219142245544,0.5295999215333654,0.27025757486614876],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8813396442388918,0.2787283883129629,0.9031312134707776,0.2942137717566562],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخي،","boundary":[0.8276314190727148,0.27872913326380466,0.8757662693470052,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسككوپ","boundary":[0.7446509071847777,0.27872913326380466,0.821935694133349,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7260214167945211,0.27872913326380466,0.7390768857697573,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا،","boundary":[0.6931172093942224,0.27872913326380466,0.7204761616670734,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"حضو","boundary":[0.6576741860497937,0.27872913326380466,0.6875365496051468,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.6515063506765025,0.27872913326380466,0.6651755487321751,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.5834017533623518,0.27872913326380466,0.6459389676355373,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5709415252607323,0.27872913326380466,0.5778011784511107,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5553369206482973,0.27872913326380466,0.5654051212986914,0.294214516707498],"dir":"rtl"},{"str":"پس،","boundary":[0.5203770071793342,0.2787283883129629,0.5491078900902608,0.2942137717566562],"dir":"rtl"},{"str":"رازهاايي","boundary":[0.85750852790384,0.3027705339068326,0.9031408185771571,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8393636388196134,0.3027705339068326,0.8524191077948495,0.31825591735052594],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8070657362496901,0.3027705339068326,0.8342963466241404,0.31825591735052594],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7625531357420361,0.3027705339068326,0.8019873800974582,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7243271651408146,0.3027707286098935,0.7574482260935834,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7100524481307724,0.3027707286098935,0.7192355322404724,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6538032729376804,0.3027707286098935,0.704980730352596,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6538032729376804,0.3027707286098935,0.6752009653089575,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6222311378670059,0.3027707286098935,0.6487448241657879,0.31825611205358684],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6184804565258152,0.3027707286098935,0.6221979459967301,0.31825611205358684],"dir":"ltr"},{"str":"روششهاي","boundary":[0.8358574262056785,0.34323497987133655,0.9031100254633503,0.3573664715958921],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.7868665498672398,0.34323497987133655,0.831824831504394,0.3573664715958921],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7690843621158573,0.34323497987133655,0.7830298298209502,0.3573664715958921],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7422294443425193,0.34323497987133655,0.764993310175058,0.3573664715958921],"dir":"rtl"},{"str":"ميككروسكوپ","boundary":[0.7953335142447586,0.37162172222511464,0.903188015653005,0.3871071056688079],"dir":"rtl"},{"str":"نورري","boundary":[0.746826153663154,0.37162172222511464,0.7905760128385285,0.3871071056688079],"dir":"rtl"},{"str":"قدرتت","boundary":[0.8687599166947242,0.3969900793852349,0.9031068766368218,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"تفكيك","boundary":[0.8194042624398445,0.3969900793852349,0.8631954032906795,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسسكوپ","boundary":[0.7364223355718771,0.3969900793852349,0.8137505805361618,0.41247553055173203],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.6994067618400548,0.39699014710803876,0.7307620152941391,0.41247553055173203],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.662754085889917,0.39699014710803876,0.6938504427558483,0.41247553055173203],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.6189650297677252,0.3969900793852349,0.6572020643257052,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"ايده","boundary":[0.5906590027963315,0.3969900793852349,0.6134507537192015,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5757824065386175,0.3969900793852349,0.5901965294038191,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5571529161483609,0.3969900793852349,0.5702083851235972,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5203777366045237,0.3969900793852349,0.5517949482164566,0.41247546282892816],"dir":"rtl"},{"str":"نصفف","boundary":[0.8708163392855344,0.4223861308071598,0.9030980283745996,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.8369443181245427,0.4223861308071598,0.8657039673230419,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"موجي","boundary":[0.7960585723185359,0.4223861308071598,0.8318880898858283,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"نوريي","boundary":[0.7595275873122758,0.4223861308071598,0.7909824289576558,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7086001095145835,0.4223861308071598,0.7544514223387978,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6873108439195414,0.4223861308071598,0.7034774975353171,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"استف","boundary":[0.6577951520845471,0.4223861308071598,0.6822258493932545,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"فاده","boundary":[0.6398936103724344,0.4223854451137714,0.6641458632640264,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6097730944926183,0.4223854451137714,0.6348860635434583,0.4378708285574647],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5702172362890041,0.4223854451137714,0.6047013767144417,0.4378708285574647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5664657958456232,0.4223861308071598,0.570183285316538,0.4378715142508531],"dir":"ltr"},{"str":"چنندين","boundary":[0.5203777366045237,0.4223854451137714,0.5664879156947382,0.4378715142508531],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.8825500478823888,0.4477814965356963,0.9031577737410964,0.4632668799793896],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.799930222597665,0.4477821822290847,0.8771256616942906,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"نوريي","boundary":[0.7629146362853751,0.4477821822290847,0.7943694779307551,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7453744889890667,0.4477814965356963,0.7573589669500632,0.4632668799793896],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7213015341315748,0.4477821822290847,0.744843421322683,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"رايج","boundary":[0.6905769262127348,0.4477821822290847,0.7158514290322515,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6720691393468238,0.4477821822290847,0.68512460832206,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6599725407101109,0.4477821822290847,0.6666330426788332,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.5744495376879762,0.4477814965356963,0.6666330426788332,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.555941750822065,0.4477821822290847,0.5690060709627082,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"تفاده","boundary":[0.5203777366045237,0.4477821822290847,0.5496750941014945,0.463267565672778],"dir":"rtl"},{"str":"ميششوند","boundary":[0.8543671026416967,0.4731768622642328,0.9031179434967651,0.4886636170947029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8506150114816929,0.47317823365100964,0.8543325009526077,0.4886636170947029],"dir":"ltr"},{"str":"الفف","boundary":[0.8760178787799365,0.5119819039068791,0.9030109997641164,0.5274672873505724],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8695978235791028,0.5119819039068791,0.8761432603975348,0.5274672873505724],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.768358193654525,0.5119819039068791,0.8650173454810114,0.5274672873505724],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7250522154727655,0.5119819631643324,0.7635769129064711,0.5274673466080257],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7100517028993542,0.5119819631643324,0.7201862872903002,0.5274673466080257],"dir":"ltr"},{"str":"روشن","boundary":[0.6605781138572642,0.5119819631643324,0.7054181178088214,0.5274673466080257],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6533194087986662,0.5095235214877402,0.6604235536998471,0.5186624316810944],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرروسكوپ","boundary":[0.8260589409423659,0.5366682267602144,0.9031341666549061,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7894062649922281,0.5366682267602144,0.8207283265760363,0.5521536102039076],"dir":"rtl"},{"str":"روششن","boundary":[0.7483971642335693,0.5366682267602144,0.7841110552875263,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7094476108603306,0.5366682860176677,0.7430820394067019,0.552153669461361],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6952946228581451,0.5366683622058219,0.7041457882650849,0.5521537456495152],"dir":"ltr"},{"str":"سري","boundary":[0.658399982258315,0.5366683622058219,0.6899839032916876,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.658399982258315,0.5366683622058219,0.6724069515147971,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"لنز","boundary":[0.6373518957595357,0.5366682267602144,0.6530715655222608,0.5521536102039076],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6271907452919011,0.5366683622058219,0.6321473979197875,0.5521537456495152],"dir":"ltr"},{"str":"شيئي","boundary":[0.5944082414159478,0.5366683622058219,0.6271929580832529,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5890864443445355,0.5345354906996838,0.5943100803012861,0.543674400893038],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5771115318130593,0.5366683622058219,0.5839711850034377,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"چششمي","boundary":[0.5305388835238212,0.5366683622058219,0.5719313872586477,0.5521537456495152],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5203777320884585,0.5366683622058219,0.5253476614644552,0.5521537456495152],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5252163779946654,0.5345354906996838,0.5304400139514159,0.543674400893038],"dir":"ltr"},{"str":"ميبااشد","boundary":[0.857147838397442,0.5620637279343584,0.9031186771154439,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8533972257649589,0.5620644136277468,0.8571722478110188,0.5775497970714402],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.8079124926865952,0.5620644136277468,0.8483291267260341,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7823901572356843,0.5620644136277468,0.8026482620608177,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"مييكروسكوپها","boundary":[0.6864640819988429,0.5620637279343584,0.7770750324088168,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6719481707314614,0.5620644136277468,0.6811312548411614,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"لن","boundary":[0.6585209482930684,0.5620644136277468,0.6667658133856981,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"نزهاي","boundary":[0.6239282894797857,0.5620644136277468,0.6636324963155761,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"شيئي","boundary":[0.5859435131359034,0.5620644136277468,0.6187282298032085,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5662253294005932,0.5620644136277468,0.5807235383371606,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5554578866830507,0.5620644136277468,0.5610119929759055,0.5775497970714402],"dir":"rtl"},{"str":"درت","boundary":[0.5203777320884585,0.5620637279343584,0.5491041894166817,0.5775491113780516],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.8766219743672972,0.5874597793562834,0.903122363595675,0.6029451627999767],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8644028431050368,0.5874597793562834,0.8712624962954152,0.6029451627999767],"dir":"rtl"},{"str":"لنزهاي","boundary":[0.816137438140994,0.5874597793562834,0.8589549507970654,0.6029451627999767],"dir":"rtl"},{"str":"چشمي","boundary":[0.7692019207793438,0.5874597793562834,0.810709460955188,0.6029451627999767],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7555341512518977,0.5874597793562834,0.7636373931819511,0.6029451627999767],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.7157370987909446,0.5874597793562834,0.7501105996487953,0.6029451627999767],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.69263334428748,0.5874597793562834,0.7103002704397319,0.6029451627999767],"dir":"ltr"},{"str":"تشكي","boundary":[0.6568274238065189,0.5874604650496718,0.6873329698976023,0.6029458484933651],"dir":"rtl"},{"str":"يل","boundary":[0.6443671576409206,0.5874604650496718,0.6619389718290267,0.6029458484933651],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.592230792468655,0.5874604650496718,0.6391184165546052,0.6029458484933651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5800139714157262,0.5874604650496718,0.5868736246061046,0.6029458484933651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5654980601483447,0.5874604650496718,0.5746811442580447,0.6029458484933651],"dir":"rtl"},{"str":"ايينرو","boundary":[0.5203777482172631,0.5874604650496718,0.5602050632349946,0.6029458484933651],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهه","boundary":[0.8715421354940557,0.6128563753824222,0.9031408034160808,0.6283417588261154],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8573860817286855,0.6128551450848199,0.8665691658383855,0.6283405285285131],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.8169864538202082,0.6128563753824222,0.8523203061247119,0.6283417588261154],"dir":"ltr"},{"str":"برابر","boundary":[0.7866232270915533,0.6128563753824222,0.8119043682851251,0.6283417588261154],"dir":"rtl"},{"str":"بزررگ","boundary":[0.7476735772680627,0.6128558307782083,0.7815492965220248,0.6283417588261154],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.6968672048579959,0.6128558307782083,0.7425974339071828,0.6283417588261154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6931165235168053,0.6128563753824222,0.6968340129877202,0.6283417588261154],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.8850910643599789,0.6516607905891333,0.9031695697036535,0.6671461740328266],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8785589042896573,0.6516607905891333,0.885064510863758,0.6671461740328266],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.7774305562623107,0.6516601867274662,0.8740941336715005,0.6671455701711594],"dir":"rtl"},{"str":"ففاز","boundary":[0.7514213628436696,0.6516601867274662,0.7726966522649883,0.6671461740328266],"dir":"rtl"},{"str":"كنتراست","boundary":[0.6788418065067631,0.6516607905891333,0.7467700754223228,0.6671461740328266],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6715852800464509,0.6492018043083272,0.6786894249476318,0.6583407145016814],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرروسكوپ","boundary":[0.8260566462166865,0.6763465039372345,0.9031341666549061,0.6918318930244947],"dir":"rtl"},{"str":"فاز","boundary":[0.8040415850582754,0.6763465095808014,0.8202038130913476,0.6918318930244947],"dir":"rtl"},{"str":"كنتراست","boundary":[0.7445270247395701,0.6763465039372345,0.7981776879761777,0.6918318930244947],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.7032783811518789,0.6763465039372345,0.738727298606673,0.6918318873809277],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهد","boundary":[0.6579161181193007,0.6763465039372345,0.697473459043925,0.6918318873809277],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6513831308832335,0.6763465039372345,0.6663468531694109,0.691831952281948],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6061426116970126,0.6763465688382547,0.6456962571092748,0.691831952281948],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5720294820839223,0.6763465039372345,0.6055444198972999,0.6918318873809277],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.5565465809958328,0.6763465039372345,0.5663492466840186,0.6918318873809277],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5352565572663289,0.6763465688382547,0.5502681337964989,0.691831952281948],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5203770071793342,0.6763465039372345,0.5295600912890343,0.6918318873809277],"dir":"rtl"},{"str":"بدونن","boundary":[0.8725098637720837,0.7017425553591594,0.9031902261863242,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"رنگآميزي","boundary":[0.8010189104589251,0.7017425553591594,0.8672072482041584,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"فراهمم","boundary":[0.7604953155903041,0.7017425553591594,0.7955488902374361,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7156161353367999,0.7017418696657709,0.755079056303641,0.7172272531094642],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6756973793515011,0.7017418696657709,0.7101815197769386,0.7172272531094642],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6719459608432946,0.7017425553591594,0.6757187700980026,0.7172279388028526],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6632386236484565,0.7017425553591594,0.6668897293788192,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6523515966508537,0.7017425553591594,0.6568435630948757,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.5633199366137979,0.7017425553591594,0.6468970659688271,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"ززمينه","boundary":[0.5203770071793342,0.7017418696657709,0.5581456874600559,0.7172279388028526],"dir":"rtl"},{"str":"روشنن","boundary":[0.8675502563471887,0.7271386067810843,0.9031408185771571,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8635568196416583,0.7271379210876959,0.8676947394694027,0.7426233045313891],"dir":"ltr"},{"str":"فرآورده","boundary":[0.8139615270752228,0.7271379210876959,0.8577460295520024,0.7426233045313891],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7862603296324447,0.7271386067810843,0.8134245562663431,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"رنگگ","boundary":[0.7521486591923098,0.7271386067810843,0.7805800942325412,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"آميزي","boundary":[0.71404210190582,0.7271386067810843,0.7515489153177274,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6833174939869802,0.7271386067810843,0.7084304630378202,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6707377751523668,0.7271386067810843,0.6775974283427452,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6571903219107795,0.7271386067810843,0.6650236032959213,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"كشته","boundary":[0.6323892664418045,0.7271386067810843,0.6650236032959213,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6016646585229645,0.7271386067810843,0.6267776275738044,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.5746907319453153,0.7271386067810843,0.5960131894106332,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.555941750822065,0.7271386067810843,0.5690060709627082,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"تفاده","boundary":[0.5203777366045237,0.7271386067810843,0.5496750941014945,0.7426239902247775],"dir":"rtl"},{"str":"شوندد","boundary":[0.8734775920501121,0.7525346582030092,0.9031326916757224,0.7680200416467025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.869848611007506,0.7525346582030092,0.8735661004784208,0.7680200416467025],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52038,0.07613,0.90319,0.76802],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.5202567705697703,0.8317333198161085,0.525274744106434,0.8387565978368419],"dir":"ltr"},{"str":"Brigght","boundary":[0.5293288541089138,0.8328714299721165,0.5704324061029536,0.8441256901597426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5744101956402311,0.8328714299721165,0.5797903082416175,0.8441256901597426],"dir":"ltr"},{"str":"field","boundary":[0.5838075436197595,0.8328714299721165,0.6136940268016255,0.8441256901597426],"dir":"ltr"},{"str":"microscope","boundary":[0.6177112621797676,0.8328714299721165,0.6918091417661445,0.8441256901597426],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5202567705697703,0.8457858016029071,0.525274744106434,0.8528090796236403],"dir":"ltr"},{"str":"Objective","boundary":[0.5293288541089138,0.8469236831944521,0.5919015340307696,0.8581781719465411],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5202567705697703,0.8599229368944452,0.525274744106434,0.8669462149151785],"dir":"ltr"},{"str":"Ocuular","boundary":[0.5293288541089138,0.8610610470504532,0.5730307054134317,0.8723153072380793],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5202567705697703,0.8740599310968088,0.525274744106434,0.8810832091175421],"dir":"ltr"},{"str":"Phaase","boundary":[0.5293288541089138,0.8751981823419913,0.5668651457385697,0.8864524425296174],"dir":"ltr"},{"str":"contrast","boundary":[0.5708700424123698,0.8751981823419913,0.622046232140914,0.8864524425296174],"dir":"ltr"},{"str":"microoscope","boundary":[0.6260511288147144,0.8751981823419913,0.7003806657970553,0.8864524425296174],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52026,0.83173,0.70038,0.88645],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/f49bd2f7550bd66db8c5f66e775ee96f.