فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق

توضیحات

<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">کتب فلور به آن دسته از کتاب&zwnj;هایی گفته می&zwnj;شود که به معرفی پوشش گیاهی یک منطقه یا سرزمین می&zwnj;پردازند. مجموعه کتب فلور فارسی از سال 1367 به همت جمعی از اساتید و گیاه&zwnj;شناسان موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع در کشور نگارش شد تا به معرفی پوشش گیاهی ایران بپردازند. در حال حاضر فلور ایران در 149 جلد با بررسی و توصیف گیاهان، کلیدهای شناسایی، نمونه&zwnj;های مطالعه&zwnj;شده، تصاویر نقاشی&zwnj;شده و نقشه انتشار، حدود 77 درصد از کل گیاهان کشور را پوشش می&zwnj;دهد.</span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">شما علاقه&zwnj;مندان محترم می&zwnj;توانید این مجموعه کاربردی و تخصصی را از وبسایت مای بوکت تهیه و مطالعه کنید.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">آنچه در شماره 31: تیره زنبق کتاب فلور ایران می&zwnj;خوانیم</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق به بررسی گیاهان تیره زنبق موجود در کشور ایران می&zwnj;پردازد. اطلاعات مرتبط با این گیاهان علفی، از همکاری میان نادره مظهری و جمعی از هییت ویراستاران و ویراستاران مشاور دانشگاهی به تالیف و چاپ رسیده است.</span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">در این کتاب علاوه بر معرفی تیره زنبق و بررسی 1500 گونه وابسته به آن، تصاویر نقاشی&zwnj;شده متععدی به قلم ربابه فرحدوست و فاطمه اسکندری وجود دارد تا علاقه&zwnj;مندان بتوانند به&zwnj;کمک تصاویر، درک کامل&zwnj;تری نسبت به این تیره گیاهی داشته باشند.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">مطالعه مجموعه کتب فلور ایران مناسب چه کسانی است؟</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">مجموعه کتب فلور ایران، یکی از بهترین منابع مطالعاتی برای گیاه&zwnj;شناسی بومی ایران به زبان فارسی است. علاوه بر دانشجویان رشته&zwnj;های گیاه&zwnj;شناسی و زمین&zwnj;شناسی، تمامی علاقه&zwnj;مندان به حوزه کشاورزی و علوم گیاهی می&zwnj;توانند از مطالب ارزشمند این مجموعه کتاب بهره&zwnj;مند شوند.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">آیا امکان تهیه نسخه چاپی کتاب فلور ایران، شماره 31: زنبق وجود دارد؟</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';">متاسفانه در حال حاضر امکان تهیه نسخه فیزیکی مجموعه کتب فلور ایران برای علاقه&zwnj;مندان فراهم نیست. با این حال شما می&zwnj;توانید با پرداخت هزینه&zwnj;ای بسیار مقرون&zwnj;به&zwnj;صرفه&zwnj;تر، نسخه ایبوک این کتاب را در همین صفحه تهیه کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با محتوای کتاب، مطالعه پیش&zwnj;نمایش کتاب به&zwnj;صورت کاملاً رایگان برای شما خوانندگان محترم فراهم است.</span>,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق","price":"۷۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4f3f48ce01f0c94b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4f3f48ce01f0c94b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4f3f48ce01f0c94b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4f3f48ce01f0c94b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4f3f48ce01f0c94b/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4f3f48ce01f0c94b/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4f3f48ce01f0c94b/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4f3f48ce01f0c94b/back.png"},"print_book":false,"isbn":"964-473-064-X","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۸","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتب فلور به آن دسته از کتاب&zwnj;هایی گفته می&zwnj;شود که به معرفی پوشش گیاهی یک منطقه یا سرزمین می&zwnj;پردازند. مجموعه کتب فلور فارسی از سال 1367 به همت جمعی از اساتید و گیاه&zwnj;شناسان موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع در کشور نگارش شد تا به معرفی پوشش گیاهی ایران بپردازند. در حال حاضر فلور ایران در 149 جلد با بررسی و توصیف گیاهان، کلیدهای شناسایی، نمونه&zwnj;های مطالعه&zwnj;شده، تصاویر نقاشی&zwnj;شده و نقشه انتشار، حدود 77 درصد از کل گیاهان کشور را پوشش می&zwnj;دهد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما علاقه&zwnj;مندان محترم می&zwnj;توانید این مجموعه کاربردی و تخصصی را از وبسایت مای بوکت تهیه و مطالعه کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در شماره 31: تیره زنبق کتاب فلور ایران می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 31: تیره زنبق به بررسی گیاهان تیره زنبق موجود در کشور ایران می&zwnj;پردازد. اطلاعات مرتبط با این گیاهان علفی، از همکاری میان نادره مظهری و جمعی از هییت ویراستاران و ویراستاران مشاور دانشگاهی به تالیف و چاپ رسیده است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در این کتاب علاوه بر معرفی تیره زنبق و بررسی 1500 گونه وابسته به آن، تصاویر نقاشی&zwnj;شده متععدی به قلم ربابه فرحدوست و فاطمه اسکندری وجود دارد تا علاقه&zwnj;مندان بتوانند به&zwnj;کمک تصاویر، درک کامل&zwnj;تری نسبت به این تیره گیاهی داشته باشند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه مجموعه کتب فلور ایران مناسب چه کسانی است؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مجموعه کتب فلور ایران، یکی از بهترین منابع مطالعاتی برای گیاه&zwnj;شناسی بومی ایران به زبان فارسی است. علاوه بر دانشجویان رشته&zwnj;های گیاه&zwnj;شناسی و زمین&zwnj;شناسی، تمامی علاقه&zwnj;مندان به حوزه کشاورزی و علوم گیاهی می&zwnj;توانند از مطالب ارزشمند این مجموعه کتاب بهره&zwnj;مند شوند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آیا امکان تهیه نسخه چاپی کتاب فلور ایران، شماره 31: زنبق وجود دارد؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">متاسفانه در حال حاضر امکان تهیه نسخه فیزیکی مجموعه کتب فلور ایران برای علاقه&zwnj;مندان فراهم نیست. با این حال شما می&zwnj;توانید با پرداخت هزینه&zwnj;ای بسیار مقرون&zwnj;به&zwnj;صرفه&zwnj;تر، نسخه ایبوک این کتاب را در همین صفحه تهیه کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با محتوای کتاب، مطالعه پیش&zwnj;نمایش کتاب به&zwnj;صورت کاملاً رایگان برای شما خوانندگان محترم فراهم است.</span>",""],"pages_count":87,"token":"4f3f48ce01f0c94b","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 15:24:58","available_for_web":true,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"تمامی کتب موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع را در مای بوکت مطالعه کنید. خرید و مطالعه پیش‌نمایش کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 31: زنبق در پلتفرم مای بوکت","meta_title":"خرید کتاب فلور ایران شماره 31: تیره زنبق-مای بوکت","stock":0,"writer_authors":[{"id":1918328,"title":"نادره مظهری","firstname":"نادره","lastname":"مظهری","token":"73fd063146ba0b16","national_code":null,"pivot":{"book_id":3796062,"author_id":1918328,"created_at":"2020-08-11 13:45:03","updated_at":"2022-08-09 15:34:39","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/4f3f48ce01f0c94b","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/4f3f48ce01f0c94b","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1918328,"title":"نادره مظهری","firstname":"نادره","lastname":"مظهری","token":"73fd063146ba0b16","national_code":null,"pivot":{"book_id":3796062,"author_id":1918328,"created_at":"2020-08-11 13:45:03","updated_at":"2022-08-09 15:34:39","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":94,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4f3f48ce01f0c94b","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۹۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"logo":"icons/rifr","token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":19039,"title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":163,"created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","description":"علوم تجربی - کارشناسی ارشد || علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی - ","study_fields":[{"id":2014,"title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":165,"created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-04-30 10:49:40","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":713,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-09 15:30:57"}]}]}],"study_fields":[{"id":2014,"title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":165,"created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-04-30 10:49:40","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":713,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-09 15:30:57"}]}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":713,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-09 15:30:57"}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-31-تیره-زنبق","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-31-تیره-زنبق","pages_count_fa":"۸۷","authorTitle":"نادره مظهری","tocStr":"","url":"/preview/4f3f48ce01f0c94b/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-31-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82"}
{"toc":null,"pages_count":94,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4f3f48ce01f0c94b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/AVDOOpCjJpKxHgkG.jpg","blurred":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/wSGGWZgMDhuiExpQ.jpg","webpSec":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/kJNauVijfRUKtyfy-sec.webp"},"info":{"width":464,"height":664,"margin":[0.00047228002599601084,0.0001504935358303139,0.9984285821071986,0.9985514770150186]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387930870056152,"y":0.10843373835086823},{"x":0.6293103694915771,"y":0.10993976145982742},{"x":0.6293103694915771,"y":0.13704819977283478},{"x":0.5366379022598267,"y":0.13554216921329498}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5387930870056152,0.10843373835086823,0.6293103694915771,0.13704819977283478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043104887008667,"y":0.10692770779132843},{"x":0.5215517282485962,"y":0.10843373835086823},{"x":0.5215517282485962,"y":0.13554216921329498},{"x":0.4482758641242981,"y":0.1340361386537552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.45043104887008667,0.10692770779132843,0.5215517282485962,0.13554216921329498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.10692770779132843},{"x":0.43103447556495667,"y":0.10692770779132843},{"x":0.43103447556495667,"y":0.1340361386537552},{"x":0.3771551847457886,"y":0.1340361386537552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.37931033968925476,0.10692770779132843,0.43103447556495667,0.1340361386537552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.10692770779132843},{"x":0.6293103694915771,"y":0.10993976145982742},{"x":0.6293103694915771,"y":0.13704819977283478},{"x":0.3771551847457886,"y":0.1340361386537552}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37431033968925476,0.09992770779132842,0.6343103694915772,0.14404819977283478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.14457830786705017},{"x":0.631465494632721,"y":0.14457830786705017},{"x":0.631465494632721,"y":0.17168675363063812},{"x":0.5625,"y":0.17168675363063812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5625,0.14457830786705017,0.631465494632721,0.17168675363063812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4892241358757019,"y":0.14457830786705017},{"x":0.5409482717514038,"y":0.14457830786705017},{"x":0.5409482717514038,"y":0.17168675363063812},{"x":0.4892241358757019,"y":0.17168675363063812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4892241358757019,0.14457830786705017,0.5409482717514038,0.17168675363063812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39008620381355286,"y":0.14457830786705017},{"x":0.4806034564971924,"y":0.14457830786705017},{"x":0.4806034564971924,"y":0.17168675363063812},{"x":0.39008620381355286,"y":0.17168675363063812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.39008620381355286,0.14457830786705017,0.4806034564971924,0.17168675363063812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5818965435028076,"y":0.17921686172485352},{"x":0.6594827771186829,"y":0.17921686172485352},{"x":0.6616379022598267,"y":0.20783132314682007},{"x":0.5818965435028076,"y":0.20933735370635986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5818965435028076,0.17921686172485352,0.6616379022598267,0.20783132314682007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49568966031074524,"y":0.17921686172485352},{"x":0.5625,"y":0.17921686172485352},{"x":0.5646551847457886,"y":0.20933735370635986},{"x":0.49568966031074524,"y":0.20933735370635986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.49568966031074524,0.17921686172485352,0.5646551847457886,0.20933735370635986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4590517282485962,"y":0.17921686172485352},{"x":0.4698275923728943,"y":0.17921686172485352},{"x":0.4719827473163605,"y":0.20933735370635986},{"x":0.4590517282485962,"y":0.20933735370635986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4590517282485962,0.17921686172485352,0.4719827473163605,0.20933735370635986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35991379618644714,"y":0.1807228922843933},{"x":0.45043104887008667,"y":0.17921686172485352},{"x":0.45043104887008667,"y":0.20933735370635986},{"x":0.35991379618644714,"y":0.21084336936473846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.35991379618644714,0.1807228922843933,0.45043104887008667,0.20933735370635986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607758641242981,"y":0.21837349236011505},{"x":0.6831896305084229,"y":0.21837349236011505},{"x":0.6831896305084229,"y":0.25},{"x":0.607758641242981,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.607758641242981,0.21837349236011505,0.6831896305084229,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107758641242981,"y":0.21837349236011505},{"x":0.5969827771186829,"y":0.21837349236011505},{"x":0.5969827771186829,"y":0.2515060305595398},{"x":0.5129310488700867,"y":0.2515060305595398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5107758641242981,0.21837349236011505,0.5969827771186829,0.2515060305595398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.21987952291965485},{"x":0.48491379618644714,"y":0.21837349236011505},{"x":0.48491379618644714,"y":0.2515060305595398},{"x":0.4159482717514038,"y":0.2515060305595398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4137931168079376,0.21987952291965485,0.48491379618644714,0.2515060305595398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39224138855934143,"y":0.21987952291965485},{"x":0.4051724076271057,"y":0.21987952291965485},{"x":0.4073275923728943,"y":0.2515060305595398},{"x":0.3943965435028076,"y":0.2515060305595398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39224138855934143,0.21987952291965485,0.4073275923728943,0.2515060305595398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3318965435028076,"y":0.21987952291965485},{"x":0.38146552443504333,"y":0.21987952291965485},{"x":0.38146552443504333,"y":0.2515060305595398},{"x":0.3318965435028076,"y":0.2515060305595398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3318965435028076,0.21987952291965485,0.38146552443504333,0.2515060305595398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32974138855934143,"y":0.14457830786705017},{"x":0.6831896305084229,"y":0.14307229220867157},{"x":0.6831896305084229,"y":0.2515060305595398},{"x":0.3318965435028076,"y":0.2515060305595398}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3247413885593414,0.13757830786705016,0.6881896305084229,0.2585060305595398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.3870481848716736},{"x":0.5883620977401733,"y":0.3885542154312134},{"x":0.5883620977401733,"y":0.4322289228439331},{"x":0.517241358757019,"y":0.4307228922843933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.517241358757019,0.3870481848716736,0.5883620977401733,0.4322289228439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43103447556495667,"y":0.3870481848716736},{"x":0.506465494632721,"y":0.3870481848716736},{"x":0.506465494632721,"y":0.4307228922843933},{"x":0.43103447556495667,"y":0.4307228922843933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43103447556495667,0.3870481848716736,0.506465494632721,0.4307228922843933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43103447556495667,"y":0.3870481848716736},{"x":0.5883620977401733,"y":0.3885542154312134},{"x":0.5883620977401733,"y":0.4322289228439331},{"x":0.43103447556495667,"y":0.4307228922843933}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.42603447556495666,0.3800481848716736,0.5933620977401733,0.4392289228439331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.4924698770046234},{"x":0.6487069129943848,"y":0.4924698770046234},{"x":0.6487069129943848,"y":0.516566276550293},{"x":0.5948275923728943,"y":0.516566276550293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5948275923728943,0.4924698770046234,0.6487069129943848,0.516566276550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5603448152542114,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5905172228813171,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5905172228813171,"y":0.516566276550293},{"x":0.5603448152542114,"y":0.516566276550293}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.5603448152542114,0.4939759075641632,0.5905172228813171,0.516566276550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538793206214905,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5646551847457886,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5646551847457886,"y":0.516566276550293},{"x":0.5538793206214905,"y":0.516566276550293}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5538793206214905,0.4939759075641632,0.5646551847457886,0.516566276550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5495689511299133,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5495689511299133,"y":0.5180723071098328},{"x":0.517241358757019,"y":0.5180723071098328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.517241358757019,0.4939759075641632,0.5495689511299133,0.5180723071098328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4806034564971924,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5129310488700867,"y":0.4939759075641632},{"x":0.5129310488700867,"y":0.5180723071098328},{"x":0.4806034564971924,"y":0.5180723071098328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنبق","boundary":[0.4806034564971924,0.4939759075641632,0.5129310488700867,0.5180723071098328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4568965435028076,"y":0.4939759075641632},{"x":0.4676724076271057,"y":0.4939759075641632},{"x":0.4676724076271057,"y":0.5180723071098328},{"x":0.4568965435028076,"y":0.5180723071098328}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4568965435028076,0.4939759075641632,0.4676724076271057,0.5180723071098328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37068966031074524,"y":0.4939759075641632},{"x":0.45474138855934143,"y":0.4939759075641632},{"x":0.45474138855934143,"y":0.5180723071098328},{"x":0.37068966031074524,"y":0.5180723071098328}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Iridaceae","boundary":[0.37068966031074524,0.4939759075641632,0.45474138855934143,0.5180723071098328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642241358757019,"y":0.4939759075641632},{"x":0.375,"y":0.4939759075641632},{"x":0.375,"y":0.5180723071098328},{"x":0.3642241358757019,"y":0.5180723071098328}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3642241358757019,0.4939759075641632,0.375,0.5180723071098328]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642241358757019,"y":0.4939759075641632},{"x":0.6487069129943848,"y":0.4924698770046234},{"x":0.6487069129943848,"y":0.516566276550293},{"x":0.3642241358757019,"y":0.5180723071098328}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3592241358757019,0.4869759075641632,0.6537069129943848,0.523566276550293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.5225903391838074},{"x":0.5581896305084229,"y":0.5225903391838074},{"x":0.5581896305084229,"y":0.5406626462936401},{"x":0.5193965435028076,"y":0.5406626462936401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.517241358757019,0.5225903391838074,0.5581896305084229,0.5406626462936401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.5240963697433472},{"x":0.5150862336158752,"y":0.5240963697433472},{"x":0.5150862336158752,"y":0.5406626462936401},{"x":0.4612068831920624,"y":0.5421686768531799}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.4612068831920624,0.5240963697433472,0.5150862336158752,0.5406626462936401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.5240963697433472},{"x":0.5581896305084229,"y":0.5225903391838074},{"x":0.5581896305084229,"y":0.5406626462936401},{"x":0.4612068831920624,"y":0.5421686768531799}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4562068831920624,0.5170963697433472,0.5631896305084229,0.5476626462936401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4676724076271057,"y":0.8825300931930542},{"x":0.5581896305084229,"y":0.884036123752594},{"x":0.5581896305084229,"y":0.9021084308624268},{"x":0.4676724076271057,"y":0.9021084308624268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4676724076271057,0.8825300931930542,0.5581896305084229,0.9021084308624268]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4676724076271057,"y":0.8825300931930542},{"x":0.5581896305084229,"y":0.884036123752594},{"x":0.5581896305084229,"y":0.9021084308624268},{"x":0.4676724076271057,"y":0.9021084308624268}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4626724076271057,0.8755300931930542,0.5631896305084229,0.9091084308624268],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659482717514038,"y":0.9081325531005859},{"x":0.7219827771186829,"y":0.9081325531005859},{"x":0.7219827771186829,"y":0.9246987700462341},{"x":0.6659482717514038,"y":0.9262048006057739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6659482717514038,0.9081325531005859,0.7219827771186829,0.9246987700462341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056034564971924,"y":0.9081325531005859},{"x":0.6530172228813171,"y":0.9081325531005859},{"x":0.6530172228813171,"y":0.9262048006057739},{"x":0.6056034564971924,"y":0.9262048006057739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6056034564971924,0.9081325531005859,0.6530172228813171,0.9262048006057739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693965494632721,"y":0.9322289228439331},{"x":0.7198275923728943,"y":0.9322289228439331},{"x":0.7198275923728943,"y":0.9518072009086609},{"x":0.6961206793785095,"y":0.9533132314682007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.693965494632721,0.9322289228439331,0.7198275923728943,0.9518072009086609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487069129943848,"y":0.9337349534034729},{"x":0.6896551847457886,"y":0.9322289228439331},{"x":0.6896551847457886,"y":0.9533132314682007},{"x":0.6487069129943848,"y":0.9548192620277405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6487069129943848,0.9337349534034729,0.6896551847457886,0.9533132314682007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.579741358757019,"y":0.9367470145225525},{"x":0.6400862336158752,"y":0.9337349534034729},{"x":0.642241358757019,"y":0.9548192620277405},{"x":0.579741358757019,"y":0.9563252925872803}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.579741358757019,0.9367470145225525,0.642241358757019,0.9548192620277405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5775862336158752,"y":0.9096385836601257},{"x":0.7219827771186829,"y":0.9066265225410461},{"x":0.7241379022598267,"y":0.9533132314682007},{"x":0.579741358757019,"y":0.9563252925872803}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5725862336158752,0.9026385836601257,0.7291379022598267,0.9603132314682007],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30603447556495667,"y":0.9126505851745605},{"x":0.35775861144065857,"y":0.9126505851745605},{"x":0.35775861144065857,"y":0.9322289228439331},{"x":0.30603447556495667,"y":0.9322289228439331}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.30603447556495667,0.9126505851745605,0.35775861144065857,0.9322289228439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25431033968925476,"y":0.9111445546150208},{"x":0.2887931168079376,"y":0.9126505851745605},{"x":0.2887931168079376,"y":0.9307228922843933},{"x":0.25431033968925476,"y":0.9307228922843933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.25431033968925476,0.9111445546150208,0.2887931168079376,0.9307228922843933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2284482717514038,"y":0.9111445546150208},{"x":0.25,"y":0.9111445546150208},{"x":0.25,"y":0.9307228922843933},{"x":0.2284482717514038,"y":0.9292168617248535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.2284482717514038,0.9111445546150208,0.25,0.9307228922843933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340517282485962,"y":0.9352409839630127},{"x":0.35775861144065857,"y":0.9352409839630127},{"x":0.35775861144065857,"y":0.9533132314682007},{"x":0.3362068831920624,"y":0.9533132314682007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3340517282485962,0.9352409839630127,0.35775861144065857,0.9533132314682007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29956895112991333,"y":0.9352409839630127},{"x":0.32543104887008667,"y":0.9352409839630127},{"x":0.32543104887008667,"y":0.9533132314682007},{"x":0.29956895112991333,"y":0.9533132314682007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.29956895112991333,0.9352409839630127,0.32543104887008667,0.9533132314682007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22413793206214905,"y":0.9367470145225525},{"x":0.29525861144065857,"y":0.9352409839630127},{"x":0.29525861144065857,"y":0.9548192620277405},{"x":0.22413793206214905,"y":0.9548192620277405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.22413793206214905,0.9367470145225525,0.29525861144065857,0.9548192620277405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22413793206214905,"y":0.9111445546150208},{"x":0.35775861144065857,"y":0.9111445546150208},{"x":0.35775861144065857,"y":0.9548192620277405},{"x":0.22413793206214905,"y":0.9548192620277405}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21913793206214904,0.9041445546150207,0.3627586114406586,0.9618192620277405],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/ezOGnENcFbIZzhaS.jpg","blurred":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/PhjMKUfcFsdodtNU.jpg","webpSec":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/nBcfkikWpeJFAker-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":660,"margin":[0.000492237092103314,0.0001317263541799603,0.9980335435472543,0.9985316345626658]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.09545454382896423},{"x":0.5947712659835815,"y":0.09545454382896423},{"x":0.5947712659835815,"y":0.11212120950222015},{"x":0.5511982440948486,"y":0.11212120950222015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5511982440948486,0.09545454382896423,0.5947712659835815,0.11212120950222015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.0939393937587738},{"x":0.5424836874008179,"y":0.09545454382896423},{"x":0.5424836874008179,"y":0.11212120950222015},{"x":0.46623092889785767,"y":0.11212120950222015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.46623092889785767,0.0939393937587738,0.5424836874008179,0.11212120950222015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.1196969673037529},{"x":0.7712418437004089,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7734204530715942,"y":0.13636364042758942},{"x":0.7407407164573669,"y":0.13787879049777985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.7407407164573669,0.1196969673037529,0.7734204530715942,0.13636364042758942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.12121212482452393},{"x":0.7211328744888306,"y":0.1196969673037529},{"x":0.7233115434646606,"y":0.13787879049777985},{"x":0.6884531378746033,"y":0.13787879049777985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6884531378746033,0.12121212482452393,0.7233115434646606,0.13787879049777985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.14696969091892242},{"x":0.7712418437004089,"y":0.14696969091892242},{"x":0.7734204530715942,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7494553327560425,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7494553327560425,0.14696969091892242,0.7734204530715942,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.14848485589027405},{"x":0.742919385433197,"y":0.14696969091892242},{"x":0.742919385433197,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7015250325202942,"y":0.16818182170391083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.7015250325202942,0.14848485589027405,0.742919385433197,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.1515151560306549},{"x":0.6928104758262634,"y":0.14848485589027405},{"x":0.6949890851974487,"y":0.16818182170391083},{"x":0.6296296119689941,"y":0.16969697177410126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6274510025978088,0.1515151560306549,0.6949890851974487,0.16818182170391083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7690631747245789,"y":0.17272727191448212},{"x":0.7690631747245789,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6884531378746033,"y":0.19090908765792847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6884531378746033,0.17424242198467255,0.7690631747245789,0.18939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6753812432289124,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6753812432289124,"y":0.19090908765792847},{"x":0.6339869499206543,"y":0.19090908765792847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6339869499206543,0.17424242198467255,0.6753812432289124,0.19090908765792847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6274510025978088,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6274510025978088,"y":0.19090908765792847},{"x":0.6034858226776123,"y":0.19090908765792847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6034858226776123,0.17424242198467255,0.6274510025978088,0.19090908765792847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.0939393937587738},{"x":0.7712418437004089,"y":0.09090909361839294},{"x":0.7755991220474243,"y":0.18939393758773804},{"x":0.46840959787368774,"y":0.19393938779830933}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46123092889785766,0.0869393937587738,0.7805991220474243,0.19639393758773804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.1984848529100418},{"x":0.5925925970077515,"y":0.1984848529100418},{"x":0.5925925970077515,"y":0.2181818187236786},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2181818187236786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.5620915293693542,0.1984848529100418,0.5925925970077515,0.2181818187236786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5424836874008179,"y":0.1984848529100418},{"x":0.5446622967720032,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5076252818107605,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.5054466128349304,0.20000000298023224,0.5446622967720032,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4923747181892395,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4923747181892395,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4618736505508423,"y":0.22121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.4618736505508423,0.20000000298023224,0.4923747181892395,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.22272726893424988},{"x":0.7450980544090271,"y":0.22272726893424988},{"x":0.7450980544090271,"y":0.24393939971923828},{"x":0.6928104758262634,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6928104758262634,0.22272726893424988,0.7450980544090271,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.22272726893424988},{"x":0.6775599122047424,"y":0.22272726893424988},{"x":0.6775599122047424,"y":0.24393939971923828},{"x":0.655773401260376,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.655773401260376,0.22272726893424988,0.6775599122047424,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.22272726893424988},{"x":0.6514161229133606,"y":0.22272726893424988},{"x":0.6514161229133606,"y":0.24393939971923828},{"x":0.6427015066146851,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6427015066146851,0.22272726893424988,0.6514161229133606,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.22272726893424988},{"x":0.6318082809448242,"y":0.22272726893424988},{"x":0.6318082809448242,"y":0.24393939971923828},{"x":0.5925925970077515,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5925925970077515,0.22272726893424988,0.6318082809448242,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.22272726893424988},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22272726893424988},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24393939971923828},{"x":0.5272331237792969,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.5272331237792969,0.22272726893424988,0.5882353186607361,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.22272726893424988},{"x":0.5228758454322815,"y":0.22272726893424988},{"x":0.5228758454322815,"y":0.24393939971923828},{"x":0.514161229133606,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.514161229133606,0.22272726893424988,0.5228758454322815,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.22272726893424988},{"x":0.5119825601577759,"y":0.22272726893424988},{"x":0.5119825601577759,"y":0.24393939971923828},{"x":0.46405228972435,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.46405228972435,0.22272726893424988,0.5119825601577759,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.22272726893424988},{"x":0.4466230869293213,"y":0.22272726893424988},{"x":0.4466230869293213,"y":0.24393939971923828},{"x":0.42047929763793945,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.42047929763793945,0.22272726893424988,0.4466230869293213,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.22272726893424988},{"x":0.40740740299224854,"y":0.22272726893424988},{"x":0.40740740299224854,"y":0.24393939971923828},{"x":0.3986928164958954,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3986928164958954,0.22272726893424988,0.40740740299224854,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.22272726893424988},{"x":0.38779956102371216,"y":0.22272726893424988},{"x":0.38779956102371216,"y":0.24393939971923828},{"x":0.32679739594459534,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.32679739594459534,0.22272726893424988,0.38779956102371216,0.24393939971923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.22272726893424988},{"x":0.3202614486217499,"y":0.22272726893424988},{"x":0.3202614486217499,"y":0.24393939971923828},{"x":0.31154683232307434,"y":0.24393939971923828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.31154683232307434,0.22272726893424988,0.3202614486217499,0.24393939971923828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.2030303031206131},{"x":0.742919385433197,"y":0.19545455276966095},{"x":0.7450980544090271,"y":0.24393939971923828},{"x":0.31154683232307434,"y":0.25303030014038086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30436819314956665,0.1960303031206131,0.7500980544090271,0.2509393997192383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.12121212482452393},{"x":0.43355119228363037,"y":0.12272727489471436},{"x":0.4313725531101227,"y":0.14242424070835114},{"x":0.38997820019721985,"y":0.1409090906381607}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.38997820019721985,0.12121212482452393,0.4313725531101227,0.14242424070835114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.12121212482452393},{"x":0.3834422528743744,"y":0.12121212482452393},{"x":0.3812636137008667,"y":0.14242424070835114},{"x":0.3464052379131317,"y":0.1409090906381607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.3464052379131317,0.12121212482452393,0.3812636137008667,0.14242424070835114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.14848485589027405},{"x":0.43572986125946045,"y":0.15000000596046448},{"x":0.43355119228363037,"y":0.16818182170391083},{"x":0.3943355083465576,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3965141475200653,0.14848485589027405,0.43355119228363037,0.16818182170391083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.145454540848732},{"x":0.38779956102371216,"y":0.14696969091892242},{"x":0.38562092185020447,"y":0.1666666716337204},{"x":0.32461872696876526,"y":0.16363635659217834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.32679739594459534,0.145454540848732,0.38562092185020447,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.17575757205486298},{"x":0.43355119228363037,"y":0.17575757205486298},{"x":0.43355119228363037,"y":0.1924242377281189},{"x":0.3921568691730499,"y":0.1924242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3921568691730499,0.17575757205486298,0.43355119228363037,0.1924242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.17424242198467255},{"x":0.379084974527359,"y":0.17424242198467255},{"x":0.379084974527359,"y":0.1924242377281189},{"x":0.328976035118103,"y":0.19090908765792847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.3311546742916107,0.17424242198467255,0.379084974527359,0.1924242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.17424242198467255},{"x":0.3159041404724121,"y":0.17424242198467255},{"x":0.3159041404724121,"y":0.19090908765792847},{"x":0.25925925374031067,"y":0.19090908765792847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.25925925374031067,0.17424242198467255,0.3159041404724121,0.19090908765792847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.11818181723356247},{"x":0.43790850043296814,"y":0.12272727489471436},{"x":0.43355119228363037,"y":0.19393938779830933},{"x":0.25925925374031067,"y":0.19090908765792847}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25643792271614074,0.11118181723356246,0.4385511922836304,0.20093938779830933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.27424243092536926},{"x":0.6187363862991333,"y":0.27424243092536926},{"x":0.6187363862991333,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.5359477400779724,0.27424243092536926,0.6187363862991333,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.27424243092536926},{"x":0.5250544548034668,"y":0.27424243092536926},{"x":0.5250544548034668,"y":0.2954545319080353},{"x":0.4880174398422241,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4880174398422241,0.27424243092536926,0.5250544548034668,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.27424243092536926},{"x":0.48366013169288635,"y":0.27424243092536926},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2954545319080353},{"x":0.4466230869293213,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4466230869293213,0.27424243092536926,0.48366013169288635,0.2954545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.27424243092536926},{"x":0.6187363862991333,"y":0.27424243092536926},{"x":0.6187363862991333,"y":0.2954545319080353},{"x":0.4466230869293213,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4416230869293213,0.26724243092536926,0.6237363862991333,0.3024545319080353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.2984848618507385},{"x":0.5664488077163696,"y":0.3015151619911194},{"x":0.5642701387405396,"y":0.32121211290359497},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.4923747181892395,0.2984848618507385,0.5642701387405396,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.3272727131843567},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3272727131843567},{"x":0.7755991220474243,"y":0.35151514410972595},{"x":0.7407407164573669,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7407407164573669,0.3272727131843567,0.7755991220474243,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.3272727131843567},{"x":0.7211328744888306,"y":0.3272727131843567},{"x":0.7211328744888306,"y":0.3499999940395355},{"x":0.657952070236206,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.657952070236206,0.3272727131843567,0.7211328744888306,0.3499999940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6448801755905151,"y":0.3272727131843567},{"x":0.6448801755905151,"y":0.35151514410972595},{"x":0.5599128603935242,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5599128603935242,0.32575756311416626,0.6448801755905151,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.32575756311416626},{"x":0.5468409657478333,"y":0.32575756311416626},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4901960790157318,0.32575756311416626,0.5468409657478333,0.3499999940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.32575756311416626},{"x":0.48583877086639404,"y":0.32575756311416626},{"x":0.48583877086639404,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4161219894886017,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4161219894886017,0.32575756311416626,0.48583877086639404,0.3499999940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4008714556694031,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4008714556694031,"y":0.3499999940395355},{"x":0.3485838770866394,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3485838770866394,0.32575756311416626,0.4008714556694031,0.3499999940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.32575756311416626},{"x":0.34204792976379395,"y":0.32575756311416626},{"x":0.34204792976379395,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3333333432674408,0.32575756311416626,0.34204792976379395,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.32575756311416626},{"x":0.32679739594459534,"y":0.32575756311416626},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3484848439693451},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2875817120075226,0.32575756311416626,0.32679739594459534,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2875817120075226,"y":0.32575756311416626},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3484848439693451},{"x":0.27886709570884705,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27886709570884705,0.32575756311416626,0.2875817120075226,0.3484848439693451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.2969697117805481},{"x":0.7755991220474243,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3530302941799164},{"x":0.27886709570884705,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27386709570884704,0.2899697117805481,0.7805991220474243,0.3600302941799164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5991285443305969,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5991285443305969,"y":0.3969697058200836},{"x":0.5599128603935242,"y":0.3969697058200836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5599128603935242,0.3787878751754761,0.5991285443305969,0.3969697058200836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5490196347236633,"y":0.39848485589027405},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3969697058200836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4575163424015045,0.3787878751754761,0.5490196347236633,0.39848485589027405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5991285443305969,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5991285443305969,"y":0.39848485589027405},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3969697058200836}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4525163424015045,0.37178787517547607,0.6041285443305969,0.40548485589027405],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.4060606062412262},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4060606062412262},{"x":0.7755991220474243,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7167755961418152,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7167755961418152,0.4060606062412262,0.7755991220474243,0.42575758695602417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.40454545617103577},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4060606062412262},{"x":0.7015250325202942,"y":0.42575758695602417},{"x":0.6601307392120361,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6601307392120361,0.40454545617103577,0.7015250325202942,0.42575758695602417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7690631747245789,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4515151381492615}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7494553327560425,0.4318181872367859,0.7690631747245789,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.4333333373069763},{"x":0.742919385433197,"y":0.4318181872367859},{"x":0.742919385433197,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4530302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6971677541732788,0.4333333373069763,0.742919385433197,0.4515151381492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.43484848737716675},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4333333373069763},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4530302882194519},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6274510025978088,0.43484848737716675,0.6928104758262634,0.4530302882194519]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4060606062412262},{"x":0.7755991220474243,"y":0.40303030610084534},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6224510025978088,0.3990606062412262,0.7805991220474243,0.4585151381492615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.40454545617103577},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4060606062412262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4272727370262146},{"x":0.3812636137008667,"y":0.4272727370262146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.3812636137008667,0.40454545617103577,0.43790850043296814,0.4272727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.40454545617103577},{"x":0.37037035822868347,"y":0.40454545617103577},{"x":0.3681917190551758,"y":0.4272727370262146},{"x":0.3376906216144562,"y":0.42575758695602417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.3376906216144562,0.40454545617103577,0.3681917190551758,0.4272727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.40303030610084534},{"x":0.3333333432674408,"y":0.40454545617103577},{"x":0.3333333432674408,"y":0.42575758695602417},{"x":0.30718955397605896,"y":0.42575758695602417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.30718955397605896,0.40303030610084534,0.3333333432674408,0.42575758695602417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.43030303716659546},{"x":0.43572986125946045,"y":0.43030303716659546},{"x":0.43572986125946045,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4117647111415863,0.43030303716659546,0.43572986125946045,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.43030303716659546},{"x":0.40522876381874084,"y":0.43030303716659546},{"x":0.40522876381874084,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3812636137008667,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.3812636137008667,0.43030303716659546,0.40522876381874084,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.43030303716659546},{"x":0.37472766637802124,"y":0.43030303716659546},{"x":0.37472766637802124,"y":0.44999998807907104},{"x":0.30936819314956665,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.30936819314956665,0.43030303716659546,0.37472766637802124,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.4575757682323456},{"x":0.43790850043296814,"y":0.459090918302536},{"x":0.43790850043296814,"y":0.47727271914482117},{"x":0.40305009484291077,"y":0.47575756907463074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.40305009484291077,0.4575757682323456,0.43790850043296814,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.4575757682323456},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4575757682323456},{"x":0.3921568691730499,"y":0.47575756907463074},{"x":0.35511982440948486,"y":0.47575756907463074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.35511982440948486,0.4575757682323456,0.3921568691730499,0.47575756907463074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.40303030610084534},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4060606062412262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3050108850002289,"y":0.47575756907463074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30218955397605896,0.39603030610084533,0.44290850043296814,0.4842727191448212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.459090918302536},{"x":0.7712418437004089,"y":0.46060606837272644},{"x":0.7712418437004089,"y":0.480303019285202},{"x":0.7298474907875061,"y":0.4787878692150116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7298474907875061,0.459090918302536,0.7712418437004089,0.480303019285202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.45606061816215515},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4575757682323456},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4787878692150116},{"x":0.6601307392120361,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6623093485832214,0.45606061816215515,0.7189542651176453,0.4787878692150116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.45606061816215515},{"x":0.7712418437004089,"y":0.46060606837272644},{"x":0.7712418437004089,"y":0.480303019285202},{"x":0.6601307392120361,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6573093485832214,0.44906061816215515,0.7762418437004089,0.48730301928520203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5090909004211426},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5090909004211426},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5303030014038086},{"x":0.516339898109436,"y":0.5287878513336182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.516339898109436,0.5090909004211426,0.6034858226776123,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5076252818107605,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5076252818107605,"y":0.5287878513336182},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5272727012634277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.45098039507865906,0.5075757503509521,0.5076252818107605,0.5287878513336182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.5348485112190247},{"x":0.8976035118103027,"y":0.5348485112190247},{"x":0.8976035118103027,"y":0.5560606122016907},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5545454621315002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8496732115745544,0.5348485112190247,0.8976035118103027,0.5560606122016907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.5333333611488342},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5348485112190247},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5545454621315002},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5545454621315002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.7930282950401306,0.5333333611488342,0.8409585952758789,0.5545454621315002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.5333333611488342},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5348485112190247},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5545454621315002},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5545454621315002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.7233115434646606,0.5333333611488342,0.7799564003944397,0.5545454621315002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.5333333611488342},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5333333611488342},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5545454621315002},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5545454621315002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6775599122047424,0.5333333611488342,0.7167755961418152,0.5545454621315002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5333333611488342},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5333333611488342},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5545454621315002},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5545454621315002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.5333333611488342,0.6753812432289124,0.5545454621315002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5333333611488342},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5333333611488342},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5545454621315002},{"x":0.601307213306427,"y":0.5545454621315002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.601307213306427,0.5333333611488342,0.6623093485832214,0.5545454621315002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.5333333611488342},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5333333611488342},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5577341914176941,0.5333333611488342,0.5947712659835815,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.5318182110786438},{"x":0.529411792755127,"y":0.5333333611488342},{"x":0.529411792755127,"y":0.5530303120613098},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.45315903425216675,0.5318182110786438,0.529411792755127,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.5318182110786438},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5318182110786438},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5530303120613098},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.42265796661376953,0.5318182110786438,0.45315903425216675,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5318182110786438},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5318182110786438},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.5318182110786438,0.42047929763793945,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.5318182110786438},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5318182110786438},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5515151619911194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3507625162601471,0.5318182110786438,0.40522876381874084,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.5318182110786438},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5318182110786438},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5515151619911194},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5515151619911194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3028322458267212,0.5318182110786438,0.33986929059028625,0.5515151619911194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.5621212124824524},{"x":0.8954248428344727,"y":0.5621212124824524},{"x":0.8954248428344727,"y":0.5803030133247375},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8518518805503845,0.5621212124824524,0.8954248428344727,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.560606062412262},{"x":0.8366013169288635,"y":0.560606062412262},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5803030133247375},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7973856329917908,0.560606062412262,0.8344226479530334,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.560606062412262},{"x":0.7930282950401306,"y":0.560606062412262},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5803030133247375},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5787878632545471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7559912800788879,0.560606062412262,0.7908496856689453,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.560606062412262},{"x":0.7538126111030579,"y":0.560606062412262},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5787878632545471},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5787878632545471