فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج

توضیحات

در کتاب فلور ایران به معرفی تیره چوج که تیره کوچکی از گیاهان گل‌دار پیوسته گلبرگ است، پرداخته می‌شود. تیره چوج شامل انواع درخت، درختچه یا بوته‌مانند می‌شود که در کتاب پیش رو به بررسی این گیاه بی‌نظیر پرداخته شده است. , ,

کتاب فلور ایران، شماره 79: تیره چوج به قلم محمود ضعیفی با کمک انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به چاپ رسید. این کتاب توانسته مطالب گسترده‌ای در رابطه با گیاهانی خاص ارایه دهد و اطلاعات کاملی برای عاشقان گیاه‌شناسی فراهم کند., ,

درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج

,

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج را در 16 صفحه چاپ و منتشر کرده است. تیره چوج و گونه‌های مختلف آن مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. نویسنده با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک از گونه‌های مختلف گیاهان تیره چوج در ایران و جهان، اطلاعاتی ارزشمند به مخاطبان خود ارایه می‌کند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سفید و نقشه انتشار گونه‌ها نیز همراه است., ,

انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و مجموعه فلور ایران

,

مجموعه کتب فلور ایران، توسط انتشارات تحقیقات جنگل‌ها و مراتع منتشر می‌شود. کتب فلور بعد از گذشت سال‌های زیاد، همچنان درحال توسعه و انتشار هستند. انتشارات تحقیقات جنگل‌ها و مراتع 85 شماره از این کتب را به چاپ رسانده است. اطلاعات این کتب در حال تکمیل است، زیرا همواره جدیدترین اطلاعات در زمینه گیاه‌شناسی در این کتاب‌ها بررسی می‌شود., ,

خرید کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج

,

مای بوکت بزرگ‌ترین ارایه‌دهنده کتب علمی و دانشگاهی در وب فارسی است. نسخه الکترونیکی کتاب فلور ایران شماره 79: تیره چوج را می‌توانید در همین صفحه از وبسایت فروشگاهی مای بوکت سفارش دهید. , ,

همچنین اگر مایلید با گونه‌های گیاهی ایران بیشتر آشنا شوید، جلدهای دیگر فلور ایران انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، در بخش «کتاب‌های مشابه» همین صفحه، آماده ارایه به شما عزیزان هستند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
{"id":"3796098","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج","price":"۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd59c8eb293e5ceb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd59c8eb293e5ceb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd59c8eb293e5ceb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd59c8eb293e5ceb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd59c8eb293e5ceb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd59c8eb293e5ceb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd59c8eb293e5ceb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd59c8eb293e5ceb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd59c8eb293e5ceb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd59c8eb293e5ceb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-361-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">در کتاب فلور ایران به معرفی <span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>تیره چوج که تیره کوچکی از گیاهان گل&zwnj;دار پیوسته گلبرگ است، پرداخته می&zwnj;شود. تیره چوج شامل انواع درخت، درختچه یا بوته&zwnj;مانند می&zwnj;شود که در کتاب پیش رو به بررسی این گیاه بی&zwnj;نظیر پرداخته شده است. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب فلور ایران، شماره 79: تیره چوج به قلم محمود ضعیفی با کمک انتشارات موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع به چاپ رسید. این کتاب توانسته مطالب گسترده&zwnj;ای در رابطه با گیاهانی خاص ارایه دهد و اطلاعات کاملی برای عاشقان گیاه&zwnj;شناسی فراهم کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع، کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج را در 16 صفحه چاپ و منتشر کرده است. تیره چوج و گونه&zwnj;های مختلف آن مطالب کتاب را تشکیل می&zwnj;دهند. نویسنده با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک از گونه&zwnj;های مختلف گیاهان تیره چوج در ایران و جهان، اطلاعاتی ارزشمند به مخاطبان خود ارایه می&zwnj;کند. این شرح و معرفی با طرح&zwnj;های سیاه و سفید و نقشه انتشار گونه&zwnj;ها نیز همراه است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و مجموعه فلور ایران</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مجموعه کتب فلور ایران، توسط انتشارات تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع منتشر می&zwnj;شود. کتب فلور بعد از گذشت سال&zwnj;های زیاد، همچنان درحال توسعه و انتشار هستند. انتشارات تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع 85 شماره از این کتب را به چاپ رسانده است. اطلاعات این کتب در حال تکمیل است، زیرا همواره جدیدترین اطلاعات در زمینه گیاه&zwnj;شناسی در این کتاب&zwnj;ها بررسی می&zwnj;شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">خرید کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 79: تیره چوج</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مای بوکت بزرگ&zwnj;ترین ارایه&zwnj;دهنده کتب علمی و دانشگاهی در وب فارسی است. نسخه الکترونیکی کتاب فلور ایران شماره 79: تیره چوج را می&zwnj;توانید در همین صفحه از وبسایت فروشگاهی مای بوکت سفارش دهید. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">همچنین اگر مایلید با گونه&zwnj;های گیاهی ایران بیشتر آشنا شوید، جلدهای دیگر فلور ایران انتشارات موسسه تحقیقات جنگل&zwnj;ها و مراتع، در بخش &laquo;کتاب</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Symbol; mso-hansi-font-family: Symbol;\">&zwnj;های مشابه&raquo; همین صفحه، آماده ارایه به شما عزیزان هستند.</span>",""],"pages_count":"10","keywords":"null","token":"fd59c8eb293e5ceb","created_at":"2020-08-03 14:21:32","updated_at":"2022-09-12 17:27:59","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-04 13:08:18","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"مجموعه کتب فلور ایران برای علاقمندان به رشته گیاه شناسی بسیار مناسب است. نسخه الکترونیکی کتاب فلور ایران شماره 79 تیره چوج را از وب سایت مای بوکت بخواهید.","meta_title":"خرید کتاب فلور ایران، شماره 79: تیره چوج ( Salvadoraceae) اثر محمود ضعیفی-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1918184","title":"محمود ضعیفی","firstname":"محمود","lastname":"ضعیفی","token":"f9daeb9952df7203","created_at":"2020-04-20 09:56:49","updated_at":"2020-04-20 09:56:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918184","title":"محمود ضعیفی","firstname":"محمود","lastname":"ضعیفی","token":"f9daeb9952df7203","created_at":"2020-04-20 09:56:49","updated_at":"2020-04-20 09:56:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784778","file":"5f27de247b1781.38944654.pdf","book_id":"3796098","toc":null,"created_at":"2020-08-03 14:21:32","updated_at":"2022-09-12 17:27:59","process_started_at":"2020-08-03 14:21:34","process_done_at":"2020-08-03 14:21:37","process_failed_at":null,"pages_count":"16","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"856a57ec0e83d04fd51b5a2210822fd49d03b43aa5824d0415f871db9bc8a6db3264a4fcfcce6e844e4e82f686c9c2bf8569419da9e2d07c86b846c0ff35697f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-79-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%AC","ebook_price_en":"3000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-79-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%AC","pages_count_fa":"۱۰","authorTitle":"محمود ضعیفی","tocStr":"","url":"/preview/fd59c8eb293e5ceb/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-79-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%AC"}
{"toc":null,"pages_count":16,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"fd59c8eb293e5ceb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/URevtjkvDUBukhHT.jpg","blurred":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/FjeZDJQxZtKkCfHC.jpg","webpSec":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/kgAAJRJWnriQtdKS-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00022300991040793847,0.9989012781231343,0.9991030658712864]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20071259140968323},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.25882354378700256,0.1947743445634842,0.2857142984867096,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20071259140968323},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25382354378700256,0.18777434456348419,0.2907142984867096,0.20771259140968323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2173396646976471},{"x":0.561344563961029,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5159664154052734,0.2173396646976471,0.5596638917922974,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2173396646976471},{"x":0.507563054561615,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4739495813846588,0.2173396646976471,0.5058823823928833,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23040379583835602},{"x":0.43865546584129333,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43865546584129333,0.21615201234817505,0.4638655483722687,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.21615201234817505},{"x":0.561344563961029,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2327791005373001},{"x":0.43865546584129333,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.20915201234817504,0.5646638917922974,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5310924649238586,0.23396675288677216,0.5647059082984924,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4957983195781708,0.23396675288677216,0.5193277597427368,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24703088402748108},{"x":0.440336138010025,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.440336138010025,0.23396675288677216,0.48571428656578064,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5966386795043945,0.24821852147579193,0.6403361558914185,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5394958257675171,0.24940617382526398,0.5915966629981995,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5378151535987854,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.25059381127357483,0.5378151535987854,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4907563030719757,0.25059381127357483,0.5260504484176636,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2672209143638611},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.25059381127357483,0.4773109257221222,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4285714328289032,0.2517814636230469,0.4638655483722687,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2529691159725189},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2517814636230469},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3680672347545624,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3663865625858307,0.2529691159725189,0.42016807198524475,0.26365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3663865625858307,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3613865625858307,0.22696675288677215,0.6453361558914185,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5798319578170776,0.26840853691101074,0.6252101063728333,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5260504484176636,0.26840853691101074,0.5764706134796143,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2874109148979187},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.46722689270973206,0.26840853691101074,0.5109243988990784,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.26840853691101074,0.4638655483722687,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.26840853691101074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26840853691101074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2874109148979187},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.41848739981651306,0.26840853691101074,0.44873949885368347,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4117647111415863,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3781512677669525,0.26840853691101074,0.4117647111415863,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3731512677669525,0.26140853691101074,0.6302101063728333,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.26603326201438904},{"x":0.32268908619880676,"y":0.26603326201438904},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2731591463088989},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.30756303668022156,0.26603326201438904,0.32268908619880676,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3042016923427582,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2731591463088989},{"x":0.289075642824173,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.289075642824173,0.26603326201438904,0.3042016923427582,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2705882489681244,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.2705882489681244,0.26603326201438904,0.2840336263179779,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2689075767993927,"y":0.27434679865837097},{"x":0.267226904630661,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.267226904630661,0.2672209143638611,0.2689075767993927,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2672209143638611},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2672209143638611},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2537815272808075,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2537815272808075,0.2672209143638611,0.26386556029319763,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2504201829433441,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2386554628610611,0.2672209143638611,0.2504201829433441,0.27434679865837097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26603326201438904},{"x":0.32268908619880676,"y":0.26603326201438904},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2336554628610611,0.25903326201438903,0.32768908619880677,0.28015914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5092437267303467,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5092437267303467,0.3254156708717346,0.5378151535987854,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34323039650917053},{"x":0.462184876203537,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.462184876203537,0.3254156708717346,0.5008403658866882,0.34323039650917053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.462184876203537,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.457184876203537,0.3184156708717346,0.5428151535987854,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3630252182483673,"y":0.724465548992157},{"x":0.35798320174217224,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.35798320174217224,0.7102137804031372,0.3630252182483673,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3613445460796356,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.3613445460796356,0.7102137804031372,0.4907563030719757,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4957983195781708,0.7090261578559875,0.5008403658866882,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7232779264450073},{"x":0.35798320174217224,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35298320174217224,0.7032137804031372,0.5058403658866882,0.7302779264450073],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6470588445663452,"y":0.705463171005249},{"x":0.6487395167350769,"y":0.724465548992157},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6067227125167847,0.7066508531570435,0.6487395167350769,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۹","boundary":[0.5848739743232727,0.7066508531570435,0.6000000238418579,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.7078384757041931,0.5865546464920044,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5529412031173706,0.7078384757041931,0.5731092691421509,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7268408536911011},{"x":0.507563054561615,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوج","boundary":[0.5058823823928833,0.7090261578559875,0.5445378422737122,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6470588445663452,"y":0.705463171005249},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7256532311439514},{"x":0.507563054561615,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5008823823928833,0.7008384757041931,0.6537395167350769,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5042017102241516,0.7363420724868774,0.5478991866111755,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.735154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.735154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.5058823823928833,0.735154390335083,0.5109243988990784,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7339667677879333},{"x":0.49747899174690247,"y":0.735154390335083},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ضعیفی","boundary":[0.4605042040348053,0.7339667677879333,0.49747899174690247,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"ar","confidence":0.44999998807907104}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4555042040348053,0.7269667677879333,0.5528991866111755,0.7552185363769531],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/xZMvlMMoSdksSGLP.jpg","blurred":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/PVJSpFLWlFchAkhi.jpg","webpSec":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/xvaSEeJBNqvhmRfm-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/PFFxItGBogembNoy.jpg","blurred":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/SBxCjZNjGXwTehRr.jpg","webpSec":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/rTXEEqiVylhPFcJR-sec.webp"},"info":{"width":496,"height":708,"margin":[0.0005793118933516164,0.00014172971021320858,0.9986241545071525,0.9989088464328799]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5725806355476379,"y":0.11016949266195297},{"x":0.5725806355476379,"y":0.12711864709854126},{"x":0.5120967626571655,"y":0.12711864709854126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5120967626571655,0.10875706374645233,0.5725806355476379,0.12711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5020161271095276,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5020161271095276,"y":0.12570621073246002},{"x":0.4536290466785431,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4556451737880707,0.10875706374645233,0.5020161271095276,0.12570621073246002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.10734463483095169},{"x":0.4375,"y":0.10734463483095169},{"x":0.4375,"y":0.12429378181695938},{"x":0.4052419364452362,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4052419364452362,0.10734463483095169,0.4375,0.12429378181695938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.10734463483095169},{"x":0.5725806355476379,"y":0.11016949266195297},{"x":0.5725806355476379,"y":0.12711864709854126},{"x":0.4052419364452362,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4002419364452362,0.10034463483095168,0.5775806355476379,0.13411864709854127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.13135592639446259},{"x":0.5786290168762207,"y":0.13135592639446259},{"x":0.5786290168762207,"y":0.14830508828163147},{"x":0.5302419066429138,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5302419066429138,0.13135592639446259,0.5786290168762207,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.13135592639446259},{"x":0.5161290168762207,"y":0.13135592639446259},{"x":0.5161290168762207,"y":0.14830508828163147},{"x":0.4838709533214569,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4838709533214569,0.13135592639446259,0.5161290168762207,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.13135592639446259},{"x":0.47379031777381897,"y":0.13135592639446259},{"x":0.47379031777381897,"y":0.14830508828163147},{"x":0.4052419364452362,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4052419364452362,0.13135592639446259,0.47379031777381897,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.1525423675775528},{"x":0.663306474685669,"y":0.1525423675775528},{"x":0.663306474685669,"y":0.173728808760643},{"x":0.6108871102333069,"y":0.173728808760643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6108871102333069,0.1525423675775528,0.663306474685669,0.173728808760643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6048387289047241,"y":0.1525423675775528},{"x":0.6048387289047241,"y":0.173728808760643},{"x":0.5423387289047241,"y":0.173728808760643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5423387289047241,0.1525423675775528,0.6048387289047241,0.173728808760643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.1525423675775528},{"x":0.538306474685669,"y":0.1525423675775528},{"x":0.538306474685669,"y":0.173728808760643},{"x":0.5302419066429138,"y":0.173728808760643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5302419066429138,0.1525423675775528,0.538306474685669,0.173728808760643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.15395480394363403},{"x":0.524193525314331,"y":0.15395480394363403},{"x":0.524193525314331,"y":0.17514124512672424},{"x":0.47983869910240173,"y":0.17514124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.47983869910240173,0.15395480394363403,0.524193525314331,0.17514124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.15395480394363403},{"x":0.45967742800712585,"y":0.15395480394363403},{"x":0.45967742800712585,"y":0.17514124512672424},{"x":0.4516128897666931,"y":0.17514124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4516128897666931,0.15395480394363403,0.45967742800712585,0.17514124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.15395480394363403},{"x":0.44354838132858276,"y":0.15395480394363403},{"x":0.44354838132858276,"y":0.17514124512672424},{"x":0.4032258093357086,"y":0.17514124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4032258093357086,0.15395480394363403,0.44354838132858276,0.17514124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.15395480394363403},{"x":0.3891128897666931,"y":0.15395480394363403},{"x":0.3891128897666931,"y":0.17514124512672424},{"x":0.32056450843811035,"y":0.17514124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.32056450843811035,0.15395480394363403,0.3891128897666931,0.17514124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6673387289047241,"y":0.1765536665916443},{"x":0.6673387289047241,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6028226017951965,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6028226017951965,0.1765536665916443,0.6673387289047241,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5987903475761414,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5987903475761414,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5221773982048035,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5221773982048035,0.1765536665916443,0.5987903475761414,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5040322542190552,"y":0.1765536665916443},{"x":0.5040322542190552,"y":0.19915254414081573},{"x":0.44354838132858276,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44354838132858276,0.1765536665916443,0.5040322542190552,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.1765536665916443},{"x":0.4375,"y":0.1765536665916443},{"x":0.4375,"y":0.19915254414081573},{"x":0.42741936445236206,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42741936445236206,0.1765536665916443,0.4375,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.1765536665916443},{"x":0.41532257199287415,"y":0.1765536665916443},{"x":0.41532257199287415,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3770161271095276,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3770161271095276,0.1765536665916443,0.41532257199287415,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.17796610295772552},{"x":0.3629032373428345,"y":0.17796610295772552},{"x":0.3629032373428345,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3145161271095276,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3145161271095276,0.17796610295772552,0.3629032373428345,0.19915254414081573]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.13135592639446259},{"x":0.6673387289047241,"y":0.13135592639446259},{"x":0.6673387289047241,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3145161271095276,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3095161271095276,0.12435592639446258,0.6723387289047241,0.20615254414081574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.2669491469860077},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2669491469860077},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2838982939720154},{"x":0.4959677457809448,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4959677457809448,0.2669491469860077,0.5262096524238586,0.2838982939720154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.2669491469860077},{"x":0.4879032373428345,"y":0.2669491469860077},{"x":0.4879032373428345,"y":0.2838982939720154},{"x":0.4536290466785431,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4536290466785431,0.2669491469860077,0.4879032373428345,0.2838982939720154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.2669491469860077},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2669491469860077},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2838982939720154},{"x":0.4536290466785431,"y":0.2838982939720154}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4486290466785431,0.2599491469860077,0.5312096524238586,0.2908982939720154],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.443502813577652},{"x":0.6451612710952759,"y":0.4406779706478119},{"x":0.6451612710952759,"y":0.4576271176338196},{"x":0.5967742204666138,"y":0.46045199036598206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5947580933570862,0.443502813577652,0.6451612710952759,0.4576271176338196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.443502813577652},{"x":0.5846773982048035,"y":0.443502813577652},{"x":0.586693525314331,"y":0.46045199036598206},{"x":0.5685483813285828,"y":0.46045199036598206}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷۹","boundary":[0.5685483813285828,0.443502813577652,0.586693525314331,0.46045199036598206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.443502813577652},{"x":0.5685483813285828,"y":0.443502813577652},{"x":0.5685483813285828,"y":0.46045199036598206},{"x":0.5625,"y":0.46045199036598206}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5604838728904724,0.443502813577652,0.5685483813285828,0.46045199036598206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.4449152648448944},{"x":0.5544354915618896,"y":0.4449152648448944},{"x":0.5564516186714172,"y":0.4618644118309021},{"x":0.5302419066429138,"y":0.4618644118309021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5302419066429138,0.4449152648448944,0.5564516186714172,0.4618644118309021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.44632768630981445},{"x":0.5181451439857483,"y":0.44632768630981445},{"x":0.5181451439857483,"y":0.4618644118309021},{"x":0.4879032373428345,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چوج","boundary":[0.4858871102333069,0.44632768630981445,0.5181451439857483,0.4618644118309021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.44632768630981445},{"x":0.6451612710952759,"y":0.4406779706478119},{"x":0.6451612710952759,"y":0.4576271176338196},{"x":0.4879032373428345,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4808871102333069,0.43932768630981445,0.6501612710952759,0.4646271176338196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.443502813577652},{"x":0.3447580635547638,"y":0.443502813577652},{"x":0.3447580635547638,"y":0.46045199036598206},{"x":0.33870968222618103,"y":0.46045199036598206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.33870968222618103,0.443502813577652,0.3447580635547638,0.46045199036598206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.443502813577652},{"x":0.4697580635547638,"y":0.443502813577652},{"x":0.4697580635547638,"y":0.4590395390987396},{"x":0.3427419364452362,"y":0.46045199036598206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.3427419364452362,0.443502813577652,0.4697580635547638,0.4590395390987396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.443502813577652},{"x":0.47782257199287415,"y":0.443502813577652},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4717741906642914,"y":0.4590395390987396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4717741906642914,0.443502813577652,0.47782257199287415,0.4590395390987396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.443502813577652},{"x":0.47782257199287415,"y":0.443502813577652},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4590395390987396},{"x":0.33870968222618103,"y":0.46045199036598206}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.333709682226181,0.43650281357765197,0.48282257199287415,0.46603953909873963],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.47457626461982727},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4759886860847473},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4929378628730774},{"x":0.49395161867141724,"y":0.49152541160583496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.49395161867141724,0.47457626461982727,0.5463709831237793,0.4929378628730774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.4731638431549072},{"x":0.4879032373428345,"y":0.47457626461982727},{"x":0.4879032373428345,"y":0.49152541160583496},{"x":0.4395161271095276,"y":0.4901129901409149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضعیفی","boundary":[0.4415322542190552,0.4731638431549072,0.4879032373428345,0.49152541160583496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.4731638431549072},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4759886860847473},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4929378628730774},{"x":0.4395161271095276,"y":0.49152541160583496}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43653225421905517,0.4661638431549072,0.5513709831237793,0.4999378628730774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.7231638431549072},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7245762944221497},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7401130199432373},{"x":0.4516128897666931,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4516128897666931,0.7231638431549072,0.5302419066429138,0.7401130199432373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.7231638431549072},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7245762944221497},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7401130199432373},{"x":0.4516128897666931,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4466128897666931,0.7161638431549072,0.5352419066429138,0.7471130199432373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.7471751570701599},{"x":0.6774193644523621,"y":0.7471751570701599},{"x":0.6774193644523621,"y":0.7641242742538452},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6229838728904724,0.7471751570701599,0.6774193644523621,0.7641242742538452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.7485875487327576},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7485875487327576},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5725806355476379,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5725806355476379,0.7485875487327576,0.6088709831237793,0.7641242742538452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.7471751570701599},{"x":0.6774193644523621,"y":0.7471751570701599},{"x":0.6774193644523621,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5725806355476379,"y":0.7641242742538452}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5675806355476379,0.7401751570701599,0.6824193644523621,0.7711242742538452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.7471751570701599},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7471751570701599},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7655367255210876},{"x":0.4052419364452362,"y":0.7655367255210876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4052419364452362,0.7471751570701599,0.4254032373428345,0.7655367255210876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.7485875487327576},{"x":0.39919355511665344,"y":0.7485875487327576},{"x":0.39919355511665344,"y":0.7655367255210876},{"x":0.3629032373428345,"y":0.7669491767883301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.3629032373428345,0.7485875487327576,0.39919355511665344,0.7655367255210876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.7514124512672424},{"x":0.35080644488334656,"y":0.75},{"x":0.35282257199287415,"y":0.7669491767883301},{"x":0.29233869910240173,"y":0.7683615684509277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.29233869910240173,0.7514124512672424,0.35282257199287415,0.7669491767883301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.75},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7471751570701599},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7655367255210876},{"x":0.29233869910240173,"y":0.7683615684509277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28733869910240173,0.743,0.4304032373428345,0.7725367255210877],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/OFzjXdQWQfQAJcCg.jpg","blurred":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/paUrxhVCVMyMPhEE.jpg","webpSec":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/BTpJPjiVIFCfqNBO-sec.webp"},"info":{"width":496,"height":708,"margin":[0.0002053525022441341,0.00018561875483410505,0.9983477497437308,0.9988170784314474]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8104838728904724,"y":0.14124293625354767},{"x":0.8104838728904724,"y":0.1497175097465515},{"x":0.7903226017951965,"y":0.15112994611263275}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"سره","boundary":[0.7903226017951965,0.1426553726196289,0.8104838728904724,0.1497175097465515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8104838728904724,"y":0.14124293625354767},{"x":0.8104838728904724,"y":0.1497175097465515},{"x":0.7903226017951965,"y":0.15112994611263275}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.7853226017951965,0.1356553726196289,0.8154838728904724,0.15671750974655152],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.13700565695762634},{"x":0.7923387289047241,"y":0.13700565695762634},{"x":0.7923387289047241,"y":0.1497175097465515},{"x":0.7580645084381104,"y":0.1497175097465515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7580645084381104,0.13700565695762634,0.7923387289047241,0.1497175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.15395480394363403},{"x":0.8084677457809448,"y":0.15395480394363403},{"x":0.8084677457809448,"y":0.16949152946472168},{"x":0.7782257795333862,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7782257795333862,0.15395480394363403,0.8084677457809448,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.15395480394363403},{"x":0.7721773982048035,"y":0.15395480394363403},{"x":0.7721773982048035,"y":0.16949152946472168},{"x":0.7661290168762207,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7661290168762207,0.15395480394363403,0.7721773982048035,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.15395480394363403},{"x":0.7600806355476379,"y":0.15395480394363403},{"x":0.7600806355476379,"y":0.16949152946472168},{"x":0.7459677457809448,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7459677457809448,0.15395480394363403,0.7600806355476379,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.15395480394363403},{"x":0.7358871102333069,"y":0.15395480394363403},{"x":0.7358871102333069,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6935483813285828,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6935483813285828,0.15395480394363403,0.7358871102333069,0.16949152946472168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.1384180784225464},{"x":0.8084677457809448,"y":0.13700565695762634},{"x":0.8084677457809448,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6935483813285828,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6885483813285828,0.13141807842254638,0.8134677457809448,0.17649152946472169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.21045197546482086},{"x":0.8084677457809448,"y":0.20762711763381958},{"x":0.8084677457809448,"y":0.22033898532390594},{"x":0.7560483813285828,"y":0.22316384315490723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7560483813285828,0.21045197546482086,0.8084677457809448,0.22033898532390594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.21045197546482086},{"x":0.7479838728904724,"y":0.21045197546482086},{"x":0.7479838728904724,"y":0.22316384315490723},{"x":0.725806474685669,"y":0.22316384315490723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7237903475761414,0.21045197546482086,0.7479838728904724,0.22316384315490723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.2288135588169098},{"x":0.8104838728904724,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8104838728904724,"y":0.24152542650699615},{"x":0.7681451439857483,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7681451439857483,0.2288135588169098,0.8104838728904724,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.24717514216899872},{"x":0.8104838728904724,"y":0.24717514216899872},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2598870098590851},{"x":0.7661290168762207,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7661290168762207,0.24717514216899872,0.8104838728904724,0.2598870098590851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.21045197546482086},{"x":0.8104838728904724,"y":0.20762711763381958},{"x":0.8125,"y":0.2598870098590851},{"x":0.7278226017951965,"y":0.26271185278892517}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7187903475761414,0.20345197546482086,0.8175,0.2668870098590851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6653226017951965,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6653226017951965,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6612903475761414,"y":0.1497175097465515}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6612903475761414,0.1355932205915451,0.6653226017951965,0.1497175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.13700565695762634},{"x":0.6552419066429138,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6572580933570862,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6209677457809448,"y":0.1497175097465515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضعیفی","boundary":[0.6189516186714172,0.13700565695762634,0.6572580933570862,0.1497175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.13700565695762634},{"x":0.6169354915618896,"y":0.13700565695762634},{"x":0.6189516186714172,"y":0.1497175097465515},{"x":0.6129032373428345,"y":0.1497175097465515}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6129032373428345,0.13700565695762634,0.6189516186714172,0.1497175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.13700565695762634},{"x":0.6088709831237793,"y":0.13700565695762634},{"x":0.6088709831237793,"y":0.1497175097465515},{"x":0.5705645084381104,"y":0.15112994611263275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5705645084381104,0.13700565695762634,0.6088709831237793,0.1497175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.1384180784225464},{"x":0.5705645084381104,"y":0.1384180784225464},{"x":0.5705645084381104,"y":0.15112994611263275},{"x":0.5665322542190552,"y":0.15112994611263275}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5645161271095276,0.1384180784225464,0.5705645084381104,0.15112994611263275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6673387289047241,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6673387289047241,"y":0.17090395092964172},{"x":0.6612903475761414,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6612903475761414,0.15536722540855408,0.6673387289047241,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6572580933570862,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6572580933570862,"y":0.17090395092964172},{"x":0.6330645084381104,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6330645084381104,0.15536722540855408,0.6572580933570862,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.15536722540855408},{"x":0.625,"y":0.15536722540855408},{"x":0.625,"y":0.17090395092964172},{"x":0.600806474685669,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.600806474685669,0.15536722540855408,0.625,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5927419066429138,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5927419066429138,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5725806355476379,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5725806355476379,0.15536722540855408,0.5927419066429138,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5665322542190552,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5665322542190552,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5403226017951965,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چوج","boundary":[0.5403226017951965,0.15536722540855408,0.5665322542190552,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5342742204666138,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5342742204666138,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5282257795333862,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5282257795333862,0.15536722540855408,0.5342742204666138,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5282257795333862,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5282257795333862,"y":0.17090395092964172},{"x":0.41733869910240173,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.41733869910240173,0.15536722540855408,0.5282257795333862,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.15536722540855408},{"x":0.41733869910240173,"y":0.15536722540855408},{"x":0.41733869910240173,"y":0.17090395092964172},{"x":0.41129031777381897,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41129031777381897,0.15536722540855408,0.41733869910240173,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.15536722540855408},{"x":0.4092741906642914,"y":0.15536722540855408},{"x":0.4092741906642914,"y":0.17090395092964172},{"x":0.4052419364452362,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4052419364452362,0.15536722540855408,0.4092741906642914,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.15536722540855408},{"x":0.40120968222618103,"y":0.15536722540855408},{"x":0.40120968222618103,"y":0.17090395092964172},{"x":0.3629032373428345,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.3629032373428345,0.15536722540855408,0.40120968222618103,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.15536722540855408},{"x":0.35483869910240173,"y":0.15536722540855408},{"x":0.35483869910240173,"y":0.17090395092964172},{"x":0.32056450843811035,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضعیفی","boundary":[0.32056450843811035,0.15536722540855408,0.35483869910240173,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.15536722540855408},{"x":0.3165322542190552,"y":0.15536722540855408},{"x":0.3165322542190552,"y":0.17090395092964172},{"x":0.3104838728904724,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3104838728904724,0.15536722540855408,0.3165322542190552,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.15536722540855408},{"x":0.30443549156188965,"y":0.15536722540855408},{"x":0.30443549156188965,"y":0.17090395092964172},{"x":0.2479838728904724,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.2479838728904724,0.15536722540855408,0.30443549156188965,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.15536722540855408},{"x":0.24193547666072845,"y":0.15536722540855408},{"x":0.24193547666072845,"y":0.17090395092964172},{"x":0.2016129046678543,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.2016129046678543,0.15536722540855408,0.24193547666072845,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.15536722540855408},{"x":0.19354838132858276,"y":0.15536722540855408},{"x":0.19354838132858276,"y":0.17090395092964172},{"x":0.15927419066429138,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.15927419066429138,0.15536722540855408,0.19354838132858276,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15120968222618103,"y":0.15536722540855408},{"x":0.1572580635547638,"y":0.15536722540855408},{"x":0.1572580635547638,"y":0.17090395092964172},{"x":0.15120968222618103,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15120968222618103,0.15536722540855408,0.1572580635547638,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13104838132858276,"y":0.15536722540855408},{"x":0.14717741310596466,"y":0.15536722540855408},{"x":0.14717741310596466,"y":0.17090395092964172},{"x":0.13104838132858276,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.13104838132858276,0.15536722540855408,0.14717741310596466,0.17090395092964172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6653226017951965,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6653226017951965,"y":0.18926553428173065},{"x":0.6330645084381104,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6330645084381104,0.17231638729572296,0.6653226017951965,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6290322542190552,"y":0.17231638729572296},{"x":0.6290322542190552,"y":0.18926553428173065},{"x":0.5826612710952759,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5826612710952759,0.17231638729572296,0.6290322542190552,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5806451439857483,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5806451439857483,"y":0.18926553428173065},{"x":0.5745967626571655,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5745967626571655,0.17231638729572296,0.5806451439857483,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5685483813285828,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5685483813285828,"y":0.18926553428173065},{"x":0.5604838728904724,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5604838728904724,0.17231638729572296,0.5685483813285828,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5604838728904724,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5604838728904724,"y":0.18926553428173065},{"x":0.5443548560142517,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5443548560142517,0.17231638729572296,0.5604838728904724,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5262096524238586,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5262096524238586,"y":0.18926553428173065},{"x":0.48991936445236206,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.48991936445236206,0.17231638729572296,0.5262096524238586,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.17231638729572296},{"x":0.47782257199287415,"y":0.17231638729572296},{"x":0.47782257199287415,"y":0.18926553428173065},{"x":0.4556451737880707,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4556451737880707,0.17231638729572296,0.47782257199287415,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.17231638729572296},{"x":0.44556450843811035,"y":0.17231638729572296},{"x":0.44556450843811035,"y":0.18926553428173065},{"x":0.39919355511665344,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.39919355511665344,0.17231638729572296,0.44556450843811035,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.17231638729572296},{"x":0.3931451737880707,"y":0.17231638729572296},{"x":0.3931451737880707,"y":0.18926553428173065},{"x":0.3870967626571655,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3870967626571655,0.17231638729572296,0.3931451737880707,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.17231638729572296},{"x":0.38104838132858276,"y":0.17231638729572296},{"x":0.38104838132858276,"y":0.18926553428173065},{"x":0.3447580635547638,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.3447580635547638,0.17231638729572296,0.38104838132858276,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.17231638729572296},{"x":0.33870968222618103,"y":0.17231638729572296},{"x":0.33870968222618103,"y":0.18926553428173065},{"x":0.29233869910240173,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.29233869910240173,0.17231638729572296,0.33870968222618103,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.17231638729572296},{"x":0.28830644488334656,"y":0.17231638729572296},{"x":0.28830644488334656,"y":0.18926553428173065},{"x":0.2822580635547638,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2822580635547638,0.17231638729572296,0.28830644488334656,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.17231638729572296},{"x":0.2782258093357086,"y":0.17231638729572296},{"x":0.2782258093357086,"y":0.18926553428173065},{"x":0.24596774578094482,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.24596774578094482,0.17231638729572296,0.2782258093357086,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.17231638729572296},{"x":0.22983871400356293,"y":0.17231638729572296},{"x":0.22983871400356293,"y":0.18926553428173065},{"x":0.22379031777381897,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22379031777381897,0.17231638729572296,0.22983871400356293,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.17231638729572296},{"x":0.2197580635547638,"y":0.17231638729572296},{"x":0.2197580635547638,"y":0.18926553428173065},{"x":0.1875,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.1875,0.17231638729572296,0.2197580635547638,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12903225421905518,"y":0.17231638729572296},{"x":0.17741934955120087,"y":0.17231638729572296},{"x":0.17741934955120087,"y":0.18926553428173065},{"x":0.12903225421905518,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.12903225421905518,0.17231638729572296,0.17741934955120087,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.17231638729572296},{"x":0.125,"y":0.17231638729572296},{"x":0.125,"y":0.18926553428173065},{"x":0.11693548411130905,"y":0.18926553428173065}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11693548411130905,0.17231638729572296,0.125,0.18926553428173065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.1906779706478119},{"x":0.663306474685669,"y":0.1906779706478119},{"x":0.663306474685669,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6229838728904724,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6229838728904724,0.1906779706478119,0.663306474685669,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6189516186714172,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6189516186714172,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5745967626571655,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5745967626571655,0.1906779706478119,0.6189516186714172,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5604838728904724,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5604838728904724,"y":0.20621469616889954},{"x":0.524193525314331,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.524193525314331,0.1906779706478119,0.5604838728904724,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5201612710952759,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5201612710952759,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5120967626571655,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5120967626571655,0.1906779706478119,0.5201612710952759,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5080645084381104,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5080645084381104,"y":0.20621469616889954},{"x":0.47983869910240173,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.47983869910240173,0.1906779706478119,0.5080645084381104,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.1906779706478119},{"x":0.4697580635547638,"y":0.1906779706478119},{"x":0.4697580635547638,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4415322542190552,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4415322542190552,0.1906779706478119,0.4697580635547638,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.1906779706478119},{"x":0.4415322542190552,"y":0.1906779706478119},{"x":0.4415322542190552,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4354838728904724,"y":0.20621469616889954}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4354838728904724,0.1906779706478119,0.4415322542190552,0.20621469616889954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6673387289047241,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6673387289047241,"y":0.22457626461982727},{"x":0.6612903475761414,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6612903475761414,0.20