فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد1) فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد1)

توضیحات

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">فیزیولوژی پزشکی یکی از شاخه&zwnj;های علوم زیستی است و در تحصیل رشته&zwnj;ی پزشکی یکی از مبحث&zwnj;های اصلی و مهم است. با پیشرفت سریع علم فیزیولوژی، هر روزه<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>اطلاعات جدیدتری از بدن انسان به دست می&zwnj;آید که کتاب گایتون وهال به شرح این اطلاعات می&zwnj;پردازد. البته در خصوص فیزیولوژی پزشکی کتب بسیاری تالیف شده که یکی از روان&zwnj;ترین و شیوا&zwnj;ترین آن&zwnj;ها کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال است. </span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">کتابی که پیش روی شما قرار دارد در دو جلد تالیف شده و سوالات دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری و سایر رشته&zwnj;های علوم زیستی را پاسخ می&zwnj;دهد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Roya';">.</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';"> <span lang="FA">این کتاب توسط دکتر محمد رضا بیگدلی ترجمه و در سال 1395 به چاپ رسیده است تا پاسخگوی نیازهای دانشجویان علوم زیستی فارسی&zwnj;زبان باشد. </span></span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">مباحث اصلی کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال </span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">از جمله بخش&zwnj;های اصلی این کتاب مقدمه&zwnj;ی فیزیولوژی، فیزیولوژی غشا، عصب و عضله، فیزیولوژی قلب، گردش خون، کلیه&zwnj;ها و مایعات بدن، دستگاه تنفس، دستگاه عصبی و سایر مباحث مرتبط است.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">بخشی از سخنان نویسنده در خصوص کتاب</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">نویسنده در این کتاب بیان می&zwnj;کند که فیزیولوژی بدن انسان از نظر او زیباست. چرا که تک تک سلول&zwnj;ها علاوه بر انجام وظایف خود به صورت مجزا و انفرادی، در یک مجموعه&zwnj;ی کلی و منسجم یعنی بدن انسان به&zwnj;طرز شگفت انگیزی با یکدیگر در ارتباط هستند و همه این سیستم حیات انسان را حفظ می&zwnj;کند.</span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">نویسنده در این کتاب عملکرد سیستم&zwnj;های مختلف بدن انسان را به&zwnj;صورت مجزا و به&zwnj;طور کاملا شیوا تشریح کرده و همچنین ارتباط این سیستم&zwnj;ها را با یکدیگر بررسی می&zwnj;کند.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد 1 از مای بوکت</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">برای خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی از مای بوکت می&zwnj;توانید به دو طریق اقدام نمایید. روش اول خرید نسخه&zwnj;ی دیجیتال است و روش دوم خرید کتاب به صورت فیزیکی و نسخه&zwnj;ی چاپی است. در روش اول یعنی خرید نسخه&zwnj;ی دیجیتال، هزینه&zwnj;ی کمتری نسبت به خرید نسخه&zwnj;ی فیزیکی پرداخت خواهید کرد. به علاوه می&zwnj;توانید با پرداخت مبلغ کمتری نسخه&zwnj; دیجیتال را سه ماهه یا شش ماه کرایه کنید. </span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">همچنین می&zwnj;توانید برای خرید </span><a href="../../../books/f9fad0c6957590c0/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D9%84%20(%D8%AC%D9%84%D8%AF2)?q=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D9%84%20(%D8%AC%D9%84%D8%AF2)"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';">کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد 2</span></a><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';"> یا دیگر نسخه&zwnj;های آن نیز به مای بوکت مراجعه کنید.</span>,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3794768","title":"فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد1)","price":"۷۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c22d041fa7882a07/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c22d041fa7882a07/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c22d041fa7882a07/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c22d041fa7882a07/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c22d041fa7882a07/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786002382108","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">فیزیولوژی پزشکی یکی از شاخه&zwnj;های علوم زیستی است و در تحصیل رشته&zwnj;ی پزشکی یکی از مبحث&zwnj;های اصلی و مهم است. با پیشرفت سریع علم فیزیولوژی، هر روزه<span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>اطلاعات جدیدتری از بدن انسان به دست می&zwnj;آید که کتاب گایتون وهال به شرح این اطلاعات می&zwnj;پردازد. البته در خصوص فیزیولوژی پزشکی کتب بسیاری تالیف شده که یکی از روان&zwnj;ترین و شیوا&zwnj;ترین آن&zwnj;ها کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال است. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">کتابی که پیش روی شما قرار دارد در دو جلد تالیف شده و سوالات دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری و سایر رشته&zwnj;های علوم زیستی را پاسخ می&zwnj;دهد</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: 'B Roya';\">.</span><span style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\"> <span lang=\"FA\">این کتاب توسط دکتر محمد رضا بیگدلی ترجمه و در سال 1395 به چاپ رسیده است تا پاسخگوی نیازهای دانشجویان علوم زیستی فارسی&zwnj;زبان باشد. </span></span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">مباحث اصلی کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">از جمله بخش&zwnj;های اصلی این کتاب مقدمه&zwnj;ی فیزیولوژی، فیزیولوژی غشا، عصب و عضله، فیزیولوژی قلب، گردش خون، کلیه&zwnj;ها و مایعات بدن، دستگاه تنفس، دستگاه عصبی و سایر مباحث مرتبط است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">بخشی از سخنان نویسنده در خصوص کتاب</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">نویسنده در این کتاب بیان می&zwnj;کند که فیزیولوژی بدن انسان از نظر او زیباست. چرا که تک تک سلول&zwnj;ها علاوه بر انجام وظایف خود به صورت مجزا و انفرادی، در یک مجموعه&zwnj;ی کلی و منسجم یعنی بدن انسان به&zwnj;طرز شگفت انگیزی با یکدیگر در ارتباط هستند و همه این سیستم حیات انسان را حفظ می&zwnj;کند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">نویسنده در این کتاب عملکرد سیستم&zwnj;های مختلف بدن انسان را به&zwnj;صورت مجزا و به&zwnj;طور کاملا شیوا تشریح کرده و همچنین ارتباط این سیستم&zwnj;ها را با یکدیگر بررسی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد 1 از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">برای خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی از مای بوکت می&zwnj;توانید به دو طریق اقدام نمایید. روش اول خرید نسخه&zwnj;ی دیجیتال است و روش دوم خرید کتاب به صورت فیزیکی و نسخه&zwnj;ی چاپی است. در روش اول یعنی خرید نسخه&zwnj;ی دیجیتال، هزینه&zwnj;ی کمتری نسبت به خرید نسخه&zwnj;ی فیزیکی پرداخت خواهید کرد. به علاوه می&zwnj;توانید با پرداخت مبلغ کمتری نسخه&zwnj; دیجیتال را سه ماهه یا شش ماه کرایه کنید. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">همچنین می&zwnj;توانید برای خرید </span><a href=\"../../../books/f9fad0c6957590c0/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D9%84%20(%D8%AC%D9%84%D8%AF2)?q=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D9%84%20(%D8%AC%D9%84%D8%AF2)\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد 2</span></a><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\"> یا دیگر نسخه&zwnj;های آن نیز به مای بوکت مراجعه کنید.</span>",""],"pages_count":"710","keywords":"null","token":"c22d041fa7882a07","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2022-08-09 15:23:37","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-12-24 16:18:14","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"جهت خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد 1 ترجمه‌ی دکتر محمد رضا بیگدلی چاپ 95 به سایت مای بوکت مراجعه نمایید.","meta_title":"خرید کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد 1 ترجمه‌ی دکتر محمد رضا بیگدلی – مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1916629","title":"جا ن ایی هال","firstname":"جا","lastname":"ن ایی هال","token":"6d56fbb4fcb2e24e","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916630","title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1916629","title":"جا ن ایی هال","firstname":"جا","lastname":"ن ایی هال","token":"6d56fbb4fcb2e24e","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916630","title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783456","file":"5a99becc472cd9.96714659.pdf","book_id":"3794768","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 15:23:47","process_started_at":"2019-01-14 12:31:04","process_done_at":"2019-01-14 12:55:00","process_failed_at":null,"pages_count":"736","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"a739df066a7a0886617d73ff5ad48ed53b323dd939badfa5d4ac64a85855e78964e05ba7a3a9316d8b531866b9a1c69cc417a0748ec639792083ba3c7cb7faa2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۳۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"7801","title":"آناتومی","token":"87e7a71d6d8f461e","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:40","updated_at":"2018-12-24 16:18:14","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"994","title":"فناوری اطلاعات سلامت","degree_id":"7","token":"58949f094701c717","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فیزیولوژی-پزشکی-گایتون-و-هال-جلد1","urlify":"فیزیولوژی-پزشکی-گایتون-و-هال-جلد1","pages_count_fa":"۷۱۰","authorTitle":"جا ن ایی هال, دکتر محمدرضا بیگدلی","tocStr":"","url":"/preview/c22d041fa7882a07/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%AF1"}
{"toc":null,"pages_count":736,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c22d041fa7882a07","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/43cbf5c053fbbbf0266487ae26c532b0.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/999010410846f75b05d8125e0476904a.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.43501,0.66385,0.08477,0.29829]},"elements":[{"words":[{"str":"هرکه","boundary":[0.8725374775155417,0.663853551367157,0.9152276955199268,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"نفسی","boundary":[0.8239895069109585,0.663853551367157,0.8674427094977223,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8105929743887407,0.663853551367157,0.8188922776525508,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.7637851008800987,0.663853551367157,0.805495745130333,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"بخشد","boundary":[0.713890831673705,0.663853551367157,0.7586903328622792,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7047842414969265,0.663853551367157,0.7087960636558859,0.6810622193732316],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6913877089747087,0.663853551367157,0.6996894734791071,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.6470435372949735,0.663853551367157,0.686290479716301,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"نجات","boundary":[0.5989410512368759,0.663853551367157,0.641948769277154,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"دهد)","boundary":[0.5570113565742814,0.663853551367157,0.5938438219784683,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.5193396081294777,0.663853551367157,0.5519165885564619,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49855197012053926,0.663853551367157,0.5142448401116583,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45696192665913254,0.663853551367157,0.4934547408621316,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43501300186308806,0.663853551367157,0.4518646974007249,0.6810622193732316],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.8796953804565192,0.6845039529744466,0.9152233883488973,0.7017126209805212],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.8369485539186027,0.6845039529744466,0.8746006124386997,0.7017126209805212],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8231852965487254,0.6845039529744466,0.8318513246601948,0.7017126209805212],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.783204904432079,0.6845039529744466,0.818090528530906,0.7017126209805212],"dir":"rtl"},{"str":"بخشیده","boundary":[0.7205589477376071,0.6845039529744466,0.7781101364142595,0.7017126209805212],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6749620045984178,0.6845039529744466,0.7154617184791994,0.7017126209805212],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43501,0.66385,0.91523,0.70171],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/dc1056533a9c6b08132ff84fffc13096.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/cdcd65544ab14dd16cbd446bd3468a4f.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06977,0.09389,0.17802,0.38626]},"elements":[{"words":[{"str":"ع","boundary":[0.7905760123390194,0.09706734495707157,0.7970982998980636,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7864534343535858,0.09706734495707157,0.7901914434970946,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.768024948992581,0.09706734495707157,0.7860750186131319,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.759903814926262,0.09706734495707157,0.7648622012925614,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7546788183583935,0.09706734495707157,0.7570339179463408,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7425104346060115,0.09706734495707157,0.7542880964149979,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7361487532790902,0.09706734495707157,0.7394052822325092,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7245024704702404,0.09706734495707157,0.7357626461617978,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"دآور:","boundary":[0.7001269589936806,0.09706734495707157,0.7241163633529479,0.10782276246086824],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6555417908396727,0.09649875308859739,0.6592500599927392,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6517514803336621,0.09649875308859739,0.655131584074953,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6431240116580762,0.09649875308859739,0.6513445552230601,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.635627072826058,0.09649875308859739,0.6427154457204154,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.6155888527324037,0.09649875308859739,0.6352201477154559,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6103993567957929,0.09649875308859739,0.612215752349972,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"زشکی","boundary":[0.5814045525813505,0.09649875308859739,0.609990790858132,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5737678927063186,0.09649875308859739,0.5779798957664611,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5673834346202203,0.09649875308859739,0.57335604511454,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5635931241142097,0.09649875308859739,0.5669732278555005,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.5498942833236371,0.09649875308859739,0.5631861990036078,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5423747673176883,0.09649875308859739,0.5464989878148081,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5343896841202808,0.09649875308859739,0.5394516355969226,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5231292544687242,0.09649875308859739,0.5339778365285022,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۱۶","boundary":[0.49646094113738026,0.09649875308859739,0.5210733470205657,0.10797119842598049],"dir":"ltr"},{"str":"(وی","boundary":[0.48267204584470796,0.09649875308859739,0.4927286748885775,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.4571445300087621,0.09649875308859739,0.4822634799070471,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4476141349046987,0.09649875308859739,0.4537344198343175,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.443825465225747,0.09649875308859739,0.4472055689670378,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.4275254892228427,0.09649875308859739,0.4434168992880861,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"م)/","boundary":[0.4130024474215797,0.09649875308859739,0.4271185641122408,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.40601424648093865,0.09649875308859739,0.4096109393940015,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.3985189484759793,0.09649875308859739,0.40560732137033667,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.38726103765445313,0.09649875308859739,0.3981103825383184,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3784614785082421,0.09649875308859739,0.3838515953966597,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"انائ","boundary":[0.36275384107359315,0.09649875308859739,0.3780496309164634,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3535310029186431,0.09649875308859739,0.3623469159629911,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3450460354541707,0.09649875308859739,0.3501063461037536,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.33378434638759874,0.09649875308859739,0.3446325470353332,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.32811834644978827,0.09649875308859739,0.33037375989367435,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.32172660129338193,0.09649875308859739,0.3253232942064448,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.31793793161443024,0.09649875308859739,0.321318035355721,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"رجم","boundary":[0.2985441237162612,0.09649875308859739,0.31752936567676937,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.29150584852294803,0.09649875308859739,0.295100900608952,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"حمدرض","boundary":[0.25711411336884354,0.09649875308859739,0.2910907192770516,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2540005231215741,0.09649875308859739,0.2567022657770649,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.24910851814857274,0.09649875308859739,0.2504671229533246,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24531820764256224,0.09649875308859739,0.248698311383853,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.23818060993643844,0.09649875308859739,0.24490800087784245,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.22999452373969095,0.09649875308859739,0.23777204399877755,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.22066149942878707,0.09649875308859739,0.22958759862908898,0.10797119842598049],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21696963854630924,0.09389392541189663,0.22107170619350683,0.10536637074927974],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.744468361777754,0.10997384596162757,0.7974896371516061,0.12072926346542423],"dir":"rtl"},{"str":"نشر:","boundary":[0.7197405852419911,0.10997384596162757,0.7413610455350018,0.12072926346542423],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6564313242089674,0.10940525409315338,0.6592535467502393,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6501190625134597,0.10940525409315338,0.6560260399254243,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":"ران:","boundary":[0.6321856109751083,0.10940525409315338,0.6497104965757988,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6270129358703254,0.10940525409315338,0.62880635984568,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6232242661913736,0.10940525409315338,0.6266043699326646,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6169431802099848,0.10940525409315338,0.6228173410807717,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":"ورزاده:","boundary":[0.5897134546223579,0.10940525409315338,0.6165346142723239,0.12087769943053649],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5591284336869998,0.10680042641645263,0.5632305013341974,0.11827287175383573],"dir":"ltr"},{"str":"۱395","boundary":[0.5632305013341974,0.10940525409315338,0.5878429072173829,0.12087769943053649],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7444689770879012,0.12288034696618357,0.7974902524617533,0.13363576446998024],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری:","boundary":[0.7052321872840005,0.12288034696618357,0.7413601225697813,0.13363576446998024],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.6535385461041637,0.12231175509770938,0.6601018543396798,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6459511566805248,0.12231175509770938,0.653531777692546,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6398296411306118,0.11970692742100862,0.6463613634452445,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"مص","boundary":[0.6224975849076727,0.12231175509770938,0.6365151704716763,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.6128597562208234,0.12231175509770938,0.6220890189700118,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6063757511662032,0.12231175509770938,0.6094382423460546,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"رن","boundary":[0.5971911091785814,0.12231175509770938,0.6032670917776105,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"گی)","boundary":[0.5775735844434996,0.12231175509770938,0.5967792615868028,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5716992921161032,0.12231175509770938,0.5741719463695675,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.5626992835738854,0.12231175509770938,0.5686161059482032,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"دول","boundary":[0.5438113315701464,0.12231175509770938,0.5622907176362245,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5373724100321046,0.12231175509770938,0.5404349012119558,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"رن","boundary":[0.5281877680444828,0.12231175509770938,0.5342637506435118,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"گی)","boundary":[0.5085702433094009,0.12231175509770938,0.527775920452704,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5026966812402011,0.12231175509770938,0.5051686052354689,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.49772745452345246,0.12231175509770938,0.49961440564116333,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4914463685420636,0.12231175509770938,0.4973205294128505,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"ودار","boundary":[0.47512805275886255,0.12231175509770938,0.4910378026044027,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4687530224297836,0.12231175509770938,0.4718155136096349,0.13378420043509248],"dir":"ltr"},{"str":"رن","boundary":[0.45956838044216186,0.12231175509770938,0.4656443630411909,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":"گی)","boundary":[0.4398636882920836,0.12231175509770938,0.45915653285038316,0.13378420043509248],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4361718274096058,0.11970692742100862,0.44027389505680337,0.13117937275839173],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.7640096890837826,0.13578684797073956,0.7974825610849148,0.14654226547453622],"dir":"rtl"},{"str":"دوره:","boundary":[0.6389675887658952,0.13521825610226537,0.6592742621918577,0.14669070143964846],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.529886844463952,0.13521825610226537,0.548346148876341,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5479310196304448,0.13521825610226537,0.5548881263600918,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.5548934590480331,0.13521825610226537,0.5733527634604222,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5729378393179082,0.13521825610226537,0.5798949460475552,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲38","boundary":[0.5799000736321143,0.13521825610226537,0.5983593780445033,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5979442487986069,0.13521825610226537,0.604901355528254,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱8","boundary":[0.6049066882161954,0.13521825610226537,0.6233659926285844,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.622950863382688,0.13521825610226537,0.6299079701123351,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6299133028002764,0.13521825610226537,0.6364766110357925,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5234794147990295,0.13521825610226537,0.5261539629050022,0.14669070143964846],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5129945298927925,0.13521825610226537,0.5201649441400938,0.14669070143964846],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.39164039634177605,0.13521825610226537,0.41009970075416513,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4096847766116511,0.13521825610226537,0.41664188334129815,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.41664701092585715,0.13521825610226537,0.4351063153382462,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4346913911957322,0.13521825610226537,0.44164849792537925,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲38","boundary":[0.44165362550993825,0.13521825610226537,0.46011292992232733,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4596978006764309,0.13521825610226537,0.46665490740607796,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۰","boundary":[0.4666602400940194,0.13521825610226537,0.4851195445064085,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48470441526051206,0.13521825610226537,0.4916615219901591,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49166685467810045,0.13521825610226537,0.49823016291361655,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5007225792160539,0.13521825610226537,0.5030689619102509,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.503479373778353,0.13521825610226537,0.510042682013869,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5093026690103146,0.13261342842556462,0.5134047366575122,0.1440858737629477],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.3852331717802358,0.13521825610226537,0.38790771988620865,0.14669070143964846],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.37474828687399886,0.13521825610226537,0.3819187011213002,0.14669070143964846],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.2533939482196001,0.13521825610226537,0.2718532526319891,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2714383284894751,0.13521825610226537,0.27839543521912213,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.2784005628036812,0.13521825610226537,0.2968598672160703,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.29644494307355623,0.13521825610226537,0.3034020498032033,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲38","boundary":[0.3034071773877623,0.13521825610226537,0.32186648180015137,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.32145135255425494,0.13521825610226537,0.328408459283902,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.3284137919718434,0.13521825610226537,0.34687309638423247,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.34645796713833604,0.13521825610226537,0.35341507386798315,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.3534204065559245,0.13521825610226537,0.3599837147914406,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3624761310938779,0.13521825610226537,0.3648225137880749,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.365232925656177,0.13521825610226537,0.37179623389169303,0.14669070143964846],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.371056425991521,0.13261342842556462,0.37515849363871856,0.1440858737629477],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7830570248933975,0.14869334897529557,0.8218723272465486,0.15944876647909223],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7404237230776172,0.14869334897529557,0.7799481703752776,0.15944876647909223],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.729658872054459,0.14869334897529557,0.7373164068348651,0.15944876647909223],"dir":"rtl"},{"str":"يسی:","boundary":[0.6768852590148063,0.14869334897529557,0.6807086956520056,0.15944876647909223],"dir":"rtl"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6446518267532749,0.14812475710682135,0.6596818026126068,0.15959720244420447],"dir":"rtl"},{"str":"ادداش","boundary":[0.7659521206664218,0.16159984997985155,0.7925565931507775,0.1723552674836482],"dir":"rtl"},{"str":"ت:","boundary":[0.7503063219015544,0.16159984997985155,0.7654121860123595,0.1723552674836482],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6536575060659326,0.16103125811137736,0.6592691346072989,0.17250370344876045],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6498688363869808,0.16103125811137736,0.6532489401282717,0.17250370344876045],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.6343064310238141,0.16103125811137736,0.6494602704493199,0.17250370344876045],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.6202880061695097,0.16103125811137736,0.630918924683987,0.17250370344876045],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6171080833294021,0.16103125811137736,0.6198810810589076,0.17250370344876045],"dir":"rtl"},{"str":"ی:","boundary":[0.6054286763243013,0.16103125811137736,0.6167011582188001,0.17250370344876045],"dir":"rtl"},{"str":"Guyton","boundary":[0.292639454917251,0.16098224253681578,0.3290673583128182,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.33192087741213766,0.16098224253681578,0.3494548415798707,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"Hall","boundary":[0.3523083606791901,0.16098224253681578,0.3732179772282457,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"textbook","boundary":[0.3760714963275651,0.16098224253681578,0.41857071695572684,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4214242360550462,0.16098224253681578,0.43153905056454867,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"medical","boundary":[0.43439256966386813,0.16098224253681578,0.47283615038065674,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"physiology,13th.","boundary":[0.4756896694799762,0.16098224253681578,0.5574168746756802,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"ed,","boundary":[0.5602799127900419,0.16098224253681578,0.574826583039181,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":"2016","boundary":[0.5776896211535425,0.16098224253681578,0.602055902977896,0.16950053319982275],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6020649808535992,0.1584264304346766,0.6061670485007967,0.1698988757720597],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.8181227297619365,0.17450635098440756,0.8219838009348612,0.18526176848820422],"dir":"rtl"},{"str":"ادداش","boundary":[0.7659521206664218,0.17450635098440756,0.7693701440191006,0.18526176848820422],"dir":"rtl"},{"str":"ت:","boundary":[0.7503063219015544,0.17450635098440756,0.7654121860123595,0.18526176848820422],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6503674427094976,0.17393775911593334,0.6592771336392107,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.6401007878020917,0.17393775911593334,0.647052972050562,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"راستهای","boundary":[0.5952427383168234,0.17393775911593334,0.6396938626914895,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5888987794297714,0.17393775911593334,0.5918440640004593,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.585108468923761,0.17393775911593334,0.5884885726650518,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5819285460836534,0.17393775911593334,0.5847015438131589,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5727045114006605,0.17393775911593334,0.5815199801459925,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"آرت","boundary":[0.5602958821393923,0.17393775911593334,0.569279410286755,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.5505526510637686,0.17393775911593334,0.5598889570287904,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5468607901812909,0.1713329314392326,0.5509628578284884,0.1828053767766157],"dir":"ltr"},{"str":"سی","boundary":[0.5279234695164988,0.17393775911593334,0.5434351534891162,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5201173601553862,0.17393775911593334,0.5244983684025932,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.513732902069288,0.17393775911593334,0.5197055125636076,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5099425915632774,0.17393775911593334,0.5133226953045682,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.4962437507727048,0.17393775911593334,0.5095356664526755,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4890843979908073,0.17393775911593334,0.4928484552638757,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.481587459158789,0.17393775911593334,0.48867583205314635,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.47033080775227815,0.17393775911593334,0.481180534048187,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4653941369147119,0.17393775911593334,0.4669217469065282,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"وده","boundary":[0.4507327987562487,0.17393775911593334,0.46498557097705095,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4281407993699224,0.17393775911593334,0.447420517311751,0.18541020445331646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4244489384874446,0.1713329314392326,0.4285510061346422,0.1828053767766157],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.8005017854249434,0.18741285198896354,0.8070240729839876,0.1981682694927602],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7963776691641421,0.18741285198896354,0.8001156783076508,0.1981682694927602],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.7779504967473778,0.18741285198896354,0.7960007916990559,0.1981682694927602],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7666858780168143,0.18741285198896354,0.7747879743784853,0.1981682694927602],"dir":"rtl"},{"str":"ر:","boundary":[0.7392245861526502,0.18741285198896354,0.7487618934323844,0.1981682694927602],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.6155519639674378,0.18684426012048935,0.6596869301971658,0.19831670545787244],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.5832473608322275,0.18684426012048935,0.6122374933085022,0.19831670545787244],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5795554999497496,0.1842394324437886,0.5836575675969472,0.1957118777811717],"dir":"ltr"},{"str":"وض","boundary":[0.7760151079151446,0.20031935299351955,0.7915363063752284,0.2110747704973162],"dir":"rtl"},{"str":"وع:","boundary":[0.759301746045094,0.20031935299351955,0.7753767236375495,0.2110747704973162],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6551098431164227,0.19975076112504533,0.6592611355753867,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"سان","boundary":[0.6352157183205038,0.19975076112504533,0.6546979955246441,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.6196911241511284,0.19975076112504533,0.6318068172262229,0.21122320646242845],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.6141383914562134,0.19975076112504533,0.6166242444504152,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6103497217772618,0.19975076112504533,0.6137298255185527,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.601720612274617,0.19975076112504533,0.6099411558396008,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5942253142696576,0.19975076112504533,0.601313687164015,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.5741268236254484,0.19975076112504533,0.5938167483319968,0.21122320646242845],"dir":"rtl"},{"str":"وض","boundary":[0.7760151079151446,0.21322585399807553,0.7915363063752284,0.2239812715018722],"dir":"rtl"},{"str":"وع:","boundary":[0.759301746045094,0.21322585399807553,0.7753767236375495,0.2239812715018722],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.6254369214802721,0.21265726212960134,0.669437339891172,0.22412970746698443],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.5953720472804317,0.21265726212960134,0.622155267362514,0.22412970746698443],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5763220451268461,0.21265726212960134,0.5860685578565876,0.22412970746698443],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7626906642410846,0.22613235500263154,0.7971067091367403,0.2368877725064282],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.7537042696371106,0.22613235500263154,0.7594589577876728,0.2368877725064282],"dir":"rtl"},{"str":"زوده:","boundary":[0.7274951339222535,0.22613235500263154,0.7533150859690827,0.2368877725064282],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7104249947185879,0.22556376313415732,0.7131323593657383,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7028443737065667,0.22556376313415732,0.7066346842125772,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6885691782943192,0.22556376313415732,0.6957067760004431,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6721920834196476,0.22556376313415732,0.6803814512705129,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6535194714896043,0.22556376313415732,0.662855777454626,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6408522865950582,0.22556376313415732,0.643920633195162,0.23703620847154044],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6339066656548232,0.22556376313415732,0.6375378159361225,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6165467153718831,0.22556376313415732,0.6252266905133532,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"درضم","boundary":[0.5938475138393507,0.22556376313415732,0.6132749062164784,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"ا،","boundary":[0.5785632097858926,0.22556376313415732,0.5845440244155067,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5489021841459187,0.22556376313415732,0.5521346134519105,0.23703620847154044],"dir":"ltr"},{"str":"۱354","boundary":[0.5519537122686691,0.22556376313415732,0.5765661181518544,0.23703620847154044],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5368929709019831,0.22556376313415732,0.5381071829255536,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5148779942530032,0.22556376313415732,0.5178971160413406,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5072645566998045,0.22556376313415732,0.5116914813520451,0.23703620847154044],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7626906642410846,0.23903885600718752,0.7971067091367403,0.24979427351098418],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.7537042696371106,0.23903885600718752,0.7594589577876728,0.24979427351098418],"dir":"rtl"},{"str":"زوده:","boundary":[0.7274951339222535,0.23903885600718752,0.7533150859690827,0.24979427351098418],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6541083233003595,0.23847026413871333,0.6592605202652397,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6477238652142613,0.23847026413871333,0.6536964757085809,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6439335547082506,0.23847026413871333,0.6473136584495415,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.630234713917678,0.23847026413871333,0.6435266295976487,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6244281058438934,0.23847026413871333,0.6268394184088489,0.24994270947609643],"dir":"ltr"},{"str":"آرت","boundary":[0.6122163676601191,0.23847026413871333,0.6214214074604304,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.60257853897327,0.23847026413871333,0.6118078017224583,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.583313199017965,0.23847026413871333,0.599157025098501,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰3","boundary":[0.5132299885757415,0.23847026413871333,0.537842394458927,0.24994270947609643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.537425829489354,0.23847026413871333,0.5434312565248512,0.24994270947609643],"dir":"ltr"},{"str":"۱9۱9","boundary":[0.5471565492586538,0.23847026413871333,0.5717689551418392,0.24994270947609643],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5741198501104482,0.23847026413871333,0.5762233903999311,0.24994270947609643],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5796213381354872,0.23586543646201258,0.5837234057826848,0.24733788179939567],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5071482630820064,0.23847026413871333,0.512825524705728,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5006887371579645,0.23586543646201258,0.504790804805162,0.24733788179939567],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.45410934881727133,0.23847026413871333,0.4972909945257907,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4194813345666883,0.23847026413871333,0.4507948781583357,0.24994270947609643],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7809995303132543,0.25194535701174353,0.7971052734130638,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7758586140344039,0.25194535701174353,0.777892214070502,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"ندی","boundary":[0.75357708527083,0.25194535701174353,0.7754725069171114,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7459222371036119,0.25194535701174353,0.7504124629019256,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7417996591181784,0.25194535701174353,0.7455376682616872,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7341821194973325,0.25194535701174353,0.7414120137255182,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"ره:","boundary":[0.7189654995600532,0.25194535701174353,0.7337944741046725,0.2627007745155402],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6167507932373313,0.25137676514326934,0.6233141014728474,0.2628492104806524],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.622492047116349,0.25137676514326934,0.6266597478459016,0.2628492104806524],"dir":"ltr"},{"str":"QP34","boundary":[0.6266581070188428,0.24877193746656856,0.6592830816372992,0.2628492104806524],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.6062632419871236,0.25137676514326934,0.6167481268933606,0.2628492104806524],"dir":"rtl"},{"str":"/9۲8ف۲گ","boundary":[0.5278544750481481,0.25137676514326934,0.5783591319204445,0.2628492104806524],"dir":"ltr"},{"str":"۱394","boundary":[0.5816736025793802,0.25137676514326934,0.6062860084625655,0.2628492104806524],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7796806130129892,0.26485185801629946,0.7819080357454176,0.2756072755200961],"dir":"rtl"},{"str":"ندی","boundary":[0.7574006225247829,0.26485185801629946,0.7792960441710645,0.2756072755200961],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.745364766110358,0.26485185801629946,0.7542360001558785,0.2756072755200961],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.7309511259150174,0.26485185801629946,0.7357699920571192,0.2756072755200961],"dir":"rtl"},{"str":"ی:","boundary":[0.7175835129697123,0.26485185801629946,0.7283977064869055,0.2756072755200961],"dir":"rtl"},{"str":"۶۱۲","boundary":[0.640825418051969,0.2642832661478253,0.6592847224643581,0.27575571148520844],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7661176390959863,0.27775835902085544,0.797481535568003,0.2885137765246521],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.7088737978378001,0.27775835902085544,0.7630087845778665,0.2885137765246521],"dir":"rtl"},{"str":"ملی:","boundary":[0.6859165762502589,0.27775835902085544,0.7057649433196803,0.2885137765246521],"dir":"rtl"},{"str":"4۱59۶۰3","boundary":[0.6162193703736368,0.2771897671523813,0.6592910806692113,0.2886622124897644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21697,0.09389,0.82198,0.28866],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ن","boundary":[0.38039232174977794,0.3238673559455231,0.38439183770579555,0.33820791261725197],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.3642707763666458,0.3238673559455231,0.37987341019240745,0.33820791261725197],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3539278323238828,0.3238673559455231,0.3625473485819618,0.33820791261725197],"dir":"rtl"},{"str":"اب:","boundary":[0.2940634265939095,0.3238673559455231,0.31862133608445337,0.33820791261725197],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.28635160052424424,0.3240634182437694,0.2909869369655775,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.28161371239173105,0.3240634182437694,0.28583884206834453,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.27082937654724865,0.3240634182437694,0.2811050560034785,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.2614602540410494,0.3240634182437694,0.27032072015899616,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"وژي","boundary":[0.23641247892398168,0.3240634182437694,0.2609515976527969,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.22992355796939448,0.3240634182437694,0.23219610344594194,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"زشکی","boundary":[0.19368265910893512,0.3240634182437694,0.22941490158114197,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.18413627889137518,0.3240634182437694,0.18940128271655324,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17615570628375232,0.3240634182437694,0.18362146940165192,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.17141781815123913,0.3240634182437694,0.17564294782785264,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.15429262351251571,0.3240634182437694,0.17090711072916304,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.1378772620339282,0.3240634182437694,0.15004809674316336,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.12380172496948236,0.3240634182437694,0.13736245254420487,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.10944993323884904,0.3240634182437694,0.11765406853324419,0.3384039749154983],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11662650058762118,0.3240634182437694,0.11953896861713145,0.3384039749154983],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.09806546489758163,0.3240634182437694,0.10480311100810363,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.09408851031362357,0.3240634182437694,0.09755475747550552,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"دی)","boundary":[0.06976735123338919,0.3240634182437694,0.09357985392537108,0.3384039749154983],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم:","boundary":[0.19114096960572974,0.34107602395159775,0.23852600403233248,0.35541658062332665],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.16487378963366486,0.34127208624984406,0.18700239355647216,0.35561264292157296],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.11012144171269529,0.34127208624984406,0.1607286502761717,0.35561264292157296],"dir":"rtl"},{"str":"بیگدلی","boundary":[0.06976735123338919,0.34127208624984406,0.10597835338902574,0.35561264292157296],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1976033669771248,0.35828469195767243,0.20160288293314244,0.37262524862940133],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.17921995081620892,0.35828469195767243,0.19708445541975433,0.37262524862940133],"dir":"rtl"},{"str":"ر:","boundary":[0.1661136949729146,0.35828469195767243,0.178703090292662,0.37262524862940133],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.15866120818198412,0.35848075425591874,0.16385032375568906,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.15392537108329454,0.35848075425591874,0.15815050075990805,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.14337895516234955,0.35848075425591874,0.15340851055974764,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.1191485053871066,0.35848075425591874,0.14286414567262629,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.11345642270986692,0.35848075425591874,0.11492906499521084,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.10872058561117731,0.35848075425591874,0.11294571528779081,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.10086717710061757,0.35848075425591874,0.10820987818910122,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"ورزاده","boundary":[0.06976735123338919,0.35848075425591874,0.10035852071236506,0.3728213109276476],"dir":"rtl"},{"str":"مدير","boundary":[0.251636827542923,0.3754933599637471,0.2834052904366446,0.38983391663547595],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.2164800567726162,0.3754933599637471,0.24749168818542985,0.38983391663547595],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي:","boundary":[0.15719082203384613,0.3754933599637471,0.21233696844894667,0.38983391663547595],"dir":"rtl"},{"str":"نجمه","boundary":[0.12563956362204368,0.37568942226199337,0.15303727343767626,0.39002997893372227],"dir":"rtl"},{"str":"حسینزاده","boundary":[0.06976735123338919,0.37568942226199337,0.12149442426455054,0.39002997893372227],"dir":"rtl"},{"str":"مدير","boundary":[0.28796145697238684,0.39270202796982173,0.31972991986610844,0.40704258464155063],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.25216476364911733,0.39270202796982173,0.28381836864871735,0.40704258464155063],"dir":"rtl"},{"str":"فني","boundary":[0.22393843616875084,0.39270202796982173,0.24802167532544778,0.40704258464155063],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21392734007576517,0.39270202796982173,0.2197932968112577,0.40704258464155063],"dir":"rtl"},{"str":"چاپي:","boundary":[0.17245338512877414,0.39270202796982173,0.20978220071827203,0.40704258464155063],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی","boundary":[0.1357532114062093,0.39289809026806805,0.16830722025436923,0.40723864693979694],"dir":"rtl"},{"str":"شاهمحمدی","boundary":[0.06976735123338919,0.39289809026806805,0.13161012308253978,0.40723864693979694],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.34098044747403455,0.4099106959758964,0.37592106801433256,0.4242512526476253],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3277833041744691,0.4099106959758964,0.3367627302541845,0.4242512526476253],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.32313566153019424,0.4099106959758964,0.32727874985386385,0.4242512526476253],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3131150020729613,0.4099106959758964,0.322620852040471,0.4242512526476253],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.30572443540166416,0.4099106959758964,0.30881739440765116,0.4242512526476253],"dir":"ltr"},{"str":"واح","boundary":[0.2864406153921884,0.4101067582741427,0.30155058157064063,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2788131073058773,0.4101067582741427,0.28592990797011225,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.2667958134297593,0.4101067582741427,0.2744851392344311,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.24959174171741264,0.4101067582741427,0.26628715704150674,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23806319402372514,0.4101067582741427,0.24908308532916015,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.22955109022702894,0.4101067582741427,0.23378237300511323,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.22481525312833928,0.4101067582741427,0.22904038280495279,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.21426883720739434,0.4101067582741427,0.2242983926047924,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.19003838743215137,0.4101067582741427,0.21375402771767107,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.18325720579458077,0.4101067582741427,0.18581894704025564,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.17851931766206755,0.4101067582741427,0.18274444733868103,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.17066796018533142,0.4101067582741427,0.17801066127381507,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ورزاده","boundary":[0.1395633467662321,0.4101067582741427,0.17015725276325533,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"(ال","boundary":[0.12756343334857936,0.4101067582741427,0.1354229949606099,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.11967310622919483,0.4101067582741427,0.12705682799415047,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.1085541185078416,0.4101067582741427,0.11915829673947154,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.09408851031362357,0.4101067582741427,0.10426779118014434,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"دی)","boundary":[0.06976735123338919,0.4101067582741427,0.09357985392537108,0.42444731494587157],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.2503151413469959,0.4271193639819711,0.25757580108253564,0.44145992065369993],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.22380261517705966,0.4271193639819711,0.2498126380602142,0.44145992065369993],"dir":"rtl"},{"str":"آرا","boundary":[0.20585962904004584,0.4271193639819711,0.21957219536507375,0.44145992065369993],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.19928541981585815,0.4271193639819711,0.20200714169977374,0.44145992065369993],"dir":"ltr"},{"str":"نوشین","boundary":[0.1615716251776708,0.42731542628021735,0.1951449978361593,0.44165598295194625],"dir":"rtl"},{"str":"چنگیزی","boundary":[0.11301134837014598,0.42731542628021735,0.15742648582017768,0.44165598295194625],"dir":"rtl"},{"str":"آشتیانی","boundary":[0.06976735123338919,0.42731542628021735,0.10886826004647644,0.44165598295194625],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.20334133920202477,0.4443280319880457,0.2073408551580424,0.4586685886597746],"dir":"rtl"},{"str":"وبت","boundary":[0.17391597653286203,0.4443280319880457,0.20283678488141946,0.4586685886597746],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.13495782048941768,0.4443280319880457,0.16966951692000348,0.4586685886597746],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.11300430340519696,0.444524094286292,0.1308093994778068,0.4588646509580209],"dir":"rtl"},{"str":"۱395","boundary":[0.06976755633677155,0.444524094286292,0.10053306369075332,0.4588646509580209],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.18847761635553062,0.4615366999941204,0.2483260487448698,0.4758772566658493],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.17511439641151122,0.4615366999941204,0.18423534382505502,0.4758772566658493],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.17046675376723636,0.4615366999941204,0.1746098420909059,0.4758772566658493],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1604460943100034,0.4615366999941204,0.1699519442775131,0.4758772566658493],"dir":"rtl"},{"str":"۲5۰۰","boundary":[0.1056192173665136,0.4617327622923667,0.13638472472049534,0.47607331896409555],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.14251034233805548,0.4615366999941204,0.14657138930878108,0.4758772566658493],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14707819976659234,0.4615366999941204,0.1579896997081379,0.4758772566658493],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.06976735123338919,0.4617327622923667,0.1009615246565031,0.47607331896409555],"dir":"rtl"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.18847761635553062,0.47874536800019507,0.2483260487448698,0.4930859246719239],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.17511439641151122,0.47874536800019507,0.18423534382505502,0.4930859246719239],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.17046675376723636,0.47874536800019507,0.1746098420909059,0.4930859246719239],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1604460943100034,0.47874536800019507,0.1699519442775131,0.4930859246719239],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.1056192173665136,0.47894143029844133,0.13638472472049534,0.4932819869701702],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.14251034233805548,0.47874536800019507,0.14657138930878108,0.4930859246719239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.14707819976659234,0.47874536800019507,0.1579896997081379,0.4930859246719239],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.06976735123338919,0.47894143029844133,0.1009615246565031,0.4932819869701702],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.28651363219630854,0.4959540360062697,0.2898363069905386,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2810168615490638,0.4959540360062697,0.2854881152845092,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2755057336650539,0.4959540360062697,0.2805102561946349,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"وگ","boundary":[0.2594358836571574,0.4959540360062697,0.2750032303782722,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"راف","boundary":[0.2405397090403418,0.4959540360062697,0.25891697209978687,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"ی،چاپ","boundary":[0.191592974907882,0.4959540360062697,0.2400207974829713,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"وصحافي:","boundary":[0.1277431039115266,0.4959540360062697,0.18736255509589608,0.5102945926779986],"dir":"rtl"},{"str":"خجستگان","boundary":[0.06976735123338919,0.496150098304516,0.12359878496756291,0.5104906549762449],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.2841309462034338,0.5131627040123444,0.32573206524748793,0.5275032606840733],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.2273296154926891,0.5131627040123444,0.2515810394229211,0.5275032606840733],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.06976735123338919,0.5133587663105906,0.09284148174887552,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.09232277529488737,0.5133587663105906,0.10101915870694624,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.10102572201518174,0.5133587663105906,0.12409985253066808,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.12358094097329758,0.5133587663105906,0.13227732438535642,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"۲38","boundary":[0.13228388769359195,0.5133587663105906,0.15535801820907827,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.15483931175509016,0.5133587663105906,0.163535695167149,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۰","boundary":[0.16354225847538453,0.5133587663105906,0.18661638899087085,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18609747743350036,0.5133587663105906,0.1947938608455592,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.1948004241537947,0.5133587663105906,0.20300455944818985,0.5276993229823196],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.20923970227193014,0.5131627040123444,0.21381350769855545,0.5275032606840733],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.21380653418355522,0.5131627040123444,0.22471803412510075,0.5275032606840733],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.2841309462034338,0.530371372018419,0.32573206524748793,0.544711928690148],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.2273296154926891,0.530371372018419,0.2515810394229211,0.544711928690148],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.06976735123338919,0.5305674343166653,0.09284148174887552,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.09232277529488737,0.5305674343166653,0.10101915870694624,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.10102572201518174,0.5305674343166653,0.12409985253066808,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.12358114607667996,0.5305674343166653,0.13227752948873878,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"۲38","boundary":[0.13228388769359195,0.5305674343166653,0.15535801820907827,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.15483931175509016,0.5305674343166653,0.163535695167149,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.16354225847538453,0.5305674343166653,0.18661638899087085,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18609747743350036,0.5305674343166653,0.1947938608455592,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1948004241537947,0.5305674343166653,0.20300455944818985,0.5449079909883943],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.20923970227193014,0.530371372018419,0.21381350769855545,0.544711928690148],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21380653418355522,0.530371372018419,0.22471803412510075,0.544711928690148],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.3632046583080201,0.5475800400244937,0.3759415783525686,0.5619205966962226],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.3535565952018115,0.5475800400244937,0.36268369571682607,0.5619205966962226],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.2661993321727323,0.5475800400244937,0.2943022280380425,0.5619205966962226],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2526799833456053,0.5475800400244937,0.2635914832871509,0.5619205966962226],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.2422346833921638,0.5475800400244937,0.2521821974366179,0.5619205966962226],"dir":"rtl"},{"str":"لدی:","boundary":[0.20923970227193014,0.5475800400244937,0.2417301290715585,0.5619205966962226],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.06976735123338919,0.54777610232274,0.09284148174887552,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.09232277529488737,0.54777610232274,0.10101915870694624,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"۶۰۰","boundary":[0.10102572201518174,0.54777610232274,0.12409985253066808,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.12358114607667996,0.54777610232274,0.13227752948873878,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"۲38","boundary":[0.13228388769359195,0.54777610232274,0.15535801820907827,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.15483931175509016,0.54777610232274,0.163535695167149,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱8","boundary":[0.16354225847538453,0.54777610232274,0.18661638899087085,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18609747743350036,0.54777610232274,0.1947938608455592,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1948004241537947,0.54777610232274,0.20300455944818985,0.5621166589944688],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.27083286330474876,0.5647887080305684,0.27483237926076637,0.5791292647022972],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.24116225897698823,0.5647887080305684,0.2703242069164963,0.5791292647022972],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.208824327301527,0.5647887080305684,0.23692722316683723,0.5791292647022972],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.19530518357778237,0.5647887080305684,0.2062166835193279,0.5791292647022972],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.18122032410436478,0.5647887080305684,0.1906489265914484,0.5791292647022972],"dir":"rtl"},{"str":"لدی","boundary":[0.1523627981230596,0.5647887080305684,0.18071576978375947,0.5791292647022972],"dir":"rtl"},{"str":"۶۶","boundary":[0.13015881154896125,0.5649847703288147,0.14554156522595213,0.5793253270005435],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.11849171074680191,0.5649847703288147,0.12547753194997938,0.5793253270005435],"dir":"rtl"},{"str":"زار","boundary":[0.10409059344554714,0.5649847703288147,0.11798305435854943,0.5793253270005435],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.09682048736665716,0.5649847703288147,0.09983140501970018,0.5793253270005435],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.08420868038534825,0.5649847703288147,0.09630977994458106,0.5793253270005435],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.06976735123338919,0.5649847703288147,0.08369387089562494,0.5793253270005435],"dir":"rtl"},{"str":"بهای","boundary":[0.19411496864994798,0.581997376036643,0.2283856928084601,0.5963379327083719],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.16592555977840628,0.581997376036643,0.18997188032627846,0.5963379327083719],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.1297486047842415,0.5821934383348893,0.14513135846123237,0.5965339950066182],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.14804074994000727,0.581997376036643,0.15261455536663257,0.5963379327083719],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.15260758185163228,0.581997376036643,0.16351908179317784,0.5963379327083719],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.11828660736444205,0.5821934383348893,0.12506732518525962,0.5965339950066182],"dir":"rtl"},{"str":"زار","boundary":[0.10388549006318726,0.5821934383348893,0.11777795097618955,0.5965339950066182],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.09682048736665716,0.5821934383348893,0.0996263016373403,0.5965339950066182],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.08420868038534825,0.5821934383348893,0.09630977994458106,0.5965339950066182],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.06976735123338919,0.5821934383348893,0.08369387089562494,0.5965339950066182],"dir":"rtl"},{"str":"بهای","boundary":[0.19411496864994798,0.5992060440427177,0.2283856928084601,0.6135466007144466],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.16592555977840628,0.5992060440427177,0.18997188032627846,0.6135466007144466],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1297486047842415,0.599402106340964,0.14513135846123237,0.6137426630126929],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.14804074994000727,0.5992060440427177,0.15261455536663257,0.6135466007144466],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.15260758185163228,0.5992060440427177,0.16351908179317784,0.6135466007144466],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.1182868124678244,0.599402106340964,0.12506753028864198,0.6137426630126929],"dir":"rtl"},{"str":"زار","boundary":[0.1038856951665696,0.599402106340964,0.1177781560795719,0.6137426630126929],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.09682069247003951,0.599402106340964,0.09962650674072265,0.6137426630126929],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.08420888548873058,0.599402106340964,0.09630998504796341,0.6137426630126929],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.06976755633677155,0.599402106340964,0.08369407599900729,0.6137426630126929],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.06977,0.32387,0.38439,0.61374],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/735055bcd8313ea17b2e969c1ccde3df.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/a7b06d952087cca8ff93f9703921aa55.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/ba19768c3b09e30232adcac8d0372c73.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/89ebaafcc4dc2c3834cf341edf9f0f97.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06908,0.05149,0.28487,0.0871]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.39068092271909655,0.05149073671741786,0.5294062872390829,0.09164429539825873],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.25548169554864125,0.05149073671741786,0.38030351198521606,0.09164429539825873],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.48211067788718903,0.13367725125228908,0.48651014543880844,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4719036050293835,0.13367725125228908,0.48153536289966953,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.46333284792199503,0.13367725125228908,0.46716376889771283,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.44559914800054967,0.13367725125228908,0.46276204520888753,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"يزدان","boundary":[0.3995315438746899,0.13367725125228908,0.44220461010872525,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"پاک","boundary":[0.36630944388025727,0.13367725125228908,0.3949741467186535,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.3314421310404582,0.13367725125228908,0.36165776859826193,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3192646843478116,0.13367725125228908,0.32677563125693504,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.2861967474705625,0.13367725125228908,0.31491737410241627,0.14945186359119084],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.49808603676683233,0.1551880862598824,0.5210403253760059,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.45456009492713834,0.1551880862598824,0.49339813232860025,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43888690176685796,0.1551880862598824,0.4498501719791862,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.4236003922931618,0.1551880862598824,0.4345783792320519,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3738466543370448,0.1551880862598824,0.41904713070623245,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.36403573721334237,0.1551880862598824,0.36910753365233745,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.34626865671641793,0.1551880862598824,0.3634829835978825,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.33363114068775396,0.1551880862598824,0.3457068785521342,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.325415180521742,0.1551880862598824,0.32892121773980176,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3142450452150406,0.1551880862598824,0.3248488900830463,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.30041595584344744,0.1551880862598824,0.31367198636472715,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.25165303071012946,0.1551880862598824,0.29571313420529616,0.17096269859878419],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5800233426968124,0.17669892126747572,0.5982156005734691,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.551787985964055,0.17669892126747572,0.5752842220121052,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5433350630385245,0.17669892126747572,0.5472336681304211,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"ظر","boundary":[0.520980301082299,0.17669892126747572,0.5427755410114469,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5123402501030644,0.17669892126747572,0.516238855194961,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5021331772452589,0.17669892126747572,0.5117649351155449,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.4837482232919503,0.17669892126747572,0.4973933411135883,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.4131931973113245,0.17669892126747572,0.42470511261201205,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.39512715384189395,0.17669892126747572,0.40877227166353197,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.30066955906782467,0.17669892126747572,0.3157562469362682,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"شدم","boundary":[0.2598988019911436,0.17669892126747572,0.29622712328149,0.1924735336063775],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.41293279377470216,0.19820975627506907,0.418888995998433,0.21398436861397083],"dir":"ltr"},{"str":"سعدی)","boundary":[0.3537994376065256,0.19820975627506907,0.4083753966186656,0.21398436861397083],"dir":"rtl"},{"str":"منت","boundary":[0.67368544114661,0.23316260900615643,0.7034910646711475,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"خدای","boundary":[0.6333875489940705,0.23316260900615643,0.66895739797645,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6203897374471602,0.23316260900615643,0.628661967064499,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"سزاست","boundary":[0.5604929864898403,0.23316260900615643,0.6156616942770005,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5389275964549931,0.23316260900615643,0.5557649433196803,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"شکر","boundary":[0.49790856081007634,0.23316260900615643,0.5342020145254216,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"نعمتش","boundary":[0.446648303077166,0.23316260900615643,0.4931805176399164,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"واجب","boundary":[0.4068245426669956,0.23316260900615643,0.4419202599070062,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهای","boundary":[0.2887722306428556,0.23316260900615643,0.3779183647517531,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.2404703840971042,0.23316260900615643,0.28404418747269566,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.18879909918594467,0.23316260900615643,0.23574234092694424,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.13150387953047735,0.23316260900615643,0.1840735172563731,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی،","boundary":[0.06928839024788705,0.23316260900615643,0.12677829760090573,0.25037127701223105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7074963235218711,0.25323938834657683,0.7151261693456586,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"تعبد","boundary":[0.6704078890964991,0.25323938834657683,0.7027707415922996,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"درگاهش","boundary":[0.6107621846791875,0.25323938834657683,0.6656823071669274,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.5780326073357275,0.25323938834657683,0.6060341415090276,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5373212267643506,0.25323938834657683,0.5733045641655675,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.533055076411265,0.2518879589336649,0.538182660970262,0.2662285156053938],"dir":"ltr"},{"str":"اوس","boundary":[0.509318872177521,0.25323938834657683,0.5281768975652177,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48562375535244995,0.25323938834657683,0.5012779991754843,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.47363826736866715,0.25323938834657683,0.48070202785714133,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.46466123800263315,0.25323938834657683,0.472764526959814,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4525552804891305,0.25323938834657683,0.4596215022181931,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.443224717418815,0.25323938834657683,0.45169138504263073,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4375392516597991,0.25323938834657683,0.44236328321290347,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.4178466410350984,0.25323938834657683,0.43667535621329934,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40697802727464777,0.25323938834657683,0.41294899694190856,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.37171357722860215,0.25323938834657683,0.3770298568993702,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.36694369296844076,0.25323938834657683,0.3708570655038672,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.35043539866125983,0.25323938834657683,0.3660896424842942,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33945833417676796,0.25323938834657683,0.3455136711659513,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.32825545216066165,0.25323938834657683,0.3352306079879564,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"روق","boundary":[0.28627662469529447,0.25323938834657683,0.31302529540014645,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.278216942808162,0.25323938834657683,0.2814229662461364,0.2704480563526515],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.27216624039347037,0.25323938834657683,0.27416722899177337,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"وروف","boundary":[0.24571282655022264,0.25323938834657683,0.2713097286687355,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24002982203179515,0.25323938834657683,0.2448538535848995,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.22733228183665977,0.25323938834657683,0.23917084906647196,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.2163329976474642,0.25323938834657683,0.2264733088713366,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.1867985984987715,0.25323938834657683,0.215474024682141,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1758965908800592,0.25323938834657683,0.18195192786924247,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.17020934902237475,0.25323938834657683,0.17166886469124765,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.1448364197973989,0.25323938834657683,0.1549767310212713,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1358593904313649,0.25323938834657683,0.14396267938854582,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.12454102990612419,0.25323938834657683,0.1308196546469248,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"وارش،","boundary":[0.06976858185368334,0.25323938834657683,0.10930841190502072,0.2704480563526515],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7054477509388607,0.2733161676869973,0.7142097674332747,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6902270082997911,0.2733161676869973,0.6974019554556474,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6790386394262027,0.2733161676869973,0.6851695897317042,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6660112929922326,0.2733161676869973,0.6781698214985262,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6570358399263507,0.2733161676869973,0.6651400138239678,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6398250253005061,0.2733161676869973,0.6519969890823469,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6266765490513915,0.2733161676869973,0.6353565414647252,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6144581476293126,0.2733161676869973,0.6222676640160473,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6018049097647669,0.2733161676869973,0.6135942521828126,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5781073316991076,0.2733161676869973,0.5937615755221419,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5652248035622356,0.2733161676869973,0.5731856042037989,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5585781413121282,0.2733161676869973,0.5608326376910281,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5424134044877681,0.2733161676869973,0.5505175783853852,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"آی","boundary":[0.5301138939082245,0.2733161676869973,0.5373745536437642,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5136055996010435,0.2733161676869973,0.529259843424078,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5017776310149131,0.2733161676869973,0.508683872105735,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.48817549419025275,0.2733161676869973,0.5009161968090016,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.47883640749119594,0.2733161676869973,0.48321987697899127,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4731534029727684,0.2733161676869973,0.47797743452587277,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.46244454517299444,0.2733161676869973,0.4722895075262686,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.44218580457546497,0.2733161676869973,0.46158557220767127,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"آف","boundary":[0.42904797163010017,0.2733161676869973,0.4372931276009673,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4163504314349648,0.2733161676869973,0.428188998664777,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.40697802727464777,0.2733161676869973,0.4154939197102299,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.36260206457064675,0.2733161676869973,0.36806601867671385,0.29052483569307197],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3680643778496551,0.2733161676869973,0.3779093402029293,0.29052483569307197],"dir":"ltr"},{"str":"تمایز","boundary":[0.3196509550638999,0.2733161676869973,0.35787402140048685,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.26335007660611326,0.2733161676869973,0.31492537313432833,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.18714760675118292,0.2733161676869973,0.2586244946765417,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17573729538373817,0.2733161676869973,0.1824220248216113,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.13485362797117886,0.2733161676869973,0.17101171345416655,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"بهواسطه","boundary":[0.06966090660836022,0.2733161676869973,0.13012804604160727,0.29052483569307197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7075004255895184,0.29339294702741775,0.715130271413306,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.658718637129045,0.29339294702741775,0.7027723824193585,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"شیره","boundary":[0.6168430897593933,0.29339294702741775,0.653990593958885,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.5793559343587136,0.29339294702741775,0.6121175078298217,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5668159135612306,0.29339294702741775,0.5746278911885537,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.543175697710431,0.29339294702741775,0.5620878703910706,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"عشق","boundary":[0.4965105761559114,0.29339294702741775,0.5384501157808593,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.46387698719539583,0.29339294702741775,0.4917825329857515,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"سرشت","boundary":[0.40685659267170676,0.29339294702741775,0.4591489440252359,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.36921295679087046,0.29339294702741775,0.3770643142676066,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ادره","boundary":[0.34259217858761704,0.29339294702741775,0.36834906134437057,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.32304832003180806,0.29339294702741775,0.34172828314111725,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.30891256237706616,0.29339294702741775,0.31814959830502565,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"اک","boundary":[0.29606242526545506,0.29339294702741775,0.3080486669305663,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2834067261603211,0.29339294702741775,0.2951960685783669,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.27053689912400347,0.29339294702741775,0.2753609306771078,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2476787108256202,0.29339294702741775,0.2696779261586803,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.23952772895177812,0.29339294702741775,0.24281849803127958,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.223694568247125,0.29339294702741775,0.23865644978351336,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.21801156372869748,0.29339294702741775,0.22283559528180183,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.2061729964988853,0.29339294702741775,0.21715012952278598,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.19202438059754223,0.29339294702741775,0.2053140235335621,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.16991892263295313,0.29339294702741775,0.1870762307741217,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1642359181145256,0.29339294702741775,0.16905994966762997,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1553684463569525,0.29339294702741775,0.16336217770567255,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1470195401992374,0.29339294702741775,0.15039021659831492,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.14133407444022159,0.29339294702741775,0.14615810599332593,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.11752159632553516,0.29339294702741775,0.14047510147489842,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.10596850842667245,0.29339294702741775,0.11267838043780232,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.0941324024374486,0.29339294702741775,0.10510953546134928,