تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم (از پیدایش تا گسترش) تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم (از پیدایش تا گسترش)

{"id":"3795945","title":"تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم (از پیدایش تا گسترش)","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/60ae8e43e86a95a5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/60ae8e43e86a95a5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/60ae8e43e86a95a5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/60ae8e43e86a95a5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/60ae8e43e86a95a5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/60ae8e43e86a95a5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/60ae8e43e86a95a5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/60ae8e43e86a95a5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/60ae8e43e86a95a5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/60ae8e43e86a95a5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010940","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آموزش عالی در هر کشوری نشان دهنده&zwnj; جایگاه علم و اندیشه در آن کشور است. گسترش آموزش عالی در سراسر دنیا، یک نهضت جهانی است که حد و مرزی ندارد. در کشور ایران هم آموزش عالی سال&zwnj;هاست که توجه&zwnj; دولتمردان را به خود جلب کرده است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مجتمع آموزش عالی بم یکی از مراکز آموزش عالی کشور است که از دو دهه پیش شروع به فعالیت کرد. دکتر ایرج جلالی، عضو سابق هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم و عضو فعلی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، در کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم به بررسی تاریخ این مجتمع و روند تکوین تا گسترش آن می&zwnj;پردازد.</span>","\r","<h1 dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مباحث اصلی در کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم</span></h1>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم در 165 صفحه و شش فصل نگارش شده است. نویسنده&zwnj; کتاب، جناب دکتر ایرج جلالی، در فصل اول، جغرافیای شهرستان بم را در دو مبحث جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی بررسی می&zwnj;کند. در فصل دوم پیشینه&zwnj; شکل&zwnj;گیری مجتمع آموزش عالی بم و در فصل سوم تحولات این مجتمع از تکوین تا گسترش بررسی می&zwnj;شود.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نویسنده، در فصل سوم به دوره&zwnj; ریاست روسای مجتمع آموزش عالی بم و در فصل چهارم به معرفی حوزه&zwnj; ریاست و حوزه&zwnj;های معاونت می&zwnj;پردازد</span><span dir=\"LTR\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">.</span><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> او در فصل پنجم پروژه&zwnj;های عمرانی مجتمع را شرح می&zwnj;دهد و در فصل ششم، خیرین و حامیان این مجتمع را معرفی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h1 dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">بخشی از سخنان نویسنده در خصوص کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم</span></h1>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">دکتر جلالی در مقدمه&zwnj; کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم بیان میکند: &laquo;بیش از بیست سال از تاسیس موسسه&zwnj; آموزش عالی بم گذشته و این مجتمع در طول این سال&zwnj;ها تاریخ پرفراز و نشیبی را طی کرده است.&raquo; </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نویسنده&zwnj; کتاب معتقد است که ثبت برخی از فعالیت&zwnj;های علمی، فرهنگی، پژوهشی و عمرانی این مجتمع آموزش عالی در حافظه&zwnj; مردم این مرز و بوم ضروری است. به گفته&zwnj; دکتر جلالی، این کتاب علاوه&zwnj;بر حفظ خاطره&zwnj; کسانی که در تاسیس و راه&zwnj;اندازی این مجتمع دانشگاهی نقش داشته اند، آمار و اطلاعات دقیقی را به نسل&zwnj;های آینده منتقل می&zwnj;کند. </span>","\r","<h1 dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">خرید کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم<strong> </strong>انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان</span></h1>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اگر مایلید کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم نوشته&zwnj; دکتر ایرج جلالی را تهیه کنید، مای بوکت با ارایه نسخه چاپی و الکترونیکی آن، همراه شما است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در حال حاضر برای آن دسته از علاقه&zwnj;مندان که مایلند دسترسی کوتاه&zwnj;مدتی به کتاب پیش رو داشته باشند، امکان کرایه نسخه ایبوک کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم برای بازه 3 و 6 ماهه نیز در وبسایت مای بوکت فراهم است. شما می&zwnj;توانید با صرف هزینه کم&zwnj;تر، از مطالب ارزشمند این کتاب به&zwnj;صورت ایبوک بهره&zwnj;مند شوید.</span>",""],"pages_count":"165","keywords":"null","token":"60ae8e43e86a95a5","created_at":"2020-06-28 13:56:45","updated_at":"2022-09-12 17:02:58","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2020-06-28 13:59:43","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم، اطلاعات مفیدی از شرایط جغرافیایی و معرفی این مجتمع آموزشی در اختیار شما می‌گذارد. برای خرید و کرایه این کتاب ارزشمند با مای بوکت همراه باشید.","meta_title":"خرید کتاب تاریخ تکوین مجتمع آموزش عالی بم اثر ایرج جلالی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1918250","title":"ایرج جلالی","firstname":"ایرج","lastname":"جلالی","token":"fb5ff7158b0ce33e","created_at":"2020-06-28 13:53:33","updated_at":"2020-06-28 13:53:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918250","title":"ایرج جلالی","firstname":"ایرج","lastname":"جلالی","token":"fb5ff7158b0ce33e","created_at":"2020-06-28 13:53:33","updated_at":"2020-06-28 13:53:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784627","file":"5ef8625619bc79.88037022.pdf","book_id":"3795945","toc":[{"page":0,"title":"شناسنامه کتاب"},{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":6,"title":"مقدمه"},{"page":8,"title":"فصل اول - جغرافیای تاریخی شهرستان بم"},{"page":22,"title":"فصل دوم - پیشینه شکل گیری مجتمع آموزش عالی بم (دوره تکوین)"},{"page":30,"title":"فصل سوم - تحولات مجتمع آموزش عالی بم از تکوین تا گسترش"},{"page":60,"title":"فصل چهارم - معرفی حوزه ریاست و حوزه های معاونت "},{"page":98,"title":"فصل پنجم - معرفی پروژه های عمرانی مجتمع"},{"page":120,"title":"فصل ششم - خیرین و حامیان مجتمع آموزش عالی بم "},{"page":124,"title":"ضمائم و پیوست ها "},{"page":164,"title":"منابع و ماخذ"}],"created_at":"2020-06-28 13:56:46","updated_at":"2022-09-12 17:02:58","process_started_at":"2020-07-07 14:29:30","process_done_at":"2020-07-07 14:35:24","process_failed_at":null,"pages_count":"165","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1bfbf7ccd787abd163316277c4f7561eb75998f7e83c20c8117ce801c156b4ce70747c9abeaf41aa21eb693d950858bd7b4ea87cd7e30ad1e34f55c8148f3884","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"11854","title":"تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام","token":"5d5d7f615ee82e20","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:27:23","updated_at":"2020-06-28 13:59:43","study_fields":[{"id":"973","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"10","token":"f0517d49c7709c4f","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4","ebook_price_en":"22500","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4","pages_count_fa":"۱۶۵","authorTitle":"ایرج جلالی","tocStr":"شناسنامه کتاب, فهرست مطالب, مقدمه, فصل اول - جغرافیای تاریخی شهرستان بم, فصل دوم - پیشینه شکل گیری مجتمع آموزش عالی بم (دوره تکوین), فصل سوم - تحولات مجتمع آموزش عالی بم از تکوین تا گسترش, فصل چهارم - معرفی حوزه ریاست و حوزه های معاونت , فصل پنجم - معرفی پروژه های عمرانی مجتمع, فصل ششم - خیرین و حامیان مجتمع آموزش عالی بم , ضمائم و پیوست ها , منابع و ماخذ","url":"/preview/60ae8e43e86a95a5/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19