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/d221b0b65fb07552f5000017e67cc80b.jpg"},"info":{"width":496.00730000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.1146,0.07979,0.08539,0.08155]},"elements":[{"words":[{"str":"122","boundary":[0.8711168162242773,0.07978621086432093,0.8974578285440556,0.09671000321824492],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصصه","boundary":[0.7615216550240288,0.08149808873936638,0.8047774958150817,0.09562958445152407],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.6643859878675172,0.08149808873936638,0.7571208165686271,0.09562958445152407],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6643859878675172,0.08149808873936638,0.6769663833576642,0.09562958445152407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6521684128439238,0.08149808873936638,0.6601043605608222,0.09562958445152407],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسشناسسي","boundary":[0.5509205481451585,0.08149808873936638,0.6477561874593377,0.09562958445152407],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5076141016472943,0.08149808873936638,0.546510342085691,0.09562958445152407],"dir":"rtl"},{"str":"تاريكك","boundary":[0.8764393185342231,0.11703673956087939,0.9145066990747919,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"كاملا","boundary":[0.8388203384909859,0.11703673956087939,0.8709456239051321,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.8109967168628365,0.11703673956087939,0.8332795122975005,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"استت","boundary":[0.7773681959922767,0.11703673956087939,0.8055532534299394,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7736182466669341,0.11703673956087939,0.7773932664297482,0.13252212737421384],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7593435382906663,0.11703673956087939,0.7685266168461633,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"اينرو،","boundary":[0.7161601198208172,0.11703673956087939,0.7539576073981169,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6841034308970856,0.11703673956087939,0.7107764017182812,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.6646279197906966,0.11703673956087939,0.6786643930442152,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"كنيك","boundary":[0.6296687004404976,0.11703673956087939,0.6742535563488682,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.589628265148517,0.11703673956087939,0.6242252370076005,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"مش","boundary":[0.5661616270566985,0.11703673956087939,0.5841825889256065,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"اهده","boundary":[0.53180729396523,0.11703673956087939,0.5599407061952516,0.13252212737421384],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانينيسمهايي","boundary":[0.8325294390626913,0.1409936881623608,0.9145288256846219,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8180135365749658,0.1409936881623608,0.8271966151304627,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.784626960853197,0.1409936881623608,0.8127825009833524,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"تروپونماپاليدوم","boundary":[0.6917242951867845,0.1409936881623608,0.7793286518162131,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.6824099161443793,0.13886081605437223,0.6916254256741785,0.15647907597569524],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.6726116732556153,0.1409936881623608,0.6772806601838318,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6542255261968927,0.1409936881623608,0.6772806601838318,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"اسپروكت","boundary":[0.5936216333106388,0.1409936881623608,0.6490652998857074,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5722099251361824,0.1409936881623608,0.5883898531332099,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"ككمتر","boundary":[0.53180729396523,0.1409936881623608,0.5670998438934266,0.15647907597569524],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9053501727091516,0.16495144097236422,0.9145332512646486,0.18043682878569867],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.8765602844958128,0.1649506367638422,0.885411444549304,0.18043602457717664],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8852698337302696,0.1649506367638422,0.8910112863258262,0.18043602457717664],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.890834270221426,0.16495144097236422,0.8996854302749172,0.18043682878569867],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرون","boundary":[0.8234554524499941,0.1649506367638422,0.8708489889564125,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"قطر","boundary":[0.79406074991235,0.1649506367638422,0.8177553053755457,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"داارد","boundary":[0.7652715549952591,0.1649506367638422,0.7884070714281826,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.714828793850413,0.1649506367638422,0.7595824718708776,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.6834978671483263,0.1649506367638422,0.7091352522432633,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6711600817165392,0.1649506367638422,0.6778205796567913,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.6513223795698168,0.1649506367638422,0.6778205796567913,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5994287653427681,0.1649506367638422,0.6457616382662109,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5889047360391673,0.1649506367638422,0.5938613856691223,0.18043602457717664],"dir":"ltr"},{"str":"شككل","boundary":[0.5504360520500404,0.1649506367638422,0.5888796101186413,0.18043602457717664],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.53180729396523,0.16392264200946863,0.5449025217975623,0.17661545100260803],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.8788586377660167,0.18899223889395067,0.8875549025185717,0.20447762670728514],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.8874472210388838,0.18899223889395067,0.8964193470539646,0.20447762670728514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8961558395612322,0.18899223889395067,0.9055380692179328,0.20447762670728514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9057128796289893,0.18899223889395067,0.9145640396824805,0.20447762670728514],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.9051082514309768,0.2204310631088174,0.9145789926882123,0.23591645092215185],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8985672441514468,0.2204310631088174,0.9051126770110035,0.23591645092215185],"dir":"ltr"},{"str":"مميكروسكوب","boundary":[0.7974477981271646,0.2204310631088174,0.8940457602136097,0.23591645092215185],"dir":"rtl"},{"str":"فللورسنت","boundary":[0.7242640975646931,0.2204302165735312,0.7927146402885603,0.23591645092215185],"dir":"rtl"},{"str":"جهتت","boundary":[0.8820037527673483,0.2440170325015934,0.9145244033303541,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.8308351510149145,0.2440170325015934,0.8769187158334162,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههايي","boundary":[0.7636989965268656,0.2440170325015934,0.8257700746743041,0.2595028774439824],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7424097438082059,0.24401748963064795,0.7585763876459075,0.2595028774439824],"dir":"rtl"},{"str":"فلورسانس","boundary":[0.6762406840383196,0.24401748963064795,0.7372893477172614,0.2595028774439824],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6365630153427179,0.2440170325015934,0.6711489232517345,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6245873957903443,0.2440170325015934,0.6314470448318,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6064425176806875,0.2440170325015934,0.6194979787595868,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.569911567349916,0.2440170325015934,0.6013110576396758,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"دداراي","boundary":[0.5318072894491673,0.24401664309536175,0.5649829403720469,0.2595024203149279],"dir":"rtl"},{"str":"تواناييي","boundary":[0.8743820790540784,0.2679739811030748,0.9145288240717424,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.8373665277103783,0.2679739811030748,0.8691045748721843,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.8032541568642234,0.2679739811030748,0.8320137886680296,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"موججهاي","boundary":[0.7396297085143706,0.2679739811030748,0.7979456736221422,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"كوتاه","boundary":[0.6972901843984958,0.2679739811030748,0.7343853961826771,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6683778645999766,0.2679739811030748,0.6920879150770562,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6683778645999766,0.2679739811030748,0.6745736766374204,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6582167238264436,0.2679739811030748,0.6631733734563987,0.28345936891640927],"dir":"ltr"},{"str":"ماوراءبنفش","boundary":[0.5839422142375726,0.2679739811030748,0.6582056598763767,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5789833518176043,0.2679739811030748,0.5839532781876395,0.28345936891640927],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5670077322652307,0.2679739811030748,0.5738673813066865,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.53180729396523,0.2679739811030748,0.5619609834774609,0.28345936891640927],"dir":"rtl"},{"str":"دادنن","boundary":[0.8861165954613974,0.2919309297045562,0.914574569366217,0.30741631751789067],"dir":"rtl"},{"str":"موجهاي","boundary":[0.8296240402913424,0.2919309297045562,0.881186473182955,0.30741631751789067],"dir":"rtl"},{"str":"بلندتر","boundary":[0.7912786021496054,0.2919309297045562,0.8245279848905449,0.30741631751789067],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7812369610689197,0.2919309297045562,0.7861936106988747,0.30741631751789067],"dir":"ltr"},{"str":"مرئي","boundary":[0.7507578294916223,0.29193018475350424,0.7811128828950702,0.3074155725668387],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7457967542816406,0.29193018475350424,0.7507644678616625,0.3074155725668387],"dir":"ltr"},{"str":"هستند،","boundary":[0.6980181923128954,0.29193018475350424,0.7407715081612709,0.3074155725668387],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6657158691817642,0.29193018475350424,0.6929265624921246,0.3074155725668387],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6182979919851987,0.29193018475350424,0.6606530056311672,0.3074155725668387],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5909589713699779,0.29193018475350424,0.6131709575242139,0.3074155725668387],"dir":"rtl"},{"str":"ميگگيرد","boundary":[0.5397910403334789,0.29193018475350424,0.5858828310793007,0.30741631751789067],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5360411026208686,0.2919309297045562,0.5397585898433348,0.30741631751789067],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8988180214283136,0.3234542663588357,0.9144978514630732,0.33893965417217015],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.892285865308837,0.3234542663588357,0.898791467948153,0.33893965417217015],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.791279277381603,0.3234542663588357,0.887860923095285,0.33893965417217015],"dir":"rtl"},{"str":"تتبايني","boundary":[0.7430145403908368,0.3234542663588357,0.7865409513126117,0.33893965417217015],"dir":"rtl"},{"str":"تداخلي","boundary":[0.6859179196757789,0.3234542663588357,0.7383167871924464,0.33893965417217015],"dir":"rtl"},{"str":"تم","boundary":[0.6660795113297726,0.3234542663588357,0.6810586328064123,0.33893965417217015],"dir":"rtl"},{"str":"مايزدهنده","boundary":[0.5978547089931942,0.3234542663588357,0.6754396130863396,0.33893965417217015],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5857581128342264,0.3209958832459942,0.5928622534386087,0.33013479601815177],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.9014800026531867,0.3469557233121989,0.914574569366217,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"ايين","boundary":[0.8759561083072769,0.3469557233121989,0.8960653054904635,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.7869245021192228,0.3469557233121989,0.870501580924313,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"ااز","boundary":[0.7721680478492958,0.3469557233121989,0.7815105398650382,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7372081784280191,0.3469557233121989,0.7666382856058772,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"پلاريزر","boundary":[0.6833776357726993,0.3469557233121989,0.7317647149951221,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6743051967178708,0.3469557233121989,0.6779563002399359,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"راي","boundary":[0.6433371075788603,0.3469557233121989,0.6679145662573919,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.603055478175422,0.3469557233121989,0.6380308371267922,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"نورپلالاريزه","boundary":[0.5318080353252865,0.34695552860908313,0.5977049519230866,0.3624411111255334],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.48402573913730707,0.3417651558298626,0.49757440283640986,0.354457964823002],"dir":"ltr"},{"str":"شك","boundary":[0.4482198145067622,0.344573850786022,0.4688880784617484,0.35726665977916133],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.4375748098868706,0.344573850786022,0.4571978446688183,0.35726665977916133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40128449851443715,0.344573850786022,0.4053291464460301,0.35726665977916133],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4052765478854847,0.344573850786022,0.4149256631303611,0.35726665977916133],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41483316221353994,0.344573850786022,0.42339403137816717,0.35726665977916133],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4235427583424679,0.344573850786022,0.43319187358734434,0.35726665977916133],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروسكپ","boundary":[0.3392294831144622,0.34474745665527684,0.3969369902821994,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.3392294831144622,0.34474745665527684,0.3515448012559493,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.3129799682182097,0.34474745665527684,0.3348392044834824,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"اتمي","boundary":[0.2852786642454657,0.34474745665527684,0.3085562479019966,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2822534289515497,0.34474745665527684,0.28529507674584625,0.35744026564841624],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.25189317705606346,0.34474745665527684,0.27816162368981256,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23991702894292077,0.34474745665527684,0.24749122166145537,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"تكهاي","boundary":[0.2031437084091303,0.34474745665527684,0.23550814683574212,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1911675602959876,0.34474745665527684,0.1987417530145222,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14882293774708558,0.3450946683937866,0.15196252768860458,0.357787477386926],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.15197417457364035,0.34314676920601606,0.18680257163553843,0.3544010325693515],"dir":"ltr"},{"str":"نواح","boundary":[0.12499876513914208,0.34474745665527684,0.14422994750278872,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"حي","boundary":[0.11471738589331244,0.34474745665527684,0.13245325078884926,0.35744026564841624],"dir":"rtl"},{"str":"برآم","boundary":[0.4507600997001455,0.3631172723673668,0.46888344855005154,0.3758100813605062],"dir":"rtl"},{"str":"مده","boundary":[0.4385445538402358,0.3631172723673668,0.4562194675360625,0.3758100813605062],"dir":"rtl"},{"str":"روشن،","boundary":[0.4020121329262694,0.3631172723673668,0.43441465996569,0.3758100813605062],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمهايي","boundary":[0.34793899894215263,0.3631172723673668,0.39790581771679573,0.3758100813605062],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3120129630350198,0.3631172723673668,0.34379881729563255,0.3758100813605062],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2945937707771639,0.3631172723673668,0.30795017766875604,0.3758100813605062],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27899013572985715,0.36346448410587656,0.2904783868503548,0.37615729309901597],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.23955353076456737,0.361516584918106,0.2743819278264654,0.37277084828144147],"dir":"ltr"},{"str":"متصل","boundary":[0.2008421233518135,0.36346448410587656,0.23498040288923158,0.37615729309901597],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.15717262189487932,0.36346448410587656,0.1963313433491805,0.37615729309901597],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15402759072295905,0.36346448410587656,0.15721977922502342,0.37615729309901597],"dir":"ltr"},{"str":"استفااده","boundary":[0.8723271910715831,0.37099718435309303,0.9145509506815724,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.847165555829521,0.37099718435309303,0.866403552205784,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.8198272720582943,0.37099718435309303,0.8462612615580456,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8160765929856274,0.37099718435309303,0.8198516127484414,0.38648257216642745],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرووسكوپ","boundary":[0.7337009062568233,0.37099713073919155,0.8109716293288425,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"DIC","boundary":[0.6965629336503716,0.3699691895987195,0.7277575075407156,0.38266199859185895],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6624505324820824,0.37099718435309303,0.6906311633719907,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6624505324820824,0.37099718435309303,0.6764574932667321,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6105561349601104,0.37099718435309303,0.6566396997786121,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.565919730294292,0.37099718435309303,0.6054733517833305,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"ههاي","boundary":[0.53180729396523,0.37099718435309303,0.5653782910049913,0.38648257216642745],"dir":"rtl"},{"str":"رنگگآميزي","boundary":[0.8488582872873041,0.3949542740437888,0.914570144431342,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":"نشده،","boundary":[0.8096653505704452,0.3949542740437888,0.8438197644268541,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":"بصوورت","boundary":[0.7597056173971635,0.3949542740437888,0.8045692951696476,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.7289810280614822,0.3949542740437888,0.7546184131564193,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6826518435514961,0.3949542740437888,0.723887185450698,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6709181497933598,0.3949542740437888,0.677578647733612,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6317244642971989,0.3949542740437888,0.677578647733612,0.4104396618571232],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.627973785224532,0.3949542740437888,0.6316912724469983,0.4104396618571232],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرو","boundary":[0.45281652104717,0.3944787179662228,0.49761667539973703,0.4099641057795572],"dir":"rtl"},{"str":"وسكوپهاي","boundary":[0.3705596484567868,0.3944787179662228,0.46151278579972504,0.4099641057795572],"dir":"rtl"},{"str":"اسك","boundary":[0.3382617554217448,0.3944787179662228,0.3657490429677144,0.4099641057795572],"dir":"rtl"},{"str":"كنينگ","boundary":[0.29798078447635745,0.3944787179662228,0.349546984489946,0.4099641057795572],"dir":"rtl"},{"str":"پروب","boundary":[0.24923080769174158,0.3944787179662228,0.2932985208080606,0.4099641057795572],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.2419728499963609,0.39202033485338134,0.24907699060074315,0.4011592476255389],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.4744679412581225,0.4167948844295916,0.4974986597173065,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"كلا","boundary":[0.4480988485451725,0.4167948844295916,0.46911741500578713,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"لاس","boundary":[0.4295880374341263,0.4167948844295916,0.46130920492500804,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.3935416881162837,0.4167948844295916,0.4243260227823259,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروس","boundary":[0.34237459811579385,0.4167948844295916,0.3882509071943094,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"سكوپها","boundary":[0.2977381699019349,0.4167948844295916,0.35244279267664,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2643515941801663,0.4167948844295916,0.2924451761899472,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2429406380107712,0.4167948844295916,0.2591072818484728,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.17132869971873396,0.4167948844295916,0.23775444313017166,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.12729711840934596,0.4167948844295916,0.1661308559773213,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"حي","boundary":[0.11471665840401946,0.4167948844295916,0.139002777580088,0.43228027224292603],"dir":"rtl"},{"str":"ميكركروسكوپ","boundary":[0.8182539264240666,0.42639309825865557,0.9145922658799578,0.44187848607199],"dir":"rtl"},{"str":"الكترروني","boundary":[0.7494250588650611,0.42639309825865557,0.8134477465150209,0.44187848607199],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48838048956134317,0.4393973765730388,0.4976004748317212,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4482198145067622,0.4393973765730388,0.4830520912091414,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.4482198145067622,0.4393973765730388,0.46118676398512676,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.4035848035301092,0.4393973765730388,0.44303442388851927,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3752787936790446,0.4393973765730388,0.3983095121382285,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"پروب","boundary":[0.33729402772902733,0.4393973765730388,0.370140695267993,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.33729402772902733,0.4393973765730388,0.35143375591447945,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"پرتحرك","boundary":[0.2800778928052067,0.4393971226124528,0.33211828833970786,0.45488251042578726],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.2479009150873384,0.4393973765730388,0.27502310550671333,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.23265847095395567,0.4393973765730388,0.24272666551480185,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2106433373057211,0.4393973765730388,0.24272666551480185,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.17386898007347876,0.4393973765730388,0.2054565575143753,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.11471665840401946,0.4393973765730388,0.16865122122194573,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.11471665840401946,0.4393973765730388,0.1361143378333343,0.4548827643863732],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرروسكوپهاي","boundary":[0.8103904043347749,0.4499790676514316,0.9145634925131141,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"الكترروني","boundary":[0.7526925502910945,0.4499790676514316,0.804353913178294,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7355168742072948,0.4499790676514316,0.7466516335545867,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6935402476536131,0.4499790676514316,0.729582171391429,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6674101369072591,0.4499790676514316,0.6876719285381485,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6674101369072591,0.4499790676514316,0.6798460167824143,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"واقعيت","boundary":[0.6197488447448253,0.4499788729483157,0.6613979783765278,0.46546426076165015],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5984602908062038,0.4499790676514316,0.6146269346439054,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"الكترون","boundary":[0.5457183795480429,0.4499790676514316,0.592560992630552,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5318065687339681,0.4499790676514316,0.5449107111931618,0.46546445546476606],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.44906657623789,0.46199986871648585,0.4975783353188551,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.44906657623789,0.46199986871648585,0.45749730618884027,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4453144141225341,0.46199986871648585,0.44908722109533467,0.47748525652982027],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.3630612454292507,0.46199986871648585,0.44025663783577373,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.34479391734758735,0.46199986871648585,0.35788774237798515,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