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.08647302172660129,0.29339294702741775,0.09326604575036046,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.06976858185368334,0.29339294702741775,0.08561897124245477,0.3106016150334924],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6980857701324352,0.31346972636783815,0.7151175550035995,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.6519891951538173,0.31346972636783815,0.6933577269622753,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"باطنی","boundary":[0.6024075035021402,0.31346972636783815,0.6472636132242456,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"جانمایه","boundary":[0.5465127297414262,0.31346972636783815,0.5976794603319803,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"فطری","boundary":[0.5018928991157993,0.31346972636783815,0.5417871478118546,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.4483166139892813,0.31346972636783815,0.4971673171862277,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.4112429470074391,0.31346972636783815,0.44358857081912134,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4069767966543536,0.3121182969549262,0.4121043812133505,0.3264588536266551],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.35736823645958743,0.31346972636783815,0.3778949829661641,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"دوبخش","boundary":[0.29501762863571385,0.31346972636783815,0.35264265453001586,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"“","boundary":[0.28303733496869093,0.3121182969549262,0.29214392514546955,0.3264588536266551],"dir":"ltr"},{"str":"حتما","boundary":[0.2426042796871763,0.31346972636783815,0.2781544387448493,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.21696061399748542,0.31346972636783815,0.237888542719958,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.1970491776379884,0.31346972636783815,0.2122350320679138,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.14445000502503286,0.31346972636783815,0.1923235957084168,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"”","boundary":[0.13620792560490116,0.3121182969549262,0.14531451578167975,0.3264588536266551],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.12182853767441479,0.31346972636783815,0.12759768561343346,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"“","boundary":[0.1098457827668036,0.3121182969549262,0.1189523729435822,0.3264588536266551],"dir":"ltr"},{"str":"خ","boundary":[0.09297808060152721,0.31346972636783815,0.1012355427753359,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08463693624771566,0.31346972636783815,0.09113461140087661,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.06976858185368334,0.31346972636783815,0.08364997877179993,0.33067839437391283],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7039242430146916,0.3335465057082586,0.7142614534856295,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6737888132513192,0.3335465057082586,0.6958907537344198,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6626557050342468,0.3335465057082586,0.6690632313217477,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"درود","boundary":[0.6323235827690087,0.3335465057082586,0.6581820866807915,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6189572954247589,0.3335465057082586,0.6276011723709336,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"داون","boundary":[0.5970817890757837,0.3335465057082586,0.6181007837000241,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.580826649129743,0.3335465057082586,0.5890359935925704,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5698432394848625,0.3335465057082586,0.5757945192274166,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5641577737258465,0.3335465057082586,0.5689818052789508,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5572343039509066,0.3335465057082586,0.5632889557981702,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5406438790681024,0.3335465057082586,0.5563704085044066,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5331215299071497,0.3335465057082586,0.535720599968414,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5250891202052447,0.3335465057082586,0.5322650181824149,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5153070705289001,0.3335465057082586,0.5200326524584717,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.4966041032982675,0.3335465057082586,0.5144480975635769,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4837342762619498,0.3335465057082586,0.48855830781505416,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ادگ","boundary":[0.46441107640306095,0.3335465057082586,0.48287038081545003,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.44752060896741536,0.3335465057082586,0.46354471971597283,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4366482825668278,0.3335465057082586,0.4425995623093821,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.42481217657760395,0.3335465057082586,0.43578930960150464,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4153413227937542,0.3335465057082586,0.42395566485286906,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40697802727464777,0.3335465057082586,0.41448481106901935,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3402658960248913,0.3335465057082586,0.3778933421391052,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31217083470923523,0.3335465057082586,0.3355378528547314,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.28503565722302326,0.3335465057082586,0.30744525277966356,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.23239218227947797,0.3335465057082586,0.28030761405286336,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"“","boundary":[0.22037271386642435,0.33219507629534667,0.22947930404320296,0.3465356329670755],"dir":"ltr"},{"str":"ط","boundary":[0.20252605325714426,0.3335465057082586,0.2117138643733374,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.18237095407940368,0.3335465057082586,0.20166708029182107,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1685979331104984,0.3335465057082586,0.18151444235466885,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.15425374159845268,0.3335465057082586,0.16364583568347624,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.13157657668291098,0.3335465057082586,0.14621040735582772,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.11471391154711531,0.3335465057082586,0.1266435446786953,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.09082264915630722,0.3335465057082586,0.10667303854507865,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08655649880322176,0.33219507629534667,0.09168408336221873,0.3465356329670755],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.0758035437762404,0.3335465057082586,0.08168590878232174,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.06976858185368334,0.3335465057082586,0.07486334987150273,0.35075517371433323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7074983745556946,0.353623285048679,0.7151282203794822,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"معصومش","boundary":[0.6308971837254567,0.353623285048679,0.7027703313855347,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.5880199114363595,0.353623285048679,0.6261691405552967,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"خاتمالانبیا","boundary":[0.5124647478561568,0.353623285048679,0.5832943295067878,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5011110450222435,0.353623285048679,0.5077391659265853,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"رحمه","boundary":[0.46252309976843825,0.353623285048679,0.4973718052584405,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"للعالمین","boundary":[0.40684871980743886,0.353623285048679,0.45778541673930745,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.32956975463482363,0.353623285048679,0.3779306709546947,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"آخرین","boundary":[0.27898879930428927,0.353623285048679,0.32484417270525207,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.22011100195053315,0.353623285048679,0.27426321737471765,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.18847421542828663,0.353623285048679,0.21538295878037325,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.14414481119208136,0.353623285048679,0.1837461722581267,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"تاشهای","boundary":[0.06953809239640264,0.353623285048679,0.13568306604944222,0.3708319530547537],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7049998051517868,0.3737000643890995,0.7142540697638645,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.690158524404226,0.3737000643890995,0.7041383709458753,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.659891877656246,0.3737000643890995,0.682115190161601,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.6394471233225107,0.3737000643890995,0.6550169312842139,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.612300942197607,0.3737000643890995,0.6314037890798857,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"اک","boundary":[0.5978201612522793,0.3737000643890995,0.60740669334378,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5741958001637809,0.3737000643890995,0.589774365769066,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"،)ص(","boundary":[0.5348719871088231,0.3737000643890995,0.5692722316683725,0.39090873239517415],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.5277584866652035,0.3737000643890995,0.5301532737576375,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.514054299069446,0.3737000643890995,0.5269019749404688,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5004521622447856,0.3737000643890995,0.5131928648635344,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"وس","boundary":[0.47920559357944376,0.3737000643890995,0.4954965450335242,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4663357665431261,0.3737000643890995,0.47115979809623043,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4615634210423764,0.3737000643890995,0.46547679357780286,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4525879679764945,0.3737000643890995,0.4606921418741116,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4380142710933446,0.3737000643890995,0.4475491171324906,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.42279352845427487,0.3737000643890995,0.42996847561013124,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4153413227937542,0.3737000643890995,0.4177361098861881,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40697802727464777,0.3737000643890995,0.41448481106901935,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.3666188092107827,0.3737000643890995,0.3769806320876038,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ادی","boundary":[0.34006965587408833,0.3737000643890995,0.36575491376428293,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.3223607809516387,0.3737000643890995,0.33534628629560737,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ورت","boundary":[0.29324632319210464,0.3737000643890995,0.32150180798631556,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.28116699722495125,0.3737000643890995,0.28839812207343113,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.2674874220350768,0.3737000643890995,0.2803104855002164,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.26180195627606095,0.3737000643890995,0.2666259878291653,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2528265032101791,0.3737000643890995,0.2609306771077962,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.23516148814810103,0.3737000643890995,0.24778765236617517,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.21146637132302998,0.3737000643890995,0.2271206151460644,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.20281094185524215,0.3737000643890995,0.2065446438277214,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.19827290645850043,0.3737000643890995,0.20194704640874234,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.1867808819035235,0.3737000643890995,0.1930865802907956,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.18109541614450764,0.3737000643890995,0.18591944769761198,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.17541241162608015,0.3737000643890995,0.1802364431791845,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.15445075780529818,0.3737000643890995,0.1673666161428668,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.12228553093917464,0.3737000643890995,0.14949800947167421,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.10909182273324869,0.3737000643890995,0.11759540896588924,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.09967019376116532,0.3737000643890995,0.10823531100851384,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.08263641290142587,0.3737000643890995,0.09881122079584213,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.0747673614885583,0.3737000643890995,0.07771838895395224,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.06976858185368334,0.3737000643890995,0.0739034660420585,0.39090873239517415],"dir":"rtl"},{"str":"آستان","boundary":[0.6700871074064884,0.39377684372951993,0.7151155039697761,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.6373403013789101,0.39377684372951993,0.6653615254769166,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"میساییم","boundary":[0.5687332199795306,0.39377684372951993,0.6326147194493386,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5578988389097524,0.39377684372951993,0.5640051768093707,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5452456010452068,0.39377684372951993,0.5531707957395925,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"درگاهش","boundary":[0.4854645283955377,0.39377684372951993,0.5405175578750469,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46889545675497735,0.39377684372951993,0.4807364852253779,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"خشوع","boundary":[0.4178099471038377,0.39377684372951993,0.4641698748254057,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4063325909927692,0.39377684372951993,0.41308436517426605,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.36779487200523425,0.39377684372951993,0.377049136617312,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.36074095647911325,0.39377684372951993,0.366943282761676,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.3393538689152041,0.39377684372951993,0.3526926997553117,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.3262860494832421,0.39377684372951993,0.33440568218410494,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.31808765708355297,0.39377684372951993,0.3254221540367422,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.301579362776372,0.39377684372951993,0.3172336065994064,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28450007405953254,0.39377684372951993,0.2966576352810635,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.2692098802401351,0.39377684372951993,0.2800368775881483,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2635244144811192,0.39377684372951993,0.26834844603422353,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2578389487221034,0.39377684372951993,0.26266298027520774,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.24708429150655536,0.39377684372951993,0.25697505327560355,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"دوس","boundary":[0.21911625054608774,0.39377684372951993,0.24208454771627638,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"تداران","boundary":[0.1651584731283804,0.39377684372951993,0.21107537754405106,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.15322391751562375,0.39377684372951993,0.16043289119880874,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.14052883856107673,0.39377684372951993,0.15236740579088892,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.1324964288591717,0.39377684372951993,0.13967232683634187,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.12308110403048657,0.39377684372951993,0.1274399611123987,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"رار","boundary":[0.1063454049457416,0.39377684372951993,0.1222221310651634,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.09491220549718085,0.39377684372951993,0.10142464809387172,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.08922920097875334,0.39377684372951993,0.09405323253185767,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.07403350158647466,0.39377684372951993,0.08837022801343017,0.41098551173559456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.06976735123338919,0.392425414316608,0.07489493579238615,0.40676597098833683],"dir":"ltr"},{"str":"خ","boundary":[0.7049308904153138,0.41385362306994034,0.7141851550273915,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6900871484271648,0.41385362306994034,0.704066994968814,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"وع","boundary":[0.6723600589182062,0.41385362306994034,0.6892306367024299,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6586029588213939,0.41385362306994034,0.6674486574958107,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"واس","boundary":[0.6373919874312648,0.41385362306994034,0.6577464470966591,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6245196991543588,0.41385362306994034,0.6293437307074631,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.6091590966426628,0.41385362306994034,0.623655803707859,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5980069777359684,0.41385362306994034,0.6083001236773397,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.589434714567878,0.41385362306994034,0.5930158196238814,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5848966791711362,0.41385362306994034,0.5885708191213781,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.573557251532635,0.41385362306994034,0.5797103530034314,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5690192161358932,0.41385362306994034,0.5726933560861351,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5555231401054368,0.41385362306994034,0.5638328899681884,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5426287006632359,0.41385362306994034,0.5509384505259874,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"دوس","boundary":[0.5145096285782849,0.41385362306994034,0.5380440110837867,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5016373403013789,0.41385362306994034,0.5064613718544833,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.4847487788087976,0.41385362306994034,0.5007734448548792,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4733019153893385,0.41385362306994034,0.4798282874482883,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"دوس","boundary":[0.4452207835359413,0.41385362306994034,0.46874532107908995,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4395353177769254,0.41385362306994034,0.4443593493300298,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"داران","boundary":[0.40697802727464777,0.41385362306994034,0.43867880605219056,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.37384747281867425,0.41385362306994034,0.3770470855834884,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.3558385754339475,0.41385362306994034,0.37299096109393937,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ردی","boundary":[0.3363135538468165,0.41385362306994034,0.35498206370921265,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.32024810565373796,0.41385362306994034,0.32827021960419145,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.30816188399762895,0.41385362306994034,0.31532123822704383,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2947302569332153,0.41385362306994034,0.3073004497917175,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.28305722999677985,0.41385362306994034,0.2898367609249279,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.27003234480339816,0.41385362306994034,0.2821908733096917,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.26060825459072645,0.41385362306994034,0.26917337183807494,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"وع","boundary":[0.24409825272428565,0.41385362306994034,0.2597517428659916,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22814893055851732,0.41385362306994034,0.23603768979754247,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.21472334630270387,0.41385362306994034,0.22322963251058567,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.18222143371366337,0.41385362306994034,0.2066726283383139,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16870002061928038,0.41385362306994034,0.17741382016899387,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.15690634364251302,0.41385362306994034,0.1638924070746109,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"رادات","boundary":[0.11458349964003132,0.41385362306994034,0.1488605481592997,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.10169087228417482,0.41385362306994034,0.10985948350964116,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.09691852678342519,0.41385362306994034,0.10083189931885167,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.0874968978113418,0.41385362306994034,0.09606201505869033,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.06976858185368334,0.41385362306994034,0.08664038608660694,0.431062291076015],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.6819792066190964,0.4339304024103608,0.7151124274190406,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.6455922257613951,0.4339304024103608,0.6772536246895249,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6125254584573354,0.4339304024103608,0.6408641825912351,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.5839578389487221,0.4339304024103608,0.6077998765277638,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5796914834922543,0.43257897299744885,0.5848190680512512,0.4469195296691777],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.557192462860905,0.4339304024103608,0.5748297129167956,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5328680221265528,0.4339304024103608,0.5524668809313334,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.501066332484889,0.4339304024103608,0.528132595234628,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.490697125886303,0.4339304024103608,0.4963407505553174,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4745956899575231,0.4339304024103608,0.4859715439567314,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"حکم","boundary":[0.43961407747575165,0.4339304024103608,0.4698701080279515,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"عقل","boundary":[0.40666211970579275,0.4339304024103608,0.43488849554618003,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"لغوی،","boundary":[0.33349420275289754,0.4339304024103608,0.37790236668792904,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"لفظی","boundary":[0.2935384230421344,0.4339304024103608,0.3287661595827377,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.24370322360986052,0.4339304024103608,0.28881037987197444,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23943707325677507,0.43257897299744885,0.24456465781577202,0.4469195296691777],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.21521313317977928,0.4339304024103608,0.23456586792572795,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.17311853539776725,0.4339304024103608,0.21048509000961935,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.12610884016088308,0.4339304024103608,0.16839049222760732,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1131282572980911,0.4339304024103608,0.12138079699072317,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.06958888436741152,0.4339304024103608,0.10840021412793117,0.4511390704164355],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6928314316831399,0.4540071817507812,0.7151105814885993,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6501707485658146,0.4540071817507812,0.6881033885129799,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6320732465199084,0.4540071817507812,0.6454427053956546,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5989449482011407,0.4540071817507812,0.6273476645903368,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"وادی","boundary":[0.5628730061387442,0.4540071817507812,0.5942169050309808,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتگون","boundary":[0.48051251233184084,0.4540071817507812,0.5581474242091726,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"شتافتیم","boundary":[0.4189642689397591,0.4540071817507812,0.47578446916168093,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4068195041308337,0.4540071817507812,0.4142362257695991,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3682063093902481,0.4540071817507812,0.3769683258846621,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.35878468041816475,0.4540071817507812,0.36734979766551323,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.34807582261839076,0.4540071817507812,0.3579207849716649,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"اران،","boundary":[0.3186915863778347,0.4540071817507812,0.3472119271718909,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.3011005847497431,0.4540071817507812,0.3136775241560509,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2884473468851975,0.4540071817507812,0.3002366893032433,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2790257179131141,0.4540071817507812,0.28759083516046263,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.27334025215409824,0.4540071817507812,0.2781642837072026,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.2494913091862681,0.4540071817507812,0.27248127918877507,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23767625413131244,0.4540071817507812,0.24432222561782266,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.21995594379346908,0.4540071817507812,0.23253288319977686,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.20730270592892347,0.4540071817507812,0.2190920483469693,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.19427535949495342,0.4540071817507812,0.206433888001247,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.18160243170570126,0.4540071817507812,0.19341638652963025,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.1647138702131199,0.4540071817507812,0.18073853625920142,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.15130948254467663,0.4540071817507812,0.1594808012978942,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.13861194234954127,0.4540071817507812,0.15045050957935346,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.13057802222836176,0.4540071817507812,0.1377529693842181,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.11596606769642238,0.4540071817507812,0.1252203323085001,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"واس","boundary":[0.09475263506570486,0.4540071817507812,0.1151070947310992,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.08906963054727735,0.4540071817507812,0.09389366210038169,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ارم","boundary":[0.06976858185368334,0.4540071817507812,0.08820327386018922,0.4712158497568559],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7050145725953166,0.47408396109120166,0.7142688372073943,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"رع","boundary":[0.6884774970824044,0.47408396109120166,0.7041555996299935,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.654716659932439,0.47408396109120166,0.6804193953962494,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.647554449820432,0.47408396109120166,0.6499910780028673,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"اچ","boundary":[0.6333014055734792,0.47408396109120166,0.6466905543739322,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6276184010550517,0.47408396109120166,0.632442432608156,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.612397658415982,0.47408396109120166,0.6195726055718385,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5992636515102103,0.47408396109120166,0.6073402398478953,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"زلال","boundary":[0.5656296376701497,0.47408396109120166,0.5948076027721773,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5535941291207833,0.47408396109120166,0.5610073857727987,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.548824244860622,0.47408396109120166,0.5527376173960485,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5304853034360375,0.47408396109120166,0.5407784493774087,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5187774197584292,0.47408396109120166,0.5254941453239506,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.49639233187403003,0.47408396109120166,0.5107340855158042,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"آوردی","boundary":[0.4646030531689498,0.47408396109120166,0.49167177715927707,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"م،","boundary":[0.4422628874921613,0.47408396109120166,0.45655725768573646,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.42922271971187076,0.47408396109120166,0.43754417414097574,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4235372539528549,0.47408396109120166,0.42836128550595926,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.40697802727464777,0.47408396109120166,0.4154939197102299,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3730377246651174,0.47408396109120166,0.3770249344181934,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3613128667504856,0.47408396109120166,0.3649870067007275,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.35119913692496696,0.47408396109120166,0.35612654058278065,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.34551367116595116,0.47408396109120166,0.3503377027190555,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.3384597556398302,0.47408396109120166,0.34466208192239295,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.31786901687795727,0.47408396109120166,0.3375958601933304,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3133309814812156,0.47408396109120166,0.3170051214314575,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3018617721521633,0.47408396109120166,0.30814465531351076,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.29440354910892835,0.47408396109120166,0.29747517736314993,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.28872054459050084,0.47408396109120166,0.2935445761436052,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.27606484548536697,0.47408396109120166,0.2878541879034128,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.26319255720846096,0.47408396109120166,0.2680165887615653,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.25372416466519954,0.47408396109120166,0.2623385067243144,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.23313096466273825,0.47408396109120166,0.2528578079781114,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.21358710610692924,0.47408396109120166,0.23226706921623846,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.20025617412456748,0.47408396109120166,0.2086883843801468,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.17789323740546317,0.47408396109120166,0.19221037864135418,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16512623087667339,0.47408396109120166,0.17317268269071023,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1582994058155013,0.47408396109120166,0.1606868091861703,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.14306678781439786,0.47408396109120166,0.1574404328501781,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.13364515884231445,0.47408396109120166,0.14221027608966297,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.11675659734973313,0.47408396109120166,0.13278126339581464,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ارس","boundary":[0.09374352642449427,0.47408396109120166,0.11183610598922386,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.06976858185368334,0.47408396109120166,0.08569280846010432,0.49129262909727633],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6774827251676206,0.4941607404316221,0.7151101712818345,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6456834967665451,0.4941607404316221,0.6727546819974608,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"ناچیز","boundary":[0.6102908571065245,0.4941607404316221,0.6409554535963853,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"مقبول","boundary":[0.5597788165124631,0.4941607404316221,0.6055628139363647,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"دانشپژوهان","boundary":[0.47685223737024646,0.4941607404316221,0.5550532345828915,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4434999661579419,0.4941607404316221,0.4721266554406749,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.4112429470074391,0.4941607404316221,0.43877192298778195,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4069767966543536,0.49280931101871017,0.4121043812133505,0.507149867690439],"dir":"ltr"},{"str":"کنند","boundary":[0.34126474949698393,0.4941607404316221,0.377912621857047,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33699859914389846,0.49280931101871017,0.34212618370289544,0.507149867690439],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2923164170900342,0.4941607404316221,0.33213682856843996,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.21680309459983302,0.4941607404316221,0.2875883739198743,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"گایتون","boundary":[0.16271487143094476,0.4941607404316221,0.21207751267026145,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15200109114999413,0.4941607404316221,0.15798928950137317,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"هال","boundary":[0.11530891645934131,0.4941607404316221,0.14727304797983423,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.08230121892940136,0.4941607404316221,0.11058333452976972,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.06938373509060733,0.4941607404316221,0.07757563699982976,0.5113694084376967],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.707126317020094,0.5142375197720426,0.7141900775085682,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.694098970586124,0.5142375197720426,0.7062574990924176,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6779351187021998,0.5142375197720426,0.6860384076593807,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6693315065458745,0.5142375197720426,0.6728953829177597,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6636460407868585,0.5142375197720426,0.6684700723399628,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6421981553715194,0.5142375197720426,0.6627870678215354,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.624744861186607,0.5142375197720426,0.6373132277324385,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"داری","boundary":[0.600699812740612,0.5142375197720426,0.6201042335389154,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5844446727945711,0.5142375197720426,0.5926540172573985,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"آخ","boundary":[0.5666042468706352,0.5142375197720426,0.5794125428922449,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5539067066754998,0.5142375197720426,0.5657452739053119,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5403045698508393,0.5142375197720426,0.5530452724695881,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.5245810250656844,0.5142375197720426,0.5353489526395779,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.5093484070645808,0.5142375197720426,0.5237220521003612,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4807136991313515,0.5142375197720426,0.5013026115813676,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.46829983653260426,0.5142375197720426,0.47582877149227065,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4626143707735884,0.5142375197720426,0.46743840232669276,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.4429217601488877,0.5142375197720426,0.4617504753270886,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.42909719644186656,0.5142375197720426,0.43802411605569785,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.41755151684206426,0.5142375197720426,0.4282333009953667,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.40697802727464777,0.5142375197720426,0.41669992759850605,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"قو","boundary":[0.3789717757235534,0.5142375197720426,0.3934930951946328,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"یترین","boundary":[0.31814221458326075,0.5142375197720426,0.36425355700540857,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.28285294702794944,0.5142375197720426,0.3134166326536891,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.24902811762268773,0.5142375197720426,0.27812490385778954,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.1902659985765825,0.5142375197720426,0.24430007445252777,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17922979577856216,0.5142375197720426,0.18553795540642257,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.1250480454673178,0.5142375197720426,0.1745042138489906,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.0911862974532313,0.5142375197720426,0.12032000229715788,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.0694581932102208,0.5142375197720426,0.08645825428307138,0.5314461877781171],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.708910716446625,0.534314299112463,0.7142269961173929,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7032277119281976,0.534314299112463,0.7080517434813018,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6905301717330621,0.534314299112463,0.7023687389628742,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6795308875438666,0.534314299112463,0.689671198767739,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.6500750840303161,0.534314299112463,0.6786743758191317,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6412635188766899,0.534314299112463,0.6452413111460411,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.6225630128866455,0.534314299112463,0.6404070071519549,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6046697938095698,0.534314299112463,0.6145147561628439,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5910814374529171,0.534314299112463,0.6038108208442466,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5784600427845656,0.534314299112463,0.5861957362909747,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5691294797142499,0.534314299112463,0.5775961473380656,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5634440139552342,0.534314299112463,0.5682680455083385,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.5431852733577046,0.534314299112463,0.562585040989911,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5315282968015509,0.534314299112463,0.538292596383207,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.518048892544287,0.534314299112463,0.5268055858209036,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5017142838865551,0.534314299112463,0.5171849970977871,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.48366290028488856,0.534314299112463,0.4968669193389747,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4601494905325211,0.534314299112463,0.4756220272828519,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.44719469848777277,0.534314299112463,0.455281936574416,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.43834912711890356,0.534314299112463,0.446323419319508,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.42919318482481095,0.534314299112463,0.4333831923153279,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42476126405800557,0.534314299112463,0.4283268281377228,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.41626674925496193,0.534314299112463,0.41969621175308514,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.40697802727464777,0.534314299112463,0.41539547008669725,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.364179719787759,0.534314299112463,0.37792082599234145,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.3267073318306092,0.534314299112463,0.3594541378581874,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.2951837623754253,0.534314299112463,0.3219792886604493,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.23504827108103843,0.534314299112463,0.29045571920526536,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"منبعی","boundary":[0.19257956472960194,0.534314299112463,0.23032268915146678,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.1575831848043006,0.534314299112463,0.18785398280003035,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.11795475009178376,0.534314299112463,0.15285514163414068,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.06958198515172839,0.534314299112463,0.11322916816221215,0.5515229671185377],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7049727315053153,0.5543910784528834,0.7142269961173929,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.6811935861038337,0.5543910784528834,0.696919552300337,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6676332505399346,0.5543910784528834,0.6762697437643445,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6619502460215071,0.5543910784528834,0.6667742775746114,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.6482435971851612,0.5543910784528834,0.661091273056184,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6274546378426107,0.5543910784528834,0.6401953404613595,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.5970597504130657,0.5543910784528834,0.6224990206313491,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5842535296582909,0.5543910784528834,0.5924300443638616,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.576370449525083,0.5543910784528834,0.5797423491310795,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"رج","boundary":[0.5587504281533106,0.5543910784528834,0.5755114765597599,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5493287991812272,0.5543910784528834,0.5578939164285758,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5331649472973032,0.5543910784528834,0.5412682362544842,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5180636599878169,0.5543910784528834,0.5240075560086062,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5063376534942438,0.5543910784528834,0.5100104807828386,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4985583283253924,0.5543910784528834,0.5011500146648917,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4895828752595105,0.5543910784528834,0.4976870491571276,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.47590753119109686,0.5543910784528834,0.48454402441550665,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"اپ","boundary":[0.4562149205663961,0.5543910784528834,0.47504363574459707,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.43555056926443775,0.5543910784528834,0.4513172764732063,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.42267828098753174,0.5543910784528834,0.4275023125406361,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.40697802727464777,0.5543910784528834,0.42181930802220857,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3702885189279656,0.5543910784528834,0.3779183647517531,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشهای","boundary":[0.27750467122953326,0.5543910784528834,0.36142313032884227,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیات","boundary":[0.19350745243139802,0.5543910784528834,0.2686540500739398,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.11291905184808403,0.5543910784528834,0.18466421499756955,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"پایه،","boundary":[0.06928839024788705,0.5543910784528834,0.10406104697072559,0.5715997464589581],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6774847762014443,0.5744678577933039,0.7151122223156582,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6732188309517412,0.5731164283803919,0.6783464155107382,0.5874569850521207],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.654593597903023,0.5744678577933039,0.668332242867017,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6211059584583608,0.5744678577933039,0.6495407923514531,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6006136693200207,0.5744678577933039,0.6159046337720728,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5864516909748358,0.5744678577933039,0.595560863768451,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"همکاریها","boundary":[0.5053045887779736,0.5744678577933039,0.5809839826884936,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49294916102461445,0.5744678577933039,0.5000817170833506,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتهای","boundary":[0.40674753781736706,0.5744678577933039,0.4875219043374499,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.3408096250915274,0.5744678577933039,0.37789805951689953,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3294042362052592,0.5744678577933039,0.3360840431619557,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.2761823697234591,0.5744678577933039,0.32467619303509937,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2205607936680484,0.5744678577933039,0.2714543265532992,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.16267241503079627,0.5744678577933039,0.2158352117384768,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1584062646777108,0.5731164283803919,0.16353384923670775,0.5874569850521207],"dir":"ltr"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.11118633847390778,0.5744678577933039,0.15353690527710495,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.06964714725074232,0.5744678577933039,0.10646075654433618,0.5916765257993785],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.670695033831803,0.5945446371337243,0.7151081202480111,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6601461566702698,0.5945446371337243,0.6659694519022314,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.6241529743066994,0.5945446371337243,0.6554181135001098,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان","boundary":[0.566471339878866,0.5945446371337243,0.6194273923771279,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزم","boundary":[0.5179849002889907,0.5945446371337243,0.5617457579492944,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.479392647864156,0.5945446371337243,0.5132593183594191,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.43950086040868896,0.5945446371337243,0.4746670659345843,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.40680533663618146,0.5945446371337243,0.4347728172385291,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3599119286076146,0.5945446371337243,0.37790359730822315,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.2800594389602079,0.5945446371337243,0.3551838854374547,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.22093305630703158,0.5945446371337243,0.275331395790048,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20953751238311674,0.5945446371337243,0.21620747437745996,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"پیراپزشکی","boundary":[0.12994099175689505,0.5945446371337243,0.20480946921295676,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"مسلط","boundary":[0.08689635510779208,0.5945446371337243,0.12521294858673512,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.06948931266151907,0.5945446371337243,0.08216831193763216,0.611753305139799],"dir":"rtl"},{"str":"امجد","boundary":[0.6755781351590268,0.6146214164741447,0.7151155039697759,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"برزنجه،","boundary":[0.6162671594617267,0.6146214164741447,0.6708525532294554,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5750709144944508,0.6146214164741447,0.6115415775321551,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"شاهین","boundary":[0.5189989314113779,0.6146214164741447,0.570342871324291,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"انصاری","boundary":[0.46020481623762455,0.6146214164741447,0.514270888241218,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4481693497607469,0.6146214164741447,0.4554767730674647,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.4068393728429452,0.6146214164741447,0.4434437678311753,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.37313863552923854,0.6146214164741447,0.3770273956587818,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.3641526461412876,0.6146214164741447,0.3722747400827388,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.3504976833572963,0.6146214164741447,0.36329613441655273,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.34481221759828046,0.6146214164741447,0.3496362491513848,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.3321171386437334,0.6146214164741447,0.34395570587354557,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.32111785445453783,0.6146214164741447,0.3312581656784102,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.2915834553058452,0.6146214164741447,0.32025888148921466,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2802509941003,0.6146214164741447,0.28673678467631614,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.2708642441222498,0.6146214164741447,0.2757227330435906,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ارم","boundary":[0.2532885250810671,0.6146214164741447,0.27000034867575,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"اک","boundary":[0.240438387969456,0.6146214164741447,0.2524246296345673,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.22943910378026042,0.6146214164741447,0.23957941500413282,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.19990470463156776,0.6146214164741447,0.22858013081493725,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.18518845924288138,0.6146214164741447,0.19505803400203872,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.1804161137421317,0.6146214164741447,0.18432948627755819,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.16941929079352447,0.6146214164741447,0.17955960201739687,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1556444594906327,0.6146214164741447,0.1685603178282013,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14420592058099263,0.6146214164741447,0.1506917111570087,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.13359347278995976,0.6146214164741447,0.1396776595242832,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.1225941886007642,0.6146214164741447,0.1327344998246366,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.11188533080099024,0.6146214164741447,0.12173029315426441,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.10088604661179466,0.6146214164741447,0.11102635783566707,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.0871112153089029,0.6146214164741447,0.10002707364647148,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.06976858185368334,0.6146214164741447,0.0821584669752789,0.6318300844802194],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7038627119999836,0.6346981958145651,0.7141999224709216,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6897548809477416,0.6346981958145651,0.6958095327950052,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.684069415188726,0.6346981958145651,0.6888934467418303,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6750010977605754,0.6346981958145651,0.6832104422234028,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6601609241137996,0.6346981958145651,0.669968967858249,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6506900703299499,0.6346981958145651,0.6593044123890648,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"راز","boundary":[0.6339562732453281,0.6346981958145651,0.649833558605215,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6166880316023292,0.6346981958145651,0.6290360756339233,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6038157433254232,0.6346981958145651,0.6086397748785275,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5967618277993022,0.6346981958145651,0.6029641540818649,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.5786044671635169,0.6346981958145651,0.5958979323528023,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5665624057806338,0.6346981958145651,0.5738821352902932,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ردی","boundary":[0.5470349229529144,0.6346981958145651,0.5657034328153105,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.53588280404622,0.6346981958145651,0.5461759499875912,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5244420888250222,0.6346981958145651,0.5308916459341331,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5117134404930138,0.6346981958145651,0.5199391253161155,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.49736708788064626,0.6346981958145651,0.5071751316250956,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.47769685309880444,0.6346981958145651,0.489313908675668,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ردی","boundary":[0.4477807226372903,0.6346981958145651,0.4768378801334813,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4367171973033008,0.6346981958145651,0.44305735305880933,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4240639594387551,0.6346981958145651,0.4358533018568009,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.40697802727464777,0.6346981958145651,0.42319760275166696,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3403130698028341,0.6346981958145651,0.3779109810299881,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.3000004102067647,0.6346981958145651,0.3355850266326742,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.2576326147194493,0.6346981958145651,0.29527236703660475,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.22399483959889982,0.6346981958145651,0.25290703278987775,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.1825253969263207,0.6346981958145651,0.2192667964287399,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"تسلط","boundary":[0.13542463578766875,0.6346981958145651,0.17779735375616076,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.06953809239640264,0.6346981958145651,0.1266158557220767,0.6519068638206398],"dir":"rtl"},{"str":"درسه","boundary":[0.6728338519030517,0.6547749751549856,0.7142614534856294,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6461031708293525,0.6547749751549856,0.6647831339386617,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6366240803677092,0.6547749751549856,0.6412044491025701,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"راوان","boundary":[0.61323244981633,0.6547749751549856,0.6357651074023861,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5922726063295345,0.6547749751549856,0.6051891155737049,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5805890158934611,0.6547749751549856,0.5873205089025123,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.5669069794629983,0.6547749751549856,0.5797300429281379,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5612215137039824,0.6547749751549856,0.5660455452570867,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5555360479449667,0.6547749751549856,0.560360079498071,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.544385629315587,0.6547749751549856,0.5546795362202318,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5359891041451537,0.6547749751549856,0.5393952321667737,0.6719836431610603],"dir":"ltr"},{"str":"ام","boundary":[0.5233454822903485,0.6547749751549856,0.53168662664416,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5188074468936068,0.6547749751549856,0.5224815868438487,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5013051313409629,0.6547749751549856,0.5136211207259018,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4871923192885374,0.6547749751549856,0.49678377386121475,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4710284674046133,0.6547749751549856,0.47913175636179417,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4366837820641987,0.6547749751549856,0.46200644434827376,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.42102678855277004,0.6547749751549856,0.432075297553732,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4153413227937542,0.6547749751549856,0.42016535434685853,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40697802727464777,0.6547749751549856,0.41448481106901935,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.3483806062445776,0.6547749751549856,0.3779204157855768,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3169284127664549,0.6547749751549856,0.3436525630744176,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2774328850457073,0.6547749751549856,0.3122028308368834,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2731667346926218,0.6534235457420736,0.27829431925161874,0.6677641024138026],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2496360440480024,0.6547749751549856,0.26829717018863364,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.20104623235341776,0.6547749751549856,0.24490800087784248,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.15473060696243943,0.6547749751549856,0.19632065042384617,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.11163428426098174,0.6547749751549856,0.15000256379227947,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور","boundary":[0.06938373509060733,0.6547749751549856,0.10690624109082182,0.6719836431610603],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.703881171304396,0.674851754495406,0.7142183817753339,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6897733402521541,0.674851754495406,0.6958279920994177,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ادت","boundary":[0.6630760848413464,0.674851754495406,0.688906983565066,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6501867466296387,0.674851754495406,0.6583531429016797,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6407651176575553,0.674851754495406,0.6493302349049037,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6300562598577814,0.674851754495406,0.6399012222110556,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.6044471006383836,0.674851754495406,0.6291923644112816,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5928299959594634,0.674851754495406,0.5954438334642577,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5882908119837804,0.674851754495406,0.5919636392723753,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5766153429636208,0.674851754495406,0.5831031731544285,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5597267814710395,0.674851754495406,0.575751447517121,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5466139140767237,0.674851754495406,0.5548062901105302,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5394776837264823,0.674851754495406,0.5420939824718649,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"داش","boundary":[0.5172329912892594,0.674851754495406,0.5386211720017474,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5043607030123534,0.674851754495406,0.5091847345654578,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.49867769849392585,0.674851754495406,0.5035017300470302,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.48726000340471615,0.674851754495406,0.4978187255286027,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4829938530516307,0.6735003250824941,0.4881214376106276,0.687840881754223],"dir":"ltr"},{"str":"بدین","boundary":[0.4479601443107398,0.674851754495406,0.47812264772058355,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.4068453027198494,0.674851754495406,0.4432321011405799,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.3205345404351063,0.674851754495406,0.3778888298646933,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"پایههای","boundary":[0.25828484347535374,0.674851754495406,0.31580649726494636,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.21965567244169423,0.674851754495406,0.25355680030519384,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.17100925221357827,0.674851754495406,0.21493009051212264,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.11244403241453854,0.674851754495406,0.16628367028400665,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.09549592972337706,0.674851754495406,0.10771845048496695,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.06946475441874672,0.674851754495406,0.09077034779380545,0.6920604225014807],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.7009855217522392,0.6949285338358264,0.7142269961173929,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6915638927801558,0.6949285338358264,0.7001290100275043,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6779617559554955,0.6949285338358264,0.6907024585742443,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6695948592888245,0.6949285338358264,0.673006138744234,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6569391601836906,0.6949285338358264,0.6687285026017363,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6390459411066148,0.6949285338358264,0.648890903459889,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6310120209854352,0.6949285338358264,0.6381869681412916,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6211970243601287,0.6949285338358264,0.6259546024173485,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"راوان،","boundary":[0.5851846672152307,0.6949285338358264,0.6203380513948055,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5706972899690089,0.6949285338358264,0.5804659538640452,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5494444774888783,0.6949285338358264,0.5698235495601557,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5437590117298624,0.6949285338358264,0.5485830432829667,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5299859907609571,0.6949285338358264,0.5429025000051275,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5186075256436433,0.6949285338358264,0.525033893333935,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5081350154545399,0.6949285338358264,0.5141207525653305,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.4944800526705486,0.6949285338358264,0.5072785037298051,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.4874261371444276,0.6949285338358264,0.49362846342699035,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4817406713854118,0.6949285338358264,0.48656470293851617,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4652323770782309,0.6949285338358264,0.48088662090126527,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"روزاف","boundary":[0.4341944257002742,0.6949285338358264,0.4603106495829223,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"زون","boundary":[0.40697802727464777,0.6949285338358264,0.4333379139755394,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.34914646227430934,0.6949285338358264,0.37792082599234145,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.2998084334408759,0.6949285338358264,0.3444184191041494,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28308430364325143,0.6949285338358264,0.29508039027071603,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهای","boundary":[0.20869084562073512,0.6949285338358264,0.27835872171367976,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.15877442524904678,0.6949285338358264,0.20396526369116352,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.11808519584296463,0.6949285338358264,0.15404638207888682,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.0694863643624794,0.6949285338358264,0.11335961391339303,0.7121372018419011],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7071421099805357,0.7150053131762469,0.71420587046901,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6830667259700642,0.7150053131762469,0.6990913920161458,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6702298456870519,0.7150053131762469,0.678146234609555,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.657945793910754,0.7150053131762469,0.6658621828332572,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6453452812890338,0.7150053131762469,0.6535781310569593,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"داون","boundary":[0.6234796199024119,0.7150053131762469,0.6444863083237107,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.614412885353896,0.7150053131762469,0.622623108177677,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6038413812482182,0.7150053131762469,0.6093816338125232,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5981559154892023,0.7150053131762469,0.6029799470423066,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5912349069548505,0.7150053131762469,0.5972895588021141,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5746425840712591,0.7150053131762469,0.5903685502677624,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5614858919638444,0.7150053131762469,0.5697187417317698,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"واس","boundary":[0.5402724593331268,0.7150053131762469,0.5606269189985211,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.527400171056221,0.7150053131762469,0.5322242026093252,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ارم","boundary":[0.5081015836032152,0.7150053131762469,0.526536275609721,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5038354332501297,0.7136538837633349,0.5089630178091267,0.7279944404350639],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48681826579582543,0.7150053131762469,0.4989398206165818,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.4722895075262686,0.7150053131762469,0.482368287735433,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.45705935076575344,0.7150053131762469,0.47143299580153375,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"شه","boundary":[0.42669502562766765,0.7150053131762469,0.45620037780043027,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.40697802727464777,0.7150053131762469,0.4258311301811678,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3277086465432901,0.7150053131762469,0.37791795454498833,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.323442701293587,0.7136538837633349,0.32857028585258397,0.7279944404350639],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.29759331691138924,0.7150053131762469,0.31859262161092305,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهای","boundary":[0.22309156430298693,0.7150053131762469,0.2928652737412293,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.16486353446454682,0.7150053131762469,0.21836352113282698,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.12489298731025374,0.7150053131762469,0.16013795253497526,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"تقویت","boundary":[0.08049220709698723,0.7150053131762469,0.12016740538068213,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.06907632700083706,0.7150053131762469,0.07576416392682732,0.7322139811823216],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.6822653258374883,0.7350820925166673,0.7151105814885993,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6532128419329764,0.7350820925166673,0.6775397439079167,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6400230536201772,0.7350820925166673,0.6484872600034046,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"کمکهای","boundary":[0.5619943432487146,0.7350820925166673,0.6352974716906056,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"صمیمانه","boundary":[0.49494030466056416,0.7350820925166673,0.5572663000785546,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان","boundary":[0.44750481480190085,0.7350820925166673,0.49021472273099254,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.4068393728429452,0.7350820925166673,0.4427792328723293,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ارت","boundary":[0.3644676849365923,0.7350820925166673,0.3770200119370169,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.3574137694104713,0.7350820925166673,0.36361609569303405,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.33786991085466234,0.7350820925166673,0.35654987396397153,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3230868469251927,0.7350820925166673,0.33297118912787993,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.30406145717749034,0.7350820925166673,0.315038590201391,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.29171239774619157,0.7350820925166673,0.30320740669334373,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.28399496266092916,0.7350820925166673,0.2867417071574927,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.27452410887707945,0.7350820925166673,0.28313845093619433,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"داش","boundary":[0.2522794164398564,0.7350820925166673,0.27366759715234457,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2465939506808406,0.7350820925166673,0.25141798223394496,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23282092971193527,0.7350820925166673,0.24573743895610575,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22137434567683986,0.7350820925166673,0.22786883228491314,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.1978859994380167,0.7350820925166673,0.21684001320865778,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.18968760703832765,0.7350820925166673,0.1970221039915169,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.17213428584714568,0.7350820925166673,0.1888310953135928,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.1503397537528791,0.7350820925166673,0.167221402948156,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13656492244998733,0.7350820925166673,0.14948078078755594,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.1228206227348895,0.7350820925166673,0.13161217411636336,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.11478670261370998,0.7350820925166673,0.12196164976956635,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1061998650419744,0.7350820925166673,0.10972928404562318,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.09914594951585347,0.7350820925166673,0.10534827579841619,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.08647302172660129,0.7350820925166673,0.09828697655053029,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.06976858185368334,0.7350820925166673,0.08561897124245477,0.752290760522742],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7060925959730001,0.7551588718570877,0.7142639147262176,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7013227117128388,0.7551588718570877,0.7052360842482653,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6956372459538229,0.7551588718570877,0.7004612775069272,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"رض","boundary":[0.6740324760695627,0.7551588718570877,0.694780734229088,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.662307618154931,0.7551588718570877,0.6659817581051729,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"آه","boundary":[0.6448618526168115,0.7551588718570877,0.6571212919872261,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"اری،","boundary":[0.6154940283923175,0.7551588718570877,0.6439954959297234,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"دک","boundary":[0.5963384944181114,0.7551588718570877,0.6106456859580071,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5906554898996839,0.7551588718570877,0.5954795214527882,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5754347472606143,0.7551588718570877,0.5826096944164706,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5619992657298912,0.7551588718570877,0.5703773286925274,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ادی","boundary":[0.5354501123931967,0.7551588718570877,0.5611353702833913,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5257747267510189,0.7551588718570877,0.5307267428147158,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.5120705391552612,0.7551588718570877,0.524918215026284,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5026489101831778,0.7551588718570877,0.5112140274305264,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4816890666963824,0.7551588718570877,0.4946055759405528,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47019610382364835,0.7551588718570877,0.4767369692693602,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"دک","boundary":[0.4513221989543829,0.7551588718570877,0.4656293904942786,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.44563919443595545,0.7551588718570877,0.4504632259890598,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4376052743147759,0.7551588718570877,0.4447802214706323,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4250706068393774,0.7551588718570877,0.43254785574668914,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"اوه","boundary":[0.40697802727464777,0.7551588718570877,0.4242067113928776,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3474959953564594,0.7551588718570877,0.3779070840657233,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.2788519953482552,0.7551588718570877,0.34277041342688774,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26781333130964663,0.7551588718570877,0.2741264134186837,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولوژی","boundary":[0.1871190973810349,0.7551588718570877,0.263087749380075,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشناسند","boundary":[0.10260994054052944,0.7551588718570877,0.1823935154514633,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.09834379018744398,0.7538074424441759,0.10347137474644094,0.7681479991159047],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.06959507950508768,0.7551588718570877,0.09347278995977922,0.7723675398631624],"dir":"rtl"},{"str":"حاجی","boundary":[0.6767644531225965,0.7752356511975083,0.7151228876915409,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"فتحعلیان","boundary":[0.613896984775176,0.7752356511975083,0.6720364099524366,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5585658351091868,0.7752356511975083,0.609168941605016,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"کردیم","boundary":[0.5154030589118445,0.7752356511975083,0.5538377919390268,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4939065836134704,0.7752356511975083,0.510677476982273,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4809727643218564,0.7752356511975083,0.48917854044331044,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.43204822390726044,0.7752356511975083,0.4762471823922848,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4067828139773853,0.7752356511975083,0.42732018073710054,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34026384499106777,0.7752356511975083,0.37789129110528163,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3277238241935848,0.7752356511975083,0.33553826306149614,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"جدیت","boundary":[0.28371438123386095,0.7752356511975083,0.3229957810234249,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.24378567516956923,0.7752356511975083,0.2789887993042893,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.16422853439276067,0.7752356511975083,0.23905763199940927,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15312833933944403,0.7752356511975083,0.15950295246318907,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"دانشپژوهان","boundary":[0.06950939981855624,0.7752356511975083,0.14840275740987244,0.7924443192035828],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان","boundary":[0.6603650019792476,0.7953124305379287,0.7151300663099236,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6394075383697152,0.7953124305379287,0.6556369588090877,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.5928088703110802,0.7953124305379287,0.6346819564401436,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5685484218320244,0.7953124305379287,0.5880808271409202,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.5342042706626274,0.7953124305379287,0.5638203786618644,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.529938120309542,0.7939610011250167,0.535065704868539,0.8083015577967456],"dir":"ltr"},{"str":"وی","boundary":[0.5149649580871238,0.7953124305379287,0.525033893333935,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.4997348013266087,0.7953124305379287,0.514108446362389,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.47110009339337927,0.7953124305379287,0.49168900584339537,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4579896997081379,0.7953124305379287,0.4662151657542985,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"اض","boundary":[0.4397494457081092,0.7953124305379287,0.4571258042616381,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.43171703600620415,0.7953124305379287,0.4388929339833743,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.420810199380998,0.7953124305379287,0.42666056825943116,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.40697802727464777,0.7953124305379287,0.4199487651750865,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.34061087991402067,0.7953124305379287,0.37790605854881154,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32366769970403586,0.7953124305379287,0.3358852979844491,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.27962626061666385,0.7953124305379287,0.3189396565338759,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26878941830629727,0.7953124305379287,0.2748982174465039,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"تعلم","boundary":[0.23762026749583123,0.7953124305379287,0.26406137513613737,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.203992337337635,0.7953124305379287,0.23289222432567133,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور","boundary":[0.154573087564787,0.7953124305379287,0.1992667554080634,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.11724591280234803,0.7953124305379287,0.14984504439462712,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"تعالی","boundary":[0.08060296292346156,0.7953124305379287,0.1125178696321881,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.06912418598449298,0.7953124305379287,0.07587738099388996,0.8125210985440033],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7064098909055109,0.8153892098783491,0.7142612483822469,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.700724425146495,0.8153892098783491,0.7055484566995993,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.6738449920039041,0.8153892098783491,0.6926737071821051,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6661390723994429,0.8153892098783491,0.6689473479107143,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6615998884237599,0.8153892098783491,0.6652727157123548,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.645501570066392,0.8153892098783491,0.656412249594408,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"داف","boundary":[0.6112511839722764,0.8153892098783491,0.6374557745831786,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5899466526102481,0.8153892098783491,0.5945491725104038,0.8325978778844237],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.5953954290660206,0.8153892098783491,0.6052403914192949,0.8325978778844237],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6035152668702659,0.8153892098783491,0.6063949183585986,0.8325978778844237],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.5752751974632813,0.8153892098783491,0.5852210706806765,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5586175211615415,0.8153892098783491,0.5672318632206564,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.547618236972346,0.8153892098783491,0.5577585481962184,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.531109942665165,0.8153892098783491,0.5467641864881995,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"آم","boundary":[0.5161586597724583,0.8153892098783491,0.5261882151698564,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"وزش","boundary":[0.47494370682620296,0.8153892098783491,0.508112864289245,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4635791401919521,0.8153892098783491,0.4701113096056067,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4550682071298038,0.8153892098783491,0.459018498274055,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ادگ","boundary":[0.4357450072709149,0.8153892098783491,0.45420431168330394,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.43005954151189907,0.8153892098783491,0.4348835730650034,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.40697802727464777,0.8153892098783491,0.42920302978716424,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.3731337130480619,0.8153892098783491,0.3770224731776052,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.36745070852963446,0.8153892098783491,0.3722747400827388,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3547950094245005,0.8153892098783491,0.3665843518425463,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.3339261504761476,0.8153892098783491,0.3467492139412872,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.31741785616896656,0.8153892098783491,0.33307209999200094,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.2945431531440538,0.8153892098783491,0.31249612867365795,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.28328366413090517,0.8153892098783491,0.29003730830525126,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"زون","boundary":[0.25619747176319563,0.8153892098783491,0.2824271524061703,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.24426807832487962,0.8153892098783491,0.2513416837757071,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.23949573282412995,0.8153892098783491,0.24340910535955643,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.22308493788601838,0.8153892098783491,0.23863922109939514,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.21537803629919658,0.8153892098783491,0.21816169940458485,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.1966775303091523,0.8153892098783491,0.21452152457446175,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.1787818499914882,0.8153892098783491,0.18862681234476233,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16500882902258285,0.8153892098783491,0.17792533826675336,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14799998829619856,0.8153892098783491,0.1600567315955607,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.13682262044183371,0.8153892098783491,0.14357380337559147,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.12416938257728807,0.8153892098783491,0.13595872499533387,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.11002076667594501,0.8153892098783491,0.12331040961196489,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.10084666676238158,0.8153892098783491,0.10507261685252452,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.08118381570230475,0.8153892098783491,0.09998769379705841,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.06976858185368334,0.8153892098783491,0.0803273039775699,0.8325978778844237],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.655427958462463,0.8354659892187696,0.715122887691541,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6378719293459869,0.8354659892187696,0.6506999152923031,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.581932853254683,0.8354659892187696,0.6331463474164153,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"چکیدههای","boundary":[0.48586078813025707,0.8354659892187696,0.5772048100845231,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"شیوا","boundary":[0.4542683039386003,0.8354659892187696,0.48113520620068545,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.442823535202919,0.8354659892187696,0.4495427220090287,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"روان،","boundary":[0.40649783566885145,0.8354659892187696,0.43809549203275905,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"شو","boundary":[0.3583664746215329,0.8354659892187696,0.37790872489278216,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.34913189993416177,0.8354659892187696,0.3568355829755988,0.8526746572248441],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3424615277330538,0.8341145598058576,0.3475891122920508,0.8484551164775864],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6998065875104346,0.85554276855919,0.7052705416165017,0.8727514365652647],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7052738232706195,0.85554276855919,0.7151187856238936,0.8727514365652647],"dir":"ltr"},{"str":"برجستهکردن","boundary":[0.604755937230161,0.85554276855919,0.6950810055808629,0.8727514365652647],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.557362288461499,0.85554276855919,0.6000303553005892,0.8727514365652647],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.48151669849187484,0.85554276855919,0.5526367065319274,0.8727514365652647],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46183169626650317,0.85554276855919,0.4767886553217149,0.8727514365652647],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.4198503155515538,0.85554276855919,0.4571036530963432,0.8727514365652647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4065931805115718,0.85554276855919,0.41512473362198216,0.8727514365652647],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.678330417446914,0.8756195478996104,0.7142645300363647,0.8928282159056851],"dir":"ltr"},{"str":"کلمه","boundary":[0.6351081612686874,0.8756195478996104,0.672740529864078,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"ایتالیک","boundary":[0.5848668571393411,0.8756195478996104,0.6303801180985276,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5456100697556604,0.8756195478996104,0.5801412752097695,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.533569680797606,0.8756195478996104,0.5408844878260887,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"نمایه","boundary":[0.4984773124893603,0.8756195478996104,0.5288440988680345,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4878767492754723,0.8756195478996104,0.4937492693192004,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار،","boundary":[0.4439386822928097,0.8756195478996104,0.4831511673459007,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.43581904959194684,0.8756195478996104,0.44566401194522104,0.8928282159056851],"dir":"ltr"},{"str":")درج","boundary":[0.40697802727464777,0.8756195478996104,0.43495002656088805,0.8928282159056851],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.26077972101837926,0.877328090784328,0.2905443238664448,0.891668647456057],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.1951076690205698,0.877328090784328,0.256839685043246,0.891668647456057],"dir":"rtl"},{"str":"بیگدلی","boundary":[0.14536152604402275,0.877328090784328,0.18962320457626666,0.891668647456057],"dir":"rtl"},{"str":"آخ","boundary":[0.7010913550975368,0.8956963272400308,0.7142097674332747,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6883938149024016,0.8956963272400308,0.7002323821322137,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.667604855559851,0.8956963272400308,0.6803455581785999,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6586694123172786,0.8956963272400308,0.6626492383485897,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.6483543530116356,0.8956963272400308,0.6578055168707788,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6426688872526197,0.8956963272400308,0.647492918805724,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6336934341867378,0.8956963272400308,0.641797608084355,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.620264214177156,0.8956963272400308,0.6286545833427339,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6007203556213471,0.8956963272400308,0.6194003187306563,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5908548503873378,0.8956963272400308,0.5958216338945647,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5851718458689102,0.8956963272400308,0.5899958774220145,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.5724743056737749,0.8956963272400308,0.584312872903587,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5614750214845793,0.8956963272400308,0.5716153327084518,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.5319406223358867,0.8956963272400308,0.5606160485192561,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.524253680067438,0.8956963272400308,0.5270939517063575,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5197156446706963,0.8956963272400308,0.5233897846209382,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5020139101113917,0.8956963272400308,0.5145293185029914,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48914162183448573,0.8956963272400308,0.4939656533875901,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.4820877063083647,0.8956963272400308,0.4882900325909274,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.4639278844319911,0.8956963272400308,0.4812213496212766,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45087042457083826,0.8956963272400308,0.4592055525587672,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"آخ","boundary":[0.433505278335545,0.8956963272400308,0.4462717332671533,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.420810199380998,0.8956963272400308,0.43264876661081014,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.40697802727464777,0.8956963272400308,0.4199487651750865,0.9129049952461055],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3100689352468112,0.8974048701247486,0.34253680067437997,0.9117454267964774],"dir":"rtl"},{"str":"هیئت","boundary":[0.2725965472896614,0.8974048701247486,0.30612889927167786,0.9117454267964774],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.2353661813236962,0.8974048701247486,0.26865856234835167,0.9117454267964774],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.18217261910866173,0.8974048701247486,0.23142819638238654,0.9117454267964774],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.14261843182055914,0.8974048701247486,0.17823258313352844,0.9117454267964774],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتی","boundary":[0.09321791429556714,0.8974048701247486,0.13867839584542588,0.9117454267964774],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.06908,0.05149,0.71513,0.9129],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/677c95c1976f7494d8bb62a6abc1f98f.