فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه

توضیحات

کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه شما را با انواع گونه‌های گیاه گزنه آشنا می‌کند. این کتاب به بررسی پراکندگی این نوع گیاه در ایران و سایر نقاط جهان می‌پردازد. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، کتاب پیش رو را منتشر کرده است. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه، با معرفی این گیاهان به همراه تصاویر مرتبط، به مخاطب برای یادگیری بیشتر و درک بهتر مطلب کمک شایانی می‌کند., ,

مجموعه کتب فلور (فارسی) انتشارات تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

,

مجموعه کتب فلور ایران، توسط انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع منتشر شد. از سال 1367 تا به امروز، 85 شماره از این مجموعه به دنیای علم گیاه‌شناسی، هدیه داده شده است., ,

کتاب‌های فلور بعد از گذشت ده‌ها سال هنوز درحال توسعه و انتشار هستند. خاصیت این دسته از کتب آموزشی آن است که همواره به معرفی گونه‌های جدید می‌پردازند. درحال حاضر مجموعه منتشرشده از مجموعه پیش رو، 77 درصد پوشش گیاهی کشور را شامل می‌شود و همچنان پژوهش برای تکمیل این مجموعه ادامه دارد., ,

آشنایی با مهین جان قربانی؛ نویسنده کتاب فلور ایران شماره 36: تیره گزنه

,

مهین جان قربانی در این کتاب به گزنه و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان می‌پردازد. شرح و معرفی هر یک از گونه‌ها با نقشه انتشار طرح‌های سیاه و سپید همراه است., ,

این کتاب جدیدترین مطالعه در ارتباط با جایگاه جنس گزنه در فلور ایران شناخته می‌شود. جان قربانی در جلد 36 مجموعه فلور ایران به زبان فارسی، به گزارش 3 گونه Urtica dioica L، Urtica urens L و Urtica pilulifera L پرداخته است., ,

خرید کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه

,

کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه و مجموعه کتب فلور فارسی، پراکندگی جغرافیایی و تنوع گیاهی ایران را به‌خوبی شرح می‌دهند. در حال حاضر فقط امکان خریداری نسخه دیجیتال این کتاب ارزشمند در فروشگاه مای بوکت فراهم است. همچنین در نظر داشته باشید که برای تهیه شماره‌های دیگر این مجموعه نیز می‌توانید به بخش «کتاب‌های مشابه» کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه مراجعه کنید. ­,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796067","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه","price":"۲۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0b3b7e7fce47f59/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0b3b7e7fce47f59/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0b3b7e7fce47f59/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0b3b7e7fce47f59/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0b3b7e7fce47f59/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0b3b7e7fce47f59/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0b3b7e7fce47f59/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0b3b7e7fce47f59/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0b3b7e7fce47f59/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0b3b7e7fce47f59/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-092-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۹","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه شما را با انواع گونه&zwnj;های گیاه گزنه آشنا می&zwnj;کند. این کتاب به بررسی پراکندگی این نوع گیاه در ایران و سایر نقاط جهان می&zwnj;پردازد. موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع، کتاب پیش رو را منتشر کرده است. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه، با معرفی این گیاهان به همراه تصاویر مرتبط، به مخاطب برای یادگیری بیشتر و درک بهتر مطلب کمک شایانی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مجموعه کتب فلور (فارسی) انتشارات تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مجموعه کتب فلور ایران، توسط انتشارات موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع منتشر شد. از سال 1367 تا به امروز، 85 شماره از این مجموعه به دنیای علم گیاه&zwnj;شناسی، هدیه داده شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب&zwnj;های فلور بعد از گذشت ده&zwnj;ها سال هنوز درحال توسعه و انتشار هستند. خاصیت این دسته از کتب آموزشی آن است که همواره به معرفی گونه&zwnj;های جدید می&zwnj;پردازند. درحال حاضر مجموعه منتشرشده از مجموعه پیش رو، 77 درصد پوشش گیاهی کشور را شامل می&zwnj;شود و همچنان پژوهش برای تکمیل این مجموعه ادامه دارد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آشنایی با مهین جان قربانی؛ نویسنده کتاب فلور ایران شماره 36: تیره گزنه </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">مهین جان قربانی در این کتاب به </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">گزنه و گونه&zwnj;های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">می&zwnj;پردازد.</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> شرح و معرفی </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">هر یک از </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">گونه&zwnj;ها </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">با </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نقشه انتشار طرح&zwnj;های سیاه و سپید </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">همراه است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">این کتاب </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">جدیدترین مطالعه در ارتباط با جایگاه جنس گزنه در فلور ایران </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">شناخته می&zwnj;شود.</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> جان قربانی در جلد</span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\"> 36 </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مجموعه فلور ایران به زبان فارسی، </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">به گزارش</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> 3 گونه </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">Urtica dioica L</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">، </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">Urtica urens L</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> و </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">Urtica pilulifera L</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> پرداخته است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">خرید کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه و مجموعه کتب فلور فارسی، پراکندگی جغرافیایی و تنوع گیاهی ایران را به&zwnj;خوبی شرح می&zwnj;دهند. در حال حاضر فقط امکان خریداری نسخه دیجیتال این کتاب ارزشمند در فروشگاه مای بوکت فراهم است. همچنین در نظر داشته باشید که برای تهیه شماره&zwnj;های دیگر این مجموعه نیز می&zwnj;توانید به بخش &laquo;کتاب&zwnj;های مشابه&raquo; کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 36: تیره گزنه مراجعه کنید. &shy;</span>",""],"pages_count":"32","keywords":"null","token":"a0b3b7e7fce47f59","created_at":"2020-08-02 10:44:32","updated_at":"2022-09-12 17:28:40","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 13:47:12","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"برای شناخت انواع گزنه، می‌توانید کتاب فلور ایران شماره 36: تیره گزنه را از سایت مای بوکت تهیه و مطالعه کنید.","meta_title":"خرید کتاب فلور ایران شماره 36: تیره گزنه اثر مهین جان قربانی-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1918183","title":"مهین جانی قربان","firstname":"مهین","lastname":"جانی قربان","token":"85240d08fe467cb9","created_at":"2020-04-19 13:36:20","updated_at":"2020-04-19 13:36:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918183","title":"مهین جانی قربان","firstname":"مهین","lastname":"جانی قربان","token":"85240d08fe467cb9","created_at":"2020-04-19 13:36:20","updated_at":"2020-04-19 13:36:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784747","file":"5f2659c87b42f7.20847585.pdf","book_id":"3796067","toc":null,"created_at":"2020-08-02 10:44:32","updated_at":"2022-09-12 17:28:40","process_started_at":"2020-08-02 10:44:34","process_done_at":"2020-08-02 10:44:34","process_failed_at":null,"pages_count":"34","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fa0d5df179144a0f09986bdfbf0c8763d7a73c68e86d074e3005158f47982add04e3e857a36c023751d8f5158845a7c0a5346cb6f8fe593f441e4b5f8c24e65b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-36-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D9%86%D9%87","ebook_price_en":"5500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-36-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D9%86%D9%87","pages_count_fa":"۳۲","authorTitle":"مهین جانی قربان","tocStr":"","url":"/preview/a0b3b7e7fce47f59/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-36-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D9%86%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":34,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a0b3b7e7fce47f59","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/GeIYnVjcDkRvHNKW.jpg","blurred":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/IGgdYZoSPxEIxlRT.jpg","webpSec":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/BuLqRylpVVRnwylM-sec.webp"},"info":{"width":486,"height":688,"margin":[0.0004511930778193376,0.00015038534418441527,0.9985502294699351,0.9986398560092894]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041152238845825,"y":0.11337209492921829},{"x":0.5925925970077515,"y":0.11482558399438858},{"x":0.5925925970077515,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5020576119422913,"y":0.13953489065170288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5041152238845825,0.11337209492921829,0.5925925970077515,0.14098836481571198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42181068658828735,"y":0.111918605864048},{"x":0.49176955223083496,"y":0.11337209492921829},{"x":0.49176955223083496,"y":0.13953489065170288},{"x":0.4197530746459961,"y":0.1380814015865326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.42181068658828735,0.111918605864048,0.49176955223083496,0.13953489065170288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.11046511679887772},{"x":0.4053497910499573,"y":0.11046511679887772},{"x":0.4053497910499573,"y":0.1366279125213623},{"x":0.35185185074806213,"y":0.1366279125213623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3539094626903534,0.11046511679887772,0.4053497910499573,0.1366279125213623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.11046511679887772},{"x":0.5925925970077515,"y":0.11482558399438858},{"x":0.5925925970077515,"y":0.14098836481571198},{"x":0.35185185074806213,"y":0.1366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3489094626903534,0.10346511679887771,0.5975925970077515,0.14798836481571198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267489552497864,"y":0.14680232107639313},{"x":0.5925925970077515,"y":0.14825581014156342},{"x":0.5925925970077515,"y":0.1758720874786377},{"x":0.5267489552497864,"y":0.1758720874786377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5267489552497864,0.14680232107639313,0.5925925970077515,0.1758720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.14680232107639313},{"x":0.5102880597114563,"y":0.14680232107639313},{"x":0.5102880597114563,"y":0.1758720874786377},{"x":0.4650205671787262,"y":0.1758720874786377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4650205671787262,0.14680232107639313,0.5102880597114563,0.1758720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3641975224018097,"y":0.14680232107639313},{"x":0.45267489552497864,"y":0.14680232107639313},{"x":0.4506172835826874,"y":0.1758720874786377},{"x":0.3641975224018097,"y":0.1744185984134674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.3641975224018097,0.14680232107639313,0.4506172835826874,0.1758720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452674627304077,"y":0.18313953280448914},{"x":0.6234567761421204,"y":0.18313953280448914},{"x":0.6234567761421204,"y":0.21075581014156342},{"x":0.5452674627304077,"y":0.21075581014156342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5452674627304077,0.18313953280448914,0.6234567761421204,0.21075581014156342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691357910633087,"y":0.18168604373931885},{"x":0.5329217910766602,"y":0.18168604373931885},{"x":0.5329217910766602,"y":0.21075581014156342},{"x":0.4691357910633087,"y":0.21075581014156342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4691357910633087,0.18168604373931885,0.5329217910766602,0.21075581014156342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4341563880443573,"y":0.18168604373931885},{"x":0.4444444477558136,"y":0.18168604373931885},{"x":0.4444444477558136,"y":0.21075581014156342},{"x":0.4341563880443573,"y":0.21075581014156342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4341563880443573,0.18168604373931885,0.4444444477558136,0.21075581014156342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33539095520973206,"y":0.18168604373931885},{"x":0.42181068658828735,"y":0.18168604373931885},{"x":0.42181068658828735,"y":0.21075581014156342},{"x":0.33539095520973206,"y":0.21075581014156342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.33539095520973206,0.18168604373931885,0.42181068658828735,0.21075581014156342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5699588656425476,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6481481194496155,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6481481194496155,"y":0.2485465109348297},{"x":0.5699588656425476,"y":0.2485465109348297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5699588656425476,0.21947674453258514,0.6481481194496155,0.2485465109348297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47325101494789124,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5617284178733826,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5637860298156738,"y":0.2485465109348297},{"x":0.4753086566925049,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.47325101494789124,0.21947674453258514,0.5637860298156738,0.2485465109348297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.22093023359775543},{"x":0.45267489552497864,"y":0.21947674453258514},{"x":0.45267489552497864,"y":0.25},{"x":0.3847736716270447,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3847736716270447,0.22093023359775543,0.45267489552497864,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36625513434410095,"y":0.22093023359775543},{"x":0.3786008358001709,"y":0.22093023359775543},{"x":0.3786008358001709,"y":0.25},{"x":0.36625513434410095,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36625513434410095,0.22093023359775543,0.3786008358001709,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30658435821533203,"y":0.22093023359775543},{"x":0.35185185074806213,"y":0.22093023359775543},{"x":0.35185185074806213,"y":0.25},{"x":0.30658435821533203,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.30658435821533203,0.22093023359775543,0.35185185074806213,0.25]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30658435821533203,"y":0.14680232107639313},{"x":0.6481481194496155,"y":0.14680232107639313},{"x":0.6481481194496155,"y":0.25},{"x":0.30658435821533203,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.301584358215332,0.13980232107639312,0.6531481194496155,0.257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4835391044616699,"y":0.385174423456192},{"x":0.547325074672699,"y":0.385174423456192},{"x":0.547325074672699,"y":0.4244185984134674},{"x":0.4835391044616699,"y":0.4244185984134674}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4835391044616699,0.385174423456192,0.547325074672699,0.4244185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39711934328079224,"y":0.385174423456192},{"x":0.4753086566925049,"y":0.385174423456192},{"x":0.4753086566925049,"y":0.4244185984134674},{"x":0.39711934328079224,"y":0.4244185984134674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.39711934328079224,0.385174423456192,0.4753086566925049,0.4244185984134674]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39711934328079224,"y":0.385174423456192},{"x":0.547325074672699,"y":0.385174423456192},{"x":0.547325074672699,"y":0.4244185984134674},{"x":0.39711934328079224,"y":0.4244185984134674}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39211934328079223,0.378174423456192,0.552325074672699,0.4314185984134674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679012537002563,"y":0.4869185984134674},{"x":0.6172839403152466,"y":0.4869185984134674},{"x":0.6172839403152466,"y":0.5087209343910217},{"x":0.5679012537002563,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5679012537002563,0.4869185984134674,0.6172839403152466,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5637860298156738,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5637860298156738,"y":0.5087209343910217},{"x":0.5370370149612427,"y":0.507267415523529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۶","boundary":[0.5370370149612427,0.4869185984134674,0.5637860298156738,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5329217910766602,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5411522388458252,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5411522388458252,"y":0.507267415523529},{"x":0.5329217910766602,"y":0.507267415523529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5329217910766602,0.4869185984134674,0.5411522388458252,0.507267415523529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49794238805770874,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5288065671920776,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5267489552497864,"y":0.507267415523529},{"x":0.4958847761154175,"y":0.507267415523529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.49794238805770874,0.4869185984134674,0.5267489552497864,0.507267415523529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.4869185984134674},{"x":0.4938271641731262,"y":0.4869185984134674},{"x":0.49176955223083496,"y":0.507267415523529},{"x":0.46296295523643494,"y":0.507267415523529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گزنه","boundary":[0.46296295523643494,0.4869185984134674,0.49176955223083496,0.507267415523529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44650205969810486,"y":0.4854651093482971},{"x":0.4547325074672699,"y":0.4854651093482971},{"x":0.4547325074672699,"y":0.5058139562606812},{"x":0.44650205969810486,"y":0.5058139562606812}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.44650205969810486,0.4854651093482971,0.4547325074672699,0.5058139562606812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3374485671520233,"y":0.48401162028312683},{"x":0.44650205969810486,"y":0.4854651093482971},{"x":0.44650205969810486,"y":0.507267415523529},{"x":0.3374485671520233,"y":0.5058139562606812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Urticaceae","boundary":[0.3374485671520233,0.48401162028312683,0.44650205969810486,0.507267415523529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292181193828583,"y":0.48401162028312683},{"x":0.3374485671520233,"y":0.48401162028312683},{"x":0.3374485671520233,"y":0.5058139562606812},{"x":0.3292181193828583,"y":0.5058139562606812}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3292181193828583,0.48401162028312683,0.3374485671520233,0.5058139562606812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292181193828583,"y":0.48401162028312683},{"x":0.6172839403152466,"y":0.4869185984134674},{"x":0.6172839403152466,"y":0.5087209343910217},{"x":0.3292181193828583,"y":0.5058139562606812}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.32421811938285827,0.4770116202831268,0.6222839403152466,0.5157209343910217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041152238845825,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5349794030189514,"y":0.5159883499145508},{"x":0.5329217910766602,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5020576119422913,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.5041152238845825,0.5145348906517029,0.5329217910766602,0.5334302186965942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588477313518524,"y":0.5145348906517029},{"x":0.48765432834625244,"y":0.5145348906517029},{"x":0.48765432834625244,"y":0.5319767594337463},{"x":0.4588477313518524,"y":0.5319767594337463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.4588477313518524,0.5145348906517029,0.48765432834625244,0.5319767594337463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5116279125213623},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5130813717842102},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5305232405662537},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5305232405662537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قربان","boundary":[0.40740740299224854,0.5116279125213623,0.4444444477558136,0.5305232405662537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5116279125213623},{"x":0.5349794030189514,"y":0.5159883499145508},{"x":0.5329217910766602,"y":0.5334302186965942},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5305232405662537}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40240740299224853,0.5046279125213623,0.5379217910766602,0.5404302186965942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279835522174835,"y":0.8619186282157898},{"x":0.5144032835960388,"y":0.8633720874786377},{"x":0.5144032835960388,"y":0.8808139562606812},{"x":0.4279835522174835,"y":0.8779069781303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4279835522174835,0.8619186282157898,0.5144032835960388,0.8808139562606812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279835522174835,"y":0.8619186282157898},{"x":0.5144032835960388,"y":0.8633720874786377},{"x":0.5144032835960388,"y":0.8808139562606812},{"x":0.4279835522174835,"y":0.8779069781303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4229835522174835,0.8549186282157898,0.5194032835960388,0.8878139562606812],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.8866279125213623},{"x":0.6995884776115417,"y":0.8851743936538696},{"x":0.6995884776115417,"y":0.9026162624359131},{"x":0.6481481194496155,"y":0.9026162624359131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6481481194496155,0.8866279125213623,0.6995884776115417,0.9026162624359131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596707820892334,"y":0.8866279125213623},{"x":0.6337448358535767,"y":0.8866279125213623},{"x":0.6358024477958679,"y":0.9040697813034058},{"x":0.596707820892334,"y":0.9040697813034058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.596707820892334,0.8866279125213623,0.6358024477958679,0.9040697813034058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596707820892334,"y":0.8866279125213623},{"x":0.6995884776115417,"y":0.8851743936538696},{"x":0.6995884776115417,"y":0.9026162624359131},{"x":0.596707820892334,"y":0.9040697813034058}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.591707820892334,0.8796279125213623,0.7045884776115418,0.9096162624359131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.298353910446167,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3539094626903534,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3539094626903534,"y":0.9084302186965942},{"x":0.298353910446167,"y":0.9084302186965942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.298353910446167,0.8851743936538696,0.3539094626903534,0.9084302186965942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572016417980194,"y":0.8851743936538696},{"x":0.29012346267700195,"y":0.8851743936538696},{"x":0.29012346267700195,"y":0.9084302186965942},{"x":0.2572016417980194,"y":0.9084302186965942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.2572016417980194,0.8851743936538696,0.29012346267700195,0.9084302186965942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22427983582019806,"y":0.8851743936538696},{"x":0.25102880597114563,"y":0.8851743936538696},{"x":0.25102880597114563,"y":0.9084302186965942},{"x":0.22427983582019806,"y":0.9084302186965942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.22427983582019806,0.8851743936538696,0.25102880597114563,0.9084302186965942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22427983582019806,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3539094626903534,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3539094626903534,"y":0.9084302186965942},{"x":0.22427983582019806,"y":0.9084302186965942}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21927983582019805,0.8781743936538696,0.3589094626903534,0.9154302186965942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205761194229126,"y":0.9113371968269348},{"x":0.5411522388458252,"y":0.9113371968269348},{"x":0.5411522388458252,"y":0.9287790656089783},{"x":0.5205761194229126,"y":0.9287790656089783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5205761194229126,0.9113371968269348,0.5411522388458252,0.9287790656089783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691357910633087,"y":0.9127907156944275},{"x":0.5123456716537476,"y":0.9113371968269348},{"x":0.5144032835960388,"y":0.9287790656089783},{"x":0.4691357910633087,"y":0.930232584476471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.4691357910633087,0.9127907156944275,0.5144032835960388,0.9287790656089783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.9127907156944275},{"x":0.4650205671787262,"y":0.9127907156944275},{"x":0.4650205671787262,"y":0.930232584476471},{"x":0.4053497910499573,"y":0.9316860437393188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.403292179107666,0.9127907156944275,0.4650205671787262,0.930232584476471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.9127907156944275},{"x":0.5411522388458252,"y":0.9098837375640869},{"x":0.5411522388458252,"y":0.9287790656089783},{"x":0.4053497910499573,"y":0.9316860437393188}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.398292179107666,0.9057907156944275,0.5461522388458252,0.9357790656089783],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/sPmTeXZMMqGxKFVv.jpg","blurred":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/MUBDqwSpxuteBlOX.jpg","webpSec":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/HBKnOsYCEeVIyYcE-sec.webp"},"info":{"width":491,"height":691,"margin":[0.00026773158134608065,0.00010086893500536463,0.9983057354132658,0.9986557852245448]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.490835040807724,"y":0.07670043408870697},{"x":0.5356415510177612,"y":0.07670043408870697},{"x":0.5356415510177612,"y":0.0940665677189827},{"x":0.490835040807724,"y":0.0940665677189827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.490835040807724,0.07670043408870697,0.5356415510177612,0.0940665677189827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4154786169528961,"y":0.07670043408870697},{"x":0.4867617189884186,"y":0.07670043408870697},{"x":0.4867617189884186,"y":0.0940665677189827},{"x":0.4154786169528961,"y":0.0940665677189827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4154786169528961,0.07670043408870697,0.4867617189884186,0.0940665677189827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6720977425575256,"y":0.09985528141260147},{"x":0.6985743641853333,"y":0.09840810298919678},{"x":0.7006109952926636,"y":0.1172214150428772},{"x":0.6741344332695007,"y":0.11866859346628189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.6720977425575256,0.09985528141260147,0.7006109952926636,0.1172214150428772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191446185112,"y":0.10130245983600616},{"x":0.6537678241729736,"y":0.09985528141260147},{"x":0.655804455280304,"y":0.11866859346628189},{"x":0.6211812496185303,"y":0.12011577188968658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6191446185112,0.10130245983600616,0.655804455280304,0.11866859346628189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782077550888062,"y":0.12590448558330536},{"x":0.7006109952926636,"y":0.12590448558330536},{"x":0.7026476860046387,"y":0.14471779763698578},{"x":0.6802443861961365,"y":0.14471779763698578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6782077550888062,0.12590448558330536,0.7026476860046387,0.14471779763698578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.637474536895752,"y":0.12879884243011475},{"x":0.6741344332695007,"y":0.12735167145729065},{"x":0.676171064376831,"y":0.14471779763698578},{"x":0.637474536895752,"y":0.14616498351097107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.637474536895752,0.12879884243011475,0.676171064376831,0.14471779763698578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5661914348602295,"y":0.13024601340293884},{"x":0.6272912621498108,"y":0.12879884243011475},{"x":0.6293278932571411,"y":0.14616498351097107},{"x":0.5682281255722046,"y":0.14905934035778046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5661914348602295,0.13024601340293884,0.6293278932571411,0.14616498351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252545714378357,"y":0.15195369720458984},{"x":0.7026476860046387,"y":0.15050651133060455},{"x":0.7026476860046387,"y":0.16931982338428497},{"x":0.6252545714378357,"y":0.17076700925827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6252545714378357,0.15195369720458984,0.7026476860046387,0.16931982338428497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5743380784988403,"y":0.15195369720458984},{"x":0.6109979748725891,"y":0.15195369720458984},{"x":0.6109979748725891,"y":0.17076700925827026},{"x":0.5743380784988403,"y":0.17076700925827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5743380784988403,0.15195369720458984,0.6109979748725891,0.17076700925827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437881946563721,"y":0.15195369720458984},{"x":0.5682281255722046,"y":0.15195369720458984},{"x":0.5682281255722046,"y":0.17076700925827026},{"x":0.5437881946563721,"y":0.17076700925827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5437881946563721,0.15195369720458984,0.5682281255722046,0.17076700925827026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4154786169528961,"y":0.07670043408870697},{"x":0.7026476860046387,"y":0.07670043408870697},{"x":0.7026476860046387,"y":0.17076700925827026},{"x":0.4154786169528961,"y":0.17076700925827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4104786169528961,0.06970043408870696,0.7076476860046387,0.17776700925827027],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.505091667175293,"y":0.17655572295188904},{"x":0.5356415510177612,"y":0.17510853707790375},{"x":0.5376781821250916,"y":0.19681620597839355},{"x":0.505091667175293,"y":0.19826339185237885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.505091667175293,0.17655572295188904,0.5376781821250916,0.19681620597839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521384835243225,"y":0.17655572295188904},{"x":0.4887983798980713,"y":0.17655572295188904},{"x":0.4887983798980713,"y":0.19826339185237885},{"x":0.4541751444339752,"y":0.19971056282520294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قمری","boundary":[0.4521384835243225,0.17655572295188904,0.4887983798980713,0.19826339185237885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4114052951335907,"y":0.17800289392471313},{"x":0.43991854786872864,"y":0.17655572295188904},{"x":0.44195517897605896,"y":0.19971056282520294},{"x":0.4134419560432434,"y":0.19971056282520294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.4114052951335907,0.17800289392471313,0.44195517897605896,0.19971056282520294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.639511227607727,"y":0.20115774869918823},{"x":0.676171064376831,"y":0.20115774869918823},{"x":0.676171064376831,"y":0.21997106075286865},{"x":0.639511227607727,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.639511227607727,0.20115774869918823,0.676171064376831,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590631365776062,"y":0.20115774869918823},{"x":0.6354379057884216,"y":0.20115774869918823},{"x":0.6354379057884216,"y":0.21997106075286865},{"x":0.590631365776062,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسانی","boundary":[0.590631365776062,0.20115774869918823,0.6354379057884216,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784114003181458,"y":0.20115774869918823},{"x":0.5865580439567566,"y":0.20115774869918823},{"x":0.5865580439567566,"y":0.21997106075286865},{"x":0.5784114003181458,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5784114003181458,0.20115774869918823,0.5865580439567566,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376781821250916,"y":0.20115774869918823},{"x":0.5743380784988403,"y":0.20115774869918823},{"x":0.5743380784988403,"y":0.21997106075286865},{"x":0.5376781821250916,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5376781821250916,0.20115774869918823,0.5743380784988403,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4704684317111969,"y":0.20115774869918823},{"x":0.5295315384864807,"y":0.20115774869918823},{"x":0.5295315384864807,"y":0.21997106075286865},{"x":0.4704684317111969,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.4704684317111969,0.20115774869918823,0.5295315384864807,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824846625328064,"y":0.20115774869918823},{"x":0.4663951098918915,"y":0.20115774869918823},{"x":0.4663951098918915,"y":0.21997106075286865},{"x":0.45824846625328064,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45824846625328064,0.20115774869918823,0.4663951098918915,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4114052951335907,"y":0.20115774869918823},{"x":0.45824846625328064,"y":0.20115774869918823},{"x":0.45824846625328064,"y":0.21997106075286865},{"x":0.4114052951335907,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.4114052951335907,0.20115774869918823,0.45824846625328064,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727087676525116,"y":0.20115774869918823},{"x":0.39714866876602173,"y":0.20115774869918823},{"x":0.39714866876602173,"y":0.21997106075286865},{"x":0.3727087676525116,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3727087676525116,0.20115774869918823,0.39714866876602173,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503054976463318,"y":0.20115774869918823},{"x":0.3564154803752899,"y":0.20115774869918823},{"x":0.3564154803752899,"y":0.21997106075286865},{"x":0.3503054976463318,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3503054976463318,0.20115774869918823,0.3564154803752899,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28309571743011475,"y":0.20115774869918823},{"x":0.34215885400772095,"y":0.20115774869918823},{"x":0.34215885400772095,"y":0.21997106075286865},{"x":0.28309571743011475,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.28309571743011475,0.20115774869918823,0.34215885400772095,0.21997106075286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688390910625458,"y":0.20115774869918823},{"x":0.2769857347011566,"y":0.20115774869918823},{"x":0.2769857347011566,"y":0.21997106075286865},{"x":0.2688390910625458,"y":0.21997106075286865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2688390910625458,0.20115774869918823,0.2769857347011566,0.21997106075286865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26680243015289307,"y":0.18234442174434662},{"x":0.6741344332695007,"y":0.17076700925827026},{"x":0.6782077550888062,"y":0.21997106075286865},{"x":0.2688390910625458,"y":0.231548473238945}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26180243015289306,0.1753444217443466,0.6832077550888062,0.22697106075286866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34215885400772095,"y":0.10419681668281555},{"x":0.38289204239845276,"y":0.10564399510622025},{"x":0.38289204239845276,"y":0.12301012873649597},{"x":0.34215885400772095,"y":0.12156295031309128}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.34215885400772095,0.10419681668281555,0.38289204239845276,0.12301012873649597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30142566561698914,"y":0.10274963825941086},{"x":0.3340122103691101,"y":0.10419681668281555},{"x":0.3340122103691101,"y":0.12156295031309128},{"x":0.30142566561698914,"y":0.12011577188968658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.30142566561698914,0.10274963825941086,0.3340122103691101,0.12156295031309128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482688367366791,"y":0.12879884243011475},{"x":0.3890020251274109,"y":0.13024601340293884},{"x":0.3869653642177582,"y":0.14905934035778046},{"x":0.3482688367366791,"y":0.14761215448379517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3482688367366791,0.12879884243011475,0.3869653642177582,0.14905934035778046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28513237833976746,"y":0.12590448558330536},{"x":0.34012219309806824,"y":0.12735167145729065},{"x":0.3380855321884155,"y":0.14616498351097107},{"x":0.28309571743011475,"y":0.14471779763698578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.28513237833976746,0.12590448558330536,0.3380855321884155,0.14616498351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34419551491737366,"y":0.15484803915023804},{"x":0.38085541129112244,"y":0.15484803915023804},{"x":0.38085541129112244,"y":0.17366136610507965},{"x":0.34419551491737366,"y":0.17221418023109436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.34419551491737366,0.15484803915023804,0.38085541129112244,0.17366136610507965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28513237833976746,"y":0.15484803915023804},{"x":0.3340122103691101,"y":0.15484803915023804},{"x":0.3340122103691101,"y":0.17221418023109436},{"x":0.28513237833976746,"y":0.17221418023109436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.28513237833976746,0.15484803915023804,0.3340122103691101,0.17221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21995927393436432,"y":0.15340086817741394},{"x":0.2729124128818512,"y":0.15340086817741394},{"x":0.2729124128818512,"y":0.17221418023109436},{"x":0.21995927393436432,"y":0.17076700925827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.21995927393436432,0.15340086817741394,0.2729124128818512,0.17221418023109436]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22403258085250854,"y":0.10130245983600616},{"x":0.3910386860370636,"y":0.10564399510622025},{"x":0.3869653642177582,"y":0.17510853707790375},{"x":0.21995927393436432,"y":0.17076700925827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21903258085250854,0.09430245983600616,0.3919653642177582,0.18210853707790375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48065173625946045,"y":0.2503618001937866},{"x":0.5580447912216187,"y":0.24891461431980133},{"x":0.5600814819335938,"y":0.26628074049949646},{"x":0.48065173625946045,"y":0.26772794127464294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.48065173625946045,0.2503618001937866,0.5600814819335938,0.26628074049949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4378818869590759,"y":0.2503618001937866},{"x":0.4684317708015442,"y":0.2503618001937866},{"x":0.4704684317111969,"y":0.26772794127464294},{"x":0.4378818869590759,"y":0.26772794127464294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4378818869590759,0.2503618001937866,0.4704684317111969,0.26772794127464294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395112007856369,"y":0.2503618001937866},{"x":0.4338085651397705,"y":0.2503618001937866},{"x":0.4338085651397705,"y":0.26772794127464294},{"x":0.395112007856369,"y":0.26917511224746704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.395112007856369,0.2503618001937866,0.4338085651397705,0.26772794127464294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395112007856369,"y":0.2503618001937866},{"x":0.5580447912216187,"y":0.24746744334697723},{"x":0.5600814819335938,"y":0.26628074049949646},{"x":0.395112007856369,"y":0.26917511224746704}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.390112007856369,0.24336180019378661,0.5650814819335938,0.27328074049949647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44195517897605896,"y":0.2764109969139099},{"x":0.5132383108139038,"y":0.277858167886734},{"x":0.5112016201019287,"y":0.29522430896759033},{"x":0.43991854786872864,"y":0.29232996702194214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.44195517897605896,0.2764109969139099,0.5112016201019287,0.29522430896759033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026476860046387,"y":0.2981186807155609},{"x":0.7107942700386047,"y":0.2981186807155609},{"x":0.7128309607505798,"y":0.3198263347148895},{"x":0.704684317111969,"y":0.3198263347148895}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7026476860046387,0.2981186807155609,0.7128309607505798,0.3198263347148895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6720977425575256,"y":0.2981186807155609},{"x":0.7067209482192993,"y":0.29667147994041443},{"x":0.7067209482192993,"y":0.3198263347148895},{"x":0.6720977425575256,"y":0.3198263347148895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6720977425575256,0.2981186807155609,0.7067209482192993,0.3198263347148895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5926679968833923,"y":0.2981186807155609},{"x":0.6598777770996094,"y":0.2981186807155609},{"x":0.6598777770996094,"y":0.3198263347148895},{"x":0.5926679968833923,"y":0.3198263347148895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5926679968833923,0.2981186807155609,0.6598777770996094,0.3198263347148895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.505091667175293,"y":0.2981186807155609},{"x":0.5865580439567566,"y":0.2981186807155609},{"x":0.5865580439567566,"y":0.3198263347148895},{"x":0.505091667175293,"y":0.3212735056877136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.505091667175293,0.2981186807155609,0.5865580439567566,0.3198263347148895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4358452260494232,"y":0.299565851688385},{"x":0.4949083626270294,"y":0.299565851688385},{"x":0.4949083626270294,"y":0.3212735056877136},{"x":0.4358452260494232,"y":0.3212735056877136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4358452260494232,0.299565851688385,0.4949083626270294,0.3212735056877136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686354458332062,"y":0.299565851688385},{"x":0.4317719042301178,"y":0.299565851688385},{"x":0.4317719042301178,"y":0.3212735056877136},{"x":0.3706721067428589,"y":0.3227207064628601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3686354458332062,0.299565851688385,0.4317719042301178,0.3212735056877136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30549898743629456,"y":0.299565851688385},{"x":0.3523421585559845,"y":0.299565851688385},{"x":0.3543788194656372,"y":0.3227207064628601},{"x":0.30549898743629456,"y":0.3227207064628601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.30549898743629456,0.299565851688385,0.3543788194656372,0.3227207064628601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912423610687256,"y":0.3010130226612091},{"x":0.2993890047073364,"y":0.3010130226612091},{"x":0.30142566561698914,"y":0.3227207064628601},{"x":0.2912423610687256,"y":0.3227207064628601}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2912423610687256,0.3010130226612091,0.30142566561698914,0.3227207064628601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24847251176834106,"y":0.3010130226612091},{"x":0.28105905652046204,"y":0.299565851688385},{"x":0.28309571743011475,"y":0.3227207064628601},{"x":0.24847251176834106,"y":0.3227207064628601}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.24847251176834106,0.3010130226612091,0.28309571743011475,0.3227207064628601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23828920722007751,"y":0.3010130226612091},{"x":0.24643585085868835,"y":0.3010130226612091},{"x":0.24643585085868835,"y":0.3227207064628601},{"x":0.23828920722007751,"y":0.3227207064628601}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23828920722007751,0.3010130226612091,0.24643585085868835,0.3227207064628601]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23828920722007751,"y":0.2764109969139099},{"x":0.7107942700386047,"y":0.2749638259410858},{"x":0.7128309607505798,"y":0.3212735056877136},{"x":0.23828920722007751,"y":0.3227207064628601}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2332892072200775,0.2694109969139099,0.7178309607505798,0.32827350568771363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.505091667175293,"y":0.3502170741558075},{"x":0.5437881946563721,"y":0.3502170741558075},{"x":0.5437881946563721,"y":0.3690303862094879},{"x":0.505091667175293,"y":0.3690303862094879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.505091667175293,0.3502170741558075,0.5437881946563721,0.3690303862094879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409368634223938,"y":0.3502170741558075},{"x":0.4949083626270294,"y":0.3502170741558075},{"x":0.4949083626270294,"y":0.3690303862094879},{"x":0.409368634223938,"y":0.3690303862094879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.409368634223938,0.3502170741558075,0.4949083626270294,0.3690303862094879]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409368634223938,"y":0.3502170741558075},{"x":0.5437881946563721,"y":0.3502170741558075},{"x":0.5437881946563721,"y":0.3690303862094879},{"x":0.409368634223938,"y":0.3690303862094879}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.404368634223938,0.3432170741558075,0.5487881946563721,0.3760303862094879],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6537678241729736,"y":0.3733719289302826},{"x":0.7087576389312744,"y":0.3733719289302826},{"x":0.7107942700386047,"y":0.392185240983963},{"x":0.6537678241729736,"y":0.392185240983963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6537678241729736,0.3733719289302826,0.7107942700386047,0.392185240983963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008146405220032,"y":0.3748190999031067},{"x":0.6435845494270325,"y":0.3733719289302826},{"x":0.6435845494270325,"y":0.3936324119567871},{"x":0.6008146405220032,"y":0.3936324119567871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6008146405220032,0.3748190999031067,0.6435845494270325,0.3936324119567871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843177080154419,"y":0.3979739546775818},{"x":0.7067209482192993,"y":0.3979739546775818},{"x":0.7067209482192993,"y":0.4167872667312622},{"x":0.6843177080154419,"y":0.4167872667312622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6843177080154419,0.3979739546775818,0.7067209482192993,0.4167872667312622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.637474536895752,"y":0.40086829662323},{"x":0.676171064376831,"y":0.3979739546775818},{"x":0.6782077550888062,"y":0.4167872667312622},{"x":0.639511227607727,"y":0.4182344377040863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.637474536895752,0.40086829662323,0.6782077550888062,0.4167872667312622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682281255722046,"y":0.40231549739837646},{"x":0.6313645839691162,"y":0.40086829662323},{"x":0.6334012150764465,"y":0.4196816086769104},{"x":0.5702647566795349,"y":0.4211288094520569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5682281255722046,0.40231549739837646,0.6334012150764465,0.4196816086769104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5661914348602295,"y":0.3762662708759308},{"x":0.7087576389312744,"y":0.3719247579574585},{"x":0.7107942700386047,"y":0.4167872667312622},{"x":0.5702647566795349,"y":0.4211288094520569}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5611914348602295,0.3692662708759308,0.7157942700386047,0.4237872667312622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380855321884155,"y":0.37771347165107727},{"x":0.3910386860370636,"y":0.37771347165107727},{"x":0.3910386860370636,"y":0.3965267837047577},{"x":0.3380855321884155,"y":0.3965267837047577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.3380855321884155,0.37771347165107727,0.3910386860370636,0.3965267837047577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295315682888031,"y":0.3762662708759308},{"x":0.32382890582084656,"y":0.37771347165107727},{"x":0.32382890582084656,"y":0.3965267837047577},{"x":0.2932790219783783,"y":0.3950795829296112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.295315682888031,0.3762662708759308,0.32382890582084656,0.3965267837047577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26680243015289307,"y":0.3762662708759308},{"x":0.2932790219783783,"y":0.3762662708759308},{"x":0.2912423610687256,"y":0.3965267837047577},{"x":0.26680243015289307,"y":0.3950795829296112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.26680243015289307,0.3762662708759308,0.2912423610687256,0.3965267837047577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3523421585559845,"y":0.40231549739837646},{"x":0.3890020251274109,"y":0.40376266837120056},{"x":0.3869653642177582,"y":0.422575980424881},{"x":0.3523421585559845,"y":0.4211288094520569}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3523421585559845,0.40231549739837646,0.3869653642177582,0.422575980424881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28513237833976746,"y":0.40086829662323},{"x":0.34419551491737366,"y":0.40231549739837646},{"x":0.34419551491737366,"y":0.4211288094520569},{"x":0.28309571743011475,"y":0.4182344377040863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.28513237833976746,0.40086829662323,0.34419551491737366,0.4211288094520569]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26680243015289307,"y":0.3748190999031067},{"x":0.3930753469467163,"y":0.37771347165107727},{"x":0.3910386860370636,"y":0.4211288094520569},{"x":0.26476576924324036,"y":0.4196816086769104}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26180243015289306,0.3678190999031067,0.3960386860370636,0.4281288094520569],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48472505807876587,"y":0.4240231513977051},{"x":0.5132383108139038,"y":0.4240231513977051},{"x":0.5132383108139038,"y":0.4442836344242096},{"x":0.48472505807876587,"y":0.4442836344242096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.48472505807876587,0.4240231513977051,0.5132383108139038,0.4442836344242096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4378818869590759,"y":0.4240231513977051},{"x":0.4745417535305023,"y":0.4240231513977051},{"x":0.4745417535305023,"y":0.4442836344242096},{"x":0.4378818869590759,"y":0.4442836344242096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.4378818869590759,0.4240231513977051,0.4745417535305023,0.4442836344242096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4378818869590759,"y":0.4240231513977051},{"x":0.5132383108139038,"y":0.4240231513977051},{"x":0.5132383108139038,"y":0.4442836344242096},{"x":0.4378818869590759,"y":0.4442836344242096}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4328818869590759,0.41702315139770507,0.5182383108139038,0.4512836344242096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663951098918915,"y":0.47467437386512756},{"x":0.5519348382949829,"y":0.47467437386512756},{"x":0.5519348382949829,"y":0.493487685918808},{"x":0.4663951098918915,"y":0.493487685918808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4663951098918915,0.47467437386512756,0.5519348382949829,0.493487685918808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40529531240463257,"y":0.47322720289230347},{"x":0.45621180534362793,"y":0.47322720289230347},{"x":0.4541751444339752,"y":0.4920405149459839},{"x":0.40529531240463257,"y":0.4920405149459839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.40529531240463257,0.47322720289230347,0.4541751444339752,0.4920405149459839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7800407409667969,"y":0.49782922863960266},{"x":0.8248472213745117,"y":0.49782922863960266},{"x":0.8248472213745117,"y":0.5180897116661072},{"x":0.7800407409667969,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7800407409667969,0.49782922863960266,0.8248472213745117,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7270875573158264,"y":0.49782922863960266},{"x":0.771894097328186,"y":0.49782922863960266},{"x":0.771894097328186,"y":0.5180897116661072},{"x":0.7270875573158264,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.7270875573158264,0.49782922863960266,0.771894097328186,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639510989189148,"y":0.49782922863960266},{"x":0.7148675918579102,"y":0.49782922863960266},{"x":0.7148675918579102,"y":0.5180897116661072},{"x":0.6639510989189148,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.6639510989189148,0.49782922863960266,0.7148675918579102,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191446185112,"y":0.49782922863960266},{"x":0.655804455280304,"y":0.49782922863960266},{"x":0.655804455280304,"y":0.5180897116661072},{"x":0.6191446185112,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6191446185112,0.49782922863960266,0.655804455280304,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048879623413086,"y":0.49782922863960266},{"x":0.6130346059799194,"y":0.49782922863960266},{"x":0.6130346059799194,"y":0.5180897116661072},{"x":0.6048879623413086,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6048879623413086,0.49782922863960266,0.6130346059799194,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458248257637024,"y":0.49782922863960266},{"x":0.6028513312339783,"y":0.49782922863960266},{"x":0.6028513312339783,"y":0.5180897116661072},{"x":0.5458248257637024,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5458248257637024,0.49782922863960266,0.6028513312339783,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5030549764633179,"y":0.49782922863960266},{"x":0.5397148728370667,"y":0.49782922863960266},{"x":0.5397148728370667,"y":0.5180897116661072},{"x":0.5030549764633179,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5030549764633179,0.49782922863960266,0.5397148728370667,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409368634223938,"y":0.49927639961242676},{"x":0.47657841444015503,"y":0.49927639961242676},{"x":0.47657841444015503,"y":0.5180897116661072},{"x":0.409368634223938,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.409368634223938,0.49927639961242676,0.47657841444015503,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3788187503814697,"y":0.49927639961242676},{"x":0.40529531240463257,"y":0.49927639961242676},{"x":0.40529531240463257,"y":0.5180897116661072},{"x":0.3788187503814697,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3788187503814697,0.49927639961242676,0.40529531240463257,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36659878492355347,"y":0.49927639961242676},{"x":0.3747454285621643,"y":0.49927639961242676},{"x":0.3747454285621643,"y":0.5180897116661072},{"x":0.36659878492355347,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36659878492355347,0.49927639961242676,0.3747454285621643,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30549898743629456,"y":0.49927639961242676},{"x":0.3584521412849426,"y":0.49927639961242676},{"x":0.3584521412849426,"y":0.5180897116661072},{"x":0.30549898743629456,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.30549898743629456,0.49927639961242676,0.3584521412849426,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26680243015289307,"y":0.49927639961242676},{"x":0.2993890047073364,"y":0.49927639961242676},{"x":0.2993890047073364,"y":0.5180897116661072},{"x":0.26680243015289307,"y":0.5180897116661072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.26680243015289307,0.49927639961242676,0.2993890047073364,0.5180897116661072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820773720741272,"y":0.5209840536117554},{"x":0.8248472213745117,"y":0.5209840536117554},{"x":0.8248472213745117,"y":0.5397973656654358},{"x":0.7820773720741272,"y":0.5397973656654358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7820773720741272,0.5209840536117554,0.8248472213745117,0.5397973656654358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311608791351318,"y":0.5209840536117554},{"x":0.7678207755088806,"y":0.5209840536117554},{"x":0.7678207755088806,"y":0.5397973656654358},{"x":0.7311608791351318,"y":0.5397973656654358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7311608791351318,0.5209840536117554,0.7678207755088806,0.5397973656654358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924643516540527,"y":0.5209840536117554},{"x":0.7250509262084961,"y":0.5209840536117554},{"x":0.7250509262084961,"y":0.5397973656654358},{"x":0.6924643516540527,"y":0.5397973656654358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.6924643516540527,0.5209840536117554,0.7250509262084961,0.5397973656654358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822810769081116,"y":0.5209840536117554},{"x":0.6904277205467224,"y":0.5209840536117554},{"x":0.6904277205467224,"y":0.5397973656654358},{"x":0.6822810769081116,"y":0.5397973656654358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6822810769081116,0.5209840536117554,0.6904277205467224,0.5397973656654358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6211812496185303,"y":0.5209840536117554},{"x":0.6802443861961365,"y":0.5209840536117554},{"x":0.6802443861961365,"y":0.5397973656654358},{"x":0.6211812496185303,"y":0.5397973656654358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6211812496185303,0.5209840536117554,0.6802443861961365,0.5397973656654358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784114003181458,"y":0.5209840536117554},{"x":0.6171079277992249,"y":0.5209840536117554},{"x":0.6171079277992249,"y":0.5397973656654358},{"x":0.5784114003181458,"y":0.5397973656654358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5784114003181458,0.5209840536117554,0.6171079277992249,0.5397973656654358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26680243015289307,"y":0.47178003191947937},{"x":0.8248472213745117,"y":0.47756874561309814},{"x":0.8248472213745117,"y":0.5426917672157288},{"x":0.26476576924324036,"y":0.5369030237197876}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26180243015289306,0.46478003191947936,0.8298472213745117,0.5496917672157288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521384835243225,"y":0.52532559633255},{"x":0.47657841444015503,"y":0.52532559633255},{"x":0.47657841444015503,"y":0.5441389083862305},{"x":0.4521384835243225,"y":0.5441389083862305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دینا","boundary":[0.4521384835243225,0.52532559633255,0.47657841444015503,0.5441389083862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910386860370636,"y":0.5238784551620483},{"x":0.44399183988571167,"y":0.52532559633255