فیزیولوژی پزشکی - گایتون . هال 2016 (جلد اول) فیزیولوژی پزشکی - گایتون . هال 2016 (جلد اول)

{"id":"3795063","title":"فیزیولوژی پزشکی - گایتون . هال 2016 (جلد اول)","price":"۶۹‌,‌۹۰۰","ebook_price":"۳۴‌,‌۹۵۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۴۷۵","rent_6_price":"۲۴‌,‌۴۶۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7c5a3a492cb20073/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7c5a3a492cb20073/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7c5a3a492cb20073/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7c5a3a492cb20073/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7c5a3a492cb20073/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7c5a3a492cb20073/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7c5a3a492cb20073/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7c5a3a492cb20073/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7c5a3a492cb20073/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7c5a3a492cb20073/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006531878","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون به&zwnj;عنوان پرفروش&zwnj;ترین کتاب فیزیولوژی در ایران و جهان شناخته می&zwnj;شود. این کتاب یکی از مراجع&zwnj; اصلی رشته&zwnj;های پزشکی، پرستاری و همچنین منبع سوالات آزمون ارشد در کنکور وزارت بهداشت است. این کتاب در ادامه مسیر پروفسور آرتور گایتون، فیزیولوژیست بزرگ قرار دارد. با بررسی تحول این کتاب از سال 1956 تا به امروز می&zwnj;توانیم شاهد سرعت سرسام&zwnj;آور رشد علم زیست&zwnj;شناسی و فیزیولوژی باشیم.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">نگاهی بر سرفصل ها و عناوین مطرح شده در کتاب</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب شامل دو جلد است و در جلد اول کتاب، هشت سرفصل مشاهده می&zwnj;شود. بررسی مقدماتی فیزیولوژی سلول&zwnj;ها در فصل اول کتاب، خواننده را با اصول اولیه دانش فیزیولوژی آشنا می&zwnj;کند. فصل دوم یعنی بخش فیزیولوژی غشا عصب و عضله، به بررسی نحوه تاثیرگذاری اعصاب بر انواع ماهیچه&zwnj;ها می&zwnj;پردازد. فصل سوم مطالعه فیزیولوژی قلب را انجام می&zwnj;دهد. در این بخش خواننده به مطالعه ساختار قلب، الکتروکاردیوگرام و برخی بیماری&zwnj;های قلبی می&zwnj;پردازد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">گردش خون، موضوع اصلی در سرفصل بعدی است. در این فصل نویسنده به بررسی تک&zwnj;تک عوامل موثر بر گردش خون نظیر عوامل هورمونی، عصبی، کلیوی و... می&zwnj;پردازد. فصل پنجم کتاب مربوط به کلیه و مایعات بدن است. وظیفه اصلی کلیه یعنی تنظیم مایعات بدن در این فصل توضیح داده می&zwnj;شود. فصل ششم کتاب با نگاهی بر سلول&zwnj;های خونی و ایمنی پا به دنیای ایمونولوژی می&zwnj;گذارد و در نهایت دو فصل آخر کتاب به ترتیب، فیزیولوژی تنفس و فیزیولوژی هوانوردی و فضا را بررسی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">ویژگی&zwnj;های برجسته </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فیزیولوژی پزشکی-گایتون. هال 2016 </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب مرجع منبعی است که دانش علم مربوطه را در خود جای می&zwnj;دهد؛ بدین ترتیب می&zwnj;توان به اطلاعات آن اتکا و به آن مراجعه کرد. وجود تصاویر متعدد و واضح در کتاب فیزیولوژی پزشکی-گایتون. هال 2016، کمک بزرگی به دانشجویان برای درک بهتر مطالب می&zwnj;کند. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید آسان کتاب فیزیولوژی پزشکی از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید برای خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی-گایتون. هال 2016 از طریق سایت مای بوکت اقدام کنید. علاوه بر این، </span><a href=\"../../../books/e456c8c0f46b67b2/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-.-%D9%87%D8%A7%D9%84-2016-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب فیزیولوژی پزشکی- گایتون. هال 2016 (جلد دوم)</span></a><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> نیز در همین وبسایت آماده ارایه به همراهان همیشگی بوکت است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در بوکت علاوه بر امکان خرید کتاب به&zwnj;صورت نسخه فیزیکی و آنلاین، امکان کرایه نسخه الکترونیکی کتاب نیز وجود دارد. این قابلیت برای اولین بار در مای بوکت، بزرگترین سامانه یادگیری و آموزش آنلاین ارایه شده است. </span>",""],"pages_count":"658","keywords":"null","token":"7c5a3a492cb20073","created_at":"2019-01-27 17:45:51","updated_at":"2022-08-10 14:29:34","publisher_id":"150","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-06 13:43:45","available_for_web":"1","publisher_title":"آثار سبحان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال در دو جلد تالیف شده است که امکان خرید و کرایه هر دو جلد در وبسایت مای بوکت برای علاقه‌مندان فراهم شده است. برای خرید کلیک کنید.","meta_title":"خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2016 (جلد اول) اثر جان ادوارد هال-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1917158","title":"دکتر صمد ناظمی","firstname":"دکتر صمد","lastname":"ناظمی","token":"92bc37fbba3cea45","created_at":"2019-01-27 17:22:04","updated_at":"2019-01-27 17:22:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917159","title":"دکتر هاشم حق دوست","firstname":"دکتر هاشم","lastname":"حق دوست","token":"c1b88a8b2ed1815a","created_at":"2019-01-27 17:22:15","updated_at":"2019-01-27 17:22:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917160","title":"سودا غیبی","firstname":"سودا","lastname":"غیبی","token":"846e6f4fdd3cd078","created_at":"2019-01-27 17:22:24","updated_at":"2019-01-27 17:22:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917161","title":"سمیه کشاورز","firstname":"سمیه","lastname":"کشاورز","token":"e4255affc852d6f1","created_at":"2019-01-27 17:22:33","updated_at":"2019-01-27 17:22:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917158","title":"دکتر