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/d137800db5b0808bf12ba18fdc6ea438.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11483,0.11908,0.07703,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.2409796557955037,0.11908021820591032,0.3473872905638087,0.14776133154936807],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.13871510935086828,0.11908021820591032,0.23195510697166905,0.14776133154936807],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13872,0.11908,0.34739,0.14776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمهای","boundary":[0.6280985480731562,0.328929061568312,0.7367541159121255,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5973166324485857,0.328929061568312,0.6224417967876708,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی:","boundary":[0.4613536002822222,0.328929061568312,0.5916598811631002,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.3349524878014763,0.328929061568312,0.4556968489967368,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.26385545134024807,0.328929061568312,0.3292957365159909,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24490389881019528,0.328929061568312,0.2581987000547626,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.15761189927783098,0.328929061568312,0.2392471475247098,0.3490058409087324],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.11676350964703758,0.3017336298960453,0.14629839670686007,0.35909585658296084],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.712846650354111,0.38587124326710864,0.7565213645938235,0.4045139669403562],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6979354293531654,0.38587124326710864,0.7071076526122991,0.4045139669403562],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاههاى","boundary":[0.4254289224483601,0.3993621499649373,0.4966100512963559,0.41513676230383906],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردى","boundary":[0.36018143445203554,0.3993621499649373,0.4203074909908339,0.41513676230383906],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.3211728221610103,0.3993621499649373,0.3550600029945094,0.41513676230383906],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.11676350964703758,0.3993621499649373,0.1348126072947069,0.41513676230383906],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.4003144525564193,0.3131672269407395,0.4146550092281482],"dir":"ltr"},{"str":"س�ازمان","boundary":[0.8564110189741139,0.41376931964276237,0.9229670665498945,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"عملک�ردی","boundary":[0.7668217972050188,0.41376931964276237,0.851109096540111,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7312124696966327,0.41376931964276237,0.761495326719433,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"انس�ان","boundary":[0.6709687578401251,0.41376931964276237,0.7258709202373456,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6571761150563049,0.41376931964276237,0.6656320568382492,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"کنت�رل","boundary":[0.5935832077658924,0.41376931964276237,0.6517116902774844,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5431653964485853,0.41376931964276237,0.5882691120459267,0.4295439319816642],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.4749043705479747,0.41917420262919763,0.5151538583022772,0.4349488149680994],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4358957582569494,0.41917420262919763,0.4697829390904485,0.4349488149680994],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4039714167926343,0.41917420262919763,0.4173728717960288,0.4349488149680994],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.11676350964703758,0.41917420262919763,0.1348126072947069,0.4349488149680994],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.4201265052206796,0.39586491070824215,0.4344670618924085],"dir":"ltr"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8738325002717618,0.432618977548783,0.9229711686175416,0.44839358988768474],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5431203197971938,0.432618977548783,0.555822372266741,0.44839358988768474],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.29521370746924985,0.4539505981715073,0.33888842170896233,0.47259332184475483],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.2744828830972252,0.4539505981715073,0.28949439965214463,0.47259332184475483],"dir":"ltr"},{"str":"سلولها","boundary":[0.8698457007254505,0.46930348274759326,0.9171568979344038,0.485078095086495],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8524960056116284,0.46930348274759326,0.8647242692679243,0.485078095086495],"dir":"rtl"},{"str":"منزله","boundary":[0.8159691442471577,0.46930348274759326,0.8473745741541023,0.485078095086495],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاى","boundary":[0.7551888079186313,0.46930348274759326,0.8108477127896315,0.485078095086495],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.7248437624984873,0.46930348274759326,0.7500673764611051,0.485078095086495],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6955365401930843,0.46930348274759326,0.7197223310409612,0.485078095086495],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5373062542174383,0.46930348274759326,0.5463308030412729,0.485078095086495],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.551087970891728,0.47025578533907525,0.6889174438375664,0.48459634201080415],"dir":"ltr"},{"str":"کنت�رل","boundary":[0.4442385434378198,0.48109005909922664,0.5024017606074341,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.3829545037738007,0.48109005909922664,0.43891405963175734,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"س�نتز","boundary":[0.32786393903160393,0.48109005909922664,0.3775922503738009,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئی�ن،","boundary":[0.24534294155358446,0.48109005909922664,0.32249737980429033,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.19592990201549798,0.48109005909922664,0.23999044218238202,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"س�لول","boundary":[0.1365611457577367,0.48109005909922664,0.19058103737188725,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12275168944635187,0.48109005909922664,0.13119950611105527,0.4968646714381284],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.8756493060327057,0.4898741508597881,0.917117107878226,0.5056487631986898],"dir":"rtl"},{"str":"خارجسلولى","boundary":[0.8015803215610828,0.4898741508597881,0.8705278745751795,0.5056487631986898],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7868928683502919,0.4898741508597881,0.7964588901035566,0.5056487631986898],"dir":"ltr"},{"str":"محيط","boundary":[0.7446128571106266,0.4898741508597881,0.7817714368927658,0.5056487631986898],"dir":"rtl"},{"str":"داخلى","boundary":[0.7028291960562721,0.4898741508597881,0.7394914256531004,0.5056487631986898],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5373062542174383,0.4898741508597881,0.5463308030412729,0.5056487631986898],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.551087970891728,0.4908264534512701,0.6958089174848584,0.5051670101229989],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدمثل","boundary":[0.43156582075195,0.4991812449628794,0.502408529019052,0.5149558573017812],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.12257757522679306,0.4991812449628794,0.1479816801658876,0.5149558573017812],"dir":"ltr"},{"str":"هوموستازى","boundary":[0.8456078136184545,0.5104448189719829,0.9171724857914633,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8309203604076636,0.5104448189719829,0.8404863821609283,0.5262194313108847],"dir":"ltr"},{"str":"حفظ","boundary":[0.7968301272256281,0.5104448189719829,0.8257989289501374,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.7545501159859628,0.5104448189719829,0.791708695768102,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"داخلى","boundary":[0.7127664549316083,0.5104448189719829,0.7494286845284366,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6942661298427473,0.5104448189719829,0.7076450234740822,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.6712760917140286,0.5104448189719829,0.6891446983852211,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"تقريبا","boundary":[0.6330120047009696,0.5104448189719829,0.6661546602565024,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.5999370332616155,0.5104448189719829,0.6279131346155029,0.5262194313108847],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5373062542174383,0.5104448189719829,0.5463308030412729,0.5262194313108847],"dir":"ltr"},{"str":"������������","boundary":[0.551087970891728,0.5113971215634648,0.5924368127754794,0.5257376782351937],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاههاى","boundary":[0.8459519770940542,0.5310154870841777,0.9171556673141097,0.5467900994230794],"dir":"rtl"},{"str":"كنترلى","boundary":[0.7986859026292202,0.5310154870841777,0.840830545636528,0.5467900994230794],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7693786803238172,0.5310154870841777,0.793564471171694,0.5467900994230794],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5373062542174383,0.5310154870841777,0.5463308030412729,0.5467900994230794],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.551087970891728,0.5319677896756596,0.7647236539577773,0.5463083463473886],"dir":"ltr"},{"str":"ژنها","boundary":[0.46451896078218224,0.5351071347137553,0.4966012318509144,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44601863569332123,0.5351071347137553,0.4593975293246561,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.40676184830964046,0.5351071347137553,0.44089720423579504,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.36775323601861515,0.5351071347137553,0.40164041685211427,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.33427215988218856,0.5351071347137553,0.36263180456108896,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.28258405649367563,0.5351071347137553,0.3291507284246624,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2680319715152422,0.5351071347137553,0.2774626250361495,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.2252330487182064,0.5351071347137553,0.2629105400577161,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.20048322356883985,0.5351071347137553,0.2201116172606802,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"كند�","boundary":[0.1748986276532686,0.5351071347137553,0.19736276447079465,0.550881747052657],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.11676350964703758,0.5351071347137553,0.1348126072947069,0.550881747052657],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.14088038575844153,0.5360594373052373,0.1684462803476092,0.5503999939769662],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهايى","boundary":[0.8579296044171064,0.5515861551963724,0.9171306447014617,0.5673607675352742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.843377519438673,0.5515861551963724,0.8528081729595802,0.5673607675352742],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسمهاى","boundary":[0.7584113922622698,0.5515861551963724,0.8382560879811468,0.5673607675352742],"dir":"rtl"},{"str":"كنترلى","boundary":[0.7111453177974357,0.5515861551963724,0.7532899608047436,0.5673607675352742],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5373062542174383,0.5515861551963724,0.5463308030412729,0.5673607675352742],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.551087970891728,0.5525384577878544,0.7061461279557961,0.5668790144595833],"dir":"ltr"},{"str":"رمز","boundary":[0.47581974694344686,0.5549191873780156,0.49659877061032615,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.43155556558283203,0.5526299863908116,0.4715937968533039,0.5655364873953677],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.413689615250567,0.5549191873780156,0.42641587992427576,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"هس��ته","boundary":[0.3647514861409816,0.5549191873780156,0.40881800971779825,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.32711760526282513,0.5549191873780156,0.3602208143014486,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3105065522515896,0.5549191873780156,0.32211465689280677,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"رمز","boundary":[0.28557173922086854,0.5549191873780156,0.3056448552893085,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.2435859044751507,0.5526299863908116,0.2815197750426102,0.5655364873953677],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2257322603458273,0.5549191873780156,0.23845852501953607,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلاسم","boundary":[0.15480446319970087,0.5549191873780156,0.22086065481305853,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.11664400104261795,0.5549191873780156,0.14974721008124148,0.5706937997169174],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.8729866539229097,0.5721568233085671,0.9171618204155805,0.5879314356474689],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8582992007121188,0.5721568233085671,0.8678652224653836,0.5879314356474689],"dir":"ltr"},{"str":"خودكارى","boundary":[0.7960298138276597,0.5721568233085671,0.8531777692545927,0.5879314356474689],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7667225915222567,0.5721568233085671,0.7909083823701336,0.5879314356474689],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.5373062542174383,0.5721568233085671,0.5553553518651076,0.5879314356474689],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������","boundary":[0.5614231303288423,0.5731091259000491,0.7612758661003077,0.587449682571778],"dir":"ltr"},{"str":"منتقل","boundary":[0.46027147483689146,0.5747312400422759,0.49661784522488556,0.5905058523811777],"dir":"rtl"},{"str":"مىشود","boundary":[0.41052364944550296,0.5747312400422759,0.45515004337936527,0.5905058523811777],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.36916865446028063,0.5747312400422759,0.40540221798797677,0.5905058523811777],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهبردارى","boundary":[0.28612024390894225,0.5747312400422759,0.3640472230027545,0.5905058523811777],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.11676350964703758,0.5747312400422759,0.1348126072947069,0.5905058523811777],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.575683542633758,0.27870985870427994,0.5900240993054868],"dir":"ltr"},{"str":"سنتز","boundary":[0.46824753517010254,0.5945432927065363,0.49660717984900293,0.610317905045438],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.4358494048925361,0.5945432927065363,0.46312610371257634,0.610317905045438],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4061135165180009,0.5945432927065363,0.43072797343500996,0.610317905045438],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38761319142913986,0.5945432927065363,0.40099208506047473,0.610317905045438],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.3486045791381146,0.5945432927065363,0.38249175997161367,0.610317905045438],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.11676350964703758,0.5945432927065363,0.1348126072947069,0.610317905045438],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.5954955952980183,0.344178858353553,0.6098361519697472],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7147344218853513,0.6076918342988114,0.7584091361250638,0.6263345579720588],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6960476578219251,0.6076918342988114,0.7090060895194222,0.6263345579720588],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.47235493550524144,0.6143554887763633,0.5100324268447511,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.42138879602263524,0.6143554887763633,0.4672335040477153,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"ژنى","boundary":[0.39287122173931766,0.6143554887763633,0.41626736456510904,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3807557649433197,0.6143554887763633,0.3877497902817915,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.33529460024325264,0.6143554887763633,0.37563433348579356,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيميايى","boundary":[0.26208294790989395,0.6143554887763633,0.33017316878572645,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.22307433561886866,0.6143554887763633,0.25696151645236776,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.19627142561207975,0.6143554887763633,0.20967288061547423,0.630130101115265],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.11676350964703758,0.6143554887763633,0.1348126072947069,0.630130101115265],"dir":"ltr"},{"str":"��������������","boundary":[0.14088038575844153,0.6153077913678453,0.18912070128948494,0.6296483480395741],"dir":"ltr"},{"str":"سلول","boundary":[0.8792146181282676,0.635589910674465,0.9229611185518061,0.6513645230133668],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8657454790086944,0.635589910674465,0.8743639231354564,0.6513645230133668],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.8020998484286005,0.635589910674465,0.8608947840158833,0.6513645230133668],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7760189023277183,0.635589910674465,0.7972491534357893,0.6513645230133668],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.5431203197971938,0.635589910674465,0.5635834842552387,0.6513645230133668],"dir":"ltr"},{"str":"دس��تگاه","boundary":[0.4424364355317583,0.6341675414406236,0.4966159992944443,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكى","boundary":[0.39468030636872126,0.6341675414406236,0.4377082568468636,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.33625509938284387,0.6318783404534197,0.37629333065331577,0.6447848414579757],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.38050478173016195,0.6341675414406236,0.38962997298788454,0.6499421537795254],"dir":"ltr"},{"str":"توليدمثل","boundary":[0.30488608251392035,0.6341675414406236,0.35803379693534537,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.2665262550342694,0.6341675414406236,0.2998254570216118,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25248704625070145,0.6341675414406236,0.2614936858923741,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.23150800587827575,0.6341675414406236,0.2475958807036687,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.18946447780409092,0.6341675414406236,0.22654612057207438,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.16547248640677334,0.6341675414406236,0.1844240389368261,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.11676248413012578,0.6341675414406236,0.1385567695396865,0.6499421537795254],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.11676371475041995,0.6539795941048839,0.13481281239808926,0.6697542064437857],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.654931896696366,0.4957912785939745,0.6692724533680948],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8727212501461361,0.6722744158732753,0.9171220303594027,0.6880490282121771],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.8337126378551108,0.6722744158732753,0.8675998186886099,0.6880490282121771],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.5373062542174383,0.6722744158732753,0.5553553518651076,0.6880490282121771],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5614231303288423,0.6732267184647573,0.8267448657495806,0.6875672751364862],"dir":"ltr"},{"str":"تمايز","boundary":[0.4665174881398969,0.6737916467691443,0.4966143584673855,0.689566259108046],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.42304172418107344,0.6737916467691443,0.46139605668237077,0.689566259108046],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.11676371475041995,0.6737916467691443,0.13481281239808926,0.689566259108046],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.6747439493606262,0.4165393316501178,0.6890845060323552],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.8769039234226012,0.6928450839854702,0.9171308498048442,0.7086196963243719],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكى","boundary":[0.825824977079697,0.6928450839854702,0.871782491965075,0.7086196963243719],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7868163647886718,0.6928450839854702,0.8207035456221708,0.7086196963243719],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.5373062542174383,0.6928450839854702,0.5553553518651076,0.7086196963243719],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������","boundary":[0.5614231303288423,0.6937973865769522,0.7785045502185375,0.7081379432486811],"dir":"ltr"},{"str":"آپوپتوز","boundary":[0.48973560122979987,0.6936036994334046,0.5296015456590895,0.7093783117723064],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.47504814801900896,0.6936036994334046,0.4846141697722737,0.7093783117723064],"dir":"ltr"},{"str":"مرگ","boundary":[0.4387017776310149,0.6936036994334046,0.4699267165614828,0.7093783117723064],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.3985876581090699,0.6936036994334046,0.43358034617348873,0.7093783117723064],"dir":"rtl"},{"str":"ريزىشده","boundary":[0.30707873303538646,0.6936036994334046,0.3655578094138351,0.7093783117723064],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.263602969076563,0.6936036994334046,0.30195730157786027,0.7093783117723064],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.11676371475041995,0.6936036994334046,0.13481281239808926,0.7093783117723064],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.6945560020248867,0.2580354377624042,0.7088965586966155],"dir":"ltr"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.8744158142911935,0.713415752097665,0.917124491599991,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.8354072020001683,0.713415752097665,0.8692943828336673,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"جانورى","boundary":[0.7844636238896215,0.713415752097665,0.8302857705426421,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7710396075141676,0.713415752097665,0.7793421924320955,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"اشكال","boundary":[0.7265485818126627,0.713415752097665,0.7659181760566414,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"پيشسلولى","boundary":[0.6536979114322575,0.713415752097665,0.7214271503551365,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.6150954038383047,0.713415752097665,0.6485764799747313,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.5373062542174383,0.713415752097665,0.5553553518651076,0.7291903644365667],"dir":"ltr"},{"str":"��������������","boundary":[0.5614231303288423,0.7143680546891469,0.6096634458598856,0.7287086113608758],"dir":"ltr"},{"str":"سرطان","boundary":[0.4521358440722046,0.713415752097665,0.4966043084016499,0.7291903644365667],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.11676371475041995,0.713415752097665,0.13481281239808926,0.7291903644365667],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.7143680546891469,0.4475509630629313,0.7287086113608758],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.4182542010300291,0.7743593714820821,0.5389985622252895,0.7944361508225025],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء،","boundary":[0.34201727380686237,0.7743593714820821,0.41259744974454376,0.7944361508225025],"dir":"rtl"},{"str":"عصب","boundary":[0.2647179110630713,0.7743593714820821,0.3363605225213769,0.7944361508225025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24576635853301854,0.7743593714820821,0.25906115977758587,0.7944361508225025],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.17409503260118264,0.7743593714820821,0.2401096072475331,0.7944361508225025],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.11676350964703758,0.7471639398098155,0.16278870864859432,0.804526166496731],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7149817765644773,0.8313014097753121,0.7586564908041897,0.8499441334485596],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6958003031427991,0.8313014097753121,0.7092386767550184,0.8499441334485596],"dir":"ltr"},{"str":"غشايى","boundary":[0.4545376046796388,0.8447923164731408,0.4965920021987082,0.8605669288120426],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.41692779745630787,0.8447923164731408,0.44941617322211264,0.8605669288120426],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.11676350964703758,0.8447923164731408,0.1348126072947069,0.8605669288120426],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.8457446190646228,0.40964785800282594,0.8600851757363517],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8782219177576457,0.8584408707030314,0.9229385571797465,0.8742154830419332],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8412212675799237,0.8584408707030314,0.8733712227648347,0.8742154830419332],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8235331518852077,0.8584408707030314,0.8363705725871126,0.8742154830419332],"dir":"rtl"},{"str":"غشای","boundary":[0.7710328391025497,0.8584408707030314,0.8186824568923967,0.8742154830419332],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7224356436862001,0.8584408707030314,0.7661821441097385,0.8742154830419332],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.5431203197971938,0.8584408707030314,0.5676896539700835,0.8742154830419332],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.46205054157548114,0.8697331258254782,0.49659200219870825,0.88550773816438],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.11676350964703758,0.8697331258254782,0.1348126072947069,0.88550773816438],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.8706854284169603,0.45444243671022316,0.8850259850886891],"dir":"ltr"},{"str":"غشاى","boundary":[0.8783652850219151,0.8943667604539073,0.9171031608482254,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"س��لول","boundary":[0.8288014659165708,0.8943667604539073,0.8732438535643889,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"داراى","boundary":[0.7903533726174677,0.8943667604539073,0.8241051852186093,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيد","boundary":[0.7579101195957821,0.8943667604539073,0.7852319411599417,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"دولايه","boundary":[0.7138026372192903,0.8943667604539073,0.752788688138256,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6739644645523327,0.8943667604539073,0.7086812057617642,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6606275687798249,0.8943667604539073,0.6688603840765937,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاى","boundary":[0.5814576287177551,0.8943667604539073,0.6555491745614377,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالى","boundary":[0.537305023597144,0.8943667604539073,0.5763361972602289,0.910141372792809],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.4618513861912097,0.894673791772249,0.496550776418854,0.9104484041111508],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.4285508010312598,0.894673791772249,0.4567299547336835,0.9104484041111508],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.39881491265672464,0.894673791772249,0.42342936957373367,0.9104484041111508],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3842628276782913,0.894673791772249,0.3936934811991985,0.9104484041111508],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.35069150605362637,0.894673791772249,0.37914139622076515,0.9104484041111508],"dir":"rtl"},{"str":"غشاها","boundary":[0.3077120922801138,0.894673791772249,0.3455700745961002,0.9104484041111508],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.11676350964703758,0.894673791772249,0.1348126072947069,0.9104484041111508],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.14088038575844153,0.895626094363731,0.3028300164698017,0.9099666510354598],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.11482569289050144,0.9325190765255125,0.12087624267011787,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11483,0.30173,0.92297,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/51f92c8349d4152404b047985777fd7e.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/ddda446850cc9a2d86f683c826ca1449.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.0695,0.06618,0.11308,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"آناتومى","boundary":[0.40692757184258727,0.1098197141066622,0.4512832293117346,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.3295871884223243,0.1098197141066622,0.4018061403850611,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.2896986826209751,0.1098197141066622,0.3244657569647981,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"اسكلتى","boundary":[0.23895815685896477,0.1098197141066622,0.2845772511634489,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.06976735123338919,0.1098197141066622,0.08781644888105851,0.12559432644556398],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.09388422734479313,0.1107720166981442,0.2317137002906315,0.12511257336987308],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.3991342586230589,0.12924586239088626,0.4513187121968828,0.14502047472978802],"dir":"rtl"},{"str":"كلى","boundary":[0.3688117745749745,0.12924586239088626,0.39401282716553276,0.14502047472978802],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.3194249311365393,0.12924586239088626,0.3636903431174483,0.14502047472978802],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانى","boundary":[0.26238978256990436,0.12924586239088626,0.3143034996790132,0.14502047472978802],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.06977042778412462,0.12923826189585036,0.08781952543179392,0.14501287423475212],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.09388422734479313,0.13019816498236825,0.2558338580561533,0.14453872165409715],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.39912646469452934,0.14867201067511032,0.45131091826835323,0.16444662301401208],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولى","boundary":[0.34281328003380107,0.14867201067511032,0.39400503323700314,0.16444662301401208],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.2934264365953659,0.14867201067511032,0.3376918485762749,0.16444662301401208],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانى","boundary":[0.23639128802873086,0.14867201067511032,0.2883050051378397,0.16444662301401208],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.06976078792515365,0.14866441018007442,0.08780988557282295,0.16443902251897619],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.09388422734479313,0.1496243132665923,0.2317137002906315,0.1639648699383212],"dir":"ltr"},{"str":"انرژى","boundary":[0.4157154313631786,0.1680981589593344,0.45133983784526593,0.18387277129823615],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.371156721545495,0.1680981589593344,0.41059399990565243,0.18387277129823615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35660463656706165,0.1680981589593344,0.36603529008796887,0.18387277129823615],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.30721779312862646,0.1680981589593344,0.3514832051095354,0.18387277129823615],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانى","boundary":[0.25018264456199146,0.1680981589593344,0.3020963616711003,0.18387277129823615],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.06977555536868359,0.1680905584642985,0.09684920184018755,0.18386517080320025],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.16905046155081638,0.24204865462436348,0.18339101822254525],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2489151056590074,0.2024887935271747,0.2925898198987199,0.22113151720042223],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.2284909108436107,0.2024887935271747,0.2431824661220488,0.22113151720042223],"dir":"ltr"},{"str":"تحری�ک","boundary":[0.38890083046359514,0.22924220666929096,0.4571489809438447,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.34178490840190406,0.22924220666929096,0.384050135470784,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"اس�کلتی:","boundary":[0.2624669014416717,0.22924220666929096,0.3369871133544863,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.21237450236791852,0.22924220666929096,0.2570911417900192,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"عصب�ی","boundary":[0.1489359683060879,0.22924220666929096,0.2075238073751074,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"عظلانی","boundary":[0.0885104253332933,0.22924220666929096,0.14412635188766898,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07538990075686343,0.22924220666929096,0.08366187476797679,0.24501681900819275],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.40603557723270417,0.24694748815290765,0.45713708494766786,0.26272210049180944],"dir":"rtl"},{"str":"جفتشدن","boundary":[0.3218139753342672,0.24694748815290765,0.401184882239893,0.26272210049180944],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک-","boundary":[0.24785779772294222,0.24694748815290765,0.3169632803414561,0.26272210049180944],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.19046166720335383,0.24694748815290765,0.2430071027301311,0.26272210049180944],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.07559105667211559,0.24694132171353875,0.1023939666789045,0.2627159340524405],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.4166248597605623,0.2824874735237472,0.4513242499882065,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"ايمپالس","boundary":[0.3621208279726851,0.2824874735237472,0.41145830555891694,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3475352575496687,0.2824874735237472,0.35695003066295566,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.2983628524599993,0.2824874735237472,0.3423528229404031,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"بهفيبرهاى","boundary":[0.22952340127041038,0.2824874735237472,0.2931915932225638,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.18959556619944148,0.2824874735237472,0.22435684706876502,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"اس��كلتى؛","boundary":[0.12403058712118374,0.2824874735237472,0.18444577989535627,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"سيناپس","boundary":[0.06976844376091805,0.2824874735237472,0.11919829189903171,0.298262085862649],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.4113779050330319,0.3019137652135381,0.45131153357850023,0.31768837755243984],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانى","boundary":[0.3543427564663969,0.3019137652135381,0.40625647357550576,0.31768837755243984],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.06976735123338919,0.3019137652135381,0.09684099770489316,0.31768837755243984],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.30286606780502007,0.3488664961573878,0.3172066244767489],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.40397880051439927,0.32133977009219544,0.45131255909541207,0.3371143824310972],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.36927941028675504,0.32133977009219544,0.3988573690568731,0.3371143824310972],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.32939090448540587,0.32133977009219544,0.36415797882922885,0.3371143824310972],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.06977617067883068,0.32133231300272613,0.09684981715033465,0.3371069253416279],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.32229207268367743,0.32474633839186623,0.33663262935540633],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.24914051427622094,0.3557304046600356,0.29281522851593345,0.3743731283332831],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.2282630409858089,0.3557304046600356,0.24340787473926231,0.3743731283332831],"dir":"ltr"},{"str":"انقباض","boundary":[0.404594725971626,0.3824839612077186,0.45714016149840325,0.39825857354662036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39112558685205273,0.3824839612077186,0.39974403097881483,0.39825857354662036],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.32833728841022314,0.3824839612077186,0.3862748918592416,0.39825857354662036],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.28075535473655494,0.3824839612077186,0.323486593417412,0.39825857354662036],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.23874607996160463,0.3824839612077186,0.27590465974374384,0.39825857354662036],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.07558141681314466,0.3824839612077186,0.10206846761109938,0.39825857354662036],"dir":"ltr"},{"str":"انقباض","boundary":[0.40705022366523846,0.4180239465785583,0.4513156356461474,0.43379855891746005],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.3671617178638893,0.4180239465785583,0.40192879220771227,0.43379855891746005],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.32973240161703504,0.4180239465785583,0.36204028640636315,0.43379855891746005],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.06976735123338919,0.4180239465785583,0.09684099770489316,0.43379855891746005],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.4189762491700403,0.32474633839186623,0.4333168058417691],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.41364921988928527,0.43744995145721566,0.4513267112287949,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.36859415988629074,0.43744995145721566,0.4085277884317591,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3564787030902927,0.43744995145721566,0.3634727284287646,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"هورمونى","boundary":[0.297570960642712,0.43744995145721566,0.35135727163276653,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.2481841172042768,0.43744995145721566,0.2924495291851858,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.20829561140292763,0.43744995145721566,0.2430626857467506,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.1708662951560734,0.43744995145721566,0.20317417994540146,0.4532245637961174],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.06975771137441829,0.43744249436774635,0.09683135784592226,0.4532171067066481],"dir":"ltr"},{"str":"������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.43840225404869765,0.16624244450415232,0.45274281072042655],"dir":"ltr"},{"str":"قلب","boundary":[0.12709907929091657,0.48987757466769344,0.1825754421516165,0.5099543540081138],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.06976735123338919,0.46268214299542676,0.11579255023494592,0.5200443696823424],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.252630758533839,0.5464338519864539,0.2963054727735515,0.5650765756597015],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.22476746404024947,0.5464338519864539,0.24689811899688038,0.5650765756597015],"dir":"ltr"},{"str":"تفس�یر","boundary":[0.3981294571528779,0.573187408534137,0.4571274450886969,0.5889620208730387],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروکاردیوگرافی","boundary":[0.2513902932773264,0.573187408534137,0.39327876216006674,0.5889620208730387],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.17792328723292974,0.573187408534137,0.24581045576022592,0.5889620208730387],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.13062501280133454,0.573187408534137,0.1730725922401186,0.5889620208730387],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.08867422951205221,0.573187408534137,0.12580651777528462,0.5889620208730387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07546302681203143,0.573187408534137,0.08386492711651307,0.5889620208730387],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.4085565029052894,0.5908926900177536,0.4571085755775198,0.6066673023566554],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3675399285009609,0.5908926900177536,0.40370580791247834,0.6066673023566554],"dir":"rtl"},{"str":"کرونری","boundary":[0.30578945317387224,0.5908926900177536,0.36268923350814974,0.6066673023566554],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.25200314218381775,0.5908926900177536,0.30093875818106114,0.6066673023566554],"dir":"rtl"},{"str":"برداری","boundary":[0.19494543224512315,0.5908926900177536,0.2471524471910066,0.6066673023566554],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.07559208218902737,0.5908865235783847,0.10688470523567402,0.6066611359172864],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.4160386742937778,0.6264326753885932,0.45132466019497125,0.6422072877274949],"dir":"rtl"},{"str":"تحليلبردارى","boundary":[0.3301475308629314,0.6264326753885932,0.4109172428362516,0.6422072877274949],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروكارديوگرامها","boundary":[0.21043689071476476,0.6264326753885932,0.3250260994054053,0.6422072877274949],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.06976735123338919,0.6264326753885932,0.09684099770489316,0.6422072877274949],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.6273849779800752,0.20414554956425787,0.641725534651804],"dir":"ltr"},{"str":"تحليل","boundary":[0.41271825563675363,0.6458588236728173,0.45134332460276594,0.6616334360117191],"dir":"rtl"},{"str":"بردارى","boundary":[0.3654296197998601,0.6458588236728173,0.4075968241792275,0.6616334360117191],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروكارديوگرام","boundary":[0.2591204346550879,0.6458588236728173,0.3603081883423339,0.6616334360117191],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعى","boundary":[0.2143135497447488,0.6458588236728173,0.25399900319756175,0.6616334360117191],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.06976735123338919,0.6458588236728173,0.09684099770489316,0.6616334360117191],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.6468111262642994,0.20759128638790386,0.6611516829360282],"dir":"ltr"},{"str":"برآيند","boundary":[0.4169749712342505,0.6652848285514747,0.4512682567648222,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.3791621116623833,0.6652848285514747,0.4118535397767243,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"الكتريكى","boundary":[0.31759212731177133,0.6652848285514747,0.3740406802048571,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"QRS","boundary":[0.27095777126460585,0.6601590654546028,0.31247069585424525,0.6759336777935046],"dir":"ltr"},{"str":"بطنى","boundary":[0.23321259580891748,0.6652848285514747,0.26583633980707977,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.21852514259812658,0.6652848285514747,0.22809116435139132,0.6810594408903765],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.20640968580212854,0.6652848285514747,0.2134037111406004,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.16018143445203553,0.6652848285514747,0.20128825434460237,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13886093785572617,0.6652848285514747,0.15506000299450937,0.6810594408903765],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.06976283895897728,0.6652773714620054,0.09683648543048125,0.6810519838009071],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.10421918167852506,0.6662371311429567,0.13178507626769273,0.6805776878146856],"dir":"ltr"},{"str":"ش��رايطى","boundary":[0.39127600974534277,0.6847033763406628,0.45131337950894146,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3705079649886043,0.6847033763406628,0.3864494348376299,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"موج��ب","boundary":[0.31647234502240335,0.6847033763406628,0.36555760431045264,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"ب��روز","boundary":[0.27724414180753865,0.6847033763406628,0.31190666155275565,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"ولتاژهاىغيرطبيع��ى","boundary":[0.14711562133113784,0.6847033763406628,0.27258219005289613,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1297656508763242,0.6847033763406628,0.14260612561761754,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"كمپلكس","boundary":[0.06969290629639131,0.6847033763406628,0.12485032580672288,0.7004779886795646],"dir":"rtl"},{"str":"QRS","boundary":[0.4097957375415078,0.6990115054286177,0.4513086621311472,0.7147861177675194],"dir":"ltr"},{"str":"مىشوند","boundary":[0.3548155197627364,0.7041372685254896,0.4046761520144228,0.7199118808643914],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.06975545523721231,0.7041219241298509,0.09682910170871628,0.7198965364687526],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.7050895711169716,0.34542075933374194,0.7194301277887005],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.3510252092567258,0.7041372685254896,0.3548155197627364,0.7199118808643914],"dir":"ltr"},{"str":"الگوهاى","boundary":[0.3998375581211709,0.7235634168097137,0.4513226091611476,0.7393380291486155],"dir":"rtl"},{"str":"كمپلكس","boundary":[0.3388767308161678,0.7235634168097137,0.3947161266636447,0.7393380291486155],"dir":"rtl"},{"str":"QRS","boundary":[0.2973638062265284,0.7184376537128417,0.33887673081616787,0.7342122660517435],"dir":"ltr"},{"str":"پهن","boundary":[0.26654497199313315,0.7235634168097137,0.29226493614106186,0.7393380291486155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25442951519713514,0.7235634168097137,0.26142354053560696,0.7393380291486155],"dir":"rtl"},{"str":"غيرعادى","boundary":[0.19394247670538334,0.7235634168097137,0.24930808373960894,0.7393380291486155],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.06977329923147761,0.7235558163146777,0.09684694570298157,0.7393304286535796],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.7245157194011956,0.1869168654460281,0.7388562760729246],"dir":"ltr"},{"str":"جريان","boundary":[0.4131229246101497,0.7429895650939379,0.4512742047629107,0.7587641774328396],"dir":"rtl"},{"str":"ضايعه","boundary":[0.3708880361146035,0.7429895650939379,0.4080014931526235,0.7587641774328396],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.06976468488941849,0.7429819645989019,0.09683833136092246,0.7587565769378036],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.7439418676854199,0.3626494434519716,0.7582824243571488],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.39402021088729766,0.7624157133781619,0.45130353454658817,0.7781903257170637],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.3640361474201071,0.7624157133781619,0.3888987794297716,0.7781903257170637],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.06976140323530075,0.7624081128831258,0.09683504970680472,0.7781827252220277],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.763368015969644,0.33852928568645,0.7777085726413728],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.34499434940181595,0.75728995028129,0.3589147159625809,0.7730645626201917],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2536618132369621,0.7968062045404354,0.2973365274766746,0.815448928213683],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2237454338859502,0.7968062045404354,0.24792917370000347,0.815448928213683],"dir":"ltr"},{"str":"آریتمیهای","boundary":[0.370075006306929,0.8235597610881183,0.4571167797128142,0.8393343734270201],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.3269135373018103,0.8235597610881183,0.3642541723155556,0.8393343734270201],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.312697960365046,0.8235597610881183,0.32095889933320887,0.8393343734270201],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.2578995601856588,0.8235597610881183,0.30649705984301384,0.8393343734270201],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروگاردیوگرافی","boundary":[0.10977282310716682,0.8235597610881183,0.2519436622029334,0.8393343734270201],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.07558141681314466,0.8235597610881183,0.10389593874792588,0.8393343734270201],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.07558141681314466,0.8412650425717351,0.10829540629954529,0.8570396549106368],"dir":"ltr"},{"str":"ريتمهاى","boundary":[0.39687319893592365,0.8768050279425748,0.45129122834364654,0.8925796402814765],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيعى","boundary":[0.33090374703369235,0.8768050279425748,0.3917517674783975,0.8925796402814765],"dir":"rtl"},{"str":"سينوسى","boundary":[0.27434238728030863,0.8768050279425748,0.3257823155761662,0.8925796402814765],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.06976735123338919,0.8768050279425748,0.09684099770489316,0.8925796402814765],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.8777573305340567,0.2696145492135311,0.8920978872057855],"dir":"ltr"},{"str":"ريتمه��اى","boundary":[0.38612687987372657,0.8962311762267988,0.4512791272440873,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيع��ى","boundary":[0.3107641233585848,0.8962311762267988,0.3814968034637859,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2904853118980802,0.8962311762267988,0.3062546276450645,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"ناش��ى","boundary":[0.24427575989898295,0.8962311762267988,0.28558841083848313,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2309496997310331,0.8962311762267988,0.23976626418546262,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"بل��وك","boundary":[0.1837169020205925,0.8962311762267988,0.22616175683353193,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"پيامه��اى","boundary":[0.11904535743233996,0.8962311762267988,0.17997862822755809,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"قلبى","boundary":[0.08714690477370987,0.8962311762267988,0.11441528102239933,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.06949776284736321,0.8962311762267988,0.08217508034925004,0.9120057885657006],"dir":"rtl"},{"str":"مسيرهاى","boundary":[0.39239251044488976,0.9156573245110228,0.4513453756365896,0.9314319368499246],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.34666060928010767,0.9156573245110228,0.3872710789873636,0.9314319368499246],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.3094343453817897,0.9156573245110228,0.3415391778225815,0.9314319368499246],"dir":"rtl"},{"str":"قلبى","boundary":[0.27622400571007816,0.9156573245110228,0.3043129139242635,0.9314319368499246],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.23166529589239457,0.9156573245110228,0.271102574252552,0.9314319368499246],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.06976735123338919,0.9156573245110228,0.09684099770489316,0.9314319368499246],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������","boundary":[0.10421918167852506,0.9166096271025048,0.22481997050613367,0.9309501837742337],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0695,0.10982,0.45715,0.93143],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"μرÅÁ","boundary":[0.661195670677805,0.06724336319037225,0.6943485814024558,0.08014986419492824],"dir":"ltr"},{"str":"½Âf˳ر","boundary":[0.6984096283731814,0.06724336319037225,0.743745680010009,0.08014986419492824],"dir":"ltr"},{"str":"Ö°‹‚a","boundary":[0.7478067269807346,0.06724336319037225,0.7955609474955851,0.08014986419492824],"dir":"ltr"},{"str":"ՃÂهÂ˂Ìب","boundary":[0.7996219944663107,0.06618462677984226,0.8850278632944936,0.08014986419492824],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6709825887738714,0.1056666608856298,0.7146573030135839,0.12430938455887734],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.650905018674663,0.1056666608856298,0.6652499492369129,0.12430938455887734],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.8163791459084951,0.1350092615348268,0.879370496698861,0.15078387387372857],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7714368927657985,0.1350092615348268,0.811528450915684,0.15078387387372857],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7579677536462253,0.1350092615348268,0.7665861977729874,0.15078387387372857],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.6901257078630483,0.1350092615348268,0.7531170586534142,0.15078387387372857],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6505079385264142,0.1350092615348268,0.6852750128702373,0.15078387387372857],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.49781975104551446,0.1350092615348268,0.522953119519894,0.15078387387372857],"dir":"ltr"},{"str":"اساس","boundary":[0.8366495131871219,0.17313829100718034,0.8735147951324864,0.1889129033460821],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكى","boundary":[0.7855705668442178,0.17313829100718034,0.8315280817295957,0.1889129033460821],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.7331153768056788,0.17313829100718034,0.7804491353866916,0.1889129033460821],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.697197672486817,0.17313829100718034,0.7279939453481526,0.1889129033460821],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.49200589056914135,0.17313829100718034,0.5100549882168107,0.1889129033460821],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.17409059359866233,0.6918551395831068,0.18843115027039123],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.8072616852524515,0.1951533399873516,0.8735244349914574,0.21092795232625336],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.7548064952139125,0.1951533399873516,0.8021402537949253,0.21092795232625336],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.7188887908950506,0.1951533399873516,0.7496850637563863,0.21092795232625336],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.4920019936048765,0.1951596498322872,0.5100510912525459,0.21093426217118896],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.1961056425788336,0.7125295605249824,0.2104461992505625],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.8262031877167685,0.21716838896752286,0.8735369462977813,0.23294300130642462],"dir":"rtl"},{"str":"استراحت","boundary":[0.767114954292711,0.21716838896752286,0.8210817562592423,0.23294300130642462],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.7232556470088748,0.21716838896752286,0.7619935228351851,0.23294300130642462],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.6741395400351546,0.21716838896752286,0.7181342155513486,0.23294300130642462],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.49200589056914135,0.21716838896752286,0.5100549882168107,0.23294300130642462],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.21812069155900485,0.6677349818175852,0.23246124823073375],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.8262302613632401,0.23918358135326095,0.8735640199442528,0.2549581936921627],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7915308711355958,0.23918358135326095,0.8211088299057139,0.2549581936921627],"dir":"rtl"},{"str":"عصب","boundary":[0.7492057371518113,0.23918358135326095,0.7864094396780696,0.2549581936921627],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.4920015833981118,0.23918974779262972,0.5100506810457811,0.2549643601315315],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.24013588394474294,0.7435411919377961,0.25447644061647184],"dir":"ltr"},{"str":"گسترش","boundary":[0.8225347086198798,0.26119877373899897,0.8735685322186648,0.27697338607790073],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.7700795185813409,0.26119877373899897,0.8174132771623536,0.27697338607790073],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7353801283536966,0.26119877373899897,0.7649580871238147,0.27697338607790073],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.4920060956725237,0.2612049401783678,0.510055193320193,0.2769795525172696],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.26215107633048096,0.7297582446432122,0.27649163300220986],"dir":"ltr"},{"str":"برقرارى","boundary":[0.8251007570365843,0.28321382271917034,0.8735400228485168,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.7857136136271314,0.28321382271917034,0.8199793255790581,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"شيبهاى","boundary":[0.7222660231889885,0.28321382271917034,0.7807676609394965,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6784559965201999,0.28321382271917034,0.7171445917314623,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.6393804231833182,0.28321382271917034,0.6733529685638046,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6273738166083881,0.28321382271917034,0.6342766721566004,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.5823476214203733,0.28321382271917034,0.6223191449650196,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.5586894828702734,0.28321382271917034,0.5772415235899655,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5442542791601084,0.28321382271917034,0.5535972056715188,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.4919892405853192,0.28321382271917034,0.5391804889254428,0.2989884350580721],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.8439848305538407,0.30522901510490835,0.8735627893239587,0.3210036274438101],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8292973773430498,0.30522901510490835,0.8388633990963145,0.3210036274438101],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7830691259929567,0.30522901510490835,0.8241759458855237,0.3210036274438101],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليسم","boundary":[0.7194911795290415,0.30522901510490835,0.7779476945354304,0.3210036274438101],"dir":"rtl"},{"str":"انرژى","boundary":[0.6787453415894281,0.30522901510490835,0.7143697480715155,0.3210036274438101],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.49200589056914135,0.30522901510490835,0.5100549882168107,0.3210036274438101],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.30618131769639034,0.6711807186412311,0.32052187436811924],"dir":"ltr"},{"str":"كفه","boundary":[0.8505848522947992,0.3272440640850796,0.8735523290514583,0.3430186764239814],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8320845272059382,0.3272440640850796,0.8454634208372731,0.3430186764239814],"dir":"rtl"},{"str":"برخى","boundary":[0.7934594582399259,0.3272440640850796,0.826963095748412,0.3430186764239814],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7789073732614924,0.3272440640850796,0.7883380267823997,0.3430186764239814],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيلهاى","boundary":[0.6987919410779003,0.3272440640850796,0.7737859418039662,0.3430186764239814],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6640925508502561,0.3272440640850796,0.6936705096203741,0.3430186764239814],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.49200486505222957,0.3272503739300152,0.5100539626998989,0.343024986268917],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.3281963666765616,0.6573977713466473,0.3425369233482905],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.8332228509780354,0.3492592564708177,0.8735625842205763,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"ريتم��ى","boundary":[0.7799526728469544,0.3492592564708177,0.8281014195205092,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"برخى","boundary":[0.7423700770228373,0.3492592564708177,0.775443177133434,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"بافتهاى","boundary":[0.6808207827155278,0.3492592564708177,0.737788247165984,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"تحريكپذير-","boundary":[0.593643641077285,0.3492592564708177,0.6761957014433124,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"تخليه","boundary":[0.5544609398401452,0.3492592564708177,0.5885222096197588,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"متوالى","boundary":[0.510991247463746,0.3492592564708177,0.5494007904684356,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"(يا","boundary":[0.49188032461866443,0.3492592564708177,0.5059250265096121,0.3650338688097195],"dir":"rtl"},{"str":"مكرر)","boundary":[0.8379418695993716,0.37127430545098894,0.8735437147093993,0.38704891778989076],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.49200589056914135,0.37127430545098894,0.5100549882168107,0.38704891778989076],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.516122561577163,0.37222660804247093,0.8331303493525906,0.38656716471419983],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6703615357320857,0.4082538407147764,0.7140362499717983,0.4268965643880239],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6515104838593894,0.4082538407147764,0.6646288961951272,0.4268965643880239],"dir":"ltr"},{"str":"انقباض","boundary":[0.8268205488976718,0.43759629795840665,0.8793659844244489,0.4533709102973084],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.7792386152240036,0.43759629795840665,0.8219698539048608,0.4533709102973084],"dir":"rtl"},{"str":"اسکلتی","boundary":[0.7141490568320962,0.43759629795840665,0.7743879202311925,0.4533709102973084],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.49781975104551446,0.43759629795840665,0.5165456898549714,0.4533709102973084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49188,0.06618,0.88503,0.45337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6702860576873773,0.5464338519864539,0.7139607719270897,0.5650765756597015],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6515949864529215,0.5464338519864539,0.6645534181504186,0.5650765756597015],"dir":"ltr"},{"str":"عضل�ه","boundary":[0.8262942536185365,0.5746372388136488,0.8793360393306245,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"قل�ب،","boundary":[0.7742465050335561,0.5746372388136488,0.8214435586257253,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7378433083718218,0.5746372388136488,0.7694847187724972,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"ب�ه","boundary":[0.7087093622062723,0.5746372388136488,0.7331157870124436,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"منزله","boundary":[0.6642049521837275,0.5746372388136488,0.7040116170555769,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"ی�ک","boundary":[0.6217597179702422,0.5746372388136488,0.6594529072378932,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"پم�پ","boundary":[0.5729730194313968,0.5746372388136488,0.6170149663938108,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5602025972045481,0.5746372388136488,0.5682147186289249,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.4977527385138599,0.5746372388136488,0.5556931571358543,0.5904118511525506],"dir":"rtl"},{"str":"دریچههای","boundary":[0.7993094169115943,0.5937924939823439,0.8793571649790076,0.6095671063212457],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.761992907525038,0.5937924939823439,0.7944587219187832,0.6095671063212457],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.4978232378030146,0.5937876181930755,0.5309884547306069,0.6095622305319772],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژى","boundary":[0.8105853855635934,0.6307823096326952,0.8735316136098401,0.6465569219715971],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.7706968797622441,0.6307823096326952,0.8054639541060672,0.6465569219715971],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7402164661097426,0.6307823096326952,0.7655754483047179,0.6465569219715971],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.49200589056914135,0.6307823096326952,0.5190795370406454,0.6465569219715971],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.6317346122241773,0.7332019304330346,0.6460751688959061],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6731819123429165,0.6666227744800474,0.7168566265826289,0.6852654981532948],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.6487048746920885,0.6666227744800474,0.6673959459265443,0.6852654981532948],"dir":"ltr"},{"str":"تحریک","boundary":[0.8214542240016081,0.6948261613072421,0.8793918274506265,0.7106007736461438],"dir":"rtl"},{"str":"ریتمیک","boundary":[0.7541536511478611,0.6948261613072421,0.8166035290087968,0.7106007736461438],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7168371417613048,0.6948261613072421,0.7493029561550499,0.7106007736461438],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.49781975104551446,0.6948261613072421,0.527916621373003,0.7106007736461438],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.8300181106286624,0.7318159769575936,0.873538997331605,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.7988834171864329,0.7318159769575936,0.8248966791711362,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"تحريكى","boundary":[0.7422994960609895,0.7318159769575936,0.7937619857289067,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7301840392649915,0.7318159769575936,0.7371780646034635,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"هدايتى","boundary":[0.6817222120809995,0.7318159769575936,0.7250626078074653,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6632218869921384,0.7318159769575936,0.6766007806234733,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6327414733396368,0.7318159769575936,0.6581004555346122,0.7475905892964954],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.49200589056914135,0.7318159769575936,0.5190795370406454,0.7475905892964954],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.7327682795490755,0.6263840889000101,0.7471088362208045],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.835886938811508,0.752692098926896,0.8735644301510177,0.7684667112657978],"dir":"rtl"},{"str":"تحريك","boundary":[0.783161012308254,0.752692098926896,0.8307655073539817,0.7684667112657978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.771045555512256,0.752692098926896,0.7780395808507279,0.7684667112657978],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.7253136543474739,0.752692098926896,0.7659241240547299,0.7684667112657978],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7068133292586127,0.752692098926896,0.7201922228899477,0.7684667112657978],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6763329156061113,0.752692098926896,0.7016918978010865,0.7684667112657978],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.49200363443193545,0.7526857890819606,0.5190772809034394,0.7684604014208624],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.7536444015183781,0.6711786676074074,0.7679849581901069],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6729706558590857,0.7885325637742481,0.7166453700987981,0.8071752874474957],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.6488935698038596,0.7885325637742481,0.6672380163221272,0.8071752874474957],"dir":"ltr"},{"str":"الکتروکاردیوگرام","boundary":[0.7492381434862242,0.816735950601443,0.8793270147818006,0.8325105629403448],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.6932182566622705,0.816735950601443,0.744387448493413,0.8325105629403448],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.49781975104551446,0.816735950601443,0.530150197206902,0.8325105629403448],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگىهاى","boundary":[0.8059892238682909,0.8537257662517944,0.8735605331867528,0.8695003785906962],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروكارديوگرام","boundary":[0.6996800387235186,0.8537257662517944,0.8008677924107647,0.8695003785906962],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعى","boundary":[0.6548731538131796,0.8537257662517944,0.6945586072659924,0.8695003785906962],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.49200589056914135,0.8537257662517944,0.5190795370406454,0.8695003785906962],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8546780688432764,0.6470585098418857,0.8690186255150053],"dir":"ltr"},{"str":"برقرارى","boundary":[0.8251054744143785,0.8746017448155302,0.873544740226311,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.7818327628040914,0.8746017448155302,0.8199840429568525,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7633324377152303,0.8746017448155302,0.7767113313465652,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.7194280076872748,0.8746017448155302,0.7582110062577041,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6889475940347732,0.8746017448155302,0.7143065762297486,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"طى","boundary":[0.660903808564707,0.8746017448155302,0.683826162577247,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6210604255074771,0.8746017448155302,0.6557823771071809,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"قلبى","boundary":[0.5878500858357655,0.8746017448155302,0.6159389940499509,0.890376357154432],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.49200589056914135,0.8746017448155302,0.5190795370406454,0.890376357154432],"dir":"ltr"},{"str":"����������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8755540474070121,0.5815895101926125,0.8898946040787411],"dir":"ltr"},{"str":"اشتقاقهاى","boundary":[0.8038875295092491,0.8954778667848329,0.8735570464292526,0.9112524791237346],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروكارديوگرافى","boundary":[0.6874482883097225,0.8954778667848329,0.7987660980517229,0.9112524791237346],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.49200937732664146,0.8954715569398972,0.5190830237981454,0.911246169278799],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8964301693763148,0.6815158780783453,0.9107707260480437],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاى","boundary":[0.8136842925676686,0.9163539887541354,0.8735621740138115,0.9321286010930372],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.7836776677284184,0.9163539887541354,0.8085628611101424,0.9321286010930372],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروكارديوگرام","boundary":[0.6773684825836462,0.9163539887541354,0.7785562362708922,0.9321286010930372],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.49200589056914135,0.9163539887541354,0.5190795370406454,0.9321286010930372],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.9173062913456175,0.6711786676074074,0.9316468480173463],"dir":"ltr"},{"str":"ii","boundary":[0.8748176118172364,0.9325190765255125,0.8869187113764692,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.492,0.54643,0.88692,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/e47956d07da7eef6cab134bb45f665b2.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/7ead2e867532a8f4e0fbda53fb6049a2.