فولادهای ماریجینگ: الگوسازی میکروساختار، خواص و کاربردها فولادهای ماریجینگ: الگوسازی میکروساختار، خواص و کاربردها

توضیحات

بررسی ویژگی‏ها و خواص مواد، بدون مطالعه میکروساختار آنها امکان‏پذیر نیست. بررسی آرایش اتمی، میزان و نوع عیوب میکروساختاری و نوع و مقدار فاز/ فازهای موجود، تاثیر بسیاری بر خواص فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، خوردگی و مکانیکی حاصل می‏‌گذارد. درنظرگرفتن این نکات در صنایع پیشرفته، به‎ویژه صنعت هسته‏‌ای کشور، ضرورت بیشتری دارد و بومی‌کردن صنعت هسته‌‏ای، مستلزم حساسیت و دقت بیشتر در ساخت قطعات مورد استفاده در این صنعت است. نیاز به ارتقای کیفیت قطعات مختلف به‌منظور افزایش بازده تجهیزات، دسترسی به فرایندهای تولید بهینه و کاهش هزینه تولید، اهمیت طراحی مواد و فرایند ساخت آن را چندبرابر می‌کند.,ازسوی‌دیگر، هزینه‏‌های بالای آزمون‌های شناسایی و اندازه‏‌گیری مواد و وقوع سریع برخی از پدیده‌های فیزیکی و متالورژیکی، امکان تفسیر و تحلیل خواص حاصل را دشوار می‏‌سازد؛ لذا انجام تحقیقات شبیه‏ سازی مواد، علاوه‌بر کاهش هزینه‏های هنگفت، به شناخت پدیده‏های موجود کمک و امکان پیش‏بینی مواد جدید را برمبنای خواص بهینه تسهیل می‏کند.,یکی از نیازهای اساسیِ صنعت هسته‏ای پیشرفته، نیاز به موادی با قابلیت اطمینان و استحکام بالا و چقرمگی شکست بالاست. براین‌اساس، محققان بسیاری فولادهای استحکام بالای مختلف را گسترش داده‎اند. در این میان، تنها، فولاد ماریجینگ توانسته است به هر دو نیاز صنایع پاسخ دهد.,در این کتاب، فولاد ماریجینگ، ساختار و خواص مکانیکی آن به‌تفصیل، بررسی و پدیده‏های موجود در دماها و زمان‏های مختلف فراوری آن از نظر موادی مطالعه شده است. در بخش انتهایی نیز به‌منظورِ شناخت و تحلیل صحیح پدیده‏ها و پیش‌بینی خواص ارتقادهنده، شبیه‏سازی با استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوعی شرح شده است.,‏کتاب پیش‌رو تک ‏نگاره‌ای پژوهشی است که تجربه‌های بسیاری از محققان در آن جمع‏آوری شده است و جدیدترین نتایج پژوهش‌های این حوزه را از سال 2000 دربرمی‏گیرد و کارهای تحقیقاتی دیگر محققان جهان را پوشش می‏‌دهد.,این کتاب، در اصل برای محققانی طراحی شده است که به فولادهای ماریجینگ یا الگوسازی یا هردو موضوع علاقه‏مندند. همچنین برای الگو‏سازان رایانه‌ای نیز بسیار مفید است و آنان را با فنون الگوسازی مطرح در این کتاب که تاکنون درخصوص فولادهای ماریجینگ به‌کار نرفته است، آشنا می‌کند.,این کتاب مطالب آموزنده و درک صحیحی از مبانی فیزیکی و مکانیکی پدیده‌های موادی مانند جوانه‌زنی و رشد و رسوب‌گذاری در آلیاژهای پایه‌آهنی دارد و می‌تواند در درک درست مبانی فیزیک و مکانیکی دروس خواص فیزیکی و خواص مکانیکی مواد در مقطع‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مواد راه‌گشا باشد. همچنین سایر رشته‌های مهندسی مانند مکانیک، هسته‌ای و هوافضا نیز به آشنایی و شناسایی روابط و پدیده‌های فیزیکی و مکانیکی نیاز دارند.,در نهایت، این کتاب برای گروه‌های مهندسی در صنایع هسته‌ای، نظامی و دفاعی، هوافضا، صنعت نفت و پتروشیمی و به‌ویژه در مراکز تحقیق و توسعه و کارخانه‌های تولید فولاد مفید است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797900","title":"فولادهای ماریجینگ: الگوسازی میکروساختار، خواص و کاربردها","price":"۴۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-480-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["بررسی ویژگی‏ها و خواص مواد، بدون مطالعه میکروساختار آنها امکان‏پذیر نیست. بررسی آرایش اتمی، میزان و نوع عیوب میکروساختاری و نوع و مقدار فاز/ فازهای موجود، تاثیر بسیاری بر خواص فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، خوردگی و مکانیکی حاصل می‏‌گذارد. درنظرگرفتن این نکات در صنایع پیشرفته، به‎ویژه صنعت هسته‏‌ای کشور، ضرورت بیشتری دارد و بومی‌کردن صنعت هسته‌‏ای، مستلزم حساسیت و دقت بیشتر در ساخت قطعات مورد استفاده در این صنعت است. نیاز به ارتقای کیفیت قطعات مختلف به‌منظور افزایش بازده تجهیزات، دسترسی به فرایندهای تولید بهینه و کاهش هزینه تولید، اهمیت طراحی مواد و فرایند ساخت آن را چندبرابر می‌کند.","ازسوی‌دیگر، هزینه‏‌های بالای آزمون‌های شناسایی و اندازه‏‌گیری مواد و وقوع سریع برخی از پدیده‌های فیزیکی و متالورژیکی، امکان تفسیر و تحلیل خواص حاصل را دشوار می‏‌سازد؛ لذا انجام تحقیقات شبیه‏ سازی مواد، علاوه‌بر کاهش هزینه‏های هنگفت، به شناخت پدیده‏های موجود کمک و امکان پیش‏بینی مواد جدید را برمبنای خواص بهینه تسهیل می‏کند.","یکی از نیازهای اساسیِ صنعت هسته‏ای پیشرفته، نیاز به موادی با قابلیت اطمینان و استحکام بالا و چقرمگی شکست بالاست. براین‌اساس، محققان بسیاری فولادهای استحکام بالای مختلف را گسترش داده‎اند. در این میان، تنها، فولاد ماریجینگ توانسته است به هر دو نیاز صنایع پاسخ دهد.","در این کتاب، فولاد ماریجینگ، ساختار و خواص مکانیکی آن به‌تفصیل، بررسی و پدیده‏های موجود در دماها و زمان‏های مختلف فراوری آن از نظر موادی مطالعه شده است. در بخش انتهایی نیز به‌منظورِ شناخت و تحلیل صحیح پدیده‏ها و پیش‌بینی خواص ارتقادهنده، شبیه‏سازی با استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوعی شرح شده است.","‏کتاب پیش‌رو تک ‏نگاره‌ای پژوهشی است که تجربه‌های بسیاری از محققان در آن جمع‏آوری شده است و جدیدترین نتایج پژوهش‌های این حوزه را از سال 2000 دربرمی‏گیرد و کارهای تحقیقاتی دیگر محققان جهان را پوشش می‏‌دهد.","این کتاب، در اصل برای محققانی طراحی شده است که به فولادهای ماریجینگ یا الگوسازی یا هردو موضوع علاقه‏مندند. همچنین برای الگو‏سازان رایانه‌ای نیز بسیار مفید است و آنان را با فنون الگوسازی مطرح در این کتاب که تاکنون درخصوص فولادهای ماریجینگ به‌کار نرفته است، آشنا می‌کند.","این کتاب مطالب آموزنده و درک صحیحی از مبانی فیزیکی و مکانیکی پدیده‌های موادی مانند جوانه‌زنی و رشد و رسوب‌گذاری در آلیاژهای پایه‌آهنی دارد و می‌تواند در درک درست مبانی فیزیک و مکانیکی دروس خواص فیزیکی و خواص مکانیکی مواد در مقطع‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مواد راه‌گشا باشد. همچنین سایر رشته‌های مهندسی مانند مکانیک، هسته‌ای و هوافضا نیز به آشنایی و شناسایی روابط و پدیده‌های فیزیکی و مکانیکی نیاز دارند.","در نهایت، این کتاب برای گروه‌های مهندسی در صنایع هسته‌ای، نظامی و دفاعی، هوافضا، صنعت نفت و پتروشیمی و به‌ویژه در مراکز تحقیق و توسعه و کارخانه‌های تولید فولاد مفید است."],"pages_count":"1","keywords":"فولاد","token":"9bb8da297e69d2ad","created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2021-09-10 16:36:47","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 16:36:47","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920877","title":"وی شای","firstname":"وی","lastname":"شای","token":"de137788336c6801","created_at":"2021-09-10 03:06:38","updated_at":"2021-09-10 03:06:38","role":"writer"},{"id":"1920918","title":"جانلی گویو","firstname":"جانلی","lastname":"گویو","token":"9d8ee912bf9ca51f","created_at":"2021-09-10 15:02:03","updated_at":"2021-09-10 15:02:03","role":"writer"},{"id":"1920919","title":"دکتر سیدامیرحسین فقهی","firstname":"دکتر سیدامیرحسین","lastname":"فقهی","token":"4169a9f1678183c6","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","role":"translator"},{"id":"1920920","title":"دکتر نوشین یساول","firstname":"دکتر نوشین","lastname":"یساول","token":"6a6a715e7901df92","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920877","title":"وی شای","firstname":"وی","lastname":"شای","token":"de137788336c6801","created_at":"2021-09-10 03:06:38","updated_at":"2021-09-10 03:06:38","role":"writer"},{"id":"1920918","title":"جانلی گویو","firstname":"جانلی","lastname":"گویو","token":"9d8ee912bf9ca51f","created_at":"2021-09-10 15:02:03","updated_at":"2021-09-10 15:02:03","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920919","title":"دکتر سیدامیرحسین فقهی","firstname":"دکتر سیدامیرحسین","lastname":"فقهی","token":"4169a9f1678183c6","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","role":"translator"},{"id":"1920920","title":"دکتر نوشین یساول","firstname":"دکتر نوشین","lastname":"یساول","token":"6a6a715e7901df92","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786553","file":"613b34338157e9.85285664.pdf","book_id":"3797900","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2021-09-10 15:02:28","process_started_at":"2021-09-10 15:02:23","process_done_at":"2021-09-10 15:02:28","process_failed_at":null,"pages_count":"274","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"637eaf36990125f3fc66414d5d077c7a6e0899e1b8d86249f533e0e8a8efa592067d06e32b186162aea38f39902f8cd6006f7750d1f57875dc535006cbe74715","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"23521","title":"سازه‌های فولادی ۱","token":"42125a9a0b439cfb","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:36:48","updated_at":"2021-09-10 16:36:47","study_fields":[{"id":"295","title":"کارشناسی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"a92276d7bb52df48","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-25 18:49:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"23524","title":"سازه‌های فولادی ۲","token":"e5d8bb2df7b427d9","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:49","updated_at":"2021-09-10 16:36:47","study_fields":[{"id":"295","title":"کارشناسی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"a92276d7bb52df48","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-25 18:49:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"فولادهای-ماریجینگ-الگوسازی-میکروساختار،-خواص-و-کاربردها","urlify":"فولادهای-ماریجینگ-الگوسازی-میکروساختار،-خواص-و-کاربردها","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"وی شای, جانلی گویو, دکتر سیدامیرحسین فقهی, دکتر نوشین یساول","tocStr":"","url":"/preview/9bb8da297e69d2ad/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":274,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"9bb8da297e69d2ad","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/PllmuVTNCgKXnKKp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/nhIKsahRdfYHDsqj.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/zZydTsBCqtfIgNHT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005141586235591344,0.00024557805528550137,0.9988334863045636,0.999485313785331]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2149643748998642},{"x":0.578151285648346,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"پامام","boundary":[0.4924369752407074,0.2149643748998642,0.578151285648346,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2149643748998642},{"x":0.489075630903244,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2672209143638611},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"زمانم","boundary":[0.42352941632270813,0.2149643748998642,0.48739495873451233,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2149643748998642},{"x":0.578151285648346,"y":0.2672209143638611},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.4185294163227081,0.20677672255039214,0.583151285648346,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.5142857432365417,0.3444180488586426,0.6268907785415649,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3705463111400604},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.37478992342948914,0.34323039650917053,0.5025210380554199,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37173396348953247},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36978992342948913,0.3362303965091705,0.631890778541565,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.605042040348053,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.605042040348053,0.40617576241493225,0.6890756487846375,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.4773109257221222,0.40617576241493225,0.5966386795043945,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.40617576241493225,0.4773109257221222,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.4084033668041229,0.40617576241493225,0.462184876203537,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4000000059604645,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42636579275131226},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.40617576241493225,0.4000000059604645,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3848739564418793,"y":0.42636579275131226},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.31092438101768494,0.40617576241493225,0.3848739564418793,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30592438101768493,0.39917576241493224,0.6940756487846375,0.43336579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/TnCuuLSSmnadDVeB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/suQozJisPiFUwxIM.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/EPlhilVvxxbyrFNh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/fMFEAaPyeXotaxZC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/ABjFBBXPvUfGBLiH.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/IFydeOTqVjmyeIQk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005141586235591344,0.0003104614452624831,0.9988334863045636,0.9989845831637711]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.5142857432365417,0.2695961892604828,0.6268907785415649,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2969121038913727},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.37478992342948914,0.26840853691101074,0.5025210380554199,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36978992342948913,0.26140853691101074,0.631890778541565,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.605042040348053,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.605042040348053,0.33372920751571655,0.6890756487846375,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.4773109257221222,0.33372920751571655,0.5966386795043945,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.33372920751571655,0.4773109257221222,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.33372920751571655},{"x":0.462184876203537,"y":0.33372920751571655},{"x":0.462184876203537,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4084033668041229,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.4084033668041229,0.33372920751571655,0.462184876203537,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35391923785209656},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.33372920751571655,0.4000000059604645,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3848739564418793,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3848739564418793,"y":0.35391923785209656},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.31092438101768494,0.33372920751571655,0.3848739564418793,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30592438101768493,0.32672920751571655,0.6940756487846375,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.507563054561615,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.5092437267303467,0.43111640214920044,0.529411792755127,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44655582308769226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.4722689092159271,0.4299287497997284,0.5025210380554199,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672689092159271,0.4229287497997284,0.534411792755127,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جانلی","boundary":[0.49747899174690247,0.45605701208114624,0.5394958257675171,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوئو","boundary":[0.4605042040348053,0.45605701208114624,0.4907563030719757,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4555042040348053,0.44905701208114623,0.5444958257675171,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.5843230485916138,0.5226891040802002,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5361344814300537,0.6104512810707092,0.5697479248046875,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6104512810707092},{"x":0.529411792755127,"y":0.6104512810707092},{"x":0.529411792755127,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.48403361439704895,0.6104512810707092,0.529411792755127,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یساول","boundary":[0.4302521049976349,0.6104512810707092,0.4756302535533905,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5630252361297607,0.6330166459083557,0.5966386795043945,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6342042684555054},{"x":0.556302547454834,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.4470588266849518,0.6342042684555054,0.5579832196235657,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6353919506072998},{"x":0.440336138010025,"y":0.6353919506072998},{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.40168067812919617,0.6353919506072998,0.440336138010025,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.5773230485916138,0.6016386795043945,0.6578313417434692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7731591463088989},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"چانگان","boundary":[0.45210084319114685,0.7731591463088989,0.5411764979362488,0.8040379881858826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7731591463088989},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.44710084319114685,0.7661591463088989,0.5461764979362488,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4722689092159271,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":"فی","boundary":[0.46890756487846375,0.8076009750366211,0.5277311205863953,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4722689092159271,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.8006009750366211,0.5327311205863953,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.826603353023529},{"x":0.4907563030719757,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.8206650614738464,0.5109243988990784,0.826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8206650614738464},{"x":0.489075630903244,"y":0.8206650614738464},{"x":0.489075630903244,"y":0.826603353023529},{"x":0.48739495873451233,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"م","boundary":[0.48739495873451233,0.8206650614738464,0.489075630903244,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.826603353023529},{"x":0.48739495873451233,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8136650614738464,0.5159243988990784,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48067227005958557,0.8361045122146606,0.5193277597427368,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8291045122146606,0.5243277597427368,0.8549809761047363],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/QyKdAKWBieEDJfIA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/iLOXrXgeygKIikTM.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/XHoBjRMeCmyBiIMs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038422427958801015,0.00022583093736630437,0.9987035519856365,0.9990043302816903]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5361344814300537,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4605042040348053,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشگان","boundary":[0.4588235318660736,0.19714964926242828,0.5361344814300537,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5361344814300537,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4605042040348053,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.4300000071525574,"boundary":[0.4538235318660736,0.19014964926242828,0.5411344814300537,0.23740379583835602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"نی","boundary":[0.46890756487846375,0.23159144818782806,0.5260504484176636,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.22459144818782806,0.5310504484176636,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.2422802895307541,0.5092437267303467,0.24703088402748108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.23528028953075408,0.5142437267303467,0.2540308840274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2600950002670288},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴۱","boundary":[0.48571428656578064,0.25059381127357483,0.5109243988990784,0.2600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2600950002670288},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.24359381127357482,0.5159243988990784,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.26603326201438904,0.6201680898666382,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.26603326201438904,0.5899159908294678,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.26603326201438904,0.5579832196235657,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.26603326201438904,0.5478991866111755,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.26603326201438904,0.4957983195781708,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2802850306034088},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.26603326201438904,0.45042017102241516,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.26603326201438904,0.4151260554790497,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.25903326201438903,0.6251680898666382,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6252101063728333,0.29097387194633484,0.6773109436035156,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5731092691421509,0.29097387194633484,0.6201680898666382,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3052256405353546},{"x":0.561344563961029,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561344563961029,0.29097387194633484,0.5647059082984924,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.5042017102241516,0.29097387194633484,0.5579832196235657,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.29097387194633484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.29097387194633484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.4285714328289032,0.29097387194633484,0.49915966391563416,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.29097387194633484,0.4285714328289032,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.29097387194633484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.29097387194633484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.3831932842731476,0.29097387194633484,0.42016807198524475,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3781512677669525,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.29097387194633484,0.3781512677669525,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3052256405353546},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.32436975836753845,0.29097387194633484,0.3680672347545624,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31936975836753845,0.28397387194633483,0.6823109436035156,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3123515546321869},{"x":0.561344563961029,"y":0.3123515546321869},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.5445378422737122,0.3123515546321869,0.561344563961029,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.5142857432365417,0.3123515546321869,0.5378151535987854,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3123515546321869},{"x":0.507563054561615,"y":0.3123515546321869},{"x":0.507563054561615,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5042017102241516,0.3123515546321869,0.507563054561615,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.31116390228271484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3123515546321869},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانلی","boundary":[0.46722689270973206,0.31116390228271484,0.49747899174690247,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4605042040348053,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوئو","boundary":[0.43865546584129333,0.31116390228271484,0.4605042040348053,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.33135393261909485},{"x":0.653781533241272,"y":0.33135393261909485},{"x":0.653781533241272,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6201680898666382,0.33135393261909485,0.653781533241272,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5882353186607361,0.33135393261909485,0.6134454011917114,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.5462185144424438,0.33135393261909485,0.5815126299858093,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3444180488586426},{"x":0.507563054561615,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"يساول","boundary":[0.507563054561615,0.33135393261909485,0.5411764979362488,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3444180488586426},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.33135393261909485,0.5008403658866882,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3444180488586426},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.46554622054100037,0.33135393261909485,0.4907563030719757,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4605042040348053,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3444180488586426},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.43865546584129333,0.33135393261909485,0.4605042040348053,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.33135393261909485},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33135393261909485},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3444180488586426},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.41680672764778137,0.33135393261909485,0.43529412150382996,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3798319399356842,0.33135393261909485,0.4151260554790497,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.3462184965610504,0.33135393261909485,0.37310925126075745,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3123515546321869},{"x":0.653781533241272,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3412184965610504,0.3029762499332428,0.658781533241272,0.3537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Wei","boundary":[0.23361344635486603,0.3456057012081146,0.2554621994495392,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35866984724998474},{"x":0.26218488812446594,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Sha","boundary":[0.26218488812446594,0.3456057012081146,0.2840336263179779,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3456057012081146},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3456057012081146},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35866984724998474},{"x":0.289075642824173,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"and","boundary":[0.289075642824173,0.3456057012081146,0.30924370884895325,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3512605130672455,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3142857253551483,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Zhanli","boundary":[0.3142857253551483,0.3456057012081146,0.3512605130672455,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3815126121044159,"y":0.35866984724998474},{"x":0.35798320174217224,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Guo","boundary":[0.35798320174217224,0.3456057012081146,0.3815126121044159,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3848739564418793,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3831932842731476,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":",","boundary":[0.3831932842731476,0.3456057012081146,0.3848739564418793,