زیست شناسی تکوینی گیلبرت (فصل نهم: پیدایش اکتودرم دستگاه عصبی مرکزی و اپیدرم) زیست شناسی تکوینی گیلبرت (فصل نهم: پیدایش اکتودرم دستگاه عصبی مرکزی و اپیدرم)

{"id":"3795465","title":"زیست شناسی تکوینی گیلبرت (فصل نهم: پیدایش اکتودرم دستگاه عصبی مرکزی و اپیدرم)","price":"۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ca5a195892dfebef/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ca5a195892dfebef/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ca5a195892dfebef/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ca5a195892dfebef/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ca5a195892dfebef/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ca5a195892dfebef/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ca5a195892dfebef/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ca5a195892dfebef/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ca5a195892dfebef/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ca5a195892dfebef/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006926216-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">آشنایی با زیست شناسی تکوینی که یکی از زمینه&zwnj;های مطالعاتی در علم زیست&zwnj;&zwnj;شناسی به حساب می&zwnj;آید، برای دانشجویان این رشته، لازم و ضروری است. تا به امروز کتب بسیاری در خصوص زیست &zwnj;شناسی تالیف شده اما در حال حاضر، کاربردی&zwnj;ترین و مطرح&zwnj;ترین کتاب را می&zwnj;توان زیست شناسی تکوینی گیلبرت دانست. این کتاب توسط اسکات گیلبرت تالیف و در سال 1392 توسط انتشارات خانه زیست شناسی منتشر شد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; font-weight: normal;\">مباحث اصلی کتاب زیست شناسی تکوینی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتابی که پیش روی شما قرار دارد، فصل نهم کتاب زیست شناسی تکوینی است مطالب مرتبط با دستگاه عصبی را 50 صفحه توضیح می&zwnj;دهد. این کتاب یکی از منابع مطالعاتی بسیار خوب به زبان فارسی برای رشد در علم زیست&zwnj; شناسی شناخته می&zwnj;شود. زیست&zwnj;شناسی تکوینی شاخه&zwnj;های ایمنی&zwnj;شناسی، بوم&zwnj;شناسی، کالبدشناسی، سرطان&zwnj;شناسی، زیست&zwnj;شناسی تکاملی، زیست&zwnj;شناسی سلولی و مولکولی، علوم اعصاب، پزشکی، فیزیولوژی و ژنتیک را دربر می&zwnj;گیرد. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">با مطالعه این کتاب به صورت کامل، از فرآیند لقاح تا تولد و از تولد تا مرگ آگاه می&zwnj;شوید. از آنجایی که این کتاب &laquo;چگونگی&zwnj;ها&raquo; را به چالش می&zwnj;کشد، برای درک سایر زمینه&zwnj;های زیست&zwnj;شناسی نیز کاربردی است. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در این فصل که خود زیر مجموعه بخش سوم (مفهوم سلول بنیادی معرفی اندام&zwnj;زایی) است، در مورد مباحث کلی تشکیل دستگاه عصبی مرکزی، تشکیل مغز، تکوین چشم مهره&zwnj;داران، اپیدرم و ضمایم جلدی آن صحبت شده است. در ادامه این مباحث را به صورت جزیی&zwnj;تر و تخصصی&zwnj;تر بررسی می&zwnj;کنیم.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; font-weight: normal;\">مباحث جزیی کتاب زیست شناسی تکوینی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در بخش تشکیل دستگاه عصبی مرکزی، ابتدا راجع به نحوه پیدایش سلول&zwnj;های عصبی صحبت شده است. پس از آن نویسنده تشکیل لوله عصبی (یعنی نورولاسیون اولیه و نورولاسیون ثانویه) را بررسی می&zwnj;کند. در بخش تشکیل مغز، مباحث زیر به ترتیب، عنوان شده است:</span>","\r","<ul style=\"margin-top: 0cm;\" type=\"disc\">\r","<li class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">تمایز لوله عصبی (یعنی محور اقدامی_خلفی و محور پشتی_شکمی)</span></li>\r","<li class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">تمایز نورون&zwnj;ها در مغز</span></li>\r","<li class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">آرایش بافتی سیستم عصبی مرکزی</span></li>\r","<li class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">سازمان&zwnj;دهی نخاع و بصل&zwnj;النخاع</span></li>\r","<li class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">سازمان&zwnj;دهی مخچه</span></li>\r","<li class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">سازمان&zwnj;دهی مخ</span></li>\r","</ul>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در بخش تکوین چشم مهره&zwnj;داران، مباحث نیروهای دخیل در تکوین چشم، تشکیل حوزه بینایی، تمایز سلول&zwnj;های چشم مهره داران: (یعنی تمایز شبکیه عصبی و تمایز عدسی و قرنیه) بررسی می&zwnj;شود. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در مبحث آخر این فصل نیز، اپیدرم و ضمایم جلدی را داریم که به بررسی زیرمجموعه&zwnj;های منشا اپیدرم و ضمایم جلدی می&zwnj;پردازد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; font-weight: normal;\">خرید کتاب زیست شناسی تکوینی با مناسب&zwnj;ترین قیمت از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">زیست شناسی تکوینی اثر گیلبرت یکی از بهترین کتاب&zwnj;های مورد مطالعه در این حوزه است. برای دریافت نسخه دیجیتال فصل نهم این کتاب می&zwnj;توانید به مای بوکت مراجعه کنید. در صورتی که مایلید کتاب را با هزینه مقرون به صرفه&zwnj;تری تهیه کنید، می&zwnj;توانید از کرایه سه یا شش ماهه کتاب در مای بوکت بهره&zwnj;مند شوید.