},{"x":0.44399183988571167,"y":0.5441389083862305},{"x":0.3910386860370636,"y":0.5426917672157288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.3910386860370636,0.5238784551620483,0.44399183988571167,0.5441389083862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3788187503814697,"y":0.5238784551620483},{"x":0.3869653642177582,"y":0.5238784551620483},{"x":0.38492870330810547,"y":0.5412445664405823},{"x":0.3788187503814697,"y":0.5412445664405823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3788187503814697,0.5238784551620483,0.38492870330810547,0.5412445664405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177189528942108,"y":0.5224312543869019},{"x":0.3747454285621643,"y":0.5238784551620483},{"x":0.3727087676525116,"y":0.5426917672157288},{"x":0.3177189528942108,"y":0.5412445664405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3177189528942108,0.5224312543869019,0.3727087676525116,0.5426917672157288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177189528942108,"y":0.5224312543869019},{"x":0.47657841444015503,"y":0.52532559633255},{"x":0.47657841444015503,"y":0.5441389083862305},{"x":0.3177189528942108,"y":0.5412445664405823}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3127189528942108,0.5154312543869018,0.48157841444015503,0.5511389083862305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177189528942108,"y":0.5267727971076965},{"x":0.3299388885498047,"y":0.5267727971076965},{"x":0.3319755494594574,"y":0.5412445664405823},{"x":0.3177189528942108,"y":0.5426917672157288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اه","boundary":[0.3177189528942108,0.5267727971076965,0.3319755494594574,0.5412445664405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2769857347011566,"y":0.5267727971076965},{"x":0.3136456310749054,"y":0.5267727971076965},{"x":0.3156822919845581,"y":0.5426917672157288},{"x":0.2769857347011566,"y":0.5426917672157288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.2769857347011566,0.5267727971076965,0.3156822919845581,0.5426917672157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22810590267181396,"y":0.528219997882843},{"x":0.2688390910625458,"y":0.528219997882843},{"x":0.2688390910625458,"y":0.5441389083862305},{"x":0.22810590267181396,"y":0.5441389083862305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.22810590267181396,0.528219997882843,0.2688390910625458,0.5441389083862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881873846054077,"y":0.5484804511070251},{"x":0.818737268447876,"y":0.5484804511070251},{"x":0.818737268447876,"y":0.5672937631607056},{"x":0.7881873846054077,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.7881873846054077,0.5484804511070251,0.818737268447876,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7433808445930481,"y":0.5484804511070251},{"x":0.7800407409667969,"y":0.5484804511070251},{"x":0.7800407409667969,"y":0.5672937631607056},{"x":0.7433808445930481,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7433808445930481,0.5484804511070251,0.7800407409667969,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782077550888062,"y":0.5470333099365234},{"x":0.7393075227737427,"y":0.5484804511070251},{"x":0.7393075227737427,"y":0.5672937631607056},{"x":0.6782077550888062,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.6782077550888062,0.5470333099365234,0.7393075227737427,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639510989189148,"y":0.5470333099365234},{"x":0.6720977425575256,"y":0.5470333099365234},{"x":0.6720977425575256,"y":0.5658466219902039},{"x":0.6639510989189148,"y":0.5658466219902039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6639510989189148,0.5470333099365234,0.6720977425575256,0.5658466219902039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6069246530532837,"y":0.5470333099365234},{"x":0.6598777770996094,"y":0.5470333099365234},{"x":0.6598777770996094,"y":0.5672937631607056},{"x":0.6069246530532837,"y":0.5658466219902039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6069246530532837,0.5470333099365234,0.6598777770996094,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5580447912216187,"y":0.5470333099365234},{"x":0.5987780094146729,"y":0.5470333099365234},{"x":0.5987780094146729,"y":0.5658466219902039},{"x":0.5580447912216187,"y":0.5658466219902039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5580447912216187,0.5470333099365234,0.5987780094146729,0.5658466219902039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395112007856369,"y":0.5499276518821716},{"x":0.47861507534980774,"y":0.5499276518821716},{"x":0.47861507534980774,"y":0.5672937631607056},{"x":0.395112007856369,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.395112007856369,0.5499276518821716,0.47861507534980774,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482688367366791,"y":0.5499276518821716},{"x":0.39714866876602173,"y":0.5499276518821716},{"x":0.39714866876602173,"y":0.5672937631607056},{"x":0.3482688367366791,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.3482688367366791,0.5499276518821716,0.39714866876602173,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3197556138038635,"y":0.5499276518821716},{"x":0.34215885400772095,"y":0.5499276518821716},{"x":0.34215885400772095,"y":0.5672937631607056},{"x":0.3197556138038635,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3197556138038635,0.5499276518821716,0.34215885400772095,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3116089701652527,"y":0.5499276518821716},{"x":0.3177189528942108,"y":0.5499276518821716},{"x":0.3177189528942108,"y":0.5672937631607056},{"x":0.3116089701652527,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3116089701652527,0.5499276518821716,0.3177189528942108,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24847251176834106,"y":0.5499276518821716},{"x":0.30549898743629456,"y":0.5499276518821716},{"x":0.30549898743629456,"y":0.5672937631607056},{"x":0.24847251176834106,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24847251176834106,0.5499276518821716,0.30549898743629456,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1955193430185318,"y":0.5484804511070251},{"x":0.2505091726779938,"y":0.5499276518821716},{"x":0.2505091726779938,"y":0.5672937631607056},{"x":0.1955193430185318,"y":0.5672937631607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1955193430185318,0.5484804511070251,0.2505091726779938,0.5672937631607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820773720741272,"y":0.5701881051063538},{"x":0.8268839120864868,"y":0.5701881051063538},{"x":0.8268839120864868,"y":0.5904486179351807},{"x":0.7820773720741272,"y":0.5904486179351807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.7820773720741272,0.5701881051063538,0.8268839120864868,0.5904486179351807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7413442134857178,"y":0.5701881051063538},{"x":0.7800407409667969,"y":0.5701881051063538},{"x":0.7820773720741272,"y":0.5904486179351807},{"x":0.7433808445930481,"y":0.5904486179351807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7413442134857178,0.5701881051063538,0.7820773720741272,0.5904486179351807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7250509262084961,"y":0.5716353058815002},{"x":0.7331975698471069,"y":0.5716353058815002},{"x":0.7331975698471069,"y":0.5904486179351807},{"x":0.7250509262084961,"y":0.5904486179351807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7250509262084961,0.5716353058815002,0.7331975698471069,0.5904486179351807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639510989189148,"y":0.5716353058815002},{"x":0.7209776043891907,"y":0.5701881051063538},{"x":0.7209776043891907,"y":0.5904486179351807},{"x":0.6639510989189148,"y":0.5918958187103271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6639510989189148,0.5716353058815002,0.7209776043891907,0.5904486179351807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232179403305054,"y":0.5716353058815002},{"x":0.657841145992279,"y":0.5716353058815002},{"x":0.657841145992279,"y":0.5918958187103271},{"x":0.6232179403305054,"y":0.5918958187103271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6232179403305054,0.5716353058815002,0.657841145992279,0.5918958187103271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1955193430185318,"y":0.5267727971076965},{"x":0.8268839120864868,"y":0.5238784551620483},{"x":0.8268839120864868,"y":0.5918958187103271},{"x":0.1975560039281845,"y":0.5933429598808289}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1905193430185318,0.5197727971076965,0.8318839120864868,0.5988958187103272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40529531240463257,"y":0.5730825066566467},{"x":0.47861507534980774,"y":0.5730825066566467},{"x":0.47861507534980774,"y":0.5933429598808289},{"x":0.40529531240463257,"y":0.5933429598808289}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.40529531240463257,0.5730825066566467,0.47861507534980774,0.5933429598808289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34623217582702637,"y":0.5730825066566467},{"x":0.39714866876602173,"y":0.5730825066566467},{"x":0.39714866876602173,"y":0.5933429598808289},{"x":0.34623217582702637,"y":0.5933429598808289}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.34623217582702637,0.5730825066566467,0.39714866876602173,0.5933429598808289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340122103691101,"y":0.5730825066566467},{"x":0.34215885400772095,"y":0.5730825066566467},{"x":0.34215885400772095,"y":0.5933429598808289},{"x":0.3340122103691101,"y":0.5933429598808289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3340122103691101,0.5730825066566467,0.34215885400772095,0.5933429598808289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2749490737915039,"y":0.5730825066566467},{"x":0.3319755494594574,"y":0.5730825066566467},{"x":0.3319755494594574,"y":0.5933429598808289},{"x":0.2749490737915039,"y":0.5933429598808289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2749490737915039,0.5730825066566467,0.3319755494594574,0.5933429598808289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21995927393436432,"y":0.5730825066566467},{"x":0.2708757519721985,"y":0.5730825066566467},{"x":0.2708757519721985,"y":0.5933429598808289},{"x":0.21995927393436432,"y":0.5933429598808289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.21995927393436432,0.5730825066566467,0.2708757519721985,0.5933429598808289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6619144678115845,"y":0.5976845026016235},{"x":0.7189409136772156,"y":0.5976845026016235},{"x":0.7189409136772156,"y":0.6193921566009521},{"x":0.6619144678115845,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6619144678115845,0.5976845026016235,0.7189409136772156,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987780094146729,"y":0.5976845026016235},{"x":0.6496945023536682,"y":0.5976845026016235},{"x":0.6496945023536682,"y":0.6193921566009521},{"x":0.5987780094146729,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.5987780094146729,0.5976845026016235,0.6496945023536682,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865580439567566,"y":0.5976845026016235},{"x":0.5947046875953674,"y":0.5976845026016235},{"x":0.5947046875953674,"y":0.6193921566009521},{"x":0.5865580439567566,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865580439567566,0.5976845026016235,0.5947046875953674,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5519348382949829,"y":0.5976845026016235},{"x":0.5824847221374512,"y":0.5976845026016235},{"x":0.5824847221374512,"y":0.6193921566009521},{"x":0.5519348382949829,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5519348382949829,0.5976845026016235,0.5824847221374512,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48472505807876587,"y":0.5976845026016235},{"x":0.5437881946563721,"y":0.5976845026016235},{"x":0.5437881946563721,"y":0.6193921566009521},{"x":0.48472505807876587,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48472505807876587,0.5976845026016235,0.5437881946563721,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4338085651397705,"y":0.5976845026016235},{"x":0.4704684317111969,"y":0.5976845026016235},{"x":0.4704684317111969,"y":0.6193921566009521},{"x":0.4338085651397705,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4338085651397705,0.5976845026016235,0.4704684317111969,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38492870330810547,"y":0.59913170337677},{"x":0.42158859968185425,"y":0.59913170337677},{"x":0.42158859968185425,"y":0.6193921566009521},{"x":0.38492870330810547,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.38492870330810547,0.59913170337677,0.42158859968185425,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36252546310424805,"y":0.59913170337677},{"x":0.3706721067428589,"y":0.59913170337677},{"x":0.3706721067428589,"y":0.6193921566009521},{"x":0.36252546310424805,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36252546310424805,0.59913170337677,0.3706721067428589,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32586556673049927,"y":0.59913170337677},{"x":0.3564154803752899,"y":0.59913170337677},{"x":0.3564154803752899,"y":0.6193921566009521},{"x":0.32586556673049927,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.32586556673049927,0.59913170337677,0.3564154803752899,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30142566561698914,"y":0.59913170337677},{"x":0.3177189528942108,"y":0.59913170337677},{"x":0.3177189528942108,"y":0.6193921566009521},{"x":0.30142566561698914,"y":0.6193921566009521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.30142566561698914,0.59913170337677,0.3177189528942108,0.6193921566009521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23828920722007751,"y":0.59913170337677},{"x":0.295315682888031,"y":0.59913170337677},{"x":0.295315682888031,"y":0.6208393573760986},{"x":0.23828920722007751,"y":0.6208393573760986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.23828920722007751,0.59913170337677,0.295315682888031,0.6208393573760986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21995927393436432,"y":0.5730825066566467},{"x":0.7189409136772156,"y":0.5730825066566467},{"x":0.7189409136772156,"y":0.6208393573760986},{"x":0.21995927393436432,"y":0.6208393573760986}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21495927393436431,0.5660825066566467,0.7239409136772156,0.6278393573760986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494908571243286,"y":0.6454414129257202},{"x":0.8228105902671814,"y":0.6439942121505737},{"x":0.8228105902671814,"y":0.6584659814834595},{"x":0.7494908571243286,"y":0.659913182258606}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7494908571243286,0.6454414129257202,0.8228105902671814,0.6584659814834595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7413442134857178,"y":0.6454414129257202},{"x":0.7454175353050232,"y":0.6454414129257202},{"x":0.7474541664123535,"y":0.659913182258606},{"x":0.7413442134857178,"y":0.659913182258606}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7413442134857178,0.6454414129257202,0.7474541664123535,0.659913182258606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7413442134857178,"y":0.6454414129257202},{"x":0.8228105902671814,"y":0.6439942121505737},{"x":0.8228105902671814,"y":0.6584659814834595},{"x":0.7413442134857178,"y":0.659913182258606}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7363442134857178,0.6384414129257202,0.8278105902671814,0.6654659814834595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065173029899597,"y":0.6714906096458435},{"x":0.8248472213745117,"y":0.6714906096458435},{"x":0.8248472213745117,"y":0.6931982636451721},{"x":0.8065173029899597,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8065173029899597,0.6714906096458435,0.8248472213745117,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7698574066162109,"y":0.6714906096458435},{"x":0.800407350063324,"y":0.6714906096458435},{"x":0.800407350063324,"y":0.6931982636451721},{"x":0.7698574066162109,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7698574066162109,0.6714906096458435,0.800407350063324,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753564178943634,"y":0.6714906096458435},{"x":0.7637474536895752,"y":0.6714906096458435},{"x":0.7637474536895752,"y":0.6931982636451721},{"x":0.753564178943634,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.753564178943634,0.6714906096458435,0.7637474536895752,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704684317111969,"y":0.6714906096458435},{"x":0.7515274882316589,"y":0.6714906096458435},{"x":0.7515274882316589,"y":0.6931982636451721},{"x":0.704684317111969,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.704684317111969,0.6714906096458435,0.7515274882316589,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6720977425575256,"y":0.6714906096458435},{"x":0.7026476860046387,"y":0.6714906096458435},{"x":0.7026476860046387,"y":0.6931982636451721},{"x":0.6720977425575256,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6720977425575256,0.6714906096458435,0.7026476860046387,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6598777770996094,"y":0.6714906096458435},{"x":0.6700611114501953,"y":0.6714906096458435},{"x":0.6700611114501953,"y":0.6931982636451721},{"x":0.6598777770996094,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6598777770996094,0.6714906096458435,0.6700611114501953,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6109979748725891,"y":0.6714906096458435},{"x":0.657841145992279,"y":0.6714906096458435},{"x":0.657841145992279,"y":0.6931982636451721},{"x":0.6109979748725891,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6109979748725891,0.6714906096458435,0.657841145992279,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804480910301208,"y":0.6714906096458435},{"x":0.6028513312339783,"y":0.6714906096458435},{"x":0.6028513312339783,"y":0.6931982636451721},{"x":0.5804480910301208,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳۶","boundary":[0.5804480910301208,0.6714906096458435,0.6028513312339783,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5743380784988403,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5824847221374512,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5824847221374512,"y":0.6931982636451721},{"x":0.5743380784988403,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5743380784988403,0.6714906096458435,0.5824847221374512,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437881946563721,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5682281255722046,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5682281255722046,"y":0.6931982636451721},{"x":0.5437881946563721,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5437881946563721,0.6714906096458435,0.5682281255722046,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091649889945984,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5356415510177612,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5356415510177612,"y":0.6931982636451721},{"x":0.5091649889945984,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گزنه","boundary":[0.5091649889945984,0.6714906096458435,0.5356415510177612,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4949083626270294,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5030549764633179,"y":0.6714906096458435},{"x":0.5030549764633179,"y":0.6931982636451721},{"x":0.4949083626270294,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4949083626270294,0.6714906096458435,0.5030549764633179,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39918532967567444,"y":0.6714906096458435},{"x":0.4928717017173767,"y":0.6714906096458435},{"x":0.4928717017173767,"y":0.6931982636451721},{"x":0.39918532967567444,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Urticaceae","boundary":[0.39918532967567444,0.6714906096458435,0.4928717017173767,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910386860370636,"y":0.6714906096458435},{"x":0.39918532967567444,"y":0.6714906096458435},{"x":0.39918532967567444,"y":0.6931982636451721},{"x":0.3910386860370636,"y":0.6931982636451721}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3910386860370636,0.6714906096458435,0.39918532967567444,0.6931982636451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657840847969055,"y":0.6989869475364685},{"x":0.8248472213745117,"y":0.6989869475364685},{"x":0.8248472213745117,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7657840847969055,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7657840847969055,0.6989869475364685,0.8248472213745117,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596741318702698,"y":0.6989869475364685},{"x":0.7678207755088806,"y":0.6989869475364685},{"x":0.7678207755088806,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7596741318702698,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596741318702698,0.6989869475364685,0.7678207755088806,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189409136772156,"y":0.6989869475364685},{"x":0.753564178943634,"y":0.6989869475364685},{"x":0.753564178943634,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7189409136772156,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.7189409136772156,0.6989869475364685,0.753564178943634,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676171064376831,"y":0.6989869475364685},{"x":0.7067209482192993,"y":0.6989869475364685},{"x":0.7067209482192993,"y":0.7221418023109436},{"x":0.676171064376831,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.676171064376831,0.6989869475364685,0.7067209482192993,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6293278932571411,"y":0.6989869475364685},{"x":0.6659877896308899,"y":0.6989869475364685},{"x":0.6659877896308899,"y":0.7221418023109436},{"x":0.6293278932571411,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قربان","boundary":[0.6293278932571411,0.6989869475364685,0.6659877896308899,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191446185112,"y":0.6989869475364685},{"x":0.6272912621498108,"y":0.6989869475364685},{"x":0.6272912621498108,"y":0.7221418023109436},{"x":0.6191446185112,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6191446185112,0.6989869475364685,0.6272912621498108,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865580439567566,"y":0.6989869475364685},{"x":0.6191446185112,"y":0.6989869475364685},{"x":0.6191446185112,"y":0.7221418023109436},{"x":0.5865580439567566,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865580439567566,0.6989869475364685,0.6191446185112,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152749419212341,"y":0.6989869475364685},{"x":0.5784114003181458,"y":0.6989869475364685},{"x":0.5784114003181458,"y":0.7221418023109436},{"x":0.5152749419212341,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5152749419212341,0.6989869475364685,0.5784114003181458,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4704684317111969,"y":0.6989869475364685},{"x":0.5030549764633179,"y":0.6989869475364685},{"x":0.5030549764633179,"y":0.7221418023109436},{"x":0.4704684317111969,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4704684317111969,0.6989869475364685,0.5030549764633179,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42158859968185425,"y":0.6989869475364685},{"x":0.45824846625328064,"y":0.6989869475364685},{"x":0.45824846625328064,"y":0.7221418023109436},{"x":0.42158859968185425,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.42158859968185425,0.6989869475364685,0.45824846625328064,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39918532967567444,"y":0.6989869475364685},{"x":0.409368634223938,"y":0.6989869475364685},{"x":0.409368634223938,"y":0.7221418023109436},{"x":0.39918532967567444,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39918532967567444,0.6989869475364685,0.409368634223938,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36048880219459534,"y":0.6989869475364685},{"x":0.3930753469467163,"y":0.6989869475364685},{"x":0.3930753469467163,"y":0.7221418023109436},{"x":0.36048880219459534,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.36048880219459534,0.6989869475364685,0.3930753469467163,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380855321884155,"y":0.6989869475364685},{"x":0.36252546310424805,"y":0.6989869475364685},{"x":0.36252546310424805,"y":0.7221418023109436},{"x":0.3380855321884155,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.3380855321884155,0.6989869475364685,0.36252546310424805,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295315682888031,"y":0.6989869475364685},{"x":0.3340122103691101,"y":0.6989869475364685},{"x":0.3340122103691101,"y":0.7221418023109436},{"x":0.295315682888031,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.295315682888031,0.6989869475364685,0.3340122103691101,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2342158854007721,"y":0.6989869475364685},{"x":0.2892057001590729,"y":0.6989869475364685},{"x":0.2892057001590729,"y":0.7221418023109436},{"x":0.2342158854007721,"y":0.7221418023109436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2342158854007721,0.6989869475364685,0.2892057001590729,0.7221418023109436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8146639466285706,"y":0.7221418023109436},{"x":0.8268839120864868,"y":0.7221418023109436},{"x":0.8268839120864868,"y":0.743849515914917},{"x":0.8146639466285706,"y":0.743849515914917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8146639466285706,0.7221418023109436,0.8268839120864868,0.743849515914917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7515274882316589,"y":0.7221418023109436},{"x":0.8105906248092651,"y":0.7221418023109436},{"x":0.8105906248092651,"y":0.743849515914917},{"x":0.7515274882316589,"y":0.7452966570854187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7515274882316589,0.7221418023109436,0.8105906248092651,0.743849515914917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352342009544373,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7433808445930481,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7433808445930481,"y":0.7452966570854187},{"x":0.7352342009544373,"y":0.7452966570854187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352342009544373,0.7221418023109436,0.7433808445930481,0.7452966570854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6741344332695007,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7331975698471069,"y":0.7221418023109436},{"x":0.7331975698471069,"y":0.7452966570854187},{"x":0.6741344332695007,"y":0.7452966570854187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6741344332695007,0.7221418023109436,0.7331975698471069,0.7452966570854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.608961284160614,"y":0.7235890030860901},{"x":0.6700611114501953,"y":0.7221418023109436},{"x":0.6700611114501953,"y":0.7452966570854187},{"x":0.608961284160614,"y":0.7452966570854187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.608961284160614,0.7235890030860901,0.6700611114501953,0.7452966570854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437881946563721,"y":0.7235890030860901},{"x":0.590631365776062,"y":0.7235890030860901},{"x":0.590631365776062,"y":0.7452966570854187},{"x":0.5437881946563721,"y":0.7452966570854187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5437881946563721,0.7235890030860901,0.590631365776062,0.7452966570854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5295315384864807,"y":0.7235890030860901},{"x":0.5376781821250916,"y":0.7235890030860901},{"x":0.5376781821250916,"y":0.7452966570854187},{"x":0.5295315384864807,"y":0.7452966570854187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5295315384864807,0.7235890030860901,0.5376781821250916,0.7452966570854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4867617189884186,"y":0.7235890030860901},{"x":0.5213849544525146,"y":0.7235890030860901},{"x":0.5213849544525146,"y":0.7452966570854187},{"x":0.4867617189884186,"y":0.7467438578605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4867617189884186,0.7235890030860901,0.5213849544525146,0.7452966570854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7942973375320435,"y":0.7510854005813599},{"x":0.8207739591598511,"y":0.7510854005813599},{"x":0.8207739591598511,"y":0.7684515118598938},{"x":0.7922607064247131,"y":0.7684515118598938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7942973375320435,0.7510854005813599,0.8207739591598511,0.7684515118598938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596741318702698,"y":0.7510854005813599},{"x":0.7841140627861023,"y":0.7510854005813599},{"x":0.7841140627861023,"y":0.7684515118598938},{"x":0.7576375007629395,"y":0.7684515118598938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7596741318702698,0.7510854005813599,0.7841140627861023,0.7684515118598938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494908571243286,"y":0.7510854005813599},{"x":0.7556008100509644,"y":0.7510854005813599},{"x":0.7556008100509644,"y":0.7684515118598938},{"x":0.7494908571243286,"y":0.7684515118598938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7494908571243286,0.7510854005813599,0.7556008100509644,0.7684515118598938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985743641853333,"y":0.7496381998062134},{"x":0.7413442134857178,"y":0.7496381998062134},{"x":0.7393075227737427,"y":0.7684515118598938},{"x":0.6985743641853333,"y":0.7670043706893921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۹","boundary":[0.6985743641853333,0.7496381998062134,0.7393075227737427,0.7684515118598938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983706593513489,"y":0.7771345973014832},{"x":0.8248472213745117,"y":0.7771345973014832},{"x":0.8248472213745117,"y":0.7945007085800171},{"x":0.7963340282440186,"y":0.7930535674095154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7983706593513489,0.7771345973014832,0.8248472213745117,0.7945007085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881873846054077,"y":0.7771345973014832},{"x":0.7963340282440186,"y":0.7771345973014832},{"x":0.7942973375320435,"y":0.7930535674095154},{"x":0.7881873846054077,"y":0.7930535674095154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7881873846054077,0.7771345973014832,0.7942973375320435,0.7930535674095154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372708916664124,"y":0.7756873965263367},{"x":0.7820773720741272,"y":0.7771345973014832},{"x":0.7820773720741272,"y":0.7930535674095154},{"x":0.7372708916664124,"y":0.7930535674095154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.7372708916664124,0.7756873965263367,0.7820773720741272,0.7930535674095154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704684317111969,"y":0.7756873965263367},{"x":0.7250509262084961,"y":0.7756873965263367},{"x":0.7250509262084961,"y":0.7930535674095154},{"x":0.704684317111969,"y":0.7930535674095154}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.704684317111969,0.7756873965263367,0.7250509262084961,0.7930535674095154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7841140627861023,"y":0.80173659324646},{"x":0.8248472213745117,"y":0.80173659324646},{"x":0.8248472213745117,"y":0.8205499053001404},{"x":0.7841140627861023,"y":0.8205499053001404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.7841140627861023,0.80173659324646,0.8248472213745117,0.8205499053001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739307284355164,"y":0.80173659324646},{"x":0.7800407409667969,"y":0.80173659324646},{"x":0.7800407409667969,"y":0.8205499053001404},{"x":0.7739307284355164,"y":0.8205499053001404}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7739307284355164,0.80173659324646,0.7800407409667969,0.8205499053001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311608791351318,"y":0.80173659324646},{"x":0.7657840847969055,"y":0.80173659324646},{"x":0.7657840847969055,"y":0.8205499053001404},{"x":0.7311608791351318,"y":0.8205499053001404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یوسف","boundary":[0.7311608791351318,0.80173659324646,0.7657840847969055,0.8205499053001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659877896308899,"y":0.80173659324646},{"x":0.7128309607505798,"y":0.80173659324646},{"x":0.7128309607505798,"y":0.8205499053001404},{"x":0.6659877896308899,"y":0.8205499053001404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضائی","boundary":[0.6659877896308899,0.80173659324646,0.7128309607505798,0.8205499053001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7678207755088806,"y":0.8263386487960815},{"x":0.8228105902671814,"y":0.8277857899665833},{"x":0.8207739591598511,"y":0.8480463027954102},{"x":0.7657840847969055,"y":0.8465991020202637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7678207755088806,0.8263386487960815,0.8207739591598511,0.8480463027954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7617108225822449,"y":0.8263386487960815},{"x":0.7678207755088806,"y":0.8263386487960815},{"x":0.7678207755088806,"y":0.8465991020202637},{"x":0.7596741318702698,"y":0.8465991020202637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7617108225822449,0.8263386487960815,0.7678207755088806,0.8465991020202637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7067209482192993,"y":0.8263386487960815},{"x":0.7515274882316589,"y":0.8263386487960815},{"x":0.7515274882316589,"y":0.8465991020202637},{"x":0.7067209482192993,"y":0.8465991020202637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارنگ","boundary":[0.7067209482192993,0.8263386487960815,0.7515274882316589,0.8465991020202637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881873846054077,"y":0.855282187461853},{"x":0.8268839120864868,"y":0.855282187461853},{"x":0.8268839120864868,"y":0.8712011575698853},{"x":0.7881873846054077,"y":0.8712011575698853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7881873846054077,0.855282187461853,0.8268839120864868,0.8712011575698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780040502548218,"y":0.855282187461853},{"x":0.7841140627861023,"y":0.855282187461853},{"x":0.7841140627861023,"y":0.8712011575698853},{"x":0.7780040502548218,"y":0.8712011575698853}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7780040502548218,0.855282187461853,0.7841140627861023,0.8712011575698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189409136772156,"y":0.855282187461853},{"x":0.7637474536895752,"y":0.855282187461853},{"x":0.7637474536895752,"y":0.8712011575698853},{"x":0.7189409136772156,"y":0.8712011575698853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰","boundary":[0.7189409136772156,0.855282187461853,0.7637474536895752,0.8712011575698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883910298347473,"y":0.855282187461853},{"x":0.7169042825698853,"y":0.855282187461853},{"x":0.7169042825698853,"y":0.8712011575698853},{"x":0.6883910298347473,"y":0.8712011575698853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6883910298347473,0.855282187461853,0.7169042825698853,0.8712011575698853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790224015712738,"y":0.8784370422363281},{"x":0.8248472213745117,"y":0.8784370422363281},{"x":0.8248472213745117,"y":0.8958032131195068},{"x":0.790224015712738,"y":0.8958032131195068}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.790224015712738,0.8784370422363281,0.8248472213745117,0.8958032131195068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7393075227737427,"y":0.8784370422363281},{"x":0.7739307284355164,"y":0.8784370422363281},{"x":0.7739307284355164,"y":0.8958032131195068},{"x":0.7393075227737427,"y":0.8958032131195068}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7393075227737427,0.8784370422363281,0.7739307284355164,0.8958032131195068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291242480278015,"y":0.8784370422363281},{"x":0.7413442134857178,"y":0.8784370422363281},{"x":0.7413442134857178,"y":0.8958032131195068},{"x":0.7291242480278015,"y":0.8958032131195068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7291242480278015,0.8784370422363281,0.7413442134857178,0.8958032131195068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7169042825698853,"y":0.8784370422363281},{"x":0.723014235496521,"y":0.8784370422363281},{"x":0.723014235496521,"y":0.8958032131195068},{"x":0.7169042825698853,"y":0.8958032131195068}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7169042825698853,0.8784370422363281,0.723014235496521,0.8958032131195068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5519348382949829,"y":0.8784370422363281},{"x":0.7087576389312744,"y":0.8784370422363281},{"x":0.7087576389312744,"y":0.8958032131195068},{"x":0.5519348382949829,"y":0.8958032131195068}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰-۰۲۴-۴۷۳-۹۶۴","boundary":[0.5519348382949829,0.8784370422363281,0.7087576389312744,0.8958032131195068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790224015712738,"y":0.9044862389564514},{"x":0.8248472213745117,"y":0.9044862389564514},{"x":0.8248472213745117,"y":0.9218524098396301},{"x":0.790224015712738,"y":0.9218524098396301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.790224015712738,0.9044862389564514,0.8248472213745117,0.9218524098396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759674191474915,"y":0.9044862389564514},{"x":0.7820773720741272,"y":0.9044862389564514},{"x":0.7820773720741272,"y":0.9218524098396301},{"x":0.7759674191474915,"y":0.9218524098396301}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7759674191474915,0.9044862389564514,0.7820773720741272,0.9218524098396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6130346059799194,"y":0.9044862389564514},{"x":0.7678207755088806,"y":0.9044862389564514},{"x":0.7678207755088806,"y":0.9218524098396301},{"x":0.6130346059799194,"y":0.9218524098396301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۰۹۲-۴۷۳-۹۶۴","boundary":[0.6130346059799194,0.9044862389564514,0.7678207755088806,0.9218524098396301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2342158854007721,"y":0.6714906096458435},{"x":0.8268839120864868,"y":0.6714906096458435},{"x":0.8268839120864868,"y":0.9218524098396301},{"x":0.2342158854007721,"y":0.9218524098396301}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2292158854007721,0.6644906096458435,0.8318839120864868,0.9288524098396301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1364562064409256,"y":0.9073805809020996},{"x":0.1751527488231659,"y":0.9073805809020996},{"x":0.1751527488231659,"y":0.9204052090644836},{"x":0.1364562064409256,"y":0.9204052090644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.1364562064409256,0.9073805809020996,0.1751527488231659,0.9204052090644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18126273155212402,"y":0.9073805809020996},{"x":0.18533605337142944,"y":0.9073805809020996},{"x":0.18533605337142944,"y":0.9204052090644836},{"x":0.18126273155212402,"y":0.9204052090644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18126273155212402,0.9073805809020996,0.18533605337142944,0.9204052090644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1934826821088791,"y":0.9073805809020996},{"x":0.3156822919845581,"y":0.9059334397315979},{"x":0.3156822919845581,"y":0.9189580082893372},{"x":0.1934826821088791,"y":0.9204052090644836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"964-473-092-5","boundary":[0.1934826821088791,0.9073805809020996,0.3156822919845581,0.9189580082893372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1364562064409256,"y":0.9073805809020996},{"x":0.3156822919845581,"y":0.9059334397315979},{"x":0.3156822919845581,"y":0.9189580082893372},{"x":0.1364562064409256,"y":0.9204052090644836}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1314562064409256,0.9003805809020996,0.3206822919845581,0.9259580082893372],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/TBZBhDrokZhaiExq.jpg","blurred":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/ngFCgYtMjcDihift.jpg","webpSec":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/WASlAmyDXZkfjCgU-sec.webp"},"info":{"width":486,"height":688,"margin":[0.00027337466983638184,0.0002539041333420332,0.998253865487291,0.998703234892945]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5617284178733826,"y":0.18168604373931885},{"x":0.6069958806037903,"y":0.18168604373931885},{"x":0.6069958806037903,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5617284178733826,"y":0.21947674453258514}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5617284178733826,0.18168604373931885,0.6069958806037903,0.21947674453258514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288065671920776,"y":0.18168604373931885},{"x":0.5596708059310913,"y":0.18168604373931885},{"x":0.5596708059310913,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5288065671920776,"y":0.21947674453258514}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5288065671920776,0.18168604373931885,0.5596708059310913,0.21947674453258514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4609053432941437,"y":0.18168604373931885},{"x":0.5246913433074951,"y":0.18168604373931885},{"x":0.5246913433074951,"y":0.21947674453258514},{"x":0.4609053432941437,"y":0.21947674453258514}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4609053432941437,0.18168604373931885,0.5246913433074951,0.21947674453258514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39094650745391846,"y":0.18168604373931885},{"x":0.45267489552497864,"y":0.18168604373931885},{"x":0.45267489552497864,"y":0.21947674453258514},{"x":0.39094650745391846,"y":0.21947674453258514}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.39094650745391846,0.18168604373931885,0.45267489552497864,0.21947674453258514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39094650745391846,"y":0.18168604373931885},{"x":0.6069958806037903,"y":0.18168604373931885},{"x":0.6069958806037903,"y":0.21947674453258514},{"x":0.39094650745391846,"y":0.21947674453258514}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.38594650745391845,0.17468604373931884,0.6119958806037903,0.22647674453258515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.2906976640224457},{"x":0.30041152238845825,"y":0.2906976640224457},{"x":0.30041152238845825,"y":0.30668604373931885},{"x":0.1419753134250641,"y":0.30668604373931885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"URTICACEAE","boundary":[0.1419753134250641,0.2906976640224457,0.30041152238845825,0.30668604373931885]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.3139534890651703},{"x":0.1769547313451767,"y":0.3154069781303406},{"x":0.1769547313451767,"y":0.33284884691238403},{"x":0.1419753134250641,"y":0.33284884691238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"M.","boundary":[0.14403292536735535,0.3139534890651703,0.1769547313451767,0.33284884691238403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.187242791056633,"y":0.3154069781303406},{"x":0.3127571940422058,"y":0.31686046719551086},{"x":0.3127571940422058,"y":0.3343023359775543},{"x":0.18518517911434174,"y":0.33284884691238403}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Janighorban","boundary":[0.187242791056633,0.3154069781303406,0.3127571940422058,0.3343023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.34156978130340576},{"x":0.2119341492652893,"y":0.34156978130340576},{"x":0.2119341492652893,"y":0.35901162028312683},{"x":0.14403292536735535,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.14403292536735535,0.34156978130340576,0.2119341492652893,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2119341492652893,"y":0.34156978130340576},{"x":0.22016461193561554,"y":0.34156978130340576},{"x":0.22016461193561554,"y":0.35901162028312683},{"x":0.2119341492652893,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2119341492652893,0.34156978130340576,0.22016461193561554,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22839505970478058,"y":0.34156978130340576},{"x":0.2469135820865631,"y":0.34156978130340576},{"x":0.2469135820865631,"y":0.35901162028312683},{"x":0.22839505970478058,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.22839505970478058,0.34156978130340576,0.2469135820865631,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25514402985572815,"y":0.34156978130340576},{"x":0.2921810746192932,"y":0.34156978130340576},{"x":0.2921810746192932,"y":0.35901162028312683},{"x":0.25514402985572815,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1879","boundary":[0.25514402985572815,0.34156978130340576,0.2921810746192932,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942386865615845,"y":0.34156978130340576},{"x":0.30041152238845825,"y":0.34156978130340576},{"x":0.30041152238845825,"y":0.35901162028312683},{"x":0.2942386865615845,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2942386865615845,0.34156978130340576,0.30041152238845825,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3086419701576233,"y":0.34156978130340576},{"x":0.327160507440567,"y":0.34156978130340576},{"x":0.327160507440567,"y":0.35901162028312683},{"x":0.3086419701576233,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"F1","boundary":[0.3086419701576233,0.34156978130340576,0.327160507440567,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327160507440567,"y":0.34156978130340576},{"x":0.33539095520973206,"y":0.34156978130340576},{"x":0.33539095520973206,"y":0.35901162028312683},{"x":0.327160507440567,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.327160507440567,0.34156978130340576,0.33539095520973206,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34156379103660583,"y":0.34156978130340576},{"x":0.36625513434410095,"y":0.34156978130340576},{"x":0.36625513434410095,"y":0.35901162028312683},{"x":0.34156379103660583,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Or","boundary":[0.34156379103660583,0.34156978130340576,0.36625513434410095,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.34156978130340576},{"x":0.37654322385787964,"y":0.34156978130340576},{"x":0.37654322385787964,"y":0.35901162028312683},{"x":0.37037035822868347,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.37037035822868347,0.34156978130340576,0.37654322385787964,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3827160596847534,"y":0.34156978130340576},{"x":0.40740740299224854,"y":0.34156978130340576},{"x":0.40740740299224854,"y":0.35901162028312683},{"x":0.3827160596847534,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.3827160596847534,0.34156978130340576,0.40740740299224854,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4094650149345398,"y":0.34156978130340576},{"x":0.4156378507614136,"y":0.34156978130340576},{"x":0.4156378507614136,"y":0.35901162028312683},{"x":0.4094650149345398,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4094650149345398,0.34156978130340576,0.4156378507614136,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42181068658828735,"y":0.34156978130340576},{"x":0.4300411641597748,"y":0.34156978130340576},{"x":0.4300411641597748,"y":0.35901162028312683},{"x":0.42181068658828735,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.42181068658828735,0.34156978130340576,0.4300411641597748,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4403292238712311,"y":0.34156978130340576},{"x":0.44650205969810486,"y":0.34156978130340576},{"x":0.44650205969810486,"y":0.35901162028312683},{"x":0.4403292238712311,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4403292238712311,0.34156978130340576,0.44650205969810486,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45267489552497864,"y":0.34156978130340576},{"x":0.4958847761154175,"y":0.34156978130340576},{"x":0.4958847761154175,"y":0.35901162028312683},{"x":0.45267489552497864,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1145","boundary":[0.45267489552497864,0.34156978130340576,0.4958847761154175,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041152238845825,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5102880597114563,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5102880597114563,"y":0.35901162028312683},{"x":0.5041152238845825,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5041152238845825,0.34156978130340576,0.5102880597114563,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5637860298156738,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5637860298156738,"y":0.35901162028312683},{"x":0.5185185074806213,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1151.","boundary":[0.5185185074806213,0.34156978130340576,0.5637860298156738,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5720164775848389,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5781893134117126,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5781893134117126,"y":0.35901162028312683},{"x":0.5720164775848389,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5720164775848389,0.34156978130340576,0.5781893134117126,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5864197611808777,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6687242984771729,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6687242984771729,"y":0.35901162028312683},{"x":0.5864197611808777,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Komarov","boundary":[0.5864197611808777,0.34156978130340576,0.6687242984771729,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6687242984771729,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6748971343040466,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6748971343040466,"y":0.35901162028312683},{"x":0.6687242984771729,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6687242984771729,0.34156978130340576,0.6748971343040466,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7037037014961243,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7037037014961243,"y":0.35901162028312683},{"x":0.6851851940155029,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.6851851940155029,0.34156978130340576,0.7037037014961243,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078189253807068,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7325102686882019,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7325102686882019,"y":0.35901162028312683},{"x":0.7078189253807068,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.7078189253807068,0.34156978130340576,0.7325102686882019,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386831045150757,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7736625671386719,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7736625671386719,"y":0.35901162028312683},{"x":0.7386831045150757,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"1936","boundary":[0.7386831045150757,0.34156978130340576,0.7736625671386719,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7860082387924194,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7860082387924194,"y":0.35901162028312683},{"x":0.7777777910232544,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.34156978130340576,0.7860082387924194,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7942386865615845,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8127571940422058,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8127571940422058,"y":0.35901162028312683},{"x":0.7942386865615845,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.7942386865615845,0.34156978130340576,0.8127571940422058,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8106995820999146,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8168724179267883,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8168724179267883,"y":0.35901162028312683},{"x":0.8106995820999146,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8106995820999146,0.34156978130340576,0.8168724179267883,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251028656959534,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8436213731765747,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8436213731765747,"y":0.35901162028312683},{"x":0.8251028656959534,"y":0.35901162028312683}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.8251028656959534,0.34156978130340576,0.8436213731765747,0.35901162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.36627906560897827},{"x":0.17078189551830292,"y":0.36627906560897827},{"x":0.17078189551830292,"y":0.38226744532585144},{"x":0.1419753134250641,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.1419753134250641,0.36627906560897827,0.17078189551830292,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18312756717205048,"y":0.36627906560897827},{"x":0.25514402985572815,"y":0.36627906560897827},{"x":0.25514402985572815,"y":0.38226744532585144},{"x":0.18312756717205048,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"U.S.S.R.","boundary":[0.18312756717205048,0.36627906560897827,0.25514402985572815,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2530864179134369,"y":0.36627906560897827},{"x":0.25925925374031067,"y":0.36627906560897827},{"x":0.25925925374031067,"y":0.38226744532585144},{"x":0.2530864179134369,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2530864179134369,0.36627906560897827,0.25925925374031067,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2674897015094757,"y":0.36627906560897827},{"x":0.2942386865615845,"y":0.36627906560897827},{"x":0.2942386865615845,"y":0.38226744532585144},{"x":0.2674897015094757,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.2674897015094757,0.36627906560897827,0.2942386865615845,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942386865615845,"y":0.36627906560897827},{"x":0.30041152238845825,"y":0.36627906560897827},{"x":0.30041152238845825,"y":0.38226744532585144},{"x":0.2942386865615845,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2942386865615845,0.36627906560897827,0.30041152238845825,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31069958209991455,"y":0.36627906560897827},{"x":0.31687241792678833,"y":0.36627906560897827},{"x":0.31687241792678833,"y":0.38226744532585144},{"x":0.31069958209991455,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.31069958209991455,0.36627906560897827,0.31687241792678833,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31687241792678833,"y":0.36627906560897827},{"x":0.3230452537536621,"y":0.36627906560897827},{"x":0.3230452537536621,"y":0.38226744532585144},{"x":0.31687241792678833,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.31687241792678833,0.36627906560897827,0.3230452537536621,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.36627906560897827},{"x":0.37037035822868347,"y":0.36627906560897827},{"x":0.37037035822868347,"y":0.38226744532585144},{"x":0.3333333432674408,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"385-","boundary":[0.3333333432674408,0.36627906560897827,0.37037035822868347,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38065844774246216,"y":0.36627906560897827},{"x":0.4094650149345398,"y":0.36627906560897827},{"x":0.4094650149345398,"y":0.38226744532585144},{"x":0.38065844774246216,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"405","boundary":[0.38065844774246216,0.36627906560897827,0.4094650149345398,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42181068658828735,"y":0.36627906560897827},{"x":0.4279835522174835,"y":0.36627906560897827},{"x":0.4279835522174835,"y":0.38226744532585144},{"x":0.42181068658828735,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.42181068658828735,0.36627906560897827,0.4279835522174835,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4403292238712311,"y":0.36627906560897827},{"x":0.4855967164039612,"y":0.36627906560897827},{"x":0.4855967164039612,"y":0.38226744532585144},{"x":0.4403292238712311,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Parsa","boundary":[0.4403292238712311,0.36627906560897827,0.4855967164039612,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4855967164039612,"y":0.36627906560897827},{"x":0.49176955223083496,"y":0.36627906560897827},{"x":0.49176955223083496,"y":0.38226744532585144},{"x":0.4855967164039612,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4855967164039612,0.36627906560897827,0.49176955223083496,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020576119422913,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5226337313652039,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5226337313652039,"y":0.38226744532585144},{"x":0.5020576119422913,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.5020576119422913,0.36627906560897827,0.5226337313652039,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308641791343689,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5679012537002563,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5679012537002563,"y":0.38226744532585144},{"x":0.5308641791343689,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1949","boundary":[0.5308641791343689,0.36627906560897827,0.5679012537002563,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5699588656425476,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5761317014694214,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5761317014694214,"y":0.38226744532585144},{"x":0.5699588656425476,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5699588656425476,0.36627906560897827,0.5761317014694214,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5864197611808777,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6069958806037903,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6069958806037903,"y":0.38226744532585144},{"x":0.5864197611808777,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.5864197611808777,0.36627906560897827,0.6069958806037903,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028806567192078,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6090534925460815,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6090534925460815,"y":0.38226744532585144},{"x":0.6028806567192078,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6028806567192078,0.36627906560897827,0.6090534925460815,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193415522575378,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