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11483,0.06842,0.04936,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"فيبريلاسيون","boundary":[0.841641524410379,0.1098197141066622,0.9186209258776885,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"دهليزى","boundary":[0.7890960888836018,0.1098197141066622,0.8365200929528529,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.5377907084065723,0.1098197141066622,0.5648643548780763,0.12559432644556398],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.1107720166981442,0.7824324850941116,0.12511257336987308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53779,0.10982,0.91862,0.12559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.17870637194677974,0.06948049003116204,0.22658980759251698,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.1326873260466938,0.06948049003116204,0.17464532497605414,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.11627905545790355,0.06842175362063205,0.13268732604669384,0.07989419895801515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11628,0.06842,0.22659,0.08239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ايست","boundary":[0.4622876410854891,0.1098197141066622,0.49707727680137165,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"قلبى","boundary":[0.42907730141377753,0.1098197141066622,0.4571662096279629,0.12559432644556398],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.11627905545790355,0.1098197141066622,0.1433527019294075,0.12559432644556398],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.1107720166981442,0.4229440949710698,0.12511257336987308],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.23742911114347184,0.1701238880690871,0.3204426541198091,0.19020066740950753],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.18091902723567815,0.1701238880690871,0.23177235985798642,0.19020066740950753],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.11627905545790355,0.14292845639682042,0.16960593487147194,0.20029068308373596],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.29987468183337807,0.23049159854005957,0.34354939607309054,0.2491343222133071],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.2698221138364793,0.23049159854005957,0.2941391708490665,0.2491343222133071],"dir":"ltr"},{"str":"تنظی�م","boundary":[0.4459523873008189,0.25807532991346904,0.5028972903792156,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.39281650253841577,0.25807532991346904,0.44110169230800783,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.3389181153747699,0.25807532991346904,0.3880147838518005,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.2984686981473011,0.25807532991346904,0.334115666001448,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2845159252521233,0.25807532991346904,0.29313436937888543,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.23228371226698322,0.25807532991346904,0.27966523025931217,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"س�ریع","boundary":[0.17459507687158,0.25807532991346904,0.22748077668548833,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"فش�ار","boundary":[0.12204509234281408,0.25807532991346904,0.1697913483291253,0.2738499422523708],"dir":"rtl"},{"str":"شریانی","boundary":[0.4470763538361511,0.27661064281724534,0.5029383110556876,0.2923852551561471],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.12209291593427667,0.27661064281724534,0.15762707692812564,0.2923852551561471],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.46093477917544334,0.3089155420085097,0.4971232199590203,0.32469015434741144],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.4158797191724488,0.3089155420085097,0.45581334771791715,0.32469015434741144],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.3694709768458791,0.3089155420085097,0.4107582877149226,0.32469015434741144],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3355612346403204,0.3089155420085097,0.36434954538835296,0.32469015434741144],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.11627905545790355,0.3089155420085097,0.1433527019294075,0.32469015434741144],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.30986784459999167,0.3299092007326293,0.32420840127172057],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.4670575253456505,0.32917186511846014,0.4970641501849007,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.4184152071851817,0.32917186511846014,0.4619360938881243,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.3733601471821872,0.32917186511846014,0.4132937757276555,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3548598220933261,0.32917186511846014,0.368238715724661,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.3120608992962903,0.32917186511846014,0.3497383906358,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.2745413375611977,0.32917186511846014,0.3069394678387641,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.24126331377330743,0.32917186511846014,0.26941990610367156,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"شريانى","boundary":[0.19230513640400443,0.32917186511846014,0.23614188231578126,0.34494647745736196],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.11627905545790355,0.32917186511846014,0.1433527019294075,0.34494647745736196],"dir":"ltr"},{"str":"����������","boundary":[0.15073088590303943,0.33012416770994213,0.185188254139499,0.34446472438167103],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگىهاى","boundary":[0.4295000194848213,0.3494280448228439,0.4970938901753429,0.36520265716174566],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.3893633385908167,0.3494280448228439,0.42437858802729517,0.36520265716174566],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.34656441579378083,0.3494280448228439,0.3842419071332905,0.36520265716174566],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.30150935579078636,0.3494280448228439,0.3414429843362547,0.36520265716174566],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.26823133200289606,0.3494280448228439,0.2963879243332602,0.36520265716174566],"dir":"rtl"},{"str":"شريانى","boundary":[0.21927315463359306,0.3494280448228439,0.2631099005453699,0.36520265716174566],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.11627905545790355,0.3494280448228439,0.1433527019294075,0.36520265716174566],"dir":"ltr"},{"str":"������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.3503803474143259,0.2127541487286667,0.3647209040860548],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2987810705986352,0.3887135415994453,0.34245578483834777,0.40735626527269286],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.27091572507122214,0.3887135415994453,0.293046380027853,0.40735626527269286],"dir":"ltr"},{"str":"نق�ش","boundary":[0.4568622464153056,0.41629712956728804,0.5029325681609815,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"کلی�ه","boundary":[0.40769879160802014,0.41629712956728804,0.4520115514224945,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.384548325794912,0.41629712956728804,0.40285032170465523,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.33307089905772264,0.41629712956728804,0.37970235397151936,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.2595389984389116,0.41629712956728804,0.32821730293154266,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"فش�ار","boundary":[0.20647201806182552,0.41629712956728804,0.2546897913893498,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"ش�ریانی","boundary":[0.1355160015260838,0.41629712956728804,0.20162544430520205,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12208035756067735,0.41629712956728804,0.13066992917780207,0.4320717419061898],"dir":"rtl"},{"str":"افزای�ش","boundary":[0.43766085303195423,0.4348325858766311,0.5028648840448028,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.397183061409232,0.4348325858766311,0.4328118237997863,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"دس�تگاهی","boundary":[0.30781035252605593,0.4348325858766311,0.3924044064410666,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.26353324805384243,0.4348325858766311,0.3029936889689248,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2253965368990308,0.4348325858766311,0.2587508383600754,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.17451909274221117,0.4348325858766311,0.220622119579374,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"فش�ار","boundary":[0.12203891048853267,0.4348325858766311,0.16972366421294655,0.45060719821553286],"dir":"rtl"},{"str":"شریانی","boundary":[0.44707655893953346,0.45336789878040734,0.5029385161590699,0.46914251111930916],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.12209312103765903,0.45336789878040734,0.15325037585194815,0.46914251111930916],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.4702885189279657,0.4856727979716716,0.49711399030681425,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.42638876110313534,0.4856727979716716,0.4651670874704395,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"دس��تگاه","boundary":[0.3679178644460026,0.4856727979716716,0.42135290293072225,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.3243438050652161,0.4856727979716716,0.3631896857611079,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3127435922065344,0.4856727979716716,0.31930781710521183,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.26711168406081576,0.4856727979716716,0.30793688558718024,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.2384982449710936,0.4856727979716716,0.2620696161900406,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2226270673454266,0.4856727979716716,0.23350691916260388,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"روى","boundary":[0.19077193062611483,0.4856727979716716,0.21773652009295286,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.1487449979736878,0.4856727979716716,0.18576705588451858,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.11616692091954033,0.4856727979716716,0.14371265836544908,0.5014474103105734],"dir":"rtl"},{"str":"شريانى","boundary":[0.45324832481812455,0.5059289776760554,0.4970850707299013,0.5217035900149571],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.11627905545790355,0.5059289776760554,0.1433527019294075,0.5217035900149571],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.5068812802675374,0.44706425273659134,0.5212218369392663],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.453566024312925,0.5261853007860059,0.4970924544516664,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"رنين","boundary":[0.420508588791766,0.5261853007860059,0.44844381416732565,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4058189024270735,0.5261853007860059,0.4153863786461666,0.5419599131249077],"dir":"ltr"},{"str":"آنژيوتانس��ين:","boundary":[0.3158357633002753,0.5261853007860059,0.40069669228147414,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.28117683454697295,0.5261853007860059,0.3111641873086129,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2598552036882754,0.5261853007860059,0.2760361310118365,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2413498266264245,0.5261853007860059,0.25473237369676305,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.19853921652114265,0.5261853007860059,0.23622699663491217,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.1652515564601408,0.5261853007860059,0.19339382515757067,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"شرياني","boundary":[0.11627905545790355,0.5261853007860059,0.16012862663179617,0.5419599131249077],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.11627905545790355,0.5464414804903897,0.1433527019294075,0.5622160928292914],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1438383867388357,0.5473937830818716,0.4953035427507227,0.5617343397536005],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.4529398493310553,0.5666976601947734,0.49711501582372597,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"دس��تگاه","boundary":[0.3935034858784856,0.5666976601947734,0.44768304964117156,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.3583144409894005,0.5666976601947734,0.38863993896123333,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34610129121058325,0.5666976601947734,0.35303809385120566,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"چندمنظوره","boundary":[0.27429890536324836,0.5666976601947734,0.34080983019490974,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.2402742397614899,0.5666976601947734,0.2690421056733647,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.19882533685970608,0.5666976601947734,0.23499699523544845,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.16539690615800656,0.5666976601947734,0.19352919338992816,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"شريانى","boundary":[0.11627905545790355,0.5666976601947734,0.16011580136968037,0.5824722725336753],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.11627905545790355,0.5869538398991572,0.1433527019294075,0.6027284522380589],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1438383867388357,0.5879061424906392,0.4953035427507227,0.6022466991623681],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2989697657104063,0.6262394800813254,0.3426444799501188,0.6448822037545728],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.27072682485606864,0.6262394800813254,0.29323076796859454,0.6448822037545728],"dir":"ltr"},{"str":"برونده","boundary":[0.4480493642820664,0.6609933463850325,0.5028960597589215,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،","boundary":[0.40545390404033155,0.6609933463850325,0.4432216408680795,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"بازگشت","boundary":[0.33837894490718046,0.6609933463850325,0.4006032090475204,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"وریدی","boundary":[0.282787724152359,0.6609933463850325,0.3335282499143693,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2693185850327857,0.6609933463850325,0.2779370291595478,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.21783353399280905,0.6609933463850325,0.2644678900399747,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1846683170652167,0.6609933463850325,0.21298283899999795,0.6767679587239342],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.12209312103765903,0.6609933463850325,0.1567248271491245,0.6767679587239342],"dir":"ltr"},{"str":"مقادير","boundary":[0.459773688927904,0.6973633631760318,0.4971127596865199,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعى","boundary":[0.41496680401756497,0.6973633631760318,0.4546522574703778,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"برونده","boundary":[0.36594094253208326,0.6973633631760318,0.40984537256003883,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.3354605288795818,0.6973633631760318,0.3608195110745571,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"طى","boundary":[0.3074167434095156,0.6973633631760318,0.3303390974220556,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.26195557870944847,0.6973633631760318,0.3022953119519894,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24984012191345045,0.6973633631760318,0.2568341472519223,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"استراحت","boundary":[0.19075188848939306,0.6973633631760318,0.2447186904559243,0.7131379755149335],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.11627905545790355,0.6973633631760318,0.1433527019294075,0.7131379755149335],"dir":"ltr"},{"str":"����������","boundary":[0.15073088590303943,0.6983156657675138,0.185188254139499,0.7126562224392426],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.45941373249186257,0.7176195428804155,0.4970912238313722,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"برونده","boundary":[0.4107262915872746,0.7176195428804155,0.45429230103433643,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.3805274358421932,0.7176195428804155,0.4056048601297484,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"بهوس��يله","boundary":[0.3174499280965144,0.7176195428804155,0.37546286705814064,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"بازگش��ت","boundary":[0.25318851680879234,0.7176195428804155,0.3128324982207282,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"وريدى","boundary":[0.20797474293068255,0.7176195428804155,0.24862283333914462,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.17319266057687718,0.7176195428804155,0.2028909321743625,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.11624758016364763,0.7176195428804155,0.16812385783053949,0.7333941552193173],"dir":"rtl"},{"str":"فرانك","boundary":[0.4581092749800537,0.7378757225847993,0.49707276452695986,0.753650334923701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.44342182176926276,0.7378757225847993,0.45298784352252747,0.753650334923701],"dir":"ltr"},{"str":"استارلينگ","boundary":[0.37630173989199256,0.7378757225847993,0.4383003903117366,0.753650334923701],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3578014148031315,0.7378757225847993,0.37118030843446637,0.753650334923701],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.32732100115062995,0.7378757225847993,0.35267998334560535,0.753650334923701],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.11627905545790355,0.7378757225847993,0.1433527019294075,0.753650334923701],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7388280251762813,0.3195719902616914,0.7531685818480102],"dir":"ltr"},{"str":"روشهايى","boundary":[0.4338498520179096,0.7581320456947497,0.49708937790093094,0.7739066580336516],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.39994010981235084,0.7581320456947497,0.4287284205603834,0.7739066580336516],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.3285784899878783,0.7581320456947497,0.3948186783548247,0.7739066580336516],"dir":"rtl"},{"str":"برونده","boundary":[0.2795526285023966,0.7581320456947497,0.32345705853035217,0.7739066580336516],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.24907221484989506,0.7581320456947497,0.27443119704487046,0.7739066580336516],"dir":"rtl"},{"str":"307","boundary":[0.11627905545790355,0.7581320456947497,0.1433527019294075,0.7739066580336516],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7590843482862317,0.24376578014148034,0.7734249049579606],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2987810705986352,0.7933525682771828,0.34245578483834777,0.8119952919504304],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.27091572507122214,0.7933525682771828,0.293046380027853,0.8119952919504304],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.45435793411669145,0.8209361562450257,0.502910006788922,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.4139580496253206,0.8209361562450257,0.44950723912388035,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانی","boundary":[0.3509096133650459,0.8209361562450257,0.40919006725339907,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3379068642581119,0.8209361562450257,0.3460633482306757,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"برونده","boundary":[0.27916888007400126,0.8209361562450257,0.3333161730170092,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.23752546050836926,0.8209361562450257,0.2743181850811902,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت؛","boundary":[0.17575921798200136,0.8209361562450257,0.23276013774743157,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.12203228030250686,0.8209361562450257,0.1709645396762238,0.8367107685839275],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.4667675091629935,0.8394716125543688,0.5029333885745109,0.8552462248932705],"dir":"rtl"},{"str":"کرونر","boundary":[0.4202233986040664,0.8394716125543688,0.4619168141701825,0.8552462248932705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4067542594844932,0.8394716125543688,0.4153727036112553,0.8552462248932705],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.34985447915021567,0.8394716125543688,0.401903564491682,0.8552462248932705],"dir":"rtl"},{"str":"اسکمیک","boundary":[0.2749732852844476,0.8394716125543688,0.3450037841574045,0.8552462248932705],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.23765677589789133,0.8394716125543688,0.2701225902916365,0.8552462248932705],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.12209312103765903,0.8394716125543688,0.15031739748420192,0.8552462248932705],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.46088145229602984,0.8758414859398012,0.4970698930796068,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.418245258394235,0.8758414859398012,0.45576002083850364,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3850530410651893,0.8758414859398012,0.41320927313412337,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36720358146523757,0.8758414859398012,0.3800440562065309,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.32815045036572854,0.8758414859398012,0.3622882563956362,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"اسكلتى","boundary":[0.2781517135784324,0.8758414859398012,0.3231217145001938,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2602626779027969,0.8758414859398012,0.27310315264409024,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"حين","boundary":[0.2288098818620427,0.8758414859398012,0.25534735283319554,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"ورزش","boundary":[0.18590899961471832,0.8758414859398012,0.22380655469389343,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1743080387658226,0.8758414859398012,0.1808722636645001,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"استراحت","boundary":[0.11627905545790355,0.8758414859398012,0.16950133214646843,0.8916160982787029],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.11627905545790355,0.8960978090497518,0.1433527019294075,0.9118724213886535],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1438383867388357,0.8970501116412337,0.4953035427507227,0.9113906683129627],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.45584226729482996,0.9163539887541354,0.4971295781638735,0.9321286010930372],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.42193252508927126,0.9163539887541354,0.4507208358373038,0.9321286010930372],"dir":"rtl"},{"str":"كرونر","boundary":[0.3827659831938289,0.9163539887541354,0.41681109363174507,0.9321286010930372],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.11627905545790355,0.9163539887541354,0.1433527019294075,0.9321286010930372],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.9173062913456175,0.3781495162636725,0.9316468480173463],"dir":"ltr"},{"str":"iii","boundary":[0.11482569289050144,0.9325190765255125,0.1329773422293507,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11483,0.10982,0.50294,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7205400782264301,0.23049159854005957,0.7642147924661425,0.2491343222133071],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.6921800233407648,0.23049159854005957,0.7147906202121178,0.2491343222133071],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.8748151505766482,0.2610567316455215,0.9244050463636195,0.2768313439844233],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8337985761723197,0.2610567316455215,0.869964455583837,0.2768313439844233],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.5436047739863278,0.2610567316455215,0.5704076839931167,0.2768313439844233],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگىهاى","boundary":[0.8510369001495203,0.293425446313975,0.9186082094679823,0.30920005865287675],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكى","boundary":[0.7999579538066162,0.293425446313975,0.8459154686919941,0.30920005865287675],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.7535492114800465,0.293425446313975,0.79483652234909,0.30920005865287675],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7196394692744877,0.293425446313975,0.7484277800225203,0.30920005865287675],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.5377907084065723,0.293425446313975,0.5648643548780763,0.30920005865287675],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.294377748905457,0.7135177486211925,0.3087183055771859],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.8833353501832598,0.31374529808998125,0.9186213360844533,0.32951991042888307],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.8560135286191004,0.31374529808998125,0.8782139187257337,0.32951991042888307],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.8050473891364942,0.31374529808998125,0.8508920971615742,0.32951991042888307],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.7586386468099245,0.31374529808998125,0.799925957678968,0.32951991042888307],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7247289046043658,0.31374529808998125,0.7535172153523984,0.32951991042888307],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.5377907084065723,0.31374529808998125,0.5648643548780763,0.32951991042888307],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.31469760068146324,0.7169634854448385,0.32903815735319214],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.8852284544024416,0.33406514986598745,0.9185967236785703,0.3498397622048892],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.8584932285118314,0.33406514986598745,0.8801070229449154,0.3498397622048892],"dir":"rtl"},{"str":"فشار،","boundary":[0.8209962281487982,0.33406514986598745,0.8533717970543052,0.3498397622048892],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.7777235165385112,0.33406514986598745,0.8158747966912722,0.3498397622048892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7656080597425131,0.33406514986598745,0.772602085080985,0.3498397622048892],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7135364130289872,0.33406514986598745,0.760486628284987,0.3498397622048892],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.5377907084065723,0.33406514986598745,0.5648643548780763,0.3498397622048892],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.33501745245746944,0.7066262749739006,0.34935800912919834],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7209826913255627,0.3722673609916065,0.7646574055652752,0.39091008466485405],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.6917374102416323,0.3722673609916065,0.715254564063016,0.39091008466485405],"dir":"ltr"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.8736152957898429,0.40283235069150164,0.9244460670400916,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"اتساع","boundary":[0.8231260691573137,0.40283235069150164,0.8687646007970318,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"عروق","boundary":[0.7757666251674157,0.40283235069150164,0.8182948114997365,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7111920934385901,0.40283235069150164,0.7699665066176606,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاههای","boundary":[0.6174065087507358,0.40283235069150164,0.7063434374096264,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"شریانی","boundary":[0.5568806858267479,0.40283235069150164,0.6125558137579248,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5435432598059009,0.40283235069150164,0.5520462138941135,0.4186069630304034],"dir":"rtl"},{"str":"وریدی","boundary":[0.8736667767388151,0.4202842345387288,0.9244073025008254,0.4360588468776306],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.5436047739863278,0.4202842345387288,0.5750327652653319,0.4360588468776306],"dir":"ltr"},{"str":"قابليت","boundary":[0.8797251204469613,0.4526529492071823,0.918598364505629,0.4684275615460841],"dir":"rtl"},{"str":"اتساع","boundary":[0.8413031038294853,0.4526529492071823,0.8746036889894351,0.4684275615460841],"dir":"rtl"},{"str":"عروق","boundary":[0.8008956864707656,0.4526529492071823,0.8361816723719591,0.4684275615460841],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.5377907084065723,0.4526529492071823,0.5648643548780763,0.4684275615460841],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.45360525179866434,0.7962154323886952,0.4679458084703932],"dir":"ltr"},{"str":"نوسانهاى","boundary":[0.8528040708919329,0.4729728009831885,0.9185930318176876,0.4887474133220903],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.8195260471040428,0.4729728009831885,0.8476826394344069,0.4887474133220903],"dir":"rtl"},{"str":"شريانى","boundary":[0.7705678697347397,0.4729728009831885,0.8144046156465166,0.4887474133220903],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.5377907084065723,0.4729728009831885,0.5648643548780763,0.4887474133220903],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.4739251035746705,0.7652038009758818,0.4882656602463994],"dir":"ltr"},{"str":"وريدها","boundary":[0.8785574668911865,0.4932926527591948,0.9186264636690123,0.5090672650980965],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8664420100951884,0.4932926527591948,0.8734360354336603,0.5090672650980965],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردهاى","boundary":[0.7877930670954694,0.4932926527591948,0.8613205786376622,0.5090672650980965],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7387446442379281,0.4932926527591948,0.7826716356379433,0.5090672650980965],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7123027161840926,0.4932926527591948,0.7336232127804019,0.5090672650980965],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.5377907084065723,0.4932926527591948,0.5648643548780763,0.5090672650980965],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.4942449553506768,0.7066262749739006,0.5085855120224057],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7203774312442187,0.535559838078982,0.7640521454839312,0.5542025617522296],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.6923426703229763,0.535559838078982,0.7146333059178479,0.5542025617522296],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.8748057158210596,0.5661249711844439,0.924395611608031,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.834007966869716,0.5661249711844439,0.8699550208282485,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8110630076332428,0.5661249711844439,0.8291866215165754,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"عروق","boundary":[0.7638010026709063,0.5661249711844439,0.8062642675040352,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.7058247993234321,0.5661249711844439,0.7589756316671418,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6925332601502477,0.5661249711844439,0.7009929054740042,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاههای","boundary":[0.5989252582764342,0.5661249711844439,0.6877719414470863,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"لنفاوی","boundary":[0.5436047739863278,0.5661249711844439,0.5940745632836231,0.5818995835233457],"dir":"rtl"},{"str":"تب�ادل","boundary":[0.8707707169798936,0.5835767116261044,0.9244442211096502,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"مای�ع","boundary":[0.8227492021288515,0.5835767116261044,0.8659200219870825,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.800245932935232,0.5835767116261044,0.817977106360461,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"مویرگ،","boundary":[0.7378028988277043,0.5835767116261044,0.7955511025332319,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"مای�ع","boundary":[0.6898401593258267,0.5835767116261044,0.7330109791840577,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"میانبافتی","boundary":[0.6089459942283908,0.5835767116261044,0.6850680635574361,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5959676877726533,0.5835767116261044,0.6040952992355797,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5435385845166393,0.5835767116261044,0.5913932467660324,0.5993513239650061],"dir":"rtl"},{"str":"لنف","boundary":[0.8940577448062695,0.6010284520677648,0.9244027902264136,0.6168030644066665],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.5436047739863278,0.6010284520677648,0.5779657436330782,0.6168030644066665],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.8784282517602997,0.6374621409303866,0.9186551781425427,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.8320195094337299,0.6374621409303866,0.8733068203027735,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7981097672281713,0.6374621409303866,0.8268980779762037,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7796094421393103,0.6374621409303866,0.7929883357706452,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"عروق","boundary":[0.7392020247805905,0.6374621409303866,0.7744880106817841,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.6903792156436451,0.6374621409303866,0.7340805933230644,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6782637588476471,0.6374621409303866,0.685257784186119,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.6296214406871783,0.6374621409303866,0.6731423273901209,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگى","boundary":[0.5771436892765798,0.6374621409303866,0.6245000092296521,0.6532367532692884],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.5377907084065723,0.6374621409303866,0.5648643548780763,0.6532367532692884],"dir":"ltr"},{"str":"جريان","boundary":[0.880446469042721,0.6577821361119596,0.918597749195482,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8465367268371623,0.6577821361119596,0.8753250375851948,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8280364017483013,0.6577821361119596,0.8414152953796362,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگها","boundary":[0.76587982172414,0.6577821361119596,0.8229149702907751,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7511923685133491,0.6577821361119596,0.7607583902666138,0.6735567484508613],"dir":"ltr"},{"str":"پديده","boundary":[0.7131764565929456,0.6577821361119596,0.746070937055823,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"تناوب","boundary":[0.6724080572812725,0.6577821361119596,0.7080550251354194,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"انقباضى","boundary":[0.6184186939426818,0.6577821361119596,0.6672866258237464,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگ","boundary":[0.569663568921915,0.6577821361119596,0.6132972624851556,0.6735567484508613],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.5377907084065723,0.6577821361119596,0.5648643548780763,0.6735567484508613],"dir":"ltr"},{"str":"تبادل","boundary":[0.9177467752620707,0.6781019878879658,0.9506412557249481,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"آب،","boundary":[0.8901375091327635,0.6781019878879658,0.9126253438045446,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8609941402648374,0.6781019878879658,0.8851230312639085,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"غذايى","boundary":[0.818902746484569,0.6781019878879658,0.8559737385629227,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8071962622387374,0.6781019878879658,0.8138516569276744,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"س��اير","boundary":[0.764848285922274,0.6781019878879658,0.8023227958052256,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7361169459150254,0.6781019878879658,0.7602458369140964,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7099569764933263,0.6781019878879658,0.7310965442131105,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.6766576046315493,0.6781019878879658,0.7049479139960497,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6649693727751033,0.6781019878879658,0.6716247674640402,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.6347338490908033,0.6781019878879658,0.6600959063415915,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6018198823116793,0.6781019878879658,0.6297057381773283,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"بافتى","boundary":[0.5377907084065723,0.6781019878879658,0.5698052953591257,0.6938766002268676],"dir":"rtl"},{"str":"230","boundary":[0.5377907084065723,0.6984218396639721,0.5648643548780763,0.7141964520028738],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.699374142255454,0.9168162212163034,0.713714698927183],"dir":"ltr"},{"str":"فضاى","boundary":[0.9124514161363034,0.718741834845545,0.9505801349170048,0.7345164471844469],"dir":"rtl"},{"str":"بينابينى","boundary":[0.8616206448860547,0.718741834845545,0.9073299846787772,0.7345164471844469],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8495051880900567,0.718741834845545,0.8564992134285286,0.7345164471844469],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.818550985624304,0.718741834845545,0.8443837566325306,0.7345164471844469],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.784979663999639,0.718741834845545,0.8134295541667778,0.7345164471844469],"dir":"rtl"},{"str":"بافتى","boundary":[0.7209504900945322,0.718741834845545,0.7529650770470855,0.7345164471844469],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.5377907084065723,0.718741834845545,0.5648643548780763,0.7345164471844469],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.719694137437027,0.7135177486211925,0.7340346941087559],"dir":"ltr"},{"str":"فيلتراسيون","boundary":[0.8523403321444173,0.7390616866215513,0.9185805205113636,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.8222522429923513,0.7390616866215513,0.8472189006868911,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8085444415544476,0.7390616866215513,0.8173025213358793,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگها","boundary":[0.7477683726482333,0.7390616866215513,0.8037882594721868,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7079946121842715,0.7390616866215513,0.7426469411907072,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهاى","boundary":[0.6481178483166179,0.7390616866215513,0.7030066104820134,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"اسمزى","boundary":[0.6000612574806935,0.7390616866215513,0.6430836062917513,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"كولوئيدى","boundary":[0.5377040828617431,0.7390616866215513,0.5950504451768914,0.754836298960453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9403758314378363,0.7593815383975575,0.9473698567763083,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروس��تاتيك","boundary":[0.8412539922229282,0.7593815383975575,0.9352543999803101,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8300016080181566,0.7593815383975575,0.8364355903593206,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"ضريب","boundary":[0.7854737742135278,0.7593815383975575,0.8252902725618848,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"فيلتراس��يون","boundary":[0.7045131011753967,0.7593815383975575,0.7804608262794862,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگ","boundary":[0.657018267922361,0.7593815383975575,0.6998039211664641,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6189519626181921,0.7593815383975575,0.6519963737721999,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.5952996457864587,0.7593815383975575,0.6139579004797368,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"شود�","boundary":[0.5377907084065723,0.7593815383975575,0.5665564577825453,0.7751561507364593],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.5377907084065723,0.7797015335791304,0.5648643548780763,0.7954761459180322],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5653500396875045,0.7806538361706123,0.9168151956993914,0.7949943928423413],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.8750961422104812,0.8000213853551368,0.9186170289134238,0.8157959976940385],"dir":"rtl"},{"str":"لنفاوى","boundary":[0.829206311441282,0.8000213853551368,0.8699747107529551,0.8157959976940385],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.5377907084065723,0.8000213853551368,0.5648643548780763,0.8157959976940385],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.8009736879466187,0.8237813269778628,0.8153142446183476],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8943032535549544,0.8203412371311429,0.9319807448944641,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.8510305419446672,0.8203412371311429,0.8891818220974282,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8171207997391086,0.8203412371311429,0.845909110487141,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"موضعى","boundary":[0.7654552577226551,0.8203412371311429,0.8119993682815823,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7469549326337941,0.8203412371311429,0.760333826265129,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7110823510590514,0.8203412371311429,0.7418335011762679,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6937326559452293,0.8203412371311429,0.7059609196015252,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.6687797784473264,0.8203412371311429,0.6886112244877031,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.6343736860564567,0.8203412371311429,0.6636583469898002,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6075707760496678,0.8203412371311429,0.6209722310530623,0.8361158494700447],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.5377907084065723,0.8203412371311429,0.5648643548780763,0.8361158494700447],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.5722425388517082,0.821293539722625,0.5998084334408759,0.8356340963943538],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7211584649242451,0.8585433048511952,0.7648331791639575,0.8771860285244428],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.6915616366429498,0.8585433048511952,0.7154254151805217,0.8771860285244428],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.8765601701537659,0.8850434637624888,0.9244128402921491,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"موضعی","boundary":[0.8156219042208224,0.8850434637624888,0.8717094751609548,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8021527651012492,0.8850434637624888,0.8107712092280113,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"هومورال","boundary":[0.7332503348312717,0.8850434637624888,0.797302070108438,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6798475671662301,0.8850434637624888,0.7283996398384606,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.6388309927619016,0.8850434637624888,0.674996872173419,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"بافتی","boundary":[0.5928283551324044,0.8850434637624888,0.6339802977690905,0.9008180761013906],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.5436047739863278,0.8850434637624888,0.5786425847948657,0.9008180761013906],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8809430243314142,0.9162647904916373,0.918620515670924,0.9320394028305391],"dir":"rtl"},{"str":"هومورال","boundary":[0.8238853143927196,0.9162647904916373,0.875821592873888,0.9320394028305391],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.7774765720661498,0.9162647904916373,0.8187638829351934,0.9320394028305391],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7435668298605912,0.9162647904916373,0.7723551406086236,0.9320394028305391],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.5377907084065723,0.9162647904916373,0.5648643548780763,0.9320394028305391],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.9172170930831194,0.7376379063867143,0.9315576497548482],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5377,0.23049,0.95064,0.93204],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/477058d5a9d04da91e64ebf0be0b99c8.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/4eed9caae35b1ef29ce168ac250797e9.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06946,0.06618,0.10151,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"ديناميك","boundary":[0.3989295654474638,0.10914226620948973,0.4513396327418835,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.35252082312089406,0.10914226620948973,0.3938081339899376,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.31861108091533535,0.10914226620948973,0.3473993916633679,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيعى","boundary":[0.25264162901310405,0.10914226620948973,0.3134896494578092,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.234141303924243,0.10914226620948973,0.2475201975555779,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"نقايص","boundary":[0.18766487748149455,0.10914226620948973,0.22901987246671687,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"مادرزادى","boundary":[0.12701990938532567,0.10914226620948973,0.18254344602396838,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.09653949573282412,0.10914226620948973,0.1218984779277995,0.12491687854839151],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.06976735123338919,0.10914226620948973,0.09638977026370142,0.12491687854839151],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4080211830773301,0.12807180101617177,0.45131645605967685,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3934690980988967,0.12807180101617177,0.40289975161980396,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.347060355772327,0.12807180101617177,0.38834766664137055,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.31315061356676827,0.12807180101617177,0.34193892431480083,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.2774359615964427,0.12807180101617177,0.30802918210924213,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2628838766180093,0.12807180101617177,0.27231453013891654,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.23357665431260627,0.12807180101617177,0.25776244516048313,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21507632922374523,0.12807180101617177,0.2284552228550801,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"حين","boundary":[0.18279100580647673,0.12807180101617177,0.20995489776621903,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"جراحى","boundary":[0.13550236996958315,0.12807180101617177,0.17766957434895056,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.10502195631708162,0.12807180101617177,0.13038093851205698,0.14384641335507353],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.06976735123338919,0.12807180101617177,0.09684099770489316,0.14384641335507353],"dir":"ltr"},{"str":"هيپرتروف��ى","boundary":[0.37500660755999266,0.14700133582285396,0.4513242499882065,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"قل��ب","boundary":[0.3352768384273041,0.14700133582285396,0.3702499903980711,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3173371890956148,0.14700133582285396,0.33071115495765635,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"بيمارىه��اى","boundary":[0.2310851310802472,0.14700133582285396,0.3122176439848502,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"دريچهاى","boundary":[0.17045772921841254,0.14700133582285396,0.226432493298247,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"قل��ب","boundary":[0.1291787046629802,0.14700133582285396,0.16533629776088635,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11762162617653737,0.14700133582285396,0.1246130211933325,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"بيمارى","boundary":[0.06976439964221731,0.14700133582285396,0.11250212079327129,0.16277594816175572],"dir":"rtl"},{"str":"مادرزادى","boundary":[0.39578430507897505,0.16593087062953615,0.45130784171761773,0.18170548296843791],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.3653038914264735,0.16593087062953615,0.3906628736214489,0.18170548296843791],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.06976735123338919,0.16593087062953615,0.09684099770489316,0.18170548296843791],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.16688317322101814,0.3592037066283257,0.18122372989274702],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2547679357780289,0.19982474831426758,0.2984426500177414,0.21846747198751512],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.22263233782988315,0.19982474831426758,0.24902914313959953,0.21846747198751512],"dir":"ltr"},{"str":"شوک","boundary":[0.41424648093871713,0.22608169138440867,0.45709052647987214,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.3598058901589346,0.22608169138440867,0.40939578594590603,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3187893157546061,0.22608169138440867,0.3549551951661235,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3053201766350329,0.22608169138440867,0.31393862076179496,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.2215949249219069,0.22608169138440867,0.30046948164222176,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.17053853995106236,0.22608169138440867,0.21674422992909576,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14445759385018017,0.22608169138440867,0.1656878449582512,0.24185630372331043],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.07558141681314466,0.22608169138440867,0.11208571680555583,0.24185630372331043],"dir":"ltr"},{"str":"علل","boundary":[0.4260009557817618,0.2611250632777063,0.451314815232618,0.27689967561660805],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.34866057236149883,0.2611250632777063,0.4208795243242356,0.27689967561660805],"dir":"rtl"},{"str":"شوك","boundary":[0.30861413695573253,0.2611250632777063,0.34353914090397264,0.27689967561660805],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.06976735123338919,0.2611250632777063,0.09684099770489316,0.27689967561660805],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.2620773658691883,0.30407191744999057,0.2764179225409172],"dir":"ltr"},{"str":"شوك","boundary":[0.41639001638776035,0.28005459808438843,0.45131502033600046,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"ناشى","boundary":[0.37986315502328954,0.28005459808438843,0.41126858493023416,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36531107004485625,0.28005459808438843,0.37474172356576346,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"هيپوولمى","boundary":[0.3015977553485835,0.28005459808438843,0.36018963858733005,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2869103021377926,0.28005459808438843,0.2964763238910573,0.2958292104232902],"dir":"ltr"},{"str":"شوك","boundary":[0.2468638667320263,0.28005459808438843,0.28178887068026637,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"ناشى","boundary":[0.21033700536755554,0.28005459808438843,0.24174243527450012,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19578492038912215,0.28005459808438843,0.20521557391002937,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"خونريزى","boundary":[0.13563630247826416,0.28005459808438843,0.190663488931596,0.2958292104232902],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.06976735123338919,0.28005459808438843,0.09684099770489316,0.2958292104232902],"dir":"ltr"},{"str":"�������","boundary":[0.10421918167852505,0.2810069006758704,0.12833933944404674,0.29534745734759926],"dir":"ltr"},{"str":"شوك","boundary":[0.4163969899027605,0.2989841328910705,0.4513219938510006,0.31475874522997227],"dir":"rtl"},{"str":"نروژنيك","boundary":[0.3583240182213845,0.2989841328910705,0.41127555844523433,0.31475874522997227],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.34363656501059353,0.2989841328910705,0.35320258676385824,0.31475874522997227],"dir":"ltr"},{"str":"افزايش","boundary":[0.29438508980451594,0.2989841328910705,0.3385151335530674,0.31475874522997227],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيت","boundary":[0.245314105574915,0.2989841328910705,0.28926365834698975,0.31475874522997227],"dir":"rtl"},{"str":"عروق","boundary":[0.20490668821619537,0.2989841328910705,0.24019267411738887,0.31475874522997227],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.06976735123338919,0.2989841328910705,0.09684099770489316,0.31475874522997227],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.2999364354825525,0.19725407591696595,0.3142769921542814],"dir":"ltr"},{"str":"شوك","boundary":[0.41639165721481913,0.3179136676977527,0.4513166611630592,0.33368828003665446],"dir":"rtl"},{"str":"آنافيلاكتيك","boundary":[0.3370884344253721,0.3179136676977527,0.411270225757293,0.33368828003665446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3249729776293741,0.3179136676977527,0.331967002967846,0.33368828003665446],"dir":"rtl"},{"str":"شوك","boundary":[0.2849265422236078,0.3179136676977527,0.31985154617184786,0.33368828003665446],"dir":"rtl"},{"str":"هيستامين","boundary":[0.21970161559934284,0.3179136676977527,0.27980511076608167,0.33368828003665446],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.06976735123338919,0.3179136676977527,0.09684099770489316,0.33368828003665446],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.3188659702892347,0.21448276003519576,0.3332065269609636],"dir":"ltr"},{"str":"شوك","boundary":[0.4163974001095252,0.33684320250443484,0.4513224040577653,0.3526178148433366],"dir":"rtl"},{"str":"سپتيك","boundary":[0.3665818906019579,0.33684320250443484,0.411275968651999,0.3526178148433366],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.06976735123338919,0.33684320250443484,0.09684099770489316,0.3526178148433366],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.3377955050959168,0.3592037066283257,0.35213606176764567],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژى","boundary":[0.38835279422592955,0.3557727373111169,0.4512990222721763,0.3715473496500187],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3466142559156943,0.3557727373111169,0.3832313627684034,0.3715473496500187],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3281139308268332,0.3557727373111169,0.3414928244581681,0.3715473496500187],"dir":"rtl"},{"str":"شوك","boundary":[0.288067495421067,0.3557727373111169,0.3229924993693071,0.3715473496500187],"dir":"rtl"},{"str":"356","boundary":[0.06976735123338919,0.3557727373111169,0.09684099770489316,0.3715473496500187],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.3567250399025989,0.27995175968446895,0.3710655965743278],"dir":"ltr"},{"str":"ايست","boundary":[0.4165284611708531,0.37470227211779905,0.4513180968867357,0.3904768844567008],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.3701197188442834,0.37470227211779905,0.41140702971332693,0.3904768844567008],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.33620997663872476,0.37470227211779905,0.36499828738675727,0.3904768844567008],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.06976735123338919,0.37470227211779905,0.09684099770489316,0.3904768844567008],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.37565457470928104,0.3316378120391581,0.38999513138100994],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.4361726478231352,0.39363180692448113,0.45131132847511785,0.4094064192633829],"dir":"rtl"},{"str":"ايست","boundary":[0.39626158064972644,0.39363180692448113,0.431051216365609,0.4094064192633829],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.3498528383231567,0.39363180692448113,0.39114014919220025,0.4094064192633829],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.315943096117598,0.39363180692448113,0.3447314068656306,0.4094064192633829],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.29942817176998066,0.39363180692448113,0.3108216646600719,0.4094064192633829],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.2735051552735156,0.39363180692448113,0.29430674031245446,0.4094064192633829],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.06976735123338919,0.39363180692448113,0.09684099770489316,0.4094064192633829],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.3945841095159631,0.26616881238988516,0.408924666187692],"dir":"ltr"},{"str":"کلیهها","boundary":[0.29369491692287497,0.4496277908515853,0.3681228323136277,0.46970457019200573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27474336439282215,0.4496277908515853,0.2880381656373895,0.46970457019200573],"dir":"rtl"},{"str":"مایعات","boundary":[0.18762365170164022,0.4496277908515853,0.2690866131073368,0.46970457019200573],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.1319462875262276,0.4496277908515853,0.1819669004161548,0.46970457019200573],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.06976735123338919,0.42243235917931865,0.12063299005863905,0.4797945858662342],"dir":"ltr"},{"str":"373","boundary":[0.06976735123338919,0.5181745224236115,0.09684099770489316,0.5339491347625133],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.09732668251432133,0.5191268250150934,0.4487918385262084,0.5334673816868224],"dir":"ltr"},{"str":"ادم:","boundary":[0.4423692312109919,0.5361002182632726,0.4647049895499826,0.5518748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.411415028745239,0.5361002182632726,0.4372477997534657,0.5518748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"اضافى","boundary":[0.36717217813638964,0.5361002182632726,0.40629359728771286,0.5518748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34867185304752857,0.5361002182632726,0.36205074667886344,0.5518748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.314265760656659,0.5361002182632726,0.34355042159000243,0.5518748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.28746285064987004,0.5361002182632726,0.3008643056532645,0.5518748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.06976735123338919,0.5361002182632726,0.09684099770489316,0.5518748306021743],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.5370525208547545,0.27995175968446895,0.5513930775264835],"dir":"ltr"},{"str":"مايعات","boundary":[0.4098137866391555,0.5540259141029337,0.4512815884846757,0.5698005264418354],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.36627033856415325,0.5540259141029337,0.4046923551816293,0.5698005264418354],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34777001347529224,0.5540259141029337,0.36114890710662706,0.5698005264418354],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهاى","boundary":[0.29111840823367013,0.5540259141029337,0.34264858201776605,0.5698005264418354],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.2537567761029947,0.5540259141029337,0.285996976776144,0.5698005264418354],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.22444955379759166,0.5540259141029337,0.24863534464546855,0.5698005264418354],"dir":"rtl"},{"str":"380","boundary":[0.06976735123338919,0.5540259141029337,0.09684099770489316,0.5698005264418354],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.5549782166944157,0.21792849685884172,0.5693187733661446],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2546052887958175,0.5879197917876651,0.29828000303553004,0.6065625154609127],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.2227949848120945,0.5879197917876651,0.24887182884532946,0.6065625154609127],"dir":"ltr"},{"str":"دس�تگاه","boundary":[0.3891826425109576,0.6141767348578062,0.4571600565264921,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.33350117626789777,0.6141767348578062,0.38424170202990815,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"آناتومی","boundary":[0.2698383170036857,0.6141767348578062,0.3274374998718104,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"عملکردی","boundary":[0.1909439747024373,0.6141767348578062,0.2649424992667554,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17745762353691932,0.6141767348578062,0.18606794254644052,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.11603922636183084,0.6141767348578062,0.17257624205480773,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.07559303322705731,0.6141767348578062,0.11111906456449372,0.629951347196708],"dir":"rtl"},{"str":"وسیلهبه","boundary":[0.4108848365018387,0.6313854028638809,0.45846677017550697,0.6471600152027827],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.37201159244317095,0.6313854028638809,0.4060341415090276,0.6471600152027827],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3395232166773662,0.6313854028638809,0.35576740456026856,0.6471600152027827],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.07558141681314466,0.6313854028638809,0.11380038108208443,0.6471600152027827],"dir":"ltr"},{"str":"اعمال","boundary":[0.41507797005080416,0.6664287747571785,0.4512889722064407,0.6822033870960803],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.3759565508994809,0.6664287747571785,0.40995653859327796,0.6822033870960803],"dir":"rtl"},{"str":"كليهها","boundary":[0.3313527183376781,0.6664287747571785,0.37083511944195474,0.6822033870960803],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31285239324881703,0.6664287747571785,0.3262312868801519,0.6822033870960803],"dir":"rtl"},{"str":"برقرارى","boundary":[0.25929169597935836,0.6664287747571785,0.3077309617912909,0.6822033870960803],"dir":"rtl"},{"str":"هوموستاز","boundary":[0.19688694086254174,0.6664287747571785,0.2541702645218322,0.6822033870960803],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.06976755633677155,0.6664287747571785,0.0968412028082755,0.6822033870960803],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.6673810773486606,0.19036260226967405,0.6817216340203894],"dir":"ltr"},{"str":"آناتومى","boundary":[0.42034092284215857,0.6853583095638606,0.4646965803113059,0.7011329219027623],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.3430005394218956,0.6853583095638606,0.41521949138463243,0.7011329219027623],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.3117981618634873,0.6853583095638606,0.3378791079643695,0.7011329219027623],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.28499525185669833,0.6853583095638606,0.2983967068600928,0.7011329219027623],"dir":"rtl"},{"str":"384","boundary":[0.06976755633677155,0.6853583095638606,0.0968412028082755,0.7011329219027623],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.6863106121553426,0.27995175968446895,0.7006511688270715],"dir":"ltr"},{"str":"دفع","boundary":[0.42887958175318264,0.7042878443705428,0.45130558558041173,0.7200624567094446],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.39783513379919144,0.7042878443705428,0.4237581502956565,0.7200624567094446],"dir":"rtl"},{"str":"388","boundary":[0.06976755633677155,0.7042878443705428,0.0968412028082755,0.7200624567094446],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.7052401469620247,0.3902153380411391,0.7195807036337537],"dir":"ltr"},{"str":"آناتومى","boundary":[0.4069179319836163,0.7232173791772248,0.45127358945276363,0.7389919915161266],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.32957754856335336,0.7232173791772248,0.4017965005260901,0.7389919915161266],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3174620917673553,0.7232173791772248,0.32445611710582717,0.7389919915161266],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2595921724345156,0.7232173791772248,0.3123406603098291,0.7389919915161266],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.2145371124315211,0.7232173791772248,0.25447074097698946,0.7389919915161266],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.1806048088539028,0.7232173791772248,0.2094156809739949,0.7389919915161266],"dir":"rtl"},{"str":"389","boundary":[0.06976755633677155,0.7232173791772248,0.0968412028082755,0.7389919915161266],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.7241696817687069,0.17313391815144424,0.7385102384404357],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.41657707067247246,0.742146913983907,0.45127646090011675,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.3855326227184812,0.742146913983907,0.41145563921494627,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37098053774004786,0.742146913983907,0.3804111912609551,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"كليهها","boundary":[0.32635414380618544,0.742146913983907,0.3658591062825217,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3118020588277521,0.742146913983907,0.3212327123486593,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.2706952389351852,0.742146913983907,0.3066806273702259,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"حالب","boundary":[0.2331756772000927,0.742146913983907,0.2655738074776591,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21582598208627057,0.742146913983907,0.22805424574256655,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.18189367850865226,0.742146913983907,0.21070455062874438,0.7579215263228087],"dir":"rtl"},{"str":"390","boundary":[0.06976755633677155,0.742146913983907,0.0968412028082755,0.7579215263228087],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.743099216575389,0.1765796549750902,0.7574397732471179],"dir":"ltr"},{"str":"رفلكس","boundary":[0.4053113571895914,0.7610764487905892,0.451291433447029,0.776851061129491],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.3777639219048361,0.7610764487905892,0.4001899257320652,0.776851061129491],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.3467194739508449,0.7610764487905892,0.37264249044730996,0.776851061129491],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.06976755633677155,0.7610764487905892,0.0968412028082755,0.776851061129491],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.7620287513820712,0.3419750225100959,0.7763693080538001],"dir":"ltr"},{"str":"تش��كيل","boundary":[0.39693100449320423,0.7800059835972712,0.4512791272440873,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.36685189877079627,0.7800059835972712,0.3921908938200299,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.32304755379037403,0.7800059835972712,0.36184584839988587,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"فيلتراس��يون","boundary":[0.24181320229136422,0.7800059835972712,0.31800910248810915,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"گلومرولى،","boundary":[0.17635835809299427,0.7800059835972712,0.23710402228243144,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.12501796162185558,0.7800059835972712,0.17129249998461726,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"توبولى","boundary":[0.08107700617269252,0.7800059835972712,0.11996537854905764,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.06946113799461362,0.7800059835972712,0.07603838714904247,0.795780595936173],"dir":"rtl"},{"str":"ترشح","boundary":[0.41739953523573553,0.7989355184039534,0.45133183881335387,0.8147101307428551],"dir":"rtl"},{"str":"توبولى","boundary":[0.3727505799298136,0.7989355184039534,0.41227810377820934,0.8147101307428551],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3389310832124932,0.7989355184039534,0.3676291484722874,0.8147101307428551],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.06976755633677155,0.7989355184039534,0.0968412028082755,0.8147101307428551],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.7998878209954354,0.3316378120391581,0.8142283776671643],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2553863224758439,0.8368945136884198,0.29906103671555645,0.8555372373616673],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.22201395113206812,0.8368945136884198,0.24966393810800333,0.8555372373616673],"dir":"ltr"},{"str":"فیلتراس�یون","boundary":[0.3574666860831202,0.8631514567585609,0.45712026647031434,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"گلومرولی،","boundary":[0.27543754280294613,0.8631514567585609,0.3525483069741303,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.22196923339564184,0.8631514567585609,0.2705151581654733,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.18088683141991843,0.8631514567585609,0.21704470638425297,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.1419265984705023,0.8631514567585609,0.17593788649168612,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12840288954180015,0.8631514567585609,0.13699695831683956,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.07559320955522152,0.8631514567585609,0.12343757370902803,0.8789260690974627],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.44956651400138237,0.8803601247646355,0.45225131727647316,0.8961347371035373],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4358717611612133,0.8803601247646355,0.4447158190085713,0.8961347371035373],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.07558141681314466,0.8803601247646355,0.11167961210848328,0.8961347371035373],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.41282326856852203,0.9154033532523665,0.4513129693021768,0.9311779655912683],"dir":"rtl"},{"str":"تعيينكننده","boundary":[0.3401982119087125,0.9154033532523665,0.4077018371109958,0.9311779655912683],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.30042251296766137,0.9154033532523665,0.33507678045118644,0.9311779655912683],"dir":"rtl"},{"str":"فيلتراسيون","boundary":[0.2290608931431888,0.9154033532523665,0.2953010815101352,0.9311779655912683],"dir":"rtl"},{"str":"گلومرولى","boundary":[0.16674638351461052,0.9154033532523665,0.22393946168566264,0.9311779655912683],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.06976755633677155,0.9154033532523665,0.0968412028082755,0.9311779655912683],"dir":"ltr"},{"str":"����������������","boundary":[0.10421918167852505,0.9163556558438485,0.1593509708568604,0.9306962125155774],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06946,0.10914,0.4647,0.93118],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8686195927057033,0.06618462677984226,0.8850278632944936,0.07765707211722536],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژى","boundary":[0.7996219944663107,0.06724336319037225,0.8720193863717005,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.7478067269807346,0.06724336319037225,0.7955609474955851,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"گايتون","boundary":[0.6984096283731814,0.06724336319037225,0.743745680010009,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"وهال","boundary":[0.661195670677805,0.06724336319037225,0.6943485814024558,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6767589153312727,0.10498921298845734,0.7204336295709852,0.12363193666170488],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.645118026741379,0.10498921298845734,0.6710348901363732,0.12363193666170488],"dir":"ltr"},{"str":"نارسایی","boundary":[0.8189074553028455,0.13135973326743838,0.8794170551666568,0.14713434560634014],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7815909459162891,0.13135973326743838,0.8140567603100343,0.14713434560634014],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.49781975104551446,0.13135973326743838,0.5336246485040784,0.14713434560634014],"dir":"ltr"},{"str":"ديناميك","boundary":[0.8211432872739505,0.16651653896400945,0.8735533545683702,0.1822911513029112],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.7747345449473806,0.16651653896400945,0.8160218558164242,0.1822911513029112],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.740824802741822,0.16651653896400945,0.7696131134898546,0.1822911513029112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7223244776529609,0.16651653896400945,0.7357033712842959,0.1822911513029112],"dir":"rtl"},{"str":"نارسايى","boundary":[0.6701400240791371,0.16651653896400945,0.7172030461954348,0.1822911513029112],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6396596104266355,0.16651653896400945,0.6650185926216109,0.1822911513029112],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.49200589056914135,0.16651653896400945,0.5190795370406454,0.1822911513029112],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.16746884155549144,0.633275562547302,0.1818093982272203],"dir":"ltr"},{"str":"نارسايى","boundary":[0.8264628485988362,0.18555965097953173,0.873525870715134,0.20133426331843352],"dir":"rtl"},{"str":"يكطرفه","boundary":[0.7658630032467866,0.18555965097953173,0.82134141714131,0.20133426331843352],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.735382589594285,0.18555965097953173,0.7607415717892604,0.20133426331843352],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.7056692625918094,0.18555965097953173,0.7302611581367588,0.20133426331843352],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.49200589056914135,0.18555965097953173,0.5190795370406454,0.20133426331843352],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.18651195357101374,0.6987445621965752,0.20085251024274262],"dir":"ltr"},{"str":"نارسايى","boundary":[0.8264634639089833,0.2046026195894872,0.873526486025281,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7959830502564818,0.2046026195894872,0.8213420324514571,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7825590338810277,0.2046026195894872,0.7908616187989556,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"برونده","boundary":[0.7335331723955459,0.2046026195894872,0.7774376024235015,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"پايين","boundary":[0.6968258200545985,0.2046026195894872,0.7284117409380197,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"شوك","boundary":[0.6567793846488321,0.2046026195894872,0.6917043885970723,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"كارديوژنيك","boundary":[0.578739598694722,0.2046026195894872,0.651657953191306,0.22037723192838898],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.49200589056914135,0.2046026195894872,0.5190795370406454,0.22037723192838898],"dir":"ltr"},{"str":"�������������","boundary":[0.5264577210142771,0.20555492218096919,0.5712522997216746,0.21989547885269808],"dir":"ltr"},{"str":"ادم","boundary":[0.8549672962656828,0.22364573160500933,0.8735127440986629,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8364669711768217,0.22364573160500933,0.8498458648081566,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.7878923371325316,0.22364573160500933,0.8313455397192955,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.7520874396739676,0.22364573160500933,0.7827709056750054,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7347377445601455,0.22364573160500933,0.7469660082164414,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"نارسايى","boundary":[0.6825532909863217,0.22364573160500933,0.7296163131026194,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"قلبى","boundary":[0.6493429513146102,0.22364573160500933,0.6774318595287955,0.23942034394391112],"dir":"rtl"},{"str":"331","boundary":[0.49200589056914135,0.22364573160500933,0.5190795370406454,0.23942034394391112],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.22459803419649133,0.6436127730182398,0.23893859086822022],"dir":"ltr"},{"str":"ذخيره","boundary":[0.8377509183503945,0.24268884362053164,0.8735558158089585,0.25846345595943343],"dir":"rtl"},{"str":"قلبى","boundary":[0.804540578678683,0.24268884362053164,0.8326294868928683,0.25846345595943343],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.49200589056914135,0.24268884362053164,0.5190795370406454,0.25846345595943343],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.24364114621201363,0.7986709300823075,0.2579817028837425],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.677780945485572,0.2766962985141032,0.7214556597252845,0.29533902218735075],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.6440959965870797,0.2766962985141032,0.6720659448394963,0.29533902218735075],"dir":"ltr"},{"str":"دریچهها","boundary":[0.8144948611347549,0.30306667538751764,0.8793362444340069,0.3188412877264194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8006792518995329,0.30306667538751764,0.8091026932125136,0.3188412877264194],"dir":"rtl"},{"str":"صداهای","boundary":[0.7327505948288978,0.30306667538751764,0.7950695197914509,0.3188412877264194],"dir":"rtl"},{"str":"قلبدینامیک","boundary":[0.6349547802873216,0.30306667538751764,0.7273402808685718,0.3188412877264194],"dir":"rtl"},{"str":"ضایعات","boundary":[0.5714585977283914,0.30306667538751764,0.6295592943623234,0.3188412877264194],"dir":"rtl"},{"str":"دریچهای","boundary":[0.49782344290639696,0.30306667538751764,0.5660264706425273,0.3188412877264194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8707516423653342,0.3203889206024324,0.8793700864920962,0.33616353294133416],"dir":"rtl"},{"str":"مادرزادی","boundary":[0.7954869051745532,0.3203889206024324,0.8659009473725232,0.33616353294133416],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7581703957879969,0.3203889206024324,0.7906362101817421,0.33616353294133416],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.49781975104551446,0.3203889206024324,0.5356551719894412,0.33616353294133416],"dir":"ltr"},{"str":"صداهاى","boundary":[0.8212431726211596,0.35554572629900344,0.8735629944273411,0.37132033863790526],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعى","boundary":[0.7764362877108205,0.35554572629900344,0.8161217411636335,0.37132033863790526],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.7459558740583191,0.35554572629900344,0.7713148562532943,0.37132033863790526],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.49200589056914135,0.35554572629900344,0.5190795370406454,0.37132033863790526],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.35649802889048543,0.7400934040803264,0.37083858556221433],"dir":"ltr"},{"str":"ديناميك","boundary":[0.8211311861743913,0.3745886949089589,0.873541253468811,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.7750837329074437,0.3745886949089589,0.8160097547168651,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7415635765279346,0.3745886949089589,0.770007117087368,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيعى","boundary":[0.6760300365514149,0.3745886949089589,0.7365034795788817,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6578549217733198,0.3745886949089589,0.670940132373723,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"بيمارىهاى","boundary":[0.5828154131089776,0.3745886949089589,0.6528459119819345,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"دريچهاى","boundary":[0.5220801995245704,0.3745886949089589,0.5776939816514514,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.49200589056914135,0.3745886949089589,0.5169587680670442,0.39036330724786067],"dir":"rtl"},{"str":"341","boundary":[0.49200589056914135,0.39363180692448113,0.5190795370406454,0.4094064192633829],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.3945841095159631,0.8710314033788723,0.408924666187692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49201,0.06618,0.88503,0.40941],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6774488831095314,0.5056874546928037,0.7211235973492439,0.5243301783660513],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.6444280589631204,0.5056874546928037,0.6717314212228674,0.5243301783660513],"dir":"ltr"},{"str":"بخشه�ای","boundary":[0.7969000674790128,0.5323642892622931,0.8793844437288615,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"مختل�ف","boundary":[0.727939573244385,0.5323642892622931,0.7920493724862017,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"مایعات","boundary":[0.6719515960383612,0.5323642892622931,0.7231469422162241,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"ب�دن:","boundary":[0.6228165206672424,0.5323642892622931,0.6671721781363896,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"مایع�ات","boundary":[0.5555785059048366,0.5323642892622931,0.6178271757879559,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.510394356707931,0.5323642892622931,0.5507296552827452,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49753073358234257,0.5323642892622931,0.5056294725356316,0.5481389016011948],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.8380265772962862,0.549992848767716,0.8793815722815085,0.5657674611066178],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی؛","boundary":[0.7777200297810112,0.549992848767716,0.8331758823034752,0.5657674611066178],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.7392980131635352,0.549992848767716,0.7728693347882,0.5657674611066178],"dir":"rtl"},{"str":"میانبافتی","boundary":[0.6575581621916528,0.549992848767716,0.734447318170724,0.5657674611066178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6440890230720795,0.549992848767716,0.6527074671988415,0.5657674611066178],"dir":"rtl"},{"str":"ادم","boundary":[0.6143305733254847,0.549992848767716,0.6392383280792684,0.5657674611066178],"dir":"rtl"},{"str":"361","boundary":[0.49781975104551446,0.549992848767716,0.5293831105568761,0.5657674611066178],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.8388180712488129,0.5854559687547951,0.873472338732338,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"دريافت","boundary":[0.7902174040501638,0.5854559687547951,0.8336966397912867,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.778284271477541,0.5854559687547951,0.7851220057469968,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.7510716845745017,0.5854559687547951,0.7732772854157137,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.7203749296407198,0.5854559687547951,0.7460005865956735,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7020951385545885,0.5854559687547951,0.7152945592225761,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"ش��رايط","boundary":[0.6476454295193289,0.5854559687547951,0.6970424092263706,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"پاي��دار","boundary":[0.6006739905671304,0.5854559687547951,0.6428951162833626,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5867878872174976,0.5854559687547951,0.5960577078876607,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.5479469538580575,0.5854559687547951,0.5817537980018828,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.4919800080525414,0.5854559687547951,0.5428579925711554,0.6012305810936969],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8448491362071051,0.6038015560938045,0.8735472014668993,0.6195761684327062],"dir":"rtl"},{"str":"361","boundary":[0.49200589056914135,0.6038015560938045,0.5190795370406454,0.6195761684327062],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.6047538586852864,0.8400197719660588,0.6190944153570154],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهاى","boundary":[0.8103552595685856,0.6221471434328137,0.8735496627074878,0.6379217557717156],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7613068367110442,0.6221471434328137,0.8052338281110595,0.6379217557717156],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.7147176034079977,0.6221471434328137,0.756185405253518,0.6379217557717156],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6854103811025947,0.6221471434328137,0.7095961719504716,0.6379217557717156],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.49200589056914135,0.6221471434328137,0.5190795370406454,0.6379217557717156],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.6230994460242958,0.6780701412546993,0.6374400026960246],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8380911848617295,0.640492730771823,0.8735576617393996,0.6562673431107248],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.8071369823959765,0.640492730771823,0.8329697534042033,0.6562673431107248],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7699107184976587,0.640492730771823,0.8020155509384504,0.6562673431107248],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.7264349545388352,0.640492730771823,0.7647892870401325,0.6562673431107248],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.49200589056914135,0.640492730771823,0.5190795370406454,0.6562673431107248],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.641445033363305,0.7194189831384509,0.6557855900350339],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8380559070799636,0.6588383181108325,0.8735223839576337,0.6746129304497342],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.8071017046142108,0.6588383181108325,0.8329344756224375,0.6746129304497342],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.7713870526438851,0.6588383181108325,0.8019802731566845,0.6746129304497342],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.7279112886850616,0.6588383181108325,0.7662656211863589,0.6746129304497342],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.49200589056914135,0.6588383181108325,0.5190795370406454,0.6746129304497342],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.6597906207023144,0.7228647199620967,0.6741311773740434],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.8418763677831811,0.6771839054498416,0.8735525341548408,0.6929585177887435],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8079666255776223,0.6771839054498416,0.8367549363256549,0.6929585177887435],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.49200589056914135,0.6771839054498416,0.5190795370406454,0.6929585177887435],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.6781362080413237,0.8021166669059535,0.6924767647130525],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاى","boundary":[0.8361031177765152,0.6955294927888511,0.873554995395429,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.7895138844734689,0.6955294927888511,0.8309816863189892,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.7537992325031433,0.6955294927888511,0.7843924530159427,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.7103234685443198,0.6955294927888511,0.7486778010456171,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6982080117483217,0.6955294927888511,0.7052020370867936,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6609817478500037,0.6955294927888511,0.6930865802907956,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.6175059838911804,0.6955294927888511,0.6558603163924775,0.7113041051277529],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.49200589056914135,0.6955294927888511,0.5190795370406454,0.7113041051277529],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.6964817953803331,0.6126011416054261,0.710822352052062],"dir":"ltr"},{"str":"محاس��به","boundary":[0.8153997474112717,0.7138750801278604,0.8735400228485167,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.779596212531012,0.7138750801278604,0.810864531266985,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.7491033507990722,0.7138750801278604,0.7745407222510506,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7310240451699679,0.7138750801278604,0.7440603085985491,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاى","boundary":[0.6633582807414077,0.7138750801278604,0.7260337723229393,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"مختل��ف","boundary":[0.6039910017098289,0.7138750801278604,0.6582368492838815,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.5583531756784913,0.7138750801278604,0.5994193523245391,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"بدن؛","boundary":[0.5252554796075493,0.7138750801278604,0.5532813464626845,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.4919294955111783,0.7138750801278604,0.5202063750233304,0.7296496924667621],"dir":"rtl"},{"str":"رقيقشدن","boundary":[0.8121378130646753,0.7322206674668698,0.8735273064388104,0.7479952798057715],"dir":"rtl"},{"str":"معرف","boundary":[0.7714145364971213,0.7322206674668698,0.8070163816071491,0.7479952798057715],"dir":"rtl"},{"str":"366","boundary":[0.49200589056914135,0.7322206674668698,0.5190795370406454,0.7479952798057715],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.7331729700583518,0.7642135618458481,0.7475135267300806],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.8072774782128932,0.750566254805879,0.8735402279518991,0.7663408671447808],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.7704798803837074,0.750566254805879,0.802156046755367,0.7663408671447808],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاى","boundary":[0.7021866071593386,0.750566254805879,0.7653584489261813,0.7663408671447808],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6620499262653341,0.750566254805879,0.6970651757018125,0.7663408671447808],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.6154606929622876,0.750566254805879,0.6569284948078079,0.7663408671447808],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5861534706568846,0.750566254805879,0.6103392615047615,0.7663408671447808],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.49200589056914135,0.750566254805879,0.5190795370406454,0.7663408671447808],"dir":"ltr"},{"str":"����������������","boundary":[0.5264577210142771,0.751518557397361,0.5815895101926125,0.7658591140690899],"dir":"ltr"},{"str":"تنظي��م","boundary":[0.8222124423819895,0.7689118421448884,0.8684637141351098,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.7856156646351063,0.7689118421448884,0.8177683111172185,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.7554736166878617,0.7689118421448884,0.7806097313350793,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7439911960156105,0.7689118421448884,0.7504902996355313,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.7059547883698674,0.7689118421448884,0.7392321749777975,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"اس��مزى","boundary":[0.6472327957573681,0.7689118421448884,0.700945526592679,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"مي��ان","boundary":[0.6040790891658556,0.7689118421448884,0.6424664502142305,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.5743509217935002,0.7689118421448884,0.5994870364407178,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.538021613794433,0.7689118421448884,0.5693676047411698,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5265221307332549,0.7689118421448884,0.5330212343531757,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.4918849549811097,0.7689118421448884,0.5217631096954419,0.7846864544837902],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.8351988169636906,0.7872574294838977,0.8735531494649879,0.8030320418227994],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.49200589056914135,0.7872574294838977,0.5190795370406454,0.8030320418227994],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.7882097320753797,0.829682561495121,0.8025502887471085],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.8382431664680582,0.805603016822907,0.8735291523692517,0.8213776291618088],"dir":"rtl"},{"str":"اساسى","boundary":[0.7920600378620843,0.805603016822907,0.833121735010532,0.8213776291618088],"dir":"rtl"},{"str":"اسمز","boundary":[0.7572478407741421,0.805603016822907,0.7869386064045581,0.8213776291618088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7451323839781441,0.805603016822907,0.752126409316616,0.8213776291618088],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.7118543601902538,0.805603016822907,0.7400109525206179,0.8213776291618088],"dir":"rtl"},{"str":"اسمزى","boundary":[0.6627608145885934,0.805603016822907,0.7067329287327277,0.8213776291618088],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.49200589056914135,0.805603016822907,0.5190795370406454,0.8213776291618088],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8065553194143891,0.6573957203128237,0.8208958760861179],"dir":"ltr"},{"str":"تعادل","boundary":[0.864471581900857,0.8239486041619163,0.8984941309667137,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"اس��مزى","boundary":[0.805253876283007,0.8239486041619163,0.859350150443331,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.7724391511194444,0.8239486041619163,0.8004875307398694,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.7263763268299422,0.8239486041619163,0.7673899979284557,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6895752240583533,0.8239486041619163,0.7212519920666012,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6778145866416518,0.8239486041619163,0.684522078353594,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.6427155993859942,0.8239486041619163,0.6729029717429069,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.5997456563725626,0.8239486041619163,0.6376621085858326,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.5661356757734093,0.8239486041619163,0.5946826948123202,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.5419342069370066,0.8239486041619163,0.5610888118155956,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.49200589056914135,0.8239486041619163,0.5169813294391037,0.839723216500818],"dir":"rtl"},{"str":"370","boundary":[0.49200589056914135,0.8422941915009257,0.5190795370406454,0.8580688038398275],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5195652218500735,0.8432464940924077,0.8710303778619606,0.8575870507641365],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.8418412951047977,0.8606396354343683,0.8735174614764573,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8297649110760534,0.8606396354343683,0.8367198636472714,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"اس��مولاليته","boundary":[0.7506088248916607,0.8606396354343683,0.8246720909674521,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"مايع��ات","boundary":[0.6935751192170191,0.8606396354343683,0.7457298501309585,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.658388308349502,0.8606396354343683,0.688942876656979,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6463183948595547,0.8606396354343683,0.6532733474307725,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6091985722069876,0.8606396354343683,0.6412255747509531,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"س��لولى","boundary":[0.5551826152847626,0.8606396354343683,0.6040895563408736,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5371086671236636,0.8606396354343683,0.5504386135831765,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.4919969893076227,0.8606396354343683,0.5320059726104943,0.87641424777327],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيعى","boundary":[0.8127036932966061,0.8789852227733777,0.8735517137413112,0.8947598351122794],"dir":"rtl"},{"str":"371","boundary":[0.49200589056914135,0.8789852227733777,0.5190795370406454,0.8947598351122794],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8799375253648597,0.8055624037295993,0.8942780820365885],"dir":"ltr"},{"str":"تجويز","boundary":[0.8370773588427246,0.8973308101123869,0.8735365360910167,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.7896082320293543,0.8973308101123869,0.8319559273851984,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"گلوكز","boundary":[0.7491556919265154,0.8973308101123869,0.7844868005718281,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7370402351305174,0.8973308101123869,0.7440342604689894,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"محلولهاى","boundary":[0.6618657434279749,0.8973308101123869,0.7319188036729912,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6274370896650456,0.8973308101123869,0.6567443119704487,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6100873945512235,0.8973308101123869,0.6223156582075194,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.568145803892452,0.8973308101123869,0.6049659630936973,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.5303780670647039,0.8973308101123869,0.5630243724349259,0.9131054224512887],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.49200589056914135,0.8973308101123869,0.5190795370406454,0.9131054224512887],"dir":"ltr"},{"str":"اخت��لالات","boundary":[0.8060376282665277,0.915676540856963,0.873541253468811,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"بالينى","boundary":[0.7667755480793396,0.915676540856963,0.8009161968090016,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7262134361648582,0.915676540856963,0.7617496549135593,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.6901490450062704,0.915676540856963,0.7211843079504224,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"ماي��ع:","boundary":[0.6453912064519362,0.915676540856963,0.685131235399203,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"هيپوناترمى","boundary":[0.5746388017381099,0.915676540856963,0.6408658234182939,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5630076628113226,0.915676540856963,0.5695718877100001,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"هيپرناترمى","boundary":[0.49200589056914135,0.915676540856963,0.5582009561919685,0.9314511531958648],"dir":"rtl"},{"str":"iv","boundary":[0.8713310594205009,0.9325190765255125,0.8869189164798518,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49188,0.50569,0.89849,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/baa93b86d9c1c059ce66f0ce948b6051.