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7472766637802124,0.560606062412262,0.7538126111030579,0.5787878632545471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5590909123420715},{"x":0.7385621070861816,"y":0.560606062412262},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5787878632545471},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5787878632545471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.686274528503418,0.5590909123420715,0.7385621070861816,0.5787878632545471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5590909123420715},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5590909123420715},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5787878632545471},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5787878632545471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.6339869499206543,0.5590909123420715,0.6775599122047424,0.5787878632545471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.5590909123420715},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5590909123420715},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5803030133247375},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دینا","boundary":[0.49891066551208496,0.5590909123420715,0.5272331237792969,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5590909123420715},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5590909123420715},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5803030133247375},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.4313725531101227,0.5590909123420715,0.4880174398422241,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.5590909123420715},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5590909123420715},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5803030133247375},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42265796661376953,0.5590909123420715,0.4313725531101227,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.5590909123420715},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5590909123420715},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5803030133247375},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35729846358299255,0.5590909123420715,0.4161219894886017,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.5590909123420715},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5590909123420715},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5803030133247375},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.3159041404724121,0.5590909123420715,0.35511982440948486,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5590909123420715},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5590909123420715},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5803030133247375},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5803030133247375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.26143792271614075,0.5590909123420715,0.30936819314956665,0.5803030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.5878787636756897},{"x":0.8910675644874573,"y":0.5878787636756897},{"x":0.8910675644874573,"y":0.6090909242630005},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6090909242630005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.85838782787323,0.5878787636756897,0.8910675644874573,0.6090909242630005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.5878787636756897},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5878787636756897},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6090909242630005},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6090909242630005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.8082788586616516,0.5878787636756897,0.8496732115745544,0.6090909242630005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5863636136054993},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5878787636756897},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6090909242630005},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.7407407164573669,0.5863636136054993,0.8039215803146362,0.6090909242630005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5863636136054993},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5863636136054993},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6075757741928101},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7254902124404907,0.5863636136054993,0.7342047691345215,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5863636136054993},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5863636136054993},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6075757741928101},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6601307392120361,0.5863636136054993,0.7233115434646606,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5848484635353088},{"x":0.657952070236206,"y":0.5848484635353088},{"x":0.657952070236206,"y":0.6075757741928101},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.6143791079521179,0.5848484635353088,0.657952070236206,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.5848484635353088},{"x":0.529411792755127,"y":0.5863636136054993},{"x":0.5272331237792969,"y":0.6090909242630005},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6090909242630005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.4422658085823059,0.5848484635353088,0.5272331237792969,0.6090909242630005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.5848484635353088},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5848484635353088},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6075757741928101},{"x":0.38997820019721985,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.38997820019721985,0.5848484635353088,0.4422658085823059,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5848484635353088},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5848484635353088},{"x":0.3834422528743744,"y":0.6075757741928101},{"x":0.35729846358299255,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.35947713255882263,0.5848484635353088,0.3834422528743744,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.5848484635353088},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5848484635353088},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6075757741928101},{"x":0.3507625162601471,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3507625162601471,0.5848484635353088,0.35947713255882263,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.5833333134651184},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5848484635353088},{"x":0.34422656893730164,"y":0.6075757741928101},{"x":0.2854030430316925,"y":0.6075757741928101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2854030430316925,0.5833333134651184,0.34422656893730164,0.6075757741928101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.5833333134651184},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5833333134651184},{"x":0.2854030430316925,"y":0.6060606241226196},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.22875817120075226,0.5833333134651184,0.2854030430316925,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6121212244033813},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6348484754562378},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6348484754562378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8518518805503845,0.6121212244033813,0.8976035118103027,0.6348484754562378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.6121212244033813},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6121212244033813},{"x":0.8453159332275391,"y":0.6333333253860474},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6333333253860474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.8082788586616516,0.6121212244033813,0.8453159332275391,0.6333333253860474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6121212244033813},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6121212244033813},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6333333253860474},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6333333253860474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7908496856689453,0.6121212244033813,0.7973856329917908,0.6333333253860474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6106060743331909},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6121212244033813},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6333333253860474},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6333333253860474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7254902124404907,0.6106060743331909,0.7843137383460999,0.6333333253860474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.6106060743331909},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6106060743331909},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6333333253860474},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6318181753158569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6819171905517578,0.6106060743331909,0.7189542651176453,0.6333333253860474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.5045454502105713},{"x":0.899782121181488,"y":0.510606050491333},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6348484754562378},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22593682527542114,0.4975454502105713,0.9026035118103027,0.6418484754562378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.6106060743331909},{"x":0.529411792755127,"y":0.6121212244033813},{"x":0.5272331237792969,"y":0.6333333253860474},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6318181753158569}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.45315903425216675,0.6106060743331909,0.5272331237792969,0.6333333253860474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.6106060743331909},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6106060743331909},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6318181753158569},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6303030252456665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.38779956102371216,0.6106060743331909,0.44008713960647583,0.6318181753158569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.6106060743331909},{"x":0.3834422528743744,"y":0.6106060743331909},{"x":0.3812636137008667,"y":0.6303030252456665},{"x":0.37472766637802124,"y":0.6303030252456665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37472766637802124,0.6106060743331909,0.3812636137008667,0.6303030252456665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6090909242630005},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6090909242630005},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6303030252456665},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6303030252456665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3137255012989044,0.6090909242630005,0.3681917190551758,0.6303030252456665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.6090909242630005},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6090909242630005},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6303030252456665},{"x":0.25925925374031067,"y":0.6303030252456665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.25925925374031067,0.6090909242630005,0.3050108850002289,0.6303030252456665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.6378787755966187},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6378787755966187},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6606060862541199},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6606060862541199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7233115434646606,0.6378787755966187,0.7843137383460999,0.6606060862541199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6378787755966187},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6378787755966187},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6590909361839294},{"x":0.657952070236206,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.657952070236206,0.6378787755966187,0.7124183177947998,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6378787755966187},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6378787755966187},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6405228972434998,0.6378787755966187,0.6492374539375305,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.6378787755966187},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6378787755966187},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6590909361839294},{"x":0.601307213306427,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.601307213306427,0.6378787755966187,0.6339869499206543,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6378787755966187},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6378787755966187},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6590909361839294},{"x":0.529411792755127,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.529411792755127,0.6378787755966187,0.5991285443305969,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.6378787755966187},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6378787755966187},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4793028235435486,0.6378787755966187,0.5185185074806213,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.6363636255264282},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6363636255264282},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4270152449607849,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4270152449607849,0.6363636255264282,0.46840959787368774,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4161219894886017,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4161219894886017,"y":0.6590909361839294},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40740740299224854,0.6363636255264282,0.4161219894886017,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.3660130798816681,0.6363636255264282,0.3986928164958954,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3376906216144562,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.3376906216144562,0.6363636255264282,0.3616557717323303,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6590909361839294},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.27450981736183167,0.6363636255264282,0.3333333432674408,0.6590909361839294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.6090909242630005},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6121212244033813},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6606060862541199},{"x":0.25925925374031067,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25425925374031066,0.6020909242630005,0.7871350693702698,0.6676060862541199],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.689393937587738},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6878787875175476},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7030302882194519},{"x":0.812636137008667,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.812636137008667,0.689393937587738,0.8932461738586426,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.6909090876579285},{"x":0.8104575276374817,"y":0.6909090876579285},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7045454382896423},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8039215803146362,0.6909090876579285,0.8104575276374817,0.7045454382896423]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.689393937587738},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6878787875175476},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7045454382896423},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7989215803146362,0.682393937587738,0.8982461738586426,0.7115454382896423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8779956698417664,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7409090995788574},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7409090995788574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8779956698417664,0.7196969985961914,0.8932461738586426,0.7409090995788574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7409090995788574},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7409090995788574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8322439789772034,0.7196969985961914,0.8671023845672607,0.7409090995788574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8257080316543579,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8257080316543579,"y":0.739393949508667},{"x":0.8169934749603271,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8191720843315125,0.7196969985961914,0.8257080316543579,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7196969985961914},{"x":0.812636137008667,"y":0.7196969985961914},{"x":0.812636137008667,"y":0.7409090995788574},{"x":0.7712418437004089,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7712418437004089,0.7196969985961914,0.812636137008667,0.7409090995788574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.7181817889213562},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7603485584259033,"y":0.739393949508667},{"x":0.727668821811676,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7298474907875061,0.7181817889213562,0.7603485584259033,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7181817889213562},{"x":0.727668821811676,"y":0.7181817889213562},{"x":0.727668821811676,"y":0.739393949508667},{"x":0.7189542651176453,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7189542651176453,0.7181817889213562,0.727668821811676,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7181817889213562},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7181817889213562},{"x":0.7145969271659851,"y":0.739393949508667},{"x":0.6644880175590515,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6666666865348816,0.7181817889213562,0.7145969271659851,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7181817889213562},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7181817889213562},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7378787994384766},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7378787994384766}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.6339869499206543,0.7181817889213562,0.6601307392120361,0.7378787994384766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7181817889213562},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7181817889213562},{"x":0.6361655592918396,"y":0.7378787994384766},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7378787994384766}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6296296119689941,0.7181817889213562,0.6361655592918396,0.7378787994384766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7181817889213562},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7181817889213562},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7378787994384766},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7378787994384766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5947712659835815,0.7181817889213562,0.6252723336219788,0.7378787994384766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7166666388511658},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7166666388511658},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7378787994384766},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7378787994384766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنبق","boundary":[0.5620915293693542,0.7166666388511658,0.5882353186607361,0.7378787994384766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.7166666388511658},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7166666388511658},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7378787994384766},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7378787994384766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5337690711021423,0.7166666388511658,0.5403050184249878,0.7378787994384766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.7166666388511658},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7166666388511658},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7378787994384766},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7378787994384766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Iridaceae","boundary":[0.45098039507865906,0.7166666388511658,0.5337690711021423,0.7378787994384766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7166666388511658},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7166666388511658},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7363636493682861},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7363636493682861}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4444444477558136,0.7166666388511658,0.45098039507865906,0.7363636493682861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.7454545497894287},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7469696998596191},{"x":0.8932461738586426,"y":0.7696969509124756},{"x":0.8257080316543579,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.8257080316543579,0.7454545497894287,0.8932461738586426,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.7454545497894287},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7454545497894287},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7696969509124756},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8213507533073425,0.7454545497894287,0.8322439789772034,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.7454545497894287},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7454545497894287},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7696969509124756},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.7843137383460999,0.7454545497894287,0.8213507533073425,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7454545497894287},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7454545497894287},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7696969509124756},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.7254902124404907,0.7454545497894287,0.7777777910232544,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.7454545497894287},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7454545497894287},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7696969509124756},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7102396488189697,0.7454545497894287,0.7189542651176453,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.7454545497894287},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7454545497894287},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7696969509124756},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6448801755905151,0.7454545497894287,0.7058823704719543,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.7454545497894287},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7454545497894287},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7696969509124756},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7681818008422852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5773420333862305,0.7454545497894287,0.6405228972434998,0.7696969509124756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7439393997192383},{"x":0.5577341914176941,"y":0.7454545497894287},{"x":0.5577341914176941,"y":0.7681818008422852},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7681818008422852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5098039507865906,0.7439393997192383,0.5577341914176941,0.7681818008422852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7439393997192383},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7439393997192383},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7681818008422852},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7681818008422852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4923747181892395,0.7439393997192383,0.5032680034637451,0.7681818008422852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.7439393997192383},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7439393997192383},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7681818008422852},{"x":0.4466230869293213,"y":0.7681818008422852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4466230869293213,0.7439393997192383,0.48366013169288635,0.7681818008422852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8954248428344727,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8954248428344727,"y":0.800000011920929},{"x":0.8823529481887817,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8823529481887817,0.7727272510528564,0.8954248428344727,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8758170008659363,"y":0.800000011920929},{"x":0.8104575276374817,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8104575276374817,0.7727272510528564,0.8758170008659363,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8104575276374817,"y":0.800000011920929},{"x":0.7995642423629761,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7995642423629761,0.7727272510528564,0.8104575276374817,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7930282950401306,"y":0.800000011920929},{"x":0.7342047691345215,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7342047691345215,0.7727272510528564,0.7930282950401306,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7298474907875061,"y":0.800000011920929},{"x":0.6623093485832214,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6623093485832214,0.7727272510528564,0.7298474907875061,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6470588445663452,"y":0.800000011920929},{"x":0.5947712659835815,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5947712659835815,0.7727272510528564,0.6470588445663452,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5904139280319214,"y":0.800000011920929},{"x":0.5795207023620605,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5795207023620605,0.7727272510528564,0.5904139280319214,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5751634240150452,"y":0.800000011920929},{"x":0.5359477400779724,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5359477400779724,0.7727272510528564,0.5751634240150452,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.8060606122016907},{"x":0.8910675644874573,"y":0.8060606122016907},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8257575631141663},{"x":0.85838782787323,"y":0.8242424130439758}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8605664372444153,0.8060606122016907,0.8888888955116272,0.8257575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.8045454621315002},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8060606122016907},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8242424130439758},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8242424130439758}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8257080316543579,0.8045454621315002,0.8474945425987244,0.8242424130439758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.8045454621315002},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8045454621315002},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8242424130439758},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8242424130439758}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8104575276374817,0.8045454621315002,0.8169934749603271,0.8242424130439758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.8030303120613098},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8045454621315002},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8242424130439758},{"x":0.758169949054718,"y":0.8227272629737854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۸","boundary":[0.758169949054718,0.8030303120613098,0.8017429113388062,0.8242424130439758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8932461738586426,"y":0.8348484635353088},{"x":0.8932461738586426,"y":0.8515151739120483},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8515151739120483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8605664372444153,0.8333333134651184,0.8932461738586426,0.8515151739120483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.8333333134651184},{"x":0.85838782787323,"y":0.8333333134651184},{"x":0.85838782787323,"y":0.8500000238418579},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8518518805503845,0.8333333134651184,0.85838782787323,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.831818163394928},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.7995642423629761,0.831818163394928,0.8453159332275391,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.831818163394928},{"x":0.7886710166931152,"y":0.831818163394928},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7647058963775635,0.831818163394928,0.7886710166931152,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.8590909242630005},{"x":0.8932461738586426,"y":0.8590909242630005},{"x":0.8932461738586426,"y":0.8787878751754761},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8787878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8496732115745544,0.8590909242630005,0.8932461738586426,0.8787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.8590909242630005},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8590909242630005},{"x":0.843137264251709,"y":0.8772727251052856},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8772727251052856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8366013169288635,0.8590909242630005,0.843137264251709,0.8772727251052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.8590909242630005},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8590909242630005},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8787878751754761},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8772727251052856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.7973856329917908,0.8590909242630005,0.8300653696060181,0.8787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.8575757741928101},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8590909242630005},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8787878751754761},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8772727251052856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرحدوست","boundary":[0.7080609798431396,0.8575757741928101,0.7864923477172852,0.8787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.8575757741928101},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8575757741928101},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8772727251052856},{"x":0.6884531378746033,"y":0.8772727251052856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6884531378746033,0.8575757741928101,0.6949890851974487,0.8772727251052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8575757741928101},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8575757741928101},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8772727251052856},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8772727251052856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6339869499206543,0.8575757741928101,0.6775599122047424,0.8772727251052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.8560606241226196},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8575757741928101},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8772727251052856},{"x":0.5577341914176941,"y":0.8757575750350952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکندری","boundary":[0.5577341914176941,0.8560606241226196,0.6252723336219788,0.8772727251052856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.8878787755966187},{"x":0.8867102265357971,"y":0.8878787755966187},{"x":0.8867102265357971,"y":0.9060605764389038},{"x":0.8300653696060181,"y":0.9060605764389038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8300653696060181,0.8878787755966187,0.8867102265357971,0.9060605764389038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8878787755966187},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8878787755966187},{"x":0.8300653696060181,"y":0.9060605764389038},{"x":0.8235294222831726,"y":0.9060605764389038}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8235294222831726,0.8878787755966187,0.8300653696060181,0.9060605764389038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.8878787755966187},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8878787755966187},{"x":0.8082788586616516,"y":0.9060605764389038},{"x":0.7559912800788879,"y":0.9060605764389038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.7559912800788879,0.8878787755966187,0.8082788586616516,0.9060605764389038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.9151515364646912},{"x":0.8910675644874573,"y":0.9151515364646912},{"x":0.8910675644874573,"y":0.9318181872367859},{"x":0.8518518805503845,"y":0.9318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8518518805503845,0.9151515364646912,0.8910675644874573,0.9318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.9151515364646912},{"x":0.8474945425987244,"y":0.9151515364646912},{"x":0.8474945425987244,"y":0.9318181872367859},{"x":0.8409585952758789,"y":0.9318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8409585952758789,0.9151515364646912,0.8474945425987244,0.9318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.9151515364646912},{"x":0.8235294222831726,"y":0.9151515364646912},{"x":0.8235294222831726,"y":0.9318181872367859},{"x":0.7755991220474243,"y":0.9318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۰۰۰","boundary":[0.7755991220474243,0.9151515364646912,0.8235294222831726,0.9318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.9151515364646912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.9151515364646912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.9333333373069763},{"x":0.7407407164573669,"y":0.9333333373069763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7407407164573669,0.9151515364646912,0.7647058963775635,0.9333333373069763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.9424242377281189},{"x":0.8910675644874573,"y":0.9424242377281189},{"x":0.8910675644874573,"y":0.9621211886405945},{"x":0.8540304899215698,"y":0.9621211886405945}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8540304899215698,0.9424242377281189,0.8910675644874573,0.9621211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.9424242377281189},{"x":0.8453159332275391,"y":0.9424242377281189},{"x":0.843137264251709,"y":0.960606038570404},{"x":0.8366013169288635,"y":0.960606038570404}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8366013169288635,0.9424242377281189,0.843137264251709,0.960606038570404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.9409090876579285},{"x":0.8235294222831726,"y":0.9409090876579285},{"x":0.8235294222831726,"y":0.960606038570404},{"x":0.8169934749603271,"y":0.960606038570404}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.8169934749603271,0.9409090876579285,0.8235294222831726,0.960606038570404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.9409090876579285},{"x":0.812636137008667,"y":0.9409090876579285},{"x":0.812636137008667,"y":0.960606038570404},{"x":0.8039215803146362,"y":0.960606038570404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8061001896858215,0.9409090876579285,0.812636137008667,0.960606038570404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.939393937587738},{"x":0.8039215803146362,"y":0.9409090876579285},{"x":0.8017429113388062,"y":0.960606038570404},{"x":0.6666666865348816,"y":0.960606038570404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴-۴۷۳-۰۶۴","boundary":[0.6666666865348816,0.939393937587738,0.8017429113388062,0.960606038570404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7151514887809753},{"x":0.8976035118103027,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8932461738586426,"y":0.9621211886405945},{"x":0.44008713960647583,"y":0.9590908885002136}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4394444477558136,0.7081514887809753,0.8982461738586426,0.9691211886405945],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.939393937587738},{"x":0.46840959787368774,"y":0.939393937587738},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9530302882194519},{"x":0.42265796661376953,"y":0.9530302882194519}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.42265796661376953,0.939393937587738,0.46840959787368774,0.9530302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.939393937587738},{"x":0.4793028235435486,"y":0.939393937587738},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9530302882194519},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9530302882194519}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4749455451965332,0.939393937587738,0.4793028235435486,0.9530302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.939393937587738},{"x":0.5947712659835815,"y":0.9409090876579285},{"x":0.5947712659835815,"y":0.9545454382896423},{"x":0.48583877086639404,"y":0.9545454382896423}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"964-473-064","boundary":[0.48583877086639404,0.939393937587738,0.5947712659835815,0.9545454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.9409090876579285},{"x":0.6056644916534424,"y":0.9409090876579285},{"x":0.6056644916534424,"y":0.9545454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.9545454382896423}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.601307213306427,0.9409090876579285,0.6056644916534424,0.9545454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.9409090876579285},{"x":0.6122004389762878,"y":0.9409090876579285},{"x":0.6122004389762878,"y":0.9545454382896423},{"x":0.6078431606292725,"y":0.9545454382896423}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"X","boundary":[0.6078431606292725,0.9409090876579285,0.6122004389762878,0.9545454382896423]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.939393937587738},{"x":0.6122004389762878,"y":0.9409090876579285},{"x":0.6122004389762878,"y":0.9545454382896423},{"x":0.42265796661376953,"y":0.9530302882194519}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4176579666137695,0.932393937587738,0.6172004389762878,0.9615454382896423],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/jGEPcXgXlNFgRQZF.jpg","blurred":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/AMqSnOqrXopKOLty.jpg","webpSec":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/voOuLzGHdLHEzLGZ-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":661,"margin":[0.00019795329677253505,0.00048148979109101863,0.9981664459326168,0.9985383467205354]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.3267776072025299},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3267776072025299},{"x":0.5838779807090759,"y":0.36157336831092834},{"x":0.5403050184249878,"y":0.36157336831092834}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5403050184249878,0.3267776072025299,0.5838779807090759,0.36157336831092834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.3267776072025299},{"x":0.5337690711021423,"y":0.3267776072025299},{"x":0.5337690711021423,"y":0.36157336831092834},{"x":0.501089334487915,"y":0.36157336831092834}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.501089334487915,0.3267776072025299,0.5337690711021423,0.36157336831092834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.3267776072025299},{"x":0.49891066551208496,"y":0.3267776072025299},{"x":0.49891066551208496,"y":0.36157336831092834},{"x":0.4313725531101227,"y":0.36157336831092834}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4313725531101227,0.3267776072025299,0.49891066551208496,0.36157336831092834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.3267776072025299},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3267776072025299},{"x":0.41830065846443176,"y":0.36006051301956177},{"x":0.3507625162601471,"y":0.36006051301956177}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3507625162601471,0.3267776072025299,0.41830065846443176,0.36006051301956177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.32526475191116333},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3267776072025299},{"x":0.5838779807090759,"y":0.36157336831092834},{"x":0.3507625162601471,"y":0.36006051301956177}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.3457625162601471,0.3182647519111633,0.5888779807090759,0.36857336831092835],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.4553706645965576},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4553706645965576},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4704992473125458},{"x":0.10021786391735077,"y":0.4704992473125458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IRIDACEAE","boundary":[0.10021786391735077,0.4553706645965576,0.24183006584644318,0.4704992473125458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.4553706645965576},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4553706645965576},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4704992473125458},{"x":0.10021786391735077,"y":0.4704992473125458}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09521786391735076,0.4483706645965576,0.24683006584644318,0.4774992473125458],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ha","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.48562783002853394},{"x":0.1263616532087326,"y":0.48562783002853394},{"x":0.1263616532087326,"y":0.5007564425468445},{"x":0.09803921729326248,"y":0.5007564425468445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"N.","boundary":[0.09803921729326248,0.48562783002853394,0.1263616532087326,0.5007564425468445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ha","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.48562783002853394},{"x":0.22875817120075226,"y":0.48562783002853394},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5007564425468445},{"x":0.1285403072834015,"y":0.5007564425468445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mazhari","boundary":[0.1285403072834015,0.48562783002853394,0.22875817120075226,0.5007564425468445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ha","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.48562783002853394},{"x":0.22875817120075226,"y":0.48562783002853394},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5007564425468445},{"x":0.09803921729326248,"y":0.5007564425468445}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09303921729326248,0.47862783002853393,0.23375817120075226,0.5077564425468445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.5189107656478882},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5189107656478882},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5355522036552429},{"x":0.09803921729326248,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.09803921729326248,0.5189107656478882,0.17211328446865082,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.5189107656478882},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5189107656478882},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5355522036552429},{"x":0.1742919385433197,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1742919385433197,0.5189107656478882,0.18082788586616516,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.5189107656478882},{"x":0.21132898330688477,"y":0.5189107656478882},{"x":0.21132898330688477,"y":0.5355522036552429},{"x":0.1917211264371872,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.1917211264371872,0.5189107656478882,0.21132898330688477,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5189107656478882},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5189107656478882},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5355522036552429},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1882","boundary":[0.2222222238779068,0.5189107656478882,0.26143792271614075,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.5189107656478882},{"x":0.2701525092124939,"y":0.5189107656478882},{"x":0.2701525092124939,"y":0.5355522036552429},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26361656188964844,0.5189107656478882,0.2701525092124939,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.5189107656478882},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5189107656478882},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5355522036552429},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iridaceae","boundary":[0.2810457646846771,0.5189107656478882,0.3616557717323303,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.5189107656478882},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5189107656478882},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5355522036552429},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.37472766637802124,0.5189107656478882,0.38779956102371216,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5189107656478882},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5189107656478882},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5355522036552429},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.40740740299224854,0.5189107656478882,0.45315903425216675,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5189107656478882},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5189107656478882},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5355522036552429},{"x":0.46405228972435,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.46405228972435,0.5189107656478882,0.5577341914176941,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.5189107656478882},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5189107656478882},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5355522036552429},{"x":0.570806086063385,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.570806086063385,0.5189107656478882,0.5773420333862305,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.5189107656478882},{"x":0.586056649684906,"y":0.5189107656478882},{"x":0.586056649684906,"y":0.5355522036552429},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5795207023620605,0.5189107656478882,0.586056649684906,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5189107656478882},{"x":0.657952070236206,"y":0.5189107656478882},{"x":0.657952070236206,"y":0.5355522036552429},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"94-143","boundary":[0.5991285443305969,0.5189107656478882,0.657952070236206,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.5189107656478882},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5189107656478882},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5355522036552429},{"x":0.657952070236206,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.657952070236206,0.5189107656478882,0.6644880175590515,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.5189107656478882},{"x":0.727668821811676,"y":0.5189107656478882},{"x":0.727668821811676,"y":0.5355522036552429},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-Diels","boundary":[0.6753812432289124,0.5189107656478882,0.727668821811676,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.5189107656478882},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5189107656478882},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5355522036552429},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7298474907875061,0.5189107656478882,0.7363834381103516,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.5189107656478882},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5189107656478882},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5355522036552429},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.7494553327560425,0.5189107656478882,0.7668845057487488,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5189107656478882},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5189107656478882},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5355522036552429},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7647058963775635,0.5189107656478882,0.7712418437004089,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.5189107656478882},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5189107656478882},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5355522036552429},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1930","boundary":[0.7886710166931152,0.5189107656478882,0.8257080316543579,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.5189107656478882},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5189107656478882},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5355522036552429},{"x":0.827886700630188,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.827886700630188,0.5189107656478882,0.8344226479530334,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.5476550459861755},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5476550459861755},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5658093690872192},{"x":0.10021786391735077,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iridaceae","boundary":[0.10021786391735077,0.5476550459861755,0.18082788586616516,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.5476550459861755},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5476550459861755},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5658093690872192},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.19389978051185608,0.5476550459861755,0.20261438190937042,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.5476550459861755},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5476550459861755},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5658093690872192},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engler","boundary":[0.21568627655506134,0.5476550459861755,0.27450981736183167,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.5476550459861755},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5476550459861755},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5658093690872192},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.2897603511810303,0.5476550459861755,0.29629629850387573,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.5476550459861755},{"x":0.3681917190551758,"y":0.5476550459861755},{"x":0.3681917190551758,"y":0.5658093690872192},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Prantl","boundary":[0.30936819314956665,0.5476550459861755,0.3681917190551758,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5476550459861755},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5476550459861755},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5658093690872192},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Pflanzenfam","boundary":[0.37254902720451355,0.5476550459861755,0.4749455451965332,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.5476550459861755},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5476550459861755},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5658093690872192},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4880174398422241,0.5476550459861755,0.4945533871650696,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.5476550459861755},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5476550459861755},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5658093690872192},{"x":0.501089334487915,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed.2","boundary":[0.501089334487915,0.5476550459861755,0.5337690711021423,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5476550459861755},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5476550459861755},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5658093690872192},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5359477400779724,0.5476550459861755,0.5446622967720032,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5476550459861755},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5476550459861755},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5658093690872192},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"15a","boundary":[0.5490196347236633,0.5476550459861755,0.5795207023620605,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.5476550459861755},{"x":0.586056649684906,"y":0.5476550459861755},{"x":0.586056649684906,"y":0.5658093690872192},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5795207023620605,0.5476550459861755,0.586056649684906,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5476550459861755},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5476550459861755},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5658093690872192},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"463-505","boundary":[0.5947712659835815,0.5476550459861755,0.6644880175590515,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.5476550459861755},{"x":0.671023964881897,"y":0.5476550459861755},{"x":0.671023964881897,"y":0.5658093690872192},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6644880175590515,0.5476550459861755,0.671023964881897,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.5476550459861755},{"x":0.7690631747245789,"y":0.5476550459861755},{"x":0.7690631747245789,"y":0.5658093690872192},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"-Komarov","boundary":[0.6775599122047424,0.5476550459861755,0.7690631747245789,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5476550459861755},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5476550459861755},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5658093690872192},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7712418437004089,0.5476550459861755,0.7799564003944397,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.5476550459861755},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5476550459861755},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5658093690872192},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.7864923477172852,0.5476550459861755,0.8061001896858215,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.5476550459861755},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5476550459861755},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5658093690872192},{"x":0.812636137008667,"y":0.5658093690872192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.812636137008667,0.5476550459861755,0.8366013169288635,0.5658093690872192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.5779122710227966},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5779122710227966},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5960665941238403},{"x":0.10021786391735077,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1935","boundary":[0.10021786391735077,0.5779122710227966,0.13943354785442352,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.5779122710227966},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5779122710227966},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5960665941238403},{"x":0.1416122019290924,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1416122019290924,0.5779122710227966,0.14814814925193787,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.5779122710227966},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5779122710227966},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5960665941238403},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Iridaceae","boundary":[0.1568627