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35866984724998474},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Maraging","boundary":[0.38991597294807434,0.3456057012081146,0.45042017102241516,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3456057012081146},{"x":0.489075630903244,"y":0.3456057012081146},{"x":0.489075630903244,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Steels","boundary":[0.4588235318660736,0.3456057012081146,0.489075630903244,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3456057012081146,0.4957983195781708,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3456057012081146},{"x":0.561344563961029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.561344563961029,"y":0.35866984724998474},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Modelling","boundary":[0.49747899174690247,0.3456057012081146,0.561344563961029,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3456057012081146},{"x":0.578151285648346,"y":0.3456057012081146},{"x":0.578151285648346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"of","boundary":[0.5630252361297607,0.3456057012081146,0.578151285648346,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"microstructure","boundary":[0.5798319578170776,0.3456057012081146,0.6672269105911255,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.6689075827598572,0.3456057012081146,0.6722689270973206,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"properties","boundary":[0.6756302714347839,0.3456057012081146,0.7378151416778564,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.7428571581840515,0.3456057012081146,0.7663865685462952,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.3386057012081146,0.7713865685462952,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3551068902015686},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3551068902015686},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3681710362434387},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"applications","boundary":[0.34285715222358704,0.3551068902015686,0.41680672764778137,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3551068902015686},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3551068902015686},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3681710362434387},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41680672764778137,0.3551068902015686,0.42016807198524475,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3681710362434387},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Woodhead","boundary":[0.42352941632270813,0.3551068902015686,0.4907563030719757,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.4941176474094391,0.3551068902015686,0.5596638917922974,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Limited","boundary":[0.5630252361297607,0.3551068902015686,0.6084033846855164,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3681710362434387},{"x":0.610084056854248,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.610084056854248,0.3551068902015686,0.6134454011917114,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2009","boundary":[0.6184874176979065,0.3551068902015686,0.6470588445663452,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.3551068902015686,0.6504201889038086,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3681710362434387},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33785715222358703,0.3481068902015686,0.6554201889038086,0.3751710362434387],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.3681710362434387,0.5630252361297607,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.3681710362434387,0.5210084319114685,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4789915978908539,0.3681710362434387,0.5109243988990784,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3800475001335144},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.43697479367256165,0.3681710362434387,0.4722689092159271,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3824228048324585,0.5983193516731262,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.3824228048324585,0.5630252361297607,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3824228048324585,0.5378151535987854,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3824228048324585,0.5277311205863953,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39667457342147827},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3824228048324585,0.4924369752407074,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3824228048324585,0.4789915978908539,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39667457342147827},{"x":0.44873949885368347,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3824228048324585,0.4722689092159271,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4420168101787567,"y":0.39667457342147827},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3824228048324585,0.4420168101787567,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3978622257709503,0.5865546464920044,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41092637181282043},{"x":0.534453809261322,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.39904987812042236,0.5529412031173706,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.39904987812042236,0.5327731370925903,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41092637181282043},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.39904987812042236,0.5226891040802002,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.39904987812042236,0.4605042040348053,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4144892990589142},{"x":0.561344563961029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.561344563961029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.4144892990589142,0.561344563961029,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.4144892990589142,0.5327731370925903,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.4144892990589142,0.5092437267303467,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4144892990589142},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4144892990589142},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.4144892990589142,0.49915966391563416,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4275534451007843},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.4144892990589142,0.4722689092159271,0.4275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4275534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3611710362434387,0.6033193516731262,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.4299287497997284,0.5327731370925903,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.4299287497997284,0.5092437267303467,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4275534451007843},{"x":0.49915966391563416,"y":0.42874109745025635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4418052136898041},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.4275534451007843,0.49747899174690247,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4429928660392761},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.4205534451007843,0.5377731370925903,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45961993932724},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.44418051838874817,0.5394958257675171,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4572446644306183},{"x":0.489075630903244,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.44418051838874817,0.4941176474094391,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4429928660392761},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4429928660392761,0.4789915978908539,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.46080759167671204,0.5630252361297607,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47387173771858215},{"x":0.529411792755127,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.46080759167671204,0.5327731370925903,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.47387173771858215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴۴۰,۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.46080759167671204,0.5176470875740051,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4420168101787567,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.46080759167671204,0.4588235318660736,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4420168101787567,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4386974823474884,0.4359928660392761,0.5680252361297607,0.4820593900680542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.489311158657074,0.6386554837226868,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.489311158657074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.489311158657074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5023753046989441},{"x":0.583193302154541,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.489311158657074,0.6117647290229797,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.489311158657074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5023753046989441},{"x":0.556302547454834,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.489311158657074,0.5764706134796143,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.489311158657074},{"x":0.5512605309486389,"y":0.489311158657074},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.489311158657074,0.5512605309486389,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.489311158657074},{"x":0.5092437267303467,"y":0.489311158657074},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.489311158657074,0.5092437267303467,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.489311158657074},{"x":0.4773109257221222,"y":0.489311158657074},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.489311158657074,0.4773109257221222,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.489311158657074},{"x":0.43865546584129333,"y":0.489311158657074},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.489311158657074,0.43865546584129333,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.489311158657074},{"x":0.3966386616230011,"y":0.489311158657074},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.489311158657074,0.3966386616230011,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.489311158657074},{"x":0.37478992342948914,"y":0.489311158657074},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5023753046989441},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.489311158657074,0.37478992342948914,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.48231115865707397,0.6436554837226868,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5249406099319458},{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.63193279504776,0.5130641460418701,0.680672287940979,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5130641460418701},{"x":0.63193279504776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5130641460418701,0.63193279504776,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.5932773351669312,0.5130641460418701,0.6084033846855164,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.5130641460418701,0.5882353186607361,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.5647059082984924,0.5130641460418701,0.5798319578170776,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5630252361297607,0.5130641460418701,0.5647059082984924,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Sha","boundary":[0.5109243988990784,0.5130641460418701,0.5310924649238586,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5130641460418701},{"x":0.534453809261322,"y":0.5130641460418701},{"x":0.534453809261322,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5310924649238586,0.5130641460418701,0.534453809261322,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5130641460418701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5130641460418701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5249406099319458},{"x":0.534453809261322,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Wei","boundary":[0.534453809261322,0.5130641460418701,0.556302547454834,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.5261282920837402,0.7310924530029297,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.5261282920837402,0.6974790096282959,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.5261282920837402,0.6873949766159058,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656},{"x":0.63193279504776,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.5261282920837402,0.6705882549285889,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5261282920837402},{"x":0.63193279504776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.63193279504776,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5261282920837402,0.63193279504776,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.561344563961029,0.5261282920837402,0.6084033846855164,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5261282920837402},{"x":0.556302547454834,"y":0.5261282920837402},{"x":0.556302547454834,"y":0.5391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.507563054561615,0.5261282920837402,0.556302547454834,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.5261282920837402,0.5058823823928833,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5261282920837402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5261282920837402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5391923785209656},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.44873949885368347,0.5261282920837402,0.49747899174690247,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.3831932842731476,0.5261282920837402,0.4453781545162201,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.5261282920837402,0.3798319399356842,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5261282920837402},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5261282920837402},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5391923785209656},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.33781513571739197,0.5261282920837402,0.37310925126075745,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.5261282920837402,0.3327731192111969,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5261282920837402},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5261282920837402},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.2806722819805145,0.5261282920837402,0.32436975836753845,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5391923785209656},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.27899160981178284,0.5261282920837402,0.2823529541492462,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5261282920837402},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5261282920837402},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5391923785209656},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.26050421595573425,0.5261282920837402,0.27394959330558777,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25550421595573425,0.5060641460418701,0.7360924530029297,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.5932773351669312,0.5415676832199097,0.6084033846855164,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.5415676832199097,0.5882353186607361,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانلی","boundary":[0.5546218752861023,0.5415676832199097,0.5798319578170776,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5546318292617798},{"x":0.529411792755127,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوئو","boundary":[0.529411792755127,0.5415676832199097,0.5495798587799072,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.5415676832199097,0.5310924649238586,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4924369752407074,0.5415676832199097,0.5226891040802002,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.4588235318660736,0.5415676832199097,0.48739495873451233,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"يساول","boundary":[0.4285714328289032,0.5415676832199097,0.45378151535987854,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42184874415397644,0.5415676832199097,0.4252100884914398,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5415676832199097},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5415676832199097},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5546318292617798},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.34285715222358704,0.5415676832199097,0.41680672764778137,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5415676832199097},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5415676832199097},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.3126050531864166,0.5415676832199097,0.33781513571739197,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5546318292617798},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.30588236451148987,0.5415676832199097,0.30924370884895325,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5546318292617798},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.26050421595573425,0.5415676832199097,0.3008403480052948,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5546318292617798},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.25550421595573425,0.5345676832199097,0.6134033846855164,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5558194518089294},{"x":0.610084056854248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5815126299858093,0.5558194518089294,0.6084033846855164,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.5428571701049805,0.5558194518089294,0.5747899413108826,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.653781533241272,0.5688835978507996,0.7042016983032227,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6487395167350769,"y":0.570071280002594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.58076012134552},{"x":0.63193279504776,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.570071280002594,0.6504201889038086,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.58076012134552},{"x":0.6285714507102966,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.570071280002594,0.6302521228790283,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.58076012134552},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5378571701049805,0.5488194518089294,0.7092016983032227,0.58776012134552],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5848739743232727,0.5688835978507996,0.6084033846855164,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.583193302154541,"y":0.5688835978507996},{"x":0.583193302154541,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5688835978507996,0.583193302154541,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.5688835978507996,0.5731092691421509,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.5688835978507996,0.5310924649238586,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5819477438926697},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.5688835978507996,0.49915966391563416,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5688835978507996},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.5688835978507996,0.46554622054100037,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5819477438926697},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43529412150382996,0.5688835978507996,0.4571428596973419,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5819477438926697},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40672269463539124,0.5688835978507996,0.4285714328289032,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5688835978507996},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5688835978507996},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.5688835978507996,0.40168067812919617,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5688835978507996},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5688835978507996},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3512605130672455,0.5688835978507996,0.39159664511680603,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.5688835978507996,0.3512605130672455,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5688835978507996},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5688835978507996},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5819477438926697},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.30924370884895325,0.5688835978507996,0.33949580788612366,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5819477438926697,0.7176470756530762,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6352941393852234,0.5819477438926697,0.6655462384223938,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5831353664398193,0.6302521228790283,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.5798319578170776,0.5831353664398193,0.6084033846855164,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5831353664398193},{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.578151285648346,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.5831353664398193,0.578151285648346,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5512605309486389,0.5831353664398193,0.5731092691421509,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.5831353664398193,0.5512605309486389,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۴۸","boundary":[0.5193277597427368,0.5831353664398193,0.5394958257675171,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5042017102241516,0.5831353664398193,0.5176470875740051,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.5831353664398193,0.5025210380554199,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5961995124816895},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30424370884895324,0.5618835978507996,0.7226470756530762,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6336134672164917,0.5973871946334839,0.6689075827598572,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839},{"x":0.63193279504776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.63193279504776,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5973871946334839,0.63193279504776,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.5973871946334839,0.6084033846855164,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5579832196235657,0.5973871946334839,0.5798319578170776,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.5973871946334839,0.5529412031173706,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5008403658866882,0.5973871946334839,0.5428571701049805,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.5973871946334839,0.4957983195781708,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5973871946334839},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5973871946334839},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4268907606601715,0.5973871946334839,0.45378151535987854,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5973871946334839},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5973871946334839},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6104512810707092},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.39159664511680603,0.5973871946334839,0.42184874415397644,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5973871946334839},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5973871946334839},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3848739564418793,0.5973871946334839,0.38823530077934265,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۴۱","boundary":[0.35630252957344055,0.5973871946334839,0.3764705955982208,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35130252957344055,0.5903871946334839,0.6739075827598572,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6386554837226868,0.6116389632225037,0.6605042219161987,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6116389632225037,0.6302521228790283,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.6258907318115234,0.7411764860153198,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.6258907318115234,0.7008403539657593,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.6258907318115234,0.6638655662536621,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6258907318115234,0.6302521228790283,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.6258907318115234,0.6084033846855164,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.6058265857696533,0.7461764860153198,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6520190238952637},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.6389548778533936,0.6756302714347839,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6389548778533936},{"x":0.63193279504776,"y":0.6389548778533936},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6389548778533936,0.63193279504776,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5815126299858093,0.6389548778533936,0.6084033846855164,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5495798587799072,0.6389548778533936,0.5764706134796143,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.6389548778533936,0.5462185144424438,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5310924649238586,0.6389548778533936,0.5361344814300537,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Maraging","boundary":[0.2655462324619293,0.6389548778533936,0.3193277418613434,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6389548778533936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6389548778533936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6520190238952637},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"steels","boundary":[0.32773110270500183,0.6389548778533936,0.35462185740470886,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3613445460796356,0.6389548778533936,0.3663865625858307,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6520190238952637},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"modelling","boundary":[0.37142857909202576,0.6389548778533936,0.4268907606601715,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6520190238952637},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.43529412150382996,0.6389548778533936,0.4470588266849518,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6520190238952637},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microstructure","boundary":[0.45378151535987854,0.6389548778533936,0.5327731370925903,0.6520190238952637