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/9431198d8b97c470731ccc2cf7c89a3c.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11483,0.06842,0.07553,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"بلاطم","boundary":[0.17870637194677974,0.06948049003116204,0.22658980759251698,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"تسرهف","boundary":[0.1326873260466938,0.06948049003116204,0.17464532497605414,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.11627905545790355,0.06842175362063205,0.13268732604669384,0.07989419895801515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11628,0.06842,0.22659,0.08239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عروقى","boundary":[0.455649675218794,0.11126968779174062,0.49709491569225467,0.12704430013064238],"dir":"rtl"},{"str":"476","boundary":[0.11627905545790355,0.11126968779174062,0.1433527019294075,0.12704430013064238],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.11222199038322261,0.4505099895602373,0.1265625470549515],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.46636386570650934,0.13390109389766294,0.4971150158237259,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.4151382903581676,0.13390109389766294,0.46112962738868524,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيس��مهاى","boundary":[0.319782631435375,0.13390109389766294,0.409892751441364,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2706533861465549,0.13390109389766294,0.3145709544896104,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25321476040973745,0.13390109389766294,0.26540972477177116,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.20157001107511568,0.13390109389766294,0.24796978416971074,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"دريافت","boundary":[0.15263725909787895,0.13390109389766294,0.19632680352531692,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"نمك","boundary":[0.11627905545790355,0.13390109389766294,0.14743631027219267,0.14967570623656473],"dir":"rtl"},{"str":"480","boundary":[0.11627905545790355,0.15653250000358512,0.1433527019294075,0.17230711234248688],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1438383867388357,0.1574848025950671,0.4953035427507227,0.171825359266796],"dir":"ltr"},{"str":"حالات��ى","boundary":[0.44330213414292063,0.17916404951507414,0.49709122383137216,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42264458365792507,0.17916404951507414,0.4387926384294003,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.38613654081626864,0.17916404951507414,0.4176300714375081,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.3373549113541537,0.17916404951507414,0.3810806487009777,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.3099293213411967,0.17916404951507414,0.3322804009360918,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.27362257651978067,0.17916404951507414,0.3048908952557537,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"خ��ون","boundary":[0.2295286420767787,0.17916404951507414,0.2685670862398192,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21816775396476584,0.17916404951507414,0.22488826993245947,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.1819782832137397,0.17916404951507414,0.21324660194971273,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.15146659293150241,0.17916404951507414,0.17692279293377827,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.11621311944964317,0.17916404951507414,0.14641981790921713,0.1949386618539759],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.4587438648450752,0.2017954556209963,0.49709819734637245,0.21757006795989806],"dir":"rtl"},{"str":"مىشوند","boundary":[0.4037618011358626,0.2017954556209963,0.453622433387549,0.21757006795989806],"dir":"rtl"},{"str":"481","boundary":[0.1162778248376094,0.20180061822139814,0.14335147130911335,0.2175752305602999],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.20274775821247829,0.3988239372055482,0.21708831488420718],"dir":"ltr"},{"str":"حالات��ى","boundary":[0.4433021341429205,0.22442686172691848,0.4970912238313721,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42295446104159945,0.22442686172691848,0.43879263842940025,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.38687313318035416,0.22442686172691848,0.4180361761345806,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.338508435137794,0.22442686172691848,0.3818702967230633,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.30253799729102315,0.22442686172691848,0.33347615365524985,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.2724186018674083,0.22442686172691848,0.29753588796432845,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.23758018902516886,0.22442686172691848,0.26743901763683986,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"س��لولى","boundary":[0.18446440477075304,0.22442686172691848,0.23258169780477853,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.14929634376987086,0.22442686172691848,0.179720403069167,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.11614868456197171,0.22442686172691848,0.14429904893561601,0.24020147406582024],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.46542244118147746,0.24705841123840747,0.49709860755313706,0.26283302357730925],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.4315126989759188,0.24705841123840747,0.4603010097239513,0.26283302357730925],"dir":"rtl"},{"str":"مىشوند","boundary":[0.3765306352667062,0.24705841123840747,0.4263912675183926,0.26283302357730925],"dir":"rtl"},{"str":"482","boundary":[0.1162778248376094,0.24706343043324247,0.14335147130911335,0.26283804277214423],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.24801071382988946,0.3712580426163806,0.2623512705016183],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.29981007426793477,0.28465416022237894,0.3434847885076473,0.30329688389562653],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2698936949169229,0.28465416022237894,0.29407743473097614,0.30329688389562653],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.45626539557263834,0.3146129745917602,0.5028997516198039,0.33038758693066195],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.41310549082264914,0.3146129745917602,0.45141470057982724,0.33038758693066195],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3996363517030759,0.3146129745917602,0.408254795829838,0.33038758693066195],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.375834104180212,0.3146129745917602,0.3947856567102648,0.33038758693066195],"dir":"rtl"},{"str":"483","boundary":[0.12209312103765903,0.3146129745917602,0.1589809643550832,0.33038758693066195],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.4582577698288823,0.35335836118986463,0.4970858911434309,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.42886030203524084,0.35335836118986463,0.4531363383713561,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.3690952274493959,0.35335836118986463,0.4237388705777147,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3556712110739418,0.35335836118986463,0.3639737959918697,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.32250599414634945,0.35335836118986463,0.35054977961641565,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.29466526102481955,0.35335836118986463,0.31738456268882326,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.25335538878371644,0.35335836118986463,0.2895438295672934,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"مىشود","boundary":[0.20365268613644705,0.35335836118986463,0.24823395732619022,0.3691329735287664],"dir":"rtl"},{"str":"483","boundary":[0.11627905545790355,0.35335836118986463,0.1433527019294075,0.3691329735287664],"dir":"ltr"},{"str":"������������","boundary":[0.15073088590303943,0.3543106637813466,0.19207972778679092,0.3686512204530755],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.19986237563043652,0.35335836118986463,0.20365268613644705,0.3691329735287664],"dir":"ltr"},{"str":"اسيد","boundary":[0.46989759188118774,0.37598976729578687,0.49708404521298966,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4577821350851897,0.37598976729578687,0.46477616042366154,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.43804093453305143,0.37598976729578687,0.45266070362766353,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4233534813222605,0.37598976729578687,0.4329195030755252,0.39176437963468863],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.37940392855018573,0.37598976729578687,0.4182320498647344,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3672884717541877,0.37598976729578687,0.37428249709265954,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.32419625112037725,0.37598976729578687,0.3621670402966616,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30287575452406784,0.37598976729578687,0.31907481966285106,0.39176437963468863],"dir":"rtl"},{"str":"483","boundary":[0.11627905545790355,0.37598976729578687,0.1433527019294075,0.39176437963468863],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.37694206988726886,0.29545183249616974,0.39128262655899776],"dir":"ltr"},{"str":"ابزاره��اى","boundary":[0.434706846605958,0.39862633600211095,0.4970614838409301,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"دفاعى","boundary":[0.39241124924251236,0.39862633600211095,0.43007677019601737,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37464807386162996,0.39862633600211095,0.38739065425927943,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.34458556195250223,0.39862633600211095,0.3697702226807423,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.2939690503450103,0.39862633600211095,0.33960566823707494,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.2508820649950045,0.39862633600211095,0.28893282659124336,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.22229510442451494,0.39862633600211095,0.2458631673294925,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن:","boundary":[0.1596980678132112,0.39862633600211095,0.21732303167411537,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"بافرها،","boundary":[0.11616910284004862,0.39862633600211095,0.1546475400925837,0.4144009483410127],"dir":"rtl"},{"str":"ريهها","boundary":[0.4640956274009915,0.42125272291319804,0.4970803533521071,0.4370273352520998],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4519801706049934,0.42125272291319804,0.4589741959434653,0.4370273352520998],"dir":"rtl"},{"str":"كليهها","boundary":[0.4073763380431907,0.42125272291319804,0.44685873914746727,0.4370273352520998],"dir":"rtl"},{"str":"484","boundary":[0.11627064621922682,0.421262904708435,0.1433442926907308,0.4370375170473368],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.42220502550468003,0.40226967402919406,0.43654558217640893],"dir":"ltr"},{"str":"بافرشدن","boundary":[0.4447047434259238,0.4438841290191202,0.497092249348284,0.459658741358022],"dir":"rtl"},{"str":"يونهاى","boundary":[0.38760191074311,0.4438841290191202,0.43958331196839767,0.459658741358022],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.32783683615726505,0.4438841290191202,0.3824804792855839,0.459658741358022],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.309336511068404,0.4438841290191202,0.32271540469973886,0.459658741358022],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.2627472777653576,0.4438841290191202,0.3042150796108779,0.459658741358022],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.23344005545995458,0.4438841290191202,0.2576258463078314,0.459658741358022],"dir":"rtl"},{"str":"485","boundary":[0.11627905545790355,0.4438841290191202,0.1433527019294075,0.459658741358022],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.4448364316106022,0.22653709602325053,0.4591769882823311],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.4543261430924257,0.46651553512504246,0.4970799431453424,0.4822901474639442],"dir":"rtl"},{"str":"بافرى","boundary":[0.4132870073160376,0.46651553512504246,0.44920471163489956,0.4822901474639442],"dir":"rtl"},{"str":"بيكربنات","boundary":[0.35381523056696723,0.46651553512504246,0.40816557585851143,0.4822901474639442],"dir":"rtl"},{"str":"485","boundary":[0.11627905545790355,0.46651553512504246,0.1433527019294075,0.4822901474639442],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.46746783771652445,0.34713788485085895,0.48180839438825335],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.4543181440605137,0.4891470846365314,0.49707194411343036,0.5049216969754332],"dir":"rtl"},{"str":"بافرى","boundary":[0.41327900828412556,0.4891470846365314,0.4491967126029875,0.5049216969754332],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.3654263381457423,0.4891470846365314,0.4081575768265994,0.5049216969754332],"dir":"rtl"},{"str":"488","boundary":[0.11628910552363916,0.48915210383136654,0.14336275199514312,0.5049267161702683],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.4900993872280134,0.36092083214544274,0.5044399438997422],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئينها","boundary":[0.43719098611655205,0.5117784907424536,0.49711399030681414,0.5275531030813554],"dir":"rtl"},{"str":"بافرهاى","boundary":[0.3827503953367695,0.5117784907424536,0.43206955465902586,0.5275531030813554],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.35168338601071875,0.5117784907424536,0.3776289638792434,0.5275531030813554],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.3144571221124008,0.5117784907424536,0.34656195455319255,0.5275531030813554],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.2709813581535773,0.5117784907424536,0.30933569065487465,0.5275531030813554],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2264226483358937,0.5117784907424536,0.26585992669605113,0.5275531030813554],"dir":"rtl"},{"str":"489","boundary":[0.11628110649172718,0.5117836533428555,0.14335475296323114,0.5275582656817572],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.5127307933339357,0.2196456223759586,0.5270713500056645],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.46089601463617735,0.5334060578813548,0.4970844554197543,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.4217520341127945,0.5334060578813548,0.45577458317865116,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.3894441493234665,0.5334060578813548,0.41663060265526836,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3773286925274684,0.5334060578813548,0.3843227178659403,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.35758749197533013,0.5334060578813548,0.3722072610699423,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.3049066882161954,0.5334060578813548,0.35246606051780394,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.26384499106774767,0.5334060578813548,0.2997852567586692,0.5491806702202566],"dir":"rtl"},{"str":"489","boundary":[0.11627905545790355,0.5334060578813548,0.1433527019294075,0.5491806702202566],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.5343583604728368,0.2575487274360642,0.5486989171445656],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.45942542338465703,0.5550337684258227,0.49710291472416673,0.5708083807647245],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.41479902945079467,0.5550337684258227,0.45430399192713083,0.5708083807647245],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.37565504892741186,0.5550337684258227,0.40967759799326847,0.5708083807647245],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.3433471641380838,0.5550337684258227,0.3705336174698857,0.5708083807647245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3312317073420858,0.5550337684258227,0.3382257326805576,0.5708083807647245],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.31149050678994744,0.5550337684258227,0.3261102758845596,0.5708083807647245],"dir":"rtl"},{"str":"491","boundary":[0.11627905545790355,0.5550337684258227,0.1433527019294075,0.5708083807647245],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.5559860710173047,0.3057890429671076,0.5703266276890336],"dir":"ltr"},{"str":"ترشح","boundary":[0.46315912535713627,0.576661335564724,0.4970914289347546,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"يونهاى","boundary":[0.40655264285963344,0.576661335564724,0.4585114827128614,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.3472413848645106,0.576661335564724,0.40143121140210725,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33545499528963085,0.576661335564724,0.3421624870015732,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.28406543746389246,0.576661335564724,0.33054338039088604,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"يونهاى","boundary":[0.22750559419475386,0.576661335564724,0.2794644340479819,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"بيكربنات","boundary":[0.16846680578070716,0.576661335564724,0.2223841627372277,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.11627802994099175,0.576661335564724,0.16385996361465996,0.5924359479036257],"dir":"rtl"},{"str":"توبول","boundary":[0.46204849054165753,0.5982889027036251,0.49710886272225513,0.6140635150425269],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.4174220966077951,0.5982889027036251,0.45692705908413134,0.6140635150425269],"dir":"rtl"},{"str":"493","boundary":[0.11627905545790355,0.5982889027036251,0.1433527019294075,0.6140635150425269],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.5992412052951072,0.409161147676486,0.613581761966836],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.43083073022957225,0.6209203088095474,0.4970709185965186,0.6366949211484492],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.4032832949448169,0.6209203088095474,0.42570929877204605,0.6366949211484492],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.35865690101095454,0.6209203088095474,0.3981618634872907,0.6366949211484492],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.32634901622162654,0.6209203088095474,0.3535354695534284,0.6366949211484492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3142335594256285,0.6209203088095474,0.32122758476410035,0.6366949211484492],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.2944923588734902,0.6209203088095474,0.3091121279681023,0.6366949211484492],"dir":"rtl"},{"str":"498","boundary":[0.11627290235643274,0.6209254714099492,0.1433465488279367,0.636700083748851],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.6218726114010293,0.2885603588488778,0.6362131680727583],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30168184773535095,0.6585162011990856,0.3453565619750634,0.6771589248723332],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.2680059233856825,0.6585162011990856,0.2959758716380992,0.6771589248723332],"dir":"ltr"},{"str":"دیورتیكها","boundary":[0.4162349582306962,0.6884750155684669,0.5028931883115684,0.7042496279073687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4027658191111229,0.6884750155684669,0.411384263237885,0.7042496279073687],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارىهاى","boundary":[0.3143929247537221,0.6884750155684669,0.3979151241183118,0.7042496279073687],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.27551968069505434,0.6884750155684669,0.309542229760911,0.7042496279073687],"dir":"rtl"},{"str":"507","boundary":[0.12209312103765903,0.6884750155684669,0.1547394264078809,0.7042496279073687],"dir":"ltr"},{"str":"ديورتيكها","boundary":[0.42947253563158505,0.7221514455998153,0.4971115290662258,0.737926057938717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41735707883558704,0.7221514455998153,0.4243511041740589,0.737926057938717],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.360051193804237,0.7221514455998153,0.4122356473780609,0.737926057938717],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.32535180357659277,0.7221514455998153,0.3549297623467108,0.737926057938717],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2989098755227572,0.7221514455998153,0.32023037211906663,0.737926057938717],"dir":"rtl"},{"str":"507","boundary":[0.11627905545790355,0.7221514455998153,0.1433527019294075,0.737926057938717],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7231037481912972,0.2920060956725238,0.7374443048630261],"dir":"ltr"},{"str":"بيمارىهاى","boundary":[0.4266591325357546,0.7437791561442831,0.49709573610578406,0.7595537684831849],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.39545675497734634,0.7437791561442831,0.4215377010782285,0.7595537684831849],"dir":"rtl"},{"str":"509","boundary":[0.11627905545790355,0.7437791561442831,0.1433527019294075,0.7595537684831849],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7447314587357652,0.38848672673461027,0.759072015407494],"dir":"ltr"},{"str":"آسيب","boundary":[0.461987779940479,0.7654067232831844,0.49711583623725536,0.7811813356220861],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.41736138600661665,0.7654067232831844,0.4568663484829528,0.7811813356220861],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.39132556264985363,0.7654067232831844,0.41223995454909046,0.7811813356220861],"dir":"rtl"},{"str":"510","boundary":[0.11627905545790355,0.7654067232831844,0.1433527019294075,0.7811813356220861],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7663590258746664,0.3850409899109644,0.7806995825463953],"dir":"ltr"},{"str":"نارس��ايى","boundary":[0.43932312590150413,0.7870342904220856,0.49709142893475455,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.4013365344485308,0.7870342904220856,0.4346415510738188,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"كليه:","boundary":[0.36705482263583183,0.7870342904220856,0.39630977994458105,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.32148412683594363,0.7870342904220856,0.36203905578606893,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"غيرقابل","boundary":[0.2693096133997599,0.7870342904220856,0.3164425228536444,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"برگشت","boundary":[0.21895013057656798,0.7870342904220856,0.2642580692798205,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.1849610262806383,0.7870342904220856,0.21390108684282308,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"نفرونهاى","boundary":[0.11627802994099175,0.7870342904220856,0.1806907471711116,0.8028089027609874],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.4688913546873301,0.8086618575609867,0.49707050838975386,0.8244364698998885],"dir":"rtl"},{"str":"512","boundary":[0.11627905545790355,0.8086618575609867,0.1433527019294075,0.8244364698998885],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.8096141601524687,0.4642929368548211,0.8239547168241976],"dir":"ltr"},{"str":"آس��يبهاى","boundary":[0.424037706205813,0.8302895681054546,0.4970914289347546,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"عروقى","boundary":[0.3777521550919911,0.8302895681054546,0.41891627474828685,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.3468485312870831,0.8302895681054546,0.3726654620261342,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.29370065981758103,0.8302895681054546,0.34209480288539434,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"يكى","boundary":[0.2614332978809814,0.8302895681054546,0.2885792283600549,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2471356318935505,0.8302895681054546,0.25636158905896517,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"علل","boundary":[0.21709297744248524,0.8302895681054546,0.242125363289366,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"نارس��ايى","boundary":[0.1545760491374612,0.8302895681054546,0.21202849296187742,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.11623660877380206,0.8302895681054546,0.14989447430977584,0.8460641804443564],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.47100658586960753,0.8519171352443559,0.4970875319704897,0.8676917475832576],"dir":"rtl"},{"str":"514","boundary":[0.11627905545790355,0.8519171352443559,0.1433527019294075,0.8676917475832576],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1438383867388357,0.8528694378358379,0.4711833849852011,0.8672099945075668],"dir":"ltr"},{"str":"بيمارىهاى","boundary":[0.42668661638899086,0.8735447023832571,0.49710065858696073,0.8893193147221589],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.38654993549498623,0.8735447023832571,0.4215651849314647,0.8893193147221589],"dir":"rtl"},{"str":"توبول","boundary":[0.34636813185686244,0.8735447023832571,0.38142850403746004,0.8893193147221589],"dir":"rtl"},{"str":"521","boundary":[0.11627413297672688,0.8735441287609902,0.14334777944823085,0.8893187410998921],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.8744970049747391,0.34024641120356713,0.888837561646468],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.4604325314338648,0.8951724129277251,0.49706886756269497,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"نارس��ايى","boundary":[0.398303141755859,0.8951724129277251,0.45530776788040006,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.368185210733055,0.8951724129277251,0.3936249766694903,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"بهوس��يله","boundary":[0.30558285149655423,0.8951724129277251,0.3639342110390742,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"پيوند","boundary":[0.2720863072255529,0.8951724129277251,0.30096542162076795,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.25821869619465937,0.8951724129277251,0.26707824078726883,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"بهوس��يله","boundary":[0.19630321663634553,0.8951724129277251,0.2541054518530065,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"دياليز","boundary":[0.15931405003468976,0.8951724129277251,0.19118178517881937,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14645183644311713,0.8951724129277251,0.15429394186139522,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.11615582658734146,0.8951724129277251,0.14161445076390755,0.9109470252666269],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعى","boundary":[0.44271667634070955,0.9178038190336472,0.49708958300431333,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"523","boundary":[0.11627905545790355,0.9178038190336472,0.1433527019294075,0.933578431372549],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.9187561216251292,0.43672704226565356,0.933096678296858],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.11482569289050144,0.9325190765255125,0.1243630001702358,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11483,0.11127,0.5029,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جريان","boundary":[0.8804390853209559,0.11126968779174062,0.9185903654737169,0.12704430013064238],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8465293431153973,0.11126968779174062,0.8753176538634299,0.12704430013064238],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.8153269655569889,0.11126968779174062,0.8414079116578711,0.12704430013064238],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.5377907084065723,0.11126968779174062,0.5648643548780763,0.12704430013064238],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.11222199038322261,0.8099983796832791,0.1265625470549515],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8809354355062667,0.13049894023286188,0.9186129268457764,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.8034054457360433,0.13049894023286188,0.8756109517002044,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"فيلتراس��يون","boundary":[0.7211722132008129,0.13049894023286188,0.7980675159314051,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"گلومرولى","boundary":[0.6591042980239533,0.13049894023286188,0.7162825422154036,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6468698132023427,0.13049894023286188,0.6537875416103486,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.6033417840560761,0.13049894023286188,0.6414690324658143,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.569235625013195,0.13049894023286188,0.5979932685069909,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.5377995278520137,0.13049894023286188,0.5638804739528959,0.14627355257176364],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.5377995278520137,0.14972819267398313,0.5648731743235176,0.1655028050128849],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5653500396875045,0.15068952981616832,0.9168151956993914,0.16503008648789722],"dir":"ltr"},{"str":"خودتنظيمى","boundary":[0.8474603073679289,0.16897092523837584,0.9186414362159246,0.1847455375772776],"dir":"rtl"},{"str":"GFR","boundary":[0.807912888491444,0.16668172425117192,0.8423394912205496,0.1795882252557279],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7957904581804458,0.16897092523837584,0.8027844835189177,0.1847455375772776],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.7525177465701586,0.16897092523837584,0.7906690267229196,0.1847455375772776],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7186080043646,0.16897092523837584,0.7473963151126325,0.1847455375772776],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.6874056268061917,0.16897092523837584,0.7134865729070738,0.1847455375772776],"dir":"rtl"},{"str":"406","boundary":[0.5377907084065723,0.16897092523837584,0.5648643548780763,0.1847455375772776],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.16992322782985783,0.682506117208379,0.1842637845015867],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7232819002418169,0.20723408372984972,0.7669566144815294,0.22587680740309726],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.6894459952539077,0.20723408372984972,0.7175492607048582,0.22587680740309726],"dir":"ltr"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.8635367206840606,0.23379519000699814,0.9244298638728851,0.24956980234589993],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8500675815644876,0.23379519000699814,0.8586860256912496,0.24956980234589993],"dir":"rtl"},{"str":"ترشح","boundary":[0.8004776857775161,0.23379519000699814,0.8452168865716764,0.24956980234589993],"dir":"rtl"},{"str":"توبولی","boundary":[0.7456761130447801,0.23379519000699814,0.7956269907847049,0.24956980234589993],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7068028689861123,0.23379519000699814,0.7408254180519691,0.24956980234589993],"dir":"rtl"},{"str":"413","boundary":[0.5436047739863278,0.23379519000699814,0.5754388699624046,0.24956980234589993],"dir":"ltr"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.8717262936383083,0.26914272510730314,0.9186313861501889,0.28491733744620495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8596108368423103,0.26914272510730314,0.8666048621807823,0.28491733744620495],"dir":"rtl"},{"str":"ترشح","boundary":[0.8205571018071658,0.26914272510730314,0.8544894053847841,0.28491733744620495],"dir":"rtl"},{"str":"توبولهاى","boundary":[0.7526924946519293,0.26914272510730314,0.8154356703496396,0.28491733744620495],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.721490117093521,0.26914272510730314,0.7475710631944031,0.28491733744620495],"dir":"rtl"},{"str":"413","boundary":[0.5377907084065723,0.26914272510730314,0.5648643548780763,0.28491733744620495],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.27009502769878513,0.7169634854448385,0.284435584370514],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.9052252137690003,0.2883765665265594,0.9186041074003353,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.8529749447789384,0.2883765665265594,0.8998556072188187,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"توبولى","boundary":[0.8080818510825056,0.2883765665265594,0.8475809081567565,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسمهاى","boundary":[0.7228165206672423,0.2883765665265594,0.8026837777581789,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.6892868366967035,0.2883765665265594,0.717424352745001,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6769864754333146,0.2883765665265594,0.6838755924923957,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"غيرفعال","boundary":[0.6221731371858714,0.2883765665265594,0.6714893992316826,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.5826269761709418,0.2883765665265594,0.6168006333592447,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5377907084065723,0.2883765665265594,0.5772279867667298,0.3041511788654612],"dir":"rtl"},{"str":"414","boundary":[0.5377907084065723,0.3076102645402489,0.5648643548780763,0.32338487687915074],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.3085625671317309,0.9168162212163034,0.3229031238034598],"dir":"ltr"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.8717090649541902,0.3268439625539384,0.9186141574660709,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8595936081581922,0.3268439625539384,0.8665876334966641,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"ترشح","boundary":[0.8205398731230477,0.3268439625539384,0.8544721767006659,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8020395480341866,0.3268439625539384,0.8154184416655216,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهاى","boundary":[0.7280382476787425,0.3268439625539384,0.7969181165766605,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6789898248212011,0.3268439625539384,0.7229168162212163,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"نفرون","boundary":[0.6371384796506679,0.3268439625539384,0.673868393363675,0.34261857489284014],"dir":"rtl"},{"str":"420","boundary":[0.5377907084065723,0.3268439625539384,0.5648643548780763,0.34261857489284014],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������","boundary":[0.5722425388517082,0.3277962651454204,0.6308200648536895,0.3421368218171493],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.8824347412313176,0.34607780397319465,0.9186231820148946,0.3618524163120964],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.8304082172619108,0.34607780397319465,0.8773133097737915,0.3618524163120964],"dir":"rtl"},{"str":"توبولى","boundary":[0.7857592619559889,0.34607780397319465,0.8252867858043846,0.3618524163120964],"dir":"rtl"},{"str":"427","boundary":[0.5377907084065723,0.34607780397319465,0.5648643548780763,0.3618524163120964],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.34703010656467664,0.7789867482704657,0.36137066323640554],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8752780689106343,0.36531150198688406,0.918573341892981,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.860725983932201,0.36531150198688406,0.8701566374531082,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"كليرانس","boundary":[0.8037133967376257,0.36531150198688406,0.8556045524746749,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.7698036545320669,0.36531150198688406,0.7985919652800995,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.6984420347075944,0.36531150198688406,0.7646822230745407,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.6474758952249882,0.36531150198688406,0.6933206032500682,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.6162735176665798,0.36531150198688406,0.642354463767462,0.3810861143257858],"dir":"rtl"},{"str":"436","boundary":[0.5377872216490721,0.3653070564143159,0.5648608681205761,0.38108166875321764],"dir":"ltr"},{"str":"�����������","boundary":[0.5722425388517082,0.36626380457836605,0.6101456439118138,0.38060436125009495],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7221891094206034,0.40357466047835794,0.7658638236603159,0.42221738415160553],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.6905396064886506,0.40357466047835794,0.7164564698836449,0.42221738415160553],"dir":"ltr"},{"str":"تغلیظ","boundary":[0.8795696520831325,0.43013576675550635,0.9244442211096503,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8664325468243893,0.43013576675550635,0.8747189570903213,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"تزریق","boundary":[0.8156269354130861,0.43013576675550635,0.8617687295281186,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.7757709663479345,0.43013576675550635,0.810825151417572,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7247293144516155,0.43013576675550635,0.7709140842441633,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"اس�مولاریته","boundary":[0.6268341527097501,0.43013576675550635,0.7199253833894974,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.5889108201906377,0.43013576675550635,0.6220090286508916,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.5435510535301535,0.43013576675550635,0.5841284849628455,0.44591037909440817],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.8743034176376602,0.4476487413741551,0.9244347863540617,0.4634233537130569],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8608342785180869,0.4476487413741551,0.8694527226448491,0.4634233537130569],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.8082662816192501,0.4476487413741551,0.8559835835252758,0.4634233537130569],"dir":"rtl"},{"str":"سدیم","boundary":[0.758766631320517,0.4476487413741551,0.803415586626439,0.4634233537130569],"dir":"rtl"},{"str":"441","boundary":[0.543608260743828,0.44764558645168734,0.5741112357683891,0.4634201987905891],"dir":"ltr"},{"str":"كليهها","boundary":[0.8790419210803205,0.47893115887472515,0.9186145676728354,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.8551719894412779,0.47893115887472515,0.8739204896227944,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"اضافى","boundary":[0.8109291388324285,0.47893115887472515,0.8500505579837517,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.796377053853995,0.47893115887472515,0.8058077073749023,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7818249688755617,0.47893115887472515,0.791255622396469,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.760684963255729,0.47893115887472515,0.7767035374180356,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.7296405153017379,0.47893115887472515,0.7555635317982029,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"رقيق","boundary":[0.6938581792152334,0.47893115887472515,0.7245190838442117,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.6663107439304782,0.47893115887472515,0.6887367477577073,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"مىكنند","boundary":[0.6145549564257864,0.47893115887472515,0.661189312472952,0.4947057712136269],"dir":"rtl"},{"str":"441","boundary":[0.5377907084065723,0.47893115887472515,0.5648643548780763,0.4947057712136269],"dir":"ltr"},{"str":"����������","boundary":[0.5722425388517082,0.47988346146620714,0.6066999070881678,0.49422401813793604],"dir":"ltr"},{"str":"كليه","boundary":[0.8924950621360697,0.4981650002939814,0.9185760082369518,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8790710457606156,0.4981650002939814,0.8873736306785435,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.8515236104758603,0.4981650002939814,0.8739496143030895,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.820479162521869,0.4981650002939814,0.8464021790183341,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"غليظ","boundary":[0.7842681603662326,0.4981650002939814,0.815357731064343,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7603982287271899,0.4981650002939814,0.7791467289087064,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7310910064217868,0.4981650002939814,0.7552767972696637,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7165389214433534,0.4981650002939814,0.7259695749642606,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.682448688261318,0.4981650002939814,0.7114174899858273,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"مىكند","boundary":[0.6359045777023908,0.4981650002939814,0.6773272568037918,0.5139396126328832],"dir":"rtl"},{"str":"443","boundary":[0.5377907084065723,0.4981650002939814,0.5648643548780763,0.5139396126328832],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������","boundary":[0.5722425388517082,0.4991173028854634,0.6308200648536895,0.5134578595571923],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.852340127041035,0.5173986983076708,0.9185803154079814,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.8087094910764718,0.5173986983076708,0.8472186955835087,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.796844487517937,0.5173986983076708,0.8036301247643874,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"رقت","boundary":[0.7648613506915822,0.5173986983076708,0.7918756499213427,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار:","boundary":[0.7303687175917393,0.5173986983076708,0.7597933788526104,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.718462175859742,0.512272935210799,0.7256366921746905,0.5280475475497007],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.6997136756782256,0.5173986983076708,0.7184621758597421,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6741065183905948,0.5173986983076708,0.6945922442206994,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6669320020756462,0.512272935210799,0.6741065183905948,0.5280475475497007],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6552000886046612,0.5173986983076708,0.6621941139431331,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"كليرانس","boundary":[0.5985160564127737,0.5173986983076708,0.6500786571471349,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"اس��مولى","boundary":[0.5377907084065723,0.5173986983076708,0.5934270519055129,0.5331733106465726],"dir":"rtl"},{"str":"452","boundary":[0.5377907084065723,0.5366325397269271,0.5648643548780763,0.5524071520658289],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5653500396875045,0.5375848423184091,0.9168151956993914,0.551925398990138],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.8613064265042795,0.5558662377406166,0.9185897501635698,0.5716408500795184],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.8211923069823345,0.5558662377406166,0.8561849950467533,0.5716408500795184],"dir":"rtl"},{"str":"تغليظ","boundary":[0.7824769925280838,0.5558662377406166,0.8160708755248084,0.5716408500795184],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.7514325445740926,0.5558662377406166,0.7773555610705576,0.5716408500795184],"dir":"rtl"},{"str":"453","boundary":[0.5377907084065723,0.5558662377406166,0.5648643548780763,0.5716408500795184],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.5568185403320987,0.7445293800340063,0.5711590970038275],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8808950301399421,0.5750999357543061,0.9185725214794518,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"اسمولاريته","boundary":[0.8095108489434099,0.5750999357543061,0.8757735986824159,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.797395392147412,0.5750999357543061,0.8043894174858838,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.7534458393753372,0.5750999357543061,0.7922739606898858,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.7142341747357754,0.5750999357543061,0.7483244079178109,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.6832799722700227,0.5750999357543061,0.7091127432782494,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.6475653202996969,0.5750999357543061,0.6781585408124965,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.6040895563408736,0.5750999357543061,0.6424438888421707,0.5908745480932078],"dir":"rtl"},{"str":"453","boundary":[0.5377989125418667,0.5750954901817379,0.5648725590133706,0.5908701025206397],"dir":"ltr"},{"str":"�������","boundary":[0.5722425388517082,0.576052238345788,0.5963626966172298,0.590392795017517],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.875063530772686,0.5943337771735623,0.9185844174756286,0.6101083895124642],"dir":"rtl"},{"str":"فيدبك","boundary":[0.827955385912269,0.5943337771735623,0.8699420993151598,0.6101083895124642],"dir":"rtl"},{"str":"اسمورسپتور","boundary":[0.7521942985361771,0.5943337771735623,0.8228339544547429,0.6101083895124642],"dir":"rtl"},{"str":"454","boundary":[0.5377816838577484,0.5943291881954273,0.5648553303292524,0.6101038005343291],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.5952860797650443,0.6859518540320249,0.6096266364367732],"dir":"ltr"},{"str":"ADH","boundary":[0.691923028802668,0.5920445761863584,0.7323858240746248,0.6049510771909143],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7375068453253862,0.5943337771735623,0.747072867078651,0.6101083895124642],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.8774749176084633,0.6135630296146836,0.9185618561035689,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"تشنگى","boundary":[0.8288558265718363,0.6135630296146836,0.8723561661255356,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8107289529287237,0.6135630296146836,0.8237815320812456,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7684521754750839,0.6135630296146836,0.8057324344335761,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"اسمولاريته","boundary":[0.6975199009205976,0.6135630296146836,0.7633847390777322,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6856956837268872,0.6135630296146836,0.6924292239503321,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6423355192903667,0.6135630296146836,0.6807649945955256,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.6035491141208459,0.6135630296146836,0.6372666692646427,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.57300864214164,0.6135630296146836,0.5984836706942135,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.5377321097353575,0.6135630296146836,0.5679581342975927,0.6293376419535853],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.8802569535174205,0.6328011732009413,0.9186112860187177,0.6485757855398431],"dir":"rtl"},{"str":"457","boundary":[0.5377935798539253,0.6327922820558048,0.5648672263254293,0.6485668943947066],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.6337534757924234,0.875467379332552,0.6480940324641522],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7215063202607273,0.6669993574982469,0.7651810345004397,0.6856420811714944],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.6912166527538205,0.6669993574982469,0.7157736807237688,0.6856420811714944],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.8777873036904251,0.6935604637753954,0.9244442211096503,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"کلیوى","boundary":[0.824091238188609,0.6935604637753954,0.8726433108608393,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسیم،","boundary":[0.7593852231217145,0.6935604637753954,0.8189472453590233,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم،","boundary":[0.6969353452607786,0.6935604637753954,0.7542186689200691,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.6366732419521173,0.6935604637753954,0.6918139138032526,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6230089849401655,0.6935604637753954,0.631529927660037,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"منیزیوم","boundary":[0.5573481363281162,0.6935604637753954,0.6177900520757488,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5437057621507186,0.6935604637753954,0.55222670487059,0.7093350761142971],"dir":"rtl"},{"str":"همكارى","boundary":[0.8625583775502043,0.711073438394044,0.9244216597375907,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"مكانیسمهاي","boundary":[0.7590919252849399,0.711073438394044,0.8573918233485589,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"کلیوي","boundary":[0.7053507370390045,0.711073438394044,0.7539028097112349,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6818417873529152,0.711073438394044,0.7001616214652996,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6287774402687675,0.711073438394044,0.6766301104071506,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.5849984786180022,0.711073438394044,0.6236108860671221,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5436482829797422,0.711073438394044,0.5797741401553455,0.7268480507329458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9158475179414183,0.7285862696071261,0.9244659620681804,0.7443608819460279],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.8723491926105352,0.7285862696071261,0.9109968229486072,0.7443608819460279],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.8339271759930593,0.7285862696071261,0.8674984976177241,0.7443608819460279],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.7880147838518005,0.7285862696071261,0.8290764810002481,0.7443608819460279],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.7330327201425878,0.7285862696071261,0.7831640888589894,0.7443608819460279],"dir":"rtl"},{"str":"461","boundary":[0.5436047739863278,0.7285862696071261,0.5738370125461739,0.7443608819460279],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.8824339208177882,0.7639338047074311,0.9186223616013651,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.8384843680457135,0.7639338047074311,0.877312489360262,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.7932713784383018,0.7639338047074311,0.8333629365881873,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.7623171759725489,0.7639338047074311,0.7881499469807757,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.7266025240022232,0.7639338047074311,0.7571957445150227,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.6831267600433998,0.7639338047074311,0.7214810925446971,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6710113032474018,0.7639338047074311,0.6780053285858737,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.6434638679626464,0.7639338047074311,0.6658898717898756,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.5982508783552348,0.7639338047074311,0.6383424365051203,0.7797084170463329],"dir":"rtl"},{"str":"461","boundary":[0.5377907084065723,0.7639338047074311,0.5648643548780763,0.7797084170463329],"dir":"ltr"},{"str":"������","boundary":[0.5722425388517082,0.764886107298913,0.5929169597935839,0.779226663970642],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8809448702618552,0.7831630571485524,0.9186223616013649,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.8537280394561255,0.7831630571485524,0.8758234388043292,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.809556617068445,0.7831630571485524,0.8486821082166466,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"كلس��يم","boundary":[0.7544588679577976,0.7831630571485524,0.8044843803519163,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7431392954885203,0.7831630571485524,0.7498858599677166,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6997297293347529,0.7831630571485524,0.7381990692408508,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.6706963097857687,0.7831630571485524,0.6946556211658487,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"كلس��يم","boundary":[0.6156161843031016,0.7831630571485524,0.6656416966972202,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.580797825648124,0.7831630571485524,0.6110431763130205,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.5377864012355427,0.7831630571485524,0.5757346290397674,0.7989376694874541],"dir":"rtl"},{"str":"469","boundary":[0.5377864012355427,0.8023923095896736,0.5648600477070466,0.8181669219285753],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5653500396875045,0.8033536467318588,0.9168151956993914,0.8176942034035877],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.8824312544738175,0.8216350421540664,0.9186196952573945,0.8374096544929681],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.8548838191890622,0.8216350421540664,0.8773098230162915,0.8374096544929681],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.8102574252552,0.8216350421540664,0.8497623877315361,0.8374096544929681],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.7624047551168166,0.8216350421540664,0.8051359937976738,0.8374096544929681],"dir":"rtl"},{"str":"472","boundary":[0.5377907084065723,0.8216350421540664,0.5648643548780763,0.8374096544929681],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.8225873447455483,0.7548665905049441,0.8369279014172771],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.880942203917885,0.8408642945951875,0.9186196952573947,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.853890675351668,0.8408642945951875,0.8758207724603588,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"كليوى","boundary":[0.8099367526494957,0.8408642945951875,0.8488824942212123,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"منيزيوم","boundary":[0.7597713288267004,0.8408642945951875,0.8048878187050185,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7480689568113121,0.8408642945951875,0.7547113272444976,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.7049150782922359,0.8408642945951875,0.7432050274941085,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.6760729983054636,0.8408642945951875,0.6998646317676426,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"منيزيوم","boundary":[0.6259372697692324,0.8408642945951875,0.6710537596475504,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.5908058524460846,0.8408642945951875,0.6208772681870297,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"س��لولى","boundary":[0.5377837348915722,0.8408642945951875,0.5857717732623129,0.8566389069340893],"dir":"rtl"},{"str":"473","boundary":[0.5377837348915722,0.8600935470363088,0.5648573813630762,0.8758681593752106],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5653500396875045,0.861054884178494,0.9168151956993914,0.8753954408502229],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.877448459272139,0.8793362796007015,0.9185353977672446,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"ناتريورز","boundary":[0.8276390713043995,0.8793362796007015,0.8723297077892113,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"فش��ارى","boundary":[0.7703737635315937,0.8793362796007015,0.8226044437698823,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.759173461327316,0.8793362796007015,0.7656595406914855,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"ديورز","boundary":[0.7230585289848682,0.8793362796007015,0.7544239774058115,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"فشارى","boundary":[0.6763821151204965,0.8793362796007015,0.7180550456457577,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.658610425084764,0.8793362796007015,0.6713530054824134,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.6255114778492915,0.8793362796007015,0.6537325739038763,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.587264457162601,0.8793362796007015,0.6205222342321647,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.5489132701135475,0.8793362796007015,0.5822581472191057,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5374177353536391,0.8793362796007015,0.5439038147178085,0.8951108919396032],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.8927534923978431,0.8985701210199577,0.9185862634060697,0.9143447333588595],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.86344627009244,0.8985701210199577,0.887632060940317,0.9143447333588595],"dir":"rtl"},{"str":"474","boundary":[0.5377896828896606,0.8985655320418228,0.5648633293611645,0.9143401443807245],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.8995224236114397,0.8582386952143223,0.9138629802831686],"dir":"ltr"},{"str":"توزي��ع","boundary":[0.8747641725524079,0.9178038190336472,0.9185805205113637,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.844793964294204,0.9178038190336472,0.8703443070479676,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.8094251961902281,0.9178038190336472,0.8397285251631085,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"س��لولى","boundary":[0.7557160891822806,0.9178038190336472,0.8043522937736766,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7296318853822066,0.9178038190336472,0.7509720874806946,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهاى","boundary":[0.6733529349925221,0.9178038190336472,0.7245752821709783,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"ميانبافتى","boundary":[0.608113479599392,0.9178038190336472,0.6685779567190842,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5961933866396643,0.9178038190336472,0.6029920481418659,0.933578431372549],"dir":"rtl"},{"str":"دس��تگاه","boundary":[0.537396430117029,0.9178038190336472,0.5912150119267616,0.933578431372549],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5374,0.11127,0.92447,0.93358],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/cf37b14df7301414f403bf823e198f29.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/036c8ded123767c6a05c4e903c9bfb7b.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06924,0.06618,0.07445,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"كم","boundary":[0.9070937055822987,0.28021851064714626,0.9255489079270406,0.2959931229860481],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.90709,0.28022,0.92555,0.29599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8686195927057033,0.06618462677984226,0.8850278632944936,0.07765707211722536],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژى","boundary":[0.7996219944663107,0.06724336319037225,0.8720193863717005,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.7478067269807346,0.06724336319037225,0.7955609474955851,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"گايتون","boundary":[0.6984096283731814,0.06724336319037225,0.743745680010009,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"وهال","boundary":[0.661195670677805,0.06724336319037225,0.6943485814024558,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاى","boundary":[0.41722642798102383,0.12906457982885974,0.53090702868781,0.14914135916928017],"dir":"rtl"},{"str":"خونی،","boundary":[0.34411937837266876,0.12906457982885974,0.41156967669553834,0.14914135916928017],"dir":"rtl"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.2771572260998156,0.12906457982885974,0.3384626270871832,0.14914135916928017],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2582056735697628,0.12906457982885974,0.27150047481433015,0.14914135916928017],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.1873383528967776,0.12906457982885974,0.2525489222842774,0.14914135916928017],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.1308282689889839,0.12906457982885974,0.18168160161129215,0.14914135916928017],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.06976735123338919,0.10186914815659309,0.11948441111742374,0.15923137484350863],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6788029756398712,0.18105912607034336,0.7224776898795837,0.1997018497435909],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.6430739664327804,0.18105912607034336,0.6730969995426194,0.1997018497435909],"dir":"ltr"},{"str":"ايمنى","boundary":[0.4167524340643901,0.19455003276817195,0.45131645605967685,0.21032464510707372],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتى","boundary":[0.38417381281034696,0.19455003276817195,0.4116310026068639,0.21032464510707372],"dir":"rtl"},{"str":"553","boundary":[0.06976735123338919,0.19455003276817195,0.09684099770489316,0.21032464510707372],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.19550233535965394,0.3764323907465553,0.20984289203138282],"dir":"ltr"},{"str":"گلبولهایقرمز،کمخونی","boundary":[0.6971022994140197,0.20731606914048445,0.8793305015393009,0.2230906814793862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6836331602944464,0.20731606914048445,0.6922516044212085,0.2230906814793862],"dir":"rtl"},{"str":"پلیسیتمی","boundary":[0.5953053886811648,0.20731606914048445,0.6787824653016353,0.2230906814793862],"dir":"rtl"},{"str":"527","boundary":[0.49781975104551446,0.20731606914048445,0.5333539120393633,0.2230906814793862],"dir":"ltr"},{"str":"ايمنى","boundary":[0.41672495021115397,0.21347956757485415,0.4512889722064407,0.2292541799137559],"dir":"rtl"},{"str":"اكتسابى","boundary":[0.3625550958960865,0.21347956757485415,0.4116035187536278,0.2292541799137559],"dir":"rtl"},{"str":"(سازشي)","boundary":[0.30310588051907567,0.21347956757485415,0.3574336644385603,0.2292541799137559],"dir":"rtl"},{"str":"553","boundary":[0.06976735123338919,0.21347956757485415,0.09684099770489316,0.2292541799137559],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.21443187016633614,0.2971804438026987,0.228772426838065],"dir":"ltr"},{"str":"آلرژى","boundary":[0.4149557284349176,0.232409245787103,0.45130209882291167,0.24818385812600477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4028402716389196,0.232409245787103,0.4098342969773915,0.24818385812600477],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.35358879643284197,0.232409245787103,0.39771884018139336,0.24818385812600477],"dir":"rtl"},{"str":"حساسيت","boundary":[0.2922218644307663,0.232409245787103,0.34846736497531583,0.24818385812600477],"dir":"rtl"},{"str":"566","boundary":[0.06976735123338919,0.232409245787103,0.09684099770489316,0.24818385812600477],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.233361548378585,0.2868432333317608,0.2477021050503139],"dir":"ltr"},{"str":"گلبولهاى","boundary":[0.8329049407353777,0.24235944103378207,0.8735379718146932,0.25813405337268386],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.7999878989004408,0.24235944103378207,0.8277835092778516,0.25813405337268386],"dir":"rtl"},{"str":"(اريتروسيت","boundary":[0.7249487754302556,0.24235944103378207,0.7948664674429146,0.25813405337268386],"dir":"rtl"},{"str":"ها)","boundary":[0.6830297461435437,0.24235944103378207,0.7014398257441664,0.25813405337268386],"dir":"rtl"},{"str":"527","boundary":[0.49200589056914135,0.24235944103378207,0.5190795370406454,0.25813405337268386],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.24331174362526406,0.6780701412546993,0.25765230029699293],"dir":"ltr"},{"str":"طول","boundary":[0.8442373128175257,0.2612889758404642,0.8735670964949883,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.81452398581505,0.2612889758404642,0.8391158813599995,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"گلبولهاى","boundary":[0.7452605735921191,0.2612889758404642,0.8094025543575238,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.7123435317571821,0.2612889758404642,0.7401391421345929,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.6784337895516235,0.2612889758404642,0.707222100299656,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6413880166297822,0.2612889758404642,0.6733123580940973,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.6091997071123699,0.2612889758404642,0.6362733535838739,0.27706358817936594],"dir":"ltr"},{"str":"روز","boundary":[0.5895680317664118,0.2612889758404642,0.6091964254582523,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5557485350490914,0.2612889758404642,0.5844466003088856,0.27706358817936594],"dir":"rtl"},{"str":"535","boundary":[0.49200589056914135,0.2612889758404642,0.5190795370406454,0.27706358817936594],"dir":"ltr"},{"str":"�������","boundary":[0.5264577210142771,0.26224127843194617,0.5505778787797989,0.27658183510367507],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2556271138467344,0.26630312347183444,0.29930182808644695,0.284945847145082],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.22177295465779523,0.26630312347183444,0.24990288354845258,0.284945847145082],"dir":"ltr"},{"str":"خونى","boundary":[0.8401541146815052,0.28021851064714626,0.8736351908179318,0.2959931229860481],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8082297732171901,0.28021851064714626,0.8216312282205845,0.2959931229860481],"dir":"rtl"},{"str":"535","boundary":[0.49200589056914135,0.28021851064714626,0.5190795370406454,0.2959931229860481],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.2811708132386283,0.8021166669059535,0.29551136991035715],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.8539563416940309,0.2991480454538284,0.8735396126417521,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"كمخونى","boundary":[0.7969437544994554,0.2991480454538284,0.8488349102365047,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"روى","boundary":[0.7642297650130547,0.2991480454538284,0.7918223230419291,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.7132636255304485,0.2991480454538284,0.7591083335555285,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.6646213073699798,0.2991480454538284,0.7081421940729224,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.61821256504341,0.2991480454538284,0.6594998759124536,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5843028228378514,0.2991480454538284,0.6130911335858839,0.31492265779273015],"dir":"rtl"},{"str":"536","boundary":[0.49200589056914135,0.2991480454538284,0.5190795370406454,0.31492265779273015],"dir":"ltr"},{"str":"���������������","boundary":[0.5264577210142771,0.3001003480453104,0.5781437733689665,0.3144409047170393],"dir":"ltr"},{"str":"گروهه�ای","boundary":[0.3796184666881341,0.2925600665419755,0.4571167797128142,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"خونی،","boundary":[0.3275693813466677,0.2925600665419755,0.37476777169532294,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.2783684099311177,0.2925600665419755,0.32271868635385664,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"خون،","boundary":[0.2324532302572382,0.2925600665419755,0.2735574566360174,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"پیون�د","boundary":[0.17719783656952284,0.2925600665419755,0.22764506449475855,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.13657912662516705,0.2925600665419755,0.17234714157671174,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12343763932836811,0.2925600665419755,0.13178179461357498,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء","boundary":[0.07558141681314466,0.2925600665419755,0.1187413215631339,0.3083346788808773],"dir":"rtl"},{"str":"569","boundary":[0.07558141681314466,0.3097687345480502,0.109784456855478,0.32554334688695197],"dir":"ltr"},{"str":"پلىسيتمى","boundary":[0.8098273234623913,0.31807758026051053,0.8735631995307235,0.3338521925994123],"dir":"rtl"},{"str":"537","boundary":[0.49200589056914135,0.31807758026051053,0.5190795370406454,0.3338521925994123],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.3190298828519925,0.8021166669059535,0.33337043952372136],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.678028300164698,0.35197145794524204,0.7217030144044104,0.3706141816184896],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.6438486419079537,0.35197145794524204,0.6722985320750924,0.3706141816184896],"dir":"ltr"},{"str":"آنتى","boundary":[0.44390155858060254,0.34481196303578115,0.4700050660535443,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"ژنه��ا","boundary":[0.3819283443891916,0.34481196303578115,0.42519818114320523,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3389771021441559,0.34481196303578115,0.37772905432983495,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"ب��روز","boundary":[0.298801122603709,0.34481196303578115,0.33389230841805817,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"واكنشه��اى","boundary":[0.21292322657227997,0.34481196303578115,0.2941391708490665,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"ايمونولوژي��ك","boundary":[0.12105222926077427,0.34481196303578115,0.20829315016233932,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1032727696395368,0.34481196303578115,0.11642324313570254,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.06971862109877588,0.34481196303578115,0.09823877725567572,0.3605865753746829],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.4619129172059176,0.36374149784246324,0.481541310897758,0.379516110181365],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4014484400862255,0.36374149784246324,0.43168067864607157,0.379516110181365],"dir":"rtl"},{"str":"569","boundary":[0.06976735123338919,0.36374149784246324,0.09684099770489316,0.379516110181365],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.3646938004339452,0.3936610748647851,0.3790343571056741],"dir":"ltr"},{"str":"مقاوم�ت","boundary":[0.8111734169608191,0.37822840101538313,0.8793764446969495,0.3940030133542849],"dir":"rtl"},{"str":"ب�دن","boundary":[0.7643771156758356,0.37822840101538313,0.8048787941561943,0.3940030133542849],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7398931894279539,0.37822840101538313,0.757906017528135,0.3940030133542849],"dir":"rtl"},{"str":"برابرعفون�ت:","boundary":[0.6340662161802517,0.37822840101538313,0.733291560611126,0.3940030133542849],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6087577093233844,0.37822840101538313,0.6199255884928798,0.3940030133542849],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6199204609083208,0.37822840101538313,0.6276815728968186,0.3940030133542849],"dir":"ltr"},{"str":"لوکوس�یتها،","boundary":[0.49782344290639696,0.37822840101538313,0.6024405251467002,0.3940030133542849],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاى","boundary":[0.3947507891352636,0.38267103264914537,0.4513121488886473,0.39844564498804713],"dir":"rtl"},{"str":"خونى","boundary":[0.3561482815413109,0.38267103264914537,0.3896293576777375,0.39844564498804713],"dir":"rtl"},{"str":"569","boundary":[0.06976735123338919,0.38267103264914537,0.09684099770489316,0.39844564498804713],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.38362333524062736,0.2902889701554068,0.39796389191235626],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.2979633234131664,0.3803818316619414,0.311752423809221,0.39328833266649743],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.311752423809221,0.38457563783210935,0.319579168880074,0.39748213883666533],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.31958491177478004,0.3803818316619414,0.33234029112374086,0.39328833266649743],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3323402911237409,0.38457563783210935,0.3401670361945939,0.39748213883666533],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.34017277908929994,0.3803818316619414,0.3510268500837847,0.39328833266649743],"dir":"ltr"},{"str":"گرانولوس�یتها،","boundary":[0.756038346128366,0.39543706902145775,0.8793588058060664,0.4112116813603595],"dir":"rtl"},{"str":"سیس�تم","boundary":[0.6814504500993726,0.39543706902145775,0.7497662846958009,0.4112116813603595],"dir":"rtl"},{"str":"مونوس�یت","boundary":[0.5927391351610779,0.39543706902145775,0.675200950038867,0.4112116813603595],"dir":"rtl"},{"str":"ماکروف�اژ","boundary":[0.512713948465724,0.39543706902145775,0.5864896351005724,0.4112116813603595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49833532529257296,0.39543706902145775,0.5064418870331591,0.4112116813603595],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاى","boundary":[0.3947507891352636,0.40160056745582745,0.4513121488886473,0.4173751797947292],"dir":"rtl"},{"str":"خونى","boundary":[0.3561482815413109,0.40160056745582745,0.3896293576777375,0.4173751797947292],"dir":"rtl"},{"str":"571","boundary":[0.06976735123338919,0.40160056745582745,0.09684099770489316,0.4173751797947292],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.40255287004730944,0.32130060156822027,0.41689342671903834],"dir":"ltr"},{"str":"�Rh","boundary":[0.3259170684983766,0.39931136646862353,0.3510270551871671,0.4173751797947292],"dir":"ltr"},{"str":"التهاب","boundary":[0.829412645443936,0.41264573702753243,0.8793409618118013,0.4284203493664342],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.49781975104551446,0.41264573702753243,0.5336246485040784,0.4284203493664342],"dir":"ltr"},{"str":"پيوند","boundary":[0.4217713138307364,0.42053024566807634,0.4513041498567353,0.4363048580069781],"dir":"rtl"},{"str":"بافتها","boundary":[0.3739637664364723,0.42053024566807634,0.4166498823732102,0.4363048580069781],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3618483096404742,0.42053024566807634,0.3688423349789461,0.4363048580069781],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء","boundary":[0.3208091738640862,0.42053024566807634,0.35672687818294807,0.4363048580069781],"dir":"rtl"},{"str":"574","boundary":[0.06976735123338919,0.42053024566807634,0.09684099770489316,0.4363048580069781],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.42148254825955833,0.31440912792092834,0.43582310493128723],"dir":"ltr"},{"str":"لوكوسيتها","boundary":[0.802863858527891,0.44768910892083,0.8735711985626355,0.46346372125973184],"dir":"rtl"},{"str":"(گلبولهاى","boundary":[0.7285466989636126,0.44768910892083,0.7977424270703648,0.46346372125973184],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.6928771697374062,0.44768910892083,0.7234252675060865,0.46346372125973184],"dir":"rtl"},{"str":"خون)","boundary":