</span>",""],"pages_count":"50","keywords":null,"token":"ca5a195892dfebef","created_at":"2019-05-29 00:46:08","updated_at":"2022-08-22 12:41:49","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-01 21:01:19","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"جهت آشنایی کامل با پیدایش اکتودرم دستگاه عصبی مرکزی و اپیدرم توسط کتاب زیست شناسی تکوینی اثر گیلبرت به مای بوکت سر بزنید. خرید و کرایه ایبوک کتب تخصصی فقط در مای بوکت.","meta_title":"خرید کتاب زیست شناسی تکوینی اثر اسکات گیلبرت-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1917735","title":"اسکات گیلبرت","firstname":"اسکات","lastname":"گیلبرت","token":"5c82c373352fb8e6","created_at":"2019-05-29 00:28:29","updated_at":"2019-05-29 00:28:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917736","title":"دکتر عباس پیریایی","firstname":"دکتر","lastname":"عباس پیریایی","token":"d4b3f01594495788","created_at":"2019-05-29 00:28:39","updated_at":"2019-05-29 00:28:39","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917737","title":"دکتر یاسر تهمتنی","firstname":"دکتر","lastname":"یاسر تهمتنی","token":"59b3f0b32b9cdae5","created_at":"2019-05-29 00:29:20","updated_at":"2019-05-29 00:29:20","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917735","title":"اسکات گیلبرت","firstname":"اسکات","lastname":"گیلبرت","token":"5c82c373352fb8e6","created_at":"2019-05-29 00:28:29","updated_at":"2019-05-29 00:28:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917736","title":"دکتر عباس پیریایی","firstname":"دکتر","lastname":"عباس پیریایی","token":"d4b3f01594495788","created_at":"2019-05-29 00:28:39","updated_at":"2019-05-29 00:28:39","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917737","title":"دکتر یاسر تهمتنی","firstname":"دکتر","lastname":"یاسر تهمتنی","token":"59b3f0b32b9cdae5","created_at":"2019-05-29 00:29:20","updated_at":"2019-05-29 00:29:20","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784149","file":"5ced9708595994.41060270.pdf","book_id":"3795465","toc":null,"created_at":"2019-05-29 00:46:08","updated_at":"2022-08-22 12:41:49","process_started_at":"2019-05-29 02:01:02","process_done_at":"2019-05-29 02:03:03","process_failed_at":null,"pages_count":"50","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"09582552c3cbe96683a0d6abdfeb6aada5a23910e8db7a5c0029d2ac09dae72f96211127ba0e017f035de492fdf2b1857835248f75a7cf2b1bdab1000e31c0e5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","description":null,"token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"22669","title":"زیست شناسی تکوینی جانوری","token":"692abf074d482d35","type":"","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:36:06","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22672","title":"زیست شناسی تکوینی جانوری","token":"4f88de1354e73dfd","type":"","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:36:06","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_fields":[{"id":"85","title":"زیست شناسی- علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی","degree_id":"10","token":"c02b3f81032ab61e","books_count":"31","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1561","title":"زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی","degree_id":"10","token":"0e016a363ec5c39b","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1903","title":"زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک","degree_id":"10","token":"7d5939fdb9644091","books_count":"31","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22675","title":"زیست شناسی تکوینی در گیاهان","token":"5eebc4b7f8accb00","type":"","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:36:06","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_fields":[{"id":"1480","title":"زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی","degree_id":"10","token":"27c50dc014cb8873","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2021-09-25 11:10:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22678","title":"زیست شناسی تکوینی گیاهان","token":"dcbf8bbaaf31ea28","type":"","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:36:07","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"32908","title":"مبانی زیست شناسی تکوینی","token":"e9c9df347cfec76e","type":"","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:47:32","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85","ebook_price_en":"4000","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85","pages_count_fa":"۵۰","authorTitle":"اسکات گیلبرت, دکتر عباس پیریایی, دکتر یاسر تهمتنی","tocStr":"","url":"/preview/ca5a195892dfebef/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19