"سكنينگ","boundary":[0.2949573838933418,0.46199986871648585,0.3548621119084336,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"نقبزن","boundary":[0.24052127426350373,0.46199986871648585,0.28973519946178206,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.23519875614733896,0.4598669966084973,0.24042238894467882,0.46900590938065484],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.23519875614733896,0.4598669966084973,0.24042238894467882,0.46900590938065484],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.22322313207890285,0.46199986871648585,0.2300827811203585,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.13443272000230638,0.46199986871648585,0.21800979880739657,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.11471665388795688,0.46199986871648585,0.1292148540555754,0.47748525652982027],"dir":"rtl"},{"str":"طولل","boundary":[0.8857536975766284,0.47393601625291293,0.9145214530511949,0.48942140406624735],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.8558720902696393,0.473935271301861,0.8803366966574888,0.4894206591151955],"dir":"rtl"},{"str":"كوتاهتري","boundary":[0.7934566608193064,0.473935271301861,0.8504064989366085,0.48942140406624735],"dir":"rtl"},{"str":"نسسبت","boundary":[0.7528120415969685,0.47393601625291293,0.7880353252865431,0.48942140406624735],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7289825059429569,0.47393601625291293,0.7473508758439643,0.48942140406624735],"dir":"rtl"},{"str":"فوتونه","boundary":[0.671643945562898,0.47393601625291293,0.7235191273999394,0.48942140406624735],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.646725666577891,0.473935271301861,0.6802959545151855,0.48942140406624735],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6175721581517045,0.473935271301861,0.6412490112947934,0.4894206591151955],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.5758389384994937,0.473935271301861,0.6121397586688744,0.4894206591151955],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.5318065687339681,0.473935271301861,0.5704264541267839,0.4894206591151955],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.47108236995705505,0.4845177073313058,0.497573891997154,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.4499133379690178,0.4845177073313058,0.46579380182509406,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.43733354222810833,0.4845177073313058,0.4583883237202356,0.5000038400956922],"dir":"rtl"},{"str":"،8","boundary":[0.42801773207773347,0.4823848352233172,0.4372340084510853,0.5000030951446401],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهايي","boundary":[0.35810016570320635,0.4845177073313058,0.42266499303538474,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3435842577316906,0.4845177073313058,0.35280717199121864,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3435842577316906,0.4845177073313058,0.34978006976913445,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.31164697269576475,0.4845177073313058,0.3383199435169603,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.2603589257658103,0.4845177073313058,0.3062566162231886,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"جد","boundary":[0.23749710941754282,0.4845177073313058,0.2550592936837825,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"ديد","boundary":[0.21790202636130557,0.4845177073313058,0.24592783936849313,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20350561453430221,0.4845177073313058,0.21268869308979926,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكو","boundary":[0.1288696759100118,0.4845177073313058,0.19828785568276916,0.5000030951446401],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.11471665388795688,0.4845177073313058,0.13637103405534554,0.5000038400956922],"dir":"rtl"},{"str":"وضووح","boundary":[0.8772859976859211,0.49797742367990566,0.9145391534358466,0.5134630061963559],"dir":"rtl"},{"str":"بهتري","boundary":[0.8327713009869007,0.49797742367990566,0.8714951262209244,0.51346281149324],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.8039806901229074,0.49797742367990566,0.8269583016217703,0.51346281149324],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7863189474025886,0.49797761838302146,0.7951701074560797,0.5134630061963559],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8002307582166633,0.49797761838302146,0.8040057779794774,0.5134630061963559],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7598288022777084,0.49797761838302146,0.7804365156722491,0.5134630061963559],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.6704342859470012,0.49797761838302146,0.7540445691827519,0.5134630061963559],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6704342859470012,0.49797761838302146,0.6845740141324532,0.5134630061963559],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروني","boundary":[0.6066859239370065,0.49797761838302146,0.6646676606574136,0.5134630061963559],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5641052057096739,0.49797761838302146,0.6008485838817291,0.5134630061963559],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.535557247806635,0.49797667872885376,0.5585348593054981,0.5134620665421882],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5318087815239816,0.49797667872885376,0.5355262687464478,0.5134620665421882],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشن","boundary":[0.4551148743173739,0.507119945514167,0.49757831757718074,0.5226055872880874],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.4466471708783318,0.507119945514167,0.4602264192482651,0.5226055872880874],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4428973121968164,0.507120199474753,0.44661479941928267,0.5226055872880874],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرروسكوپ","boundary":[0.8374897138812271,0.5219345669845029,0.9145634925131141,0.5374199547978373],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيي","boundary":[0.7795455833008909,0.5219345669845029,0.8312363693034357,0.5374199547978373],"dir":"rtl"},{"str":"گذاره","boundary":[0.741562220717316,0.5219353711930248,0.7732493737088143,0.5374207590063592],"dir":"rtl"},{"str":"(TEM)3","boundary":[0.68591792903048,0.5198016948765143,0.741463401849126,0.5335993812232688],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6727326453461471,0.5219345669845029,0.6795922943876028,0.5374199547978373],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.5893863345156412,0.5219345669845029,0.6665817269221642,0.5374199547978373],"dir":"rtl"},{"str":"الكتتروني","boundary":[0.5318087815239816,0.5219344315388571,0.5832613317586253,0.5374199547978373],"dir":"rtl"},{"str":"نگارهه","boundary":[0.8840601741143728,0.5458915155859843,0.9146099588453637,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"TTEM","boundary":[0.7770052981075076,0.5448635208316107,0.8155592266888007,0.5575563298247501],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8205530442797917,0.5458915155859843,0.8242705315022579,0.5613769033993187],"dir":"ltr"},{"str":"(SEM)4","boundary":[0.8243029890890718,0.5437586434779956,0.8788807342150005,0.5575563298247501],"dir":"ltr"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.7272904526203546,0.5458915155859843,0.7737436256280905,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.6917264915254272,0.5458915155859843,0.7219532031080995,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6784187723850031,0.5458915155859843,0.6865220094139743,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6676520688304386,0.5458915155859843,0.6732061717640042,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"فاصله","boundary":[0.637892904398786,0.5458907706349323,0.6732061717640042,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.5919259425415714,0.5458915155859843,0.6007771025950626,0.5613769033993187],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6007571874849422,0.5458915155859843,0.606377674118909,0.5613769033993187],"dir":"ltr"},{"str":"001","boundary":[0.6063223543685747,0.5458915155859843,0.6328227275687273,0.5613769033993187],"dir":"ltr"},{"str":"ميكررومتر","boundary":[0.53180729396523,0.5458915155859843,0.5867457366050862,0.5613769033993187],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.44858271239153125,0.5474151550970805,0.4975574109493952,0.5615466508092383],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.44858271239153125,0.5474151550970805,0.4574071631607034,0.5615466508092383],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.3982602014123582,0.5474151550970805,0.4446743892680611,0.5615466508092383],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريو","boundary":[0.34140687042307644,0.5474151550970805,0.3942760729529585,0.5615466508092383],"dir":"rtl"},{"str":"وتي","boundary":[0.32096362291442077,0.5474151550970805,0.3507563457231375,0.5615466508092383],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9053509124563286,0.5699331177160928,0.914570144431342,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"تفكفيك","boundary":[0.8564806488130315,0.5699331177160928,0.900153068714916,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.829867423322197,0.5699331177160928,0.8512562515914583,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"SEM","boundary":[0.7837793919565296,0.5689051229617192,0.8210246140530592,0.5815979319548586],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.826117478512917,0.5699331177160928,0.8298349657353832,0.5854185055294272],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.7380542094440949,0.5699331177160928,0.7784708190383489,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.6986200786157785,0.5699331177160928,0.7329935586835112,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"تفكي","boundary":[0.6681359326767973,0.5699331177160928,0.6935018953148472,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"كيك","boundary":[0.6497497733601905,0.5699331177160928,0.6828111560454856,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"كمتري","boundary":[0.6017255916999609,0.5699331177160928,0.644642654009326,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتت","boundary":[0.5551537245520378,0.5699331177160928,0.5966538769893104,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.53180729396523,0.5699331177160928,0.5501756638662374,0.5854185055294272],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.4476149846988139,0.5758019054609849,0.4975259506866128,0.5912872932743193],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4476149846988139,0.5758019054609849,0.4612015153809228,0.5912872932743193],"dir":"rtl"},{"str":"TEEM","boundary":[0.8763183973905221,0.5928620715632006,0.914579302965904,0.6055553038239831],"dir":"ltr"},{"str":"دارد","boundary":[0.8482535323169639,0.5938900663175741,0.8712311438158269,0.6093754541309085],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.844502853244297,0.5938900663175741,0.8482203404667632,0.6093754541309085],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.4641880544096831,0.5987999709779483,0.49761446035169243,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.45209072527763194,0.5987999709779483,0.45901675801948877,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.42584104548461277,0.5987999709779483,0.45901675801948877,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.3947535585867385,0.5987999709779483,0.42080252262416296,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.3565276111057236,0.5987999709779483,0.3896486520258875,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.34479391734758735,0.5987999709779483,0.3514544152878395,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3056016255405918,0.5987999709779483,0.3514544152878395,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29362600598821825,0.5987999709779483,0.3004856550296739,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2537072741469732,0.5987999709779483,0.2885587168575946,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"غش","boundary":[0.22915045806785506,0.5987999709779483,0.24864219780636287,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"شائي","boundary":[0.20846447501881524,0.5987999709779483,0.24052419873659117,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.16975613931488506,0.5987999709779483,0.20339054751815142,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.15088546608084194,0.5987999709779483,0.16475965946468932,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"لاي","boundary":[0.12947450571796018,0.5987999709779483,0.1457650699898973,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"يه","boundary":[0.11471665388795688,0.5987999709779483,0.13414349264617675,0.6142853587912828],"dir":"rtl"},{"str":"ميكركروسكوپ","boundary":[0.818254738105669,0.6253282387002704,0.9145922658799578,0.6408142783457753],"dir":"rtl"},{"str":"ليزر","boundary":[0.7829319711221993,0.6253282387002704,0.8136897523080809,0.640813626513605],"dir":"rtl"},{"str":"اسكنينگ","boundary":[0.710352291266681,0.6253290429087924,0.7780039203455272,0.6408144307221268],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6832566736820203,0.6253288905324409,0.7056102783971121,0.6408142783457753],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.669345592292694,0.6253288905324409,0.6783959034473888,0.6408142783457753],"dir":"rtl"},{"str":"كانون","boundary":[0.6360799528555324,0.6253288905324409,0.6783959034473888,0.6408142783457753],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6282171653522034,0.621726403406479,0.6359133359529184,0.631626915757852],"dir":"ltr"},{"str":"غشاهاي","boundary":[0.44652629104450675,0.6214024631213956,0.49755619161250236,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.44652629104450675,0.6214024631213956,0.4605332518291565,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.4086639450669375,0.6214024631213956,0.44107247373173736,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3870110060073712,0.6214024631213956,0.4031776498450728,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"بوسيله","boundary":[0.34273749600056286,0.6214024631213956,0.3815653297844608,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.34273749600056286,0.6214024631213956,0.35107971435097834,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.31418872544819393,0.6214024631213956,0.33721944390737785,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.2713668131094038,0.6214024631213956,0.308692155054976,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25793960330825777,0.6214024631213956,0.26604284033722886,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"ضخ","boundary":[0.2281827303751376,0.6214024631213956,0.2525957154259625,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"خامت","boundary":[0.2020510694903079,0.6214024631213956,0.23988838954587963,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.15983546161518186,0.6214024631213956,0.19670939439802598,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1453195591274564,0.6214024631213956,0.15450263768295347,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.13140996110339503,0.6214024631213956,0.14006197005568263,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.11471665388795688,0.6214024631213956,0.12498399955000661,0.63688785093473],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.8914398439700383,0.6489153170542714,0.9144705624292222,0.6644007048676058],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.859745951319668,0.6489148599252169,0.886100280378938,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.8370051083522358,0.6489148599252169,0.8543069134667977,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"ليزر","boundary":[0.8096660877370151,0.6489148599252169,0.8315461553892451,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"همرراه","boundary":[0.769989925632143,0.6489148599252169,0.8042890080045192,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7500305597115203,0.6489148599252169,0.7645287598791388,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.6609989409430063,0.6489148599252169,0.744609224178757,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6609989409430063,0.6489148599252169,0.6751386691284583,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.61781261606432,0.6489153170542714,0.6555628136924597,0.6644007048676058],"dir":"rtl"},{"str":"ميباش","boundary":[0.5684599803269025,0.6489148599252169,0.6124731537620515,0.6644007048676058],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5537021330129617,0.6489148599252169,0.562132862963912,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5499521836876191,0.6489148599252169,0.553727203450433,0.6644002477385513],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5318073055779622,0.6489148599252169,0.5448627666568615,0.6644002477385513],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.47701043633833606,0.6440047013042567,0.4976026602027832,0.6594900891175911],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4534213508551185,0.6440048141756282,0.4719571627272421,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"دهاند،","boundary":[0.42765700666099066,0.6440048141756282,0.46185208080606877,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"احاطه","boundary":[0.38761657136901007,0.6440048141756282,0.42247907802969836,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.35749607370697967,0.6440048141756282,0.38260902756874743,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3393504490760519,0.6440048141756282,0.3524442741064496,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.31793947387467886,0.6440048141756282,0.34941864363689806,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31418952454933624,0.6440048141756282,0.3179645443121502,0.6594902019889626],"dir":"ltr"},{"str":"غشاء","boundary":[0.27257647272530056,0.6440048141756282,0.3090764439958847,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.23604551787846667,0.6440048141756282,0.2675268859147839,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.2276987852396527,0.6440048141756282,0.2411570628093578,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.1894728377586378,0.6440048141756282,0.22260936820889526,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذپذير","boundary":[0.1287487099484221,0.6440048141756282,0.1844210381581077,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.11471665388795688,0.6440048141756282,0.13627219599388957,0.6594902019889626],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرروسكوپ","boundary":[0.837487500123486,0.6728718085266983,0.9145634925131141,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"ليزر","boundary":[0.8099072853968076,0.6728718085266983,0.8317873530490377,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"اسكنكنينگ،","boundary":[0.7434961927374859,0.6728718085266983,0.8042226278524529,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.7142231936505774,0.6728718085266983,0.7378425142533185,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"ليزر","boundary":[0.6866429789238989,0.6728718085266983,0.708523046576129,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6689826944079249,0.6728718085266983,0.6809804492796779,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6689826944079249,0.6728718085266983,0.6773249127583404,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6401927320021299,0.6728718085266983,0.6632234504613138,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"آينه","boundary":[0.6121301290525362,0.6728718085266983,0.6345456918880025,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5903562753209479,0.6728718085266983,0.6065229191586495,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوو","boundary":[0.5612020226315217,0.6728718085266983,0.5848220874975025,0.6883571963400327],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5465666149671587,0.6728710635756463,0.5557496935226557,0.6883564513889807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5318073055779622,0.6728710635756463,0.5409903841334592,0.6883564513889807],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابي","boundary":[0.4534213508551185,0.6665227938796625,0.49757389877124797,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4534213508551185,0.6665227938796625,0.4660121260312096,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.42003474545636726,0.6665227938796625,0.44810841235602783,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4162840663837004,0.6665227938796625,0.4200590861465144,0.6820081816929969],"dir":"ltr"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.3578574988714883,0.6665227938796625,0.4112100788839196,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3446729513859977,0.6665227938796625,0.35250622803333737,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3363217921994292,0.6665227938796625,0.35250622803333737,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.30063834044377963,0.6665227938796625,0.33101552174736126,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2822522682226652,0.6665227938796625,0.2953077293015646,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.2491090994023676,0.6665227938796625,0.27689731639030307,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.23519875614733896,0.6665227938796625,0.24385076509962655,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.21039771954969202,0.6665227938796625,0.24385076509962655,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.1725368824208837,0.6665227938796625,0.20506489561746366,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"مشاه","boundary":[0.12971643764113955,0.6665227938796625,0.1672040584886553,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"هده","boundary":[0.11471665388795688,0.6665227938796625,0.13836844659342712,0.6820081816929969],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4783403279750117,0.6891250320625237,0.4975783243512747,0.7046104198758582],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4510020316233249,0.6891252860231096,0.4776078886742191,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4510020316233249,0.6891252860231096,0.4594327615742752,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.446886892269529,0.6891250320625237,0.45102480959453606,0.7046104198758582],"dir":"ltr"},{"str":"هستك","boundary":[0.3976545272619979,0.6891250320625237,0.44114470218482665,0.7046104198758582],"dir":"rtl"},{"str":"(nucleolus)","boundary":[0.3100766863713497,0.6880972912687361,0.3918683047809982,0.7007901002618756],"dir":"ltr"},{"str":"است،","boundary":[0.27209261178212496,0.6891252860231096,0.304288706476699,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.2376180753791325,0.6891252860231096,0.26627739962698127,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"قه","boundary":[0.22927142402944473,0.6891252860231096,0.2439687827175124,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.21148723004681583,0.6891252860231096,0.22860537359026772,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"غني","boundary":[0.17350468946727193,0.6891252860231096,0.20566537952163202,