506494522,0.5779122710227966,0.2374727725982666,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.5779122710227966},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5779122710227966},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5960665941238403},{"x":0.24618735909461975,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.24618735909461975,0.5779122710227966,0.26143792271614075,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5779122710227966},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5779122710227966},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5960665941238403},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.27450981736183167,0.5779122710227966,0.32244008779525757,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5779122710227966},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5779122710227966},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5960665941238403},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3333333432674408,0.5779122710227966,0.3529411852359772,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.5779122710227966},{"x":0.38997820019721985,"y":0.5779122710227966},{"x":0.38997820019721985,"y":0.5960665941238403},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.3616557717323303,0.5779122710227966,0.38997820019721985,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5960665941238403},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"URSS","boundary":[0.4008714556694031,0.5779122710227966,0.4575163424015045,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5960665941238403},{"x":0.4553377032279968,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4553377032279968,0.5779122710227966,0.4618736505508423,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4793028235435486,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4793028235435486,"y":0.5960665941238403},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.47058823704719543,0.5779122710227966,0.4793028235435486,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5779122710227966},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5960665941238403},{"x":0.48148149251937866,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.48148149251937866,0.5779122710227966,0.4880174398422241,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5779122710227966},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5779122710227966},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5960665941238403},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"498-588","boundary":[0.49673202633857727,0.5779122710227966,0.5664488077163696,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5779122710227966},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5779122710227966},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5960665941238403},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.5779122710227966,0.5751634240150452,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5779122710227966},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5779122710227966},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5960665941238403},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-Wendelbo","boundary":[0.5816993713378906,0.5779122710227966,0.6797385811805725,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.5779122710227966},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5779122710227966},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5960665941238403},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6840958595275879,0.5779122710227966,0.6928104758262634,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.5779122710227966},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5779122710227966},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5960665941238403},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.7015250325202942,0.5779122710227966,0.7189542651176453,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.5779122710227966},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5779122710227966},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5960665941238403},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.7298474907875061,0.5779122710227966,0.7363834381103516,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.5779122710227966},{"x":0.8213507533073425,"y":0.5779122710227966},{"x":0.8213507533073425,"y":0.5960665941238403},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathew","boundary":[0.7494553327560425,0.5779122710227966,0.8213507533073425,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.5779122710227966},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5779122710227966},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5960665941238403},{"x":0.827886700630188,"y":0.5960665941238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.827886700630188,0.5779122710227966,0.8344226479530334,0.5960665941238403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.608169436454773},{"x":0.11764705926179886,"y":0.608169436454773},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6263237595558167},{"x":0.09803921729326248,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.","boundary":[0.09803921729326248,0.608169436454773,0.11764705926179886,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.608169436454773},{"x":0.16775599122047424,"y":0.608169436454773},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6263237595558167},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1975","boundary":[0.13071896135807037,0.608169436454773,0.16775599122047424,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.608169436454773},{"x":0.1742919385433197,"y":0.608169436454773},{"x":0.1742919385433197,"y":0.6263237595558167},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.16775599122047424,0.608169436454773,0.1742919385433197,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.608169436454773},{"x":0.26361656188964844,"y":0.608169436454773},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6263237595558167},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Iridaceae","boundary":[0.18518517911434174,0.608169436454773,0.26361656188964844,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.608169436454773},{"x":0.2854030430316925,"y":0.608169436454773},{"x":0.2854030430316925,"y":0.6263237595558167},{"x":0.2701525092124939,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.2701525092124939,0.608169436454773,0.2854030430316925,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.608169436454773},{"x":0.38997820019721985,"y":0.608169436454773},{"x":0.38997820019721985,"y":0.6263237595558167},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.29411765933036804,0.608169436454773,0.38997820019721985,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.608169436454773},{"x":0.40522876381874084,"y":0.608169436454773},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6263237595558167},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3986928164958954,0.608169436454773,0.40522876381874084,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.608169436454773},{"x":0.4270152449607849,"y":0.608169436454773},{"x":0.4270152449607849,"y":0.6263237595558167},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.40740740299224854,0.608169436454773,0.4270152449607849,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.608169436454773},{"x":0.43355119228363037,"y":0.608169436454773},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6263237595558167},{"x":0.4270152449607849,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4270152449607849,0.608169436454773,0.43355119228363037,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.608169436454773},{"x":0.4422658085823059,"y":0.608169436454773},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6263237595558167},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.43355119228363037,0.608169436454773,0.4422658085823059,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.608169436454773},{"x":0.4945533871650696,"y":0.608169436454773},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6263237595558167},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.45098039507865906,0.608169436454773,0.4945533871650696,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.608169436454773},{"x":0.5642701387405396,"y":0.608169436454773},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6263237595558167},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.5076252818107605,0.608169436454773,0.5642701387405396,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.608169436454773},{"x":0.5947712659835815,"y":0.608169436454773},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6263237595558167},{"x":0.5773420333862305,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.5773420333862305,0.608169436454773,0.5947712659835815,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.608169436454773},{"x":0.6056644916534424,"y":0.608169436454773},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6263237595558167},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5991285443305969,0.608169436454773,0.6056644916534424,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.608169436454773},{"x":0.6535947918891907,"y":0.608169436454773},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6263237595558167},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"112.","boundary":[0.6143791079521179,0.608169436454773,0.6535947918891907,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.608169436454773},{"x":0.7342047691345215,"y":0.608169436454773},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6263237595558167},{"x":0.655773401260376,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-Mathew","boundary":[0.655773401260376,0.608169436454773,0.7342047691345215,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.608169436454773},{"x":0.7472766637802124,"y":0.608169436454773},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6263237595558167},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7385621070861816,0.608169436454773,0.7472766637802124,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.608169436454773},{"x":0.7799564003944397,"y":0.608169436454773},{"x":0.7799564003944397,"y":0.6263237595558167},{"x":0.7559912800788879,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"B.","boundary":[0.7559912800788879,0.608169436454773,0.7799564003944397,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.608169436454773},{"x":0.8257080316543579,"y":0.608169436454773},{"x":0.8257080316543579,"y":0.6263237595558167},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1985","boundary":[0.7843137383460999,0.608169436454773,0.8257080316543579,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.608169436454773},{"x":0.8322439789772034,"y":0.608169436454773},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6263237595558167},{"x":0.8257080316543579,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8257080316543579,0.608169436454773,0.8322439789772034,0.6263237595558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.6384266018867493},{"x":0.17864923179149628,"y":0.6384266018867493},{"x":0.17864923179149628,"y":0.6580938100814819},{"x":0.09803921729326248,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iridaceae","boundary":[0.09803921729326248,0.6384266018867493,0.17864923179149628,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6384266018867493},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6384266018867493},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6580938100814819},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.1895424872636795,0.6384266018867493,0.20261438190937042,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.6384266018867493},{"x":0.2374727725982666,"y":0.6384266018867493},{"x":0.2374727725982666,"y":0.6580938100814819},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.21786493062973022,0.6384266018867493,0.2374727725982666,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.6384266018867493},{"x":0.26579520106315613,"y":0.6384266018867493},{"x":0.26579520106315613,"y":0.6580938100814819},{"x":0.24618735909461975,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.24618735909461975,0.6384266018867493,0.26579520106315613,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.6384266018867493},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6384266018867493},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6580938100814819},{"x":0.2723311483860016,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tonwnsend","boundary":[0.2723311483860016,0.6384266018867493,0.37254902720451355,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.6384266018867493},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6384266018867493},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6580938100814819},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.38779956102371216,0.6384266018867493,0.3943355083465576,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.6384266018867493},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6384266018867493},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6580938100814819},{"x":0.4095860421657562,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Evan","boundary":[0.4095860421657562,0.6384266018867493,0.45315903425216675,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6580938100814819},{"x":0.46405228972435,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guest","boundary":[0.46405228972435,0.6384266018867493,0.5185185074806213,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6580938100814819},{"x":0.5272331237792969,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5272331237792969,0.6384266018867493,0.5359477400779724,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6580938100814819},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5359477400779724,0.6384266018867493,0.5555555820465088,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6384266018867493},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6580938100814819},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.6384266018867493,0.5620915293693542,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.6384266018867493},{"x":0.570806086063385,"y":0.6384266018867493},{"x":0.570806086063385,"y":0.6580938100814819},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5642701387405396,0.6384266018867493,0.570806086063385,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6384266018867493},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6384266018867493},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6580938100814819},{"x":0.5795207023620605,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5795207023620605,0.6384266018867493,0.6252723336219788,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.6384266018867493},{"x":0.657952070236206,"y":0.6384266018867493},{"x":0.657952070236206,"y":0.6580938100814819},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6383442282676697,0.6384266018867493,0.657952070236206,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.6384266018867493},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6384266018867493},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6580938100814819},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iraq","boundary":[0.6623093485832214,0.6384266018867493,0.6993464231491089,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6580938100814819},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.7102396488189697,0.6384266018867493,0.7167755961418152,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6580938100814819},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7189542651176453,0.6384266018867493,0.7254902124404907,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6580938100814819},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"226-256","boundary":[0.7342047691345215,0.6384266018867493,0.7995642423629761,0.6580938100814819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.6384266018867493},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6384266018867493},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6580938100814819},{"x":0.812636137008667,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.812636137008667,0.6384266018867493,0.8191720843315125,0.6580938100814819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5899999737739563},{"languageCode":"co","confidence":0.20999999344348907},{"languageCode":"de","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.5189107656478882},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5189107656478882},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6580938100814819},{"x":0.09803921729326248,"y":0.6580938100814819}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09303921729326248,0.5119107656478882,0.8416013169288635,0.6650938100814819],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6717095375061035},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6717095375061035},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6898638606071472},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6883509755134583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7973856329917908,0.6717095375061035,0.8344226479530334,0.6898638606071472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6898638606071472},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6883509755134583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنبق","boundary":[0.7603485584259033,0.6717095375061035,0.7930282950401306,0.6898638606071472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7170953154563904},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7186081409454346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.7908496856689453,0.6974281668663025,0.8322439789772034,0.7170953154563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6989409923553467},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7186081409454346},{"x":0.727668821811676,"y":0.7186081409454346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.727668821811676,0.6989409923553467,0.7864923477172852,0.7186081409454346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6717095375061035},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6701966524124146},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7186081409454346},{"x":0.727668821811676,"y":0.7186081409454346}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.722668821811676,0.6647095375061035,0.8394226479530335,0.7256081409454346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.7276853322982788},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7276853322982788},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7503781914710999},{"x":0.742919385433197,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.742919385433197,0.7276853322982788,0.7995642423629761,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7276853322982788},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7276853322982788},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7503781914710999},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6993464231491089,0.7276853322982788,0.7254902124404907,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7503781914710999},{"x":0.655773401260376,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.655773401260376,0.7276853322982788,0.6906318068504333,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.7276853322982788},{"x":0.657952070236206,"y":0.7276853322982788},{"x":0.657952070236206,"y":0.7503781914710999},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6492374539375305,0.7276853322982788,0.657952070236206,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7503781914710999},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6296296119689941,0.7276853322982788,0.6427015066146851,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7503781914710999},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.5773420333862305,0.7276853322982788,0.6252723336219788,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7503781914710999},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5729847550392151,0.7276853322982788,0.5816993713378906,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7503781914710999},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.5403050184249878,0.7276853322982788,0.5620915293693542,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7503781914710999},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5228758454322815,0.7276853322982788,0.5337690711021423,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.7276853322982788},{"x":0.516339898109436,"y":0.7276853322982788},{"x":0.516339898109436,"y":0.7503781914710999},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیاز","boundary":[0.48583877086639404,0.7276853322982788,0.516339898109436,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.7276853322982788},{"x":0.4880174398422241,"y":0.7276853322982788},{"x":0.4880174398422241,"y":0.7503781914710999},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4793028235435486,0.7276853322982788,0.4880174398422241,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.7276853322982788},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7276853322982788},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7503781914710999},{"x":0.429193913936615,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.429193913936615,0.7276853322982788,0.4771241843700409,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.7276853322982788},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7276853322982788},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7503781914710999},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.35947713255882263,0.7276853322982788,0.42265796661376953,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7276853322982788},{"x":0.35511982440948486,"y":0.7276853322982788},{"x":0.35511982440948486,"y":0.7503781914710999},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3464052379131317,0.7276853322982788,0.35511982440948486,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.7276853322982788},{"x":0.34422656893730164,"y":0.7276853322982788},{"x":0.34422656893730164,"y":0.7503781914710999},{"x":0.2984749376773834,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.2984749376773834,0.7276853322982788,0.34422656893730164,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.7276853322982788},{"x":0.2984749376773834,"y":0.7276853322982788},{"x":0.2984749376773834,"y":0.7503781914710999},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2875817120075226,0.7276853322982788,0.2984749376773834,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.7276853322982788},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7276853322982788},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7503781914710999},{"x":0.2505446672439575,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2505446672439575,0.7276853322982788,0.2723311483860016,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7276853322982788},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7276853322982788},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7503781914710999},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طوقه","boundary":[0.19607843458652496,0.7276853322982788,0.24183006584644318,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.7276853322982788},{"x":0.19825707376003265,"y":0.7276853322982788},{"x":0.19825707376003265,"y":0.7503781914710999},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.18082788586616516,0.7276853322982788,0.19825707376003265,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.7276853322982788},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7276853322982788},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7503781914710999},{"x":0.16775599122047424,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16775599122047424,0.7276853322982788,0.1764705926179886,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7276853322982788},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7276853322982788},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7503781914710999},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7503781914710999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.10675381124019623,0.7276853322982788,0.16557733714580536,0.7503781914710999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7579424977302551},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7579424977302551},{"x":0.8300653696060181,"y":0.779122531414032},{"x":0.7886710166931152,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7886710166931152,0.7579424977302551,0.8300653696060181,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7579424977302551},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7579424977302551},{"x":0.7886710166931152,"y":0.779122531414032},{"x":0.7777777910232544,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7777777910232544,0.7579424977302551,0.7886710166931152,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.7579424977302551},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7579424977302551},{"x":0.7668845057487488,"y":0.779122531414032},{"x":0.758169949054718,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.758169949054718,0.7579424977302551,0.7668845057487488,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.7579424977302551},{"x":0.758169949054718,"y":0.7579424977302551},{"x":0.758169949054718,"y":0.779122531414032},{"x":0.6884531378746033,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمشیری","boundary":[0.6884531378746033,0.7579424977302551,0.758169949054718,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7579424977302551},{"x":0.673202633857727,"y":0.7579424977302551},{"x":0.673202633857727,"y":0.779122531414032},{"x":0.6601307392120361,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6601307392120361,0.7579424977302551,0.673202633857727,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.7579424977302551},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7579424977302551},{"x":0.6535947918891907,"y":0.779122531414032},{"x":0.6165577173233032,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6165577173233032,0.7579424977302551,0.6535947918891907,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.7579424977302551},{"x":0.6122004389762878,"y":0.7579424977302551},{"x":0.6122004389762878,"y":0.779122531414032},{"x":0.6034858226776123,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6034858226776123,0.7579424977302551,0.6122004389762878,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.7579424977302551},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7579424977302551},{"x":0.5991285443305969,"y":0.779122531414032},{"x":0.5664488077163696,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.5664488077163696,0.7579424977302551,0.5991285443305969,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.7579424977302551},{"x":0.5577341914176941,"y":0.7579424977302551},{"x":0.5577341914176941,"y":0.779122531414032},{"x":0.5250544548034668,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5250544548034668,0.7579424977302551,0.5577341914176941,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.7579424977302551},{"x":0.514161229133606,"y":0.7579424977302551},{"x":0.514161229133606,"y":0.779122531414032},{"x":0.48148149251937866,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.48148149251937866,0.7579424977302551,0.514161229133606,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7579424977302551},{"x":0.4727668762207031,"y":0.7579424977302551},{"x":0.4727668762207031,"y":0.779122531414032},{"x":0.46405228972435,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46405228972435,0.7579424977302551,0.4727668762207031,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7579424977302551},{"x":0.4553377032279968,"y":0.7579424977302551},{"x":0.4553377032279968,"y":0.779122531414032},{"x":0.4444444477558136,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4444444477558136,0.7579424977302551,0.4553377032279968,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.7579424977302551},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7579424977302551},{"x":0.43790850043296814,"y":0.779122531414032},{"x":0.3943355083465576,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.3943355083465576,0.7579424977302551,0.43790850043296814,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7579424977302551},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7579424977302551},{"x":0.3812636137008667,"y":0.779122531414032},{"x":0.3529411852359772,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.3529411852359772,0.7579424977302551,0.3812636137008667,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.7579424977302551},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7579424977302551},{"x":0.3507625162601471,"y":0.779122531414032},{"x":0.34204792976379395,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34204792976379395,0.7579424977302551,0.3507625162601471,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.7579424977302551},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7579424977302551},{"x":0.33986929059028625,"y":0.779122531414032},{"x":0.32244008779525757,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.32244008779525757,0.7579424977302551,0.33986929059028625,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.7579424977302551},{"x":0.30936819314956665,"y":0.7579424977302551},{"x":0.30936819314956665,"y":0.779122531414032},{"x":0.27668845653533936,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.27668845653533936,0.7579424977302551,0.30936819314956665,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7579424977302551},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7579424977302551},{"x":0.2723311483860016,"y":0.779122531414032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.23529411852359772,0.7579424977302551,0.2723311483860016,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.7579424977302551},{"x":0.23311546444892883,"y":0.7579424977302551},{"x":0.23311546444892883,"y":0.779122531414032},{"x":0.22440087795257568,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22440087795257568,0.7579424977302551,0.23311546444892883,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.7579424977302551},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7579424977302551},{"x":0.22657951712608337,"y":0.779122531414032},{"x":0.1895424872636795,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.1895424872636795,0.7579424977302551,0.22657951712608337,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.7579424977302551},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7579424977302551},{"x":0.18082788586616516,"y":0.779122531414032},{"x":0.13289760053157806,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.13289760053157806,0.7579424977302551,0.18082788586616516,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7579424977302551},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7579424977302551},{"x":0.12418300658464432,"y":0.779122531414032},{"x":0.11546841263771057,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11546841263771057,0.7579424977302551,0.12418300658464432,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0958605632185936,"y":0.7579424977302551},{"x":0.10893246531486511,"y":0.7579424977302551},{"x":0.10893246531486511,"y":0.779122531414032},{"x":0.0958605632185936,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.0958605632185936,0.7579424977302551,0.10893246531486511,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7866868376731873},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7866868376731873},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8124054670333862},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.7886710166931152,0.7866868376731873,0.8300653696060181,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.7866868376731873},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7866868376731873},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8124054670333862},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7821350693702698,0.7866868376731873,0.7908496856689453,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.7866868376731873},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7866868376731873},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8124054670333862},{"x":0.7450980544090271,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7450980544090271,0.7866868376731873,0.7777777910232544,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7866868376731873},{"x":0.742919385433197,"y":0.7866868376731873},{"x":0.742919385433197,"y":0.8124054670333862},{"x":0.7342047691345215,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7342047691345215,0.7866868376731873,0.742919385433197,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.7866868376731873},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7866868376731873},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8124054670333862},{"x":0.6884531378746033,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگک","boundary":[0.6884531378746033,0.7866868376731873,0.7254902124404907,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7866868376731873},{"x":0.673202633857727,"y":0.7866868376731873},{"x":0.673202633857727,"y":0.8124054670333862},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6601307392120361,0.7866868376731873,0.673202633857727,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.7866868376731873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7866868376731873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8124054670333862},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6187363862991333,0.7866868376731873,0.6470588445663452,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7866868376731873},{"x":0.6122004389762878,"y":0.7866868376731873},{"x":0.6122004389762878,"y":0.8124054670333862},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5620915293693542,0.7866868376731873,0.6122004389762878,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7866868376731873},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7866868376731873},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8124054670333862},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5098039507865906,0.7866868376731873,0.5424836874008179,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7866868376731873},{"x":0.49891066551208496,"y":0.7866868376731873},{"x":0.49891066551208496,"y":0.8124054670333862},{"x":0.46405228972435,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.46405228972435,0.7866868376731873,0.49891066551208496,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.7866868376731873},{"x":0.4596949815750122,"y":0.7866868376731873},{"x":0.4596949815750122,"y":0.8124054670333862},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45098039507865906,0.7866868376731873,0.4596949815750122,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7866868376731873},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7866868376731873},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8124054670333862},{"x":0.40522876381874084,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.40522876381874084,0.7866868376731873,0.4444444477558136,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.7866868376731873},{"x":0.3943355083465576,"y":0.7866868376731873},{"x":0.3943355083465576,"y":0.8124054670333862},{"x":0.35729846358299255,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.35729846358299255,0.7866868376731873,0.3943355083465576,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.7866868376731873},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7866868376731873},{"x":0.3507625162601471,"y":0.8124054670333862},{"x":0.328976035118103,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.328976035118103,0.7866868376731873,0.3507625162601471,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.7866868376731873},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7866868376731873},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8124054670333862},{"x":0.27668845653533936,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.27668845653533936,0.7866868376731873,0.3137255012989044,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.7866868376731873},{"x":0.27886709570884705,"y":0.7866868376731873},{"x":0.27886709570884705,"y":0.8124054670333862},{"x":0.2679738700389862,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2679738700389862,0.7866868376731873,0.27886709570884705,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.7866868376731873},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7866868376731873},{"x":0.26361656188964844,"y":0.8124054670333862},{"x":0.23311546444892883,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.23311546444892883,0.7866868376731873,0.26361656188964844,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.7866868376731873},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7866868376731873},{"x":0.22657951712608337,"y":0.8124054670333862},{"x":0.18736383318901062,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.18736383318901062,0.7866868376731873,0.22657951712608337,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.7866868376731873},{"x":0.17864923179149628,"y":0.7866868376731873},{"x":0.17864923179149628,"y":0.8124054670333862},{"x":0.17211328446865082,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.17211328446865082,0.7866868376731873,0.17864923179149628,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.7866868376731873},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7866868376731873},{"x":0.16557733714580536,"y":0.8124054670333862},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.15032680332660675,0.7866868376731873,0.16557733714580536,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.7866868376731873},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7866868376731873},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8124054670333862},{"x":0.10457516461610794,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.10457516461610794,0.7866868376731873,0.14814814925193787,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0958605632185936,"y":0.7866868376731873},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7866868376731873},{"x":0.10675381124019623,"y":0.8124054670333862},{"x":0.0958605632185936,"y":0.8124054670333862}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.0958605632185936,0.7866868376731873,0.10675381124019623,0.8124054670333862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.8169440031051636},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8169440031051636},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8396369218826294},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8396369218826294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7821350693702698,0.8169440031051636,0.8344226479530334,0.8396369218826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.8184568881988525},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8184568881988525},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8396369218826294},{"x":0.727668821811676,"y":0.8396369218826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.727668821811676,0.8184568881988525,0.7712418437004089,0.8396369218826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.8184568881988525},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8184568881988525},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8396369218826294},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8396369218826294}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6949890851974487,0.8184568881988525,0.7037037014961243,0.8396369218826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8411497473716736},{"x":0.6644880175590515,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6644880175590515,0.8184568881988525,0.6906318068504333,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8411497473716736},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6535947918891907,0.8184568881988525,0.6623093485832214,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6514161229133606,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6514161229133606,"y":0.8411497473716736},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6339869499206543,0.8184568881988525,0.6514161229133606,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8411497473716736},{"x":0.6122004389762878,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6122004389762878,0.8184568881988525,0.6296296119689941,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8184568881988525},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8411497473716736},{"x":0.570806086063385,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.570806086063385,0.8184568881988525,0.6034858226776123,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.8184568881988525},{"x":0.5511982440948486,"y":0.8184568881988525},{"x":0.5511982440948486,"y":0.8411497473716736},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5098039507865906,0.8184568881988525,0.5511982440948486,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.8184568881988525},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8184568881988525},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8411497473716736},{"x":0.4880174398422241,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4880174398422241,0.8184568881988525,0.49673202633857727,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.8184568881988525},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8184568881988525},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8411497473716736},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.4270152449607849,0.8184568881988525,0.4771241843700409,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.8184568881988525},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8184568881988525},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8411497473716736},{"x":0.413943350315094,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.413943350315094,0.8184568881988525,0.42265796661376953,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.8184568881988525},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8184568881988525},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8411497473716736},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.38562092185020447,0.8184568881988525,0.4117647111415863,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.8184568881988525},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8184568881988525},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8411497473716736},{"x":0.37472766637802124,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37472766637802124,0.8184568881988525,0.3834422528743744,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.8184568881988525},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8184568881988525},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8411497473716736},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.35947713255882263,0.8184568881988525,0.37254902720451355,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.8199697136878967},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8199697136878967},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8411497473716736},{"x":0.3355119824409485,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3355119824409485,0.8199697136878967,0.3529411852359772,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.8199697136878967},{"x":0.328976035118103,"y":0.8199697136878967},{"x":0.328976035118103,"y":0.8411497473716736},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8411497473716736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.2875817120075226,0.8199697136878967,0.328976035118103,0.8411497473716736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.8199697136878967},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8199697136878967},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8426626324653625},{"x":0.23093682527542114,"y":0.8426626324653625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.23093682527542114,0.8199697136878967,0.2810457646846771,0.8426626324653625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.8199697136878967},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8199697136878967},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8426626324653625},{"x":0.21350762248039246,"y":0.8426626324653625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21350762248039246,0.8199697136878967,0.2222222238779068,0.8426626324653625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.8199697136878967},{"x":0.206971675157547,"y":0.8199697136878967},{"x":0.206971675157547,"y":0.8426626324653625},{"x":0.1742919385433197,"y":0.8426626324653625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.1742919385433197,0.8199697136878967,0.206971675157547,0.8426626324653625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.8199697136878967},{"x":0.1742919385433197,"y":0.8199697136878967},{"x":0.1742919385433197,"y":0.8426626324653625},{"x":0.16122004389762878,"y":0.8426626324653625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.16122004389762878,0.8199697136878967,0.1742919385433197,0.8426626324653625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.8199697136878967},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8199697136878967},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8426626324653625},{"x":0.1416122019290924,"y":0.8426626324653625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1416122019290924,0.8199697136878967,0.15032680332660675,0.8426626324653625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.8199697136878967},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8199697136878967},{"x":0.13943354785442352,"y":0.8426626324653625},{"x":0.09803921729326248,"y":0.8426626324653625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.09803921729326248,0.8199697136878967,0.13943354785442352,0.8426626324653625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.8487140536308289},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8487140536308289},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8698940873146057},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8148148059844971,0.8487140536308289,0.8300653696060181,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.8487140536308289},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8487140536308289},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8698940873146057},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7973856329917908,0.8487140536308289,0.8061001896858215,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8698940873146057},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.7647058963775635,0.8487140536308289,0.7908496856689453,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8698940873146057},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7538126111030579,0.8487140536308289,0.7625272274017334,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7494553327560425,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7494553327560425,"y":0.8698940873146057},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.7124183177947998,0.8487140536308289,0.7494553327560425,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8487140536308289},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8698940873146057},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6470588445663452,0.8487140536308289,0.7015250325202942,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.8487140536308289},{"x":0.6318082809448242,"y":0.8487140536308289},{"x":0.6318082809448242,"y":0.8698940873146057},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5816993713378906,0.8487140536308289,0.6318082809448242,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.8487140536308289},{"x":0.570806086063385,"y":0.8487140536308289},{"x":0.570806086063385,"y":0.8698940873146057},{"x":0.5337690711021423,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5337690711021423,0.8487140536308289,0.570806086063385,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.8487140536308289},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8487140536308289},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8698940873146057},{"x":0.5119825601577759,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5119825601577759,0.8487140536308289,0.5185185074806213,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.8487140536308289},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8487140536308289},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8698940873146057},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.45098039507865906,0.8487140536308289,0.5076252818107605,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.8487140536308289},{"x":0.44008713960647583,"y":0.8487140536308289},{"x":0.44008713960647583,"y":0.8698940873146057},{"x":0.3986928164958954,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.3986928164958954,0.8487140536308289,0.44008713960647583,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3943355083465576,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3943355083465576,"y":0.8698940873146057},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38562092185020447,0.8487140536308289,0.3943355083465576,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8698940873146057},{"x":0.35511982440948486,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.35511982440948486,0.8487140536308289,0.3834422528743744,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3507625162601471,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3507625162601471,"y":0.8698940873146057},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.3180827796459198,0.8487140536308289,0.3507625162601471,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8487140536308289},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8698940873146057},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.30718955397605896,0.8487140536308289,0.3180827796459198,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2984749376773834,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2984749376773834,"y":0.8698940873146057},{"x":0.29193899035453796,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29193899035453796,0.8487140536308289,0.2984749376773834,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8698940873146057},{"x":0.27668845653533936,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27668845653533936,0.8487140536308289,0.2875817120075226,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2701525092124939,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2701525092124939,"y":0.8698940873146057},{"x":0.22657951712608337,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تمكن","boundary":[0.22657951712608337,0.8487140536308289,0.2701525092124939,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8487140536308289},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8698940873146057},{"x":0.16557733714580536,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.16557733714580536,0.8487140536308289,0.2222222238779068,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.8487140536308289},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8487140536308289},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8698940873146057},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15032680332660675,0.8487140536308289,0.1568627506494522,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.8487140536308289},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8487140536308289},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8698940873146057},{"x":0.13289760053157806,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.13289760053157806,0.8487140536308289,0.1437908560037613,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.8487140536308289},{"x":0.1263616532087326,"y":0.8487140536308289},{"x":0.1263616532087326,"y":0.8698940873146057},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8698940873146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.10893246531486511,0.8487140536308289,0.1263616532087326,0.8698940873146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.877458393573761},{"x":0.8257080316543579,"y":0.877458393573761},{"x":0.8257080316543579,"y":0.901664137840271},{"x":0.7995642423629761,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7995642423629761,0.877458393573761,0.8257080316543579,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.877458393573761},{"x":0.7886710166931152,"y":0.877458393573761},{"x":0.7886710166931152,"y":0.901664137840271},{"x":0.7821350693702698,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7821350693702698,0.877458393573761,0.7886710166931152,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.877458393573761},{"x":0.7712418437004089,"y":0.877458393573761},{"x":0.7712418437004089,"y":0.901664137840271},{"x":0.7320261597633362,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمكن","boundary":[0.7320261597633362,0.877458393573761,0.7712418437004089,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.877458393573761},{"x":0.7189542651176453,"y":0.877458393573761},{"x":0.7189542651176453,"y":0.901664137840271},{"x":0.6753812432289124,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جداری","boundary":[0.6753812432289124,0.877458393573761,0.7189542651176453,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.877458393573761},{"x":0.671023964881897,"y":0.877458393573761},{"x":0.671023964881897,"y":0.901664137840271},{"x":0.6601307392120361,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6601307392120361,0.877458393573761,0.671023964881897,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.877458393573761},{"x":0.6492374539375305,"y":0.877458393573761},{"x":0.6492374539375305,"y":0.901664137840271},{"x":0.6187363862991333,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6187363862991333,0.877458393573761,0.6492374539375305,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.877458393573761},{"x":0.6122004389762878,"y":0.877458393573761},{"x":0.6122004389762878,"y":0.901664137840271},{"x":0.5925925970077515,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5925925970077515,0.877458393573761,0.6122004389762878,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.877458393573761},{"x":0.5882353186607361,"y":0.877458393573761},{"x":0.5882353186607361,"y":0.901664137840271},{"x":0.5773420333862305,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5773420333862305,0.877458393573761,0.5882353186607361,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.877458393573761},{"x":0.570806086063385,"y":0.877458393573761},{"x":0.570806086063385,"y":0.901664137840271