762711763381958,0.6673387289047241,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6552419066429138,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6552419066429138,"y":0.22457626461982727},{"x":0.6330645084381104,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6330645084381104,0.20762711763381958,0.6552419066429138,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6310483813285828,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6310483813285828,"y":0.22457626461982727},{"x":0.625,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.625,0.20762711763381958,0.6310483813285828,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6229838728904724,"y":0.20762711763381958},{"x":0.6229838728904724,"y":0.22457626461982727},{"x":0.5826612710952759,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5826612710952759,0.20762711763381958,0.6229838728904724,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.20762711763381958},{"x":0.5806451439857483,"y":0.20762711763381958},{"x":0.5806451439857483,"y":0.22457626461982727},{"x":0.538306474685669,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.538306474685669,0.20762711763381958,0.5806451439857483,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.20762711763381958},{"x":0.5262096524238586,"y":0.20762711763381958},{"x":0.5262096524238586,"y":0.22457626461982727},{"x":0.49193549156188965,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.49193549156188965,0.20762711763381958,0.5262096524238586,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.20762711763381958},{"x":0.4879032373428345,"y":0.20762711763381958},{"x":0.4879032373428345,"y":0.22457626461982727},{"x":0.4818548262119293,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4818548262119293,0.20762711763381958,0.4879032373428345,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.20762711763381958},{"x":0.47580644488334656,"y":0.20762711763381958},{"x":0.47580644488334656,"y":0.22457626461982727},{"x":0.4536290466785431,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4536290466785431,0.20762711763381958,0.47580644488334656,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.20762711763381958},{"x":0.44556450843811035,"y":0.20762711763381958},{"x":0.44556450843811035,"y":0.22457626461982727},{"x":0.4193548262119293,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4193548262119293,0.20762711763381958,0.44556450843811035,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.20762711763381958},{"x":0.4193548262119293,"y":0.20762711763381958},{"x":0.4193548262119293,"y":0.22457626461982727},{"x":0.41330644488334656,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41330644488334656,0.20762711763381958,0.4193548262119293,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.20762711763381958},{"x":0.41532257199287415,"y":0.20762711763381958},{"x":0.41532257199287415,"y":0.22457626461982727},{"x":0.3709677457809448,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴.","boundary":[0.3709677457809448,0.20762711763381958,0.41532257199287415,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.20762711763381958},{"x":0.375,"y":0.20762711763381958},{"x":0.375,"y":0.22457626461982727},{"x":0.31854838132858276,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.31854838132858276,0.20762711763381958,0.375,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.20762711763381958},{"x":0.3084677457809448,"y":0.20762711763381958},{"x":0.3084677457809448,"y":0.22457626461982727},{"x":0.27620968222618103,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.27620968222618103,0.20762711763381958,0.3084677457809448,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.20762711763381958},{"x":0.27217742800712585,"y":0.20762711763381958},{"x":0.27217742800712585,"y":0.22457626461982727},{"x":0.2661290466785431,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2661290466785431,0.20762711763381958,0.27217742800712585,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.20762711763381958},{"x":0.26008063554763794,"y":0.20762711763381958},{"x":0.26008063554763794,"y":0.22457626461982727},{"x":0.24596774578094482,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.24596774578094482,0.20762711763381958,0.26008063554763794,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.20762711763381958},{"x":0.24193547666072845,"y":0.20762711763381958},{"x":0.24193547666072845,"y":0.22457626461982727},{"x":0.2338709682226181,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.2338709682226181,0.20762711763381958,0.24193547666072845,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.20762711763381958},{"x":0.22379031777381897,"y":0.20762711763381958},{"x":0.22379031777381897,"y":0.22457626461982727},{"x":0.21572580933570862,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.21572580933570862,0.20762711763381958,0.22379031777381897,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.20762711763381958},{"x":0.21169355511665344,"y":0.20762711763381958},{"x":0.21169355511665344,"y":0.22457626461982727},{"x":0.18145161867141724,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.18145161867141724,0.20762711763381958,0.21169355511665344,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.20762711763381958},{"x":0.17943547666072845,"y":0.20762711763381958},{"x":0.17943547666072845,"y":0.22457626461982727},{"x":0.1733870953321457,"y":0.22457626461982727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1733870953321457,0.20762711763381958,0.17943547666072845,0.22457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6653226017951965,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6653226017951965,"y":0.24152542650699615},{"x":0.6592742204666138,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6592742204666138,0.22740113735198975,0.6653226017951965,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6572580933570862,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6572580933570862,"y":0.24152542650699615},{"x":0.6310483813285828,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6310483813285828,0.22740113735198975,0.6572580933570862,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6270161271095276,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6270161271095276,"y":0.24152542650699615},{"x":0.6048387289047241,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6048387289047241,0.22740113735198975,0.6270161271095276,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6028226017951965,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6028226017951965,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5967742204666138,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5967742204666138,0.22740113735198975,0.6028226017951965,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5907257795333862,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5907257795333862,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5564516186714172,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5564516186714172,0.22740113735198975,0.5907257795333862,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5504032373428345,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5504032373428345,"y":0.24152542650699615},{"x":0.5302419066429138,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۹.","boundary":[0.5302419066429138,0.22740113735198975,0.5504032373428345,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.22740113735198975},{"x":0.524193525314331,"y":0.22740113735198975},{"x":0.524193525314331,"y":0.24152542650699615},{"x":0.4979838728904724,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.4979838728904724,0.22740113735198975,0.524193525314331,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.22740113735198975},{"x":0.49193549156188965,"y":0.22740113735198975},{"x":0.49193549156188965,"y":0.24152542650699615},{"x":0.4858871102333069,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4858871102333069,0.22740113735198975,0.49193549156188965,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4818548262119293,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4818548262119293,"y":0.24152542650699615},{"x":0.4657258093357086,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.4657258093357086,0.22740113735198975,0.4818548262119293,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4697580635547638,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4697580635547638,"y":0.24152542650699615},{"x":0.3467741906642914,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۶۱-۴۷۳-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.3467741906642914,0.22740113735198975,0.4697580635547638,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.22740113735198975},{"x":0.34879031777381897,"y":0.22740113735198975},{"x":0.34879031777381897,"y":0.24152542650699615},{"x":0.3447580635547638,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3447580635547638,0.22740113735198975,0.34879031777381897,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.22740113735198975},{"x":0.3407258093357086,"y":0.22740113735198975},{"x":0.3407258093357086,"y":0.24152542650699615},{"x":0.3004032373428345,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.3004032373428345,0.22740113735198975,0.3407258093357086,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.22740113735198975},{"x":0.28830644488334656,"y":0.22740113735198975},{"x":0.28830644488334656,"y":0.24152542650699615},{"x":0.2479838728904724,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.2479838728904724,0.22740113735198975,0.28830644488334656,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.22740113735198975},{"x":0.24395161867141724,"y":0.22740113735198975},{"x":0.24395161867141724,"y":0.24152542650699615},{"x":0.21169355511665344,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.21169355511665344,0.22740113735198975,0.24395161867141724,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.22740113735198975},{"x":0.20766128599643707,"y":0.22740113735198975},{"x":0.20766128599643707,"y":0.24152542650699615},{"x":0.2016129046678543,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2016129046678543,0.22740113735198975,0.20766128599643707,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.22740113735198975},{"x":0.19758065044879913,"y":0.22740113735198975},{"x":0.19758065044879913,"y":0.24152542650699615},{"x":0.18145161867141724,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فیبا","boundary":[0.18145161867141724,0.22740113735198975,0.19758065044879913,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17741934955120087,"y":0.22740113735198975},{"x":0.18145161867141724,"y":0.22740113735198975},{"x":0.18145161867141724,"y":0.24152542650699615},{"x":0.17741934955120087,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17741934955120087,0.22740113735198975,0.18145161867141724,0.24152542650699615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6653226017951965,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6592742204666138,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6592742204666138,0.24435028433799744,0.6653226017951965,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6552419066429138,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6370967626571655,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6370967626571655,0.24435028433799744,0.6552419066429138,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6330645084381104,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6028226017951965,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6028226017951965,0.24435028433799744,0.6330645084381104,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5947580933570862,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5947580933570862,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5887096524238586,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5887096524238586,0.24435028433799744,0.5947580933570862,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5766128897666931,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5766128897666931,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5524193644523621,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5524193644523621,0.24435028433799744,0.5766128897666931,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5483871102333069,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5483871102333069,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5060483813285828,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5060483813285828,0.24435028433799744,0.5483871102333069,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5080645084381104,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5080645084381104,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5020161271095276,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5020161271095276,0.24435028433799744,0.5080645084381104,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4979838728904724,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4979838728904724,"y":0.2612994313240051},{"x":0.46370968222618103,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.46370968222618103,0.24435028433799744,0.4979838728904724,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4556451737880707,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4556451737880707,"y":0.2612994313240051},{"x":0.4354838728904724,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4354838728904724,0.24435028433799744,0.4556451737880707,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4334677457809448,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4334677457809448,"y":0.2612994313240051},{"x":0.41532257199287415,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.41532257199287415,0.24435028433799744,0.4334677457809448,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.24435028433799744},{"x":0.41129031777381897,"y":0.24435028433799744},{"x":0.41129031777381897,"y":0.2612994313240051},{"x":0.3911290466785431,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3911290466785431,0.24435028433799744,0.41129031777381897,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.24435028433799744},{"x":0.38508063554763794,"y":0.24435028433799744},{"x":0.38508063554763794,"y":0.2612994313240051},{"x":0.3790322542190552,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3790322542190552,0.24435028433799744,0.38508063554763794,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3709677457809448,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3709677457809448,"y":0.2612994313240051},{"x":0.36491936445236206,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.36491936445236206,0.24435028433799744,0.3709677457809448,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3608871102333069,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3608871102333069,"y":0.2612994313240051},{"x":0.32258063554763794,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.32258063554763794,0.24435028433799744,0.3608871102333069,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.24435028433799744},{"x":0.32056450843811035,"y":0.24435028433799744},{"x":0.32056450843811035,"y":0.2612994313240051},{"x":0.3145161271095276,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3145161271095276,0.24435028433799744,0.32056450843811035,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3104838728904724,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3104838728904724,"y":0.2612994313240051},{"x":0.29032257199287415,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.29032257199287415,0.24435028433799744,0.3104838728904724,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.24435028433799744},{"x":0.28830644488334656,"y":0.24435028433799744},{"x":0.28830644488334656,"y":0.2612994313240051},{"x":0.2802419364452362,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2802419364452362,0.24435028433799744,0.28830644488334656,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.24435028433799744},{"x":0.27620968222618103,"y":0.24435028433799744},{"x":0.27620968222618103,"y":0.2612994313240051},{"x":0.27016130089759827,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.27016130089759827,0.24435028433799744,0.27620968222618103,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.24435028433799744},{"x":0.2641128897666931,"y":0.24435028433799744},{"x":0.2641128897666931,"y":0.2612994313240051},{"x":0.24193547666072845,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.24193547666072845,0.24435028433799744,0.2641128897666931,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.24435028433799744},{"x":0.23185484111309052,"y":0.24435028433799744},{"x":0.23185484111309052,"y":0.2612994313240051},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.19153225421905518,0.24435028433799744,0.23185484111309052,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.24435028433799744},{"x":0.19354838132858276,"y":0.24435028433799744},{"x":0.19354838132858276,"y":0.2612994313240051},{"x":0.1875,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.1875,0.24435028433799744,0.19354838132858276,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13709677755832672,"y":0.24435028433799744},{"x":0.18346774578094482,"y":0.24435028433799744},{"x":0.18346774578094482,"y":0.2612994313240051},{"x":0.13709677755832672,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسواکیان","boundary":[0.13709677755832672,0.24435028433799744,0.18346774578094482,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12298387289047241,"y":0.24435028433799744},{"x":0.12903225421905518,"y":0.24435028433799744},{"x":0.12903225421905518,"y":0.2612994313240051},{"x":0.12298387289047241,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.12298387289047241,0.24435028433799744,0.12903225421905518,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11088709533214569,"y":0.24435028433799744},{"x":0.11693548411130905,"y":0.24435028433799744},{"x":0.11693548411130905,"y":0.2612994313240051},{"x":0.11088709533214569,"y":0.2612994313240051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.11088709533214569,0.24435028433799744,0.11693548411130905,0.2612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.26271185278892517},{"x":0.6653226017951965,"y":0.26271185278892517},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6391128897666931,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6391128897666931,0.26271185278892517,0.6653226017951965,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6653226017951965,"y":0.2923728823661804},{"x":0.6592742204666138,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6592742204666138,0.2782485783100128,0.6653226017951965,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2923728823661804},{"x":0.6290322542190552,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6290322542190552,0.2782485783100128,0.6552419066429138,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6229838728904724,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6229838728904724,"y":0.2923728823661804},{"x":0.6189516186714172,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6189516186714172,0.2782485783100128,0.6229838728904724,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6149193644523621,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6149193644523621,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5745967626571655,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5745967626571655,0.2782485783100128,0.6149193644523621,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5725806355476379,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5725806355476379,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5665322542190552,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5665322542190552,0.2782485783100128,0.5725806355476379,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5604838728904724,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5604838728904724,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5322580933570862,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۹","boundary":[0.5322580933570862,0.2782485783100128,0.5604838728904724,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5322580933570862,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5322580933570862,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5262096524238586,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5262096524238586,0.2782485783100128,0.5322580933570862,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.2782485783100128},{"x":0.524193525314331,"y":0.2782485783100128},{"x":0.524193525314331,"y":0.2923728823661804},{"x":0.47983869910240173,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.47983869910240173,0.2782485783100128,0.524193525314331,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.2782485783100128},{"x":0.47782257199287415,"y":0.2782485783100128},{"x":0.47782257199287415,"y":0.2923728823661804},{"x":0.4717741906642914,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4717741906642914,0.2782485783100128,0.47782257199287415,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4677419364452362,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4677419364452362,"y":0.2923728823661804},{"x":0.4213709533214569,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.4213709533214569,0.2782485783100128,0.4677419364452362,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4193548262119293,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4193548262119293,"y":0.2923728823661804},{"x":0.41330644488334656,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41330644488334656,0.2782485783100128,0.4193548262119293,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4092741906642914,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4092741906642914,"y":0.2923728823661804},{"x":0.3911290466785431,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3911290466785431,0.2782485783100128,0.4092741906642914,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35282257199287415,"y":0.2782485783100128},{"x":0.38306450843811035,"y":0.2782485783100128},{"x":0.38306450843811035,"y":0.2923728823661804},{"x":0.35282257199287415,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.35282257199287415,0.2782485783100128,0.38306450843811035,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.2782485783100128},{"x":0.35483869910240173,"y":0.2782485783100128},{"x":0.35483869910240173,"y":0.2923728823661804},{"x":0.34879031777381897,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34879031777381897,0.2782485783100128,0.35483869910240173,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.2782485783100128},{"x":0.3427419364452362,"y":0.2782485783100128},{"x":0.3427419364452362,"y":0.2923728823661804},{"x":0.3125,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۷","boundary":[0.3125,0.2782485783100128,0.3427419364452362,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.2782485783100128},{"x":0.3145161271095276,"y":0.2782485783100128},{"x":0.3145161271095276,"y":0.2923728823661804},{"x":0.3084677457809448,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3084677457809448,0.2782485783100128,0.3145161271095276,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.2782485783100128},{"x":0.30443549156188965,"y":0.2782485783100128},{"x":0.30443549156188965,"y":0.2923728823661804},{"x":0.26008063554763794,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.26008063554763794,0.2782485783100128,0.30443549156188965,0.2923728823661804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10685484111309052,"y":0.14406779408454895},{"x":0.6653226017951965,"y":0.13418078422546387},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2923728823661804},{"x":0.11290322244167328,"y":0.3022598922252655}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10185484111309051,0.13706779408454894,0.6763709831237793,0.2993728823661804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5987903475761414,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5987903475761414,"y":0.30790960788726807},{"x":0.586693525314331,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۷۸","boundary":[0.586693525314331,0.29661017656326294,0.5987903475761414,0.30790960788726807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5786290168762207,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5786290168762207,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5725806355476379,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"۸","boundary":[0.5725806355476379,0.29661017656326294,0.5786290168762207,0.30790960788726807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5725806355476379,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5725806355476379,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5685483813285828,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"ف","boundary":[0.5685483813285828,0.29661017656326294,0.5725806355476379,0.30790960788726807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5584677457809448,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5584677457809448,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5544354915618896,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5544354915618896,0.29661017656326294,0.5584677457809448,0.30790960788726807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5524193644523621,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5524193644523621,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5302419066429138,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۳۷۱","boundary":[0.5302419066429138,0.29661017656326294,0.5524193644523621,0.30790960788726807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5987903475761414,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5987903475761414,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5302419066429138,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5252419066429138,0.28961017656326293,0.6037903475761414,0.3149096078872681],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5221773982048035,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5221773982048035,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"QK","boundary":[0.5,0.29661017656326294,0.5221773982048035,0.30790960788726807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5221773982048035,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5221773982048035,"y":0.30790960788726807},{"x":0.5,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.495,0.28961017656326293,0.5271773982048035,0.3149096078872681],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.2782485783100128},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2768361568450928},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2909604609012604},{"x":0.774193525314331,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.774193525314331,0.2782485783100128,0.8104838728904724,0.2909604609012604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.27966102957725525},{"x":0.7681451439857483,"y":0.2782485783100128},{"x":0.7701612710952759,"y":0.2923728823661804},{"x":0.7358871102333069,"y":0.29378530383110046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7358871102333069,0.27966102957725525,0.7701612710952759,0.2923728823661804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.27966102957725525},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2768361568450928},{"x":0.8104838728904724,"y":0.2909604609012604},{"x":0.7358871102333069,"y":0.29378530383110046}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7308871102333069,0.27266102957725524,0.8154838728904724,0.2979604609012604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.298022598028183},{"x":0.8125,"y":0.299435019493103},{"x":0.8104838728904724,"y":0.31355932354927063},{"x":0.7903226017951965,"y":0.3121469020843506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7923387289047241,0.298022598028183,0.8104838728904724,0.31355932354927063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7923387289047241,"y":0.298022598028183},{"x":0.7903226017951965,"y":0.3121469020843506},{"x":0.7661290168762207,"y":0.3121469020843506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7681451439857483,0.29661017656326294,0.7903226017951965,0.3121469020843506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7540322542190552,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7540322542190552,"y":0.31073445081710815},{"x":0.7237903475761414,"y":0.31073445081710815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7237903475761414,0.2951977252960205,0.7540322542190552,0.31073445081710815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.2951977252960205},{"x":0.8125,"y":0.298022598028183},{"x":0.8104838728904724,"y":0.31355932354927063},{"x":0.7237903475761414,"y":0.31073445081710815}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7187903475761414,0.2881977252960205,0.8154838728904724,0.32055932354927064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.298022598028183},{"x":0.6552419066429138,"y":0.298022598028183},{"x":0.6552419066429138,"y":0.30790960788726807},{"x":0.6270161271095276,"y":0.306497186422348}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6270161271095276,0.298022598028183,0.6552419066429138,0.30790960788726807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.298022598028183},{"x":0.663306474685669,"y":0.298022598028183},{"x":0.663306474685669,"y":0.30790960788726807},{"x":0.6612903475761414,"y":0.30790960788726807}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.6612903475761414,0.298022598028183,0.663306474685669,0.30790960788726807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.298022598028183},{"x":0.663306474685669,"y":0.298022598028183},{"x":0.663306474685669,"y":0.30790960788726807},{"x":0.6270161271095276,"y":0.306497186422348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6220161271095276,0.291022598028183,0.668306474685669,0.3149096078872681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6149193644523621,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6149193644523621,"y":0.31073445081710815},{"x":0.6129032373428345,"y":0.31073445081710815}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"ج","boundary":[0.6129032373428345,0.30367231369018555,0.6149193644523621,0.31073445081710815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6088709831237793,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6088709831237793,"y":0.31073445081710815},{"x":0.6048387289047241,"y":0.31073445081710815}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":":","boundary":[0.6048387289047241,0.30367231369018555,0.6088709831237793,0.31073445081710815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6149193644523621,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6149193644523621,"y":0.31073445081710815},{"x":0.6048387289047241,"y":0.31073445081710815}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.5998387289047241,0.29667231369018554,0.6199193644523621,0.31773445081710816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.3149717450141907},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3163841664791107},{"x":0.6552419066429138,"y":0.32485875487327576},{"x":0.6048387289047241,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸۱/۹۵۵","boundary":[0.6048387289047241,0.3149717450141907,0.6552419066429138,0.32485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.3163841664791107},{"x":0.663306474685669,"y":0.3163841664791107},{"x":0.663306474685669,"y":0.32485875487327576},{"x":0.6612903475761414,"y":0.32485875487327576}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6612903475761414,0.3163841664791107,0.663306474685669,0.32485875487327576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.3149717450141907},{"x":0.663306474685669,"y":0.3163841664791107},{"x":0.663306474685669,"y":0.32485875487327576},{"x":0.6048387289047241,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5998387289047241,0.30797174501419067,0.668306474685669,0.33185875487327576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.31779661774635315},{"x":0.8084677457809448,"y":0.31779661774635315},{"x":0.8104838728904724,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7923387289047241,"y":0.3290960490703583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7903226017951965,0.31779661774635315,0.8104838728904724,0.3290960490703583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.31779661774635315},{"x":0.7903226017951965,"y":0.31779661774635315},{"x":0.7903226017951965,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7681451439857483,"y":0.3290960490703583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7681451439857483,0.31779661774635315,0.7903226017951965,0.3290960490703583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.3192090392112732},{"x":0.7580645084381104,"y":0.3192090392112732},{"x":0.7580645084381104,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7298387289047241,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7298387289047241,0.3192090392112732,0.7580645084381104,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8145161271095276,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8145161271095276,"y":0.34604519605636597},{"x":0.7620967626571655,"y":0.34604519605636597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7620967626571655,0.3333333432674408,0.8145161271095276,0.34604519605636597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7540322542190552,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7540322542190552,"y":0.34604519605636597},{"x":0.6854838728904724,"y":0.34604519605636597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6854838728904724,0.3333333432674408,0.7540322542190552,0.34604519605636597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.3192090392112732},{"x":0.8145161271095276,"y":0.31779661774635315},{"x":0.8145161271095276,"y":0.34604519605636597},{"x":0.6854838728904724,"y":0.34887006878852844}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6784677457809448,0.3122090392112732,0.8195161271095276,0.353045196056366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6552419066429138,"y":0.33474576473236084},{"x":0.6532257795333862,"y":0.3432203531265259},{"x":0.600806474685669,"y":0.3432203531265259}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۴۴۷۱۷۵","boundary":[0.600806474685669,0.3333333432674408,0.6532257795333862,0.3432203531265259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.33474576473236084},{"x":0.663306474685669,"y":0.33474576473236084},{"x":0.663306474685669,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6592742204666138,"y":0.3432203531265259}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.6612903475761414,0.33474576473236084,0.663306474685669,0.3432203531265259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.3333333432674408},{"x":0.663306474685669,"y":0.33474576473236084},{"x":0.663306474685669,"y":0.3446327745914459},{"x":0.600806474685669,"y":0.3432203531265259}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5958064746856689,0.3263333432674408,0.668306474685669,0.35163277459144593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.3531073331832886},{"x":0.8084677457809448,"y":0.35169491171836853},{"x":0.8104838728904724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ملی","boundary":[0.7943548560142517,0.3531073331832886,0.8104838728904724,0.36299434304237366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.3531073331832886},{"x":0.8084677457809448,"y":0.35169491171836853},{"x":0.8104838728904724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7893548560142517,0.34610733318328857,0.8154838728904724,0.36999434304237366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.3926553726196289},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3926553726196289},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4053672254085541},{"x":0.7842742204666138,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.7822580933570862,0.3926553726196289,0.8024193644523621,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7701612710952759,"y":0.3926553726196289},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4053672254085541},{"x":0.75,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.75,0.39406779408454895,0.7721773982048035,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7419354915618896,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7419354915618896,"y":0.4053672254085541},{"x":0.7379032373428345,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7379032373428345,0.39406779408454895,0.7419354915618896,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7338709831237793,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4053672254085541},{"x":0.7137096524238586,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.711693525314331,0.39406779408454895,0.7338709831237793,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7056451439857483,"y":0.39406779408454895},{"x":0.7056451439857483,"y":0.4067796468734741},{"x":0.6774193644523621,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6774193644523621,0.39406779408454895,0.7056451439857483,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.4096045196056366},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4096045196056366},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4209039509296417},{"x":0.7681451439857483,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7681451439857483,0.4096045196056366,0.8024193644523621,0.4209039509296417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.4096045196056366},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4096045196056366},{"x":0.7580645084381104,"y":0.4209039509296417},{"x":0.725806474685669,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.725806474685669,0.4096045196056366,0.7580645084381104,0.4209039509296417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.4096045196056366},{"x":0.7217742204666138,"y":0.4096045196056366},{"x":0.7217742204666138,"y":0.4209039509296417},{"x":0.7177419066429138,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7177419066429138,0.4096045196056366,0.7217742204666138,0.4209039509296417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.4096045196056366},{"x":0.711693525314331,"y":0.4096045196056366},{"x":0.711693525314331,"y":0.42231637239456177},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.6814516186714172,0.4096045196056366,0.711693525314331,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.4096045196056366},{"x":0.6774193644523621,"y":0.4096045196056366},{"x":0.6774193644523621,"y":0.42231637239456177},{"x":0.6451612710952759,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6451612710952759,0.4096045196056366,0.6774193644523621,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.4265536665916443},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4265536665916443},{"x":0.8024193644523621,"y":0.43926554918289185},{"x":0.7782257795333862,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7782257795333862,0.4265536665916443,0.8024193644523621,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7721773982048035,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7721773982048035,"y":0.43926554918289185},{"x":0.7318548560142517,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.7318548560142517,0.4265536665916443,0.7721773982048035,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7298387289047241,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7298387289047241,"y":0.43926554918289185},{"x":0.725806474685669,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.725806474685669,0.4265536665916443,0.7298387289047241,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7197580933570862,"y":0.4265536665916443},{"x":0.7197580933570862,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6895161271095276,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.6895161271095276,0.4265536665916443,0.7197580933570862,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.4265536665916443},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4265536665916443},{"x":0.6834677457809448,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6532257795333862,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6532257795333862,0.4265536665916443,0.6834677457809448,0.43926554918289185]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.39406779408454895},{"x":0.8024193644523621,"y":0.3926553726196289},{"x":0.8024193644523621,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6451612710952759,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6401612710952759,0.38706779408454894,0.8074193644523621,0.44626554918289185],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.3714689314365387},{"x":0.5161290168762207,"y":0.3714689314365387},{"x":0.5161290168762207,"y":0.38700565695762634},{"x":0.47983869910240173,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.47983869910240173,0.3714689314365387,0.5161290168762207,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.3714689314365387},{"x":0.4697580635547638,"y":0.3714689314365387},{"x":0.4697580635547638,"y":0.38700565695762634},{"x":0.4092741906642914,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4092741906642914,0.3714689314365387,0.4697580635547638,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.3926553726196289},{"x":0.5665322542190552,"y":0.3926553726196289},{"x":0.5665322542190552,"y":0.4053672254085541},{"x":0.5403226017951965,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5403226017951965,0.3926553726196289,0.5665322542190552,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.39406779408454895},{"x":0.5342742204666138,"y":0.39406779408454895},{"x":0.5342742204666138,"y":0.4053672254085541},{"x":0.5120967626571655,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5120967626571655,0.39406779408454895,0.5342742204666138,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.39406779408454895},{"x":0.5040322542190552,"y":0.39406779408454895},{"x":0.5040322542190552,"y":0.4067796468734741},{"x":0.49193549156188965,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.48991936445236206,0.39406779408454895,0.5040322542190552,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.39406779408454895},{"x":0.4879032373428345,"y":0.39406779408454895},{"x":0.4879032373428345,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4838709533214569,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4838709533214569,0.39406779408454895,0.4879032373428345,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.39406779408454895},{"x":0.47983869910240173,"y":0.39406779408454895},{"x":0.47983869910240173,"y":0.4067796468734741},{"x":0.45967742800712585,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.45766130089759827,0.39406779408454895,0.47983869910240173,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.395480215549469},{"x":0.4516128897666931,"y":0.39406779408454895},{"x":0.4516128897666931,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4233871102333069,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4213709533214569,0.395480215549469,0.4516128897666931,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.4096045196056366},{"x":0.5665322542190552,"y":0.4096045196056366},{"x":0.5665322542190552,"y":0.42231637239456177},{"x":0.5322580933570862,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5322580933570862,0.4096045196056366,0.5665322542190552,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.4096045196056366},{"x":0.524193525314331,"y":0.4096045196056366},{"x":0.524193525314331,"y":0.42231637239456177},{"x":0.4959677457809448,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.4959677457809448,0.4096045196056366,0.524193525314331,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.4096045196056366},{"x":0.49395161867141724,"y":0.4096045196056366},{"x":0.49395161867141724,"y":0.42231637239456177},{"x":0.48991936445236206,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48991936445236206,0.4096045196056366,0.49395161867141724,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.4096045196056366},{"x":0.4838709533214569,"y":0.4096045196056366},{"x":0.4838709533214569,"y":0.42231637239456177},{"x":0.46370968222618103,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.46370968222618103,0.4096045196056366,0.4838709533214569,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.4096045196056366},{"x":0.45766130089759827,"y":0.4096045196056366},{"x":0.45766130089759827,"y":0.42231637239456177},{"x":0.4254032373428345,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4254032373428345,0.4096045196056366,0.45766130089759827,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5645161271095276,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5645161271095276,"y":0.43926554918289185},{"x":0.538306474685669,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.538306474685669,0.4265536665916443,0.5645161271095276,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5302419066429138,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5302419066429138,"y":0.43926554918289185},{"x":0.5100806355476379,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.5100806355476379,0.4265536665916443,0.5302419066429138,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5020161271095276,"y":0.4265536665916443},{"x":0.5020161271095276,"y":0.43926554918289185},{"x":0.4838709533214569,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.4838709533214569,0.4265536665916443,0.5020161271095276,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.4265536665916443},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4265536665916443},{"x":0.47782257199287415,"y":0.43926554918289185},{"x":0.47379031777381897,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47379031777381897,0.4265536665916443,0.47782257199287415,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.4265536665916443},{"x":0.4677419364452362,"y":0.4265536665916443},{"x":0.4677419364452362,"y":0.43926554918289185},{"x":0.4375,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.4375,0.4265536665916443,0.4677419364452362,0.43926554918289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.4265536665916443},{"x":0.42943549156188965,"y":0.4265536665916443},{"x":0.42943549156188965,"y":0.43926554918289185},{"x":0.40120968222618103,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.40120968222618103,0.4265536665916443,0.42943549156188965,0.43926554918289185]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.3714689314365387},{"x":0.5665322542190552,"y":0.3714689314365387},{"x":0.5665322542190552,"y":0.43926554918289185},{"x":0.40120968222618103,"y":0.43926554918289185}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.396209682226181,0.3644689314365387,0.5715322542190552,0.44626554918289185],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.39406779408454895},{"x":0.33467742800712585,"y":0.39406779408454895},{"x":0.33467742800712585,"y":0.4053672254085541},{"x":0.30645161867141724,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.30645161867141724,0.39406779408454895,0.33467742800712585,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.39406779408454895},{"x":0.3004032373428345,"y":0.39406779408454895},{"x":0.3004032373428345,"y":0.4053672254085541},{"x":0.2822580635547638,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متینی","boundary":[0.2822580635547638,0.39406779408454895,0.3004032373428345,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.39406779408454895},{"x":0.27620968222618103,"y":0.39406779408454895},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4053672254085541},{"x":0.25604838132858276,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.25604838132858276,0.39406779408454895,0.27620968222618103,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2520161271095276,"y":0.39406779408454895},{"x":0.25604838132858276,"y":0.39406779408454895},{"x":0.25604838132858276,"y":0.4053672254085541},{"x":0.2520161271095276,"y":0.4053672254085541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2520161271095276,0.39406779408454895,0.25604838132858276,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.39406779408454895},{"x":0.2479838728904724,"y":0.39406779408454895},{"x":0.2479838728904724,"y":0.4053672254085541},{"x":0.21572580933570862,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.21572580933570862,0.39406779408454895,0.2479838728904724,0.4053672254085541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.39406779408454895},{"x":0.20967741310596466,"y":0.39406779408454895},{"x":0.20967741310596466,"y":0.4067796468734741},{"x":0.18145161867141724,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.18145161867141724,0.39406779408454895,0.20967741310596466,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.41101694107055664},{"x":0.33467742800712585,"y":0.41101694107055664},{"x":0.33467742800712585,"y":0.42231637239456177},{"x":0.31854838132858276,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.31854838132858276,0.41101694107055664,0.33467742800712585,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.41101694107055664},{"x":0.3125,"y":0.41101694107055664},{"x":0.3125,"y":0.42231637239456177},{"x":0.2802419364452362,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2802419364452362,0.41101694107055664,0.3125,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.4096045196056366},{"x":0.27419355511665344,"y":0.4096045196056366},{"x":0.27419355511665344,"y":0.42231637239456177},{"x":0.2358870953321457,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.2358870953321457,0.4096045196056366,0.27419355511665344,0.42231637239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2036290317773819,"y":0.4096045196056366},{"x":0.22983871400356293,"y":0.4096045196056366},{"x":0.22983871400356293,"y":0.4209039509296417},{"x":0.2036290317773819,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.2036290317773819,0.4096045196056366,0.22983871400356293,0.4209039509296417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19959677755832672,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2036290317773819,"y":0.4096045196056366},{"x":0.2036290317773819,"y":0.4209039509296417},{"x":0.19959677755832672,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19959677755832672,0.4096045196056366,0.2036290317773819,0.4209039509296417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.4096045196056366},{"x":0.19153225421905518,"y":0.4096045196056366},{"x":0.19153225421905518,"y":0.4209039509296417},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.15927419066429138,0.4096045196056366,0.19153225421905518,0.4209039509296417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12298387289047241,"y":0.4096045196056366},{"x":0.14516128599643707,"y":0.4096045196056366},{"x":0.14516128599643707,"y":0.4209039509296417},{"x":0.12298387289047241,"y":0.4209039509296417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.12298387289047241,0.4096045196056366,0.14516128599643707,0.4209039509296417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12298387289047241,"y":0.39406779408454895},{"x":0.33467742800712585,"y":0.39406779408454895},{"x":0.33467742800712585,"y":0.42231637239456177},{"x":0.12298387289047241,"y":0.42231637239456177}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11798387289047241,0.38706779408454894,0.33967742800712586,0.4293163723945618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.5211864113807678},{"x":0.34879031777381897,"y":0.5211864113807678},{"x":0.34879031777381897,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3427419364452362,"y":0.5381355881690979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3427419364452362,0.5211864113807678,0.34879031777381897,0.5381355881690979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.5211864113807678},{"x":0.4838709533214569,"y":0.5211864113807678},{"x":0.4838709533214569,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3467741906642914,"y":0.5381355881690979