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2605462324619293,0.6319548778533935,0.6806302714347839,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4924369752407074,0.6116389632225037,0.5411764979362488,0.6199524998664856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5462185144424438,0.6116389632225037,0.5680672526359558,0.6199524998664856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸۰۱","boundary":[0.5747899413108826,0.6116389632225037,0.6084033846855164,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.6046389632225037,0.6134033846855164,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"properties","boundary":[0.4252100884914398,0.6520190238952637,0.4773109257221222,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.48235294222831726,0.6520190238952637,0.5008403658866882,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"applications","boundary":[0.5058823823928833,0.6508313417434692,0.5714285969734192,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5714285969734192,0.6508313417434692,0.5747899413108826,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6627078652381897},{"x":0.578151285648346,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2009","boundary":[0.578151285648346,0.6508313417434692,0.6033613681793213,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.6508313417434692,0.6084033846855164,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4202100884914398,0.6450190238952637,0.6134033846855164,0.6697078652381897],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6627078652381897,0.6655462384223938,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6627078652381897,0.6302521228790283,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.673396646976471},{"x":0.5882353186607361,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.5882353186607361,0.6627078652381897,0.6084033846855164,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5411764979362488,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5411764979362488,0.6615201830863953,0.5798319578170776,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6615201830863953},{"x":0.534453809261322,"y":0.6615201830863953},{"x":0.534453809261322,"y":0.673396646976471},{"x":0.5310924649238586,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.6615201830863953,0.534453809261322,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6615201830863953},{"x":0.49915966391563416,"y":0.673396646976471},{"x":0.44873949885368347,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Maraging","boundary":[0.44873949885368347,0.6603325605392456,0.49915966391563416,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5243697762489319,"y":0.673396646976471},{"x":0.5025210380554199,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"steel","boundary":[0.5025210380554199,0.6615201830863953,0.5243697762489319,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.675771951675415,0.6991596817970276,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6769596338272095,0.6621848940849304,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6769596338272095,0.6302521228790283,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6876484751701355},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4420588266849518,0.6533325605392456,0.7058403539657593,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"گوئو","boundary":[0.5882353186607361,0.6769596338272095,0.6084033846855164,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.6769596338272095,0.5899159908294678,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"جانلی","boundary":[0.5579832196235657,0.6769596338272095,0.5798319578170776,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"؛","boundary":[0.5478991866111755,0.6769596338272095,0.5512605309486389,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Guo","boundary":[0.4789915978908539,0.675771951675415,0.5008403658866882,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415},{"x":0.5042017102241516,"y":0.675771951675415},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":",","boundary":[0.5008403658866882,0.675771951675415,0.5042017102241516,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"Zhanli","boundary":[0.5092437267303467,0.675771951675415,0.5411764979362488,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6900237798690796,0.6991596817970276,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7019002437591553},{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.6900237798690796,0.6605042219161987,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6900237798690796,0.6302521228790283,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7019002437591553},{"x":0.583193302154541,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یساول","boundary":[0.583193302154541,0.6912114024162292,0.6084033846855164,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292},{"x":0.578151285648346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.578151285648346,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.6912114024162292,0.578151285648346,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.5394958257675171,0.6912114024162292,0.5680672526359558,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7030878663063049},{"x":0.534453809261322,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6912114024162292,0.5361344814300537,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۶","boundary":[0.5008403658866882,0.6912114024162292,0.5277311205863953,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7030878663063049},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48739495873451233,0.6912114024162292,0.4924369752407074,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7042755484580994},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.6923990249633789,0.48235294222831726,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4436974823474884,0.6923990249633789,0.4756302535533905,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.7042755484580994,0.6974790096282959,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994},{"x":0.658823549747467,"y":0.7042755484580994},{"x":0.658823549747467,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7042755484580994,0.658823549747467,0.7149643898010254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.675771951675415},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7008403539657593,"y":0.716152012348175},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4386974823474884,0.668771951675415,0.7058403539657593,0.723152012348175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5865546464920044,0.705463171005249,0.6084033846855164,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.705463171005249},{"x":0.583193302154541,"y":0.705463171005249},{"x":0.583193302154541,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.705463171005249,0.583193302154541,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.705463171005249},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.5025210380554199,0.705463171005249,0.5731092691421509,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.705463171005249},{"x":0.5008403658866882,"y":0.705463171005249},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7173396944999695},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.705463171005249,0.5008403658866882,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.705463171005249},{"x":0.4907563030719757,"y":0.705463171005249},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7173396944999695},{"x":0.462184876203537,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.462184876203537,0.705463171005249,0.4907563030719757,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.705463171005249},{"x":0.45546218752861023,"y":0.705463171005249},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7173396944999695},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45042017102241516,0.705463171005249,0.45546218752861023,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.705463171005249},{"x":0.4453781545162201,"y":0.705463171005249},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.705463171005249,0.4453781545162201,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.705463171005249},{"x":0.43697479367256165,"y":0.705463171005249},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.40504202246665955,0.705463171005249,0.43697479367256165,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7185273170471191,0.6991596817970276,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7197149395942688,0.6621848940849304,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7197149395942688,0.6302521228790283,0.7304037809371948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.705463171005249},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40004202246665954,0.698463171005249,0.7041596817970276,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7185273170471191,0.6084033846855164,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.7185273170471191,0.5663865804672241,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.7185273170471191,0.534453809261322,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7304037809371948},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.7185273170471191,0.5008403658866882,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7304037809371948},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.7185273170471191,0.4924369752407074,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.7185273170471191,0.4638655483722687,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7185273170471191},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7185273170471191},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.7185273170471191,0.43529412150382996,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7304037809371948},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.7185273170471191,0.4268907606601715,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.7185273170471191,0.3848739564418793,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7315914630889893,0.6991596817970276,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7327790856361389,0.6621848940849304,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7327790856361389,0.6302521228790283,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7470308542251587,0.7092437148094177,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7470308542251587,0.6907563209533691,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.745843231678009,0.6605042219161987,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7185273170471191},{"x":0.707563042640686,"y":0.716152012348175},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3765126121044159,0.7115273170471191,0.7142437148094177,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7612826824188232,0.7092437148094177,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7612826824188232,0.6907563209533691,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7624703049659729,0.6605042219161987,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7624703049659729,0.6302521228790283,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.7731591463088989,0.7445378303527832,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.7731591463088989,0.7109243869781494,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.7743467688560486,0.6487395167350769,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7743467688560486,0.6302521228790283,0.7850356101989746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6285714507102966,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.7542826824188232,0.7512185025215149,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7304037809371948},{"x":0.31596639752388,"y":0.7304037809371948},{"x":0.31596639752388,"y":0.7434679269790649},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.27899160981178284,0.7304037809371948,0.31596639752388,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7304037809371948},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7304037809371948},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3210084140300751,0.7304037809371948,0.36974790692329407,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7434679269790649},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.37478992342948914,0.7304037809371948,0.43361344933509827,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7434679269790649},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.7304037809371948,0.43697479367256165,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7304037809371948},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7304037809371948},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4420168101787567,0.7304037809371948,0.48739495873451233,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4924369752407074,0.7304037809371948,0.5008403658866882,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5042017102241516,0.7304037809371948,0.5663865804672241,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5714285969734192,0.7304037809371948,0.6084033846855164,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.27399160981178283,0.7234037809371948,0.6134033846855164,0.750467926979065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6084033846855164,"y":0.754156768321991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"TN۷۵۷","boundary":[0.5680672526359558,0.7470308542251587,0.6084033846855164,0.754156768321991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶۹/۱۴۳","boundary":[0.5596638917922974,0.7600950002670288,0.6084033846855164,0.7695962190628052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲۹۸۰۰۶","boundary":[0.5546218752861023,0.7743467688560486,0.6084033846855164,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6084033846855164,"y":0.783847987651825},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7400308542251587,0.6134033846855164,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.794536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.794536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.794536828994751,0.5495798587799072,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.794536828994751},{"x":0.5310924649238586,"y":0.794536828994751},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.794536828994751,0.5310924649238586,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.794536828994751},{"x":0.5042017102241516,"y":0.794536828994751},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8064132928848267},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.794536828994751,0.5042017102241516,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.794536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.794536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8064132928848267},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.787536828994751,0.5545798587799072,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8064132928848267},{"x":0.556302547454834,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8076009750366211,0.556302547454834,0.8182897567749023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8194774389266968,0.5714285969734192,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.8006009750366211,0.5764285969734192,0.8383539028167725],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/wAalXXRSJwvUxHfm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/aqkditCNvMhgeTJU.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/bXecyCOmGQoatiKJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003146929857000319,0.9986329355079587,0.998952141459934]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.2731591463088989,0.5495798587799072,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2874109148979187},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.2719714939594269,0.4924369752407074,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.2649714939594269,0.5545798587799072,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33372920751571655},{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.75126051902771,0.3206650912761688,0.8084033727645874,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6924369931221008,0.3206650912761688,0.7445378303527832,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6857143044471741,0.3206650912761688,0.6924369931221008,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6807143044471741,0.3136650912761688,0.8134033727645874,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27899160981178284,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24201680719852448,0.3206650912761688,0.27899160981178284,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسه","boundary":[0.21344538033008575,0.3206650912761688,0.24033613502979279,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27899160981178284,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.20844538033008575,0.3136650912761688,0.28399160981178284,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36104512214660645},{"x":0.75126051902771,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.75126051902771,0.34679335355758667,0.8084033727645874,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36104512214660645},{"x":0.680672287940979,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.680672287940979,0.34679335355758667,0.7445378303527832,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.34679335355758667,0.6756302714347839,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6655882549285889,0.33979335355758666,0.8134033727645874,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24537815153598785,0.34916865825653076,0.2823529541492462,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.34916865825653076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34916865825653076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.34916865825653076,0.24201680719852448,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.21512605249881744,0.34916865825653076,0.23529411852359772,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.34216865825653076,0.2873529541492462,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.21680672466754913,0.42874109745025635,0.21848739683628082,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42174109745025634,0.22348739683628083,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.2218487411737442,"y":0.450118750333786},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.450118750333786,0.2218487411737442,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.2218487411737442,"y":0.450118750333786},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.443118750333786,0.2268487411737442,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.47980996966362},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.47149643301963806,0.2201680690050125,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.47980996966362},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46449643301963806,0.22516806900501252,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.49168646335601807,0.2201680690050125,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48468646335601806,0.22516806900501252,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5142517685890198,0.2218487411737442,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5072517685890198,0.2268487411737442,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5356294512748718,0.2218487411737442,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5286294512748718,0.2268487411737442,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8067227005958557,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4002375304698944},{"x":0.800000011920929,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.800000011920929,0.38598576188087463,0.8067227005958557,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7579832077026367,0.38598576188087463,0.7949579954147339,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7411764860153198,0.38598576188087463,0.7546218633651733,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7260504364967346,0.38598576188087463,0.7361344695091248,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6638655662536621,0.38598576188087463,0.7193277478218079,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6016806960105896,0.38598576188087463,0.6571428775787354,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.38598576188087463,0.5932773351669312,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8067227005958557,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5832353186607361,0.3789857618808746,0.8117227005958557,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7663865685462952,0.4073634147644043,0.7815126180648804,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.4073634147644043,0.7630252242088318,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7176470756530762,0.4073634147644043,0.7546218633651733,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6571428775787354,0.4073634147644043,0.7109243869781494,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5966386795043945,0.4073634147644043,0.6504201889038086,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.4073634147644043,0.5882353186607361,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7630252242088318,0.4275534451007843,0.7815126180648804,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.4275534451007843,0.7613445520401001,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.6773109436035156,0.4275534451007843,0.7546218633651733,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.4275534451007843,0.6705882549285889,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.42874109745025635},{"x":0.658823549747467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.658823549747467,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6218487620353699,0.42874109745025635,0.658823549747467,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5663865804672241,0.42874109745025635,0.6151260733604431,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.42874109745025635,0.5630252361297607,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7630252242088318,0.4477434754371643,0.7815126180648804,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.4477434754371643,0.7630252242088318,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.6991596817970276,0.4477434754371643,0.7546218633651733,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.6151260733604431,0.44893112778663635,0.6924369931221008,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.605042040348053,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.450118750333786,0.610084056854248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.7613445520401001,0.46912112832069397,0.7815126180648804,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.46912112832069397},{"x":0.75126051902771,"y":0.46912112832069397},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.7243697643280029,0.46912112832069397,0.75126051902771,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.470308780670166},{"x":0.7126050591468811,"y":0.470308780670166},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6756302714347839,0.470308780670166,0.7126050591468811,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.470308780670166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.470308780670166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استحاله","boundary":[0.6218487620353699,0.470308780670166,0.6672269105911255,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.470308780670166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.470308780670166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.470308780670166,0.6168067455291748,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.470308780670166},{"x":0.5865546464920044,"y":0.470308780670166},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.5579832196235657,0.470308780670166,0.5865546464920044,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.470308780670166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.470308780670166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.470308780670166,0.5512605309486389,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.470308780670166},{"x":0.5428571701049805,"y":0.470308780670166},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پیرسختی","boundary":[0.48739495873451233,0.470308780670166,0.5428571701049805,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.470308780670166},{"x":0.48235294222831726,"y":0.470308780670166},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4857482314109802},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45378151535987854,0.470308780670166,0.48235294222831726,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.470308780670166},{"x":0.45042017102241516,"y":0.470308780670166},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.470308780670166,0.45042017102241516,0.4857482314109802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4386974823474884,0.4003634147644043,0.7865126180648804,0.49274823141098023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.490498811006546},{"x":0.756302535533905,"y":0.490498811006546},{"x":0.756302535533905,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۱","boundary":[0.7277311086654663,0.490498811006546,0.756302535533905,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.490498811006546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.490498811006546,0.7260504364967346,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کمیسازی","boundary":[0.6554622054100037,0.490498811006546,0.7176470756530762,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.490498811006546},{"x":0.6504201889038086,"y":0.490498811006546},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.6168067455291748,0.490498811006546,0.6504201889038086,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323},{"x":0.578151285648346,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.578151285648346,0.49168646335601807,0.6134454011917114,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5428571701049805,0.49168646335601807,0.5714285969734192,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.49168646335601807,0.5310924649238586,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