6358024477958679,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6358024477958679,"y":0.38226744532585144},{"x":0.6193415522575378,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6193415522575378,0.36627906560897827,0.6358024477958679,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644032895565033,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6502057909965515,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6502057909965515,"y":0.38226744532585144},{"x":0.644032895565033,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.644032895565033,0.36627906560897827,0.6502057909965515,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6975308656692505,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6975308656692505,"y":0.38226744532585144},{"x":0.6666666865348816,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.6666666865348816,0.36627906560897827,0.6975308656692505,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.701646089553833,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7078189253807068,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7078189253807068,"y":0.38226744532585144},{"x":0.701646089553833,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.701646089553833,0.36627906560897827,0.7078189253807068,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057613134384155,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7119341492652893,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7119341492652893,"y":0.38226744532585144},{"x":0.7057613134384155,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7057613134384155,0.36627906560897827,0.7119341492652893,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7201645970344543,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7469135522842407,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7469135522842407,"y":0.38226744532585144},{"x":0.7201645970344543,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.7201645970344543,0.36627906560897827,0.7469135522842407,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469135522842407,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7530864477157593,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7530864477157593,"y":0.38226744532585144},{"x":0.7469135522842407,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7469135522842407,0.36627906560897827,0.7530864477157593,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613168954849243,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7674897313117981,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7674897313117981,"y":0.38226744532585144},{"x":0.7613168954849243,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.7613168954849243,0.36627906560897827,0.7674897313117981,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695473432540894,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7757201790809631,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7757201790809631,"y":0.38226744532585144},{"x":0.7695473432540894,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7695473432540894,0.36627906560897827,0.7757201790809631,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8271604776382446,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8271604776382446,"y":0.38226744532585144},{"x":0.7860082387924194,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1287","boundary":[0.7860082387924194,0.36627906560897827,0.8271604776382446,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353909254074097,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8415637612342834,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8415637612342834,"y":0.38226744532585144},{"x":0.8353909254074097,"y":0.38226744532585144}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8353909254074097,0.36627906560897827,0.8415637612342834,0.38226744532585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.39098837971687317},{"x":0.18106995522975922,"y":0.39098837971687317},{"x":0.18106995522975922,"y":0.4098837077617645},{"x":0.14403292536735535,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1294","boundary":[0.14403292536735535,0.39098837971687317,0.18106995522975922,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19341564178466797,"y":0.39098837971687317},{"x":0.2222222238779068,"y":0.39098837971687317},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4098837077617645},{"x":0.19341564178466797,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.19341564178466797,0.39098837971687317,0.2222222238779068,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23045267164707184,"y":0.39098837971687317},{"x":0.26954731345176697,"y":0.39098837971687317},{"x":0.26954731345176697,"y":0.4098837077617645},{"x":0.23045267164707184,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1952","boundary":[0.23045267164707184,0.39098837971687317,0.26954731345176697,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26954731345176697,"y":0.39098837971687317},{"x":0.2777777910232544,"y":0.39098837971687317},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4098837077617645},{"x":0.26954731345176697,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26954731345176697,0.39098837971687317,0.2777777910232544,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2839506268501282,"y":0.39098837971687317},{"x":0.33127573132514954,"y":0.39098837971687317},{"x":0.33127573132514954,"y":0.4098837077617645},{"x":0.2839506268501282,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"suppl","boundary":[0.2839506268501282,0.39098837971687317,0.33127573132514954,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292181193828583,"y":0.39098837971687317},{"x":0.33539095520973206,"y":0.39098837971687317},{"x":0.33539095520973206,"y":0.4098837077617645},{"x":0.3292181193828583,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3292181193828583,0.39098837971687317,0.33539095520973206,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436214029788971,"y":0.39098837971687317},{"x":0.3497942388057709,"y":0.39098837971687317},{"x":0.3497942388057709,"y":0.4098837077617645},{"x":0.3436214029788971,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.3436214029788971,0.39098837971687317,0.3497942388057709,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.39098837971687317},{"x":0.3600822985172272,"y":0.39098837971687317},{"x":0.3600822985172272,"y":0.4098837077617645},{"x":0.3539094626903534,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3539094626903534,0.39098837971687317,0.3600822985172272,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36625513434410095,"y":0.39098837971687317},{"x":0.3930041193962097,"y":0.39098837971687317},{"x":0.3930041193962097,"y":0.4098837077617645},{"x":0.36625513434410095,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"548","boundary":[0.36625513434410095,0.39098837971687317,0.3930041193962097,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40123456716537476,"y":0.39098837971687317},{"x":0.4094650149345398,"y":0.39098837971687317},{"x":0.4094650149345398,"y":0.4098837077617645},{"x":0.40123456716537476,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.40123456716537476,0.39098837971687317,0.4094650149345398,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41769546270370483,"y":0.39098837971687317},{"x":0.45267489552497864,"y":0.39098837971687317},{"x":0.45267489552497864,"y":0.4098837077617645},{"x":0.41769546270370483,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"551.","boundary":[0.41769546270370483,0.39098837971687317,0.45267489552497864,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45679011940956116,"y":0.39098837971687317},{"x":0.4650205671787262,"y":0.39098837971687317},{"x":0.4650205671787262,"y":0.4098837077617645},{"x":0.45679011940956116,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.45679011940956116,0.39098837971687317,0.4650205671787262,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691357910633087,"y":0.39098837971687317},{"x":0.5226337313652039,"y":0.39098837971687317},{"x":0.5226337313652039,"y":0.4098837077617645},{"x":0.4691357910633087,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Maire","boundary":[0.4691357910633087,0.39098837971687317,0.5226337313652039,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246913433074951,"y":0.39098837971687317},{"x":0.5329217910766602,"y":0.39098837971687317},{"x":0.5329217910766602,"y":0.4098837077617645},{"x":0.5246913433074951,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5246913433074951,0.39098837971687317,0.5329217910766602,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.39098837971687317},{"x":0.5596708059310913,"y":0.39098837971687317},{"x":0.5596708059310913,"y":0.4098837077617645},{"x":0.5370370149612427,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.5370370149612427,0.39098837971687317,0.5596708059310913,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5637860298156738,"y":0.39098837971687317},{"x":0.604938268661499,"y":0.39098837971687317},{"x":0.604938268661499,"y":0.4098837077617645},{"x":0.5637860298156738,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1961","boundary":[0.5637860298156738,0.39098837971687317,0.604938268661499,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604938268661499,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6131687164306641,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6131687164306641,"y":0.4098837077617645},{"x":0.604938268661499,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.604938268661499,0.39098837971687317,0.6131687164306641,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172839403152466,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6358024477958679,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6358024477958679,"y":0.4098837077617645},{"x":0.6172839403152466,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.6172839403152466,0.39098837971687317,0.6358024477958679,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6337448358535767,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6419752836227417,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6419752836227417,"y":0.4098837077617645},{"x":0.6337448358535767,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6337448358535767,0.39098837971687317,0.6419752836227417,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502057909965515,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6646090745925903,"y":0.39098837971687317},{"x":0.6646090745925903,"y":0.4098837077617645},{"x":0.6502057909965515,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6502057909965515,0.39098837971687317,0.6646090745925903,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6769547462463379,"y":0.39098837971687317},{"x":0.7551440596580505,"y":0.39098837971687317},{"x":0.7551440596580505,"y":0.4098837077617645},{"x":0.6769547462463379,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"l'Afrique","boundary":[0.6769547462463379,0.39098837971687317,0.7551440596580505,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613168954849243,"y":0.39098837971687317},{"x":0.7818930149078369,"y":0.39098837971687317},{"x":0.7818930149078369,"y":0.4098837077617645},{"x":0.7613168954849243,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.7613168954849243,0.39098837971687317,0.7818930149078369,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790123462677002,"y":0.39098837971687317},{"x":0.8333333134651184,"y":0.39098837971687317},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4098837077617645},{"x":0.790123462677002,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.790123462677002,0.39098837971687317,0.8333333134651184,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353909254074097,"y":0.39098837971687317},{"x":0.8415637612342834,"y":0.39098837971687317},{"x":0.8415637612342834,"y":0.4098837077617645},{"x":0.8353909254074097,"y":0.4098837077617645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8353909254074097,0.39098837971687317,0.8415637612342834,0.4098837077617645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.4156976640224457},{"x":0.17078189551830292,"y":0.4156976640224457},{"x":0.17078189551830292,"y":0.43313953280448914},{"x":0.1460905373096466,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.1460905373096466,0.4156976640224457,0.17078189551830292,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16872428357601166,"y":0.4156976640224457},{"x":0.17489711940288544,"y":0.4156976640224457},{"x":0.17489711940288544,"y":0.43313953280448914},{"x":0.16872428357601166,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.16872428357601166,0.4156976640224457,0.17489711940288544,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18312756717205048,"y":0.4156976640224457},{"x":0.1913580298423767,"y":0.4156976640224457},{"x":0.1913580298423767,"y":0.43313953280448914},{"x":0.18312756717205048,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"7","boundary":[0.18312756717205048,0.4156976640224457,0.1913580298423767,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1913580298423767,"y":0.4156976640224457},{"x":0.19958847761154175,"y":0.4156976640224457},{"x":0.19958847761154175,"y":0.43313953280448914},{"x":0.1913580298423767,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1913580298423767,0.4156976640224457,0.19958847761154175,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20370370149612427,"y":0.4156976640224457},{"x":0.2325102835893631,"y":0.4156976640224457},{"x":0.2325102835893631,"y":0.43313953280448914},{"x":0.20370370149612427,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"148","boundary":[0.20370370149612427,0.4156976640224457,0.2325102835893631,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24485597014427185,"y":0.4156976640224457},{"x":0.25102880597114563,"y":0.4156976640224457},{"x":0.25102880597114563,"y":0.43313953280448914},{"x":0.24485597014427185,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.24485597014427185,0.4156976640224457,0.25102880597114563,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25514402985572815,"y":0.4156976640224457},{"x":0.2942386865615845,"y":0.4156976640224457},{"x":0.2942386865615845,"y":0.43313953280448914},{"x":0.25514402985572815,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"175.","boundary":[0.25514402985572815,0.4156976640224457,0.2942386865615845,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024691343307495,"y":0.4156976640224457},{"x":0.3086419701576233,"y":0.4156976640224457},{"x":0.3086419701576233,"y":0.43313953280448914},{"x":0.3024691343307495,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3024691343307495,0.4156976640224457,0.3086419701576233,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31687241792678833,"y":0.4156976640224457},{"x":0.3580246865749359,"y":0.4156976640224457},{"x":0.3580246865749359,"y":0.43313953280448914},{"x":0.31687241792678833,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Tutin","boundary":[0.31687241792678833,0.4156976640224457,0.3580246865749359,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36213991045951843,"y":0.4156976640224457},{"x":0.3683127462863922,"y":0.4156976640224457},{"x":0.3683127462863922,"y":0.43313953280448914},{"x":0.36213991045951843,"y":0.43313953280448914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36213991045951843,0.4156976640224457,0.3683127462863922,0.43313953280448914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38065844774246216,"y":0.4156976640224457},{"x":0.395061731338501,"y":0.4156976640224457},{"x":0.395061731338501,"y":0.4345930218696594},{"x":0.38065844774246216,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"T.","boundary":[0.38065844774246216,0.4156976640224457,0.395061731338501,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4053497910499573,"y":0.4156976640224457},{"x":0.4238682985305786,"y":0.4156976640224457},{"x":0.4238682985305786,"y":0.4345930218696594},{"x":0.4053497910499573,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.4053497910499573,0.4156976640224457,0.4238682985305786,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43209877610206604,"y":0.4156976640224457},{"x":0.4403292238712311,"y":0.4156976640224457},{"x":0.4403292238712311,"y":0.4345930218696594},{"x":0.43209877610206604,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.43209877610206604,0.4156976640224457,0.4403292238712311,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45267489552497864,"y":0.4156976640224457},{"x":0.5329217910766602,"y":0.41715115308761597},{"x":0.5329217910766602,"y":0.4345930218696594},{"x":0.45267489552497864,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Heywood","boundary":[0.45267489552497864,0.4156976640224457,0.5329217910766602,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5349794030189514,"y":0.4156976640224457},{"x":0.5411522388458252,"y":0.4156976640224457},{"x":0.5411522388458252,"y":0.4345930218696594},{"x":0.5349794030189514,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5349794030189514,0.4156976640224457,0.5411522388458252,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514403581619263,"y":0.41715115308761597},{"x":0.5720164775848389,"y":0.41715115308761597},{"x":0.5720164775848389,"y":0.4345930218696594},{"x":0.5514403581619263,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.5514403581619263,0.41715115308761597,0.5720164775848389,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5781893134117126,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6008230447769165,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6008230447769165,"y":0.4345930218696594},{"x":0.5781893134117126,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.5781893134117126,0.41715115308761597,0.6008230447769165,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604938268661499,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6131687164306641,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6131687164306641,"y":0.4345930218696594},{"x":0.604938268661499,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.604938268661499,0.41715115308761597,0.6131687164306641,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131687164306641,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6419752836227417,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6419752836227417,"y":0.4345930218696594},{"x":0.6131687164306641,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.6131687164306641,0.41715115308761597,0.6419752836227417,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6419752836227417,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6502057909965515,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6502057909965515,"y":0.4345930218696594},{"x":0.6419752836227417,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6419752836227417,0.41715115308761597,0.6502057909965515,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460905075073242,"y":0.41715115308761597},{"x":0.654321014881134,"y":0.41715115308761597},{"x":0.654321014881134,"y":0.4345930218696594},{"x":0.6460905075073242,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6460905075073242,0.41715115308761597,0.654321014881134,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625514626502991,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6975308656692505,"y":0.41715115308761597},{"x":0.6975308656692505,"y":0.4345930218696594},{"x":0.6625514626502991,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1964","boundary":[0.6625514626502991,0.41715115308761597,0.6975308656692505,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.701646089553833,"y":0.41715115308761597},{"x":0.709876537322998,"y":0.41715115308761597},{"x":0.709876537322998,"y":0.4345930218696594},{"x":0.701646089553833,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.701646089553833,0.41715115308761597,0.709876537322998,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7160493731498718,"y":0.41715115308761597},{"x":0.7345678806304932,"y":0.41715115308761597},{"x":0.7345678806304932,"y":0.4345930218696594},{"x":0.7160493731498718,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.7160493731498718,0.41715115308761597,0.7345678806304932,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345678806304932,"y":0.41715115308761597},{"x":0.7407407164573669,"y":0.41715115308761597},{"x":0.7407407164573669,"y":0.4345930218696594},{"x":0.7345678806304932,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7345678806304932,0.41715115308761597,0.7407407164573669,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748971164226532,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8292180895805359,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8292180895805359,"y":0.4360465109348297},{"x":0.748971164226532,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Europaea","boundary":[0.748971164226532,0.41715115308761597,0.8292180895805359,0.4360465109348297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292180895805359,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8374485373497009,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8374485373497009,"y":0.4345930218696594},{"x":0.8292180895805359,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8292180895805359,0.41715115308761597,0.8374485373497009,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353909254074097,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8415637612342834,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8415637612342834,"y":0.4345930218696594},{"x":0.8353909254074097,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8353909254074097,0.41715115308761597,0.8415637612342834,0.4345930218696594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.44186046719551086},{"x":0.16872428357601166,"y":0.44186046719551086},{"x":0.16872428357601166,"y":0.4593023359775543},{"x":0.1419753134250641,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.1419753134250641,0.44186046719551086,0.16872428357601166,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16872428357601166,"y":0.44186046719551086},{"x":0.17489711940288544,"y":0.44186046719551086},{"x":0.17489711940288544,"y":0.4593023359775543},{"x":0.16872428357601166,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.16872428357601166,0.44186046719551086,0.17489711940288544,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18312756717205048,"y":0.44186046719551086},{"x":0.1913580298423767,"y":0.44186046719551086},{"x":0.1913580298423767,"y":0.4593023359775543},{"x":0.18312756717205048,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.18312756717205048,0.44186046719551086,0.1913580298423767,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1913580298423767,"y":0.44186046719551086},{"x":0.1975308656692505,"y":0.44186046719551086},{"x":0.1975308656692505,"y":0.4593023359775543},{"x":0.1913580298423767,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1913580298423767,0.44186046719551086,0.1975308656692505,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20370370149612427,"y":0.44186046719551086},{"x":0.22633744776248932,"y":0.44186046719551086},{"x":0.22633744776248932,"y":0.4593023359775543},{"x":0.20370370149612427,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"67","boundary":[0.20370370149612427,0.44186046719551086,0.22633744776248932,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2325102835893631,"y":0.44186046719551086},{"x":0.23868313431739807,"y":0.44186046719551086},{"x":0.23868313431739807,"y":0.4593023359775543},{"x":0.2325102835893631,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2325102835893631,0.44186046719551086,0.23868313431739807,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24897119402885437,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2736625373363495,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2736625373363495,"y":0.4593023359775543},{"x":0.24897119402885437,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"69.","boundary":[0.24897119402885437,0.44186046719551086,0.2736625373363495,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2818930149078369,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2880658507347107,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2880658507347107,"y":0.4593023359775543},{"x":0.2818930149078369,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2818930149078369,0.44186046719551086,0.2880658507347107,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3539094626903534,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3539094626903534,"y":0.4593023359775543},{"x":0.29629629850387573,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Zohary","boundary":[0.29629629850387573,0.44186046719551086,0.3539094626903534,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3600822985172272,"y":0.44186046719551086},{"x":0.36625513434410095,"y":0.44186046719551086},{"x":0.36625513434410095,"y":0.4593023359775543},{"x":0.3600822985172272,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3600822985172272,0.44186046719551086,0.36625513434410095,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.44186046719551086},{"x":0.40123456716537476,"y":0.44186046719551086},{"x":0.40123456716537476,"y":0.4593023359775543},{"x":0.37037035822868347,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.37037035822868347,0.44186046719551086,0.40123456716537476,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4053497910499573,"y":0.44186046719551086},{"x":0.44238683581352234,"y":0.44186046719551086},{"x":0.44238683581352234,"y":0.4593023359775543},{"x":0.4053497910499573,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1966","boundary":[0.4053497910499573,0.44186046719551086,0.44238683581352234,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.44186046719551086},{"x":0.45267489552497864,"y":0.44186046719551086},{"x":0.45267489552497864,"y":0.4593023359775543},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4444444477558136,0.44186046719551086,0.45267489552497864,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45679011940956116,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4794238805770874,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4794238805770874,"y":0.4593023359775543},{"x":0.45679011940956116,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.45679011940956116,0.44186046719551086,0.4794238805770874,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47736626863479614,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4835391044616699,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4835391044616699,"y":0.4593023359775543},{"x":0.47736626863479614,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47736626863479614,0.44186046719551086,0.4835391044616699,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49176955223083496,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5781893134117126,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5781893134117126,"y":0.4593023359775543},{"x":0.49176955223083496,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Palaestina","boundary":[0.49176955223083496,0.44186046719551086,0.5781893134117126,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761317014694214,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5823045372962952,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5823045372962952,"y":0.4593023359775543},{"x":0.5761317014694214,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5761317014694214,0.44186046719551086,0.5823045372962952,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823045372962952,"y":0.44186046719551086},{"x":0.588477373123169,"y":0.44186046719551086},{"x":0.588477373123169,"y":0.4593023359775543},{"x":0.5823045372962952,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5823045372962952,0.44186046719551086,0.588477373123169,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987654328346252,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6234567761421204,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6234567761421204,"y":0.4593023359775543},{"x":0.5987654328346252,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.5987654328346252,0.44186046719551086,0.6234567761421204,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234567761421204,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6296296119689941,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6296296119689941,"y":0.4593023359775543},{"x":0.6234567761421204,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6234567761421204,0.44186046719551086,0.6296296119689941,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6378600597381592,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6769547462463379,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6769547462463379,"y":0.4593023359775543},{"x":0.6378600597381592,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"1:39","boundary":[0.6378600597381592,0.44186046719551086,0.6769547462463379,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872428059577942,"y":0.44186046719551086},{"x":0.693415641784668,"y":0.44186046719551086},{"x":0.693415641784668,"y":0.4593023359775543},{"x":0.6872428059577942,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6872428059577942,0.44186046719551086,0.693415641784668,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995884776115417,"y":0.44186046719551086},{"x":0.7263374328613281,"y":0.44186046719551086},{"x":0.7263374328613281,"y":0.4593023359775543},{"x":0.6995884776115417,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"43.","boundary":[0.6995884776115417,0.44186046719551086,0.7263374328613281,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345678806304932,"y":0.44186046719551086},{"x":0.7427983283996582,"y":0.44186046719551086},{"x":0.7427983283996582,"y":0.4593023359775543},{"x":0.7345678806304932,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7345678806304932,0.44186046719551086,0.7427983283996582,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.751028835773468,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8045267462730408,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8045267462730408,"y":0.4593023359775543},{"x":0.751028835773468,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Chrtek","boundary":[0.751028835773468,0.44186046719551086,0.8045267462730408,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086419701576233,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8148148059844971,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4593023359775543},{"x":0.8086419701576233,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8086419701576233,0.44186046719551086,0.8148148059844971,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230452537536621,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8374485373497009,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8374485373497009,"y":0.4593023359775543},{"x":0.8230452537536621,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"J.","boundary":[0.8230452537536621,0.44186046719551086,0.8374485373497009,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353909254074097,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8415637612342834,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8415637612342834,"y":0.4593023359775543},{"x":0.8353909254074097,"y":0.4593023359775543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8353909254074097,0.44186046719551086,0.8415637612342834,0.4593023359775543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.46656978130340576},{"x":0.18106995522975922,"y":0.46656978130340576},{"x":0.18106995522975922,"y":0.48401162028312683},{"x":0.14403292536735535,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1974","boundary":[0.14403292536735535,0.46656978130340576,0.18106995522975922,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18312756717205048,"y":0.46656978130340576},{"x":0.18930041790008545,"y":0.46656978130340576},{"x":0.18930041790008545,"y":0.48401162028312683},{"x":0.18312756717205048,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.18312756717205048,0.46656978130340576,0.18930041790008545,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975308656692505,"y":0.46656978130340576},{"x":0.20987653732299805,"y":0.46656978130340576},{"x":0.20987653732299805,"y":0.48401162028312683},{"x":0.1975308656692505,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.1975308656692505,0.46656978130340576,0.20987653732299805,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22427983582019806,"y":0.46656978130340576},{"x":0.31481480598449707,"y":0.46656978130340576},{"x":0.31481480598449707,"y":0.48401162028312683},{"x":0.22427983582019806,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.22427983582019806,0.46656978130340576,0.31481480598449707,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3127571940422058,"y":0.46656978130340576},{"x":0.3189300298690796,"y":0.46656978130340576},{"x":0.3189300298690796,"y":0.48401162028312683},{"x":0.3127571940422058,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3127571940422058,0.46656978130340576,0.3189300298690796,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292181193828583,"y":0.46656978130340576},{"x":0.3477366268634796,"y":0.46656978130340576},{"x":0.3477366268634796,"y":0.48401162028312683},{"x":0.3292181193828583,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.3292181193828583,0.46656978130340576,0.3477366268634796,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3580246865749359,"y":0.46656978130340576},{"x":0.38065844774246216,"y":0.46656978130340576},{"x":0.38065844774246216,"y":0.48401162028312683},{"x":0.3580246865749359,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.3580246865749359,0.46656978130340576,0.38065844774246216,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38683128356933594,"y":0.46656978130340576},{"x":0.3930041193962097,"y":0.46656978130340576},{"x":0.3930041193962097,"y":0.48401162028312683},{"x":0.38683128356933594,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.38683128356933594,0.46656978130340576,0.3930041193962097,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3930041193962097,"y":0.46656978130340576},{"x":0.41152262687683105,"y":0.46656978130340576},{"x":0.41152262687683105,"y":0.48401162028312683},{"x":0.3930041193962097,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.3930041193962097,0.46656978130340576,0.41152262687683105,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4135802388191223,"y":0.46656978130340576},{"x":0.4197530746459961,"y":0.46656978130340576},{"x":0.4197530746459961,"y":0.48401162028312683},{"x":0.4135802388191223,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4135802388191223,0.46656978130340576,0.4197530746459961,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.46656978130340576},{"x":0.42592594027519226,"y":0.46656978130340576},{"x":0.42592594027519226,"y":0.48401162028312683},{"x":0.4197530746459961,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4197530746459961,0.46656978130340576,0.42592594027519226,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43621399998664856,"y":0.46656978130340576},{"x":0.4547325074672699,"y":0.46656978130340576},{"x":0.4547325074672699,"y":0.48401162028312683},{"x":0.43621399998664856,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.43621399998664856,0.46656978130340576,0.4547325074672699,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45267489552497864,"y":0.46656978130340576},{"x":0.4588477313518524,"y":0.46656978130340576},{"x":0.4588477313518524,"y":0.48401162028312683},{"x":0.45267489552497864,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45267489552497864,0.46656978130340576,0.4588477313518524,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46707817912101746,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5246913433074951,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5246913433074951,"y":0.48401162028312683},{"x":0.46707817912101746,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.46707817912101746,0.46656978130340576,0.5246913433074951,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267489552497864,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5329217910766602,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5329217910766602,"y":0.48401162028312683},{"x":0.5267489552497864,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5267489552497864,0.46656978130340576,0.5329217910766602,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411522388458252,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5637860298156738,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5637860298156738,"y":0.48401162028312683},{"x":0.5411522388458252,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.5411522388458252,0.46656978130340576,0.5637860298156738,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5617284178733826,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5679012537002563,"y":0.46656978130340576},{"x":0.5679012537002563,"y":0.48401162028312683},{"x":0.5617284178733826,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5617284178733826,0.46656978130340576,0.5679012537002563,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5781893134117126,"y":0.46656978130340576},{"x":0.6131687164306641,"y":0.46656978130340576},{"x":0.6131687164306641,"y":0.48401162028312683},{"x":0.5781893134117126,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"105.","boundary":[0.5781893134117126,0.46656978130340576,0.6131687164306641,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213991641998291,"y":0.46656978130340576},{"x":0.6275720000267029,"y":0.46656978130340576},{"x":0.6275720000267029,"y":0.48401162028312683},{"x":0.6213991641998291,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6213991641998291,0.46656978130340576,0.6275720000267029,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6378600597381592,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7263374328613281,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7263374328613281,"y":0.48401162028312683},{"x":0.6378600597381592,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Townsend","boundary":[0.6378600597381592,0.46656978130340576,0.7263374328613281,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7242798209190369,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7304526567459106,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7304526567459106,"y":0.48401162028312683},{"x":0.7242798209190369,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7242798209190369,0.46656978130340576,0.7304526567459106,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427983283996582,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7572016716003418,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7572016716003418,"y":0.48401162028312683},{"x":0.7427983283996582,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.7427983283996582,0.46656978130340576,0.7572016716003418,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695473432540894,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7860082387924194,"y":0.46656978130340576},{"x":0.7860082387924194,"y":0.48401162028312683},{"x":0.7695473432540894,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.7695473432540894,0.46656978130340576,0.7860082387924194,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.46656978130340576},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46656978130340576},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48401162028312683},{"x":0.7962962985038757,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1980","boundary":[0.7962962985038757,0.46656978130340576,0.8333333134651184,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.46656978130340576},{"x":0.8415637612342834,"y":0.46656978130340576},{"x":0.8415637612342834,"y":0.48401162028312683},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48401162028312683}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8333333134651184,0.46656978130340576,0.8415637612342834,0.48401162028312683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.49273255467414856},{"x":0.16255144774913788,"y":0.49273255467414856},{"x":0.16255144774913788,"y":0.5087209343910217},{"x":0.1460905373096466,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.1460905373096466,0.49273255467414856,0.16255144774913788,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16049382090568542,"y":0.49273255467414856},{"x":0.1666666716337204,"y":0.49273255467414856},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5087209343910217},{"x":0.16049382090568542,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.16049382090568542,0.49273255467414856,0.1666666716337204,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17489711940288544,"y":0.49273255467414856},{"x":0.19341564178466797,"y":0.49273255467414856},{"x":0.19341564178466797,"y":0.5087209343910217},{"x":0.17489711940288544,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.17489711940288544,0.49273255467414856,0.19341564178466797,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.201646089553833,"y":0.49273255467414856},{"x":0.2325102835893631,"y":0.49273255467414856},{"x":0.2325102835893631,"y":0.5087209343910217},{"x":0.201646089553833,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Iraq","boundary":[0.201646089553833,0.49273255467414856,0.2325102835893631,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2325102835893631,"y":0.49273255467414856},{"x":0.24074074625968933,"y":0.49273255467414856},{"x":0.24074074625968933,"y":0.5087209343910217},{"x":0.2325102835893631,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2325102835893631,0.49273255467414856,0.24074074625968933,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23868313431739807,"y":0.49273255467414856},{"x":0.24485597014427185,"y":0.49273255467414856},{"x":0.24485597014427185,"y":0.5087209343910217},{"x":0.23868313431739807,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.23868313431739807,0.49273255467414856,0.24485597014427185,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2530864179134369,"y":0.49273255467414856},{"x":0.27983540296554565,"y":0.49273255467414856},{"x":0.27983540296554565,"y":0.5087209343910217},{"x":0.2530864179134369,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.2530864179134369,0.49273255467414856,0.27983540296554565,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.49273255467414856},{"x":0.28600823879241943,"y":0.49273255467414856},{"x":0.28600823879241943,"y":0.5087209343910217},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2777777910232544,0.49273255467414856,0.28600823879241943,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29012346267700195,"y":0.49273255467414856},{"x":0.298353910446167,"y":0.49273255467414856},{"x":0.298353910446167,"y":0.5087209343910217},{"x":0.29012346267700195,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.29012346267700195,0.49273255467414856,0.298353910446167,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30041152238845825,"y":0.49273255467414856},{"x":0.30658435821533203,"y":0.49273255467414856},{"x":0.30658435821533203,"y":0.5087209343910217},{"x":0.30041152238845825,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.30041152238845825,0.49273255467414856,0.30658435821533203,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.49273255467414856},{"x":0.3333333432674408,"y":0.49273255467414856},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5087209343910217},{"x":0.31481480598449707,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"93","boundary":[0.31481480598449707,0.49273255467414856,0.3333333432674408,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34156379103660583,"y":0.49273255467414856},{"x":0.3477366268634796,"y":0.49273255467414856},{"x":0.3477366268634796,"y":0.5087209343910217},{"x":0.34156379103660583,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.34156379103660583,0.49273255467414856,0.3477366268634796,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3580246865749359,"y":0.49273255467414856},{"x":0.3930041193962097,"y":0.49273255467414856},{"x":0.3930041193962097,"y":0.5087209343910217},{"x":0.3580246865749359,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"105.","boundary":[0.3580246865749359,0.49273255467414856,0.3930041193962097,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39711934328079224,"y":0.49273255467414856},{"x":0.4053497910499573,"y":0.49273255467414856},{"x":0.4053497910499573,"y":0.5087209343910217},{"x":0.39711934328079224,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.39711934328079224,0.49273255467414856,0.4053497910499573,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4135802388191223,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5329217910766602,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5329217910766602,"y":0.5087209343910217},{"x":0.4135802388191223,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abdulghafoor","boundary":[0.4135802388191223,0.49273255467414856,0.5329217910766602,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5329217910766602,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5390946269035339,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5390946269035339,"y":0.5087209343910217},{"x":0.5329217910766602,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5329217910766602,0.49273255467414856,0.5390946269035339,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.547325074672699,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5864197611808777,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5864197611808777,"y":0.5087209343910217},{"x":0.547325074672699,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1981","boundary":[0.547325074672699,0.49273255467414856,0.5864197611808777,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588477373123169,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5946502089500427,"y":0.49273255467414856},{"x":0.5946502089500427,"y":0.5087209343910217},{"x":0.588477373123169,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.588477373123169,0.49273255467414856,0.5946502089500427,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028806567192078,"y":0.49273255467414856},{"x":0.6213991641998291,"y":0.49273255467414856},{"x":0.6213991641998291,"y":0.5087209343910217},{"x":0.6028806567192078,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.6028806567192078,0.49273255467414856,0.6213991641998291,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172839403152466,"y":0.49273255467414856},{"x":0.6255143880844116,"y":0.49273255467414856},{"x":0.6255143880844116,"y":0.5087209343910217},{"x":0.6172839403152466,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6172839403152466,0.49273255467414856,0.6255143880844116,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316872239112854,"y":0.49273255467414856},{"x":0.6502057909965515,"y":0.49273255467414856},{"x":0.6502057909965515,"y":0.5087209343910217},{"x":0.6316872239112854,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6316872239112854,0.49273255467414856,0.6502057909965515,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584362387657166,"y":0.49273255467414856},{"x":0.7263374328613281,"y":0.49273255467414856},{"x":0.7263374328613281,"y":0.5087209343910217},{"x":0.6584362387657166,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.6584362387657166,0.49273255467414856,0.7263374328613281,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7304526567459106,"y":0.49273255467414856},{"x":0.7366254925727844,"y":0.49273255467414856},{"x":0.7366254925727844,"y":0.5087209343910217},{"x":0.7304526567459106,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7304526567459106,0.49273255467414856,0.7366254925727844,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448559403419495,"y":0.49273255467414856},{"x":0.8292180895805359,"y":0.49273255467414856},{"x":0.8292180895805359,"y":0.5087209343910217},{"x":0.7448559403419495,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Urticaceae","boundary":[0.7448559403419495,0.49273255467414856,0.8292180895805359,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8312757015228271,"y":0.49273255467414856},{"x":0.8374485373497009,"y":0.49273255467414856},{"x":0.8374485373497009,"y":0.5087209343910217},{"x":0.8312757015228271,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8312757015228271,0.49273255467414856,0.8374485373497009,0.5087209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374485373497009,"y":0.49273255467414856},{"x":0.8436213731765747,"y":0.49273255467414856},{"x":0.8436213731765747,"y":0.5087209343910217},{"x":0.8374485373497009,"y":0.5087209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8374485373497009,0.49273255467414856,0.8436213731765747,0.5087209343910217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13786008954048157,"y":0.5174418687820435},{"x":0.201646089553833,"y":0.5174418687820435},{"x":0.201646089553833,"y":0.5334302186965942},{"x":0.13786008954048157,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"no.137","boundary":[0.13786008954048157,0.5174418687820435,0.201646089553833,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19958847761154175,"y":0.5174418687820435},{"x":0.22016461193561554,"y":0.5174418687820435},{"x":0.22016461193561554,"y":0.5334302186965942},{"x":0.19958847761154175,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"..","boundary":[0.19958847761154175,0.5174418687820435,0.22016461193561554,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23045267164707184,"y":0.5174418687820435},{"x":0.27572017908096313,"y":0.5174418687820435},{"x":0.27572017908096313,"y":0.5334302186965942},{"x":0.23045267164707184,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"Davis","boundary":[0.23045267164707184,0.5174418687820435,0.27572017908096313,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5174418687820435},{"x":0.2839506268501282,"y":0.5174418687820435},{"x":0.2839506268501282,"y":0.5334302186965942},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":",","boundary":[0.2777777910232544,0.5174418687820435,0.2839506268501282,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29012346267700195,"y":0.5174418687820435},{"x":0.3086419701576233,"y":0.5174418687820435},{"x":0.3086419701576233,"y":0.5334302186965942},{"x":0.29012346267700195,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"P.","boundary":[0.29012346267700195,0.5174418687820435,0.3086419701576233,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.5174418687820435},{"x":0.3374485671520233,"y":0.5174418687820435},{"x":0.3374485671520233,"y":0.5334302186965942},{"x":0.31481480598449707,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"H.","boundary":[0.31481480598449707,0.5174418687820435,0.3374485671520233,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34156379103660583,"y":0.5174418687820435},{"x":0.38065844774246216,"y":0.5174418687820435},{"x":0.38065844774246216,"y":0.5334302186965942},{"x":0.34156379103660583,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"1982","boundary":[0.34156379103660583,0.5174418687820435,0.38065844774246216,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.5174418687820435},{"x":0.39094650745391846,"y":0.5174418687820435},{"x":0.39094650745391846,"y":0.5334302186965942},{"x":0.3847736716270447,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.3847736716270447,0.5174418687820435,0.39094650745391846,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991769552230835,"y":0.5174418687820435},{"x":0.41769546270370483,"y":0.5174418687820435},{"x":0.41769546270370483,"y":0.5334302186965942},{"x":0.3991769552230835,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Fl","boundary":[0.3991769552230835,0.5174418687820435,0.41769546270370483,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156378507614136,"y":0.5174418687820435},{"x":0.42181068658828735,"y":0.5174418687820435},{"x":0.42181068658828735,"y":0.5334302186965942},{"x":0.4156378507614136,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.4156378507614136,0.5174418687820435,0.42181068658828735,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279835522174835,"y":0.5174418687820435},{"x":0.44650205969810486,"y":0.5174418687820435},{"x":0.44650205969810486,"y":0.5334302186965942},{"x":0.4279835522174835,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"of","boundary":[0.4279835522174835,0.5174418687820435,0.44650205969810486,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588477313518524,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5144032835960388,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5144032835960388,"y":0.5334302186965942},{"x":0.4588477313518524,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Turkey","boundary":[0.4588477313518524,0.5174418687820435,0.5144032835960388,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144032835960388,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5205761194229126,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5205761194229126,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5144032835960388,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.5144032835960388,0.5174418687820435,0.5205761194229126,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5267489552497864,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5267489552497864,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":",","boundary":[0.5185185074806213,0.5174418687820435,0.5267489552497864,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5329217910766602,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5596708059310913,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5596708059310913,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5329217910766602,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"vol","boundary":[0.5329217910766602,0.5174418687820435,0.5596708059310913,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5576131939888,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5637860298156738,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5637860298156738,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5576131939888,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5576131939888,0.5174418687820435,0.5637860298156738,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5802469253540039,"y":0.5174418687820435},{"x":0.5802469253540039,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5740740895271301,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"7","boundary":[0.5740740895271301,0.5174418687820435,0.5802469253540039,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823045372962952,"y":0.5174418687820435},{"x":0.588477373123169,"y":0.5174418687820435},{"x":0.588477373123169,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5823045372962952,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.5823045372962952,0.5174418687820435,0.588477373123169,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946502089500427,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6255143880844116,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6255143880844116,"y":0.5334302186965942},{"x":0.5946502089500427,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"633","boundary":[0.5946502089500427,0.5174418687820435,0.6255143880844116,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6337448358535767,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6399176716804504,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6399176716804504,"y":0.5334302186965942},{"x":0.6337448358535767,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"-","boundary":[0.6337448358535767,0.5174418687820435,0.6399176716804504,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6769547462463379,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6769547462463379,"y":0.5334302186965942},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"638","boundary":[0.6481481194496155,0.5174418687820435,0.6769547462463379,0.5334302186965942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6769547462463379,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6831275820732117,"y":0.5174418687820435},{"x":0.6831275820732117,"y":0.5334302186965942},{"x":0.6769547462463379,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.6769547462463379,0.5174418687820435,0.6831275820732117,0.5334302186965942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3799999952316284},{"languageCode":"mt","confidence":0.12999999523162842},{"languageCode":"la","confidence":0.12999999523162842},{"languageCode":"fr","confidence":0.11999999731779099},{"languageCode":"ca","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13786008954048157,"y":0.2906976640224457},{"x":0.8436213731765747,"y":0.2906976640224457},{"x":0.8436213731765747,"y":0.5334302186965942},{"x":0.13786008954048157,"y":0.5334302186965942}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.13286008954048156,0.2836976640224457,0.8486213731765747,0.5404302186965942],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086419701576233,"y":0.5639534592628479},{"x":0.8415637612342834,"y":0.5654069781303406},{"x":0.8395061492919922,"y":0.5872092843055725},{"x":0.8086419701576233,"y":0.5857558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8086419701576233,0.5639534592628479,0.8395061492919922,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7736625671386719,"y":0.5625},{"x":0.8045267462730408,"y":0.5639534592628479},{"x":0.8024691343307495,"y":0.5857558250427246},{"x":0.7716049551963806,"y":0.5857558250427246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزنه","boundary":[0.7736625671386719,0.5625,0.8024691343307495,0.5857558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.806584358215332,"y":0.5915697813034058},{"x":0.8395061492919922,"y":0.5930232405662537},{"x":0.8395061492919922,"y":0.6133720874786377},{"x":0.8045267462730408,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.806584358215332,0.5915697813034058,0.8395061492919922