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.3467741906642914,0.5211864113807678,0.4838709533214569,0.5381355881690979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.5211864113807678},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5211864113807678},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4858871102333069,"y":0.5381355881690979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4858871102333069,0.5211864113807678,0.49395161867141724,0.5381355881690979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.5211864113807678},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5211864113807678},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3427419364452362,"y":0.5381355881690979}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3377419364452362,0.5141864113807678,0.49895161867141724,0.5451355881690979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5625,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5625,"y":0.47740113735198975},{"x":0.538306474685669,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.538306474685669,0.4590395390987396,0.5625,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5302419066429138,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5282257795333862,"y":0.47740113735198975},{"x":0.5040322542190552,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5060483813285828,0.4590395390987396,0.5282257795333862,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4979838728904724,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4979838728904724,"y":0.47740113735198975},{"x":0.4516128897666931,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.4516128897666931,0.4590395390987396,0.4979838728904724,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.4576271176338196},{"x":0.4334677457809448,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4334677457809448,"y":0.47740113735198975},{"x":0.40120968222618103,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4032258093357086,0.4576271176338196,0.4334677457809448,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.4576271176338196},{"x":0.39516130089759827,"y":0.4576271176338196},{"x":0.39516130089759827,"y":0.47740113735198975},{"x":0.3608871102333069,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3608871102333069,0.4576271176338196,0.39516130089759827,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7096773982048035,"y":0.48163843154907227},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5042372941970825},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6794354915618896,0.48163843154907227,0.7096773982048035,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.48163843154907227},{"x":0.663306474685669,"y":0.48163843154907227},{"x":0.663306474685669,"y":0.5042372941970825},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5987903475761414,0.48163843154907227,0.663306474685669,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5846773982048035,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5846773982048035,"y":0.5042372941970825},{"x":0.5645161271095276,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5645161271095276,0.48163843154907227,0.5846773982048035,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5604838728904724,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5604838728904724,"y":0.5042372941970825},{"x":0.5181451439857483,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5181451439857483,0.48163843154907227,0.5604838728904724,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5020161271095276,"y":0.48163843154907227},{"x":0.5020161271095276,"y":0.5042372941970825},{"x":0.4495967626571655,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4495967626571655,0.48163843154907227,0.5020161271095276,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.48163843154907227},{"x":0.44556450843811035,"y":0.48163843154907227},{"x":0.44556450843811035,"y":0.5042372941970825},{"x":0.3870967626571655,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3870967626571655,0.48163843154907227,0.44556450843811035,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.48163843154907227},{"x":0.3709677457809448,"y":0.48163843154907227},{"x":0.3709677457809448,"y":0.5042372941970825},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.32258063554763794,0.48163843154907227,0.3709677457809448,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.48163843154907227},{"x":0.31854838132858276,"y":0.48163843154907227},{"x":0.31854838132858276,"y":0.5042372941970825},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3104838728904724,0.48163843154907227,0.31854838132858276,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2681451737880707,"y":0.48163843154907227},{"x":0.30241936445236206,"y":0.48163843154907227},{"x":0.30241936445236206,"y":0.5042372941970825},{"x":0.2681451737880707,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2681451737880707,0.48163843154907227,0.30241936445236206,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.48163843154907227},{"x":0.25604838132858276,"y":0.48163843154907227},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5042372941970825},{"x":0.2197580635547638,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2197580635547638,0.48163843154907227,0.25604838132858276,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20967741310596466,"y":0.48163843154907227},{"x":0.2177419364452362,"y":0.48163843154907227},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5042372941970825},{"x":0.20967741310596466,"y":0.5042372941970825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20967741310596466,0.48163843154907227,0.2177419364452362,0.5042372941970825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.508474588394165},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5211864113807678},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5211864113807678}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7399193644523621,0.508474588394165,0.8044354915618896,0.5211864113807678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.508474588394165},{"x":0.7379032373428345,"y":0.508474588394165},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5211864113807678},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5211864113807678}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7338709831237793,0.508474588394165,0.7379032373428345,0.5211864113807678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5240113139152527},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5240113139152527},{"x":0.8024193644523621,"y":0.540960431098938},{"x":0.7862903475761414,"y":0.540960431098938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7862903475761414,0.5240113139152527,0.8024193644523621,0.540960431098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5423728823661804},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7459677457809448,0.5254237055778503,0.7762096524238586,0.5423728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5423728823661804},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7358871102333069,0.5254237055778503,0.7419354915618896,0.5423728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6995967626571655,0.5254237055778503,0.7278226017951965,0.5423728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6612903475761414,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6612903475761414,0.5254237055778503,0.6935483813285828,0.5423728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6088709831237793,0.5254237055778503,0.6512096524238586,0.5423728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5437853336334229},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷۹","boundary":[0.5786290168762207,0.5254237055778503,0.5967742204666138,0.5437853336334229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5806451439857483,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5806451439857483,"y":0.5437853336334229},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5745967626571655,0.5254237055778503,0.5806451439857483,0.5437853336334229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5437853336334229},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5403226017951965,0.5254237055778503,0.5665322542190552,0.5437853336334229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5342742204666138,"y":0.5254237055778503},{"x":0.5342742204666138,"y":0.5437853336334229},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوج","boundary":[0.5040322542190552,0.5254237055778503,0.5342742204666138,0.5437853336334229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.549435019493103},{"x":0.8044354915618896,"y":0.549435019493103},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5706214904785156},{"x":0.75,"y":0.5706214904785156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.75,0.549435019493103,0.8044354915618896,0.5706214904785156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.549435019493103},{"x":0.7520161271095276,"y":0.549435019493103},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5692090392112732},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7439516186714172,0.549435019493103,0.7520161271095276,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.549435019493103},{"x":0.7399193644523621,"y":0.549435019493103},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5692090392112732},{"x":0.6895161271095276,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.6895161271095276,0.549435019493103,0.7399193644523621,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6854838728904724,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6854838728904724,"y":0.5692090392112732},{"x":0.6370967626571655,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضعیفی","boundary":[0.6370967626571655,0.5480226278305054,0.6854838728904724,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6310483813285828,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6310483813285828,"y":0.5692090392112732},{"x":0.6229838728904724,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6229838728904724,0.5480226278305054,0.6310483813285828,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6189516186714172,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6189516186714172,"y":0.5692090392112732},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5887096524238586,0.5480226278305054,0.6189516186714172,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5692090392112732},{"x":0.5181451439857483,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5181451439857483,0.5480226278305054,0.5826612710952759,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5692090392112732},{"x":0.44556450843811035,"y":0.5692090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.44556450843811035,0.5480226278305054,0.5060483813285828,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.5480226278305054},{"x":0.43145161867141724,"y":0.5480226278305054},{"x":0.43145161867141724,"y":0.5677965879440308},{"x":0.4233871102333069,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4233871102333069,0.5480226278305054,0.43145161867141724,0.5677965879440308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.5480226278305054},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5480226278305054},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5677965879440308},{"x":0.3870967626571655,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3870967626571655,0.5480226278305054,0.41532257199287415,0.5677965879440308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3709677457809448,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3709677457809448,"y":0.5677965879440308},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.33870968222618103,0.5480226278305054,0.3709677457809448,0.5677965879440308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3245967626571655,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3245967626571655,"y":0.5677965879440308},{"x":0.28629031777381897,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.28629031777381897,0.5480226278305054,0.3245967626571655,0.5677965879440308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.5466101765632629},{"x":0.2782258093357086,"y":0.5480226278305054},{"x":0.2782258093357086,"y":0.5677965879440308},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5677965879440308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرمزگان","boundary":[0.2177419364452362,0.5466101765632629,0.2782258093357086,0.5677965879440308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.5720338821411133},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5720338821411133},{"x":0.8024193644523621,"y":0.590395450592041},{"x":0.7681451439857483,"y":0.590395450592041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.7681451439857483,0.5720338821411133,0.8024193644523621,0.590395450592041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.5720338821411133},{"x":0.7560483813285828,"y":0.5720338821411133},{"x":0.7560483813285828,"y":0.590395450592041},{"x":0.6814516186714172,"y":0.590395450592041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.6814516186714172,0.5720338821411133,0.7560483813285828,0.590395450592041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6774193644523621,"y":0.5734463334083557},{"x":0.6774193644523621,"y":0.590395450592041},{"x":0.6693548560142517,"y":0.590395450592041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6693548560142517,0.5734463334083557,0.6774193644523621,0.590395450592041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.5734463334083557},{"x":0.663306474685669,"y":0.5720338821411133},{"x":0.663306474685669,"y":0.590395450592041},{"x":0.6129032373428345,"y":0.590395450592041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6129032373428345,0.5734463334083557,0.663306474685669,0.590395450592041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5734463334083557},{"x":0.600806474685669,"y":0.5734463334083557},{"x":0.600806474685669,"y":0.590395450592041},{"x":0.5625,"y":0.590395450592041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5625,0.5734463334083557,0.600806474685669,0.590395450592041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5504032373428345,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5504032373428345,"y":0.590395450592041},{"x":0.5443548560142517,"y":0.590395450592041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5443548560142517,0.5734463334083557,0.5504032373428345,0.590395450592041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5918079018592834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5120967626571655,0.5734463334083557,0.5322580933570862,0.5918079018592834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5734463334083557},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5918079018592834},{"x":0.4697580635547638,"y":0.5918079018592834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.4697580635547638,0.5734463334083557,0.5080645084381104,0.5918079018592834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.5734463334083557},{"x":0.46169355511665344,"y":0.5734463334083557},{"x":0.46169355511665344,"y":0.5918079018592834},{"x":0.4032258093357086,"y":0.5918079018592834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.4032258093357086,0.5734463334083557,0.46169355511665344,0.5918079018592834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.596045196056366},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5946327447891235},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6144067645072937},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6144067645072937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7379032373428345,0.596045196056366,0.8044354915618896,0.6144067645072937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.596045196056366},{"x":0.7358871102333069,"y":0.596045196056366},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6144067645072937},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6144067645072937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7298387289047241,0.596045196056366,0.7358871102333069,0.6144067645072937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.596045196056366},{"x":0.725806474685669,"y":0.596045196056366},{"x":0.725806474685669,"y":0.6144067645072937},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6144067645072937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6693548560142517,0.596045196056366,0.725806474685669,0.6144067645072937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.596045196056366},{"x":0.6693548560142517,"y":0.596045196056366},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6158192157745361},{"x":0.6088709831237793,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6088709831237793,0.596045196056366,0.6693548560142517,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.596045196056366},{"x":0.5907257795333862,"y":0.596045196056366},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6158192157745361},{"x":0.5423387289047241,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5423387289047241,0.596045196056366,0.5907257795333862,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.596045196056366},{"x":0.5362903475761414,"y":0.596045196056366},{"x":0.5362903475761414,"y":0.6158192157745361},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5282257795333862,0.596045196056366,0.5362903475761414,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.596045196056366},{"x":0.5181451439857483,"y":0.596045196056366},{"x":0.5181451439857483,"y":0.6158192157745361},{"x":0.4858871102333069,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4858871102333069,0.596045196056366,0.5181451439857483,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.5974576473236084},{"x":0.47580644488334656,"y":0.5974576473236084},{"x":0.47580644488334656,"y":0.6158192157745361},{"x":0.4375,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4375,0.5974576473236084,0.47580644488334656,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6228813529014587},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6398305296897888},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6384180784225464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7701612710952759,0.6214689016342163,0.7983871102333069,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7379032373428345,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7379032373428345,0.6200565099716187,0.7560483813285828,0.6384180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7298387289047241,"y":0.637005627155304},{"x":0.7237903475761414,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7237903475761414,0.6200565099716187,0.7298387289047241,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.6186440587043762},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7177419066429138,"y":0.637005627155304},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6355932354927063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6794354915618896,0.6186440587043762,0.7177419066429138,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.6440678238868713},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6440678238868713},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6610169410705566},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7399193644523621,0.6440678238868713,0.8024193644523621,0.6610169410705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.6440678238868713},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6440678238868713},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6610169410705566},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7298387289047241,0.6440678238868713,0.7379032373428345,0.6610169410705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.6440678238868713},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6440678238868713},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6610169410705566},{"x":0.6834677457809448,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6834677457809448,0.6440678238868713,0.7237903475761414,0.6610169410705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.6440678238868713},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6440678238868713},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6610169410705566},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6471773982048035,0.6440678238868713,0.6693548560142517,0.6610169410705566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20967741310596466,"y":0.4576271176338196},{"x":0.8044354915618896,"y":0.4590395390987396},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6610169410705566},{"x":0.20967741310596466,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20467741310596466,0.4506271176338196,0.8094354915618897,0.6680169410705566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.6709039807319641},{"x":0.7056451439857483,"y":0.6709039807319641},{"x":0.7056451439857483,"y":0.6864407062530518},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6864407062530518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبخت","boundary":[0.6592742204666138,0.6709039807319641,0.7056451439857483,0.6864407062530518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.6935028433799744},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6935028433799744},{"x":0.8024193644523621,"y":0.709039568901062},{"x":0.7762096524238586,"y":0.709039568901062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7762096524238586,0.6935028433799744,0.8024193644523621,0.709039568901062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7661290168762207,"y":0.709039568901062},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7104519605636597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7318548560142517,0.6935028433799744,0.7661290168762207,0.709039568901062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7104519605636597},{"x":0.7278226017951965,"y":0.7104519605636597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7278226017951965,0.6935028433799744,0.7338709831237793,0.7104519605636597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7197580933570862,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7104519605636597},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7104519605636597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.6794354915618896,0.6935028433799744,0.7197580933570862,0.7104519605636597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.694915235042572},{"x":0.663306474685669,"y":0.6935028433799744},{"x":0.663306474685669,"y":0.7104519605636597},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7104519605636597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.6169354915618896,0.694915235042572,0.663306474685669,0.7104519605636597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7358757257461548},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7358757257461548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7318548560142517,0.7161017060279846,0.7983871102333069,0.7358757257461548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7344632744789124},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7157257795333862,0.7161017060279846,0.7237903475761414,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.7146892547607422},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7344632744789124},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6612903475761414,0.7146892547607422,0.7056451439857483,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7344632744789124},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6370967626571655,0.7146892547607422,0.6572580933570862,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7344632744789124},{"x":0.6310483813285828,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6310483813285828,0.7146892547607422,0.6391128897666931,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7146892547607422},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7344632744789124},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5887096524238586,0.7146892547607422,0.6270161271095276,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.7146892547607422},{"x":0.5806451439857483,"y":0.7146892547607422},{"x":0.5806451439857483,"y":0.7344632744789124},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دبیرنیا","boundary":[0.5342742204666138,0.7146892547607422,0.5806451439857483,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.741525411605835},{"x":0.8004032373428345,"y":0.741525411605835},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7598869800567627},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.7782257795333862,0.741525411605835,0.8004032373428345,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.741525411605835},{"x":0.7661290168762207,"y":0.741525411605835},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7598869800567627},{"x":0.7278226017951965,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.7278226017951965,0.741525411605835,0.7661290168762207,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.741525411605835},{"x":0.7197580933570862,"y":0.741525411605835},{"x":0.7197580933570862,"y":0.7598869800567627},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6572580933570862,0.741525411605835,0.7197580933570862,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.741525411605835},{"x":0.6471773982048035,"y":0.741525411605835},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7598869800567627},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6391128897666931,0.741525411605835,0.6471773982048035,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.741525411605835},{"x":0.6290322542190552,"y":0.741525411605835},{"x":0.6290322542190552,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5987903475761414,0.741525411605835,0.6290322542190552,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.741525411605835},{"x":0.5887096524238586,"y":0.741525411605835},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.5705645084381104,0.741525411605835,0.5887096524238586,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.741525411605835},{"x":0.5524193644523621,"y":0.741525411605835},{"x":0.5524193644523621,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5262096524238586,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5262096524238586,0.741525411605835,0.5524193644523621,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.741525411605835},{"x":0.5201612710952759,"y":0.741525411605835},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7598869800567627},{"x":0.5120967626571655,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5120967626571655,0.741525411605835,0.5201612710952759,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.741525411605835},{"x":0.5080645084381104,"y":0.741525411605835},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7598869800567627},{"x":0.4818548262119293,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.4818548262119293,0.741525411605835,0.5080645084381104,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.741525411605835},{"x":0.47379031777381897,"y":0.741525411605835},{"x":0.47379031777381897,"y":0.7598869800567627},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.4254032373428345,0.741525411605835,0.47379031777381897,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.741525411605835},{"x":0.41733869910240173,"y":0.741525411605835},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7598869800567627},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.3608871102333069,0.741525411605835,0.41733869910240173,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.741525411605835},{"x":0.35080644488334656,"y":0.741525411605835},{"x":0.35080644488334656,"y":0.7598869800567627},{"x":0.3165322542190552,"y":0.7598869800567627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.3165322542190552,0.741525411605835,0.35080644488334656,0.7598869800567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7627118825912476},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7655367255210876},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7838982939720154},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7810734510421753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7479838728904724,0.7627118825912476,0.7963709831237793,0.7838982939720154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.7627118825912476},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7810734510421753},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7810734510421753}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7379032373428345,0.7627118825912476,0.7439516186714172,0.7810734510421753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.7612994313240051},{"x":0.7318548560142517,"y":0.7627118825912476},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7810734510421753},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبان","boundary":[0.7096773982048035,0.7612994313240051,0.7298387289047241,0.7810734510421753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.7895480394363403},{"x":0.8044354915618896,"y":0.7895480394363403},{"x":0.8044354915618896,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7681451439857483,"y":0.8079096078872681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7681451439857483,0.7895480394363403,0.8044354915618896,0.8079096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.7895480394363403},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7895480394363403},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7560483813285828,"y":0.8079096078872681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7560483813285828,0.7895480394363403,0.7620967626571655,0.8079096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.7895480394363403},{"x":0.7479838728904724,"y":0.7895480394363403},{"x":0.7479838728904724,"y":0.8079096078872681},{"x":0.6955645084381104,"y":0.8079096078872681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۰۰۰","boundary":[0.6955645084381104,0.7895480394363403,0.7479838728904724,0.8079096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.7895480394363403},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7895480394363403},{"x":0.6915322542190552,"y":0.8079096078872681},{"x":0.6653226017951965,"y":0.8079096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6653226017951965,0.7895480394363403,0.6915322542190552,0.8079096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.8135592937469482},{"x":0.8044354915618896,"y":0.8135592937469482},{"x":0.8044354915618896,"y":0.8290960192680359},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8290960192680359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7701612710952759,0.8135592937469482,0.8044354915618896,0.8290960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8290960192680359},{"x":0.7560483813285828,"y":0.8290960192680359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7560483813285828,0.8135592937469482,0.7620967626571655,0.8290960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.8121469020843506},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7439516186714172,"y":0.8290960192680359},{"x":0.5604838728904724,"y":0.8290960192680359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۳۶۱-۴۷۳-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5604838728904724,0.8121469020843506,0.7439516186714172,0.8290960192680359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.6680790781974792},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8044354915618896,"y":0.8305084705352783},{"x":0.3165322542190552,"y":0.8262711763381958}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31354838132858276,0.6610790781974792,0.8094354915618897,0.8375084705352783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.6694915294647217},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6850282549858093},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.7620967626571655,0.6694915294647217,0.8064516186714172,0.6850282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6709039807319641},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6709039807319641},{"x":0.7600806355476379,"y":0.6878530979156494},{"x":0.7540322542190552,"y":0.6892655491828918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75,0.6709039807319641,0.7600806355476379,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.6723163723945618},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6709039807319641},{"x":0.7479838728904724,"y":0.6892655491828918},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6906779408454895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.7157257795333862,0.6723163723945618,0.7479838728904724,0.6892655491828918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.6723163723945618},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6850282549858093},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6920903921127319}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7107257795333862,0.6653163723945618,0.8114516186714172,0.6920282549858093],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.8149717450141907},{"x":0.16129031777381897,"y":0.8149717450141907},{"x":0.16129031777381897,"y":0.8276836276054382},{"x":0.11693548411130905,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.11693548411130905,0.8149717450141907,0.16129031777381897,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16733871400356293,"y":0.8149717450141907},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8149717450141907},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8276836276054382},{"x":0.16733871400356293,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.16733871400356293,0.8149717450141907,0.1713709682226181,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17741934955120087,"y":0.8149717450141907},{"x":0.35080644488334656,"y":0.8149717450141907},{"x":0.35080644488334656,"y":0.8276836276054382},{"x":0.17741934955120087,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"978-964-473-361-1","boundary":[0.17741934955120087,0.8149717450141907,0.35080644488334656,0.8276836276054382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.8149717450141907},{"x":0.35080644488334656,"y":0.8149717450141907},{"x":0.35080644488334656,"y":0.8276836276054382},{"x":0.11693548411130905,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11193548411130905,0.8079717450141907,0.35580644488334656,0.8346836276054382],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/eJoLFfoTwHYqRTDT.jpg","blurred":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/sYisAEbkfraUNoYI.jpg","webpSec":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/HloKjEYtlwpIrtva-sec.webp"},"info":{"width":496,"height":708,"margin":[0.0002825832378960425,0.00014172971021320858,0.9983030372473501,0.9988210683225912]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.10734463483095169},{"x":0.3286290466785431,"y":0.10734463483095169},{"x":0.3286290466785431,"y":0.12005649507045746},{"x":0.14717741310596466,"y":0.12005649507045746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SALVADORACEAE","boundary":[0.14717741310596466,0.10734463483095169,0.3286290466785431,0.12005649507045746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.10734463483095169},{"x":0.3286290466785431,"y":0.10734463483095169},{"x":0.3286290466785431,"y":0.12005649507045746},{"x":0.14717741310596466,"y":0.12005649507045746}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14217741310596466,0.10034463483095168,0.3336290466785431,0.12705649507045746],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.13135592639446259},{"x":0.1733870953321457,"y":0.13135592639446259},{"x":0.1733870953321457,"y":0.1426553726196289},{"x":0.14516128599643707,"y":0.1426553726196289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.14516128599643707,0.13135592639446259,0.1733870953321457,0.1426553726196289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.13135592639446259},{"x":0.22379031777381897,"y":0.13135592639446259},{"x":0.22379031777381897,"y":0.1426553726196289},{"x":0.17540322244167328,"y":0.1426553726196289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zaeifi","boundary":[0.17540322244167328,0.13135592639446259,0.22379031777381897,0.1426553726196289]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.13135592639446259},{"x":0.22379031777381897,"y":0.13135592639446259},{"x":0.22379031777381897,"y":0.14406779408454895},{"x":0.14516128599643707,"y":0.1426553726196289}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14016128599643707,0.12435592639446258,0.22879031777381897,0.15106779408454896],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.15536722540855408},{"x":0.21169355511665344,"y":0.15536722540855408},{"x":0.21169355511665344,"y":0.16949152946472168},{"x":0.14717741310596466,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.14717741310596466,0.15536722540855408,0.21169355511665344,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.15536722540855408},{"x":0.2177419364452362,"y":0.15536722540855408},{"x":0.2177419364452362,"y":0.16949152946472168},{"x":0.21169355511665344,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21169355511665344,0.15536722540855408,0.2177419364452362,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.15536722540855408},{"x":0.24395161867141724,"y":0.15536722540855408},{"x":0.24395161867141724,"y":0.16949152946472168},{"x":0.22580644488334656,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.22580644488334656,0.15536722540855408,0.24395161867141724,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2520161271095276,"y":0.15536722540855408},{"x":0.28629031777381897,"y":0.15536722540855408},{"x":0.28629031777381897,"y":0.16949152946472168},{"x":0.2520161271095276,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1879","boundary":[0.2520161271095276,0.15536722540855408,0.28629031777381897,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.15536722540855408},{"x":0.2943548262119293,"y":0.15536722540855408},{"x":0.2943548262119293,"y":0.16949152946472168},{"x":0.29032257199287415,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.29032257199287415,0.15536722540855408,0.2943548262119293,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.15536722540855408},{"x":0.4213709533214569,"y":0.15536722540855408},{"x":0.4213709533214569,"y":0.16949152946472168},{"x":0.30645161867141724,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.30645161867141724,0.15536722540855408,0.4213709533214569,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.15536722540855408},{"x":0.4395161271095276,"y":0.15536722540855408},{"x":0.4395161271095276,"y":0.16949152946472168},{"x":0.4334677457809448,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4334677457809448,0.15536722540855408,0.4395161271095276,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.15536722540855408},{"x":0.49395161867141724,"y":0.15536722540855408},{"x":0.49395161867141724,"y":0.16949152946472168},{"x":0.4536290466785431,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4536290466785431,0.15536722540855408,0.49395161867141724,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5826612710952759,"y":0.15536722540855408},{"x":0.5826612710952759,"y":0.16949152946472168},{"x":0.5020161271095276,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.5020161271095276,0.15536722540855408,0.5826612710952759,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6350806355476379,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6350806355476379,"y":0.16949152946472168},{"x":0.600806474685669,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"..vol","boundary":[0.600806474685669,0.15536722540855408,0.6350806355476379,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6411290168762207,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6411290168762207,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6350806355476379,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6350806355476379,0.15536722540855408,0.6411290168762207,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6532257795333862,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6532257795333862,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6471773982048035,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.6471773982048035,0.15536722540855408,0.6532257795333862,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.15536722540855408},{"x":0.663306474685669,"y":0.15536722540855408},{"x":0.663306474685669,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6572580933570862,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6572580933570862,0.15536722540855408,0.663306474685669,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.15536722540855408},{"x":0.7137096524238586,"y":0.15536722540855408},{"x":0.7137096524238586,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6693548560142517,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"43-44","boundary":[0.6693548560142517,0.15536722540855408,0.7137096524238586,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.15536722540855408},{"x":0.7217742204666138,"y":0.15536722540855408},{"x":0.7217742204666138,"y":0.16949152946472168},{"x":0.7157257795333862,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7157257795333862,0.15536722540855408,0.7217742204666138,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8044354915618896,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8044354915618896,"y":0.16949152946472168},{"x":0.7318548560142517,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-Qureshi","boundary":[0.7318548560142517,0.15536722540855408,0.8044354915618896,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8084677457809448,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8084677457809448,"y":0.16949152946472168},{"x":0.8024193644523621,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8024193644523621,0.15536722540855408,0.8084677457809448,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8346773982048035,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8346773982048035,"y":0.16949152946472168},{"x":0.8145161271095276,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.8145161271095276,0.15536722540855408,0.8346773982048035,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.17937852442264557},{"x":0.1854838728904724,"y":0.17937852442264557},{"x":0.1854838728904724,"y":0.19491524994373322},{"x":0.14919355511665344,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1972","boundary":[0.14919355511665344,0.17937852442264557,0.1854838728904724,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.17937852442264557},{"x":0.19153225421905518,"y":0.17937852442264557},{"x":0.19153225421905518,"y":0.19491524994373322},{"x":0.1875,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1875,0.17937852442264557,0.19153225421905518,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.17937852442264557},{"x":0.31854838132858276,"y":0.17937852442264557},{"x":0.31854838132858276,"y":0.19491524994373322},{"x":0.2016129046678543,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.2016129046678543,0.17937852442264557,0.31854838132858276,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33266130089759827,"y":0.17937852442264557},{"x":0.3447580635547638,"y":0.17937852442264557},{"x":0.3447580635547638,"y":0.19491524994373322},{"x":0.33266130089759827,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.33266130089759827,0.17937852442264557,0.3447580635547638,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.17937852442264557},{"x":0.375,"y":0.17937852442264557},{"x":0.375,"y":0.19491524994373322},{"x":0.3608871102333069,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.3608871102333069,0.17937852442264557,0.375,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38508063554763794,"y":0.17937852442264557},{"x":0.4254032373428345,"y":0.17937852442264557},{"x":0.4254032373428345,"y":0.19491524994373322},{"x":0.38508063554763794,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Nasir","boundary":[0.38508063554763794,0.17937852442264557,0.4254032373428345,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.17937852442264557},{"x":0.46370968222618103,"y":0.17937852442264557},{"x":0.46370968222618103,"y":0.19491524994373322},{"x":0.4375,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4375,0.17937852442264557,0.46370968222618103,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.17937852442264557},{"x":0.49395161867141724,"y":0.17937852442264557},{"x":0.49395161867141724,"y":0.19491524994373322},{"x":0.47782257199287415,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.47782257199287415,0.17937852442264557,0.49395161867141724,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.17937852442264557},{"x":0.5141128897666931,"y":0.17937852442264557},{"x":0.5141128897666931,"y":0.19491524994373322},{"x":0.5060483813285828,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.5060483813285828,0.17937852442264557,0.5141128897666931,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.17937852442264557},{"x":0.5504032373428345,"y":0.17937852442264557},{"x":0.5504032373428345,"y":0.19491524994373322},{"x":0.5282257795333862,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.5282257795333862,0.17937852442264557,0.5504032373428345,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.17937852442264557},{"x":0.600806474685669,"y":0.17937852442264557},{"x":0.600806474685669,"y":0.19491524994373322},{"x":0.5625,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5625,0.17937852442264557,0.600806474685669,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.17937852442264557},{"x":0.6290322542190552,"y":0.17937852442264557},{"x":0.6290322542190552,"y":0.19491524994373322},{"x":0.6149193644523621,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6149193644523621,0.17937852442264557,0.6290322542190552,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.17937852442264557},{"x":0.6673387289047241,"y":0.17937852442264557},{"x":0.6673387289047241,"y":0.19491524994373322},{"x":0.6391128897666931,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"W.","boundary":[0.6391128897666931,0.17937852442264557,0.6673387289047241,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.17937852442264557},{"x":0.7379032373428345,"y":0.17937852442264557},{"x":0.7379032373428345,"y":0.19491524994373322},{"x":0.6733871102333069,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.6733871102333069,0.17937852442264557,0.7379032373428345,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.17937852442264557},{"x":0.7701612710952759,"y":0.17937852442264557},{"x":0.7701612710952759,"y":0.19491524994373322},{"x":0.75,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.75,0.17937852442264557,0.7701612710952759,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.17937852442264557},{"x":0.7782257795333862,"y":0.17937852442264557},{"x":0.7782257795333862,"y":0.19491524994373322},{"x":0.7721773982048035,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7721773982048035,0.17937852442264557,0.7782257795333862,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.17937852442264557},{"x":0.8125,"y":0.17937852442264557},{"x":0.8125,"y":0.19491524994373322},{"x":0.788306474685669,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"29.","boundary":[0.788306474685669,0.17937852442264557,0.8125,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266128897666931,"y":0.17937852442264557},{"x":0.8306451439857483,"y":0.17937852442264557},{"x":0.8306451439857483,"y":0.19491524994373322},{"x":0.8266128897666931,"y":0.19491524994373322}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.8266128897666931,0.17937852442264557,0.8306451439857483,0.19491524994373322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.20338982343673706},{"x":0.22580644488334656,"y":0.20338982343673706},{"x":0.22580644488334656,"y":0.21751412749290466},{"x":0.14516128599643707,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.14516128599643707,0.20338982343673706,0.22580644488334656,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2338709682226181,"y":0.20338982343673706},{"x":0.2338709682226181,"y":0.21751412749290466},{"x":0.22782258689403534,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.22782258689403534,0.20338982343673706,0.2338709682226181,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.20338982343673706},{"x":0.25806450843811035,"y":0.20338982343673706},{"x":0.25806450843811035,"y":0.21751412749290466},{"x":0.23991934955120087,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.23991934955120087,0.20338982343673706,0.25806450843811035,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641128897666931,"y":0.20338982343673706},{"x":0.28629031777381897,"y":0.20338982343673706},{"x":0.28629031777381897,"y":0.21751412749290466},{"x":0.2641128897666931,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.2641128897666931,0.20338982343673706,0.28629031777381897,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.20338982343673706},{"x":0.3245967626571655,"y":0.20338982343673706},{"x":0.3245967626571655,"y":0.21751412749290466},{"x":0.29032257199287415,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1978","boundary":[0.29032257199287415,0.20338982343673706,0.3245967626571655,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.20338982343673706},{"x":0.33467742800712585,"y":0.20338982343673706},{"x":0.33467742800712585,"y":0.21751412749290466},{"x":0.3286290466785431,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3286290466785431,0.20338982343673706,0.33467742800712585,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.20338982343673706},{"x":0.46370968222618103,"y":0.20338982343673706},{"x":0.46370968222618103,"y":0.21751412749290466},{"x":0.3467741906642914,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salvadoraceae","boundary":[0.3467741906642914,0.20338982343673706,0.46370968222618103,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.20338982343673706},{"x":0.47983869910240173,"y":0.20338982343673706},{"x":0.47983869910240173,"y":0.21751412749290466},{"x":0.4717741906642914,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4717741906642914,0.20338982343673706,0.47983869910240173,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5120967626571655,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5120967626571655,"y":0.21751412749290466},{"x":0.48991936445236206,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.48991936445236206,0.20338982343673706,0.5120967626571655,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5362903475761414,"y":0.20338982343673706},{"x":0.5362903475761414,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5161290168762207,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.5161290168762207,0.20338982343673706,0.5362903475761414,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6209677457809448,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6209677457809448,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5403226017951965,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.5403226017951965,0.20338982343673706,0.6209677457809448,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6673387289047241,"y":0.20338982343673706},{"x":0.6673387289047241,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6290322542190552,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.6290322542190552,0.20338982343673706,0.6673387289047241,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7298387289047241,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7298387289047241,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6774193644523621,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.6774193644523621,0.20338982343673706,0.7298387289047241,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7560483813285828,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7560483813285828,"y":0.21751412749290466},{"x":0.7358871102333069,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.7358871102333069,0