دستنامه درمان های طبی واشینگتون (ویراست 34) 8 دستنامه درمان های طبی واشینگتون (ویراست 34) 8

{"id":"3794689","title":"دستنامه درمان های طبی واشینگتون (ویراست 34) 8","price":"۴۷‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۸۷۵","rent_6_price":"۱۶‌,‌۶۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc92b3929969c15b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc92b3929969c15b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc92b3929969c15b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc92b3929969c15b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc92b3929969c15b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"97860023815386","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">انتشارات تیمورزاده، چاپ و نشر معتبرترین کتب پزشکی را در رزومه خود دارد؛ کتاب&zwnj;هایی که نه تنها برای دانشجویان پزشکی عمومی بلکه برای اهل علم و کسانی که مایل هستند در زمینه مراقبت&zwnj;ها و تغذیه بیمار اطلاعاتی داشته باشند نیز بسیار ارزشمند است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جلد هشتم و سایر جلدهای این کتاب ارزشمند به&zwnj;صورت فیزیکی و ایبوک، در وبسایت مای بوکت قابل دسترسی برای علاقه&zwnj;مندان است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در مقدمه کتاب دستنامه درمان&zwnj;های طبی واشنگتون می&zwnj;خوانید</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">دکتر یلدا در مقدمه&zwnj;ای که برای کتاب نوشته&zwnj; است، خطاب به بشریت می&zwnj;نویسند: &laquo;در جهان امروز که هر لحظه در آن خطر سقوط در پرتگاه جهل، ظلمت، تباهی و افراطی&zwnj;گری آدمی را تهدید می&zwnj;کند بشر تنها با تمسک به علم و معرفت می&zwnj;تواند خود را از این ورطه هولناک مصون دارد.&raquo; در ادامه خاطرنشان می&zwnj;شود که مطالعه کتاب&zwnj;های مختلف علمی، راه نجات آدمی است. قدردانی از کسانی که با نگارش کتاب، نشر آن، توزیع و پخش آن قدمی برمی&zwnj;دارند، وظیفه ما است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نگاهی اجمالی بر محتوای کتاب دستنامه&zwnj; درمان&zwnj;های طبی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">با شیوع و رشد بیماری&zwnj;های خونی در عصر حاضر، نیاز به کسب آگاهی از جامعه پزشکی به خانواده رسیده است. در این کتاب پیرامون اختلالات انعقادی و ترمبوز، اختلالات همانولوژیک و درمان با انتقال خون، مطالبی توسط نخبگان این علم، به تحریر درآمده است. در ادامه با برخی از سرفصل&zwnj;های جلد هشتم کتاب دستنامه درمان&zwnj;های طبی آشنا می&zwnj;شویم.</span>","\r","<h3 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اصول کلی، تعریف، تشخیص و تظاهرات بالینی</span></h3>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در اولین فصل کتاب نفیس دستنامه درمان های طبی واشینگتون، ابتدا به تبیین اصول کلی انعقاد خون پرداخته شده &zwnj;است. پس از آن، ضمن بیان تظاهرات بالینی و روالِ گرفتن شرح حال بیمار، نویسندگان فرآیند تشخیص بیماری را<span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>تشریح کرده&zwnj;اند. در این کتاب تلاش می&zwnj;شود تا معاینات فیزیکی مبسوط در معرض مطالعه علاقمندان و دانشجویان پزشکی قرار گیرد. </span>","\r","<h3 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نحوه برخورد با بیمار سرطانی</span></h3>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">این کتاب در بیست و دو فصل ضمن پرداختن به اختلالات هماتولوژیک به درمان با انتقال خون نیز می&zwnj;پردازد. اختلالات انعقادی و ترومبوز، کم&zwnj;خونی ناشی از بیماری&zwnj;های مزمن، همچنین اختلالات گلبول&zwnj;های سفید، اختلالات پلاکتی را ایجاد می&zwnj;کند. بنابراین در کتاب درمان&zwnj;های طبی با درمان به روش انتقال خون را به&zwnj;عنوان یکی از بهترین روش&zwnj;های مبارزه با این دسته از بیماری&zwnj;ها آشنا می&zwnj;شویم.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مای بوکت، دسترسی آسان به منابع کتاب</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در حال حاضر نسخه دیجیتال، الکترونیکی و فیزیکی کتاب در مای بوکت موجود است. شما می&zwnj;توانید علاوه بر جلد 8 کتاب دستنامه درمان&zwnj;های طبی، از طریق نوار ابزار پایین، به سایر جلدهای ویراست 34 این کتاب ارزشمند نیز دسترسی داشته باشید.</span>",""],"pages_count":"106","keywords":"null","token":"bc92b3929969c15b","created_at":"2018-03-03 04:13:28","updated_at":"2022-08-09 17:00:59","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:43:30","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"دانستنی‌های ارزنده علمی پزشکی انعقاد خون و ترومبوز در کتاب دستنامه درمان های طبی واشینگتون با ترجمه عالی چندتن از نخبگان دانشگاهی را از مای بوکت تهیه کنید.","meta_title":"خرید کتاب دستنامه درمان های طبی واشینگتون ( ویراست 34) 8-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1916567","title":"مهیار شیرخدایی","firstname":"مهیار","lastname":"شیرخدایی","token":"b6915a8f7803321a","created_at":"2018-02-28 19:26:41","updated_at":"2018-02-28 19:26:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916568","title":"محمدرضا ترحمی","firstname":"محمدرضا","lastname":"ترحمی","token":"89acd50327e994ed","created_at":"2018-02-28 19:26:41","updated_at":"2018-02-28 19:26:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916567","title":"مهیار شیرخدایی","firstname":"مهیار","lastname":"شیرخدایی","token":"b6915a8f7803321a","created_at":"2018-02-28 19:26:41","updated_at":"2018-02-28 19:26:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916568","title":"محمدرضا ترحمی","firstname":"محمدرضا","lastname":"ترحمی","token":"89acd50327e994ed","created_at":"2018-02-28 19:26:41","updated_at":"2018-02-28 19:26:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783377","file":"5a99be78782358.55038607.pdf","book_id":"3794689","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 17:01:01","process_started_at":"2018-03-04 15:14:46","process_done_at":"2018-03-04 15:18:12","process_failed_at":null,"pages_count":"106","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"5987398bdfd0ab7e56f7de19db28fa8c1c26134593e808f1654ef3d21e09e00e732d1a81c63301aa898233483258d92c22f5318e0991d20e76da6e4797cbb0c0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"1882","title":"ارزیابی وضع تغذیه","token":"f8a65d916c0cfa63","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2021-04-11 10:07:50","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6658","title":"آشنایی با بیماریهای داخلی","token":"2c1283354af9589d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:16","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-34-8","ebook_price_en":"23750","urlify":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-34-8","pages_count_fa":"۱۰۶","authorTitle":"مهیار شیرخدایی, محمدرضا ترحمی","tocStr":"","url":"/preview/bc92b3929969c15b/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-34-8"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19