,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7551440596580505,"y":0.5915697813034058},{"x":0.790123462677002,"y":0.5915697813034058},{"x":0.790123462677002,"y":0.6119186282157898},{"x":0.7551440596580505,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.7551440596580505,0.5915697813034058,0.790123462677002,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078189253807068,"y":0.5901162624359131},{"x":0.7469135522842407,"y":0.5901162624359131},{"x":0.7469135522842407,"y":0.6119186282157898},{"x":0.7078189253807068,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قربان","boundary":[0.7078189253807068,0.5901162624359131,0.7469135522842407,0.6119186282157898]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.709876537322998,"y":0.5610465407371521},{"x":0.8415637612342834,"y":0.5654069781303406},{"x":0.8395061492919922,"y":0.6133720874786377},{"x":0.7078189253807068,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.704876537322998,0.5540465407371521,0.8445061492919922,0.6203720874786377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613168954849243,"y":0.6162790656089783},{"x":0.8086419701576233,"y":0.6162790656089783},{"x":0.8086419701576233,"y":0.6366279125213623},{"x":0.7613168954849243,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7613168954849243,0.6162790656089783,0.8086419701576233,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139917612075806,"y":0.6162790656089783},{"x":0.7448559403419495,"y":0.6162790656089783},{"x":0.7448559403419495,"y":0.6366279125213623},{"x":0.7139917612075806,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.7139917612075806,0.6162790656089783,0.7448559403419495,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975308656692505,"y":0.6162790656089783},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6162790656089783},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6975308656692505,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6975308656692505,0.6162790656089783,0.7057613134384155,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6419752836227417,"y":0.6162790656089783},{"x":0.693415641784668,"y":0.6162790656089783},{"x":0.693415641784668,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6419752836227417,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.6419752836227417,0.6162790656089783,0.693415641784668,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213991641998291,"y":0.6162790656089783},{"x":0.6316872239112854,"y":0.6162790656089783},{"x":0.6316872239112854,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6213991641998291,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6213991641998291,0.6162790656089783,0.6316872239112854,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514403581619263,"y":0.6162790656089783},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6162790656089783},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6366279125213623},{"x":0.5514403581619263,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.5514403581619263,0.6162790656089783,0.6111111044883728,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432098507881165,"y":0.6162790656089783},{"x":0.5514403581619263,"y":0.6162790656089783},{"x":0.5514403581619263,"y":0.6366279125213623},{"x":0.5432098507881165,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5432098507881165,0.6162790656089783,0.5514403581619263,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267489552497864,"y":0.6162790656089783},{"x":0.5370370149612427,"y":0.6162790656089783},{"x":0.5370370149612427,"y":0.6366279125213623},{"x":0.5267489552497864,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5267489552497864,0.6162790656089783,0.5370370149612427,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753086566925049,"y":0.6162790656089783},{"x":0.5205761194229126,"y":0.6162790656089783},{"x":0.5205761194229126,"y":0.6366279125213623},{"x":0.4753086566925049,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4753086566925049,0.6162790656089783,0.5205761194229126,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43209877610206604,"y":0.6162790656089783},{"x":0.4650205671787262,"y":0.6162790656089783},{"x":0.4650205671787262,"y":0.6366279125213623},{"x":0.43209877610206604,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.43209877610206604,0.6162790656089783,0.4650205671787262,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41769546270370483,"y":0.6162790656089783},{"x":0.42592594027519226,"y":0.6162790656089783},{"x":0.42592594027519226,"y":0.6366279125213623},{"x":0.41769546270370483,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41769546270370483,0.6162790656089783,0.42592594027519226,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.6162790656089783},{"x":0.4135802388191223,"y":0.6162790656089783},{"x":0.4135802388191223,"y":0.6366279125213623},{"x":0.3539094626903534,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.3539094626903534,0.6162790656089783,0.4135802388191223,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34156379103660583,"y":0.6162790656089783},{"x":0.35185185074806213,"y":0.6162790656089783},{"x":0.35185185074806213,"y":0.6366279125213623},{"x":0.34156379103660583,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34156379103660583,0.6162790656089783,0.35185185074806213,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.6162790656089783},{"x":0.32510289549827576,"y":0.6162790656089783},{"x":0.32510289549827576,"y":0.6366279125213623},{"x":0.31481480598449707,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.31481480598449707,0.6162790656089783,0.32510289549827576,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27983540296554565,"y":0.6162790656089783},{"x":0.3086419701576233,"y":0.6162790656089783},{"x":0.3086419701576233,"y":0.6366279125213623},{"x":0.27983540296554565,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.27983540296554565,0.6162790656089783,0.3086419701576233,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21604938805103302,"y":0.6162790656089783},{"x":0.2736625373363495,"y":0.6162790656089783},{"x":0.2736625373363495,"y":0.6366279125213623},{"x":0.21604938805103302,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.21604938805103302,0.6162790656089783,0.2736625373363495,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.201646089553833,"y":0.6162790656089783},{"x":0.21604938805103302,"y":0.6162790656089783},{"x":0.21604938805103302,"y":0.6366279125213623},{"x":0.201646089553833,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.201646089553833,0.6162790656089783,0.21604938805103302,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.187242791056633,"y":0.6162790656089783},{"x":0.19547325372695923,"y":0.6162790656089783},{"x":0.19547325372695923,"y":0.6366279125213623},{"x":0.187242791056633,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.187242791056633,0.6162790656089783,0.19547325372695923,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.6162790656089783},{"x":0.18312756717205048,"y":0.6162790656089783},{"x":0.18312756717205048,"y":0.6366279125213623},{"x":0.14403292536735535,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.14403292536735535,0.6162790656089783,0.18312756717205048,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.6395348906517029},{"x":0.8415637612342834,"y":0.6395348906517029},{"x":0.8415637612342834,"y":0.6613371968269348},{"x":0.7962962985038757,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرابه","boundary":[0.7962962985038757,0.6395348906517029,0.8415637612342834,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7942386865615845,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7942386865615845,"y":0.6613371968269348},{"x":0.7860082387924194,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7860082387924194,0.6395348906517029,0.7942386865615845,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469135522842407,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7839506268501282,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7839506268501282,"y":0.6613371968269348},{"x":0.7469135522842407,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7469135522842407,0.6395348906517029,0.7839506268501282,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7263374328613281,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7366254925727844,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7366254925727844,"y":0.6613371968269348},{"x":0.7263374328613281,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7263374328613281,0.6395348906517029,0.7366254925727844,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707819104194641,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7201645970344543,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7201645970344543,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6707819104194641,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.6707819104194641,0.6395348906517029,0.7201645970344543,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193415522575378,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6193415522575378,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.6193415522575378,0.6395348906517029,0.6563786268234253,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131687164306641,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6213991641998291,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6213991641998291,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6131687164306641,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6131687164306641,0.6395348906517029,0.6213991641998291,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588477373123169,"y":0.6395348906517029},{"x":0.604938268661499,"y":0.6395348906517029},{"x":0.604938268661499,"y":0.6613371968269348},{"x":0.588477373123169,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.588477373123169,0.6395348906517029,0.604938268661499,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452674627304077,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5679012537002563,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5679012537002563,"y":0.6613371968269348},{"x":0.5452674627304077,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5452674627304077,0.6395348906517029,0.5679012537002563,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246913433074951,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5349794030189514,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5349794030189514,"y":0.6613371968269348},{"x":0.5246913433074951,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5246913433074951,0.6395348906517029,0.5349794030189514,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020576119422913,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6613371968269348},{"x":0.5020576119422913,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5020576119422913,0.6395348906517029,0.5185185074806213,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691357910633087,"y":0.6395348906517029},{"x":0.49176955223083496,"y":0.6395348906517029},{"x":0.49176955223083496,"y":0.6613371968269348},{"x":0.4691357910633087,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4691357910633087,0.6395348906517029,0.49176955223083496,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45679011940956116,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4650205671787262,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4650205671787262,"y":0.6613371968269348},{"x":0.45679011940956116,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45679011940956116,0.6395348906517029,0.4650205671787262,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4547325074672699,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4547325074672699,"y":0.6613371968269348},{"x":0.4197530746459961,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4197530746459961,0.6395348906517029,0.4547325074672699,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3600822985172272,"y":0.6395348906517029},{"x":0.41152262687683105,"y":0.6395348906517029},{"x":0.41152262687683105,"y":0.6613371968269348},{"x":0.3600822985172272,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.3600822985172272,0.6395348906517029,0.41152262687683105,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33539095520973206,"y":0.6395348906517029},{"x":0.34567901492118835,"y":0.6395348906517029},{"x":0.34567901492118835,"y":0.6613371968269348},{"x":0.33539095520973206,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.33539095520973206,0.6395348906517029,0.34567901492118835,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28600823879241943,"y":0.6395348906517029},{"x":0.3292181193828583,"y":0.6395348906517029},{"x":0.3292181193828583,"y":0.6613371968269348},{"x":0.28600823879241943,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.28600823879241943,0.6395348906517029,0.3292181193828583,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2716049253940582,"y":0.6395348906517029},{"x":0.27983540296554565,"y":0.6395348906517029},{"x":0.27983540296554565,"y":0.6613371968269348},{"x":0.2716049253940582,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2716049253940582,0.6395348906517029,0.27983540296554565,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2325102835893631,"y":0.6395348906517029},{"x":0.2674897015094757,"y":0.6395348906517029},{"x":0.2674897015094757,"y":0.6613371968269348},{"x":0.2325102835893631,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.2325102835893631,0.6395348906517029,0.2674897015094757,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21399177610874176,"y":0.6395348906517029},{"x":0.22633744776248932,"y":0.6395348906517029},{"x":0.22633744776248932,"y":0.6613371968269348},{"x":0.21399177610874176,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21399177610874176,0.6395348906517029,0.22633744776248932,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19547325372695923,"y":0.6395348906517029},{"x":0.2078189253807068,"y":0.6395348906517029},{"x":0.2078189253807068,"y":0.6613371968269348},{"x":0.19547325372695923,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19547325372695923,0.6395348906517029,0.2078189253807068,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.6395348906517029},{"x":0.187242791056633,"y":0.6395348906517029},{"x":0.187242791056633,"y":0.6613371968269348},{"x":0.1460905373096466,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.1460905373096466,0.6395348906517029,0.187242791056633,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230452537536621,"y":0.6642441749572754},{"x":0.8436213731765747,"y":0.6642441749572754},{"x":0.8436213731765747,"y":0.6904069781303406},{"x":0.8230452537536621,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.8230452537536621,0.6642441749572754,0.8436213731765747,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7942386865615845,"y":0.6642441749572754},{"x":0.8168724179267883,"y":0.6642441749572754},{"x":0.8168724179267883,"y":0.6904069781303406},{"x":0.7942386865615845,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.7942386865615845,0.6642441749572754,0.8168724179267883,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7962962985038757,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7962962985038757,"y":0.6904069781303406},{"x":0.7860082387924194,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7860082387924194,0.6642441749572754,0.7962962985038757,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695473432540894,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7818930149078369,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7818930149078369,"y":0.6904069781303406},{"x":0.7695473432540894,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7695473432540894,0.6642441749572754,0.7818930149078369,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139917612075806,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7572016716003418,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7572016716003418,"y":0.6904069781303406},{"x":0.7139917612075806,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7139917612075806,0.6642441749572754,0.7572016716003418,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6769547462463379,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6904069781303406},{"x":0.6769547462463379,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.6769547462463379,0.6642441749572754,0.7037037014961243,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644032895565033,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6904069781303406},{"x":0.644032895565033,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.644032895565033,0.6642441749572754,0.6563786268234253,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802469253540039,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6378600597381592,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6378600597381592,"y":0.6904069781303406},{"x":0.5802469253540039,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دندانهای","boundary":[0.5802469253540039,0.6642441749572754,0.6378600597381592,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514403581619263,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5679012537002563,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5679012537002563,"y":0.6904069781303406},{"x":0.5514403581619263,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.5514403581619263,0.6642441749572754,0.5679012537002563,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5493826866149902,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5493826866149902,"y":0.6904069781303406},{"x":0.5370370149612427,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5370370149612427,0.6642441749572754,0.5493826866149902,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205761194229126,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5308641791343689,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5308641791343689,"y":0.6904069781303406},{"x":0.5205761194229126,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5205761194229126,0.6642441749572754,0.5308641791343689,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49794238805770874,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6904069781303406},{"x":0.49794238805770874,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49794238805770874,0.6642441749572754,0.5185185074806213,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547325074672699,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4958847761154175,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4958847761154175,"y":0.6904069781303406},{"x":0.4547325074672699,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4547325074672699,0.6642441749572754,0.4958847761154175,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4094650149345398,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4485596716403961,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4485596716403961,"y":0.6904069781303406},{"x":0.4094650149345398,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.4094650149345398,0.6642441749572754,0.4485596716403961,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36625513434410095,"y":0.6642441749572754},{"x":0.3991769552230835,"y":0.6642441749572754},{"x":0.3991769552230835,"y":0.6904069781303406},{"x":0.36625513434410095,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.36625513434410095,0.6642441749572754,0.3991769552230835,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2736625373363495,"y":0.6642441749572754},{"x":0.3539094626903534,"y":0.6642441749572754},{"x":0.3539094626903534,"y":0.6904069781303406},{"x":0.2736625373363495,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستولیت","boundary":[0.2736625373363495,0.6642441749572754,0.3539094626903534,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24485597014427185,"y":0.6642441749572754},{"x":0.26543208956718445,"y":0.6642441749572754},{"x":0.26543208956718445,"y":0.6904069781303406},{"x":0.24485597014427185,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24485597014427185,0.6642441749572754,0.26543208956718445,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.6642441749572754},{"x":0.22016461193561554,"y":0.6642441749572754},{"x":0.22016461193561554,"y":0.6904069781303406},{"x":0.17283950746059418,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.17283950746059418,0.6642441749572754,0.22016461193561554,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15020576119422913,"y":0.6642441749572754},{"x":0.17078189551830292,"y":0.6642441749572754},{"x":0.17078189551830292,"y":0.6904069781303406},{"x":0.15020576119422913,"y":0.6904069781303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.15020576119422913,0.6642441749572754,0.17078189551830292,0.6904069781303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024691343307495,"y":0.6889534592628479},{"x":0.8436213731765747,"y":0.6889534592628479},{"x":0.8436213731765747,"y":0.7093023061752319},{"x":0.8024691343307495,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آهکی","boundary":[0.8024691343307495,0.6889534592628479,0.8436213731765747,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790123462677002,"y":0.6889534592628479},{"x":0.798353910446167,"y":0.6889534592628479},{"x":0.798353910446167,"y":0.7093023061752319},{"x":0.790123462677002,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.790123462677002,0.6889534592628479,0.798353910446167,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469135522842407,"y":0.6889534592628479},{"x":0.7839506268501282,"y":0.6889534592628479},{"x":0.7839506268501282,"y":0.7093023061752319},{"x":0.7469135522842407,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.7469135522842407,0.6889534592628479,0.7839506268501282,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.701646089553833,"y":0.6889534592628479},{"x":0.7345678806304932,"y":0.6889534592628479},{"x":0.7345678806304932,"y":0.7093023061752319},{"x":0.701646089553833,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.701646089553833,0.6889534592628479,0.7345678806304932,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790123581886292,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6893004179000854,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6893004179000854,"y":0.7093023061752319},{"x":0.6790123581886292,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6790123581886292,0.6889534592628479,0.6893004179000854,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6419752836227417,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6707819104194641,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6707819104194641,"y":0.7093023061752319},{"x":0.6419752836227417,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخی","boundary":[0.6419752836227417,0.6889534592628479,0.6707819104194641,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6275720000267029,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6358024477958679,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6358024477958679,"y":0.7093023061752319},{"x":0.6275720000267029,"y":0.7093023061752319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6275720000267029,0.6889534592628479,0.6358024477958679,0.7093023061752319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5576131939888,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6193415522575378,"y":0.6889534592628479},{"x":0.6193415522575378,"y":0.7107558250427246},{"x":0.5576131939888,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگدار","boundary":[0.5576131939888,0.6889534592628479,0.6193415522575378,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.6904069781303406},{"x":0.547325074672699,"y":0.6904069781303406},{"x":0.547325074672699,"y":0.7107558250427246},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5370370149612427,0.6904069781303406,0.547325074672699,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.6904069781303406},{"x":0.5288065671920776,"y":0.6904069781303406},{"x":0.5288065671920776,"y":0.7107558250427246},{"x":0.4650205671787262,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.4650205671787262,0.6904069781303406,0.5288065671920776,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43209877610206604,"y":0.6904069781303406},{"x":0.45267489552497864,"y":0.6904069781303406},{"x":0.45267489552497864,"y":0.7107558250427246},{"x":0.43209877610206604,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43209877610206604,0.6904069781303406,0.45267489552497864,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.6904069781303406},{"x":0.4094650149345398,"y":0.6904069781303406},{"x":0.4094650149345398,"y":0.7107558250427246},{"x":0.3847736716270447,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.3847736716270447,0.6904069781303406,0.4094650149345398,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3641975224018097,"y":0.6904069781303406},{"x":0.374485582113266,"y":0.6904069781303406},{"x":0.374485582113266,"y":0.7107558250427246},{"x":0.3641975224018097,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3641975224018097,0.6904069781303406,0.374485582113266,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3127571940422058,"y":0.6904069781303406},{"x":0.35596707463264465,"y":0.6904069781303406},{"x":0.35596707463264465,"y":0.7107558250427246},{"x":0.3127571940422058,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.3127571940422058,0.6904069781303406,0.35596707463264465,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24485597014427185,"y":0.6904069781303406},{"x":0.298353910446167,"y":0.6904069781303406},{"x":0.298353910446167,"y":0.7107558250427246},{"x":0.24485597014427185,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.24485597014427185,0.6904069781303406,0.298353910446167,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23662550747394562,"y":0.6904069781303406},{"x":0.24485597014427185,"y":0.6904069781303406},{"x":0.24485597014427185,"y":0.7107558250427246},{"x":0.23662550747394562,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23662550747394562,0.6904069781303406,0.24485597014427185,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19547325372695923,"y":0.6904069781303406},{"x":0.23045267164707184,"y":0.6904069781303406},{"x":0.23045267164707184,"y":0.7122092843055725},{"x":0.19547325372695923,"y":0.7122092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.19547325372695923,0.6904069781303406,0.23045267164707184,0.7122092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.6904069781303406},{"x":0.18106995522975922,"y":0.6904069781303406},{"x":0.18106995522975922,"y":0.7122092843055725},{"x":0.14403292536735535,"y":0.7122092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.14403292536735535,0.6904069781303406,0.18106995522975922,0.7122092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7136628031730652},{"x":0.8374485373497009,"y":0.7136628031730652},{"x":0.8374485373497009,"y":0.7369186282157898},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.7777777910232544,0.7136628031730652,0.8374485373497009,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572016716003418,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7674897313117981,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7674897313117981,"y":0.7369186282157898},{"x":0.7572016716003418,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7572016716003418,0.7136628031730652,0.7674897313117981,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366254925727844,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7551440596580505,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7551440596580505,"y":0.7369186282157898},{"x":0.7366254925727844,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7366254925727844,0.7136628031730652,0.7551440596580505,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995884776115417,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7304526567459106,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7304526567459106,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6995884776115417,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6995884776115417,0.7136628031730652,0.7304526567459106,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399176716804504,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6872428059577942,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6872428059577942,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6399176716804504,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.6399176716804504,0.7136628031730652,0.6872428059577942,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6337448358535767,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6419752836227417,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6419752836227417,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6337448358535767,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6337448358535767,0.7136628031730652,0.6419752836227417,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5864197611808777,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5864197611808777,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.5864197611808777,0.7136628031730652,0.6296296119689941,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5781893134117126,"y":0.7136628031730652},{"x":0.5864197611808777,"y":0.7136628031730652},{"x":0.5864197611808777,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5781893134117126,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5781893134117126,0.7136628031730652,0.5864197611808777,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267489552497864,"y":0.7136628031730652},{"x":0.5699588656425476,"y":0.7136628031730652},{"x":0.5699588656425476,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5267489552497864,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.5267489552497864,0.7136628031730652,0.5699588656425476,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48765432834625244,"y":0.7136628031730652},{"x":0.5164608955383301,"y":0.7136628031730652},{"x":0.5164608955383301,"y":0.7369186282157898},{"x":0.48765432834625244,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.48765432834625244,0.7136628031730652,0.5164608955383301,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753086566925049,"y":0.7136628031730652},{"x":0.4835391044616699,"y":0.7136628031730652},{"x":0.4835391044616699,"y":0.7369186282157898},{"x":0.4753086566925049,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4753086566925049,0.7136628031730652,0.4835391044616699,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279835522174835,"y":0.7136628031730652},{"x":0.46707817912101746,"y":0.7136628031730652},{"x":0.46707817912101746,"y":0.7369186282157898},{"x":0.4279835522174835,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.4279835522174835,0.7136628031730652,0.46707817912101746,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.7136628031730652},{"x":0.4156378507614136,"y":0.7136628031730652},{"x":0.4156378507614136,"y":0.7369186282157898},{"x":0.3847736716270447,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.3847736716270447,0.7136628031730652,0.4156378507614136,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3477366268634796,"y":0.7136628031730652},{"x":0.37242797017097473,"y":0.7136628031730652},{"x":0.37242797017097473,"y":0.7369186282157898},{"x":0.3477366268634796,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غير","boundary":[0.3477366268634796,0.7136628031730652,0.37242797017097473,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921810746192932,"y":0.7136628031730652},{"x":0.34156379103660583,"y":0.7136628031730652},{"x":0.34156379103660583,"y":0.7369186282157898},{"x":0.2921810746192932,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.2921810746192932,0.7136628031730652,0.34156379103660583,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2839506268501282,"y":0.7136628031730652},{"x":0.2942386865615845,"y":0.7136628031730652},{"x":0.2942386865615845,"y":0.7369186282157898},{"x":0.2839506268501282,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2839506268501282,0.7136628031730652,0.2942386865615845,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22839505970478058,"y":0.7136628031730652},{"x":0.27572017908096313,"y":0.7136628031730652},{"x":0.27572017908096313,"y":0.7369186282157898},{"x":0.22839505970478058,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرسان","boundary":[0.22839505970478058,0.7136628031730652,0.27572017908096313,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20987653732299805,"y":0.7136628031730652},{"x":0.21810699999332428,"y":0.7136628031730652},{"x":0.21810699999332428,"y":0.7369186282157898},{"x":0.20987653732299805,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20987653732299805,0.7136628031730652,0.21810699999332428,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.187242791056633,"y":0.7136628031730652},{"x":0.19547325372695923,"y":0.7136628031730652},{"x":0.19547325372695923,"y":0.7369186282157898},{"x":0.187242791056633,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.187242791056633,0.7136628031730652,0.19547325372695923,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14403292536735535,"y":0.7136628031730652},{"x":0.17901234328746796,"y":0.7136628031730652},{"x":0.17901234328746796,"y":0.7369186282157898},{"x":0.14403292536735535,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرزن","boundary":[0.14403292536735535,0.7136628031730652,0.17901234328746796,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024691343307495,"y":0.7383720874786377},{"x":0.8374485373497009,"y":0.7383720874786377},{"x":0.8374485373497009,"y":0.7630813717842102},{"x":0.8024691343307495,"y":0.7630813717842102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.8024691343307495,0.7383720874786377,0.8374485373497009,0.7630813717842102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.7383720874786377},{"x":0.7860082387924194,"y":0.7383720874786377},{"x":0.7860082387924194,"y":0.7630813717842102},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7630813717842102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7592592835426331,0.7383720874786377,0.7860082387924194,0.7630813717842102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7325102686882019,"y":0.7383720874786377},{"x":0.7530864477157593,"y":0.7383720874786377},{"x":0.7530864477157593,"y":0.7630813717842102},{"x":0.7325102686882019,"y":0.7630813717842102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7325102686882019,0.7383720874786377,0.7530864477157593,0.7630813717842102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.7369186282157898},{"x":0.7304526567459106,"y":0.7369186282157898},{"x":0.7304526567459106,"y":0.7630813717842102},{"x":0.6851851940155029,"y":0.7630813717842102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گریبان","boundary":[0.6851851940155029,0.7369186282157898,0.7304526567459106,0.7630813717842102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707819104194641,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6810699701309204,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6810699701309204,"y":0.7616279125213623},{"x":0.6707819104194641,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6707819104194641,0.7369186282157898,0.6810699701309204,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316872239112854,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7616279125213623},{"x":0.6316872239112854,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.6316872239112854,0.7369186282157898,0.6666666865348816,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5781893134117126,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6193415522575378,"y":0.7369186282157898},{"x":0.6193415522575378,"y":0.7616279125213623},{"x":0.5781893134117126,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5781893134117126,0.7369186282157898,0.6193415522575378,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5658436417579651,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5802469253540039,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5802469253540039,"y":0.7616279125213623},{"x":0.5658436417579651,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5658436417579651,0.7369186282157898,0.5802469253540039,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411522388458252,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7616279125213623},{"x":0.5411522388458252,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5411522388458252,0.7369186282157898,0.5555555820465088,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226337313652039,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7616279125213623},{"x":0.5226337313652039,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5226337313652039,0.7369186282157898,0.5370370149612427,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47736626863479614,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7369186282157898},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7616279125213623},{"x":0.47736626863479614,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.47736626863479614,0.7369186282157898,0.5185185074806213,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4300411641597748,"y":0.7369186282157898},{"x":0.4691357910633087,"y":0.7369186282157898},{"x":0.4691357910633087,"y":0.7616279125213623},{"x":0.4300411641597748,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.4300411641597748,0.7369186282157898,0.4691357910633087,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.7369186282157898},{"x":0.4300411641597748,"y":0.7369186282157898},{"x":0.4300411641597748,"y":0.7616279125213623},{"x":0.4197530746459961,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4197530746459961,0.7369186282157898,0.4300411641597748,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38683128356933594,"y":0.7354651093482971},{"x":0.4197530746459961,"y":0.7354651093482971},{"x":0.4197530746459961,"y":0.7616279125213623},{"x":0.38683128356933594,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.38683128356933594,0.7354651093482971,0.4197530746459961,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3477366268634796,"y":0.7354651093482971},{"x":0.38065844774246216,"y":0.7354651093482971},{"x":0.38065844774246216,"y":0.7601743936538696},{"x":0.3477366268634796,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیلی","boundary":[0.3477366268634796,0.7354651093482971,0.38065844774246216,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921810746192932,"y":0.7354651093482971},{"x":0.3374485671520233,"y":0.7354651093482971},{"x":0.3374485671520233,"y":0.7601743936538696},{"x":0.2921810746192932,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.2921810746192932,0.7354651093482971,0.3374485671520233,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27572017908096313,"y":0.7354651093482971},{"x":0.28600823879241943,"y":0.7354651093482971},{"x":0.28600823879241943,"y":0.7601743936538696},{"x":0.27572017908096313,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27572017908096313,0.7354651093482971,0.28600823879241943,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21810699999332428,"y":0.7354651093482971},{"x":0.2736625373363495,"y":0.7354651093482971},{"x":0.2736625373363495,"y":0.7601743936538696},{"x":0.21810699999332428,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.21810699999332428,0.7354651093482971,0.2736625373363495,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15843620896339417,"y":0.7354651093482971},{"x":0.21399177610874176,"y":0.7354651093482971},{"x":0.21399177610874176,"y":0.7601743936538696},{"x":0.15843620896339417,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبزرنگ","boundary":[0.15843620896339417,0.7354651093482971,0.21399177610874176,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13991770148277283,"y":0.7354651093482971},{"x":0.15020576119422913,"y":0.7354651093482971},{"x":0.15020576119422913,"y":0.7601743936538696},{"x":0.13991770148277283,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13991770148277283,0.7354651093482971,0.15020576119422913,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004115223884583,"y":0.7645348906517029},{"x":0.8415637612342834,"y":0.7645348906517029},{"x":0.8415637612342834,"y":0.7877907156944275},{"x":0.8004115223884583,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.8004115223884583,0.7645348906517029,0.8415637612342834,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839506268501282,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7942386865615845,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7942386865615845,"y":0.7877907156944275},{"x":0.7839506268501282,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7839506268501282,0.7645348906517029,0.7942386865615845,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7263374328613281,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7757201790809631,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7757201790809631,"y":0.7877907156944275},{"x":0.7263374328613281,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامنظم","boundary":[0.7263374328613281,0.7645348906517029,0.7757201790809631,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181069850921631,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7283950448036194,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7283950448036194,"y":0.7877907156944275},{"x":0.7181069850921631,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7181069850921631,0.7645348906517029,0.7283950448036194,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7119341492652893,"y":0.7645348906517029},{"x":0.7119341492652893,"y":0.7877907156944275},{"x":0.6851851940155029,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.6851851940155029,0.7645348906517029,0.7119341492652893,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6378600597381592,"y":0.7645348906517029},{"x":0.6728395223617554,"y":0.7645348906517029},{"x":0.6728395223617554,"y":0.7877907156944275},{"x":0.6378600597381592,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.6378600597381592,0.7645348906517029,0.6728395223617554,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234567761421204,"y":0.7645348906517029},{"x":0.6337448358535767,"y":0.7645348906517029},{"x":0.6337448358535767,"y":0.7877907156944275},{"x":0.6234567761421204,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6234567761421204,0.7645348906517029,0.6337448358535767,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987654328346252,"y":0.7645348906517029},{"x":0.6152263283729553,"y":0.7645348906517029},{"x":0.6152263283729553,"y":0.7877907156944275},{"x":0.5987654328346252,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5987654328346252,0.7645348906517029,0.6152263283729553,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.7645348906517029},{"x":0.5761317014694214,"y":0.7645348906517029},{"x":0.5761317014694214,"y":0.7877907156944275},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.5370370149612427,0.7645348906517029,0.5761317014694214,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144032835960388,"y":0.7645348906517029},{"x":0.5267489552497864,"y":0.7645348906517029},{"x":0.5267489552497864,"y":0.7877907156944275},{"x":0.5144032835960388,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5144032835960388,0.7645348906517029,0.5267489552497864,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44238683581352234,"y":0.7645348906517029},{"x":0.508230447769165,"y":0.7645348906517029},{"x":0.508230447769165,"y":0.7877907156944275},{"x":0.44238683581352234,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوجنسی","boundary":[0.44238683581352234,0.7645348906517029,0.508230447769165,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.7645348906517029},{"x":0.43209877610206604,"y":0.7645348906517029},{"x":0.43209877610206604,"y":0.7877907156944275},{"x":0.4197530746459961,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4197530746459961,0.7645348906517029,0.43209877610206604,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3930041193962097,"y":0.7645348906517029},{"x":0.41152262687683105,"y":0.7645348906517029},{"x":0.41152262687683105,"y":0.7877907156944275},{"x":0.3930041193962097,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.3930041193962097,0.7645348906517029,0.41152262687683105,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35596707463264465,"y":0.7645348906517029},{"x":0.3786008358001709,"y":0.7645348906517029},{"x":0.3786008358001709,"y":0.7877907156944275},{"x":0.35596707463264465,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.35596707463264465,0.7645348906517029,0.3786008358001709,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497942388057709,"y":0.7645348906517029},{"x":0.3580246865749359,"y":0.7645348906517029},{"x":0.3580246865749359,"y":0.7877907156944275},{"x":0.3497942388057709,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3497942388057709,0.7645348906517029,0.3580246865749359,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33127573132514954,"y":0.7645348906517029},{"x":0.3436214029788971,"y":0.7645348906517029},{"x":0.3436214029788971,"y":0.7877907156944275},{"x":0.33127573132514954,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33127573132514954,0.7645348906517029,0.3436214029788971,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2880658507347107,"y":0.7645348906517029},{"x":0.327160507440567,"y":0.7645348906517029},{"x":0.327160507440567,"y":0.7877907156944275},{"x":0.2880658507347107,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.2880658507347107,0.7645348906517029,0.327160507440567,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.7645348906517029},{"x":0.2818930149078369,"y":0.7645348906517029},{"x":0.2818930149078369,"y":0.7877907156944275},{"x":0.25925925374031067,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.25925925374031067,0.7645348906517029,0.2818930149078369,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078189253807068,"y":0.7645348906517029},{"x":0.24074074625968933,"y":0.7645348906517029},{"x":0.24074074625968933,"y":0.7877907156944275},{"x":0.2078189253807068,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.2078189253807068,0.7645348906517029,0.24074074625968933,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.187242791056633,"y":0.7645348906517029},{"x":0.19958847761154175,"y":0.7645348906517029},{"x":0.19958847761154175,"y":0.7877907156944275},{"x":0.187242791056633,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.187242791056633,0.7645348906517029,0.19958847761154175,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.7645348906517029},{"x":0.18312756717205048,"y":0.7645348906517029},{"x":0.18312756717205048,"y":0.7877907156944275},{"x":0.1419753134250641,"y":0.7877907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.1419753134250641,0.7645348906517029,0.18312756717205048,0.7877907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004115223884583,"y":0.7892441749572754},{"x":0.8395061492919922,"y":0.7892441749572754},{"x":0.8395061492919922,"y":0.8110465407371521},{"x":0.8004115223884583,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.8004115223884583,0.7892441749572754,0.8395061492919922,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880658507347107,"y":0.7892441749572754},{"x":0.7962962985038757,"y":0.7892441749572754},{"x":0.7962962985038757,"y":0.8110465407371521},{"x":0.7880658507347107,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7880658507347107,0.7892441749572754,0.7962962985038757,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7160493731498718,"y":0.7892441749572754},{"x":0.7839506268501282,"y":0.7892441749572754},{"x":0.7839506268501282,"y":0.8110465407371521},{"x":0.7160493731498718,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلپوشها","boundary":[0.7160493731498718,0.7892441749572754,0.7839506268501282,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6769547462463379,"y":0.7892441749572754},{"x":0.7037037014961243,"y":0.7892441749572754},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8110465407371521},{"x":0.6769547462463379,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.6769547462463379,0.7892441749572754,0.7037037014961243,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625514626502991,"y":0.7892441749572754},{"x":0.6707819104194641,"y":0.7892441749572754},{"x":0.6707819104194641,"y":0.8110465407371521},{"x":0.6625514626502991,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6625514626502991,0.7892441749572754,0.6707819104194641,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028806567192078,"y":0.7892441749572754},{"x":0.6584362387657166,"y":0.7892441749572754},{"x":0.6584362387657166,"y":0.8110465407371521},{"x":0.6028806567192078,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6028806567192078,0.7892441749572754,0.6584362387657166,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596707820892334,"y":0.7892441749572754},{"x":0.604938268661499,"y":0.7892441749572754},{"x":0.604938268661499,"y":0.8110465407371521},{"x":0.596707820892334,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.596707820892334,0.7892441749572754,0.604938268661499,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802469253540039,"y":0.7892441749572754},{"x":0.5905349850654602,"y":0.7892441749572754},{"x":0.5905349850654602,"y":0.8110465407371521},{"x":0.5802469253540039,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5802469253540039,0.7892441749572754,0.5905349850654602,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5329217910766602,"y":0.7892441749572754},{"x":0.5699588656425476,"y":0.7892441749572754},{"x":0.5699588656425476,"y":0.8110465407371521},{"x":0.5329217910766602,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5329217910766602,0.7892441749572754,0.5699588656425476,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5164608955383301,"y":0.7892441749572754},{"x":0.5246913433074951,"y":0.7892441749572754},{"x":0.5246913433074951,"y":0.8110465407371521},{"x":0.5164608955383301,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.5164608955383301,0.7892441749572754,0.5246913433074951,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958847761154175,"y":0.7892441749572754},{"x":0.508230447769165,"y":0.7892441749572754},{"x":0.508230447769165,"y":0.8110465407371521},{"x":0.4958847761154175,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4958847761154175,0.7892441749572754,0.508230447769165,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794238805770874,"y":0.7892441749572754},{"x":0.48765432834625244,"y":0.7892441749572754},{"x":0.48765432834625244,"y":0.8110465407371521},{"x":0.4794238805770874,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.4794238805770874,0.7892441749572754,0.48765432834625244,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588477313518524,"y":0.7892441749572754},{"x":0.4711934030056,"y":0.7892441749572754},{"x":0.4711934030056,"y":0.8110465407371521},{"x":0.4588477313518524,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4588477313518524,0.7892441749572754,0.4711934030056,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4403292238712311,"y":0.7892441749572754},{"x":0.45679011940956116,"y":0.7892441749572754},{"x":0.45679011940956116,"y":0.8110465407371521},{"x":0.4403292238712311,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4403292238712311,0.7892441749572754,0.45679011940956116,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3930041193962097,"y":0.7892441749572754},{"x":0.4341563880443573,"y":0.7892441749572754},{"x":0.4341563880443573,"y":0.8110465407371521},{"x":0.3930041193962097,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.3930041193962097,0.7892441749572754,0.4341563880443573,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.374485582113266,"y":0.7892441749572754},{"x":0.3827160596847534,"y":0.7892441749572754},{"x":0.3827160596847534,"y":0.8110465407371521},{"x":0.374485582113266,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.374485582113266,0.7892441749572754,0.3827160596847534,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3641975224018097,"y":0.7892441749572754},{"x":0.37242797017097473,"y":0.7892441749572754},{"x":0.37242797017097473,"y":0.8110465407371521},{"x":0.3641975224018097,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3641975224018097,0.7892441749572754,0.37242797017097473,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3189300298690796,"y":0.7892441749572754},{"x":0.3600822985172272,"y":0.7892441749572754},{"x":0.3600822985172272,"y":0.8110465407371521},{"x":0.3189300298690796,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لبها","boundary":[0.3189300298690796,0.7892441749572754,0.3600822985172272,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024691343307495,"y":0.7892441749572754},{"x":0.3127571940422058,"y":0.7892441749572754},{"x":0.3127571940422058,"y":0.8110465407371521},{"x":0.3024691343307495,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3024691343307495,0.7892441749572754,0.3127571940422058,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25514402985572815,"y":0.7892441749572754},{"x":0.29012346267700195,"y":0.7892441749572754},{"x":0.29012346267700195,"y":0.8110465407371521},{"x":0.25514402985572815,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.25514402985572815,0.7892441749572754,0.29012346267700195,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23868313431739807,"y":0.7892441749572754},{"x":0.2469135820865631,"y":0.7892441749572754},{"x":0.2469135820865631,"y":0.8110465407371521},{"x":0.23868313431739807,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.23868313431739807,0.7892441749572754,0.2469135820865631,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21810699999332428,"y":0.7892441749572754},{"x":0.22839505970478058,"y":0.7892441749572754},{"x":0.22839505970478058,"y":0.8110465407371521},{"x":0.21810699999332428,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21810699999332428,0.7892441749572754,0.22839505970478058,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.7892441749572754},{"x":0.20987653732299805,"y":0.7892441749572754},{"x":0.20987653732299805,"y":0.8110465407371521},{"x":0.17283950746059418,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.17283950746059418,0.7892441749572754,0.20987653732299805,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.7892441749572754},{"x":0.1563785970211029,"y":0.7892441749572754},{"x":0.1563785970211029,"y":0.8110465407371521},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.14814814925193787,0.7892441749572754,0.1563785970211029,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13786008954048157,"y":0.7892441749572754},{"x":0.1460905373096466,"y":0.7892441749572754},{"x":0.1460905373096466,"y":0.8110465407371521},{"x":0.13786008954048157,"y":0.8110465407371521}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13786008954048157,0.7892441749572754,0.1460905373096466,0.8110465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8106995820999146,"y":0.8139534592628479},{"x":0.8415637612342834,"y":0.8139534592628479},{"x":0.8415637612342834,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8106995820999146,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.8106995820999146,0.8139534592628479,0.8415637612342834,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045267462730408,"y":0.8139534592628479},{"x":0.8127571940422058,"y":0.8139534592628479},{"x":0.8127571940422058,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8045267462730408,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8045267462730408,0.8139534592628479,0.8127571940422058,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530864477157593,"y":0.8139534592628479},{"x":0.7962962985038757,"y":0.8139534592628479},{"x":0.7962962985038757,"y":0.8372092843055725},{"x":0.7530864477157593,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمابیش","boundary":[0.7530864477157593,0.8139534592628479,0.7962962985038757,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6810699701309204,"y":0.8139534592628479},{"x":0.7304526567459106,"y":0.8139534592628479},{"x":0.7304526567459106,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6810699701309204,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدب","boundary":[0.6810699701309204,0.8139534592628479,0.7304526567459106,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6687242984771729,"y":0.8139534592628479},{"x":0.6769547462463379,"y":0.8139534592628479},{"x":0.6769547462463379,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6687242984771729,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6687242984771729,0.8139534592628479,0.6769547462463379,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172839403152466,"y":0.8139534592628479},{"x":0.6563786268234253,"y":0.8139534592628479},{"x":0.6563786268234253,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6172839403152466,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6172839403152466,0.8139534592628479,0.6563786268234253,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843621492385864,"y":0.8139534592628479},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8139534592628479},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8372092843055725},{"x":0.5843621492385864,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5843621492385864,0.8139534592628479,0.6111111044883728,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.8139534592628479},{"x":0.5637860298156738,"y":0.8139534592628479},{"x":0.5637860298156738,"y":0.8372092843055725},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5555555820465088,0.8139534592628479,0.5637860298156738,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49794238805770874,"y":0.8139534592628479},{"x":0.5432098507881165,"y":0.8139534592628479},{"x":0.5432098507881165,"y":0.8372092843055725},{"x":0.49794238805770874,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.49794238805770