.4739495813846588,0.49168646335601807,0.5193277597427368,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.49168646335601807},{"x":0.46722689270973206,"y":0.49168646335601807},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5071259140968323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رسوبها","boundary":[0.41680672764778137,0.49168646335601807,0.46722689270973206,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41680672764778137,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.49168646335601807,0.41680672764778137,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۱","boundary":[0.7277311086654663,0.5118764638900757,0.7579832077026367,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5118764638900757,0.7260504364967346,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6941176652908325,0.5118764638900757,0.7176470756530762,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5118764638900757},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757},{"x":0.653781533241272,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"Fe12Ni","boundary":[0.5983193516731262,0.5118764638900757,0.653781533241272,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6521008610725403,0.5118764638900757,0.658823549747467,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5273159146308899},{"x":0.658823549747467,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"6Mn","boundary":[0.658823549747467,0.5118764638900757,0.6873949766159058,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5118764638900757,0.5983193516731262,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۴۰۱","boundary":[0.7277311086654663,0.5332541465759277,0.7579832077026367,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5332541465759277,0.7260504364967346,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6941176652908325,0.5332541465759277,0.7176470756530762,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"C250","boundary":[0.6554622054100037,0.5332541465759277,0.6873949766159058,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5332541465759277},{"x":0.653781533241272,"y":0.5332541465759277},{"x":0.653781533241272,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6487395167350769,0.5332541465759277,0.653781533241272,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.490498811006546},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5486935973167419},{"x":0.413445383310318,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4067647111415863,0.48468646335601806,0.7629832077026367,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.756302535533905,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7579832077026367,"y":0.570071280002594},{"x":0.7277311086654663,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۱","boundary":[0.7260504364967346,0.5534442067146301,0.7579832077026367,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.570071280002594},{"x":0.7243697643280029,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5534442067146301,0.7260504364967346,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7210084199905396,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6857143044471741,0.5534442067146301,0.7210084199905396,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798},{"x":0.680672287940979,"y":0.5546318292617798},{"x":0.680672287940979,"y":0.570071280002594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.5546318292617798,0.680672287940979,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.6168067455291748,0.5546318292617798,0.6521008610725403,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5546318292617798},{"x":0.610084056854248,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیرسختی","boundary":[0.5596638917922974,0.5546318292617798,0.610084056854248,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.5558194518089294,0.5512605309486389,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7630252242088318,0.5748218297958374,0.7815126180648804,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.5748218297958374,0.7613445520401001,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فراپیر","boundary":[0.7243697643280029,0.5748218297958374,0.7529411911964417,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6924369931221008,0.5760095119476318,0.7210084199905396,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶۰۱.","boundary":[0.7630252242088318,0.5973871946334839,0.7815126180648804,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839},{"x":0.756302535533905,"y":0.5973871946334839},{"x":0.756302535533905,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.7243697643280029,0.5973871946334839,0.756302535533905,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.6840336322784424,0.5973871946334839,0.7193277478218079,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6184874176979065,0.5973871946334839,0.6722689270973206,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنگ","boundary":[0.5932773351669312,0.5973871946334839,0.6134454011917114,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نزن","boundary":[0.5680672526359558,0.5973871946334839,0.5848739743232727,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5973871946334839,0.5596638917922974,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5412185144424438,0.5476318292617798,0.7865126180648804,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.756302535533905,"y":0.6175771951675415},{"x":0.756302535533905,"y":0.6318289637565613},{"x":0.729411780834198,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱.۶۰۱","boundary":[0.729411780834198,0.6175771951675415,0.756302535533905,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6175771951675415,0.7260504364967346,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6705882549285889,0.6175771951675415,0.7176470756530762,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.5915966629981995,0.6175771951675415,0.6672269105911255,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6330166459083557},{"x":0.583193302154541,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6187648177146912,0.5899159908294678,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6377671957015991},{"x":0.756302535533905,"y":0.6377671957015991},{"x":0.756302535533905,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۶۰۱","boundary":[0.7277311086654663,0.6377671957015991,0.756302535533905,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6377671957015991,0.7260504364967346,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6840336322784424,0.6377671957015991,0.7176470756530762,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.6377671957015991,0.6773109436035156,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6302521228790283,0.6377671957015991,0.6655462384223938,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراش","boundary":[0.5915966629981995,0.6389548778533936,0.6218487620353699,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترونی","boundary":[0.5428571701049805,0.6389548778533936,0.5848739743232727,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5226891040802002,0.6389548778533936,0.5327731370925903,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.4941176474094391,0.6389548778533936,0.5210084319114685,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4756302535533905,0.6389548778533936,0.48403361439704895,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.4436974823474884,0.6389548778533936,0.46890756487846375,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6543943285942078},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.40672269463539124,0.6389548778533936,0.43529412150382996,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.6389548778533936,0.4000000059604645,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6175771951675415},{"x":0.756302535533905,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3916386616230011,0.6105771951675415,0.761302535533905,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6603325605392456},{"x":0.756302535533905,"y":0.6603325605392456},{"x":0.756302535533905,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.۶۰۱","boundary":[0.7277311086654663,0.6603325605392456,0.756302535533905,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7260504364967346,"y":0.675771951675415},{"x":0.7243697643280029,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6603325605392456,0.7260504364967346,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7176470756530762,"y":0.675771951675415},{"x":0.6873949766159058,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6873949766159058,0.6603325605392456,0.7176470756530762,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6789916157722473,"y":0.675771951675415},{"x":0.6302521228790283,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چقرمگی","boundary":[0.6302521228790283,0.6603325605392456,0.6789916157722473,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6235294342041016,"y":0.675771951675415},{"x":0.6151260733604431,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6151260733604431,0.6603325605392456,0.6235294342041016,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5764706134796143,0.6603325605392456,0.6084033846855164,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5714285969734192,"y":0.675771951675415},{"x":0.5529412031173706,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاب","boundary":[0.5529412031173706,0.6603325605392456,0.5714285969734192,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5445378422737122,"y":0.675771951675415},{"x":0.5210084319114685,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5210084319114685,0.6603325605392456,0.5445378422737122,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5109243988990784,"y":0.675771951675415},{"x":0.48571428656578064,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.48571428656578064,0.6603325605392456,0.5109243988990784,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4773109257221222,"y":0.675771951675415},{"x":0.4739495813846588,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.6603325605392456,0.4773109257221222,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7630252242088318,0.6805225610733032,0.7815126180648804,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.6805225610733032,0.7613445520401001,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7226890921592712,0.6805225610733032,0.7546218633651733,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.6605042219161987,0.6805225610733032,0.7159664034843445,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6487395167350769,0.6817102432250977,0.6554622054100037,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5983193516731262,0.6817102432250977,0.6420168280601501,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6971496343612671},{"x":0.583193302154541,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.6828978657722473,0.5915966629981995,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6828978657722473},{"x":0.578151285648346,"y":0.6828978657722473},{"x":0.578151285648346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5445378422737122,0.6828978657722473,0.578151285648346,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5025210380554199,0.6828978657722473,0.5394958257675171,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.4420168101787567,0.6828978657722473,0.4957983195781708,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸.۱","boundary":[0.7630252242088318,0.7030878663063049,0.7815126180648804,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7030878663063049,0.7630252242088318,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7243697643280029,0.7030878663063049,0.7546218633651733,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.7030878663063049,0.7176470756530762,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7042755484580994},{"x":0.680672287940979,"y":0.7042755484580994},{"x":0.680672287940979,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6773109436035156,0.7042755484580994,0.680672287940979,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.7042755484580994,0.6722689270973206,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.435336138010025,0.6545201830863953,0.7865126180648804,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5558194518089294,0.2201680690050125,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5488194518089294,0.22516806900501252,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5771971344947815,0.22857142984867096,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5701971344947815,0.23357142984867096,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5985748171806335,0.23025210201740265,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5915748171806335,0.23525210201740265,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.22857142984867096,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6117648177146912,0.23357142984867096,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6401425004005432,0.23025210201740265,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6331425004005432,0.23525210201740265,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6615201830863953,0.23193277418613434,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6545201830863953,0.23693277418613434,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6828978657722473,0.23193277418613434,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6758978657722473,0.23693277418613434,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7042755484580994,0.23025210201740265,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6972755484580994,0.23525210201740265,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7636579275131226,0.22857142984867096,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7566579275131226,0.23357142984867096,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7983193397521973,0.7410926222801208,0.8084033727645874,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میکروساختار","boundary":[0.7109243869781494,0.7410926222801208,0.7915966510772705,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6487395167350769,0.7410926222801208,0.7042016983032227,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5731092691421509,0.7410926222801208,0.6420168280601501,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۰۲.","boundary":[0.7529411911964417,0.7624703049659729,0.7865546345710754,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.7624703049659729,0.7546218633651733,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6655462384223938,0.7624703049659729,0.7193277478218079,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6252101063728333,0.7612826824188232,0.6521008610725403,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.5865546464920044,0.7612826824188232,0.6168067455291748,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5579832196235657,0.7612826824188232,0.5747899413108826,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5159664154052734,0.7612826824188232,0.5512605309486389,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.4773109257221222,0.7612826824188232,0.5109243988990784,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.7612826824188232,0.4756302535533905,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4672689092159271,0.7340926222801208,0.8134033727645874,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7980997562408447},{"x":0.729411780834198,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲","boundary":[0.729411780834198,0.783847987651825,0.7596638798713684,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.783847987651825,0.7260504364967346,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.783847987651825,0.7176470756530762,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.783847987651825},{"x":0.6605042219161987,"y":0.783847987651825},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.783847987651825,0.6605042219161987,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.783847987651825},{"x":0.6403361558914185,"y":0.783847987651825},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.783847987651825,0.6403361558914185,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.783847987651825},{"x":0.6033613681793213,"y":0.783847987651825},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.5731092691421509,0.783847987651825,0.6033613681793213,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.783847987651825},{"x":0.5680672526359558,"y":0.783847987651825},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5630252361297607,0.783847987651825,0.5680672526359558,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۴۰","boundary":[0.5193277597427368,0.783847987651825,0.5445378422737122,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.5478991866111755,0.783847987651825,0.5529412031173706,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5546218752861023,0.783847987651825,0.5596638917922974,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.783847987651825,0.5193277597427368,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.783847987651825},{"x":0.5142857432365417,"y":0.783847987651825},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.783847987651825,0.5142857432365417,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲","boundary":[0.7277311086654663,0.805225670337677,0.7596638798713684,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.805225670337677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.805225670337677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.805225670337677,0.7260504364967346,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.805225670337677,0.7176470756530762,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.805225670337677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.805225670337677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.805225670337677,0.6605042219161987,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.805225670337677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.805225670337677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.805225670337677,0.6403361558914185,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.805225670337677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.805225670337677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.5731092691421509,0.805225670337677,0.6033613681793213,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.805225670337677},{"x":0.5663865804672241,"y":0.805225670337677},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5630252361297607,0.805225670337677,0.5663865804672241,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.805225670337677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.805225670337677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۸۰","boundary":[0.5394958257675171,0.805225670337677,0.5596638917922974,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.805225670337677},{"x":0.534453809261322,"y":0.805225670337677},{"x":0.534453809261322,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.5277311205863953,0.805225670337677,0.534453809261322,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.805225670337677},{"x":0.5243697762489319,"y":0.805225670337677},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5176470875740051,0.805225670337677,0.5243697762489319,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.805225670337677},{"x":0.5159664154052734,"y":0.805225670337677},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5126050710678101,0.805225670337677,0.5159664154052734,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.805225670337677},{"x":0.507563054561615,"y":0.805225670337677},{"x":0.507563054561615,"y":0.8194774389266968},{"x":0.507563054561615,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.805225670337677,0.507563054561615,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.826603353023529},{"x":0.7596638798713684,"y":0.826603353023529},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.7277311086654663,0.826603353023529,0.7596638798713684,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.826603353023529},{"x":0.7260504364967346,"y":0.826603353023529},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.826603353023529,0.7260504364967346,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.826603353023529},{"x":0.7176470756530762,"y":0.826603353023529},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.826603353023529,0.7176470756530762,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.826603353023529},{"x":0.6605042219161987,"y":0.826603353023529},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.826603353023529,0.6605042219161987,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.826603353023529},{"x":0.6403361558914185,"y":0.826603353023529},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.826603353023529,0.6403361558914185,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.826603353023529},{"x":0.6033613681793213,"y":0.826603353023529},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5882353186607361,0.826603353023529,0.6033613681793213,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.826603353023529},{"x":0.5815126299858093,"y":0.826603353023529},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5764706134796143,0.826603353023529,0.5815126299858093,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.826603353023529},{"x":0.5596638917922974,"y":0.826603353023529},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۴۰","boundary":[0.5327731370925903,0.826603353023529,0.5596638917922974,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.826603353023529},{"x":0.5663865804672241,"y":0.826603353023529},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8408551216125488},{"x":0.561344563961029,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.561344563961029,0.826603353023529,0.5663865804672241,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.826603353023529},{"x":0.5731092691421509,"y":0.826603353023529},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5680672526359558,0.826603353023529,0.5731092691421509,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.826603353023529},{"x":0.534453809261322,"y":0.826603353023529},{"x":0.534453809261322,"y":0.8408551216125488},{"x":0.529411792755127,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.826603353023529,0.534453809261322,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.826603353023529},{"x":0.5260504484176636,"y":0.826603353023529},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.826603353023529,0.5260504484176636,0.8408551216125488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8408551216125488},{"x":0.507563054561615,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.502563054561615,0.776847987651825,0.7646638798713684,0.8478551216125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7850356101989746,0.23025210201740265,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7780356101989746,0.23525210201740265,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.23193277418613434,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7994132928848267,0.23693277418613434,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.834916889667511},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8277909755706787,0.22857142984867096,0.834916889667511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.834916889667511},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8207909755706787,0.23357142984867096,0.841916889667511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8669833540916443},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8752968907356262},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48571428656578064,0.8669833540916443,0.5025210380554199,0.8752968907356262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8669833540916443},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8752968907356262},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8599833540916443,0.5075210380554199,0.8822968907356262],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/rMXdzkTFWGqdZBxY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/ZVuEghrUAsLSPFMP.