[0.6539588029346192,0.44768910892083,0.68775573827988,0.46346372125973184],"dir":"rtl"},{"str":"539","boundary":[0.49200589056914135,0.44768910892083,0.5190795370406454,0.46346372125973184],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.44864141151231207,0.6470585098418857,0.4629819681840409],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2564083526301432,0.4544239799472411,0.30008306686985575,0.47306670362048864],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.22099192097776885,0.4544239799472411,0.25069499281112645,0.47306670362048864],"dir":"ltr"},{"str":"دفاع","boundary":[0.8467088085749622,0.46661864372751216,0.8735794026979299,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"ماكروفاژها","boundary":[0.7770844143990778,0.46661864372751216,0.841587377117436,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7649689576030798,0.46661864372751216,0.7719629829415517,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"نوتروفيل","boundary":[0.7058356014349032,0.46661864372751216,0.7598475261455536,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7058356014349032,0.46661864372751216,0.7192370564382977,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"عليه","boundary":[0.6743399260397204,0.46661864372751216,0.700714169977377,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.6277732541087335,0.46661864372751216,0.6692184945821942,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6009703441019446,0.46661864372751216,0.614371799105339,0.4823932560664139],"dir":"rtl"},{"str":"540","boundary":[0.49200589056914135,0.46661864372751216,0.5190795370406454,0.4823932560664139],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.46757094631899415,0.5953724574871964,0.48191150299072305],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.8307991443086888,0.48554817853419435,0.8735529443616056,0.5013227908730962],"dir":"rtl"},{"str":"مونوسيت","boundary":[0.7690712303536599,0.48554817853419435,0.8256777128511626,0.5013227908730962],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.754383777142869,0.48554817853419435,0.7639497988961337,0.5013227908730962],"dir":"ltr"},{"str":"ماكروفاژ","boundary":[0.698160837970379,0.48554817853419435,0.7492623456853428,0.5013227908730962],"dir":"rtl"},{"str":"(سيستم","boundary":[0.6452318591185888,0.48554817853419435,0.6930394065128529,0.5013227908730962],"dir":"rtl"},{"str":"رتيكولواندوتليال)","boundary":[0.5381555873237905,0.48554817853419435,0.6401104276610626,0.5013227908730962],"dir":"rtl"},{"str":"543","boundary":[0.49200589056914135,0.48554817853419435,0.5190795370406454,0.5013227908730962],"dir":"ltr"},{"str":"�����","boundary":[0.5195652218500735,0.48650048112567634,0.5367939059683033,0.5008410377974052],"dir":"ltr"},{"str":"هموستاز","boundary":[0.39090530581939825,0.4806809230173822,0.457122932814285,0.49645553535628395],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37743616669982505,0.4806809230173822,0.38605461082658715,0.49645553535628395],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.3307792492805999,0.4806809230173822,0.37258547170701395,0.49645553535628395],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.2897626748762714,0.4806809230173822,0.3259285542877888,0.49645553535628395],"dir":"rtl"},{"str":"577","boundary":[0.07558141681314466,0.4806809230173822,0.11258206699086674,0.49645553535628395],"dir":"ltr"},{"str":"التهاب","boundary":[0.8343361521374848,0.5044777133408764,0.873570378149106,0.5202523256797782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8222206953414868,0.5044777133408764,0.8292147206799587,0.5202523256797782],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7870926390447104,0.5044777133408764,0.8170992638839606,0.5202523256797782],"dir":"rtl"},{"str":"نوتروفيلها","boundary":[0.7145803892451991,0.5044777133408764,0.7819712075871842,0.5202523256797782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.702464932449201,0.5044777133408764,0.709458957787673,0.5202523256797782],"dir":"rtl"},{"str":"ماكروفاژها","boundary":[0.6328405382733167,0.5044777133408764,0.6973435009916749,0.5202523256797782],"dir":"rtl"},{"str":"546","boundary":[0.49200589056914135,0.5044777133408764,0.5190795370406454,0.5202523256797782],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.5054300159323585,0.6263840889000101,0.5197705726040873],"dir":"ltr"},{"str":"ائوزينوفيل","boundary":[0.830107330599989,0.5234072481475586,0.8920608582756139,0.5391818604864603],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7981829891356739,0.5234072481475586,0.8115844441390683,0.5391818604864603],"dir":"rtl"},{"str":"وقايع","boundary":[0.4196080884569867,0.5157242949106798,0.45130681620070595,0.5314989072495816],"dir":"rtl"},{"str":"هموستاز","boundary":[0.3630016059594839,0.5157242949106798,0.4144866569994606,0.5314989072495816],"dir":"rtl"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.5166765975021618,0.35575796980467966,0.5310171541738907],"dir":"ltr"},{"str":"577","boundary":[0.06976735123338919,0.5157242949106798,0.09684099770489316,0.5314989072495816],"dir":"ltr"},{"str":"548","boundary":[0.49200589056914135,0.5234072481475586,0.5190795370406454,0.5391818604864603],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.5243595507390406,0.7917794564350157,0.5387001074107695],"dir":"ltr"},{"str":"بازوفيل","boundary":[0.8418088887703846,0.5423367829542407,0.8869541942616175,0.5581113952931425],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8150059787635957,0.5423367829542407,0.8284074337669902,0.5581113952931425],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.3991196962829114,0.534653829717362,0.4513041498567353,0.5504284420562637],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.36270564177873854,0.534653829717362,0.3939982648253852,0.5504284420562637],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.32879589957317984,0.534653829717362,0.3575842103212124,0.5504284420562637],"dir":"rtl"},{"str":"579","boundary":[0.06976735123338919,0.534653829717362,0.09684099770489316,0.5504284420562637],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.535606132308844,0.32130060156822027,0.5499466889805729],"dir":"ltr"},{"str":"549","boundary":[0.49200589056914135,0.5423367829542407,0.5190795370406454,0.5581113952931425],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.5432890855457226,0.8090081405532454,0.5576296422174516],"dir":"ltr"},{"str":"لوكوپنى","boundary":[0.8246441969074512,0.5612663177609228,0.873557251532635,0.5770409300998246],"dir":"rtl"},{"str":"هايى","boundary":[0.3735552004988114,0.5535833645240441,0.40455452570868344,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3526472378840968,0.5535833645240441,0.3684337690412853,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.30955148163177687,0.5535833645240441,0.3477449908626443,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"خونريزى","boundary":[0.25037967182557164,0.5535833645240441,0.3045399633685359,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.21740000816232205,0.5535833645240441,0.24533892308418057,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.18166269405836896,0.5535833645240441,0.19879481252525333,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.13655811480725516,0.5535833645240441,0.1767523520230372,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1188457291897981,0.5535833645240441,0.13153936241562555,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"انس��ان","boundary":[0.06923694698408887,0.5535833645240441,0.1139866149532672,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"549","boundary":[0.49200589056914135,0.5612663177609228,0.5190795370406454,0.5770409300998246],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.5622186203524048,0.8193453510241833,0.5765591770241336],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.40453196433662386,0.5535833645240441,0.4513242499882065,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20359069562656468,0.5535833645240441,0.2124218812492437,0.5693579768629459],"dir":"rtl"},{"str":"لوسمى","boundary":[0.8309345125410463,0.580195852567605,0.8735529443616055,0.5959704649065067],"dir":"rtl"},{"str":"550","boundary":[0.49200589056914135,0.580195852567605,0.5190795370406454,0.5959704649065067],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.581148155159087,0.8227910878478291,0.5954887118308159],"dir":"ltr"},{"str":"مى","boundary":[0.4619129172059176,0.5725128993307262,0.481541310897758,0.588287511669628],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4014484400862255,0.5725128993307262,0.43168067864607157,0.588287511669628],"dir":"rtl"},{"str":"585","boundary":[0.06976735123338919,0.5725128993307262,0.09684099770489316,0.588287511669628],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.5734652019222082,0.3936610748647851,0.5878057585939371],"dir":"ltr"},{"str":"حالات","boundary":[0.41123946024993896,0.5914424341374083,0.45130845702776484,0.6072170464763101],"dir":"rtl"},{"str":"ترومبوآمبوليك","boundary":[0.3161432770187813,0.5914424341374083,0.40611802879241277,0.6072170464763101],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2976429519299203,0.5914424341374083,0.3110218455612552,0.6072170464763101],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.25764163926827316,0.5914424341374083,0.2925215204723941,0.6072170464763101],"dir":"rtl"},{"str":"587","boundary":[0.06976735123338919,0.5914424341374083,0.09684099770489316,0.6072170464763101],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.5923947367288903,0.2523858650953013,0.6067352934006192],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6784711183672131,0.6140897302523364,0.7221458326069256,0.632732453925584],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.643406028808821,0.6140897302523364,0.6727624759259904,0.632732453925584],"dir":"ltr"},{"str":"آزمايشهاي","boundary":[0.3770210374539286,0.6103719689440904,0.45127051290202824,0.6261465812829922],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.3406069829497558,0.6103719689440904,0.3718996059964024,0.6261465812829922],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3066972407441971,0.6103719689440904,0.33548555149222964,0.6261465812829922],"dir":"rtl"},{"str":"589","boundary":[0.06976735123338919,0.6103719689440904,0.09684099770489316,0.6261465812829922],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.6113242715355724,0.3006261806263446,0.6256648282073013],"dir":"ltr"},{"str":"مقاوم�ت","boundary":[0.8112045926749377,0.6403466733224775,0.879407620411068,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"ب�دن","boundary":[0.7664037815499375,0.6403466733224775,0.8063538976821266,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7439417612400792,0.6403466733224775,0.7616372582600259,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.7069600623219774,0.6403466733224775,0.7392563771769161,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"عفون�ت:","boundary":[0.636638551536347,0.6403466733224775,0.7022106042550748,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6062330600133362,0.6403466733224775,0.6168346805207164,0.6561212856613793],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6216697876564683,0.6403466733224775,0.6326346144774273,0.6561212856613793],"dir":"ltr"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.5584909723746254,0.6403466733224775,0.601628315752555,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5455271021737066,0.6403466733224775,0.5536402773818143,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"ایمني","boundary":[0.49782344290639696,0.6403466733224775,0.5409607862843265,0.6561212856613793],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتي","boundary":[0.8434347432823515,0.6575553413285522,0.8793298862291538,0.673329953667454],"dir":"rtl"},{"str":"آلرژی","boundary":[0.7932131290777116,0.6575553413285522,0.8385840482895403,0.673329953667454],"dir":"rtl"},{"str":"553","boundary":[0.49781975104551446,0.6575553413285522,0.5347978398511769,0.673329953667454],"dir":"ltr"},{"str":"تنفس","boundary":[0.13664561622285712,0.709340004560297,0.2055316382222459,0.7294167839007175],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.06976735123338919,0.6821445728880303,0.1253093471764443,0.7395067995749458],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6788745567203148,0.7653996684015154,0.7225492709600273,0.784042392074763],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.6430023853523368,0.7653996684015154,0.6731587356607098,0.784042392074763],"dir":"ltr"},{"str":"تهويه","boundary":[0.4172526812139659,0.7788904316937775,0.4512977916518821,0.7946650440326793],"dir":"rtl"},{"str":"آلوئولى","boundary":[0.369490256563821,0.7788904316937775,0.4121312497564397,0.7946650440326793],"dir":"rtl"},{"str":"601","boundary":[0.06976735123338919,0.7788904316937775,0.09684099770489316,0.7946650440326793],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.10421918167852505,0.7798427342852595,0.3626494434519716,0.7941832909569884],"dir":"ltr"},{"str":"تهویه","boundary":[0.8363391917696115,0.7916566114716566,0.8793411669151836,0.8074312238105583],"dir":"rtl"},{"str":"ریوی","boundary":[0.7918030433239874,0.7916566114716566,0.8314884967768003,0.8074312238105583],"dir":"rtl"},{"str":"593","boundary":[0.49781975104551446,0.7916566114716566,0.5336246485040784,0.8074312238105583],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيك","boundary":[0.8246171232609796,0.8266999833649543,0.8735301778861634,0.8424745957038561],"dir":"rtl"},{"str":"تهويه","boundary":[0.7854505813655371,0.8266999833649543,0.8194956918034534,0.8424745957038561],"dir":"rtl"},{"str":"ريوى","boundary":[0.7473218625848358,0.8266999833649543,0.780329149908011,0.8424745957038561],"dir":"rtl"},{"str":"593","boundary":[0.49200589056914135,0.8266999833649543,0.5190795370406454,0.8424745957038561],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8276522859564364,0.7400934040803264,0.8419928426281652],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.25554261125320216,0.8168494269782439,0.2992173254929147,0.8354921506514915],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.22185766235470988,0.8168494269782439,0.24982761060712652,0.8354921506514915],"dir":"ltr"},{"str":"حجمها","boundary":[0.8284921414639047,0.8456293747660697,0.8735472014668993,0.8614039871049715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8163766846679068,0.8456293747660697,0.8233707100063786,0.8614039871049715],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتهاى","boundary":[0.739622896921193,0.8456293747660697,0.8112552532103806,0.8614039871049715],"dir":"rtl"},{"str":"ريوى","boundary":[0.7014941781404916,0.8456293747660697,0.7345014654636669,0.8614039871049715],"dir":"rtl"},{"str":"599","boundary":[0.49200589056914135,0.8456293747660697,0.5190795370406454,0.8614039871049715],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8465816773575516,0.6952988253729291,0.8609222340292806],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.4075203206176073,0.84717148764812,0.4571102164045787,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3665037462132788,0.84717148764812,0.4026696256247962,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"ریوی،","boundary":[0.3166656753336519,0.84717148764812,0.36165305122046765,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"ادم","boundary":[0.28690722558705717,0.84717148764812,0.3118149803408408,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"ریوی،","boundary":[0.23706915470743026,0.84717148764812,0.282056530594246,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.19864713808995424,0.84717148764812,0.23221845971461916,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"جنب","boundary":[0.15492319903847535,0.84717148764812,0.1937964430971431,0.8629460999870218],"dir":"rtl"},{"str":"609","boundary":[0.07558141681314466,0.84717148764812,0.1057234098847524,0.8629460999870218],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.8418864178489166,0.8645589095727518,0.8735625842205763,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.8015948692509887,0.8645589095727518,0.8367649863913904,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7838242866316766,0.8645589095727518,0.7965831827532668,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقه","boundary":[0.7467650504527436,0.8645589095727518,0.77894018980267,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.7165743879202312,0.8645589095727518,0.7417590486484712,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"اس��ت","boundary":[0.6729551501803431,0.8645589095727518,0.7115944942048039,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6606171309135764,0.8645589095727518,0.6683894667106955,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6171642655594476,0.8645589095727518,0.6558227824735057,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"ضرب","boundary":[0.5778766534798566,0.8645589095727518,0.6121439661661461,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.5320923560456818,0.8645589095727518,0.5728646174104057,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.4918949149890431,0.8645589095727518,0.5270650321294448,0.8803335219116536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8601781527979178,0.8834884443794339,0.8735570464292527,0.8992630567183356],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.823380554968732,0.8834884443794339,0.8550567213403916,0.8992630567183356],"dir":"rtl"},{"str":"جارى","boundary":[0.783807908376217,0.8834884443794339,0.8182591235112059,0.8992630567183356],"dir":"rtl"},{"str":"601","boundary":[0.49200589056914135,0.8834884443794339,0.5190795370406454,0.8992630567183356],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5264577210142771,0.8844407469709159,0.7779965091404317,0.8987813036426447],"dir":"ltr"},{"str":"آناتومى","boundary":[0.4069458260436173,0.882214716135851,0.4513014835127646,0.8979893284747528],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.32960544262335423,0.882214716135851,0.4018243945860911,0.8979893284747528],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.2809631244628855,0.882214716135851,0.3244840111658281,0.8979893284747528],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.23455438213631577,0.882214716135851,0.27584169300535927,0.8979893284747528],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.20064463993075707,0.882214716135851,0.22943295067878963,0.8979893284747528],"dir":"rtl"},{"str":"ريوى","boundary":[0.16251592115005567,0.882214716135851,0.1955232084732309,0.8979893284747528],"dir":"rtl"},{"str":"609","boundary":[0.06976735123338919,0.882214716135851,0.09684099770489316,0.8979893284747528],"dir":"ltr"},{"str":"���������������","boundary":[0.10421918167852505,0.8831670187273329,0.1559052340332144,0.8975075753990618],"dir":"ltr"},{"str":"vi","boundary":[0.8713310594205009,0.9325190765255125,0.8869189164798518,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06924,0.06618,0.89206,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/4ec677cf7e32a784e94fb1c29eb640b1.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/061479ccdc638fde8e1ed9f61615cf19.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11483,0.06842,0.068,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.17870637194677974,0.06948049003116204,0.22658980759251698,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.1326873260466938,0.06948049003116204,0.17464532497605414,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.11627905545790355,0.06842175362063205,0.13268732604669384,0.07989419895801515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11628,0.06842,0.22659,0.08239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فشارهاى","boundary":[0.8627368174928571,0.13014501529420358,0.9185762133403341,0.14591962763310537],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.8140944993323883,0.13014501529420358,0.8576153860353309,0.14591962763310537],"dir":"rtl"},{"str":"ريوى","boundary":[0.775965780551687,0.13014501529420358,0.8089730678748622,0.14591962763310537],"dir":"rtl"},{"str":"610","boundary":[0.5377907084065723,0.13014501529420358,0.5648643548780763,0.14591962763310537],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.1310973178856856,0.7686495377995277,0.14543787455741447],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4612688925853076,0.13014501529420358,0.49711891278799075,0.14591962763310537],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.42325298066490413,0.13014501529420358,0.4561474611277815,0.14591962763310537],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسى","boundary":[0.3775662022442412,0.13014501529420358,0.41813154920737794,0.14591962763310537],"dir":"rtl"},{"str":"644","boundary":[0.11627905545790355,0.13014501529420358,0.1433527019294075,0.14591962763310537],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.1310973178856856,0.3712580426163806,0.14543787455741447],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.9003146285885401,0.14907455010088577,0.9319907949601997,0.16484916243978756],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8664048863829813,0.14907455010088577,0.8951931971310139,0.16484916243978756],"dir":"rtl"},{"str":"ريه","boundary":[0.8417001839777338,0.14907455010088577,0.8612834549254551,0.16484916243978756],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.814897273970945,0.14907455010088577,0.8282987289743394,0.16484916243978756],"dir":"rtl"},{"str":"610","boundary":[0.5377907084065723,0.14907455010088577,0.5648643548780763,0.16484916243978756],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.1500268526923678,0.8099983796832791,0.16436740936409666],"dir":"ltr"},{"str":"جريان","boundary":[0.8804173443624258,0.16800408490756796,0.9185686245151868,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8465076021568672,0.16800408490756796,0.8752959129048996,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8280072770680061,0.16800408490756796,0.8413861706993411,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"ريهها","boundary":[0.7899011196593643,0.16800408490756796,0.82288584561048,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7777856628633661,0.16800408490756796,0.7847796882018381,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7397923123150223,0.16800408490756796,0.77266423140584,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.718471815718713,0.16800408490756796,0.7346708808574962,0.18377869724646975],"dir":"rtl"},{"str":"611","boundary":[0.5377907084065723,0.16800408490756796,0.5648643548780763,0.18377869724646975],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.16895638749904998,0.7135177486211925,0.18329694417077885],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3009161968090015,0.16403889297893517,0.3445909110487141,0.18268161665218274],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.2687805988608558,0.16403889297893517,0.2951774041705722,0.18268161665218274],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.9034644012314407,0.18693361971425002,0.9186030818834233,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"ش��يبهاى","boundary":[0.8298466442010095,0.18693361971425002,0.8983429697739145,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"فش��ار","boundary":[0.785864352671475,0.18693361971425002,0.8247252127434834,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروس��تاتيك","boundary":[0.6866850067257882,0.18693361971425002,0.781407378389077,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6686508684702525,0.18693361971425002,0.6818666048621809,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"ريهها","boundary":[0.6308102198913362,0.18693361971425002,0.6635918934939157,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6144509443536927,0.18693361971425002,0.62568878843381,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.5714471094379313,0.18693361971425002,0.6093994778067885,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5377556081627309,0.18693361971425002,0.5663523799170972,0.20270823205315178],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.4562528842663144,0.1902958360490763,0.50288724031348,0.20607044838797806],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.4059635859454958,0.1902958360490763,0.45140218927350323,0.20607044838797806],"dir":"rtl"},{"str":"647","boundary":[0.12209312103765903,0.1902958360490763,0.15699556361383954,0.20607044838797806],"dir":"ltr"},{"str":"ناحيهاى","boundary":[0.8698859009883931,0.2058631545209322,0.9185959032650406,0.22163776685983397],"dir":"rtl"},{"str":"ريه","boundary":[0.8451811985831458,0.2058631545209322,0.8647644695308669,0.22163776685983397],"dir":"rtl"},{"str":"611","boundary":[0.5377907084065723,0.2058631545209322,0.5648643548780763,0.22163776685983397],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.2068154571124142,0.8375642742724467,0.22115601378414307],"dir":"ltr"},{"str":"ديناميك","boundary":[0.8661975268634154,0.22479268932761423,0.9186075941578352,0.240567301666516],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگهاى","boundary":[0.7897595983255359,0.22479268932761423,0.8610760954058893,0.240567301666516],"dir":"rtl"},{"str":"ريوى","boundary":[0.7516308795448345,0.22479268932761423,0.7846381668680098,0.240567301666516],"dir":"rtl"},{"str":"614","boundary":[0.5377907084065723,0.22479268932761423,0.5648643548780763,0.240567301666516],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.22574499191909622,0.7445293800340063,0.2400855485908251],"dir":"ltr"},{"str":"مركز","boundary":[0.46698943102270696,0.2253392079423739,0.49710886272225513,0.24111382028127568],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.42592773387425925,0.2253392079423739,0.46186799956518076,0.24111382028127568],"dir":"rtl"},{"str":"647","boundary":[0.11627905545790355,0.2253392079423739,0.1433527019294075,0.24111382028127568],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.2262915105338559,0.4194983581474238,0.24063206720558478],"dir":"ltr"},{"str":"مايعات","boundary":[0.8771342545209913,0.24372222413429642,0.9186020563665115,0.2594968364731982],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.8397726223903159,0.24372222413429642,0.8720128230634652,0.2594968364731982],"dir":"rtl"},{"str":"حفره","boundary":[0.8046445660935395,0.24372222413429642,0.8346511909327897,0.2594968364731982],"dir":"rtl"},{"str":"جنب","boundary":[0.7697195621452994,0.24372222413429642,0.7995231346360133,0.2594968364731982],"dir":"rtl"},{"str":"617","boundary":[0.5377907084065723,0.24372222413429642,0.5648643548780763,0.2594968364731982],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.2446745267257784,0.7652038009758818,0.2590150833975073],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.4594266540049512,0.24426874274905608,0.49710414534446085,0.26004335508795784],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايى","boundary":[0.4027976101353888,0.24426874274905608,0.45430522254742506,0.26004335508795784],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.3617359129869411,0.24426874274905608,0.3976761786778626,0.26004335508795784],"dir":"rtl"},{"str":"650","boundary":[0.11627905545790355,0.24426874274905608,0.1433527019294075,0.26004335508795784],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.2452210453405381,0.3540293584981509,0.25956160201226697],"dir":"ltr"},{"str":"دس��تگاه","boundary":[0.4429118651720686,0.2631982775557381,0.4970914289347546,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"كمورسپتورهاى","boundary":[0.34610871288918466,0.2631982775557381,0.4381836864871739,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"محيطى","boundary":[0.29422219613679934,0.2631982775557381,0.34103441839859383,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.26116623063229605,0.2631982775557381,0.2891883854056638,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.21929807150501382,0.2631982775557381,0.2561810980824885,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.174725665955796,0.2631982775557381,0.2142846301678361,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسى","boundary":[0.1299593350892715,0.2631982775557381,0.1697033589780929,0.27897288989463986],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.11596334905266449,0.2631982775557381,0.12494159681187302,0.27897288989463986],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7207287733382011,0.2776161018190279,0.7644034875779137,0.2962588254922755],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.6919911231256115,0.2776161018190279,0.7149750081528595,0.2962588254922755],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.46710244298638726,0.28212781236242024,0.4971090678256375,0.297902424701322],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.4145344460875504,0.28212781236242024,0.4619810115288611,0.297902424701322],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3960341209986894,0.28212781236242024,0.4094130146300242,0.297902424701322],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.35323519820165356,0.28212781236242024,0.39091268954116326,0.297902424701322],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.31217350105320585,0.28212781236242024,0.34811376674412736,0.297902424701322],"dir":"rtl"},{"str":"652","boundary":[0.11627905545790355,0.28212781236242024,0.1433527019294075,0.297902424701322],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.28308011495390223,0.3057890429671076,0.29742067162563113],"dir":"ltr"},{"str":"اص�ول","boundary":[0.872282328907886,0.303873044889169,0.9243990983655311,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیک�ی","boundary":[0.7966340483920921,0.303873044889169,0.8656492855223675,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"تب�ادل","boundary":[0.7364545368831017,0.303873044889169,0.789978443634514,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"گاز؛","boundary":[0.7011474579665171,0.303873044889169,0.7296267733751197,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"انتش�ار","boundary":[0.6367916032807092,0.303873044889169,0.6942279806136284,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"اکس�یژن","boundary":[0.5588823096281681,0.303873044889169,0.6299731929879256,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5442582701230991,0.303873044889169,0.55222670487059,0.3196476572280708],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.46094052207014946,0.30105734716910243,0.49712896285372643,0.3168319595080042],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.41987882492170175,0.30105734716910243,0.45581909061262327,0.3168319595080042],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4013784998328407,0.30105734716910243,0.41475739346417556,0.3168319595080042],"dir":"rtl"},{"str":"طى","boundary":[0.3733347143627745,0.30105734716910243,0.3962570683753145,0.3168319595080042],"dir":"rtl"},{"str":"ورزش","boundary":[0.32967845942747437,0.30105734716910243,0.36821328290524835,0.3168319595080042],"dir":"rtl"},{"str":"655","boundary":[0.11627905545790355,0.30105734716910243,0.1433527019294075,0.3168319595080042],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.3020096497605844,0.3230177270853374,0.3163502064323133],"dir":"ltr"},{"str":"دیاکسیدکربن","boundary":[0.8118414386771652,0.3210817128952437,0.924400123882443,0.33685632523414544],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6387323332651405,0.3210817128952437,0.6387920421986376,0.33685632523414544],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.638525083452035,0.3210817128952437,0.6387097718930809,0.33685632523414544],"dir":"rtl"},{"str":"غشاي","boundary":[0.6382808959507202,0.3210817128952437,0.6385025220799755,0.33685632523414544],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسي","boundary":[0.6380060669580502,0.3210817128952437,0.6382583345786607,0.33685632523414544],"dir":"rtl"},{"str":"619","boundary":[0.5436047739863278,0.3210817128952437,0.5734309078491013,0.33685632523414544],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.46982211383647926,0.3199868819757845,0.4970988126565195,0.3357614943146863],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4262109816452983,0.3199868819757845,0.46470068237895307,0.3357614943146863],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.394625060761877,0.3199868819757845,0.4210895501877721,0.3357614943146863],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3781101364142596,0.3199868819757845,0.38950362930435084,0.3357614943146863],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.3370484392658119,0.3199868819757845,0.37298870495673336,0.3357614943146863],"dir":"rtl"},{"str":"656","boundary":[0.11627905545790355,0.3199868819757845,0.1433527019294075,0.3357614943146863],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.3209391845672665,0.3299092007326293,0.3352797412389954],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.8974579486790316,0.3561250847885413,0.9319994093022588,0.3718996971274431],"dir":"rtl"},{"str":"گازها","boundary":[0.8603896143851306,0.3561250847885413,0.8923365172215054,0.3718996971274431],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8418892892962697,0.3561250847885413,0.8552681829276046,0.3718996971274431],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.8024294495640527,0.3561250847885413,0.8367678578387436,0.3718996971274431],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.768023357173183,0.3561250847885413,0.7973080181065265,0.3718996971274431],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7412204471663941,0.3561250847885413,0.7546219021697885,0.3718996971274431],"dir":"rtl"},{"str":"621","boundary":[0.5377907084065723,0.3561250847885413,0.5648643548780763,0.3718996971274431],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.3570773873800233,0.7341921695630683,0.37141794405175216],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3019382269633008,0.35388075966051596,0.3456129412030133,0.3725234833337635],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.2677585687065565,0.35388075966051596,0.2962084588736953,0.3725234833337635],"dir":"ltr"},{"str":"تركيب","boundary":[0.8780196858226389,0.3750546195952234,0.9186527169019544,0.39082923193412517],"dir":"rtl"},{"str":"هواى","boundary":[0.8390336349036732,0.3750546195952234,0.8728982543651128,0.39082923193412517],"dir":"rtl"},{"str":"آلوئولى","boundary":[0.7912712102535283,0.3750546195952234,0.833912203446147,0.39082923193412517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7778471938780742,0.3750546195952234,0.7861497787960021,0.39082923193412517],"dir":"rtl"},{"str":"اتمسفر","boundary":[0.7307841717617766,0.3750546195952234,0.7727257624205481,0.39082923193412517],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتند","boundary":[0.6773588427246754,0.3750546195952234,0.7256627403042504,0.39082923193412517],"dir":"rtl"},{"str":"622","boundary":[0.5377907084065723,0.3750546195952234,0.5648643548780763,0.39082923193412517],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.3760069221867054,0.672168906737441,0.3903474788584343],"dir":"ltr"},{"str":"نارس�ایی","boundary":[0.4321349826379987,0.38013770273065706,0.5029551295330411,0.3959123150695588],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس�ی-","boundary":[0.3497408518763883,0.38013770273065706,0.42545681650836104,0.3959123150695588],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوفیزیول�وژی،","boundary":[0.22019345351024183,0.38013770273065706,0.3430175630026315,0.3959123150695588],"dir":"rtl"},{"str":"تش�خیص","boundary":[0.13741577942361846,0.38013770273065706,0.21353784875266377,0.3959123150695588],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12276286740891208,0.38013770273065706,0.1307150519219212,0.3959123150695588],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.8840497252640194,0.39398415440190554,0.9185911858872465,0.4097587667408073],"dir":"rtl"},{"str":"گازها","boundary":[0.8469813909701184,0.39398415440190554,0.8789282938064932,0.4097587667408073],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.832429305991685,0.39398415440190554,0.8418599595125922,0.4097587667408073],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.792969466259468,0.39398415440190554,0.8273078745341589,0.4097587667408073],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.7491101589756317,0.39398415440190554,0.787848034801942,0.4097587667408073],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسى","boundary":[0.7034233805549687,0.39398415440190554,0.7439887275181055,0.4097587667408073],"dir":"rtl"},{"str":"625","boundary":[0.5377907084065723,0.39398415440190554,0.5648643548780763,0.4097587667408073],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.39493645699338753,0.6962890645029627,0.4092770136651164],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیژندرمانی","boundary":[0.3897477023293591,0.39734637073673174,0.5028704218361265,0.4131209830756335],"dir":"rtl"},{"str":"661","boundary":[0.12209312103765903,0.39734637073673174,0.15205462313279006,0.4131209830756335],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7205400782264301,0.42787803208663705,0.7642147924661425,0.4465207557598846],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.6921800233407648,0.42787803208663705,0.7147906202121178,0.4465207557598846],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاى","boundary":[0.4372110862480233,0.43238974263002944,0.4970889676941662,0.4481643549689312],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.40501600831899315,0.43238974263002944,0.4320896547904971,0.4481643549689312],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.3711062661134345,0.43238974263002944,0.399894576861467,0.4481643549689312],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.3256902241574866,0.43238974263002944,0.3659848346559083,0.4481643549689312],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.26328546904066996,0.43238974263002944,0.32056879269996047,0.4481643549689312],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسى","boundary":[0.217598690620007,0.43238974263002944,0.25816403758314377,0.4481643549689312],"dir":"rtl"},{"str":"661","boundary":[0.11627905545790355,0.43238974263002944,0.1433527019294075,0.4481643549689312],"dir":"ltr"},{"str":"������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.43334204522151143,0.2127541487286667,0.4476826018932403],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8796789721859303,0.45413497515677814,0.924395611608031,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"اکس�یژن","boundary":[0.8044593577392685,0.45413497515677814,0.8748282771931193,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7914666150287122,0.45413497515677814,0.7996086627464573,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"دیاکسیدکربن","boundary":[0.6750698889775391,0.45413497515677814,0.7868840489048504,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6524880205594991,0.45413497515677814,0.670219193984728,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.6122837871049365,0.45413497515677814,0.6477931901574988,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5993790933133916,0.45413497515677814,0.6075211410311366,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"مایعات","boundary":[0.5436047739863278,0.45413497515677814,0.5947965271895299,0.4699095874956799],"dir":"rtl"},{"str":"پاتو","boundary":[0.476050693351984,0.4513192774367115,0.4970778921115188,0.4670938897756133],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيكى","boundary":[0.39485231530953174,0.4513192774367115,0.47092926189445783,0.4670938897756133],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.33244756019271515,0.4513192774367115,0.3897308838520056,0.4670938897756133],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.3013128667504856,0.4513192774367115,0.32732612873518896,0.4670938897756133],"dir":"rtl"},{"str":"ريوى","boundary":[0.2631841479697842,0.4513192774367115,0.2961914352929594,0.4670938897756133],"dir":"rtl"},{"str":"664","boundary":[0.11627905545790355,0.4513192774367115,0.1433527019294075,0.4670938897756133],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.4522715800281935,0.2575487274360642,0.4666121366999224],"dir":"ltr"},{"str":"633","boundary":[0.5436047739863278,0.47134364316285277,0.580109073978739,0.4871182555017546],"dir":"ltr"},{"str":"هيپوكسى","boundary":[0.43778701654568986,0.47024881224339365,0.4971008636903431,0.4860234245822954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4256715597496918,0.47024881224339365,0.43266558508816366,0.4860234245822954],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژندرمانى","boundary":[0.33179369060975183,0.47024881224339365,0.42055012829216565,0.4860234245822954],"dir":"rtl"},{"str":"668","boundary":[0.11627905545790355,0.47024881224339365,0.1433527019294075,0.4860234245822954],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.47120111483487565,0.32646346390898334,0.4855416715066045],"dir":"ltr"},{"str":"هيپركاپنى-","boundary":[0.4256635607177797,0.48917834705007573,0.4971154260304906,0.5049529593889776],"dir":"rtl"},{"str":"بيشبود","boundary":[0.38008958915741475,0.48917834705007573,0.4205421292602536,0.5049529593889776],"dir":"rtl"},{"str":"دىاكسيدكربن","boundary":[0.28503852867037627,0.48917834705007573,0.3749681576998886,0.5049529593889776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26653820358151525,0.48917834705007573,0.27991709721285013,0.5049529593889776],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.21994897027846885,0.48917834705007573,0.2614167721239891,0.5049529593889776],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.19064174797306582,0.48917834705007573,0.2148275388209427,0.5049529593889776],"dir":"rtl"},{"str":"670","boundary":[0.11627905545790355,0.48917834705007573,0.1433527019294075,0.5049529593889776],"dir":"ltr"},{"str":"����������","boundary":[0.15073088590303943,0.4901306496415577,0.185188254139499,0.5044712063132867],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8838624658759247,0.5063870150561504,0.9185618561035689,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.8312944689770878,0.5063870150561504,0.8787410344183985,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8167423839986545,0.5063870150561504,0.8261730375195617,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"ريهها","boundary":[0.778613665217953,0.5063870150561504,0.8116209525411283,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7612639701041309,0.5063870150561504,0.7734922337604269,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"بافتهاى","boundary":[0.6991750741961485,0.5063870150561504,0.7561425386466049,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6698678518907455,0.5063870150561504,0.6940536427386225,0.5221616273950522],"dir":"rtl"},{"str":"633","boundary":[0.5377907084065723,0.5063870150561504,0.5648643548780763,0.5221616273950522],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.5073393176476324,0.6652774330901491,0.5216798743193612],"dir":"ltr"},{"str":"تنفس","boundary":[0.46116428986030406,0.5081078818567579,0.49710455555122557,0.5238824941956597],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعى","boundary":[0.4016699517391741,0.5081078818567579,0.45604285840277786,0.5238824941956597],"dir":"rtl"},{"str":"671","boundary":[0.11627905545790355,0.5081078818567579,0.1433527019294075,0.5238824941956597],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.50906018444824,0.39537820038190225,0.5234007411199688],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8839219458568092,0.5253165498628326,0.9186213360844534,0.5410911622017344],"dir":"rtl"},{"str":"دىاكسيدكربن","boundary":[0.7888934467418302,0.5253165498628326,0.878800514399283,0.5410911622017344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7703931216529691,0.5253165498628326,0.7837720152843041,0.5410911622017344],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7364833794474104,0.5253165498628326,0.7652716901954429,0.5410911622017344],"dir":"rtl"},{"str":"642","boundary":[0.5377907084065723,0.5253165498628326,0.5648643548780763,0.5410911622017344],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.5262688524543145,0.7307464327394223,0.5406094091260435],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژى","boundary":[0.6314189667301803,0.5772474161902017,0.7521633279254407,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"هوانوردى،","boundary":[0.5038118463611583,0.5772474161902017,0.6257622154446948,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.45238422426824243,0.5772474161902017,0.4981550950756729,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4334326717381896,0.5772474161902017,0.44672747298275695,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"غواصی","boundary":[0.34731796562057105,0.5772474161902017,0.4277759204527042,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3102475802928466,0.5772474161902017,0.3416612143350856,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"اعماق","boundary":[0.23719795963155227,0.5772474161902017,0.30459082900736106,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"دریا","boundary":[0.1831573204473715,0.5772474161902017,0.23154120834606684,0.5973241955306221],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.11627905545790355,0.550051984517935,0.17182105140095863,0.6074142112048505],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7226752044367963,0.6333070800314202,0.7663499186765089,0.6519498037046677],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.6900448971303985,0.6333070800314202,0.716921644354837,0.6519498037046677],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30160616458726014,0.6333070800314202,0.34528087882697267,0.6519498037046677],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.26809042597921484,0.6333070800314202,0.29587373015368396,0.6519498037046677],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.845527823299334,0.6595640231015613,0.9244023800196488,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"هوانوردی،","boundary":[0.7632916221421407,0.6595640231015613,0.8406771283065229,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.7115809573815681,0.6595640231015613,0.7584409271493295,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.6754150779700508,0.6595640231015613,0.7067302623887571,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6619459388504776,0.6595640231015613,0.6705643829772396,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.6285099854581702,0.6595640231015613,0.6570952438576665,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"675","boundary":[0.5436047739863278,0.6595640231015613,0.5792743032125343,0.675338635440463],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیول�وژی","boundary":[0.41367978029325664,0.6595640231015613,0.5028648840448027,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"غواص�ی","boundary":[0.34477735002327914,0.6595640231015613,0.40882908530044565,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32198142317354633,0.6595640231015613,0.3399266550304681,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"اعماق","boundary":[0.27300831953352467,0.6595640231015613,0.31722991473852397,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"دریا","boundary":[0.23808462155349402,0.6595640231015613,0.2682040532530422,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22493308003993215,0.6595640231015613,0.2332339265606829,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"س�ایر","boundary":[0.1744615523454597,0.6595640231015613,0.22026113762642058,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.12205106136330177,0.6595640231015613,0.1696108573526486,0.675338635440463],"dir":"rtl"},{"str":"پرفشار","boundary":[0.4488281418248868,0.6767726911076359,0.5029077506517159,0.6925473034465377],"dir":"rtl"},{"str":"685","boundary":[0.12209312103765903,0.6767726911076359,0.15814619358887846,0.6925473034465377],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.8858843750192285,0.6946073949948589,0.9185532417615099,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.8526063512313382,0.6946073949948589,0.8807629435617024,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"پايين","boundary":[0.8158989988903906,0.6946073949948589,0.8474849197738119,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7633310019915538,0.6946073949948589,0.8107775674328644,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7468160776439363,0.6946073949948589,0.7582095705340276,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"روى","boundary":[0.7141020881575357,0.6946073949948589,0.7416946461864101,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6847948658521328,0.6946073949948589,0.7089806567000095,0.7103820073337607],"dir":"rtl"},{"str":"675","boundary":[0.5377907084065723,0.6946073949948589,0.5648643548780763,0.7103820073337607],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.6955596975863408,0.679060380384733,0.7099002542580698],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.8859116537690822,0.713536929801541,0.9185805205113636,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"نيروهاى","boundary":[0.8296518132164515,0.713536929801541,0.8807902223115559,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"ش��تابى","boundary":[0.7774254633913665,0.713536929801541,0.8245447217670067,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7613985851699696,0.713536929801541,0.7726986887740765,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"روى","boundary":[0.7288407507321306,0.713536929801541,0.7563191326588167,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.699647814440068,0.713536929801541,0.7237405114047737,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6812650966719774,0.713536929801541,0.6945460959596684,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژى","boundary":[0.6133600941421942,0.713536929801541,0.6761811391031649,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"هوانوردى","boundary":[0.5497588940767539,0.713536929801541,0.6082488478317495,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.537732460191811,0.713536929801541,0.5446483399957748,0.7293115421404428],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4819494666286541,0.7118160630009336,0.4970881472806367,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهاى","boundary":[0.42098863932365105,0.7118160630009336,0.476828035171128,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"سهمى","boundary":[0.37543722913534566,0.7118160630009336,0.41586720786612486,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"بالاى","boundary":[0.3359322666590095,0.7118160630009336,0.3703157976778196,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"گازهاى","boundary":[0.2845825838513903,0.7118160630009336,0.3308108352014833,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.23553416099384894,0.7118160630009336,0.27946115239386415,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.21901923664623152,0.7118160630009336,0.23041272953632277,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"روى","boundary":[0.1863052471598309,0.7118160630009336,0.21389780518870535,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.15699802485442788,0.7118160630009336,0.18118381570230474,0.7275906753398353],"dir":"rtl"},{"str":"685","boundary":[0.11627905545790355,0.7118160630009336,0.1433527019294075,0.7275906753398353],"dir":"ltr"},{"str":"فضا","boundary":[0.8947434054134986,0.7324664646082231,0.9185907756804818,0.7482410769471249],"dir":"rtl"},{"str":"680","boundary":[0.5377907084065723,0.7324664646082231,0.5648643548780763,0.7482410769471249],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.7334187671997051,0.8892503266271358,0.747759323871434],"dir":"ltr"},{"str":"غواصى","boundary":[0.4522773654060329,0.7307455978076157,0.497084250316372,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4388533490305789,0.7307455978076157,0.4471559339485067,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.39021103087011005,0.7307455978076157,0.4337319175730527,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسى","boundary":[0.3445242524494472,0.7307455978076157,0.3850895994125839,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"زيرآبى","boundary":[0.29976249028322727,0.7307455978076157,0.339402820991921,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.251909820144844,0.7307455978076157,0.2946410588257011,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"(اسكوبا)","boundary":[0.19758203622535936,0.7307455978076157,0.24678838868731784,0.7465202101465175],"dir":"rtl"},{"str":"691","boundary":[0.11627905545790355,0.7307455978076157,0.1433527019294075,0.7465202101465175],"dir":"ltr"},{"str":"������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7316979003990978,0.19207972778679092,0.7460384570708266],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.8998385836380829,0.7513959994149053,0.9185870838195994,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8877231268420848,0.7513959994149053,0.8947171521805567,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"هواى","boundary":[0.848737075923119,0.7513959994149053,0.8826016953845586,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعى","boundary":[0.7892427378019892,0.7513959994149053,0.8436156444655929,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.770742412713128,0.7513959994149053,0.784121306344463,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"سفينه","boundary":[0.7299514520293954,0.7513959994149053,0.765620981255602,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"فضايى","boundary":[0.6833847800984086,0.7513959994149053,0.7248300205718692,0.7671706117538071],"dir":"rtl"},{"str":"683","boundary":[0.5377907084065723,0.7513959994149053,0.5648643548780763,0.7671706117538071],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.7523483020063872,0.675614643561087,0.7666888586781162],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.4711177519028466,0.7496751326142977,0.5104647847747656,0.7654497449531995],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.3937773684825836,0.7496751326142977,0.4659963204453204,0.7654497449531995],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.3275146187435777,0.7496751326142977,0.38865593702505746,0.7654497449531995],"dir":"rtl"},{"str":"زيردريايى","boundary":[0.2633275152340537,0.7496751326142977,0.3223931872860515,0.7654497449531995],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2365246052272648,0.7496751326142977,0.24992606023065925,0.7654497449531995],"dir":"rtl"},{"str":"691","boundary":[0.11627905545790355,0.7496751326142977,0.1433527019294075,0.7654497449531995],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7506274352057798,0.2299828328468965,0.7649679918775086],"dir":"ltr"},{"str":"بىوزنى","boundary":[0.8721709577712645,0.7703255342215873,0.918602261469894,0.7861001465604891],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8536706326824036,0.7703255342215873,0.8670495263137385,0.7861001465604891],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.8247018309578943,0.7703255342215873,0.8485492012248774,0.7861001465604891],"dir":"rtl"},{"str":"683","boundary":[0.5377907084065723,0.7703255342215873,0.5648643548780763,0.7861001465604891],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5722425388517082,0.7712778368130693,0.816889853330571,0.7856183934847982],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.4604273534074851,0.76860466742098,0.4970444602601942,0.7843792797598818],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.447003337032031,0.76860466742098,0.4553059219499589,0.7843792797598818],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.39443534013319415,0.76860466742098,0.44188190557450485,0.7843792797598818],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.37728869736790827,0.76860466742098,0.38931390867566795,0.7843792797598818],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.344010673580018,0.76860466742098,0.37216726591038213,0.7843792797598818],"dir":"rtl"},{"str":"691","boundary":[0.11627905545790355,0.76860466742098,0.1433527019294075,0.7843792797598818],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.7695569700124619,0.33680067437992117,0.7838975266841909],"dir":"ltr"},{"str":"نمایه","boundary":[0.11627905545790355,0.7950609688766898,0.2836434154635644,0.8524231955636052],"dir":"rtl"},{"str":"693","boundary":[0.11627905545790355,0.8836768792941004,0.1433527019294075,0.8994514916330022],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.15073088590303943,0.8846291818855824,0.9156844607524398,0.8989697385573112],"dir":"ltr"},{"str":"vii","boundary":[0.11482569289050144,0.9325190765255125,0.13646409972946863,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11483,0.13015,0.932,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/11ec75ce4ab24539ed18ed19b19c7167.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/5102508099133668b9c52c586dbcfd13.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06965,0.11813,0.09902,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7945692726418752,0.11812685799837376,0.9009769074101801,0.14680797134183152],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7180246903451685,0.11812685799837376,0.7855447238180405,0.14680797134183152],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6543606004606621,0.11812685799837376,0.6861926454029152,0.14680797134183152],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65436,0.11813,0.90098,0.14681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ش�کل","boundary":[0.4172403750110243,0.32121890202227,0.4582569494153528,0.334125403026826],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3761232999493394,0.32121890202227,0.37981516083181727,0.334125403026826],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3798188526926997,0.32121890202227,0.3887900746371208,0.334125403026826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3887872031897678,0.32121890202227,0.3979245588739004,0.334125403026826],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.3979175853589001,0.32121890202227,0.41357107550060607,0.334125403026826],"dir":"ltr"},{"str":"تش��كيل","boundary":[0.3181466932611277,0.31916332252138613,0.37249481601201084,0.3349379348602879],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينها،","boundary":[0.2496357745401763,0.31916332252138613,0.31340658258795345,0.3349379348602879],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيدها","boundary":[0.20402894013958356,0.31916332252138613,0.24452671369003548,0.3349379348602879],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1921931533947228,0.31916332252138613,0.19895274212967048,0.3349379348602879],"dir":"rtl"},{"str":"وزيكولهاى","boundary":[0.11283598497822828,0.31916332252138613,0.187243390030745,0.3349379348602879],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.06971848670960895,0.31916332252138613,0.10771455352070211,0.3349379348602879],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4265910382128111,0.33780604619463367,0.46217032195077923,0.35358065853353543],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.3876726714100242,0.33780604619463367,0.42146960675528505,0.35358065853353543],"dir":"rtl"},{"str":"آندوپلاسمى","boundary":[0.30936027575365055,0.33780604619463367,0.382551239952498,0.35358065853353543],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2972597164509523,0.33780604619463367,0.3042407175336728,0.35358065853353543],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.24863881986520328,0.33780604619463367,0.2921478221097344,0.35358065853353543],"dir":"rtl"},{"str":"گلژى","boundary":[0.20955063899958773,0.33780604619463367,0.24351878694166335,0.35358065853353543],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.06976735123338919,0.33780604619463367,0.08781644888105851,0.35358065853353543],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.33780604619463367,0.20621422227873962,0.35358065853353543],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.36256946696850006,0.45825120652064677,0.37547596797305605],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38331566025855335,0.36256946696850006,0.38700752114103115,0.37547596797305605],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3870112130019136,0.36256946696850006,0.39598243494633467,0.37547596797305605],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3959793583955993,0.36256946696850006,0.4051167140797319,0.37547596797305605],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.405109945668114,0.36256946696850006,0.4213910521598411,0.37547596797305605],"dir":"ltr"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.33563589227149937,0.3605138874676162,0.3793598313229783,0.3762884998065179],"dir":"rtl"},{"str":"ATP","boundary":[0.2959777175685404,0.3581893829436673,0.33051507612412034,0.3710958839482233],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2774644898693141,0.3605138874676162,0.2908376217032195,0.3762884998065179],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.2384726771529189,0.3605138874676162,0.2723452640239574,0.3762884998065179],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.06976735123338919,0.3605138874676162,0.08781644888105851,0.3762884998065179],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.3605138874676162,0.2365367063268241,0.3762884998065179],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.4174200455739715,0.38527716483591595,0.4582520269341761,0.398183665840472],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.37855377503030396,0.38527716483591595,0.3822456359127818,0.398183665840472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3822493277736643,0.38527716483591595,0.3912205497180854,0.398183665840472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3904791009908544,0.38527716483591595,0.399616456674987,0.398183665840472],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.3996096882633691,0.38527716483591595,0.4143032945756308,0.398183665840472],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.36248536074608406,0.383221585335032,0.37496179949503544,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35727368380031954,0.383221585335032,0.3620341333048923,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.35079857001921816,0.383221585335032,0.3568224563591278,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.3334879481624474,0.383221585335032,0.3503473425780264,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3203976418159727,0.383221585335032,0.32882379363318076,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"ATP","boundary":[0.28185470886600394,0.38089708081108314,0.3163920674215839,0.3938035818156392],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.24405292487678415,0.383221585335032,0.2767217916190656,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"اجراى","boundary":[0.20389368261071994,0.383221585335032,0.2393827208604497,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.18106157408641824,0.383221585335032,0.1992234785943855,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.14744512971763415,0.383221585335032,0.17639137007008382,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.11173047774730853,0.383221585335032,0.14277492570129974,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.0696572430443256,0.383221585335032,0.1070602737309741,0.3989961976739338],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.06976735123338919,0.4018643090082795,0.08691399399867503,0.41763892134718134],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.08979754245127257,0.4018643090082795,0.4604357626461613,0.41763892134718134],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.4266277297821461,0.45825120652064677,0.43953423078670206],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3830722025436921,0.4266277297821461,0.3867640634261699,0.43953423078670206],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.38676775528705243,0.4266277297821461,0.3957389772314735,0.43953423078670206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3957361057841205,0.4266277297821461,0.4048734614682531,0.43953423078670206],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.4048664879532528,0.4266277297821461,0.421387565402341,0.43953423078670206],"dir":"ltr"},{"str":"حركت","boundary":[0.3388703726113147,0.42457215028126205,0.3791198603656173,0.44034676262016387],"dir":"rtl"},{"str":"آميبى","boundary":[0.2993654101349785,0.42457215028126205,0.3337489411537886,0.44034676262016387],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.26150742781899217,0.42457215028126205,0.2942439786774524,0.44034676262016387],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.22249881552796688,0.42457215028126205,0.256385996361466,0.44034676262016387],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.06976735123338919,0.42457215028126205,0.08781644888105851,0.44034676262016387],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.42457215028126205,0.22137546430278188,0.44034676262016387],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.4493354276495619,0.45825120652064677,0.4622419286541179],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38275675354162264,0.4493354276495619,0.3864486144241005,0.4622419286541179],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3864523062849829,0.4493354276495619,0.39542352822940396,0.4622419286541179],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.39542045167866857,0.4493354276495619,0.4045578073628012,0.4622419286541179],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.40455103895118333,0.4493354276495619,0.4213859245752822,0.4622419286541179],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.32434802762332354,0.44727984814867794,0.3787660570310465,0.4630544604875797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.312235671015862,0.44727984814867794,0.31922659616579735,0.4630544604875797],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.2612926421790293,0.44727984814867794,0.30711650969639326,0.4630544604875797],"dir":"rtl"},{"str":"مژك","boundary":[0.22471700860818894,0.44727984814867794,0.25617385745610655,0.4630544604875797],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.06976735123338919,0.44727984814867794,0.08781644888105851,0.4630544604875797],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.44727984814867794,0.22137546430278188,0.4630544604875797],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.24870220834811788,0.48540044279157574,0.2923769225878304,0.5040431664648233],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.22797138397609315,0.48540044279157574,0.24298290053101265,0.5040431664648233],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.41710890374293164,0.5148390751701514,0.4582546932781469,0.5277455761747073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38375601722048,0.5148390751701514,0.38744787810295783,0.5277455761747073],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3874513648604579,0.5148390751701514,0.3978439532446329,0.5277455761747073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3978347235924267,0.5148390751701514,0.4069720792765593,0.5277455761747073],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4069653108649415,0.5148390751701514,0.4133153115828033,0.5277455761747073],"dir":"ltr"},{"str":"نماى","boundary":[0.3487376912332662,0.5127834956692674,0.37996263016373405,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"كلى","boundary":[0.31860271501695675,0.5127834956692674,0.34361625977574,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.29719918057473493,0.5127834956692674,0.3135193894482514,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2789317880677756,0.5127834956692674,0.29213120873576326,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.25785141227949177,0.5127834956692674,0.2738790587395577,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.21530530071484322,0.5127834956692674,0.25278417586384416,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.1917023161983131,0.5127834956692674,0.21021086678740422,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"روى","boundary":[0.15923196845990914,0.5127834956692674,0.1866342329851362,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.10853984015457806,0.5127834956692674,0.1541458572193314,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.06973670494460042,0.5127834956692674,0.10342789282938064,0.5285581080081692],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4303782721680864,0.5314262193425149,0.46214468402798436,0.5472008316814166],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.40145853930799,0.5314262193425149,0.4252568407105602,0.5472008316814166],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3708967181722055,0.5314262193425149,0.39633858846088804,0.5472008316814166],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.33329668819568503,0.5314262193425149,0.3657767673251036,0.5472008316814166],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.06976735123338919,0.5314262193425149,0.08781644888105851,0.5472008316814166],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.5314262193425149,0.3312944689770877,0.5472008316814166],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.5561894967108147,0.45825120652064677,0.5690959977153707],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3892103314675762,0.5561894967108147,0.3929021923500541,0.5690959977153707],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3929058842109365,0.5561894967108147,0.40329847259511153,0.5690959977153707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40328924294290536,0.5561894967108147,0.41242659862703795,0.5690959977153707],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4124196251120377,0.5561894967108147,0.4213908470564588,0.5690959977153707],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.33081001478795385,0.5541339172099308,0.38522804419567686,0.5699085295488325],"dir":"rtl"},{"str":"مارپيچى","boundary":[0.2736620593610209,0.5541339172099308,0.3256885833304277,0.5699085295488325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2615466025650229,0.5541339172099308,0.2685406279034947,0.5699085295488325],"dir":"rtl"},{"str":"دوفيبرى","boundary":[0.20434644421302134,0.5541339172099308,0.25642517110749674,0.5699085295488325],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.18052871549904728,0.5541339172099308,0.19922653472621063,0.5699085295488325],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.06976735123338919,0.5541339172099308,0.08781644888105851,0.5699085295488325],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.5541339172099308,0.17968204873666574,0.5699085295488325],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.42525704581394247,0.5788973379837973,0.4581515262768198,0.5918038389883532],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3875959627450216,0.5788973379837973,0.3912878236274994,0.5918038389883532],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3912915154883819,0.5788973379837973,0.401684103872557,0.5918038389883532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40167487422035075,0.5788973379837973,0.4108122299044834,0.5918038389883532],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.41080525638948306,0.5788973379837973,0.4211978447736581,0.5918038389883532],"dir":"ltr"},{"str":"قطعات","boundary":[0.3416534204065559,0.5768417584829133,0.3835047655770891,0.5926163708218151],"dir":"rtl"},{"str":"پايهاى","boundary":[0.2968014127520977,0.5768417584829133,0.33639662071667226,0.5926163708218151],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.23713822768205645,0.5768417584829133,0.29154461306221396,0.5926163708218151],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.20470478914449897,0.5768417584829133,0.23186978396460733,0.5926163708218151],"dir":"rtl"},{"str":"دزوكسىريبونوكلئيك","boundary":[0.06976632571647738,0.5768417584829133,0.19944909231498137,0.5926163708218151],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.06976735123338919,0.5954844821561608,0.08781644888105851,0.6112590944950625],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.5954844821561608,0.410890989603309,0.6112590944950625],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.41394231262267744,0.597418476557184,0.41804027820222783,0.6103249775617401],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.4180345353075217,0.593159977632212,0.45807276657799356,0.606066478636768],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4580721512678465,0.597418476557184,0.46220703545622166,0.6103249775617401],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.42565228003175,0.6202477595244605,0.45825141162402905,0.6331542605290166],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38945891676699634,0.6202477595244605,0.3931507776494742,0.6331542605290166],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3931544695103567,0.6202477595244605,0.40354705789453177,0.6331542605290166],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40353782824232554,0.6202477595244605,0.41267518392645813,0.6331542605290166],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.41266841551484024,0.6202477595244605,0.4219719049386843,0.6331542605290166],"dir":"ltr"},{"str":"دزوكسىآدنيليك","boundary":[0.28429758109197584,0.6181921800235766,0.385806025527167,0.6339667923624783],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد،","boundary":[0.24810531797965985,0.6181921800235766,0.27918098117356055,0.6339667923624783],"dir":"rtl"},{"str":"يكى","boundary":[0.21594876192074158,0.6181921800235766,0.24303766313410274,0.6339667923624783],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20170561428852551,0.6181921800235766,0.2108877079491918,0.6339667923624783],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيدهاى","boundary":[0.11455080024463421,0.6181921800235766,0.19671916629577138,0.6339667923624783],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.06972285874953883,0.6181921800235766,0.10945177916929029,0.6339667923624783],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.06976735123338919,0.6368349036968242,0.08781644888105851,0.6526095160357259],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������DNA","boundary":[0.0887145965924124,0.6345103991728753,0.46220970180019233,0.6526095160357259],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.417168383723816,0.661598181065124,0.45825879534579406,0.67450468206968],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38030597322580445,0.661598181065124,0.3839978341082823,0.67450468206968],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.38400132086578237,0.661598181065124,0.39439390924995743,0.67450468206968],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3943846795977512,0.661598181065124,0.40352203528188385,0.67450468206968],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.40351526687026595,0.661598181065124,0.4134463726441313,0.67450468206968],"dir":"ltr"},{"str":"نماده��اى","boundary":[0.3141751776182046,0.6595426015642399,0.37657493759729593,0.6753172139031418],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.3008316942154693,0.6595426015642399,0.309856243039304,0.6753172139031418],"dir":"ltr"},{"str":"نوكلئوتي��دى","boundary":[0.21620655509152378,0.6595426015642399,0.29569590552117797,0.6753172139031418],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.19526807913416022,0.6595426015642399,0.21151942636686022,0.6753172139031418],"dir":"rtl"},{"str":"بهواس��طه","boundary":[0.12782958142571735,0.6595426015642399,0.19022149114261044,0.6753172139031418],"dir":"rtl"},{"str":"تركيب","boundary":[0.08283912783358767,0.6595426015642399,0.12319165475357854,0.6753172139031418],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.06964582144688854,0.6595426015642399,0.07775305142557105,0.6753172139031418],"dir":"rtl"},{"str":"همديگر،","boundary":[0.40970446653635767,0.6781853252374875,0.46222734069107535,0.6939599375763893],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.3645454191185067,0.6758608207135387,0.40458365038897853,0.6887673217180947],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.34997015745786664,0.6781853252374875,0.35940081097877385,0.6939599375763893],"dir":"rtl"},{"str":"مىسازند�","boundary":[0.28794894566606294,0.6781853252374875,0.34484872600034044,0.6939599375763893],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.06976735123338919,0.6781853252374875,0.08781644888105851,0.6939599375763893],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.6781853252374875,0.2858107429049612,0.6939599375763893],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.4169591782738089,0.702948746011354,0.45825264224432327,0.7158552470159101],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3807256147461128,0.702948746011354,0.38441747562859063,0.7158552470159101],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.384421167489473,0.702948746011354,0.3948137558736481,0.7158552470159101],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3948045262214419,0.702948746011354,0.4039418819055745,0.7158552470159101],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4039351134939566,0.702948746011354,0.41301709126485203,0.7158552470159101],"dir":"ltr"},{"str":"آرايش","boundary":[0.33845770460600666,0.7008931665104701,0.37678947573524435,0.7166677788493718],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيدهاى","boundary":[0.2508492603830809,0.7008931665104701,0.3333362731484805,0.7166677788493718],"dir":"rtl"},{"str":"دزوكس��ىريبوز","boundary":[0.15246175334677445,0.7008931665104701,0.2457304654411056,0.7166677788493718],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1339940597057947,0.7008931665104701,0.14734032188924828,0.7166677788493718],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.08888606302006527,0.6985686619865212,0.12892429429053714,0.7114751629910773],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.06975427528951851,0.7008931665104701,0.08377693776548069,0.7166677788493718],"dir":"rtl"},{"str":"فيبرى","boundary":[0.4241699978874351,0.7195358901837177,0.46220847117989816,0.7353105025226193],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.06976735123338919,0.7195358901837177,0.08781644888105851,0.7353105025226193],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.7195358901837177,0.4222619211213406,0.7353105025226193],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.4174514263914726,0.7442991675520174,0.45824648914285243,0.7572056685565735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38062839574287416,0.7442991675520174,0.384320256625352,0.7572056685565735],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3843239484862344,0.7442991675520174,0.3947165368704095,0.7572056685565735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3947073072182033,0.7442991675520174,0.4038446629023359,0.7572056685565735],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.40383768938733566,0.7442991675520174,0.414008766118562,0.7572056685565735],"dir":"ltr"},{"str":"تركي��ب","boundary":[0.32575593941815856,0.7422435880511336,0.37718758140040487,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيده��اى","boundary":[0.22860338015369264,0.7422435880511336,0.3211902559485108,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"ريبوز","boundary":[0.19429735840238024,0.7422435880511336,0.22397330374375202,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18138994632513422,0.7422435880511336,0.18927391351610776,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"يك��ى","boundary":[0.13891415238071336,0.7422435880511336,0.1765267383024413,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12541263819376994,0.7422435880511336,0.1344046566671931,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"فيبرهاى","boundary":[0.06970504013860512,0.7422435880511336,0.12052941285054733,0.7580182003900353],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.4221714705297205,0.7585618072004323,0.46220970180019233,0.7714683082049882],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.3837730408012159,0.7608863117243811,0.4170510645891062,0.7766609240632829],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.3349276702922108,0.7608863117243811,0.37865160934368974,0.7766609240632829],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.2830816372992807,0.7608863117243811,0.32980623883468463,0.7766609240632829],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.2507737525099526,0.7608863117243811,0.2779602058417545,0.7766609240632829],"dir":"rtl"},{"str":"ريبونوكلئيك","boundary":[0.1687857264454148,0.7608863117243811,0.2456523210524265,0.7766609240632829],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.06976735123338919,0.7608863117243811,0.08781644888105851,0.7766609240632829],"dir":"ltr"},{"str":"�������","boundary":[0.0887145965924124,0.7608863117243811,0.11524677013448628,0.7766609240632829],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.1184320256625352,0.7628203061254043,0.12252999124208556,0.7757268071299603],"dir":"ltr"},{"str":"RNA","boundary":[0.12252404324399713,0.7585618072004323,0.16045791381145663,0.7714683082049882],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16045750360469194,0.7628203061254043,0.1645923877930671,0.7757268071299603],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.42544184396144874,0.7856497324982475,0.4582440279022641,0.7985562335028036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38786649410635426,0.7856497324982475,0.3915583549888321,0.7985562335028036],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.39156204684971463,0.7856497324982475,0.40195463523388963,0.7985562335028036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40194540558168346,0.7856497324982475,0.41108276126581605,0.7985562335028036],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.41107599285419816,0.7856497324982475,0.4215608777604351,0.7985562335028036],"dir":"ltr"},{"str":"قسمتى","boundary":[0.33996131750208686,0.7835941529973637,0.38391087027416165,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32548233836490087,0.7835941529973637,0.3348398860445607,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.27377767001490166,0.7835941529973637,0.3204006079264253,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.24157585322921127,0.7835941529