874,0.8139534592628479,0.5432098507881165,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547325074672699,"y":0.8139534592628479},{"x":0.4897119402885437,"y":0.8139534592628479},{"x":0.4897119402885437,"y":0.8372092843055725},{"x":0.4547325074672699,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مماس","boundary":[0.4547325074672699,0.8139534592628479,0.4897119402885437,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43621399998664856,"y":0.8139534592628479},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8139534592628479},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8372092843055725},{"x":0.43621399998664856,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43621399998664856,0.8139534592628479,0.4444444477558136,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41769546270370483,"y":0.8139534592628479},{"x":0.4300411641597748,"y":0.8139534592628479},{"x":0.4300411641597748,"y":0.8372092843055725},{"x":0.41769546270370483,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.41769546270370483,0.8139534592628479,0.4300411641597748,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.8139534592628479},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8139534592628479},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8372092843055725},{"x":0.3847736716270447,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3847736716270447,0.8139534592628479,0.40740740299224854,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3374485671520233,"y":0.8139534592628479},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8139534592628479},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8372092843055725},{"x":0.3374485671520233,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.3374485671520233,0.8139534592628479,0.37037035822868347,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3230452537536621,"y":0.8139534592628479},{"x":0.33539095520973206,"y":0.8139534592628479},{"x":0.33539095520973206,"y":0.8372092843055725},{"x":0.3230452537536621,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3230452537536621,0.8139534592628479,0.33539095520973206,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.8139534592628479},{"x":0.31687241792678833,"y":0.8139534592628479},{"x":0.31687241792678833,"y":0.8372092843055725},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.2777777910232544,0.8139534592628479,0.31687241792678833,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24485597014427185,"y":0.8139534592628479},{"x":0.25514402985572815,"y":0.8139534592628479},{"x":0.25514402985572815,"y":0.8372092843055725},{"x":0.24485597014427185,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24485597014427185,0.8139534592628479,0.25514402985572815,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22633744776248932,"y":0.8139534592628479},{"x":0.23456789553165436,"y":0.8139534592628479},{"x":0.23456789553165436,"y":0.8372092843055725},{"x":0.22633744776248932,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.22633744776248932,0.8139534592628479,0.23456789553165436,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.201646089553833,"y":0.8139534592628479},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8139534592628479},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8372092843055725},{"x":0.201646089553833,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.201646089553833,0.8139534592628479,0.2222222238779068,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18930041790008545,"y":0.8139534592628479},{"x":0.1975308656692505,"y":0.8139534592628479},{"x":0.1975308656692505,"y":0.8372092843055725},{"x":0.18930041790008545,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18930041790008545,0.8139534592628479,0.1975308656692505,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.8139534592628479},{"x":0.18312756717205048,"y":0.8139534592628479},{"x":0.18312756717205048,"y":0.8372092843055725},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8372092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.14814814925193787,0.8139534592628479,0.18312756717205048,0.8372092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086419701576233,"y":0.8386628031730652},{"x":0.8395061492919922,"y":0.8386628031730652},{"x":0.8395061492919922,"y":0.8590116500854492},{"x":0.8086419701576233,"y":0.8590116500854492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.8086419701576233,0.8386628031730652,0.8395061492919922,0.8590116500854492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.798353910446167,"y":0.8386628031730652},{"x":0.8086419701576233,"y":0.8386628031730652},{"x":0.8086419701576233,"y":0.8590116500854492},{"x":0.798353910446167,"y":0.8590116500854492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.798353910446167,0.8386628031730652,0.8086419701576233,0.8590116500854492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7818930149078369,"y":0.8386628031730652},{"x":0.790123462677002,"y":0.8386628031730652},{"x":0.790123462677002,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7818930149078369,"y":0.8590116500854492}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7818930149078369,0.8386628031730652,0.790123462677002,0.8590116500854492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7283950448036194,"y":0.8386628031730652},{"x":0.7798354029655457,"y":0.8386628031730652},{"x":0.7798354029655457,"y":0.8604651093482971},{"x":0.7283950448036194,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7283950448036194,0.8386628031730652,0.7798354029655457,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748971343040466,"y":0.8401162624359131},{"x":0.7139917612075806,"y":0.8401162624359131},{"x":0.7139917612075806,"y":0.8604651093482971},{"x":0.6748971343040466,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.6748971343040466,0.8401162624359131,0.7139917612075806,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.8401162624359131},{"x":0.6584362387657166,"y":0.8401162624359131},{"x":0.6584362387657166,"y":0.8604651093482971},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6296296119689941,0.8401162624359131,0.6584362387657166,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172839403152466,"y":0.8401162624359131},{"x":0.6275720000267029,"y":0.8401162624359131},{"x":0.6275720000267029,"y":0.8604651093482971},{"x":0.6172839403152466,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6172839403152466,0.8401162624359131,0.6275720000267029,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588477373123169,"y":0.8401162624359131},{"x":0.6131687164306641,"y":0.8401162624359131},{"x":0.6131687164306641,"y":0.8604651093482971},{"x":0.588477373123169,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.588477373123169,0.8401162624359131,0.6131687164306641,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679012537002563,"y":0.8401162624359131},{"x":0.5843621492385864,"y":0.8401162624359131},{"x":0.5843621492385864,"y":0.8604651093482971},{"x":0.5679012537002563,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5679012537002563,0.8401162624359131,0.5843621492385864,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.8401162624359131},{"x":0.5596708059310913,"y":0.8401162624359131},{"x":0.5596708059310913,"y":0.8604651093482971},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.5185185074806213,0.8401162624359131,0.5596708059310913,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4938271641731262,"y":0.8401162624359131},{"x":0.5102880597114563,"y":0.8401162624359131},{"x":0.5102880597114563,"y":0.8604651093482971},{"x":0.4938271641731262,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.4938271641731262,0.8401162624359131,0.5102880597114563,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.8401162624359131},{"x":0.4835391044616699,"y":0.8401162624359131},{"x":0.4835391044616699,"y":0.8604651093482971},{"x":0.46296295523643494,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.46296295523643494,0.8401162624359131,0.4835391044616699,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8401162624359131},{"x":0.4547325074672699,"y":0.8401162624359131},{"x":0.4547325074672699,"y":0.8604651093482971},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8604651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4444444477558136,0.8401162624359131,0.4547325074672699,0.8604651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41152262687683105,"y":0.8401162624359131},{"x":0.4382716119289398,"y":0.8401162624359131},{"x":0.4382716119289398,"y":0.8619186282157898},{"x":0.41152262687683105,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.41152262687683105,0.8401162624359131,0.4382716119289398,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.8401162624359131},{"x":0.403292179107666,"y":0.8401162624359131},{"x":0.403292179107666,"y":0.8619186282157898},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.37037035822868347,0.8401162624359131,0.403292179107666,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33127573132514954,"y":0.8401162624359131},{"x":0.3600822985172272,"y":0.8401162624359131},{"x":0.3600822985172272,"y":0.8619186282157898},{"x":0.33127573132514954,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.33127573132514954,0.8401162624359131,0.3600822985172272,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31069958209991455,"y":0.8401162624359131},{"x":0.32098764181137085,"y":0.8401162624359131},{"x":0.32098764181137085,"y":0.8619186282157898},{"x":0.31069958209991455,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.31069958209991455,0.8401162624359131,0.32098764181137085,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26543208956718445,"y":0.8415697813034058},{"x":0.30452674627304077,"y":0.8415697813034058},{"x":0.30452674627304077,"y":0.8619186282157898},{"x":0.26543208956718445,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.26543208956718445,0.8415697813034058,0.30452674627304077,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078189253807068,"y":0.8415697813034058},{"x":0.25514402985572815,"y":0.8415697813034058},{"x":0.25514402985572815,"y":0.8619186282157898},{"x":0.2078189253807068,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.2078189253807068,0.8415697813034058,0.25514402985572815,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.201646089553833,"y":0.8415697813034058},{"x":0.20987653732299805,"y":0.8415697813034058},{"x":0.20987653732299805,"y":0.8619186282157898},{"x":0.201646089553833,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.201646089553833,0.8415697813034058,0.20987653732299805,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13991770148277283,"y":0.8415697813034058},{"x":0.19547325372695923,"y":0.8401162624359131},{"x":0.19547325372695923,"y":0.8619186282157898},{"x":0.13991770148277283,"y":0.8619186282157898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.13991770148277283,0.8415697813034058,0.19547325372695923,0.8619186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.806584358215332,"y":0.8648256063461304},{"x":0.8395061492919922,"y":0.8648256063461304},{"x":0.8395061492919922,"y":0.8851743936538696},{"x":0.806584358215332,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.806584358215332,0.8648256063461304,0.8395061492919922,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572016716003418,"y":0.8648256063461304},{"x":0.798353910446167,"y":0.8648256063461304},{"x":0.798353910446167,"y":0.8851743936538696},{"x":0.7572016716003418,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیافته","boundary":[0.7572016716003418,0.8648256063461304,0.798353910446167,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.751028835773468,"y":0.8648256063461304},{"x":0.7592592835426331,"y":0.8648256063461304},{"x":0.7592592835426331,"y":0.8851743936538696},{"x":0.751028835773468,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.751028835773468,0.8648256063461304,0.7592592835426331,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995884776115417,"y":0.8648256063461304},{"x":0.7345678806304932,"y":0.8648256063461304},{"x":0.7345678806304932,"y":0.8851743936538696},{"x":0.6995884776115417,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6995884776115417,0.8648256063461304,0.7345678806304932,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6522634029388428,"y":0.8648256063461304},{"x":0.6913580298423767,"y":0.8648256063461304},{"x":0.6913580298423767,"y":0.8851743936538696},{"x":0.6522634029388428,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6522634029388428,0.8648256063461304,0.6913580298423767,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460905075073242,"y":0.8648256063461304},{"x":0.654321014881134,"y":0.8648256063461304},{"x":0.654321014881134,"y":0.8851743936538696},{"x":0.6460905075073242,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6460905075073242,0.8648256063461304,0.654321014881134,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604938268661499,"y":0.8648256063461304},{"x":0.6399176716804504,"y":0.8648256063461304},{"x":0.6399176716804504,"y":0.8851743936538696},{"x":0.604938268661499,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.604938268661499,0.8648256063461304,0.6399176716804504,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432098507881165,"y":0.8648256063461304},{"x":0.5864197611808777,"y":0.8648256063461304},{"x":0.5864197611808777,"y":0.8851743936538696},{"x":0.5432098507881165,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5432098507881165,0.8648256063461304,0.5864197611808777,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.8648256063461304},{"x":0.5288065671920776,"y":0.8648256063461304},{"x":0.5288065671920776,"y":0.8851743936538696},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5185185074806213,0.8648256063461304,0.5288065671920776,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958847761154175,"y":0.8648256063461304},{"x":0.5102880597114563,"y":0.8648256063461304},{"x":0.5102880597114563,"y":0.8851743936538696},{"x":0.4958847761154175,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4958847761154175,0.8648256063461304,0.5102880597114563,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44650205969810486,"y":0.8648256063461304},{"x":0.48765432834625244,"y":0.8648256063461304},{"x":0.48765432834625244,"y":0.8851743936538696},{"x":0.44650205969810486,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.44650205969810486,0.8648256063461304,0.48765432834625244,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3930041193962097,"y":0.8648256063461304},{"x":0.42592594027519226,"y":0.8648256063461304},{"x":0.42592594027519226,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3930041193962097,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.3930041193962097,0.8648256063461304,0.42592594027519226,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3786008358001709,"y":0.8648256063461304},{"x":0.3847736716270447,"y":0.8648256063461304},{"x":0.3847736716270447,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3786008358001709,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3786008358001709,0.8648256063461304,0.3847736716270447,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33539095520973206,"y":0.8648256063461304},{"x":0.37242797017097473,"y":0.8648256063461304},{"x":0.37242797017097473,"y":0.8851743936538696},{"x":0.33539095520973206,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.33539095520973206,0.8648256063461304,0.37242797017097473,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25102880597114563,"y":0.8648256063461304},{"x":0.3189300298690796,"y":0.8648256063461304},{"x":0.3189300298690796,"y":0.8851743936538696},{"x":0.25102880597114563,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندشکلی","boundary":[0.25102880597114563,0.8648256063461304,0.3189300298690796,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23662550747394562,"y":0.8648256063461304},{"x":0.24485597014427185,"y":0.8648256063461304},{"x":0.24485597014427185,"y":0.8851743936538696},{"x":0.23662550747394562,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23662550747394562,0.8648256063461304,0.24485597014427185,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1913580298423767,"y":0.8648256063461304},{"x":0.23045267164707184,"y":0.8648256063461304},{"x":0.23045267164707184,"y":0.8851743936538696},{"x":0.1913580298423767,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.1913580298423767,0.8648256063461304,0.23045267164707184,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16255144774913788,"y":0.8648256063461304},{"x":0.17901234328746796,"y":0.8648256063461304},{"x":0.17901234328746796,"y":0.8851743936538696},{"x":0.16255144774913788,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.16255144774913788,0.8648256063461304,0.17901234328746796,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13991770148277283,"y":0.8648256063461304},{"x":0.15020576119422913,"y":0.8648256063461304},{"x":0.15020576119422913,"y":0.8851743936538696},{"x":0.13991770148277283,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.13991770148277283,0.8648256063461304,0.15020576119422913,0.8851743936538696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13786008954048157,"y":0.6162790656089783},{"x":0.8436213731765747,"y":0.6162790656089783},{"x":0.8436213731765747,"y":0.8851743936538696},{"x":0.13786008954048157,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13286008954048156,0.6092790656089783,0.8486213731765747,0.8921743936538696],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/RHRmcjZxNwazCVGE.jpg","blurred":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/plDeinESndzQqwod.jpg","webpSec":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/yMuGJQNufhVMsFZY-sec.webp"},"info":{"width":486,"height":688,"margin":[0.00023527071431831076,0.00013770956745327905,0.9982919694121483,0.998703234892945]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790123462677002,"y":0.10319767147302628},{"x":0.8230452537536621,"y":0.10319767147302628},{"x":0.8230452537536621,"y":0.12354651093482971},{"x":0.790123462677002,"y":0.12354651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.790123462677002,0.10319767147302628,0.8230452537536621,0.12354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469135522842407,"y":0.10319767147302628},{"x":0.7839506268501282,"y":0.10319767147302628},{"x":0.7839506268501282,"y":0.12354651093482971},{"x":0.7469135522842407,"y":0.12354651093482971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7469135522842407,0.10319767147302628,0.7839506268501282,0.12354651093482971]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469135522842407,"y":0.10319767147302628},{"x":0.8230452537536621,"y":0.10319767147302628},{"x":0.8230452537536621,"y":0.12354651093482971},{"x":0.7469135522842407,"y":0.12354651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7419135522842407,0.09619767147302627,0.8280452537536621,0.13054651093482972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588477313518524,"y":0.10319767147302628},{"x":0.4835391044616699,"y":0.10319767147302628},{"x":0.4835391044616699,"y":0.11773255467414856},{"x":0.4588477313518524,"y":0.11773255467414856}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"4/۴","boundary":[0.4588477313518524,0.10319767147302628,0.4835391044616699,0.11773255467414856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588477313518524,"y":0.10319767147302628},{"x":0.4835391044616699,"y":0.10319767147302628},{"x":0.4835391044616699,"y":0.11773255467414856},{"x":0.4588477313518524,"y":0.11773255467414856}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4538477313518524,0.09619767147302627,0.4885391044616699,0.12473255467414857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.10174418240785599},{"x":0.13991770148277283,"y":0.10174418240785599},{"x":0.13991770148277283,"y":0.11627907305955887},{"x":0.12962962687015533,"y":0.11627907305955887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12962962687015533,0.10174418240785599,0.13991770148277283,0.11627907305955887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15020576119422913,"y":0.10174418240785599},{"x":0.2119341492652893,"y":0.10174418240785599},{"x":0.2119341492652893,"y":0.11627907305955887},{"x":0.15020576119422913,"y":0.11627907305955887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Urtica","boundary":[0.15020576119422913,0.10174418240785599,0.2119341492652893,0.11627907305955887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.10174418240785599},{"x":0.2119341492652893,"y":0.10174418240785599},{"x":0.2119341492652893,"y":0.11627907305955887},{"x":0.12962962687015533,"y":0.11627907305955887}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12462962687015533,0.09474418240785598,0.2169341492652893,0.12327907305955887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427983283996582,"y":0.14098836481571198},{"x":0.8209876418113708,"y":0.14098836481571198},{"x":0.8209876418113708,"y":0.16569767892360687},{"x":0.7427983283996582,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوشهای","boundary":[0.7427983283996582,0.14098836481571198,0.8209876418113708,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975308656692505,"y":0.14098836481571198},{"x":0.7325102686882019,"y":0.14098836481571198},{"x":0.7325102686882019,"y":0.16569767892360687},{"x":0.6975308656692505,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6975308656692505,0.14098836481571198,0.7325102686882019,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584362387657166,"y":0.14098836481571198},{"x":0.693415641784668,"y":0.14098836481571198},{"x":0.693415641784668,"y":0.16569767892360687},{"x":0.6584362387657166,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6584362387657166,0.14098836481571198,0.693415641784668,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460905075073242,"y":0.14098836481571198},{"x":0.6563786268234253,"y":0.14098836481571198},{"x":0.6563786268234253,"y":0.16569767892360687},{"x":0.6460905075073242,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6460905075073242,0.14098836481571198,0.6563786268234253,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905349850654602,"y":0.14098836481571198},{"x":0.6399176716804504,"y":0.14098836481571198},{"x":0.6399176716804504,"y":0.16569767892360687},{"x":0.5905349850654602,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.5905349850654602,0.14098836481571198,0.6399176716804504,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5843621492385864,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5843621492385864,"y":0.16569767892360687},{"x":0.5740740895271301,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.5740740895271301,0.14098836481571198,0.5843621492385864,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596708059310913,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5658436417579651,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5658436417579651,"y":0.16569767892360687},{"x":0.5596708059310913,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5596708059310913,0.14098836481571198,0.5658436417579651,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411522388458252,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5514403581619263,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5514403581619263,"y":0.16569767892360687},{"x":0.5411522388458252,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5411522388458252,0.14098836481571198,0.5514403581619263,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5349794030189514,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5452674627304077,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5452674627304077,"y":0.16569767892360687},{"x":0.5349794030189514,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5349794030189514,0.14098836481571198,0.5452674627304077,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48765432834625244,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5329217910766602,"y":0.14098836481571198},{"x":0.5329217910766602,"y":0.16569767892360687},{"x":0.48765432834625244,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.48765432834625244,0.14098836481571198,0.5329217910766602,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.14098836481571198},{"x":0.4794238805770874,"y":0.14098836481571198},{"x":0.4794238805770874,"y":0.16569767892360687},{"x":0.4650205671787262,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4650205671787262,0.14098836481571198,0.4794238805770874,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.14098836481571198},{"x":0.4650205671787262,"y":0.14098836481571198},{"x":0.4650205671787262,"y":0.16569767892360687},{"x":0.4197530746459961,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.4197530746459961,0.14098836481571198,0.4650205671787262,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3930041193962097,"y":0.14098836481571198},{"x":0.40740740299224854,"y":0.14098836481571198},{"x":0.40740740299224854,"y":0.16569767892360687},{"x":0.3930041193962097,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3930041193962097,0.14098836481571198,0.40740740299224854,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.14098836481571198},{"x":0.395061731338501,"y":0.14098836481571198},{"x":0.395061731338501,"y":0.16569767892360687},{"x":0.3847736716270447,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3847736716270447,0.14098836481571198,0.395061731338501,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.13953489065170288},{"x":0.3827160596847534,"y":0.13953489065170288},{"x":0.3827160596847534,"y":0.16569767892360687},{"x":0.3539094626903534,"y":0.16569767892360687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.3539094626903534,0.13953489065170288,0.3827160596847534,0.16569767892360687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292181193828583,"y":0.13953489065170288},{"x":0.3497942388057709,"y":0.13953489065170288},{"x":0.3497942388057709,"y":0.16424418985843658},{"x":0.3292181193828583,"y":0.16424418985843658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3292181193828583,0.13953489065170288,0.3497942388057709,0.16424418985843658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.13953489065170288},{"x":0.31687241792678833,"y":0.13953489065170288},{"x":0.31687241792678833,"y":0.16424418985843658},{"x":0.2777777910232544,"y":0.16424418985843658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.2777777910232544,0.13953489065170288,0.31687241792678833,0.16424418985843658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23868313431739807,"y":0.13953489065170288},{"x":0.27572017908096313,"y":0.13953489065170288},{"x":0.27572017908096313,"y":0.16424418985843658},{"x":0.23868313431739807,"y":0.16424418985843658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.23868313431739807,0.13953489065170288,0.27572017908096313,0.16424418985843658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1913580298423767,"y":0.13953489065170288},{"x":0.2325102835893631,"y":0.13953489065170288},{"x":0.2325102835893631,"y":0.16424418985843658},{"x":0.1913580298423767,"y":0.16424418985843658}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.1913580298423767,0.13953489065170288,0.2325102835893631,0.16424418985843658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13786008954048157,"y":0.13953489065170288},{"x":0.1913580298423767,"y":0.13953489065170288},{"x":0.1913580298423767,"y":0.16424418985843658},{"x":0.13786008954048157,"y":0.16424418985843658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.13786008954048157,0.13953489065170288,0.1913580298423767,0.16424418985843658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.13953489065170288},{"x":0.13374485075473785,"y":0.13953489065170288},{"x":0.13374485075473785,"y":0.16424418985843658},{"x":0.12345679104328156,"y":0.16424418985843658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12345679104328156,0.13953489065170288,0.13374485075473785,0.16424418985843658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086419701576233,"y":0.16860465705394745},{"x":0.8251028656959534,"y":0.16860465705394745},{"x":0.8251028656959534,"y":0.1889534890651703},{"x":0.8086419701576233,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8086419701576233,0.16860465705394745,0.8251028656959534,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.16860465705394745},{"x":0.8004115223884583,"y":0.16860465705394745},{"x":0.8004115223884583,"y":0.1889534890651703},{"x":0.7592592835426331,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7592592835426331,0.16860465705394745,0.8004115223884583,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078189253807068,"y":0.16860465705394745},{"x":0.751028835773468,"y":0.16860465705394745},{"x":0.751028835773468,"y":0.1889534890651703},{"x":0.7078189253807068,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.7078189253807068,0.16860465705394745,0.751028835773468,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6893004179000854,"y":0.16860465705394745},{"x":0.701646089553833,"y":0.16860465705394745},{"x":0.701646089553833,"y":0.1889534890651703},{"x":0.6893004179000854,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6893004179000854,0.16860465705394745,0.701646089553833,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502057909965515,"y":0.16860465705394745},{"x":0.6831275820732117,"y":0.16860465705394745},{"x":0.6831275820732117,"y":0.1889534890651703},{"x":0.6502057909965515,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.6502057909965515,0.16860465705394745,0.6831275820732117,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6358024477958679,"y":0.16860465705394745},{"x":0.644032895565033,"y":0.16860465705394745},{"x":0.644032895565033,"y":0.1889534890651703},{"x":0.6358024477958679,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6358024477958679,0.16860465705394745,0.644032895565033,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.16860465705394745},{"x":0.6316872239112854,"y":0.16860465705394745},{"x":0.6316872239112854,"y":0.1889534890651703},{"x":0.5925925970077515,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.5925925970077515,0.16860465705394745,0.6316872239112854,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5637860298156738,"y":0.16860465705394745},{"x":0.5802469253540039,"y":0.16860465705394745},{"x":0.5802469253540039,"y":0.1889534890651703},{"x":0.5637860298156738,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5637860298156738,0.16860465705394745,0.5802469253540039,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102880597114563,"y":0.16860465705394745},{"x":0.5514403581619263,"y":0.16860465705394745},{"x":0.5514403581619263,"y":0.1889534890651703},{"x":0.5102880597114563,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.5102880597114563,0.16860465705394745,0.5514403581619263,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958847761154175,"y":0.16860465705394745},{"x":0.5123456716537476,"y":0.16860465705394745},{"x":0.5123456716537476,"y":0.1889534890651703},{"x":0.4958847761154175,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4958847761154175,0.16860465705394745,0.5123456716537476,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4835391044616699,"y":0.16860465705394745},{"x":0.49176955223083496,"y":0.16860465705394745},{"x":0.49176955223083496,"y":0.1889534890651703},{"x":0.4835391044616699,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4835391044616699,0.16860465705394745,0.49176955223083496,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42181068658828735,"y":0.16860465705394745},{"x":0.48148149251937866,"y":0.16860465705394745},{"x":0.48148149251937866,"y":0.1889534890651703},{"x":0.42181068658828735,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکوفای","boundary":[0.42181068658828735,0.16860465705394745,0.48148149251937866,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37242797017097473,"y":0.16860465705394745},{"x":0.40123456716537476,"y":0.16860465705394745},{"x":0.40123456716537476,"y":0.1889534890651703},{"x":0.37242797017097473,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.37242797017097473,0.16860465705394745,0.40123456716537476,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35596707463264465,"y":0.16860465705394745},{"x":0.3641975224018097,"y":0.16860465705394745},{"x":0.3641975224018097,"y":0.1889534890651703},{"x":0.35596707463264465,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35596707463264465,0.16860465705394745,0.3641975224018097,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.16860465705394745},{"x":0.35185185074806213,"y":0.16860465705394745},{"x":0.35185185074806213,"y":0.1889534890651703},{"x":0.31481480598449707,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.31481480598449707,0.16860465705394745,0.35185185074806213,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2839506268501282,"y":0.16860465705394745},{"x":0.30452674627304077,"y":0.16860465705394745},{"x":0.30452674627304077,"y":0.1889534890651703},{"x":0.2839506268501282,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.2839506268501282,0.16860465705394745,0.30452674627304077,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25514402985572815,"y":0.16860465705394745},{"x":0.2674897015094757,"y":0.16860465705394745},{"x":0.2674897015094757,"y":0.1889534890651703},{"x":0.25514402985572815,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.25514402985572815,0.16860465705394745,0.2674897015094757,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21604938805103302,"y":0.16860465705394745},{"x":0.24897119402885437,"y":0.16860465705394745},{"x":0.24897119402885437,"y":0.1889534890651703},{"x":0.21604938805103302,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.21604938805103302,0.16860465705394745,0.24897119402885437,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16049382090568542,"y":0.16860465705394745},{"x":0.201646089553833,"y":0.16860465705394745},{"x":0.201646089553833,"y":0.1889534890651703},{"x":0.16049382090568542,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.16049382090568542,0.16860465705394745,0.201646089553833,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.16860465705394745},{"x":0.14403292536735535,"y":0.16860465705394745},{"x":0.14403292536735535,"y":0.1889534890651703},{"x":0.12345679104328156,"y":0.1889534890651703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.12345679104328156,0.16860465705394745,0.14403292536735535,0.1889534890651703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7736625671386719,"y":0.19331395626068115},{"x":0.8230452537536621,"y":0.19331395626068115},{"x":0.8230452537536621,"y":0.21511627733707428},{"x":0.7736625671386719,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.7736625671386719,0.19331395626068115,0.8230452537536621,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654321193695068,"y":0.19331395626068115},{"x":0.7736625671386719,"y":0.19331395626068115},{"x":0.7736625671386719,"y":0.21511627733707428},{"x":0.7654321193695068,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7654321193695068,0.19331395626068115,0.7736625671386719,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.19331395626068115},{"x":0.7633745074272156,"y":0.19331395626068115},{"x":0.7633745074272156,"y":0.21511627733707428},{"x":0.7222222089767456,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مادگی","boundary":[0.7222222089767456,0.19331395626068115,0.7633745074272156,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6810699701309204,"y":0.19331395626068115},{"x":0.7119341492652893,"y":0.19331395626068115},{"x":0.7119341492652893,"y":0.21511627733707428},{"x":0.6810699701309204,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6810699701309204,0.19331395626068115,0.7119341492652893,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6358024477958679,"y":0.19331395626068115},{"x":0.6748971343040466,"y":0.19331395626068115},{"x":0.6748971343040466,"y":0.21511627733707428},{"x":0.6358024477958679,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیافته","boundary":[0.6358024477958679,0.19331395626068115,0.6748971343040466,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234567761421204,"y":0.19331395626068115},{"x":0.6337448358535767,"y":0.19331395626068115},{"x":0.6337448358535767,"y":0.21511627733707428},{"x":0.6234567761421204,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6234567761421204,0.19331395626068115,0.6337448358535767,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5658436417579651,"y":0.19331395626068115},{"x":0.6234567761421204,"y":0.19331395626068115},{"x":0.6234567761421204,"y":0.21511627733707428},{"x":0.5658436417579651,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.5658436417579651,0.19331395626068115,0.6234567761421204,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5164608955383301,"y":0.19331395626068115},{"x":0.5596708059310913,"y":0.19331395626068115},{"x":0.5596708059310913,"y":0.21511627733707428},{"x":0.5164608955383301,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.5164608955383301,0.19331395626068115,0.5596708059310913,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020576119422913,"y":0.19331395626068115},{"x":0.5102880597114563,"y":0.19331395626068115},{"x":0.5102880597114563,"y":0.21511627733707428},{"x":0.5020576119422913,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5020576119422913,0.19331395626068115,0.5102880597114563,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.19331395626068115},{"x":0.4938271641731262,"y":0.19331395626068115},{"x":0.4938271641731262,"y":0.21511627733707428},{"x":0.4650205671787262,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.4650205671787262,0.19331395626068115,0.4938271641731262,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4485596716403961,"y":0.19331395626068115},{"x":0.4609053432941437,"y":0.19331395626068115},{"x":0.4609053432941437,"y":0.21511627733707428},{"x":0.4485596716403961,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4485596716403961,0.19331395626068115,0.4609053432941437,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.19331395626068115},{"x":0.44650205969810486,"y":0.19331395626068115},{"x":0.44650205969810486,"y":0.21511627733707428},{"x":0.403292179107666,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.403292179107666,0.19331395626068115,0.44650205969810486,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3827160596847534,"y":0.19331395626068115},{"x":0.395061731338501,"y":0.19331395626068115},{"x":0.395061731338501,"y":0.21511627733707428},{"x":0.3827160596847534,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3827160596847534,0.19331395626068115,0.395061731338501,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.19331395626068115},{"x":0.37654322385787964,"y":0.19331395626068115},{"x":0.37654322385787964,"y":0.21511627733707428},{"x":0.3333333432674408,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.3333333432674408,0.19331395626068115,0.37654322385787964,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3189300298690796,"y":0.19331395626068115},{"x":0.327160507440567,"y":0.19331395626068115},{"x":0.327160507440567,"y":0.21511627733707428},{"x":0.3189300298690796,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3189300298690796,0.19331395626068115,0.327160507440567,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.19331395626068115},{"x":0.31687241792678833,"y":0.19331395626068115},{"x":0.31687241792678833,"y":0.21511627733707428},{"x":0.2777777910232544,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.2777777910232544,0.19331395626068115,0.31687241792678833,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572016417980194,"y":0.19331395626068115},{"x":0.2674897015094757,"y":0.19331395626068115},{"x":0.2674897015094757,"y":0.21511627733707428},{"x":0.2572016417980194,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.2572016417980194,0.19331395626068115,0.2674897015094757,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23868313431739807,"y":0.19331395626068115},{"x":0.2572016417980194,"y":0.19331395626068115},{"x":0.2572016417980194,"y":0.21511627733707428},{"x":0.23868313431739807,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.23868313431739807,0.19331395626068115,0.2572016417980194,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20987653732299805,"y":0.19331395626068115},{"x":0.22016461193561554,"y":0.19331395626068115},{"x":0.22016461193561554,"y":0.21511627733707428},{"x":0.20987653732299805,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.20987653732299805,0.19331395626068115,0.22016461193561554,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17489711940288544,"y":0.19331395626068115},{"x":0.20987653732299805,"y":0.19331395626068115},{"x":0.20987653732299805,"y":0.21511627733707428},{"x":0.17489711940288544,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.17489711940288544,0.19331395626068115,0.20987653732299805,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1316872388124466,"y":0.19331395626068115},{"x":0.16460905969142914,"y":0.19331395626068115},{"x":0.16460905969142914,"y":0.21511627733707428},{"x":0.1316872388124466,"y":0.21511627733707428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.1316872388124466,0.19331395626068115,0.16460905969142914,0.21511627733707428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.21947674453258514},{"x":0.8189300298690796,"y":0.21947674453258514},{"x":0.8189300298690796,"y":0.24127906560897827},{"x":0.7860082387924194,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7860082387924194,0.21947674453258514,0.8189300298690796,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716049551963806,"y":0.21947674453258514},{"x":0.7818930149078369,"y":0.21947674453258514},{"x":0.7818930149078369,"y":0.24127906560897827},{"x":0.7716049551963806,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7716049551963806,0.21947674453258514,0.7818930149078369,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748971164226532,"y":0.21947674453258514},{"x":0.7716049551963806,"y":0.21947674453258514},{"x":0.7716049551963806,"y":0.24127906560897827},{"x":0.748971164226532,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.748971164226532,0.21947674453258514,0.7716049551963806,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6954732537269592,"y":0.21947674453258514},{"x":0.7325102686882019,"y":0.21947674453258514},{"x":0.7325102686882019,"y":0.24127906560897827},{"x":0.6954732537269592,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.6954732537269592,0.21947674453258514,0.7325102686882019,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6769547462463379,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6954732537269592,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6954732537269592,"y":0.24127906560897827},{"x":0.6769547462463379,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6769547462463379,0.21947674453258514,0.6954732537269592,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6646090745925903,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6728395223617554,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6728395223617554,"y":0.24127906560897827},{"x":0.6646090745925903,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6646090745925903,0.21947674453258514,0.6728395223617554,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255143880844116,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6625514626502991,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6625514626502991,"y":0.24127906560897827},{"x":0.6255143880844116,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6255143880844116,0.21947674453258514,0.6625514626502991,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6152263283729553,"y":0.21947674453258514},{"x":0.6152263283729553,"y":0.24127906560897827},{"x":0.5925925970077515,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5925925970077515,0.21947674453258514,0.6152263283729553,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679012537002563,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5802469253540039,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5802469253540039,"y":0.24127906560897827},{"x":0.5679012537002563,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5679012537002563,0.21947674453258514,0.5802469253540039,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5329217910766602,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5596708059310913,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5596708059310913,"y":0.24127906560897827},{"x":0.5329217910766602,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5329217910766602,0.21947674453258514,0.5596708059310913,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47325101494789124,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5185185074806213,"y":0.21947674453258514},{"x":0.5185185074806213,"y":0.24127906560897827},{"x":0.47325101494789124,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.47325101494789124,0.21947674453258514,0.5185185074806213,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4403292238712311,"y":0.21947674453258514},{"x":0.4588477313518524,"y":0.21947674453258514},{"x":0.4588477313518524,"y":0.24127906560897827},{"x":0.4403292238712311,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.4403292238712311,0.21947674453258514,0.4588477313518524,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38683128356933594,"y":0.21947674453258514},{"x":0.4341563880443573,"y":0.21947674453258514},{"x":0.4341563880443573,"y":0.24127906560897827},{"x":0.38683128356933594,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.38683128356933594,0.21947674453258514,0.4341563880443573,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37654322385787964,"y":0.21947674453258514},{"x":0.3847736716270447,"y":0.21947674453258514},{"x":0.3847736716270447,"y":0.24127906560897827},{"x":0.37654322385787964,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37654322385787964,0.21947674453258514,0.3847736716270447,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34156379103660583,"y":0.21947674453258514},{"x":0.374485582113266,"y":0.21947674453258514},{"x":0.374485582113266,"y":0.24127906560897827},{"x":0.34156379103660583,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.34156379103660583,0.21947674453258514,0.374485582113266,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942386865615845,"y":0.21947674453258514},{"x":0.33539095520973206,"y":0.21947674453258514},{"x":0.33539095520973206,"y":0.24127906560897827},{"x":0.2942386865615845,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.2942386865615845,0.21947674453258514,0.33539095520973206,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2427983582019806,"y":0.21947674453258514},{"x":0.29012346267700195,"y":0.21947674453258514},{"x":0.29012346267700195,"y":0.24127906560897827},{"x":0.2427983582019806,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمابیش","boundary":[0.2427983582019806,0.21947674453258514,0.29012346267700195,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1769547313451767,"y":0.21947674453258514},{"x":0.22427983582019806,"y":0.21947674453258514},{"x":0.22427983582019806,"y":0.24127906560897827},{"x":0.1769547313451767,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسطح","boundary":[0.1769547313451767,0.21947674453258514,0.22427983582019806,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.21947674453258514},{"x":0.1769547313451767,"y":0.21947674453258514},{"x":0.1769547313451767,"y":0.24127906560897827},{"x":0.1666666716337204,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1666666716337204,0.21947674453258514,0.1769547313451767,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1316872388124466,"y":0.21947674453258514},{"x":0.16460905969142914,"y":0.21947674453258514},{"x":0.16460905969142914,"y":0.24127906560897827},{"x":0.1316872388124466,"y":0.24127906560897827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.1316872388124466,0.21947674453258514,0.16460905969142914,0.24127906560897827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790123462677002,"y":0.24563953280448914},{"x":0.8251028656959534,"y":0.24563953280448914},{"x":0.8251028656959534,"y":0.26598837971687317},{"x":0.790123462677002,"y":0.2645348906517029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.790123462677002,0.24563953280448914,0.8251028656959534,0.26598837971687317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530864477157593,"y":0.24418604373931885},{"x":0.790123462677002,"y":0.24563953280448914},{"x":0.790123462677002,"y":0.2645348906517029},{"x":0.751028835773468,"y":0.2645348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7530864477157593,0.24418604373931885,0.790123462677002,0.2645348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386831045150757,"y":0.24418604373931885},{"x":0.7469135522842407,"y":0.24418604373931885},{"x":0.7469135522842407,"y":0.2645348906517029},{"x":0.7386831045150757,"y":0.2645348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7386831045150757,0.24418604373931885,0.7469135522842407,0.2645348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975308656692505,"y":0.24418604373931885},{"x":0.7325102686882019,"y":0.24418604373931885},{"x":0.7325102686882019,"y":0.2645348906517029},{"x":0.6975308656692505,"y":0.2645348906517029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6975308656692505,0.24418604373931885,0.7325102686882019,0.2645348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6646090745925903,"y":0.24418604373931885},{"x":0.6893004179000854,"y":0.24418604373931885},{"x":0.6872428059577942,"y":0.2645348906517029},{"x":0.6646090745925903,"y":0.2630814015865326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.6646090745925903,0.24418604373931885,0.6872428059577942,0.2645348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6522634029388428,"y":0.24418604373931885},{"x":0.6584362387657166,"y":0.24418604373931885},{"x":0.6584362387657166,"y":0.2630814015865326},{"x":0.6502057909965515,"y":0.2630814015865326}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6522634029388428,0.24418604373931885,0.6584362387657166,0.2630814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213991641998291,"y":0.24418604373931885},{"x":0.6460905075073242,"y":0.24418604373931885},{"x":0.6460905075073242,"y":0.2630814015865326},{"x":0.6213991641998291,"y":0.2630814015865326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براق","boundary":[0.6213991641998291,0.24418604373931885,0.6460905075073242,0.2630814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596707820892334,"y":0.24273255467414856},{"x":0.6069958806037903,"y":0.24273255467414856},{"x":0.6069958806037903,"y":0.2630814015865326},{"x":0.596707820892334,"y":0.2630814015865326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.596707820892334,0.24273255467414856,0.6069958806037903,0.2630814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432098507881165,"y":0.24273255467414856},{"x":0.5905349850654602,"y":0.24273255467414856},{"x":0.5905349850654602,"y":0.2630814015865326},{"x":0.5411522388458252,"y":0.2630814015865326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منقوط","boundary":[0.5432098507881165,0.24273255467414856,0.5905349850654602,0.2630814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.24273255467414856},{"x":0.5452674627304077,"y":0.24273255467414856},{"x":0.5432098507881165,"y":0.2616279125213623},{"x":0.5370370149612427,"y":0.2616279125213623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5370370149612427,0.24273255467414856,0.5432098507881165,0.2616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49794238805770874,"y":0.24273255467414856},{"x":0.5288065671920776,"y":0.24273255467414856},{"x":0.5288065671920776,"y":0.2630814015865326},{"x":0.49794238805770874,"y":0.2616279125213623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.49794238805770874,0.24273255467414856,0.5288065671920776,0.2630814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46707817912101746,"y":0.24127906560897827},{"x":0.48765432834625244,"y":0.24127906560897827},{"x":0.4855967164039612,"y":0.2616279125213623},{"x":0.4650205671787262,"y":0.2616279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.46707817912101746,0.24127906560897827,0.4855967164039612,0.2616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4300411641597748,"y":0.24127906560897827},{"x":0.4547325074672699,"y":0.24127906560897827},{"x":0.4547325074672699,"y":0.2616279125213623},{"x":0.4300411641597748,"y":0.2616279125213623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.4300411641597748,0.24127906560897827,0.4547325074672699,0.2616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.24127906560897827},{"x":0.4279835522174835,"y":0.24127906560897827},{"x":0.42592594027519226,"y":0.260174423456192},{"x":0.4197530746459961,"y":0.260174423456192}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4197530746459961,0.24127906560897827,0.42592594027519226,0.260174423456192]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.1366279125213623},{"x":0.8271604776382446,"y":0.14098836481571198},{"x":0.8251028656959534,"y":0.2645348906517029},{"x":0.12345679104328156,"y":0.2616279125213623}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11845679104328155,0.1296279125213623,0.8301028656959534,0.2715348906517029],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.29360464215278625},{"x":0.13786008954048157,"y":0.29360464215278625},{"x":0.13786008954048157,"y":0.30668604373931885},{"x":0.12551440298557281,"y":0.30668604373931885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12551440298557281,0.29360464215278625,0.13786008954048157,0.30668604373931885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.29360464215278625},{"x":0.1975308656692505,"y":0.29360464215278625},{"x":0.1975308656692505,"y":0.30668604373931885},{"x":0.1460905373096466,"y":0.30668604373931885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Urtica","boundary":[0.1460905373096466,0.29360464215278625,0.1975308656692505,0.30668604373931885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.29360464215278625},{"x":0.1975308656692505,"y":0.29360464215278625},{"x":0.1975308656692505,"y":0.30668604373931885},{"x":0.12551440298557281,"y":0.30668604373931885}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12051440298557281,0.28660464215278625,0.2025308656692505,0.31368604373931885],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.32122093439102173},{"x":0.12962962687015533,"y":0.32122093439102173},{"x":0.12962962687015533,"y":0.33284884691238403},{"x":0.12551440298557281,"y":0.33284884691238403}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.12551440298557281,0.32122093439102173,0.12962962687015533,0.33284884691238403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.32122093439102173},{"x":0.12962962687015533,"y":0.32122093439102173},{"x":0.12962962687015533,"y":0.33284884691238403},{"x":0.12551440298557281,"y":0.33284884691238403}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12051440298557281,0.3142209343910217,0.13462962687015534,0.33984884691238404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004115223884583,"y":0.29215115308761597},{"x":0.8230452537536621,"y":0.29215115308761597},{"x":0.8230452537536621,"y":0.3125},{"x":0.8004115223884583,"y":0.3125}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8004115223884583,0.29215115308761597,0.8230452537536621,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654321193695068,"y":0.29215115308761597},{"x":0.7921810746192932,"y":0.29215115308761597},{"x":0.7921810746192932,"y":0.3125},{"x":0.7654321193695068,"y":0.3125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7654321193695068,0.29215115308761597,0.7921810746192932,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7325102686882019,"y":0.29215115308761597},{"x":0.7613168954849243,"y":0.29215115308761597},{"x":0.7613168954849243,"y":0.3125},{"x":0.7325102686882019,"y":0.3125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7325102686882019,0.29215115308761597,0.7613168954849243,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707819104194641,"y":0.29215115308761597},{"x":0.7201645970344543,"y":0.29215115308761597},{"x":0.7201645970344543,"y":0.3125},{"x":0.6707819104194641,"y":0.3125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.6707819104194641,0.29215115308761597,0.7201645970344543,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213991641998291,"y":0.29215115308761597},{"x":0.6604938507080078,"y":0.29215115308761597},{"x":0.6604938507080078,"y":0.3125},{"x":0.6213991641998291,"y":0.3125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.6213991641998291,0.29215115308761597,0.6604938507080078,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131687164306641,"y":0.29215115308761597},{"x":0.6213991641998291,"y":0.29215115308761597},{"x":0.6213991641998291,"y":0.3125},{"x":0.6131687164306641,"y":0.3125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6131687164306641,0.29215115308761597,0.6213991641998291,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.29215115308761597},{"x":0.6090534925460815,"y":0.29215115308761597},{"x":0.6090534925460815,"y":0.3125},{"x":0.5740740895271301,"y":0.3125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5740740895271301,0.29215115308761597,0.6090534925460815,0.3125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267489552497864,"y":0.29215115308761597},{"x":0.5679012537002563,"y":0.29215115308761597},{"x":0.5679012537002563,"y":0.3139534890651703},{"x":0.5267489552497864,"y":0.3139534890651703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.5267489552497864,0.29215115308761597,0.5679012537002563,0.3139534890651703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267489552497864,"y":0.29215115308761597},{"x":0.8230452537536621,"y":0.2906976640224457},{"x":0.8230452537536621,"y":0.3125},{"x":0.5267489552497864,"y":0.3139534890651703}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5217