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1586258894173533,0.6891252860231096,0.16780896797285036,0.704610673836444],"dir":"rtl"},{"str":"RNNA","boundary":[0.11471665840401946,0.6880972912687361,0.15297280624700482,0.7007901002618756],"dir":"ltr"},{"str":"ميانن","boundary":[0.8867214252693457,0.6969132695675924,0.9145185037397635,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.858050949653362,0.6969132695675924,0.8813958842944449,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"اسكنينگ","boundary":[0.796117169969071,0.6969132695675924,0.8526052734304516,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"هددايت","boundary":[0.7507556625073865,0.6969132695675924,0.7907378774465617,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند،","boundary":[0.7001911517834515,0.6969132695675924,0.7453166246545162,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"پرتاب","boundary":[0.6600312132502888,0.6969132695675924,0.6947676034606749,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6600312132502888,0.6969132695675924,0.6741709414357409,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6105554190835497,0.6969132695675924,0.6545921534622575,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6068047400108828,0.6969132695675924,0.6105797597736968,0.7123986573809268],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.5671272022810954,0.6969132695675924,0.6017617915704062,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.53180729396523,0.6969132695675924,0.5618348544466987,0.7123986573809268],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4813652061169261,0.7117275242059709,0.49753184995462774,0.7272129120193054],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.4438657438307864,0.7117275242059709,0.47630234256632914,0.7272130248906767],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.41108325978266846,0.7117276370773423,0.43878296517006904,0.7272130248906767],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.36777745004962625,0.7106996423229688,0.4060111623357156,0.7233924513161082],"dir":"ltr"},{"str":"ريب","boundary":[0.34672937273302223,0.7117276370773423,0.36272342765923005,0.7272130248906767],"dir":"rtl"},{"str":"بوزومي","boundary":[0.3069307777526661,0.7117275242059709,0.3518409176639134,0.7272130248906767],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27378539614235514,0.7117275242059709,0.3018657014120558,0.7272129120193054],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2700369530851663,0.7117276370773423,0.2737544403076326,0.7272130248906767],"dir":"ltr"},{"str":"ليزر","boundary":[0.8926495000376002,0.7208694732180218,0.9145384188498838,0.7363548610313562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8782507757446313,0.7208703592582882,0.8874338543001283,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.8451076069243336,0.7208703592582882,0.872895823912269,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"منفذي","boundary":[0.7992630234272762,0.7208703592582882,0.8398013364722656,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"كهه","boundary":[0.7777310938770456,0.7208703592582882,0.7940319878356629,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقا","boundary":[0.7442249374958797,0.7208703592582882,0.7725265217669176,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7064835910277933,0.7208703592582882,0.7390226681744402,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.6614828047893649,0.7208703592582882,0.701376471676929,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6614828047893649,0.7208703592582882,0.6765076489801662,0.7363557470716227],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.6262817177085901,0.7208694732180218,0.6563092781900588,0.7363548610313562],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6026933761660361,0.7208694732180218,0.6210617460670436,0.7363548610313562],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.567974700856217,0.7208694732180218,0.5974048080340751,0.7363548610313562],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.53180729396523,0.7208694732180218,0.5628792913330105,0.7363548610313562],"dir":"rtl"},{"str":"عموددي","boundary":[0.8696629406059145,0.7448273078597695,0.9145686533242553,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.8324061951507569,0.7448273078597695,0.8639650063214795,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.7951494496955992,0.7448273078597695,0.8267370271364958,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"ططراحي","boundary":[0.7472490810518313,0.7448273078597695,0.7894367546606672,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7166439823768723,0.7448273078597695,0.74175693623864,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.678902635908786,0.7448273078597695,0.71109873060336,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6664424092145417,0.7448273078597695,0.6733020582559974,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.6503546518770994,0.7448273078597695,0.6733020582559974,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5942257575644551,0.7448273078597695,0.6447939105734936,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5904728657017748,0.7448273078597695,0.5942456726745754,0.7603126956731039],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5785008839184423,0.7448273078597695,0.585360532959898,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"تووسط","boundary":[0.53180729396523,0.7448256768684512,0.5729401426148365,0.7603126956731039],"dir":"rtl"},{"str":"ساختا","boundary":[0.45063913373855585,0.7394371762972517,0.4975827425120557,0.7549225641105861],"dir":"rtl"},{"str":"ارهاي","boundary":[0.4050349210586215,0.7394371762972517,0.45763155018081386,0.7549225641105861],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلا","boundary":[0.3395923809992312,0.7394371762972517,0.40036593413040494,0.7549225641105861],"dir":"rtl"},{"str":"لاسمي","boundary":[0.2955614858894214,0.7394365103561598,0.3542410508877591,0.7549225641105861],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8943415398120147,0.7688687152867621,0.9145996323844426,0.7843541031000966],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.8118434950453349,0.7688689099898781,0.889038887451858,0.7843542978032125],"dir":"rtl"},{"str":"ميتووان","boundary":[0.7606733547671578,0.7688689099898781,0.8065239478531867,0.7843542978032125],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7472461449660117,0.7688689099898781,0.7553493819949829,0.7843542978032125],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7064821273396582,0.7688689099898781,0.7419199594038233,0.7843542978032125],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.6775712776807922,0.7688689099898781,0.7011802824676169,0.7843542978032125],"dir":"rtl"},{"str":"ليزر","boundary":[0.6503523884426702,0.7688687152867621,0.6722324560949002,0.7843541031000966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6319663162215556,0.7688687152867621,0.6450217773004551,0.7843541031000966],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6035408157097688,0.7688687152867621,0.6265715341689527,0.7843541031000966],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.566644755026791,0.7688687152867621,0.5982323324676875,0.7843541031000966],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.5318072894491673,0.7688689099898781,0.561436547728229,0.7843542978032125],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلا","boundary":[0.452453623162401,0.7637050447436223,0.4975761041420156,0.77919109285448],"dir":"rtl"},{"str":"لاسم","boundary":[0.4321320449114358,0.7637050447436223,0.46566397954223654,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.36608317329200596,0.7637050447436223,0.4266642407883916,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"يوك","boundary":[0.34056010869194864,0.7637050447436223,0.3605976668488548,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"كاريوتي","boundary":[0.3007615162921996,0.7637050447436223,0.3483933853392883,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28733430649105357,0.7637050447436223,0.2954375435200247,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.24596398440103598,0.7637050447436223,0.2819926313987717,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.23060204960693118,0.7637050447436223,0.24067024416777735,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.2010862930444773,0.7637050447436223,0.24067024416777735,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"اندوپلاسمي","boundary":[0.11882950109806849,0.7637050447436223,0.19581100165259666,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.11882950109806849,0.7637050447436223,0.13142027627415964,0.7791904325569567],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.11471665388795688,0.7637049262286822,0.118854571212964,0.7791903140420167],"dir":"ltr"},{"str":"ضخييم،","boundary":[0.8707538402761411,0.7928251136403076,0.9145376739414923,0.8083112464046938],"dir":"rtl"},{"str":"لايههاي","boundary":[0.8138998918765914,0.7928251136403076,0.8656334441851964,0.8083112464046938],"dir":"rtl"},{"str":"متفاووتي","boundary":[0.7623698165732641,0.7928251136403076,0.8088016236857805,0.8083112464046938],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.748094428771512,0.7928258585913593,0.757277507327009,0.8083112464046938],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6969258725022798,0.7928258585913593,0.7430094373207815,0.8083112464046938],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6653528919433243,0.7928249189371915,0.6918762856917631,0.8083112464046938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6616022128706575,0.7928249189371915,0.6653197000931237,0.808310306750526],"dir":"ltr"},{"str":"واكوئلها،","boundary":[0.4386626912144237,0.7876612483940517,0.49751636590832427,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"پلاستيدهاي","boundary":[0.36003562366924835,0.7876619933451037,0.4332502068417138,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.3455197131171255,0.7876619933451037,0.3546142800720876,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.33112468272140344,0.7876619933451037,0.3546142800720876,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.29398742792696797,0.7876619933451037,0.3256745809184663,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.25237591172549273,0.7876619933451037,0.2885882202943384,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2400373946109261,0.7876619933451037,0.24689704365238171,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.21148788044046926,0.7876619933451037,0.23451859889965324,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"اسكلت","boundary":[0.16407000324390386,0.7876619933451037,0.20606875769771935,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.11471665388795688,0.7876619933451037,0.15860662470088643,0.8031473811584381],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيد","boundary":[0.4516068614312732,0.8116189419465851,0.497572418309166,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4450760922268684,0.8116189419465851,0.4600375913822235,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"متشكل","boundary":[0.3833835066540351,0.8116189419465851,0.4400265054163517,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3691087982777672,0.8116189419465851,0.3782918768332643,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"ميك","boundary":[0.3426165300389732,0.8116189419465851,0.3640038917169162,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"كروتوبولها،","boundary":[0.2539492073604561,0.8116189419465851,0.3522421665971448,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.23713421153277375,0.8116189419465851,0.24887527985979235,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"يكروفيلامنتها","boundary":[0.12669228860139758,0.8116181969955332,0.2422457564636649,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.12669228860139758,0.8116189419465851,0.13760576894735216,0.8271043297599195],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11471665388795688,0.8116181969955332,0.12157630292941253,0.8271035848088676],"dir":"rtl"},{"str":"فيلامنت","boundary":[0.4470101548908655,0.8356605440766935,0.49753627779268567,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":"تهاي","boundary":[0.41991445504935104,0.8356605440766935,0.46203499908166673,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.39729310274264107,0.8356605440766935,0.41489806008903496,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":"واسط،","boundary":[0.35519698552823714,0.8356605440766935,0.39216164270162956,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.34346329177010093,0.8356605440766935,0.350123789710353,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.2989485050724051,0.8356603493735777,0.350123789710353,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.2501978195078984,0.8356603493735777,0.293872364781728,0.851145931890028],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24644714043523153,0.8356605440766935,0.2501646276576978,0.851145931890028],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5316863280036402,0.8495912163772055,0.536704298505284,0.8566144963797563],"dir":"ltr"},{"str":"Trepponemapallidum","boundary":[0.5407584060557172,0.8507293268543635,0.67154219449996,0.8619835902176991],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5316863280036402,0.8637283556579383,0.536704298505284,0.8707516356604891],"dir":"ltr"},{"str":"Diffferential","boundary":[0.5407584060557172,0.8648664661350963,0.6159692403972683,0.8761207294984319],"dir":"ltr"},{"str":"Interfereence","boundary":[0.6199701619957517,0.8648664661350963,0.6977933847915252,0.8761207294984319],"dir":"ltr"},{"str":"Contrast","boundary":[0.7017807293478487,0.8648664661350963,0.75656647856827,0.8761207294984319],"dir":"ltr"},{"str":"(DIIC)","boundary":[0.7605905469334825,0.8648664661350963,0.799138632314484,0.8761207294984319],"dir":"ltr"},{"str":"Microscope","boundary":[0.8032387330636306,0.8648664661350963,0.8793724392967603,0.8761207294984319],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.11459569244242977,0.877780841410044,0.11961366294407359,0.8848041214125948],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.12366813956165564,0.878918951887202,0.13260963135018375,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"Scanning","boundary":[0.12366813956165564,0.878918951887202,0.1837923090741495,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"probe","boundary":[0.18777933231927618,0.878918951887202,0.2246076297667393,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.22866659422149632,0.878918951887202,0.24117824999753026,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"microscope","boundary":[0.22866659422149632,0.878918951887202,0.3028316783845721,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5316863280036402,0.877780841410044,0.536704298505284,0.8848041214125948],"dir":"ltr"},{"str":"Trannsmission","boundary":[0.5407584060557172,0.878918951887202,0.6275953580695277,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"electroon","boundary":[0.6315926543794007,0.878918951887202,0.6835314831377705,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"microscope","boundary":[0.6876075449269602,0.878918951887202,0.7619835848383681,0.8901732152505376],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.11459569244242977,0.8919179806907768,0.11961366294407359,0.8989412606933276],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.12366813956165564,0.8930560911679348,0.13260963135018375,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"Scanning","boundary":[0.12366813956165564,0.8930560911679348,0.18378232211501724,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"tunnelinng","boundary":[0.1877738297803278,0.8930560911679348,0.2487326877439833,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"force","boundary":[0.2527407775589374,0.8930560911679348,0.2860240835727121,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"microscoope","boundary":[0.2900359256406105,0.8930560911679348,0.36427454700767503,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5316863280036402,0.8919179806907768,0.536704298505284,0.8989412606933276],"dir":"ltr"},{"str":"Scaning","boundary":[0.5413636049308145,0.8930560911679348,0.5932042191023476,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"electron","boundary":[0.5971913813754943,0.8930560911679348,0.6493187028742211,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"miccroscope","boundary":[0.6533341136914718,0.8930560911679348,0.7276574007076105,0.9043103545312704],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.11459569244242977,0.9060549788822952,0.11961366294407359,0.9130782588848461],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.12366813956165564,0.9071932304486676,0.13527921343093136,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"Atomic","boundary":[0.12366813956165564,0.9071932304486676,0.17177534546366555,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"force","boundary":[0.17617055810001467,0.9071932304486676,0.20903853003776357,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"micrroscope","boundary":[0.21331951045881786,0.9071932304486676,0.28759783067708883,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5316863280036402,0.9060549788822952,0.536704298505284,0.9130782588848461],"dir":"ltr"},{"str":"Connfocal","boundary":[0.5413636049308145,0.9071932304486676,0.600547330674367,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"scanning","boundary":[0.6045388383396777,0.9071932304486676,0.6617869003339265,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"laaser","boundary":[0.6657784079992372,0.9071932304486676,0.6962435262948751,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"microscope","boundary":[0.700425528477946,0.9071932304486676,0.7746793858275877,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"((","boundary":[0.7786988215697631,0.9071932304486676,0.7841750335126115,0.9184474938120032],"dir":"ltr"},{"str":"CSLM)","boundary":[0.7841422898412986,0.9071932304486676,0.833537599245011,0.9184474938120032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1146,0.07979,0.91461,0.91845],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/949c9b84d4be1a52d5bf63ba96fb1d98.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/8672db607bf436b3084bdae917570e9b.jpg"},"info":{"width":496.007,"height":708.7716,"margin":[0.10329,0.04779,0.09681,0.13446]},"elements":[{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8619852873447351,0.08812796454809982,0.8975551768825843,0.10082076995960333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8264195701875175,0.08812796454809982,0.8298475474136455,0.10082076995960333],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8298058312886714,0.08812796454809982,0.8395456395978282,0.10082076995960333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8394839722826493,0.08812796454809982,0.8478090598318169,0.10082076995960333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.84795234565238,0.08812796454809982,0.857692153961537,0.10082076995960333],"dir":"ltr"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.7829946627366147,0.08809076330089974,0.821823306364628,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"بينن","boundary":[0.7592856552427687,0.08809076330089974,0.7783841240547007,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.6920286806032981,0.08809076330089974,0.7547352714175406,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"ديوار","boundary":[0.6592467445015897,0.08809076330089974,0.6874362793670251,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.654043431100771,0.08809076330089974,0.6659394619430774,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.615940285298393,0.08809076330089974,0.6494401473971133,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهايي","boundary":[0.5483208906325919,0.08809076330089974,0.6114222475892477,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.5212219740043994,0.08809076330089974,0.5438294069236926,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.48553836345051593,0.08809076330089974,0.5166549651920236,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4746522685768549,0.08809076330089974,0.48089154987732036,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.44743521764813804,0.08809076330089974,0.47002721993842833,0.10078356871240325],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.41622598068172423,0.08809076330089974,0.442851750882548,0.10078356871240325],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41623,0.08809,0.89756,0.10082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3584042160695313,0.049503273625981975,0.38986733977544674,0.06363476535053753],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3389286844742111,0.049503273625981975,0.34318946305193276,0.06363476535053753],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.34316234085406055,0.049503273625981975,0.35414747614448994,0.06363476535053753],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.276388844512275,0.049503273625981975,0.33477766563778333,0.06363476535053753],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.23574384393768633,0.049503273625981975,0.2722048003354791,0.06363476535053753],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23574,0.0495,0.38987,0.06363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.1202220936398075,0.04779139623399139,0.14657224789166282,0.06471518381238758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12022,0.04779,0.14657,0.06472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گرم","boundary":[0.5157810656704442,0.2411314034380046,0.5408071131657416,0.25382420884950807],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.4805799111706085,0.2411314034380046,0.5117237190805775,0.25382420884950807],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.24385037009558336,0.23588288614414007,0.2688764175908808,0.24857569155564357],"dir":"rtl"},{"str":"منف","boundary":[0.2220754949022897,0.23588288614414007,0.2396787575981791,0.24857569155564357],"dir":"rtl"},{"str":"في","boundary":[0.20985792539218198,0.23588288614414007,0.22858683788736853,0.24857569155564357],"dir":"rtl"},{"str":"رننگ","boundary":[0.8553323131326774,0.26355168576167554,0.8861762596092395,0.2804754733400718],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.8134782272629216,0.26355168576167554,0.8499176659805203,0.2804754733400718],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.7770678085389925,0.26355168576167554,0.808024886785872,0.2804754733400718],"dir":"rtl"},{"str":"ششده","boundary":[0.7441651279115011,0.26355168576167554,0.771498729856635,0.2804754733400718],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7255367103085238,0.26355168576167554,0.7385328308068233,0.2804754733400718],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6854963740431081,0.26355168576167554,0.7201462464844245,0.2804754733400718],"dir":"rtl"},{"str":"بنفش","boundary":[0.6144893116427793,0.26540678795538647,0.6458110825048841,0.279538279