},{"x":0.5446622967720032,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5446622967720032,0.877458393573761,0.570806086063385,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.877458393573761},{"x":0.5272331237792969,"y":0.877458393573761},{"x":0.5272331237792969,"y":0.901664137840271},{"x":0.514161229133606,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.514161229133606,0.877458393573761,0.5272331237792969,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.877458393573761},{"x":0.5032680034637451,"y":0.877458393573761},{"x":0.5032680034637451,"y":0.901664137840271},{"x":0.4771241843700409,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.4771241843700409,0.877458393573761,0.5032680034637451,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.877458393573761},{"x":0.47058823704719543,"y":0.877458393573761},{"x":0.47058823704719543,"y":0.901664137840271},{"x":0.43790850043296814,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.43790850043296814,0.877458393573761,0.47058823704719543,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.877458393573761},{"x":0.4270152449607849,"y":0.877458393573761},{"x":0.4270152449607849,"y":0.901664137840271},{"x":0.4008714556694031,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.4008714556694031,0.877458393573761,0.4270152449607849,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.877458393573761},{"x":0.3965141475200653,"y":0.877458393573761},{"x":0.3965141475200653,"y":0.901664137840271},{"x":0.3507625162601471,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.3507625162601471,0.877458393573761,0.3965141475200653,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34422656893730164,"y":0.877458393573761},{"x":0.3529411852359772,"y":0.877458393573761},{"x":0.3529411852359772,"y":0.901664137840271},{"x":0.34422656893730164,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34422656893730164,0.877458393573761,0.3529411852359772,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.877458393573761},{"x":0.33986929059028625,"y":0.877458393573761},{"x":0.33986929059028625,"y":0.901664137840271},{"x":0.3006536066532135,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.3006536066532135,0.877458393573761,0.33986929059028625,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.877458393573761},{"x":0.2854030430316925,"y":0.877458393573761},{"x":0.2854030430316925,"y":0.901664137840271},{"x":0.2505446672439575,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.2505446672439575,0.877458393573761,0.2854030430316925,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.877458393573761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.877458393573761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.901664137840271},{"x":0.2396514117717743,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2396514117717743,0.877458393573761,0.24836601316928864,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.877458393573761},{"x":0.23529411852359772,"y":0.877458393573761},{"x":0.23529411852359772,"y":0.901664137840271},{"x":0.2222222238779068,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2222222238779068,0.877458393573761,0.23529411852359772,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.877458393573761},{"x":0.21786493062973022,"y":0.877458393573761},{"x":0.21786493062973022,"y":0.901664137840271},{"x":0.2047930210828781,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2047930210828781,0.877458393573761,0.21786493062973022,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.877458393573761},{"x":0.19607843458652496,"y":0.877458393573761},{"x":0.19607843458652496,"y":0.901664137840271},{"x":0.16557733714580536,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.16557733714580536,0.877458393573761,0.19607843458652496,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.877458393573761},{"x":0.1568627506494522,"y":0.877458393573761},{"x":0.1568627506494522,"y":0.901664137840271},{"x":0.10675381124019623,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.10675381124019623,0.877458393573761,0.1568627506494522,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.9077155590057373},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9077155590057373},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9319213032722473},{"x":0.8235294222831726,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8235294222831726,0.9077155590057373,0.8344226479530334,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.9077155590057373},{"x":0.8191720843315125,"y":0.9077155590057373},{"x":0.8191720843315125,"y":0.9319213032722473},{"x":0.7886710166931152,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نخی","boundary":[0.7886710166931152,0.9077155590057373,0.8191720843315125,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.9077155590057373},{"x":0.7777777910232544,"y":0.9077155590057373},{"x":0.7777777910232544,"y":0.9319213032722473},{"x":0.7363834381103516,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7363834381103516,0.9077155590057373,0.7777777910232544,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.9077155590057373},{"x":0.7298474907875061,"y":0.9077155590057373},{"x":0.7298474907875061,"y":0.9319213032722473},{"x":0.7189542651176453,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7189542651176453,0.9077155590057373,0.7298474907875061,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.9077155590057373},{"x":0.7167755961418152,"y":0.9077155590057373},{"x":0.7167755961418152,"y":0.9319213032722473},{"x":0.6797385811805725,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6797385811805725,0.9077155590057373,0.7167755961418152,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6753812432289124,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6753812432289124,"y":0.9319213032722473},{"x":0.6296296119689941,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.6296296119689941,0.9077155590057373,0.6753812432289124,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6252723336219788,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6252723336219788,"y":0.9319213032722473},{"x":0.6143791079521179,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6143791079521179,0.9077155590057373,0.6252723336219788,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6122004389762878,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6122004389762878,"y":0.9319213032722473},{"x":0.5468409657478333,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفای","boundary":[0.5468409657478333,0.9077155590057373,0.6122004389762878,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.9077155590057373},{"x":0.5337690711021423,"y":0.9077155590057373},{"x":0.5337690711021423,"y":0.9319213032722473},{"x":0.4901960790157318,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جداری","boundary":[0.4901960790157318,0.9077155590057373,0.5337690711021423,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.9077155590057373},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9077155590057373},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9319213032722473},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4749455451965332,0.9077155590057373,0.48366013169288635,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.9077155590057373},{"x":0.47058823704719543,"y":0.9077155590057373},{"x":0.47058823704719543,"y":0.9319213032722473},{"x":0.4444444477558136,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.4444444477558136,0.9077155590057373,0.47058823704719543,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.9077155590057373},{"x":0.43790850043296814,"y":0.9077155590057373},{"x":0.43790850043296814,"y":0.9319213032722473},{"x":0.4161219894886017,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4161219894886017,0.9077155590057373,0.43790850043296814,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.9077155590057373},{"x":0.413943350315094,"y":0.9077155590057373},{"x":0.413943350315094,"y":0.9319213032722473},{"x":0.37690630555152893,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.37690630555152893,0.9077155590057373,0.413943350315094,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.9077155590057373},{"x":0.3660130798816681,"y":0.9077155590057373},{"x":0.3660130798816681,"y":0.9319213032722473},{"x":0.3529411852359772,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3529411852359772,0.9077155590057373,0.3660130798816681,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.9077155590057373},{"x":0.34422656893730164,"y":0.9077155590057373},{"x":0.34422656893730164,"y":0.9319213032722473},{"x":0.29193899035453796,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.29193899035453796,0.9077155590057373,0.34422656893730164,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.9077155590057373},{"x":0.2832244038581848,"y":0.9077155590057373},{"x":0.2832244038581848,"y":0.9319213032722473},{"x":0.2723311483860016,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2723311483860016,0.9077155590057373,0.2832244038581848,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.9077155590057373},{"x":0.26143792271614075,"y":0.9077155590057373},{"x":0.26143792271614075,"y":0.9319213032722473},{"x":0.24836601316928864,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24836601316928864,0.9077155590057373,0.26143792271614075,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.9077155590057373},{"x":0.24618735909461975,"y":0.9077155590057373},{"x":0.24618735909461975,"y":0.9319213032722473},{"x":0.2047930210828781,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلابی","boundary":[0.2047930210828781,0.9077155590057373,0.24618735909461975,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.9077155590057373},{"x":0.19389978051185608,"y":0.9077155590057373},{"x":0.19389978051185608,"y":0.9319213032722473},{"x":0.1568627506494522,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.1568627506494522,0.9077155590057373,0.19389978051185608,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.9077155590057373},{"x":0.15250544250011444,"y":0.9077155590057373},{"x":0.15250544250011444,"y":0.9319213032722473},{"x":0.1437908560037613,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1437908560037613,0.9077155590057373,0.15250544250011444,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0958605632185936,"y":0.9077155590057373},{"x":0.13943354785442352,"y":0.9077155590057373},{"x":0.13943354785442352,"y":0.9319213032722473},{"x":0.0958605632185936,"y":0.9319213032722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.0958605632185936,0.9077155590057373,0.13943354785442352,0.9319213032722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.9394856095314026},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9394856095314026},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9576399326324463},{"x":0.8148148059844971,"y":0.9576399326324463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.8148148059844971,0.9394856095314026,0.8344226479530334,0.9576399326324463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.9394856095314026},{"x":0.8061001896858215,"y":0.9394856095314026},{"x":0.8061001896858215,"y":0.9576399326324463},{"x":0.7908496856689453,"y":0.9576399326324463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7908496856689453,0.9394856095314026,0.8061001896858215,0.9576399326324463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.9394856095314026},{"x":0.7886710166931152,"y":0.9394856095314026},{"x":0.7886710166931152,"y":0.9576399326324463},{"x":0.7494553327560425,"y":0.9576399326324463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.7494553327560425,0.9394856095314026,0.7886710166931152,0.9576399326324463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.9394856095314026},{"x":0.7450980544090271,"y":0.9394856095314026},{"x":0.7450980544090271,"y":0.9576399326324463},{"x":0.7385621070861816,"y":0.9576399326324463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7385621070861816,0.9394856095314026,0.7450980544090271,0.9576399326324463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.9394856095314026},{"x":0.7342047691345215,"y":0.9394856095314026},{"x":0.7342047691345215,"y":0.9591528177261353},{"x":0.6928104758262634,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالدار","boundary":[0.6928104758262634,0.9394856095314026,0.7342047691345215,0.9591528177261353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.9394856095314026},{"x":0.6840958595275879,"y":0.9394856095314026},{"x":0.6840958595275879,"y":0.9591528177261353},{"x":0.6775599122047424,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6775599122047424,0.9394856095314026,0.6840958595275879,0.9591528177261353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.9394856095314026},{"x":0.6688452959060669,"y":0.9394856095314026},{"x":0.6688452959060669,"y":0.9591528177261353},{"x":0.6535947918891907,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6535947918891907,0.9394856095314026,0.6688452959060669,0.9591528177261353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.9394856095314026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.9394856095314026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.9591528177261353},{"x":0.6100217700004578,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6100217700004578,0.9394856095314026,0.6470588445663452,0.9591528177261353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.9409984946250916},{"x":0.6034858226776123,"y":0.9409984946250916},{"x":0.6034858226776123,"y":0.9591528177261353},{"x":0.586056649684906,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.586056649684906,0.9409984946250916,0.6034858226776123,0.9591528177261353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.9409984946250916},{"x":0.5773420333862305,"y":0.9409984946250916},{"x":0.5773420333862305,"y":0.9591528177261353},{"x":0.5686274766921997,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.9409984946250916,0.5773420333862305,0.9591528177261353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0958605632185936,"y":0.7276853322982788},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7276853322982788},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9591528177261353},{"x":0.0958605632185936,"y":0.9591528177261353}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.09086056321859359,0.7206853322982788,0.8394226479530335,0.9661528177261353],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/tbQVkOBhDCAeDeXk.jpg","blurred":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/fFRZUDBGGcjzvRqb.jpg","webpSec":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/exPcbAFeFdgQdGsA-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":663,"margin":[0.00036247637220050976,0.0001350390976730335,0.9980042532630589,0.9985425701047861]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.09653092175722122},{"x":0.552173912525177,"y":0.09653092175722122},{"x":0.554347813129425,"y":0.11312217265367508},{"x":0.519565224647522,"y":0.11312217265367508}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"4/۴","boundary":[0.519565224647522,0.09653092175722122,0.554347813129425,0.11312217265367508]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.09653092175722122},{"x":0.552173912525177,"y":0.09653092175722122},{"x":0.554347813129425,"y":0.11312217265367508},{"x":0.519565224647522,"y":0.11312217265367508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.514565224647522,0.08953092175722122,0.559347813129425,0.12012217265367509],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.09954751282930374},{"x":0.18913044035434723,"y":0.09954751282930374},{"x":0.18913044035434723,"y":0.11161387711763382},{"x":0.17391304671764374,"y":0.11161387711763382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.17391304671764374,0.09954751282930374,0.18913044035434723,0.11161387711763382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.09803921729326248},{"x":0.26304349303245544,"y":0.09803921729326248},{"x":0.26304349303245544,"y":0.11161387711763382},{"x":0.20000000298023224,"y":0.11161387711763382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.20000000298023224,0.09803921729326248,0.26304349303245544,0.11161387711763382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.09803921729326248},{"x":0.26304349303245544,"y":0.09803921729326248},{"x":0.26304349303245544,"y":0.11010558158159256},{"x":0.17391304671764374,"y":0.11161387711763382}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.16891304671764373,0.09103921729326248,0.26804349303245545,0.11710558158159257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.12820513546466827},{"x":0.19130434095859528,"y":0.12820513546466827},{"x":0.19130434095859528,"y":0.1417797952890396},{"x":0.1717391312122345,"y":0.1417797952890396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.1717391312122345,0.12820513546466827,0.19130434095859528,0.1417797952890396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.12820513546466827},{"x":0.2869565188884735,"y":0.12820513546466827},{"x":0.2869565188884735,"y":0.1417797952890396},{"x":0.19565217196941376,"y":0.1417797952890396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gladiolus","boundary":[0.19565217196941376,0.12820513546466827,0.2869565188884735,0.1417797952890396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.12820513546466827},{"x":0.2869565188884735,"y":0.12820513546466827},{"x":0.2869565188884735,"y":0.1417797952890396},{"x":0.1717391312122345,"y":0.1417797952890396}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1667391312122345,0.12120513546466827,0.2919565188884735,0.14877979528903962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.09502262622117996},{"x":0.906521737575531,"y":0.09502262622117996},{"x":0.906521737575531,"y":0.11463046818971634},{"x":0.876086950302124,"y":0.11463046818971634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.876086950302124,0.09502262622117996,0.906521737575531,0.11463046818971634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.09502262622117996},{"x":0.8695651888847351,"y":0.09502262622117996},{"x":0.8717391490936279,"y":0.11463046818971634},{"x":0.832608699798584,"y":0.1161387637257576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.832608699798584,0.09502262622117996,0.8717391490936279,0.11463046818971634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884782612323761,"y":0.12217194586992264},{"x":0.906521737575531,"y":0.12217194586992264},{"x":0.906521737575531,"y":0.14781297743320465},{"x":0.884782612323761,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.884782612323761,0.12217194586992264,0.906521737575531,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.12217194586992264},{"x":0.8782608509063721,"y":0.12217194586992264},{"x":0.8782608509063721,"y":0.14781297743320465},{"x":0.8391304612159729,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.8391304612159729,0.12217194586992264,0.8782608509063721,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.12217194586992264},{"x":0.8195652365684509,"y":0.12217194586992264},{"x":0.8195652365684509,"y":0.14781297743320465},{"x":0.7673913240432739,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامنظم","boundary":[0.7673913240432739,0.12217194586992264,0.8195652365684509,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.12217194586992264},{"x":0.7652173638343811,"y":0.12217194586992264},{"x":0.7652173638343811,"y":0.14781297743320465},{"x":0.7565217614173889,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7565217614173889,0.12217194586992264,0.7652173638343811,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.12217194586992264},{"x":0.758695662021637,"y":0.12217194586992264},{"x":0.758695662021637,"y":0.14781297743320465},{"x":0.7369565367698669,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7369565367698669,0.12217194586992264,0.758695662021637,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.12217194586992264},{"x":0.7260869741439819,"y":0.12217194586992264},{"x":0.7260869741439819,"y":0.14781297743320465},{"x":0.6934782862663269,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6934782862663269,0.12217194586992264,0.7260869741439819,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.12217194586992264},{"x":0.6847826242446899,"y":0.12217194586992264},{"x":0.6847826242446899,"y":0.14781297743320465},{"x":0.643478274345398,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.643478274345398,0.12217194586992264,0.6847826242446899,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.12217194586992264},{"x":0.643478274345398,"y":0.12217194586992264},{"x":0.643478274345398,"y":0.14781297743320465},{"x":0.6326087117195129,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6326087117195129,0.12217194586992264,0.643478274345398,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.12217194586992264},{"x":0.6304348111152649,"y":0.12217194586992264},{"x":0.6304348111152649,"y":0.14781297743320465},{"x":0.593478262424469,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.593478262424469,0.12217194586992264,0.6304348111152649,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.12217194586992264},{"x":0.591304361820221,"y":0.12217194586992264},{"x":0.591304361820221,"y":0.14781297743320465},{"x":0.554347813129425,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.554347813129425,0.12217194586992264,0.591304361820221,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.12217194586992264},{"x":0.5478261113166809,"y":0.12217194586992264},{"x":0.5478261113166809,"y":0.14781297743320465},{"x":0.510869562625885,"y":0.14781297743320465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.510869562625885,0.12217194586992264,0.5478261113166809,0.14781297743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.897826075553894,"y":0.15233786404132843},{"x":0.908695638179779,"y":0.15233786404132843},{"x":0.908695638179779,"y":0.17797888815402985},{"x":0.897826075553894,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.897826075553894,0.15233786404132843,0.908695638179779,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.15233786404132843},{"x":0.8913043737411499,"y":0.15233786404132843},{"x":0.8913043737411499,"y":0.17797888815402985},{"x":0.8478260636329651,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.8478260636329651,0.15233786404132843,0.8913043737411499,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.15233786404132843},{"x":0.8304347991943359,"y":0.15233786404132843},{"x":0.8304347991943359,"y":0.17797888815402985},{"x":0.79347825050354,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.79347825050354,0.15233786404132843,0.8304347991943359,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.15233786404132843},{"x":0.791304349899292,"y":0.15233786404132843},{"x":0.791304349899292,"y":0.17797888815402985},{"x":0.780434787273407,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.780434787273407,0.15233786404132843,0.791304349899292,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.15233786404132843},{"x":0.780434787273407,"y":0.15233786404132843},{"x":0.780434787273407,"y":0.17797888815402985},{"x":0.760869562625885,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.760869562625885,0.15233786404132843,0.780434787273407,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.15233786404132843},{"x":0.7543478012084961,"y":0.15233786404132843},{"x":0.7543478012084961,"y":0.17797888815402985},{"x":0.719565212726593,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.719565212726593,0.15233786404132843,0.7543478012084961,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.15233786404132843},{"x":0.70652174949646,"y":0.15233786404132843},{"x":0.70652174949646,"y":0.17797888815402985},{"x":0.656521737575531,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.656521737575531,0.15233786404132843,0.70652174949646,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.15233786404132843},{"x":0.6413043737411499,"y":0.15233786404132843},{"x":0.6413043737411499,"y":0.17797888815402985},{"x":0.626086950302124,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.626086950302124,0.15233786404132843,0.6413043737411499,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.15233786404132843},{"x":0.6217391490936279,"y":0.15233786404132843},{"x":0.6217391490936279,"y":0.17797888815402985},{"x":0.5804347991943359,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.5804347991943359,0.15233786404132843,0.6217391490936279,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.15233786404132843},{"x":0.582608699798584,"y":0.15233786404132843},{"x":0.582608699798584,"y":0.17797888815402985},{"x":0.571739137172699,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.571739137172699,0.15233786404132843,0.582608699798584,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.15233786404132843},{"x":0.5695652365684509,"y":0.15233786404132843},{"x":0.5695652365684509,"y":0.17797888815402985},{"x":0.5347825884819031,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.5347825884819031,0.15233786404132843,0.5695652365684509,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.15233786404132843},{"x":0.5282608866691589,"y":0.15233786404132843},{"x":0.5282608866691589,"y":0.17797888815402985},{"x":0.4956521689891815,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4956521689891815,0.15233786404132843,0.5282608866691589,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.15233786404132843},{"x":0.48260870575904846,"y":0.15233786404132843},{"x":0.48260870575904846,"y":0.17797888815402985},{"x":0.44999998807907104,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.44999998807907104,0.15233786404132843,0.48260870575904846,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.15233786404132843},{"x":0.44130435585975647,"y":0.15233786404132843},{"x":0.44130435585975647,"y":0.17797888815402985},{"x":0.4326086938381195,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4326086938381195,0.15233786404132843,0.44130435585975647,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.15233786404132843},{"x":0.428260862827301,"y":0.15233786404132843},{"x":0.428260862827301,"y":0.17797888815402985},{"x":0.38260868191719055,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.38260868191719055,0.15233786404132843,0.428260862827301,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.15233786404132843},{"x":0.3695652186870575,"y":0.15233786404132843},{"x":0.3695652186870575,"y":0.17797888815402985},{"x":0.3391304314136505,"y":0.17797888815402985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.3391304314136505,0.15233786404132843,0.3695652186870575,0.17797888815402985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884782612323761,"y":0.18401207029819489},{"x":0.908695638179779,"y":0.18401207029819489},{"x":0.908695638179779,"y":0.20663650333881378},{"x":0.884782612323761,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.884782612323761,0.18401207029819489,0.908695638179779,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.18401207029819489},{"x":0.876086950302124,"y":0.18401207029819489},{"x":0.876086950302124,"y":0.20663650333881378},{"x":0.832608699798584,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.832608699798584,0.18401207029819489,0.876086950302124,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.18401207029819489},{"x":0.8304347991943359,"y":0.18401207029819489},{"x":0.8304347991943359,"y":0.20663650333881378},{"x":0.8065217137336731,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8065217137336731,0.18401207029819489,0.8304347991943359,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.18401207029819489},{"x":0.789130449295044,"y":0.18401207029819489},{"x":0.789130449295044,"y":0.20663650333881378},{"x":0.752173900604248,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.752173900604248,0.18401207029819489,0.789130449295044,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.18401207029819489},{"x":0.7456521987915039,"y":0.18401207029819489},{"x":0.7456521987915039,"y":0.20663650333881378},{"x":0.7130434513092041,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.7130434513092041,0.18401207029819489,0.7456521987915039,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.18401207029819489},{"x":0.6934782862663269,"y":0.18401207029819489},{"x":0.6934782862663269,"y":0.20663650333881378},{"x":0.6608695387840271,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6608695387840271,0.18401207029819489,0.6934782862663269,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.18401207029819489},{"x":0.6499999761581421,"y":0.18401207029819489},{"x":0.6499999761581421,"y":0.20663650333881378},{"x":0.5978260636329651,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.5978260636329651,0.18401207029819489,0.6499999761581421,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.18401207029819489},{"x":0.5869565010070801,"y":0.18401207029819489},{"x":0.5869565010070801,"y":0.20663650333881378},{"x":0.5478261113166809,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5478261113166809,0.18401207029819489,0.5869565010070801,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.18401207029819489},{"x":0.5282608866691589,"y":0.18401207029819489},{"x":0.5282608866691589,"y":0.20663650333881378},{"x":0.508695662021637,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.508695662021637,0.18401207029819489,0.5282608866691589,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.18401207029819489},{"x":0.502173900604248,"y":0.18401207029819489},{"x":0.502173900604248,"y":0.20663650333881378},{"x":0.489130437374115,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.489130437374115,0.18401207029819489,0.502173900604248,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.18401207029819489},{"x":0.480434775352478,"y":0.18401207029819489},{"x":0.480434775352478,"y":0.20663650333881378},{"x":0.4434782564640045,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.4434782564640045,0.18401207029819489,0.480434775352478,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37826088070869446,"y":0.18401207029819489},{"x":0.43043479323387146,"y":0.18401207029819489},{"x":0.43043479323387146,"y":0.20663650333881378},{"x":0.37826088070869446,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.37826088070869446,0.18401207029819489,0.43043479323387146,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.18401207029819489},{"x":0.354347825050354,"y":0.18401207029819489},{"x":0.354347825050354,"y":0.20663650333881378},{"x":0.34130436182022095,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34130436182022095,0.18401207029819489,0.354347825050354,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.18401207029819489},{"x":0.33695653080940247,"y":0.18401207029819489},{"x":0.33695653080940247,"y":0.20663650333881378},{"x":0.27826085686683655,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکلهای","boundary":[0.27826085686683655,0.18401207029819489,0.33695653080940247,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.18401207029819489},{"x":0.26739129424095154,"y":0.18401207029819489},{"x":0.26739129424095154,"y":0.20663650333881378},{"x":0.21739129722118378,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.21739129722118378,0.18401207029819489,0.26739129424095154,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.18401207029819489},{"x":0.1826086938381195,"y":0.18401207029819489},{"x":0.1826086938381195,"y":0.20663650333881378},{"x":0.17391304671764374,"y":0.20663650333881378}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.17391304671764374,0.18401207029819489,0.1826086938381195,0.20663650333881378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8999999761581421,"y":0.21266968548297882},{"x":0.908695638179779,"y":0.21266968548297882},{"x":0.908695638179779,"y":0.23529411852359772},{"x":0.8999999761581421,"y":0.23529411852359772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8999999761581421,0.21266968548297882,0.908695638179779,0.23529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.21266968548297882},{"x":0.8913043737411499,"y":0.21266968548297882},{"x":0.8913043737411499,"y":0.23529411852359772},{"x":0.843478262424469,"y":0.23529411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.843478262424469,0.21266968548297882,0.8913043737411499,0.23529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.21417798101902008},{"x":0.843478262424469,"y":0.21417798101902008},{"x":0.843478262424469,"y":0.23680241405963898},{"x":0.8195652365684509,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8195652365684509,0.21417798101902008,0.843478262424469,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.21417798101902008},{"x":0.800000011920929,"y":0.21417798101902008},{"x":0.800000011920929,"y":0.23680241405963898},{"x":0.7652173638343811,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.7652173638343811,0.21417798101902008,0.800000011920929,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.21417798101902008},{"x":0.752173900604248,"y":0.21417798101902008},{"x":0.752173900604248,"y":0.23680241405963898},{"x":0.730434775352478,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.730434775352478,0.21417798101902008,0.752173900604248,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.21417798101902008},{"x":0.7239130139350891,"y":0.21417798101902008},{"x":0.7239130139350891,"y":0.23680241405963898},{"x":0.676086962223053,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلبرگی","boundary":[0.676086962223053,0.21417798101902008,0.7239130139350891,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.21417798101902008},{"x":0.6717391014099121,"y":0.21417798101902008},{"x":0.6717391014099121,"y":0.23680241405963898},{"x":0.6630434989929199,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6630434989929199,0.21417798101902008,0.6717391014099121,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.21417798101902008},{"x":0.658695638179779,"y":0.21417798101902008},{"x":0.658695638179779,"y":0.23680241405963898},{"x":0.606521725654602,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.606521725654602,0.21417798101902008,0.658695638179779,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.21417798101902008},{"x":0.595652163028717,"y":0.21417798101902008},{"x":0.595652163028717,"y":0.23680241405963898},{"x":0.550000011920929,"y":0.23680241405963898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.550000011920929,0.21417798101902008,0.595652163028717,0.23680241405963898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.21417798101902008},{"x":0.5369565486907959,"y":0.21417798101902008},{"x":0.5369565486907959,"y":0.23831070959568024},{"x":0.5,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5,0.21417798101902008,0.5369565486907959,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.21568627655506134},{"x":0.480434775352478,"y":0.21568627655506134},{"x":0.480434775352478,"y":0.23831070959568024},{"x":0.4543478190898895,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.4543478190898895,0.21568627655506134,0.480434775352478,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.21568627655506134},{"x":0.44130435585975647,"y":0.21568627655506134},{"x":0.44130435585975647,"y":0.23831070959568024},{"x":0.43043479323387146,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.43043479323387146,0.21568627655506134,0.44130435585975647,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.21568627655506134},{"x":0.428260862827301,"y":0.21568627655506134},{"x":0.428260862827301,"y":0.23831070959568024},{"x":0.40434783697128296,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.40434783697128296,0.21568627655506134,0.428260862827301,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.21568627655506134},{"x":0.4021739065647125,"y":0.21568627655506134},{"x":0.4021739065647125,"y":0.23831070959568024},{"x":0.39347827434539795,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39347827434539795,0.21568627655506134,0.4021739065647125,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.21568627655506134},{"x":0.38260868191719055,"y":0.21568627655506134},{"x":0.38260868191719055,"y":0.23831070959568024},{"x":0.36086955666542053,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.36086955666542053,0.21568627655506134,0.38260868191719055,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.21568627655506134},{"x":0.34130436182022095,"y":0.21568627655506134},{"x":0.34130436182022095,"y":0.23831070959568024},{"x":0.30869564414024353,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.30869564414024353,0.21568627655506134,0.34130436182022095,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.21568627655506134},{"x":0.30869564414024353,"y":0.21568627655506134},{"x":0.30869564414024353,"y":0.23831070959568024},{"x":0.30000001192092896,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30000001192092896,0.21568627655506134,0.30869564414024353,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.2171945720911026},{"x":0.29347825050354004,"y":0.21568627655506134},{"x":0.29347825050354004,"y":0.23831070959568024},{"x":0.239130437374115,"y":0.23831070959568024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فنجانی","boundary":[0.239130437374115,0.2171945720911026,0.29347825050354004,0.23831070959568024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.2171945720911026},{"x":0.22608695924282074,"y":0.21568627655506134},{"x":0.22608695924282074,"y":0.23831070959568024},{"x":0.17826086282730103,"y":0.2398190051317215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.17826086282730103,0.2171945720911026,0.22608695924282074,0.23831070959568024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.09954751282930374},{"x":0.908695638179779,"y":0.09502262622117996},{"x":0.9108695387840271,"y":0.23529411852359772},{"x":0.17391304671764374,"y":0.24132730066776276}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1667391312122345,0.09254751282930374,0.9158695387840271,0.24229411852359772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.15987934172153473},{"x":0.18043477833271027,"y":0.15987934172153473},{"x":0.18043477833271027,"y":0.1719457060098648},{"x":0.17608696222305298,"y":0.1719457060098648}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.17608696222305298,0.15987934172153473,0.18043477833271027,0.1719457060098648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.15987934172153473},{"x":0.18043477833271027,"y":0.15987934172153473},{"x":0.18043477833271027,"y":0.1719457060098648},{"x":0.17608696222305298,"y":0.1719457060098648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17108696222305297,0.15287934172153472,0.18543477833271027,0.1789457060098648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.2473604828119278},{"x":0.19130434095859528,"y":0.2473604828119278},{"x":0.19130434095859528,"y":0.2609351575374603},{"x":0.17608696222305298,"y":0.2609351575374603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.17608696222305298,0.2473604828119278,0.19130434095859528,0.2609351575374603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.2473604828119278},{"x":0.26304349303245544,"y":0.2473604828119278},{"x":0.26304349303245544,"y":0.2609351575374603},{"x":0.197826087474823,"y":0.2609351575374603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.197826087474823,0.2473604828119278,0.26304349303245544,0.2609351575374603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.2473604828119278},{"x":0.26304349303245544,"y":0.2473604828119278},{"x":0.26304349303245544,"y":0.2609351575374603},{"x":0.17608696222305298,"y":0.2609351575374603}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17108696222305297,0.2403604828119278,0.26804349303245545,0.26793515753746033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.886956512928009,"y":0.27450981736183167},{"x":0.904347836971283,"y":0.27450981736183167},{"x":0.904347836971283,"y":0.29713425040245056},{"x":0.886956512928009,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"3-","boundary":[0.886956512928009,0.27450981736183167,0.904347836971283,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.27450981736183167},{"x":0.876086950302124,"y":0.27450981736183167},{"x":0.876086950302124,"y":0.29713425040245056},{"x":0.8500000238418579,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8500000238418579,0.27450981736183167,0.876086950302124,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.27450981736183167},{"x":0.843478262424469,"y":0.27450981736183167},{"x":0.843478262424469,"y":0.29713425040245056},{"x":0.832608699798584,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.832608699798584,0.27450981736183167,0.843478262424469,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.27450981736183167},{"x":0.823913037776947,"y":0.27450981736183167},{"x":0.823913037776947,"y":0.29713425040245056},{"x":0.804347813129425,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.804347813129425,0.27450981736183167,0.823913037776947,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.27450981736183167},{"x":0.7956521511077881,"y":0.27450981736183167},{"x":0.7956521511077881,"y":0.29713425040245056},{"x":0.782608687877655,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.782608687877655,0.27450981736183167,0.7956521511077881,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.27450981736183167},{"x":0.7739130258560181,"y":0.27450981736183167},{"x":0.7739130258560181,"y":0.29713425040245056},{"x":0.730434775352478,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.730434775352478,0.27450981736183167,0.7739130258560181,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.27450981736183167},{"x":0.7130434513092041,"y":0.27450981736183167},{"x":0.7130434513092041,"y":0.29713425040245056},{"x":0.6739130616188049,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.6739130616188049,0.27450981736183167,0.7130434513092041,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.27450981736183167},{"x":0.6695652008056641,"y":0.27450981736183167},{"x":0.6695652008056641,"y":0.29713425040245056},{"x":0.658695638179779,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658695638179779,0.27450981736183167,0.6695652008056641,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.27450981736183167},{"x":0.6499999761581421,"y":0.27450981736183167},{"x":0.6499999761581421,"y":0.29713425040245056},{"x":0.615217387676239,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.615217387676239,0.27450981736183167,0.6499999761581421,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.27450981736183167},{"x":0.6086956262588501,"y":0.27450981736183167},{"x":0.6086956262588501,"y":0.29713425040245056},{"x":0.5804347991943359,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.5804347991943359,0.27450981736183167,0.6086956262588501,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.27450981736183167},{"x":0.5652173757553101,"y":0.27450981736183167},{"x":0.5652173757553101,"y":0.29713425040245056},{"x":0.5260869860649109,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.5260869860649109,0.27450981736183167,0.5652173757553101,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.27450981736183167},{"x":0.5173913240432739,"y":0.27450981736183167},{"x":0.5173913240432739,"y":0.29713425040245056},{"x":0.5043478012084961,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5043478012084961,0.27450981736183167,0.5173913240432739,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.27450981736183167},{"x":0.4956521689891815,"y":0.27450981736183167},{"x":0.4956521689891815,"y":0.29713425040245056},{"x":0.44999998807907104,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.44999998807907104,0.27450981736183167,0.4956521689891815,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.27450981736183167},{"x":0.44999998807907104,"y":0.27450981736183167},{"x":0.44999998807907104,"y":0.29713425040245056},{"x":0.39347827434539795,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.39347827434539795,0.27450981736183167,0.44999998807907104,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.27450981736183167},{"x":0.38260868191719055,"y":0.27450981736183167},{"x":0.38260868191719055,"y":0.29713425040245056},{"x":0.3391304314136505,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.3391304314136505,0.27450981736183167,0.38260868191719055,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.27450981736183167},{"x":0.321739137172699,"y":0.27450981736183167},{"x":0.321739137172699,"y":0.29713425040245056},{"x":0.27391305565834045,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.27391305565834045,0.27450981736183167,0.321739137172699,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.27450981736183167},{"x":0.269565224647522,"y":0.27450981736183167},{"x":0.269565224647522,"y":0.29713425040245056},{"x":0.22608695924282074,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22608695924282074,0.27450981736183167,0.269565224647522,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.27450981736183167},{"x":0.22608695924282074,"y":0.27450981736183167},{"x":0.22608695924282074,"y":0.29713425040245056},{"x":0.21739129722118378,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21739129722118378,0.27450981736183167,0.22608695924282074,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.27450981736183167},{"x":0.2130434811115265,"y":0.27450981736183167},{"x":0.2130434811115265,"y":0.29713425040245056},{"x":0.17608696222305298,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.17608696222305298,0.27450981736183167,0.2130434811115265,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.30467572808265686},{"x":0.908695638179779,"y":0.30467572808265686},{"x":0.9108695387840271,"y":0.3257918655872345},{"x":0.8782608509063721,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.876086950302124,0.30467572808265686,0.9108695387840271,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.3061840236186981},{"x":0.8717391490936279,"y":0.30467572808265686},{"x":0.8717391490936279,"y":0.32730016112327576},{"x":0.8304347991943359,"y":0.32730016112327576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.8282608985900879,0.3061840236186981,0.8717391490936279,0.32730016112327576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.33484163880348206},{"x":0.9108695387840271,"y":0.33484163880348206},{"x":0.9108695387840271,"y":0.35746607184410095},{"x":0.863043487071991,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-گیاه","boundary":[0.863043487071991,0.33484163880348206,0.9108695387840271,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.33484163880348206},{"x":0.8586956262588501,"y":0.33484163880348206},{"x":0.8586956262588501,"y":0.35746607184410095},{"x":0.8478260636329651,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8478260636329651,0.33484163880348206,0.8586956262588501,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.33484163880348206},{"x":0.841304361820221,"y":0.33484163880348206},{"x":0.841304361820221,"y":0.35746607184410095},{"x":0.7956521511077881,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.7956521511077881,0.33484163880348206,0.841304361820221,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.33484163880348206},{"x":0.789130449295044,"y":0.33484163880348206},{"x":0.789130449295044,"y":0.35746607184410095},{"x":0.7760869860649109,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7760869860649109,0.33484163880348206,0.789130449295044,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.33484163880348206},{"x":0.769565224647522,"y":0.33484163880348206},{"x":0.769565224647522,"y":0.35746607184410095},{"x":0.7434782385826111,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیاز","boundary":[0.7434782385826111,0.33484163880348206,0.769565224647522,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.33484163880348206},{"x":0.7434782385826111,"y":0.33484163880348206},{"x":0.7434782385826111,"y":0.35746607184410095},{"x":0.7347826361656189,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7347826361656189,0.33484163880348206,0.7434782385826111,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913043260574341,"y":0.33484163880348206},{"x":0.7260869741439819,"y":0.33484163880348206},{"x":0.7260869741439819,"y":0.35746607184410095},{"x":0.6913043260574341,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6913043260574341,0.33484163880348206,0.7260869741439819,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.33484163880348206},{"x":0.6847826242446899,"y":0.33484163880348206},{"x":0.6847826242446899,"y":0.35746607184410095},{"x":0.667391300201416,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.667391300201416,0.33484163880348206,0.6847826242446899,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.33484163880348206},{"x":0.6608695387840271,"y":0.33484163880348206},{"x":0.6608695387840271,"y":0.35746607184410095},{"x":0.6173912882804871,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6173912882804871,0.33484163880348206,0.6608695387840271,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.33484163880348206},{"x":0.615217387676239,"y":0.33484163880348206},{"x":0.615217387676239,"y":0.35746607184410095},{"x":0.563043475151062,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.563043475151062,0.33484163880348206,0.615217387676239,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.33484163880348206},{"x":0.552173912525177,"y":0.33484163880348206},{"x":0.552173912525177,"y":0.35746607184410095},{"x":0.510869562625885,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.510869562625885,0.33484163880348206,0.552173912525177,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.33484163880348206},{"x":0.489130437374115,"y":0.33484163880348206},{"x":0.489130437374115,"y":0.35746607184410095},{"x":0.4434782564640045,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.4434782564640045,0.33484163880348206,0.489130437374115,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.33484163880348206},{"x":0.43478259444236755,"y":0.33484163880348206},{"x":0.43478259444236755,"y":0.35746607184410095},{"x":0.4021739065647125,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4021739065647125,0.33484163880348206,0.43478259444236755,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.33484163880348206},{"x":0.40434783697128296,"y":0.33484163880348206},{"x":0.40434783697128296,"y":0.35746607184410095},{"x":0.395652174949646,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.395652174949646,0.33484163880348206,0.40434783697128296,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.33484163880348206},{"x":0.39347827434539795,"y":0.33484163880348206},{"x":0.39347827434539795,"y":0.35746607184410095},{"x":0.35217392444610596,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واجد","boundary":[0.35217392444610596,0.33484163880348206,0.39347827434539795,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.33484163880348206},{"x":0.34565216302871704,"y":0.33484163880348206},{"x":0.34565216302871704,"y":0.35746607184410095},{"x":0.31086957454681396,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.31086957454681396,0.33484163880348206,0.34565216302871704,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.33484163880348206},{"x":0.3065217435359955,"y":0.33484163880348206},{"x":0.3065217435359955,"y":0.35746607184410095},{"x":0.26304349303245544,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.26304349303245544,0.33484163880348206,0.3065217435359955,0.35746607184410095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.33484163880348206},{"x":0.22826087474822998,"y":0.33484163880348206},{"x":0.22826087474822998,"y":0.35746607184410095},{"x":0.20000000298023224,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Iris","boundary":[0.20000000298023224,0.33484163880348206,0.22826087474822998,0.35746607184410095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.27450981736183167},{"x":0.9108695387840271,"y":0.27450981736183167},{"x":0.9108695387840271,"y":0.35746607184410095},{"x":0.17608696222305298,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.17108696222305297,0.26750981736183166,0.9158695387840271,0.36446607184410096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.33484163880348206},{"x":0.19347825646400452,"y":0.33484163880348206},{"x":0.19347825646400452,"y":0.35746607184410095},{"x":0.17391304671764374,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.17391304671764374,0.33484163880348206,0.19347825646400452,0.35746607184410095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.33484163880348206},{"x":0.19347825646400452,"y":0.33484163880348206},{"x":0.19347825646400452,"y":0.35746607184410095},{"x":0.17391304671764374,"y":0.35746607184410095}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.16891304671764373,0.32784163880348205,0.19847825646400452,0.36446607184410096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.3076923191547394},{"x":0.19130434095859528,"y":0.3076923191547394},{"x":0.19130434095859528,"y":0.322775274515152},{"x":0.17391304671764374,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.17391304671764374,0.3076923191547394,0.19130434095859528,0.322775274515152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.3076923191547394},{"x":0.31086957454681396,"y":0.3076923191547394},{"x":0.31086957454681396,"y":0.322775274515152},{"x":0.19565217196941376,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gynandriris","boundary":[0.19565217196941376,0.3076923191547394,0.31086957454681396,0.322775274515152]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tk","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.3076923191547394},{"x":0.31086957454681396,"y":0.3061840236186981},{"x":0.31086957454681396,"y":0.322775274515152},{"x":0.17391304671764374,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16891304671764373,0.3006923191547394,0.31586957454681397,0.329775274515152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18043477833271027,"y":0.39517346024513245},{"x":0.19565217196941376,"y":0.39517346024513245},{"x":0.19347825646400452,"y":0.41025641560554504},{"x":0.17826086282730103,"y":0.41025641560554504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.18043477833271027,0.39517346024513245,0.19347825646400452,0.41025641560554504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.39517346024513245},{"x":0.280434787273407,"y":0.3966817557811737},{"x":0.280434787273407,"y":0.4117647111415863},{"x":0.20434781908988953,"y":0.41025641560554504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.20434781908988953,0.39517346024513245,0.280434787273407,0.4117647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.3966817557811737},{"x":0.30869564414024353,"y":0.3966817557811737},{"x":0.30869564414024353,"y":0.4117647111415863},{"x":0.28913044929504395,"y":0.4117647111415863}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.291304349899292,0.3966817557811737,0.30869564414024353,0.4117647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18043477833271027,"y":0.39517346024513245},{"x":0.30869564414024353,"y":0.3966817557811737},{"x":0.30