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/XDrTtoqeCRMvwEoJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022724143314814624,0.9986301108488516,0.9989620150188936]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۲","boundary":[0.7260504364967346,0.19714964926242828,0.7596638798713684,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.19714964926242828,0.7243697643280029,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6924369931221008,0.19714964926242828,0.7176470756530762,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6571428775787354,0.19714964926242828,0.6840336322784424,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.19714964926242828,0.6521008610725403,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میکروساختاری","boundary":[0.5378151535987854,0.19833728671073914,0.6235294342041016,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2125890702009201},{"x":0.529411792755127,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.19833728671073914,0.5327731370925903,0.2125890702009201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.524411792755127,0.19133728671073913,0.7646638798713684,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۲","boundary":[0.7260504364967346,0.22090260684490204,0.7596638798713684,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.22090260684490204,0.7243697643280029,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6756302714347839,0.22090260684490204,0.7176470756530762,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.22090260684490204,0.6773109436035156,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6689495992660522,0.21390260684490203,0.7646638798713684,0.23740379583835602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.255344420671463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7647058963775635,0.24109263718128204,0.7831932902336121,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.255344420671463},{"x":0.7579832077026367,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.24109263718128204,0.7630252242088318,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23990498483181},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23990498483181},{"x":0.7546218633651733,"y":0.255344420671463},{"x":0.7277311086654663,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.23990498483181,0.7546218633651733,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.23990498483181},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.255344420671463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6655462384223938,0.23990498483181,0.7193277478218079,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.255344420671463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6252101063728333,0.23990498483181,0.6521008610725403,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23990498483181},{"x":0.6168067455291748,"y":0.255344420671463},{"x":0.583193302154541,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.583193302154541,0.23990498483181,0.6168067455291748,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.23990498483181},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23990498483181},{"x":0.5747899413108826,"y":0.255344420671463},{"x":0.5579832196235657,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5579832196235657,0.23990498483181,0.5747899413108826,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.23990498483181},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23990498483181},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5176470875740051,0.23990498483181,0.5512605309486389,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.23990498483181},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23990498483181},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4773109257221222,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۴۰۰","boundary":[0.4773109257221222,0.23990498483181,0.5109243988990784,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.23990498483181},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23990498483181},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.23990498483181,0.4756302535533905,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳۰۲.","boundary":[0.7613445520401001,0.26128265261650085,0.7831932902336121,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7260504364967346,0.26128265261650085,0.7546218633651733,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27672210335731506},{"x":0.658823549747467,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.658823549747467,0.26128265261650085,0.7193277478218079,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.6201680898666382,0.26128265261650085,0.6521008610725403,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27672210335731506},{"x":0.578151285648346,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.578151285648346,0.26128265261650085,0.6134454011917114,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5529412031173706,0.26128265261650085,0.5714285969734192,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"18Ni","boundary":[0.5142857432365417,0.26128265261650085,0.5445378422737122,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26128265261650085},{"x":0.507563054561615,"y":0.26128265261650085},{"x":0.507563054561615,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5025210380554199,0.26128265261650085,0.507563054561615,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26128265261650085},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26128265261650085},{"x":0.49915966391563416,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۵۰","boundary":[0.4739495813846588,0.26128265261650085,0.49915966391563416,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4739495813846588,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27672210335731506},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46722689270973206,0.26128265261650085,0.4739495813846588,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.26128265261650085},{"x":0.46890756487846375,"y":0.26128265261650085},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.26128265261650085,0.46890756487846375,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.7529411911964417,0.2826603353023529,0.7848739624023438,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.2826603353023529,0.7546218633651733,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6655462384223938,0.2826603353023529,0.7193277478218079,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.6235294342041016,0.2826603353023529,0.6487395167350769,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2969121038913727},{"x":0.583193302154541,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.583193302154541,0.28147268295288086,0.6134454011917114,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5529412031173706,0.28147268295288086,0.5714285969734192,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5126050710678101,0.28147268295288086,0.5478991866111755,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.28147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.28147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۸۰۰","boundary":[0.4739495813846588,0.28147268295288086,0.507563054561615,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2969121038913727},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.28147268295288086,0.4722689092159271,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7647058963775635,0.3028503656387329,0.7831932902336121,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.3028503656387329,0.7630252242088318,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7260504364967346,0.3028503656387329,0.7546218633651733,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.3028503656387329,0.7176470756530762,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6773109436035156,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6773109436035156,0.3028503656387329,0.6823529601097107,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3028503656387329,0.6722689270973206,0.31828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181},{"x":0.7865546345710754,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4588655483722687,0.23290498483181,0.7898739624023438,0.32528978657722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.23193277418613434,0.3076009452342987,0.21512605249881744,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.23193277418613434,0.285035640001297,0.21512605249881744,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.264845609664917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.23193277418613434,0.264845609664917,0.21512605249881744,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":"ي","boundary":[0.23193277418613434,0.24346792697906494,0.21512605249881744,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.23193277418613434,0.22446556389331818,0.21512605249881744,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.23193277418613434,0.20308788120746613,0.21512605249881744,0.20665083825588226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.5199999809265137,"boundary":[0.22693277418613433,0.19608788120746612,0.22012605249881745,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.3444180488586426,0.23025210201740265,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.33741804885864257,0.23525210201740265,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.36579573154449463,0.23025210201740265,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3587957315444946,0.23525210201740265,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.38598576188087463,0.23025210201740265,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3789857618808746,0.23525210201740265,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4073634147644043,0.22857142984867096,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4003634147644043,0.23357142984867096,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7966386675834656,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7966386675834656,0.34323039650917053,0.8084033727645874,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7899159789085388,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7529411911964417,0.34323039650917053,0.7899159789085388,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6957983374595642,0.34323039650917053,0.7462185025215149,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6336134672164917,0.34323039650917053,0.6890756487846375,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5697479248046875,0.34323039650917053,0.6268907785415649,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3574821949005127},{"x":0.556302547454834,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.556302547454834,0.34323039650917053,0.5647059082984924,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7815126180648804,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7663865685462952,0.36342042684555054,0.7815126180648804,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.36342042684555054,0.7647058963775635,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.36342042684555054,0.7546218633651733,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6655462384223938,0.36342042684555054,0.7176470756530762,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6285714507102966,0.36342042684555054,0.6521008610725403,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3800475001335144},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.583193302154541,0.36342042684555054,0.6151260733604431,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3800475001335144},{"x":0.556302547454834,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.556302547454834,0.36342042684555054,0.5747899413108826,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5159664154052734,0.36342042684555054,0.5495798587799072,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3800475001335144},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.48571428656578064,0.36342042684555054,0.5126050710678101,0.3800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8084033727645874,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.48071428656578064,0.3350427441596985,0.8134033727645874,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۰۱۰۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.38598576188087463,0.7596638798713684,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.38598576188087463,0.7176470756530762,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.38598576188087463,0.6605042219161987,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.38598576188087463,0.6403361558914185,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.5731092691421509,0.38598576188087463,0.6033613681793213,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5630252361297607,0.38598576188087463,0.5663865804672241,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۴۰","boundary":[0.5394958257675171,0.38598576188087463,0.5596638917922974,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4002375304698944},{"x":0.529411792755127,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.529411792755127,0.38598576188087463,0.5361344814300537,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5193277597427368,0.38598576188087463,0.5260504484176636,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.38598576188087463,0.5176470875740051,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4002375304698944},{"x":0.507563054561615,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.38598576188087463,0.5109243988990784,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4204275608062744},{"x":0.729411780834198,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳","boundary":[0.729411780834198,0.40617576241493225,0.7596638798713684,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.40617576241493225,0.7260504364967346,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.40617576241493225,0.7176470756530762,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.40617576241493225,0.6605042219161987,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.40617576241493225,0.6403361558914185,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.5731092691421509,0.40617576241493225,0.6033613681793213,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5630252361297607,0.40617576241493225,0.5663865804672241,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۸۰","boundary":[0.5394958257675171,0.40617576241493225,0.5596638917922974,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.40617576241493225},{"x":0.534453809261322,"y":0.40617576241493225},{"x":0.534453809261322,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.5277311205863953,0.40617576241493225,0.534453809261322,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5176470875740051,0.40617576241493225,0.5243697762489319,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5126050710678101,0.40617576241493225,0.5159664154052734,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.40617576241493225},{"x":0.507563054561615,"y":0.40617576241493225},{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744},{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.40617576241493225,0.507563054561615,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4418052136898041},{"x":0.729411780834198,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۳","boundary":[0.729411780834198,0.4275534451007843,0.7596638798713684,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4275534451007843,0.7260504364967346,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.4275534451007843,0.7176470756530762,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.4275534451007843,0.6605042219161987,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.4275534451007843,0.6403361558914185,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5882353186607361,0.4275534451007843,0.6033613681793213,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.4275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5764706134796143,0.4275534451007843,0.583193302154541,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۴۰","boundary":[0.5327731370925903,0.4275534451007843,0.5596638917922974,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4418052136898041},{"x":0.561344563961029,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.561344563961029,0.4275534451007843,0.5680672526359558,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5680672526359558,0.4275534451007843,0.5731092691421509,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4275534451007843},{"x":0.534453809261322,"y":0.4275534451007843},{"x":0.534453809261322,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.4275534451007843,0.534453809261322,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.4275534451007843,0.5277311205863953,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4418052136898041},{"x":0.507563054561615,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.502563054561615,0.3789857618808746,0.7646638798713684,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45961993932724},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۳","boundary":[0.7260504364967346,0.44893112778663635,0.7596638798713684,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.44893112778663635,0.7260504364967346,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6773109436035156,0.44893112778663635,0.7176470756530762,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.44893112778663635,0.6773109436035156,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.470308780670166},{"x":0.7798319458961487,"y":0.470308780670166},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7647058963775635,0.470308780670166,0.7798319458961487,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.470308780670166},{"x":0.7647058963775635,"y":0.470308780670166},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.470308780670166,0.7647058963775635,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.470308780670166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.470308780670166,0.7546218633651733,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.470308780670166},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6655462384223938,0.46912112832069397,0.7193277478218079,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6252101063728333,0.46912112832069397,0.6521008610725403,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.5865546464920044,0.46912112832069397,0.6168067455291748,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5579832196235657,0.46912112832069397,0.5747899413108826,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5159664154052734,0.46912112832069397,0.5512605309486389,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۴۰۰","boundary":[0.4773109257221222,0.46912112832069397,0.5109243988990784,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.46912112832069397,0.4756302535533905,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4672689092159271,0.4407434754371643,0.7848319458961487,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.489311158657074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۳","boundary":[0.7277311086654663,0.489311158657074,0.7596638798713684,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.489311158657074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.489311158657074},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.489311158657074,0.7260504364967346,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.489311158657074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.489311158657074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.6756302714347839,0.489311158657074,0.7193277478218079,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.490498811006546},{"x":0.6756302714347839,"y":0.489311158657074},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.6420168280601501,0.490498811006546,0.6756302714347839,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.490498811006546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5047506093978882},{"x":0.63193279504776,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.490498811006546,0.6369748115539551,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۳","boundary":[0.7277311086654663,0.510688841342926,0.7596638798713684,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.510688841342926},{"x":0.7243697643280029,"y":0.510688841342926},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.510688841342926,0.7243697643280029,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.7176470756530762,"y":0.510688841342926},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6873949766159058,0.510688841342926,0.7176470756530762,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6470588445663452,0.510688841342926,0.680672287940979,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.510688841342926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلیاژی","boundary":[0.6016806960105896,0.510688841342926,0.6386554837226868,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5865546464920044,0.5118764638900757,0.5966386795043945,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.529411792755127,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.529411792755127,0.5118764638900757,0.5798319578170776,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.5118764638900757,0.5226891040802002,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5261282920837402},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چقرمگی","boundary":[0.46554622054100037,0.5118764638900757,0.5109243988990784,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5118764638900757},{"x":0.462184876203537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.462184876203537,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.5118764638900757,0.462184876203537,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.490498811006546},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4521428596973419,0.483498811006546,0.7646638798713684,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.42874109745025635,0.23025210201740265,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42174109745025634,0.23525210201740265,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.44893112778663635,0.22857142984867096,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44193112778663635,0.23357142984867096,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.470308780670166,0.23025210201740265,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.463308780670166,0.23525210201740265,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.49168646335601807,0.23025210201740265,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48468646335601806,0.23525210201740265,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5142517685890198,0.23025210201740265,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5072517685890198,0.23525210201740265,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.7260504364967346,0.5344418287277222,0.7596638798713684,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5344418287277222,0.7243697643280029,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6773109436035156,0.5344418287277222,0.7176470756530762,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.5344418287277222,0.6773109436035156,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6689495992660522,0.5274418287277222,0.7646638798713684,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5344418287277222,0.23025210201740265,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5274418287277222,0.23525210201740265,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزدانه","boundary":[0.5529412031173706,0.5522565245628357,0.5899159908294678,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.5522565245628357,0.5462185144424438,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5412185144424438,0.5452565245628357,0.5949159908294678,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.23193277418613434,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5476318292617798,0.23693277418613434,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6252101063728333,"y":0.559382438659668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"مسی","boundary":[0.6016806960105896,0.5605700612068176,0.6252101063728333,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6252101063728333,"y":0.559382438659668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.5535700612068176,0.6302101063728333,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7630252242088318,0.5546318292617798,0.7831932902336121,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.5546318292617798,0.7630252242088318,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7008403539657593,0.5546318292617798,0.7546218633651733,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6336134672164917,0.5546318292617798,0.6941176652908325,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7831932902336121,"y":0.589073657989502},{"x":0.7630252242088318,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7630252242088318,0.5760095119476318,0.7831932902336121,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7613445520401001,"y":0.589073657989502},{"x":0.7613445520401001,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.5760095119476318,0.7613445520401001,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7546218633651733,"y":0.589073657989502},{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7243697643280029,0.5760095119476318,0.7546218633651733,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502},{"x":0.6907563209533691,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.5760095119476318,0.7176470756530762,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6823529601097107,"y":0.589073657989502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6756302714347839,0.5760095119476318,0.6823529601097107,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6722689270973206,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5760095119476318,0.6722689270973206,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.589073657989502},{"x":0.6336134672164917,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6286134672164917,0.5476318292617798,0.7881932902336121,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5760095119476318,0.23025210201740265,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5690095119476318,0.23525210201740265,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6353919506072998,0.22689075767993927,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6283919506072998,0.23189075767993927,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6567695736885071,0.23193277418613434,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6497695736885071,0.23693277418613434,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6781472563743591,0.23025210201740265,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6711472563743591,0.23525210201740265,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7983193397521973,0.6140142679214478,0.8084033727645874,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.7344537973403931,0.6140142679214478,0.7915966510772705,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.6470588445663452,0.6140142679214478,0.7277311086654663,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6134454011917114,0.6140142679214478,0.6403361558914185,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6294536590576172},{"x":0.578151285648346,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.578151285648346,0.6140142679214478,0.6117647290229797,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کسر","boundary":[0.5445378422737122,0.6140142679214478,0.5714285969734192,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.5109243988990784,0.6140142679214478,0.5394958257675171,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.6140142679214478,0.5042017102241516,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.4588235318660736,0.6140142679214478,0.4941176474094391,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنصری","boundary":[0.3983193337917328,0.6140142679214478,0.45378151535987854,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3798319399