679942],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.33348521291030164,0.26540678795538647,0.3582656438316395,0.279538279679942],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.33348521291030164,0.26540678795538647,0.34035092246682,0.279538279679942],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3247756584080467,0.26540678795538647,0.33333760209029306,0.279538279679942],"dir":"ltr"},{"str":"صورتي","boundary":[0.28086540714143143,0.26540678795538647,0.32015342041543765,0.279538279679942],"dir":"rtl"},{"str":"گرگم","boundary":[0.8608971244357437,0.28750862760302476,0.8862836007556345,0.30443241518142095],"dir":"rtl"},{"str":"ججنس","boundary":[0.8495257558663487,0.31256606500599066,0.8863201247159819,0.3294898525843869],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.79484966946031,0.31256606500599066,0.8441352920422494,0.3294898525843869],"dir":"rtl"},{"str":"باسيلوس،","boundary":[0.5931988185650605,0.3144211671997016,0.6459355452644822,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"استافيلووكوكوس،","boundary":[0.4989648581572438,0.3144211671997016,0.588435227728641,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"استرپتوكو","boundary":[0.4415078819452145,0.3144211671997016,0.49438906467045834,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"وكوس","boundary":[0.410815928001016,0.3144211671997016,0.4483533982383313,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"اشري","boundary":[0.3351787373968513,0.3144211671997016,0.3583619069892159,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"يشيا،","boundary":[0.3121917585840523,0.3144211671997016,0.33943951597457295,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"نايسريا،","boundary":[0.26658931184438933,0.3144211671997016,0.3076624096030903,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"سودوم","boundary":[0.22751896646619907,0.3144211671997016,0.2621791031174963,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"موناس","boundary":[0.19643069553453885,0.3144211671997016,0.23359713875005794,0.3285526589242571],"dir":"rtl"},{"str":"سساختارها","boundary":[0.8287201591913018,0.3342373622193666,0.8862954968377461,0.3511611497977628],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.822550891418871,0.3342373622193666,0.82869345674557,0.3511611497977628],"dir":"ltr"},{"str":"تركيباتت","boundary":[0.7638823645634033,0.3342373622193666,0.8171597714951603,0.3511611497977628],"dir":"rtl"},{"str":"متمايز","boundary":[0.7180361740257696,0.3342373622193666,0.758441678544859,0.3511611497977628],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.6764239214365926,0.3342373622193666,0.7125852518815259,0.3511611497977628],"dir":"rtl"},{"str":"پپپتيدوگليكان","boundary":[0.8156558274379193,0.3558167310174392,0.886205412423615,0.3699482227419948],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.6235605449116646,0.3571711870932751,0.6459407387395744,0.3713026788178307],"dir":"rtl"},{"str":"ضخيم","boundary":[0.5826752445025977,0.3571711870932751,0.6188716691498305,0.3713026788178307],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.33590453360537254,0.3571711870932751,0.3582847274332822,0.3713026788178307],"dir":"rtl"},{"str":"نازك","boundary":[0.30300177215240914,0.3571711870932751,0.3311431040287737,0.3713026788178307],"dir":"rtl"},{"str":"تئئيكوئيك","boundary":[0.832590194896443,0.3755408621761934,0.8862212315551997,0.3896724893463564],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.8038006592648894,0.3755408621761934,0.8280043047779568,0.389672353900749],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6248923906315839,0.37824990977347295,0.6459707383161931,0.3923814014980285],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.3325174846322734,0.37824990977347295,0.35827421790418285,0.3923814014980285],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3325174846322734,0.37824990977347295,0.33883797607695054,0.3923814014980285],"dir":"rtl"},{"str":"غششاء","boundary":[0.8587190519488634,0.3953499177309024,0.8862110252476275,0.40948144331685976],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.8163818559012272,0.3953499515923042,0.8539615190914646,0.40948144331685976],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6201747152761957,0.3993286324536706,0.6457474640478865,0.4134601241782262],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3372351599876615,0.3993286324536706,0.35831350767227077,0.4134601241782262],"dir":"rtl"},{"str":"ليپپوپلي","boundary":[0.8479520684183892,0.41507404888965643,0.8861634775315671,0.4292056760598196],"dir":"rtl"},{"str":"ساكاريد","boundary":[0.8012591854550438,0.41507404888965643,0.843380313584284,0.429205540614212],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7921884166957321,0.415074184335264,0.7967117076976737,0.4292056760598196],"dir":"ltr"},{"str":"اندوتتوكسين","boundary":[0.7277135201720943,0.415074184335264,0.7922489964859367,0.4292056760598196],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7233587429209669,0.415074184335264,0.7278416473961054,0.4292056760598196],"dir":"ltr"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6201747152761957,0.4204073551338683,0.6457474640478865,0.43453884685842387],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3372351599876615,0.4204073551338683,0.35831350767227077,0.43453884685842387],"dir":"rtl"},{"str":"پرروتئينهاي","boundary":[0.8198903483216972,0.4347984509396257,0.886205412423615,0.4489299426641813],"dir":"rtl"},{"str":"پورين","boundary":[0.7834798750824082,0.4347984509396257,0.8152378204339858,0.4489299426641813],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6200530266709945,0.44148607781406596,0.6459004038249458,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6111013530050986,0.44148607781406596,0.6156246440070401,0.45561756953862154],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6000920825714152,0.44148607781406596,0.6110368313350416,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.570577608783747,0.44148607781406596,0.5954960958212283,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"عددم","boundary":[0.5434804105587219,0.44148607781406596,0.5660139312550025,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.5046507843639303,0.44148607781406596,0.5389187523563175,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.4725959980403502,0.44148607781406596,0.5000931648142062,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.44162884797996804,0.44148607781406596,0.46797174072140113,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"جي","boundary":[0.43025664718441475,0.441486043952664,0.44992827923799467,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.3825965069041365,0.441486043952664,0.4257858586673172,0.4556175356772196],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3372351599876615,0.44148607781406596,0.35831350767227077,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33348521291030164,0.44148607781406596,0.3372613531663868,0.45561756953862154],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.33348521291030164,0.44148607781406596,0.3372613531663868,0.45561756953862154],"dir":"ltr"},{"str":"اجازه","boundary":[0.3021538873443318,0.44148607781406596,0.32878274379192224,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.25352545750362393,0.44148607781406596,0.29747308888785845,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.240823894824065,0.44148607781406596,0.24892139344807637,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.22340612128457865,0.44148607781406596,0.2363793575493894,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"ولكولها","boundary":[0.18263756116345128,0.44148607781406596,0.2302516375776955,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16957453906900505,0.44148607781406596,0.1780678256556863,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.13739859316501582,0.44148607781406596,0.16501893884562116,0.45561756953862154],"dir":"rtl"},{"str":"پرري","boundary":[0.8627121826909702,0.45460737104872717,0.886205412423615,0.46873889663468465],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسم","boundary":[0.8237613969157693,0.4546074049101291,0.8579768624233128,0.46873889663468465],"dir":"rtl"},{"str":"نميباشد","boundary":[0.5990016463477328,0.4612950317845693,0.6457753023646843,0.4754265235091249],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5946508819431984,0.46129499792316736,0.5991337864183368,0.47542648964772294],"dir":"ltr"},{"str":"خارج","boundary":[0.3319126544585056,0.46129499792316736,0.3581323682931895,0.47542648964772294],"dir":"rtl"},{"str":"جي","boundary":[0.3204205843869139,0.46129499792316736,0.3402120857165322,0.47542648964772294],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.29126757001413284,0.46129499792316736,0.31578623043626397,0.47542648964772294],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.25497825635525306,0.46129499792316736,0.2867765882336338,0.47542648964772294],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25171217341690744,0.46129499792316736,0.25510464166836355,0.47542648964772294],"dir":"ltr"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6201747152761957,0.48203510658440607,0.6457474640478865,0.49616659830896165],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3372351599876615,0.48203510658440607,0.35831350767227077,0.49616659830896165],"dir":"rtl"},{"str":"ححساسيت","boundary":[0.8359757535679939,0.4940556333662353,0.8862527665940199,0.5081873959820061],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8203724189376358,0.4940556333662353,0.8313171677012621,0.5081871250907909],"dir":"rtl"},{"str":"پنيسيلينن","boundary":[0.7620678740421002,0.4940556333662353,0.8158147993879119,0.5081873959820061],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.6090427627029458,0.5242772054495412,0.6459762414643342,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.5745688234238631,0.5242772054495412,0.6045255296800248,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"حسساس","boundary":[0.5305377609590188,0.5242772054495412,0.5700475517482616,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.47949121040630477,0.5242772054495412,0.5260992816633636,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4704183771599998,0.5242772054495412,0.4749416681619413,0.5384086971740968],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4629189410633317,0.5242772054495412,0.4703702552584943,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44187078004947516,0.5242772054495412,0.45845017187257436,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"تثنائات","boundary":[0.40812132086845554,0.5242772054495412,0.4465354238952273,0.5384088326197043],"dir":"rtl"},{"str":"معمو","boundary":[0.3319126544585056,0.5242772054495412,0.35832450751703104,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"ولا","boundary":[0.3213844804609612,0.5242772054495412,0.33875817075162246,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"كمتر","boundary":[0.29041811103472326,0.5242772054495412,0.3168228222585568,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.2461464003532208,0.5242772054495412,0.285910974643503,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.22413191749309994,0.5242772054495412,0.24170186307854527,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"يباشند","boundary":[0.19510006270072802,0.5242772054495412,0.23562188436856743,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.18602722945442304,0.5242772054495412,0.19055052045636456,0.5384086971740968],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.17864659168116578,0.5242772054495412,0.18585962536819037,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"استثنائات","boundary":[0.12372899253437959,0.5242772054495412,0.17407685617340082,0.5384086971740968],"dir":"rtl"},{"str":"ححساسيت","boundary":[0.8359750051914592,0.533588989386708,0.8862527665940199,0.5477205826954692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8203716705611009,0.533588989386708,0.8313164193247273,0.5477204811112635],"dir":"rtl"},{"str":"ليزوزيم","boundary":[0.7760999598795986,0.533588989386708,0.8157090460416889,0.5477204811112635],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.6048082353676459,0.5440013366082953,0.6459540288745924,0.5581328283328508],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6004572516113684,0.5440014720539028,0.6049401560865069,0.5581329637784584],"dir":"ltr"},{"str":"شاخص","boundary":[0.31715479821857356,0.5440014720539028,0.3582843467934929,0.5581329637784584],"dir":"rtl"},{"str":"خص","boundary":[0.31715479821857356,0.5440014720539028,0.3448882261742274,0.5581329637784584],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.312800020967446,0.5440014720539028,0.3172829254425845,0.5581329637784584],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.6386825185934877,0.5648262342198813,0.6426000116933834,0.578957725944437],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.34993659363678337,0.5648262342198813,0.35823602489481,0.578957725944437],"dir":"rtl"},{"str":"تئيكورونيك","boundary":[0.7940028910882306,0.5765401629382442,0.8745285811692175,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.775858002004004,0.5765401629382442,0.7889223221446472,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"يدها،","boundary":[0.7363027835494257,0.5765401629382442,0.7717466279306541,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"پليمرهاي","boundary":[0.665778910378281,0.5765401629382442,0.7312200018144905,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهي","boundary":[0.6048127199011305,0.5765401629382442,0.660703403863252,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5524337358142122,0.5765401629382442,0.5997675556191746,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5484425693185782,0.5765401629382442,0.5525804891463225,0.5920255463819374],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.5203777366045237,0.5765401629382442,0.5433575747922912,0.5920255463819374],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.47344221472680825,0.5852076849624407,0.4861657649992842,0.6006930684061339],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.46689899069972796,0.5852076849624407,0.4768299982863144,0.6006930684061339],"dir":"ltr"},{"str":"اج","boundary":[0.44332237246651757,0.5852071855067627,0.4587425879070256,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"جزاء","boundary":[0.4192508000088708,0.5852071855067627,0.45469612001443527,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.34146897120403547,0.5852071855067627,0.41120287786261084,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.2867922754315968,0.5852071855067627,0.3335441311110529,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.23272050596060137,0.5852071855067627,0.27874656607668846,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.14235886187090102,0.5852071855067627,0.2245818061438649,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.112964131554595,0.5852071855067627,0.1340830222154123,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.10328684458082246,0.5852071855067627,0.12427149536196062,0.600692568950456],"dir":"rtl"},{"str":"واحددهاي","boundary":[0.8486787525982497,0.599142394743243,0.90305745870522,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"تكرار","boundary":[0.8122694836968027,0.599142394743243,0.8430383474426774,0.6146277781869364],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.7705362388030815,0.599142394743243,0.8067485692742241,0.6146277781869364],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.751787155745786,0.5991426487037573,0.7648426247210222,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7260214132461841,0.5991426487037573,0.7462795180713175,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدها،","boundary":[0.6766673149370875,0.5991426487037573,0.7204894348668466,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.637957385359481,0.5991426487037573,0.671095506313419,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.5786833434205567,0.5991426487037573,0.6324209813974402,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"قنديي","boundary":[0.5399742342345976,0.5991426487037573,0.5731159603795916,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.529571155245793,0.5991426487037573,0.5345278078736794,0.6146280321474505],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5203770071793342,0.5991426487037573,0.5295600912890343,0.6146280321474505],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.4513053961738444,0.6106877549878198,0.4862741379053119,0.626173138431513],"dir":"rtl"},{"str":"قبيلل","boundary":[0.8749291844671547,0.6217451344692705,0.9030729511478668,0.6372305179129637],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8462602342305653,0.6217451344692705,0.8556424695619215,0.6372305179129637],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.8558165509760951,0.6207171400049748,0.8689117867288163,0.6334099454164783],"dir":"ltr"},{"str":"استيل","boundary":[0.8106962516254812,0.6217451344692705,0.8464107040424833,0.6372305179129637],"dir":"rtl"},{"str":"مانوزورونيك","boundary":[0.7289245954996605,0.6217448805087562,0.8045114997973819,0.6372305179129637],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.6961420916237071,0.6217448805087562,0.7227531204196717,0.6372302639524495],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6807786812686112,0.6217448805087562,0.6898998072204626,0.6372302639524495],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6519886953208323,0.6217448805087562,0.6613709306521884,0.6372302639524495],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.661545099161907,0.6207171400049748,0.6746403349146282,0.6334099454164783],"dir":"ltr"},{"str":"گلوكوزورونيك","boundary":[0.564288399155657,0.6217451344692705,0.6520919599925,0.6372305179129637],"dir":"rtl"},{"str":"اسسيد","boundary":[0.5253358725985723,0.6217448805087562,0.558269606678938,0.6372305179129637],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5203777320884585,0.6217451344692705,0.5253476614644552,0.6372305179129637],"dir":"ltr"},{"str":"ديواره","boundary":[0.45130612592160996,0.6341889711015509,0.48620996695611157,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.43582247831179804,0.6341890585768392,0.4458906789621921,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.4083638684937913,0.6341890585768392,0.4458906789621921,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.3796949437407133,0.6341890585768392,0.4029358913079855,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"منفيه","boundary":[0.3346948732578371,0.6341890585768392,0.3742359874759832,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3302160929180434,0.6341889711015508,0.34334688744312075,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.2911448360204593,0.6341889711015508,0.3247792645668306,0.6496743545452441],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.26731528595362564,0.6341889711015508,0.28571685883465353,0.6496743545452441],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.23913096250657756,0.6341889711015508,0.26185411689754384,0.6496743545452441],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.22594640801440302,0.6341890585768392,0.23377968939954477,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.21118552407526503,0.6341889711015508,0.23377968939954477,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1927994407336993,0.6341889711015508,0.20585490970893555,0.6496743545452441],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.1563901718322524,0.6341889711015508,0.18746218799331463,0.6496743545452441],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.11586731638868,0.6341890585768392,0.1510241534494473,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"جي","boundary":[0.10328684425824637,0.6341890585768392,0.12496188884431067,0.6496744420205324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8911393657750799,0.6442629667300439,0.9031238437360763,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"ججاي","boundary":[0.8581155695786553,0.6442629667300439,0.885717281409335,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"فسفريك","boundary":[0.7988415276397309,0.6442629667300439,0.852665464479332,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"اسيددها","boundary":[0.7536002296741781,0.6442629667300439,0.7933936353317596,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.6968664718844694,0.6442629667300439,0.7481611885316136,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.693113577751927,0.6442629667300439,0.696886387006635,0.6597483501737372],"dir":"ltr"},{"str":"زماني","boundary":[0.6545290691462015,0.6442629667300439,0.6880632087853599,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6545290691462015,0.6442629667300439,0.6671198519375734,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.626465628186699,0.6442629667300439,0.64901618485223,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.5727567564973881,0.6442629667300439,0.62099560796521,0.6597483501737372],"dir":"rtl"},{"str":"مححدود","boundary":[0.5203777320884585,0.6442629667300439,0.5673199281461754,0.6597490951245788],"dir":"rtl"},{"str":"پپتيدوگليكان","boundary":[0.4015890369289143,0.6581461415073628,0.48614799944355624,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3669920441445383,0.6581461415073628,0.3964465098274823,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.32985623186769547,0.6581461415073628,0.36189377287014096,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"تهان","boundary":[0.307598493085783,0.6581461415073628,0.3413273422350895,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"د؛","boundary":[0.2942929786878008,0.6581461415073628,0.30679082424239984,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"ليپوپروتئين","boundary":[0.21554332902559842,0.6581461415073628,0.2892020055362122,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.21554332902559842,0.6581461415073628,0.2331394458545948,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21142893434971682,0.6581461415073628,0.2155668541774612,0.673631524951056],"dir":"ltr"},{"str":"غشاء","boundary":[0.16896989389262654,0.6581461415073628,0.2063306630753195,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.11526248621491231,0.6581461415073628,0.1638605586614705,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.11526248621491231,0.6581461415073628,0.1278532690062842,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10328684425824637,0.6581461415073628,0.11014649744862473,0.673631524951056],"dir":"rtl"},{"str":"استت","boundary":[0.8750501505019084,0.6668653114063825,0.9031142589519906,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8498884103651764,0.6668653114063825,0.8701465151903099,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبات","boundary":[0.796301242200211,0.6668653114063825,0.8447945646734827,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7792450464610379,0.6668653114063825,0.7912295244220343,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"ججاي","boundary":[0.746463198785501,0.6668653114063825