869564414024353,"y":0.4117647111415863},{"x":0.17826086282730103,"y":0.41025641560554504}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17543477833271026,0.38817346024513244,0.31369564414024353,0.4187647111415863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.4268476665019989},{"x":0.239130437374115,"y":0.4268476665019989},{"x":0.239130437374115,"y":0.44343891739845276},{"x":0.17608696222305298,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bowles","boundary":[0.17608696222305298,0.4268476665019989,0.239130437374115,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.4268476665019989},{"x":0.24565216898918152,"y":0.4268476665019989},{"x":0.24565216898918152,"y":0.44343891739845276},{"x":0.239130437374115,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.239130437374115,0.4268476665019989,0.24565216898918152,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.4268476665019989},{"x":0.27826085686683655,"y":0.4268476665019989},{"x":0.27826085686683655,"y":0.44343891739845276},{"x":0.25652173161506653,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.25652173161506653,0.4268476665019989,0.27826085686683655,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.4268476665019989},{"x":0.30869564414024353,"y":0.4268476665019989},{"x":0.30869564414024353,"y":0.44343891739845276},{"x":0.28913044929504395,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.28913044929504395,0.4268476665019989,0.30869564414024353,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31956520676612854,"y":0.4268476665019989},{"x":0.35652172565460205,"y":0.4268476665019989},{"x":0.35652172565460205,"y":0.44343891739845276},{"x":0.31956520676612854,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1924","boundary":[0.31956520676612854,0.4268476665019989,0.35652172565460205,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.4268476665019989},{"x":0.365217387676239,"y":0.4268476665019989},{"x":0.365217387676239,"y":0.44343891739845276},{"x":0.3586956560611725,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3586956560611725,0.4268476665019989,0.365217387676239,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.4268476665019989},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4268476665019989},{"x":0.42391303181648254,"y":0.44343891739845276},{"x":0.376086950302124,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hand","boundary":[0.376086950302124,0.4268476665019989,0.42391303181648254,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.4268476665019989},{"x":0.480434775352478,"y":0.4268476665019989},{"x":0.480434775352478,"y":0.44343891739845276},{"x":0.436956524848938,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"book","boundary":[0.436956524848938,0.4268476665019989,0.480434775352478,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.4268476665019989},{"x":0.5130434632301331,"y":0.4268476665019989},{"x":0.5130434632301331,"y":0.44343891739845276},{"x":0.49130433797836304,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.49130433797836304,0.4268476665019989,0.5130434632301331,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.4268476665019989},{"x":0.582608699798584,"y":0.4268476665019989},{"x":0.582608699798584,"y":0.44343891739845276},{"x":0.5239130258560181,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.5239130258560181,0.4268476665019989,0.582608699798584,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.4268476665019989},{"x":0.604347825050354,"y":0.4268476665019989},{"x":0.604347825050354,"y":0.44343891739845276},{"x":0.5978260636329651,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5978260636329651,0.4268476665019989,0.604347825050354,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.4268476665019989},{"x":0.708695650100708,"y":0.4268476665019989},{"x":0.708695650100708,"y":0.44343891739845276},{"x":0.623913049697876,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Colchicum","boundary":[0.623913049697876,0.4268476665019989,0.708695650100708,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.4268476665019989},{"x":0.7239130139350891,"y":0.4268476665019989},{"x":0.7239130139350891,"y":0.44343891739845276},{"x":0.717391312122345,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.717391312122345,0.4268476665019989,0.7239130139350891,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.4268476665019989},{"x":0.741304337978363,"y":0.4268476665019989},{"x":0.741304337978363,"y":0.44343891739845276},{"x":0.7347826361656189,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7347826361656189,0.4268476665019989,0.741304337978363,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.4268476665019989},{"x":0.8173912763595581,"y":0.4268476665019989},{"x":0.8173912763595581,"y":0.44343891739845276},{"x":0.7456521987915039,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathew","boundary":[0.7456521987915039,0.4268476665019989,0.8173912763595581,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.4268476665019989},{"x":0.832608699798584,"y":0.4268476665019989},{"x":0.832608699798584,"y":0.44343891739845276},{"x":0.823913037776947,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.823913037776947,0.4268476665019989,0.832608699798584,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.4268476665019989},{"x":0.8478260636329651,"y":0.4268476665019989},{"x":0.8478260636329651,"y":0.44343891739845276},{"x":0.841304361820221,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B","boundary":[0.841304361820221,0.4268476665019989,0.8478260636329651,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.4268476665019989},{"x":0.8608695864677429,"y":0.4268476665019989},{"x":0.8608695864677429,"y":0.44343891739845276},{"x":0.854347825050354,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.854347825050354,0.4268476665019989,0.8608695864677429,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.4268476665019989},{"x":0.9021739363670349,"y":0.4268476665019989},{"x":0.9021739363670349,"y":0.44343891739845276},{"x":0.863043487071991,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1982","boundary":[0.863043487071991,0.4268476665019989,0.9021739363670349,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.904347836971283,"y":0.4268476665019989},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4268476665019989},{"x":0.9108695387840271,"y":0.44343891739845276},{"x":0.904347836971283,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.904347836971283,0.4268476665019989,0.9108695387840271,0.44343891739845276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.4268476665019989},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4268476665019989},{"x":0.9108695387840271,"y":0.44343891739845276},{"x":0.17608696222305298,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17108696222305297,0.4198476665019989,0.9158695387840271,0.45043891739845277],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.4570135772228241},{"x":0.20217391848564148,"y":0.4570135772228241},{"x":0.20217391848564148,"y":0.4766214191913605},{"x":0.17608696222305298,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.17608696222305298,0.4570135772228241,0.20217391848564148,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.4570135772228241},{"x":0.2760869562625885,"y":0.4570135772228241},{"x":0.2760869562625885,"y":0.4766214191913605},{"x":0.21521739661693573,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.21521739661693573,0.4570135772228241,0.2760869562625885,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.4570135772228241},{"x":0.3586956560611725,"y":0.4570135772228241},{"x":0.3586956560611725,"y":0.4766214191913605},{"x":0.28478261828422546,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Mathew","boundary":[0.28478261828422546,0.4570135772228241,0.3586956560611725,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.4570135772228241},{"x":0.37173911929130554,"y":0.4570135772228241},{"x":0.37173911929130554,"y":0.4766214191913605},{"x":0.365217387676239,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.365217387676239,0.4570135772228241,0.37173911929130554,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.4570135772228241},{"x":0.38913044333457947,"y":0.4570135772228241},{"x":0.38913044333457947,"y":0.4766214191913605},{"x":0.38260868191719055,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B","boundary":[0.38260868191719055,0.4570135772228241,0.38913044333457947,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.4570135772228241},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4570135772228241},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4766214191913605},{"x":0.39347827434539795,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.39347827434539795,0.4570135772228241,0.4000000059604645,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.4570135772228241},{"x":0.447826087474823,"y":0.4570135772228241},{"x":0.447826087474823,"y":0.4766214191913605},{"x":0.41304346919059753,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1984","boundary":[0.41304346919059753,0.4570135772228241,0.447826087474823,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.4570135772228241},{"x":0.458695650100708,"y":0.4570135772228241},{"x":0.458695650100708,"y":0.4766214191913605},{"x":0.4521739184856415,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4521739184856415,0.4570135772228241,0.458695650100708,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.4570135772228241},{"x":0.5282608866691589,"y":0.4570135772228241},{"x":0.5282608866691589,"y":0.4766214191913605},{"x":0.46739131212234497,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.46739131212234497,0.4570135772228241,0.5282608866691589,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.4570135772228241},{"x":0.5478261113166809,"y":0.4570135772228241},{"x":0.5478261113166809,"y":0.4766214191913605},{"x":0.539130449295044,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.539130449295044,0.4570135772228241,0.5478261113166809,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.4570135772228241},{"x":0.613043487071991,"y":0.4570135772228241},{"x":0.613043487071991,"y":0.4766214191913605},{"x":0.563043475151062,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.563043475151062,0.4570135772228241,0.613043487071991,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.4570135772228241},{"x":0.6195651888847351,"y":0.4570135772228241},{"x":0.6195651888847351,"y":0.4766214191913605},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6108695864677429,0.4570135772228241,0.6195651888847351,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.4570135772228241},{"x":0.647826075553894,"y":0.4570135772228241},{"x":0.647826075553894,"y":0.4766214191913605},{"x":0.626086950302124,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.626086950302124,0.4570135772228241,0.647826075553894,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.4570135772228241},{"x":0.678260862827301,"y":0.4570135772228241},{"x":0.678260862827301,"y":0.4766214191913605},{"x":0.654347836971283,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.654347836971283,0.4570135772228241,0.678260862827301,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.4570135772228241},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4570135772228241},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4766214191913605},{"x":0.6847826242446899,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6847826242446899,0.4570135772228241,0.6934782862663269,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.4570135772228241},{"x":0.708695650100708,"y":0.4570135772228241},{"x":0.708695650100708,"y":0.4766214191913605},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.6934782862663269,0.4570135772228241,0.708695650100708,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.4570135772228241},{"x":0.717391312122345,"y":0.4570135772228241},{"x":0.717391312122345,"y":0.4766214191913605},{"x":0.710869550704956,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.710869550704956,0.4570135772228241,0.717391312122345,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.4570135772228241},{"x":0.7260869741439819,"y":0.4570135772228241},{"x":0.7260869741439819,"y":0.4766214191913605},{"x":0.719565212726593,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.719565212726593,0.4570135772228241,0.7260869741439819,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.4570135772228241},{"x":0.780434787273407,"y":0.4570135772228241},{"x":0.780434787273407,"y":0.4766214191913605},{"x":0.7347826361656189,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.7347826361656189,0.4570135772228241,0.780434787273407,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.4570135772228241},{"x":0.813043475151062,"y":0.4570135772228241},{"x":0.813043475151062,"y":0.4766214191913605},{"x":0.79347825050354,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.79347825050354,0.4570135772228241,0.813043475151062,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.4570135772228241},{"x":0.8826087117195129,"y":0.4570135772228241},{"x":0.8826087117195129,"y":0.4766214191913605},{"x":0.821739137172699,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.821739137172699,0.4570135772228241,0.8826087117195129,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.895652174949646,"y":0.4570135772228241},{"x":0.9021739363670349,"y":0.4570135772228241},{"x":0.9021739363670349,"y":0.4766214191913605},{"x":0.895652174949646,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.895652174949646,0.4570135772228241,0.9021739363670349,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.904347836971283,"y":0.4570135772228241},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4570135772228241},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4766214191913605},{"x":0.904347836971283,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.904347836971283,0.4570135772228241,0.9108695387840271,0.4766214191913605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.4570135772228241},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4570135772228241},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4766214191913605},{"x":0.17608696222305298,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17108696222305297,0.4500135772228241,0.9158695387840271,0.4836214191913605],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.48868778347969055},{"x":0.2130434811115265,"y":0.48868778347969055},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5022624731063843},{"x":0.17391304671764374,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"413.","boundary":[0.17391304671764374,0.48868778347969055,0.2130434811115265,0.5022624731063843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.48868778347969055},{"x":0.25,"y":0.48868778347969055},{"x":0.25,"y":0.5022624731063843},{"x":0.22173912823200226,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"438","boundary":[0.22173912823200226,0.48868778347969055,0.25,0.5022624731063843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2543478310108185,"y":0.48868778347969055},{"x":0.260869562625885,"y":0.48868778347969055},{"x":0.260869562625885,"y":0.5022624731063843},{"x":0.2543478310108185,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2543478310108185,0.48868778347969055,0.260869562625885,0.5022624731063843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.48868778347969055},{"x":0.260869562625885,"y":0.48868778347969055},{"x":0.260869562625885,"y":0.5022624731063843},{"x":0.17391304671764374,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16891304671764373,0.48168778347969055,0.265869562625885,0.5092624731063843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.5158371329307556},{"x":0.915217399597168,"y":0.5173454284667969},{"x":0.9130434989929199,"y":0.5369532704353333},{"x":0.8500000238418579,"y":0.5369532704353333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زعفران","boundary":[0.8500000238418579,0.5158371329307556,0.9130434989929199,0.5369532704353333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.5158371329307556},{"x":0.915217399597168,"y":0.5173454284667969},{"x":0.9130434989929199,"y":0.5369532704353333},{"x":0.8500000238418579,"y":0.5369532704353333}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8450000238418579,0.5088371329307556,0.9180434989929199,0.5439532704353333],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.5460030436515808},{"x":0.876086950302124,"y":0.5460030436515808},{"x":0.876086950302124,"y":0.5671191811561584},{"x":0.821739137172699,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.821739137172699,0.5460030436515808,0.876086950302124,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.5460030436515808},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5460030436515808},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5671191811561584},{"x":0.782608687877655,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.782608687877655,0.5460030436515808,0.8086956739425659,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5460030436515808},{"x":0.77173912525177,"y":0.5460030436515808},{"x":0.77173912525177,"y":0.5671191811561584},{"x":0.739130437374115,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.739130437374115,0.5460030436515808,0.77173912525177,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913043260574341,"y":0.5460030436515808},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5460030436515808},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5671191811561584},{"x":0.6913043260574341,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6913043260574341,0.5460030436515808,0.7326086759567261,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.5460030436515808},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5460030436515808},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5671191811561584},{"x":0.647826075553894,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.647826075553894,0.5460030436515808,0.6847826242446899,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.5460030436515808},{"x":0.647826075553894,"y":0.5460030436515808},{"x":0.647826075553894,"y":0.5671191811561584},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6391304135322571,0.5460030436515808,0.647826075553894,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.5460030436515808},{"x":0.634782612323761,"y":0.5460030436515808},{"x":0.634782612323761,"y":0.5671191811561584},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.6173912882804871,0.5460030436515808,0.634782612323761,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.5460030436515808},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5460030436515808},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5671191811561584},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5978260636329651,0.5460030436515808,0.6086956262588501,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.5460030436515808},{"x":0.591304361820221,"y":0.5460030436515808},{"x":0.591304361820221,"y":0.5671191811561584},{"x":0.5478261113166809,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5478261113166809,0.5460030436515808,0.591304361820221,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.5460030436515808},{"x":0.532608687877655,"y":0.5460030436515808},{"x":0.532608687877655,"y":0.5671191811561584},{"x":0.489130437374115,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.489130437374115,0.5460030436515808,0.532608687877655,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.5460030436515808},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5460030436515808},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5671191811561584},{"x":0.47826087474823,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47826087474823,0.5460030436515808,0.48695650696754456,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.5460030436515808},{"x":0.47173914313316345,"y":0.5460030436515808},{"x":0.47173914313316345,"y":0.5671191811561584},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.42391303181648254,0.5460030436515808,0.47173914313316345,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.5460030436515808},{"x":0.41521739959716797,"y":0.5460030436515808},{"x":0.41521739959716797,"y":0.5671191811561584},{"x":0.406521737575531,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.406521737575531,0.5460030436515808,0.41521739959716797,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.5460030436515808},{"x":0.39782607555389404,"y":0.5460030436515808},{"x":0.39782607555389404,"y":0.5671191811561584},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38695651292800903,0.5460030436515808,0.39782607555389404,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33695653080940247,"y":0.5460030436515808},{"x":0.373913049697876,"y":0.5460030436515808},{"x":0.373913049697876,"y":0.5671191811561584},{"x":0.33695653080940247,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.33695653080940247,0.5460030436515808,0.373913049697876,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.5460030436515808},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5460030436515808},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5671191811561584},{"x":0.321739137172699,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.321739137172699,0.5460030436515808,0.33043476939201355,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.5460030436515808},{"x":0.313043475151062,"y":0.5460030436515808},{"x":0.313043475151062,"y":0.5671191811561584},{"x":0.26739129424095154,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.26739129424095154,0.5460030436515808,0.313043475151062,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.5460030436515808},{"x":0.2543478310108185,"y":0.5460030436515808},{"x":0.2543478310108185,"y":0.5671191811561584},{"x":0.21521739661693573,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلسی","boundary":[0.21521739661693573,0.5460030436515808,0.2543478310108185,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19347825646400452,"y":0.5460030436515808},{"x":0.20434781908988953,"y":0.5460030436515808},{"x":0.20434781908988953,"y":0.5671191811561584},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.19347825646400452,0.5460030436515808,0.20434781908988953,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.5460030436515808},{"x":0.18478260934352875,"y":0.5460030436515808},{"x":0.18478260934352875,"y":0.5671191811561584},{"x":0.17608696222305298,"y":0.5671191811561584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.17608696222305298,0.5460030436515808,0.18478260934352875,0.5671191811561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.576168954372406},{"x":0.906521737575531,"y":0.576168954372406},{"x":0.906521737575531,"y":0.5972850918769836},{"x":0.876086950302124,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.876086950302124,0.576168954372406,0.906521737575531,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.576168954372406},{"x":0.8782608509063721,"y":0.576168954372406},{"x":0.8782608509063721,"y":0.5972850918769836},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8695651888847351,0.576168954372406,0.8782608509063721,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.576168954372406},{"x":0.863043487071991,"y":0.576168954372406},{"x":0.863043487071991,"y":0.5972850918769836},{"x":0.8173912763595581,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.8173912763595581,0.576168954372406,0.863043487071991,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.576168954372406},{"x":0.8086956739425659,"y":0.576168954372406},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5972850918769836},{"x":0.800000011920929,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.800000011920929,0.576168954372406,0.8086956739425659,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.576168954372406},{"x":0.7978261113166809,"y":0.576168954372406},{"x":0.7978261113166809,"y":0.5972850918769836},{"x":0.760869562625885,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.760869562625885,0.576168954372406,0.7978261113166809,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.576168954372406},{"x":0.7543478012084961,"y":0.576168954372406},{"x":0.7543478012084961,"y":0.5972850918769836},{"x":0.7456521987915039,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7456521987915039,0.576168954372406,0.7543478012084961,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913043260574341,"y":0.576168954372406},{"x":0.7434782385826111,"y":0.576168954372406},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5972850918769836},{"x":0.6913043260574341,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محافظ","boundary":[0.6913043260574341,0.576168954372406,0.7434782385826111,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.576168954372406},{"x":0.6826087236404419,"y":0.576168954372406},{"x":0.6826087236404419,"y":0.5972850918769836},{"x":0.6608695387840271,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.6608695387840271,0.576168954372406,0.6826087236404419,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.576168954372406},{"x":0.6630434989929199,"y":0.576168954372406},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5972850918769836},{"x":0.654347836971283,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.654347836971283,0.576168954372406,0.6630434989929199,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.576168954372406},{"x":0.6521739363670349,"y":0.576168954372406},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5972850918769836},{"x":0.604347825050354,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.604347825050354,0.576168954372406,0.6521739363670349,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.576168954372406},{"x":0.591304361820221,"y":0.576168954372406},{"x":0.591304361820221,"y":0.5972850918769836},{"x":0.563043475151062,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.563043475151062,0.576168954372406,0.591304361820221,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.576168954372406},{"x":0.554347813129425,"y":0.576168954372406},{"x":0.554347813129425,"y":0.5972850918769836},{"x":0.5,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5,0.576168954372406,0.554347813129425,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.576168954372406},{"x":0.48695650696754456,"y":0.576168954372406},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5972850918769836},{"x":0.4739130437374115,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4739130437374115,0.576168954372406,0.48695650696754456,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.576168954372406},{"x":0.46739131212234497,"y":0.576168954372406},{"x":0.46739131212234497,"y":0.5972850918769836},{"x":0.44565218687057495,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.44565218687057495,0.576168954372406,0.46739131212234497,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37826088070869446,"y":0.576168954372406},{"x":0.436956524848938,"y":0.576168954372406},{"x":0.436956524848938,"y":0.5972850918769836},{"x":0.37826088070869446,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.37826088070869446,0.576168954372406,0.436956524848938,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.576168954372406},{"x":0.37173911929130554,"y":0.576168954372406},{"x":0.37173911929130554,"y":0.5972850918769836},{"x":0.36086955666542053,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36086955666542053,0.576168954372406,0.37173911929130554,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.576168954372406},{"x":0.35217392444610596,"y":0.576168954372406},{"x":0.35217392444610596,"y":0.5972850918769836},{"x":0.323913037776947,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.323913037776947,0.576168954372406,0.35217392444610596,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173913061618805,"y":0.576168954372406},{"x":0.32608696818351746,"y":0.576168954372406},{"x":0.32608696818351746,"y":0.5972850918769836},{"x":0.3173913061618805,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3173913061618805,0.576168954372406,0.32608696818351746,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.576168954372406},{"x":0.31086957454681396,"y":0.576168954372406},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5972850918769836},{"x":0.269565224647522,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.269565224647522,0.576168954372406,0.31086957454681396,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2543478310108185,"y":0.576168954372406},{"x":0.27173912525177,"y":0.576168954372406},{"x":0.27173912525177,"y":0.5972850918769836},{"x":0.2543478310108185,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2543478310108185,0.576168954372406,0.27173912525177,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.576168954372406},{"x":0.25,"y":0.576168954372406},{"x":0.25,"y":0.5972850918769836},{"x":0.24130435287952423,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24130435287952423,0.576168954372406,0.25,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.576168954372406},{"x":0.23695652186870575,"y":0.576168954372406},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5972850918769836},{"x":0.197826087474823,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.197826087474823,0.576168954372406,0.23695652186870575,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.576168954372406},{"x":0.186956524848938,"y":0.576168954372406},{"x":0.186956524848938,"y":0.5972850918769836},{"x":0.17608696222305298,"y":0.5972850918769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.17608696222305298,0.576168954372406,0.186956524848938,0.5972850918769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.6063348650932312},{"x":0.9108695387840271,"y":0.6063348650932312},{"x":0.9108695387840271,"y":0.6304675936698914},{"x":0.856521725654602,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناودانی","boundary":[0.856521725654602,0.6063348650932312,0.9108695387840271,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.6063348650932312},{"x":0.852173924446106,"y":0.6063348650932312},{"x":0.852173924446106,"y":0.6304675936698914},{"x":0.841304361820221,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.841304361820221,0.6063348650932312,0.852173924446106,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.6063348650932312},{"x":0.841304361820221,"y":0.6063348650932312},{"x":0.841304361820221,"y":0.6304675936698914},{"x":0.821739137172699,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.821739137172699,0.6063348650932312,0.841304361820221,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.6063348650932312},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6063348650932312},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6304675936698914},{"x":0.7739130258560181,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7739130258560181,0.6063348650932312,0.8152173757553101,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.6063348650932312},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6063348650932312},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6304675936698914},{"x":0.717391312122345,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.717391312122345,0.6063348650932312,0.7630434632301331,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.6063348650932312},{"x":0.70652174949646,"y":0.6063348650932312},{"x":0.70652174949646,"y":0.6304675936698914},{"x":0.6934782862663269,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6934782862663269,0.6063348650932312,0.70652174949646,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.6063348650932312},{"x":0.686956524848938,"y":0.6063348650932312},{"x":0.686956524848938,"y":0.6304675936698914},{"x":0.667391300201416,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.667391300201416,0.6063348650932312,0.686956524848938,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.6063348650932312},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6063348650932312},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6304675936698914},{"x":0.6217391490936279,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.6217391490936279,0.6063348650932312,0.6521739363670349,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.6063348650932312},{"x":0.615217387676239,"y":0.6063348650932312},{"x":0.615217387676239,"y":0.6304675936698914},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5695652365684509,0.6063348650932312,0.615217387676239,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173913240432739,"y":0.6063348650932312},{"x":0.552173912525177,"y":0.6063348650932312},{"x":0.552173912525177,"y":0.6304675936698914},{"x":0.5173913240432739,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5173913240432739,0.6063348650932312,0.552173912525177,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.6063348650932312},{"x":0.5152173638343811,"y":0.6063348650932312},{"x":0.5152173638343811,"y":0.6304675936698914},{"x":0.5043478012084961,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5043478012084961,0.6063348650932312,0.5152173638343811,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.6063348650932312},{"x":0.502173900604248,"y":0.6063348650932312},{"x":0.502173900604248,"y":0.6304675936698914},{"x":0.48260870575904846,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48260870575904846,0.6063348650932312,0.502173900604248,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.6063348650932312},{"x":0.47608694434165955,"y":0.6063348650932312},{"x":0.47608694434165955,"y":0.6304675936698914},{"x":0.436956524848938,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.436956524848938,0.6063348650932312,0.47608694434165955,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.6063348650932312},{"x":0.426086962223053,"y":0.6063348650932312},{"x":0.426086962223053,"y":0.6304675936698914},{"x":0.38260868191719055,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.38260868191719055,0.6063348650932312,0.426086962223053,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.6063348650932312},{"x":0.376086950302124,"y":0.6063348650932312},{"x":0.376086950302124,"y":0.6304675936698914},{"x":0.36086955666542053,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36086955666542053,0.6063348650932312,0.376086950302124,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.6063348650932312},{"x":0.35217392444610596,"y":0.6063348650932312},{"x":0.35217392444610596,"y":0.6304675936698914},{"x":0.32608696818351746,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.32608696818351746,0.6063348650932312,0.35217392444610596,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.6063348650932312},{"x":0.313043475151062,"y":0.6063348650932312},{"x":0.313043475151062,"y":0.6304675936698914},{"x":0.2760869562625885,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.2760869562625885,0.6063348650932312,0.313043475151062,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6063348650932312},{"x":0.260869562625885,"y":0.6063348650932312},{"x":0.260869562625885,"y":0.6304675936698914},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.20000000298023224,0.6063348650932312,0.260869562625885,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.6063348650932312},{"x":0.19347825646400452,"y":0.6063348650932312},{"x":0.19347825646400452,"y":0.6304675936698914},{"x":0.17391304671764374,"y":0.6304675936698914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17391304671764374,0.6063348650932312,0.19347825646400452,0.6304675936698914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.6349924802780151},{"x":0.904347836971283,"y":0.6349924802780151},{"x":0.904347836971283,"y":0.657616913318634},{"x":0.8608695864677429,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرفین","boundary":[0.8608695864677429,0.6349924802780151,0.904347836971283,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.6349924802780151},{"x":0.852173924446106,"y":0.6349924802780151},{"x":0.852173924446106,"y":0.657616913318634},{"x":0.8282608985900879,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8282608985900879,0.6349924802780151,0.852173924446106,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.6349924802780151},{"x":0.8173912763595581,"y":0.6349924802780151},{"x":0.8173912763595581,"y":0.657616913318634},{"x":0.7869565486907959,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.7869565486907959,0.6349924802780151,0.8173912763595581,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.6349924802780151},{"x":0.780434787273407,"y":0.6349924802780151},{"x":0.780434787273407,"y":0.657616913318634},{"x":0.7434782385826111,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناوی","boundary":[0.7434782385826111,0.6349924802780151,0.780434787273407,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.6349924802780151},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6349924802780151},{"x":0.7347826361656189,"y":0.657616913318634},{"x":0.695652186870575,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.695652186870575,0.6349924802780151,0.7347826361656189,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.6349924802780151},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6349924802780151},{"x":0.6826087236404419,"y":0.657616913318634},{"x":0.656521737575531,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.656521737575531,0.6349924802780151,0.6826087236404419,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.6349924802780151},{"x":0.645652174949646,"y":0.6349924802780151},{"x":0.645652174949646,"y":0.657616913318634},{"x":0.6326087117195129,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6326087117195129,0.6349924802780151,0.645652174949646,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891304612159729,"y":0.6349924802780151},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6349924802780151},{"x":0.6304348111152649,"y":0.657616913318634},{"x":0.5891304612159729,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.5891304612159729,0.6349924802780151,0.6304348111152649,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.6349924802780151},{"x":0.5804347991943359,"y":0.6349924802780151},{"x":0.5804347991943359,"y":0.657616913318634},{"x":0.571739137172699,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.571739137172699,0.6349924802780151,0.5804347991943359,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.6349924802780151},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6349924802780151},{"x":0.5695652365684509,"y":0.657616913318634},{"x":0.539130449295044,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.539130449295044,0.6349924802780151,0.5695652365684509,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.6349924802780151},{"x":0.530434787273407,"y":0.6349924802780151},{"x":0.530434787273407,"y":0.657616913318634},{"x":0.4956521689891815,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بهاره","boundary":[0.4956521689891815,0.6349924802780151,0.530434787273407,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47608694434165955,"y":0.6349924802780151},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6349924802780151},{"x":0.48695650696754456,"y":0.657616913318634},{"x":0.47608694434165955,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.47608694434165955,0.6349924802780151,0.48695650696754456,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.6349924802780151},{"x":0.46739131212234497,"y":0.6349924802780151},{"x":0.46739131212234497,"y":0.657616913318634},{"x":0.42391303181648254,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاییزه","boundary":[0.42391303181648254,0.6349924802780151,0.46739131212234497,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.6349924802780151},{"x":0.426086962223053,"y":0.6349924802780151},{"x":0.426086962223053,"y":0.657616913318634},{"x":0.417391300201416,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.417391300201416,0.6349924802780151,0.426086962223053,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.6349924802780151},{"x":0.41304346919059753,"y":0.6349924802780151},{"x":0.41304346919059753,"y":0.657616913318634},{"x":0.3913043439388275,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3913043439388275,0.6349924802780151,0.41304346919059753,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.6349924802780151},{"x":0.373913049697876,"y":0.6349924802780151},{"x":0.373913049697876,"y":0.657616913318634},{"x":0.36086955666542053,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36086955666542053,0.6349924802780151,0.373913049697876,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.6349924802780151},{"x":0.3499999940395355,"y":0.6349924802780151},{"x":0.3499999940395355,"y":0.657616913318634},{"x":0.32608696818351746,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.32608696818351746,0.6349924802780151,0.3499999940395355,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.6349924802780151},{"x":0.31521740555763245,"y":0.6349924802780151},{"x":0.31521740555763245,"y":0.657616913318634},{"x":0.2869565188884735,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.2869565188884735,0.6349924802780151,0.31521740555763245,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.6349924802780151},{"x":0.28478261828422546,"y":0.6349924802780151},{"x":0.28478261828422546,"y":0.657616913318634},{"x":0.2760869562625885,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2760869562625885,0.6349924802780151,0.28478261828422546,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.6349924802780151},{"x":0.27173912525177,"y":0.6349924802780151},{"x":0.27173912525177,"y":0.657616913318634},{"x":0.22826087474822998,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.22826087474822998,0.6349924802780151,0.27173912525177,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.6349924802780151},{"x":0.21521739661693573,"y":0.6349924802780151},{"x":0.21521739661693573,"y":0.657616913318634},{"x":0.17608696222305298,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.17608696222305298,0.6349924802780151,0.21521739661693573,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.6666666865348816},{"x":0.9021739363670349,"y":0.6651583909988403},{"x":0.904347836971283,"y":0.686274528503418},{"x":0.8695651888847351,"y":0.686274528503418}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.8695651888847351,0.6666666865348816,0.904347836971283,0.686274528503418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8673912882804871,"y":0.686274528503418},{"x":0.8586956262588501,"y":0.686274528503418}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8586956262588501,0.6666666865348816,0.8673912882804871,0.686274528503418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8608695864677429,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8608695864677429,"y":0.686274528503418},{"x":0.7956521511077881,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.7956521511077881,0.6666666865348816,0.8608695864677429,0.686274528503418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7869565486907959,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7869565486907959,"y":0.6877828240394592},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7760869860649109,0.6636500954627991,0.7869565486907959,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6877828240394592},{"x":0.739130437374115,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.739130437374115,0.6636500954627991,0.7760869860649109,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7260869741439819,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7260869741439819,"y":0.6877828240394592},{"x":0.695652186870575,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایک","boundary":[0.695652186870575,0.6636500954627991,0.7260869741439819,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.6636500954627991},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6636500954627991},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6877828240394592},{"x":0.656521737575531,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.656521737575531,0.6636500954627991,0.6826087236404419,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6636500954627991},{"x":0.643478274345398,"y":0.6636500954627991},{"x":0.643478274345398,"y":0.6877828240394592},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غلافی","boundary":[0.6000000238418579,0.6636500954627991,0.643478274345398,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.6636500954627991},{"x":0.5869565010070801,"y":0.6636500954627991},{"x":0.5869565010070801,"y":0.6877828240394592},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5782608985900879,0.6636500954627991,0.5869565010070801,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52173912525177,"y":0.6636500954627991},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6636500954627991},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6877828240394592},{"x":0.52173912525177,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.52173912525177,0.6636500954627991,0.5695652365684509,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.6636500954627991},{"x":0.510869562625885,"y":0.6636500954627991},{"x":0.510869562625885,"y":0.6877828240394592},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.4521739184856415,0.6636500954627991,0.510869562625885,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41521739959716797,"y":0.6636500954627991},{"x":0.447826087474823,"y":0.6636500954627991},{"x":0.447826087474823,"y":0.6877828240394592},{"x":0.41521739959716797,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.41521739959716797,0.6636500954627991,0.447826087474823,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.6636500954627991},{"x":0.417391300201416,"y":0.6636500954627991},{"x":0.417391300201416,"y":0.6877828240394592},{"x":0.406521737575531,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.406521737575531,0.6636500954627991,0.417391300201416,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.6636500954627991},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6636500954627991},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6877828240394592},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.3695652186870575,0.6636500954627991,0.40434783697128296,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.6636500954627991},{"x":0.36739131808280945,"y":0.6636500954627991},{"x":0.36739131808280945,"y":0.6877828240394592},{"x":0.31521740555763245,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.31521740555763245,0.6636500954627991,0.36739131808280945,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.302173912525177,"y":0.6636500954627991},{"x":0.31086957454681396,"y":0.6636500954627991},{"x":0.31086957454681396,"y":0.6877828240394592},{"x":0.302173912525177,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.302173912525177,0.6636500954627991,0.31086957454681396,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.6636500954627991},{"x":0.2956521809101105,"y":0.6636500954627991},{"x":0.2956521809101105,"y":0.6877828240394592},{"x":0.260869562625885,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برگک","boundary":[0.260869562625885,0.6636500954627991,0.2956521809101105,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2239130437374115,"y":0.6636500954627991},{"x":0.24130435287952423,"y":0.6636500954627991},{"x":0.24130435287952423,"y":0.6877828240394592},{"x":0.2239130437374115,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.2239130437374115,0.6636500954627991,0.24130435287952423,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.6636500954627991},{"x":0.21521739661693573,"y":0.6636500954627991},{"x":0.21521739661693573,"y":0.6877828240394592},{"x":0.1717391312122345,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.1717391312122345,0.6636500954627991,0.21521739661693573,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.897826075553894,"y":0.6938160061836243},{"x":0.9108695387840271,"y":0.6938160061836243},{"x":0.9108695387840271,"y":0.7194570302963257},{"x":0.897826075553894,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.897826075553894,0.6938160061836243,0.9108695387840271,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.6938160061836243},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6938160061836243},{"x":0.8913043737411499,"y":0.7194570302963257},{"x":0.8304347991943359,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچکتر","boundary":[0.8304347991943359,0.6938160061836243,0.8913043737411499,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.6938160061836243},{"x":0.823913037776947,"y":0.6938160061836243},{"x":0.823913037776947,"y":0.7194570302963257},{"x":0.810869574546814,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.810869574546814,0.6938160061836243,0.823913037776947,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.6938160061836243},{"x":0.8065217137336731,"y":0.6938160061836243},{"x":0.8065217137336731,"y":0.7194570302963257},{"x":0.77173912525177,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.77173912525177,0.6938160061836243,0.8065217137336731,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.6938160061836243},{"x":0.7673913240432739,"y":0.6938160061836243},{"x":0.7673913240432739,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7565217614173889,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7565217614173889,0.6938160061836243,0.7673913240432739,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.6938160061836243},{"x":0.752173900604248,"y":0.6938160061836243},{"x":0.752173900604248,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7369565367698669,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7369565367698669,0.6938160061836243,0.752173900604248,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.6938160061836243},{"x":0.730434775352478,"y":0.6938160061836243},{"x":0.730434775352478,"y":0.7194570302963257},{"x":0.697826087474823,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.697826087474823,0.6938160061836243,0.730434775352478,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.6938160061836243},{"x":0.689130425453186,"y":0.6938160061836243},{"x":0.689130425453186,"y":0.7194570302963257},{"x":0.643478274345398,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.643478274345398,0.6938160061836243,0.689130425453186,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.6938160061836243},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6938160061836243},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7194570302963257},{"x":0.602173924446106,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.602173924446106,0.6938160061836243,0.6304348111152649,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.6938160061836243},{"x":0.604347825050354,"y":0.6938160061836243},{"x":0.604347825050354,"y":0.7194570302963257},{"x":0.593478262424469,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.593478262424469,0.6938160061836243,0.604347825050354,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.6938160061836243},{"x":0.5891304612159729,"y":0.6938160061836243},{"x":0.5891304612159729,"y":0.7194570302963257},{"x":0.5565217137336731,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5565217137336731,0.6938160061836243,0.5891304612159729,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.6938160061836243},{"x":0.552173912525177,"y":0.6938160061836243},{"x":0.552173912525177,"y":0.7194570302963257},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.5152173638343811,0.6938160061836243,0.552173912525177,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.6938160061836243},{"x":0.5152173638343811,"y":0.6938160061836243},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7194570302963257},{"x":0.5043478012084961,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5043478012084961,0.6938160061836243,0.5152173638343811,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.6938160061836243},{"x":0.5,"y":0.6938160061836243},{"x":0.5,"y":0.7194570302963257},{"x":0.47173914313316345,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.47173914313316345,0.6938160061836243,0.5,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.6938160061836243},{"x":0.4630434811115265,"y":0.6938160061836243},{"x":0.4630434811115265,"y":0.7194570302963257},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.42391303181648254,0.6938160061836243,0.4630434811115265,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.6938160061836243},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6938160061836243},{"x":0.40434783697128296,"y":0.7194570302963257},{"x":0.38260868191719055,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.38260868191719055,0.6938160061836243,0.40434783697128296,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.6938160061836243},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6938160061836243},{"x":0.3695652186870575,"y":0.7194570302963257},{"x":0.3586956560611725,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3586956560611725,0.6938160061836243,0.3695652186870575,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.6938160061836243},{"x":0.3499999940395355,"y":0.6938160061836243},{"x":0.3499999940395355,"y":0.7194570302963257},{"x":0.31086957454681396,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.31086957454681396,0.6938160061836243,0.3499999940395355,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.6938160061836243},{"x":0.3065217435359955,"y":0.6938160061836243},{"x":0.3065217435359955,"y":0.7194570302963257},{"x":0.2956521809101105,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2956521809101105,0.6938160061836243,0.3065217435359955,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.6938160061836243},{"x":0.29347825050354004,"y":0.6938160061836243},{"x":0.29347825050354004,"y":0.7194570302963257},{"x":0.24130435287952423,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.24130435287952423,0.6938160061836243,0.29347825050354004,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.6938160061836243},{"x":0.23043477535247803,"y":0.6938160061836243},{"x":0.23043477535247803,"y":0.7194570302963257},{"x":0.18913044035434723,"y":0.7194570302963257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.18913044035434723,0.6938160061836243,0.23043477535247803,0.7194570302963257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.897826075553894,"y":0.726998507976532},{"x":0.906521737575531,"y":0.726998507976532},{"x":0.906521737575531,"y":0.7481146454811096},{"x":0.897826075553894,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.897826075553894,0.726998507976532,0.906521737575531,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.726998507976532},{"x":0.895652174949646,"y":0.726998507976532},{"x":0.895652174949646,"y":0.7481146454811096},{"x":0.863043487071991,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.863043487071991,0.726998507976532,0.895652174949646,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.726998507976532},{"x":0.8673912882804871,"y":0.726998507976532},