356842,0.6140142679214478,0.3932773172855377,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6140142679214478},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6140142679214478},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6294536590576172},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.30924370884895325,0.6140142679214478,0.37310925126075745,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.23193277418613434,0.6140142679214478,0.3025210201740265,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2201680690050125,0.6140142679214478,0.22521008551120758,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.7731092572212219,0.6365795731544495,0.8100840449333191,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.7344537973403931,0.6353919506072998,0.7680672407150269,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6353919506072998},{"x":0.729411780834198,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.6353919506072998,0.7277311086654663,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2151680690050125,0.6070142679214477,0.8150840449333191,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۰۴.","boundary":[0.7613445520401001,0.6555819511413574,0.7831932902336121,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6555819511413574},{"x":0.756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.756302535533905,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7344537973403931,0.6555819511413574,0.756302535533905,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6857143044471741,0.6555819511413574,0.7226890921592712,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.6201680898666382,0.6555819511413574,0.6756302714347839,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.5361344814300537,0.6555819511413574,0.6134454011917114,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6555819511413574},{"x":0.529411792755127,"y":0.6555819511413574},{"x":0.529411792755127,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.6555819511413574,0.529411792755127,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4773109257221222,0.6555819511413574,0.5193277597427368,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6555819511413574},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6555819511413574},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6722090244293213},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.43697479367256165,0.6555819511413574,0.47058823704719543,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آلیاژی","boundary":[0.3932773172855377,0.6555819511413574,0.4302521049976349,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6555819511413574},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6555819511413574},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.6555819511413574,0.38823530077934265,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7647058963775635,0.6769596338272095,0.7831932902336121,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7596638798713684,0.6769596338272095,0.7647058963775635,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6769596338272095},{"x":0.756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.756302535533905,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.6769596338272095,0.756302535533905,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6672269105911255,0.6769596338272095,0.7210084199905396,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6268907785415649,0.6769596338272095,0.6521008610725403,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.5848739743232727,0.6769596338272095,0.6168067455291748,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6923990249633789},{"x":0.556302547454834,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.556302547454834,0.6769596338272095,0.5747899413108826,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5176470875740051,0.6769596338272095,0.5512605309486389,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۴۰۰","boundary":[0.4773109257221222,0.6769596338272095,0.5126050710678101,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.6769596338272095,0.4756302535533905,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7630252242088318,0.6983373165130615,0.7831932902336121,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.6983373165130615,0.7630252242088318,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7008403539657593,0.6971496343612671,0.7546218633651733,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6336134672164917,0.6971496343612671,0.6941176652908325,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7114014029502869},{"x":0.529411792755127,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"Fe","boundary":[0.529411792755127,0.6971496343612671,0.5428571701049805,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5462185144424438,0.6971496343612671,0.5512605309486389,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Ni","boundary":[0.5529412031173706,0.6971496343612671,0.5714285969734192,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.6971496343612671,0.5764706134796143,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"Al","boundary":[0.5815126299858093,0.6971496343612671,0.5966386795043945,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.6971496343612671,0.6016806960105896,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Mo","boundary":[0.6016806960105896,0.6971496343612671,0.6268907785415649,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.6971496343612671,0.5260504484176636,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴۰۴.","boundary":[0.7613445520401001,0.7185273170471191,0.7831932902336121,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7008403539657593,0.7185273170471191,0.7546218633651733,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6336134672164917,0.7185273170471191,0.6941176652908325,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Fe","boundary":[0.5529412031173706,0.7173396944999695,0.5697479248046875,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7173396944999695},{"x":0.578151285648346,"y":0.7173396944999695},{"x":0.578151285648346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.7173396944999695,0.578151285648346,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Ni","boundary":[0.5798319578170776,0.7173396944999695,0.5966386795043945,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.7173396944999695,0.6016806960105896,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Mo","boundary":[0.6033613681793213,0.7173396944999695,0.6285714507102966,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.7173396944999695,0.5478991866111755,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7173396944999695},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7173396944999695},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7327790856361389},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Fe","boundary":[0.43529412150382996,0.7173396944999695,0.45210084319114685,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45210084319114685,0.7173396944999695,0.4588235318660736,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Ni","boundary":[0.4605042040348053,0.7173396944999695,0.4773109257221222,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7327790856361389},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48067227005958557,0.7173396944999695,0.48739495873451233,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7327790856361389},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Co","boundary":[0.48571428656578064,0.7173396944999695,0.5042017102241516,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5058823823928833,0.7173396944999695,0.5126050710678101,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Mo","boundary":[0.5126050710678101,0.7173396944999695,0.5361344814300537,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4285714328289032,0.7173396944999695,0.43697479367256165,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7831932902336121,"y":0.754156768321991},{"x":0.7647058963775635,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7647058963775635,0.7399049997329712,0.7831932902336121,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7630252242088318,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7399049997329712,0.7630252242088318,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7546218633651733,"y":0.754156768321991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7260504364967346,0.7399049997329712,0.7546218633651733,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7193277478218079,"y":0.754156768321991},{"x":0.658823549747467,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.658823549747467,0.7399049997329712,0.7193277478218079,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5932773351669312,"y":0.754156768321991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Fe","boundary":[0.5798319578170776,0.7399049997329712,0.5932773351669312,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6016806960105896,"y":0.754156768321991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.7399049997329712,0.6016806960105896,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6218487620353699,"y":0.754156768321991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ni","boundary":[0.6033613681793213,0.7399049997329712,0.6218487620353699,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.754156768321991},{"x":0.6218487620353699,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.7399049997329712,0.6268907785415649,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.653781533241272,"y":0.7399049997329712},{"x":0.653781533241272,"y":0.754156768321991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Mn","boundary":[0.6268907785415649,0.7399049997329712,0.653781533241272,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7399049997329712},{"x":0.578151285648346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.578151285648346,"y":0.754156768321991},{"x":0.5731092691421509,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.7399049997329712,0.578151285648346,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.775534451007843},{"x":0.7647058963775635,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7647058963775635,0.7612826824188232,0.7831932902336121,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7630252242088318,"y":0.775534451007843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7612826824188232,0.7630252242088318,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.775534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7260504364967346,0.7612826824188232,0.7546218633651733,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.775534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.7612826824188232,0.7176470756530762,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.775534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6773109436035156,0.7612826824188232,0.6840336322784424,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6722689270973206,"y":0.775534451007843},{"x":0.6722689270973206,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.7624703049659729,0.6722689270973206,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.775534451007843},{"x":0.38823530077934265,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.38323530077934265,0.6485819511413574,0.7881932902336121,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6995249390602112,0.23193277418613434,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6925249390602112,0.23693277418613434,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7197149395942688,0.23025210201740265,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7127149395942688,0.23525210201740265,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7410926222801208,0.23025210201740265,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7340926222801208,0.23525210201740265,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7624703049659729,0.23025210201740265,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7554703049659729,0.23525210201740265,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8016626834869385,0.23025210201740265,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7946626834869385,0.23525210201740265,0.8169762201309204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.815914511680603},{"x":0.7983193397521973,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7983193397521973,0.7992874383926392,0.8084033727645874,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7915966510772705,"y":0.815914511680603},{"x":0.7277311086654663,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کمیسازی","boundary":[0.7277311086654663,0.7992874383926392,0.7915966510772705,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.815914511680603},{"x":0.6907563209533691,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.6907563209533691,0.7992874383926392,0.7243697643280029,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7992874383926392},{"x":0.680672287940979,"y":0.7992874383926392},{"x":0.680672287940979,"y":0.815914511680603},{"x":0.6403361558914185,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.7992874383926392,0.680672287940979,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.815914511680603},{"x":0.583193302154541,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استحاله","boundary":[0.583193302154541,0.7992874383926392,0.6302521228790283,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5764706134796143,"y":0.815914511680603},{"x":0.5478991866111755,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.5478991866111755,0.7992874383926392,0.5764706134796143,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5428571701049805,"y":0.815914511680603},{"x":0.48739495873451233,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.48739495873451233,0.7992874383926392,0.5428571701049805,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48067227005958557,"y":0.815914511680603},{"x":0.42352941632270813,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.42352941632270813,0.7992874383926392,0.48067227005958557,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7992874383926392},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7992874383926392},{"x":0.41680672764778137,"y":0.815914511680603},{"x":0.413445383310318,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.7992874383926392,0.41680672764778137,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8084033727645874,"y":0.815914511680603},{"x":0.413445383310318,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.408445383310318,0.7922874383926392,0.8134033727645874,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7831932902336121,"y":0.834916889667511},{"x":0.7663865685462952,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7647058963775635,0.8206650614738464,0.7831932902336121,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7630252242088318,"y":0.834916889667511},{"x":0.7613445520401001,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.8206650614738464,0.7630252242088318,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7546218633651733,"y":0.834916889667511},{"x":0.707563042640686,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.707563042640686,0.8206650614738464,0.7546218633651733,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7008403539657593,"y":0.834916889667511},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رسوبها","boundary":[0.6521008610725403,0.8218527436256409,0.7008403539657593,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6403361558914185,0.8218527436256409,0.6521008610725403,0.8361045122146606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.834916889667511},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6353361558914185,0.8148527436256409,0.7881932902336121,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8218527436256409},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8313539028167725},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8218527436256409,0.23025210201740265,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8218527436256409},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8313539028167725},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8148527436256409,0.23525210201740265,0.8383539028167725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8669833540916443},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4773109257221222,0.8574821949005127,0.5042017102241516,0.8669833540916443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8669833540916443},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8504821949005127,0.5092017102241516,0.8739833540916443],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/NbtrHsaYeAGMtBht-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/UoZqQYTQjslWSaXT.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/uDkzgqGwjshWWExc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002286519466273292,0.9986329355079587,0.9989634254969781]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.19952493906021118,0.23025210201740265,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19252493906021118,0.23525210201740265,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2197149693965912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.22090260684490204,0.22857142984867096,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2197149693965912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21390260684490203,0.23357142984867096,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2422802895307541},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21176470816135406,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.24109263718128204,0.23025210201740265,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2422802895307541},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21176470816135406,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23409263718128204,0.23525210201740265,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2624703049659729,0.22857142984867096,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2554703049659729,0.23357142984867096,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21176470816135406,0.28384798765182495,0.23193277418613434,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.27684798765182494,0.23693277418613434,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.30403801798820496,0.23025210201740265,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29703801798820495,0.23525210201740265,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.32660332322120667,0.23025210201740265,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31960332322120666,0.23525210201740265,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.34679335355758667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34679335355758667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21176470816135406,0.34679335355758667,0.23025210201740265,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.34679335355758667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34679335355758667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.33979335355758666,0.23525210201740265,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.23025210201740265,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.23525210201740265,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21140141785144806},{"x":0.729411780834198,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.19833728671073914,0.7596638798713684,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.19833728671073914,0.7260504364967346,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6924369931221008,0.19833728671073914,0.7176470756530762,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.19833728671073914,0.6857143044471741,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.6403361558914185,0.19952493906021118,0.6773109436035156,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2125890702009201},{"x":0.610084056854248,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6084033846855164,0.19952493906021118,0.6352941393852234,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.19952493906021118,0.6084033846855164,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.2197149693965912,0.7596638798713684,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.2197149693965912,0.7260504364967346,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6840336322784424,0.2197149693965912,0.7176470756530762,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیزه","boundary":[0.6554622054100037,0.2197149693965912,0.6773109436035156,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6436975002288818,0.2197149693965912,0.6554622054100037,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.2197149693965912,0.6302521228790283,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.5915966629981995,0.2197149693965912,0.6168067455291748,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.5731092691421509,0.2197149693965912,0.5882353186607361,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عادی","boundary":[0.5327731370925903,0.2197149693965912,0.5596638917922974,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2197149693965912},{"x":0.529411792755127,"y":0.2197149693965912},{"x":0.529411792755127,"y":0.235154390335083},{"x":0.5243697762489319,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5243697762489319,0.2197149693965912,0.529411792755127,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.23990498483181},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23990498483181},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.23990498483181,0.7596638798713684,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.24109263718128204,0.7243697643280029,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23990498483181},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6873949766159058,0.24109263718128204,0.7176470756530762,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24109263718128204},{"x":0.680672287940979,"y":0.24109263718128204},{"x":0.680672287940979,"y":0.255344420671463},{"x":0.6621848940849304,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذره","boundary":[0.6621848940849304,0.24109263718128204,0.680672287940979,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24109263718128204},{"x":0.658823549747467,"y":0.24109263718128204},{"x":0.658823549747467,"y":0.255344420671463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.24109263718128204,0.658823549747467,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5193697762489319,0.19252493906021118,0.7646638798713684,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.26128265261650085,0.7596638798713684,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.26128265261650085,0.7243697643280029,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6722689270973206,0.26128265261650085,0.7176470756530762,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.63193279504776,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.63193279504776,0.26128265261650085,0.6655462384223938,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6268907785415649,"y":0.275534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6000000238418579,0.26128265261650085,0.6268907785415649,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.275534451007843},{"x":0.5630252361297607,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.5630252361297607,0.2624703049659729,0.5932773351669312,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5596638917922974,"y":0.275534451007843},{"x":0.556302547454834,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.2624703049659729,0.5596638917922974,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7630252242088318,0.2826603353023529,0.7831932902336121,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.2826603353023529,0.7613445520401001,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7193277478218079,0.2826603353023529,0.7546218633651733,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6890756487846375,0.28384798765182495,0.7142857313156128,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.28384798765182495,0.6857143044471741,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7630252242088318,0.30403801798820496,0.7831932902336121,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7630252242088318,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.30403801798820496,0.7630252242088318,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.7243697643280029,0.3028503656387329,0.756302535533905,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6823529601097107,0.3028503656387329,0.7142857313156128,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.3028503656387329,0.6722689270973206,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6302521228790283,0.3028503656387329,0.6521008610725403,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31828978657722473},{"x":0.561344563961029,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.561344563961029,0.3028503656387329,0.6235294342041016,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3171021342277527},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Fe12Ni","boundary":[0.45546218752861023,0.30166271328926086,0.5176470875740051,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5176470875740051,0.30166271328926086,0.5226891040802002,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"6Mn","boundary":[0.5243697762489319,0.30166271328926086,0.5579832196235657,0.3171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4504621875286102,0.25428265261650085,0.7881932902336121,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3396674692630768},{"x":0.729411780834198,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۵","boundary":[0.729411780834198,0.3254156708717346,0.7596638798713684,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3254156708717346,0.7260504364967346,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6840336322784424,0.3254156708717346,0.7176470756530762,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.3254156708717346,0.6773109436035156,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6302521