اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ تومورهای خوش خیم اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ تومورهای خوش خیم

{"id":"3794802","title":"اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ تومورهای خوش خیم","price":"۱۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴‌,‌۵۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c780ad4c86d56be0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c780ad4c86d56be0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c780ad4c86d56be0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c780ad4c86d56be0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c780ad4c86d56be0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786002384881","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو تومورهای خوش خیم یکی از جامع&zwnj;ترین کتاب&zwnj;ها در زمینه اصول و تفسیر تصاویر رادیولوژی محسوب می&zwnj;شود. نکات کلیدی این کتاب درباره رادیوگرافیک و تشخیص افتراقی است. این کتاب در زمینه&zwnj;هایی مانند بیماری&zwnj;های فک و صورت، سینوس&zwnj;های اطراف بینی، غدد بزاقی و مفصل بین استخوان تمپورال و مندیبولار را از طریق تصاویر رادیوگرافی به شما کمک بسیاری زیادی می&zwnj;کند. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">از جمله ویژگی&zwnj;های مهم کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ تومورهای خوش خیم می&zwnj;توان به تصاویر رادیویی، تصاویر رنگی از تجهیزات و جدول&zwnj;های خلاصه و کاربردی اشاره کرد. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مخاطبان کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو چه کسانی هستند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب مناسب دانشجویان رشته دندان&zwnj;پزشکی بوده و نویسندگان توانمند آن استورات سی وایت و مایکل جی فارو هستند. همچنین دانشجویان رادیولوژی، تکنسین&zwnj;های بهداشت دهان و دندان و رزیدنت&zwnj;های دندان پزشکی نیز می&zwnj;توانند از مطالب کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ تومورهای خوش&zwnj;خیم برای بالابردن دانش یا انجام پژوهش&zwnj;های خود استفاده کنند. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فهرست مطالب کتاب تومورهای خوش خیم اصول وایت و فارو</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی در سال 1396 توسط انتشارات تیمورزاده به چاپ رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مطالب بیان&zwnj;شده در این کتاب می&zwnj;توانید پیش&zwnj;نمایش ارایه&zwnj;شده در سایت را مطالعه کنید. در ادامه فهرست کلی از مفاهیم کتاب برای شما گردآوری شده است. </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">مکانیسم بیماری</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">تظاهرات کیلینیکی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">معاینه تصویربرداری</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">نماهای تصویربرداری</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">هایپرپلازی&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">تومورهای غیر ادنتوژنتیک خوش&zwnj;خیم</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">خرید کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو / تومورهای خوش خیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">دانشجویان رشته دندان پزشکی می&zwnj;توانند کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو / تومورهای خوش خیم را به&zwnj;صورت نسخه ایبوک و چاپی از مای بوکت با قیمت مناسب تهیه کنند. همچنین اگر مایلید با پرداخت هزینه کم&zwnj;تر از مباحث ارزشمند این کتاب بهره&zwnj;مند شوید، پیشنهاد ما به شما کرایه ایبوک کتاب برای بازه&zwnj;های 3 یا 6 ماهه است.</span>",""],"pages_count":"63","keywords":"null","token":"c780ad4c86d56be0","created_at":"2018-03-03 04:16:10","updated_at":"2022-09-12 17:40:15","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:40","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"برای خرید و کرایه ویراست هفتم از کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/تومورهای خوش‌خیم وارد همین صفحه از فروشگاه کتاب اینترنتی مای بوکت شوید.","meta_title":"خرید کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو تومورهای خوش خیم اثر استوارت سی‌وایت، مایکل جی‌فارو-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1916658","title":"استوارت سی‌وایت","firstname":"استوارت","lastname":"سی‌وایت","token":"918ee4f4bcc09cfb","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916659","title":"مایکل جی‌فارو","firstname":"مایکل","lastname":"جی‌فارو","token":"f07856337e13deaf","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916662","title":"دکتر حورا هادیان","firstname":"دکتر","lastname":"حورا هادیان","token":"0f498e87848e38c0","created_at":"2018-03-03 04:15:40","updated_at":"2018-03-03 04:15:40","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1916658","title":"استوارت سی‌وایت","firstname":"استوارت","lastname":"سی‌وایت","token":"918ee4f4bcc09cfb","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916659","title":"مایکل جی‌فارو","firstname":"مایکل","lastname":"جی‌فارو","token":"f07856337e13deaf","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916662","title":"دکتر حورا هادیان","firstname":"دکتر","lastname":"حورا هادیان","token":"0f498e87848e38c0","created_at":"2018-03-03 04:15:40","updated_at":"2018-03-03 04:15:40","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783490","file":"5a99bf1db6d768.38441574.pdf","book_id":"3794802","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-09-12 17:40:15","process_started_at":"2018-03-04 20:41:56","process_done_at":"2018-03-04 20:44:04","process_failed_at":null,"pages_count":"63","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"59aae43b2613a1dd711158de191ac7f76602490521bf21243b7a71eba3ed47666634557a0ebc6d7af13ba94ee9d43a386afc5e04580b522fbd149286926c7724","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"19219","title":"رادیولوژی دهان ۱ عملی","token":"b6964cce38f0c648","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:32:25","updated_at":"2018-12-24 16:21:17","study_fields":[{"id":"439","title":"دندانپزشکی","degree_id":"22","token":"3a213125d9619da8","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D9%85","ebook_price_en":"6500","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۶۳","authorTitle":"استوارت سی‌وایت, مایکل جی‌فارو, دکتر حورا هادیان","tocStr":"","url":"/preview/c780ad4c86d56be0/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19