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7481146454811096},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8586956262588501,0.726998507976532,0.8673912882804871,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.726998507976532},{"x":0.854347825050354,"y":0.726998507976532},{"x":0.854347825050354,"y":0.7481146454811096},{"x":0.8369565010070801,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8369565010070801,0.726998507976532,0.854347825050354,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.726998507976532},{"x":0.8282608985900879,"y":0.726998507976532},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7481146454811096},{"x":0.810869574546814,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.810869574546814,0.726998507976532,0.8282608985900879,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.726998507976532},{"x":0.802173912525177,"y":0.726998507976532},{"x":0.802173912525177,"y":0.7481146454811096},{"x":0.769565224647522,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.769565224647522,0.726998507976532,0.802173912525177,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.726998507976532},{"x":0.7543478012084961,"y":0.726998507976532},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7481146454811096},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7434782385826111,0.726998507976532,0.7543478012084961,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.726998507976532},{"x":0.741304337978363,"y":0.726998507976532},{"x":0.741304337978363,"y":0.7481146454811096},{"x":0.710869550704956,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.710869550704956,0.726998507976532,0.741304337978363,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.726998507976532},{"x":0.699999988079071,"y":0.726998507976532},{"x":0.699999988079071,"y":0.7481146454811096},{"x":0.689130425453186,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.689130425453186,0.726998507976532,0.699999988079071,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.726998507976532},{"x":0.6826087236404419,"y":0.726998507976532},{"x":0.6826087236404419,"y":0.7481146454811096},{"x":0.665217399597168,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.665217399597168,0.726998507976532,0.6826087236404419,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.726998507976532},{"x":0.656521737575531,"y":0.726998507976532},{"x":0.656521737575531,"y":0.7481146454811096},{"x":0.647826075553894,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.647826075553894,0.726998507976532,0.656521737575531,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.726998507976532},{"x":0.6391304135322571,"y":0.726998507976532},{"x":0.6391304135322571,"y":0.7481146454811096},{"x":0.615217387676239,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.615217387676239,0.726998507976532,0.6391304135322571,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.726998507976532},{"x":0.595652163028717,"y":0.726998507976532},{"x":0.595652163028717,"y":0.7481146454811096},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5652173757553101,0.726998507976532,0.595652163028717,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.726998507976532},{"x":0.5652173757553101,"y":0.726998507976532},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7481146454811096},{"x":0.5565217137336731,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5565217137336731,0.726998507976532,0.5652173757553101,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.726998507976532},{"x":0.552173912525177,"y":0.726998507976532},{"x":0.552173912525177,"y":0.7481146454811096},{"x":0.510869562625885,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.510869562625885,0.726998507976532,0.552173912525177,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.726998507976532},{"x":0.5065217614173889,"y":0.726998507976532},{"x":0.5065217614173889,"y":0.7481146454811096},{"x":0.49347826838493347,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49347826838493347,0.726998507976532,0.5065217614173889,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.726998507976532},{"x":0.48695650696754456,"y":0.726998507976532},{"x":0.48695650696754456,"y":0.7481146454811096},{"x":0.4543478190898895,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.4543478190898895,0.726998507976532,0.48695650696754456,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.726998507976532},{"x":0.44565218687057495,"y":0.726998507976532},{"x":0.44565218687057495,"y":0.7481146454811096},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نازک","boundary":[0.4217391312122345,0.726998507976532,0.44565218687057495,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.726998507976532},{"x":0.4021739065647125,"y":0.726998507976532},{"x":0.4021739065647125,"y":0.7481146454811096},{"x":0.38913044333457947,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38913044333457947,0.726998507976532,0.4021739065647125,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.726998507976532},{"x":0.38260868191719055,"y":0.726998507976532},{"x":0.38260868191719055,"y":0.7481146454811096},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدری","boundary":[0.3478260934352875,0.726998507976532,0.38260868191719055,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.726998507976532},{"x":0.33478260040283203,"y":0.726998507976532},{"x":0.33478260040283203,"y":0.7481146454811096},{"x":0.30869564414024353,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.30869564414024353,0.726998507976532,0.33478260040283203,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.726998507976532},{"x":0.3065217435359955,"y":0.726998507976532},{"x":0.3065217435359955,"y":0.7481146454811096},{"x":0.2978260815143585,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2978260815143585,0.726998507976532,0.3065217435359955,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.726998507976532},{"x":0.29347825050354004,"y":0.726998507976532},{"x":0.29347825050354004,"y":0.7481146454811096},{"x":0.24565216898918152,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.24565216898918152,0.726998507976532,0.29347825050354004,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.726998507976532},{"x":0.23260869085788727,"y":0.726998507976532},{"x":0.23260869085788727,"y":0.7481146454811096},{"x":0.22173912823200226,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.22173912823200226,0.726998507976532,0.23260869085788727,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.726998507976532},{"x":0.21521739661693573,"y":0.726998507976532},{"x":0.21521739661693573,"y":0.7481146454811096},{"x":0.17826086282730103,"y":0.7481146454811096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.17826086282730103,0.726998507976532,0.21521739661693573,0.7481146454811096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.7556561231613159},{"x":0.904347836971283,"y":0.7556561231613159},{"x":0.904347836971283,"y":0.7782805562019348},{"x":0.8804348111152649,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.8804348111152649,0.7556561231613159,0.904347836971283,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.7556561231613159},{"x":0.873913049697876,"y":0.7556561231613159},{"x":0.873913049697876,"y":0.7782805562019348},{"x":0.863043487071991,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.863043487071991,0.7556561231613159,0.873913049697876,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.7556561231613159},{"x":0.856521725654602,"y":0.7556561231613159},{"x":0.856521725654602,"y":0.7782805562019348},{"x":0.821739137172699,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.821739137172699,0.7556561231613159,0.856521725654602,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7556561231613159},{"x":0.810869574546814,"y":0.7556561231613159},{"x":0.810869574546814,"y":0.7782805562019348},{"x":0.800000011920929,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.800000011920929,0.7556561231613159,0.810869574546814,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.7556561231613159},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7556561231613159},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7782805562019348},{"x":0.782608687877655,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.782608687877655,0.7556561231613159,0.7956521511077881,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7556561231613159},{"x":0.7782608866691589,"y":0.7556561231613159},{"x":0.7782608866691589,"y":0.7782805562019348},{"x":0.75,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.75,0.7556561231613159,0.7782608866691589,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.7556561231613159},{"x":0.741304337978363,"y":0.7556561231613159},{"x":0.741304337978363,"y":0.7782805562019348},{"x":0.695652186870575,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.695652186870575,0.7556561231613159,0.741304337978363,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.7556561231613159},{"x":0.697826087474823,"y":0.7556561231613159},{"x":0.697826087474823,"y":0.7782805562019348},{"x":0.689130425453186,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.689130425453186,0.7556561231613159,0.697826087474823,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.7556561231613159},{"x":0.6847826242446899,"y":0.7556561231613159},{"x":0.6847826242446899,"y":0.7782805562019348},{"x":0.6282608509063721,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.6282608509063721,0.7556561231613159,0.6847826242446899,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.7556561231613159},{"x":0.6173912882804871,"y":0.7556561231613159},{"x":0.6173912882804871,"y":0.7782805562019348},{"x":0.550000011920929,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.550000011920929,0.7556561231613159,0.6173912882804871,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369565486907959,"y":0.7556561231613159},{"x":0.5456521511077881,"y":0.7556561231613159},{"x":0.5456521511077881,"y":0.7782805562019348},{"x":0.5369565486907959,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5369565486907959,0.7556561231613159,0.5456521511077881,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.7556561231613159},{"x":0.5347825884819031,"y":0.7556561231613159},{"x":0.5347825884819031,"y":0.7782805562019348},{"x":0.48260870575904846,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.48260870575904846,0.7556561231613159,0.5347825884819031,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.7556561231613159},{"x":0.47608694434165955,"y":0.7556561231613159},{"x":0.47608694434165955,"y":0.7782805562019348},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.42391303181648254,0.7556561231613159,0.47608694434165955,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.7556561231613159},{"x":0.41956523060798645,"y":0.7556561231613159},{"x":0.41956523060798645,"y":0.7782805562019348},{"x":0.406521737575531,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.406521737575531,0.7556561231613159,0.41956523060798645,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.7556561231613159},{"x":0.39347827434539795,"y":0.7556561231613159},{"x":0.39347827434539795,"y":0.7782805562019348},{"x":0.3804347813129425,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3804347813129425,0.7556561231613159,0.39347827434539795,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31956520676612854,"y":0.7556561231613159},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7556561231613159},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7782805562019348},{"x":0.31956520676612854,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.31956520676612854,0.7556561231613159,0.37173911929130554,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.7556561231613159},{"x":0.31521740555763245,"y":0.7556561231613159},{"x":0.31521740555763245,"y":0.7782805562019348},{"x":0.3065217435359955,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3065217435359955,0.7556561231613159,0.31521740555763245,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.7556561231613159},{"x":0.302173912525177,"y":0.7556561231613159},{"x":0.302173912525177,"y":0.7782805562019348},{"x":0.24565216898918152,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.24565216898918152,0.7556561231613159,0.302173912525177,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.7556561231613159},{"x":0.23695652186870575,"y":0.7556561231613159},{"x":0.23695652186870575,"y":0.7782805562019348},{"x":0.22608695924282074,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22608695924282074,0.7556561231613159,0.23695652186870575,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.7556561231613159},{"x":0.21956521272659302,"y":0.7556561231613159},{"x":0.21956521272659302,"y":0.7782805562019348},{"x":0.17826086282730103,"y":0.7782805562019348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.17826086282730103,0.7556561231613159,0.21956521272659302,0.7782805562019348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8782608509063721,"y":0.7873303294181824},{"x":0.904347836971283,"y":0.7873303294181824},{"x":0.904347836971283,"y":0.80844646692276},{"x":0.8782608509063721,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.8782608509063721,0.7873303294181824,0.904347836971283,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.7873303294181824},{"x":0.8608695864677429,"y":0.7873303294181824},{"x":0.8608695864677429,"y":0.80844646692276},{"x":0.8500000238418579,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8500000238418579,0.7873303294181824,0.8608695864677429,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.7873303294181824},{"x":0.845652163028717,"y":0.7873303294181824},{"x":0.845652163028717,"y":0.80844646692276},{"x":0.810869574546814,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.810869574546814,0.7873303294181824,0.845652163028717,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.7873303294181824},{"x":0.800000011920929,"y":0.7873303294181824},{"x":0.800000011920929,"y":0.80844646692276},{"x":0.77173912525177,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.77173912525177,0.7873303294181824,0.800000011920929,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.7873303294181824},{"x":0.77173912525177,"y":0.7873303294181824},{"x":0.77173912525177,"y":0.80844646692276},{"x":0.760869562625885,"y":0.80844646692276}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.760869562625885,0.7873303294181824,0.77173912525177,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.7858220338821411},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7858220338821411},{"x":0.7434782385826111,"y":0.80844646692276},{"x":0.70652174949646,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.70652174949646,0.7858220338821411,0.7434782385826111,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.7858220338821411},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7858220338821411},{"x":0.7021738886833191,"y":0.80844646692276},{"x":0.6934782862663269,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6934782862663269,0.7858220338821411,0.7021738886833191,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.7858220338821411},{"x":0.6847826242446899,"y":0.7858220338821411},{"x":0.6847826242446899,"y":0.80844646692276},{"x":0.647826075553894,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.647826075553894,0.7858220338821411,0.6847826242446899,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.7858220338821411},{"x":0.636956512928009,"y":0.7858220338821411},{"x":0.636956512928009,"y":0.80844646692276},{"x":0.6282608509063721,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6282608509063721,0.7858220338821411,0.636956512928009,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.7858220338821411},{"x":0.6217391490936279,"y":0.7858220338821411},{"x":0.6217391490936279,"y":0.80844646692276},{"x":0.6108695864677429,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6108695864677429,0.7858220338821411,0.6217391490936279,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.7858220338821411},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7858220338821411},{"x":0.6000000238418579,"y":0.80844646692276},{"x":0.5695652365684509,"y":0.80844646692276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5695652365684509,0.7858220338821411,0.6000000238418579,0.80844646692276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.7858220338821411},{"x":0.560869574546814,"y":0.7858220338821411},{"x":0.560869574546814,"y":0.8069381713867188},{"x":0.539130449295044,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.539130449295044,0.7858220338821411,0.560869574546814,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.7858220338821411},{"x":0.52173912525177,"y":0.7858220338821411},{"x":0.52173912525177,"y":0.8069381713867188},{"x":0.49130433797836304,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.49130433797836304,0.7858220338821411,0.52173912525177,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.7858220338821411},{"x":0.480434775352478,"y":0.7858220338821411},{"x":0.480434775352478,"y":0.8069381713867188},{"x":0.469565212726593,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.469565212726593,0.7858220338821411,0.480434775352478,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.7858220338821411},{"x":0.45652174949645996,"y":0.7858220338821411},{"x":0.45652174949645996,"y":0.8069381713867188},{"x":0.44130435585975647,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44130435585975647,0.7858220338821411,0.45652174949645996,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.7858220338821411},{"x":0.43478259444236755,"y":0.7858220338821411},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8069381713867188},{"x":0.406521737575531,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.406521737575531,0.7858220338821411,0.43478259444236755,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.7858220338821411},{"x":0.395652174949646,"y":0.7858220338821411},{"x":0.395652174949646,"y":0.8069381713867188},{"x":0.36304348707199097,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.36304348707199097,0.7858220338821411,0.395652174949646,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33695653080940247,"y":0.7858220338821411},{"x":0.354347825050354,"y":0.7858220338821411},{"x":0.354347825050354,"y":0.8069381713867188},{"x":0.33695653080940247,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.33695653080940247,0.7858220338821411,0.354347825050354,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.7858220338821411},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7858220338821411},{"x":0.3282608687877655,"y":0.8069381713867188},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2978260815143585,0.7858220338821411,0.3282608687877655,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.7858220338821411},{"x":0.2956521809101105,"y":0.7858220338821411},{"x":0.2956521809101105,"y":0.8069381713867188},{"x":0.2869565188884735,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2869565188884735,0.7858220338821411,0.2956521809101105,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.7858220338821411},{"x":0.28478261828422546,"y":0.7858220338821411},{"x":0.28478261828422546,"y":0.8069381713867188},{"x":0.260869562625885,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.260869562625885,0.7858220338821411,0.28478261828422546,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.7858220338821411},{"x":0.2543478310108185,"y":0.7858220338821411},{"x":0.2543478310108185,"y":0.8069381713867188},{"x":0.239130437374115,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.239130437374115,0.7858220338821411,0.2543478310108185,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2239130437374115,"y":0.7843137383460999},{"x":0.2347826063632965,"y":0.7843137383460999},{"x":0.2347826063632965,"y":0.8069381713867188},{"x":0.2239130437374115,"y":0.8069381713867188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2239130437374115,0.7843137383460999,0.2347826063632965,0.8069381713867188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.7843137383460999},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7843137383460999},{"x":0.2130434811115265,"y":0.8054298758506775},{"x":0.17608696222305298,"y":0.8054298758506775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.17608696222305298,0.7843137383460999,0.2130434811115265,0.8054298758506775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8782608509063721,"y":0.8174962401390076},{"x":0.908695638179779,"y":0.8174962401390076},{"x":0.908695638179779,"y":0.8386123776435852},{"x":0.8782608509063721,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.8782608509063721,0.8174962401390076,0.908695638179779,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717391490936279,"y":0.8174962401390076},{"x":0.8804348111152649,"y":0.8174962401390076},{"x":0.8804348111152649,"y":0.8386123776435852},{"x":0.8717391490936279,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8717391490936279,0.8174962401390076,0.8804348111152649,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.8174962401390076},{"x":0.863043487071991,"y":0.8174962401390076},{"x":0.863043487071991,"y":0.8386123776435852},{"x":0.8282608985900879,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.8282608985900879,0.8174962401390076,0.863043487071991,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.8174962401390076},{"x":0.813043475151062,"y":0.8174962401390076},{"x":0.813043475151062,"y":0.8386123776435852},{"x":0.804347813129425,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.804347813129425,0.8174962401390076,0.813043475151062,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.8174962401390076},{"x":0.789130449295044,"y":0.8174962401390076},{"x":0.789130449295044,"y":0.8386123776435852},{"x":0.739130437374115,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.739130437374115,0.8174962401390076,0.789130449295044,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7347826361656189,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7347826361656189,"y":0.8386123776435852},{"x":0.72826087474823,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.72826087474823,0.8174962401390076,0.7347826361656189,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7217391133308411,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7217391133308411,"y":0.8386123776435852},{"x":0.686956524848938,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.686956524848938,0.8174962401390076,0.7217391133308411,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.8174962401390076},{"x":0.689130425453186,"y":0.8174962401390076},{"x":0.689130425453186,"y":0.8386123776435852},{"x":0.6717391014099121,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6717391014099121,0.8174962401390076,0.689130425453186,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.8174962401390076},{"x":0.658695638179779,"y":0.8174962401390076},{"x":0.658695638179779,"y":0.8386123776435852},{"x":0.647826075553894,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.647826075553894,0.8174962401390076,0.658695638179779,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.8174962401390076},{"x":0.6413043737411499,"y":0.8174962401390076},{"x":0.6413043737411499,"y":0.8386123776435852},{"x":0.613043487071991,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.613043487071991,0.8174962401390076,0.6413043737411499,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.8174962401390076},{"x":0.595652163028717,"y":0.8174962401390076},{"x":0.595652163028717,"y":0.8386123776435852},{"x":0.584782600402832,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.584782600402832,0.8174962401390076,0.595652163028717,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.8174962401390076},{"x":0.5760869383811951,"y":0.8174962401390076},{"x":0.5760869383811951,"y":0.8386123776435852},{"x":0.54347825050354,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.54347825050354,0.8174962401390076,0.5760869383811951,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.8174962401390076},{"x":0.541304349899292,"y":0.8174962401390076},{"x":0.541304349899292,"y":0.8386123776435852},{"x":0.5347825884819031,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5347825884819031,0.8174962401390076,0.541304349899292,0.8386123776435852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.5460030436515808},{"x":0.9108695387840271,"y":0.5460030436515808},{"x":0.9108695387840271,"y":0.8386123776435852},{"x":0.1717391312122345,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1667391312122345,0.5390030436515808,0.9158695387840271,0.8456123776435852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.8763197660446167},{"x":0.19130434095859528,"y":0.8763197660446167},{"x":0.19130434095859528,"y":0.889894425868988},{"x":0.17608696222305298,"y":0.889894425868988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.17608696222305298,0.8763197660446167,0.19130434095859528,0.889894425868988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.8763197660446167},{"x":0.22173912823200226,"y":0.8763197660446167},{"x":0.22173912823200226,"y":0.889894425868988},{"x":0.197826087474823,"y":0.889894425868988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.197826087474823,0.8763197660446167,0.22173912823200226,0.889894425868988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.8763197660446167},{"x":0.3282608687877655,"y":0.877828061580658},{"x":0.3282608687877655,"y":0.8914027214050293},{"x":0.22608695924282074,"y":0.889894425868988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"almehensis","boundary":[0.22608695924282074,0.8763197660446167,0.3282608687877655,0.8914027214050293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.8763197660446167},{"x":0.3282608687877655,"y":0.8763197660446167},{"x":0.3282608687877655,"y":0.8914027214050293},{"x":0.17608696222305298,"y":0.889894425868988}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17108696222305297,0.8693197660446167,0.3332608687877655,0.8984027214050293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884782612323761,"y":0.8748114705085754},{"x":0.906521737575531,"y":0.8748114705085754},{"x":0.906521737575531,"y":0.8989441990852356},{"x":0.884782612323761,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.884782612323761,0.8748114705085754,0.906521737575531,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.8748114705085754},{"x":0.8826087117195129,"y":0.8748114705085754},{"x":0.8826087117195129,"y":0.8989441990852356},{"x":0.8500000238418579,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.8500000238418579,0.8748114705085754,0.8826087117195129,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.8748114705085754},{"x":0.845652163028717,"y":0.8748114705085754},{"x":0.845652163028717,"y":0.8989441990852356},{"x":0.8173912763595581,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.8173912763595581,0.8748114705085754,0.845652163028717,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.8748114705085754},{"x":0.8195652365684509,"y":0.8748114705085754},{"x":0.8195652365684509,"y":0.8989441990852356},{"x":0.810869574546814,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.810869574546814,0.8748114705085754,0.8195652365684509,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.8733031749725342},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8733031749725342},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8989441990852356},{"x":0.769565224647522,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.769565224647522,0.8733031749725342,0.8065217137336731,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.8733031749725342},{"x":0.758695662021637,"y":0.8733031749725342},{"x":0.758695662021637,"y":0.8989441990852356},{"x":0.7456521987915039,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7456521987915039,0.8733031749725342,0.758695662021637,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.8733031749725342},{"x":0.739130437374115,"y":0.8733031749725342},{"x":0.739130437374115,"y":0.8989441990852356},{"x":0.6934782862663269,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6934782862663269,0.8733031749725342,0.739130437374115,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.8733031749725342},{"x":0.686956524848938,"y":0.8733031749725342},{"x":0.686956524848938,"y":0.8989441990852356},{"x":0.634782612323761,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.634782612323761,0.8733031749725342,0.686956524848938,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.8733031749725342},{"x":0.626086950302124,"y":0.8733031749725342},{"x":0.626086950302124,"y":0.8989441990852356},{"x":0.613043487071991,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.613043487071991,0.8733031749725342,0.626086950302124,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.8733031749725342},{"x":0.606521725654602,"y":0.8733031749725342},{"x":0.606521725654602,"y":0.8989441990852356},{"x":0.5804347991943359,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.5804347991943359,0.8733031749725342,0.606521725654602,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.8733031749725342},{"x":0.5782608985900879,"y":0.8733031749725342},{"x":0.5782608985900879,"y":0.8989441990852356},{"x":0.5565217137336731,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5565217137336731,0.8733031749725342,0.5782608985900879,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.8733031749725342},{"x":0.539130449295044,"y":0.8733031749725342},{"x":0.539130449295044,"y":0.8989441990852356},{"x":0.5065217614173889,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.5065217614173889,0.8733031749725342,0.539130449295044,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.8733031749725342},{"x":0.5065217614173889,"y":0.8733031749725342},{"x":0.5065217614173889,"y":0.8989441990852356},{"x":0.49347826838493347,"y":0.8989441990852356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.49347826838493347,0.8733031749725342,0.5065217614173889,0.8989441990852356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.8717948794364929},{"x":0.480434775352478,"y":0.8717948794364929},{"x":0.480434775352478,"y":0.8974359035491943},{"x":0.4543478190898895,"y":0.8974359035491943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.4543478190898895,0.8717948794364929,0.480434775352478,0.8974359035491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.9034690856933594},{"x":0.908695638179779,"y":0.9034690856933594},{"x":0.908695638179779,"y":0.9276018142700195},{"x":0.863043487071991,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-گلها","boundary":[0.863043487071991,0.9034690856933594,0.908695638179779,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.9034690856933594},{"x":0.856521725654602,"y":0.9034690856933594},{"x":0.856521725654602,"y":0.9276018142700195},{"x":0.841304361820221,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.841304361820221,0.9034690856933594,0.856521725654602,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.9034690856933594},{"x":0.832608699798584,"y":0.9034690856933594},{"x":0.832608699798584,"y":0.9276018142700195},{"x":0.7847825884819031,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگهای","boundary":[0.7847825884819031,0.9034690856933594,0.832608699798584,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.9034690856933594},{"x":0.77173912525177,"y":0.9034690856933594},{"x":0.77173912525177,"y":0.9276018142700195},{"x":0.7326086759567261,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7326086759567261,0.9034690856933594,0.77173912525177,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.9034690856933594},{"x":0.7260869741439819,"y":0.9034690856933594},{"x":0.7260869741439819,"y":0.9276018142700195},{"x":0.7021738886833191,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7021738886833191,0.9034690856933594,0.7260869741439819,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.9034690856933594},{"x":0.686956524848938,"y":0.9034690856933594},{"x":0.686956524848938,"y":0.9276018142700195},{"x":0.656521737575531,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.656521737575531,0.9034690856933594,0.686956524848938,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.9034690856933594},{"x":0.6413043737411499,"y":0.9034690856933594},{"x":0.6413043737411499,"y":0.9276018142700195},{"x":0.613043487071991,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.613043487071991,0.9034690856933594,0.6413043737411499,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591304361820221,"y":0.9034690856933594},{"x":0.602173924446106,"y":0.9034690856933594},{"x":0.602173924446106,"y":0.9276018142700195},{"x":0.591304361820221,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.591304361820221,0.9034690856933594,0.602173924446106,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.9034690856933594},{"x":0.584782600402832,"y":0.9034690856933594},{"x":0.584782600402832,"y":0.9276018142700195},{"x":0.530434787273407,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.530434787273407,0.9034690856933594,0.584782600402832,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.9034690856933594},{"x":0.5260869860649109,"y":0.9034690856933594},{"x":0.5260869860649109,"y":0.9276018142700195},{"x":0.47826087474823,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.47826087474823,0.9034690856933594,0.5260869860649109,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.9034690856933594},{"x":0.47173914313316345,"y":0.9034690856933594},{"x":0.47173914313316345,"y":0.9276018142700195},{"x":0.447826087474823,"y":0.9276018142700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.447826087474823,0.9034690856933594,0.47173914313316345,0.9276018142700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.897826075553894,"y":0.930618405342102},{"x":0.908695638179779,"y":0.930618405342102},{"x":0.908695638179779,"y":0.9577677249908447},{"x":0.897826075553894,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.897826075553894,0.930618405342102,0.908695638179779,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.886956512928009,"y":0.930618405342102},{"x":0.897826075553894,"y":0.930618405342102},{"x":0.897826075553894,"y":0.9577677249908447},{"x":0.886956512928009,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.886956512928009,0.930618405342102,0.897826075553894,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.930618405342102},{"x":0.8826087117195129,"y":0.930618405342102},{"x":0.8826087117195129,"y":0.9577677249908447},{"x":0.854347825050354,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.854347825050354,0.930618405342102,0.8826087117195129,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.930618405342102},{"x":0.8500000238418579,"y":0.930618405342102},{"x":0.8500000238418579,"y":0.9577677249908447},{"x":0.834782600402832,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.834782600402832,0.930618405342102,0.8500000238418579,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.930618405342102},{"x":0.823913037776947,"y":0.930618405342102},{"x":0.823913037776947,"y":0.9577677249908447},{"x":0.79347825050354,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.79347825050354,0.930618405342102,0.823913037776947,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.930618405342102},{"x":0.782608687877655,"y":0.930618405342102},{"x":0.782608687877655,"y":0.9577677249908447},{"x":0.769565224647522,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.769565224647522,0.930618405342102,0.782608687877655,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.930618405342102},{"x":0.7673913240432739,"y":0.930618405342102},{"x":0.7673913240432739,"y":0.9577677249908447},{"x":0.730434775352478,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوایل","boundary":[0.730434775352478,0.930618405342102,0.7673913240432739,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.930618405342102},{"x":0.717391312122345,"y":0.930618405342102},{"x":0.717391312122345,"y":0.9577677249908447},{"x":0.6608695387840271,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.6608695387840271,0.930618405342102,0.717391312122345,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.930618405342102},{"x":0.654347836971283,"y":0.930618405342102},{"x":0.654347836971283,"y":0.9577677249908447},{"x":0.613043487071991,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.613043487071991,0.930618405342102,0.654347836971283,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.930618405342102},{"x":0.604347825050354,"y":0.930618405342102},{"x":0.604347825050354,"y":0.9577677249908447},{"x":0.595652163028717,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.595652163028717,0.930618405342102,0.604347825050354,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.930618405342102},{"x":0.591304361820221,"y":0.930618405342102},{"x":0.591304361820221,"y":0.9577677249908447},{"x":0.550000011920929,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.550000011920929,0.930618405342102,0.591304361820221,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.930618405342102},{"x":0.5456521511077881,"y":0.930618405342102},{"x":0.5456521511077881,"y":0.9577677249908447},{"x":0.530434787273407,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.530434787273407,0.930618405342102,0.5456521511077881,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.930618405342102},{"x":0.532608687877655,"y":0.930618405342102},{"x":0.532608687877655,"y":0.9577677249908447},{"x":0.48695650696754456,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.48695650696754456,0.930618405342102,0.532608687877655,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.930618405342102},{"x":0.480434775352478,"y":0.930618405342102},{"x":0.480434775352478,"y":0.9577677249908447},{"x":0.4434782564640045,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4434782564640045,0.930618405342102,0.480434775352478,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.930618405342102},{"x":0.43043479323387146,"y":0.930618405342102},{"x":0.43043479323387146,"y":0.9577677249908447},{"x":0.4000000059604645,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.4000000059604645,0.930618405342102,0.43043479323387146,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.930618405342102},{"x":0.39347827434539795,"y":0.930618405342102},{"x":0.39347827434539795,"y":0.9577677249908447},{"x":0.37173911929130554,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37173911929130554,0.930618405342102,0.39347827434539795,0.9577677249908447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.930618405342102},{"x":0.36739131808280945,"y":0.930618405342102},{"x":0.36739131808280945,"y":0.9577677249908447},{"x":0.3282608687877655,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.3282608687877655,0.930618405342102,0.36739131808280945,0.9577677249908447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.8717948794364929},{"x":0.9108695387840271,"y":0.8748114705085754},{"x":0.908695638179779,"y":0.959276020526886},{"x":0.3282608687877655,"y":0.9577677249908447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3232608687877655,0.8647948794364929,0.9136956381797791,0.966276020526886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.9079939723014832},{"x":0.18043477833271027,"y":0.9079939723014832},{"x":0.18043477833271027,"y":0.918552041053772},{"x":0.17608696222305298,"y":0.918552041053772}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.17608696222305298,0.9079939723014832,0.18043477833271027,0.918552041053772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.9079939723014832},{"x":0.18043477833271027,"y":0.9079939723014832},{"x":0.18043477833271027,"y":0.918552041053772},{"x":0.17608696222305298,"y":0.918552041053772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17108696222305297,0.9009939723014831,0.18543477833271027,0.925552041053772],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/ZZpASvMORWvqTFcT.jpg","blurred":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/frfHWurHuWWNVBGi.jpg","webpSec":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/hAZGOcveuwiIkAZZ-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":661,"margin":[0.00015453685496164403,0.00011757960640536494,0.9982405482323273,0.9985497904516385]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.08774583786725998},{"x":0.7369565367698669,"y":0.08774583786725998},{"x":0.7369565367698669,"y":0.10438729077577591},{"x":0.717391312122345,"y":0.10438729077577591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.717391312122345,0.08774583786725998,0.7369565367698669,0.10438729077577591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.08774583786725998},{"x":0.8065217137336731,"y":0.08774583786725998},{"x":0.804347813129425,"y":0.10590015351772308},{"x":0.741304337978363,"y":0.10590015351772308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.741304337978363,0.08774583786725998,0.804347813129425,0.10590015351772308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.08774583786725998},{"x":0.8065217137336731,"y":0.08774583786725998},{"x":0.804347813129425,"y":0.10590015351772308},{"x":0.717391312122345,"y":0.10590015351772308}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.712391312122345,0.08074583786725997,0.809347813129425,0.11290015351772309],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.0862329825758934},{"x":0.4521739184856415,"y":0.0862329825758934},{"x":0.4521739184856415,"y":0.10136157274246216},{"x":0.4217391312122345,"y":0.10136157274246216}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"5/۵","boundary":[0.4217391312122345,0.0862329825758934,0.4521739184856415,0.10136157274246216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.0862329825758934},{"x":0.4521739184856415,"y":0.0862329825758934},{"x":0.4521739184856415,"y":0.10136157274246216},{"x":0.4217391312122345,"y":0.10136157274246216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4167391312122345,0.0792329825758934,0.4571739184856415,0.10836157274246216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07608695328235626,"y":0.08472011983394623},{"x":0.18913044035434723,"y":0.08472011983394623},{"x":0.18913044035434723,"y":0.09984871745109558},{"x":0.07608695328235626,"y":0.09984871745109558}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IRIDACEAE","boundary":[0.07608695328235626,0.08472011983394623,0.18913044035434723,0.09984871745109558]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07608695328235626,"y":0.08472011983394623},{"x":0.18913044035434723,"y":0.08472011983394623},{"x":0.18913044035434723,"y":0.09984871745109558},{"x":0.07608695328235626,"y":0.09984871745109558}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07108695328235626,0.07772011983394622,0.19413044035434723,0.10684871745109559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.18305598199367523},{"x":0.7434782385826111,"y":0.18305598199367523},{"x":0.7434782385826111,"y":0.1981845647096634},{"x":0.7021738886833191,"y":0.19969743490219116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.699999988079071,0.18305598199367523,0.7434782385826111,0.1981845647096634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.1845688372850418},{"x":0.6913043260574341,"y":0.18305598199367523},{"x":0.6913043260574341,"y":0.19969743490219116},{"x":0.656521737575531,"y":0.20121029019355774}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.656521737575531,0.1845688372850418,0.6913043260574341,0.19969743490219116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.1845688372850418},{"x":0.645652174949646,"y":0.1845688372850418},{"x":0.645652174949646,"y":0.20121029019355774},{"x":0.6391304135322571,"y":0.20121029019355774}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6391304135322571,0.1845688372850418,0.645652174949646,0.20121029019355774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.1845688372850418},{"x":0.7434782385826111,"y":0.18305598199367523},{"x":0.7434782385826111,"y":0.19969743490219116},{"x":0.6391304135322571,"y":0.20121029019355774}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6341304135322571,0.1775688372850418,0.7484782385826111,0.20669743490219117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.3267776072025299},{"x":0.800000011920929,"y":0.3267776072025299},{"x":0.800000011920929,"y":0.34341907501220703},{"x":0.79347825050354,"y":0.34341907501220703}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.79347825050354,0.3267776072025299,0.800000011920929,0.34341907501220703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.3267776072025299},{"x":0.741304337978363,"y":0.3267776072025299},{"x":0.741304337978363,"y":0.3449319303035736},{"x":0.719565212726593,"y":0.3449319303035736}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.719565212726593,0.3267776072025299,0.741304337978363,0.3449319303035736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.3282904624938965},{"x":0.7130434513092041,"y":0.3267776072025299},{"x":0.7130434513092041,"y":0.3449319303035736},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3449319303035736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.6804347634315491,0.3282904624938965,0.7130434513092041,0.3449319303035736]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.3282904624938965},{"x":0.800000011920929,"y":0.32526475191116333},{"x":0.800000011920929,"y":0.34341907501220703},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3464447855949402}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6754347634315491,0.3212904624938965,0.805000011920929,0.35041907501220704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173913061618805,"y":0.39334341883659363},{"x":0.33043476939201355,"y":0.39334341883659363},{"x":0.33043476939201355,"y":0.40393343567848206},{"x":0.3173913061618805,"y":0.40393343567848206}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"الف","boundary":[0.3173913061618805,0.39334341883659363,0.33043476939201355,0.40393343567848206]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173913061618805,"y":0.39334341883659363},{"x":0.33043476939201355,"y":0.39334341883659363},{"x":0.33043476939201355,"y":0.40393343567848206},{"x":0.3173913061618805,"y":0.40393343567848206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.3123913061618805,0.3863434188365936,0.33543476939201355,0.41093343567848206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.3993948698043823},{"x":0.741304337978363,"y":0.4009077250957489},{"x":0.739130437374115,"y":0.4190620183944702},{"x":0.70652174949646,"y":0.41754916310310364}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"برگک","boundary":[0.708695650100708,0.3993948698043823,0.739130437374115,0.4190620183944702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.3993948698043823},{"x":0.741304337978363,"y":0.4009077250957489},{"x":0.739130437374115,"y":0.4190620183944702},{"x":0.70652174949646,"y":0.41754916310310364}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.703695650100708,0.3923948698043823,0.744130437374115,0.4260620183944702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.47352495789527893},{"x":0.739130437374115,"y":0.47352495789527893},{"x":0.739130437374115,"y":0.4886535406112671},{"x":0.7130434513092041,"y":0.4886535406112671}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7130434513092041,0.47352495789527893,0.739130437374115,0.4886535406112671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.47352495789527893},{"x":0.678260862827301,"y":0.47352495789527893},{"x":0.678260862827301,"y":0.49016642570495605},{"x":0.6739130616188049,"y":0.49016642570495605}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"ر","boundary":[0.6739130616188049,0.47352495789527893,0.678260862827301,0.49016642570495605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.47352495789527893},{"x":0.739130437374115,"y":0.47352495789527893},{"x":0.739130437374115,"y":0.4886535406112671},{"x":0.6739130616188049,"y":0.49016642570495605}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.6689130616188049,0.4665249578952789,0.744130437374115,0.4956535406112671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.5007564425468445},{"x":0.21739129722118378,"y":0.5022692680358887},{"x":0.21521739661693573,"y":0.509833574295044},{"x":0.18913044035434723,"y":0.5083207488059998}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"Wax","boundary":[0.18913044035434723,0.5007564425468445,0.21521739661693573,0.509833574295044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.5007564425468445},{"x":0.21739129722118378,"y":0.5022692680358887},{"x":0.21521739661693573,"y":0.509833574295044},{"x":0.18913044035434723,"y":0.5083207488059998}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.18413044035434722,0.4937564425468445,0.22021739661693573,0.516833574295044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.509833574295044},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5113464593887329},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5173978805541992},{"x":0.22608695924282074,"y":0.5173978805541992}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.22826087474822998,0.509833574295044,0.23695652186870575,0.5173978805541992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.5083207488059998},{"x":0.21956521272659302,"y":0.509833574295044},{"x":0.21956521272659302,"y":0.5158849954605103},{"x":0.1826086938381195,"y":0.5143721699714661}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.18478260934352875,0.5083207488059998,0.21956521272659302,0.5158849954605103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.5083207488059998},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5113464593887329},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5173978805541992},{"x":0.1826086938381195,"y":0.5143721699714661}]},"confidence":0.5099999904632568,"boundary":[0.17978260934352874,0.5013207488059997,0.24195652186870575,0.5243978805541992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.5446293354034424},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5446293354034424},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5612707734107971},{"x":0.695652186870575,"y":0.5612707734107971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.695652186870575,0.5446293354034424,0.7369565367698669,0.5612707734107971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.5446293354034424},{"x":0.689130425453186,"y":0.5446293354034424},{"x":0.689130425453186,"y":0.5612707734107971},{"x":0.656521737575531,"y":0.5612707734107971}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.656521737575531,0.5446293354034424,0.689130425453186,0.5612707734107971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.5446293354034424},{"x":0.647826075553894,"y":0.5446293354034424},{"x":0.647826075553894,"y":0.5612707734107971},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5612707734107971}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6413043737411499,0.5446293354034424,0.647826075553894,0.5612707734107971]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.5446293354034424},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5461422204971313},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5627836585044861},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5612707734107971}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6363043737411499,0.5376293354034424,0.741956536769867,0.5697836585044861],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.6974281668663025},{"x":0.72826087474823,"y":0.6989409923553467},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7155824303627014},{"x":0.689130425453186,"y":0.7140696048736572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.689130425453186,0.6974281668663025,0.7260869741439819,0.7155824303627014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.6974281668663025},{"x":0.678260862827301,"y":0.6974281668663025},{"x":0.678260862827301,"y":0.7140696048736572},{"x":0.647826075553894,"y":0.7140696048736572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلسی","boundary":[0.647826075553894,0.6974281668663025,0.678260862827301,0.7140696048736572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.6974281668663025},{"x":0.72826087474823,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7155824303627014},{"x":0.647826075553894,"y":0.7140696048736572}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.642826075553894,0.6904281668663025,0.7310869741439819,0.7225824303627014],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.7322239279747009},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7322239279747009},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7443267703056335},{"x":0.323913037776947,"y":0.7443267703056335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ج","boundary":[0.323913037776947,0.7322239279747009,0.3282608687877655,0.7443267703056335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.7322239279747009},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7322239279747009},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7443267703056335},{"x":0.323913037776947,"y":0.7443267703056335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.318913037776947,0.7252239279747009,0.3332608687877655,0.7513267703056336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.7397881746292114},{"x":0.7369565367698669,"y":0.7413010597229004},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7579424977302551},{"x":0.699999988079071,"y":0.7579424977302551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.699999988079071,0.7397881746292114,0.7347826361656189,0.7579424977302551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.7397881746292114},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7397881746292114},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7579424977302551},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7579424977302551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصور","boundary":[0.6413043737411499,0.7397881746292114,0.6934782862663269,0.7579424977302551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.7397881746292114},{"x":0.636956512928009,"y":0.7397881746292114},{"x":0.636956512928009,"y":0.7564296722412109},{"x":0.626086950302124,"y":0.7564296722412109}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6282608509063721,0.7397881746292114,0.636956512928009,0.7564296722412109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.7382753491401672},{"x":0.6217391490936279,"y":0.7397881746292114},{"x":0.6195651888847351,"y":0.7579424977302551},{"x":0.582608699798584,"y":0.7564296722412109}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.582608699798584,0.7382753491401672,0.6195651888847351,0.7579424977302551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.7382753491401672},{"x":0.573913037776947,"y":0.7382753491401672},{"x":0.571739137172699,"y":0.7564296722412109},{"x":0.539130449295044,"y":0.7564296722412109}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلسی","boundary":[0.539130449295044,0.7382753491401672,0.571739137172