.20338982343673706,0.7560483813285828,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7620967626571655,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7620967626571655,"y":0.21751412749290466},{"x":0.7560483813285828,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7560483813285828,0.20338982343673706,0.7620967626571655,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7862903475761414,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7862903475761414,"y":0.21751412749290466},{"x":0.7661290168762207,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"37","boundary":[0.7661290168762207,0.20338982343673706,0.7862903475761414,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7903226017951965,"y":0.20338982343673706},{"x":0.7903226017951965,"y":0.21751412749290466},{"x":0.7842742204666138,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7842742204666138,0.20338982343673706,0.7903226017951965,0.21751412749290466]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ro","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8346773982048035,"y":0.15536722540855408},{"x":0.8346773982048035,"y":0.21751412749290466},{"x":0.14516128599643707,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14016128599643707,0.14836722540855407,0.8396773982048035,0.22451412749290467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.23163841664791107},{"x":0.8326612710952759,"y":0.23022599518299103},{"x":0.8346773982048035,"y":0.24717514216899872},{"x":0.8044354915618896,"y":0.25}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8024193644523621,0.23163841664791107,0.8346773982048035,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.23446327447891235},{"x":0.7963709831237793,"y":0.2330508530139923},{"x":0.7983871102333069,"y":0.25},{"x":0.7520161271095276,"y":0.25141242146492004}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چوج","boundary":[0.75,0.23446327447891235,0.7983871102333069,0.25]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.23446327447891235},{"x":0.8326612710952759,"y":0.23022599518299103},{"x":0.8346773982048035,"y":0.24717514216899872},{"x":0.7520161271095276,"y":0.25141242146492004}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.745,0.22746327447891235,0.8396773982048035,0.2541751421689987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8306451439857483,"y":0.25564971566200256},{"x":0.8306451439857483,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7822580933570862,"y":0.27259886264801025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7822580933570862,0.2542372941970825,0.8306451439857483,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.2528248727321625},{"x":0.774193525314331,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7721773982048035,"y":0.27259886264801025},{"x":0.7278226017951965,"y":0.2711864411830902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضعیفی","boundary":[0.7298387289047241,0.2528248727321625,0.7721773982048035,0.27259886264801025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.27542373538017273},{"x":0.8266128897666931,"y":0.27542373538017273},{"x":0.8266128897666931,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7822580933570862,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7822580933570862,0.27542373538017273,0.8266128897666931,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.27542373538017273},{"x":0.7701612710952759,"y":0.27542373538017273},{"x":0.7701612710952759,"y":0.29661017656326294},{"x":0.711693525314331,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.711693525314331,0.27542373538017273,0.7701612710952759,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.27542373538017273},{"x":0.7137096524238586,"y":0.27542373538017273},{"x":0.7137096524238586,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6975806355476379,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6975806355476379,0.27542373538017273,0.7137096524238586,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6854838728904724,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6854838728904724,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6754032373428345,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6754032373428345,0.27542373538017273,0.6854838728904724,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6693548560142517,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6693548560142517,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6229838728904724,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.6229838728904724,0.27542373538017273,0.6693548560142517,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6209677457809448,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6209677457809448,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6129032373428345,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6129032373428345,0.27542373538017273,0.6209677457809448,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6088709831237793,"y":0.27542373538017273},{"x":0.6088709831237793,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5705645084381104,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5705645084381104,0.27542373538017273,0.6088709831237793,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.27542373538017273},{"x":0.5645161271095276,"y":0.27542373538017273},{"x":0.5645161271095276,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5342742204666138,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5342742204666138,0.27542373538017273,0.5645161271095276,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.27542373538017273},{"x":0.5322580933570862,"y":0.27542373538017273},{"x":0.5322580933570862,"y":0.29661017656326294},{"x":0.524193525314331,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.524193525314331,0.27542373538017273,0.5322580933570862,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.27542373538017273},{"x":0.5181451439857483,"y":0.27542373538017273},{"x":0.5181451439857483,"y":0.29661017656326294},{"x":0.47983869910240173,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.47983869910240173,0.27542373538017273,0.5181451439857483,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.27542373538017273},{"x":0.47782257199287415,"y":0.27542373538017273},{"x":0.47782257199287415,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4697580635547638,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4697580635547638,0.27542373538017273,0.47782257199287415,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.27542373538017273},{"x":0.46169355511665344,"y":0.27542373538017273},{"x":0.46169355511665344,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4354838728904724,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.4354838728904724,0.27542373538017273,0.46169355511665344,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.27542373538017273},{"x":0.43145161867141724,"y":0.27542373538017273},{"x":0.43145161867141724,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4213709533214569,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4213709533214569,0.27542373538017273,0.43145161867141724,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.27542373538017273},{"x":0.4193548262119293,"y":0.27542373538017273},{"x":0.4193548262119293,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3931451737880707,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.3931451737880707,0.27542373538017273,0.4193548262119293,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.27542373538017273},{"x":0.38306450843811035,"y":0.27542373538017273},{"x":0.38306450843811035,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3165322542190552,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.3165322542190552,0.27542373538017273,0.38306450843811035,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.27542373538017273},{"x":0.30645161867141724,"y":0.27542373538017273},{"x":0.30645161867141724,"y":0.29661017656326294},{"x":0.2842741906642914,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2842741906642914,0.27542373538017273,0.30645161867141724,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.27542373538017273},{"x":0.2802419364452362,"y":0.27542373538017273},{"x":0.2802419364452362,"y":0.29661017656326294},{"x":0.24596774578094482,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.24596774578094482,0.27542373538017273,0.2802419364452362,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.27542373538017273},{"x":0.23790322244167328,"y":0.27542373538017273},{"x":0.23790322244167328,"y":0.29661017656326294},{"x":0.22580644488334656,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.22580644488334656,0.27542373538017273,0.23790322244167328,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15322580933570862,"y":0.27542373538017273},{"x":0.2177419364452362,"y":0.27542373538017273},{"x":0.2177419364452362,"y":0.29661017656326294},{"x":0.15322580933570862,"y":0.29661017656326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.15322580933570862,0.27542373538017273,0.2177419364452362,0.29661017656326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.29661017656326294},{"x":0.8306451439857483,"y":0.29661017656326294},{"x":0.8306451439857483,"y":0.3192090392112732},{"x":0.8064516186714172,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ناقص","boundary":[0.8064516186714172,0.29661017656326294,0.8306451439857483,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7923387289047241,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7923387289047241,"y":0.3192090392112732},{"x":0.7822580933570862,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7822580933570862,0.29661017656326294,0.7923387289047241,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.29661017656326294},{"x":0.774193525314331,"y":0.29661017656326294},{"x":0.774193525314331,"y":0.3192090392112732},{"x":0.7197580933570862,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگها","boundary":[0.7197580933570862,0.29661017656326294,0.774193525314331,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7076612710952759,"y":0.29661017656326294},{"x":0.7076612710952759,"y":0.3192090392112732},{"x":0.6713709831237793,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندبند","boundary":[0.6713709831237793,0.29661017656326294,0.7076612710952759,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6693548560142517,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3192090392112732},{"x":0.6592742204666138,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6592742204666138,0.29661017656326294,0.6693548560142517,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6612903475761414,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6612903475761414,"y":0.3192090392112732},{"x":0.6310483813285828,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.6310483813285828,0.29661017656326294,0.6612903475761414,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6209677457809448,"y":0.29661017656326294},{"x":0.6209677457809448,"y":0.3192090392112732},{"x":0.5927419066429138,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.5927419066429138,0.29661017656326294,0.6209677457809448,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5806451439857483,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5806451439857483,"y":0.3192090392112732},{"x":0.5625,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5625,0.29661017656326294,0.5806451439857483,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5645161271095276,"y":0.29661017656326294},{"x":0.5645161271095276,"y":0.3192090392112732},{"x":0.5282257795333862,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5282257795333862,0.29661017656326294,0.5645161271095276,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.29661017656326294},{"x":0.524193525314331,"y":0.29661017656326294},{"x":0.524193525314331,"y":0.3192090392112732},{"x":0.5020161271095276,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5020161271095276,0.29661017656326294,0.524193525314331,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4858871102333069,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4858871102333069,"y":0.3192090392112732},{"x":0.4415322542190552,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.4415322542190552,0.29661017656326294,0.4858871102333069,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4334677457809448,"y":0.29661017656326294},{"x":0.4334677457809448,"y":0.3192090392112732},{"x":0.4233871102333069,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4233871102333069,0.29661017656326294,0.4334677457809448,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.29661017656326294},{"x":0.41129031777381897,"y":0.29661017656326294},{"x":0.41129031777381897,"y":0.3192090392112732},{"x":0.39919355511665344,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.39919355511665344,0.29661017656326294,0.41129031777381897,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3891128897666931,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3891128897666931,"y":0.3192090392112732},{"x":0.36491936445236206,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باگل","boundary":[0.36491936445236206,0.29661017656326294,0.3891128897666931,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3568548262119293,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3568548262119293,"y":0.3192090392112732},{"x":0.3245967626571655,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.3245967626571655,0.29661017656326294,0.3568548262119293,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3104838728904724,"y":0.29661017656326294},{"x":0.3104838728904724,"y":0.3192090392112732},{"x":0.27016130089759827,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.27016130089759827,0.29661017656326294,0.3104838728904724,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.29661017656326294},{"x":0.2661290466785431,"y":0.29661017656326294},{"x":0.2661290466785431,"y":0.3192090392112732},{"x":0.2540322542190552,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2540322542190552,0.29661017656326294,0.2661290466785431,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.29661017656326294},{"x":0.23790322244167328,"y":0.29661017656326294},{"x":0.23790322244167328,"y":0.3192090392112732},{"x":0.19758065044879913,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.19758065044879913,0.29661017656326294,0.23790322244167328,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.29661017656326294},{"x":0.18145161867141724,"y":0.29661017656326294},{"x":0.18145161867141724,"y":0.3192090392112732},{"x":0.16129031777381897,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنک","boundary":[0.16129031777381897,0.29661017656326294,0.18145161867141724,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.29661017656326294},{"x":0.1552419364452362,"y":0.29661017656326294},{"x":0.1552419364452362,"y":0.3192090392112732},{"x":0.14717741310596466,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14717741310596466,0.29661017656326294,0.1552419364452362,0.3192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.32203391194343567},{"x":0.8306451439857483,"y":0.32203391194343567},{"x":0.8306451439857483,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7903226017951965,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.7903226017951965,0.32203391194343567,0.8306451439857483,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7862903475761414,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7862903475761414,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7782257795333862,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7782257795333862,0.32203391194343567,0.7862903475761414,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7721773982048035,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7721773982048035,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7580645084381104,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7580645084381104,0.32203391194343567,0.7721773982048035,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7479838728904724,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7479838728904724,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7157257795333862,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.7157257795333862,0.32203391194343567,0.7479838728904724,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7016128897666931,"y":0.32203391194343567},{"x":0.7016128897666931,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6915322542190552,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6915322542190552,0.32203391194343567,0.7016128897666931,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.32203391194343567},{"x":0.6854838728904724,"y":0.32203391194343567},{"x":0.6854838728904724,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6673387289047241,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6673387289047241,0.32203391194343567,0.6854838728904724,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.32203391194343567},{"x":0.6552419066429138,"y":0.32203391194343567},{"x":0.6552419066429138,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6189516186714172,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.6189516186714172,0.32203391194343567,0.6552419066429138,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.32203391194343567},{"x":0.6048387289047241,"y":0.32203391194343567},{"x":0.6048387289047241,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5967742204666138,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5967742204666138,0.32203391194343567,0.6048387289047241,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.32203391194343567},{"x":0.5887096524238586,"y":0.32203391194343567},{"x":0.5887096524238586,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5504032373428345,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5504032373428345,0.32203391194343567,0.5887096524238586,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.32203391194343567},{"x":0.5423387289047241,"y":0.32203391194343567},{"x":0.5423387289047241,"y":0.33898305892944336},{"x":0.524193525314331,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.524193525314331,0.32203391194343567,0.5423387289047241,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.32203391194343567},{"x":0.5080645084381104,"y":0.32203391194343567},{"x":0.5080645084381104,"y":0.33898305892944336},{"x":0.4858871102333069,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4858871102333069,0.32203391194343567,0.5080645084381104,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.32203391194343567},{"x":0.47379031777381897,"y":0.32203391194343567},{"x":0.47379031777381897,"y":0.33898305892944336},{"x":0.4657258093357086,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4657258093357086,0.32203391194343567,0.47379031777381897,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.32203391194343567},{"x":0.45967742800712585,"y":0.32203391194343567},{"x":0.45967742800712585,"y":0.33898305892944336},{"x":0.44556450843811035,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.44556450843811035,0.32203391194343567,0.45967742800712585,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.32203391194343567},{"x":0.4415322542190552,"y":0.32203391194343567},{"x":0.4415322542190552,"y":0.33898305892944336},{"x":0.41532257199287415,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.41532257199287415,0.32203391194343567,0.4415322542190552,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.32203391194343567},{"x":0.41733869910240173,"y":0.32203391194343567},{"x":0.41733869910240173,"y":0.33898305892944336},{"x":0.41129031777381897,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41129031777381897,0.32203391194343567,0.41733869910240173,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.32203391194343567},{"x":0.40120968222618103,"y":0.32203391194343567},{"x":0.40120968222618103,"y":0.33898305892944336},{"x":0.3709677457809448,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.3709677457809448,0.32203391194343567,0.40120968222618103,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.32203391194343567},{"x":0.3608871102333069,"y":0.32203391194343567},{"x":0.3608871102333069,"y":0.33898305892944336},{"x":0.3467741906642914,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3467741906642914,0.32203391194343567,0.3608871102333069,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.32203391194343567},{"x":0.33669355511665344,"y":0.32203391194343567},{"x":0.33669355511665344,"y":0.33898305892944336},{"x":0.2842741906642914,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"استکانی","boundary":[0.2842741906642914,0.32203391194343567,0.33669355511665344,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.32203391194343567},{"x":0.2661290466785431,"y":0.32203391194343567},{"x":0.2661290466785431,"y":0.33898305892944336},{"x":0.25806450843811035,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25806450843811035,0.32203391194343567,0.2661290466785431,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.32203391194343567},{"x":0.2520161271095276,"y":0.32203391194343567},{"x":0.2520161271095276,"y":0.33898305892944336},{"x":0.2197580635547638,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.2197580635547638,0.32203391194343567,0.2520161271095276,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.32203391194343567},{"x":0.2197580635547638,"y":0.32203391194343567},{"x":0.2197580635547638,"y":0.33898305892944336},{"x":0.1875,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.1875,0.32203391194343567,0.2197580635547638,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16330644488334656,"y":0.32203391194343567},{"x":0.1713709682226181,"y":0.32203391194343567},{"x":0.1713709682226181,"y":0.33898305892944336},{"x":0.16330644488334656,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.16330644488334656,0.32203391194343567,0.1713709682226181,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.32203391194343567},{"x":0.1552419364452362,"y":0.32203391194343567},{"x":0.1552419364452362,"y":0.33898305892944336},{"x":0.14717741310596466,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.14717741310596466,0.32203391194343567,0.1552419364452362,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8306451439857483,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8306451439857483,"y":0.3644067943096161},{"x":0.8205645084381104,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8205645084381104,0.3432203531265259,0.8306451439857483,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8125,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8125,"y":0.3644067943096161},{"x":0.8044354915618896,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8044354915618896,0.3432203531265259,0.8125,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7923387289047241,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7923387289047241,"y":0.3644067943096161},{"x":0.7439516186714172,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.7439516186714172,0.3432203531265259,0.7923387289047241,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7318548560142517,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7318548560142517,"y":0.3644067943096161},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6834677457809448,0.3432203531265259,0.7318548560142517,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3644067943096161},{"x":0.6754032373428345,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6754032373428345,0.3432203531265259,0.6834677457809448,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6653226017951965,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6653226017951965,"y":0.3644067943096161},{"x":0.6451612710952759,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.6451612710952759,0.3446327745914459,0.6653226017951965,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6330645084381104,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6330645084381104,"y":0.3644067943096161},{"x":0.6169354915618896,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6169354915618896,0.3446327745914459,0.6330645084381104,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6048387289047241,"y":0.3446327745914459},{"x":0.6048387289047241,"y":0.3644067943096161},{"x":0.5927419066429138,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5927419066429138,0.3446327745914459,0.6048387289047241,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3644067943096161},{"x":0.5766128897666931,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5766128897666931,0.3446327745914459,0.5846773982048035,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5685483813285828,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5685483813285828,"y":0.3644067943096161},{"x":0.5544354915618896,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5544354915618896,0.3446327745914459,0.5685483813285828,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5463709831237793,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5463709831237793,"y":0.3644067943096161},{"x":0.538306474685669,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.538306474685669,0.3446327745914459,0.5463709831237793,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5302419066429138,"y":0.3446327745914459},{"x":0.5302419066429138,"y":0.3644067943096161},{"x":0.48991936445236206,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.48991936445236206,0.3446327745914459,0.5302419066429138,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4717741906642914,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4717741906642914,"y":0.3644067943096161},{"x":0.44556450843811035,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.44556450843811035,0.3446327745914459,0.4717741906642914,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4375,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4375,"y":0.3644067943096161},{"x":0.4254032373428345,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4254032373428345,0.3446327745914459,0.4375,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4193548262119293,"y":0.3446327745914459},{"x":0.4193548262119293,"y":0.3644067943096161},{"x":0.375,"y":0.3644067943096161}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.375,0.3446327745914459,0.4193548262119293,0.3644067943096161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.3446327745914459},{"x":0.3729838728904724,"y":0.3446327745914459},{"x":0.3729838728904724,"y":0.36581921577453613},{"x":0.36491936445236206,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36491936445236206,0.3446327745914459,0.3729838728904724,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.3446327745914459},{"x":0.3629032373428345,"y":0.3446327745914459},{"x":0.3629032373428345,"y":0.36581921577453613},{"x":0.3104838728904724,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استکانی","boundary":[0.3104838728904724,0.3446327745914459,0.3629032373428345,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.3446327745914459},{"x":0.30443549156188965,"y":0.3446327745914459},{"x":0.30443549156188965,"y":0.36581921577453613},{"x":0.2963709533214569,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2963709533214569,0.3446327745914459,0.30443549156188965,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.3446327745914459},{"x":0.28830644488334656,"y":0.3446327745914459},{"x":0.28830644488334656,"y":0.36581921577453613},{"x":0.27620968222618103,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27620968222618103,0.3446327745914459,0.28830644488334656,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23185484111309052,"y":0.3446327745914459},{"x":0.2681451737880707,"y":0.3446327745914459},{"x":0.2681451737880707,"y":0.36581921577453613},{"x":0.23185484111309052,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.23185484111309052,0.3446327745914459,0.2681451737880707,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2036290317773819,"y":0.3446327745914459},{"x":0.22379031777381897,"y":0.3446327745914459},{"x":0.22379031777381897,"y":0.36581921577453613},{"x":0.2036290317773819,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.2036290317773819,0.3446327745914459,0.22379031777381897,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.3446327745914459},{"x":0.2016129046678543,"y":0.3446327745914459},{"x":0.2016129046678543,"y":0.36581921577453613},{"x":0.17540322244167328,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.17540322244167328,0.3446327745914459,0.2016129046678543,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.3446327745914459},{"x":0.1552419364452362,"y":0.3446327745914459},{"x":0.1552419364452362,"y":0.36581921577453613},{"x":0.14516128599643707,"y":0.36581921577453613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.14516128599643707,0.3446327745914459,0.1552419364452362,0.36581921577453613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8306451439857483,"y":0.3672316372394562},{"x":0.8306451439857483,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7822580933570862,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.7822580933570862,0.3672316372394562,0.8306451439857483,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7842742204666138,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7842742204666138,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7782257795333862,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782257795333862,0.3672316372394562,0.7842742204666138,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7701612710952759,"y":0.3672316372394562},{"x":0.7701612710952759,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7177419066429138,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.7177419066429138,0.3672316372394562,0.7701612710952759,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.3672316372394562},{"x":0.711693525314331,"y":0.3672316372394562},{"x":0.711693525314331,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7036290168762207,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7036290168762207,0.3672316372394562,0.711693525314331,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6955645084381104,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6955645084381104,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6834677457809448,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6834677457809448,0.3672316372394562,0.6955645084381104,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6754032373428345,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6754032373428345,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6673387289047241,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6673387289047241,0.3672316372394562,0.6754032373428345,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6592742204666138,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6592742204666138,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6391128897666931,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.6391128897666931,0.3672316372394562,0.6592742204666138,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6310483813285828,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6310483813285828,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6229838728904724,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6229838728904724,0.3672316372394562,0.6310483813285828,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6209677457809448,"y":0.3672316372394562},{"x":0.6209677457809448,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5826612710952759,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.5826612710952759,0.3672316372394562,0.6209677457809448,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5705645084381104,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5705645084381104,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5584677457809448,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5584677457809448,0.3672316372394562,0.5705645084381104,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5504032373428345,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5504032373428345,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5221773982048035,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5221773982048035,0.3672316372394562,0.5504032373428345,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5120967626571655,"y":0.3672316372394562},{"x":0.5120967626571655,"y":0.38700565695762634},{"x":0.48991936445236206,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.48991936445236206,0.3672316372394562,0.5120967626571655,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.3672316372394562},{"x":0.4879032373428345,"y":0.3672316372394562},{"x":0.4879032373428345,"y":0.38700565695762634},{"x":0.4818548262119293,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4818548262119293,0.3672316372394562,0.4879032373428345,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.3672316372394562},{"x":0.47782257199287415,"y":0.3672316372394562},{"x":0.47782257199287415,"y":0.38700565695762634},{"x":0.42943549156188965,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.42943549156188965,0.3672316372394562,0.47782257199287415,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.3672316372394562},{"x":0.41733869910240173,"y":0.3672316372394562},{"x":0.41733869910240173,"y":0.38700565695762634},{"x":0.4072580635547638,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4072580635547638,0.3672316372394562,0.41733869910240173,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.3672316372394562},{"x":0.39919355511665344,"y":0.3672316372394562},{"x":0.39919355511665344,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3467741906642914,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.3467741906642914,0.3672316372394562,0.39919355511665344,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3407258093357086,"y":0.3672316372394562},{"x":0.34879031777381897,"y":0.3672316372394562},{"x":0.34879031777381897,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3407258093357086,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3407258093357086,0.3672316372394562,0.34879031777381897,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.3672316372394562},{"x":0.33266130089759827,"y":0.3672316372394562},{"x":0.33266130089759827,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3104838728904724,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.3104838728904724,0.3672316372394562,0.33266130089759827,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.3672316372394562},{"x":0.2983871102333069,"y":0.3672316372394562},{"x":0.2983871102333069,"y":0.38700565695762634},{"x":0.2479838728904724,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.2479838728904724,0.3672316372394562,0.2983871102333069,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.3672316372394562},{"x":0.23991934955120087,"y":0.3672316372394562},{"x":0.23991934955120087,"y":0.38700565695762634},{"x":0.21169355511665344,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.21169355511665344,0.3672316372394562,0.23991934955120087,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.3672316372394562},{"x":0.20564515888690948,"y":0.3672316372394562},{"x":0.20564515888690948,"y":0.38700565695762634},{"x":0.19556452333927155,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.19556452333927155,0.3672316372394562,0.20564515888690948,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.3672316372394562},{"x":0.1875,"y":0.3672316372394562},{"x":0.1875,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1733870953321457,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1733870953321457,0.3672316372394562,0.1875,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.3672316372394562},{"x":0.16935484111309052,"y":0.3672316372394562},{"x":0.16935484111309052,"y":0.38700565695762634},{"x":0.14516128599643707,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.14516128599643707,0.3672316372394562,0.16935484111309052,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.39124295115470886},{"x":0.8286290168762207,"y":0.39124295115470886},{"x":0.8286290168762207,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7943548560142517,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.7943548560142517,0.39124295115470886,0.8286290168762207,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.39124295115470886},{"x":0.7903226017951965,"y":0.39124295115470886},{"x":0.7903226017951965,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7842742204666138,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7842742204666138,0.39124295115470886,0.7903226017951965,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.39124295115470886},{"x":0.7782257795333862,"y":0.39124295115470886},{"x":0.7782257795333862,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7278226017951965,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.7278226017951965,0.39124295115470886,0.7782257795333862,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.38983049988746643},{"x":0.7217742204666138,"y":0.38983049988746643},{"x":0.7217742204666138,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7096773982048035,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7096773982048035,0.38983049988746643,0.7217742204666138,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.38983049988746643},{"x":0.7016128897666931,"y":0.38983049988746643},{"x":0.7016128897666931,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6693548560142517,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیسه","boundary":[0.6693548560142517,0.38983049988746643,0.7016128897666931,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.38983049988746643},{"x":0.6693548560142517,"y":0.38983049988746643},{"x":0.6693548560142517,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6572580933570862,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6572580933570862,0.38983049988746643,0.6693548560142517,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.38983049988746643},{"x":0.649193525314331,"y":0.38983049988746643},{"x":0.649193525314331,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6431451439857483,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6431451439857483,0.38983049988746643,0.649193525314331,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.38983049988746643},{"x":0.6370967626571655,"y":0.38983049988746643},{"x":0.6370967626571655,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6068548560142517,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6068548560142517,0.38983049988746643,0.6370967626571655,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.38983049988746643},{"x":0.6068548560142517,"y":0.38983049988746643},{"x":0.6068548560142517,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5725806355476379,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5725806355476379,0.38983049988746643,0.6068548560142517,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.38983049988746643},{"x":0.5665322542190552,"y":0.38983049988746643},{"x":0.5665322542190552,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5604838728904724,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5604838728904724,0.38983049988746643,0.5665322542190552,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.38983049988746643},{"x":0.5564516186714172,"y":0.38983049988746643},{"x":0.5564516186714172,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5443548560142517,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5443548560142517,0.38983049988746643,0.5564516186714172,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.38983049988746643},{"x":0.5403226017951965,"y":0.38983049988746643},{"x":0.5403226017951965,"y":0.4067796468734741},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفایی","boundary":[0.47782257199287415,0.38983049988746643,0.5403226017951965,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.38983049988746643},{"x":0.46169355511665344,"y":0.38983049988746643},{"x":0.46169355511665344,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4334677457809448,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.4334677457809448,0.38983049988746643,0.46169355511665344,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.38983049988746643},{"x":0.4254032373428345,"y":0.38983049988746643},{"x":0.4254032373428345,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4193548262119293,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4193548262119293,0.38983049988746643,0.4254032373428345,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.38983049988746643},{"x":0.41532257199287415,"y":0.38983049988746643},{"x":0.41532257199287415,"y":0.4067796468734741},{"x":0.3790322542190552,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3790322542190552,0.38983049988746643,0.41532257199287415,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306451737880707,"y":0.38983049988746643},{"x":0.3709677457809448,"y":0.38983049988746643},{"x":0.3709677457809448,"y":0.4067796468734741},{"x":0.3306451737880707,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیسک","boundary":[0.3306451737880707,0.38983049988746643,0.3709677457809448,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.38983049988746643},{"x":0.3145161271095276,"y":0.38983049988746643},{"x":0.3145161271095276,"y":0.4067796468734741},{"x":0.30645161867141724,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.30645161867141724,0.38983049988746643,0.3145161271095276,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.38983049988746643},{"x":0.2963709533214569,"y":0.38983049988746643},{"x":0.2963709533214569,"y":0.4067796468734741},{"x":0.28830644488334656,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.28830644488334656,0.38983049988746643,0.2963709533214569,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.38983049988746643},{"x":0.2802419364452362,"y":0.38983049988746643},{"x":0.2802419364452362,"y":0.4067796468734741},{"x":0.24193547666072845,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیسک","boundary":[0.24193547666072845,0.38983049988746643,0.2802419364452362,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.38983049988746643},{"x":0.22782258689403534,"y":0.38983049988746643},{"x":0.22782258689403534,"y":0.4067796468734741},{"x":0.18145161867141724,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.18145161867141724,0.38983049988746643,0.22782258689403534,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.38983049988746643},{"x":0.16935484111309052,"y":0.38983049988746643},{"x":0.16935484111309052,"y":0.4067796468734741},{"x":0.16129031777381897,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16129031777381897,0.38983049988746643,0.16935484111309052,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.38983049988746643},{"x":0.15322580933570862,"y":0.38983049988746643},{"x":0.15322580933570862,"y":0.4067796468734741},{"x":0.14516128599643707,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.14516128599643707,0.38983049988746643,0.15322580933570862,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8306451439857483,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8306451439857483,"y":0.43220338225364685},{"x":0.8024193644523621,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.8024193644523621,0.4124293923377991,0.8306451439857483,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7983871102333069,"y":0.43220338225364685},{"x":0.788306474685669,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.788306474685669,0.4124293923377991,0.7983871102333069,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7782257795333862,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7580645084381104,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.7580645084381104,0.4124293923377991,0.7782257795333862,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7459677457809448,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7459677457809448,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7379032373428345,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7379032373428345,0.4124293923377991,0.7459677457809448,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7298387289047241,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7298387289047241,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6854838728904724,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.6854838728904724,0.4124293923377991,0.7298387289047241,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6713709831237793,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6653226017951965,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6653226017951965,0.4124293923377991,0.6713709831237793,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6532257795333862,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6532257795333862,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6270161271095276,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.6270161271095276,0.4124293923377991,0.6532257795333862,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6270161271095276,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6048387289047241,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6048387289047241,0.4124293923377991,0.6270161271095276,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5907257795333862,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5907257795333862,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5504032373428345,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5504032373428345,0.4124293923377991,0.5907257795333862,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5524193644523621,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5524193644523621,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5443548560142517,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5443548560142517,0.4124293923377991,0.5524193644523621,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.4124293923377991},{"x":0.538306474685669,"y":0.4124293923377991},{"x":0.538306474685669,"y":0.43220338225364685},{"x":0.4838709533214569,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.4838709533214569,0.4124293923377991,0.538306474685669,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.4124293923377991},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4124293923377991},{"x":0.47782257199287415,"y":0.43220338225364685},{"x":0.4354838728904724,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.4354838728904724,0.4124293923377991,0.47782257199287415,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.4124293923377991},{"x":0.42943549156188965,"y":0.4124293923377991},{"x":0.42943549156188965,"y":0.43220338225364685},{"x":0.4213709533214569,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4213709533214569,0.4124293923377991,0.42943549156188965,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.4124293923377991},{"x":0.41532257199287415,"y":0.4124293923377991},{"x":0.41532257199287415,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3870967626571655,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوبر","boundary":[0.3870967626571655,0.4124293923377991,0.41532257199287415,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.4124293923377991},{"x":0.38104838132858276,"y":0.4124293923377991},{"x":0.38104838132858276,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3608871102333069,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.3608871102333069,0.4124293923377991,0.38104838132858276,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3608871102333069,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3608871102333069,"y":0.43220338225364685},{"x":0.34879031777381897,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34879031777381897,0.4124293923377991,0.3608871102333069,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3427419364452362,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3427419364452362,"y":0.43220338225364685},{"x":0.33467742800712585,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33467742800712585,0.4124293923377991,0.3427419364452362,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3286290466785431,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3286290466785431,"y":0.43220338225364685},{"x":0.32056450843811035,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.32056450843811035,0.4124293923377991,0.3286290466785431,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3125,"y":0.4124293923377991},{"x":0.3125,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3004032373428345,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3004032373428345,0.4124293923377991,0.3125,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.4124293923377991},{"x":0.29233869910240173,"y":0.4124293923377991},{"x":0.29233869910240173,"y":0.43220338225364685},{"x":0.2842741906642914,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.2842741906642914,0.4124293923377991,0.29233869910240173,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.4124293923377991},{"x":0.27217742800712585,"y":0.4124293923377991},{"x":0.27217742800712585,"y":0.43220338225364685},{"x":0.24596774578094482,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.24596774578094482,0.4124293923377991,0.27217742800712585,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.4124293923377991},{"x":0.24395161867141724,"y":0.4124293923377991},{"x":0.24395161867141724,"y":0.43220338225364685},{"x":0.2338709682226181,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2338709682226181,0.4124293923377991,0.24395161867141724,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.4124293923377991},{"x":0.22580644488334656,"y":0.4124293923377991},{"x":0.22580644488334656,"y":0.43220338225364685},{"x":0.2177419364452362,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2177419364452362,0.4124293923377991,0.22580644488334656,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.4124293923377991},{"x":0.21572580933570862,"y":0.4124293923377991},{"x":0.21572580933570862,"y":0.43220338225364685},{"x":0.14516128599643707,"y":0.43220338225364685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخمکها","boundary":[0.14516128599643707,0.4124293923377991,0.21572580933570862,0.43220338225364685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.4350282549858093},{"x":0.8306451439857483,"y":0.4350282549858093},{"x":0.8306451439857483,"y":0.45338982343673706},{"x":0.8225806355476379,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8225806355476379,0.4350282549858093,0.8306451439857483,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.4350282549858093},{"x":0.8125,"y":0.4350282549858093},{"x":0.8125,"y":0.45338982343673706},{"x":0.8044354915618896,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8044354915618896,0.4350282549858093,0.8125,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7943548560142517,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7943548560142517,"y":0.45338982343673706},{"x":0.788306474685669,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.788306474685669,0.4350282549858093,0.7943548560142517,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7782257795333862,"y":0.45338982343673706},{"x":0.7560483813285828,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.7560483813285828,0.4350282549858093,0.7782257795333862,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7439516186714172,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7439516186714172,"y":0.45338982343673706},{"x":0.7298387289047241,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7298387289047241,0.4350282549858093,0.7439516186714172,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7237903475761414,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7237903475761414,"y":0.45338982343673706},{"x":0.711693525314331,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.711693525314331,0.4350282549858093,0.7237903475761414,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