489552497864,0.28515115308761596,0.8280452537536621,0.3195],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.31686046719551086},{"x":0.8106995820999146,"y":0.31686046719551086},{"x":0.8106995820999146,"y":0.3357558250427246},{"x":0.7860082387924194,"y":0.3357558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7860082387924194,0.31686046719551086,0.8106995820999146,0.3357558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530864477157593,"y":0.31686046719551086},{"x":0.7777777910232544,"y":0.31686046719551086},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3357558250427246},{"x":0.7530864477157593,"y":0.3357558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.7530864477157593,0.31686046719551086,0.7777777910232544,0.3357558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995884776115417,"y":0.31686046719551086},{"x":0.7407407164573669,"y":0.31686046719551086},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3372093141078949},{"x":0.6995884776115417,"y":0.3372093141078949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.6995884776115417,0.31686046719551086,0.7407407164573669,0.3372093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644032895565033,"y":0.31831395626068115},{"x":0.6851851940155029,"y":0.31831395626068115},{"x":0.6851851940155029,"y":0.3372093141078949},{"x":0.644032895565033,"y":0.3372093141078949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.644032895565033,0.31831395626068115,0.6851851940155029,0.3372093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399176716804504,"y":0.31831395626068115},{"x":0.6460905075073242,"y":0.31831395626068115},{"x":0.6460905075073242,"y":0.3372093141078949},{"x":0.6399176716804504,"y":0.3372093141078949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6399176716804504,0.31831395626068115,0.6460905075073242,0.3372093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008230447769165,"y":0.31831395626068115},{"x":0.6337448358535767,"y":0.31831395626068115},{"x":0.6337448358535767,"y":0.3372093141078949},{"x":0.6008230447769165,"y":0.3372093141078949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6008230447769165,0.31831395626068115,0.6337448358535767,0.3372093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411522388458252,"y":0.31831395626068115},{"x":0.5905349850654602,"y":0.31831395626068115},{"x":0.5905349850654602,"y":0.3372093141078949},{"x":0.5411522388458252,"y":0.3372093141078949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.5411522388458252,0.31831395626068115,0.5905349850654602,0.3372093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.798353910446167,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8209876418113708,"y":0.34156978130340576},{"x":0.8209876418113708,"y":0.364825576543808},{"x":0.798353910446167,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.798353910446167,0.34156978130340576,0.8209876418113708,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7942386865615845,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7942386865615845,"y":0.364825576543808},{"x":0.7592592835426331,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.7592592835426331,0.34156978130340576,0.7942386865615845,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345678806304932,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7448559403419495,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7448559403419495,"y":0.364825576543808},{"x":0.7345678806304932,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.7345678806304932,0.34156978130340576,0.7448559403419495,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6954732537269592,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7263374328613281,"y":0.34156978130340576},{"x":0.7263374328613281,"y":0.364825576543808},{"x":0.6954732537269592,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6954732537269592,0.34156978130340576,0.7263374328613281,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707819104194641,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6810699701309204,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6810699701309204,"y":0.364825576543808},{"x":0.6707819104194641,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6707819104194641,0.34156978130340576,0.6810699701309204,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255143880844116,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6646090745925903,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6646090745925903,"y":0.364825576543808},{"x":0.6255143880844116,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.6255143880844116,0.34156978130340576,0.6646090745925903,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193415522575378,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6275720000267029,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6275720000267029,"y":0.364825576543808},{"x":0.6193415522575378,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6193415522575378,0.34156978130340576,0.6275720000267029,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5781893134117126,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6172839403152466,"y":0.34156978130340576},{"x":0.6172839403152466,"y":0.364825576543808},{"x":0.5781893134117126,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5781893134117126,0.34156978130340576,0.6172839403152466,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.547325074672699,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5761317014694214,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5761317014694214,"y":0.364825576543808},{"x":0.547325074672699,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.547325074672699,0.34156978130340576,0.5761317014694214,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753086566925049,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5370370149612427,"y":0.34156978130340576},{"x":0.5370370149612427,"y":0.364825576543808},{"x":0.4753086566925049,"y":0.364825576543808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.4753086566925049,0.34156978130340576,0.5370370149612427,0.364825576543808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8230452537536621,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8230452537536621,"y":0.3880814015865326},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8148148059844971,0.36627906560897827,0.8230452537536621,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8086419701576233,"y":0.36627906560897827},{"x":0.8086419701576233,"y":0.3880814015865326},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.7777777910232544,0.36627906560897827,0.8086419701576233,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748971164226532,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7633745074272156,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7633745074272156,"y":0.3880814015865326},{"x":0.748971164226532,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.748971164226532,0.36627906560897827,0.7633745074272156,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139917612075806,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7427983283996582,"y":0.36627906560897827},{"x":0.7427983283996582,"y":0.3880814015865326},{"x":0.7139917612075806,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7139917612075806,0.36627906560897827,0.7427983283996582,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872428059577942,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6954732537269592,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6954732537269592,"y":0.3880814015865326},{"x":0.6872428059577942,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6872428059577942,0.36627906560897827,0.6954732537269592,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644032895565033,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6810699701309204,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6810699701309204,"y":0.3880814015865326},{"x":0.644032895565033,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.644032895565033,0.36627906560897827,0.6810699701309204,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6358024477958679,"y":0.36627906560897827},{"x":0.644032895565033,"y":0.36627906560897827},{"x":0.644032895565033,"y":0.3880814015865326},{"x":0.6358024477958679,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6358024477958679,0.36627906560897827,0.644032895565033,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987654328346252,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6337448358535767,"y":0.36627906560897827},{"x":0.6337448358535767,"y":0.3880814015865326},{"x":0.5987654328346252,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5987654328346252,0.36627906560897827,0.6337448358535767,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5617284178733826,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5905349850654602,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5905349850654602,"y":0.3880814015865326},{"x":0.5617284178733826,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5617284178733826,0.36627906560897827,0.5905349850654602,0.3880814015865326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4835391044616699,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5493826866149902,"y":0.36627906560897827},{"x":0.5493826866149902,"y":0.3880814015865326},{"x":0.4835391044616699,"y":0.3880814015865326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.4835391044616699,0.36627906560897827,0.5493826866149902,0.3880814015865326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753086566925049,"y":0.31831395626068115},{"x":0.8230452537536621,"y":0.31686046719551086},{"x":0.8230452537536621,"y":0.3880814015865326},{"x":0.4753086566925049,"y":0.3895348906517029}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4703086566925049,0.31131395626068115,0.8280452537536621,0.3950814015865326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.34447672963142395},{"x":0.13786008954048157,"y":0.34447672963142395},{"x":0.13786008954048157,"y":0.35755813121795654},{"x":0.12345679104328156,"y":0.35755813121795654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.12345679104328156,0.34447672963142395,0.13786008954048157,0.35755813121795654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.34447672963142395},{"x":0.2325102835893631,"y":0.34447672963142395},{"x":0.2325102835893631,"y":0.35755813121795654},{"x":0.1460905373096466,"y":0.35755813121795654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Parietaria","boundary":[0.1460905373096466,0.34447672963142395,0.2325102835893631,0.35755813121795654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.34447672963142395},{"x":0.2325102835893631,"y":0.34447672963142395},{"x":0.2325102835893631,"y":0.35755813121795654},{"x":0.12345679104328156,"y":0.35755813121795654}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11845679104328155,0.33747672963142394,0.2375102835893631,0.36455813121795655],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.36918604373931885},{"x":0.13991770148277283,"y":0.36918604373931885},{"x":0.13991770148277283,"y":0.38372093439102173},{"x":0.12551440298557281,"y":0.38372093439102173}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"3.","boundary":[0.12551440298557281,0.36918604373931885,0.13991770148277283,0.38372093439102173]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.36918604373931885},{"x":0.25102880597114563,"y":0.36918604373931885},{"x":0.25102880597114563,"y":0.38372093439102173},{"x":0.1460905373096466,"y":0.38372093439102173}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Forsskaolea","boundary":[0.1460905373096466,0.36918604373931885,0.25102880597114563,0.38372093439102173]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.36918604373931885},{"x":0.25102880597114563,"y":0.36918604373931885},{"x":0.25102880597114563,"y":0.38372093439102173},{"x":0.12551440298557281,"y":0.38372093439102173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.12051440298557281,0.36218604373931884,0.25602880597114563,0.39072093439102173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12757201492786407,"y":0.41715115308761597},{"x":0.1419753134250641,"y":0.41715115308761597},{"x":0.1419753134250641,"y":0.43023255467414856},{"x":0.12757201492786407,"y":0.43023255467414856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12757201492786407,0.41715115308761597,0.1419753134250641,0.43023255467414856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15020576119422913,"y":0.41715115308761597},{"x":0.21399177610874176,"y":0.41715115308761597},{"x":0.21399177610874176,"y":0.43168604373931885},{"x":0.15020576119422913,"y":0.43023255467414856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Urtica","boundary":[0.15020576119422913,0.41715115308761597,0.21399177610874176,0.43168604373931885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22633744776248932,"y":0.41715115308761597},{"x":0.2427983582019806,"y":0.41715115308761597},{"x":0.2427983582019806,"y":0.43168604373931885},{"x":0.22633744776248932,"y":0.43168604373931885}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.22633744776248932,0.41715115308761597,0.2427983582019806,0.43168604373931885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12757201492786407,"y":0.41715115308761597},{"x":0.2427983582019806,"y":0.41715115308761597},{"x":0.2427983582019806,"y":0.43168604373931885},{"x":0.12757201492786407,"y":0.43023255467414856}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12257201492786407,0.41015115308761596,0.2477983582019806,0.43868604373931885],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790123462677002,"y":0.4156976640224457},{"x":0.8209876418113708,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8189300298690796,"y":0.4360465109348297},{"x":0.790123462677002,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گزنه","boundary":[0.790123462677002,0.4156976640224457,0.8189300298690796,0.4360465109348297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790123462677002,"y":0.4156976640224457},{"x":0.8209876418113708,"y":0.41715115308761597},{"x":0.8189300298690796,"y":0.4360465109348297},{"x":0.790123462677002,"y":0.4345930218696594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.785123462677002,0.4086976640224457,0.8239300298690796,0.4430465109348297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427983283996582,"y":0.4404069781303406},{"x":0.7880658507347107,"y":0.4404069781303406},{"x":0.7880658507347107,"y":0.4622093141078949},{"x":0.7427983283996582,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7427983283996582,0.4404069781303406,0.7880658507347107,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6728395223617554,"y":0.44186046719551086},{"x":0.7283950448036194,"y":0.44186046719551086},{"x":0.7283950448036194,"y":0.4622093141078949},{"x":0.6728395223617554,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.6728395223617554,0.44186046719551086,0.7283950448036194,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6748971343040466,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6748971343040466,"y":0.4622093141078949},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.44186046719551086,0.6748971343040466,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6090534925460815,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6584362387657166,"y":0.44186046719551086},{"x":0.6584362387657166,"y":0.4622093141078949},{"x":0.6090534925460815,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوساله","boundary":[0.6090534925460815,0.44186046719551086,0.6584362387657166,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843621492385864,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5946502089500427,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5946502089500427,"y":0.4622093141078949},{"x":0.5843621492385864,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5843621492385864,0.44186046719551086,0.5946502089500427,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123456716537476,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5761317014694214,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5761317014694214,"y":0.4622093141078949},{"x":0.5123456716537476,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.5123456716537476,0.44186046719551086,0.5761317014694214,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5061728358268738,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5144032835960388,"y":0.44186046719551086},{"x":0.5144032835960388,"y":0.4622093141078949},{"x":0.5061728358268738,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5061728358268738,0.44186046719551086,0.5144032835960388,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4938271641731262,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4938271641731262,"y":0.4622093141078949},{"x":0.4650205671787262,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.4650205671787262,0.44186046719551086,0.4938271641731262,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4382716119289398,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4485596716403961,"y":0.44186046719551086},{"x":0.4485596716403961,"y":0.4622093141078949},{"x":0.4382716119289398,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4382716119289398,0.44186046719551086,0.4485596716403961,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.44186046719551086},{"x":0.43209877610206604,"y":0.44186046719551086},{"x":0.43209877610206604,"y":0.4622093141078949},{"x":0.403292179107666,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.403292179107666,0.44186046719551086,0.43209877610206604,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38683128356933594,"y":0.44186046719551086},{"x":0.403292179107666,"y":0.44186046719551086},{"x":0.403292179107666,"y":0.4622093141078949},{"x":0.38683128356933594,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.38683128356933594,0.44186046719551086,0.403292179107666,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.374485582113266,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3827160596847534,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3827160596847534,"y":0.4622093141078949},{"x":0.374485582113266,"y":0.4622093141078949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.374485582113266,0.44186046719551086,0.3827160596847534,0.4622093141078949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3230452537536621,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3683127462863922,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3683127462863922,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3230452537536621,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یکپایه","boundary":[0.3230452537536621,0.44186046719551086,0.3683127462863922,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.298353910446167,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3086419701576233,"y":0.44186046719551086},{"x":0.3086419701576233,"y":0.4636628031730652},{"x":0.298353910446167,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.298353910446167,0.44186046719551086,0.3086419701576233,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2921810746192932,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2921810746192932,"y":0.4636628031730652},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.2777777910232544,0.44186046719551086,0.2921810746192932,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23868313431739807,"y":0.44186046719551086},{"x":0.26543208956718445,"y":0.44186046719551086},{"x":0.26543208956718445,"y":0.4636628031730652},{"x":0.23868313431739807,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.23868313431739807,0.44186046719551086,0.26543208956718445,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22839505970478058,"y":0.44186046719551086},{"x":0.23662550747394562,"y":0.44186046719551086},{"x":0.23662550747394562,"y":0.4636628031730652},{"x":0.22839505970478058,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22839505970478058,0.44186046719551086,0.23662550747394562,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1913580298423767,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2222222238779068,"y":0.44186046719551086},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4636628031730652},{"x":0.1913580298423767,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.1913580298423767,0.44186046719551086,0.2222222238779068,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1316872388124466,"y":0.44331395626068115},{"x":0.17489711940288544,"y":0.44331395626068115},{"x":0.17489711940288544,"y":0.4636628031730652},{"x":0.1316872388124466,"y":0.4636628031730652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.1316872388124466,0.44331395626068115,0.17489711940288544,0.4636628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798354029655457,"y":0.4636628031730652},{"x":0.8230452537536621,"y":0.4636628031730652},{"x":0.8230452537536621,"y":0.4869185984134674},{"x":0.7798354029655457,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.7798354029655457,0.4636628031730652,0.8230452537536621,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695473432540894,"y":0.4636628031730652},{"x":0.7798354029655457,"y":0.4636628031730652},{"x":0.7798354029655457,"y":0.4869185984134674},{"x":0.7695473432540894,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7695473432540894,0.4636628031730652,0.7798354029655457,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345678806304932,"y":0.4636628031730652},{"x":0.7695473432540894,"y":0.4636628031730652},{"x":0.7695473432540894,"y":0.4869185984134674},{"x":0.7345678806304932,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7345678806304932,0.4636628031730652,0.7695473432540894,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6646090745925903,"y":0.4636628031730652},{"x":0.7263374328613281,"y":0.4636628031730652},{"x":0.7263374328613281,"y":0.4869185984134674},{"x":0.6646090745925903,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارگوش","boundary":[0.6646090745925903,0.4636628031730652,0.7263374328613281,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316872239112854,"y":0.4636628031730652},{"x":0.644032895565033,"y":0.4636628031730652},{"x":0.644032895565033,"y":0.4869185984134674},{"x":0.6316872239112854,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6316872239112854,0.4636628031730652,0.644032895565033,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.4636628031730652},{"x":0.6255143880844116,"y":0.4636628031730652},{"x":0.6255143880844116,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5740740895271301,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیاردار","boundary":[0.5740740895271301,0.4636628031730652,0.6255143880844116,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679012537002563,"y":0.4636628031730652},{"x":0.5761317014694214,"y":0.4636628031730652},{"x":0.5761317014694214,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5679012537002563,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5679012537002563,0.4636628031730652,0.5761317014694214,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102880597114563,"y":0.4636628031730652},{"x":0.5637860298156738,"y":0.4636628031730652},{"x":0.5637860298156738,"y":0.4869185984134674},{"x":0.5102880597114563,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.5102880597114563,0.4636628031730652,0.5637860298156738,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49176955223083496,"y":0.4636628031730652},{"x":0.5041152238845825,"y":0.4636628031730652},{"x":0.5041152238845825,"y":0.4869185984134674},{"x":0.49176955223083496,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.49176955223083496,0.4636628031730652,0.5041152238845825,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4485596716403961,"y":0.4636628031730652},{"x":0.4855967164039612,"y":0.4636628031730652},{"x":0.4855967164039612,"y":0.4869185984134674},{"x":0.4485596716403961,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیزان","boundary":[0.4485596716403961,0.4636628031730652,0.4855967164039612,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43621399998664856,"y":0.4636628031730652},{"x":0.44650205969810486,"y":0.4636628031730652},{"x":0.44650205969810486,"y":0.4869185984134674},{"x":0.43621399998664856,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43621399998664856,0.4636628031730652,0.44650205969810486,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39711934328079224,"y":0.4636628031730652},{"x":0.43209877610206604,"y":0.4636628031730652},{"x":0.43209877610206604,"y":0.4869185984134674},{"x":0.39711934328079224,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.39711934328079224,0.4636628031730652,0.43209877610206604,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38065844774246216,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3930041193962097,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3930041193962097,"y":0.4869185984134674},{"x":0.38065844774246216,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.38065844774246216,0.4636628031730652,0.3930041193962097,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32098764181137085,"y":0.4636628031730652},{"x":0.374485582113266,"y":0.4636628031730652},{"x":0.374485582113266,"y":0.4869185984134674},{"x":0.32098764181137085,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.32098764181137085,0.4636628031730652,0.374485582113266,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31069958209991455,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3189300298690796,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3189300298690796,"y":0.4869185984134674},{"x":0.31069958209991455,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31069958209991455,0.4636628031730652,0.3189300298690796,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2716049253940582,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3086419701576233,"y":0.4636628031730652},{"x":0.3086419701576233,"y":0.4869185984134674},{"x":0.2716049253940582,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.2716049253940582,0.4636628031730652,0.3086419701576233,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4636628031730652},{"x":0.2633744776248932,"y":0.4636628031730652},{"x":0.2633744776248932,"y":0.4869185984134674},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.2222222238779068,0.4636628031730652,0.2633744776248932,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20987653732299805,"y":0.4636628031730652},{"x":0.21810699999332428,"y":0.4636628031730652},{"x":0.21810699999332428,"y":0.4869185984134674},{"x":0.20987653732299805,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20987653732299805,0.4636628031730652,0.21810699999332428,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.4636628031730652},{"x":0.20370370149612427,"y":0.4636628031730652},{"x":0.20370370149612427,"y":0.4869185984134674},{"x":0.17283950746059418,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.17283950746059418,0.4636628031730652,0.20370370149612427,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16049382090568542,"y":0.4636628031730652},{"x":0.16872428357601166,"y":0.4636628031730652},{"x":0.16872428357601166,"y":0.4869185984134674},{"x":0.16049382090568542,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16049382090568542,0.4636628031730652,0.16872428357601166,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1316872388124466,"y":0.4636628031730652},{"x":0.16049382090568542,"y":0.4636628031730652},{"x":0.16049382090568542,"y":0.4869185984134674},{"x":0.1316872388124466,"y":0.4869185984134674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.1316872388124466,0.4636628031730652,0.16049382090568542,0.4869185984134674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7818930149078369,"y":0.49127906560897827},{"x":0.8251028656959534,"y":0.49127906560897827},{"x":0.8251028656959534,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7818930149078369,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.7818930149078369,0.49127906560897827,0.8251028656959534,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7633745074272156,"y":0.49127906560897827},{"x":0.7777777910232544,"y":0.49127906560897827},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7633745074272156,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.7633745074272156,0.49127906560897827,0.7777777910232544,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386831045150757,"y":0.49127906560897827},{"x":0.748971164226532,"y":0.49127906560897827},{"x":0.748971164226532,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7386831045150757,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7386831045150757,0.49127906560897827,0.748971164226532,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.49127906560897827},{"x":0.7345678806304932,"y":0.49127906560897827},{"x":0.7345678806304932,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7222222089767456,0.49127906560897827,0.7345678806304932,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.49127906560897827},{"x":0.7160493731498718,"y":0.49127906560897827},{"x":0.7160493731498718,"y":0.5145348906517029},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریدگی","boundary":[0.6666666865348816,0.49127906560897827,0.7160493731498718,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6378600597381592,"y":0.49127906560897827},{"x":0.6625514626502991,"y":0.49127906560897827},{"x":0.6625514626502991,"y":0.5145348906517029},{"x":0.6378600597381592,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6378600597381592,0.49127906560897827,0.6625514626502991,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588477373123169,"y":0.49127906560897827},{"x":0.6213991641998291,"y":0.49127906560897827},{"x":0.6213991641998291,"y":0.5145348906517029},{"x":0.588477373123169,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.588477373123169,0.49127906560897827,0.6213991641998291,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5720164775848389,"y":0.49127906560897827},{"x":0.5823045372962952,"y":0.49127906560897827},{"x":0.5823045372962952,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5720164775848389,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5720164775848389,0.49127906560897827,0.5823045372962952,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534979701042175,"y":0.49127906560897827},{"x":0.5720164775848389,"y":0.49127906560897827},{"x":0.5720164775848389,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5534979701042175,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5534979701042175,0.49127906560897827,0.5720164775848389,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508230447769165,"y":0.49127906560897827},{"x":0.5514403581619263,"y":0.49127906560897827},{"x":0.5514403581619263,"y":0.5145348906517029},{"x":0.508230447769165,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.508230447769165,0.49127906560897827,0.5514403581619263,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47325101494789124,"y":0.49127906560897827},{"x":0.4958847761154175,"y":0.49127906560897827},{"x":0.4958847761154175,"y":0.5145348906517029},{"x":0.47325101494789124,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.47325101494789124,0.49127906560897827,0.4958847761154175,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41769546270370483,"y":0.49127906560897827},{"x":0.4650205671787262,"y":0.49127906560897827},{"x":0.4650205671787262,"y":0.5145348906517029},{"x":0.41769546270370483,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.41769546270370483,0.49127906560897827,0.4650205671787262,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.49127906560897827},{"x":0.41152262687683105,"y":0.49127906560897827},{"x":0.41152262687683105,"y":0.5145348906517029},{"x":0.403292179107666,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.403292179107666,0.49127906560897827,0.41152262687683105,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847736716270447,"y":0.49127906560897827},{"x":0.39711934328079224,"y":0.49127906560897827},{"x":0.39711934328079224,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3847736716270447,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3847736716270447,0.49127906560897827,0.39711934328079224,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.49127906560897827},{"x":0.3786008358001709,"y":0.49127906560897827},{"x":0.3786008358001709,"y":0.5145348906517029},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.37037035822868347,0.49127906560897827,0.3786008358001709,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.49127906560897827},{"x":0.3600822985172272,"y":0.49127906560897827},{"x":0.3600822985172272,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3539094626903534,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3539094626903534,0.49127906560897827,0.3600822985172272,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.49127906560897827},{"x":0.34156379103660583,"y":0.49127906560897827},{"x":0.34156379103660583,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.3333333432674408,0.49127906560897827,0.34156379103660583,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32098764181137085,"y":0.49127906560897827},{"x":0.3292181193828583,"y":0.49127906560897827},{"x":0.3292181193828583,"y":0.5145348906517029},{"x":0.32098764181137085,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32098764181137085,0.49127906560897827,0.3292181193828583,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.298353910446167,"y":0.49127906560897827},{"x":0.31069958209991455,"y":0.49127906560897827},{"x":0.31069958209991455,"y":0.5145348906517029},{"x":0.298353910446167,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.298353910446167,0.49127906560897827,0.31069958209991455,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24897119402885437,"y":0.49127906560897827},{"x":0.29012346267700195,"y":0.49127906560897827},{"x":0.29012346267700195,"y":0.5145348906517029},{"x":0.24897119402885437,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.24897119402885437,0.49127906560897827,0.29012346267700195,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22633744776248932,"y":0.49127906560897827},{"x":0.23662550747394562,"y":0.49127906560897827},{"x":0.23662550747394562,"y":0.5145348906517029},{"x":0.22633744776248932,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.22633744776248932,0.49127906560897827,0.23662550747394562,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.49127906560897827},{"x":0.22016461193561554,"y":0.49127906560897827},{"x":0.22016461193561554,"y":0.5145348906517029},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.18518517911434174,0.49127906560897827,0.22016461193561554,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.49127906560897827},{"x":0.17489711940288544,"y":0.49127906560897827},{"x":0.17489711940288544,"y":0.5145348906517029},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1666666716337204,0.49127906560897827,0.17489711940288544,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12757201492786407,"y":0.49127906560897827},{"x":0.16049382090568542,"y":0.49127906560897827},{"x":0.16049382090568542,"y":0.5145348906517029},{"x":0.12757201492786407,"y":0.5145348906517029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.12757201492786407,0.49127906560897827,0.16049382090568542,0.5145348906517029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7674897313117981,"y":0.5145348906517029},{"x":0.8251028656959534,"y":0.5145348906517029},{"x":0.8251028656959534,"y":0.5377907156944275},{"x":0.7674897313117981,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.7674897313117981,0.5145348906517029,0.8251028656959534,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.751028835773468,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7633745074272156,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7633745074272156,"y":0.5377907156944275},{"x":0.751028835773468,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.751028835773468,0.5145348906517029,0.7633745074272156,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6378600597381592,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7427983283996582,"y":0.5145348906517029},{"x":0.7427983283996582,"y":0.5377907156944275},{"x":0.6378600597381592,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیستولیتهای","boundary":[0.6378600597381592,0.5145348906517029,0.7427983283996582,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905349850654602,"y":0.5145348906517029},{"x":0.6234567761421204,"y":0.5145348906517029},{"x":0.6234567761421204,"y":0.5377907156944275},{"x":0.5905349850654602,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5905349850654602,0.5145348906517029,0.6234567761421204,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5377907156944275},{"x":0.5740740895271301,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5740740895271301,0.5145348906517029,0.5925925970077515,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596708059310913,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5679012537002563,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5679012537002563,"y":0.5377907156944275},{"x":0.5596708059310913,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596708059310913,0.5145348906517029,0.5679012537002563,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4938271641731262,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5596708059310913,"y":0.5145348906517029},{"x":0.5596708059310913,"y":0.5377907156944275},{"x":0.4938271641731262,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دمبرگدار","boundary":[0.4938271641731262,0.5145348906517029,0.5596708059310913,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48765432834625244,"y":0.5145348906517029},{"x":0.4958847761154175,"y":0.5145348906517029},{"x":0.4958847761154175,"y":0.5377907156944275},{"x":0.48765432834625244,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48765432834625244,0.5145348906517029,0.4958847761154175,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42181068658828735,"y":0.5145348906517029},{"x":0.4855967164039612,"y":0.5145348906517029},{"x":0.4855967164039612,"y":0.5377907156944275},{"x":0.42181068658828735,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.42181068658828735,0.5145348906517029,0.4855967164039612,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.374485582113266,"y":0.5145348906517029},{"x":0.40123456716537476,"y":0.5145348906517029},{"x":0.40123456716537476,"y":0.5377907156944275},{"x":0.374485582113266,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.374485582113266,0.5145348906517029,0.40123456716537476,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3786008358001709,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3786008358001709,"y":0.5377907156944275},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37037035822868347,0.5145348906517029,0.3786008358001709,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497942388057709,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3683127462863922,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3683127462863922,"y":0.5377907156944275},{"x":0.3497942388057709,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3497942388057709,0.5145348906517029,0.3683127462863922,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3127571940422058,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3477366268634796,"y":0.5145348906517029},{"x":0.3477366268634796,"y":0.5377907156944275},{"x":0.3127571940422058,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.3127571940422058,0.5145348906517029,0.3477366268634796,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26954731345176697,"y":0.5145348906517029},{"x":0.30041152238845825,"y":0.5145348906517029},{"x":0.30041152238845825,"y":0.5377907156944275},{"x":0.26954731345176697,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.26954731345176697,0.5145348906517029,0.30041152238845825,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5145348906517029},{"x":0.2572016417980194,"y":0.5145348906517029},{"x":0.2572016417980194,"y":0.5377907156944275},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.2222222238779068,0.5145348906517029,0.2572016417980194,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19547325372695923,"y":0.5145348906517029},{"x":0.20576131343841553,"y":0.5145348906517029},{"x":0.20576131343841553,"y":0.5377907156944275},{"x":0.19547325372695923,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.19547325372695923,0.5145348906517029,0.20576131343841553,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1769547313451767,"y":0.5145348906517029},{"x":0.187242791056633,"y":0.5145348906517029},{"x":0.187242791056633,"y":0.5377907156944275},{"x":0.1769547313451767,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1769547313451767,0.5145348906517029,0.187242791056633,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.5145348906517029},{"x":0.17283950746059418,"y":0.5145348906517029},{"x":0.17283950746059418,"y":0.5377907156944275},{"x":0.1419753134250641,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.1419753134250641,0.5145348906517029,0.17283950746059418,0.5377907156944275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1213991791009903,"y":0.5145348906517029},{"x":0.13374485075473785,"y":0.5145348906517029},{"x":0.13374485075473785,"y":0.5377907156944275},{"x":0.1213991791009903,"y":0.5377907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1213991791009903,0.5145348906517029,0.13374485075473785,0.5377907156944275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1213991791009903,"y":0.44186046719551086},{"x":0.8251028656959534,"y":0.4389534890651703},{"x":0.8251028656959534,"y":0.5377907156944275},{"x":0.1213991791009903,"y":0.5406976938247681}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11639917910099029,0.43486046719551086,0.8301028656959534,0.5447907156944275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.5406976938247681},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5406976938247681},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5610465407371521},{"x":0.7860082387924194,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.7860082387924194,0.5406976938247681,0.8148148059844971,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345678806304932,"y":0.5406976938247681},{"x":0.7736625671386719,"y":0.5406976938247681},{"x":0.7736625671386719,"y":0.5610465407371521},{"x":0.7345678806304932,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.7345678806304932,0.5406976938247681,0.7736625671386719,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119341492652893,"y":0.5406976938247681},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5406976938247681},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5610465407371521},{"x":0.7119341492652893,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.7119341492652893,0.5406976938247681,0.7222222089767456,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6954732537269592,"y":0.5406976938247681},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5406976938247681},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5610465407371521},{"x":0.6954732537269592,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6954732537269592,0.5406976938247681,0.7037037014961243,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584362387657166,"y":0.5406976938247681},{"x":0.6831275820732117,"y":0.5406976938247681},{"x":0.6831275820732117,"y":0.5610465407371521},{"x":0.6584362387657166,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6584362387657166,0.5406976938247681,0.6831275820732117,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213991641998291,"y":0.5406976938247681},{"x":0.6460905075073242,"y":0.5406976938247681},{"x":0.6460905075073242,"y":0.5610465407371521},{"x":0.6213991641998291,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.6213991641998291,0.5406976938247681,0.6460905075073242,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6152263283729553,"y":0.5406976938247681},{"x":0.6234567761421204,"y":0.5406976938247681},{"x":0.6234567761421204,"y":0.5610465407371521},{"x":0.6152263283729553,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6152263283729553,0.5406976938247681,0.6234567761421204,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5720164775848389,"y":0.5406976938247681},{"x":0.604938268661499,"y":0.5406976938247681},{"x":0.604938268661499,"y":0.5610465407371521},{"x":0.5720164775848389,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5720164775848389,0.5406976938247681,0.604938268661499,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5406976938247681},{"x":0.5637860298156738,"y":0.5406976938247681},{"x":0.5637860298156738,"y":0.5610465407371521},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5555555820465088,0.5406976938247681,0.5637860298156738,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123456716537476,"y":0.5406976938247681},{"x":0.5534979701042175,"y":0.5406976938247681},{"x":0.5534979701042175,"y":0.5610465407371521},{"x":0.5123456716537476,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.5123456716537476,0.5406976938247681,0.5534979701042175,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4711934030056,"y":0.5406976938247681},{"x":0.5041152238845825,"y":0.5406976938247681},{"x":0.5041152238845825,"y":0.5610465407371521},{"x":0.4711934030056,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4711934030056,0.5406976938247681,0.5041152238845825,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4609053432941437,"y":0.5406976938247681},{"x":0.4691357910633087,"y":0.5406976938247681},{"x":0.4691357910633087,"y":0.5610465407371521},{"x":0.4609053432941437,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4609053432941437,0.5406976938247681,0.4691357910633087,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4053497910499573,"y":0.5406976938247681},{"x":0.4506172835826874,"y":0.5406976938247681},{"x":0.4506172835826874,"y":0.5610465407371521},{"x":0.4053497910499573,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.4053497910499573,0.5406976938247681,0.4506172835826874,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39711934328079224,"y":0.5406976938247681},{"x":0.4053497910499573,"y":0.5406976938247681},{"x":0.4053497910499573,"y":0.5610465407371521},{"x":0.39711934328079224,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39711934328079224,0.5406976938247681,0.4053497910499573,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34567901492118835,"y":0.5406976938247681},{"x":0.39094650745391846,"y":0.5406976938247681},{"x":0.39094650745391846,"y":0.5610465407371521},{"x":0.34567901492118835,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.34567901492118835,0.5406976938247681,0.39094650745391846,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024691343307495,"y":0.5406976938247681},{"x":0.3395061790943146,"y":0.5406976938247681},{"x":0.3395061790943146,"y":0.5610465407371521},{"x":0.3024691343307495,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.3024691343307495,0.5406976938247681,0.3395061790943146,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5406976938247681},{"x":0.2880658507347107,"y":0.5406976938247681},{"x":0.2880658507347107,"y":0.5610465407371521},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2777777910232544,0.5406976938247681,0.2880658507347107,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22016461193561554,"y":0.5406976938247681},{"x":0.26543208956718445,"y":0.5406976938247681},{"x":0.26543208956718445,"y":0.5610465407371521},{"x":0.22016461193561554,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.22016461193561554,0.5406976938247681,0.26543208956718445,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17078189551830292,"y":0.5406976938247681},{"x":0.21810699999332428,"y":0.5406976938247681},{"x":0.21810699999332428,"y":0.5610465407371521},{"x":0.17078189551830292,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.17078189551830292,0.5406976938247681,0.21810699999332428,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563785970211029,"y":0.5406976938247681},{"x":0.16460905969142914,"y":0.5406976938247681},{"x":0.16460905969142914,"y":0.5610465407371521},{"x":0.1563785970211029,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1563785970211029,0.5406976938247681,0.16460905969142914,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1213991791009903,"y":0.5406976938247681},{"x":0.15226337313652039,"y":0.5406976938247681},{"x":0.15226337313652039,"y":0.5610465407371521},{"x":0.1213991791009903,"y":0.5610465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.1213991791009903,0.5406976938247681,0.15226337313652039,0.5610465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024691343307495,"y":0.5639534592628479},{"x":0.8230452537536621,"y":0.5639534592628479},{"x":0.8230452537536621,"y":0.5886628031730652},{"x":0.8024691343307495,"y":0.5886628031730652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8024691343307495,0.5639534592628479,0.8230452537536621,0.5886628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427983283996582,"y":0.5639534592628479},{"x":0.7839506268501282,"y":0.5639534592628479},{"x":0.7839506268501282,"y":0.5886628031730652},{"x":0.7427983283996582,"y":0.5886628031730652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.7427983283996582,0.5639534592628479,0.7839506268501282,0.5886628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5639534592628479},{"x":0.7283950448036194,"y":0.5639534592628479},{"x":0.7283950448036194,"y":0.5886628031730652},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5886628031730652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7222222089767456,0.5639534592628479,0.7283950448036194,0.5886628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.5625},{"x":0.7119341492652893,"y":0.5625},{"x":0.7119341492652893,"y":0.5886628031730652},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5886628031730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوجنسی","boundary":[0.6481481194496155,0.5625,0.7119341492652893,0.5886628031730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6358024477958679,"y":0.5625},{"x":0.6460905075073242,"y":0.5625},{"x":0.6460905075073242,"y":0.5872092843055725},{"x":0.6358024477958679,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6358024477958679,0.5625,0.6460905075073242,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843621492385864,"y":0.5625},{"x":0.6316872239112854,"y":0.5625},{"x":0.6316872239112854,"y":0.5872092843055725},{"x":0.5843621492385864,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5843621492385864,0.5625,0.6316872239112854,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679012537002563,"y":0.5625},{"x":0.5781893134117126,"y":0.5625},{"x":0.5781893134117126,"y":0.5872092843055725},{"x":0.5679012537002563,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5679012537002563,0.5625,0.5781893134117126,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5390946269035339,"y":0.5625},{"x":0.5658436417579651,"y":0.5625},{"x":0.5658436417579651,"y":0.5872092843055725},{"x":0.5390946269035339,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.5390946269035339,0.5625,0.5658436417579651,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288065671920776,"y":0.5625},{"x":0.5390946269035339,"y":0.5625},{"x":0.5390946269035339,"y":0.5872092843055725},{"x":0.5288065671920776,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5288065671920776,0.5625,0.5390946269035339,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4835391044616699,"y":0.5625},{"x":0.5226337313652039,"y":0.5625},{"x":0.5226337313652039,"y":0.5872092843055725},{"x":0.4835391044616699,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.4835391044616699,0.5625,0.5226337313652039,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.5625},{"x":0.47736626863479614,"y":0.5625},{"x":0.47736626863479614,"y":0.5872092843055725},{"x":0.4650205671787262,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4650205671787262,0.5625,0.47736626863479614,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41152262687683105,"y":0.5625},{"x":0.4588477313518524,"y":0.5625},{"x":0.4588477313518524,"y":0.5872092843055725},{"x":0.41152262687683105,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامنظم","boundary":[0.41152262687683105,0.5625,0.4588477313518524,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.5625},{"x":0.4135802388191223,"y":0.5625},{"x":0.4135802388191223,"y":0.5872092843055725},{"x":0.403292179107666,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.403292179107666,0.5625,0.4135802388191223,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3580246865749359,"y":0.5625},{"x":0.39711934328079224,"y":0.5625},{"x":0.39711934328079224,"y":0.5872092843055725},{"x":0.3580246865749359,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.3580246865749359,0.5625,0.39711934328079224,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3127571940422058,"y":0.5625},{"x":0.3477366268634796,"y":0.5625},{"x":0.3477366268634796,"y":0.5872092843055725},{"x":0.3127571940422058,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3127571940422058,0.5625,0.3477366268634796,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2674897015094757,"y":0.5625},{"x":0.3024691343307495,"y":0.5625},{"x":0.3024691343307495,"y":0.5872092843055725},{"x":0.2674897015094757,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.2674897015094757,0.5625,0.3024691343307495,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24074074625968933,"y":0.5625},{"x":0.2530864179134369,"y":0.5625},{"x":0.2530864179134369,"y":0.5872092843055725},{"x":0.24074074625968933,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24074074625968933,0.5625,0.2530864179134369,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5625},{"x":0.23662550747394562,"y":0.5625},{"x":0.23662550747394562,"y":0.5872092843055725},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2222222238779068,0.5625,0.23662550747394562,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17901234328746796,"y":0.5625},{"x":0.21810699999332428,"y":0.5625},{"x":0.21810699999332428,"y":0.5872092843055725},{"x":0.17901234328746796,"y":0.5872092843055725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.17901234328746796,0.5625,0.21810699999332428,0.5872092843055725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13374485075473785,"y":0.5625},{"x":0.16460905969142914,"y":0.5625},{"x":0.16460905969142914,"y":0.5857558250427246},{"x":0.13374485075473785,"y":0.5857558250427246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.13374485075473785,0.5625,0.16460905969142914,0.5857558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.5625},{"x":0.1316872388124466,"y":0.5625},{"x":0.1316872388124466,"y":0.5857558250427246},{"x":0.12345679104328156,"y":0.5857558250427246}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12345679104328156,0.5625,0.1316872388124466,0.5857558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860082387924194,"y":0.5886628031730652},{"x":0.8209876418113708,"y":0.5886628031730652},{"x":0.8209876418113708,"y":0.6104651093482971},{"x":0.7860082387924194,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7860082387924194,0.5886628031730652,0.8209876418113708,0.6104651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469135522842407,"y":0.5886628031730652},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5886628031730652},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6104651093482971},{"x":0.7469135522842407,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7469135522842407,0.5886628031730652,0.7777777910232544,0.6104651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5886628031730652},{"x":0.748971164226532,"y":0.5886628031730652},{"x":0.748971164226532,"y":0.6104651093482971},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7407407164573669,0.5886628031730652,0.748971164226532,0.6104651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.5886628031730652},{"x":0.7386831045150757,"y":0.5886628031730652},{"x":0.7386831045150757,"y":0.6104651093482971},{"x":0.6851851940155029,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6851851940155029,0.5886628031730652,0.7386831045150757,0.6104651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6337448358535767,"y":0.5886628031730652},{"x":0.6748971343040466,"y":0.5886628031730652},{"x":0.6748971343040466,"y":0.6104651093482971},{"x":0.6337448358535767,"y":0.6104651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.6337448358535767,0.5886628031730652,0.6748971343040466,0.6104651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028806567192078,"y":0.5886628031730652},{"x":0.6213991641998291,"y":0.5886628031730652},{"x":0.6213991641998291,"y":0.6119186282157898},{"x":0.6028806567192078,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6028806567192078,0.5886628031730652,0.6213991641998291,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5637860298156738,"y":0.5886628031730652},{"x":0.596707820892334,"y":0.5886628031730652},{"x":0.596707820892334,"y":0.6119186282157898},{"x":0.5637860298156738,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5637860298156738,0.5886628031730652,0.596707820892334,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.5886628031730652},{"x":0.5493826866149902,"y":0.5886628031730652},{"x":0.5493826866149902,"y":0.6119186282157898},{"x":0.5370370149612427,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.5370370149612427,0.5886628031730652,0.5493826866149902,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246913433074951,"y":0.5886628031730652},{"x":0.5349794030189514,"y":0.5886628031730652},{"x":0.5349794030189514,"y":0.6119186282157898},{"x":0.5246913433074951,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5246913433074951,0.5886628031730652,0.5349794030189514,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48765432834625244,"y":0.5886628031730652},{"x":0.5164608955383301,"y":0.5886628031730652},{"x":0.5164608955383301,"y":0.6119186282157898},{"x":0.48765432834625244,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.48765432834625244,0.5886628031730652,0.5164608955383301,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238682985305786,"y":0.5901162624359131},{"x":0.4835391044616699,"y":0.5886628031730652},{"x":0.4835391044616699,"y":0.6119186282157898},{"x":0.4238682985305786,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.