فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق

{"id":"3796062","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق","price":"۷۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-064-X","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۸","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتب فلور به آن دسته از کتاب&zwnj;هایی گفته می&zwnj;شود که به معرفی پوشش گیاهی یک منطقه یا سرزمین می&zwnj;پردازند. مجموعه کتب فلور فارسی از سال 1367 به همت جمعی از اساتید و گیاه&zwnj;شناسان موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع در کشور نگارش شد تا به معرفی پوشش گیاهی ایران بپردازند. در حال حاضر فلور ایران در 149 جلد با بررسی و توصیف گیاهان، کلیدهای شناسایی، نمونه&zwnj;های مطالعه&zwnj;شده، تصاویر نقاشی&zwnj;شده و نقشه انتشار، حدود 77 درصد از کل گیاهان کشور را پوشش می&zwnj;دهد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما علاقه&zwnj;مندان محترم می&zwnj;توانید این مجموعه کاربردی و تخصصی را از وبسایت مای بوکت تهیه و مطالعه کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در شماره 31: تیره زنبق کتاب فلور ایران می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق به بررسی گیاهان تیره زنبق موجود در کشور ایران می&zwnj;پردازد. اطلاعات مرتبط با این گیاهان علفی، از همکاری میان نادره مظهری و جمعی از هییت ویراستاران و ویراستاران مشاور دانشگاهی به تالیف و چاپ رسیده است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در این کتاب علاوه بر معرفی تیره زنبق و بررسی 1500 گونه وابسته به آن، تصاویر نقاشی&zwnj;شده متععدی به قلم ربابه فرحدوست و فاطمه اسکندری وجود دارد تا علاقه&zwnj;مندان بتوانند به&zwnj;کمک تصاویر، درک کامل&zwnj;تری نسبت به این تیره گیاهی داشته باشند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه مجموعه کتب فلور ایران مناسب چه کسانی است؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مجموعه کتب فلور ایران، یکی از بهترین منابع مطالعاتی برای گیاه&zwnj;شناسی بومی ایران به زبان فارسی است. علاوه بر دانشجویان رشته&zwnj;های گیاه&zwnj;شناسی و زمین&zwnj;شناسی، تمامی علاقه&zwnj;مندان به حوزه کشاورزی و علوم گیاهی می&zwnj;توانند از مطالب ارزشمند این مجموعه کتاب بهره&zwnj;مند شوند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آیا امکان تهیه نسخه چاپی کتاب فلور ایران، شماره 31: زنبق وجود دارد؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">متاسفانه در حال حاضر امکان تهیه نسخه فیزیکی مجموعه کتب فلور ایران برای علاقه&zwnj;مندان فراهم نیست. با این حال شما می&zwnj;توانید با پرداخت هزینه&zwnj;ای بسیار مقرون&zwnj;به&zwnj;صرفه&zwnj;تر، نسخه ایبوک این کتاب را در همین صفحه تهیه کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با محتوای کتاب، مطالعه پیش&zwnj;نمایش کتاب به&zwnj;صورت کاملاً رایگان برای شما خوانندگان محترم فراهم است.</span>",""],"pages_count":"87","keywords":"null","token":"4f3f48ce01f0c94b","created_at":"2020-07-28 21:03:35","updated_at":"2022-08-09 15:34:39","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 15:24:58","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"تمامی کتب موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع را در مای بوکت مطالعه کنید. خرید و مطالعه پیش‌نمایش کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 31: زنبق در پلتفرم مای بوکت","meta_title":"خرید کتاب فلور ایران شماره 31: تیره زنبق-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1918328","title":"نادره مظهری","firstname":"نادره","lastname":"مظهری","token":"73fd063146ba0b16","created_at":"2020-08-11 13:43:54","updated_at":"2020-08-11 13:43:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918328","title":"نادره مظهری","firstname":"نادره","lastname":"مظهری","token":"73fd063146ba0b16","created_at":"2020-08-11 13:43:54","updated_at":"2020-08-11 13:43:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784742","file":"5f2053601779a4.36877339.pdf","book_id":"3796062","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:03:36","updated_at":"2022-08-09 15:34:41","process_started_at":"2020-07-28 21:03:38","process_done_at":"2020-07-28 21:03:41","process_failed_at":null,"pages_count":"94","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5a47096ae86e8d41dc624941ea857b74be5ea05c2ebccf1b2ab863f3f57b63bf3bca2f8c29163ff335ec8ec64fa196e0cb1a0501622634aca304f7aad9224cc6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-31-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82","ebook_price_en":"13000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-31-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82","pages_count_fa":"۸۷","authorTitle":"نادره مظهری","tocStr":"","url":"/preview/4f3f48ce01f0c94b/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-31-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19