7036290168762207,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7036290168762207,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6774193644523621,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6774193644523621,0.4350282549858093,0.7036290168762207,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6754032373428345,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6754032373428345,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6693548560142517,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6693548560142517,0.4350282549858093,0.6754032373428345,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.4350282549858093},{"x":0.663306474685669,"y":0.4350282549858093},{"x":0.663306474685669,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6229838728904724,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تمكن","boundary":[0.6229838728904724,0.4350282549858093,0.663306474685669,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6149193644523621,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6149193644523621,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5766128897666931,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5766128897666931,0.4350282549858093,0.6149193644523621,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5766128897666931,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5645161271095276,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5645161271095276,0.4350282549858093,0.5766128897666931,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5564516186714172,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5564516186714172,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5504032373428345,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5504032373428345,0.4350282549858093,0.5564516186714172,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.4350282549858093},{"x":0.538306474685669,"y":0.4350282549858093},{"x":0.538306474685669,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5100806355476379,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.5100806355476379,0.4350282549858093,0.538306474685669,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5,"y":0.45338982343673706},{"x":0.4677419364452362,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4677419364452362,0.4350282549858093,0.5,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.4350282549858093},{"x":0.45766130089759827,"y":0.4350282549858093},{"x":0.45766130089759827,"y":0.45338982343673706},{"x":0.4495967626571655,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4495967626571655,0.4350282549858093,0.45766130089759827,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.4350282549858093},{"x":0.44354838132858276,"y":0.4350282549858093},{"x":0.44354838132858276,"y":0.45338982343673706},{"x":0.40120968222618103,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.40120968222618103,0.4350282549858093,0.44354838132858276,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.4350282549858093},{"x":0.39516130089759827,"y":0.4350282549858093},{"x":0.39516130089759827,"y":0.45338982343673706},{"x":0.3568548262119293,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.3568548262119293,0.4350282549858093,0.39516130089759827,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35282257199287415,"y":0.4350282549858093},{"x":0.3588709533214569,"y":0.4350282549858093},{"x":0.3588709533214569,"y":0.45338982343673706},{"x":0.35282257199287415,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.35282257199287415,0.4350282549858093,0.3588709533214569,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.4350282549858093},{"x":0.3447580635547638,"y":0.4350282549858093},{"x":0.3447580635547638,"y":0.45338982343673706},{"x":0.3084677457809448,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.3084677457809448,0.4350282549858093,0.3447580635547638,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.4350282549858093},{"x":0.30443549156188965,"y":0.4350282549858093},{"x":0.30443549156188965,"y":0.45338982343673706},{"x":0.27016130089759827,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.27016130089759827,0.4350282549858093,0.30443549156188965,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.4350282549858093},{"x":0.2641128897666931,"y":0.4350282549858093},{"x":0.2641128897666931,"y":0.45338982343673706},{"x":0.2540322542190552,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2540322542190552,0.4350282549858093,0.2641128897666931,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.4350282549858093},{"x":0.2479838728904724,"y":0.4350282549858093},{"x":0.2479838728904724,"y":0.45338982343673706},{"x":0.1875,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوشاخه","boundary":[0.1875,0.4350282549858093,0.2479838728904724,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.4350282549858093},{"x":0.1875,"y":0.4350282549858093},{"x":0.1875,"y":0.45338982343673706},{"x":0.18145161867141724,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18145161867141724,0.4350282549858093,0.1875,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.4350282549858093},{"x":0.17741934955120087,"y":0.4350282549858093},{"x":0.17741934955120087,"y":0.45338982343673706},{"x":0.14717741310596466,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.14717741310596466,0.4350282549858093,0.17741934955120087,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.4548022747039795},{"x":0.836693525314331,"y":0.4548022747039795},{"x":0.836693525314331,"y":0.4731638431549072},{"x":0.8044354915618896,"y":0.4731638431549072}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"استه","boundary":[0.8044354915618896,0.4548022747039795,0.836693525314331,0.4731638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4548022747039795},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4548022747039795},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4731638431549072}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7862903475761414,0.4548022747039795,0.7983871102333069,0.4731638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.4548022747039795},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4548022747039795},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7479838728904724,"y":0.4731638431549072}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شیفت","boundary":[0.7479838728904724,0.4548022747039795,0.7782257795333862,0.4731638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.45621469616889954},{"x":0.7439516186714172,"y":0.45621469616889954},{"x":0.7439516186714172,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7358871102333069,"y":0.4731638431549072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7358871102333069,0.45621469616889954,0.7439516186714172,0.4731638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.45621469616889954},{"x":0.7298387289047241,"y":0.45621469616889954},{"x":0.7298387289047241,"y":0.4731638431549072},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4731638431549072}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.6814516186714172,0.45621469616889954,0.7298387289047241,0.4731638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.45621469616889954},{"x":0.6733871102333069,"y":0.45621469616889954},{"x":0.6733871102333069,"y":0.4731638431549072},{"x":0.6612903475761414,"y":0.4731638431549072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6612903475761414,0.45621469616889954,0.6733871102333069,0.4731638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.45621469616889954},{"x":0.6411290168762207,"y":0.45621469616889954},{"x":0.6411290168762207,"y":0.47457626461982727},{"x":0.6169354915618896,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6169354915618896,0.45621469616889954,0.6411290168762207,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.45621469616889954},{"x":0.6189516186714172,"y":0.45621469616889954},{"x":0.6189516186714172,"y":0.47457626461982727},{"x":0.6048387289047241,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6048387289047241,0.45621469616889954,0.6189516186714172,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.45621469616889954},{"x":0.600806474685669,"y":0.45621469616889954},{"x":0.600806474685669,"y":0.47457626461982727},{"x":0.5947580933570862,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5947580933570862,0.45621469616889954,0.600806474685669,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.45621469616889954},{"x":0.5887096524238586,"y":0.45621469616889954},{"x":0.5887096524238586,"y":0.47457626461982727},{"x":0.5625,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.5625,0.45621469616889954,0.5887096524238586,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.45621469616889954},{"x":0.5524193644523621,"y":0.45621469616889954},{"x":0.5524193644523621,"y":0.47457626461982727},{"x":0.538306474685669,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.538306474685669,0.45621469616889954,0.5524193644523621,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.45621469616889954},{"x":0.5322580933570862,"y":0.45621469616889954},{"x":0.5322580933570862,"y":0.47457626461982727},{"x":0.4979838728904724,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گروی","boundary":[0.4979838728904724,0.45621469616889954,0.5322580933570862,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.45621469616889954},{"x":0.49395161867141724,"y":0.45621469616889954},{"x":0.49395161867141724,"y":0.47457626461982727},{"x":0.4858871102333069,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4858871102333069,0.45621469616889954,0.49395161867141724,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.45621469616889954},{"x":0.47983869910240173,"y":0.45621469616889954},{"x":0.47983869910240173,"y":0.47457626461982727},{"x":0.44556450843811035,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.44556450843811035,0.45621469616889954,0.47983869910240173,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.4576271176338196},{"x":0.4354838728904724,"y":0.4576271176338196},{"x":0.4354838728904724,"y":0.47457626461982727},{"x":0.3931451737880707,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلبومن","boundary":[0.3931451737880707,0.4576271176338196,0.4354838728904724,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.4576271176338196},{"x":0.3911290466785431,"y":0.4576271176338196},{"x":0.3911290466785431,"y":0.47457626461982727},{"x":0.38306450843811035,"y":0.47457626461982727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38306450843811035,0.4576271176338196,0.3911290466785431,0.47457626461982727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.4576271176338196},{"x":0.375,"y":0.4576271176338196},{"x":0.375,"y":0.4759886860847473},{"x":0.3447580635547638,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.3447580635547638,0.4576271176338196,0.375,0.4759886860847473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.4576271176338196},{"x":0.33467742800712585,"y":0.4576271176338196},{"x":0.33467742800712585,"y":0.4759886860847473},{"x":0.3245967626571655,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3245967626571655,0.4576271176338196,0.33467742800712585,0.4759886860847473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.4576271176338196},{"x":0.31854838132858276,"y":0.4576271176338196},{"x":0.31854838132858276,"y":0.4759886860847473},{"x":0.2983871102333069,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لپه","boundary":[0.2983871102333069,0.4576271176338196,0.31854838132858276,0.4759886860847473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.4576271176338196},{"x":0.2983871102333069,"y":0.4576271176338196},{"x":0.2983871102333069,"y":0.4759886860847473},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27620968222618103,0.4576271176338196,0.2983871102333069,0.4759886860847473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.4576271176338196},{"x":0.2620967626571655,"y":0.4576271176338196},{"x":0.2620967626571655,"y":0.4759886860847473},{"x":0.2177419364452362,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.2177419364452362,0.4576271176338196,0.2620967626571655,0.4759886860847473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.2528248727321625},{"x":0.836693525314331,"y":0.2528248727321625},{"x":0.836693525314331,"y":0.4759886860847473},{"x":0.14516128599643707,"y":0.4759886860847473}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14016128599643707,0.24582487273216247,0.8416935253143311,0.4829886860847473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.5014124512672424},{"x":0.16330644488334656,"y":0.5014124512672424},{"x":0.16330644488334656,"y":0.5127118825912476},{"x":0.14717741310596466,"y":0.5127118825912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.14717741310596466,0.5014124512672424,0.16330644488334656,0.5127118825912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16733871400356293,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2520161271095276,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2520161271095276,"y":0.5141242742538452},{"x":0.16733871400356293,"y":0.5127118825912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salvadora","boundary":[0.16733871400356293,0.5014124512672424,0.2520161271095276,0.5141242742538452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641128897666931,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5127118825912476},{"x":0.2641128897666931,"y":0.5127118825912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.2641128897666931,0.5014124512672424,0.2822580635547638,0.5127118825912476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5014124512672424},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5141242742538452},{"x":0.14717741310596466,"y":0.5127118825912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14217741310596466,0.4944124512672424,0.2872580635547638,0.5211242742538452],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.5141242742538452},{"x":0.8306451439857483,"y":0.5141242742538452},{"x":0.8306451439857483,"y":0.5353107452392578},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7862903475761414,0.5141242742538452,0.8306451439857483,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.5141242742538452},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5141242742538452},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5353107452392578},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.7197580933570862,0.5141242742538452,0.7782257795333862,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.5141242742538452},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5141242742538452},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5353107452392578},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7056451439857483,0.5141242742538452,0.7177419066429138,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6895161271095276,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6895161271095276,"y":0.5353107452392578},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6794354915618896,0.5141242742538452,0.6895161271095276,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5353107452392578},{"x":0.6290322542190552,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.6290322542190552,0.5141242742538452,0.6693548560142517,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6129032373428345,"y":0.5141242742538452},{"x":0.6129032373428345,"y":0.5353107452392578},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5786290168762207,0.5141242742538452,0.6129032373428345,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5625,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5625,"y":0.5353107452392578},{"x":0.5423387289047241,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.5423387289047241,0.5141242742538452,0.5625,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5423387289047241,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5423387289047241,"y":0.5353107452392578},{"x":0.5342742204666138,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5342742204666138,0.5141242742538452,0.5423387289047241,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5141242742538452},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5353107452392578},{"x":0.4879032373428345,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4879032373428345,0.5141242742538452,0.5302419066429138,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.5141242742538452},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5141242742538452},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5353107452392578},{"x":0.44758063554763794,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.44758063554763794,0.5141242742538452,0.4818548262119293,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.5141242742538452},{"x":0.4495967626571655,"y":0.5141242742538452},{"x":0.4495967626571655,"y":0.5353107452392578},{"x":0.4415322542190552,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4415322542190552,0.5141242742538452,0.4495967626571655,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.5141242742538452},{"x":0.4334677457809448,"y":0.5141242742538452},{"x":0.4334677457809448,"y":0.5353107452392578},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.4072580635547638,0.5141242742538452,0.4334677457809448,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.5141242742538452},{"x":0.40120968222618103,"y":0.5141242742538452},{"x":0.40120968222618103,"y":0.5353107452392578},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3931451737880707,0.5141242742538452,0.40120968222618103,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.5141242742538452},{"x":0.38306450843811035,"y":0.5141242742538452},{"x":0.38306450843811035,"y":0.5353107452392578},{"x":0.35080644488334656,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.35080644488334656,0.5141242742538452,0.38306450843811035,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.5141242742538452},{"x":0.3447580635547638,"y":0.5141242742538452},{"x":0.3447580635547638,"y":0.5353107452392578},{"x":0.33669355511665344,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33669355511665344,0.5141242742538452,0.3447580635547638,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.5141242742538452},{"x":0.3245967626571655,"y":0.5141242742538452},{"x":0.3245967626571655,"y":0.5353107452392578},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3145161271095276,0.5141242742538452,0.3245967626571655,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.5141242742538452},{"x":0.30443549156188965,"y":0.5141242742538452},{"x":0.30443549156188965,"y":0.5353107452392578},{"x":0.27419355511665344,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.27419355511665344,0.5141242742538452,0.30443549156188965,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.5141242742538452},{"x":0.2620967626571655,"y":0.5141242742538452},{"x":0.2620967626571655,"y":0.5353107452392578},{"x":0.2197580635547638,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.2197580635547638,0.5141242742538452,0.2620967626571655,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20766128599643707,"y":0.5141242742538452},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5141242742538452},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5353107452392578},{"x":0.20766128599643707,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.20766128599643707,0.5141242742538452,0.2177419364452362,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15322580933570862,"y":0.5141242742538452},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5141242742538452},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5353107452392578},{"x":0.15322580933570862,"y":0.5353107452392578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.15322580933570862,0.5141242742538452,0.19153225421905518,0.5353107452392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.5395480394363403},{"x":0.8326612710952759,"y":0.5395480394363403},{"x":0.8326612710952759,"y":0.5593220591545105},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.7923387289047241,0.5395480394363403,0.8326612710952759,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.5395480394363403},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5395480394363403},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5593220591545105},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7701612710952759,0.5395480394363403,0.7782257795333862,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.5395480394363403},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5395480394363403},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5593220591545105},{"x":0.711693525314331,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.711693525314331,0.5395480394363403,0.7661290168762207,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5395480394363403},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5395480394363403},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5593220591545105},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7016128897666931,0.5395480394363403,0.7096773982048035,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5395480394363403},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5395480394363403},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5593220591545105},{"x":0.663306474685669,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.663306474685669,0.5395480394363403,0.6935483813285828,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.5395480394363403},{"x":0.6592742204666138,"y":0.5395480394363403},{"x":0.6592742204666138,"y":0.5593220591545105},{"x":0.600806474685669,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوجنسی","boundary":[0.600806474685669,0.5395480394363403,0.6592742204666138,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.5395480394363403},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5395480394363403},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5593220591545105},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5887096524238586,0.5395480394363403,0.5967742204666138,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5593220591545105},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5593220591545105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5403226017951965,0.5381355881690979,0.5826612710952759,0.5593220591545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5579096078872681},{"x":0.524193525314331,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.524193525314331,0.5381355881690979,0.5302419066429138,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5201612710952759,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5201612710952759,"y":0.5579096078872681},{"x":0.49193549156188965,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.49193549156188965,0.5381355881690979,0.5201612710952759,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.5381355881690979},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5381355881690979},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5579096078872681},{"x":0.4858871102333069,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4858871102333069,0.5381355881690979,0.49395161867141724,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5579096078872681},{"x":0.44556450843811035,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.44556450843811035,0.5381355881690979,0.4818548262119293,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4354838728904724,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4354838728904724,"y":0.5579096078872681},{"x":0.4193548262119293,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.4193548262119293,0.5381355881690979,0.4354838728904724,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.5381355881690979},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5381355881690979},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5579096078872681},{"x":0.40120968222618103,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.40120968222618103,0.5381355881690979,0.41532257199287415,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3891128897666931,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3891128897666931,"y":0.5579096078872681},{"x":0.3770161271095276,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3770161271095276,0.5381355881690979,0.3891128897666931,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3729838728904724,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3729838728904724,"y":0.5579096078872681},{"x":0.33669355511665344,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.33669355511665344,0.5381355881690979,0.3729838728904724,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3286290466785431,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3286290466785431,"y":0.5579096078872681},{"x":0.3125,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3125,0.5381355881690979,0.3286290466785431,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30241936445236206,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5381355881690979},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5579096078872681},{"x":0.30241936445236206,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30241936445236206,0.5381355881690979,0.3104838728904724,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.5381355881690979},{"x":0.2943548262119293,"y":0.5381355881690979},{"x":0.2943548262119293,"y":0.5579096078872681},{"x":0.26008063554763794,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.26008063554763794,0.5381355881690979,0.2943548262119293,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.5381355881690979},{"x":0.2540322542190552,"y":0.5381355881690979},{"x":0.2540322542190552,"y":0.5579096078872681},{"x":0.23991934955120087,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.23991934955120087,0.5381355881690979,0.2540322542190552,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.5367231369018555},{"x":0.22782258689403534,"y":0.5367231369018555},{"x":0.22782258689403534,"y":0.5579096078872681},{"x":0.17540322244167328,"y":0.5579096078872681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استکانی","boundary":[0.17540322244167328,0.5367231369018555,0.22782258689403534,0.5579096078872681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.5367231369018555},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5367231369018555},{"x":0.16935484111309052,"y":0.5564971566200256},{"x":0.16129031777381897,"y":0.5564971566200256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16129031777381897,0.5367231369018555,0.16935484111309052,0.5564971566200256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.5367231369018555},{"x":0.1552419364452362,"y":0.5367231369018555},{"x":0.1552419364452362,"y":0.5564971566200256},{"x":0.14717741310596466,"y":0.5564971566200256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.14717741310596466,0.5367231369018555,0.1552419364452362,0.5564971566200256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.5607344508171082},{"x":0.8306451439857483,"y":0.5607344508171082},{"x":0.8306451439857483,"y":0.5790960192680359},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لوبه","boundary":[0.8044354915618896,0.5607344508171082,0.8306451439857483,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.5607344508171082},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5607344508171082},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5790960192680359},{"x":0.7943548560142517,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7943548560142517,0.5607344508171082,0.8044354915618896,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5790960192680359},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7782257795333862,0.5607344508171082,0.7862903475761414,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5790960192680359},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.7459677457809448,0.5607344508171082,0.7701612710952759,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7318548560142517,"y":0.5790960192680359},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7217742204666138,0.5607344508171082,0.7318548560142517,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5607344508171082},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5790960192680359},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استکانی","boundary":[0.6552419066429138,0.5607344508171082,0.7076612710952759,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.5607344508171082},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5607344508171082},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5790960192680359},{"x":0.6431451439857483,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6431451439857483,0.5607344508171082,0.6512096524238586,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.5607344508171082},{"x":0.6350806355476379,"y":0.5607344508171082},{"x":0.6350806355476379,"y":0.5790960192680359},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6270161271095276,0.5607344508171082,0.6350806355476379,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.5607344508171082},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5607344508171082},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5790960192680359},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"لوبه","boundary":[0.5927419066429138,0.5607344508171082,0.6209677457809448,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.5607344508171082},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5607344508171082},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5790960192680359},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5786290168762207,0.5607344508171082,0.5927419066429138,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.5607344508171082},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5607344508171082},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5790960192680359},{"x":0.5665322542190552,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5665322542190552,0.5607344508171082,0.5745967626571655,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.5607344508171082},{"x":0.5584677457809448,"y":0.5607344508171082},{"x":0.5584677457809448,"y":0.5790960192680359},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.5040322542190552,0.5607344508171082,0.5584677457809448,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.5607344508171082},{"x":0.4959677457809448,"y":0.5607344508171082},{"x":0.4959677457809448,"y":0.5790960192680359},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4818548262119293,0.5607344508171082,0.4959677457809448,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.5607344508171082},{"x":0.47983869910240173,"y":0.5607344508171082},{"x":0.47983869910240173,"y":0.5790960192680359},{"x":0.4395161271095276,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4395161271095276,0.5607344508171082,0.47983869910240173,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.5607344508171082},{"x":0.4334677457809448,"y":0.5607344508171082},{"x":0.4334677457809448,"y":0.5790960192680359},{"x":0.39717742800712585,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.39717742800712585,0.5607344508171082,0.4334677457809448,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.5607344508171082},{"x":0.38508063554763794,"y":0.5607344508171082},{"x":0.38508063554763794,"y":0.5790960192680359},{"x":0.33669355511665344,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.33669355511665344,0.5607344508171082,0.38508063554763794,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.5607344508171082},{"x":0.33467742800712585,"y":0.5607344508171082},{"x":0.33467742800712585,"y":0.5790960192680359},{"x":0.3286290466785431,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3286290466785431,0.5607344508171082,0.33467742800712585,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.5607344508171082},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5607344508171082},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5790960192680359},{"x":0.29032257199287415,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لوبها","boundary":[0.29032257199287415,0.5607344508171082,0.32258063554763794,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.5607344508171082},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5607344508171082},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5790960192680359},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.25604838132858276,0.5607344508171082,0.2822580635547638,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.5607344508171082},{"x":0.24596774578094482,"y":0.5607344508171082},{"x":0.24596774578094482,"y":0.5790960192680359},{"x":0.22782258689403534,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.22782258689403534,0.5607344508171082,0.24596774578094482,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.5607344508171082},{"x":0.22580644488334656,"y":0.5607344508171082},{"x":0.22580644488334656,"y":0.5790960192680359},{"x":0.2177419364452362,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2177419364452362,0.5607344508171082,0.22580644488334656,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.5607344508171082},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5607344508171082},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5790960192680359},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19556452333927155,0.5607344508171082,0.21169355511665344,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.5607344508171082},{"x":0.18346774578094482,"y":0.5607344508171082},{"x":0.18346774578094482,"y":0.5790960192680359},{"x":0.14717741310596466,"y":0.5790960192680359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.14717741310596466,0.5607344508171082,0.18346774578094482,0.5790960192680359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.5847457647323608},{"x":0.8326612710952759,"y":0.5847457647323608},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6059321761131287},{"x":0.8125,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.8125,0.5847457647323608,0.8326612710952759,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5847457647323608},{"x":0.8084677457809448,"y":0.5847457647323608},{"x":0.8084677457809448,"y":0.6059321761131287},{"x":0.788306474685669,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.788306474685669,0.5847457647323608,0.8084677457809448,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681451439857483,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6059321761131287},{"x":0.7681451439857483,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7681451439857483,0.5847457647323608,0.7762096524238586,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7620967626571655,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6059321761131287},{"x":0.7217742204666138,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیسک","boundary":[0.7217742204666138,0.5847457647323608,0.7620967626571655,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7036290168762207,"y":0.5847457647323608},{"x":0.7036290168762207,"y":0.6059321761131287},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.6592742204666138,0.5847457647323608,0.7036290168762207,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6059321761131287},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6350806355476379,0.5847457647323608,0.6471773982048035,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6059321761131287},{"x":0.6189516186714172,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6189516186714172,0.5847457647323608,0.6270161271095276,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6088709831237793,"y":0.6059321761131287},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.5887096524238586,0.5847457647323608,0.6088709831237793,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.5847457647323608},{"x":0.5685483813285828,"y":0.5847457647323608},{"x":0.5685483813285828,"y":0.6059321761131287},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5564516186714172,0.5847457647323608,0.5685483813285828,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.5847457647323608},{"x":0.5463709831237793,"y":0.5847457647323608},{"x":0.5463709831237793,"y":0.6059321761131287},{"x":0.5201612710952759,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.5201612710952759,0.5847457647323608,0.5463709831237793,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.5847457647323608},{"x":0.5161290168762207,"y":0.5847457647323608},{"x":0.5161290168762207,"y":0.6059321761131287},{"x":0.5080645084381104,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5080645084381104,0.5847457647323608,0.5161290168762207,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.5847457647323608},{"x":0.4979838728904724,"y":0.5847457647323608},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6059321761131287},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ربین","boundary":[0.4717741906642914,0.5847457647323608,0.4979838728904724,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.5847457647323608},{"x":0.45766130089759827,"y":0.5847457647323608},{"x":0.45766130089759827,"y":0.6059321761131287},{"x":0.4334677457809448,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.4334677457809448,0.5847457647323608,0.45766130089759827,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.5847457647323608},{"x":0.42943549156188965,"y":0.5847457647323608},{"x":0.42943549156188965,"y":0.6059321761131287},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4072580635547638,0.5847457647323608,0.42943549156188965,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3407258093357086,"y":0.5847457647323608},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5847457647323608},{"x":0.3931451737880707,"y":0.6059321761131287},{"x":0.3407258093357086,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.3407258093357086,0.5847457647323608,0.3931451737880707,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.5847457647323608},{"x":0.33467742800712585,"y":0.5847457647323608},{"x":0.33467742800712585,"y":0.6059321761131287},{"x":0.32258063554763794,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.32258063554763794,0.5847457647323608,0.33467742800712585,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.5847457647323608},{"x":0.31854838132858276,"y":0.5847457647323608},{"x":0.31854838132858276,"y":0.6059321761131287},{"x":0.27419355511665344,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.27419355511665344,0.5847457647323608,0.31854838132858276,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22983871400356293,"y":0.5847457647323608},{"x":0.2681451737880707,"y":0.5847457647323608},{"x":0.2681451737880707,"y":0.6059321761131287},{"x":0.22983871400356293,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.22983871400356293,0.5847457647323608,0.2681451737880707,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.5847457647323608},{"x":0.23185484111309052,"y":0.5847457647323608},{"x":0.23185484111309052,"y":0.6059321761131287},{"x":0.22177419066429138,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22177419066429138,0.5847457647323608,0.23185484111309052,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16330644488334656,"y":0.5847457647323608},{"x":0.21572580933570862,"y":0.5847457647323608},{"x":0.21572580933570862,"y":0.6059321761131287},{"x":0.16330644488334656,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.16330644488334656,0.5847457647323608,0.21572580933570862,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.5847457647323608},{"x":0.1552419364452362,"y":0.5847457647323608},{"x":0.1552419364452362,"y":0.6059321761131287},{"x":0.14717741310596466,"y":0.6059321761131287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.14717741310596466,0.5847457647323608,0.1552419364452362,0.6059321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6073446273803711},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6073446273803711},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6271186470985413},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.8064516186714172,0.6073446273803711,0.8326612710952759,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.6073446273803711},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6073446273803711},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6271186470985413},{"x":0.7943548560142517,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7943548560142517,0.6073446273803711,0.8024193644523621,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6073446273803711},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6073446273803711},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6271186470985413},{"x":0.75,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.75,0.6073446273803711,0.7862903475761414,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.6073446273803711},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6073446273803711},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6271186470985413},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7237903475761414,0.6073446273803711,0.7399193644523621,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.6073446273803711},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6073446273803711},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6271186470985413},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6693548560142517,0.6073446273803711,0.7076612710952759,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.6073446273803711},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6073446273803711},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6271186470985413},{"x":0.649193525314331,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.649193525314331,0.6073446273803711,0.6612903475761414,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.6073446273803711},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6073446273803711},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6271186470985413},{"x":0.6088709831237793,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.6088709831237793,0.6073446273803711,0.6411290168762207,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.6073446273803711},{"x":0.600806474685669,"y":0.6073446273803711},{"x":0.600806474685669,"y":0.6271186470985413},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5766128897666931,0.6073446273803711,0.600806474685669,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.6073446273803711},{"x":0.5604838728904724,"y":0.6073446273803711},{"x":0.5604838728904724,"y":0.6271186470985413},{"x":0.5403226017951965,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.5403226017951965,0.6073446273803711,0.5604838728904724,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.6073446273803711},{"x":0.538306474685669,"y":0.6073446273803711},{"x":0.538306474685669,"y":0.6271186470985413},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5302419066429138,0.6073446273803711,0.538306474685669,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.6073446273803711},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6073446273803711},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6271186470985413},{"x":0.4959677457809448,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.4959677457809448,0.6073446273803711,0.5221773982048035,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.6073446273803711},{"x":0.4858871102333069,"y":0.6073446273803711},{"x":0.4858871102333069,"y":0.6271186470985413},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4717741906642914,0.6073446273803711,0.4858871102333069,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.6073446273803711},{"x":0.4657258093357086,"y":0.6073446273803711},{"x":0.4657258093357086,"y":0.6271186470985413},{"x":0.42741936445236206,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.42741936445236206,0.6073446273803711,0.4657258093357086,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.6073446273803711},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6073446273803711},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6271186470985413},{"x":0.39717742800712585,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.39717742800712585,0.6073446273803711,0.41330644488334656,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.6073446273803711},{"x":0.39516130089759827,"y":0.6073446273803711},{"x":0.39516130089759827,"y":0.6271186470985413},{"x":0.36693549156188965,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.36693549156188965,0.6073446273803711,0.39516130089759827,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.6073446273803711},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6073446273803711},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6271186470985413},{"x":0.35483869910240173,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35483869910240173,0.6073446273803711,0.3629032373428345,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.6073446273803711},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6073446273803711},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6271186470985413},{"x":0.2963709533214569,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.2963709533214569,0.6073446273803711,0.35282257199287415,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.6073446273803711},{"x":0.28629031777381897,"y":0.6073446273803711},{"x":0.28629031777381897,"y":0.6271186470985413},{"x":0.2661290466785431,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2661290466785431,0.6073446273803711,0.28629031777381897,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.6073446273803711},{"x":0.2479838728904724,"y":0.6073446273803711},{"x":0.2479838728904724,"y":0.6271186470985413},{"x":0.2177419364452362,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.2177419364452362,0.6073446273803711,0.2479838728904724,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20766128599643707,"y":0.6073446273803711},{"x":0.2197580635547638,"y":0.6073446273803711},{"x":0.2197580635547638,"y":0.6271186470985413},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.20766128599643707,0.6073446273803711,0.2197580635547638,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.6073446273803711},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6073446273803711},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6271186470985413},{"x":0.18145161867141724,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.18145161867141724,0.6073446273803711,0.1895161271095276,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1552419364452362,"y":0.6073446273803711},{"x":0.17540322244167328,"y":0.6073446273803711},{"x":0.17540322244167328,"y":0.6271186470985413},{"x":0.1552419364452362,"y":0.6271186470985413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.1552419364452362,0.6073446273803711,0.17540322244167328,0.6271186470985413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.6257061958312988},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6257061958312988},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6483050584793091},{"x":0.788306474685669,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.788306474685669,0.6257061958312988,0.8326612710952759,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.6257061958312988},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6257061958312988},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6483050584793091},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7338709831237793,0.6257061958312988,0.7762096524238586,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.6257061958312988},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6257061958312988},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6483050584793091},{"x":0.7217742204666138,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7217742204666138,0.6257061958312988,0.7338709831237793,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.6257061958312988},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6257061958312988},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6483050584793091},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7076612710952759,0.6257061958312988,0.7157257795333862,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6483050584793091},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6673387289047241,0.6257061958312988,0.6995967626571655,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6483050584793091},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیلی","boundary":[0.6270161271095276,0.6257061958312988,0.6552419066429138,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6108871102333069,"y":0.6257061958312988},{"x":0.6108871102333069,"y":0.6483050584793091},{"x":0.5766128897666931,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5766128897666931,0.6257061958312988,0.6108871102333069,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.6257061958312988},{"x":0.5685483813285828,"y":0.6257061958312988},{"x":0.5685483813285828,"y":0.6483050584793091},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5564516186714172,0.6257061958312988,0.5685483813285828,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.6257061958312988},{"x":0.5524193644523621,"y":0.6257061958312988},{"x":0.5524193644523621,"y":0.6483050584793091},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5141128897666931,0.6257061958312988,0.5524193644523621,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.6257061958312988},{"x":0.5020161271095276,"y":0.6257061958312988},{"x":0.5020161271095276,"y":0.6483050584793091},{"x":0.4697580635547638,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.4697580635547638,0.6257061958312988,0.5020161271095276,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.6257061958312988},{"x":0.4657258093357086,"y":0.6257061958312988},{"x":0.4657258093357086,"y":0.6483050584793091},{"x":0.45766130089759827,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45766130089759827,0.6257061958312988,0.4657258093357086,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.6257061958312988},{"x":0.4516128897666931,"y":0.6257061958312988},{"x":0.4516128897666931,"y":0.6483050584793091},{"x":0.4193548262119293,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.4193548262119293,0.6257061958312988,0.4516128897666931,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38508063554763794,"y":0.6257061958312988},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6257061958312988},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6483050584793091},{"x":0.38508063554763794,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.38508063554763794,0.6257061958312988,0.4072580635547638,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.6257061958312988},{"x":0.38306450843811035,"y":0.6257061958312988},{"x":0.38306450843811035,"y":0.6483050584793091},{"x":0.375,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.375,0.6257061958312988,0.38306450843811035,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.6257061958312988},{"x":0.36895161867141724,"y":0.6257061958312988},{"x":0.36895161867141724,"y":0.6483050584793091},{"x":0.3427419364452362,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.3427419364452362,0.6257061958312988,0.36895161867141724,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.6257061958312988},{"x":0.33669355511665344,"y":0.6257061958312988},{"x":0.33669355511665344,"y":0.6483050584793091},{"x":0.2963709533214569,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.2963709533214569,0.6257061958312988,0.33669355511665344,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782258093357086,"y":0.6257061958312988},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6257061958312988},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6483050584793091},{"x":0.2782258093357086,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2782258093357086,0.6257061958312988,0.29032257199287415,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.6257061958312988},