,0.7741865973665694,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"تئيكوئيك","boundary":[0.6825931892090233,0.6668653114063825,0.7413737786765107,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"اسي","boundary":[0.6593677105363434,0.6668653114063825,0.6775126041366352,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"يد","boundary":[0.6509000290721705,0.6668653114063825,0.664479258558851,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.6088038863967646,0.6668653114063825,0.6458238857112903,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.5548538204501147,0.6668653114063825,0.6037277430358847,0.6823506948500757],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.5511031094319233,0.6668653114063825,0.5549415649375917,0.6823506948500757],"dir":"ltr"},{"str":"ليپوپليساكاريد","boundary":[0.39807954984506266,0.6821875421503909,0.48614799944355624,0.6976729255940841],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.34715215688488266,0.6821875421503909,0.3930034064841827,0.6976729255940841],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3434014755436919,0.6821875421503909,0.34711896501460665,0.6976729255940841],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8862904063047499,0.6981346165720028,0.8909992263012418,0.713620000015696],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8910169286320556,0.6981346165720028,0.9030545135854938,0.713620000015696],"dir":"ltr"},{"str":"پپليساكاريدها","boundary":[0.7814210310741583,0.6981349608295888,0.8817490083809301,0.7136203442732821],"dir":"rtl"},{"str":"پرو","boundary":[0.4388466291806366,0.7061446786948009,0.4574960408220045,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"وتئينهاي","boundary":[0.3846545450366628,0.7061437390408983,0.44570628237101495,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.3469131757414714,0.7061446786948009,0.3795208691006377,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.33360617894505523,0.7061446786948009,0.3417271232059225,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.3115910284330665,0.7061437390408983,0.3417271232059225,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي،","boundary":[0.2609063059997137,0.7061437390408983,0.3063732664256755,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.2211077666242614,0.7061446786948009,0.2556310114171776,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.2211077666242614,0.7061446786948009,0.23431813099411908,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.16413276425534318,0.7061446786948009,0.21591358686470152,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"كدكنن","boundary":[0.12469783692568857,0.7061446786948009,0.15906248661813244,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.10328684877431167,0.7061446786948009,0.1182984253044816,0.7216300621384941],"dir":"rtl"},{"str":"هيدرروليز","boundary":[0.8523099390129576,0.7216362700621751,0.9031850602108438,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.811906581721629,0.7216362700621751,0.8467934501730824,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.783237656968551,0.7216362700621751,0.8064786045358232,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"مثثبتها","boundary":[0.7324311335928727,0.721635832685734,0.777800828617338,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7139233467269617,0.7216362700621751,0.7269788157021978,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.6756973761257401,0.7216362700621751,0.7084953695411557,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.6552548653547228,0.7216362700621751,0.6702561221918238,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"ونههاي","boundary":[0.6158206222896049,0.7216362700621751,0.6627562280371042,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"خاص،","boundary":[0.5719099907057763,0.7216362700621751,0.6103992834778541,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"قنددهاي","boundary":[0.5203777540236327,0.721635832685734,0.5664244809448254,0.7371216535058684],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4653381733725532,0.7301008755853083,0.4861339864961583,0.7455862590290017],"dir":"rtl"},{"str":"نامگذاري","boundary":[0.4043727287719729,0.7301008755853083,0.4600451764592031,0.7455862590290017],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.3501814685679839,0.7301008755853083,0.3991748818867475,0.7455862590290017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34643078722679316,0.7301008755853083,0.35014827669770787,0.7455862590290017],"dir":"ltr"},{"str":"پو","boundary":[0.3294933337634348,0.7301016205361501,0.3412639152270029,0.7455870039798433],"dir":"rtl"},{"str":"ورينها،","boundary":[0.28243978000310477,0.7301008755853083,0.3369946964458163,0.7455870039798433],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.25461614154638945,0.7301016205361501,0.2771666982119204,0.7455870039798433],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهاي","boundary":[0.1819162763428742,0.7301016205361501,0.24938510279088805,0.7455870039798433],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1608682050051713,0.7301016205361501,0.17668523758737278,0.7455870039798433],"dir":"rtl"},{"str":"،OOmpC","boundary":[0.10328684425824637,0.7290736260718544,0.15563253280699668,0.7455870039798433],"dir":"ltr"},{"str":"خنثيي","boundary":[0.8713002034245485,0.7456777243190895,0.9031054023027901,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.8375513578639012,0.7456777243190895,0.8658529592525913,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"مانوز،","boundary":[0.7931561249740428,0.7456777243190895,0.8320857632251158,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"آرابيينوز،","boundary":[0.7361803412451841,0.7456777243190895,0.7876816791698504,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"رامنوز","boundary":[0.6897294251895639,0.7456777243190895,0.7307235977718056,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6773909006122898,0.7456777243190895,0.6842505538026682,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"گل","boundary":[0.660214472779618,0.7456777243190895,0.6719496466783735,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"لوكز","boundary":[0.6309406255960097,0.7456777243190895,0.6645072880019839,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"آمين","boundary":[0.5906589718290266,0.7456777243190895,0.6254883077053347,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5783204472517525,0.7456777243190895,0.5851801004421309,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"قنددهاي","boundary":[0.5203777366045237,0.7456777243190895,0.5728216607426913,0.7611631077627827],"dir":"rtl"},{"str":"O","boundary":[0.43691117262457985,0.7531150803287688,0.4500064083773011,0.7658078857402724],"dir":"ltr"},{"str":"OmpD","boundary":[0.43691117262457985,0.7531150803287688,0.48614157098589333,0.7658078857402724],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4243307111391573,0.7541430747930644,0.43119036432953567,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"OmpF","boundary":[0.3724362761009421,0.7531150803287688,0.4186940174634632,0.7658078857402724],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35997678065027305,0.7541430747930644,0.3668364338406514,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"phooE","boundary":[0.3160661039057917,0.7531150803287688,0.35436544101192125,0.7658078857402724],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.26465484229053216,0.7541430747930644,0.3105060918898322,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26090194815798967,0.7541430747930644,0.26467475741269775,0.7696284582367577],"dir":"ltr"},{"str":"پوري","boundary":[0.22679317025767784,0.7541430747930644,0.25580729465511576,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"ينها","boundary":[0.19485889199144363,0.7541430747930644,0.2314621600098386,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.13727763543659666,0.7541430747930644,0.18928708336777506,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.1173189088057225,0.7541430747930644,0.1368062286217735,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.10328684425824637,0.7541430211791781,0.12181087524974446,0.7696284582367577],"dir":"rtl"},{"str":"اسيددي","boundary":[0.8625920451929107,0.7696348072496132,0.9031098288532219,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8477132361438449,0.7696348072496132,0.8568963202535449,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.8139637424471832,0.7696348072496132,0.8421192996066588,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"گلوكوررونيك","boundary":[0.7271115841510302,0.7696348072496132,0.8083985721975698,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.6885227157681243,0.7696348072496132,0.7215596906495272,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6760624876665048,0.7696348072496132,0.6829221408568832,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6593677105363434,0.7696348072496132,0.6705039557909465,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"انورونيك","boundary":[0.6016690828153637,0.7696348072496132,0.6638596769803653,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.5630802144324578,0.7696348072496132,0.5961171893138607,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"اييجاد","boundary":[0.5203777366045237,0.7696348072496132,0.5575438104704169,0.7851201906933065],"dir":"rtl"},{"str":"تريمر","boundary":[0.44574170606463226,0.7781001577235882,0.4861605528954229,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.38900563322695036,0.7781001577235882,0.4403026300838497,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.36747517337456925,0.7781001577235882,0.3836418269903449,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35017778337805716,0.7781001577235882,0.3621622613390537,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.32876753755491356,0.7781001577235882,0.34490321209176483,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.32876753755491356,0.7781001577235882,0.34490321209176483,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3096526222412183,0.7781001577235882,0.32352682401659655,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.27275875203374145,0.7781001577235882,0.3043817532413857,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.23731647295300265,0.7781001577235882,0.2674325632501154,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.22292225714556446,0.7781001577235882,0.23201682960119516,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.19062352708731928,0.7780992716835718,0.23201682960119516,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.16098761251353305,0.7780992716835718,0.1852929127209898,0.7935846551272652],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنن","boundary":[0.1181656710489973,0.7780992716835718,0.15567027489531396,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.10328684425824637,0.7781001577235882,0.12327721907150505,0.7935855411672814],"dir":"rtl"},{"str":"ميككند","boundary":[0.8622277508180329,0.7935910041401208,0.9031186800186287,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8584777992246079,0.7935917490909624,0.8622528212706677,0.8090771325346556],"dir":"ltr"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.8196455237930111,0.7935917490909624,0.8534060814464312,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"ميرس","boundary":[0.7724709530309047,0.7935917490909624,0.8143060582612747,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7574710840774425,0.7935917490909624,0.7659018191275526,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7295279548877334,0.7935917490909624,0.7520785115532643,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6975929500994945,0.7935917490909624,0.7242659370533077,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"قنده","boundary":[0.6581580501888079,0.7935917490909624,0.6922335694455924,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6536792695264383,0.7935917490909624,0.6668100643740915,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.6049314760477172,0.7935917490909624,0.6483353784119983,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":"زيرواحددهاي","boundary":[0.5203777320884585,0.7935917490909624,0.599631840760312,0.8090771325346556],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48118398514537103,0.8020563546140957,0.48614063777325733,0.8175417380577891],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.449007786099793,0.8020563546140957,0.4812747095907922,0.8175417380577891],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.39880387333243267,0.8020563546140957,0.4075178456755649,0.8175417380577891],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4075134200928615,0.8020563546140957,0.4163645854998013,0.8175417380577891],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41622296685329024,0.8020563546140957,0.4256052021846464,0.8175417380577891],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.4257800127014335,0.8020563546140957,0.44344693885368547,0.8175417380577891],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3735227321388608,0.8020563546140957,0.3937808369639943,0.8175417380577891],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.33614426062535396,0.8020563546140957,0.36789781652275055,0.8175417380577891],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3225989256603233,0.8020570995649373,0.3357030760452977,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.28739784083692366,0.8020570995649373,0.3170271170366547,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"غيراختصا","boundary":[0.22618834008391012,0.8020570995649373,0.2818216066305516,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"اصي","boundary":[0.20090858774170528,0.8020570995649373,0.23068030652793206,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.156754549109186,0.8020570995649373,0.19540095006723698,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14429432100756645,0.8020570995649373,0.1511539741979448,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"امكا","boundary":[0.1148995881106517,0.8020570995649373,0.1387402147147117,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"كان","boundary":[0.10328684425824637,0.8020570995649373,0.12897736669038948,0.8175424830086306],"dir":"rtl"},{"str":"پليسساكاريدي","boundary":[0.8219460154392983,0.8176333444370513,0.9031275286034269,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8038011263550717,0.8176333444370513,0.8168565953303079,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":"ديوارهه","boundary":[0.7637613985286498,0.8176333444370513,0.798771451612578,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.7211813542954031,0.8176333444370513,0.7586992316640693,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.6800529024791989,0.8176333444370513,0.7160815712681475,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.6588838463973291,0.8176333444370513,0.6750033019695286,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":"رند","boundary":[0.646787242921975,0.8176333444370513,0.6650796621821871,0.8331187278807445],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6430350785371981,0.8176333444370513,0.6468078877919061,0.8331187278807445],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.45239555772398377,0.8260986949110263,0.4861406258379418,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.4425965762579964,0.8260986949110263,0.4468451356533275,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.4265095482926653,0.8260986949110263,0.4468451356533275,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"سوبستراهاي","boundary":[0.33929158257847164,0.8260986949110263,0.42097756991332785,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروفيل","boundary":[0.2690110216186465,0.8260986949110263,0.33380155239744597,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.21421270264330947,0.8260986949110263,0.26342814903821926,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.21421270264330947,0.8260986949110263,0.23264525460326163,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1995764796061346,0.8260986949110263,0.20875956371583465,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18493886481440786,0.8260986949110263,0.19412194892410792,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.14526130308644838,0.8260986949110263,0.17944892947075344,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"غش","boundary":[0.12034305967456105,0.8260986949110263,0.1398244747352356,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"اء","boundary":[0.10328684425824637,0.8260986949110263,0.11389054041576027,0.8415840783547195],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.45118516020943256,0.8500556367523754,0.4861251356533275,0.8655410201960687],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.43945145935440433,0.8500556367523754,0.4461119613231266,0.8655410201960687],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازند","boundary":[0.3940884878640826,0.8500548918015338,0.4461119613231266,0.8655410201960687],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3903378065228919,0.8500556367523754,0.3940552959938066,0.8655410201960687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10329,0.23588,0.90319,0.86554],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/6d09e02892735bd066ea777a39e724c2.jpg","blurred":"/storage/books/4c4601818911c055/pages/5e5d93d7f49d87c21b0a76abc415f5f1.jpg"},"info":{"width":496.00730000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.11447,0.0797,0.0854,0.08595]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8709958502626877,0.0797015573356937,0.8973470753353832,0.09663226306112223],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7615220421151059,0.08141343521073915,0.8046599314163319,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.6643860362539017,0.08141343521073915,0.7571141150543549,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6521682805878057,0.08141343521073915,0.6601073976128979,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسشناسي","boundary":[0.5507980789798858,0.08141343521073915,0.6477522730008207,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5074925187593003,0.08141343521073915,0.5463921720506935,0.09555057449147199],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.8429301141334007,0.11695208603225232,0.8858865182024537,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.8090586408708096,0.11695208603225232,0.8374689727348769,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7816001901584915,0.11695208603225232,0.8037037559729463,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7669633571925251,0.11695208603225232,0.7761456897912591,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.6886988034248688,0.11695208603225232,0.7616970193785455,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.6532556194233429,0.11695208603225232,0.6833749100063646,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.6065625284144001,0.11695208603225232,0.6479361533590329,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5881757264459614,0.11695208603225232,0.6012319939646047,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.5316849006052933,0.11695208603225232,0.5828429783190688,0.13244368177101945],"dir":"rtl"},{"str":"نايسريا","boundary":[0.4565701311250858,0.11695040142703257,0.49745674710835863,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"گونهرهآ،","boundary":[0.4029836496358012,0.11695040142703257,0.45124402402948466,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.33221903387308965,0.11695040142703257,0.39771731182182146,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"آنفولانزا","boundary":[0.2730673681617181,0.11695040142703257,0.32690399516297397,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26096962282611524,0.11695040142703257,0.26783202182709764,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.18391373675347075,0.11695040142703257,0.2558161825440871,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"دوكرهاي","boundary":[0.11955992986393492,0.11695040142703257,0.1787912879508019,0.13244199716579969],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.11459907948935372,0.11695040142703257,0.11956878457232327,0.13244199716579969],"dir":"ltr"},{"str":"جهات","boundary":[0.8783732981349264,0.14090828968268176,0.91451821777623,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.8388171020870053,0.14090828968268176,0.8732729861032285,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"پورينها","boundary":[0.7855936636416436,0.14090828968268176,0.8337654909514435,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند،","boundary":[0.7126485759382972,0.14090828968268176,0.7804911379328487,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6891813850320344,0.14090828968268176,0.7075504775836964,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6423687554598487,0.14090828968268176,0.6840744319690453,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.6032973546961907,0.14090828968268176,0.6372662297510538,0.1563998854214489],"dir":"rtl"},{"str":"Lam","boundary":[0.5436619582010184,0.13988103987936018,0.576937879744915,0.15257906917343156],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5823813480164506,0.13988103987936018,0.5945329836879417,0.15257906917343156],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.599545172016621,0.14090828968268176,0.6033194914671614,0.1563998854214489],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5316857836568131,0.14090903463373372,0.5385481826577955,0.15640063037250085],"dir":"rtl"},{"str":"گليكان","boundary":[0.454876668145811,0.140906605077462,0.4973969778267371,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.42705517438956997,0.140906605077462,0.4542236334021692,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.41629006266641594,0.140906605077462,0.4212486993639,0.15639820081622913],"dir":"ltr"},{"str":"قسمت","boundary":[0.37588824196740606,0.140906605077462,0.4162789942809305,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"قندي","boundary":[0.33693637976699087,0.140906605077462,0.37005298913947393,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.33197774306950684,0.140906605077462,0.3369474481524764,0.15639820081622913],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.2972606451558269,0.140906605077462,0.3268907131003914,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"كوتاه","boundary":[0.2543175231493564,0.140906605077462,0.29141432394240924,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24161544396624762,0.140906605077462,0.24847784296723008,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"منشعب","boundary":[0.18524637036591957,0.140906605077462,0.23590415705575254,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.1746007972060084,0.140906605077462,0.1795594339034925,0.15639820081622913],"dir":"ltr"},{"str":"شاخه","boundary":[0.1362554825301962,0.140906605077462,0.1746074382372997,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.11956214354103213,0.140906605077462,0.13563786662010777,