صمد ناظمی","firstname":"دکتر صمد","lastname":"ناظمی","token":"92bc37fbba3cea45","created_at":"2019-01-27 17:22:04","updated_at":"2019-01-27 17:22:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917159","title":"دکتر هاشم حق دوست","firstname":"دکتر هاشم","lastname":"حق دوست","token":"c1b88a8b2ed1815a","created_at":"2019-01-27 17:22:15","updated_at":"2019-01-27 17:22:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917160","title":"سودا غیبی","firstname":"سودا","lastname":"غیبی","token":"846e6f4fdd3cd078","created_at":"2019-01-27 17:22:24","updated_at":"2019-01-27 17:22:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917161","title":"سمیه کشاورز","firstname":"سمیه","lastname":"کشاورز","token":"e4255affc852d6f1","created_at":"2019-01-27 17:22:33","updated_at":"2019-01-27 17:22:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783751","file":"5c4dbd17e6bc73.54323239.pdf","book_id":"3795063","toc":[{"page":6,"title":"بخش 1: مقدمه‌اي بر فيزيولوژي: سلول و فيزيولوژي عمومي"},{"page":54,"title":"بخش 2: فيزيولوژي غشاء، عصب و عضله"},{"page":122,"title":"بخش 3: قلب"},{"page":188,"title":"بخش 4: گردش خون"},{"page":340,"title":"بخش 5: كليه ها و مايعات بدن"},{"page":500,"title":"بخش 6: سلولهاي خوني، ايمني و انعقاد خون"},{"page":560,"title":"بخش 7: فيزيولوژي تنفس"},{"page":632,"title":"بخش 8: فيزيولوژي هوانوردي، فضا و غواصي در اعماق دريا"}],"created_at":"2019-01-27 17:45:52","updated_at":"2022-08-10 14:29:44","process_started_at":"2019-01-27 18:13:06","process_done_at":"2019-01-27 18:42:13","process_failed_at":null,"pages_count":"658","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"54e0b65c6a46b2e807cd82d82fdbeadba58eb2fa45c02d14abf82391a12e3141981d1077091570efffca14950e19f6a7f91bdee99bf5168c487a4b93feb31e61","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۸"},"publisher":{"id":150,"title":"آثار سبحان","description":null,"token":"0cb63e93662a8d38","slug":"آثار-سبحان"},"study_subjects":[{"id":"7885","title":"آناتومی و فیزیولوژی","token":"bcb3f8219041ac0a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:41","updated_at":"2019-07-06 13:43:45","study_fields":[{"id":"403","title":"گفتاردرمانی","degree_id":"7","token":"4c5f8160d3aab78d","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28852","title":"فیزیولوژی","token":"2498f1158bf03423","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:39","updated_at":"2019-07-06 13:44:58","study_fields":[{"id":"436","title":"پرستاری","degree_id":"7","token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28855","title":"فیزیولوژی","token":"4c58ba3413a614e6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:39","updated_at":"2019-07-06 13:44:58","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"253","title":"علوم و صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"709077df17c679a0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"451","title":"رادیولوژی","degree_id":"7","token":"39192a4c5362d8ee","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"802","title":"تکنولوژی پرتودرمانی","degree_id":"7","token":"0b5c46c90df9a9b5","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 19:09:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"805","title":"رادیوتراپی","degree_id":"7","token":"fd13ba063649ef20","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 19:09:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"994","title":"فناوری اطلاعات سلامت","degree_id":"7","token":"58949f094701c717","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28858","title":"فیزیولوژی 1","token":"7b16a1d8275b2971","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:40","updated_at":"2019-07-06 13:44:58","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"56","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-13 03:43:11","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"454","title":"اتاق عمل","degree_id":"7","token":"1e184afc9df3f300","books_count":"53","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28861","title":"فیزیولوژی 1","token":"3cec80c440e56682","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:40","updated_at":"2019-07-06 13:44:58","study_fields":[{"id":"307","title":"مامایی","degree_id":"7","token":"3adaa7835da9569d","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"457","title":"هوشبری","degree_id":"7","token":"8ac2c5ab3d9a0c88","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28864","title":"فیزیولوژی ۱","token":"ea0ebb41364e9c44","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:40","updated_at":"2019-07-06 13:44:58","study_fields":[{"id":"463","title":" داروسازی","degree_id":"22","token":"8f0f45add61b123d","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-.-%D9%87%D8%A7%D9%84-2016-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","ebook_price_en":"34950","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-.-%D9%87%D8%A7%D9%84-2016-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۶۵۸","authorTitle":"دکتر صمد ناظمی, دکتر هاشم حق دوست, سودا غیبی, سمیه کشاورز","tocStr":"بخش 1: مقدمه‌اي بر فيزيولوژي: سلول و فيزيولوژي عمومي, بخش 2: فيزيولوژي غشاء، عصب و عضله, بخش 3: قلب, بخش 4: گردش خون, بخش 5: كليه ها و مايعات بدن, بخش 6: سلولهاي خوني، ايمني و انعقاد خون, بخش 7: فيزيولوژي تنفس, بخش 8: فيزيولوژي هوانوردي، فضا و غواصي در اعماق دريا","url":"/preview/7c5a3a492cb20073/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-.-%D9%87%D8%A7%D9%84-2016-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19