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6257061958312988},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6483050584793091},{"x":0.23790322244167328,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.23790322244167328,0.6257061958312988,0.27620968222618103,0.6483050584793091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.5141242742538452},{"x":0.8326612710952759,"y":0.5141242742538452},{"x":0.8326612710952759,"y":0.6483050584793091},{"x":0.14717741310596466,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14217741310596466,0.5071242742538452,0.8376612710952759,0.6553050584793091],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.6341807842254639},{"x":0.23185484111309052,"y":0.6341807842254639},{"x":0.23185484111309052,"y":0.6483050584793091},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سپری","boundary":[0.19354838132858276,0.6341807842254639,0.23185484111309052,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.6341807842254639},{"x":0.1875,"y":0.6341807842254639},{"x":0.1875,"y":0.6483050584793091},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.6341807842254639,0.1875,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.6341807842254639},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6341807842254639},{"x":0.17741934955120087,"y":0.6483050584793091},{"x":0.14516128599643707,"y":0.6483050584793091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.14516128599643707,0.6341807842254639,0.17741934955120087,0.6483050584793091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.6525423526763916},{"x":0.8306451439857483,"y":0.6525423526763916},{"x":0.8306451439857483,"y":0.6709039807319641},{"x":0.7963709831237793,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شفت","boundary":[0.7963709831237793,0.6525423526763916,0.8306451439857483,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6525423526763916},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6525423526763916},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6709039807319641},{"x":0.75,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.75,0.6525423526763916,0.7822580933570862,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.6525423526763916},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6525423526763916},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6709039807319641},{"x":0.725806474685669,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.725806474685669,0.6525423526763916,0.7358871102333069,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.6525423526763916},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6525423526763916},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6709039807319641},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.6895161271095276,0.6525423526763916,0.7237903475761414,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.653954803943634},{"x":0.6854838728904724,"y":0.653954803943634},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6709039807319641},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6774193644523621,0.653954803943634,0.6854838728904724,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.653954803943634},{"x":0.6713709831237793,"y":0.653954803943634},{"x":0.6713709831237793,"y":0.6709039807319641},{"x":0.649193525314331,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.649193525314331,0.653954803943634,0.6713709831237793,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.653954803943634},{"x":0.6391128897666931,"y":0.653954803943634},{"x":0.6391128897666931,"y":0.6709039807319641},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6709039807319641}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6270161271095276,0.653954803943634,0.6391128897666931,0.6709039807319641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.653954803943634},{"x":0.6129032373428345,"y":0.653954803943634},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6723163723945618},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6723163723945618}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.5907257795333862,0.653954803943634,0.6129032373428345,0.6723163723945618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.653954803943634},{"x":0.5907257795333862,"y":0.653954803943634},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6723163723945618},{"x":0.5826612710952759,"y":0.6723163723945618}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5826612710952759,0.653954803943634,0.5907257795333862,0.6723163723945618]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.6341807842254639},{"x":0.8306451439857483,"y":0.6341807842254639},{"x":0.8306451439857483,"y":0.6723163723945618},{"x":0.14516128599643707,"y":0.6723163723945618}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.14016128599643707,0.6271807842254639,0.8356451439857483,0.6793163723945618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8286290168762207,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8286290168762207,"y":0.7175140976905823},{"x":0.8084677457809448,"y":0.7175140976905823}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8084677457809448,0.6991525292396545,0.8286290168762207,0.7175140976905823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.6977401375770569},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6977401375770569},{"x":0.8044354915618896,"y":0.7175140976905823},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7175140976905823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7620967626571655,0.6977401375770569,0.8044354915618896,0.7175140976905823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.6977401375770569},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6977401375770569},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7175140976905823},{"x":0.7137096524238586,"y":0.7175140976905823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.7137096524238586,0.6977401375770569,0.7580645084381104,0.7175140976905823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6975806355476379,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6975806355476379,"y":0.7175140976905823},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7175140976905823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.6733871102333069,0.6977401375770569,0.6975806355476379,0.7175140976905823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6592742204666138,"y":0.7161017060279846},{"x":0.649193525314331,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.649193525314331,0.6977401375770569,0.6592742204666138,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6068548560142517,0.6977401375770569,0.6411290168762207,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6068548560142517,"y":0.6977401375770569},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5725806355476379,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5725806355476379,0.6977401375770569,0.6068548560142517,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.6977401375770569},{"x":0.5705645084381104,"y":0.6977401375770569},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5625,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5625,0.6977401375770569,0.5705645084381104,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.6977401375770569},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6977401375770569},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7161017060279846},{"x":0.4879032373428345,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.4879032373428345,0.6977401375770569,0.5564516186714172,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4697580635547638,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4697580635547638,"y":0.7161017060279846},{"x":0.4415322542190552,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.4415322542190552,0.6977401375770569,0.4697580635547638,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4213709533214569,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4213709533214569,"y":0.7161017060279846},{"x":0.41330644488334656,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.41330644488334656,0.6977401375770569,0.4213709533214569,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39516130089759827,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6977401375770569},{"x":0.4072580635547638,"y":0.7161017060279846},{"x":0.39516130089759827,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.39516130089759827,0.6977401375770569,0.4072580635547638,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.6977401375770569},{"x":0.38508063554763794,"y":0.6977401375770569},{"x":0.38508063554763794,"y":0.7161017060279846},{"x":0.3770161271095276,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.3770161271095276,0.6977401375770569,0.38508063554763794,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.6963276863098145},{"x":0.36491936445236206,"y":0.6963276863098145},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7161017060279846},{"x":0.33467742800712585,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.33467742800712585,0.6963276863098145,0.36491936445236206,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.6963276863098145},{"x":0.33266130089759827,"y":0.6963276863098145},{"x":0.33266130089759827,"y":0.7161017060279846},{"x":0.3266128897666931,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3266128897666931,0.6963276863098145,0.33266130089759827,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.6963276863098145},{"x":0.3165322542190552,"y":0.6963276863098145},{"x":0.3165322542190552,"y":0.7161017060279846},{"x":0.28830644488334656,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.28830644488334656,0.6963276863098145,0.3165322542190552,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22983871400356293,"y":0.6963276863098145},{"x":0.2802419364452362,"y":0.6963276863098145},{"x":0.2802419364452362,"y":0.7161017060279846},{"x":0.22983871400356293,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دمگلدار","boundary":[0.22983871400356293,0.6963276863098145,0.2802419364452362,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.6963276863098145},{"x":0.22580644488334656,"y":0.6963276863098145},{"x":0.22580644488334656,"y":0.7161017060279846},{"x":0.2197580635547638,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2197580635547638,0.6963276863098145,0.22580644488334656,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.6963276863098145},{"x":0.20766128599643707,"y":0.6963276863098145},{"x":0.20766128599643707,"y":0.7146892547607422},{"x":0.14516128599643707,"y":0.7146892547607422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.14516128599643707,0.6963276863098145,0.20766128599643707,0.7146892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185483813285828,"y":0.7189265489578247},{"x":0.8346773982048035,"y":0.7189265489578247},{"x":0.8346773982048035,"y":0.7387005686759949},{"x":0.8185483813285828,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8185483813285828,0.7189265489578247,0.8346773982048035,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.7189265489578247},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7189265489578247},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7387005686759949},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7862903475761414,0.7189265489578247,0.8064516186714172,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.7189265489578247},{"x":0.774193525314331,"y":0.7189265489578247},{"x":0.774193525314331,"y":0.7387005686759949},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.7439516186714172,0.7189265489578247,0.774193525314331,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.7189265489578247},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7189265489578247},{"x":0.7399193644523621,"y":0.7387005686759949},{"x":0.7298387289047241,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7298387289047241,0.7189265489578247,0.7399193644523621,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.7189265489578247},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7189265489578247},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7387005686759949},{"x":0.6915322542190552,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نصف","boundary":[0.6915322542190552,0.7189265489578247,0.7237903475761414,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.7189265489578247},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7189265489578247},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7387005686759949},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6169354915618896,0.7189265489578247,0.6713709831237793,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.7189265489578247},{"x":0.6189516186714172,"y":0.7189265489578247},{"x":0.6189516186714172,"y":0.7387005686759949},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108871102333069,0.7189265489578247,0.6189516186714172,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.7189265489578247},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7189265489578247},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7387005686759949},{"x":0.5544354915618896,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.5544354915618896,0.7189265489578247,0.6068548560142517,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.7189265489578247},{"x":0.5443548560142517,"y":0.7189265489578247},{"x":0.5443548560142517,"y":0.7387005686759949},{"x":0.5100806355476379,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.5100806355476379,0.7189265489578247,0.5443548560142517,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.7189265489578247},{"x":0.5020161271095276,"y":0.7189265489578247},{"x":0.5020161271095276,"y":0.7387005686759949},{"x":0.4536290466785431,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگشته","boundary":[0.4536290466785431,0.7189265489578247,0.5020161271095276,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.7189265489578247},{"x":0.4536290466785431,"y":0.7189265489578247},{"x":0.4536290466785431,"y":0.7387005686759949},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44556450843811035,0.7189265489578247,0.4536290466785431,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.7189265489578247},{"x":0.4415322542190552,"y":0.7189265489578247},{"x":0.4415322542190552,"y":0.7387005686759949},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.41129031777381897,0.7189265489578247,0.4415322542190552,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.7189265489578247},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7189265489578247},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7387005686759949},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.3608871102333069,0.7189265489578247,0.4092741906642914,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.7189265489578247},{"x":0.35282257199287415,"y":0.7189265489578247},{"x":0.35282257199287415,"y":0.7387005686759949},{"x":0.3245967626571655,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.3245967626571655,0.7189265489578247,0.35282257199287415,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.7189265489578247},{"x":0.3145161271095276,"y":0.7189265489578247},{"x":0.3145161271095276,"y":0.7387005686759949},{"x":0.30443549156188965,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.30443549156188965,0.7189265489578247,0.3145161271095276,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.7189265489578247},{"x":0.3004032373428345,"y":0.7189265489578247},{"x":0.3004032373428345,"y":0.7387005686759949},{"x":0.2661290466785431,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.2661290466785431,0.7189265489578247,0.3004032373428345,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.7189265489578247},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7189265489578247},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7387005686759949},{"x":0.16935484111309052,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"S.","boundary":[0.16935484111309052,0.7189265489578247,0.1854838728904724,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.7189265489578247},{"x":0.2479838728904724,"y":0.7189265489578247},{"x":0.2479838728904724,"y":0.7387005686759949},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.19153225421905518,0.7189265489578247,0.2479838728904724,0.7387005686759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.6963276863098145},{"x":0.8346773982048035,"y":0.6991525292396545},{"x":0.8346773982048035,"y":0.7401130199432373},{"x":0.14516128599643707,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14016128599643707,0.6893276863098144,0.8396773982048035,0.7471130199432373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.7189265489578247},{"x":0.16330644488334656,"y":0.7189265489578247},{"x":0.16330644488334656,"y":0.7387005686759949},{"x":0.14919355511665344,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".1","boundary":[0.14919355511665344,0.7189265489578247,0.16330644488334656,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.7429378628730774},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7429378628730774},{"x":0.8266128897666931,"y":0.7612994313240051},{"x":0.8205645084381104,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8205645084381104,0.7429378628730774,0.8266128897666931,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.7429378628730774},{"x":0.8165322542190552,"y":0.7429378628730774},{"x":0.8165322542190552,"y":0.7612994313240051},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7782257795333862,0.7429378628730774,0.8165322542190552,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.7429378628730774},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7429378628730774},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7612994313240051},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.7237903475761414,0.7429378628730774,0.7721773982048035,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.7429378628730774},{"x":0.711693525314331,"y":0.7429378628730774},{"x":0.711693525314331,"y":0.7612994313240051},{"x":0.6875,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.6875,0.7429378628730774,0.711693525314331,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6733871102333069,"y":0.7612994313240051},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6612903475761414,0.7429378628730774,0.6733871102333069,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7612994313240051},{"x":0.6290322542190552,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیزه","boundary":[0.6290322542190552,0.7429378628730774,0.6532257795333862,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7612994313240051},{"x":0.6149193644523621,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6149193644523621,0.7429378628730774,0.6270161271095276,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7429378628730774},{"x":0.6068548560142517,"y":0.7612994313240051},{"x":0.600806474685669,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.600806474685669,0.7429378628730774,0.6068548560142517,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.7429378628730774},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7429378628730774},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7612994313240051},{"x":0.5403226017951965,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگها","boundary":[0.5403226017951965,0.7429378628730774,0.5947580933570862,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.7429378628730774},{"x":0.5322580933570862,"y":0.7429378628730774},{"x":0.5322580933570862,"y":0.7612994313240051},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامشخص","boundary":[0.47580644488334656,0.7429378628730774,0.5322580933570862,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.7429378628730774},{"x":0.46169355511665344,"y":0.7429378628730774},{"x":0.46169355511665344,"y":0.7612994313240051},{"x":0.4556451737880707,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4556451737880707,0.7429378628730774,0.46169355511665344,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.7429378628730774},{"x":0.44758063554763794,"y":0.7429378628730774},{"x":0.44758063554763794,"y":0.7612994313240051},{"x":0.4213709533214569,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.4213709533214569,0.7429378628730774,0.44758063554763794,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.7429378628730774},{"x":0.41532257199287415,"y":0.7429378628730774},{"x":0.41532257199287415,"y":0.7612994313240051},{"x":0.3770161271095276,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3770161271095276,0.7429378628730774,0.41532257199287415,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.7429378628730774},{"x":0.36895161867141724,"y":0.7429378628730774},{"x":0.36895161867141724,"y":0.7612994313240051},{"x":0.33467742800712585,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.33467742800712585,0.7429378628730774,0.36895161867141724,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.7429378628730774},{"x":0.3286290466785431,"y":0.7429378628730774},{"x":0.3286290466785431,"y":0.7612994313240051},{"x":0.32258063554763794,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32258063554763794,0.7429378628730774,0.3286290466785431,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.7429378628730774},{"x":0.3125,"y":0.7429378628730774},{"x":0.3125,"y":0.7612994313240051},{"x":0.2479838728904724,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.2479838728904724,0.7429378628730774,0.3125,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.7429378628730774},{"x":0.24193547666072845,"y":0.7429378628730774},{"x":0.24193547666072845,"y":0.7612994313240051},{"x":0.2338709682226181,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2338709682226181,0.7429378628730774,0.24193547666072845,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.7429378628730774},{"x":0.2197580635547638,"y":0.7429378628730774},{"x":0.2197580635547638,"y":0.7612994313240051},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.19758065044879913,0.7429378628730774,0.2197580635547638,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.7429378628730774},{"x":0.1875,"y":0.7429378628730774},{"x":0.1875,"y":0.7612994313240051},{"x":0.14919355511665344,"y":0.7612994313240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.14919355511665344,0.7429378628730774,0.1875,0.7612994313240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.7641242742538452},{"x":0.8306451439857483,"y":0.7641242742538452},{"x":0.8306451439857483,"y":0.7824859023094177},{"x":0.8225806355476379,"y":0.7824859023094177}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8225806355476379,0.7641242742538452,0.8306451439857483,0.7824859023094177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.7641242742538452},{"x":0.8084677457809448,"y":0.7641242742538452},{"x":0.8084677457809448,"y":0.7824859023094177},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7824859023094177}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نصف","boundary":[0.7782257795333862,0.7641242742538452,0.8084677457809448,0.7824859023094177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7824859023094177},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7824859023094177}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.7056451439857483,0.7641242742538452,0.7580645084381104,0.7824859023094177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7641242742538452},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7824859023094177},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7824859023094177}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6995967626571655,0.7641242742538452,0.7076612710952759,0.7824859023094177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.7641242742538452},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7641242742538452},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7824859023094177},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7824859023094177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6411290168762207,0.7641242742538452,0.6935483813285828,0.7824859023094177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.7655367255210876},{"x":0.6350806355476379,"y":0.7641242742538452},{"x":0.6350806355476379,"y":0.7824859023094177},{"x":0.600806474685669,"y":0.7838982939720154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.600806474685669,0.7655367255210876,0.6350806355476379,0.7824859023094177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.7655367255210876},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7838982939720154},{"x":0.5362903475761414,"y":0.7838982939720154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگشته","boundary":[0.5362903475761414,0.7655367255210876,0.5887096524238586,0.7838982939720154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.7655367255210876},{"x":0.538306474685669,"y":0.7655367255210876},{"x":0.538306474685669,"y":0.7838982939720154},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7838982939720154}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5302419066429138,0.7655367255210876,0.538306474685669,0.7838982939720154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.7655367255210876},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7655367255210876},{"x":0.5221773982048035,"y":0.7838982939720154},{"x":0.4959677457809448,"y":0.7838982939720154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4959677457809448,0.7655367255210876,0.5221773982048035,0.7838982939720154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.7655367255210876},{"x":0.4879032373428345,"y":0.7655367255210876},{"x":0.4879032373428345,"y":0.7838982939720154},{"x":0.44354838132858276,"y":0.7838982939720154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.44354838132858276,0.7655367255210876,0.4879032373428345,0.7838982939720154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.7655367255210876},{"x":0.4375,"y":0.7655367255210876},{"x":0.4375,"y":0.7853107452392578},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7853107452392578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.41129031777381897,0.7655367255210876,0.4375,0.7853107452392578]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.7189265489578247},{"x":0.8306451439857483,"y":0.7189265489578247},{"x":0.8306451439857483,"y":0.7853107452392578},{"x":0.14919355511665344,"y":0.7853107452392578}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14419355511665344,0.7119265489578247,0.8356451439857483,0.7923107452392578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15322580933570862,"y":0.7669491767883301},{"x":0.16532258689403534,"y":0.7669491767883301},{"x":0.16532258689403534,"y":0.7796609997749329},{"x":0.15322580933570862,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.15322580933570862,0.7669491767883301,0.16532258689403534,0.7796609997749329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.7669491767883301},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7669491767883301},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7796609997749329},{"x":0.1733870953321457,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.1733870953321457,0.7669491767883301,0.1854838728904724,0.7796609997749329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7669491767883301},{"x":0.25806450843811035,"y":0.7669491767883301},{"x":0.25806450843811035,"y":0.7796609997749329},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oleoides","boundary":[0.19354838132858276,0.7669491767883301,0.25806450843811035,0.7796609997749329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15322580933570862,"y":0.7669491767883301},{"x":0.25806450843811035,"y":0.7669491767883301},{"x":0.25806450843811035,"y":0.7796609997749329},{"x":0.15322580933570862,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1482258093357086,0.7599491767883301,0.26306450843811036,0.7866609997749329],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.8121469020843506},{"x":0.16129031777381897,"y":0.8121469020843506},{"x":0.16129031777381897,"y":0.8276836276054382},{"x":0.14516128599643707,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.14516128599643707,0.8121469020843506,0.16129031777381897,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16532258689403534,"y":0.8121469020843506},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8121469020843506},{"x":0.18145161867141724,"y":0.8276836276054382},{"x":0.16532258689403534,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.16532258689403534,0.8121469020843506,0.18145161867141724,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.8121469020843506},{"x":0.24596774578094482,"y":0.8121469020843506},{"x":0.24596774578094482,"y":0.8276836276054382},{"x":0.1875,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.1875,0.8121469020843506,0.24596774578094482,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.8121469020843506},{"x":0.27217742800712585,"y":0.8121469020843506},{"x":0.27217742800712585,"y":0.8276836276054382},{"x":0.2540322542190552,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.2540322542190552,0.8121469020843506,0.27217742800712585,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.8121469020843506},{"x":0.27620968222618103,"y":0.8121469020843506},{"x":0.27620968222618103,"y":0.8276836276054382},{"x":0.27016130089759827,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.27016130089759827,0.8121469020843506,0.27620968222618103,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.8121469020843506},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8121469020843506},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8276836276054382},{"x":0.2822580635547638,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"SP","boundary":[0.2822580635547638,0.8121469020843506,0.2983871102333069,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30241936445236206,"y":0.8121469020843506},{"x":0.3084677457809448,"y":0.8121469020843506},{"x":0.3084677457809448,"y":0.8276836276054382},{"x":0.30241936445236206,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30241936445236206,0.8121469020843506,0.3084677457809448,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.8121469020843506},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8121469020843506},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3145161271095276,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.3145161271095276,0.8121469020843506,0.3306451737880707,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306451737880707,"y":0.8121469020843506},{"x":0.33669355511665344,"y":0.8121469020843506},{"x":0.33669355511665344,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3306451737880707,0.8121469020843506,0.33669355511665344,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.8121469020843506},{"x":0.36693549156188965,"y":0.8121469020843506},{"x":0.36693549156188965,"y":0.8276836276054382},{"x":0.33870968222618103,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"122","boundary":[0.33870968222618103,0.8121469020843506,0.36693549156188965,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.8121469020843506},{"x":0.38306450843811035,"y":0.8121469020843506},{"x":0.38306450843811035,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3770161271095276,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3770161271095276,0.8121469020843506,0.38306450843811035,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.8121469020843506},{"x":0.4213709533214569,"y":0.8121469020843506},{"x":0.4213709533214569,"y":0.8276836276054382},{"x":0.38306450843811035,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1753","boundary":[0.38306450843811035,0.8121469020843506,0.4213709533214569,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.8121469020843506},{"x":0.42943549156188965,"y":0.8121469020843506},{"x":0.42943549156188965,"y":0.8276836276054382},{"x":0.4233871102333069,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4233871102333069,0.8121469020843506,0.42943549156188965,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.8121469020843506},{"x":0.4354838728904724,"y":0.8121469020843506},{"x":0.4354838728904724,"y":0.8276836276054382},{"x":0.42943549156188965,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42943549156188965,0.8121469020843506,0.4354838728904724,0.8276836276054382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.8121469020843506},{"x":0.4354838728904724,"y":0.8121469020843506},{"x":0.4354838728904724,"y":0.8276836276054382},{"x":0.14516128599643707,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.14016128599643707,0.8051469020843506,0.4404838728904724,0.8346836276054382],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/UeZTuiwQdwYFDNAR.jpg","blurred":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/diFLzoQKnyuCNVoE.jpg","webpSec":"/storage/books/fd59c8eb293e5ceb/pages/YzUIvTjfmzRYQzbY-sec.webp"},"info":{"width":496,"height":708,"margin":[0.00022161160685843037,0.00011180535825969135,0.998368073605722,0.9987951339038753]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.08757062256336212},{"x":0.8024193644523621,"y":0.08757062256336212},{"x":0.8024193644523621,"y":0.10169491171836853},{"x":0.774193525314331,"y":0.10169491171836853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.774193525314331,0.08757062256336212,0.8024193644523621,0.10169491171836853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.08757062256336212},{"x":0.7701612710952759,"y":0.08757062256336212},{"x":0.7701612710952759,"y":0.10169491171836853},{"x":0.7419354915618896,"y":0.10169491171836853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7419354915618896,0.08757062256336212,0.7701612710952759,0.10169491171836853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.08757062256336212},{"x":0.8024193644523621,"y":0.08757062256336212},{"x":0.8024193644523621,"y":0.10169491171836853},{"x":0.7419354915618896,"y":0.10169491171836853}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7369354915618896,0.08057062256336212,0.8074193644523621,0.10869491171836854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.08757062256336212},{"x":0.47782257199287415,"y":0.08757062256336212},{"x":0.47782257199287415,"y":0.09887005388736725},{"x":0.4415322542190552,"y":0.09887005388736725}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"4/۴","boundary":[0.4415322542190552,0.08757062256336212,0.47782257199287415,0.09887005388736725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.08757062256336212},{"x":0.47782257199287415,"y":0.08757062256336212},{"x":0.47782257199287415,"y":0.09887005388736725},{"x":0.4415322542190552,"y":0.09887005388736725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.43653225421905517,0.08057062256336212,0.48282257199287415,0.10587005388736725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1270161271095276,"y":0.08615819364786148},{"x":0.1391129046678543,"y":0.08615819364786148},{"x":0.1391129046678543,"y":0.09745762497186661},{"x":0.1270161271095276,"y":0.09745762497186661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.1270161271095276,0.08615819364786148,0.1391129046678543,0.09745762497186661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14516128599643707,"y":0.08615819364786148},{"x":0.22782258689403534,"y":0.08615819364786148},{"x":0.22782258689403534,"y":0.09745762497186661},{"x":0.14516128599643707,"y":0.09745762497186661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salvadora","boundary":[0.14516128599643707,0.08615819364786148,0.22782258689403534,0.09745762497186661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1270161271095276,"y":0.08615819364786148},{"x":0.22782258689403534,"y":0.08615819364786148},{"x":0.22782258689403534,"y":0.09745762497186661},{"x":0.1270161271095276,"y":0.09745762497186661}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12201612710952758,0.07915819364786147,0.23282258689403534,0.10445762497186661],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.10875706374645233},{"x":0.14516128599643707,"y":0.10875706374645233},{"x":0.14516128599643707,"y":0.12429378181695938},{"x":0.11895161122083664,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Syn","boundary":[0.11895161122083664,0.10875706374645233,0.14516128599643707,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.10875706374645233},{"x":0.1572580635547638,"y":0.10875706374645233},{"x":0.1572580635547638,"y":0.12429378181695938},{"x":0.14919355511665344,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.14919355511665344,0.10875706374645233,0.1572580635547638,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16733871400356293,"y":0.10875706374645233},{"x":0.17943547666072845,"y":0.10875706374645233},{"x":0.17943547666072845,"y":0.12429378181695938},{"x":0.16733871400356293,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.16733871400356293,0.10875706374645233,0.17943547666072845,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.10875706374645233},{"x":0.2641128897666931,"y":0.10875706374645233},{"x":0.2641128897666931,"y":0.12429378181695938},{"x":0.1875,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"wightiana","boundary":[0.1875,0.10875706374645233,0.2641128897666931,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.10875706374645233},{"x":0.3245967626571655,"y":0.10875706374645233},{"x":0.3245967626571655,"y":0.12429378181695938},{"x":0.27620968222618103,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Planch","boundary":[0.27620968222618103,0.10875706374645233,0.3245967626571655,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.10875706374645233},{"x":0.33467742800712585,"y":0.10875706374645233},{"x":0.33467742800712585,"y":0.12429378181695938},{"x":0.3286290466785431,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3286290466785431,0.10875706374645233,0.33467742800712585,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.10875706374645233},{"x":0.35483869910240173,"y":0.10875706374645233},{"x":0.35483869910240173,"y":0.12429378181695938},{"x":0.3427419364452362,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ex","boundary":[0.3427419364452362,0.10875706374645233,0.35483869910240173,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.10875706374645233},{"x":0.4375,"y":0.10875706374645233},{"x":0.4375,"y":0.12429378181695938},{"x":0.36895161867141724,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thwaites","boundary":[0.36895161867141724,0.10875706374645233,0.4375,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.10875706374645233},{"x":0.44354838132858276,"y":0.10875706374645233},{"x":0.44354838132858276,"y":0.12429378181695938},{"x":0.4375,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4375,0.10875706374645233,0.44354838132858276,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.10875706374645233},{"x":0.4879032373428345,"y":0.10875706374645233},{"x":0.4879032373428345,"y":0.12429378181695938},{"x":0.4495967626571655,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Enum","boundary":[0.4495967626571655,0.10875706374645233,0.4879032373428345,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5020161271095276,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5020161271095276,"y":0.12429378181695938},{"x":0.4959677457809448,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4959677457809448,0.10875706374645233,0.5020161271095276,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.10875706374645233},{"x":0.524193525314331,"y":0.10875706374645233},{"x":0.524193525314331,"y":0.12429378181695938},{"x":0.5080645084381104,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.5080645084381104,0.10875706374645233,0.524193525314331,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5282257795333862,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5282257795333862,"y":0.12429378181695938},{"x":0.524193525314331,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.524193525314331,0.10875706374645233,0.5282257795333862,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5745967626571655,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5745967626571655,"y":0.12429378181695938},{"x":0.5362903475761414,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zeyl","boundary":[0.5362903475761414,0.10875706374645233,0.5745967626571655,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5786290168762207,"y":0.10875706374645233},{"x":0.5786290168762207,"y":0.12429378181695938},{"x":0.5725806355476379,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5725806355476379,0.10875706374645233,0.5786290168762207,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6129032373428345,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6129032373428345,"y":0.12429378181695938},{"x":0.5887096524238586,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"190","boundary":[0.5887096524238586,0.10875706374645233,0.6129032373428345,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6290322542190552,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6290322542190552,"y":0.12429378181695938},{"x":0.6229838728904724,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6229838728904724,0.10875706374645233,0.6290322542190552,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6653226017951965,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6653226017951965,"y":0.12429378181695938},{"x":0.6310483813285828,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1860","boundary":[0.6310483813285828,0.10875706374645233,0.6653226017951965,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6733871102333069,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6733871102333069,"y":0.12429378181695938},{"x":0.6673387289047241,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6673387289047241,0.10875706374645233,0.6733871102333069,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6814516186714172,"y":0.10875706374645233},{"x":0.6814516186714172,"y":0.12429378181695938},{"x":0.6754032373428345,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6754032373428345,0.10875706374645233,0.6814516186714172,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.10875706374645233},{"x":0.7016128897666931,"y":0.10875706374645233},{"x":0.7016128897666931,"y":0.12429378181695938},{"x":0.6895161271095276,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.6895161271095276,0.10875706374645233,0.7016128897666931,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.10875706374645233},{"x":0.7620967626571655,"y":0.10875706374645233},{"x":0.7620967626571655,"y":0.12429378181695938},{"x":0.7096773982048035,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.7096773982048035,0.10875706374645233,0.7620967626571655,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.10875706374645233},{"x":0.7983871102333069,"y":0.10875706374645233},{"x":0.7983871102333069,"y":0.12429378181695938},{"x":0.774193525314331,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"var","boundary":[0.774193525314331,0.10875706374645233,0.7983871102333069,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.10875706374645233},{"x":0.8044354915618896,"y":0.10875706374645233},{"x":0.8044354915618896,"y":0.12429378181695938},{"x":0.7983871102333069,"y":0.12429378181695938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7983871102333069,0.10875706374645233,0.8044354915618896,0.12429378181695938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.13276836276054382},{"x":0.19556452333927155,"y":0.13276836276054382},{"x":0.19556452333927155,"y":0.14830508828163147},{"x":0.11895161122083664,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"wightiana","boundary":[0.11895161122083664,0.13276836276054382,0.19556452333927155,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2036290317773819,"y":0.13276836276054382},{"x":0.20967741310596466,"y":0.13276836276054382},{"x":0.20967741310596466,"y":0.14830508828163147},{"x":0.2036290317773819,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2036290317773819,0.13276836276054382,0.20967741310596466,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20967741310596466,"y":0.13276836276054382},{"x":0.25806450843811035,"y":0.13276836276054382},{"x":0.25806450843811035,"y":0.14830508828163147},{"x":0.20967741310596466,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Planch","boundary":[0.20967741310596466,0.13276836276054382,0.25806450843811035,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.13276836276054382},{"x":0.2661290466785431,"y":0.13276836276054382},{"x":0.2661290466785431,"y":0.14830508828163147},{"x":0.26008063554763794,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.26008063554763794,0.13276836276054382,0.2661290466785431,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.13276836276054382},{"x":0.28629031777381897,"y":0.13276836276054382},{"x":0.28629031777381897,"y":0.14830508828163147},{"x":0.27419355511665344,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ex","boundary":[0.27419355511665344,0.13276836276054382,0.28629031777381897,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.13276836276054382},{"x":0.36693549156188965,"y":0.13276836276054382},{"x":0.36693549156188965,"y":0.14830508828163147},{"x":0.2983871102333069,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thwaites","boundary":[0.2983871102333069,0.13276836276054382,0.36693549156188965,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.13276836276054382},{"x":0.3729838728904724,"y":0.13276836276054382},{"x":0.3729838728904724,"y":0.14830508828163147},{"x":0.36693549156188965,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.36693549156188965,0.13276836276054382,0.3729838728904724,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.13276836276054382},{"x":0.42741936445236206,"y":0.13276836276054382},{"x":0.42741936445236206,"y":0.14830508828163147},{"x":0.38104838132858276,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Verdc","boundary":[0.38104838132858276,0.13276836276054382,0.42741936445236206,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4334677457809448,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4334677457809448,"y":0.14830508828163147},{"x":0.42741936445236206,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42741936445236206,0.13276836276054382,0.4334677457809448,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43145161867141724,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4375,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4375,"y":0.14830508828163147},{"x":0.43145161867141724,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43145161867141724,0.13276836276054382,0.4375,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.13276836276054382},{"x":0.47379031777381897,"y":0.13276836276054382},{"x":0.47379031777381897,"y":0.14830508828163147},{"x":0.4415322542190552,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kew","boundary":[0.4415322542190552,0.13276836276054382,0.47379031777381897,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5181451439857483,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5181451439857483,"y":0.14830508828163147},{"x":0.4858871102333069,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bull","boundary":[0.4858871102333069,0.13276836276054382,0.5181451439857483,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.13276836276054382},{"x":0.524193525314331,"y":0.13276836276054382},{"x":0.524193525314331,"y":0.14830508828163147},{"x":0.5181451439857483,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5181451439857483,0.13276836276054382,0.524193525314331,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5463709831237793,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5463709831237793,"y":0.14830508828163147},{"x":0.5302419066429138,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"19","boundary":[0.5302419066429138,0.13276836276054382,0.5463709831237793,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5544354915618896,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5544354915618896,"y":0.14830508828163147},{"x":0.5483871102333069,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5483871102333069,0.13276836276054382,0.5544354915618896,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5826612710952759,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5826612710952759,"y":0.14830508828163147},{"x":0.5584677457809448,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"150","boundary":[0.5584677457809448,0.13276836276054382,0.5826612710952759,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5987903475761414,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5987903475761414,"y":0.14830508828163147},{"x":0.5927419066429138,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5927419066429138,0.13276836276054382,0.5987903475761414,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6391128897666931,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6391128897666931,"y":0.14830508828163147},{"x":0.600806474685669,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1964","boundary":[0.600806474685669,0.13276836276054382,0.6391128897666931,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6451612710952759,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6451612710952759,"y":0.14830508828163147},{"x":0.6391128897666931,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6391128897666931,0.13276836276054382,0.6451612710952759,0.14830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6512096524238586,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6512096524238586,"y":0.14830508828163147},{"x":0.6451612710952759,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6451612710952759,0.13276836276054382,0.6512096524238586,0.14830508828163147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"en","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.10875706374645233},{"x":0.8044354915618896,"y":0.10875706374645233},{"x":0.8044354915618896,"y":0.14830508828163147},{"x":0.11895161122083664,"y":0.14830508828163147}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11395161122083663,0.10175706374645233,0.8094354915618897,0.15530508828163148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6774193644523621,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6774193644523621,"y":0.44632768630981445},{"x":0.6754032373428345,"y":0.44632768630981445}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۵","boundary":[0.6754032373428345,0.43926554918289185,0.6774193644523621,0.44632768630981445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6774193644523621,"y":0.43926554918289185},{"x":0.6774193644523621,"y":0.44632768630981445},{"x":0.6754032373428345,"y":0.44632768630981445}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6704032373428345,0.43226554918289184,0.6824193644523621,0.45332768630981446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8004032373428345,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8004032373428345,"y":0.1765536665916443},{"x":0.7560483813285828,"y":0.1765536665916443}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"جوج","boundary":[0.7560483813285828,0.16242937743663788,0.8004032373428345,0.1765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.1836158186197281},{"x":0.8024193644523621,"y":0.18502825498580933},{"x":0.8024193644523621,"y":0.20197740197181702},{"x":0.7560483813285828,"y":0.20197740197181702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7560483813285828,0.1836158186197281,0.8024193644523621,0.20197740197181702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.1836158186197281},{"x":0.7540322542190552,"y":0.1836158186197281},{"x":0.7540322542190552,"y":0.20056496560573578},{"x":0.7459677457809448,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7479838728904724,0.1836158186197281,0.7540322542190552,0.20056496560573578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.1836158186197281},{"x":0.7439516186714172,"y":0.1836158186197281},{"x":0.7439516186714172,"y":0.20056496560573578},{"x":0.711693525314331,"y":0.20056496560