0.15639820081622913],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.11460129316645093,0.140906605077462,0.11957099824942047,0.15639820081622913],"dir":"ltr"},{"str":"،Lam","boundary":[0.8201868198310789,0.16383798848084158,0.8575789106329684,0.18035757897398225],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8664100306588229,0.16383798848084158,0.8785616663303141,0.17653601777491298],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8835761288190717,0.16486598323521512,0.8873504482696121,0.18035757897398225],"dir":"ltr"},{"str":"Tsx","boundary":[0.8873262550772941,0.16383798848084158,0.9145435964349717,0.17653601777491298],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.7920022830309149,0.16486598323521512,0.8150289521948566,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"پورين","boundary":[0.751841753135488,0.16486598323521512,0.786950671895353,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7206333334206975,0.16486598323521512,0.7467370137495958,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"القاء","boundary":[0.6924487966205334,0.16486598323521512,0.7155374487431937,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6593034094457882,0.16486598323521512,0.6873750487140007,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6380144768030631,0.16486598323521512,0.6541787469660224,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.5942257301455038,0.16486598323521512,0.6329075237400739,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريوفاژ","boundary":[0.5316827111213884,0.16486598323521512,0.5891497685618736,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4692744239852916,0.16486280872789144,0.49745453343126145,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4655244549828192,0.16486280872789144,0.46929877443335954,0.18035440446665857],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.4402360610418435,0.16486598323521512,0.46048899280313005,0.18035757897398225],"dir":"rtl"},{"str":"گليكوليپيدهاي","boundary":[0.34625374666864733,0.16486280872789144,0.4342009240589801,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":"كوچكتر","boundary":[0.2936324283936945,0.16486280872789144,0.34031445101715185,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.2615761703507181,0.16486280872789144,0.28767985067961654,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.21379395021000647,0.16486280872789144,0.2555793190946983,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.19335064221837,0.16486280872789144,0.2078480135272197,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.1146012931664508,0.16486280872789144,0.18740913288977745,0.18035440446665857],"dir":"rtl"},{"str":"لامبدا","boundary":[0.8673624924471873,0.18890739066220777,0.9144894641671599,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.8336127714249363,0.18890739066220777,0.8622843171864604,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7578873052876434,0.18890739066220777,0.8285124593932384,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7459113121923804,0.18890739066220777,0.7527737111933629,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.686396603437086,0.18890739066220777,0.7407999317751971,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"اكثر","boundary":[0.6455099874538132,0.18890739066220777,0.681367129072495,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.5942213027913092,0.18890739066220777,0.640425171161795,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"مالتوز","boundary":[0.5436564905395539,0.18890739066220777,0.5890899992802519,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.531680497444291,0.18890739066220777,0.5385428964452734,0.20439898640097487],"dir":"rtl"},{"str":"LPS","boundary":[0.46624374278362424,0.18787959061095003,0.4975473143238012,0.20057761990502143],"dir":"ltr"},{"str":"ناقص","boundary":[0.4193091795221562,0.1889075853653236,0.4611343945945957,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4050353896001127,0.1889075853653236,0.4142664230949827,0.2043991811040907],"dir":"ltr"},{"str":"تيپ","boundary":[0.3738269698853222,0.1889075853653236,0.4050021844436563,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.34745498705361794,0.1889075853653236,0.35674136247591515,0.2043991811040907],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3566485815833758,0.18787959061095003,0.36875122604042315,0.20057761990502143],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.31938998881669683,0.1889075853653236,0.3422926920632015,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.2834642232080052,0.1889075853653236,0.314267540014028,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"آنتيژن","boundary":[0.227819022018426,0.1889075853653236,0.27837719323888976,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"O","boundary":[0.20967493825191685,0.18787959061095003,0.222775551892079,0.20057761990502143],"dir":"ltr"},{"str":"بوده","boundary":[0.17326419591001985,0.1889075853653236,0.20456337638579108,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16128820281475692,0.1889075853653236,0.16815060181573935,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.11459511180581411,0.1889075853653236,0.15621445490822408,0.2043991811040907],"dir":"rtl"},{"str":"مالتودكسترين","boundary":[0.8317975562053213,0.2128635943126372,0.9145270966778103,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8180063478904437,0.2128635943126372,0.8311157436594173,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8031282241208944,0.2128635943126372,0.8123105567196283,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.7696220075793233,0.2128635943126372,0.797412509856205,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7338157805338745,0.2128635943126372,0.7639350711168962,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7088964174519199,0.2128635943126372,0.7281332714256418,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6816770438660877,0.2128635943126372,0.7082942972815113,0.2283551900514043],"dir":"rtl"},{"str":"Tsx","boundary":[0.645636263821117,0.21183653921243145,0.6728536051787947,0.22453456850650286],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6779270748636153,0.2128635943126372,0.6817013943141557,0.2283551900514043],"dir":"ltr"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.60124029222957,0.212864533966805,0.63992208582414,0.2283561297055721],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريوفاژ","boundary":[0.5316865578389672,0.212864533966805,0.5955599967984342,0.2283561297055721],"dir":"rtl"},{"str":"موتانت","boundary":[0.4558400773537002,0.21286378901575304,0.49746606148740147,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.428016369920362,0.21286378901575304,0.4551848289329612,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"خشن","boundary":[0.3830167418906939,0.21286378901575304,0.4223360744892262,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.3283411312696406,0.21286378901575304,0.3773475148450436,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2942261535263694,0.21286378901575304,0.32774565213052304,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.2620503569201501,0.21286378901575304,0.288627764147826,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.244385213685363,0.21286378901575304,0.2615013650000715,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.20398339298635318,0.21286378901575304,0.23869827722293596,0.22835538475452014],"dir":"rtl"},{"str":"E.coli","boundary":[0.15524025553656165,0.21183653921243145,0.19831986343749375,0.22453456850650286],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.11459646662458393,0.212864533966805,0.14955928269604096,0.2283561297055721],"dir":"rtl"},{"str":"T6","boundary":[0.8943422808494955,0.23579348781391285,0.9145919828196076,0.24849151710798426],"dir":"ltr"},{"str":"بوده","boundary":[0.8640983469396518,0.23682148256828642,0.8886834447799457,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.851518019996883,0.23682148256828642,0.8583804189978654,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.8038575520965114,0.23682148256828642,0.845828869857359,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.7644231082889303,0.23682148256828642,0.7981684019569872,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوزيد","boundary":[0.7035779795982842,0.23682148256828642,0.7587671633058626,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6899063098466495,0.23682148256828642,0.703015705615623,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6773259829038807,0.23682148256828642,0.6841883819048631,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.6388589159877284,0.23682148256828642,0.6716611832124245,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.5730551505995981,0.23682148256828642,0.6331963299733694,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه","boundary":[0.5316837393320623,0.23682148256828642,0.5674611885752487,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند،","boundary":[0.444469772924713,0.23682073761723443,0.4974563479206859,0.25231233335600156],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4008005648303967,0.23682073761723443,0.4394513669456075,0.25231233335600156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3888245717351338,0.23682073761723443,0.39568697073611625,0.25231233335600156],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37176818970204684,0.23682073761723443,0.3837486101515039,0.25231233335600156],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3377771778762128,0.23682073761723443,0.36665680928486344,0.25231233335600156],"dir":"rtl"},{"str":"LOS","boundary":[0.30354452444550717,0.23579348781391285,0.3378311165984856,0.24849151710798426],"dir":"ltr"},{"str":"ميگويند","boundary":[0.24596438802412787,0.23682148256828642,0.29846616773583773,0.2523130783070535],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2422144190216555,0.23682148256828642,0.24593339654476856,0.2523130783070535],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.868693940593213,0.26086288999527907,0.9145436206281642,0.27635448573404614],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4806296560554652,0.268344858727546,0.48533814724097796,0.28383645446631306],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.48535585665775477,0.268344858727546,0.4973982600659304,0.28383645446631306],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8649439715907407,0.26086288999527907,0.8687182910412811,0.27635448573404614],"dir":"ltr"},{"str":"ليپوپروتئين","boundary":[0.3907610069448574,0.268344858727546,0.4759477289951175,0.28383645446631306],"dir":"rtl"},{"str":"OmpA","boundary":[0.8366415171712189,0.2837920385455027,0.8859085340074632,0.2964900678395741],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8181329266726517,0.28482003329987626,0.831189194191295,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7761571815576099,0.28482003329987626,0.8126939220450987,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7341814364425683,0.28482003329987626,0.7706849717736007,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.6809557843201097,0.28482003329987626,0.7287180813669475,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.657247302610264,0.28482003329987626,0.675616395161926,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.6208367417173093,0.28482003329987626,0.6519123408062744,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"پپتيدوگليكان","boundary":[0.531685323986159,0.28482003329987626,0.6155371987468731,0.3003116290386434],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولهاي","boundary":[0.4242716508406226,0.2918460814728133,0.49746688405594025,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"ليپوپروتئين،","boundary":[0.34842664614008695,0.2918460814728133,0.4189676805159923,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.31298567581565817,0.2918460814728133,0.3431049663986798,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.2664121233699583,0.2918460814728133,0.30778574831459116,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2543143780343554,0.2918460814728133,0.2611767770353378,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"لايههاي","boundary":[0.19722143202327846,0.2918460814728133,0.24907460434554077,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"پپتيدوگليكان","boundary":[0.11460036172854692,0.2918460814728133,0.1920303592305998,0.3073376772115804],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.8787367645597148,0.3087762369503057,0.9145186411570955,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.8506717663227937,0.3087762369503057,0.8736497345905996,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8469217973203214,0.3087762369503057,0.8506961167708618,0.32426783268907283],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7784527647072933,0.3087762369503057,0.8418901092786333,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.7282532091765582,0.3087762369503057,0.7733657347381779,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"پيلي","boundary":[0.6906295532343975,0.3087762369503057,0.7231816749471223,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"جنسي","boundary":[0.6410343315511683,0.3087762369503057,0.6855513779736705,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6228888203863124,0.3087762369503057,0.6359450879049559,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"كونژوگاسيون","boundary":[0.5316808966319646,0.3087762369503057,0.617773012614935,0.32426783268907283],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4882646283633323,0.31588748889980595,0.4974469609620662,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47096695552666235,0.31588748889980595,0.4829473759761194,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.44677367853255356,0.31588748889980595,0.46572718183784767,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.40395230876642313,0.31588748889980595,0.4414431440827582,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.352659196749725,0.31588748889980595,0.3986328427021132,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3423766666337368,0.31588748889980595,0.34733530333122087,0.3313790846385731],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.3037878474772445,0.31588748889980595,0.3423633845711542,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.25382958275009226,0.31588748889980595,0.2625426158042429,0.3313790846385731],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.26254040212714574,0.31588748889980595,0.2713951105155102,0.3313790846385731],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2712490078271022,0.31588748889980595,0.2806349987187685,0.3313790846385731],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.2808054518552446,0.31588748889980595,0.29847059509003165,0.3313790846385731],"dir":"ltr"},{"str":"ليپوپروتئين","boundary":[0.17592807202635893,0.31588748889980595,0.24876690322904485,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.13746100511020667,0.31588748889980595,0.17058868286817513,0.3313790846385731],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.11459814805144969,0.31588748889980595,0.13226329128623673,0.3313790846385731],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.8594976969088958,0.3328176443772984,0.9145518463135517,0.34830924011606545],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.8161982696625633,0.33281858403146614,0.854459464608686,0.34831017977023326],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7991418876294764,0.33281858403146614,0.8111223080789335,0.34831017977023326],"dir":"rtl"},{"str":"F","boundary":[0.7840213238797089,0.3317905892770926,0.7941098850762881,0.344488618571164],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7330932871350885,0.33281858403146614,0.7789429671700396,0.34831017977023326],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7293433181326161,0.33281858403146614,0.7330622956557292,0.34831017977023326],"dir":"ltr"},{"str":"اسيد","boundary":[0.4708452032863221,0.3398436925502354,0.49745802934755146,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه","boundary":[0.43600635313230235,0.3398436925502354,0.4653818482107014,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.38435241174877827,0.3398436925502354,0.4305651348276524,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3627004360621301,0.3398436925502354,0.3788647062250894,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3480636030961637,0.3398436925502354,0.3572459356948976,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"تكرارهاي","boundary":[0.2847989253383968,0.3398436925502354,0.3426777267189409,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.25624691814011563,0.3398436925502354,0.2792735873040574,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.220321152531424,0.3398436925502354,0.2509141700132232,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.18778009920418462,0.3398436925502354,0.19716609009585093,0.35533528828900246],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.19733654323232697,0.3398436925502354,0.21500168646711404,0.35533528828900246],"dir":"ltr"},{"str":"اسيدآمينهاي","boundary":[0.11459593437435248,0.3398436925502354,0.18789521041323337,0.35533528828900246],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.8130535175591164,0.3567747876818956,0.885929981272453,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.787166777585733,0.3567747876818956,0.8078513763809523,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"شايعي","boundary":[0.7441019033389226,0.3567747876818956,0.782088602325006,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.722812970696197,0.3567747876818956,0.7390259417552922,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7046674595313412,0.3567747876818956,0.7177237270499846,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.6647482204394972,0.3567747876818956,0.6996357714896532,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.6172095047794657,0.3567747876818956,0.6596567631161877,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5775337701683018,0.3567747876818956,0.6121202611332532,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5498340286524004,0.3567747876818956,0.5723869709175646,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5316885174875446,0.3567747876818956,0.544744785006188,0.3722663834206627],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.4545126936639839,0.3637998962006648,0.4974801661185224,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4235455647527763,0.3637998962006648,0.4486619450963721,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3895523392498452,0.3637998962006648,0.4176239785180576,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38580458392447003,0.3637998962006648,0.3895789033750104,0.3792914919394319],"dir":"ltr"},{"str":"تركيب","boundary":[0.340926708135142,0.3637998962006648,0.3807286223408402,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيد،","boundary":[0.3040313519579244,0.3637998962006648,0.3350051219004232,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.2644751559100033,0.3637998962006648,0.29811419307739984,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2355645330219934,0.3637998962006648,0.2585912021859351,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"تيواتردي","boundary":[0.17060639228495178,0.3637998962006648,0.22977355373600303,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"گليسريد","boundary":[0.11459814805144969,0.3637998962006648,0.1698780925200089,0.3792914919394319],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8672487602501007,0.38073099133232496,0.9145373303981609,0.39622258707109215],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولهاي","boundary":[0.7623669530670206,0.38073099133232496,0.862155089249694,0.39622258707109215],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.6836198176921986,0.38073099133232496,0.7572954188375849,0.39622258707109215],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.6368071881200129,0.38073099133232496,0.6785172919834036,0.39622258707109215],"dir":"rtl"},{"str":"ويتامين","boundary":[0.5729381765147402,0.38073099133232496,0.6317201581508977,0.39622258707109215],"dir":"rtl"},{"str":"B12","boundary":[0.5436619582010184,0.3797044864800554,0.567855150518954,0.3940579717416644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5316857836568131,0.38073248123442893,0.5385481826577955,0.39622407697319606],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.45995319826946085,0.38784337763910887,0.4974440335857959,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.442292482388868,0.38784337763910887,0.45427290283832505,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"سيستئين","boundary":[0.3825416238833578,0.38784130362765745,0.4367324392201482,0.4033328993664246],"dir":"rtl"},{"str":"انتهايي","boundary":[0.3350006945462291,0.38784130362765745,0.3769808670154649,0.4033328993664246],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.2831025349828519,0.38784130362765745,0.3294377240012391,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2613288070558638,0.38784337763910887,0.2774930772188231,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24378762973851387,0.38784337763910887,0.25576805018797094,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.21971831866184213,0.38784337763910887,0.24325634723521192,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"غيركووالان","boundary":[0.13854942054280237,0.38784337763910887,0.21414649340846384,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11459743435227653,0.38784337763910887,0.13296652690393856,0.403334973377876],"dir":"rtl"},{"str":"كمپلكسهاي","boundary":[0.8320463468985233,0.40477388866142155,0.9145213145048469,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.8010792179873159,0.40477388866142155,0.8263660514673876,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.788014095760284,0.40125650974612537,0.7953856404935974,0.4167481054848925],"dir":"ltr"},{"str":"سيدروفور،","boundary":[0.7225733734160766,0.40477388866142155,0.7825728774556341,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.6784193700374973,0.40477388866142155,0.7170258986107663,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6446696490152461,0.40477388866142155,0.672849758461216,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.640921893689871,0.40477388866142155,0.6446962131404114,0.4202654844001887],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5845528200895429,0.40477388866142155,0.6358747099085033,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.5316902110110072,0.40477388866142155,0.5789632854193879,0.4202654844001887],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.4673358113882597,0.4117995812895383,0.4974551019712814,0.42729117702830544],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.42088401118289986,0.4117995812895383,0.4622576361275328,0.42729117702830544],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.3783039322203523,0.4117995812895383,0.4157947675366874,0.42729117702830544],