228790283,0.3254156708717346,0.6655462384223938,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5899159908294678,0.3254156708717346,0.6218487620353699,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3254156708717346},{"x":0.583193302154541,"y":0.3254156708717346},{"x":0.583193302154541,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.5478991866111755,0.3254156708717346,0.583193302154541,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5142857432365417,0.3254156708717346,0.5411764979362488,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.3254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.4739495813846588,0.3254156708717346,0.507563054561615,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3396674692630768},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.42016807198524475,0.3254156708717346,0.46722689270973206,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3254156708717346},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3254156708717346},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3396674692630768},{"x":0.413445383310318,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.3254156708717346,0.41680672764778137,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.3456057012081146,0.7596638798713684,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.34679335355758667,0.7243697643280029,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6991596817970276,0.34679335355758667,0.7176470756530762,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3598574697971344},{"x":0.658823549747467,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.658823549747467,0.34679335355758667,0.6924369931221008,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6033613681793213,0.34679335355758667,0.6504201889038086,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3479810059070587,0.6016806960105896,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.3669833838939667,0.7596638798713684,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3669833838939667,0.7260504364967346,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6823529601097107,0.3669833838939667,0.7176470756530762,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"متغیرها","boundary":[0.6302521228790283,0.3681710362434387,0.6773109436035156,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.3681710362434387,0.6285714507102966,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.38836103677749634,0.7596638798713684,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.38836103677749634,0.7260504364967346,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6873949766159058,0.38836103677749634,0.7176470756530762,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.3895486891269684,0.6789916157722473,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زه","boundary":[0.6873949766159058,0.38836103677749634,0.6991596817970276,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.38836103677749634},{"x":0.680672287940979,"y":0.38836103677749634},{"x":0.680672287940979,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.38836103677749634,0.680672287940979,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کسر","boundary":[0.6453781723976135,0.38836103677749634,0.6705882549285889,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.6016806960105896,0.38836103677749634,0.6386554837226868,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5865546464920044,0.38836103677749634,0.5966386795043945,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.5495798587799072,0.38836103677749634,0.5848739743232727,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5159664154052734,0.38836103677749634,0.5428571701049805,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4049881100654602},{"x":0.507563054561615,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.38836103677749634,0.5092437267303467,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.40855106711387634,0.7596638798713684,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.40855106711387634,0.7260504364967346,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4228028357028961},{"x":0.680672287940979,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.680672287940979,0.40855106711387634,0.7176470756530762,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6487395167350769,0.4097387194633484,0.6756302714347839,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6352941393852234,0.4097387194633484,0.6420168280601501,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6134454011917114,0.4097387194633484,0.6302521228790283,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6016806960105896,0.4097387194633484,0.6067227125167847,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.5596638917922974,0.4097387194633484,0.5966386795043945,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5495798587799072,0.4097387194633484,0.5529412031173706,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"TTP","boundary":[0.5210084319114685,0.4097387194633484,0.5462185144424438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5159664154052734,0.4097387194633484,0.5210084319114685,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.4097387194633484,0.5142857432365417,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42399048805236816},{"x":0.413445383310318,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.408445383310318,0.3184156708717346,0.7646638798713684,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.۳.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.4299287497997284,0.7596638798713684,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.43111640214920044,0.7260504364967346,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6756302714347839,0.43111640214920044,0.7176470756530762,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.43111640214920044,0.6773109436035156,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7647058963775635,0.45130640268325806,0.7831932902336121,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.45130640268325806,0.7630252242088318,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.7226890921592712,0.45130640268325806,0.7546218633651733,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6840336322784424,0.45130640268325806,0.7159664034843445,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4679335057735443},{"x":0.658823549747467,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.45130640268325806,0.6722689270973206,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6285714507102966,0.45130640268325806,0.6521008610725403,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4679335057735443},{"x":0.561344563961029,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.561344563961029,0.45130640268325806,0.6218487620353699,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.5394958257675171,0.45130640268325806,0.5546218752861023,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4679335057735443},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.49747899174690247,0.45130640268325806,0.5310924649238586,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4679335057735443},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وزنی","boundary":[0.46554622054100037,0.45130640268325806,0.4924369752407074,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیکل","boundary":[0.4302521049976349,0.45130640268325806,0.4571428596973419,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4679335057735443},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"C250","boundary":[0.38823530077934265,0.45130640268325806,0.42184874415397644,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3815126121044159,0.45130640268325806,0.38655462861061096,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3748319399356842,0.42649167704582214,0.7898739624023438,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.7596638798713684,"y":0.470308780670166},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4857482314109802},{"x":0.729411780834198,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.470308780670166,0.7596638798713684,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.47149643301963806,0.7260504364967346,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آستنیت","boundary":[0.6689075827598572,0.47149643301963806,0.7176470756530762,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگشتی","boundary":[0.6218487620353699,0.4726840853691101,0.6638655662536621,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48812350630760193},{"x":0.610084056854248,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.610084056854248,0.47387173771858215,0.6168067455291748,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.49406176805496216,0.7596638798713684,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.49406176805496216,0.7260504364967346,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6756302714347839,0.4952494204044342,0.7176470756530762,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.6369748115539551,0.4976246953010559,0.6689075827598572,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4976246953010559},{"x":0.63193279504776,"y":0.4976246953010559},{"x":0.63193279504776,"y":0.510688841342926},{"x":0.6302521228790283,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.4976246953010559,0.63193279504776,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.529691219329834},{"x":0.7277311086654663,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.5166270732879639,0.7596638798713684,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7260504364967346,"y":0.529691219329834},{"x":0.7243697643280029,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5166270732879639,0.7260504364967346,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.529691219329834},{"x":0.6672269105911255,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.5154394507408142,0.7176470756530762,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6504201889038086,0.5154394507408142,0.6605042219161987,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6201680898666382,0.5154394507408142,0.6386554837226868,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5154394507408142,0.6201680898666382,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.605084056854248,0.46449643301963806,0.7663445520401001,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.5368170738220215,0.7596638798713684,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5368170738220215,0.7260504364967346,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6773109436035156,0.5368170738220215,0.7176470756530762,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.5368170738220215,0.6756302714347839,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7647058963775635,0.5581947565078735,0.7831932902336121,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.5581947565078735,0.7630252242088318,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5724465847015381},{"x":0.729411780834198,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"كسر","boundary":[0.729411780834198,0.5581947565078735,0.7546218633651733,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6957983374595642,0.5581947565078735,0.7226890921592712,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6823529601097107,0.5581947565078735,0.6890756487846375,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6420168280601501,0.5581947565078735,0.6756302714347839,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.5581947565078735,0.6352941393852234,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5882353186607361,0.5581947565078735,0.6235294342041016,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پراش","boundary":[0.5495798587799072,0.5581947565078735,0.5798319578170776,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اشعه","boundary":[0.5159664154052734,0.5581947565078735,0.5428571701049805,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.48235294222831726,0.5581947565078735,0.5092437267303467,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.5581947565078735,0.4756302535533905,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4672689092159271,0.5298170738220215,0.7881932902336121,0.5782589025497437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3919239938259125},{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.39073634147644043,0.507563054561615,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.48235294222831726,0.38598576188087463,0.4957983195781708,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.3789857618808746,0.5108823823928833,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3895486891269684,0.24201680719852448,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3825486891269684,0.24701680719852448,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.24033613502979279,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40392637181282043,0.2453361350297928,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4323040246963501,0.2386554628610611,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4253040246963501,0.2436554628610611,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21344538033008575,0.45368170738220215,0.2386554628610611,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44668170738220214,0.2436554628610611,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.24033613502979279,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.2453361350297928,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.24033613502979279,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.2453361350297928,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5166270732879639,0.24033613502979279,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5166270732879639,0.24705882370471954,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5096270732879639,0.25205882370471955,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5368170738220215,0.24033613502979279,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5298170738220215,0.2453361350297928,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.559382438659668,0.24033613502979279,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.559382438659668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.552382438659668,0.2453361350297928,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.589073657989502},{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".۱.۵.۵","boundary":[0.7243697643280029,0.5795724391937256,0.7596638798713684,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.589073657989502},{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.5725724391937256,0.7646638798713684,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5795724391937256,0.24201680719852448,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5725724391937256,0.24701680719852448,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"رسوب","boundary":[0.6789916157722473,0.5843230485916138,0.7176470756530762,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7596638798713684,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5985748171806335,0.7260504364967346,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آستنیت","boundary":[0.6689075827598572,0.5985748171806335,0.7176470756530762,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.599762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.599762499332428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.599762499332428,0.6672269105911255,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6605462384223938,0.5773230485916138,0.7646638798713684,0.6186389632225037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6009501218795776,0.24033613502979279,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5939501218795776,0.2453361350297928,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.6223278045654297,0.7596638798713684,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6223278045654297,0.7243697643280029,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6773109436035156,0.6223278045654297,0.7176470756530762,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.6223278045654297,0.6773109436035156,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6706302714347839,0.6153278045654297,0.7646638798713684,0.6388289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.24033613502979279,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6153278045654297,0.2453361350297928,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7647058963775635,0.6425178050994873,0.7831932902336121,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.6425178050994873,0.7630252242088318,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7260504364967346,0.6425178050994873,0.7546218633651733,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.6425178050994873,0.7176470756530762,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6756302714347839,0.6425178050994873,0.6840336322784424,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.6425178050994873,0.6722689270973206,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6672689270973206,0.6355178050994873,0.7881932902336121,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.2369747906923294,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6355178050994873,0.2419747906923294,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.23529411852359772,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.24029411852359772,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7030878663063049,0.24201680719852448,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6960878663063049,0.24701680719852448,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7983193397521973,0.6817102432250977,0.8084033727645874,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.7663865685462952,0.6817102432250977,0.7915966510772705,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6983373165130615},{"x":0.729411780834198,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.729411780834198,0.6805225610733032,0.7630252242088318,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرسختی","boundary":[0.6638655662536621,0.6805225610733032,0.7243697643280029,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6805225610733032},{"x":0.658823549747467,"y":0.6805225610733032},{"x":0.658823549747467,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6033613681793213,0.6805225610733032,0.658823549747467,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5411764979362488,0.6793349385261536,0.5966386795043945,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.6793349385261536,0.5310924649238586,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7663865685462952,0.7019002437591553,0.7831932902336121,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7019002437591553,0.7630252242088318,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7226890921592712,0.7019002437591553,0.7579832077026367,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7173396944999695},{"x":0.702521026134491,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.7030878663063049,0.7176470756530762,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7173396944999695},{"x":0.658823549747467,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.6571428775787354,0.7030878663063049,0.6907563209533691,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.6184874176979065,0.7030878663063049,0.6554622054100037,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.7030878663063049,0.6134454011917114,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5227311205863953,0.6723349385261536,0.8134033727645874,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱۰۱۰۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.7220902442932129,0.7596638798713684,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.6689075827598572,0.7220902442932129,0.7210084199905396,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7375296950340271},{"x":0.63193279504776,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.63193279504776,0.7220902442932129,0.6689075827598572,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6168067455291748,0.7232779264450073,0.6218487620353699,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5815126299858093,0.7232779264450073,0.6117647290229797,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7375296950340271},{"x":0.556302547454834,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ذره","boundary":[0.556302547454834,0.7232779264450073,0.5747899413108826,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.5109243988990784,0.7232779264450073,0.5495798587799072,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7387173175811768},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.49747899174690247,0.7232779264450073,0.5042017102241516,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.4571428596973419,0.7232779264450073,0.4941176474094391,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7232779264450073},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7232779264450073},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.43529412150382996,0.7232779264450073,0.45210084319114685,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7232779264450073},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7232779264450073},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7387173175811768},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیمایی","boundary":[0.39159664511680603,0.7232779264450073,0.43361344933509827,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7232779264450073},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.7232779264450073,0.38823530077934265,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰۶","boundary":[0.7260504364967346,0.7422803044319153,0.7596638798713684,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7422803044319153,0.7260504364967346,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلظت","boundary":[0.6823529601097107,0.7434679269790649,0.7176470756530762,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6436975002288818,0.7446556091308594,0.6756302714347839,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7589073777198792},{"x":0.63193279504776,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.7446556091308594,0.6369748115539551,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.745843231678009},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کسر","boundary":[0.6000000238418579,0.745843231678009,0.6268907785415649,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5932773351669312,"y":0.745843231678009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7612826824188232},{"x":0.561344563961029,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.5596638917922974,0.7470308542251587,0.5932773351669312,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7470308542251587},{"x":0.556302547454834,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.7470308542251587,0.5579832196235657,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.764845609664917,0.7596638798713684,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.764845609664917,0.7260504364967346,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.764845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.764845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.775534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6705882549285889,0.764845609664917,0.7176470756530762,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.764845609664917},{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.6689075827598572,"y":0.775534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.764845609664917,0.6689075827598572,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7613445520401001,"y":0.775534451007843},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3781932842731476,0.7162779264450073,0.7663445520401001,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.724465548992157,0.24201680719852448,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.717465548992157,0.24701680719852448,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.754156768321991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7446556091308594,0.24201680719852448,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.754156768321991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7376556091308594,0.24701680719852448,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.24033613502979279,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.2453361350297928,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.786223292350769},{"x":0.7596638798713684,"y":0.786223292350769},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.786223292350769,0.7596638798713684,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7874109148979187,0.7260504364967346,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7176470756530762,"y":0.786223292350769},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6756302714347839,0.7874109148979187,0.7176470756530762,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.7874109148979187,0.6789916157722473,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.786223292350769},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.6706302714347839,0.7804109148979187,0.7646638798713684,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7874109148979187,0.24033613502979279,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7804109148979187,0.2453361350297928,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8087885975837708,0.2386554628610611,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8017885975837707,0.2436554628610611,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7647058963775635,0.8064132928848267,0.7848739624023438,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.8064132928848267,0.7630252242088318,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8076009750366211},{"x":0.75126051902771,"y":0.8064132928848267},{"x":0.75126051902771,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.7243697643280029,0.8076009750366211,0.75126051902771,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6739495992660522,0.8076009750366211,0.7126050591468811,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.8087885975837708,0.6689075827598572,0.8230