573578}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7137096524238586,0.1836158186197281,0.7439516186714172,0.20056496560573578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6955645084381104,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6955645084381104,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6895161271095276,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6895161271095276,0.18220339715480804,0.6955645084381104,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6834677457809448,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6814516186714172,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6471773982048035,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6471773982048035,0.18220339715480804,0.6814516186714172,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6370967626571655,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6370967626571655,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6310483813285828,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6310483813285828,0.18220339715480804,0.6370967626571655,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6310483813285828,"y":0.18220339715480804},{"x":0.6310483813285828,"y":0.19915254414081573},{"x":0.625,"y":0.19915254414081573}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.625,0.18220339715480804,0.6310483813285828,0.19915254414081573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.20621469616889954},{"x":0.8004032373428345,"y":0.20621469616889954},{"x":0.8004032373428345,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7782257795333862,0.20621469616889954,0.8004032373428345,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.20621469616889954},{"x":0.7721773982048035,"y":0.20621469616889954},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7096773982048035,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.7096773982048035,0.20621469616889954,0.7721773982048035,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.20621469616889954},{"x":0.7096773982048035,"y":0.20621469616889954},{"x":0.7096773982048035,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6995967626571655,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6995967626571655,0.20621469616889954,0.7096773982048035,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6814516186714172,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6310483813285828,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادرختی","boundary":[0.6310483813285828,0.20621469616889954,0.6814516186714172,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6149193644523621,"y":0.20621469616889954},{"x":0.6149193644523621,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5705645084381104,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5705645084381104,0.20621469616889954,0.6149193644523621,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5665322542190552,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5665322542190552,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5564516186714172,0.20621469616889954,0.5665322542190552,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5504032373428345,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5504032373428345,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5020161271095276,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.5020161271095276,0.20621469616889954,0.5504032373428345,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5,"y":0.20621469616889954},{"x":0.5,"y":0.2259887009859085},{"x":0.47580644488334656,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.47580644488334656,0.20621469616889954,0.5,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4657258093357086,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4657258093357086,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4536290466785431,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4536290466785431,0.20621469616889954,0.4657258093357086,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4495967626571655,"y":0.20621469616889954},{"x":0.4495967626571655,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3911290466785431,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.3911290466785431,0.20621469616889954,0.4495967626571655,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.20621469616889954},{"x":0.375,"y":0.20621469616889954},{"x":0.375,"y":0.2259887009859085},{"x":0.33870968222618103,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.33870968222618103,0.20621469616889954,0.375,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.20621469616889954},{"x":0.33467742800712585,"y":0.20621469616889954},{"x":0.33467742800712585,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3266128897666931,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3266128897666931,0.20621469616889954,0.33467742800712585,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.20621469616889954},{"x":0.32258063554763794,"y":0.20621469616889954},{"x":0.32258063554763794,"y":0.2259887009859085},{"x":0.2842741906642914,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.2842741906642914,0.20621469616889954,0.32258063554763794,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.20621469616889954},{"x":0.27419355511665344,"y":0.20621469616889954},{"x":0.27419355511665344,"y":0.2259887009859085},{"x":0.2479838728904724,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.2479838728904724,0.20621469616889954,0.27419355511665344,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.20621469616889954},{"x":0.24596774578094482,"y":0.20621469616889954},{"x":0.24596774578094482,"y":0.2259887009859085},{"x":0.23790322244167328,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23790322244167328,0.20621469616889954,0.24596774578094482,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.20621469616889954},{"x":0.2338709682226181,"y":0.20621469616889954},{"x":0.2338709682226181,"y":0.2259887009859085},{"x":0.2177419364452362,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2177419364452362,0.20621469616889954,0.2338709682226181,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16935484111309052,"y":0.20621469616889954},{"x":0.21169355511665344,"y":0.20621469616889954},{"x":0.21169355511665344,"y":0.2259887009859085},{"x":0.16935484111309052,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.16935484111309052,0.20621469616889954,0.21169355511665344,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15120968222618103,"y":0.20621469616889954},{"x":0.15927419066429138,"y":0.20621469616889954},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2259887009859085},{"x":0.15120968222618103,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.15120968222618103,0.20621469616889954,0.15927419066429138,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13508065044879913,"y":0.20621469616889954},{"x":0.14516128599643707,"y":0.20621469616889954},{"x":0.14516128599643707,"y":0.2259887009859085},{"x":0.13508065044879913,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.13508065044879913,0.20621469616889954,0.14516128599643707,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.20621469616889954},{"x":0.1270161271095276,"y":0.20621469616889954},{"x":0.1270161271095276,"y":0.2259887009859085},{"x":0.11693548411130905,"y":0.2259887009859085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.11693548411130905,0.20621469616889954,0.1270161271095276,0.2259887009859085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8044354915618896,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8044354915618896,"y":0.24717514216899872},{"x":0.7842742204666138,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7842742204666138,0.22740113735198975,0.8044354915618896,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7842742204666138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7842742204666138,"y":0.24717514216899872},{"x":0.7762096524238586,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7762096524238586,0.22740113735198975,0.7842742204666138,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7721773982048035,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7721773982048035,"y":0.24717514216899872},{"x":0.7358871102333069,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7358871102333069,0.22740113735198975,0.7721773982048035,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7217742204666138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7217742204666138,"y":0.24717514216899872},{"x":0.711693525314331,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.711693525314331,0.22740113735198975,0.7217742204666138,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7016128897666931,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7016128897666931,"y":0.24717514216899872},{"x":0.6552419066429138,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6552419066429138,0.22740113735198975,0.7016128897666931,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6431451439857483,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6431451439857483,"y":0.24717514216899872},{"x":0.5766128897666931,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعات","boundary":[0.5766128897666931,0.22740113735198975,0.6431451439857483,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5584677457809448,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5584677457809448,"y":0.24717514216899872},{"x":0.5403226017951965,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.5403226017951965,0.22740113735198975,0.5584677457809448,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5362903475761414,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5362903475761414,"y":0.24717514216899872},{"x":0.5262096524238586,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5262096524238586,0.22740113735198975,0.5362903475761414,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5201612710952759,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5201612710952759,"y":0.24717514216899872},{"x":0.5120967626571655,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5120967626571655,0.22740113735198975,0.5201612710952759,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5060483813285828,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5060483813285828,"y":0.24717514216899872},{"x":0.46370968222618103,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.46370968222618103,0.22740113735198975,0.5060483813285828,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.22740113735198975},{"x":0.46169355511665344,"y":0.22740113735198975},{"x":0.46169355511665344,"y":0.24717514216899872},{"x":0.4516128897666931,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4516128897666931,0.22740113735198975,0.46169355511665344,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4415322542190552,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4415322542190552,"y":0.24717514216899872},{"x":0.40120968222618103,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آویزان","boundary":[0.40120968222618103,0.22740113735198975,0.4415322542190552,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891128897666931,"y":0.22740113735198975},{"x":0.39919355511665344,"y":0.22740113735198975},{"x":0.39919355511665344,"y":0.24717514216899872},{"x":0.3891128897666931,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3891128897666931,0.22740113735198975,0.39919355511665344,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.22740113735198975},{"x":0.38508063554763794,"y":0.22740113735198975},{"x":0.38508063554763794,"y":0.24717514216899872},{"x":0.33870968222618103,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.33870968222618103,0.22740113735198975,0.38508063554763794,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.22740113735198975},{"x":0.3306451737880707,"y":0.22740113735198975},{"x":0.3306451737880707,"y":0.24717514216899872},{"x":0.28830644488334656,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.28830644488334656,0.22740113735198975,0.3306451737880707,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.22740113735198975},{"x":0.28629031777381897,"y":0.22740113735198975},{"x":0.28629031777381897,"y":0.24717514216899872},{"x":0.27217742800712585,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.27217742800712585,0.22740113735198975,0.28629031777381897,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.22740113735198975},{"x":0.2661290466785431,"y":0.22740113735198975},{"x":0.2661290466785431,"y":0.24717514216899872},{"x":0.24193547666072845,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.24193547666072845,0.22740113735198975,0.2661290466785431,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20564515888690948,"y":0.22740113735198975},{"x":0.23185484111309052,"y":0.22740113735198975},{"x":0.23185484111309052,"y":0.24717514216899872},{"x":0.20564515888690948,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.20564515888690948,0.22740113735198975,0.23185484111309052,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.22740113735198975},{"x":0.19354838132858276,"y":0.22740113735198975},{"x":0.19354838132858276,"y":0.24717514216899872},{"x":0.18346774578094482,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18346774578094482,0.22740113735198975,0.19354838132858276,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411290317773819,"y":0.22740113735198975},{"x":0.1733870953321457,"y":0.22740113735198975},{"x":0.1733870953321457,"y":0.24717514216899872},{"x":0.1411290317773819,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.1411290317773819,0.22740113735198975,0.1733870953321457,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.22740113735198975},{"x":0.1270161271095276,"y":0.22740113735198975},{"x":0.1270161271095276,"y":0.24717514216899872},{"x":0.11693548411130905,"y":0.24717514216899872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.11693548411130905,0.22740113735198975,0.1270161271095276,0.24717514216899872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.24858756363391876},{"x":0.8044354915618896,"y":0.24858756363391876},{"x":0.8044354915618896,"y":0.26977401971817017},{"x":0.7620967626571655,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.7620967626571655,0.24858756363391876,0.8044354915618896,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.24858756363391876},{"x":0.7560483813285828,"y":0.24858756363391876},{"x":0.7560483813285828,"y":0.26977401971817017},{"x":0.7237903475761414,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7237903475761414,0.24858756363391876,0.7560483813285828,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.24858756363391876},{"x":0.7056451439857483,"y":0.24858756363391876},{"x":0.7056451439857483,"y":0.26977401971817017},{"x":0.6592742204666138,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.6592742204666138,0.24858756363391876,0.7056451439857483,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.24858756363391876},{"x":0.649193525314331,"y":0.24858756363391876},{"x":0.649193525314331,"y":0.26977401971817017},{"x":0.6149193644523621,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6149193644523621,0.24858756363391876,0.649193525314331,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.24858756363391876},{"x":0.600806474685669,"y":0.24858756363391876},{"x":0.600806474685669,"y":0.26977401971817017},{"x":0.5766128897666931,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.5766128897666931,0.24858756363391876,0.600806474685669,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.24858756363391876},{"x":0.5745967626571655,"y":0.24858756363391876},{"x":0.5745967626571655,"y":0.26977401971817017},{"x":0.5544354915618896,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5544354915618896,0.24858756363391876,0.5745967626571655,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.24858756363391876},{"x":0.5423387289047241,"y":0.24858756363391876},{"x":0.5423387289047241,"y":0.26977401971817017},{"x":0.5342742204666138,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5342742204666138,0.24858756363391876,0.5423387289047241,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.24858756363391876},{"x":0.5302419066429138,"y":0.24858756363391876},{"x":0.5302419066429138,"y":0.26977401971817017},{"x":0.4697580635547638,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکستری","boundary":[0.4697580635547638,0.24858756363391876,0.5302419066429138,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.24858756363391876},{"x":0.46370968222618103,"y":0.24858756363391876},{"x":0.46370968222618103,"y":0.26977401971817017},{"x":0.4556451737880707,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4556451737880707,0.24858756363391876,0.46370968222618103,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.24858756363391876},{"x":0.44758063554763794,"y":0.24858756363391876},{"x":0.44758063554763794,"y":0.26977401971817017},{"x":0.4092741906642914,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4092741906642914,0.24858756363391876,0.44758063554763794,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.24858756363391876},{"x":0.39919355511665344,"y":0.24858756363391876},{"x":0.39919355511665344,"y":0.26977401971817017},{"x":0.375,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.375,0.24858756363391876,0.39919355511665344,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.24858756363391876},{"x":0.3588709533214569,"y":0.24858756363391876},{"x":0.3588709533214569,"y":0.26977401971817017},{"x":0.31854838132858276,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.31854838132858276,0.24858756363391876,0.3588709533214569,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.24858756363391876},{"x":0.3125,"y":0.24858756363391876},{"x":0.3125,"y":0.26977401971817017},{"x":0.30443549156188965,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.30443549156188965,0.24858756363391876,0.3125,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.24858756363391876},{"x":0.2963709533214569,"y":0.24858756363391876},{"x":0.2963709533214569,"y":0.26977401971817017},{"x":0.24193547666072845,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمبرگها","boundary":[0.24193547666072845,0.24858756363391876,0.2963709533214569,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.24858756363391876},{"x":0.23185484111309052,"y":0.24858756363391876},{"x":0.23185484111309052,"y":0.26977401971817017},{"x":0.22177419066429138,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22177419066429138,0.24858756363391876,0.23185484111309052,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.24858756363391876},{"x":0.20766128599643707,"y":0.24858756363391876},{"x":0.20766128599643707,"y":0.26977401971817017},{"x":0.18145161867141724,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.18145161867141724,0.24858756363391876,0.20766128599643707,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.24858756363391876},{"x":0.16532258689403534,"y":0.24858756363391876},{"x":0.16532258689403534,"y":0.26977401971817017},{"x":0.1572580635547638,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.1572580635547638,0.24858756363391876,0.16532258689403534,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1391129046678543,"y":0.24858756363391876},{"x":0.14919355511665344,"y":0.24858756363391876},{"x":0.14919355511665344,"y":0.26977401971817017},{"x":0.1391129046678543,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1391129046678543,0.24858756363391876,0.14919355511665344,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.24858756363391876},{"x":0.1270161271095276,"y":0.24858756363391876},{"x":0.1270161271095276,"y":0.26977401971817017},{"x":0.11895161122083664,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.11895161122083664,0.24858756363391876,0.1270161271095276,0.26977401971817017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8044354915618896,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8044354915618896,"y":0.2923728823661804},{"x":0.7479838728904724,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.7479838728904724,0.2740113139152527,0.8044354915618896,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2923728823661804},{"x":0.7399193644523621,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7399193644523621,0.2740113139152527,0.7459677457809448,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2923728823661804},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهنها","boundary":[0.6814516186714172,0.2740113139152527,0.7298387289047241,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6713709831237793,"y":0.2923728823661804},{"x":0.6612903475761414,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6612903475761414,0.2740113139152527,0.6713709831237793,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2923728823661804},{"x":0.6209677457809448,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6209677457809448,0.2740113139152527,0.6431451439857483,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.2740113139152527},{"x":0.600806474685669,"y":0.2740113139152527},{"x":0.600806474685669,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5947580933570862,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5947580933570862,0.2740113139152527,0.600806474685669,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5826612710952759,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5826612710952759,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5725806355476379,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5725806355476379,0.2740113139152527,0.5826612710952759,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5564516186714172,"y":0.2923728823661804},{"x":0.5342742204666138,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵/۵","boundary":[0.5342742204666138,0.2740113139152527,0.5564516186714172,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5221773982048035,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5221773982048035,"y":0.2923728823661804},{"x":0.4657258093357086,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.4657258093357086,0.2740113139152527,0.5221773982048035,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4536290466785431,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4536290466785431,"y":0.2923728823661804},{"x":0.44758063554763794,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44758063554763794,0.2740113139152527,0.4536290466785431,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.2740113139152527},{"x":0.42943549156188965,"y":0.2740113139152527},{"x":0.42943549156188965,"y":0.2923728823661804},{"x":0.4052419364452362,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.4052419364452362,0.2740113139152527,0.42943549156188965,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.2740113139152527},{"x":0.375,"y":0.2740113139152527},{"x":0.375,"y":0.2923728823661804},{"x":0.36895161867141724,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.36895161867141724,0.2740113139152527,0.375,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.2740113139152527},{"x":0.35483869910240173,"y":0.2740113139152527},{"x":0.35483869910240173,"y":0.2923728823661804},{"x":0.3467741906642914,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3467741906642914,0.2740113139152527,0.35483869910240173,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3306451737880707,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3306451737880707,"y":0.2923728823661804},{"x":0.3125,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.3125,0.2740113139152527,0.3306451737880707,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3004032373428345,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3004032373428345,"y":0.2923728823661804},{"x":0.25604838132858276,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.25604838132858276,0.2740113139152527,0.3004032373428345,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2540322542190552,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2540322542190552,"y":0.2923728823661804},{"x":0.2479838728904724,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2479838728904724,0.2740113139152527,0.2540322542190552,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2358870953321457,"y":0.2740113139152527},{"x":0.2358870953321457,"y":0.2923728823661804},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.19153225421905518,0.2740113139152527,0.2358870953321457,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14717741310596466,"y":0.2740113139152527},{"x":0.1733870953321457,"y":0.2740113139152527},{"x":0.1733870953321457,"y":0.2923728823661804},{"x":0.14717741310596466,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.14717741310596466,0.2740113139152527,0.1733870953321457,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.2740113139152527},{"x":0.13306452333927155,"y":0.2740113139152527},{"x":0.13306452333927155,"y":0.2923728823661804},{"x":0.11895161122083664,"y":0.2923728823661804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11895161122083664,0.2740113139152527,0.13306452333927155,0.2923728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.2951977252960205},{"x":0.8044354915618896,"y":0.2951977252960205},{"x":0.8044354915618896,"y":0.3163841664791107},{"x":0.7762096524238586,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.7762096524238586,0.2951977252960205,0.8044354915618896,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3163841664791107},{"x":0.7358871102333069,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7358871102333069,0.2951977252960205,0.7721773982048035,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7318548560142517,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7318548560142517,"y":0.3163841664791107},{"x":0.7237903475761414,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7237903475761414,0.2951977252960205,0.7318548560142517,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7157257795333862,"y":0.2951977252960205},{"x":0.7157257795333862,"y":0.3163841664791107},{"x":0.6915322542190552,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6915322542190552,0.2951977252960205,0.7157257795333862,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.2951977252960205},{"x":0.6834677457809448,"y":0.2951977252960205},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3163841664791107},{"x":0.6653226017951965,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.6653226017951965,0.2951977252960205,0.6834677457809448,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.2951977252960205},{"x":0.649193525314331,"y":0.2951977252960205},{"x":0.649193525314331,"y":0.3163841664791107},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6391128897666931,0.2951977252960205,0.649193525314331,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.2951977252960205},{"x":0.6290322542190552,"y":0.2951977252960205},{"x":0.6290322542190552,"y":0.3163841664791107},{"x":0.5766128897666931,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منقاردار","boundary":[0.5766128897666931,0.2951977252960205,0.6290322542190552,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.2951977252960205},{"x":0.5584677457809448,"y":0.2951977252960205},{"x":0.5584677457809448,"y":0.3163841664791107},{"x":0.5504032373428345,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5504032373428345,0.2951977252960205,0.5584677457809448,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.2951977252960205},{"x":0.5362903475761414,"y":0.2951977252960205},{"x":0.5362903475761414,"y":0.3163841664791107},{"x":0.5080645084381104,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.5080645084381104,0.2951977252960205,0.5362903475761414,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.2951977252960205},{"x":0.49193549156188965,"y":0.2951977252960205},{"x":0.49193549156188965,"y":0.3163841664791107},{"x":0.46370968222618103,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.46370968222618103,0.2951977252960205,0.49193549156188965,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.2951977252960205},{"x":0.45766130089759827,"y":0.2951977252960205},{"x":0.45766130089759827,"y":0.3163841664791107},{"x":0.4354838728904724,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4354838728904724,0.2951977252960205,0.45766130089759827,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.2951977252960205},{"x":0.4334677457809448,"y":0.2951977252960205},{"x":0.4334677457809448,"y":0.3163841664791107},{"x":0.4254032373428345,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4254032373428345,0.2951977252960205,0.4334677457809448,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.2951977252960205},{"x":0.41330644488334656,"y":0.2951977252960205},{"x":0.41330644488334656,"y":0.3163841664791107},{"x":0.4032258093357086,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4032258093357086,0.2951977252960205,0.41330644488334656,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.2951977252960205},{"x":0.39919355511665344,"y":0.2951977252960205},{"x":0.39919355511665344,"y":0.3163841664791107},{"x":0.3608871102333069,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.3608871102333069,0.2951977252960205,0.39919355511665344,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.2951977252960205},{"x":0.34879031777381897,"y":0.2951977252960205},{"x":0.34879031777381897,"y":0.3163841664791107},{"x":0.32258063554763794,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.32258063554763794,0.2951977252960205,0.34879031777381897,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.2951977252960205},{"x":0.3145161271095276,"y":0.2951977252960205},{"x":0.3145161271095276,"y":0.3163841664791107},{"x":0.2983871102333069,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.2983871102333069,0.2951977252960205,0.3145161271095276,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.2951977252960205},{"x":0.2822580635547638,"y":0.2951977252960205},{"x":0.2822580635547638,"y":0.3163841664791107},{"x":0.27217742800712585,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.27217742800712585,0.2951977252960205,0.2822580635547638,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.2951977252960205},{"x":0.2620967626571655,"y":0.2951977252960205},{"x":0.2620967626571655,"y":0.3163841664791107},{"x":0.25,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25,0.2951977252960205,0.2620967626571655,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19959677755832672,"y":0.2951977252960205},{"x":0.23790322244167328,"y":0.2951977252960205},{"x":0.23790322244167328,"y":0.3163841664791107},{"x":0.19959677755832672,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.19959677755832672,0.2951977252960205,0.23790322244167328,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.2951977252960205},{"x":0.18346774578094482,"y":0.2951977252960205},{"x":0.18346774578094482,"y":0.3163841664791107},{"x":0.15927419066429138,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.15927419066429138,0.2951977252960205,0.18346774578094482,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.2951977252960205},{"x":0.14919355511665344,"y":0.2951977252960205},{"x":0.14919355511665344,"y":0.3163841664791107},{"x":0.125,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.125,0.2951977252960205,0.14919355511665344,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.2951977252960205},{"x":0.125,"y":0.2951977252960205},{"x":0.125,"y":0.3163841664791107},{"x":0.11693548411130905,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.11693548411130905,0.2951977252960205,0.125,0.3163841664791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.31779661774635315},{"x":0.8024193644523621,"y":0.31779661774635315},{"x":0.8024193644523621,"y":0.33898305892944336},{"x":0.7399193644523621,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.7399193644523621,0.31779661774635315,0.8024193644523621,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.31779661774635315},{"x":0.7177419066429138,"y":0.31779661774635315},{"x":0.7177419066429138,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6854838728904724,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.6854838728904724,0.31779661774635315,0.7177419066429138,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6693548560142517,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6693548560142517,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6592742204666138,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6592742204666138,0.31779661774635315,0.6693548560142517,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6512096524238586,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6512096524238586,"y":0.33898305892944336},{"x":0.6411290168762207,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6411290168762207,0.31779661774635315,0.6512096524238586,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6330645084381104,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6330645084381104,"y":0.33898305892944336},{"x":0.625,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.625,0.31779661774635315,0.6330645084381104,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6108871102333069,"y":0.31779661774635315},{"x":0.6108871102333069,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5826612710952759,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.5826612710952759,0.31779661774635315,0.6108871102333069,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5786290168762207,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5786290168762207,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5705645084381104,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5705645084381104,0.31779661774635315,0.5786290168762207,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5685483813285828,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5685483813285828,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5524193644523621,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5524193644523621,0.31779661774635315,0.5685483813285828,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5463709831237793,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5463709831237793,"y":0.33898305892944336},{"x":0.5181451439857483,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5181451439857483,0.31779661774635315,0.5463709831237793,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5040322542190552,"y":0.31779661774635315},{"x":0.5040322542190552,"y":0.33898305892944336},{"x":0.45967742800712585,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.45967742800712585,0.31779661774635315,0.5040322542190552,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.31779661774635315},{"x":0.45967742800712585,"y":0.31779661774635315},{"x":0.45967742800712585,"y":0.33898305892944336},{"x":0.4495967626571655,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4495967626571655,0.31779661774635315,0.45967742800712585,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.31779661774635315},{"x":0.4354838728904724,"y":0.31779661774635315},{"x":0.4354838728904724,"y":0.33898305892944336},{"x":0.39717742800712585,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.39717742800712585,0.31779661774635315,0.4354838728904724,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.31779661774635315},{"x":0.38306450843811035,"y":0.31779661774635315},{"x":0.38306450843811035,"y":0.33898305892944336},{"x":0.36693549156188965,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36693549156188965,0.31779661774635315,0.38306450843811035,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33266130089759827,"y":0.31779661774635315},{"x":0.3568548262119293,"y":0.31779661774635315},{"x":0.3568548262119293,"y":0.33898305892944336},{"x":0.33266130089759827,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.33266130089759827,0.31779661774635315,0.3568548262119293,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.31779661774635315},{"x":0.3165322542190552,"y":0.31779661774635315},{"x":0.3165322542190552,"y":0.33898305892944336},{"x":0.30645161867141724,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.30645161867141724,0.31779661774635315,0.3165322542190552,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.31779661774635315},{"x":0.2983871102333069,"y":0.31779661774635315},{"x":0.2983871102333069,"y":0.33898305892944336},{"x":0.28830644488334656,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.28830644488334656,0.31779661774635315,0.2983871102333069,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.31779661774635315},{"x":0.2802419364452362,"y":0.31779661774635315},{"x":0.2802419364452362,"y":0.33898305892944336},{"x":0.25806450843811035,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.25806450843811035,0.31779661774635315,0.2802419364452362,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19959677755832672,"y":0.31779661774635315},{"x":0.2520161271095276,"y":0.31779661774635315},{"x":0.2520161271095276,"y":0.33898305892944336},{"x":0.19959677755832672,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.19959677755832672,0.31779661774635315,0.2520161271095276,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.31779661774635315},{"x":0.19556452333927155,"y":0.31779661774635315},{"x":0.19556452333927155,"y":0.33898305892944336},{"x":0.1875,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1875,0.31779661774635315,0.19556452333927155,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15322580933570862,"y":0.31779661774635315},{"x":0.18145161867141724,"y":0.31779661774635315},{"x":0.18145161867141724,"y":0.33898305892944336},{"x":0.15322580933570862,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.15322580933570862,0.31779661774635315,0.18145161867141724,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.31779661774635315},{"x":0.14516128599643707,"y":0.31779661774635315},{"x":0.14516128599643707,"y":0.33898305892944336},{"x":0.11895161122083664,"y":0.33898305892944336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.11895161122083664,0.31779661774635315,0.14516128599643707,0.33898305892944336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8024193644523621,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8024193644523621,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7782257795333862,"y":0.36299434304237366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.7782257795333862,0.3432203531265259,0.8024193644523621,0.36299434304237366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7681451439857483,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7681451439857483,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7540322542190552,"y":0.36299434304237366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7540322542190552,0.3432203531265259,0.7681451439857483,0.36299434304237366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7459677457809448,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7459677457809448,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7237903475761414,"y":0.36299434304237366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7237903475761414,0.3432203531265259,0.7459677457809448,0.36299434304237366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7197580933570862,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7197580933570862,"y":0.36299434304237366},{"x":0.711693525314331,"y":0.36299434304237366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.711693525314331,0.3432203531265259,0.7197580933570862,0.36299434304237366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7076612710952759,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7076612710952759,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6955645084381104,"y":0.36299434304237366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6955645084381104,0.3432203531265259,0.7076612710952759,0.36299434304237366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6854838728904724,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6854838728904724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6572580933570862,"y":0.36299434304237366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.6572580933570862,0.34180790185928345,0.6854838728904724,0.36299434304237366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6350806355476379,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6350806355476379,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6270161271095276,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6270161271095276,0.34180790185928345,0.6350806355476379,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6229838728904724,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6229838728904724,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6068548560142517,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6068548560142517,0.34180790185928345,0.6229838728904724,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6028226017951965,"y":0.34180790185928345},{"x":0.6028226017951965,"y":0.3615819215774536},{"x":0.5947580933570862,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5947580933570862,0.34180790185928345,0.6028226017951965,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.34180790185928345},{"x":0.586693525314331,"y":0.34180790185928345},{"x":0.586693525314331,"y":0.3615819215774536},{"x":0.5423387289047241,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.5423387289047241,0.34180790185928345,0.586693525314331,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.34180790185928345},{"x":0.5403226017951965,"y":0.34180790185928345},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3615819215774536},{"x":0.5322580933570862,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5322580933570862,0.34180790185928345,0.5403226017951965,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.34180790185928345},{"x":0.524193525314331,"y":0.34180790185928345},{"x":0.524193525314331,"y":0.3615819215774536},{"x":0.5080645084381104,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.5080645084381104,0.34180790185928345,0.524193525314331,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.34180790185928345},{"x":0.4979838728904724,"y":0.34180790185928345},{"x":0.4979838728904724,"y":0.3615819215774536},{"x":0.4879032373428345,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.4879032373428345,0.34180790185928345,0.4979838728904724,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.34180790185928345},{"x":0.47580644488334656,"y":0.34180790185928345},{"x":0.47580644488334656,"y":0.3615819215774536},{"x":0.46169355511665344,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46169355511665344,0.34180790185928345,0.47580644488334656,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.34180790185928345},{"x":0.4495967626571655,"y":0.34180790185928345},{"x":0.4495967626571655,"y":0.3615819215774536},{"x":0.4254032373428345,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4254032373428345,0.34180790185928345,0.4495967626571655,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.34180790185928345},{"x":0.41129031777381897,"y":0.34180790185928345},{"x":0.41129031777381897,"y":0.3615819215774536},{"x":0.4032258093357086,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4032258093357086,0.34180790185928345,0.41129031777381897,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.34180790185928345},{"x":0.39717742800712585,"y":0.34180790185928345},{"x":0.39717742800712585,"y":0.3615819215774536},{"x":0.3870967626571655,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3870967626571655,0.34180790185928345,0.39717742800712585,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3790322542190552,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3790322542190552,"y":0.3615819215774536},{"x":0.3709677457809448,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.3709677457809448,0.34180790185928345,0.3790322542190552,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.34180790185928345},{"x":0.36491936445236206,"y":0.34180790185928345},{"x":0.36491936445236206,"y":0.36016950011253357},{"x":0.31854838132858276,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.31854838132858276,0.34180790185928345,0.36491936445236206,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3165322542190552,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3165322542190552,"y":0.36016950011253357},{"x":0.3084677457809448,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3084677457809448,0.34180790185928345,0.3165322542190552,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.34180790185928345},{"x":0.30443549156188965,"y":0.34180790185928345},{"x":0.30443549156188965,"y":0.36016950011253357},{"x":0.2661290466785431,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.2661290466785431,0.34180790185928345,0.30443549156188965,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.3403954803943634},{"x":0.26008063554763794,"y":0.3403954803943634},{"x":0.26008063554763794,"y":0.36016950011253357},{"x":0.24596774578094482,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.24596774578094482,0.3403954803943634,0.26008063554763794,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.3403954803943634},{"x":0.2358870953321457,"y":0.3403954803943634},{"x":0.2358870953321457,"y":0.36016950011253357},{"x":0.2197580635547638,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2197580635547638,0.3403954803943634,0.2358870953321457,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.3403954803943634},{"x":0.20967741310596466,"y":0.3403954803943634},{"x":0.20967741310596466,"y":0.36016950011253357},{"x":0.1854838728904724,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.1854838728904724,0.3403954803943634,0.20967741310596466,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13508065044879913,"y":0.3403954803943634},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3403954803943634},{"x":0.1733870953321457,"y":0.36016950011253357},{"x":0.13508065044879913,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.13508065044879913,0.3403954803943634,0.1733870953321457,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11895161122083664,"y":0.3403954803943634},{"x":0.1270161271095276,"y":0.3403954803943634},{"x":0.1270161271095276,"y":0.36016950011253357},{"x":0.11895161122083664,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.11895161122083664,0.3403954803943634,0.1270161271095276,0.36016950011253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8044354915618896,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8044354915618896,"y":0.38418078422546387},{"x":0.7479838728904724,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.7479838728904724,0.36299434304237366,0.8044354915618896,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7479838728904724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7479838728904724,"y":0.38418078422546387},{"x":0.7399193644523621,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7399193644523621,0.36299434304237366,0.7479838728904724,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7338709831237793,"y":0.36299434304237366},{"x":0.7338709831237793,"y":0.38418078422546387},{"x":0.6995967626571655,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لوبها","boundary":[0.6995967626571655,0.36299434304237366,0.7338709831237793,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6895161271095276,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6895161271095276,"y":0.38418078422546387},{"x":0.6673387289047241,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.6673387289047241,0.36299434304237366,0.6895161271095276,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6653226017951965,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6653226017951965,"y":0.38418078422546387},{"x":0.6572580933570862,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6572580933570862,0.36299434304237366,0.6653226017951965,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.36299434304237366},{"x":0.649193525314331,"y":0.36299434304237366},{"x":0.649193525314331,"y":0.38418078422546387},{"x":0.6270161271095276,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.6270161271095276,0.36299434304237366,0.649193525314331,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6169354915618896,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6169354915618896,"y":0.38418078422546387},{"x":0.600806474685669,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.600806474685669,0.36299434304237366,0.6169354915618896,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5887096524238586,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5887096524238586,"y":0.38418078422546387},{"x":0.538306474685669,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استکانی","boundary":[0.538306474685669,0.36299434304237366,0.5887096524238586,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5322580933570862,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5322580933570862,"y":0.38418078422546387},{"x":0.524193525314331,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.524193525314331,0.36299434304237366,0.5322580933570862,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5161290168762207,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5161290168762207,"y":0.38418078422546387},{"x":0.5080645084381104,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5080645084381104,0.36299434304237366,0.5161290168762207,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5020161271095276,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5020161271095276,"y":0.38418078422546387},{"x":0.47379031777381897,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوبه","boundary":[0.47379031777381897,0.36299434304237366,0.5020161271095276,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.36299434304237366},{"x":0.47379031777381897,"y":0.36299434304237366},{"x":0.47379031777381897,"y":0.38418078422546387},{"x":0.46169355511665344,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.46169355511665344,0.36299434304237366,0.47379031777381897,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.36299434304237366},{"x":0.4556451737880707,"y":0.36299434304237366},{"x":0.4556451737880707,"y":0.38418078422546387},{"x":0.44758063554763794,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44758063554763794,0.36299434304237366,0.4556451737880707,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43145161867141724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.4415322542190552,"y":0.36299434304237366},{"x":0.4415322542190552,"y":0.38418078422546387},{"x":0.43145161867141724,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43145161867141724,0.36299434304237366,0.4415322542190552,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.36299434304237366},{"x":0.41733869910240173,"y":0.36299434304237366},{"x":0.41733869910240173,"y":0.38418078422546387},{"x":0.3911290466785431,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3911290466785431,0.36299434304237366,0.41733869910240173,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.36299434304237366},{"x":0.38306450843811035,"y":0.36299434304237366},{"x":0.38306450843811035,"y":0.38418078422546387},{"x":0.3427419364452362,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.3427419364452362,0.36299434304237366,0.38306450843811035,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.36299434304237366},{"x":0.32258063554763794,"y":0.36299434304237366},{"x":0.32258063554763794,"y":0.38418078422546387},{"x":0.3145161271095276,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.3145161271095276,0.36299434304237366,0.32258063554763794,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.36299434304237366},{"x":0.3084677457809448,"y":0.36299434304237366},{"x":0.3084677457809448,"y":0.38418078422546387},{"x":0.2620967626571655,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2620967626571655,0.36299434304237366,0.3084677457809448,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.36299434304237366},{"x":0.2641128897666931,"y":0.36299434304237