699,0.7564296722412109]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.7382753491401672},{"x":0.7369565367698669,"y":0.7397881746292114},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7579424977302551},{"x":0.539130449295044,"y":0.7564296722412109}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5341304492950439,0.7312753491401672,0.7397826361656189,0.7649424977302551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.7851739525794983},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7851739525794983},{"x":0.7260869741439819,"y":0.8003025650978088},{"x":0.689130425453186,"y":0.8003025650978088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.689130425453186,0.7851739525794983,0.7260869741439819,0.8003025650978088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.7851739525794983},{"x":0.6739130616188049,"y":0.7851739525794983},{"x":0.6739130616188049,"y":0.8003025650978088},{"x":0.658695638179779,"y":0.8003025650978088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.658695638179779,0.7851739525794983,0.6739130616188049,0.8003025650978088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.7851739525794983},{"x":0.656521737575531,"y":0.7851739525794983},{"x":0.656521737575531,"y":0.7987897396087646},{"x":0.6499999761581421,"y":0.7987897396087646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6499999761581421,0.7851739525794983,0.656521737575531,0.7987897396087646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.7851739525794983},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7851739525794983},{"x":0.7260869741439819,"y":0.8018154501914978},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8003025650978088}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6449999761581421,0.7781739525794983,0.7310869741439819,0.8088154501914978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.8411497473716736},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8426626324653625},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8502269387245178},{"x":0.708695650100708,"y":0.8502269387245178}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"بنه","boundary":[0.708695650100708,0.8411497473716736,0.7239130139350891,0.8502269387245178]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.8411497473716736},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8426626324653625},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8502269387245178},{"x":0.708695650100708,"y":0.8502269387245178}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.703695650100708,0.8341497473716736,0.7289130139350891,0.8572269387245178],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.8956127166748047},{"x":0.802173912525177,"y":0.8956127166748047},{"x":0.802173912525177,"y":0.9198184609413147},{"x":0.7652173638343811,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7652173638343811,0.8956127166748047,0.802173912525177,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.8956127166748047},{"x":0.752173900604248,"y":0.8956127166748047},{"x":0.752173900604248,"y":0.9198184609413147},{"x":0.7434782385826111,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7434782385826111,0.8956127166748047,0.752173900604248,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.8956127166748047},{"x":0.7434782385826111,"y":0.8956127166748047},{"x":0.7434782385826111,"y":0.9198184609413147},{"x":0.7347826361656189,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7347826361656189,0.8956127166748047,0.7434782385826111,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.8956127166748047},{"x":0.730434775352478,"y":0.8956127166748047},{"x":0.730434775352478,"y":0.9198184609413147},{"x":0.6717391014099121,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندامهای","boundary":[0.6717391014099121,0.8956127166748047,0.730434775352478,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.8956127166748047},{"x":0.656521737575531,"y":0.8956127166748047},{"x":0.656521737575531,"y":0.9198184609413147},{"x":0.6108695864677429,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6108695864677429,0.8956127166748047,0.656521737575531,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.8956127166748047},{"x":0.593478262424469,"y":0.8956127166748047},{"x":0.593478262424469,"y":0.9198184609413147},{"x":0.5673912763595581,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5673912763595581,0.8956127166748047,0.593478262424469,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.8956127166748047},{"x":0.552173912525177,"y":0.8956127166748047},{"x":0.552173912525177,"y":0.9198184609413147},{"x":0.5239130258560181,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5239130258560181,0.8956127166748047,0.552173912525177,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.8956127166748047},{"x":0.5152173638343811,"y":0.8956127166748047},{"x":0.5152173638343811,"y":0.9198184609413147},{"x":0.5043478012084961,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5043478012084961,0.8956127166748047,0.5152173638343811,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46521738171577454,"y":0.8956127166748047},{"x":0.489130437374115,"y":0.8956127166748047},{"x":0.489130437374115,"y":0.9198184609413147},{"x":0.46521738171577454,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.46521738171577454,0.8956127166748047,0.489130437374115,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.8956127166748047},{"x":0.22173912823200226,"y":0.8956127166748047},{"x":0.22173912823200226,"y":0.9198184609413147},{"x":0.20434781908988953,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"x۰","boundary":[0.20434781908988953,0.8956127166748047,0.22173912823200226,0.9198184609413147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.8956127166748047},{"x":0.802173912525177,"y":0.8956127166748047},{"x":0.802173912525177,"y":0.9198184609413147},{"x":0.20434781908988953,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.19934781908988952,0.8886127166748047,0.807173912525177,0.9268184609413147],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.8956127166748047},{"x":0.2347826063632965,"y":0.8956127166748047},{"x":0.2347826063632965,"y":0.9198184609413147},{"x":0.22608695924282074,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.22608695924282074,0.8956127166748047,0.2347826063632965,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.8956127166748047},{"x":0.24347825348377228,"y":0.8956127166748047},{"x":0.24347825348377228,"y":0.9198184609413147},{"x":0.23260869085788727,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.23260869085788727,0.8956127166748047,0.24347825348377228,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.8956127166748047},{"x":0.25652173161506653,"y":0.8956127166748047},{"x":0.25652173161506653,"y":0.9198184609413147},{"x":0.24565216898918152,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24565216898918152,0.8956127166748047,0.25652173161506653,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.8956127166748047},{"x":0.2760869562625885,"y":0.8956127166748047},{"x":0.2760869562625885,"y":0.9198184609413147},{"x":0.26739129424095154,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"c","boundary":[0.26739129424095154,0.8956127166748047,0.2760869562625885,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.8956127166748047},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8956127166748047},{"x":0.35652172565460205,"y":0.9198184609413147},{"x":0.291304349899292,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"caspius","boundary":[0.291304349899292,0.8956127166748047,0.35652172565460205,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.8956127166748047},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8956127166748047},{"x":0.36739131808280945,"y":0.9198184609413147},{"x":0.3586956560611725,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3586956560611725,0.8956127166748047,0.36739131808280945,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.8956127166748047},{"x":0.43913042545318604,"y":0.8956127166748047},{"x":0.43913042545318604,"y":0.9198184609413147},{"x":0.373913049697876,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"Crocus","boundary":[0.373913049697876,0.8956127166748047,0.43913042545318604,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.8956127166748047},{"x":0.20434781908988953,"y":0.8956127166748047},{"x":0.20434781908988953,"y":0.9198184609413147},{"x":0.19565217196941376,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.19565217196941376,0.8956127166748047,0.20434781908988953,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.8956127166748047},{"x":0.1826086938381195,"y":0.8956127166748047},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9198184609413147},{"x":0.17391304671764374,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17391304671764374,0.8956127166748047,0.1826086938381195,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.8956127166748047},{"x":0.16521738469600677,"y":0.8956127166748047},{"x":0.16521738469600677,"y":0.9198184609413147},{"x":0.134782612323761,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.134782612323761,0.8956127166748047,0.16521738469600677,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0782608687877655,"y":0.8956127166748047},{"x":0.12391304224729538,"y":0.8956127166748047},{"x":0.12391304224729538,"y":0.9198184609413147},{"x":0.0782608687877655,"y":0.9198184609413147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.0782608687877655,0.8956127166748047,0.12391304224729538,0.9198184609413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.9243570566177368},{"x":0.802173912525177,"y":0.9243570566177368},{"x":0.804347813129425,"y":0.950075626373291},{"x":0.782608687877655,"y":0.950075626373291}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.780434787273407,0.9243570566177368,0.804347813129425,0.950075626373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.9243570566177368},{"x":0.782608687877655,"y":0.9243570566177368},{"x":0.782608687877655,"y":0.950075626373291},{"x":0.77173912525177,"y":0.950075626373291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.77173912525177,0.9243570566177368,0.782608687877655,0.950075626373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.9243570566177368},{"x":0.77173912525177,"y":0.9243570566177368},{"x":0.7739130258560181,"y":0.950075626373291},{"x":0.752173900604248,"y":0.950075626373291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.752173900604248,0.9243570566177368,0.7739130258560181,0.950075626373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.9243570566177368},{"x":0.741304337978363,"y":0.9243570566177368},{"x":0.741304337978363,"y":0.950075626373291},{"x":0.730434775352478,"y":0.950075626373291}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.730434775352478,0.9243570566177368,0.741304337978363,0.950075626373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.9243570566177368},{"x":0.7217391133308411,"y":0.9243570566177368},{"x":0.7217391133308411,"y":0.950075626373291},{"x":0.6826087236404419,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.6826087236404419,0.9243570566177368,0.7217391133308411,0.950075626373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.925869882106781},{"x":0.678260862827301,"y":0.925869882106781},{"x":0.678260862827301,"y":0.95158851146698},{"x":0.667391300201416,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.667391300201416,0.925869882106781,0.678260862827301,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.925869882106781},{"x":0.6630434989929199,"y":0.925869882106781},{"x":0.6630434989929199,"y":0.95158851146698},{"x":0.654347836971283,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6521739363670349,0.925869882106781,0.6630434989929199,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.925869882106781},{"x":0.647826075553894,"y":0.925869882106781},{"x":0.647826075553894,"y":0.95158851146698},{"x":0.636956512928009,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.636956512928009,0.925869882106781,0.647826075553894,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.925869882106781},{"x":0.634782612323761,"y":0.925869882106781},{"x":0.634782612323761,"y":0.95158851146698},{"x":0.5869565010070801,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.5869565010070801,0.925869882106781,0.634782612323761,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.925869882106781},{"x":0.5804347991943359,"y":0.925869882106781},{"x":0.5804347991943359,"y":0.95158851146698},{"x":0.571739137172699,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5695652365684509,0.925869882106781,0.5804347991943359,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.925869882106781},{"x":0.5652173757553101,"y":0.925869882106781},{"x":0.5673912763595581,"y":0.95158851146698},{"x":0.5565217137336731,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5565217137336731,0.925869882106781,0.5673912763595581,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.925869882106781},{"x":0.554347813129425,"y":0.925869882106781},{"x":0.5565217137336731,"y":0.95158851146698},{"x":0.5456521511077881,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5456521511077881,0.925869882106781,0.5565217137336731,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.925869882106781},{"x":0.54347825050354,"y":0.925869882106781},{"x":0.54347825050354,"y":0.95158851146698},{"x":0.5065217614173889,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.5065217614173889,0.925869882106781,0.54347825050354,0.95158851146698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.92738276720047},{"x":0.49782609939575195,"y":0.92738276720047},{"x":0.5,"y":0.95158851146698},{"x":0.489130437374115,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489130437374115,0.92738276720047,0.5,0.95158851146698]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0782608687877655,"y":0.8956127166748047},{"x":0.804347813129425,"y":0.8956127166748047},{"x":0.804347813129425,"y":0.95158851146698},{"x":0.0782608687877655,"y":0.95158851146698}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.0732608687877655,0.8886127166748047,0.809347813129425,0.95858851146698],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/qQOrcZwjYMcAbVnJ.jpg","blurred":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/rXANvGCBoZYmEJsU.jpg","webpSec":"/storage/books/4f3f48ce01f0c94b/pages/BNKOBzlJKojDSkcH-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":660,"margin":[0.0003356021564770368,0.00012483929711760896,0.998028797121609,0.998545408654213]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.08939393609762192},{"x":0.5424836874008179,"y":0.08939393609762192},{"x":0.5446622967720032,"y":0.10606060922145844},{"x":0.5098039507865906,"y":0.10606060922145844}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"6/۶","boundary":[0.5098039507865906,0.08939393609762192,0.5446622967720032,0.10606060922145844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.08939393609762192},{"x":0.5424836874008179,"y":0.08939393609762192},{"x":0.5446622967720032,"y":0.10606060922145844},{"x":0.5098039507865906,"y":0.10606060922145844}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5048039507865906,0.08239393609762191,0.5496622967720032,0.11306060922145844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.09242424368858337},{"x":0.17864923179149628,"y":0.09242424368858337},{"x":0.17864923179149628,"y":0.10606060922145844},{"x":0.16339869797229767,"y":0.10606060922145844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.16339869797229767,0.09242424368858337,0.17864923179149628,0.10606060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.09242424368858337},{"x":0.2505446672439575,"y":0.09242424368858337},{"x":0.2505446672439575,"y":0.10606060922145844},{"x":0.18736383318901062,"y":0.10606060922145844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Crocus","boundary":[0.18736383318901062,0.09242424368858337,0.2505446672439575,0.10606060922145844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.09242424368858337},{"x":0.2505446672439575,"y":0.09242424368858337},{"x":0.2505446672439575,"y":0.10606060922145844},{"x":0.16339869797229767,"y":0.10606060922145844}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15839869797229766,0.08542424368858337,0.2555446672439575,0.11306060922145844],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.12424242496490479},{"x":0.16775599122047424,"y":0.12424242496490479},{"x":0.16775599122047424,"y":0.13636364042758942},{"x":0.16339869797229767,"y":0.13636364042758942}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.16339869797229767,0.12424242496490479,0.16775599122047424,0.13636364042758942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.12424242496490479},{"x":0.16775599122047424,"y":0.12424242496490479},{"x":0.16775599122047424,"y":0.13636364042758942},{"x":0.16339869797229767,"y":0.13636364042758942}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.11724242496490478,0.17275599122047425,0.14336364042758942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.15303030610084534},{"x":0.16775599122047424,"y":0.15303030610084534},{"x":0.17211328446865082,"y":0.16515152156352997},{"x":0.16775599122047424,"y":0.16515152156352997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.16339869797229767,0.15303030610084534,0.17211328446865082,0.16515152156352997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.15303030610084534},{"x":0.16775599122047424,"y":0.15303030610084534},{"x":0.17211328446865082,"y":0.16515152156352997},{"x":0.16775599122047424,"y":0.16515152156352997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.14603030610084533,0.17711328446865082,0.17215152156352997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.18484848737716675},{"x":0.16775599122047424,"y":0.18484848737716675},{"x":0.16775599122047424,"y":0.19545455276966095},{"x":0.16339869797229767,"y":0.19545455276966095}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"V","boundary":[0.16339869797229767,0.18484848737716675,0.16775599122047424,0.19545455276966095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.18484848737716675},{"x":0.16775599122047424,"y":0.18484848737716675},{"x":0.16775599122047424,"y":0.19545455276966095},{"x":0.16339869797229767,"y":0.19545455276966095}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.17784848737716674,0.17275599122047425,0.20245455276966096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.24393939971923828},{"x":0.16775599122047424,"y":0.24393939971923828},{"x":0.16775599122047424,"y":0.2560606002807617},{"x":0.16339869797229767,"y":0.2560606002807617}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.16339869797229767,0.24393939971923828,0.16775599122047424,0.2560606002807617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.24393939971923828},{"x":0.16775599122047424,"y":0.24393939971923828},{"x":0.16775599122047424,"y":0.2560606002807617},{"x":0.16339869797229767,"y":0.2560606002807617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.23693939971923828,0.17275599122047425,0.2630606002807617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.09090909361839294},{"x":0.8954248428344727,"y":0.08939393609762192},{"x":0.8954248428344727,"y":0.1090909093618393},{"x":0.8649237751960754,"y":0.1090909093618393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8627451062202454,0.09090909361839294,0.8954248428344727,0.1090909093618393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.09090909361839294},{"x":0.85838782787323,"y":0.08939393609762192},{"x":0.85838782787323,"y":0.1090909093618393},{"x":0.8213507533073425,"y":0.11060605943202972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.8191720843315125,0.09090909361839294,0.85838782787323,0.1090909093618393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.11818181723356247},{"x":0.8954248428344727,"y":0.11818181723356247},{"x":0.8954248428344727,"y":0.13787879049777985},{"x":0.8867102265357971,"y":0.13787879049777985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8867102265357971,0.11818181723356247,0.8954248428344727,0.13787879049777985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.11818181723356247},{"x":0.8779956698417664,"y":0.11818181723356247},{"x":0.8779956698417664,"y":0.13939394056797028},{"x":0.8518518805503845,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.8518518805503845,0.11818181723356247,0.8779956698417664,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.11818181723356247},{"x":0.843137264251709,"y":0.11818181723356247},{"x":0.843137264251709,"y":0.13787879049777985},{"x":0.7843137383460999,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.7843137383460999,0.11818181723356247,0.843137264251709,0.13787879049777985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7755991220474243,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7755991220474243,"y":0.13939394056797028},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7647058963775635,0.11818181723356247,0.7755991220474243,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7603485584259033,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7603485584259033,"y":0.13939394056797028},{"x":0.7233115434646606,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7233115434646606,0.11818181723356247,0.7603485584259033,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7167755961418152,"y":0.11818181723356247},{"x":0.7167755961418152,"y":0.13939394056797028},{"x":0.7015250325202942,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7015250325202942,0.11818181723356247,0.7167755961418152,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.11818181723356247},{"x":0.6949890851974487,"y":0.11818181723356247},{"x":0.6949890851974487,"y":0.13939394056797028},{"x":0.6644880175590515,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.6644880175590515,0.11818181723356247,0.6949890851974487,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.1196969673037529},{"x":0.6535947918891907,"y":0.1196969673037529},{"x":0.6535947918891907,"y":0.13939394056797028},{"x":0.6187363862991333,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.6187363862991333,0.1196969673037529,0.6535947918891907,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.1196969673037529},{"x":0.6122004389762878,"y":0.1196969673037529},{"x":0.6122004389762878,"y":0.13939394056797028},{"x":0.5947712659835815,"y":0.13939394056797028}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5947712659835815,0.1196969673037529,0.6122004389762878,0.13939394056797028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.1196969673037529},{"x":0.5838779807090759,"y":0.1196969673037529},{"x":0.5838779807090759,"y":0.1409090906381607},{"x":0.5424836874008179,"y":0.1409090906381607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5424836874008179,0.1196969673037529,0.5838779807090759,0.1409090906381607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.14848485589027405},{"x":0.8910675644874573,"y":0.14848485589027405},{"x":0.8910675644874573,"y":0.16969697177410126},{"x":0.8758170008659363,"y":0.16969697177410126}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8758170008659363,0.14848485589027405,0.8910675644874573,0.16969697177410126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8605664372444153,"y":0.14848485589027405},{"x":0.8605664372444153,"y":0.16969697177410126},{"x":0.8257080316543579,"y":0.16969697177410126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.8257080316543579,0.15000000596046448,0.8605664372444153,0.16969697177410126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8191720843315125,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8213507533073425,"y":0.1712121218442917},{"x":0.7973856329917908,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7973856329917908,0.15000000596046448,0.8213507533073425,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7886710166931152,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7908496856689453,"y":0.1712121218442917},{"x":0.7472766637802124,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7450980544090271,0.15000000596046448,0.7908496856689453,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7363834381103516,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7385621070861816,"y":0.1712121218442917},{"x":0.727668821811676,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7254902124404907,0.15000000596046448,0.7385621070861816,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7211328744888306,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7211328744888306,"y":0.1712121218442917},{"x":0.7037037014961243,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7037037014961243,0.15000000596046448,0.7211328744888306,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6971677541732788,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6971677541732788,"y":0.1712121218442917},{"x":0.6884531378746033,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6884531378746033,0.15000000596046448,0.6971677541732788,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6797385811805725,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6797385811805725,"y":0.1712121218442917},{"x":0.657952070236206,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.657952070236206,0.15000000596046448,0.6797385811805725,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.1515151560306549},{"x":0.6383442282676697,"y":0.1515151560306549},{"x":0.6383442282676697,"y":0.1712121218442917},{"x":0.6230936646461487,"y":0.1712121218442917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.6209150552749634,0.1515151560306549,0.6383442282676697,0.1712121218442917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.1515151560306549},{"x":0.6078431606292725,"y":0.1515151560306549},{"x":0.6078431606292725,"y":0.17272727191448212},{"x":0.586056649684906,"y":0.17272727191448212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.586056649684906,0.1515151560306549,0.6078431606292725,0.17272727191448212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8932461738586426,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8932461738586426,"y":0.1984848529100418},{"x":0.8867102265357971,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8867102265357971,0.18030303716659546,0.8932461738586426,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8714597225189209,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8714597225189209,"y":0.1984848529100418},{"x":0.8387799859046936,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.8387799859046936,0.18030303716659546,0.8714597225189209,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8322439789772034,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8322439789772034,"y":0.1984848529100418},{"x":0.8191720843315125,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8191720843315125,0.18030303716659546,0.8322439789772034,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8061001896858215,"y":0.18030303716659546},{"x":0.8061001896858215,"y":0.1984848529100418},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7777777910232544,0.18030303716659546,0.8061001896858215,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.18030303716659546},{"x":0.7734204530715942,"y":0.18030303716659546},{"x":0.7734204530715942,"y":0.1984848529100418},{"x":0.7233115434646606,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7233115434646606,0.18030303716659546,0.7734204530715942,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.18030303716659546},{"x":0.6949890851974487,"y":0.18030303716659546},{"x":0.6949890851974487,"y":0.1984848529100418},{"x":0.671023964881897,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.671023964881897,0.18030303716659546,0.6949890851974487,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.18030303716659546},{"x":0.657952070236206,"y":0.18030303716659546},{"x":0.657952070236206,"y":0.1984848529100418},{"x":0.6165577173233032,"y":0.1984848529100418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.6165577173233032,0.18030303716659546,0.657952070236206,0.1984848529100418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736383318901062,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8954248428344727,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8954248428344727,"y":0.2287878841161728},{"x":0.8736383318901062,"y":0.2287878841161728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8736383318901062,0.2075757533311844,0.8954248428344727,0.2287878841161728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8649237751960754,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8649237751960754,"y":0.2287878841161728},{"x":0.8366013169288635,"y":0.2287878841161728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8366013169288635,0.2075757533311844,0.8649237751960754,0.2287878841161728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2287878841161728},{"x":0.8191720843315125,"y":0.2287878841161728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8191720843315125,0.2075757533311844,0.8300653696060181,0.2287878841161728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8104575276374817,"y":0.2075757533311844},{"x":0.8104575276374817,"y":0.2287878841161728},{"x":0.7755991220474243,"y":0.2287878841161728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7755991220474243,0.2075757533311844,0.8104575276374817,0.2287878841161728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.20909090340137482},{"x":0.7668845057487488,"y":0.2075757533311844},{"x":0.7690631747245789,"y":0.2287878841161728},{"x":0.7211328744888306,"y":0.23030303418636322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.7211328744888306,0.20909090340137482,0.7690631747245789,0.2287878841161728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.20909090340137482},{"x":0.7080609798431396,"y":0.20909090340137482},{"x":0.7102396488189697,"y":0.23030303418636322},{"x":0.6993464231491089,"y":0.23030303418636322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6971677541732788,0.20909090340137482,0.7102396488189697,0.23030303418636322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.20909090340137482},{"x":0.6928104758262634,"y":0.20909090340137482},{"x":0.6928104758262634,"y":0.23030303418636322},{"x":0.673202633857727,"y":0.23030303418636322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.673202633857727,0.20909090340137482,0.6928104758262634,0.23030303418636322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8954248428344727,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8954248428344727,"y":0.260606050491333},{"x":0.8867102265357971,"y":0.260606050491333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8867102265357971,0.23787878453731537,0.8954248428344727,0.260606050491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8779956698417664,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8779956698417664,"y":0.260606050491333},{"x":0.8518518805503845,"y":0.260606050491333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8518518805503845,0.23787878453731537,0.8779956698417664,0.260606050491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8453159332275391,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8453159332275391,"y":0.260606050491333},{"x":0.827886700630188,"y":0.260606050491333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.827886700630188,0.23787878453731537,0.8453159332275391,0.260606050491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8213507533073425,"y":0.23787878453731537},{"x":0.8213507533073425,"y":0.260606050491333},{"x":0.7864923477172852,"y":0.260606050491333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7864923477172852,0.23787878453731537,0.8213507533073425,0.260606050491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.23787878453731537},{"x":0.7821350693702698,"y":0.23787878453731537},{"x":0.7821350693702698,"y":0.260606050491333},{"x":0.7342047691345215,"y":0.260606050491333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.7342047691345215,0.23787878453731537,0.7821350693702698,0.260606050491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.23787878453731537},{"x":0.7254902124404907,"y":0.23787878453731537},{"x":0.7254902124404907,"y":0.260606050491333},{"x":0.6819171905517578,"y":0.260606050491333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6819171905517578,0.23787878453731537,0.7254902124404907,0.260606050491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.23787878453731537},{"x":0.6775599122047424,"y":0.23787878453731537},{"x":0.6775599122047424,"y":0.26212120056152344},{"x":0.6535947918891907,"y":0.26212120056152344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6535947918891907,0.23787878453731537,0.6775599122047424,0.26212120056152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736383318901062,"y":0.2712121307849884},{"x":0.8954248428344727,"y":0.2712121307849884},{"x":0.8954248428344727,"y":0.290909081697464},{"x":0.8736383318901062,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8736383318901062,0.2712121307849884,0.8954248428344727,0.290909081697464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.2712121307849884},{"x":0.8649237751960754,"y":0.2712121307849884},{"x":0.8649237751960754,"y":0.2924242317676544},{"x":0.8213507533073425,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8213507533073425,0.2712121307849884,0.8649237751960754,0.2924242317676544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.2712121307849884},{"x":0.8061001896858215,"y":0.2712121307849884},{"x":0.8061001896858215,"y":0.290909081697464},{"x":0.7843137383460999,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.7843137383460999,0.2712121307849884,0.8061001896858215,0.290909081697464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.269696980714798},{"x":0.7734204530715942,"y":0.2712121307849884},{"x":0.7734204530715942,"y":0.290909081697464},{"x":0.727668821811676,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.727668821811676,0.269696980714798,0.7734204530715942,0.290909081697464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.269696980714798},{"x":0.7233115434646606,"y":0.269696980714798},{"x":0.7233115434646606,"y":0.290909081697464},{"x":0.7145969271659851,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7145969271659851,0.269696980714798,0.7233115434646606,0.290909081697464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.269696980714798},{"x":0.7102396488189697,"y":0.269696980714798},{"x":0.7102396488189697,"y":0.290909081697464},{"x":0.6666666865348816,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6666666865348816,0.269696980714798,0.7102396488189697,0.290909081697464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.269696980714798},{"x":0.6623093485832214,"y":0.269696980714798},{"x":0.6623093485832214,"y":0.290909081697464},{"x":0.6318082809448242,"y":0.290909081697464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.6318082809448242,0.269696980714798,0.6623093485832214,0.290909081697464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.269696980714798},{"x":0.6274510025978088,"y":0.269696980714798},{"x":0.6274510025978088,"y":0.28939393162727356},{"x":0.601307213306427,"y":0.28939393162727356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.601307213306427,0.269696980714798,0.6274510025978088,0.28939393162727356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8954248428344727,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8954248428344727,"y":0.32121211290359497},{"x":0.8867102265357971,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8867102265357971,0.30000001192092896,0.8954248428344727,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8779956698417664,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8779956698417664,"y":0.32121211290359497},{"x":0.8344226479530334,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8344226479530334,0.30000001192092896,0.8779956698417664,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8191720843315125,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8191720843315125,"y":0.32121211290359497},{"x":0.7973856329917908,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.7973856329917908,0.30000001192092896,0.8191720843315125,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7908496856689453,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7908496856689453,"y":0.32121211290359497},{"x":0.7516340017318726,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.7516340017318726,0.30000001192092896,0.7908496856689453,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.30000001192092896},{"x":0.742919385433197,"y":0.30000001192092896},{"x":0.742919385433197,"y":0.32121211290359497},{"x":0.7363834381103516,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7363834381103516,0.30000001192092896,0.742919385433197,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7320261597633362,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7320261597633362,"y":0.32121211290359497},{"x":0.686274528503418,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.686274528503418,0.30000001192092896,0.7320261597633362,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6819171905517578,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6819171905517578,"y":0.32121211290359497},{"x":0.6535947918891907,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.6535947918891907,0.30000001192092896,0.6819171905517578,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32121211290359497},{"x":0.5904139280319214,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.5904139280319214,0.30000001192092896,0.6470588445663452,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5904139280319214,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5904139280319214,"y":0.32121211290359497},{"x":0.5816993713378906,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5816993713378906,0.30000001192092896,0.5904139280319214,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5795207023620605,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5795207023620605,"y":0.32121211290359497},{"x":0.5468409657478333,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.5468409657478333,0.30000001192092896,0.5795207023620605,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.30000001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.30000001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.32121211290359497},{"x":0.4880174398422241,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.4880174398422241,0.30000001192092896,0.529411792755127,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.30000001192092896},{"x":0.48148149251937866,"y":0.30000001192092896},{"x":0.48148149251937866,"y":0.32121211290359497},{"x":0.45315903425216675,"y":0.32121211290359497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.45315903425216675,0.30000001192092896,0.48148149251937866,0.32121211290359497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.33030304312705994},{"x":0.8932461738586426,"y":0.33030304312705994},{"x":0.8932461738586426,"y":0.35151514410972595},{"x":0.8758170008659363,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8758170008659363,0.33030304312705994,0.8932461738586426,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.33030304312705994},{"x":0.8649237751960754,"y":0.33030304312705994},{"x":0.8649237751960754,"y":0.35151514410972595},{"x":0.827886700630188,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.827886700630188,0.33030304312705994,0.8649237751960754,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.33030304312705994},{"x":0.8213507533073425,"y":0.33030304312705994},{"x":0.8213507533073425,"y":0.35151514410972595},{"x":0.8104575276374817,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8104575276374817,0.33030304312705994,0.8213507533073425,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.33030304312705994},{"x":0.7952069640159607,"y":0.33030304312705994},{"x":0.7952069640159607,"y":0.35151514410972595},{"x":0.7712418437004089,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7712418437004089,0.33030304312705994,0.7952069640159607,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.33030304312705994},{"x":0.7625272274017334,"y":0.33030304312705994},{"x":0.7625272274017334,"y":0.35151514410972595},{"x":0.7124183177947998,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7124183177947998,0.33030304312705994,0.7625272274017334,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6949890851974487,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6949890851974487,"y":0.35151514410972595},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6666666865348816,0.33030304312705994,0.6949890851974487,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6601307392120361,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6601307392120361,"y":0.35151514410972595},{"x":0.6165577173233032,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.6165577173233032,0.33030304312705994,0.6601307392120361,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6187363862991333,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6187363862991333,"y":0.35151514410972595},{"x":0.6122004389762878,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6122004389762878,0.33030304312705994,0.6187363862991333,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6056644916534424,"y":0.33030304312705994},{"x":0.6056644916534424,"y":0.35151514410972595},{"x":0.5751634240150452,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.5751634240150452,0.33030304312705994,0.6056644916534424,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.33030304312705994},{"x":0.5642701387405396,"y":0.33030304312705994},{"x":0.5642701387405396,"y":0.35151514410972595},{"x":0.5533769130706787,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5533769130706787,0.33030304312705994,0.5642701387405396,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.33030304312705994},{"x":0.5490196347236633,"y":0.33030304312705994},{"x":0.5490196347236633,"y":0.35151514410972595},{"x":0.501089334487915,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نارنجی","boundary":[0.501089334487915,0.33030304312705994,0.5490196347236633,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.33030304312705994},{"x":0.4880174398422241,"y":0.33030304312705994},{"x":0.4880174398422241,"y":0.35151514410972595},{"x":0.44008713960647583,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.44008713960647583,0.33030304312705994,0.4880174398422241,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.33030304312705994},{"x":0.43790850043296814,"y":0.33030304312705994},{"x":0.43790850043296814,"y":0.35151514410972595},{"x":0.429193913936615,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.429193913936615,0.33030304312705994,0.43790850043296814,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.33030304312705994},{"x":0.4248366057872772,"y":0.33030304312705994},{"x":0.4248366057872772,"y":0.35151514410972595},{"x":0.3812636137008667,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.3812636137008667,0.33030304312705994,0.4248366057872772,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.33030304312705994},{"x":0.363834410905838,"y":0.33030304312705994},{"x":0.363834410905838,"y":0.35151514410972595},{"x":0.3464052379131317,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.3464052379131317,0.33030304312705994,0.363834410905838,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.33030304312705994},{"x":0.3376906216144562,"y":0.33030304312705994},{"x":0.3376906216144562,"y":0.35151514410972595},{"x":0.32679739594459534,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32679739594459534,0.33030304312705994,0.3376906216144562,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.33030304312705994},{"x":0.3159041404724121,"y":0.33030304312705994},{"x":0.3159041404724121,"y":0.35151514410972595},{"x":0.2679738700389862,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.2679738700389862,0.33030304312705994,0.3159041404724121,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.33030304312705994},{"x":0.257080614566803,"y":0.33030304312705994},{"x":0.257080614566803,"y":0.35151514410972595},{"x":0.19825707376003265,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیبرهای","boundary":[0.19825707376003265,0.33030304312705994,0.257080614566803,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.33030304312705994},{"x":0.18736383318901062,"y":0.33030304312705994},{"x":0.18736383318901062,"y":0.35151514410972595},{"x":0.16557733714580536,"y":0.35151514410972595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.16557733714580536,0.33030304312705994,0.18736383318901062,0.35151514410972595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8910675644874573,"y":0.3651515245437622},{"x":0.8954248428344727,"y":0.3651515245437622},{"x":0.8954248428344727,"y":0.3803030252456665},{"x":0.8910675644874573,"y":0.3803030252456665}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8910675644874573,0.3651515245437622,0.8954248428344727,0.3803030252456665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.3651515245437622},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3651515245437622},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3803030252456665},{"x":0.8453159332275391,"y":0.3803030252456665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توری","boundary":[0.8453159332275391,0.3651515245437622,0.8801742792129517,0.3803030252456665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8954248428344727,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8954248428344727,"y":0.4121212065219879},{"x":0.8867102265357971,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8867102265357971,0.3863636255264282,0.8954248428344727,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8736383318901062,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8736383318901062,"y":0.4121212065219879},{"x":0.8409585952758789,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.8409585952758789,0.3863636255264282,0.8736383318901062,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8344226479530334,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4121212065219879},{"x":0.812636137008667,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.812636137008667,0.3863636255264282,0.8344226479530334,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8082788586616516,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8082788586616516,"y":0.4121212065219879},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7995642423629761,0.3863636255264282,0.8082788586616516,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7930282950401306,"y":0.4121212065219879},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7668845057487488,0.3863636255264282,0.7930282950401306,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38787877559661865},{"x":0.7494553327560425,"y":0.38787877559661865},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4121212065219879},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7058823704719543,0.38787877559661865,0.7494553327560425,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.38787877559661865},{"x":0.6949890851974487,"y":0.38787877559661865},{"x":0.6949890851974487,"y":0.4121212065219879},{"x":0.6819171905517578,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6819171905517578,0.38787877559661865,0.6949890851974487,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.38787877559661865},{"x":0.671023964881897,"y":0.38787877559661865},{"x":0.671023964881897,"y":0.4121212065219879},{"x":0.657952070236206,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.657952070236206,0.38787877559661865,0.671023964881897,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.38787877559661865},{"x":0.6535947918891907,"y":0.38787877559661865},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4121212065219879},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4121212065219879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6405228972434998,0.38787877559661865,0.6535947918891907,0.4121212065219879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.38787877559661865},{"x":0.6339869499206543,"y":0.38787877559661865},{"x":0.6339869499206543,"y":0.41363635659217834},{"x":0.5925925970077515,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5925925970077515,0.38787877559661865,0.6339869499206543,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.38787877559661865},{"x":0.5838779807090759,"y":0.38787877559661865},{"x":0.5838779807090759,"y":0.41363635659217834},{"x":0.5599128603935242,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5599128603935242,0.38787877559661865,0.5838779807090759,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.38787877559661865},{"x":0.5490196347236633,"y":0.38787877559661865},{"x":0.5490196347236633,"y":0.41363635659217834},{"x":0.5076252818107605,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5076252818107605,0.38787877559661865,0.5490196347236633,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.38787877559661865},{"x":0.5076252818107605,"y":0.38787877559661865},{"x":0.5076252818107605,"y":0.41363635659217834},{"x":0.49891066551208496,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49891066551208496,0.38787877559661865,0.5076252818107605,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4945533871650696,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4945533871650696,"y":0.41363635659217834},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرم","boundary":[0.47058823704719543,0.38787877559661865,0.4945533871650696,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4618736505508423,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4618736505508423,"y":0.41363635659217834},{"x":0.44880175590515137,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.44880175590515137,0.38787877559661865,0.4618736505508423,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4444444477558136,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4444444477558136,"y":0.41363635659217834},{"x":0.41830065846443176,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.41830065846443176,0.38787877559661865,0.4444444477558136,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4161219894886017,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4161219894886017,"y":0.41363635659217834},{"x":0.40740740299224854,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40740740299224854,0.38787877559661865,0.4161219894886017,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4008714556694031,"y":0.38787877559661865},{"x":0.4008714556694031,"y":0.41363635659217834},{"x":0.35947713255882263,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.35947713255882263,0.38787877559661865,0.4008714556694031,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.3893939256668091},{"x":0.34204792976379395,"y":0.3893939256668091},{"x":0.34204792976379395,"y":0.41363635659217834},{"x":0.3202614486217499,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.3202614486217499,0.3893939256668091,0.34204792976379395,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.3893939256668091},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3893939256668091},{"x":0.3137255012989044,"y":0.41363635659217834},{"x":0.2984749376773834,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2984749376773834,0.3893939256668091,0.3137255012989044,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.3893939256668091},{"x":0.2897603511810303,"y":0.3893939256668091},{"x":0.2897603511810303,"y":0.41363635659217834},{"x":0.2374727725982666,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.2374727725982666,0.3893939256668091,0.2897603511810303,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.3893939256668091},{"x":0.23093682527542114,"y":0.3893939256668091},{"x":0.23093682527542114,"y":0.41363635659217834},{"x":0.16993464529514313,"y":0.41363635659217834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیبرهای","boundary":[0.16993464529514313,0.3893939256668091,0.23093682527542114,0.41363635659217834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.41818180680274963},{"x":0.899782121181488,"y":0.41818180680274963},{"x":0.899782121181488,"y":0.44090908765792847},{"x":0.8692810535430908,"y":0.44090908765792847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نازک","boundary":[0.8692810535430908,0.41818180680274963,0.899782121181488,0.44090908765792847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.41969695687294006},{"x":0.8562091588973999,"y":0.41969695687294006},{"x":0.8562091588973999,"y":0.44090908765792847},{"x":0.8474945425987244,"y":0.44090908765792847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8474945425987244,0.41969695687294006,0.8562091588973999,0.44090908765792847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.41969695687294006},{"x":0.8387799859046936,"y":0.41969695687294006},{"x":0.8387799859046936,"y":0.44090908765792847},{"x":0.8213507533073425,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.8213507533073425,0.41969695687294006,0.8387799859046936,0.44090908765792847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.41969695687294006},{"x":0.812636137008667,"y":0.41969695687294006},{"x":0.812636137008667,"y":0.4424242377281189},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8039215803146362,0.41969695687294006,0.812636137008667,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.41969695687294006},{"x":0.8017429113388062,"y":0.41969695687294006},{"x":0.8017429113388062,"y":0.4424242377281189},{"x":0.7799564003944397,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7777777910232544,0.41969695687294006,0.8017429113388062,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.41969695687294006},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41969695687294006},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4424242377281189},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.7211328744888306,0.41969695687294006,0.7647058963775635,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714597225189209,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8954248428344727,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8954248428344727,"y":0.47121211886405945},{"x":0.8714597225189209,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.8714597225189209,0.44999998807907104,0.8954248428344727,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8627451062202454,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8627451062202454,"y":0.47121211886405945},{"x":0.8235294222831726,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8235294222831726,0.44999998807907104,0.8627451062202454,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8017429113388062,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8017429113388062,"y":0.47121211886405945},{"x":0.7843137383460999,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.7843137383460999,0.44999998807907104,0.8017429113388062