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6605462384223938,0.8006009750366211,0.7898739624023438,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8432304263114929},{"x":0.729411780834198,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۶","boundary":[0.729411780834198,0.8289785981178284,0.7579832077026367,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.8289785981178284,0.7277311086654663,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.6924369931221008,0.8289785981178284,0.7193277478218079,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6285714507102966,0.8289785981178284,0.6840336322784424,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5899159908294678,0.8289785981178284,0.6168067455291748,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.5495798587799072,0.8289785981178284,0.5815126299858093,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5092437267303467,0.8289785981178284,0.5394958257675171,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8432304263114929},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.46722689270973206,0.8289785981178284,0.5042017102241516,0.8432304263114929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8432304263114929},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46222689270973205,0.8219785981178284,0.7629832077026367,0.8502304263114929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8289785981178284},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8289785981178284},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8384798169136047},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8289785981178284,0.24033613502979279,0.8384798169136047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8289785981178284},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8289785981178284},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8384798169136047},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8219785981178284,0.2453361350297928,0.8454798169136047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8657957315444946},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8574821949005127,0.5058823823928833,0.8657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8657957315444946},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8504821949005127,0.5108823823928833,0.8727957315444946],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/CVCjgcrSHppAKIUC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/XImsJrapofXFAmGs.jpg","blurred":"/storage/books/9bb8da297e69d2ad/pages/MUdXbVzhZbPZiwyN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022583093736630437,0.9986357601670658,0.9989634254969781]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.24033613502979279,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19252493906021118,0.2453361350297928,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.22090260684490204,0.2386554628610611,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21390260684490203,0.2436554628610611,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7579832077026367,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.19833728671073914,0.7579832077026367,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.19833728671073914,0.7277311086654663,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.6924369931221008,0.19833728671073914,0.7193277478218079,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6302521228790283,0.19833728671073914,0.6840336322784424,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5915966629981995,0.19833728671073914,0.6168067455291748,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5815126299858093,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کبالت","boundary":[0.5495798587799072,0.19714964926242828,0.5815126299858093,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"MPa","boundary":[0.5092437267303467,0.19714964926242828,0.5394958257675171,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5025210380554199,"y":0.21140141785144806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۴۰۰","boundary":[0.46890756487846375,0.19714964926242828,0.5025210380554199,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46722689270973206,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.19714964926242828,0.46722689270973206,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۳۰۶.","boundary":[0.7613445520401001,0.2197149693965912,0.7848739624023438,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.2197149693965912,0.7546218633651733,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7193277478218079,"y":0.235154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.658823549747467,0.2197149693965912,0.7193277478218079,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"C250","boundary":[0.6218487620353699,0.2197149693965912,0.6521008610725403,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.2197149693965912,0.6151260733604431,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7630252242088318,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴۰۶.","boundary":[0.7630252242088318,0.24109263718128204,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.255344420671463},{"x":0.7277311086654663,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7277311086654663,0.24109263718128204,0.7546218633651733,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.23990498483181},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.255344420671463},{"x":0.658823549747467,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.658823549747467,0.23990498483181,0.7193277478218079,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"C300","boundary":[0.6168067455291748,0.23990498483181,0.6521008610725403,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23990498483181},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23990498483181},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.23990498483181,0.6151260733604431,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.7647058963775635,0.2624703049659729,0.7848739624023438,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.2624703049659729,0.7630252242088318,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7260504364967346,0.2624703049659729,0.7546218633651733,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6924369931221008,0.2624703049659729,0.7193277478218079,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6773109436035156,0.2624703049659729,0.6840336322784424,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.2624703049659729,0.6756302714347839,0.27672210335731506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4638655483722687,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4588655483722687,0.19014964926242828,0.7898739624023438,0.28372210335731507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.24109263718128204,0.24033613502979279,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23409263718128204,0.2453361350297928,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2624703049659729,0.24201680719852448,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2554703049659729,0.24701680719852448,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.23529411852359772,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29466271328926086,0.24029411852359772,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.2369747906923294,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.2419747906923294,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.24033613502979279,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.2453361350297928,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.2386554628610611,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.2436554628610611,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.24033613502979279,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.2453361350297928,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7966386675834656,0.3004750609397888,0.8067227005958557,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7344537973403931,0.3004750609397888,0.7899159789085388,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.6655462384223938,0.3004750609397888,0.7277311086654663,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3004750609397888},{"x":0.658823549747467,"y":0.3004750609397888},{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086},{"x":0.653781533241272,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.3004750609397888,0.658823549747467,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.6302521228790283,0.3004750609397888,0.6470588445663452,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.5815126299858093,0.3004750609397888,0.6302521228790283,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5764706134796143,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.30166271328926086,0.5764706134796143,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.2934750609397888,0.8117227005958557,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.7647058963775635,0.3206650912761688,0.7831932902336121,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.3206650912761688,0.7630252242088318,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.7344537973403931,0.32185274362564087,0.7546218633651733,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.32185274362564087,0.7344537973403931,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7126050591468811,0.32185274362564087,0.7260504364967346,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.6672269105911255,0.32185274362564087,0.7042016983032227,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6369748115539551,0.32185274362564087,0.6655462384223938,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064},{"x":0.610084056854248,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ذره","boundary":[0.6084033846855164,0.3230403661727905,0.6285714507102966,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3230403661727905},{"x":0.605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.3230403661727905,0.605042040348053,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7630252242088318,0.34323039650917053,0.7831932902336121,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.34323039650917053,0.7613445520401001,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7411764860153198,0.34323039650917053,0.7546218633651733,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسر","boundary":[0.7092437148094177,0.34323039650917053,0.7344537973403931,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.34323039650917053},{"x":0.702521026134491,"y":0.34323039650917053},{"x":0.702521026134491,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجمی","boundary":[0.6605042219161987,0.34323039650917053,0.702521026134491,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.34323039650917053,0.6554622054100037,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.6033613681793213,0.34323039650917053,0.6403361558914185,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5731092691421509,0.34323039650917053,0.6000000238418579,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7630252242088318,0.36342042684555054,0.7831932902336121,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.36342042684555054,0.7613445520401001,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.6840336322784424,0.36342042684555054,0.7529411911964417,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.6554622054100037,0.3646080791950226,0.6789916157722473,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6168067455291748,0.3646080791950226,0.6521008610725403,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.3646080791950226,0.6134454011917114,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۴۰۷.","boundary":[0.7613445520401001,0.3847981095314026,0.7831932902336121,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کمیسازی","boundary":[0.6924369931221008,0.3847981095314026,0.7546218633651733,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.6571428775787354,0.3847981095314026,0.6857143044471741,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسیهای","boundary":[0.5815126299858093,0.3847981095314026,0.6453781723976135,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.5378151535987854,0.3847981095314026,0.5714285969734192,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.534453809261322,"y":0.3847981095314026},{"x":0.534453809261322,"y":0.4002375304698944},{"x":0.507563054561615,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.507563054561615,0.3847981095314026,0.534453809261322,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3847981095314026},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3847981095314026},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.3847981095314026,0.49915966391563416,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرسختی","boundary":[0.4302521049976349,0.3847981095314026,0.48739495873451233,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.4000000059604645,0.3847981095314026,0.42352941632270813,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4002375304698944},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"Fe","boundary":[0.29579833149909973,0.3847981095314026,0.3126050531864166,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3126050531864166,0.3847981095314026,0.3193277418613434,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3847981095314026},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3847981095314026},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"12Ni","boundary":[0.3210084140300751,0.3847981095314026,0.35630252957344055,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4002375304698944},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.35630252957344055,0.3847981095314026,0.3613445460796356,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"6Mn","boundary":[0.3613445460796356,0.3847981095314026,0.3932773172855377,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3847981095314026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3847981095314026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4002375304698944},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29075631499290466,0.3847981095314026,0.29411765933036804,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.28407564282417297,0.3184156708717346,0.7898739624023438,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.4049881100654602,0.7596638798713684,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4049881100654602,0.7243697643280029,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسر","boundary":[0.6924369931221008,0.4049881100654602,0.7176470756530762,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استحاله","boundary":[0.6436975002288818,0.4049881100654602,0.6890756487846375,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6134454011917114,0.40617576241493225,0.6386554837226868,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40617576241493225},{"x":0.605042040348053,"y":0.40617576241493225},{"x":0.605042040348053,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.40617576241493225,0.605042040348053,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5596638917922974,0.40617576241493225,0.5865546464920044,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طولانی","boundary":[0.5159664154052734,0.40617576241493225,0.5495798587799072,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5092437267303467,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5025210380554199,0.40617576241493225,0.5092437267303467,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.4073634147644043,0.4957983195781708,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.4275534451007843,0.7596638798713684,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4275534451007843,0.7243697643280029,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6840336322784424,0.4275534451007843,0.7176470756530762,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.4275534451007843,0.6756302714347839,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6285714507102966,0.4275534451007843,0.6655462384223938,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5932773351669312,0.42874109745025635,0.6218487620353699,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.42874109745025635,0.5882353186607361,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۷","boundary":[0.7260504364967346,0.4477434754371643,0.7596638798713684,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4477434754371643,0.7260504364967346,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.6655462384223938,0.44893112778663635,0.7176470756530762,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.44893112778663635,0.6621848940849304,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4891176474094391,0.39917576241493224,0.7663445520401001,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47980996966362},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۷","boundary":[0.7260504364967346,0.46912112832069397,0.7596638798713684,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.470308780670166,0.7260504364967346,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.470308780670166},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47980996966362},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6756302714347839,0.470308780670166,0.7176470756530762,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.470308780670166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.470308780670166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.470308780670166,0.6773109436035156,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.489311158657074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.7630252242088318,0.489311158657074,0.7831932902336121,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.489311158657074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.489311158657074,0.7630252242088318,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجدیدنظر","boundary":[0.6941176652908325,0.489311158657074,0.7546218633651733,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6756302714347839,0.490498811006546,0.6890756487846375,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6689075827598572,"y":0.490498811006546},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کسر","boundary":[0.6436975002288818,0.49168646335601807,0.6689075827598572,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.605042040348053,0.49168646335601807,0.6369748115539551,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.4928741157054901,0.6000000238418579,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۷","boundary":[0.7647058963775635,0.5118764638900757,0.7831932902336121,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.5118764638900757,0.7630252242088318,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7260504364967346,0.5118764638900757,0.7546218633651733,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6924369931221008,0.5118764638900757,0.7193277478218079,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.6773109436035156,0.5118764638900757,0.6840336322784424,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5118764638900757,0.6722689270973206,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5983193516731262,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5916386795043945,0.46449643301963806,0.7898739624023438,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.2386554628610611,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.2436554628610611,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2386554628610611,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.2436554628610611,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.24033613502979279,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.2453361350297928,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.470308780670166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.470308780670166,0.2386554628610611,0.47980996966362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47980996966362},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.470308780670166,0.24369747936725616,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.463308780670166,0.24869747936725617,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.49168646335601807,0.2386554628610611,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.49168646335601807,0.24201680719852448,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48468646335601806,0.24701680719852448,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5130641460418701,0.2386554628610611,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5060641460418701,0.2436554628610611,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.23361344635486603,0.5605700612068176]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.5522565245628357,0.24201680719852448,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.551068902015686},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5452565245628357,0.24701680719852448,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5724465847015381,0.2369747906923294,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5654465847015381,0.2419747906923294,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.2386554628610611,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5856365852355957,0.2436554628610611,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6152018904685974,0.24033613502979279,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6082018904685974,0.2453361350297928,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6365795731544495,0.24201680719852448,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6295795731544495,0.24701680719852448,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6567695736885071,0.2386554628610611,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6497695736885071,0.2436554628610611,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6781472563743591,0.24033613502979279,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6711472563743591,0.2453361350297928,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7966386675834656,0.5522565245628357,0.8084033727645874,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.7529411911964417,0.5522565245628357,0.7899159789085388,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.7058823704719543,0.551068902015686,0.7462185025215149,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686},{"x":0.7008403539657593,"y":0.551068902015686},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.6453781723976135,0.551068902015686,0.7008403539657593,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686},{"x":0.6386554837226868,"y":0.551068902015686},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ماریجینگ","boundary":[0.5815126299858093,0.551068902015686,0.6386554837226868,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.551068902015686},{"x":0.5747899413108826,"y":0.551068902015686},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5697479248046875,0.551068902015686,0.5747899413108826,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.","boundary":[0.7613445520401001,0.5712589025497437,0.7831932902336121,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5878859758377075},{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.707563042640686,0.5712589025497437,0.7546218633651733,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5712589025497437},{"x":0.702521026134491,"y":0.5712589025497437},{"x":0.702521026134491,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختاری","boundary":[0.6117647290229797,0.5712589025497437,0.702521026134491,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5712589025497437},{"x":0.605042040348053,"y":0.5712589025497437},{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.578151285648346,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.578151285648346,0.5712589025497437,0.605042040348053,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.5630252361297607,0.5712589025497437,0.5697479248046875,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5712589025497437},{"x":0.561344563961029,"y":0.5712589025497437},{"x":0.561344563961029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.5712589025497437,0.561344563961029,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PH13","boundary":[0.5193277597427368,0.5712589025497437,0.5546218752861023,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"پس","boundary":[0.4907563030719757,0.5771971344947815,0.5126050710678101,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.551068902015686},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8067227005958557,"y":0.589073657989502},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.544068902015686,0.8117227005958557,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4789915978908539,0.5724465847015381,0.48571428656578064,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5712589025497437},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5724465847015381},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.42016807198524475,0.5712589025497437,0.47058823704719543,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۸","boundary":[0.729411780834198,0.5938242077827454,0.7596638798713684,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5938242077827454,0.7260504364967346,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6068883538246155},{"x":0.702521026134491,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیر","boundary":[0.702521026134491,0.5938242077827454,0.7193277478218079,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.5938242077827454,0.6991596817970276,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.5938242077827454,0.6605042219161987,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6117647290229797,0.5938242077827454,0.6403361558914185,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.5966386795043945,0.5938242077827454,0.6033613681793213,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.5899159908294678,0.5938242077827454,0.5949580073356628,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۱۰","boundary":[0.5596638917922974,0.5938242077827454,0.5815126299858093,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6068883538246155