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.34818464163733065,0.4117995812895383,0.3733010219809264,0.42729117702830544],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3150392544625854,0.4117995812895383,0.34311089373079784,0.42729117702830544],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3112892854601131,0.4117995812895383,0.31500826298322615,0.42729117702830544],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.8943458614419584,0.428730092311851,0.9145987932032449,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينها","boundary":[0.8305963883999283,0.428730092311851,0.8893208144315616,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.7859598034141831,0.428730092311851,0.8255204268162984,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي،","boundary":[0.741927552275944,0.428730092311851,0.7809148333099126,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.7027343992719458,0.428730092311851,0.7369025052655471,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6831389296084953,0.428730092311851,0.6976363009173451,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.6208416287421573,0.428730092311851,0.6781050278897102,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"بنام","boundary":[0.5879397460480922,0.428730092311851,0.6157767355440129,0.4442216880506181],"dir":"rtl"},{"str":"،Ton","boundary":[0.5316863280036402,0.42770303721164527,0.5650632561254642,0.44422262770478593],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5707480514903711,0.42770303721164527,0.5828615828839615,0.44040106650571664],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48063336971048604,0.4432377536722346,0.4853418608959988,0.45872934941100174],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4853595703127755,0.4432377536722346,0.49740197372095113,0.45872934941100174],"dir":"ltr"},{"str":"فضاي","boundary":[0.43431217645385456,0.4432377536722346,0.4759071691081965,0.45872934941100174],"dir":"rtl"},{"str":"پريپلاسمي","boundary":[0.34419338183127546,0.4432377536722346,0.4296280357164098,0.45872934941100174],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8864789973857239,0.45268723561644825,0.9145506366539363,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8827290283832515,0.45268723561644825,0.8865033478337919,0.4681788313552154],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.8045862268559354,0.45268723561644825,0.8777039813728548,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7690212906140695,0.45268723561644825,0.7991405811970912,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.7222064473647868,0.45268723561644825,0.7635800723094197,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6820459174693599,0.45268723561644825,0.7168936223317681,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"ريبوزومهاي","boundary":[0.6046292020298892,0.45268723561644825,0.676753015530215,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.555397023390583,0.45268723561644825,0.5993053086113852,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5316885416807372,0.45268723561644825,0.5500576342323993,0.4681788313552154],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.46008159154109207,0.4668241801940652,0.49741304210643655,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.43322747467627976,0.4668241801940652,0.4544079371412475,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.39742124763083103,0.4668241801940652,0.4275405382138527,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.35593029780005236,0.4668241801940652,0.39174759323098657,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3434695094205265,0.4668241801940652,0.35033190842150896,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي،","boundary":[0.2924221155616055,0.4668241801940652,0.33792646196941045,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.24947899355513511,0.4668241801940652,0.2868104441204796,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"پريپلاسمي","boundary":[0.16916014744137825,0.4668241801940652,0.24396693758337828,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.14726466727405005,0.4668241801940652,0.16363038205284464,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.1146040753835678,0.4668241801940652,0.14171055143744846,0.4823157759328323],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8824899512567654,0.4767286430434409,0.9146037649042662,0.4922202387822081],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلاسمي","boundary":[0.8012015145744827,0.4767286430434409,0.8774405537983005,0.4922202387822081],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7659996213765399,0.4767286430434409,0.7961189119595615,0.4922202387822081],"dir":"rtl"},{"str":"سلول،","boundary":[0.7236608332175753,0.4767286430434409,0.7609391555325896,0.4922202387822081],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.6908784890867532,0.4767286430434409,0.7185892989881396,0.4922202387822081],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.6369289645535456,0.4767286430434409,0.6858003138260262,0.4922202387822081],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6331789955510734,0.4767286430434409,0.6368979730741865,0.4922202387822081],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.47339021824880384,0.4907803838444946,0.49739533268965985,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4266971272398611,0.4907803838444946,0.46829211989420305,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.38895614641155474,0.4907803838444946,0.42155032798912423,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"پپتيدوگليكان","boundary":[0.2984743087450526,0.4907803838444946,0.3839045352759927,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28649831564978967,0.4907803838444946,0.2933607146507721,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.250329045560418,0.4907803838444946,0.28132937962808197,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.19577297350260756,0.4907803838444946,0.24523980191420552,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"شبهژلي","boundary":[0.12888007898270837,0.4907803838444946,0.19069479824188051,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11460628906066489,0.4907803838444946,0.12378862165939881,0.5062719795832618],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8977207996737144,0.5151946497885282,0.9024292908592272,0.5306862455272954],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.9024470002760039,0.5151946497885282,0.9144894036841795,0.5306862455272954],"dir":"ltr"},{"str":"ليپوپليساكاريد","boundary":[0.7818458720264801,0.5151946497885282,0.8930455136446579,0.5306862455272954],"dir":"rtl"},{"str":"(LPS)","boundary":[0.7268044240477911,0.5120899981600201,0.7771925655126446,0.5262271374407529],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئينها","boundary":[0.43843404320863805,0.5148217912714873,0.4975192986070969,0.5303133870102545],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.37395848407876237,0.5148217912714873,0.4329684744559202,0.5303133870102545],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37020851507629005,0.5148217912714873,0.37398283452683045,0.5303133870102545],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.2792440958026222,0.5148217912714873,0.3651259124613689,0.5303133870102545],"dir":"rtl"},{"str":"پريپلاسمي","boundary":[0.18634270906899952,0.5148217912714873,0.2737918091124868,0.5303133870102545],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.1328757661429579,0.5148217912714873,0.18101881565049538,0.5303133870102545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11836068541733148,0.5148217912714873,0.1275430180160654,0.5303133870102545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.11461071641485915,0.5148217912714873,0.11832969393797221,0.5303133870102545],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.9053496994903096,0.5387810763103589,0.9145320320890437,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.881519465540124,0.5387810763103589,0.8999195495711453,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8292611903090941,0.5387810763103589,0.8760472557561148,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.7744638274477007,0.5387810763103589,0.82381554465025,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7376902235108231,0.5387810763103589,0.7691155835811285,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6978927366593192,0.5387810763103589,0.7323729711236103,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6941427676568467,0.5387810763103589,0.697917087107387,0.554272672049126],"dir":"ltr"},{"str":"ليپيد","boundary":[0.6557974529810345,0.5387810763103589,0.6890557376877313,0.554272672049126],"dir":"rtl"},{"str":"،A","boundary":[0.6335376112408022,0.5377526244269307,0.6507531239963605,0.5542722149200714],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.5869662724721995,0.5387806191813043,0.6282557776871429,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"مركزي","boundary":[0.5316863280036402,0.5387806191813043,0.5816490200849866,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.4243882741241913,0.5387779949219168,0.4975237259612912,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.3814451521177208,0.5387806191813043,0.4189359874340559,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.33983245004660206,0.5387806191813043,0.37604820735501265,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3224130249695921,0.5387806191813043,0.3343934454190492,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"سوبستراهاي","boundary":[0.23531811326163943,0.5387806191813043,0.3169784476962334,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.16334482980391613,0.5387806191813043,0.23002078396830042,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.15306229968792798,0.5387806191813043,0.15802093638541204,0.5542722149200714],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.11834520177424808,0.5387806191813043,0.15306008601083088,0.5542722149200714],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.11459523277177575,0.5387806191813043,0.11836955222231609,0.5542722149200714],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.8691811914864961,0.5627375677827856,0.8733207676580566,0.5782291635215527],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8732942035328914,0.5627375677827856,0.8782085666884338,0.5782291635215527],"dir":"ltr"},{"str":"core","boundary":[0.8782538079580683,0.5617095730284121,0.9095464925617022,0.5744076023224834],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.9095809315709668,0.5627368228317338,0.9145395682684508,0.5782284185705009],"dir":"ltr"},{"str":"آنتي","boundary":[0.8385771056192115,0.5627375677827856,0.864100802548672,0.5782291635215527],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.8152316669532887,0.5627375677827856,0.8335033577126787,0.5782291635215527],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7984162733088807,0.5627375677827856,0.8021352508319938,0.5782291635215527],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8021662181181607,0.5617095730284121,0.8152668317583228,0.5744076023224834],"dir":"ltr"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.43709035330730006,0.5627368228317338,0.49743519097400374,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه،","boundary":[0.3918494344740491,0.5627368228317338,0.4319900412756022,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"قندها،","boundary":[0.34382592352975444,0.5627368228317338,0.3867203446400889,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"ويتامينها","boundary":[0.26689178969745003,0.5627368228317338,0.3387433209148333,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2549157966021871,0.5627368228317338,0.2617781956031695,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"يونها","boundary":[0.19963585213362783,0.5627368228317338,0.2497357921949939,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19056198971265145,0.5627368228317338,0.1947015658842118,0.5782284185705009],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1946750017590467,0.5627368228317338,0.19958936491458898,0.5782284185705009],"dir":"ltr"},{"str":"آنزيمهاي","boundary":[0.11459523277177577,0.5627368228317338,0.1854550366496622,0.5782284185705009],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيد","boundary":[0.8590223248730412,0.5867789752097783,0.8858742280607564,0.6022705709485454],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.84002856409573,0.5857511751585206,0.8531291777358921,0.598449204452592],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.8009602721572847,0.5867791699128941,0.8340879499152533,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.7404759728334643,0.5867791699128941,0.7950099081203039,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.713619642291555,0.5867791699128941,0.7346097285261728,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"ساكاريد","boundary":[0.6665679355928832,0.5867791699128941,0.7127673766091747,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"گلوكز","boundary":[0.6261661148938734,0.5867791699128941,0.6607658879214074,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"آمين","boundary":[0.5919315985873593,0.5867791699128941,0.6203552125140092,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"فسفريله","boundary":[0.531690803744219,0.5867791699128941,0.5861029867907185,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروليتيك","boundary":[0.41809921749135553,0.5867782302587264,0.4975702252769264,0.6022698259974936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40805797817895023,0.5867782302587264,0.4130166148764343,0.6022698259974936],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.37237350337384156,0.5867782302587264,0.4081088927521833,0.6022698259974936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.36862353437136924,0.5867782302587264,0.3723978538219096,0.6022698259974936],"dir":"ltr"},{"str":"آلكالين","boundary":[0.3138261715099759,0.5867782302587264,0.3635542138190306,0.6022698259974936],"dir":"rtl"},{"str":"فسفاتاز","boundary":[0.25866576560465954,0.5867782302587264,0.30868379961343323,0.6022698259974936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2466897725093966,0.5867782302587264,0.25355217151037907,0.6022698259974936],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.21850532038540554,0.5867791699128941,0.22789131127707185,0.6022707656516613],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.2280617644135479,0.5867791699128941,0.23691647280191233,0.6022707656516613],"dir":"ltr"},{"str":"′","boundary":[0.23689227960959444,0.5850009497949549,0.241573662323115,0.5976989790890262],"dir":"ltr"},{"str":"نوكلئوتيداز","boundary":[0.14834503847019984,0.5867791699128941,0.21864478204252227,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.14338418809561865,0.5867791699128941,0.14835389317858821,0.6022707656516613],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.11459531744794875,0.5867791699128941,0.13823738884488182,0.6022707656516613],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.886481259449205,0.6107353735633236,0.9145528987174174,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8648292837625569,0.6107353735633236,0.8809935539255163,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.847409858685547,0.6107353735633236,0.8593902791350041,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.7990233046973295,0.6107353735633236,0.8419287941931495,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7843864717313631,0.6107353735633236,0.793568804330097,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.7252348060199916,0.6107353735633236,0.7789784585831695,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.6826547270574441,0.6107353735633236,0.7197648099130795,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"بلند،","boundary":[0.6452767892730608,0.6107353735633236,0.6772024403673087,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.5959228583934145,0.6107353735633236,0.6398311436142168,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5316885900671212,0.6107353735633236,0.5905790418810366,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"سوبستراهاي","boundary":[0.42221231421392375,0.6107353735633236,0.4974994722859925,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"غيرقابل","boundary":[0.370199757140671,0.6107353735633236,0.4170234550983422,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.3311261426999158,0.6107353735633236,0.364999829639604,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3167306005375324,0.6107353735633236,0.3259129331362663,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"شكسته","boundary":[0.2670136266139631,0.6107353735633236,0.31154174142195085,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25503763351870024,0.6107353735633236,0.26190003251968264,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.22382921380390974,0.6107353735633236,0.24993289413280811,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.18487735160349453,0.6107353735633236,0.2187510385431827,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.12657573789740584,0.6107353735633236,0.17979917634276746,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11459974480214294,0.6107353735633236,0.12146214380312537,0.6262269693020908],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.9095854073115448,0.634691577213753,0.9145440440090289,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8774073970282285,0.634691577213753,0.9096739543954285,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.8276904231046592,0.634691577213753,0.8364034561588098,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8364012424817128,0.634691577213753,0.8452559508700772,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8451098481816691,0.634691577213753,0.8544958390733355,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.8546662922098115,0.634691577213753,0.8723314354445986,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"بتاهيدروكسي","boundary":[0.7424107266163211,0.634691577213753,0.8226233162294175,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"ميريستيك","boundary":[0.6726134877450384,0.634691577213753,0.7364736446419228,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد،","boundary":[0.6359594223714038,0.634691577213753,0.6667184656354848,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6070487994833939,0.634691577213753,0.6300754686473357,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.5746294983964946,0.634691577213753,0.601242324457724,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.5316863763900241,0.634691577213753,0.5687964592456596,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيم","boundary":[0.467094617357446,0.634691577213753,0.49747733551502155,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4393926621644478,0.634691577213753,0.46656112117704696,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"سم","boundary":[0.4133863836278215,0.634691577213753,0.43375664027525385,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"زدايي","boundary":[0.3793931581248903,0.634691577213753,0.41279754551999515,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3687475849649791,0.634691577213753,0.3737062216624632,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.33403048705129923,0.634691577213753,0.36874537128788204,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3302805180488269,0.634691577213753,0.33405483749936726,0.6501831729525201],"dir":"ltr"},{"str":"بتا","boundary":[0.3056024457704552,0.634691577213753,0.3251934880797115,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2924177849801805,0.6311741982984568,0.29978932971349387,0.6466657940372239],"dir":"ltr"},{"str":"لاكتاماز","boundary":[0.23411174391989767,0.634691577213753,0.2868282503100254,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22153141697712894,0.634691577213753,0.2283938159781114,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"آمينوگليكوزيد","boundary":[0.12754090111173746,0.634691577213753,0.21584448051470187,0.6501831729525201],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.11447577888470563,0.6311741982984568,0.12184732361801903,0.6466657940372239],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.896883328128436,0.6587329846407457,0.914548471363223,0.6742245803795128],"dir":"ltr"},{"str":"كربنه","boundary":[0.8592618858633726,0.6587329846407457,0.8916258450228446,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"(C14","boundary":[0.8177708271632291,0.6577065334023775,0.8480123175606487,0.6720600186639865],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8480123175606487,0.6577065334023775,0.8540545673420532,0.6704045626964489],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.784504292577952,0.658734528156751,0.8125759318461644,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7630936076948867,0.658734528156751,0.7792578778578461,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"هميشه","boundary":[0.7160374736420209,0.658734528156751,0.7579313127044702,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.6747878146148251,0.658734528156751,0.7108131956928858,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6467250300550011,0.658734528156751,0.6697029983228069,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6347490369597382,0.658734528156751,0.6416114359607206,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5953145931521571,0.658734528156751,0.6297239899493414,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5700321870262796,0.658734528156751,0.5902851187875661,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيد","boundary":[0.5316868723504674,0.658734528156751,0.5649451570571643,0.6742261238955182],"dir":"rtl"},{"str":"فسفوريلاز","boundary":[0.4364883178130641,0.6587329846407457,0.497421993587594,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.43152746743848286,0.6587329846407457,0.4364971725214524,0.6742245803795128],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.41023632111866065,0.6587329846407457,0.42640059128161995,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"آنتيبيوتيكهاي","boundary":[0.30850457644474155,0.6587329846407457,0.4051559321808365,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.2645940775468422,0.6587329846407457,0.30343968324659704,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25032028762479874,0.6587329846407457,0.2595026202235327,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"غيرفعال","boundary":[0.19697509693909712,0.6587329846407457,0.2452177619160037,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.1461689938837591,0.6587329846407457,0.19189692167837005,0.6742245803795128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14241902488128674,0.6587329846407457,0.1461380024043998,0.6742245803795128],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.8864795417325511,0.6826907318071804,0.9145511810007635,0.6981823275459476],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8827295727300788,0.6826907318071804,0.8864485502531919,0.698