,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7734204530715942,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7734204530715942,"y":0.47121211886405945},{"x":0.7603485584259033,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7603485584259033,0.44999998807907104,0.7734204530715942,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7494553327560425,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7494553327560425,"y":0.47121211886405945},{"x":0.6993464231491089,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6993464231491089,0.44999998807907104,0.7494553327560425,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6840958595275879,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6840958595275879,"y":0.47121211886405945},{"x":0.6318082809448242,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیبرهای","boundary":[0.6318082809448242,0.44999998807907104,0.6840958595275879,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6143791079521179,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6143791079521179,"y":0.47121211886405945},{"x":0.5947712659835815,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.5947712659835815,0.44999998807907104,0.6143791079521179,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.44999998807907104},{"x":0.586056649684906,"y":0.44999998807907104},{"x":0.586056649684906,"y":0.47121211886405945},{"x":0.5773420333862305,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5773420333862305,0.44999998807907104,0.586056649684906,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.44999998807907104},{"x":0.570806086063385,"y":0.44999998807907104},{"x":0.570806086063385,"y":0.47121211886405945},{"x":0.5185185074806213,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5185185074806213,0.44999998807907104,0.570806086063385,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.44999998807907104},{"x":0.516339898109436,"y":0.44999998807907104},{"x":0.516339898109436,"y":0.47121211886405945},{"x":0.5054466128349304,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5054466128349304,0.44999998807907104,0.516339898109436,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.44999998807907104},{"x":0.501089334487915,"y":0.44999998807907104},{"x":0.501089334487915,"y":0.47121211886405945},{"x":0.4575163424015045,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشبک","boundary":[0.4575163424015045,0.44999998807907104,0.501089334487915,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4444444477558136,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4444444477558136,"y":0.47121211886405945},{"x":0.43572986125946045,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43572986125946045,0.44999998807907104,0.4444444477558136,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4313725531101227,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4313725531101227,"y":0.47121211886405945},{"x":0.38562092185020447,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.38562092185020447,0.44999998807907104,0.4313725531101227,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3834422528743744,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3834422528743744,"y":0.47121211886405945},{"x":0.3464052379131317,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.3464052379131317,0.44999998807907104,0.3834422528743744,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3376906216144562,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3376906216144562,"y":0.47121211886405945},{"x":0.29629629850387573,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.29629629850387573,0.44999998807907104,0.3376906216144562,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.44999998807907104},{"x":0.2854030430316925,"y":0.44999998807907104},{"x":0.2854030430316925,"y":0.47121211886405945},{"x":0.26361656188964844,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26361656188964844,0.44999998807907104,0.2854030430316925,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.44999998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.44999998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.47121211886405945},{"x":0.16993464529514313,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکستری","boundary":[0.16993464529514313,0.44999998807907104,0.2549019753932953,0.47121211886405945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.09242424368858337},{"x":0.8954248428344727,"y":0.08787878602743149},{"x":0.899782121181488,"y":0.47121211886405945},{"x":0.16557733714580536,"y":0.47575756907463074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15839869797229766,0.08542424368858337,0.904782121181488,0.47821211886405945],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.2712121307849884},{"x":0.18082788586616516,"y":0.2712121307849884},{"x":0.18082788586616516,"y":0.28787878155708313},{"x":0.16339869797229767,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.16339869797229767,0.2712121307849884,0.18082788586616516,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.2712121307849884},{"x":0.21132898330688477,"y":0.27272728085517883},{"x":0.20915032923221588,"y":0.28787878155708313},{"x":0.1895424872636795,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.1895424872636795,0.2712121307849884,0.20915032923221588,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.2712121307849884},{"x":0.2854030430316925,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2854030430316925,"y":0.28939393162727356},{"x":0.21568627655506134,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"caspius","boundary":[0.21786493062973022,0.2712121307849884,0.2854030430316925,0.28939393162727356]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.2712121307849884},{"x":0.2854030430316925,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2854030430316925,"y":0.28939393162727356},{"x":0.16339869797229767,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15839869797229766,0.2642121307849884,0.2904030430316925,0.29639393162727357],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.3030303120613098},{"x":0.18082788586616516,"y":0.3030303120613098},{"x":0.18082788586616516,"y":0.31515151262283325},{"x":0.16339869797229767,"y":0.31515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5.","boundary":[0.16339869797229767,0.3030303120613098,0.18082788586616516,0.31515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.3030303120613098},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3030303120613098},{"x":0.20915032923221588,"y":0.31515151262283325},{"x":0.18736383318901062,"y":0.31515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.18736383318901062,0.3030303120613098,0.20915032923221588,0.31515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.3030303120613098},{"x":0.27886709570884705,"y":0.3030303120613098},{"x":0.27886709570884705,"y":0.31515151262283325},{"x":0.21568627655506134,"y":0.31515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sativus","boundary":[0.21568627655506134,0.3030303120613098,0.27886709570884705,0.31515151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.3030303120613098},{"x":0.27886709570884705,"y":0.3030303120613098},{"x":0.27886709570884705,"y":0.31515151262283325},{"x":0.16339869797229767,"y":0.31515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15839869797229766,0.2960303120613098,0.28386709570884705,0.32215151262283326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3606060743331909},{"x":0.17864923179149628,"y":0.3606060743331909},{"x":0.17864923179149628,"y":0.37727272510528564},{"x":0.16557733714580536,"y":0.37727272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"7.","boundary":[0.16557733714580536,0.3606060743331909,0.17864923179149628,0.37727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.36212122440338135},{"x":0.20915032923221588,"y":0.36212122440338135},{"x":0.20915032923221588,"y":0.37727272510528564},{"x":0.18736383318901062,"y":0.37727272510528564}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.1895424872636795,0.36212122440338135,0.20915032923221588,0.37727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.36212122440338135},{"x":0.2810457646846771,"y":0.36212122440338135},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3787878751754761},{"x":0.21350762248039246,"y":0.37727272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"pallasii","boundary":[0.21568627655506134,0.36212122440338135,0.2810457646846771,0.3787878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3606060743331909},{"x":0.2810457646846771,"y":0.36212122440338135},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3787878751754761},{"x":0.16557733714580536,"y":0.37727272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.16057733714580535,0.3536060743331909,0.28604576468467713,0.3857878751754761],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.4212121069431305},{"x":0.18082788586616516,"y":0.4212121069431305},{"x":0.18082788586616516,"y":0.4378787875175476},{"x":0.16339869797229767,"y":0.4378787875175476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"9.","boundary":[0.16339869797229767,0.4212121069431305,0.18082788586616516,0.4378787875175476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.4212121069431305},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4212121069431305},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4378787875175476},{"x":0.18736383318901062,"y":0.4378787875175476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.18736383318901062,0.4212121069431305,0.20915032923221588,0.4378787875175476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.4212121069431305},{"x":0.3050108850002289,"y":0.4227272868156433},{"x":0.3050108850002289,"y":0.43939393758773804},{"x":0.21786493062973022,"y":0.4378787875175476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"gillanicus","boundary":[0.21786493062973022,0.4212121069431305,0.3050108850002289,0.43939393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.4212121069431305},{"x":0.3050108850002289,"y":0.4227272868156433},{"x":0.3050108850002289,"y":0.43939393758773804},{"x":0.16339869797229767,"y":0.4378787875175476}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15839869797229766,0.4142121069431305,0.3100108850002289,0.44639393758773804],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.48181816935539246},{"x":0.18082788586616516,"y":0.48181816935539246},{"x":0.18082788586616516,"y":0.49848484992980957},{"x":0.16339869797229767,"y":0.49848484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8.","boundary":[0.16339869797229767,0.48181816935539246,0.18082788586616516,0.49848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.48181816935539246},{"x":0.206971675157547,"y":0.48181816935539246},{"x":0.206971675157547,"y":0.49848484992980957},{"x":0.1895424872636795,"y":0.49848484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.1895424872636795,0.48181816935539246,0.206971675157547,0.49848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.48181816935539246},{"x":0.3180827796459198,"y":0.48181816935539246},{"x":0.3180827796459198,"y":0.49848484992980957},{"x":0.21786493062973022,"y":0.49848484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"cancellatus","boundary":[0.21786493062973022,0.48181816935539246,0.3180827796459198,0.49848484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.48181816935539246},{"x":0.3180827796459198,"y":0.48181816935539246},{"x":0.3180827796459198,"y":0.49848484992980957},{"x":0.16339869797229767,"y":0.49848484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15839869797229766,0.47481816935539245,0.3230827796459198,0.5054848499298096],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8867102265357971,"y":0.510606050491333},{"x":0.8954248428344727,"y":0.510606050491333},{"x":0.8954248428344727,"y":0.5318182110786438},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8867102265357971,0.510606050491333,0.8954248428344727,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.510606050491333},{"x":0.8823529481887817,"y":0.510606050491333},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5318182110786438},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8322439789772034,0.510606050491333,0.8823529481887817,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.5090909004211426},{"x":0.8191720843315125,"y":0.5090909004211426},{"x":0.8191720843315125,"y":0.5318182110786438},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.7952069640159607,0.5090909004211426,0.8191720843315125,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.5090909004211426},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5090909004211426},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5318182110786438},{"x":0.742919385433197,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.742919385433197,0.5090909004211426,0.7886710166931152,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.5090909004211426},{"x":0.727668821811676,"y":0.5090909004211426},{"x":0.727668821811676,"y":0.5318182110786438},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7167755961418152,0.5090909004211426,0.727668821811676,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.5090909004211426},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5090909004211426},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5318182110786438},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6928104758262634,0.5090909004211426,0.7102396488189697,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.5090909004211426},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5090909004211426},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5318182110786438},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6775599122047424,0.5090909004211426,0.6884531378746033,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5090909004211426},{"x":0.673202633857727,"y":0.5090909004211426},{"x":0.673202633857727,"y":0.5318182110786438},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6514161229133606,0.5090909004211426,0.673202633857727,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5090909004211426},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5090909004211426},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5318182110786438},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.5882353186607361,0.5090909004211426,0.6296296119689941,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5090909004211426},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5090909004211426},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5318182110786438},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5751634240150452,0.5090909004211426,0.5838779807090759,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.5090909004211426},{"x":0.570806086063385,"y":0.5090909004211426},{"x":0.570806086063385,"y":0.5318182110786438},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5533769130706787,0.5090909004211426,0.570806086063385,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.5090909004211426},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5090909004211426},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5318182110786438},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5318182110786438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5032680034637451,0.5090909004211426,0.5533769130706787,0.5318182110786438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5090909004211426},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5090909004211426},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4444444477558136,0.5090909004211426,0.4923747181892395,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5090909004211426},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5090909004211426},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4270152449607849,0.5090909004211426,0.4444444477558136,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5090909004211426},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5090909004211426},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3660130798816681,0.5090909004211426,0.42047929763793945,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.5090909004211426},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5090909004211426},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3159041404724121,0.5090909004211426,0.3507625162601471,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.5090909004211426},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5090909004211426},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.2854030430316925,0.5090909004211426,0.3159041404724121,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.5075757503509521},{"x":0.2723311483860016,"y":0.5075757503509521},{"x":0.2723311483860016,"y":0.5303030014038086},{"x":0.21350762248039246,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکافته","boundary":[0.21350762248039246,0.5075757503509521,0.2723311483860016,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.5075757503509521},{"x":0.206971675157547,"y":0.5075757503509521},{"x":0.206971675157547,"y":0.5303030014038086},{"x":0.1742919385433197,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1742919385433197,0.5075757503509521,0.206971675157547,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.5075757503509521},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5075757503509521},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5303030014038086},{"x":0.16122004389762878,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16122004389762878,0.5075757503509521,0.16993464529514313,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85838782787323,"y":0.539393961429596},{"x":0.8976035118103027,"y":0.5409091114997864},{"x":0.8976035118103027,"y":0.560606062412262},{"x":0.85838782787323,"y":0.5590909123420715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.85838782787323,0.539393961429596,0.8976035118103027,0.560606062412262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8976035118103027,"y":0.510606050491333},{"x":0.8976035118103027,"y":0.560606062412262},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5575757622718811}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15622004389762878,0.5005757503509521,0.9026035118103027,0.567606062412262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.5727272629737854},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5727272629737854},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5878787636756897},{"x":0.16122004389762878,"y":0.5878787636756897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"6.","boundary":[0.16122004389762878,0.5727272629737854,0.18082788586616516,0.5878787636756897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.5727272629737854},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5727272629737854},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5878787636756897},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5878787636756897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.1895424872636795,0.5727272629737854,0.20915032923221588,0.5878787636756897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.5727272629737854},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5727272629737854},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5878787636756897},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5878787636756897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"speciosus","boundary":[0.21568627655506134,0.5727272629737854,0.3006536066532135,0.5878787636756897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.5727272629737854},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5727272629737854},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5878787636756897},{"x":0.16122004389762878,"y":0.5878787636756897}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15622004389762878,0.5657272629737854,0.3056536066532135,0.5948787636756897],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.5757575631141663},{"x":0.899782121181488,"y":0.5757575631141663},{"x":0.8976035118103027,"y":0.5909090638160706},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.8692810535430908,0.5757575631141663,0.8976035118103027,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.5742424130439758},{"x":0.85838782787323,"y":0.5757575631141663},{"x":0.85838782787323,"y":0.5909090638160706},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8322439789772034,0.5742424130439758,0.85838782787323,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8714597225189209,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8932461738586426,"y":0.6227272748947144},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6227272748947144}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.8714597225189209,0.6015151739120483,0.8932461738586426,0.6227272748947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6227272748947144},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6227272748947144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8235294222831726,0.6015151739120483,0.8692810535430908,0.6227272748947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6227272748947144},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6227272748947144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.7843137383460999,0.6015151739120483,0.8039215803146362,0.6227272748947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.6015151739120483},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6015151739120483},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6227272748947144},{"x":0.7625272274017334,"y":0.6227272748947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7625272274017334,0.6015151739120483,0.7777777910232544,0.6227272748947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.6015151739120483},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6015151739120483},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6227272748947144},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6227272748947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7037037014961243,0.6015151739120483,0.7538126111030579,0.6227272748947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6015151739120483},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6015151739120483},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6227272748947144},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیبرهای","boundary":[0.6361655592918396,0.6015151739120483,0.6906318068504333,0.6227272748947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6015151739120483},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6015151739120483},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توری","boundary":[0.5882353186607361,0.6015151739120483,0.6209150552749634,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.6015151739120483},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6015151739120483},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.5250544548034668,0.6015151739120483,0.5642701387405396,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6212121248245239},{"x":0.48583877086639404,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.48583877086639404,0.6000000238418579,0.5185185074806213,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6000000238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6000000238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4618736505508423,0.6000000238418579,0.47058823704719543,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6212121248245239},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.42265796661376953,0.6000000238418579,0.4553377032279968,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6212121248245239},{"x":0.3965141475200653,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3965141475200653,0.6000000238418579,0.4117647111415863,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6212121248245239},{"x":0.35511982440948486,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.35511982440948486,0.6000000238418579,0.3921568691730499,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6000000238418579},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6000000238418579},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6196969747543335},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6196969747543335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.1895424872636795,0.6000000238418579,0.19825707376003265,0.6196969747543335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.571212112903595},{"x":0.899782121181488,"y":0.5757575631141663},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6242424249649048},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6196969747543335}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1845424872636795,0.564212112903595,0.9026035118103027,0.6312424249649048],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.6000000238418579},{"x":0.206971675157547,"y":0.6000000238418579},{"x":0.206971675157547,"y":0.6196969747543335},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6196969747543335}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.19825707376003265,0.6000000238418579,0.206971675157547,0.6196969747543335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.6000000238418579},{"x":0.32244008779525757,"y":0.6000000238418579},{"x":0.32244008779525757,"y":0.6212121248245239},{"x":0.21350762248039246,"y":0.6196969747543335}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"michelsonli","boundary":[0.21350762248039246,0.6000000238418579,0.32244008779525757,0.6212121248245239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.6000000238418579},{"x":0.32244008779525757,"y":0.6000000238418579},{"x":0.32244008779525757,"y":0.6212121248245239},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6196969747543335}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.19325707376003265,0.5930000238418579,0.3274400877952576,0.6282121248245239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.6000000238418579},{"x":0.17864923179149628,"y":0.6000000238418579},{"x":0.17864923179149628,"y":0.6196969747543335},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6196969747543335}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.16339869797229767,0.6000000238418579,0.17864923179149628,0.6196969747543335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.6303030252456665},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6303030252456665},{"x":0.8976035118103027,"y":0.6545454263687134},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6545454263687134}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8888888955116272,0.6303030252456665,0.8976035118103027,0.6545454263687134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.6303030252456665},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6303030252456665},{"x":0.8779956698417664,"y":0.6545454263687134},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6545454263687134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8344226479530334,0.6303030252456665,0.8779956698417664,0.6545454263687134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.6303030252456665},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6303030252456665},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6545454263687134},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6545454263687134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.7952069640159607,0.6303030252456665,0.8191720843315125,0.6545454263687134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6303030252456665},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6303030252456665},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6545454263687134},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6545454263687134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.7450980544090271,0.6303030252456665,0.7864923477172852,0.6545454263687134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6303030252456665},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6303030252456665},{"x":0.7320261597633362,"y":0.653030276298523},{"x":0.7189542651176453,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7189542651176453,0.6303030252456665,0.7320261597633362,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7145969271659851,"y":0.653030276298523},{"x":0.6797385811805725,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6797385811805725,0.6287878751754761,0.7145969271659851,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6666666865348816,"y":0.653030276298523},{"x":0.6492374539375305,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6492374539375305,0.6287878751754761,0.6666666865348816,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6427015066146851,"y":0.653030276298523},{"x":0.6339869499206543,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6339869499206543,0.6287878751754761,0.6427015066146851,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6296296119689941,"y":0.653030276298523},{"x":0.6056644916534424,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6056644916534424,0.6287878751754761,0.6296296119689941,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5904139280319214,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5904139280319214,"y":0.653030276298523},{"x":0.5446622967720032,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.5446622967720032,0.6287878751754761,0.5904139280319214,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5359477400779724,"y":0.653030276298523},{"x":0.5272331237792969,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5272331237792969,0.6287878751754761,0.5359477400779724,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5250544548034668,"y":0.653030276298523},{"x":0.5054466128349304,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5054466128349304,0.6287878751754761,0.5250544548034668,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6287878751754761},{"x":0.49891066551208496,"y":0.6287878751754761},{"x":0.49891066551208496,"y":0.653030276298523},{"x":0.45098039507865906,"y":0.653030276298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.45098039507865906,0.6287878751754761,0.49891066551208496,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.6272727251052856},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6287878751754761},{"x":0.44008713960647583,"y":0.653030276298523},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.3943355083465576,0.6272727251052856,0.44008713960647583,0.653030276298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.6272727251052856},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6272727251052856},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6515151262283325},{"x":0.37472766637802124,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37472766637802124,0.6272727251052856,0.3921568691730499,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.6272727251052856},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6272727251052856},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3159041404724121,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3159041404724121,0.6272727251052856,0.37037035822868347,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.6272727251052856},{"x":0.2984749376773834,"y":0.6272727251052856},{"x":0.2984749376773834,"y":0.6515151262283325},{"x":0.26579520106315613,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.26579520106315613,0.6272727251052856,0.2984749376773834,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.6272727251052856},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6272727251052856},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6499999761581421},{"x":0.2374727725982666,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2374727725982666,0.6272727251052856,0.26143792271614075,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.6257575750350952},{"x":0.22004356980323792,"y":0.6272727251052856},{"x":0.22004356980323792,"y":0.6515151262283325},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکافته","boundary":[0.16775599122047424,0.6257575750350952,0.22004356980323792,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8649237751960754,"y":0.6590909361839294},{"x":0.899782121181488,"y":0.6590909361839294},{"x":0.899782121181488,"y":0.6803030371665955},{"x":0.8649237751960754,"y":0.6803030371665955}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8649237751960754,0.6590909361839294,0.899782121181488,0.6803030371665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6606060862541199},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6606060862541199},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6803030371665955},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6803030371665955}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8518518805503845,0.6606060862541199,0.8605664372444153,0.6803030371665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.6606060862541199},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6606060862541199},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6803030371665955},{"x":0.812636137008667,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.812636137008667,0.6606060862541199,0.8518518805503845,0.6803030371665955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.6606060862541199},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6606060862541199},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.7777777910232544,0.6606060862541199,0.8039215803146362,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.6606060862541199},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6606060862541199},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6818181872367859},{"x":0.758169949054718,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.758169949054718,0.6606060862541199,0.7734204530715942,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6621212363243103},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6606060862541199},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نارنجی","boundary":[0.7058823704719543,0.6621212363243103,0.7538126111030579,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.6621212363243103},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6621212363243103},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6833333373069763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.6623093485832214,0.6621212363243103,0.6928104758262634,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6621212363243103},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6621212363243103},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6833333373069763},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6833333373069763}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6339869499206543,0.6621212363243103,0.6514161229133606,0.6833333373069763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.6621212363243103},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6621212363243103},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6833333373069763},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6833333373069763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.5969498753547668,0.6621212363243103,0.6296296119689941,0.6833333373069763]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.6000000238418579},{"x":0.899782121181488,"y":0.6000000238418579},{"x":0.899782121181488,"y":0.6833333373069763},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6833333373069763}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15839869797229766,0.5930000238418579,0.904782121181488,0.6903333373069763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.6621212363243103},{"x":0.18082788586616516,"y":0.6621212363243103},{"x":0.18082788586616516,"y":0.6757575869560242},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6757575869560242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.16339869797229767,0.6621212363243103,0.18082788586616516,0.6757575869560242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6621212363243103},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6621212363243103},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6757575869560242},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6757575869560242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.1895424872636795,0.6621212363243103,0.20915032923221588,0.6757575869560242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.6621212363243103},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6621212363243103},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6757575869560242},{"x":0.21350762248039246,"y":0.6757575869560242}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"biflorus","boundary":[0.21350762248039246,0.6621212363243103,0.2875817120075226,0.6757575869560242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.6621212363243103},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6621212363243103},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6757575869560242},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6757575869560242}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15839869797229766,0.6551212363243103,0.2925817120075226,0.6827575869560242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.7212121486663818},{"x":0.17864923179149628,"y":0.7212121486663818},{"x":0.17864923179149628,"y":0.739393949508667},{"x":0.16339869797229767,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.16339869797229767,0.7212121486663818,0.17864923179149628,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.7212121486663818},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7212121486663818},{"x":0.21350762248039246,"y":0.739393949508667},{"x":0.19389978051185608,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.19389978051185608,0.7212121486663818,0.21350762248039246,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7212121486663818},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7212121486663818},{"x":0.32679739594459534,"y":0.739393949508667},{"x":0.2222222238779068,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"almehensis","boundary":[0.2222222238779068,0.7212121486663818,0.32679739594459534,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.7212121486663818},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7212121486663818},{"x":0.4117647111415863,"y":0.739393949508667},{"x":0.33986929059028625,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Brickell","boundary":[0.33986929059028625,0.7212121486663818,0.4117647111415863,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.7212121486663818},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7212121486663818},{"x":0.43572986125946045,"y":0.739393949508667},{"x":0.429193913936615,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.429193913936615,0.7212121486663818,0.43572986125946045,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.7212121486663818},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7212121486663818},{"x":0.5228758454322815,"y":0.739393949508667},{"x":0.45098039507865906,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathew","boundary":[0.45098039507865906,0.7212121486663818,0.5228758454322815,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7212121486663818},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7212121486663818},{"x":0.5359477400779724,"y":0.739393949508667},{"x":0.529411792755127,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.529411792755127,0.7212121486663818,0.5359477400779724,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.7212121486663818},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7212121486663818},{"x":0.5947712659835815,"y":0.739393949508667},{"x":0.5468409657478333,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Journ","boundary":[0.5468409657478333,0.7212121486663818,0.5947712659835815,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7212121486663818},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7212121486663818},{"x":0.6056644916534424,"y":0.739393949508667},{"x":0.5991285443305969,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5991285443305969,0.7212121486663818,0.6056644916534424,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7212121486663818},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7212121486663818},{"x":0.6535947918891907,"y":0.739393949508667},{"x":0.6143791079521179,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Roy","boundary":[0.6143791079521179,0.7212121486663818,0.6535947918891907,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.7212121486663818},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7212121486663818},{"x":0.6601307392120361,"y":0.739393949508667},{"x":0.6535947918891907,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.7212121486663818,0.6601307392120361,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7167755961418152,"y":0.739393949508667},{"x":0.671023964881897,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hort","boundary":[0.671023964881897,0.7212121486663818,0.7167755961418152,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7254902124404907,"y":0.739393949508667},{"x":0.7167755961418152,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7167755961418152,0.7212121486663818,0.7254902124404907,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7668845057487488,"y":0.739393949508667},{"x":0.7363834381103516,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Soc","boundary":[0.7363834381103516,0.7212121486663818,0.7668845057487488,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7212121486663818},{"x":0.7734204530715942,"y":0.739393949508667},{"x":0.7668845057487488,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7668845057487488,0.7212121486663818,0.7734204530715942,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8017429113388062,"y":0.739393949508667},{"x":0.7886710166931152,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"98","boundary":[0.7886710166931152,0.7212121486663818,0.8017429113388062,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.7212121486663818},{"x":0.827886700630188,"y":0.7212121486663818},{"x":0.827886700630188,"y":0.739393949508667},{"x":0.8191720843315125,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8191720843315125,0.7212121486663818,0.827886700630188,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8366013169288635,"y":0.739393949508667},{"x":0.827886700630188,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.827886700630188,0.7212121486663818,0.8366013169288635,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8474945425987244,"y":0.739393949508667},{"x":0.8387799859046936,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8387799859046936,0.7212121486663818,0.8474945425987244,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8540304899215698,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8540304899215698,"y":0.739393949508667},{"x":0.8474945425987244,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8474945425987244,0.7212121486663818,0.8540304899215698,0.739393949508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8954248428344727,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8954248428344727,"y":0.739393949508667},{"x":0.8692810535430908,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"360","boundary":[0.8692810535430908,0.7212121486663818,0.8954248428344727,0.739393949508667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8954248428344727,"y":0.7212121486663818},{"x":0.8954248428344727,"y":0.739393949508667},{"x":0.16339869797229767,"y":0.739393949508667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15839869797229766,0.7142121486663818,0.9004248428344727,0.746393949508667],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.7530303001403809},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7530303001403809},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7681818008422852},{"x":0.16339869797229767,"y":0.7681818008422852}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"(","boundary":[0.16339869797229767,0.7530303001403809,0.16993464529514313,0.7681818008422852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.7530303001403809},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7530303001403809},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7696969509124756},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"1943","boundary":[0.16993464529514313,0.7530303001403809,0.21350762248039246,0.7696969509124756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.7530303001403809},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7530303001403809},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7696969509124756},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":")","boundary":[0.21350762248039246,0.7530303001403809,0.22004356980323792,0.7696969509124756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.7530303001403809},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7530303001403809},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7696969509124756},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.22004356980323792,0.7530303001403809,0.22657951712608337,0.7696969509124756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.7530303001403809},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7530303001403809},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7696969509124756},{"x":0.16339869797229767,"y":0.7696969509124756}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.7460303001403809,0.23157951712608338,0.7766969509124756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.7787878513336182},{"x":0.899782121181488,"y":0.7818182110786438},{"x":0.8976035118103027,"y":0.8030303120613098},{"x":0.8366013169288635,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زعفران","boundary":[0.8387799859046936,0.7787878513336182,0.8976035118103027,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.7772727012634277},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7787878513336182},{"x":0.827886700630188,"y":0.800000011920929},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7984848618507385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلمه","boundary":[0.7930282950401306,0.7772727012634277,0.827886700630188,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.8090909123420715},{"x":0.8976035118103027,"y":0.810606062412262},{"x":0.8976035118103027,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8453159332275391,0.8090909123420715,0.8976035118103027,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.8090909123420715},{"x":0.843137264251709,"y":0.8090909123420715},{"x":0.843137264251709,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8344226479530334,0.8090909123420715,0.843137264251709,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.8090909123420715},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8090909123420715},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.7799564003944397,0.8090909123420715,0.8322439789772034,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.8090909123420715},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8090909123420715},{"x":0.7777777910232544,"y":0.831818163394928},{"x":0.7690631747245789,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7690631747245789,0.8090909123420715,0.7777777910232544,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8090909123420715},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8090909123420715},{"x":0.7647058963775635,"y":0.831818163394928},{"x":0.7320261597633362,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.7320261597633362,0.8090909123420715,0.7647058963775635,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8090909123420715},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8090909123420715},{"x":0.7124183177947998,"y":0.831818163394928},{"x":0.6993464231491089,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6993464231491089,0.8090909123420715,0.7124183177947998,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8090909123420715},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8090909123420715},{"x":0.6928104758262634,"y":0.831818163394928},{"x":0.6470588445663452,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6470588445663452,0.8090909123420715,0.6928104758262634,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.8075757622718811},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8090909123420715},{"x":0.6405228972434998,"y":0.831818163394928},{"x":0.5969498753547668,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5969498753547668,0.8075757622718811,0.6405228972434998,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8075757622718811},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8075757622718811},{"x":0.5882353186607361,"y":0.831818163394928},{"x":0.5490196347236633,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۴۰","boundary":[0.5490196347236633,0.8075757622718811,0.5882353186607361,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.8075757622718811},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8075757622718811},{"x":0.5533769130706787,"y":0.831818163394928},{"x":0.5424836874008179,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5424836874008179,0.8075757622718811,0.5533769130706787,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.8075757622718811},{"x":0.5381263494491577,"y":0.8075757622718811},{"x":0.5381263494491577,"y":0.831818163394928},{"x":0.5054466128349304,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5054466128349304,0.8075757622718811,0.5381263494491577,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.8075757622718811},{"x":0.49891066551208496,"y":0.8075757622718811},{"x":0.49891066551208496,"y":0.831818163394928},{"x":0.46405228972435,"y":0.831818163394928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.46405228972435,0.8075757622718811,0.49891066551208496,0.831818163394928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.8075757622718811},{"x":0.4553377032279968,"y":0.8075757622718811},{"x":0.4553377032279968,"y":0.8303030133247375},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8303030133247375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42265796661376953,0.8075757622718811,0.4553377032279968,0.8303030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.8075757622718811},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8075757622718811},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8303030133247375},{"x":0.4095860421657562,"y":0.8303030133247375}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4095860421657562,0.8075757622718811,0.42047929763793945,0.8303030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.8075757622718811},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8075757622718811},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8303030133247375},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8303030133247375}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.37037035822868347,0.8075757622718811,0.40740740299224854,0.8303030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.8075757622718811},{"x":0.35729846358299255,"y":0.8075757622718811},{"x":0.35729846358299255,"y":0.8303030133247375},{"x":0.3485838770866394,"y":0.8303030133247375}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.3485838770866394,0.8075757622718811,0.35729846358299255,0.8303030133247375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.8075757622718811},{"x":0.3507625162601471,"y":0.8075757622718811},{"x":0.3507625162601471,"y":0.8303030133247375},{"x":0.34204792976379395,"y":0.8303030133247375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34204792976379395,0.8075757622718811,0.3507625162601471,0.8303030133247375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.7727272510528564},{"x":0.899782121181488,"y":0.7787878513336182},{"x":0.899782121181488,"y":0.8363636136054993},{"x":0.33986929059028625,"y":0.8303030133247375}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33704792976379394,0.7657272510528564,0.904782121181488,0.8433636136054993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.8409090638160706},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8409090638160706},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8636363744735718},{"x":0.843137264251709,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنه","boundary":[0.843137264251709,0.8409090638160706,0.8671023845672607,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.8409090638160706},{"x":0.8409585952758789,"y":0.8409090638160706},{"x":0.8409585952758789,"y":0.8636363744735718},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8300653696060181,0.8409090638160706,0.8409585952758789,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.8409090638160706},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8409090638160706},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8636363744735718},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7755991220474243,0.8409090638160706,0.8213507533073425,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.8409090638160706},{"x":0.758169949054718,"y":0.8409090638160706},{"x":0.758169949054718,"y":0.8636363744735718},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.7167755961418152,0.8409090638160706,0.758169949054718,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8636363744735718},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7037037014961243,0.8409090638160706,0.7124183177947998,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8636363744735718},{"x":0.686274528503418,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.686274528503418,0.8409090638160706,0.6993464231491089,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8636363744735718},{"x":0.657952070236206,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.657952070236206,0.8409090638160706,0.6819171905517578,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8636363744735718},{"x":0.6361655592918396,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6361655592918396,0.8409090638160706,0.6535947918891907,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8636363744735718},{"x":0.5795207023620605,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5795207023620605,0.8409090638160706,0.6296296119689941,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5642701387405396,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5642701387405396,"y":0.8636363744735718},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیبرهای","boundary":[0.5098039507865906,0.8409090638160706,0.5642701387405396,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.8409090638160706},{"x":0.501089334487915,"y":0.8409090638160706},{"x":0.501089334487915,"y":0.8636363744735718},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.45098039507865906,0.8409090638160706,0.501089334487915,0.8636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4444