گلهای","boundary":[0.4238682985305786,0.5901162624359131,0.4835391044616699,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.5901162624359131},{"x":0.4135802388191223,"y":0.5901162624359131},{"x":0.4135802388191223,"y":0.6119186282157898},{"x":0.403292179107666,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.403292179107666,0.5901162624359131,0.4135802388191223,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3827160596847534,"y":0.5901162624359131},{"x":0.3930041193962097,"y":0.5901162624359131},{"x":0.3930041193962097,"y":0.6119186282157898},{"x":0.3827160596847534,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3827160596847534,0.5901162624359131,0.3930041193962097,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024691343307495,"y":0.5901162624359131},{"x":0.3786008358001709,"y":0.5901162624359131},{"x":0.3786008358001709,"y":0.6119186282157898},{"x":0.3024691343307495,"y":0.6119186282157898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوشهای","boundary":[0.3024691343307495,0.5901162624359131,0.3786008358001709,0.6119186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.5901162624359131},{"x":0.29012346267700195,"y":0.5901162624359131},{"x":0.29012346267700195,"y":0.6133720874786377},{"x":0.25925925374031067,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.25925925374031067,0.5901162624359131,0.29012346267700195,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21604938805103302,"y":0.5901162624359131},{"x":0.2572016417980194,"y":0.5901162624359131},{"x":0.2572016417980194,"y":0.6133720874786377},{"x":0.21604938805103302,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.21604938805103302,0.5901162624359131,0.2572016417980194,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20370370149612427,"y":0.5901162624359131},{"x":0.21399177610874176,"y":0.5901162624359131},{"x":0.21399177610874176,"y":0.6133720874786377},{"x":0.20370370149612427,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20370370149612427,0.5901162624359131,0.21399177610874176,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17078189551830292,"y":0.5901162624359131},{"x":0.201646089553833,"y":0.5901162624359131},{"x":0.201646089553833,"y":0.6133720874786377},{"x":0.17078189551830292,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.17078189551830292,0.5901162624359131,0.201646089553833,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563785970211029,"y":0.5915697813034058},{"x":0.16460905969142914,"y":0.5915697813034058},{"x":0.16460905969142914,"y":0.6133720874786377},{"x":0.1563785970211029,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1563785970211029,0.5915697813034058,0.16460905969142914,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.5915697813034058},{"x":0.15226337313652039,"y":0.5915697813034058},{"x":0.15226337313652039,"y":0.6133720874786377},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6133720874786377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.12962962687015533,0.5915697813034058,0.15226337313652039,0.6133720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127571940422058,"y":0.6148256063461304},{"x":0.8230452537536621,"y":0.6148256063461304},{"x":0.8230452537536621,"y":0.6366279125213623},{"x":0.8127571940422058,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8127571940422058,0.6148256063461304,0.8230452537536621,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7551440596580505,"y":0.6148256063461304},{"x":0.806584358215332,"y":0.6148256063461304},{"x":0.806584358215332,"y":0.6366279125213623},{"x":0.7551440596580505,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.7551440596580505,0.6148256063461304,0.806584358215332,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139917612075806,"y":0.6148256063461304},{"x":0.7469135522842407,"y":0.6148256063461304},{"x":0.7469135522842407,"y":0.6366279125213623},{"x":0.7139917612075806,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7139917612075806,0.6148256063461304,0.7469135522842407,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6687242984771729,"y":0.6148256063461304},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6148256063461304},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6687242984771729,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.6687242984771729,0.6148256063461304,0.7057613134384155,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563786268234253,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6646090745925903,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6646090745925903,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6563786268234253,0.6148256063461304,0.6646090745925903,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399176716804504,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6502057909965515,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6502057909965515,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6399176716804504,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6399176716804504,0.6148256063461304,0.6502057909965515,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234567761421204,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6316872239112854,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6316872239112854,"y":0.6366279125213623},{"x":0.6234567761421204,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6234567761421204,0.6148256063461304,0.6316872239112854,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5781893134117126,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6152263283729553,"y":0.6148256063461304},{"x":0.6152263283729553,"y":0.6366279125213623},{"x":0.5781893134117126,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5781893134117126,0.6148256063461304,0.6152263283729553,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5493826866149902,"y":0.6148256063461304},{"x":0.5679012537002563,"y":0.6148256063461304},{"x":0.5679012537002563,"y":0.6366279125213623},{"x":0.5493826866149902,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5493826866149902,0.6148256063461304,0.5679012537002563,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144032835960388,"y":0.6148256063461304},{"x":0.5390946269035339,"y":0.6148256063461304},{"x":0.5390946269035339,"y":0.6366279125213623},{"x":0.5144032835960388,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5144032835960388,0.6148256063461304,0.5390946269035339,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49176955223083496,"y":0.6148256063461304},{"x":0.5,"y":0.6148256063461304},{"x":0.5,"y":0.6366279125213623},{"x":0.49176955223083496,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49176955223083496,0.6148256063461304,0.5,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44238683581352234,"y":0.6148256063461304},{"x":0.4855967164039612,"y":0.6148256063461304},{"x":0.4855967164039612,"y":0.6366279125213623},{"x":0.44238683581352234,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.44238683581352234,0.6148256063461304,0.4855967164039612,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156378507614136,"y":0.6148256063461304},{"x":0.4279835522174835,"y":0.6148256063461304},{"x":0.4279835522174835,"y":0.6366279125213623},{"x":0.4156378507614136,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4156378507614136,0.6148256063461304,0.4279835522174835,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.374485582113266,"y":0.6148256063461304},{"x":0.4094650149345398,"y":0.6148256063461304},{"x":0.4094650149345398,"y":0.6366279125213623},{"x":0.374485582113266,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.374485582113266,0.6148256063461304,0.4094650149345398,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34156379103660583,"y":0.6148256063461304},{"x":0.3580246865749359,"y":0.6148256063461304},{"x":0.3580246865749359,"y":0.6366279125213623},{"x":0.34156379103660583,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.34156379103660583,0.6148256063461304,0.3580246865749359,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33539095520973206,"y":0.6148256063461304},{"x":0.3436214029788971,"y":0.6148256063461304},{"x":0.3436214029788971,"y":0.6366279125213623},{"x":0.33539095520973206,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.33539095520973206,0.6148256063461304,0.3436214029788971,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942386865615845,"y":0.6148256063461304},{"x":0.3292181193828583,"y":0.6148256063461304},{"x":0.3292181193828583,"y":0.6366279125213623},{"x":0.2942386865615845,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.2942386865615845,0.6148256063461304,0.3292181193828583,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23868313431739807,"y":0.6148256063461304},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6148256063461304},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6366279125213623},{"x":0.23868313431739807,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کليوی","boundary":[0.23868313431739807,0.6148256063461304,0.2777777910232544,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18106995522975922,"y":0.6148256063461304},{"x":0.22633744776248932,"y":0.6148256063461304},{"x":0.22633744776248932,"y":0.6366279125213623},{"x":0.18106995522975922,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.18106995522975922,0.6148256063461304,0.22633744776248932,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.6148256063461304},{"x":0.18312756717205048,"y":0.6148256063461304},{"x":0.18312756717205048,"y":0.6366279125213623},{"x":0.17283950746059418,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17283950746059418,0.6148256063461304,0.18312756717205048,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13374485075473785,"y":0.6148256063461304},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6148256063461304},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6366279125213623},{"x":0.13374485075473785,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزان","boundary":[0.13374485075473785,0.6148256063461304,0.1666666716337204,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11934156715869904,"y":0.6148256063461304},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6148256063461304},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6366279125213623},{"x":0.11934156715869904,"y":0.6366279125213623}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11934156715869904,0.6148256063461304,0.12962962687015533,0.6366279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7633745074272156,"y":0.6395348906517029},{"x":0.8230452537536621,"y":0.6395348906517029},{"x":0.8230452537536621,"y":0.6613371968269348},{"x":0.7633745074272156,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.7633745074272156,0.6395348906517029,0.8230452537536621,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7263374328613281,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7551440596580505,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7551440596580505,"y":0.6613371968269348},{"x":0.7263374328613281,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناقص","boundary":[0.7263374328613281,0.6395348906517029,0.7551440596580505,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975308656692505,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6395348906517029},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6975308656692505,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6975308656692505,0.6395348906517029,0.7057613134384155,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6646090745925903,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6954732537269592,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6954732537269592,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6646090745925903,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6646090745925903,0.6395348906517029,0.6954732537269592,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6152263283729553,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6563786268234253,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6152263283729553,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیافته","boundary":[0.6152263283729553,0.6395348906517029,0.6563786268234253,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6090534925460815,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6172839403152466,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6172839403152466,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6090534925460815,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6090534925460815,0.6395348906517029,0.6172839403152466,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028806567192078,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6395348906517029},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6613371968269348},{"x":0.6028806567192078,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6028806567192078,0.6395348906517029,0.6111111044883728,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5637860298156738,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5946502089500427,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5946502089500427,"y":0.6613371968269348},{"x":0.5637860298156738,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوزه","boundary":[0.5637860298156738,0.6395348906517029,0.5946502089500427,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5514403581619263,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5617284178733826,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5617284178733826,"y":0.6613371968269348},{"x":0.5514403581619263,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5514403581619263,0.6395348906517029,0.5617284178733826,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246913433074951,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5329217910766602,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5329217910766602,"y":0.6613371968269348},{"x":0.5246913433074951,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5246913433074951,0.6395348906517029,0.5329217910766602,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6395348906517029},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6613371968269348},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.48148149251937866,0.6395348906517029,0.5185185074806213,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44650205969810486,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4794238805770874,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4794238805770874,"y":0.6613371968269348},{"x":0.44650205969810486,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.44650205969810486,0.6395348906517029,0.4794238805770874,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43209877610206604,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4403292238712311,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4403292238712311,"y":0.6613371968269348},{"x":0.43209877610206604,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43209877610206604,0.6395348906517029,0.4403292238712311,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4279835522174835,"y":0.6395348906517029},{"x":0.4279835522174835,"y":0.6613371968269348},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.3888888955116272,0.6395348906517029,0.4279835522174835,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34567901492118835,"y":0.6395348906517029},{"x":0.37242797017097473,"y":0.6395348906517029},{"x":0.37242797017097473,"y":0.6613371968269348},{"x":0.34567901492118835,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.34567901492118835,0.6395348906517029,0.37242797017097473,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327160507440567,"y":0.6395348906517029},{"x":0.3395061790943146,"y":0.6395348906517029},{"x":0.3395061790943146,"y":0.6613371968269348},{"x":0.327160507440567,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.327160507440567,0.6395348906517029,0.3395061790943146,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2716049253940582,"y":0.6395348906517029},{"x":0.31687241792678833,"y":0.6395348906517029},{"x":0.31687241792678833,"y":0.6613371968269348},{"x":0.2716049253940582,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.2716049253940582,0.6395348906517029,0.31687241792678833,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21399177610874176,"y":0.6395348906517029},{"x":0.2572016417980194,"y":0.6395348906517029},{"x":0.2572016417980194,"y":0.6613371968269348},{"x":0.21399177610874176,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.21399177610874176,0.6395348906517029,0.2572016417980194,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358024626970291,"y":0.6395348906517029},{"x":0.19547325372695923,"y":0.6395348906517029},{"x":0.19547325372695923,"y":0.6613371968269348},{"x":0.1358024626970291,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.1358024626970291,0.6395348906517029,0.19547325372695923,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1213991791009903,"y":0.6395348906517029},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6395348906517029},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6613371968269348},{"x":0.1213991791009903,"y":0.6613371968269348}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1213991791009903,0.6395348906517029,0.12962962687015533,0.6613371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7736625671386719,"y":0.6642441749572754},{"x":0.8251028656959534,"y":0.6642441749572754},{"x":0.8251028656959534,"y":0.6860465407371521},{"x":0.7736625671386719,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7736625671386719,0.6642441749572754,0.8251028656959534,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057613134384155,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7530864477157593,"y":0.6642441749572754},{"x":0.7530864477157593,"y":0.6860465407371521},{"x":0.7057613134384155,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.7057613134384155,0.6642441749572754,0.7530864477157593,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316872239112854,"y":0.6642441749572754},{"x":0.693415641784668,"y":0.6642441749572754},{"x":0.693415641784668,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6316872239112854,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.6316872239112854,0.6642441749572754,0.693415641784668,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172839403152466,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6255143880844116,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6255143880844116,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6172839403152466,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6172839403152466,0.6642441749572754,0.6255143880844116,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5699588656425476,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6069958806037903,"y":0.6642441749572754},{"x":0.6069958806037903,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5699588656425476,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5699588656425476,0.6642441749572754,0.6069958806037903,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5637860298156738,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5637860298156738,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5555555820465088,0.6642441749572754,0.5637860298156738,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49176955223083496,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5452674627304077,"y":0.6642441749572754},{"x":0.5452674627304077,"y":0.6860465407371521},{"x":0.49176955223083496,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.49176955223083496,0.6642441749572754,0.5452674627304077,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4855967164039612,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4938271641731262,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4938271641731262,"y":0.6860465407371521},{"x":0.4855967164039612,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4855967164039612,0.6642441749572754,0.4938271641731262,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279835522174835,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4794238805770874,"y":0.6642441749572754},{"x":0.4794238805770874,"y":0.6860465407371521},{"x":0.4279835522174835,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.4279835522174835,0.6642441749572754,0.4794238805770874,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.374485582113266,"y":0.6642441749572754},{"x":0.41152262687683105,"y":0.6642441749572754},{"x":0.41152262687683105,"y":0.6860465407371521},{"x":0.374485582113266,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.374485582113266,0.6642441749572754,0.41152262687683105,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3292181193828583,"y":0.6642441749572754},{"x":0.3580246865749359,"y":0.6642441749572754},{"x":0.3580246865749359,"y":0.6860465407371521},{"x":0.3292181193828583,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.3292181193828583,0.6642441749572754,0.3580246865749359,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31069958209991455,"y":0.6642441749572754},{"x":0.32098764181137085,"y":0.6642441749572754},{"x":0.32098764181137085,"y":0.6860465407371521},{"x":0.31069958209991455,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31069958209991455,0.6642441749572754,0.32098764181137085,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2674897015094757,"y":0.6642441749572754},{"x":0.30452674627304077,"y":0.6642441749572754},{"x":0.30452674627304077,"y":0.6860465407371521},{"x":0.2674897015094757,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.2674897015094757,0.6642441749572754,0.30452674627304077,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2469135820865631,"y":0.6642441749572754},{"x":0.25514402985572815,"y":0.6642441749572754},{"x":0.25514402985572815,"y":0.6860465407371521},{"x":0.2469135820865631,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2469135820865631,0.6642441749572754,0.25514402985572815,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18312756717205048,"y":0.6642441749572754},{"x":0.23868313431739807,"y":0.6642441749572754},{"x":0.23868313431739807,"y":0.6860465407371521},{"x":0.18312756717205048,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.18312756717205048,0.6642441749572754,0.23868313431739807,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1769547313451767,"y":0.6642441749572754},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6642441749572754},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6860465407371521},{"x":0.1769547313451767,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1769547313451767,0.6642441749572754,0.18518517911434174,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15020576119422913,"y":0.6642441749572754},{"x":0.17283950746059418,"y":0.6642441749572754},{"x":0.17283950746059418,"y":0.6860465407371521},{"x":0.15020576119422913,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.15020576119422913,0.6642441749572754,0.17283950746059418,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.6642441749572754},{"x":0.1358024626970291,"y":0.6642441749572754},{"x":0.1358024626970291,"y":0.6860465407371521},{"x":0.12345679104328156,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.12345679104328156,0.6642441749572754,0.1358024626970291,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695473432540894,"y":0.6860465407371521},{"x":0.8209876418113708,"y":0.6860465407371521},{"x":0.8209876418113708,"y":0.7107558250427246},{"x":0.7695473432540894,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.7695473432540894,0.6860465407371521,0.8209876418113708,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7304526567459106,"y":0.6860465407371521},{"x":0.7633745074272156,"y":0.6860465407371521},{"x":0.7633745074272156,"y":0.7107558250427246},{"x":0.7304526567459106,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7304526567459106,0.6860465407371521,0.7633745074272156,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975308656692505,"y":0.6860465407371521},{"x":0.7263374328613281,"y":0.6860465407371521},{"x":0.7263374328613281,"y":0.7107558250427246},{"x":0.6975308656692505,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6975308656692505,0.6860465407371521,0.7263374328613281,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707819104194641,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6831275820732117,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6831275820732117,"y":0.7107558250427246},{"x":0.6707819104194641,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6707819104194641,0.6860465407371521,0.6831275820732117,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193415522575378,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7107558250427246},{"x":0.6193415522575378,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارا","boundary":[0.6193415522575378,0.6860465407371521,0.6666666865348816,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823045372962952,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6172839403152466,"y":0.6860465407371521},{"x":0.6172839403152466,"y":0.7107558250427246},{"x":0.5823045372962952,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5823045372962952,0.6860465407371521,0.6172839403152466,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411522388458252,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5720164775848389,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5720164775848389,"y":0.7107558250427246},{"x":0.5411522388458252,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5411522388458252,0.6860465407371521,0.5720164775848389,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308641791343689,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5411522388458252,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5411522388458252,"y":0.7107558250427246},{"x":0.5308641791343689,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5308641791343689,0.6860465407371521,0.5411522388458252,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794238805770874,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5226337313652039,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5226337313652039,"y":0.7107558250427246},{"x":0.4794238805770874,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.4794238805770874,0.6860465407371521,0.5226337313652039,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4711934030056,"y":0.6860465407371521},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6860465407371521},{"x":0.48148149251937866,"y":0.7107558250427246},{"x":0.4711934030056,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4711934030056,0.6860465407371521,0.48148149251937866,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43209877610206604,"y":0.6860465407371521},{"x":0.4691357910633087,"y":0.6860465407371521},{"x":0.4691357910633087,"y":0.7107558250427246},{"x":0.43209877610206604,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.43209877610206604,0.6860465407371521,0.4691357910633087,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40123456716537476,"y":0.6860465407371521},{"x":0.4238682985305786,"y":0.6860465407371521},{"x":0.4238682985305786,"y":0.7107558250427246},{"x":0.40123456716537476,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برس","boundary":[0.40123456716537476,0.6860465407371521,0.4238682985305786,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497942388057709,"y":0.6860465407371521},{"x":0.3827160596847534,"y":0.6860465407371521},{"x":0.3827160596847534,"y":0.7107558250427246},{"x":0.3497942388057709,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3497942388057709,0.6860465407371521,0.3827160596847534,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3374485671520233,"y":0.6860465407371521},{"x":0.34567901492118835,"y":0.6860465407371521},{"x":0.34567901492118835,"y":0.7107558250427246},{"x":0.3374485671520233,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3374485671520233,0.6860465407371521,0.34567901492118835,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.6860465407371521},{"x":0.33539095520973206,"y":0.6860465407371521},{"x":0.33539095520973206,"y":0.7107558250427246},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.29629629850387573,0.6860465407371521,0.33539095520973206,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25102880597114563,"y":0.6860465407371521},{"x":0.2880658507347107,"y":0.6860465407371521},{"x":0.2880658507347107,"y":0.7107558250427246},{"x":0.25102880597114563,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.25102880597114563,0.6860465407371521,0.2880658507347107,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2325102835893631,"y":0.6860465407371521},{"x":0.24485597014427185,"y":0.6860465407371521},{"x":0.24485597014427185,"y":0.7107558250427246},{"x":0.2325102835893631,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2325102835893631,0.6860465407371521,0.24485597014427185,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21399177610874176,"y":0.6860465407371521},{"x":0.22839505970478058,"y":0.6860465407371521},{"x":0.22839505970478058,"y":0.7107558250427246},{"x":0.21399177610874176,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21399177610874176,0.6860465407371521,0.22839505970478058,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.6860465407371521},{"x":0.2078189253807068,"y":0.6860465407371521},{"x":0.2078189253807068,"y":0.7107558250427246},{"x":0.17283950746059418,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.17283950746059418,0.6860465407371521,0.2078189253807068,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.6860465407371521},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6860465407371521},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7107558250427246},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.12962962687015533,0.6860465407371521,0.1666666716337204,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11934156715869904,"y":0.6860465407371521},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6860465407371521},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7107558250427246},{"x":0.11934156715869904,"y":0.7107558250427246}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11934156715869904,0.6860465407371521,0.12962962687015533,0.7107558250427246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654321193695068,"y":0.7122092843055725},{"x":0.8251028656959534,"y":0.7122092843055725},{"x":0.8251028656959534,"y":0.7340116500854492},{"x":0.7654321193695068,"y":0.7340116500854492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.7654321193695068,0.7122092843055725,0.8251028656959534,0.7340116500854492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057613134384155,"y":0.7136628031730652},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7122092843055725},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7340116500854492},{"x":0.7057613134384155,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.7057613134384155,0.7136628031730652,0.7592592835426331,0.7340116500854492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913580298423767,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6995884776115417,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6995884776115417,"y":0.7354651093482971},{"x":0.6913580298423767,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6913580298423767,0.7136628031730652,0.6995884776115417,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6872428059577942,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6872428059577942,"y":0.7354651093482971},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6666666865348816,0.7136628031730652,0.6872428059577942,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6069958806037903,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6604938507080078,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6604938507080078,"y":0.7354651093482971},{"x":0.6069958806037903,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژگون","boundary":[0.6069958806037903,0.7136628031730652,0.6604938507080078,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596707820892334,"y":0.7136628031730652},{"x":0.604938268661499,"y":0.7136628031730652},{"x":0.604938268661499,"y":0.7354651093482971},{"x":0.596707820892334,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.596707820892334,0.7136628031730652,0.604938268661499,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905349850654602,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6008230447769165,"y":0.7136628031730652},{"x":0.6008230447769165,"y":0.7354651093482971},{"x":0.5905349850654602,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5905349850654602,0.7136628031730652,0.6008230447769165,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7136628031730652},{"x":0.588477373123169,"y":0.7136628031730652},{"x":0.588477373123169,"y":0.7354651093482971},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.5555555820465088,0.7136628031730652,0.588477373123169,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5164608955383301,"y":0.7151162624359131},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7151162624359131},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7354651093482971},{"x":0.5164608955383301,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5164608955383301,0.7151162624359131,0.5555555820465088,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041152238845825,"y":0.7151162624359131},{"x":0.5123456716537476,"y":0.7151162624359131},{"x":0.5123456716537476,"y":0.7354651093482971},{"x":0.5041152238845825,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5041152238845825,0.7151162624359131,0.5123456716537476,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4650205671787262,"y":0.7151162624359131},{"x":0.49794238805770874,"y":0.7151162624359131},{"x":0.49794238805770874,"y":0.7354651093482971},{"x":0.4650205671787262,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4650205671787262,0.7151162624359131,0.49794238805770874,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197530746459961,"y":0.7151162624359131},{"x":0.4609053432941437,"y":0.7151162624359131},{"x":0.4609053432941437,"y":0.7354651093482971},{"x":0.4197530746459961,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.4197530746459961,0.7151162624359131,0.4609053432941437,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4094650149345398,"y":0.7151162624359131},{"x":0.41769546270370483,"y":0.7151162624359131},{"x":0.41769546270370483,"y":0.7354651093482971},{"x":0.4094650149345398,"y":0.7354651093482971}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4094650149345398,0.7151162624359131,0.41769546270370483,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35596707463264465,"y":0.7151162624359131},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7151162624359131},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7354651093482971},{"x":0.35596707463264465,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.35596707463264465,0.7151162624359131,0.40740740299224854,0.7354651093482971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34567901492118835,"y":0.7151162624359131},{"x":0.3539094626903534,"y":0.7151162624359131},{"x":0.3539094626903534,"y":0.7369186282157898},{"x":0.34567901492118835,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34567901492118835,0.7151162624359131,0.3539094626903534,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3086419701576233,"y":0.7151162624359131},{"x":0.3436214029788971,"y":0.7151162624359131},{"x":0.3436214029788971,"y":0.7369186282157898},{"x":0.3086419701576233,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.3086419701576233,0.7151162624359131,0.3436214029788971,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2736625373363495,"y":0.7151162624359131},{"x":0.3086419701576233,"y":0.7151162624359131},{"x":0.3086419701576233,"y":0.7369186282157898},{"x":0.2736625373363495,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.2736625373363495,0.7151162624359131,0.3086419701576233,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572016417980194,"y":0.7151162624359131},{"x":0.26543208956718445,"y":0.7151162624359131},{"x":0.26543208956718445,"y":0.7369186282157898},{"x":0.2572016417980194,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2572016417980194,0.7151162624359131,0.26543208956718445,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22016461193561554,"y":0.7165697813034058},{"x":0.25514402985572815,"y":0.7165697813034058},{"x":0.25514402985572815,"y":0.7369186282157898},{"x":0.22016461193561554,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.22016461193561554,0.7165697813034058,0.25514402985572815,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18106995522975922,"y":0.7165697813034058},{"x":0.22016461193561554,"y":0.7151162624359131},{"x":0.22016461193561554,"y":0.7369186282157898},{"x":0.18106995522975922,"y":0.7369186282157898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.18106995522975922,0.7165697813034058,0.22016461193561554,0.7369186282157898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.7165697813034058},{"x":0.17078189551830292,"y":0.7165697813034058},{"x":0.17078189551830292,"y":0.7383720874786377},{"x":0.1419753134250641,"y":0.7383720874786377}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.1419753134250641,0.7165697813034058,0.17078189551830292,0.7383720874786377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7818930149078369,"y":0.7398256063461304},{"x":0.8230452537536621,"y":0.7398256063461304},{"x":0.8230452537536621,"y":0.7616279125213623},{"x":0.7818930149078369,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.7818930149078369,0.7398256063461304,0.8230452537536621,0.7616279125213623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716049551963806,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7798354029655457,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7798354029655457,"y":0.7601743936538696},{"x":0.7716049551963806,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7716049551963806,0.7398256063461304,0.7798354029655457,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748971164226532,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7674897313117981,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7674897313117981,"y":0.7601743936538696},{"x":0.748971164226532,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پخ","boundary":[0.748971164226532,0.7398256063461304,0.7674897313117981,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386831045150757,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7469135522842407,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7469135522842407,"y":0.7601743936538696},{"x":0.7386831045150757,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7386831045150757,0.7398256063461304,0.7469135522842407,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119341492652893,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7345678806304932,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7345678806304932,"y":0.7601743936538696},{"x":0.7119341492652893,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"براق","boundary":[0.7119341492652893,0.7398256063461304,0.7345678806304932,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975308656692505,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7057613134384155,"y":0.7398256063461304},{"x":0.7057613134384155,"y":0.7601743936538696},{"x":0.6975308656692505,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6975308656692505,0.7398256063461304,0.7057613134384155,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6769547462463379,"y":0.7398256063461304},{"x":0.693415641784668,"y":0.7398256063461304},{"x":0.693415641784668,"y":0.7601743936538696},{"x":0.6769547462463379,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6769547462463379,0.7398256063461304,0.693415641784668,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6358024477958679,"y":0.7398256063461304},{"x":0.6707819104194641,"y":0.7398256063461304},{"x":0.6707819104194641,"y":0.7601743936538696},{"x":0.6358024477958679,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.6358024477958679,0.7398256063461304,0.6707819104194641,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.7398256063461304},{"x":0.6213991641998291,"y":0.7398256063461304},{"x":0.6213991641998291,"y":0.7601743936538696},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.5925925970077515,0.7398256063461304,0.6213991641998291,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5349794030189514,"y":0.7398256063461304},{"x":0.5823045372962952,"y":0.7398256063461304},{"x":0.5823045372962952,"y":0.7601743936538696},{"x":0.5349794030189514,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منقوط","boundary":[0.5349794030189514,0.7398256063461304,0.5823045372962952,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246913433074951,"y":0.7398256063461304},{"x":0.5329217910766602,"y":0.7398256063461304},{"x":0.5329217910766602,"y":0.7601743936538696},{"x":0.5246913433074951,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5246913433074951,0.7398256063461304,0.5329217910766602,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102880597114563,"y":0.7398256063461304},{"x":0.5205761194229126,"y":0.7398256063461304},{"x":0.5205761194229126,"y":0.7601743936538696},{"x":0.5102880597114563,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5102880597114563,0.7398256063461304,0.5205761194229126,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47325101494789124,"y":0.7383720874786377},{"x":0.5061728358268738,"y":0.7383720874786377},{"x":0.5061728358268738,"y":0.7601743936538696},{"x":0.47325101494789124,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.47325101494789124,0.7383720874786377,0.5061728358268738,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4403292238712311,"y":0.7383720874786377},{"x":0.46707817912101746,"y":0.7383720874786377},{"x":0.46707817912101746,"y":0.7601743936538696},{"x":0.4403292238712311,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.4403292238712311,0.7383720874786377,0.46707817912101746,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403292179107666,"y":0.7383720874786377},{"x":0.4300411641597748,"y":0.7383720874786377},{"x":0.4300411641597748,"y":0.7601743936538696},{"x":0.403292179107666,"y":0.7601743936538696}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.403292179107666,0.7383720874786377,0.4300411641597748,0.7601743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36625513434410095,"y":0.7383720874786377},{"x":0.3930041193962097,"y":0.7383720874786377},{"x":0.3930041193962097,"y":0.7587209343910217},{"x":0.36625513434410095,"y":0.7587209343910217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.36625513434410095,0.7383720874786377,0.3930041193962097,0.7587209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3580246865749359,"y":0.7383720874786377},{"x":0.36625513434410095,"y":0.7383720874786377},{"x":0.36625513434410095,"y":0.7587209343910217},{"x":0.3580246865749359,"y":0.7587209343910217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3580246865749359,0.7383720874786377,0.36625513434410095,0.7587209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3230452537536621,"y":0.7383720874786377},{"x":0.3580246865749359,"y":0.7383720874786377},{"x":0.3580246865749359,"y":0.7587209343910217},{"x":0.3230452537536621,"y":0.7587209343910217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3230452537536621,0.7383720874786377,0.3580246865749359,0.7587209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921810746192932,"y":0.7383720874786377},{"x":0.31481480598449707,"y":0.7383720874786377},{"x":0.31481480598449707,"y":0.7587209343910217},{"x":0.2921810746192932,"y":0.7587209343910217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2921810746192932,0.7383720874786377,0.31481480598449707,0.7587209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2530864179134369,"y":0.7383720874786377},{"x":0.27983540296554565,"y":0.7383720874786377},{"x":0.27983540296554565,"y":0.7587209343910217},{"x":0.2530864179134369,"y":0.7587209343910217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.2530864179134369,0.7383720874786377,0.27983540296554565,0.7587209343910217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24485597014427185,"y":0.7383720874786377},{"x":0.25514402985572815,"y":0.7383720874786377},{"x":0.25514402985572815,"y":0.7587209343910217},{"x":0.24485597014427185,"y":0.7587209343910217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24485597014427185,0.7383720874786377,0.25514402985572815,0.7587209343910217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11934156715869904,"y":0.5406976938247681},{"x":0.8251028656959534,"y":0.5406976938247681},{"x":0.8251028656959534,"y":0.7616279125213623},{"x":0.11934156715869904,"y":0.7616279125213623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11434156715869903,0.5336976938247681,0.8301028656959534,0.7686279125213623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.7180232405662537},{"x":0.13991770148277283,"y":0.7180232405662537},{"x":0.13991770148277283,"y":0.7311046719551086},{"x":0.1213991791009903,"y":0.729651153087616}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"اتا","boundary":[0.12345679104328156,0.7180232405662537,0.13991770148277283,0.7311046719551086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12345679104328156,"y":0.7180232405662537},{"x":0.13991770148277283,"y":0.7180232405662537},{"x":0.13991770148277283,"y":0.7311046719551086},{"x":0.1213991791009903,"y":0.729651153087616}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11845679104328155,0.7110232405662537,0.14491770148277283,0.7381046719551086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004115223884583,"y":0.7848837375640869},{"x":0.8189300298690796,"y":0.7848837375640869},{"x":0.8189300298690796,"y":0.8081395626068115},{"x":0.8004115223884583,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8004115223884583,0.7848837375640869,0.8189300298690796,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530864477157593,"y":0.7848837375640869},{"x":0.790123462677002,"y":0.7848837375640869},{"x":0.790123462677002,"y":0.8081395626068115},{"x":0.7530864477157593,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7530864477157593,0.7848837375640869,0.790123462677002,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119341492652893,"y":0.7848837375640869},{"x":0.7448559403419495,"y":0.7848837375640869},{"x":0.7448559403419495,"y":0.8081395626068115},{"x":0.7119341492652893,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7119341492652893,0.7848837375640869,0.7448559403419495,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6810699701309204,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6913580298423767,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6913580298423767,"y":0.8081395626068115},{"x":0.6810699701309204,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6810699701309204,0.7848837375640869,0.6913580298423767,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625514626502991,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6769547462463379,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6769547462463379,"y":0.8081395626068115},{"x":0.6625514626502991,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6625514626502991,0.7848837375640869,0.6769547462463379,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6419752836227417,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6522634029388428,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6522634029388428,"y":0.8081395626068115},{"x":0.6419752836227417,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6419752836227417,0.7848837375640869,0.6522634029388428,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172839403152466,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6358024477958679,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6358024477958679,"y":0.8081395626068115},{"x":0.6172839403152466,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.6172839403152466,0.7848837375640869,0.6358024477958679,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028806567192078,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6131687164306641,"y":0.7848837375640869},{"x":0.6131687164306641,"y":0.8081395626068115},{"x":0.6028806567192078,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6028806567192078,0.7848837375640869,0.6131687164306641,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534979701042175,"y":0.7848837375640869},{"x":0.5946502089500427,"y":0.7848837375640869},{"x":0.5946502089500427,"y":0.8081395626068115},{"x":0.5534979701042175,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لبها","boundary":[0.5534979701042175,0.7848837375640869,0.5946502089500427,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308641791343689,"y":0.7848837375640869},{"x":0.5411522388458252,"y":0.7848837375640869},{"x":0.5411522388458252,"y":0.8081395626068115},{"x":0.5308641791343689,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5308641791343689,0.7848837375640869,0.5411522388458252,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102880597114563,"y":0.7848837375640869},{"x":0.5246913433074951,"y":0.7848837375640869},{"x":0.5246913433074951,"y":0.8081395626068115},{"x":0.5102880597114563,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5102880597114563,0.7848837375640869,0.5246913433074951,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4897119402885437,"y":0.7848837375640869},{"x":0.49794238805770874,"y":0.7848837375640869},{"x":0.49794238805770874,"y":0.8081395626068115},{"x":0.4897119402885437,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.4897119402885437,0.7848837375640869,0.49794238805770874,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43621399998664856,"y":0.7848837375640869},{"x":0.4794238805770874,"y":0.7848837375640869},{"x":0.4794238805770874,"y":0.8081395626068115},{"x":0.43621399998664856,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.43621399998664856,0.7848837375640869,0.4794238805770874,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4053497910499573,"y":0.7848837375640869},{"x":0.41769546270370483,"y":0.7848837375640869},{"x":0.41769546270370483,"y":0.8081395626068115},{"x":0.4053497910499573,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4053497910499573,0.7848837375640869,0.41769546270370483,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3539094626903534,"y":0.7848837375640869},{"x":0.395061731338501,"y":0.7848837375640869},{"x":0.395061731338501,"y":0.8081395626068115},{"x":0.3539094626903534,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیقا","boundary":[0.3539094626903534,0.7848837375640869,0.395061731338501,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29012346267700195,"y":0.7848837375640869},{"x":0.3436214029788971,"y":0.7848837375640869},{"x":0.3436214029788971,"y":0.8081395626068115},{"x":0.29012346267700195,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکافته","boundary":[0.29012346267700195,0.7848837375640869,0.3436214029788971,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24897119402885437,"y":0.7848837375640869},{"x":0.2818930149078369,"y":0.7848837375640869},{"x":0.2818930149078369,"y":0.8081395626068115},{"x":0.24897119402885437,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.24897119402885437,0.7848837375640869,0.2818930149078369,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23045267164707184,"y":0.7848837375640869},{"x":0.24074074625968933,"y":0.7848837375640869},{"x":0.24074074625968933,"y":0.8081395626068115},{"x":0.23045267164707184,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23045267164707184,0.7848837375640869,0.24074074625968933,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.7848837375640869},{"x":0.21399177610874176,"y":0.7848837375640869},{"x":0.21399177610874176,"y":0.8081395626068115},{"x":0.17283950746059418,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.17283950746059418,0.7848837375640869,0.21399177610874176,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1419753134250641,"y":0.7848837375640869},{"x":0.16255144774913788,"y":0.7848837375640869},{"x":0.16255144774913788,"y":0.8081395626068115},{"x":0.1419753134250641,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.1419753134250641,0.7848837375640869,0.16255144774913788,0.8081395626068115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.7848837375640869},{"x":0.1419753134250641,"y":0.7848837375640869},{"x":0.1419753134250641,"y":0.8081395626068115},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.12962962687015533,0.7848837375640869,0.1419753134250641,0.8081395626068115]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.7848837375640869},{"x":0.8189300298690796,"y":0.7848837375640869},{"x":0.8189300298690796,"y":0.8081395626068115},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8081395626068115}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12462962687015533,0.7778837375640869,0.8239300298690796,0.8151395626068115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.8154069781303406},{"x":0.13786008954048157,"y":0.8154069781303406},{"x":0.13786008954048157,"y":0.8284883499145508},{"x":0.12551440298557281,"y":0.8284883499145508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.12551440298557281,0.8154069781303406,0.13786008954048157,0.8284883499145508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1460905373096466,"y":0.8154069781303406},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8154069781303406},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8284883499145508},{"x":0.1460905373096466,"y":0.8284883499145508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"U.","boundary":[0.1460905373096466,0.8154069781303406,0.1666666716337204,0.8284883499145508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17283950746059418,"y":0.8154069781303406},{"x":0.2633744776248932,"y":0.8154069781303406},{"x":0.2633744776248932,"y":0.8284883499145508},{"x":0.17283950746059418,"y":0.8284883499145508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cannabina","boundary":[0.17283950746059418,0.8154069781303406,0.2633744776248932,0.8284883499145508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.8154069781303406},{"x":0.2633744776248932,"y":0.8154069781303406},{"x":0.2633744776248932,"y":0.8284883499145508},{"x":0.12551440298557281,"y":0.8284883499145508}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12051440298557281,0.8084069781303406,0.2683744776248932,0.8354883499145508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.8430232405662537},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8430232405662537},{"x":0.12962962687015533,"y":0.854651153087616},{"x":0.12551440298557281,"y":0.854651153087616}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.12551440298557281,0.8430232405662537,0.12962962687015533,0.854651153087616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12551440298557281,"y":0.8430232405662537},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8430232405662537},{"x":0.12962962687015533,"y":0.854651153087616},{"x":0.12551440298557281,"y":0.854651153087616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12051440298557281,0.8360232405662537,0.13462962687015534,0.861651153087616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8230452537536621,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8230452537536621,"y":0.8575581312179565},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8148148059844971,0.8372092843055725,0.8230452537536621,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654321193695068,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8045267462730408,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8045267462730408,"y":0.8575581312179565},{"x":0.7654321193695068,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7654321193695068,0.8372092843055725,0.8045267462730408,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181069850921631,"y":0.8372092843055725},{"x":0.7551440596580505,"y":0.8372092843055725},{"x":0.7551440596580505,"y":0.8575581312179565},{"x":0.7181069850921631,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7181069850921631,0.8372092843055725,0.7551440596580505,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6790123581886292,"y":0.8372092843055725},{"x":0.7139917612075806,"y":0.8372092843055725},{"x":0.7139917612075806,"y":0.8575581312179565},{"x":0.6790123581886292,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6790123581886292,0.8372092843055725,0.7139917612075806,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625514626502991,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6728395223617554,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6728395223617554,"y":0.8575581312179565},{"x":0.6625514626502991,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6625514626502991,0.8372092843055725,0.6728395223617554,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6378600597381592,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6584362387657166,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6584362387657166,"y":0.8575581312179565},{"x":0.6378600597381592,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.6378600597381592,0.8372092843055725,0.6584362387657166,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