973637,0.2686673817937932,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"ريبونوكلئيك،","boundary":[0.15549543254093587,0.7835941529973637,0.23647230386476306,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13397182216084325,0.7835941529973637,0.15037810808538044,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.11019468531196247,0.7835941529973637,0.1288771205125944,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"كدون","boundary":[0.06975208369351431,0.7835941529973637,0.10509743436179007,0.7993687653362654],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.4242758312327328,0.7999123721466623,0.4622097018001924,0.8128188731512184],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.40969216033341604,0.8022368766706112,0.41912281385432326,0.8180114890095129],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3728043170159919,0.8022368766706112,0.4045707288758899,0.8180114890095129],"dir":"rtl"},{"str":"مىدهد","boundary":[0.32359796455403345,0.8022368766706112,0.36768288555846573,0.8180114890095129],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.06976735123338919,0.8022368766706112,0.08781644888105851,0.8180114890095129],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.8022368766706112,0.3237138479650666,0.8180114890095129],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.8270001540389109,0.45825120652064677,0.839906655043467],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3852083542709703,0.8270001540389109,0.3889002151534481,0.839906655043467],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.38890390701433053,0.8270001540389109,0.3992964953985056,0.839906655043467],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.39928726574629936,0.8270001540389109,0.408424621430432,0.839906655043467],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.4084178530188141,0.8270001540389109,0.4213762847163113,0.839906655043467],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.34505485489961213,0.824944574538027,0.3812432956831891,0.8407191868769288],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.314551879875051,0.824944574538027,0.339933423442086,0.8407191868769288],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.2907270709801275,0.824944574538027,0.3094304484175248,0.8407191868769288],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2500263557846332,0.824944574538027,0.2856056395226014,0.8407191868769288],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.06976735123338919,0.824944574538027,0.08781644888105851,0.8407191868769288],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.09660882067606176,0.8268785689390502,0.10070678625561214,0.8397850699436062],"dir":"ltr"},{"str":"miRNA","boundary":[0.1007008382575237,0.8226200700140782,0.15869997272125014,0.8355265710186341],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.15869915230772072,0.8268785689390502,0.16283403649609587,0.8397850699436062],"dir":"ltr"},{"str":"microRNA","boundary":[0.16283629263330182,0.8226200700140782,0.2449063600507836,0.8355265710186341],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.42563053907321985,0.8497079953118934,0.4582481299699113,0.8626144963164495],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38601748711438,0.8497079953118934,0.3897093479968578,0.8626144963164495],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3897130398577403,0.8497079953118934,0.40010562824191537,0.8626144963164495],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40009639858970913,0.8497079953118934,0.4092337542738418,0.8626144963164495],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.40922678075884145,0.8497079953118934,0.42192678219456514,0.8626144963164495],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.3279145703391795,0.8476524158110096,0.3823325997469024,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكى","boundary":[0.2771401128316466,0.8476524158110096,0.3227931388816533,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"ريبوزومها","boundary":[0.21337048439265816,0.8476524158110096,0.2720526131196429,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20146341568868162,0.8476524158110096,0.20824905293513196,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.16068997684409742,0.8476524158110096,0.19649457809208734,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردى","boundary":[0.09586649260960668,0.8476524158110096,0.15561337192011632,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.06976735123338919,0.8476524158110096,0.09074942724880475,0.8634270281499113],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.06976735123338919,0.8662951394842571,0.08781644888105851,0.8820697518231589],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.0887145965924124,0.8662951394842571,0.460165026181446,0.8820697518231589],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.8910584168525567,0.45825120652064677,0.9039649178571127],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3828560235786848,0.8910584168525567,0.3865478844611626,0.9039649178571127],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.38655137121866273,0.8910584168525567,0.3969439596028378,0.9039649178571127],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3969347299506316,0.8910584168525567,0.4060720856347642,0.9039649178571127],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.40606531722314626,0.8910584168525567,0.4213865398854292,0.9039649178571127],"dir":"ltr"},{"str":"وقايع","boundary":[0.3471631125668893,0.8890028373516728,0.37886184031060854,0.9047774496905746],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايى","boundary":[0.2905340686973269,0.8890028373516728,0.34204168110936317,0.9047774496905746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2720360439684438,0.8890028373516728,0.28541263723980076,0.9047774496905746],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.2231990719069127,0.8890028373516728,0.26691549308716545,0.9047774496905746],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.17136195329379572,0.8890028373516728,0.21807852102563438,0.9047774496905746],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين�","boundary":[0.11590904895612633,0.8890028373516728,0.1662414024125174,0.9047774496905746],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.06976735123338919,0.8890028373516728,0.08781644888105851,0.9047774496905746],"dir":"ltr"},{"str":"�������","boundary":[0.0887145965924124,0.8890028373516728,0.11524677013448628,0.9047774496905746],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.9137661147199726,0.45825120652064677,0.9266726157245285],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38144081024040166,0.9137661147199726,0.38513267112287947,0.9266726157245285],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.38513636298376197,0.9137661147199726,0.39552895136793703,0.9266726157245285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3955197217157308,0.9137661147199726,0.4046570773998634,0.9266726157245285],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.4046501038848631,0.9137661147199726,0.4213926929869,0.9266726157245285],"dir":"ltr"},{"str":"نسخهبردارى","boundary":[0.2995075467789539,0.9117105352190886,0.37745708724482574,0.9274851475579904],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.27568273788403047,0.9117105352190886,0.2943861153214278,0.9274851475579904],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2571881745925989,0.9117105352190886,0.2705613064265043,0.9274851475579904],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاى","boundary":[0.19051355835909087,0.9117105352190886,0.2520689487472422,0.9274851475579904],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتى","boundary":[0.12440873822450205,0.9117105352190886,0.18539212690156473,0.9274851475579904],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.06976735123338919,0.9117105352190886,0.08781644888105851,0.9274851475579904],"dir":"ltr"},{"str":"���������","boundary":[0.0887145965924124,0.9117105352190886,0.12282739114650738,0.9274851475579904],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06965,0.31916,0.46223,0.92749],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6673040596112471,0.31517201206435175,0.7109787738509595,0.3338147357375993],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6523928386103015,0.31517201206435175,0.6615650618694352,0.3338147357375993],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.34461064444292727,0.8797628594693155,0.3575171454474833],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8173648727641167,0.34461064444292727,0.8210567336465946,0.3575171454474833],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.821060425507477,0.34461064444292727,0.8274104262253389,0.3575171454474833],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8274147333963684,0.34461064444292727,0.8365520890805009,0.3575171454474833],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8365453206688831,0.34461064444292727,0.842895321386745,0.3575171454474833],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7689690888692445,0.3425550649420434,0.8133698690825111,0.35832967728094517],"dir":"rtl"},{"str":"كلى","boundary":[0.7386466048211601,0.3425550649420434,0.7638476574117183,0.35832967728094517],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.6900042866606912,0.3425550649420434,0.7335251733636339,0.35832967728094517],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.6436053288628482,0.3425550649420434,0.684882855203165,0.35832967728094517],"dir":"rtl"},{"str":"خون�","boundary":[0.6059180529946119,0.3425550649420434,0.6384858271082073,0.35832967728094517],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.49127920928544033,0.3425550649420434,0.500303758109275,0.35832967728094517],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������","boundary":[0.502647884666266,0.3425550649420434,0.604986268328551,0.35832967728094517],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8471017866555637,0.36731834231034316,0.8797562961610799,0.3802248433148992],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8152180556609558,0.36731834231034316,0.8189099165434337,0.3802248433148992],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8189134033009338,0.36731834231034316,0.8252634040187956,0.3802248433148992],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8252679162932076,0.36731834231034316,0.8344052719773402,0.3802248433148992],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8343982984623399,0.36731834231034316,0.843369520406761,0.3802248433148992],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.7768598261953938,0.36526276280945924,0.811401286818621,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.7305316492720045,0.36526276280945924,0.7717383947378678,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7186307735136428,0.36526276280945924,0.7254424592715959,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاى","boundary":[0.6764489991206565,0.36526276280945924,0.713642861684432,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.6292768091001516,0.36526276280945924,0.6713628504447666,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6110365479720052,0.36526276280945924,0.6241870214681711,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5849185491417939,0.36526276280945924,0.6060025555881442,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5706133470374192,0.36526276280945924,0.5798539253710833,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.5315315942862635,0.36526276280945924,0.5655951382294245,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.4912381453093654,0.36526276280945924,0.5264511577060417,0.38103737514836095],"dir":"rtl"},{"str":"مويرگى","boundary":[0.8363705725871124,0.3839054864827067,0.8837268925401848,0.39968009882160854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8242551157911144,0.3839054864827067,0.8312491411295864,0.39968009882160854],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهاى","boundary":[0.7676035105494925,0.3839054864827067,0.8191336843335884,0.39968009882160854],"dir":"rtl"},{"str":"بينسلولى","boundary":[0.7025139521575849,0.3839054864827067,0.7624820790919663,0.39968009882160854],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.49127920928544033,0.3839054864827067,0.500303758109275,0.39968009882160854],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������","boundary":[0.502647884666266,0.3839054864827067,0.6997440309788149,0.39968009882160854],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8380535190547636,0.4086687638510066,0.8793467047065073,0.42157526485556257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8040592010402843,0.4086687638510066,0.8077510619227621,0.42157526485556257],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8077547537836446,0.4086687638510066,0.8141047545015064,0.42157526485556257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8141090616725359,0.4086687638510066,0.8232464173566686,0.42157526485556257],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8232396489450508,0.4086687638510066,0.8336322373292258,0.42157526485556257],"dir":"ltr"},{"str":"كنت��رل","boundary":[0.7512641056994261,0.4066131843501226,0.7996693733476359,0.4223877966890244],"dir":"rtl"},{"str":"فيدب��ك","boundary":[0.6938339770161149,0.4066131843501226,0.7460635533340579,0.4223877966890244],"dir":"rtl"},{"str":"منف��ى","boundary":[0.6465904639233405,0.4066131843501226,0.6881485112570991,0.4223877966890244],"dir":"rtl"},{"str":"فش��ار","boundary":[0.60184108574378,0.4066131843501226,0.6409049981643247,0.4223877966890244],"dir":"rtl"},{"str":"ش��ريانى","boundary":[0.5427630297051229,0.4066131843501226,0.5968426385319521,0.4223877966890244],"dir":"rtl"},{"str":"توس��ط","boundary":[0.4906754573172019,0.4066131843501226,0.5371001253181665,0.4223877966890244],"dir":"rtl"},{"str":"بارورسپتورهاى","boundary":[0.7934442805896312,0.42525590802337015,0.8837123302000373,0.4410305203622719],"dir":"rtl"},{"str":"شريانى","boundary":[0.7444861032203282,0.42525590802337015,0.788322849132105,0.4410305203622719],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.49127920928544033,0.42525590802337015,0.5093283069331096,0.4410305203622719],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.42525590802337015,0.7414351904077249,0.4410305203622719],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8391004986063224,0.45001932879723666,0.8797663462268156,0.46292582980179264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8073002446883351,0.45001932879723666,0.8109921055708129,0.46292582980179264],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8109957974316954,0.45001932879723666,0.8173457981495572,0.46292582980179264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8173501053205867,0.45001932879723666,0.8264874610047194,0.46292582980179264],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8264806925931015,0.45001932879723666,0.8357841820169456,0.46292582980179264],"dir":"ltr"},{"str":"تصحيح","boundary":[0.757253993875613,0.4479637492963527,0.8040011567830766,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7232853984680366,0.4479637492963527,0.7521325624180868,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"تلمب��هاى","boundary":[0.6603077781355692,0.4479637492963527,0.7182905043287069,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6305218739880373,0.4479637492963527,0.655186346678043,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6020848724053596,0.4479637492963527,0.6255407037917461,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5882383258692396,0.4479637492963527,0.5971133749966671,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"خارجكردن","boundary":[0.5191139074419692,0.4479637492963527,0.5834186221564979,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4911288890003716,0.4479637492963527,0.5139972803291499,0.46373836163525445],"dir":"rtl"},{"str":"ليتر","boundary":[0.8624006530491695,0.46660647296960023,0.8837211496454788,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.8284909108436108,0.46660647296960023,0.8572792215916434,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8139388258651773,0.46660647296960023,0.8233694793860846,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.7706661142548902,0.46660647296960023,0.8088173944076511,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.7367563720493314,0.46660647296960023,0.765544682797364,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6960556568538372,0.46660647296960023,0.7316349405918052,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"فيدبك","boundary":[0.6489475119934203,0.46660647296960023,0.690934225396311,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"منفى","boundary":[0.6125108961171878,0.46660647296960023,0.6438260805358941,0.482381085308502],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.49127920928544033,0.46660647296960023,0.5093283069331096,0.482381085308502],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.46660647296960023,0.6125646332033662,0.482381085308502],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6691918311424874,0.5047270676124981,0.7128665453821998,0.5233697912857456],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6505050670790612,0.5047270676124981,0.6634634987765583,0.5233697912857456],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.5341656999910737,0.8797628594693155,0.5470722009956296],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8147510352593224,0.5341656999910737,0.8184428961418002,0.5470722009956296],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8184465880026827,0.5341656999910737,0.8274178099471038,0.5470722009956296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8274147333963684,0.5341656999910737,0.8365520890805009,0.5470722009956296],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8365453206688831,0.5341656999910737,0.842895321386745,0.5470722009956296],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7563334898955818,0.5321101204901897,0.8107515193033048,0.5478847328290914],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7173248776045565,0.5321101204901897,0.7512120584380556,0.5478847328290914],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6988264618768532,0.5321101204901897,0.7122034461470305,0.5478847328290914],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.6749599368214609,0.5321101204901897,0.6937057613214902,0.5478847328290914],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.591224075757552,0.5321101204901897,0.669839236266098,0.5478847328290914],"dir":"rtl"},{"str":"نورى","boundary":[0.5541384734975665,0.5321101204901897,0.5861033752021891,0.5478847328290914],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.49127920928544033,0.5321101204901897,0.5093283069331096,0.5478847328290914],"dir":"ltr"},{"str":"�����������","boundary":[0.5102262495410812,0.5321101204901897,0.5519196651071973,0.5478847328290914],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8385664093986573,0.5568733978584894,0.8797491175426974,0.5697798988630455],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8039662892080752,0.5568733978584894,0.8076581500905531,0.5697798988630455],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8076618419514356,0.5568733978584894,0.8166330638958568,0.5697798988630455],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166299873451213,0.5568733978584894,0.8257673430292538,0.5697798988630455],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8257605746176361,0.5568733978584894,0.8347317965620572,0.5697798988630455],"dir":"ltr"},{"str":"بازسازى","boundary":[0.7500343548165453,0.5548178183576055,0.800098039416768,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7215345103661764,0.5548178183576055,0.7449129233590192,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6826679246783653,0.5548178183576055,0.7164179104477613,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6454633081294965,0.5548178183576055,0.6775672277611531,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6239916701307658,0.5548178183576055,0.6403635252348947,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"اندامكهاى","boundary":[0.5472753041170402,0.5548178183576055,0.6189076604062278,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"داخلى","boundary":[0.505650011225091,0.5548178183576055,0.542153872659514,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49122239723847533,0.5548178183576055,0.5005507025816363,0.5705924306965072],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8703219507792903,0.5734605420308531,0.8837008444106252,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلاسم","boundary":[0.7983060511650898,0.5734605420308531,0.8652005193217642,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7861920569423536,0.5734605420308531,0.7931846197075636,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.7469434788408527,0.5734605420308531,0.7810716964658934,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7100633494178905,0.5734605420308531,0.7418231183643924,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.68531869989068,0.5734605420308531,0.7049429889414304,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"دهد�","boundary":[0.6570718620720775,0.5734605420308531,0.6815735121287886,0.5892351543697548],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.49127920928544033,0.5734605420308531,0.5093283069331096,0.5892351543697548],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.5734605420308531,0.6542580487694823,0.5892351543697548],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8387926384294002,0.5982239628047196,0.879772294224904,0.6111304638092756],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8029979961399543,0.5982239628047196,0.8066898570224321,0.6111304638092756],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8066935488833146,0.5982239628047196,0.8156647708277357,0.6111304638092756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8156618993803826,0.5982239628047196,0.8247992550645151,0.6111304638092756],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.824792281549515,0.5982239628047196,0.8351848699336901,0.6111304638092756],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7449354847310786,0.5961683833038356,0.7993535141388015,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.7014747152643853,0.5961683833038356,0.7398140532735524,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"س��لول","boundary":[0.6523020063639833,0.5961683833038356,0.6964059734309078,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6314576708945467,0.5961683833038356,0.6476057256660219,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5905931384714466,0.5961683833038356,0.6264431586741297,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5537560240572594,0.5961683833038356,0.5854717070139204,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5395584404008762,0.5961683833038356,0.548696670556794,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.520887337556613,0.5961683833038356,0.5345958130195525,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.491201425130654,0.5961683833038356,0.5158924355821553,0.6119429956427374],"dir":"rtl"},{"str":"چربى","boundary":[0.8502162815166986,0.6148111069770831,0.8837199190251847,0.630585719315985],"dir":"rtl"},{"str":"(مولكولهاى","boundary":[0.7656336976653082,0.6148111069770831,0.8450948500591724,0.630585719315985],"dir":"rtl"},{"str":"فسفوليپيد)","boundary":[0.6966635832791518,0.6148111069770831,0.760512266207782,0.630585719315985],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.6478219190453226,0.6148111069770831,0.6915421518216257,0.630585719315985],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6172602117813443,0.6148111069770831,0.6427019872748997,0.630585719315985],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.5796603077781356,0.6148111069770831,0.6121402800109214,0.630585719315985],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.49127920928544033,0.6148111069770831,0.5093283069331096,0.630585719315985],"dir":"ltr"},{"str":"������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.6148111069770831,0.5784518386492712,0.630585719315985],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.6395743843453828,0.8797628594693155,0.6524808853499389],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8117946751059871,0.6395743843453828,0.815486535988465,0.6524808853499389],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.815490022745965,0.6395743843453828,0.8244612446903862,0.6524808853499389],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8244583732430332,0.6395743843453828,0.8335957289271657,0.6524808853499389],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8335889605155479,0.6395743843453828,0.8428924499393919,0.6524808853499389],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7534132279375418,0.6375188048444989,0.8078312573452647,0.6532934171834006],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.714494861134755,0.6375188048444989,0.7482917964800158,0.6532934171834006],"dir":"rtl"},{"str":"آندوپلاسمى","boundary":[0.6361617773438701,0.6375188048444989,0.7093734296772288,0.6532934171834006],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.49127920928544033,0.6375188048444989,0.5093283069331096,0.6532934171834006],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.6375188048444989,0.6353064962394295,0.6532934171834006],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8385227223782147,0.6622822256183654,0.8797608084354919,0.6751887266229214],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8029178007174517,0.6622822256183654,0.8066096615999294,0.6751887266229214],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8066133534608119,0.6622822256183654,0.815584575405233,0.6751887266229214],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.81558170395788,0.6622822256183654,0.8247190596420125,0.6751887266229214],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8247120861270123,0.6622822256183654,0.8346431919008775,0.6751887266229214],"dir":"ltr"},{"str":"نم��ادى","boundary":[0.7504360934168934,0.6602266461174814,0.7989474094417289,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7359614803764318,0.6602266461174814,0.7453190280560916,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"دس��تگاه","boundary":[0.676832505936522,0.6602266461174814,0.7308797499379562,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"گل��ژى","boundary":[0.6275536560208534,0.6602266461174814,0.672107375722733,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6159495578289998,0.6602266461174814,0.6228784618887151,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5748538538541818,0.6602266461174814,0.6108758119530148,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5536159330210921,0.6602266461174814,0.5697464306883884,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5402833642835486,0.6602266461174814,0.5485161795803174,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"ش��بكه","boundary":[0.49085173917124186,0.6602266461174814,0.5352049700651613,0.6760012584563831],"dir":"rtl"},{"str":"آندوپلاسمى","boundary":[0.810528777030062,0.678869369790729,0.8837404293634207,0.6946439821296307],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.776160628764929,0.6808033641917522,0.7802585943444793,0.6937098651963083],"dir":"ltr"},{"str":"ER","boundary":[0.7802528514497733,0.6765448652667801,0.8022009643961039,0.6894513662713362],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.802200554189339,0.6808033641917522,0.8063354383777143,0.6937098651963083],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7640484536230486,0.678869369790729,0.7710424789615204,0.6946439821296307],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.7247916662393679,0.678869369790729,0.7589270221655225,0.6946439821296307],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.49127920928544033,0.678869369790729,0.5093283069331096,0.6946439821296307],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������","boundary":[0.5102264546444635,0.678869369790729,0.7224838429810545,0.6946439821296307],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8389911785035247,0.7036326471590288,0.8797677819504922,0.7165391481635848],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8046929704917763,0.7036326471590288,0.8083848313742542,0.7165391481635848],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8083883181317543,0.7036326471590288,0.8173595400761754,0.7165391481635848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8173566686288223,0.7036326471590288,0.8264940243129548,0.7165391481635848],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8264870507979547,0.7036326471590288,0.8355690285688501,0.7165391481635848],"dir":"ltr"},{"str":"گرانوله��اى","boundary":[0.7214540915547744,0.7015770676581449,0.8012712307638665,0.7173516799970466],"dir":"rtl"},{"str":"ترش��حى","boundary":[0.6597381069792174,0.7015770676581449,0.7168240151448337,0.7173516799970466],"dir":"rtl"},{"str":"(وزيكولهاى","boundary":[0.5758605625165365,0.7015770676581449,0.6550284170736259,0.7173516799970466],"dir":"rtl"},{"str":"ترش��حى)","boundary":[0.5086943028228267,0.7015770676581449,0.5707391310590103,0.7173516799970466],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49107811792534023,0.7015770676581449,0.5039349083905743,0.7173516799970466],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاى","boundary":[0.8221384488851605,0.7202197913313924,0.8837309946078321,0.7359944036702942],"dir":"rtl"},{"str":"آسينى","boundary":[0.7791590351116481,0.7202197913313924,0.8170170174276344,0.7359944036702942],"dir":"rtl"},{"str":"پانكراس","boundary":[0.7218757114523576,0.7202197913313924,0.774037603654122,0.7359944036702942],"dir":"rtl"},{"str":"(لوزالمعده)","boundary":[0.6529958425544395,0.7202197913313924,0.7167542799948314,0.7359944036702942],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.49127920928544033,0.7202197913313924,0.5093283069331096,0.7359944036702942],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.7202197913313924,0.6504677382634717,0.7359944036702942],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.7449830686996922,0.8797628594693155,0.7578895697042481],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8109383684846346,0.7449830686996922,0.8146302293671124,0.7578895697042481],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8146339212279949,0.7449830686996922,0.8236051431724161,0.7578895697042481],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236020666216806,0.7449830686996922,0.8327394223058131,0.7578895697042481],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8327326538941954,0.7449830686996922,0.8429037306254217,0.7578895697042481],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7525517937316304,0.7429274891988084,0.8069698231393534,0.7587021015377101],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوكندرى","boundary":[0.6801749121644765,0.7429274891988084,0.7474303622741042,0.7587021015377101],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.49127920928544033,0.7429274891988084,0.5093283069331096,0.7587021015377101],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.7429274891988084,0.6769999118055455,0.7587021015377101],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.7676909099726748,0.8797628594693155,0.7805974109772308],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8106229194825652,0.7676909099726748,0.8143147803650429,0.7805974109772308],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8143184722259255,0.7676909099726748,0.8232896941703466,0.7805974109772308],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8232866176196111,0.7676909099726748,0.8324239733037437,0.7805974109772308],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8324172048921259,0.7676909099726748,0.8429020897983629,0.7805974109772308],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروتوبولهاى","boundary":[0.7074596100164288,0.7656353304717909,0.8066619629624312,0.7814099428106926],"dir":"rtl"},{"str":"فلاژل","boundary":[0.6647734940796909,0.7656353304717909,0.7023381785589026,0.7814099428106926],"dir":"rtl"},{"str":"اسپرم","boundary":[0.6250203565106992,0.7656353304717909,0.6596520626221647,0.7814099428106926],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.49127920928544033,0.7656353304717909,0.5093283069331096,0.7814099428106926],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.7656353304717909,0.6239355647213978,0.7814099428106926],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.7903987512456573,0.8797628594693155,0.8033052522502133],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8121371977545282,0.7903987512456573,0.815829058637006,0.8033052522502133],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8158325453945061,0.7903987512456573,0.8248037673389272,0.8033052522502133],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8248008958915741,0.7903987512456573,0.8339382515757067,0.8033052522502133],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8339314831640888,0.7903987512456573,0.84290270510851,0.8033052522502133],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.7740318607594157,0.7883431717447734,0.8081672166855702,0.8041177840836752],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.49127920928544033,0.7883431717447734,0.5093283069331096,0.8041177840836752],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.7883431717447734,0.7717576744558092,0.8041177840836752],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8388410428276373,0.8131064491130732,0.8797653207099038,0.8260129501176291],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8005080410781054,0.8131064491130732,0.8041999019605832,0.8260129501176291],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8042033887180834,0.8131064491130732,0.8131746106625045,0.8260129501176291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8131717392151514,0.8131064491130732,0.8223090948992839,0.8260129501176291],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8223021213842837,0.8131064491130732,0.8352605530817807,0.8260129501176291],"dir":"ltr"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.7541630859034496,0.8110508696121892,0.7968717632122471,0.826825481951091],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.7180373465271079,0.8110508696121892,0.7490416544459234,0.826825481951091],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيس��مهاى","boundary":[0.6229461460048936,0.8110508696121892,0.712988581894704,0.826825481951091],"dir":"rtl"},{"str":"پيشسلولى","boundary":[0.550614387181859,0.8110508696121892,0.6178247145473675,0.826825481951091],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5387984882681418,0.8110508696121892,0.5454929557243328,0.826825481951091],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.49122290950968883,0.8110508696121892,0.5338964104857052,0.826825481951091],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.8522201415623544,0.8296935932854368,0.8836706942134182,0.8454682056243386],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.8132115292713291,0.8296935932854368,0.8470987101048282,0.8454682056243386],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7839043069659261,0.8296935932854368,0.8080900978138029,0.8454682056243386],"dir":"rtl"},{"str":"انسان�","boundary":[0.7401126837982684,0.8296935932854368,0.7787828755083999,0.8454682056243386],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.49127920928544033,0.8296935932854368,0.5093283069331096,0.8454682056243386],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.8296935932854368,0.7376448799017143,0.8454682056243386],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.8544568706537363,0.8797628594693155,0.8673633716582924],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.808396727370431,0.8544568706537363,0.8120885882529089,0.8673633716582924],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8120920750104089,0.8544568706537363,0.82106329695483,0.8673633716582924],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.821060425507477,0.8544568706537363,0.8301977811916096,0.8673633716582924],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8301908076766094,0.8544568706537363,0.842890809112333,0.8673633716582924],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.752239216176914,0.8524012911528525,0.8044236697507379,0.8681759034917542],"dir":"rtl"},{"str":"پينوسيتوز","boundary":[0.6900375134086336,0.8524012911528525,0.7471177847193878,0.8681759034917542],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.49127920928544033,0.8524012911528525,0.5093283069331096,0.8681759034917542],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.8524012911528525,0.6883708433235773,0.8681759034917542],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8480709001372141,0.8771647119267191,0.8797470665088738,0.890071212931275],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8091106922444258,0.8771647119267191,0.8128025531269035,0.890071212931275],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8128062449877861,0.8771647119267191,0.8217774669322072,0.890071212931275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.821405204293224,0.8771647119267191,0.8305425599773565,0.890071212931275],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8305357915657386,0.8771647119267191,0.8454878281397739,0.890071212931275],"dir":"ltr"},{"str":"هضم","boundary":[0.7736613902532653,0.8751091324258351,0.806257293989035,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7460766996720081,0.8751091324258351,0.7686926095098233,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7292281147097004,0.8751091324258351,0.7411902969691873,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"وزيكولهاى","boundary":[0.6526391830609576,0.8751091324258351,0.7246979339936294,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"پينوسيتوزى","boundary":[0.5785793881525509,0.8751091324258351,0.6476959711542601,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5676535470469847,0.8751091324258351,0.5736495480546969,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"فاگوسيتوزى","boundary":[0.4912779786651461,0.8751091324258351,0.5633164396514062,0.890883744764737],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.836671609564527,0.8937518560990827,0.8834928695809121,0.9095264684379845],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمهاى","boundary":[0.7748621345396505,0.8937518560990827,0.8316919593321014,0.9095264684379845],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.73164452436782,0.8937518560990827,0.7699189226329531,0.9095264684379845],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7181061263930084,0.8937518560990827,0.7266913337667852,0.9095264684379845],"dir":"rtl"},{"str":"ليزوزوم","boundary":[0.6703781491060569,0.8937518560990827,0.7134252469957482,0.9095264684379845],"dir":"rtl"},{"str":"23���������������������������������������������","boundary":[0.49127920928544033,0.8937518560990827,0.6695095362817629,0.9095264684379845],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468683790064382,0.9185151334673823,0.8797628594693155,0.9314216344719383],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8043676765273535,0.9185151334673823,0.8080595374098314,0.9314216344719383],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8080632292707138,0.9185151334673823,0.817034451215135,0.9314216344719383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8170313746643996,0.9185151334673823,0.8261687303485321,0.9314216344719383],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8261619619369143,0.9185151334673823,0.8429045510389512,0.9314216344719383],"dir":"ltr"},{"str":"دياگرام","boundary":[0.7572322529170828,0.9164595539664984,0.8004372804111912,0.9322341663054001],"dir":"rtl"},{"str":"شماتيك","boundary":[0.7001745429783882,0.9164595539664984,0.7521108214595567,0.9322341663054001],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6555481490445259,0.9164595539664984,0.6950531115208621,0.9322341663054001],"dir":"rtl"},{"str":"اتوفاژى","boundary":[0.6038600456560128,0.9164595539664984,0.6504267175869997,0.9322341663054001],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.49127920928544033,0.9164595539664984,0.5093283069331096,0.9322341663054001],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.9164595539664984,0.6011937016853345,0.9322341663054001],"dir":"ltr"},{"str":"viii","boundary":[0.859229959861268,0.9325190765255125,0.8869189164798517,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49068,0.31517,0.88692,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/3f2cab0b51f9ca0c61962a3e0037e25a.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/e468f615d3a0d1cd25171a3c881275dc.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11483,0.06842,0.06974,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.1818259943924735,0.06948049003116204,0.22970943003821073,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"شکلها","boundary":[0.1326873260466938,0.06948049003116204,0.1777649474217479,0.08238699103571803],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.11627905545790355,0.06842175362063205,0.13268732604669384,0.07989419895801515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11628,0.06842,0.22971,0.08239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.11171369424911474,0.9262743585904475,0.12462019525367074],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8505366529999446,0.11171369424911474,0.8542285138824224,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8542322057433049,0.11171369424911474,0.86462479412748,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8646155644752738,0.11171369424911474,0.8737529201594063,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8737459466444061,0.11171369424911474,0.889399436786112,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8070720859030182,0.10965811474823083,0.8465744658595165,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"توليدمثل","boundary":[0.7481763629907257,0.10965811474823083,0.8019516994223247,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7091757100166338,0.10965811474823083,0.7430559765100323,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.5377907084065723,0.10965811474823083,0.5558398060542417,0.1254327270871326],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.10965811474823083,0.7083503740060176,0.1254327270871326],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.11171369424911474,0.5047627056417787,0.12462019525367074],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43522630081692676,0.11171369424911474,0.43891816169940456,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4389216484569047,0.11171369424911474,0.44885275423077003,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4488453705090051,0.11171369424911474,0.4579827261931377,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4579759577815198,0.11171369424911474,0.4679070635553851,0.12462019525367074],"dir":"ltr"},{"str":"برقرارى","boundary":[0.3827852629117707,0.10965811474823083,0.4312245287237032,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.33033007287323174,0.10965811474823083,0.3776638314542445,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"استراحت","boundary":[0.27124183944917435,0.10965811474823083,0.3252086414157056,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.23532413513031242,0.10965811474823083,0.26612040799164816,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2168278459068002,0.10965811474823083,0.23020270367278628,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.19294256028423826,0.10965811474823083,0.21170795937580725,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.15543431666731616,0.10965811474823083,0.1878226737532453,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.11627905545790355,0.10965811474823083,0.13432815310557286,0.1254327270871326],"dir":"ltr"},{"str":"�����","boundary":[0.13522630081692674,0.10965811474823083,0.1541778533469795,0.1254327270871326],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8936725606541976,0.13442153552209726,0.9262716922464768,0.14732803652665327],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8505145018346497,0.13442153552209726,0.8542063627171276,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.85421005457801,0.13442153552209726,0.864602642962185,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8645934133099789,0.13442153552209726,0.8737307689941114,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.8737237954791112,0.13442153552209726,0.8900049019708383,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8091578660223684,0.13236595602121337,0.8468353573618781,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"همانندسازى","boundary":[0.7294034157917297,0.13236595602121337,0.8040364345648422,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6907279915135266,0.13236595602121337,0.7242819843342037,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"بهواسطه","boundary":[0.6340816188399763,0.13236595602121337,0.6856569153681912,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"تلومر","boundary":[0.5983576063003918,0.13236595602121337,0.6289601873824501,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5865180451655446,0.13236595602121337,0.5932906581562435,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"تلومراز�","boundary":[0.5377896828896606,0.13236595602121337,0.5815587446852587,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.46362963251626976,0.13442153552209726,0.5047569627470726,0.14732803652665327],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4280146607897711,0.13442153552209726,0.4317065216722489,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4317102135331313,0.13442153552209726,0.4416413193069967,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4416339355852317,0.13442153552209726,0.4507712912693643,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4507643177543641,0.13442153552209726,0.4598462955252595,0.14732803652665327],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.37690029559145477,0.13236595602121337,0.42421799207890737,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3424716418285256,0.13236595602121337,0.37178536341242796,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"ثبتشده","boundary":[0.2872253409330974,0.13236595602121337,0.33735670964949876,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2739548177241932,0.13236595602121337,0.2821039094755712,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"روشى","boundary":[0.23273158815874959,0.13236595602121337,0.26892806819277254,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.21133776386041664,0.13236595602121337,0.22764075732372904,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19307571731531278,0.13236595602121337,0.2062751379833005,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"بالاى","boundary":[0.15385545859090446,0.13236595602121337,0.1880229879870949,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.11624425168741107,0.13236595602121337,0.14876620060341417,0.14814056836011513],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.5377907084065723,0.1510086796944609,0.5558398060542417,0.16678329203336267],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.1510086796944609,0.928188383354629,0.16678329203336267],"dir":"ltr"},{"str":"ديده","boundary":[0.5104391468519707,0.1510086796944609,0.5374451092072959,0.16678329203336267],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.48568932170260415,0.1510086796944609,0.5053177153944445,0.16678329203336267],"dir":"rtl"},{"str":"شود�","boundary":[0.42820294569477746,0.1510086796944609,0.45694613369869086,0.16678329203336267],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.11627905545790355,0.1510086796944609,0.13432815310557286,0.16678329203336267],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.1510086796944609,0.42708020977973904,0.16678329203336267],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.463867962646572,0.17577195706276066,0.5047553219200138,0.1886784580673167],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4274096058118094,0.17577195706276066,0.4311014666942873,0.1886784580673167],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.43110515855516973,0.17577195706276066,0.44103626432903503,0.1886784580673167],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4410286755038877,0.17577195706276066,0.45016603118802034,0.1886784580673167],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4501592627764024,0.17577195706276066,0.4603303395076288,0.1886784580673167],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگىهاى","boundary":[0.3562631394354324,0.17371637756187674,0.4238795714980136,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"كانالهاى","boundary":[0.29157968574059756,0.17371637756187674,0.3511417079779063,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"ولتاژى","boundary":[0.2458304508387453,0.17371637756187674,0.2864582542830714,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.20715199388656913,0.17371637756187674,0.24077147586240844,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"(بالا)","boundary":[0.17239961289700348,0.17371637756187674,0.20210128415227693,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16068835223582528,0.17371637756187674,0.16735677118051354,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.1162139347246163,0.17371637756187674,0.15580534868600518,0.18949098990077853],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7159508900461278,0.18912927433735868,0.7596256042858403,0.20777199801060625],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6967692115210671,0.18912927433735868,0.7102075851332864,0.20777199801060625],"dir":"ltr"},{"str":"(پايين)","boundary":[0.46703947624800274,0.1923591012351243,0.5086877690699997,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.44558062050675595,0.1923591012351243,0.46191804479047655,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"نش��انگر","boundary":[0.38335934727899595,0.1923591012351243,0.4405073027059289,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"فعالس��ازى","boundary":[0.3041452660574419,0.1923591012351243,0.3782379158214698,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29255423618062393,0.1923591012351243,0.2994310432173337,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"غيرفعالس��ازى","boundary":[0.19226342201395175,0.1923591012351243,0.28751863876987194,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.1552587703320454,0.1923591012351243,0.18754919917384358,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.11625130419139666,0.1923591012351243,0.15016500567110852,0.20813371357402607],"dir":"rtl"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8854639130853906,0.2185679067159342,0.9262774351411828,0.23147440772049022],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8535155745253394,0.2185679067159342,0.8572074354078173,0.23147440772049022],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8572109221653174,0.2185679067159342,0.8665144115891614,0.23147440772049022],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8665217953109264,0.2185679067159342,0.875659150995059,0.23147440772049022],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8756521774800587,0.2185679067159342,0.8820021781979206,0.23147440772049022],"dir":"ltr"},{"str":"تركيب","boundary":[0.8093609183709048,0.21651232721505032,0.8499939494502203,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايى","boundary":[0.753326982373832,0.21651232721505032,0.8042394869133787,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"مايعات","boundary":[0.7073792775272588,0.21651232721505032,0.7482647228335442,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6709178401347818,0.21651232721505032,0.7023297693202258,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6591996102898235,0.21651232721505032,0.665802907955755,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"خارجسلولى","boundary":[0.5861161418412951,0.21651232721505032,0.6543642923215447,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"علامت","boundary":[0.5377212713225171,0.21651232721505032,0.5809947103837688,0.2322869395539521],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.45518757729833714,0.21100182490837185,0.5087257131957362,0.22677643724727362],"dir":"rtl"},{"str":"پىدرپى","boundary":[0.4023037211906661,0.21100182490837185,0.450066145840811,0.22677643724727362],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.3646939139673352,0.21100182490837185,0.39718228973313996,0.22677643724727362],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.11627905545790355,0.21100182490837185,0.13432815310557286,0.22677643724727362],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.21100182490837185,0.36264493117755986,0.22677643724727362],"dir":"ltr"},{"str":"سوال","boundary":[0.8975758831238886,0.23515505088829786,0.930199627122051,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.8249057037199601,0.23515505088829786,0.8924544516663624,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"نامعلوم","boundary":[0.7784378963501513,0.23515505088829786,0.8197842722624339,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.743634837216622,0.23515505088829786,0.7733755299358641,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"مقادير","boundary":[0.7017431736466766,0.23515505088829786,0.7385182101038028,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.6657577852116359,0.23515505088829786,0.6966217421891504,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6476490374973506,0.23515505088829786,0.6606363537541098,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.6173862035158821,0.23515505088829786,0.6426775015946788,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.5807174746405545,0.23515505088829786,0.6122647720583559,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.5377896828896606,0.23515505088829786,0.5756025424615276,0.2509296632271996],"dir":"rtl"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.46375454047612696,0.23576510227667144,0.5047711148804555,0.24867160328122745],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4268673124688499,0.23576510227667144,0.4305591733513277,0.24867160328122745],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4305628652122102,0.23576510227667144,0.44049397098607557,0.24867160328122745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44048658726431056,0.23576510227667144,0.4496239429484432,0.24867160328122745],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.44961696943344287,0.23576510227667144,0.46010185433967987,0.24867160328122745],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.3910025248226368,0.23370952277578755,0.42322016412372654,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3791118613337053,0.22850468626108178,0.3862863776486538,0.24427929859998357],"dir":"ltr"},{"str":"تثبيت","boundary":[0.34373788608147937,0.23370952277578755,0.37913667884297075,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"ولتاژبراى","boundary":[0.3041238086057277,0.23370952277578755,0.3386164546239532,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.30500042046193376,0.22850468626108178,0.3121749367768823,0.24427929859998357],"dir":"ltr"},{"str":"بررس��ى","boundary":[0.24774016113042366,0.23370952277578755,0.29900237714820155,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.20543742647516935,0.23370952277578755,0.24323066541690339,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.1764941268646461,0.23370952277578755,0.20036405850368877,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.13042380511897023,0.23370952277578755,0.14382526012236468,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11613490116902728,0.23370952277578755,0.12530237366144406,0.2494841351146893],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.8977254034896289,0.2537977745615454,0.9302137792554336,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.8701102840886948,0.2537977745615454,0.8926039720321027,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.837193242253758,0.2537977745615454,0.8649888526311688,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.7849862273078745,0.2537977745615454,0.8320718107962318,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.741126920024038,0.2537977745615454,0.7798647958503483,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7021183077330128,0.2537977745615454,0.7360054885665118,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.6645085005096819,0.2537977745615454,0.6969968762754866,0.2695723869004472],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.5377907084065723,0.2537977745615454,0.5558398060542417,0.2695723869004472],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.2537977745615454,0.662866647933891,0.2695723869004472],"dir":"ltr"},{"str":"طريق","boundary":[0.4727208399393715,0.2523522464490351,0.5087062283744122,0.26812685878793685],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.4351335940881001,0.2523522464490351,0.4675994084818453,0.26812685878793685],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.4039989006458705,0.2523522464490351,0.4300121626305739,0.26812685878793685],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.11627905545790355,0.2523522464490351,0.13432815310557286,0.26812685878793685],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.2523522464490351,0.39675772573165474,0.26812685878793685],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8842570847835851,0.27856105192984515,0.9255874673629243,0.2914675529344012],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8484878753135517,0.27856105192984515,0.8521797361960296,0.2914675529344012],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8521832229535297,0.27856105192984515,0.8614867123773737,0.2914675529344012],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8614940960991387,0.27856105192984515,0.8706314517832713,0.2914675529344012],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.870624478268271,0.27856105192984515,0.8795957002126922,0.2914675529344012],"dir":"ltr"},{"str":"مس��يرهاى","boundary":[0.7743290570653139,0.2765054724289613,0.8438121335058937,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"انتق��ال","boundary":[0.7231116040318438,0.2765054724289613,0.7685925190592318,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7085133342081231,0.2765054724289613,0.7176263795766257,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"طري��ق","boundary":[0.655347005848262,0.2765054724289613,0.7021718397158088,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"غش��اى","boundary":[0.6004476082368579,0.2765054724289613,0.6499197020258061,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"س��لول","boundary":[0.5503598824364176,0.2765054724289613,0.5949150769445338,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.538161630425682,0.2765054724289613,0.5447837082281325,0.29228008476786305],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.2771156672229016,0.5047627056417787,0.2900221682274576],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43618167237195904,0.2771156672229016,0.4398735332544369,0.2900221682274576],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.439877020011937,0.2771156672229016,0.44980812578580237,0.2900221682274576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4498007420640373,0.2771156672229016,0.45893809774816996,0.2900221682274576],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.45893132933655206,0.2771156672229016,0.46790255128097313,0.2900221682274576],"dir":"ltr"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.38578756622275456,0.27506008772201773,0.4321963085493243,0.2908347000609195],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.34005566505797247,0.27506008772201773,0.3806661347652284,0.2908347000609195],"dir":"rtl"},{"str":"كانالهاى","boundary":[0.27480817706164795,0.27506008772201773,0.33493423360044633,0.2908347000609195],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.23559651242208637,0.27506008772201773,0.26968674560412176,0.2908347000609195],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22348105562608836,0.27506008772201773,0.2304750809645602,0.2908347000609195],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.1782680660186767,0.27506008772201773,0.21835962416856217,0.2908347000609195],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.11627905545790355,0.27506008772201773,0.13432815310557286,0.2908347000609195],"dir":"ltr"},{"str":"�����������","boundary":[0.13522630081692674,0.27506008772201773,0.17691971638304282,0.2908347000609195],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسمهاى","boundary":[0.8503684682264094,0.2951481961022088,0.9302131639452865,0.3109228084411106],"dir":"rtl"},{"str":"اصلى","boundary":[0.8119915743530526,0.2951481961022088,0.8452470367688834,0.3109228084411106],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7721707526678822,0.2951481961022088,0.8068701428955264,0.3109228084411106],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.5377907084065723,0.2951481961022088,0.5558398060542417,0.3109228084411106],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.2951481961022088,0.7689953421021863,0.3109228084411106],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.4638261215565706,0.2998233650903174,0.5047688587432495,0.31272986609487335],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42452298080847645,0.2998233650903174,0.4282148416909543,0.31272986609487335],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4282185335518368,0.2998233650903174,0.4381496393257021,0.31272986609487335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4381420505005548,0.2998233650903174,0.4472794061846874,0.31272986609487335],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.44727263777306947,0.2998233650903174,0.46023106947056663,0.31272986609487335],"dir":"ltr"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.3744927280595784,0.29776778558943345,0.4209014703861481,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.32922162650173603,0.29776778558943345,0.3693712966020522,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"س��ديم","boundary":[0.2798988397562109,0.29776778558943345,0.32415830699464065,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26850566216914673,0.29776778558943345,0.27520012962533763,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"پتاس��يم","boundary":[0.21321709003963812,0.29776778558943345,0.26360358438671017,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19564045006885722,0.29776778558943345,0.2086440820495571,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"طى","boundary":[0.16814601988627942,0.29776778558943345,0.1906626685180665,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.11622936398080701,0.29776778558943345,0.16311523323331129,0.31354239792833527],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.31991147347050847,0.9262743585904475,0.3328179744750645],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8568911659922184,0.31991147347050847,0.8605830268746962,0.3328179744750645],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8605865136321963,0.31991147347050847,0.8698900030560404,0.3328179744750645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8698973867778054,0.31991147347050847,0.8790347424619379,0.3328179744750645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8790277689469377,0.31991147347050847,0.8894203573311127,0.3328179744750645],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.8182818899866476,0.3178558939696246,0.8528233506098748,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7896103593807156,0.3178558939696246,0.8131604585291216,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.7377752874941265,0.3178558939696246,0.7844900106782544,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.7068276292572248,0.3178558939696246,0.7326549387916654,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6883413635418878,0.3178558939696246,0.7017072805547637,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6596801711740831,0.3178558939696246,0.6832248995251546,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"هزارم","boundary":[0.6202753673441814,0.3178558939696246,0.6545600278029395,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"ثانيه","boundary":[0.5887876133965324,0.3178558939696246,0.6151552239730379,0.33363050630852636],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.5377907084065723,0.3178558939696246,0.5558398060542417,0.33363050630852636],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.5567379537655954,0.3178558939696246,0.5870604378136799,0.33363050630852636],"dir":"ltr"},{"str":"عمل�","boundary":[0.47536359702107844,0.31641050926268105,0.5087093049251475,0.3321851216015828],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.11627905545790355,0.31641050926268105,0.13432815310557286,0.3321851216015828],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.31641050926268105,0.47256393585186546,0.3321851216015828],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8973457571288808,0.342619314743491,0.9302402375917581,0.35552581574804704],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8619295305798887,0.342619314743491,0.8656213914623665,0.35552581574804704],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8656250833232491,0.342619314743491,0.8749285727470931,0.35552581574804704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8749357513654757,0.342619314743491,0.8840731070496083,0.35552581574804704],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8840663386379904,0.342619314743491,0.8933698280618345,0.35552581574804704],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.8035392639660021,0.34056373524260714,0.857957293373725,0.3563383475815089],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.7659520181147307,0.34056373524260714,0.7984178325084759,0.3563383475815089],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيمى�","boundary":[0.7059387684362303,0.34056373524260714,0.7608305866572045,0.3563383475815089],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.5377907084065723,0.34056373524260714,0.5558398060542417,0.3563383475815089],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.34056373524260714,0.7045600635000071,0.3563383475815089],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.47224007761111986,0.34117393003654745,0.504746912681337,0.3540804310411034],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43318449664553416,0.34117393003654745,0.436876357528012,0.3540804310411034],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4368800493888944,0.34117393003654745,0.44681115516275977,0.3540804310411034],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4468037714409948,0.34117393003654745,0.4559411271251274,0.3540804310411034],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.4559341536101272,0.34117393003654745,0.4686341550458509,0.3540804310411034],"dir":"ltr"},{"str":"گسترش","boundary":[0.3785086522861849,0.3391183505356636,0.42954247588496985,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.32654331315445745,0.3391183505356636,0.3733872208286588,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.2923402731121241,0.3391183505356636,0.3214283809754307,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27420539322845683,0.3391183505356636,0.2872253409330974,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.25310774207848025,0.3391183505356636,0.2692213660295472,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.23441198247741482,0.3391183505356636,0.24810392178177412,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.19657523264730847,0.3391183505356636,0.22942310571643637,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1785000529516903,0.3391183505356636,0.19152000065633082,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.14460880608376875,0.3391183505356636,0.1735160257527807,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.11619380135275936,0.3391183505356636,0.13956116080310282,0.35489296287456534],"dir":"rtl"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.885280550661561,0.3653270126109069,0.926278665761477,0.3782335136154628],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8495792304110887,0.3653270126109069,0.8532710912935666,0.3782335136154628],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8532747831544489,0.3653270126109069,0.862578272578293,0.3782335136154628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8625854511966756,0.3653270126109069,0.8717228068808083,0.3782335136154628],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8717160384691903,0.3653270126109069,0.8816471442430556,0.3782335136154628],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8112560736239101,0.36327143311002297,0.8459554638515543,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"يونهاى","boundary":[0.7545593456381688,0.36327143311002297,0.8061346421663839,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.7157203590368459,0.36327143311002297,0.7494379141806427,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7039083511310169,0.36327143311002297,0.7106549156102133,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسيمواسطهبه","boundary":[0.6354353011635515,0.36327143311002297,0.6989681248833475,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.5982767213814123,0.36327143311002297,0.6303138697060253,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"هاى","boundary":[0.5377896828896606,0.36327143311002297,0.5654724864067734,0.37904604544892473],"dir":"rtl"},{"str":"هدايتى�","boundary":[0.46159316103281856,0.3577610742089111,0.5087238672652951,0.37353568654781294],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.11627905545790355,0.3577610742089111,0.13432815310557286,0.37353568654781294],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.3577610742089111,0.4611930043338339,0.37353568654781294],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئينى","boundary":[0.8783238541386785,0.38191415678327045,0.930260132619847,0.39768876912217227],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.5377907084065723,0.38191415678327045,0.5558398060542417,0.39768876912217227],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.38191415678327045,0.8751240362704815,0.39768876912217227],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.463432528165822,0.3825244949827777,0.5047629107451611,0.39543099598733367],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4213828480245468,0.3825244949827777,0.4250747089070246,0.39543099598733367],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.42507840076790704,0.3825244949827777,0.4350095065417724,0.39543099598733367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4350021228200074,0.3825244949827777,0.44413947850414004,0.39543099598733367],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.44413250498913975,0.3825244949827777,0.45945372765142267,0.39543099598733367],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.3883002877600454,0.38046891548189365,0.4174270190889717,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"ح��رارت","boundary":[0.331022653920463,0.38046891548189365,0.38317885630251924,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31340136474591185,0.38046891548189365,0.32614456533189823,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.28474759112486897,0.38046891548189365,0.30850071478528746,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.23967817108563766,0.38046891548189365,0.27959959717695704,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.1977482678613675,0.38046891548189365,0.23455541111152067,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"اس��تراحت","boundary":[0.1276084145677727,0.38046891548189365,0.192602946515191,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11604462480626845,0.38046891548189365,0.12272018314158747,0.39624352782079547],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8948414448302666,0.406677577557137,0.9263544309509207,0.4193259485416019],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8618019562760609,0.406677577557137,0.8654199799408892,0.4193259485416019],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8654234666983892,0.406677577557137,0.8745408863337565,0.4193259485416019],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8741863036063328,0.406677577557137,0.8831409121767827,0.4193259485416019],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8831341437651647,0.406677577557137,0.8920344819806423,0.4193259485416019],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.8344513432898786,0.404621998056253,0.8585635789719808,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.7936336771283906,0.404621998056253,0.8295992895218834,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"برقرارشده","boundary":[0.7324140217819319,0.404621998056253,0.7887839625563264,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7192190122764712,0.404621998056253,0.727560972107991,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.6806144800396091,0.404621998056253,0.7146707577954667,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6536440586598828,0.404621998056253,0.6757569032670917,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.6184114612883096,0.404621998056253,0.6488046369772683,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"ولتاژى","boundary":[0.5748823864970797,0.404621998056253,0.6135610664555469,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.5377896008483075,0.404621998056253,0.5700483018465456,0.42008111814837673],"dir":"rtl"},{"str":"درجات","boundary":[0.467051577347562,0.39911163915514125,0.508699870169559,0.414886251494043],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4180031544900207,0.39911163915514125,0.46193014589003584,0.414886251494043],"dir":"rtl"},{"str":"تحريك","boundary":[0.3652997893588263,0.39911163915514125,0.4128817230324945,0.414886251494043],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.11627905545790355,0.39911163915514125,0.13432815310557286,0.414886251494043],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.39911163915514125,0.36264493117755986,0.414886251494043],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.914101136112589,0.4232647217295006,0.9299603945368663,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.88192705539868,0.4232647217295006,0.909221078884812,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.8522590616149386,0.4232647217295006,0.8770729286096657,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8388730699709188,0.4232647217295006,0.8473790043871613,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.8095047264220263,0.4232647217295006,0.8339581466037956,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.796040578787071,0.4232647217295006,0.8046400948398041,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7789233378337517,0.4232647217295006,0.7913518979241487,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7479404573048123,0.4232647217295006,0.7742165358448927,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"بازشدن","boundary":[0.6999256888894992,0.4232647217295006,0.743151782656048,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.6643152801081857,0.4232647217295006,0.6950843282556572,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6291594699042394,0.4232647217295006,0.6594648852754231,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.6056045729850131,0.4232647217295006,0.6243097553321753,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"دهد�","boundary":[0.5785859762613346,0.4232647217295006,0.5935103238787511,0.43872384182162427],"dir":"rtl"},{"str":"62������","boundary":[0.5377907084065723,0.4232647217295006,0.5762138325823131,0.43872384182162427],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.46381299494009953,0.423874916523441,0.5047557321267785,0.436781417527997],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42072897844158347,0.423874916523441,0.42442083932406127,0.436781417527997],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.42442432608156144,0.423874916523441,0.43435543185542674,0.436781417527997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43434804813366173,0.423874916523441,0.44348540381779433,0.436781417527997],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.4434786354061765,0.423874916523441,0.4602212245082134,0.436781417527997],"dir":"ltr"},{"str":"پتانس��يل","boundary":[0.3590675079697644,0.421819337022557,0.4171519754532272,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3252798240248186,0.421819337022557,0.354453922499636,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.29686096163489956,0.421819337022557,0.320228321085243,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"پوركينژ","boundary":[0.24784756451250073,0.421819337022557,0.29182355366222346,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.21781032968009492,0.421819337022557,0.24277513080468208,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1966376666041608,0.421819337022557,0.21276850596543187,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"داراى","boundary":[0.15817250399928165,0.421819337022557,0.1916285003455992,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.14642248425318782,0.41661450050785126,0.15359700056813638,0.432389112846753],"dir":"ltr"},{"str":"كفه","boundary":[0.12345336666946975,0.421819337022557,0.14642084342612893,0.4375939493614588],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.1162792605612859,0.41661450050785126,0.12345377687623445,0.432389112846753],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8857315729993703,0.4480279990978004,0.9262682054889767,0.46093450010235637],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8502380224752286,0.4480279990978004,0.8539298833577065,0.46093450010235637],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8539333701152065,0.4480279990978004,0.8632368595390506,0.46093450010235637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8632442432608155,0.4480279990978004,0.8723815989449482,0.46093450010235637],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8723746254299479,0.4480279990978004,0.8825457021611742,0.46093450010235637],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.8318771676863723,0.4459724195969164,0.8470158483383549,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.7888046361349547,0.4459724195969164,0.8267557362288461,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.7597874283893373,0.4459724195969164,0.7837988838273932,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7439790792532582,0.4459724195969164,0.7546721524984669,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"س��رعت","boundary":[0.6880599087492361,0.4459724195969164,0.7391724898935309,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"انتش��ار","boundary":[0.6388318909591489,0.4459724195969164,0.6832879713019347,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6189300937243237,0.4459724195969164,0.6343749166767509,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6052597983331327,0.4459724195969164,0.6140471204510632,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.570542616251953,0.4459724195969164,0.6004877358432518,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.5376363466184771,0.4459724195969164,0.5655627318950117,0.4617470319358182],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48002354586829493,0.44046206069580457,0.5087216111280891,0.45623667303470633],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.11627905545790355,0.44046206069580457,0.13432815310557286,0.45623667303470633],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.44046206069580457,0.4801445568638866,0.45623667303470633],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.8956813431810303,0.46461514327016395,0.9302228038042575,0.4803897556090657],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.8479640412750046,0.46461514327016395,0.8905599117235042,0.4803897556090657],"dir":"rtl"},{"str":"شده�","boundary":[0.8136030716282542,0.46461514327016395,0.8428426098174786,0.4803897556090657],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.5377907084065723,0.46461514327016395,0.5558398060542417,0.4803897556090657],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.46461514327016395,0.8106887576683024,0.4803897556090657],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.46417992489114135,0.4652253380641044,0.5047719352939849,0.47813183906866036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4225353239300269,0.4652253380641044,0.4262271848125047,0.47813183906866036],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4262308766733872,0.4652253380641044,0.43616198244725257,0.47813183906866036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43615459872548756,0.4652253380641044,0.4452919544096202,0.47813183906866036],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.44528498089461993,0.4652253380641044,0.46093847103632585,0.47813183906866036],"dir":"ltr"},{"str":"پتانس��يلهاى","boundary":[0.3340639799490933,0.4631697585632204,0.4193008435902117,0.47894437090212216],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.30032822944151194,0.4631697585632204,0.3289425484915672,0.47894437090212216],"dir":"rtl"},{"str":"ريتميك","boundary":[0.24724298872469314,0.4631697585632204,0.2952132972624852,0.47894437090212216],"dir":"rtl"},{"str":"(برحس��ب","boundary":[0.179639674514834,0.4631697585632204,0.2421263888062778,0.47894437090212216],"dir":"rtl"},{"str":"ميلىولت)","boundary":[0.11627905545790355,0.4631697585632204,0.17507399104518634,0.47894437090212216],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.48937856404403046,0.9262743585904475,0.5022850650485865],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.8789287040132578,0.48937856404403046,0.889413588919495,0.5022850650485865],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.8311697661206131,0.4873229845431465,0.883354219694437