درسنامه طب کودکان نلسون: دارو درمانی کودکان درسنامه طب کودکان نلسون: دارو درمانی کودکان

{"id":"3794705","title":"درسنامه طب کودکان نلسون: دارو درمانی کودکان","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/728c16d820383690/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/728c16d820383690/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/728c16d820383690/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/728c16d820383690/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/728c16d820383690/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786002382245","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب درسنامه طب کودکان نلسون: دارودرمانی کودکان، نوشته رابرت ام.کلیگمن بوده که یک منبع مهم برای بیماری&shy;های اطفال و تجویز صحیح دارو برای این بیماری&shy;ها به شمار می&shy;آید. این کتاب چکیده&shy;ای از کتاب جامع کتاب طب کودکان نلسون است. دکتر قاسم کیانی مقدم این کتاب را به فارسی ترجمه و انتشارات تیمورزاده در سال 1395 آن را منتشر کرد. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">عناوین کتاب درس نامه طب کودکان نلسون: دارو درمانی کودکان</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب درسنامه کودکان نلسون شامل بخش&shy;های مختلفی از مطالب، اشکال و جداول است. در ابتدای کتاب نویسنده به بررسی فارماکوژنتیک، فارماکوژنومیک و فارماکوپروتیومیک کودکان می&shy;پردازد. بخش دوم کتاب مربوط به اصول دارودرمانی و بخش سوم مربوط به هوش&shy;بری، مراقبت پیرامون عمل جراحی و تسکین درمان درد در کودکان است. در دو بخش آخر کتاب به ترتیب مباحث مسمومیت و درمان&shy;های مکمل و طب تلفیقی عنوان شده&shy;اند. نویسنده با استفاده از اشکال و جداول در بخش&shy;های مختلف کتاب سعی در فهم بهتر موضوع توسط خواننده دارد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب درس نامه طب کودکان نلسون: دارو درمانی کودکان برای چه کسانی مناسب است؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب درس&shy;نامه کودکان نلسون گزیده&shy;ای از کتاب جامع نلسون است. از این کتاب، متخصصان اطفال و دانشجویان رزیدنت این رشته می&shy;توانند به&zwnj;عنوان مرجعی معتبر بهره ببرند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">صحبت های دکتر کیانی مقدم، مترجم کتاب درسنامه کودکان نلسون</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">دکتر قاسم کیانی مقدم، متخصص کودکان و مترجم کتاب درس&shy;نامه طب کودکان نلسون: دارودرمانی کودکان است. وی عنوان کرده که به دلیل پیشرفت روزافزون علم و فناوری، در زمینه شناخت بیماری&shy;ها و درمان آن&shy;ها نیز دگرگونی&shy;های به وجود آمده&shy;اند. هم&shy;چنین سرعت و حجم داده&shy;ها و به دنبال آن دانش ما در حال افزایش است. ایشان معتقدند با استفاده از این کلان&shy;داده&shy;ها در بهداشت و درمان، می&zwnj;توان به شناسایی داروهای مناسب برای بیمار مناسب و در زمان مناسب رسید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید نسخه دیجیتال کتاب درس نامه کودکان نلسون از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">اگر به دنبال خرید مقرون به صرفه کتب تخصصی هستید، وب&shy;سایت مای بوکت بهترین گزینه برای شما است. در مای بوکت علاوه بر نسخه فیزیکی، نسخه دیجیتال کتب نیز موجود بوده و شما می&shy;توانید نسخه دیجیتال را خریداری یا کرایه کنید. کتاب درس&shy;نامه طب کودکان نلسون: دارودرمانی کودکان نیز دارای دو نسخه فیزیکی و دیجیتال است که مخاطبان می&shy;توانند افزون بر خرید هر دو نسخه، نسخه دیجیتال را به مدت 3 ماه یا 6 ماه به کرایه ببرند.</span>",""],"pages_count":"166","keywords":"null","token":"728c16d820383690","created_at":"2018-03-03 04:13:33","updated_at":"2022-08-22 12:34:39","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:43:47","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"خرید مقرون به صرفه کتاب درسنامه کودکان نلسون با ترجمه قاسم کیانی. لیست کامل کتب انتشارات تیمورزاده را در وبسایت مای بوکت مشاهده کنید.","meta_title":"خرید کتاب درسنامه طب کودکان نلسون: دارودرمانی کودکان، ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدم-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1916577","title":"رابرت گیلمون","firstname":"رابرت","lastname":"گیلمون","token":"e4cb51b48069e6f2","created_at":"2018-03-03 04:13:33","updated_at":"2018-03-03 04:13:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916578","title":"قاسم کیانی مقدم","firstname":"قاسم","lastname":"کیانی مقدم","token":"65b870f4ca59fd33","created_at":"2018-03-03 04:13:33","updated_at":"2018-03-03 04:13:33","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1916577","title":"رابرت گیلمون","firstname":"رابرت","lastname":"گیلمون","token":"e4cb51b48069e6f2","created_at":"2018-03-03 04:13:33","updated_at":"2018-03-03 04:13:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916578","title":"قاسم کیانی مقدم","firstname":"قاسم","lastname":"کیانی مقدم","token":"65b870f4ca59fd33","created_at":"2018-03-03 04:13:33","updated_at":"2018-03-03 04:13:33","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783393","file":"5a99be7e4f0b85.55516116.pdf","book_id":"3794705","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-22 12:34:39","process_started_at":"2018-03-04 16:05:21","process_done_at":"2018-03-04 16:10:20","process_failed_at":null,"pages_count":"166","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"167b3f9f3ec332f8aa82e3b91b6f646d99c00f4b3da973b64e1cb3a0ea78862030868f7730584709e0a5c056b234cdb00c61c9aacfc17d8900814e28e5e16034","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"18403","title":"دارو درمانی بیماریها ۱","token":"7b1ffb948b8f40a8","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:53","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"463","title":" داروسازی","degree_id":"22","token":"8f0f45add61b123d","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"12500","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۶۶","authorTitle":"رابرت گیلمون, قاسم کیانی مقدم","tocStr":"","url":"/preview/728c16d820383690/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19