234567761421204,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6399176716804504,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6399176716804504,"y":0.8575581312179565},{"x":0.6234567761421204,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6234567761421204,0.8372092843055725,0.6399176716804504,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131687164306641,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6193415522575378,"y":0.8372092843055725},{"x":0.6193415522575378,"y":0.8575581312179565},{"x":0.6131687164306641,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6131687164306641,0.8372092843055725,0.6193415522575378,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679012537002563,"y":0.8386628031730652},{"x":0.6090534925460815,"y":0.8386628031730652},{"x":0.6090534925460815,"y":0.8575581312179565},{"x":0.5679012537002563,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5679012537002563,0.8386628031730652,0.6090534925460815,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.547325074672699,"y":0.8386628031730652},{"x":0.5617284178733826,"y":0.8386628031730652},{"x":0.5617284178733826,"y":0.8575581312179565},{"x":0.547325074672699,"y":0.8575581312179565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.547325074672699,0.8386628031730652,0.5617284178733826,0.8575581312179565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004115223884583,"y":0.8590116500854492},{"x":0.8189300298690796,"y":0.8590116500854492},{"x":0.8189300298690796,"y":0.8851743936538696},{"x":0.8004115223884583,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8004115223884583,0.8590116500854492,0.8189300298690796,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798354029655457,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7921810746192932,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7921810746192932,"y":0.8851743936538696},{"x":0.7798354029655457,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7798354029655457,0.8590116500854492,0.7921810746192932,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427983283996582,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7695473432540894,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7695473432540894,"y":0.8851743936538696},{"x":0.7427983283996582,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.7427983283996582,0.8590116500854492,0.7695473432540894,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693415641784668,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7345678806304932,"y":0.8590116500854492},{"x":0.7345678806304932,"y":0.8851743936538696},{"x":0.693415641784668,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.693415641784668,0.8590116500854492,0.7345678806304932,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502057909965515,"y":0.8590116500854492},{"x":0.6831275820732117,"y":0.8590116500854492},{"x":0.6831275820732117,"y":0.8851743936538696},{"x":0.6502057909965515,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6502057909965515,0.8590116500854492,0.6831275820732117,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946502089500427,"y":0.8590116500854492},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8590116500854492},{"x":0.6481481194496155,"y":0.8851743936538696},{"x":0.5946502089500427,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرسان","boundary":[0.5946502089500427,0.8590116500854492,0.6481481194496155,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5843621492385864,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5843621492385864,"y":0.8851743936538696},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5740740895271301,0.8590116500854492,0.5843621492385864,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534979701042175,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5679012537002563,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5679012537002563,"y":0.8851743936538696},{"x":0.5534979701042175,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.5534979701042175,0.8590116500854492,0.5679012537002563,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205761194229126,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5432098507881165,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5432098507881165,"y":0.8851743936538696},{"x":0.5205761194229126,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5205761194229126,0.8590116500854492,0.5432098507881165,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508230447769165,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8851743936538696},{"x":0.508230447769165,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.508230447769165,0.8590116500854492,0.5185185074806213,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4279835522174835,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5041152238845825,"y":0.8590116500854492},{"x":0.5041152238845825,"y":0.8851743936538696},{"x":0.4279835522174835,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوشهای","boundary":[0.4279835522174835,0.8590116500854492,0.5041152238845825,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39711934328079224,"y":0.8590116500854492},{"x":0.41769546270370483,"y":0.8590116500854492},{"x":0.41769546270370483,"y":0.8851743936538696},{"x":0.39711934328079224,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.39711934328079224,0.8590116500854492,0.41769546270370483,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3580246865749359,"y":0.8590116500854492},{"x":0.38683128356933594,"y":0.8590116500854492},{"x":0.38683128356933594,"y":0.8851743936538696},{"x":0.3580246865749359,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.3580246865749359,0.8590116500854492,0.38683128356933594,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31069958209991455,"y":0.8590116500854492},{"x":0.3497942388057709,"y":0.8590116500854492},{"x":0.3497942388057709,"y":0.8851743936538696},{"x":0.31069958209991455,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.31069958209991455,0.8590116500854492,0.3497942388057709,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2942386865615845,"y":0.8590116500854492},{"x":0.30452674627304077,"y":0.8590116500854492},{"x":0.30452674627304077,"y":0.8851743936538696},{"x":0.2942386865615845,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2942386865615845,0.8590116500854492,0.30452674627304077,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26543208956718445,"y":0.8590116500854492},{"x":0.28600823879241943,"y":0.8590116500854492},{"x":0.28600823879241943,"y":0.8851743936538696},{"x":0.26543208956718445,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.26543208956718445,0.8590116500854492,0.28600823879241943,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24485597014427185,"y":0.8590116500854492},{"x":0.2572016417980194,"y":0.8590116500854492},{"x":0.2572016417980194,"y":0.8851743936538696},{"x":0.24485597014427185,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24485597014427185,0.8590116500854492,0.2572016417980194,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16872428357601166,"y":0.8590116500854492},{"x":0.23868313431739807,"y":0.8590116500854492},{"x":0.23868313431739807,"y":0.8851743936538696},{"x":0.16872428357601166,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفایی","boundary":[0.16872428357601166,0.8590116500854492,0.23868313431739807,0.8851743936538696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11934156715869904,"y":0.8590116500854492},{"x":0.16049382090568542,"y":0.8590116500854492},{"x":0.16049382090568542,"y":0.8851743936538696},{"x":0.11934156715869904,"y":0.8851743936538696}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.11934156715869904,0.8590116500854492,0.16049382090568542,0.8851743936538696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11934156715869904,"y":0.8372092843055725},{"x":0.8230452537536621,"y":0.8357558250427246},{"x":0.8230452537536621,"y":0.8851743936538696},{"x":0.11934156715869904,"y":0.8866279125213623}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11434156715869903,0.8302092843055725,0.8280452537536621,0.8921743936538696],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/PXuKbVHtSUPUYoXM.jpg","blurred":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/PUxpBXZAoXRewGKt.jpg","webpSec":"/storage/books/a0b3b7e7fce47f59/pages/sbHCPJErIHNCMoPD-sec.webp"},"info":{"width":487,"height":690,"margin":[0.00026379922454606826,0.00013268220580142477,0.9982652244283923,0.998708611596149]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7433264851570129,"y":0.0985507220029831},{"x":0.7577002048492432,"y":0.0985507220029831},{"x":0.7577002048492432,"y":0.11304347962141037},{"x":0.7433264851570129,"y":0.11304347962141037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.7433264851570129,0.0985507220029831,0.7577002048492432,0.11304347962141037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767967164516449,"y":0.0985507220029831},{"x":0.8295688033103943,"y":0.0985507220029831},{"x":0.8295688033103943,"y":0.11304347962141037},{"x":0.767967164516449,"y":0.11304347962141037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Urtica","boundary":[0.767967164516449,0.0985507220029831,0.8295688033103943,0.11304347962141037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7433264851570129,"y":0.0985507220029831},{"x":0.8295688033103943,"y":0.0985507220029831},{"x":0.8295688033103943,"y":0.11304347962141037},{"x":0.7433264851570129,"y":0.11304347962141037}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7383264851570129,0.09155072200298309,0.8345688033103943,0.12004347962141038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47227925062179565,"y":0.10000000149011612},{"x":0.4948665201663971,"y":0.10000000149011612},{"x":0.4948665201663971,"y":0.11594203114509583},{"x":0.47227925062179565,"y":0.11594203114509583}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"5/4","boundary":[0.47227925062179565,0.10000000149011612,0.4948665201663971,0.11594203114509583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47227925062179565,"y":0.10000000149011612},{"x":0.4948665201663971,"y":0.10000000149011612},{"x":0.4948665201663971,"y":0.11594203114509583},{"x":0.47227925062179565,"y":0.11594203114509583}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.46727925062179565,0.09300000149011611,0.4998665201663971,0.12294203114509583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13757699728012085,"y":0.10000000149011612},{"x":0.29568788409233093,"y":0.0985507220029831},{"x":0.29568788409233093,"y":0.1144927516579628},{"x":0.13757699728012085,"y":0.11594203114509583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"URTICACEAE","boundary":[0.13757699728012085,0.10000000149011612,0.29568788409233093,0.1144927516579628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13757699728012085,"y":0.10000000149011612},{"x":0.29568788409233093,"y":0.0985507220029831},{"x":0.29568788409233093,"y":0.1144927516579628},{"x":0.13757699728012085,"y":0.11594203114509583}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13257699728012085,0.09300000149011611,0.30068788409233094,0.1214927516579628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864476442337036,"y":0.14202898740768433},{"x":0.8172484636306763,"y":0.14202898740768433},{"x":0.8151950836181641,"y":0.15797100961208344},{"x":0.7843942642211914,"y":0.156521737575531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7864476442337036,0.14202898740768433,0.8151950836181641,0.15797100961208344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392197251319885,"y":0.13913042843341827},{"x":0.7761806845664978,"y":0.1405797153711319},{"x":0.7741273045539856,"y":0.15507246553897858},{"x":0.7392197251319885,"y":0.15507246553897858}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7392197251319885,0.13913042843341827,0.7741273045539856,0.15507246553897858]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392197251319885,"y":0.13913042843341827},{"x":0.8172484636306763,"y":0.14202898740768433},{"x":0.8151950836181641,"y":0.15797100961208344},{"x":0.7392197251319885,"y":0.15507246553897858}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7342197251319885,0.13213042843341827,0.8201950836181641,0.16497100961208344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.14202898740768433},{"x":0.15400411188602448,"y":0.14202898740768433},{"x":0.15400411188602448,"y":0.156521737575531},{"x":0.13963039219379425,"y":0.156521737575531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.13963039219379425,0.14202898740768433,0.15400411188602448,0.156521737575531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1622176617383957,"y":0.14202898740768433},{"x":0.18069815635681152,"y":0.14202898740768433},{"x":0.18069815635681152,"y":0.15797100961208344},{"x":0.1622176617383957,"y":0.15797100961208344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"U.","boundary":[0.1622176617383957,0.14202898740768433,0.18069815635681152,0.15797100961208344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18891170620918274,"y":0.14202898740768433},{"x":0.2648870646953583,"y":0.14347825944423676},{"x":0.2648870646953583,"y":0.15797100961208344},{"x":0.18891170620918274,"y":0.15797100961208344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pilulifera","boundary":[0.18891170620918274,0.14202898740768433,0.2648870646953583,0.15797100961208344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.14202898740768433},{"x":0.2648870646953583,"y":0.14347825944423676},{"x":0.2648870646953583,"y":0.15797100961208344},{"x":0.13963039219379425,"y":0.15797100961208344}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13463039219379425,0.13502898740768432,0.2698870646953583,0.16497100961208344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.19565217196941376},{"x":0.14373716711997986,"y":0.19565217196941376},{"x":0.14373716711997986,"y":0.20724637806415558},{"x":0.13963039219379425,"y":0.20724637806415558}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.13963039219379425,0.19565217196941376,0.14373716711997986,0.20724637806415558]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.19565217196941376},{"x":0.14373716711997986,"y":0.19565217196941376},{"x":0.14373716711997986,"y":0.20724637806415558},{"x":0.13963039219379425,"y":0.20724637806415558}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13463039219379425,0.18865217196941375,0.14873716711997986,0.21424637806415558],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090348839759827,"y":0.16231884062290192},{"x":0.8357289433479309,"y":0.16231884062290192},{"x":0.8357289433479309,"y":0.18550725281238556},{"x":0.8090348839759827,"y":0.18550725281238556}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".گل","boundary":[0.8090348839759827,0.16231884062290192,0.8357289433479309,0.18550725281238556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767967164516449,"y":0.16231884062290192},{"x":0.802874743938446,"y":0.16231884062290192},{"x":0.802874743938446,"y":0.18550725281238556},{"x":0.767967164516449,"y":0.18550725281238556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.767967164516449,0.16231884062290192,0.802874743938446,0.18550725281238556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7125256657600403,"y":0.16231884062290192},{"x":0.7597535848617554,"y":0.16231884062290192},{"x":0.7597535848617554,"y":0.18550725281238556},{"x":0.7125256657600403,"y":0.18550725281238556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.7125256657600403,0.16231884062290192,0.7597535848617554,0.18550725281238556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960985660552979,"y":0.16231884062290192},{"x":0.7043120861053467,"y":0.16231884062290192},{"x":0.7043120861053467,"y":0.186956524848938},{"x":0.6960985660552979,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6960985660552979,0.16231884062290192,0.7043120861053467,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488706469535828,"y":0.16231884062290192},{"x":0.6919918060302734,"y":0.16231884062290192},{"x":0.6919918060302734,"y":0.18550725281238556},{"x":0.6488706469535828,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.6488706469535828,0.16231884062290192,0.6919918060302734,0.18550725281238556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119096279144287,"y":0.16231884062290192},{"x":0.6468172669410706,"y":0.16231884062290192},{"x":0.6468172669410706,"y":0.186956524848938},{"x":0.6119096279144287,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6119096279144287,0.16231884062290192,0.6468172669410706,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995893478393555,"y":0.16231884062290192},{"x":0.6078028678894043,"y":0.16231884062290192},{"x":0.6078028678894043,"y":0.186956524848938},{"x":0.5995893478393555,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5995893478393555,0.16231884062290192,0.6078028678894043,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558521568775177,"y":0.16231884062290192},{"x":0.5893223881721497,"y":0.16231884062290192},{"x":0.5893223881721497,"y":0.186956524848938},{"x":0.558521568775177,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.558521568775177,0.16231884062290192,0.5893223881721497,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5112936496734619,"y":0.16231884062290192},{"x":0.5482546091079712,"y":0.16231884062290192},{"x":0.5482546091079712,"y":0.186956524848938},{"x":0.5112936496734619,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5112936496734619,0.16231884062290192,0.5482546091079712,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4887063801288605,"y":0.16376811265945435},{"x":0.4989733099937439,"y":0.16376811265945435},{"x":0.4989733099937439,"y":0.186956524848938},{"x":0.4887063801288605,"y":0.186956524848938}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.4887063801288605,0.16376811265945435,0.4989733099937439,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47227925062179565,"y":0.16376811265945435},{"x":0.48049280047416687,"y":0.16376811265945435},{"x":0.48049280047416687,"y":0.186956524848938},{"x":0.47227925062179565,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47227925062179565,0.16376811265945435,0.48049280047416687,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4312115013599396,"y":0.16376811265945435},{"x":0.46201232075691223,"y":0.16376811265945435},{"x":0.46201232075691223,"y":0.186956524848938},{"x":0.4312115013599396,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.4312115013599396,0.16376811265945435,0.46201232075691223,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42299795150756836,"y":0.16376811265945435},{"x":0.4332648813724518,"y":0.16376811265945435},{"x":0.4332648813724518,"y":0.186956524848938},{"x":0.42299795150756836,"y":0.186956524848938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42299795150756836,0.16376811265945435,0.4332648813724518,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3470225930213928,"y":0.16376811265945435},{"x":0.42094457149505615,"y":0.16376811265945435},{"x":0.42094457149505615,"y":0.186956524848938},{"x":0.3470225930213928,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوشهای","boundary":[0.3470225930213928,0.16376811265945435,0.42094457149505615,0.186956524848938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3182751536369324,"y":0.16376811265945435},{"x":0.3305954933166504,"y":0.16376811265945435},{"x":0.3305954933166504,"y":0.18840579688549042},{"x":0.3182751536369324,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3182751536369324,0.16376811265945435,0.3305954933166504,0.18840579688549042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2772074043750763,"y":0.16376811265945435},{"x":0.30800822377204895,"y":0.16376811265945435},{"x":0.30800822377204895,"y":0.18840579688549042},{"x":0.2772074043750763,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.2772074043750763,0.16376811265945435,0.30800822377204895,0.18840579688549042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20533880591392517,"y":0.16376811265945435},{"x":0.2710472345352173,"y":0.16376811265945435},{"x":0.2710472345352173,"y":0.18840579688549042},{"x":0.20533880591392517,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیرمتورم","boundary":[0.20533880591392517,0.16376811265945435,0.2710472345352173,0.18840579688549042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18891170620918274,"y":0.16521738469600677},{"x":0.19917865097522736,"y":0.16521738469600677},{"x":0.19917865097522736,"y":0.18840579688549042},{"x":0.18891170620918274,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18891170620918274,0.16521738469600677,0.19917865097522736,0.18840579688549042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1601642668247223,"y":0.16521738469600677},{"x":0.18069815635681152,"y":0.16521738469600677},{"x":0.18069815635681152,"y":0.18840579688549042},{"x":0.1601642668247223,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.1601642668247223,0.16521738469600677,0.18069815635681152,0.18840579688549042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.16521738469600677},{"x":0.14989733695983887,"y":0.16521738469600677},{"x":0.14989733695983887,"y":0.18840579688549042},{"x":0.13963039219379425,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13963039219379425,0.16521738469600677,0.14989733695983887,0.18840579688549042]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.16376811265945435},{"x":0.8357289433479309,"y":0.1608695685863495},{"x":0.8357289433479309,"y":0.18550725281238556},{"x":0.13963039219379425,"y":0.18840579688549042}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13463039219379425,0.15676811265945434,0.8407289433479309,0.19250725281238557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535934448242188,"y":0.18840579688549042},{"x":0.8172484636306763,"y":0.18985506892204285},{"x":0.8172484636306763,"y":0.21014492213726044},{"x":0.7535934448242188,"y":0.208695650100708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکوفایی","boundary":[0.7535934448242188,0.18840579688549042,0.8172484636306763,0.21014492213726044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166324257850647,"y":0.18840579688549042},{"x":0.7351129651069641,"y":0.18840579688549042},{"x":0.7351129651069641,"y":0.208695650100708},{"x":0.7166324257850647,"y":0.208695650100708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7166324257850647,0.18840579688549042,0.7351129651069641,0.208695650100708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6776180863380432,"y":0.18840579688549042},{"x":0.7084189057350159,"y":0.18840579688549042},{"x":0.7084189057350159,"y":0.208695650100708},{"x":0.6776180863380432,"y":0.208695650100708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6776180863380432,0.18840579688549042,0.7084189057350159,0.208695650100708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6283367276191711,"y":0.18840579688549042},{"x":0.6714578866958618,"y":0.18840579688549042},{"x":0.6714578866958618,"y":0.208695650100708},{"x":0.6283367276191711,"y":0.208695650100708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6283367276191711,0.18840579688549042,0.6714578866958618,0.208695650100708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8110883235931396,"y":0.21159420907497406},{"x":0.8357289433479309,"y":0.21159420907497406},{"x":0.8357289433479309,"y":0.2347826063632965},{"x":0.8110883235931396,"y":0.2347826063632965}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8110883235931396,0.21159420907497406,0.8357289433479309,0.2347826063632965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802874445915222,"y":0.21159420907497406},{"x":0.8069815039634705,"y":0.21159420907497406},{"x":0.8069815039634705,"y":0.2347826063632965},{"x":0.7802874445915222,"y":0.2347826063632965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7802874445915222,0.21159420907497406,0.8069815039634705,0.2347826063632965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248460054397583,"y":0.21159420907497406},{"x":0.7741273045539856,"y":0.21159420907497406},{"x":0.7741273045539856,"y":0.2347826063632965},{"x":0.7248460054397583,"y":0.2347826063632965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.7248460054397583,0.21159420907497406,0.7741273045539856,0.2347826063632965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043120861053467,"y":0.21159420907497406},{"x":0.7166324257850647,"y":0.21159420907497406},{"x":0.7166324257850647,"y":0.2347826063632965},{"x":0.7043120861053467,"y":0.2347826063632965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7043120861053467,0.21159420907497406,0.7166324257850647,0.2347826063632965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468172669410706,"y":0.21159420907497406},{"x":0.7002053260803223,"y":0.21159420907497406},{"x":0.7002053260803223,"y":0.2347826063632965},{"x":0.6468172669410706,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوساله","boundary":[0.6468172669410706,0.21159420907497406,0.7002053260803223,0.2347826063632965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638603687286377,"y":0.2130434811115265},{"x":0.6488706469535828,"y":0.2130434811115265},{"x":0.6488706469535828,"y":0.23623187839984894},{"x":0.638603687286377,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.638603687286377,0.2130434811115265,0.6488706469535828,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160164475440979,"y":0.2130434811115265},{"x":0.6344969272613525,"y":0.2130434811115265},{"x":0.6344969272613525,"y":0.23623187839984894},{"x":0.6160164475440979,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6160164475440979,0.2130434811115265,0.6344969272613525,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581108808517456,"y":0.2130434811115265},{"x":0.6057494878768921,"y":0.2130434811115265},{"x":0.6057494878768921,"y":0.23623187839984894},{"x":0.581108808517456,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.581108808517456,0.2130434811115265,0.6057494878768921,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5687885284423828,"y":0.2130434811115265},{"x":0.5770020484924316,"y":0.2130434811115265},{"x":0.5770020484924316,"y":0.23623187839984894},{"x":0.5687885284423828,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5687885284423828,0.2130434811115265,0.5770020484924316,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544148087501526,"y":0.2130434811115265},{"x":0.5667350888252258,"y":0.2130434811115265},{"x":0.5667350888252258,"y":0.23623187839984894},{"x":0.5544148087501526,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5544148087501526,0.2130434811115265,0.5667350888252258,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5174537897109985,"y":0.2130434811115265},{"x":0.546201229095459,"y":0.2130434811115265},{"x":0.546201229095459,"y":0.23623187839984894},{"x":0.5174537897109985,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5174537897109985,0.2130434811115265,0.546201229095459,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47022587060928345,"y":0.2130434811115265},{"x":0.5030800700187683,"y":0.2130434811115265},{"x":0.5030800700187683,"y":0.23623187839984894},{"x":0.47022587060928345,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.47022587060928345,0.2130434811115265,0.5030800700187683,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41889116168022156,"y":0.2130434811115265},{"x":0.46201232075691223,"y":0.2130434811115265},{"x":0.46201232075691223,"y":0.23623187839984894},{"x":0.41889116168022156,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.41889116168022156,0.2130434811115265,0.46201232075691223,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983573019504547,"y":0.2130434811115265},{"x":0.40862423181533813,"y":0.2130434811115265},{"x":0.40862423181533813,"y":0.23623187839984894},{"x":0.3983573019504547,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.3983573019504547,0.2130434811115265,0.40862423181533813,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819301724433899,"y":0.2130434811115265},{"x":0.3921971321105957,"y":0.2130434811115265},{"x":0.3921971321105957,"y":0.23623187839984894},{"x":0.3819301724433899,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3819301724433899,0.2130434811115265,0.3921971321105957,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3470225930213928,"y":0.2130434811115265},{"x":0.3737166225910187,"y":0.2130434811115265},{"x":0.3737166225910187,"y":0.23623187839984894},{"x":0.3470225930213928,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.3470225930213928,0.2130434811115265,0.3737166225910187,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31006160378456116,"y":0.2130434811115265},{"x":0.3347022533416748,"y":0.2130434811115265},{"x":0.3347022533416748,"y":0.23623187839984894},{"x":0.31006160378456116,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.31006160378456116,0.2130434811115265,0.3347022533416748,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30184805393218994,"y":0.2130434811115265},{"x":0.31211498379707336,"y":0.2130434811115265},{"x":0.31211498379707336,"y":0.23623187839984894},{"x":0.30184805393218994,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30184805393218994,0.2130434811115265,0.31211498379707336,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2874743342399597,"y":0.2130434811115265},{"x":0.29979467391967773,"y":0.2130434811115265},{"x":0.29979467391967773,"y":0.23623187839984894},{"x":0.2874743342399597,"y":0.23623187839984894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2874743342399597,0.2130434811115265,0.29979467391967773,0.23623187839984894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25051334500312805,"y":0.21449275314807892},{"x":0.2731006145477295,"y":0.21449275314807892},{"x":0.2731006145477295,"y":0.23768116533756256},{"x":0.25051334500312805,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.25051334500312805,0.21449275314807892,0.2731006145477295,0.23768116533756256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20533880591392517,"y":0.21449275314807892},{"x":0.23408624529838562,"y":0.21449275314807892},{"x":0.23408624529838562,"y":0.23768116533756256},{"x":0.20533880591392517,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.20533880591392517,0.21449275314807892,0.23408624529838562,0.23768116533756256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18685831129550934,"y":0.21449275314807892},{"x":0.19917865097522736,"y":0.21449275314807892},{"x":0.19917865097522736,"y":0.23768116533756256},{"x":0.18685831129550934,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.18685831129550934,0.21449275314807892,0.19917865097522736,0.23768116533756256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1724846065044403,"y":0.21449275314807892},{"x":0.18069815635681152,"y":0.21449275314807892},{"x":0.18069815635681152,"y":0.23768116533756256},{"x":0.1724846065044403,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.1724846065044403,0.21449275314807892,0.18069815635681152,0.23768116533756256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811088681221008,"y":0.21449275314807892},{"x":0.1683778166770935,"y":0.21449275314807892},{"x":0.1683778166770935,"y":0.23768116533756256},{"x":0.15811088681221008,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15811088681221008,0.21449275314807892,0.1683778166770935,0.23768116533756256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13552361726760864,"y":0.21449275314807892},{"x":0.15400411188602448,"y":0.21449275314807892},{"x":0.15400411188602448,"y":0.23768116533756256},{"x":0.13552361726760864,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.13552361726760864,0.21449275314807892,0.15400411188602448,0.23768116533756256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13552361726760864,"y":0.18840579688549042},{"x":0.8357289433479309,"y":0.186956524848938},{"x":0.8357289433479309,"y":0.23623187839984894},{"x":0.13757699728012085,"y":0.23768116533756256}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13052361726760864,0.1814057968854904,0.8407289433479309,0.24323187839984894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7741273045539856,"y":0.23768116533756256},{"x":0.8151950836181641,"y":0.23768116533756256},{"x":0.8151950836181641,"y":0.260869562625885},{"x":0.7741273045539856,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.7741273045539856,0.23768116533756256,0.8151950836181641,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.755646824836731,"y":0.23768116533756256},{"x":0.767967164516449,"y":0.23768116533756256},{"x":0.767967164516449,"y":0.260869562625885},{"x":0.755646824836731,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.755646824836731,0.23768116533756256,0.767967164516449,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371663451194763,"y":0.23768116533756256},{"x":0.7453798651695251,"y":0.23768116533756256},{"x":0.7453798651695251,"y":0.260869562625885},{"x":0.7371663451194763,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7371663451194763,0.23768116533756256,0.7453798651695251,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940451860427856,"y":0.23768116533756256},{"x":0.7351129651069641,"y":0.23768116533756256},{"x":0.7351129651069641,"y":0.260869562625885},{"x":0.6940451860427856,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.6940451860427856,0.23768116533756256,0.7351129651069641,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652977466583252,"y":0.239130437374115},{"x":0.6878849864006042,"y":0.239130437374115},{"x":0.6878849864006042,"y":0.260869562625885},{"x":0.6652977466583252,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.6652977466583252,0.239130437374115,0.6878849864006042,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6570841670036316,"y":0.239130437374115},{"x":0.6673511266708374,"y":0.239130437374115},{"x":0.6673511266708374,"y":0.260869562625885},{"x":0.6570841670036316,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6570841670036316,0.239130437374115,0.6673511266708374,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057494878768921,"y":0.239130437374115},{"x":0.6550307869911194,"y":0.239130437374115},{"x":0.6550307869911194,"y":0.260869562625885},{"x":0.6057494878768921,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6057494878768921,0.239130437374115,0.6550307869911194,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544148087501526,"y":0.239130437374115},{"x":0.5934291481971741,"y":0.239130437374115},{"x":0.5934291481971741,"y":0.260869562625885},{"x":0.5544148087501526,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.5544148087501526,0.239130437374115,0.5934291481971741,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5030800700187683,"y":0.239130437374115},{"x":0.5359342694282532,"y":0.239130437374115},{"x":0.5359342694282532,"y":0.260869562625885},{"x":0.5030800700187683,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5030800700187683,0.239130437374115,0.5359342694282532,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4599589407444,"y":0.239130437374115},{"x":0.4887063801288605,"y":0.239130437374115},{"x":0.4887063801288605,"y":0.260869562625885},{"x":0.4599589407444,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.4599589407444,0.239130437374115,0.4887063801288605,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41683778166770935,"y":0.239130437374115},{"x":0.4496919810771942,"y":0.239130437374115},{"x":0.4496919810771942,"y":0.260869562625885},{"x":0.41683778166770935,"y":0.260869562625885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.41683778166770935,0.239130437374115,0.4496919810771942,0.260869562625885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37166324257850647,"y":0.239130437374115},{"x":0.40451744198799133,"y":0.239130437374115},{"x":0.40451744198799133,"y":0.26231884956359863},{"x":0.37166324257850647,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.37166324257850647,0.239130437374115,0.40451744198799133,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3408624231815338,"y":0.239130437374115},{"x":0.36755648255348206,"y":0.239130437374115},{"x":0.36755648255348206,"y":0.26231884956359863},{"x":0.3408624231815338,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.3408624231815338,0.239130437374115,0.36755648255348206,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3182751536369324,"y":0.239130437374115},{"x":0.3326488733291626,"y":0.239130437374115},{"x":0.3326488733291626,"y":0.26231884956359863},{"x":0.3182751536369324,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3182751536369324,0.239130437374115,0.3326488733291626,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2669404447078705,"y":0.239130437374115},{"x":0.30800822377204895,"y":0.239130437374115},{"x":0.30800822377204895,"y":0.26231884956359863},{"x":0.2669404447078705,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.2669404447078705,0.239130437374115,0.30800822377204895,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23819302022457123,"y":0.239130437374115},{"x":0.25872689485549927,"y":0.239130437374115},{"x":0.25872689485549927,"y":0.26231884956359863},{"x":0.23819302022457123,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.23819302022457123,0.239130437374115,0.25872689485549927,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21149897575378418,"y":0.239130437374115},{"x":0.2279260754585266,"y":0.239130437374115},{"x":0.2279260754585266,"y":0.26231884956359863},{"x":0.21149897575378418,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.21149897575378418,0.239130437374115,0.2279260754585266,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19917865097522736,"y":0.239130437374115},{"x":0.20739220082759857,"y":0.239130437374115},{"x":0.20739220082759857,"y":0.26231884956359863},{"x":0.19917865097522736,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19917865097522736,0.239130437374115,0.20739220082759857,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15605749189853668,"y":0.239130437374115},{"x":0.19917865097522736,"y":0.239130437374115},{"x":0.19917865097522736,"y":0.26231884956359863},{"x":0.15605749189853668,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.15605749189853668,0.239130437374115,0.19917865097522736,0.26231884956359863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13757699728012085,"y":0.239130437374115},{"x":0.15195071697235107,"y":0.239130437374115},{"x":0.15195071697235107,"y":0.26231884956359863},{"x":0.13757699728012085,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.13757699728012085,0.239130437374115,0.15195071697235107,0.26231884956359863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13757699728012085,"y":0.23768116533756256},{"x":0.8151950836181641,"y":0.23623187839984894},{"x":0.8151950836181641,"y":0.260869562625885},{"x":0.13757699728012085,"y":0.26231884956359863}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13257699728012085,0.23068116533756255,0.8201950836181641,0.267869562625885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843942642211914,"y":0.26376810669898987},{"x":0.8110883235931396,"y":0.26376810669898987},{"x":0.8131417036056519,"y":0.28260868787765503},{"x":0.7843942642211914,"y":0.28260868787765503}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7843942642211914,0.26376810669898987,0.8131417036056519,0.28260868787765503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7433264851570129,"y":0.26376810669898987},{"x":0.7700205445289612,"y":0.26376810669898987},{"x":0.7700205445289612,"y":0.28260868787765503},{"x":0.7433264851570129,"y":0.28405797481536865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱/۷","boundary":[0.7433264851570129,0.26376810669898987,0.7700205445289612,0.28260868787765503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248460054397583,"y":0.2652173936367035},{"x":0.7371663451194763,"y":0.2652173936367035},{"x":0.7392197251319885,"y":0.28405797481536865},{"x":0.7248460054397583,"y":0.28405797481536865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7248460054397583,0.2652173936367035,0.7392197251319885,0.28405797481536865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899384260177612,"y":0.2652173936367035},{"x":0.7166324257850647,"y":0.26376810669898987},{"x":0.7166324257850647,"y":0.28405797481536865},{"x":0.6899384260177612,"y":0.28405797481536865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲/۲","boundary":[0.6899384260177612,0.2652173936367035,0.7166324257850647,0.28405797481536865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529774069786072,"y":0.2652173936367035},{"x":0.6837782263755798,"y":0.2652173936367035},{"x":0.6837782263755798,"y":0.28405797481536865},{"x":0.6550307869911194,"y":0.28405797481536865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.6529774069786072,0.2652173936367035,0.6837782263755798,0.28405797481536865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6242299675941467,"y":0.2652173936367035},{"x":0.6468172669410706,"y":0.2652173936367035},{"x":0.6468172669410706,"y":0.2855072319507599},{"x":0.6242299675941467,"y":0.2855072319507599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.6242299675941467,0.2652173936367035,0.6468172669410706,0.2855072319507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987679839134216,"y":0.2855072319507599},{"x":0.8234086036682129,"y":0.2855072319507599},{"x":0.8234086036682129,"y":0.30869564414024353},{"x":0.7987679839134216,"y":0.30869564414024353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7987679839134216,0.2855072319507599,0.8234086036682129,0.30869564414024353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268993854522705,"y":0.2869565188884735},{"x":0.7843942642211914,"y":0.2869565188884735},{"x":0.7843942642211914,"y":0.30869564414024353},{"x":0.7268993854522705,"y":0.30869564414024353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.7268993854522705,0.2869565188884735,0.7843942642211914,0.30869564414024353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166324257850647,"y":0.2869565188884735},{"x":0.7268993854522705,"y":0.2869565188884735},{"x":0.7268993854522705,"y":0.30869564414024353},{"x":0.7166324257850647,"y":0.30869564414024353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7166324257850647,0.2869565188884735,0.7268993854522705,0.30869564414024353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6796714663505554,"y":0.2869565188884735},{"x":0.7125256657600403,"y":0.2869565188884735},{"x":0.7125256657600403,"y":0.30869564414024353},{"x":0.6796714663505554,"y":0.30869564414024353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6796714663505554,0.2869565188884735,0.7125256657600403,0.30869564414024353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650924026966095,"y":0.2869565188884735},{"x":0.663244366645813,"y":0.2869565188884735},{"x":0.663244366645813,"y":0.31014493107795715},{"x":0.650924026966095,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.650924026966095,0.2869565188884735,0.663244366645813,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6180698275566101,"y":0.2869565188884735},{"x":0.6468172669410706,"y":0.2869565188884735},{"x":0.6468172669410706,"y":0.31014493107795715},{"x":0.6180698275566101,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6180698275566101,0.2869565188884735,0.6468172669410706,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098562479019165,"y":0.2869565188884735},{"x":0.6180698275566101,"y":0.2869565188884735},{"x":0.6180698275566101,"y":0.31014493107795715},{"x":0.6098562479019165,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6098562479019165,0.2869565188884735,0.6180698275566101,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913757681846619,"y":0.2869565188884735},{"x":0.6078028678894043,"y":0.2869565188884735},{"x":0.6078028678894043,"y":0.31014493107795715},{"x":0.5913757681846619,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5913757681846619,0.2869565188884735,0.6078028678894043,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564681887626648,"y":0.2869565188884735},{"x":0.5852156281471252,"y":0.2869565188884735},{"x":0.5852156281471252,"y":0.31014493107795715},{"x":0.5564681887626648,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5564681887626648,0.2869565188884735,0.5852156281471252,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5256673693656921,"y":0.2869565188884735},{"x":0.5441478490829468,"y":0.2869565188884735},{"x":0.5441478490829468,"y":0.31014493107795715},{"x":0.5256673693656921,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5256673693656921,0.2869565188884735,0.5441478490829468,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46406570076942444,"y":0.2869565188884735},{"x":0.5030800700187683,"y":0.2869565188884735},{"x":0.5030800700187683,"y":0.31014493107795715},{"x":0.46406570076942444,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.46406570076942444,0.2869565188884735,0.5030800700187683,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.453798770904541,"y":0.2869565188884735},{"x":0.46201232075691223,"y":0.2869565188884735},{"x":0.46201232075691223,"y":0.31014493107795715},{"x":0.453798770904541,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.453798770904541,0.2869565188884735,0.46201232075691223,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.435318261384964,"y":0.2869565188884735},{"x":0.447638601064682,"y":0.2869565188884735},{"x":0.447638601064682,"y":0.31014493107795715},{"x":0.435318261384964,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.435318261384964,0.2869565188884735,0.447638601064682,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3942505121231079,"y":0.28840580582618713},{"x":0.42094457149505615,"y":0.28840580582618713},{"x":0.42094457149505615,"y":0.31014493107795715},{"x":0.3942505121231079,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3942505121231079,0.28840580582618713,0.42094457149505615,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36960986256599426,"y":0.28840580582618713},{"x":0.3860369622707367,"y":0.28840580582618713},{"x":0.3860369622707367,"y":0.31014493107795715},{"x":0.36960986256599426,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36960986256599426,0.28840580582618713,0.3860369622707367,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3408624231815338,"y":0.28840580582618713},{"x":0.36344969272613525,"y":0.28840580582618713},{"x":0.36344969272613525,"y":0.31014493107795715},{"x":0.3408624231815338,"y":0.31014493107795715}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.3408624231815338,0.28840580582618713,0.36344969272613525,0.31014493107795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29774126410484314,"y":0.28840580582618713},{"x":0.3347022533416748,"y":0.28840580582618713},{"x":0.3347022533416748,"y":0.3115941882133484},{"x":0.29774126410484314,"y":0.3115941882133484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.29774126410484314,0.28840580582618713,0.3347022533416748,0.3115941882133484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2669404447078705,"y":0.28840580582618713},{"x":0.2854209542274475,"y":0.28840580582618713},{"x":0.2854209542274475,"y":0.3115941882133484},{"x":0.2669404447078705,"y":0.3115941882133484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2669404447078705,0.28840580582618713,0.2854209542274475,0.3115941882133484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25667351484298706,"y":0.28840580582618713},{"x":0.2648870646953583,"y":0.28840580582618713},{"x":0.2648870646953583,"y":0.3115941882133484},{"x":0.25667351484298706,"y":0.3115941882133484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25667351484298706,0.28840580582618713,0.2648870646953583,0.3115941882133484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20533880591392517,"y":0.28840580582618713},{"x":0.25256672501564026,"y":0.28840580582618713},{"x":0.25256672501564026,"y":0.3115941882133484},{"x":0.20533880591392517,"y":0.3115941882133484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.20533880591392517,0.28840580582618713,0.25256672501564026,0.3115941882133484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14784394204616547,"y":0.28840580582618713},{"x":0.18891170620918274,"y":0.28840580582618713},{"x":0.18891170620918274,"y":0.3115941882133484},{"x":0.14784394204616547,"y":0.3115941882133484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.14784394204616547,0.28840580582618713,0.18891170620918274,0.3115941882133484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987679839134216,"y":0.313043475151062},{"x":0.8131417036056519,"y":0.313043475151062},{"x":0.8131417036056519,"y":0.3376811742782593},{"x":0.7987679839134216,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7987679839134216,0.313043475151062,0.8131417036056519,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767967164516449,"y":0.313043475151062},{"x":0.7885010242462158,"y":0.313043475151062},{"x":0.7885010242462158,"y":0.3376811742782593},{"x":0.767967164516449,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.767967164516449,0.313043475151062,0.7885010242462158,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7166324257850647,"y":0.313043475151062},{"x":0.7453798651695251,"y":0.313043475151062},{"x":0.7453798651695251,"y":0.3376811742782593},{"x":0.7166324257850647,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7166324257850647,0.313043475151062,0.7453798651695251,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673511266708374,"y":0.313043475151062},{"x":0.6981519460678101,"y":0.313043475151062},{"x":0.6981519460678101,"y":0.3376811742782593},{"x":0.6673511266708374,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.6673511266708374,0.313043475151062,0.6981519460678101,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160164475440979,"y":0.313043475151062},{"x":0.6488706469535828,"y":0.313043475151062},{"x":0.6488706469535828,"y":0.3376811742782593},{"x":0.6160164475440979,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6160164475440979,0.313043475151062,0.6488706469535828,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5872690081596375,"y":0.313043475151062},{"x":0.6078028678894043,"y":0.313043475151062},{"x":0.6078028678894043,"y":0.3376811742782593},{"x":0.5872690081596375,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5872690081596375,0.313043475151062,0.6078028678894043,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546201229095459,"y":0.313043475151062},{"x":0.5790554285049438,"y":0.313043475151062},{"x":0.5790554285049438,"y":0.3376811742782593},{"x":0.546201229095459,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.546201229095459,0.313043475151062,0.5790554285049438,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948665201663971,"y":0.313043475151062},{"x":0.533880889415741,"y":0.313043475151062},{"x":0.533880889415741,"y":0.3376811742782593},{"x":0.4948665201663971,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4948665201663971,0.313043475151062,0.533880889415741,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4312115013599396,"y":0.313043475151062},{"x":0.48254621028900146,"y":0.313043475151062},{"x":0.48254621028900146,"y":0.3376811742782593},{"x":0.4312115013599396,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.4312115013599396,0.313043475151062,0.48254621028900146,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42505133152008057,"y":0.313043475151062},{"x":0.435318261384964,"y":0.313043475151062},{"x":0.435318261384964,"y":0.3376811742782593},{"x":0.42505133152008057,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42505133152008057,0.313043475151062,0.435318261384964,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3737166225910187,"y":0.313043475151062},{"x":0.41683778166770935,"y":0.313043475151062},{"x":0.41683778166770935,"y":0.3376811742782593},{"x":0.3737166225910187,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.3737166225910187,0.313043475151062,0.41683778166770935,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34907597303390503,"y":0.313043475151062},{"x":0.36344969272613525,"y":0.313043475151062},{"x":0.36344969272613525,"y":0.3376811742782593},{"x":0.34907597303390503,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34907597303390503,0.313043475151062,0.36344969272613525,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30595481395721436,"y":0.313043475151062},{"x":0.3305954933166504,"y":0.313043475151062},{"x":0.3305954933166504,"y":0.3376811742782593},{"x":0.30595481395721436,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.30595481395721436,0.313043475151062,0.3305954933166504,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2813141644001007,"y":0.313043475151062},{"x":0.2895277142524719,"y":0.313043475151062},{"x":0.2895277142524719,"y":0.3376811742782593},{"x":0.2813141644001007,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.2813141644001007,0.313043475151062,0.2895277142524719,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25256672501564026,"y":0.313043475151062},{"x":0.2669404447078705,"y":0.313043475151062},{"x":0.2669404447078705,"y":0.3376811742782593},{"x":0.25256672501564026,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.25256672501564026,0.313043475151062,0.2669404447078705,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2135523557662964,"y":0.313043475151062},{"x":0.24024640023708344,"y":0.313043475151062},{"x":0.24024640023708344,"y":0.3376811742782593},{"x":0.2135523557662964,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.2135523557662964,0.313043475151062,0.24024640023708344,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683778166770935,"y":0.313043475151062},{"x":0.20123203098773956,"y":0.313043475151062},{"x":0.20123203098773956,"y":0.3376811742782593},{"x":0.1683778166770935,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.1683778166770935,0.313043475151062,0.20123203098773956,0.3376811742782593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.313043475151062},{"x":0.1601642668247223,"y":0.313043475151062},{"x":0.1601642668247223,"y":0.3376811742782593},{"x":0.13963039219379425,"y":0.3376811742782593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.13963039219379425,0.313043475151062,0.1601642668247223,0.3376811742782593]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.2652173936367035},{"x":0.8234086036682129,"y":0.26231884956359863},{"x":0.8234086036682129,"y":0.3376811742782593},{"x":0.13963039219379425,"y":0.34057971835136414}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13463039219379425,0.2582173936367035,0.8284086036682129,0.3446811742782593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13757699728012085,"y":0.26811593770980835},{"x":0.15400411188602448,"y":0.26811593770980835},{"x":0.15400411188602448,"y":0.2811594307422638},{"x":0.13757699728012085,"y":0.27971014380455017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.13757699728012085,0.26811593770980835,0.15400411188602448,0.2811594307422638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1642710417509079,"y":0.26811593770980835},{"x":0.1683778166770935,"y":0.26811593770980835},{"x":0.1683778166770935,"y":0.2811594307422638},{"x":0.1622176617383957,"y":0.2811594307422638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"U","boundary":[0.1642710417509079,0.26811593770980835,0.1683778166770935,0.2811594307422638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17453798651695251,"y":0.26811593770980835},{"x":0.17864476144313812,"y":0.26811593770980835},{"x":0.17864476144313812,"y":0.2811594307422638},{"x":0.17453798651695251,"y":0.2811594307422638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.17453798651695251,0.26811593770980835,0.17864476144313812,0.2811594307422638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18685831129550934,"y":0.26811593770980835},{"x":0.23613962531089783,"y":0.269565224647522},{"x":0.23613962531089783,"y":0.2811594307422638},{"x":0.18685831129550934,"y":0.2811594307422638}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"prens","boundary":[0.18685831129550934,0.26811593770980835,0.23613962531089783,0.2811594307422638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13757699728012085,"y":0.26811593770980835},{"x":0.23613962531089783,"y":0.269565224647522},{"x":0.23613962531089783,"y":0.28260868787765503},{"x":0.13757699728012085,"y":0.27971014380455017}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.13257699728012085,0.26111593770980834,0.24113962531089783,0.28960868787765504],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"bs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13963039219379425,"y":0.343478262424469},{"x":0.15400411188602448,"y":0.343478262424469},{"x":0.15400411188602448,"y":0.3550724685192108},{"x":0.13963039219379425,"y":0.3550724685192108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.13963039219379425,0.343478262424469,0.15400411188602448,0.3550724685192108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"bs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1642710417509079,"y":0.343478262424469},{"x":0.1683778166770935,"y":0.343478262424469},{"x":0.1683778166770935,"y":0.3550724685192108},{"x":0.1642710417509079,"y":0.3550724685192108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"U","boundary":[0.1642710417509079,0.343478262424469,0.1683778166770935,0.3550724685192108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"bs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17453798651695251,"y":0.343478262424469},{"x":0.17864476144313812,"y":0.343478262424469},{"x":0.17864476144313812,"y":0.3550724685192108},{"x":0.17453798651695251,"y":0.3550724685192108}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.17453798651695251,0.343478262424469,0.17864476144313812,0.3550724685192108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"bs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18685831129550934,"y":0.343478262424469},{"x":0.23613962531089783,"y":0.34202897548675537},{"x":0.23613962531089783,"y":0.3550724685192108},{"x":0.18685831129550934,"y":0.3550724685192108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dioica","bo