,0.5030975968820482],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8567918959551561,0.48937856404403046,0.860483756837634,0.5022850650485865],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8604874486985165,0.48937856404403046,0.8697909381223606,0.5022850650485865],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8697981167407431,0.48937856404403046,0.8789354724248757,0.5022850650485865],"dir":"ltr"},{"str":"فرضى","boundary":[0.7869494768838232,0.4873229845431465,0.8260483346630869,0.5030975968820482],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.7530397346782646,0.4873229845431465,0.781828045426297,0.5030975968820482],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.7133768425975113,0.4873229845431465,0.7479183032207385,0.5030975968820482],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.6656821020635451,0.4873229845431465,0.7082554111399851,0.5030975968820482],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6096622152395915,0.4873229845431465,0.6351114429228053,0.5030975968820482],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.5377907084065723,0.4873229845431465,0.5558398060542417,0.5030975968820482],"dir":"ltr"},{"str":"������������","boundary":[0.5567379537655954,0.4873229845431465,0.6022216798377221,0.5030975968820482],"dir":"ltr"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5021816846781619,0.48181248223646794,0.5373774250911172,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.4685652403093779,0.48181248223646794,0.4970602532206358,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4469514458762939,0.48181248223646794,0.46344380885185166,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4323993608978605,0.48181248223646794,0.4418300144187678,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.3971584977407862,0.48181248223646794,0.4272779294403343,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.35435957494375037,0.48181248223646794,0.39203706628326007,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"ريتمى","boundary":[0.3114704066584762,0.48181248223646794,0.34923814348622423,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.2809899930059746,0.48181248223646794,0.30634897520095,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.25098336816672445,0.48181248223646794,0.2758685615484485,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.22623354301735787,0.48181248223646794,0.24586193670919823,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"شود�","boundary":[0.16874716700953113,0.48181248223646794,0.1974903550134445,0.4975870945753697],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.11627905545790355,0.48181248223646794,0.13432815310557286,0.4975870945753697],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.13522630081692674,0.48181248223646794,0.1655487848650112,0.4975870945753697],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8856495316464263,0.5120862619114462,0.9262784606580947,0.5249927629160023],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8512727690392342,0.5120862619114462,0.8549646299217121,0.5249927629160023],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8549683217825945,0.5120862619114462,0.8642718112064386,0.5249927629160023],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8642789898248212,0.5120862619114462,0.8734163455089538,0.5249927629160023],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8734095770973359,0.5120862619114462,0.882380799041757,0.5249927629160023],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.8328840201903769,0.5100306824105623,0.8480227008423595,0.525805294749464],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.7827071294135366,0.5100306824105623,0.8277625887328508,0.525805294749464],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.739645513464799,0.5100306824105623,0.7776763427605684,0.525805294749464],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7103390564013791,0.5100306824105623,0.7145580329765218,0.525805294749464],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7145451114634331,0.5119646768115855,0.7186430770429835,0.5248711778161416],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.7186373341482775,0.5077061778866134,0.7313927134972382,0.5206126788911695],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7313925083938558,0.5119646768115855,0.735527392582231,0.5248711778161416],"dir":"ltr"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.6601621656245387,0.5100306824105623,0.7052176249438529,0.525805294749464],"dir":"rtl"},{"str":"پتانس��يل","boundary":[0.5979493663704912,0.5100306824105623,0.6551313789715705,0.525805294749464],"dir":"rtl"},{"str":"الكتريكى","boundary":[0.5377146161039145,0.5100306824105623,0.5933357809003628,0.525805294749464],"dir":"rtl"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.4641270082184925,0.5065759030103345,0.5047559372301609,0.5194824040148904],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4218166416782379,0.5065759030103345,0.42550850256071576,0.5194824040148904],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4255119893182158,0.5065759030103345,0.4354430950920812,0.5194824040148904],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43543571137031617,0.5065759030103345,0.4445730670544488,0.5194824040148904],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.44456629864283087,0.5065759030103345,0.460847405134558,0.5194824040148904],"dir":"ltr"},{"str":"مقط��ع","boundary":[0.3737911621064926,0.5045203235094505,0.4185550876919511,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.33315589836791143,0.5045203235094505,0.36937129660205226,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.2888851100134128,0.5045203235094505,0.3280388629888895,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.240949912961669,0.5045203235094505,0.28386369649621895,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":"ك��ه","boundary":[0.20932238365730388,0.5045203235094505,0.2359207808695973,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":"داراى","boundary":[0.17184080799316137,0.5045203235094505,0.2049440170317849,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":"فيبرهاى","boundary":[0.11619815358637545,0.5045203235094505,0.16683785962314304,0.5202949358483523],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.9111494198650829,0.5306074004848331,0.9152473854446334,0.543513901489389],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.9152414374465448,0.526348901559861,0.9260955084410296,0.539255402564417],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.9260955084410297,0.5306074004848331,0.9302303926294049,0.543513901489389],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8996376934687784,0.5286734060838099,0.9060456272984398,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"اخت��لاف","boundary":[0.839828000303553,0.5286734060838099,0.8949454322451232,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"فش��اربر","boundary":[0.7889213323959547,0.5286734060838099,0.8347065688460268,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.7768036278686271,0.526348901559861,0.7890790653028659,0.539255402564417],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7890790653028659,0.5306074004848331,0.793213949491241,0.543513901489389],"dir":"ltr"},{"str":"انتش��ار","boundary":[0.7396812240655011,0.5286734060838099,0.7841147430362273,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7727116102871652,0.5306074004848331,0.7768095758667156,0.543513901489389],"dir":"ltr"},{"str":"خالص","boundary":[0.697225579792859,0.5286734060838099,0.7352242497831031,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"مولك��ول","boundary":[0.6357848051006902,0.5286734060838099,0.692222274637531,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6247407066425688,0.5286734060838099,0.6311486404722301,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.5967876708254796,0.5286734060838099,0.6200484454189134,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5513265061254125,0.5286734060838099,0.5647279611288069,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5374323737182052,0.5286734060838099,0.5462050746678863,0.5444480184227116],"dir":"rtl"},{"str":"ميليندار","boundary":[0.4579218104885767,0.523163047182698,0.5087300203667658,0.5389376595215998],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4458128117030482,0.523163047182698,0.4528003790310506,0.5389376595215998],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.40953228915735784,0.523163047182698,0.4406961091757691,0.5389376595215998],"dir":"rtl"},{"str":"ميلين","boundary":[0.37014978611559457,0.523163047182698,0.40441211264505533,0.5389376595215998],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.3325482659534538,0.523163047182698,0.36502960960329195,0.5389376595215998],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.11627905545790355,0.523163047182698,0.13432815310557286,0.5389376595215998],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.523163047182698,0.33232244712947556,0.5389376595215998],"dir":"ltr"},{"str":"غشاى","boundary":[0.891488209632065,0.5473161297570573,0.9302260854583753,0.5630907420959591],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.8524795973410397,0.5473161297570573,0.8863667781745388,0.5630907420959591],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.5377907084065723,0.5473161297570573,0.5558398060542417,0.5630907420959591],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.5473161297570573,0.8523821732344182,0.5630907420959591],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.5479263245509978,0.5047627056417787,0.5608328255555538],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42971004534835777,0.5479263245509978,0.43340190623083563,0.5608328255555538],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4334055980917181,0.5479263245509978,0.44333670386558344,0.5608328255555538],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4433293201438185,0.5479263245509978,0.4524666758279511,0.5608328255555538],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.4524597023129508,0.5479263245509978,0.46789168080170807,0.5608328255555538],"dir":"ltr"},{"str":"عمل","boundary":[0.39614692785898725,0.5458707450501138,0.42572488662910535,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.357138315567962,0.5458707450501138,0.3910254964014611,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"شوان","boundary":[0.31912240364755856,0.5458707450501138,0.3520168841104359,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30062378832146197,0.5458707450501138,0.3140009721900324,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"جداسازى","boundary":[0.2390842308282742,0.5458707450501138,0.29550301135996865,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"فيبرهاى","boundary":[0.1825300993636769,0.5458707450501138,0.23396345386678094,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.13748079719582657,0.5458707450501138,0.17740932240218366,0.5616453573890156],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.11627905545790355,0.5458707450501138,0.13432815310557286,0.5616453573890156],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.5720794071253572,0.9262743585904475,0.5849859081299131],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8543041970305132,0.5720794071253572,0.857996057912991,0.5849859081299131],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8579997497738734,0.5720794071253572,0.8673032391977176,0.5849859081299131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8673106229194825,0.5720794071253572,0.876447978603615,0.5849859081299131],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8764410050886149,0.5720794071253572,0.889399436786112,0.5849859081299131],"dir":"ltr"},{"str":"اسمز","boundary":[0.8206231450962858,0.5700238276244732,0.8503139107267017,0.585798439963375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8021259561756457,0.5700238276244732,0.8155017136387596,0.585798439963375],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.7582769300233808,0.5700238276244732,0.7970057252411993,0.585798439963375],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7192774618046226,0.5700238276244732,0.7531566990889342,0.585798439963375],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.5377907084065723,0.5700238276244732,0.5558398060542417,0.585798439963375],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.5700238276244732,0.7159309950180388,0.585798439963375],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.5706341658239803,0.5047627056417787,0.5835406668285363],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4286285352131742,0.5706341658239803,0.432320396095652,0.5835406668285363],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4323238828531521,0.5706341658239803,0.44225498862701745,0.5835406668285363],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4422476049052525,0.5706341658239803,0.4513849605893851,0.5835406668285363],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.45137819217776715,0.5706341658239803,0.4678992696268554,0.5835406668285363],"dir":"ltr"},{"str":"هدايت","boundary":[0.3840333169934305,0.5685785863230963,0.4246437867006865,0.5843531986619981],"dir":"rtl"},{"str":"جهشى","boundary":[0.33651906743594107,0.5685785863230963,0.3789118855359044,0.5843531986619981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31802096549324677,0.5685785863230963,0.3313976359784149,0.5843531986619981],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.28357547505336184,0.5685785863230963,0.3129003850545736,0.5843531986619981],"dir":"rtl"},{"str":"آكسون","boundary":[0.23503147018981735,0.5685785863230963,0.2784548946146887,0.5843531986619981],"dir":"rtl"},{"str":"ميليندار","boundary":[0.1791534973203243,0.5685785863230963,0.22991088975114424,0.5843531986619981],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.11627905545790355,0.5685785863230963,0.13432815310557286,0.5843531986619981],"dir":"ltr"},{"str":"�����������","boundary":[0.13522630081692674,0.5685785863230963,0.17691971638304282,0.5843531986619981],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8854089453789182,0.5947872483983397,0.9262778453479475,0.6076937494028957],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8600573469057078,0.5947872483983397,0.8691947025898403,0.6076937494028957],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8691877290748401,0.5947872483983397,0.8818877305105638,0.6076937494028957],"dir":"ltr"},{"str":"نمايش","boundary":[0.8273207960472476,0.5927316688974558,0.868833720636887,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8470511261201208,0.5947872483983397,0.8507429870025986,0.6076937494028957],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8507464737600988,0.5947872483983397,0.8600499631839429,0.6076937494028957],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.7945390918529773,0.5927316688974558,0.8221993645897215,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"اس��مزى","boundary":[0.7355244691753545,0.5927316688974558,0.7895079364753804,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7178197545472795,0.5927316688974558,0.7307581236322167,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6992576970775061,0.5927316688974558,0.7128669555889646,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6622497473144752,0.5927316688974558,0.6942989463839249,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.6189882740539401,0.5927316688974558,0.6572080507179644,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"نيمه","boundary":[0.5884409886803443,0.5927316688974558,0.6139353391076772,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"تراوا","boundary":[0.5377907084065723,0.5927316688974558,0.5631045678574285,0.6085062812363575],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.5933418636913962,0.5047627056417787,0.6062483646959521],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4283130862111047,0.5933418636913962,0.4320049470935825,0.6062483646959521],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4320084338510826,0.5933418636913962,0.441939539624948,0.6062483646959521],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44193215590318297,0.5933418636913962,0.45106951158731556,0.6062483646959521],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.4510627431756977,0.5933418636913962,0.4678976287997965,0.6062483646959521],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.4092111929017822,0.5912862841905122,0.4243498735537648,0.607060896529414],"dir":"rtl"},{"str":"محركهابر","boundary":[0.35991459495158534,0.5912862841905122,0.404089761444256,0.607060896529414],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.30745940491304646,0.5912862841905122,0.3547931634940592,0.607060896529414],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.26360009762921,0.5912862841905122,0.30233797345552027,0.607060896529414],"dir":"rtl"},{"str":"تحريك","boundary":[0.21089673249801563,0.5912862841905122,0.2584786661716838,0.607060896529414],"dir":"rtl"},{"str":"پذير�","boundary":[0.15255302435192458,0.5912862841905122,0.1817248784249701,0.607060896529414],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.11627905545790355,0.5912862841905122,0.13432815310557286,0.607060896529414],"dir":"ltr"},{"str":"����","boundary":[0.13522630081692674,0.5912862841905122,0.15038754284096895,0.607060896529414],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.5377907084065723,0.6113743925707033,0.5558398060542417,0.627149004909605],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.6113743925707033,0.928188383354629,0.627149004909605],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.6361376699390031,0.9262743585904475,0.6490441709435592],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8519518663382277,0.6361376699390031,0.8556437272207056,0.6490441709435592],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8556472139782056,0.6361376699390031,0.8649507034020497,0.6490441709435592],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8649580871238147,0.6361376699390031,0.8740954428079473,0.6490441709435592],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.874088469292947,0.6361376699390031,0.88940969195523,0.6490441709435592],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.79579168880074,0.6340820904381191,0.8479761423745639,0.6498567027770209],"dir":"rtl"},{"str":"فرضى","boundary":[0.7515713995639502,0.6340820904381191,0.7906702573432138,0.6498567027770209],"dir":"rtl"},{"str":"پمپ","boundary":[0.7181354461716429,0.6340820904381191,0.7464499681064242,0.6498567027770209],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.6789237815320812,0.6340820904381191,0.7130140147141165,0.6498567027770209],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6642363283212903,0.6340820904381191,0.673802350074555,0.6498567027770209],"dir":"ltr"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.6190233387138787,0.6340820904381191,0.6591148968637642,0.6498567027770209],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.5377907084065723,0.6340820904381191,0.5558398060542417,0.6498567027770209],"dir":"ltr"},{"str":"����������������","boundary":[0.5567379537655954,0.6340820904381191,0.6173829218617642,0.6498567027770209],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.29427638501186515,0.6294068788334101,0.33795109925157774,0.6480496025066577],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.27542041065799217,0.6294068788334101,0.28853882299372996,0.6480496025066577],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.6588455112119856,0.9262743585904475,0.6717520122165417],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8505366529999446,0.6588455112119856,0.8542285138824224,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8542322057433049,0.6588455112119856,0.863535695167149,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8635428737855315,0.6588455112119856,0.8726802294696641,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8726734610580463,0.6588455112119856,0.8894160501600832,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.7943818081503982,0.6567899317111017,0.846566261724222,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"فرضى","boundary":[0.7501615189136084,0.6567899317111017,0.789260376692872,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"همانتقالى","boundary":[0.6866061338217527,0.6567899317111017,0.7450400874560822,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.6473944691821912,0.6567899317111017,0.6814847023642265,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6352790123861932,0.6567899317111017,0.6422730377246652,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"گلوكز","boundary":[0.5948264722833544,0.6567899317111017,0.630157580928667,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.5377907084065723,0.6567899317111017,0.5558398060542417,0.6725645440500034],"dir":"ltr"},{"str":"����������","boundary":[0.5567379537655954,0.6567899317111017,0.5946410588257011,0.6725645440500034],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.46407819361349084,0.6588455112119856,0.5047625005383963,0.6717520122165417],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43248078694065745,0.6588455112119856,0.43617264782313525,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4361763396840177,0.6588455112119856,0.4452583174549131,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44526180421241324,0.6588455112119856,0.45439915989654583,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4543921863815456,0.6588455112119856,0.46074218709940745,0.6717520122165417],"dir":"ltr"},{"str":"س��ازماندهى","boundary":[0.352382788544566,0.6567899317111017,0.4291365762912797,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.3132022095963716,0.6567899317111017,0.3472613570870398,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"اس��كلتى","boundary":[0.2531353128544443,0.6567899317111017,0.3081850606798357,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23910958993299178,0.6567899317111017,0.24801388139691816,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"نماى","boundary":[0.2038612762763071,0.6567899317111017,0.2342740058126299,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.1649928658791176,0.6567899317111017,0.19873984481878093,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.15148740792972137,0.6567899317111017,0.15997940762041107,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"نماى","boundary":[0.11627802994099175,0.6567899317111017,0.14666819810525494,0.6725645440500034],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.6815532090794014,0.9262743585904475,0.6944597100839575],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8516093436896867,0.6815532090794014,0.8553012045721645,0.6944597100839575],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8553046913296647,0.6815532090794014,0.8646081807535088,0.6944597100839575],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8646155644752738,0.6815532090794014,0.8737529201594063,0.6944597100839575],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8737459466444061,0.6815532090794014,0.889399436786112,0.6944597100839575],"dir":"ltr"},{"str":"دگرانتقالى","boundary":[0.7861138857040892,0.6794976295785174,0.8476613086826414,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.7469022210645275,0.6794976295785174,0.7809924542465629,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7334782046890737,0.6794976295785174,0.7417807896070014,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"كلسيم","boundary":[0.6887164425228537,0.6794976295785174,0.7283567732315475,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6766009857268556,0.6794976295785174,0.6835950110653275,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"يون","boundary":[0.6472035179332143,0.6794976295785174,0.6714795542693295,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.5874384433473693,0.6794976295785174,0.6420820864756881,0.6952722419174192],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.5377907084065723,0.6794976295785174,0.5558398060542417,0.6952722419174192],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.5567379537655954,0.6794976295785174,0.5870604378136799,0.6952722419174192],"dir":"ltr"},{"str":"مولكولى","boundary":[0.45752821709782815,0.6754326553843493,0.5087199703010302,0.691207267723251],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.11627905545790355,0.6754326553843493,0.13432815310557286,0.691207267723251],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.6754326553843493,0.45740269382782334,0.691207267723251],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8933798781275701,0.704261050352384,0.9262743585904475,0.71716755135694],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8509962896798131,0.704261050352384,0.854688150562291,0.71716755135694],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8546918424231733,0.704261050352384,0.8639953318470174,0.71716755135694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8640027155687824,0.704261050352384,0.8731400712529149,0.71716755135694],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.8731330977379147,0.704261050352384,0.8894142042296418,0.71716755135694],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.7947343808646746,0.7022054708515,0.8469188344384985,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.7674125593005153,0.7022054708515,0.7896129494071485,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.727591737615345,0.7022054708515,0.7622911278429892,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.694291152455395,0.7022054708515,0.7224703061578187,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6797390674769617,0.7022054708515,0.6891697209978689,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6510861249612867,0.7022054708515,0.6746176360194356,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.6208990091455597,0.7022054708515,0.6459505283205826,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5818903968545345,0.7022054708515,0.6157368967986777,0.7179800831904017],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.5377907084065723,0.7022054708515,0.5558398060542417,0.7179800831904017],"dir":"ltr"},{"str":"������","boundary":[0.5567379537655954,0.7022054708515,0.5794798168016588,0.7179800831904017],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.4640464025892251,0.700195932752649,0.5047676281229554,0.713102433757205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42980336738733155,0.700195932752649,0.43349522826980935,0.713102433757205],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.43349892013069186,0.700195932752649,0.4425808979015873,0.713102433757205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4425843846590874,0.700195932752649,0.45172174034322,0.713102433757205],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4517147668282197,0.700195932752649,0.4606859887726408,0.713102433757205],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروگ��راف","boundary":[0.3461138523018928,0.698140353251765,0.42647412928486605,0.7139149655906668],"dir":"rtl"},{"str":"الكترون��ى","boundary":[0.2793514220843016,0.698140353251765,0.3413951952481648,0.7139149655906668],"dir":"rtl"},{"str":"ميوفيبريه��اىل","boundary":[0.1898504591239214,0.698140353251765,0.27422999062677544,0.7139149655906668],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.15065021554091715,0.698140353251765,0.18472902766639523,0.7139149655906668],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1162778248376094,0.698140353251765,0.11975209748138708,0.7139149655906668],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.46164853894605584,0.7167830769250125,0.5086889996902939,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"س��ازماندهى","boundary":[0.38022454718300763,0.7167830769250125,0.45652710748852965,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"مفصل","boundary":[0.3359750615471048,0.7167830769250125,0.37510311572548144,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"فيلامنتهاى","boundary":[0.2520308311404363,0.7167830769250125,0.3309053878607512,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"اكتين","boundary":[0.2131575870817686,0.7167830769250125,0.2469093996829102,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20131563965654878,0.7167830769250125,0.2080361556242424,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"ميوزين","boundary":[0.15343763524004272,0.7167830769250125,0.1963944876414957,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.11627905545790355,0.7167830769250125,0.14831620378251656,0.7325576892639143],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7163935031452604,0.7403259220888311,0.7600682173849729,0.7589686457620786],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.11627905545790355,0.7354258005982601,0.13432815310557286,0.7512004129371619],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.7354258005982601,0.5066767304059603,0.7512004129371619],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6963265984219345,0.7403259220888311,0.7106715289841845,0.7589686457620786],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.8450244995990228,0.7653844704425738,0.8577798789479837,0.7782909714471299],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8649615738813149,0.7697645544674067,0.8748926796551801,0.7826710554719626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8748852959334152,0.7697645544674067,0.8840226516175478,0.7826710554719626],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8840158832059299,0.7697645544674067,0.8903658839237918,0.7826710554719626],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.7601892213721266,0.5047627056417787,0.7730957223766827],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43560471655738076,0.7601892213721266,0.43929657743985856,0.7730957223766827],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.439300269300741,0.7601892213721266,0.44838224707163643,0.7730957223766827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44838573382913655,0.7601892213721266,0.45752308951326914,0.7730957223766827],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4575161159982689,0.7601892213721266,0.467908704382444,0.7730957223766827],"dir":"ltr"},{"str":"سازماندهي","boundary":[0.3651420648577915,0.7581336418712428,0.43165298968945287,0.7739082542101445],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.2857485965801062,0.7581336418712428,0.36002063340026536,0.7739082542101445],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.24221822574483481,0.7581336418712428,0.28062716512258,0.7739082542101445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2237317117267344,0.7581336418712428,0.2371062784196374,0.7739082542101445],"dir":"rtl"},{"str":"ساركومر","boundary":[0.16736907738345513,0.7581336418712428,0.21861193661832126,0.7739082542101445],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.11627905545790355,0.7581336418712428,0.13432815310557286,0.7739082542101445],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.13522630081692674,0.7581336418712428,0.1655487848650112,0.7739082542101445],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8938594098355275,0.7697645544674067,0.9262739483836826,0.7826710554719626],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.8367063268240357,0.7677089749665227,0.8404966373300463,0.7834835873054244],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8612662262413369,0.7697645544674067,0.8649580871238147,0.7826710554719626],"dir":"ltr"},{"str":"برقرارى","boundary":[0.7836965394858838,0.7677089749665227,0.8315848953665096,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.7319473770728756,0.7677089749665227,0.7786333551426597,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.6928214845191012,0.7677089749665227,0.7268324448938487,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6748566564977077,0.7677089749665227,0.6877787098587044,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6563173808346332,0.7677089749665227,0.6699101031875117,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6193544455783535,0.7677089749665227,0.6513646553545314,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.5761190326595231,0.7677089749665227,0.6143188824326902,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5377907084065723,0.7677089749665227,0.5710687321944626,0.7834835873054244],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.5377907084065723,0.7863516986397703,0.5558398060542417,0.802126310978672],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.7863516986397703,0.928188383354629,0.802126310978672],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.46586290069509534,0.7828969192395424,0.5048790402802532,0.7954162252139617],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43422375548395165,0.7828969192395424,0.43780486053995515,0.7954162252139617],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.43780834729745527,0.7828969192395424,0.44661786573522383,0.7954162252139617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4459050084194938,0.7828969192395424,0.4547682434331024,0.7954162252139617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4547615775731757,0.7828969192395424,0.46378596231430447,0.7954162252139617],"dir":"ltr"},{"str":"ش��بكه","boundary":[0.38902491800992284,0.7808413397386584,0.4317435223224266,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"ساركوپلاس��مى","boundary":[0.29391474672808826,0.7808413397386584,0.3844948201140785,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2782016535434686,0.7808413397386584,0.2893846488322439,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.2518745628734163,0.7808413397386584,0.27367155564762413,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"هاخارجى","boundary":[0.21486782112523817,0.7808413397386584,0.24734446497757195,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"س��لولى","boundary":[0.16499297520915415,0.7808413397386584,0.21033772322939379,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.1162780094306535,0.7808413397386584,0.13588654911508144,0.7961427137073931],"dir":"rtl"},{"str":"ميوفيبريل","boundary":[0.45052623374812073,0.799484063411906,0.5086734323435728,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4346599488472164,0.799484063411906,0.4459961358522763,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگردستگاه","boundary":[0.3634258007748806,0.799484063411906,0.430129850951372,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"طولى","boundary":[0.32821359056032196,0.799484063411906,0.35889570287903616,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"موازى","boundary":[0.2689940499508778,0.799484063411906,0.30304638002785306,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25807366903287604,0.799484063411906,0.26446395205503337,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"ميوفيبري","boundary":[0.20933681872347756,0.799484063411906,0.25354357113703163,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"لها","boundary":[0.18451976068537346,0.799484063411906,0.20835855403553613,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15423156992281958,0.799484063411906,0.17998966278952908,0.8147854373806407],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.11627905545790355,0.799484063411906,0.13291129894023082,0.8147854373806407],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.1357082117241195,0.799484063411906,0.13721824435606766,0.8147854373806407],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.13894712229699377,0.799484063411906,0.14045715492894192,0.8147854373806407],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.1444491846115034,0.799484063411906,0.14972416709605438,0.8147854373806407],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.15099265934994532,0.799484063411906,0.15504210810421956,0.8147854373806407],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8854036126909769,0.8111151194136369,0.9262725126600062,0.8240216204181928],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8501678771184615,0.8111151194136369,0.8538597380009394,0.8240216204181928],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8538632247584395,0.8111151194136369,0.8637943305323047,0.8240216204181928],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8637869468105398,0.8111151194136369,0.8729243024946725,0.8240216204181928],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8729175340830545,0.8111151194136369,0.8818887560274756,0.8240216204181928],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيرى","boundary":[0.7803244325302169,0.8090595399127529,0.846632305013342,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.7283985662435517,0.8090595399127529,0.7752030010726908,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"غشاى","boundary":[0.6851146300436769,0.8090595399127529,0.7233344067077011,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.6567685766620039,0.8090595399127529,0.6800616950974138,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.6123334616638253,0.8090595399127529,0.6517471731626325,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5993389259452866,0.8090595399127529,0.6072787088331874,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.551749016627889,0.8090595399127529,0.5944412881312825,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5375832375905975,0.8090595399127529,0.5466337407370185,0.8248341522516547],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروالكترود","boundary":[0.850683917228479,0.8277022635860005,0.9302353151105814,0.8434768759249023],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.5377907084065723,0.8277022635860005,0.5558398060542417,0.8434768759249023],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.8277022635860005,0.8485918627284078,0.8434768759249023],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.8242474841857724,0.5047627056417787,0.8371539851903285],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43606455834063157,0.8242474841857724,0.43975641922310943,0.8371539851903285],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4397599059806095,0.8242474841857724,0.4488418837515049,0.8371539851903285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4488453705090051,0.8242474841857724,0.4579827261931377,0.8371539851903285],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4579759577815198,0.8242474841857724,0.4679070635553851,0.8371539851903285],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.3853074192046501,0.8221919046848886,0.4320997048562328,0.8379665170237903],"dir":"rtl"},{"str":"شلشده","boundary":[0.3318369674234298,0.8221919046848886,0.3801859877471239,0.8379665170237903],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3197215106274317,0.8221919046848886,0.3267155359659036,0.8379665170237903],"dir":"rtl"},{"str":"منقبض","boundary":[0.2690937917257193,0.8221919046848886,0.31460007916990557,0.8379665170237903],"dir":"rtl"},{"str":"ميوفيبريل","boundary":[0.2031469011955476,0.8221919046848886,0.26397236026819315,0.8379665170237903],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.11627905545790355,0.8221919046848886,0.13432815310557286,0.8379665170237903],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������","boundary":[0.13522630081692674,0.8221919046848886,0.1996615794191062,0.8379665170237903],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8935265270459575,0.8524656843598669,0.9262733330735358,0.865372185364423],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8565714098191193,0.8524656843598669,0.8602632707015971,0.865372185364423],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8602667574590972,0.8524656843598669,0.8701978632329624,0.865372185364423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8701904795111975,0.8524656843598669,0.8793278351953302,0.865372185364423],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8793210667837122,0.8524656843598669,0.8897136551678873,0.865372185364423],"dir":"ltr"},{"str":"توزيع","boundary":[0.8198745177506722,0.850410104858983,0.85274643684149,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"يونهاى","boundary":[0.7629972987884543,0.850410104858983,0.814753086293146,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.7254983112943891,0.850410104858983,0.7578758673309282,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7135246213032449,0.850410104858983,0.7204014283399547,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"منفى","boundary":[0.67732896113035,0.850410104858983,0.708489023892493,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6590008468768683,0.850410104858983,0.6722328989927372,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"مايع","boundary":[0.6282534836465661,0.850410104858983,0.6539356262524125,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"خارجى","boundary":[0.5810630173269726,0.850410104858983,0.6231619147631363,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"سلولى","boundary":[0.5377684211088302,0.850410104858983,0.5759635244144812,0.8661847171978848],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.8469551820531883,0.5047627056417787,0.8598616830577444],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4369028158643364,0.8469551820531883,0.4405946767468142,0.8598616830577444],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4405981635043143,0.8469551820531883,0.4496801412752097,0.8598616830577444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44968362803270984,0.8469551820531883,0.4588209837168425,0.8598616830577444],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4588142153052246,0.8469551820531883,0.46789619307612,0.8598616830577444],"dir":"ltr"},{"str":"مولكول","boundary":[0.38618649230144453,0.8448996025523045,0.43291109383684845,0.8606742148912062],"dir":"rtl"},{"str":"ميوزين","boundary":[0.33765698100127367,0.8448996025523045,0.38106506084391834,0.8606742148912062],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.11627905545790355,0.8448996025523045,0.13432815310557286,0.8606742148912062],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.8448996025523045,0.33611275763548615,0.8606742148912062],"dir":"ltr"},{"str":"اطراف","boundary":[0.8914463685420636,0.8690528285322305,0.9302293671124929,0.8848274408711324],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.8625678123057927,0.8690528285322305,0.8863249370845375,0.8848274408711324],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.8175127523027983,0.8690528285322305,0.8574463808482665,0.8848274408711324],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.5377907084065723,0.8690528285322305,0.5558398060542417,0.8848274408711324],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.8690528285322305,0.8106887576683024,0.8848274408711324],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4718682251789014,0.8696630233261708,0.5047627056417787,0.8825695243307269],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4358211006257704,0.8696630233261708,0.4395129615082482,0.8825695243307269],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4395166533691307,0.8696630233261708,0.4485986311400261,0.8825695243307269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44860211789752624,0.8696630233261708,0.45773947358165884,0.8825695243307269],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4577325000666586,0.8696630233261708,0.46790357679788497,0.8825695243307269],"dir":"ltr"},{"str":"فيلامان","boundary":[0.38425011126858494,0.867607443825287,0.4318320449422532,0.8833820561641887],"dir":"rtl"},{"str":"اكتين","boundary":[0.3449256397687254,0.867607443825287,0.37912867981105874,0.8833820561641887],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.11627905545790355,0.867607443825287,0.13432815310557286,0.8833820561641887],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������","boundary":[0.13522630081692674,0.867607443825287,0.3436933786475072,0.8833820561641887],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8850479634259648,0.8938161059005302,0.9262675901788295,0.9067226069050862],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8491140559398964,0.8938161059005302,0.8528059168223743,0.9067226069050862],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8528096086832568,0.8938161059005302,0.8627407144571221,0.9067226069050862],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8627333307353571,0.8938161059005302,0.8718706864194896,0.9067226069050862],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8718637129044894,0.8938161059005302,0.8811672023283336,0.9067226069050862],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگىه��اى","boundary":[0.7669279726645477,0.8917605263996463,0.8452560613177071,0.9075351387385481],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردى","boundary":[0.702302841851442,0.8917605263996463,0.7622978962546072,0.9075351387385481],"dir":"rtl"},{"str":"پمپ","boundary":[0.6689858882479025,0.8917605263996463,0.6971857764906401,0.9075351387385481],"dir":"rtl"},{"str":"س��ديم","boundary":[0.6192421807672475,0.8917605263996463,0.6638851913306902,0.9075351387385481],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6050509206323665,0.8917605263996463,0.6145434706363742,0.9075351387385481],"dir":"ltr"},{"str":"پتاس��يم","boundary":[0.5492213479858559,0.8917605263996463,0.5999688242858813,0.9075351387385481],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.537732460191811,0.8917605263996463,0.5446483399957748,0.9075351387385481],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.46789947473023774,0.8923707211935867,0.5007939551931151,0.9052772221981427],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4315397726223903,0.8923707211935867,0.43523163350486815,0.9052772221981427],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4352353253657506,0.8923707211935867,0.44431730313664597,0.9052772221981427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44432078989414614,0.8923707211935867,0.45345814557827874,0.9052772221981427],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.4574170510645891,0.8923707211935867,0.467901935970826,0.9052772221981427],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.375377544051079,0.8903151416927028,0.4275619976249029,0.9060897540316045],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.36308180138198654,0.8851103051779969,0.37025631769693507,0.9008849175168987],"dir":"ltr"},{"str":"همپيمايى","boundary":[0.30341743255688025,0.8903151416927028,0.36309226165448694,0.9060897540316045],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.2962433264486965,0.8851103051779969,0.303417842763645,0.9008849175168987],"dir":"ltr"},{"str":"انقباض","boundary":[0.24685400932906706,0.8903151416927028,0.2911136908558759,0.9060897540316045],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانى","boundary":[0.18983430488606234,0.8903151416927028,0.24173396466587005,0.9060897540316045],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.11627905545790355,0.8903151416927028,0.13432815310557286,0.9060897540316045],"dir":"ltr"},{"str":"�������������","boundary":[0.13522630081692674,0.8903151416927028,0.18450033739506397,0.9060897540316045],"dir":"ltr"},{"str":"كانالهاى","boundary":[0.8700719297561936,0.9104032500728938,0.9302205476670515,0.9261778624117956],"dir":"rtl"},{"str":"نشت","boundary":[0.8343121550417487,0.9104032500728938,0.8649504982986673,0.9261778624117956],"dir":"rtl"},{"str":"سديم","boundary":[0.7951004904021871,0.9104032500728938,0.8291907235842225,0.9261778624117956],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7804130371913962,0.9104032500728938,0.7899790589446609,0.9261778624117956],"dir":"ltr"},{"str":"پتاسيم","boundary":[0.7352000475839846,0.9104032500728938,0.7752916057338701,0.9261778624117956],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.5377907084065723,0.9104032500728938,0.5558398060542417,0.9261778624117956],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.5567379537655954,0.9104032500728938,0.7348825475480916,0.9261778624117956],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.47210450427538,0.9150784190610025,0.5047590137808962,0.9279849200655585],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4374922829852387,0.9150784190610025,0.44118414386771654,0.9279849200655585],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.441187835728599,0.9150784190610025,0.45026981349949435,0.9279849200655585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.45027309515361214,0.9150784190610025,0.45941045083774473,0.9279849200655585],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4594036824261269,0.9150784190610025,0.46837490437054796,0.9279849200655585],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.3971841223896671,0.9130228395601186,0.43367120697187417,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.36300715758554786,0.9130228395601186,0.39206803689399644,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.34855768576264534,0.9130228395601186,0.3579326809678418,0.9287974518990204],"dir":"ltr"},{"str":"تانسيون","boundary":[0.2947535504313414,0.9130228395601186,0.3435385255938256,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.26114181295863287,0.9130228395601186,0.2896619691155327,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"ساركومر","boundary":[0.20509581651550232,0.9130228395601186,0.2560680861188082,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.16709911195552934,0.9130228395601186,0.20000307655073538,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1527465862966678,0.9130228395601186,0.16198716463033191,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.11623397160188745,0.9130228395601186,0.14772837748867318,0.9287974518990204],"dir":"rtl"},{"str":"ix","boundary":[0.11482569289050144,0.9325190765255125,0.130762225699864,0.9468596331972414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11483,0.10966,0.93026,0.94686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/2f515be594436a423873a4581f523b4e.jpg","blurred":"/storage/books/c22d041fa7882a07/pages/69a473e29d68eab1edec53ca92442f11.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06921,0.06618,0.08224,0.05314]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.8686195927057033,0.06618462677984226,0.8850278632944936,0.07765707211722536],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژى","boundary":[0.7996219944663107,0.06724336319037225,0.8720193863717005,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.7478067269807346,0.06724336319037225,0.7955609474955851,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"گايتون","boundary":[0.6984096283731814,0.06724336319037225,0.743745680010009,0.08014986419492824],"dir":"rtl"},{"str":"وهال","boundary":[0.661195670677805,0.06724336319037225,0.6943485814024558,0.08014986419492824],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6612,0.06618,0.88503,0.08015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مى","boundary":[0.8640898845062853,0.10965811474823083,0.8837182781981258,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"دهد�","boundary":[0.835843046687683,0.10965811474823083,0.8552232652868679,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.49127920928544033,0.10965811474823083,0.5093283069331096,0.1254327270871326],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.10965811474823083,0.8286123320459672,0.1254327270871326],"dir":"ltr"},{"str":"نيزهاى)","boundary":[0.41662485976056235,0.10965811474823083,0.4622213926929869,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"(برحس��ب","boundary":[0.3479337681527322,0.10965811474823083,0.4113680600706786,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"ميلىولت)","boundary":[0.2834450804928224,0.10965811474823083,0.343232716450727,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2617279935985136,0.10965811474823083,0.2781882808029387,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2450876041937791,0.10965811474823083,0.2564391181374972,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.2246843638239641,0.10965811474823083,0.23978882555752226,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"مح��رك","boundary":[0.16532963984823887,0.10965811474823083,0.21939334521565593,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"خارجى","boundary":[0.11822021722509964,0.10965811474823083,0.16048560276807525,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"بهوجود","boundary":[0.06975684158414863,0.10965811474823083,0.11294879183852621,0.1254327270871326],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8471825973882134,0.1344694329813809,0.8797632696760801,0.14737593398593687],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8086465432901454,0.1344694329813809,0.8123384041726232,0.14737593398593687],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8123418909301232,0.1344694329813809,0.8214238687010187,0.14737593398593687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8214273554585189,0.1344694329813809,0.8305647111426514,0.14737593398593687],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8305579427310336,0.1344694329813809,0.8435163744285307,0.14737593398593687],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7724152358996551,0.13241385348049697,0.8049261730375195,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.7383097549533988,0.13241385348049697,0.767293804442129,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.6988355830869671,0.13241385348049697,0.7332486940042128,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6857148786181809,0.13241385348049697,0.6937662928999362,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"نيروى","boundary":[0.6432255761412657,0.13241385348049697,0.6807483812215548,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.594311368782774,0.13241385348049697,0.6381525107730551,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.566084989136236,0.13241385348049697,0.5891943334037522,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5518025844647925,0.13241385348049697,0.5609700569572091,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.5029829346855673,0.13241385348049697,0.5468240766758484,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4911063105715978,0.13241385348049697,0.49786589930654546,0.14818846581939873],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.4640648618936375,0.1283088691332145,0.4836932555854779,0.14408348147211625],"dir":"rtl"},{"str":"آيد�","boundary":[0.42108544812012494,0.1283088691332145,0.4425638743208514,0.14408348147211625],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.06976735123338919,0.1283088691332145,0.09684099770489316,0.14408348147211625],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1000832719732381,0.1283088691332145,0.41846935447812417,0.14408348147211625],"dir":"ltr"},{"str":"طى","boundary":[0.8607963343923504,0.15110447461302798,0.8837186884048903,0.16687908695192974],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.8114320523259748,0.15110447461302798,0.8556749029348243,0.16687908695192974],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.49127920928544033,0.15110447461302798,0.5093283069331096,0.16687908695192974],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5102262495410812,0.15110447461302798,0.8096607795159145,0.16687908695192974],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8479359421116213,0.17591564944061136,0.87975978291858,0.18882215044516737],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8122604648873264,0.17591564944061136,0.8159523257698043,0.18882215044516737],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8159560176306867,0.17591564944061136,0.8250379954015822,0.18882215044516737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8243031099825867,0.17591564944061136,0.8334404656667193,0.18882215044516737],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.833433492151719,0.17591564944061136,0.8453951214109472,0.18882215044516737],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7780404012642573,0.17386006993972744,0.8096488835197382,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.7605553379180776,0.17386006993972744,0.7733701972479228,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7489362313073905,0.17386006993972744,0.7558851339017432,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.704535451094124,0.17386006993972744,0.7442660272910561,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.6578785336748989,0.17386006993972744,0.6998652470777896,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6310305009239907,0.17386006993972744,0.6532083296585643,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.5929469048874085,0.17386006993972744,0.6263602969076563,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"اسكلتى","boundary":[0.5444625163313568,0.17386006993972744,0.5882767008710741,0.1896346822786292],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.49127920928544033,0.17386006993972744,0.5169991734333691,0.1896346822786292],"dir":"ltr"},{"str":"��������","boundary":[0.517985105392373,0.17386006993972744,0.5446977699109237,0.1896346822786292],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2476801781938186,0.16643735108228186,0.29135489243353113,0.1850800747555294],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.22899341413039243,0.16643735108228186,0.24195184582788953,0.1850800747555294],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8387889465685178,0.19867124476731066,0.8797686023640215,0.21157774577186664],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7979339936294889,0.19867124476731066,0.8016258545119667,0.21157774577186664],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8016293412694669,0.19867124476731066,0.8107113190403623,0.21157774577186664],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8107148057978624,0.19867124476731066,0.8198521614819949,0.21157774577186664],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8198453930703771,0.19867124476731066,0.83516661573266,0.21157774577186664],"dir":"ltr"},{"str":"سيس��تمهاى","boundary":[0.7136203003123724,0.19661566526642674,0.7943223281695138,0.21239027760532853],"dir":"rtl"},{"str":"ايزوتوني��ك","boundary":[0.6363878922132965,0.19661566526642674,0.7084988688548463,0.21239027760532853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6245377520714362,0.19661566526642674,0.6312712922948813,0.21239027760532853],"dir":"rtl"},{"str":"ايزومتريك","boundary":[0.5542592910092551,0.19661566526642674,0.6196070629400748,0.21239027760532853],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.5207652266093453,0.19661566526642674,0.5491704593700454,0.21239027760532853],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.49120096465826607,0.19661566526642674,0.5157119446056785,0.21239027760532853],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.1958840141725935,0.45825120652064677,0.2087905151771495],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.39323938231065364,0.1958840141725935,0.3969312431931315,0.2087905151771495],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.3969347299506316,0.1958840141725935,0.4059059518950527,0.2087905151771495],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4059030804476996,0.1958840141725935,0.4150404361318323,0.2087905151771495],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.415033462616832,0.1958840141725935,0.42138346333469384,0.2087905151771495],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.3490082225945988,0.1938284346717096,0.38923514897684175,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.3185278089420972,0.1938284346717096,0.3438867911370726,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3064123521460992,0.1938284346717096,0.313406377484571,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.270020859013986,0.1938284346717096,0.30129092068857305,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.22674814740369884,0.1938284346717096,0.26489942755645984,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.19283840519814008,0.1938284346717096,0.22162671594617264,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17434181723040515,0.1938284346717096,0.18771697374061394,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"حفرات","boundary":[0.12828436428968615,0.1938284346717096,0.16922181634032524,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.10696982313935338,0.1938284346717096,0.12316436339960621,0.20960304701061136],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.06976735123338919,0.1938284346717096,0.09684099770489316,0.20960304701061136],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.1000832719732381,0.1938284346717096,0.10200098859830298,0.20960304701061136],"dir":"ltr"},{"str":"انقباضات","boundary":[0.8286828876094995,0.2153062863989579,0.8837100740628313,0.23108089873785967],"dir":"rtl"},{"str":"عضله�","boundary":[0.7850040713021398,0.2153062863989579,0.8235614561519733,0.23108089873785967],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.49127920928544033,0.2153062863989579,0.5183528557569442,0.23108089873785967],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5215951300252892,0.2153062863989579,0.7831265549400173,0.23108089873785967],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.43058470872243154,0.21859974275174546,0.45867792410764646,0.2300865286458003],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.40216240496022015,0.21859974275174546,0.40544816114562543,0.2300865286458003],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4054514427997432,0.21859974275174546,0.413435830330278,0.2300865286458003],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4127760947905792,0.21859974275174546,0.42090834134945715,0.2300865286458003],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.42090208569629517,0.21859974275174546,0.42888647322683,0.2300865286458003],"dir":"ltr"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.36429874128054246,0.21654416325086157,0.4001408650030048,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3552509542434864,0.2113393267361558,0.36163627376379065,0.22537873171777836],"dir":"ltr"},{"str":"سنسيشيال","boundary":[0.29289316780123015,0.21654416325086157,0.3556419838419555,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.2869097483586602,0.2113393267361558,0.2932950678789644,0.22537873171777836],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.25333764734114234,0.21654416325086157,0.28428034350714476,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.23143078068500428,0.21654416325086157,0.24918116576660465,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"فيبرهاى","boundary":[0.1837818397363191,0.21654416325086157,0.22727429911046662,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانى","boundary":[0.13530963432117957,0.21654416325086157,0.1796253581617814,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.11006955055695823,0.21654416325086157,0.13115315274664194,0.23058356823248413],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.06976735123338919,0.21654416325086157,0.09265811932504579,0.23058356823248413],"dir":"ltr"},{"str":"�����","boundary":[0.09353587976019312,0.21654416325086157,0.10839479939863686,0.23058356823248413],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8470365637799733,0.24011760463210796,0.8797649105031391,0.25302410563666394],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8045869320430963,0.24011760463210796,0.808278792925574,0.25302410563666394],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8082824847864566,0.24011760463210796,0.817364462557352,0.25302410563666394],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8173679493148521,0.24011760463210796,0.8265053049989847,0.25302410563666394],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8264983314839844,0.24011760463210796,0.8432409205860214,0.25302410563666394],"dir":"ltr"},{"str":"مدت","boundary":[0.7709487467157822,0.23806202513122407,0.800752319206496,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7364449813452869,0.23806202513122407,0.765827315258256,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"انقباضات","boundary":[0.6765327558479632,0.23806202513122407,0.7313535387512076,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"ايزومتريك","boundary":[0.6058876609041782,0.23806202513122407,0.6714305345609454,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"براى","boundary":[0.5721715455159537,0.23806202513122407,0.60076831727032,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.540091138913412,0.23806202513122407,0.5670841887853572,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4912567767869871,0.23806202513122407,0.5350019177166251,0.2538366374701258],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.42610740443720657,0.24131532792533072,0.45824505341917593,0.2542218289298867],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3907118933298329,0.24131532792533072,0.3944037542123107,0.2542218289298867],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.39440744607319317,0.24131532792533072,0.40337866801761424,0.2542218289298867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40337559146687885,0.24131532792533072,0.41251294715101144,0.2542218289298867],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4125061787393936,0.24131532792533072,0.42289876712356866,0.2542218289298867],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.34016436985062326,0.23925974842444683,0.387498128431636,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3062919316562137,0.23925974842444683,0.33504293839309707,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"ريتميك","boundary":[0.25336593999828255,0.23925974842444683,0.3013136871640151,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"ثبتشده","boundary":[0.1988624966414321,0.23925974842444683,0.24824934007986726,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1849391218977259,0.23925974842444683,0.19374106518390596,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.15720008533582605,0.23925974842444683,0.18015911920403482,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"پوركينژ","boundary":[0.10871973202603022,0.23925974842444683,0.15225070196632612,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09726464695293163,0.23925974842444683,0.10369862929409569,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"فيبر","boundary":[0.0695942776284511,0.23925974842444683,0.09255331149665988,0.2550343607633486],"dir":"rtl"},{"str":"عضلات","boundary":[0.8339249198558533,0.25675264626375516,0.8836953066193015,0.2725272586026569],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران�","boundary":[0.7625407386593213,0.25675264626375516,0.8288034883983273,0.2725272586026569],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.49127920928544033,0.25675264626375516,0.5183528557569442,0.2725272586026569],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.5215951300252892,0.25675264626375516,0.7565943813979434,0.2725272586026569],"dir":"ltr"},{"str":"عضله","boundary":[0.4274377049751928,0.25791050280943056,0.4622047793190158,0.2736851151483323],"dir":"rtl"},{"str":"بطن","boundary":[0.39506213606968593,0.25791050280943056,0.4223162735176666,0.2736851151483323],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3543614208741916,0.25791050280943056,0.38994070461215974,0.2736851151483323],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروالكترود","boundary":[0.269688591534563,0.25791050280943056,0.34923998941666545,0.2736851151483323],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.06976735123338919,0.25791050280943056,0.09684099770489316,0.2736851151483323],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������","boundary":[0.1000832719732381,0.25791050280943056,0.2668569342377026,0.2736851151483323],"dir":"ltr"},{"str":"ش�کل","boundary":[0.8444726689487836,0.28156382109133843,0.8837365323991558,0.2938249970456666],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.8112878646481759,0.28156382109133843,0.8199157435305265,0.2938249970456666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192175716169735,0.28156382109133843,0.8278980595168995,0.2938249970456666],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8278915987603551,0.28156382109133843,0.8420609608273051,0.2938249970456666],"dir":"ltr"},{"str":"واح","boundary":[0.7975387594116814,0.2795082415904545,0.8146639688735107,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8077773151557042,0.28156382109133843,0.811284582994058,0.2938249970456666],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7895288924079364,0.2795082415904545,0.7971100933425492,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"حرك","boundary":[0.7629882742396304,0.2795082415904545,0.7849359769791964,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.7405690388240193,0.2795082415904545,0.7523359224216967,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"��","boundary":[0.7385757416025547,0.2795082415904545,0.7478777953027222,0.2944941233124112],"dir":"ltr"},{"str":"داراى","boundary":[0.706961619004059,0.2795082415904545,0.7361323450085014,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"نرون","boundary":[0.6759432054788033,0.2795082415904545,0.7025249251885411,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"حرك","boundary":[0.6495632323472647,0.2795082415904545,0.6715109350868305,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6446121392487884,0.2795082415904545,0.6489885518983344,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6080667180916284,0.2795082415904545,0.6137696155747304,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5829270919006725,0.2795082415904545,0.6048533613367817,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5725105064207613,0.2795082415904545,0.5784903980851547,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"روه","boundary":[0.5532591486829845,0.2795082415904545,0.5720818403516291,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5446472119271718,0.2795082415904545,0.5487409728873838,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5396961188286955,0.2795082415904545,0.5430067755414021,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5347450257302192,0.2795082415904545,0.5392674527595633,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5276260780318425,0.2795082415904545,0.534316359661087,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.4912782863202197,0.2795082415904545,0.523021008739455,0.2944941233124112],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.42573473159145864,0.2826818108894664,0.45824156666167576,0.2955883118940224],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3904261843182055,0.2826818108894664,0.3941180452006834,0.2955883118940224],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.3941217370615659,0.2826818108894664,0.40309295900598696,0.2955883118940224],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4030900875586339,0.2826818108894664,0.41222744324276656,0.2955883118940224],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.41222046972776627,0.2826818108894664,0.42215157550163157,0.2955883118940224],"dir":"ltr"},{"str":"انقباض","boundary":[0.34255147921043505,0.28062623138858256,0.38679872589778874,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.3124696427068261,0.28062623138858256,0.33743444383141324,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.29131419504109607,0.28062623138858256,0.30742781899216304,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.23969858006928396,0.28062623138858256,0.28631037474438986,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.2056699289427458,0.28062623138858256,0.23457714861175774,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.1740785597129319,0.28062623138858256,0.20062228366207988,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"تحريكناپذيرى،","boundary":[0.06976632571647738,0.28062623138858256,0.16903636277865858,0.2964008437274843],"dir":"rtl"},{"str":"اسكلتى","boundary":[0.8408250078452043,0.2981988627229857,0.8837344813653322,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"استكه","boundary":[0.8095966847089274,0.2981988627229857,0.8363883140296865,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7732886686534347,0.2981988627229857,0.8051599908934097,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7385667170537308,0.2981988627229857,0.7688519748379169,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"نرون","boundary":[0.7077456266831295,0.2981988627229857,0.734130023238213,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"حر","boundary":[0.6887128532136623,0.2981988627229857,0.7033089328676118,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"كتى","boundary":[0.6472608443285837,0.2981988627229857,0.6545696864263418,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"عصبرسانى","boundary":[0.5744304791830321,0.2981988627229857,0.642824150513066,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"مىشود","boundary":[0.5299778078140286,0.2981988627229857,0.5699723520640578,0.3131847444449424],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.49127920928544033,0.2981988627229857,0.5157131752259727,0.3131847444449424],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.5268056789024507,0.2981988627229857,0.530593553068603,0.3131847444449424],"dir":"ltr"},{"str":"دوره","boundary":[0.4352379917097213,0.2992768423679995,0.4621988313209273,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"تحريكناپذيرى","boundary":[0.33474964055632245,0.2992768423679995,0.4301165602521951,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"نس��بى،","boundary":[0.2815816250162302,0.2992768423679995,0.3296282090987963,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.2502662566360359,0.2992768423679995,0.2769022825955423,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.20115936051300567,0.2992768423679995,0.24518099347976352,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"نارس","boundary":[0.16271184253411838,0.2992768423679995,0.19604232513398379,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.13075892247105667,0.2992768423679995,0.15762030851650774,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11880962289917464,0.2992768423679995,0.12567340568013305,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.06976192963797308,0.2992768423679995,0.11378356260473092,0.31505145470690127],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8468685841098205,0.32301018095613565,0.8797630645726978,0.33591668196069163],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.8266218037201651,0.32301018095613565,0.8429029102118922,0.33591668196069163],"dir":"ltr"},{"str":"جمع","boundary":[0.8038422016617476,0.32095460145525173,0.8314573210626816,0.33672921379415355],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8047101991758946,0.32301018095613565,0.8084020600583725,0.33591668196069163],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8084057519192549,0.32301018095613565,0.8174877296901504,0.33591668196069163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8174912164476504,0.32301018095613565,0.826628572131783,0.33591668196069163],"dir":"ltr"},{"str":"فركانس","boundary":[0.7492888040216672,0.32095460145525173,0.7987207702042215,0.33672921379415355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7371764120921628,0.32095460145525173,0.744167372564141,0.33672921379415355],"dir":"rtl"},{"str":"كزازى","boundary":[0.6927048828962239,0.32095460145525173,0.7320572249078432,0.33672921379415355],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6312477054059099,0.32095460145525173,0.661976294151067,0.33672921379415355],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.49127920928544033,0.32095460145525173,0.5183528557569442,0.33672921379415355],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������","boundary":[0.5215951300252892,0.32095460145525173,0.6277238241935849,0.33672921379415355],"dir":"ltr"},{"str":"نارس","boundary":[0.4286000258430262,0.31792759675298327,0.4621262247235719,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.39417789494284017,0.31792759675298327,0.42347859438549995,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.3648997518507906,0.31792759675298327,0.38905760335432304,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3503509057072067,0.31792759675298327,0.3597794602622735,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.3009773608681886,0.31792759675298327,0.34523061411868955,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"نارس","boundary":[0.26234254473115715,0.31792759675298327,0.29585762749801575,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.2301821092101161,0.31792759675298327,0.25722281136098424,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"است�","boundary":[0.19258551272769037,0.31792759675298327,0.22506267831175303,0.333702209091885],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.06976735123338919,0.31792759675298327,0.09684099770489316,0.333702209091885],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������","boundary":[0.1000832719732381,0.31792759675298327,0.19105072411749144,0.333702209091885],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8504758398470749,0.3457657762828351,0.8800376774913394,0.3577688222170722],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8147926712459415,0.3457657762828351,0.8182261018666458,0.3577688222170722],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8182293835207636,0.3457657762828351,0.8266756228476964,0.3577688222170722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8259921363363203,0.3457657762828351,0.8344898771225635,0.3577688222170722],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8344836214694016,0.3457657762828351,0.848148675339805,0.3577688222170722],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.7728133005441392,0.34371019678195125,0.8124484421372593,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"اهرمى","boundary":[0.7341223523717129,0.34371019678195125,0.7684700108089482,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"كهوسيلهبه","boundary":[0.6920532899608047,0.34371019678195125,0.7297790626365218,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.6566775097988141,0.34371019678195125,0.6877100002256138,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"دوسر","boundary":[0.6247427901033515,0.34371019678195125,0.6523342200636231,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.5959134176581706,0.34371019678195125,0.6203995003681605,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"مى","boundary":[0.5746166105025238,0.34371019678195125,0.5915701279229796,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5294631829173495,0.34371019678195125,0.5522497174700908,0.3583805862571299],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.49127920928544033,0.34371019678195125,0.5151987759430141,0.3583805862571299],"dir":"ltr"},{"str":"���","boundary":[0.5161158341862215,0.34371019678195125,0.525431875937066,0.3583805862571299],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.526357835667068,0.34371019678195125,0.5300659651139329,0.3583805862571299],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.42567094443954473,0.3426989048330191,0.45825161672741144,0.3556054058375751],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3911368675380826,0.3426989048330191,0.3948287284205604,0.3556054058375751],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.39483242028144283,0.3426989048330191,0.4038036422258639,0.3556054058375751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4038005656751285,0.3426989048330191,0.4129379213592611,0.3556054058375751],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.41293115294764327,0.3426989048330191,0.4220131307185387,0.3556054058375751],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسمهاي","boundary":[0.3076308713406993,0.3406433253321352,0.38747556705957636,0.35641793767103697],"dir":"rtl"},{"str":"جفتشدن","boundary":[0.24107482376491873,0.3406433253321352,0.30250943988317314,0.35641793767103697],"dir":"rtl"},{"str":"تحريك","boundary":[0.188772731791686,0.3406433253321352,0.23595339230739254,0.35641793767103697],"dir":"rtl"},{"str":"انقباض","boundary":[0.13981498988298957,0.3406433253321352,0.1836561318732707,0.35641793767103697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12793836576902007,0.3406433253321352,0.13469795450396774,0.35641793767103697],"dir":"rtl"},{"str":"شلشدن","boundary":[0.06976632571647738,0.3406433253321352,0.12298860240504225,0.35641793767103697],"dir":"rtl"},{"str":"عضله","boundary":[0.4274366794582809,0.35929407971711896,0.46220375380210393,0.37506869205602067],"dir":"rtl"},{"str":"قلبي،","boundary":[0.39000736321142665,0.35929407971711896,0.4223152480007547,0.37506869205602067],"dir":"rtl"},{"str":"،ATP","boundary":[0.34610559952744174,0.3569695751931701,0.3848865470640476,0.37506869205602067],"dir":"ltr"},{"str":"آدنوزين","boundary":[0.29448518025510756,0.35929407971711896,0.3409841680699156,0.37506869205602067],"dir":"rtl"},{"str":"ترىفسفات","boundary":[0.22023570480700796,0.35929407971711896,0.2893527046254793,0.37506869205602067],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.06976735123338919,0.35929407971711896,0.09684099770489316,0.37506869205602067],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.1000832719732381,0.35929407971711896,0.21758289765956534,0.37506869205602067],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6700577776228107,0.38187854547856587,0.7137324918625232,0.4005212691518134],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.6496393257021201,0.38187854547856587,0.6643308809805583,0.4005212691518134],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.4253567260577694,0.3840653877971548,0.45825120652064677,0.39697188880171086],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3894267155359659,0.3840653877971548,0.3931185764184437,0.39697188880171086],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.3931220631759438,0.3840653877971548,0.40209328512036485,0.39697188880171086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40209041367301185,0.3840653877971548,0.41122776935714445,0.39697188880171086],"dir":