366},{"x":0.2641128897666931,"y":0.38418078422546387},{"x":0.2540322542190552,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2540322542190552,0.36299434304237366,0.2641128897666931,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.36299434304237366},{"x":0.2479838728904724,"y":0.36299434304237366},{"x":0.2479838728904724,"y":0.38418078422546387},{"x":0.2358870953321457,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2358870953321457,0.36299434304237366,0.2479838728904724,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.36299434304237366},{"x":0.23185484111309052,"y":0.36299434304237366},{"x":0.23185484111309052,"y":0.38418078422546387},{"x":0.1875,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوبهای","boundary":[0.1875,0.36299434304237366,0.23185484111309052,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.36299434304237366},{"x":0.17540322244167328,"y":0.36299434304237366},{"x":0.17540322244167328,"y":0.38418078422546387},{"x":0.14919355511665344,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.14919355511665344,0.36299434304237366,0.17540322244167328,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12298387289047241,"y":0.36299434304237366},{"x":0.1411290317773819,"y":0.36299434304237366},{"x":0.1411290317773819,"y":0.38418078422546387},{"x":0.12298387289047241,"y":0.38418078422546387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.12298387289047241,0.36299434304237366,0.1411290317773819,0.38418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8024193644523621,"y":0.38700565695762634},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7903226017951965,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7903226017951965,0.38700565695762634,0.8024193644523621,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7802419066429138,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7278226017951965,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منقاردار","boundary":[0.7278226017951965,0.38700565695762634,0.7802419066429138,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7278226017951965,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7278226017951965,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7197580933570862,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7197580933570862,0.38700565695762634,0.7278226017951965,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7076612710952759,"y":0.38700565695762634},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4067796468734741},{"x":0.6653226017951965,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.6653226017951965,0.38700565695762634,0.7076612710952759,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6653226017951965,"y":0.38700565695762634},{"x":0.6653226017951965,"y":0.4067796468734741},{"x":0.6572580933570862,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6572580933570862,0.38700565695762634,0.6653226017951965,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.38700565695762634},{"x":0.649193525314331,"y":0.38700565695762634},{"x":0.649193525314331,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5947580933570862,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.5947580933570862,0.38700565695762634,0.649193525314331,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5846773982048035,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5846773982048035,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5766128897666931,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5766128897666931,0.38700565695762634,0.5846773982048035,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5685483813285828,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5685483813285828,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.5463709831237793,0.38700565695762634,0.5685483813285828,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.38700565695762634},{"x":0.538306474685669,"y":0.38700565695762634},{"x":0.538306474685669,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5302419066429138,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5302419066429138,0.38700565695762634,0.538306474685669,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5201612710952759,"y":0.38700565695762634},{"x":0.5201612710952759,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4838709533214569,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.4838709533214569,0.38700565695762634,0.5201612710952759,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.38700565695762634},{"x":0.4697580635547638,"y":0.38700565695762634},{"x":0.4697580635547638,"y":0.4067796468734741},{"x":0.45967742800712585,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45967742800712585,0.38700565695762634,0.4697580635547638,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.38700565695762634},{"x":0.44556450843811035,"y":0.38700565695762634},{"x":0.44556450843811035,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4052419364452362,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4052419364452362,0.38700565695762634,0.44556450843811035,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3729838728904724,"y":0.38700565695762634},{"x":0.39919355511665344,"y":0.38700565695762634},{"x":0.39919355511665344,"y":0.4067796468734741},{"x":0.3729838728904724,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.3729838728904724,0.38700565695762634,0.39919355511665344,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3588709533214569,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3588709533214569,"y":0.4067796468734741},{"x":0.33669355511665344,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.33669355511665344,0.38700565695762634,0.3588709533214569,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.38700565695762634},{"x":0.33467742800712585,"y":0.38700565695762634},{"x":0.33467742800712585,"y":0.4067796468734741},{"x":0.3266128897666931,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3266128897666931,0.38700565695762634,0.33467742800712585,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2681451737880707,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3145161271095276,"y":0.38700565695762634},{"x":0.3145161271095276,"y":0.4067796468734741},{"x":0.2681451737880707,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاهتر","boundary":[0.2681451737880707,0.38700565695762634,0.3145161271095276,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.38700565695762634},{"x":0.2540322542190552,"y":0.38700565695762634},{"x":0.2540322542190552,"y":0.4067796468734741},{"x":0.24395161867141724,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24395161867141724,0.38700565695762634,0.2540322542190552,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20766128599643707,"y":0.38700565695762634},{"x":0.22983871400356293,"y":0.38700565695762634},{"x":0.22983871400356293,"y":0.4067796468734741},{"x":0.20766128599643707,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.20766128599643707,0.38700565695762634,0.22983871400356293,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17741934955120087,"y":0.38700565695762634},{"x":0.19354838132858276,"y":0.38700565695762634},{"x":0.19354838132858276,"y":0.4067796468734741},{"x":0.17741934955120087,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.17741934955120087,0.38700565695762634,0.19354838132858276,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16532258689403534,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1733870953321457,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1733870953321457,"y":0.4067796468734741},{"x":0.16532258689403534,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16532258689403534,0.38700565695762634,0.1733870953321457,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1552419364452362,"y":0.38700565695762634},{"x":0.1552419364452362,"y":0.4067796468734741},{"x":0.125,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدلیل","boundary":[0.125,0.38700565695762634,0.1552419364452362,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7983871102333069,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4307909607887268},{"x":0.7439516186714172,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمیدگی","boundary":[0.7439516186714172,0.40819209814071655,0.7983871102333069,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7318548560142517,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7318548560142517,"y":0.4307909607887268},{"x":0.6754032373428345,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6754032373428345,0.40819209814071655,0.7318548560142517,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6673387289047241,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6673387289047241,"y":0.4307909607887268},{"x":0.6612903475761414,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6612903475761414,0.40819209814071655,0.6673387289047241,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6411290168762207,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6411290168762207,"y":0.4307909607887268},{"x":0.6229838728904724,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.6229838728904724,0.40819209814071655,0.6411290168762207,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6149193644523621,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6149193644523621,"y":0.4307909607887268},{"x":0.5745967626571655,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.5745967626571655,0.40819209814071655,0.6149193644523621,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5705645084381104,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5705645084381104,"y":0.4307909607887268},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زده","boundary":[0.5463709831237793,0.40819209814071655,0.5705645084381104,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5483871102333069,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5483871102333069,"y":0.4307909607887268},{"x":0.538306474685669,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.538306474685669,0.40819209814071655,0.5483871102333069,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.40819209814071655},{"x":0.538306474685669,"y":0.40819209814071655},{"x":0.538306474685669,"y":0.4307909607887268},{"x":0.47782257199287415,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.47782257199287415,0.40819209814071655,0.538306474685669,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.40819209814071655},{"x":0.4697580635547638,"y":0.40819209814071655},{"x":0.4697580635547638,"y":0.4307909607887268},{"x":0.4495967626571655,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4495967626571655,0.40819209814071655,0.4697580635547638,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.40819209814071655},{"x":0.42943549156188965,"y":0.40819209814071655},{"x":0.42943549156188965,"y":0.4307909607887268},{"x":0.4032258093357086,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4032258093357086,0.40819209814071655,0.42943549156188965,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891128897666931,"y":0.40819209814071655},{"x":0.4032258093357086,"y":0.40819209814071655},{"x":0.4032258093357086,"y":0.4307909607887268},{"x":0.3891128897666931,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3891128897666931,0.40819209814071655,0.4032258093357086,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.40819209814071655},{"x":0.38508063554763794,"y":0.40819209814071655},{"x":0.38508063554763794,"y":0.4307909607887268},{"x":0.375,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.375,0.40819209814071655,0.38508063554763794,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33266130089759827,"y":0.40819209814071655},{"x":0.3709677457809448,"y":0.40819209814071655},{"x":0.3709677457809448,"y":0.4307909607887268},{"x":0.33266130089759827,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.33266130089759827,0.40819209814071655,0.3709677457809448,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.40819209814071655},{"x":0.32056450843811035,"y":0.40819209814071655},{"x":0.32056450843811035,"y":0.4307909607887268},{"x":0.2963709533214569,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.2963709533214569,0.40819209814071655,0.32056450843811035,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.40819209814071655},{"x":0.29233869910240173,"y":0.40819209814071655},{"x":0.29233869910240173,"y":0.4307909607887268},{"x":0.2822580635547638,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2822580635547638,0.40819209814071655,0.29233869910240173,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.40819209814071655},{"x":0.27620968222618103,"y":0.40819209814071655},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4307909607887268},{"x":0.24193547666072845,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.24193547666072845,0.40819209814071655,0.27620968222618103,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.40819209814071655},{"x":0.22580644488334656,"y":0.40819209814071655},{"x":0.22580644488334656,"y":0.4307909607887268},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.19556452333927155,0.40819209814071655,0.22580644488334656,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14919355511665344,"y":0.40819209814071655},{"x":0.18346774578094482,"y":0.40819209814071655},{"x":0.18346774578094482,"y":0.4307909607887268},{"x":0.14919355511665344,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.14919355511665344,0.40819209814071655,0.18346774578094482,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12096773833036423,"y":0.40819209814071655},{"x":0.13306452333927155,"y":0.40819209814071655},{"x":0.13306452333927155,"y":0.4307909607887268},{"x":0.12096773833036423,"y":0.4307909607887268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.12096773833036423,0.40819209814071655,0.13306452333927155,0.4307909607887268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.43220338225364685},{"x":0.8024193644523621,"y":0.43220338225364685},{"x":0.8024193644523621,"y":0.45338982343673706},{"x":0.7721773982048035,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وبیش","boundary":[0.7721773982048035,0.43220338225364685,0.8024193644523621,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7560483813285828,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7560483813285828,"y":0.45338982343673706},{"x":0.7197580933570862,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سپری","boundary":[0.7197580933570862,0.43220338225364685,0.7560483813285828,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7137096524238586,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7137096524238586,"y":0.45338982343673706},{"x":0.7056451439857483,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7056451439857483,0.43220338225364685,0.7137096524238586,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7016128897666931,"y":0.43220338225364685},{"x":0.7016128897666931,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6713709831237793,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6713709831237793,0.43220338225364685,0.7016128897666931,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6673387289047241,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6673387289047241,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6330645084381104,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شفت","boundary":[0.6330645084381104,0.43220338225364685,0.6673387289047241,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6290322542190552,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6290322542190552,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6209677457809448,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6209677457809448,0.43220338225364685,0.6290322542190552,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6149193644523621,"y":0.43220338225364685},{"x":0.6149193644523621,"y":0.45338982343673706},{"x":0.6048387289047241,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6048387289047241,0.43220338225364685,0.6149193644523621,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5987903475761414,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5987903475761414,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5725806355476379,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.5725806355476379,0.43220338225364685,0.5987903475761414,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5584677457809448,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5584677457809448,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5362903475761414,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲/۵","boundary":[0.5362903475761414,0.43220338225364685,0.5584677457809448,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5282257795333862,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5282257795333862,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5181451439857483,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5181451439857483,0.43220338225364685,0.5282257795333862,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5100806355476379,"y":0.43220338225364685},{"x":0.5100806355476379,"y":0.45338982343673706},{"x":0.5020161271095276,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5020161271095276,0.43220338225364685,0.5100806355476379,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.43220338225364685},{"x":0.49395161867141724,"y":0.43220338225364685},{"x":0.49395161867141724,"y":0.45338982343673706},{"x":0.4495967626571655,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.4495967626571655,0.43220338225364685,0.49395161867141724,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.43220338225364685},{"x":0.44758063554763794,"y":0.43220338225364685},{"x":0.44758063554763794,"y":0.45338982343673706},{"x":0.4395161271095276,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4395161271095276,0.43220338225364685,0.44758063554763794,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.43220338225364685},{"x":0.4354838728904724,"y":0.43220338225364685},{"x":0.4354838728904724,"y":0.45338982343673706},{"x":0.39919355511665344,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.39919355511665344,0.43220338225364685,0.4354838728904724,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.43220338225364685},{"x":0.39516130089759827,"y":0.43220338225364685},{"x":0.39516130089759827,"y":0.45338982343673706},{"x":0.3870967626571655,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3870967626571655,0.43220338225364685,0.39516130089759827,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35282257199287415,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3790322542190552,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3790322542190552,"y":0.45338982343673706},{"x":0.35282257199287415,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.35282257199287415,0.43220338225364685,0.3790322542190552,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3447580635547638,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3447580635547638,"y":0.45338982343673706},{"x":0.33467742800712585,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33467742800712585,0.43220338225364685,0.3447580635547638,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3286290466785431,"y":0.43220338225364685},{"x":0.3286290466785431,"y":0.45338982343673706},{"x":0.29032257199287415,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.29032257199287415,0.43220338225364685,0.3286290466785431,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.43220338225364685},{"x":0.2842741906642914,"y":0.43220338225364685},{"x":0.2842741906642914,"y":0.45338982343673706},{"x":0.2338709682226181,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.2338709682226181,0.43220338225364685,0.2842741906642914,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.43220338225364685},{"x":0.22580644488334656,"y":0.43220338225364685},{"x":0.22580644488334656,"y":0.45338982343673706},{"x":0.19758065044879913,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.19758065044879913,0.43220338225364685,0.22580644488334656,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.43220338225364685},{"x":0.1875,"y":0.43220338225364685},{"x":0.1875,"y":0.45338982343673706},{"x":0.17540322244167328,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.17540322244167328,0.43220338225364685,0.1875,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13709677755832672,"y":0.43220338225364685},{"x":0.1713709682226181,"y":0.43220338225364685},{"x":0.1713709682226181,"y":0.45338982343673706},{"x":0.13709677755832672,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.13709677755832672,0.43220338225364685,0.1713709682226181,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1270161271095276,"y":0.43220338225364685},{"x":0.13508065044879913,"y":0.43220338225364685},{"x":0.13508065044879913,"y":0.45338982343673706},{"x":0.1270161271095276,"y":0.45338982343673706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1270161271095276,0.43220338225364685,0.13508065044879913,0.45338982343673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.4590395390987396},{"x":0.8004032373428345,"y":0.4590395390987396},{"x":0.8004032373428345,"y":0.47740113735198975},{"x":0.7721773982048035,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7721773982048035,0.4590395390987396,0.8004032373428345,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.4590395390987396},{"x":0.7600806355476379,"y":0.4590395390987396},{"x":0.7600806355476379,"y":0.47740113735198975},{"x":0.7157257795333862,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.7157257795333862,0.4590395390987396,0.7600806355476379,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4590395390987396},{"x":0.7056451439857483,"y":0.4590395390987396},{"x":0.7056451439857483,"y":0.47740113735198975},{"x":0.6693548560142517,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسفند","boundary":[0.6693548560142517,0.4590395390987396,0.7056451439857483,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.4590395390987396},{"x":0.6572580933570862,"y":0.4590395390987396},{"x":0.6572580933570862,"y":0.47740113735198975},{"x":0.649193525314331,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.649193525314331,0.4590395390987396,0.6572580933570862,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.4590395390987396},{"x":0.6431451439857483,"y":0.4590395390987396},{"x":0.6431451439857483,"y":0.47740113735198975},{"x":0.5705645084381104,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.5705645084381104,0.4590395390987396,0.6431451439857483,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5625,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5625,"y":0.47740113735198975},{"x":0.5564516186714172,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5564516186714172,0.4590395390987396,0.5625,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5504032373428345,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5504032373428345,"y":0.47740113735198975},{"x":0.524193525314331,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.524193525314331,0.4590395390987396,0.5504032373428345,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5181451439857483,"y":0.4590395390987396},{"x":0.5181451439857483,"y":0.47740113735198975},{"x":0.4838709533214569,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.4838709533214569,0.4590395390987396,0.5181451439857483,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4697580635547638,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4697580635547638,"y":0.47740113735198975},{"x":0.45967742800712585,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45967742800712585,0.4590395390987396,0.4697580635547638,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4516128897666931,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4516128897666931,"y":0.47740113735198975},{"x":0.41129031777381897,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.41129031777381897,0.4590395390987396,0.4516128897666931,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4032258093357086,"y":0.4590395390987396},{"x":0.4032258093357086,"y":0.47740113735198975},{"x":0.3568548262119293,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلیجی","boundary":[0.3568548262119293,0.4590395390987396,0.4032258093357086,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.4590395390987396},{"x":0.35080644488334656,"y":0.4590395390987396},{"x":0.35080644488334656,"y":0.47740113735198975},{"x":0.3145161271095276,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عمانی","boundary":[0.3145161271095276,0.4590395390987396,0.35080644488334656,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.4590395390987396},{"x":0.30645161867141724,"y":0.4590395390987396},{"x":0.30645161867141724,"y":0.47740113735198975},{"x":0.3004032373428345,"y":0.47740113735198975}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3004032373428345,0.4590395390987396,0.30645161867141724,0.47740113735198975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.48022598028182983},{"x":0.8004032373428345,"y":0.48022598028182983},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5014124512672424},{"x":0.7379032373428345,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.7379032373428345,0.48022598028182983,0.8004032373428345,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7157257795333862,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5014124512672424},{"x":0.6532257795333862,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.6532257795333862,0.48022598028182983,0.7157257795333862,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6471773982048035,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5014124512672424},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6391128897666931,0.48022598028182983,0.6471773982048035,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6310483813285828,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6310483813285828,"y":0.5014124512672424},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5967742204666138,0.48022598028182983,0.6310483813285828,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5987903475761414,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5014124512672424},{"x":0.5907257795333862,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5907257795333862,0.48022598028182983,0.5987903475761414,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5826612710952759,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5014124512672424},{"x":0.5282257795333862,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاکستان","boundary":[0.5282257795333862,0.48022598028182983,0.5826612710952759,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5282257795333862,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5282257795333862,"y":0.5014124512672424},{"x":0.5181451439857483,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5181451439857483,0.48022598028182983,0.5282257795333862,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5120967626571655,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5014124512672424},{"x":0.4879032373428345,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هند","boundary":[0.4879032373428345,0.48022598028182983,0.5120967626571655,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4858871102333069,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4858871102333069,"y":0.5014124512672424},{"x":0.47782257199287415,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47782257199287415,0.48022598028182983,0.4858871102333069,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4717741906642914,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4717741906642914,"y":0.5014124512672424},{"x":0.4233871102333069,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوریه","boundary":[0.4233871102333069,0.48022598028182983,0.4717741906642914,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4254032373428345,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4254032373428345,"y":0.5014124512672424},{"x":0.41733869910240173,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41733869910240173,0.48022598028182983,0.4254032373428345,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4092741906642914,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4092741906642914,"y":0.5014124512672424},{"x":0.3588709533214569,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلسطین","boundary":[0.3588709533214569,0.48022598028182983,0.4092741906642914,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.48022598028182983},{"x":0.35483869910240173,"y":0.48022598028182983},{"x":0.35483869910240173,"y":0.5014124512672424},{"x":0.3447580635547638,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3447580635547638,0.48022598028182983,0.35483869910240173,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.48022598028182983},{"x":0.33870968222618103,"y":0.48022598028182983},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5014124512672424},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.3145161271095276,0.48022598028182983,0.33870968222618103,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.48022598028182983},{"x":0.3004032373428345,"y":0.48022598028182983},{"x":0.3004032373428345,"y":0.5014124512672424},{"x":0.26008063554763794,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جزیره","boundary":[0.26008063554763794,0.48022598028182983,0.3004032373428345,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.48022598028182983},{"x":0.2479838728904724,"y":0.48022598028182983},{"x":0.2479838728904724,"y":0.5014124512672424},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عربستان","boundary":[0.19556452333927155,0.48022598028182983,0.2479838728904724,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.48022598028182983},{"x":0.18145161867141724,"y":0.48022598028182983},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5014124512672424},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1733870953321457,0.48022598028182983,0.18145161867141724,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12096773833036423,"y":0.48022598028182983},{"x":0.16532258689403534,"y":0.48022598028182983},{"x":0.16532258689403534,"y":0.5014124512672424},{"x":0.12096773833036423,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"آفریقا","boundary":[0.12096773833036423,0.48022598028182983,0.16532258689403534,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11491935700178146,"y":0.48022598028182983},{"x":0.12298387289047241,"y":0.48022598028182983},{"x":0.12298387289047241,"y":0.5014124512672424},{"x":0.11491935700178146,"y":0.5014124512672424}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11491935700178146,0.48022598028182983,0.12298387289047241,0.5014124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.508474588394165},{"x":0.8024193644523621,"y":0.508474588394165},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7661290168762207,0.508474588394165,0.8024193644523621,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.5070621371269226},{"x":0.7560483813285828,"y":0.5070621371269226},{"x":0.7560483813285828,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7358871102333069,0.5070621371269226,0.7560483813285828,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.5070621371269226},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5070621371269226},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5240113139152527},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5240113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7137096524238586,0.5070621371269226,0.7217742204666138,0.5240113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5240113139152527},{"x":0.6592742204666138,"y":0.5240113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.6592742204666138,0.5070621371269226,0.6995967626571655,0.5240113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5240113139152527},{"x":0.6189516186714172,"y":0.5240113139152527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6189516186714172,0.5070621371269226,0.6471773982048035,0.5240113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6149193644523621,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6149193644523621,"y":0.5240113139152527},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5240113139152527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6088709831237793,0.5070621371269226,0.6149193644523621,0.5240113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5282486081123352},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.7358871102333069,0.5282486081123352,0.8004032373428345,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.5296609997749329},{"x":0.725806474685669,"y":0.5296609997749329},{"x":0.725806474685669,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7056451439857483,0.5296609997749329,0.725806474685669,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.5296609997749329},{"x":0.6975806355476379,"y":0.5296609997749329},{"x":0.6975806355476379,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6653226017951965,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6653226017951965,0.5296609997749329,0.6975806355476379,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.5296609997749329},{"x":0.663306474685669,"y":0.5296609997749329},{"x":0.663306474685669,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6572580933570862,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6572580933570862,0.5296609997749329,0.663306474685669,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.5296609997749329},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5296609997749329},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.6088709831237793,0.5296609997749329,0.6471773982048035,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.5296609997749329},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5296609997749329},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5907257795333862,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5907257795333862,0.5296609997749329,0.5987903475761414,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.5296609997749329},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5296609997749329},{"x":0.5745967626571655,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.5403226017951965,0.5296609997749329,0.5745967626571655,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.5296609997749329},{"x":0.5282257795333862,"y":0.5296609997749329},{"x":0.5282257795333862,"y":0.549435019493103},{"x":0.4979838728904724,"y":0.549435019493103}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.4979838728904724,0.5296609997749329,0.5282257795333862,0.549435019493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.5296609997749329},{"x":0.49395161867141724,"y":0.5296609997749329},{"x":0.49395161867141724,"y":0.549435019493103},{"x":0.4858871102333069,"y":0.549435019493103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4858871102333069,0.5296609997749329,0.49395161867141724,0.549435019493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5748587846755981},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرمزگان","boundary":[0.7399193644523621,0.5522598624229431,0.7983871102333069,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5748587846755981},{"x":0.7298387289047241,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7298387289047241,0.5522598624229431,0.7399193644523621,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5748587846755981},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۸","boundary":[0.7016128897666931,0.5522598624229431,0.7177419066429138,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.5522598624229431},{"x":0.6975806355476379,"y":0.5522598624229431},{"x":0.6975806355476379,"y":0.5748587846755981},{"x":0.6512096524238586,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.6512096524238586,0.5522598624229431,0.6975806355476379,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.5522598624229431},{"x":0.649193525314331,"y":0.5522598624229431},{"x":0.649193525314331,"y":0.5748587846755981},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6391128897666931,0.5522598624229431,0.649193525314331,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.5522598624229431},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5522598624229431},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5748587846755981},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5987903475761414,0.5522598624229431,0.6270161271095276,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.5522598624229431},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5522598624229431},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5748587846755981},{"x":0.5544354915618896,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چارک","boundary":[0.5544354915618896,0.5522598624229431,0.5927419066429138,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.5522598624229431},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5522598624229431},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5748587846755981},{"x":0.524193525314331,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.524193525314331,0.5522598624229431,0.5403226017951965,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.5522598624229431},{"x":0.5161290168762207,"y":0.5522598624229431},{"x":0.5161290168762207,"y":0.5748587846755981},{"x":0.47782257199287415,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.47782257199287415,0.5522598624229431,0.5161290168762207,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.5522598624229431},{"x":0.45967742800712585,"y":0.5522598624229431},{"x":0.45967742800712585,"y":0.5748587846755981},{"x":0.42943549156188965,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.42943549156188965,0.5522598624229431,0.45967742800712585,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.5522598624229431},{"x":0.4254032373428345,"y":0.5522598624229431},{"x":0.4254032373428345,"y":0.5748587846755981},{"x":0.41733869910240173,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41733869910240173,0.5522598624229431,0.4254032373428345,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.5522598624229431},{"x":0.4052419364452362,"y":0.5522598624229431},{"x":0.4052419364452362,"y":0.5748587846755981},{"x":0.34879031777381897,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"همسطح","boundary":[0.34879031777381897,0.5522598624229431,0.4052419364452362,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.5522598624229431},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5522598624229431},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5748587846755981},{"x":0.3084677457809448,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.3084677457809448,0.5522598624229431,0.33870968222618103,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.5522598624229431},{"x":0.3084677457809448,"y":0.5522598624229431},{"x":0.3084677457809448,"y":0.5748587846755981},{"x":0.3004032373428345,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3004032373428345,0.5522598624229431,0.3084677457809448,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.5522598624229431},{"x":0.2943548262119293,"y":0.5522598624229431},{"x":0.2943548262119293,"y":0.5748587846755981},{"x":0.2540322542190552,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.2540322542190552,0.5522598624229431,0.2943548262119293,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.5522598624229431},{"x":0.24193547666072845,"y":0.5522598624229431},{"x":0.24193547666072845,"y":0.5748587846755981},{"x":0.19354838132858276,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وآخانی","boundary":[0.19354838132858276,0.5522598624229431,0.24193547666072845,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12298387289047241,"y":0.5522598624229431},{"x":0.17540322244167328,"y":0.5522598624229431},{"x":0.17540322244167328,"y":0.5748587846755981},{"x":0.12298387289047241,"y":0.5748587846755981}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۱۹۹۸","boundary":[0.12298387289047241,0.5522598624229431,0.17540322244167328,0.5748587846755981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5762711763381958},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5762711763381958},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7439516186714172,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندرلنگه","boundary":[0.7439516186714172,0.5762711763381958,0.8024193644523621,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.5762711763381958},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5762711763381958},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7338709831237793,0.5762711763381958,0.7419354915618896,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.5762711763381958},{"x":0.725806474685669,"y":0.5762711763381958},{"x":0.725806474685669,"y":0.5946327447891235},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7096773982048035,0.5762711763381958,0.725806474685669,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.6794354915618896,0.5762711763381958,0.6995967626571655,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6814516186714172,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6814516186714172,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6733871102333069,0.5762711763381958,0.6814516186714172,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5946327447891235},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مظفريان","boundary":[0.6088709831237793,0.5762711763381958,0.6693548560142517,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5967742204666138,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5463709831237793,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۹۴۳۲","boundary":[0.5463709831237793,0.5762711763381958,0.5967742204666138,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5403226017951965,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5403226017951965,0.5762711763381958,0.5483871102333069,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5342742204666138,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5342742204666138,"y":0.5946327447891235},{"x":0.5181451439857483,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5181451439857483,0.5762711763381958,0.5342742204666138,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5946327447891235},{"x":0.47379031777381897,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاده","boundary":[0.47379031777381897,0.5762711763381958,0.5040322542190552,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.5762711763381958},{"x":0.4697580635547638,"y":0.5762711763381958},{"x":0.4697580635547638,"y":0.5946327447891235},{"x":0.45766130089759827,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45766130089759827,0.5762711763381958,0.4697580635547638,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.5762711763381958},{"x":0.44556450843811035,"y":0.5762711763381958},{"x":0.44556450843811035,"y":0.5946327447891235},{"x":0.41733869910240173,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.41733869910240173,0.5762711763381958,0.44556450843811035,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.5762711763381958},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5762711763381958},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5946327447891235},{"x":0.36693549156188965,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مغويه","boundary":[0.36693549156188965,0.5762711763381958,0.4072580635547638,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.5762711763381958},{"x":0.3588709533214569,"y":0.5762711763381958},{"x":0.3588709533214569,"y":0.5946327447891235},{"x":0.3004032373428345,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرلنگه","boundary":[0.3004032373428345,0.5762711763381958,0.3588709533214569,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2943548262119293,"y":0.5762711763381958},{"x":0.30241936445236206,"y":0.5762711763381958},{"x":0.30241936445236206,"y":0.5946327447891235},{"x":0.2943548262119293,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2943548262119293,0.5762711763381958,0.30241936445236206,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641128897666931,"y":0.5762711763381958},{"x":0.28629031777381897,"y":0.5762711763381958},{"x":0.28629031777381897,"y":0.5946327447891235},{"x":0.2641128897666931,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.2641128897666931,0.5762711763381958,0.28629031777381897,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.5762711763381958},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5762711763381958},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5946327447891235},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیلومتری","boundary":[0.19556452333927155,0.5762711763381958,0.25604838132858276,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12298387289047241,"y":0.5762711763381958},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5762711763381958},{"x":0.18145161867141724,"y":0.5946327447891235},{"x":0.12298387289047241,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندرلنگه","boundary":[0.12298387289047241,0.5762711763381958,0.18145161867141724,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11693548411130905,"y":0.5762711763381958},{"x":0.125,"y":0.5762711763381958},{"x":0.125,"y":0.5946327447891235},{"x":0.11693548411130905,"y":0.5946327447891235}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11693548411130905,0.5762711763381958,0.125,0.5946327447891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.598870038986206},{"x":0.8024193644523621,"y":0.598870038986206},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همسطح","boundary":[0.7459677457809448,0.598870038986206,0.8024193644523621,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.598870038986206},{"x":0.7358871102333069,"y":0.598870038986206},{"x":0.7358871102333069,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7056451439857483,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.7056451439857483,0.598870038986206,0.7358871102333069,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.598870038986206},{"x":0.7076612710952759,"y":0.598870038986206},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6200565099716187},{"x":0.6995967626571655,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6995967626571655,0.598870038986206,0.7076612710952759,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.598870038986206},{"x":0.6955645084381104,"y":0.598870038986206},{"x":0.6955645084381104,"y":0.6200565099716187},{"x":0.649193525314331,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سردابی","boundary":[0.649193525314331,0.598870038986206,0.6955645084381104,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.598870038986206},{"x":0.6350806355476379,"y":0.598870038986206},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6200565099716187},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6270161271095276,0.598870038986206,0.6350806355476379,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.598870038986206},{"x":0.6209677457809448,"y":0.598870038986206},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6200565099716187},{"x":0.5725806355476379,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لطفیان","boundary":[0.5725806355476379,0.598870038986206,0.6209677457809448,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.598870038986206},{"x":0.5625,"y":0.598870038986206},{"x":0.5625,"y":0.6200565099716187},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۳۲۱۴","boundary":[0.5141128897666931,0.598870038986206,0.5625,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.598870038986206},{"x":0.5120967626571655,"y":0.598870038986206},{"x":0.5120967626571655,"y":0.6200565099716187},{"x":0.5040322542190552,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5040322542190552,0.598870038986206,0.5120967626571655,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.598870038986206},{"x":0.4979838728904724,"y":0.598870038986206},{"x":0.4979838728904724,"y":0.6200565099716187},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.4717741906642914,0.598870038986206,0.4979838728904724,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.598870038986206},{"x":0.46370968222618103,"y":0.598870038986206},{"x":0.46370968222618103,"y":0.6200565099716187},{"x":0.4334677457809448,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لنگه","boundary":[0.4334677457809448,0.598870038986206,0.46370968222618103,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.598870038986206},{"x":0.4254032373428345,"y":0.598870038986206},{"x":0.4254032373428345,"y":0.6200565099716187},{"x":0.3911290466785431,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بطرف","boundary":[0.3911290466785431,0.598870038986206,0.4254032373428345,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.598870038986206},{"x":0.36895161867141724,"y":0.598870038986206},{"x":0.36895161867141724,"y":0.6200565099716187},{"x":0.31854838132858276,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.31854838132858276,0.598870038986206,0.36895161867141724,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.598870038986206},{"x":0.31854838132858276,"y":0.598870038986206},{"x":0.31854838132858276,"y":0.6200565099716187},{"x":0.3084677457809448,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3084677457809448,0.598870038986206,0.31854838132858276,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.598870038986206},{"x":0.30645161867141724,"y":0.598870038986206},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6200565099716187},{"x":0.2540322542190552,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روستای","boundary":[0.2540322542190552,0.598870038986206,0.30645161867141724,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.598870038986206},{"x":0.23991934955120087,"y":0.598870038986206},{"x":0.23991934955120087,"y":0.6200565099716187},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"موهاجیر","boundary":[0.17943547666072845,0.598870038986206,0.23991934955120087,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.598870038986206},{"x":0.17943547666072845,"y":0.598870038986206},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6200565099716187},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1713709682226181,0.598870038986206,0.17943547666072845,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15120968222618103,"y":0.598870038986206},{"x":0.1713709682226181,"y":0.598870038986206},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6200565099716187},{"x":0.15120968222618103,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.15120968222618103,0.598870038986206,0.1713709682226181,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.598870038986206},{"x":0.14314515888690948,"y":0.598870038986206},{"x":0.14314515888690948,"y":0.6200565099716187},{"x":0.125,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.125,0.598870038986206,0.14314515888690948,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11491935700178146,"y":0.598870038986206},{"x":0.12298387289047241,"y":0.598870038986206},{"x":0.12298387289047241,"y":0.6200565099716187},{"x":0.11491935700178146,"y":0.6200565099716187}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11491935700178146,0.598870038986206,0.12298387289047241,0.6200565099716187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6214689016342163},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6398305296897888},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضعیفی","boundary":[0.7560483813285828,0.6214689016342163,0.8044354915618896,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6214689016342163},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6398305296897888},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وهمکاران","boundary":[0.6754032373428345,0.6214689016342163,0.7439516186714172,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.6214689016342163},{"x":0.663306474685669,"y":0.6214689016342163},{"x":0.663306474685669,"y":0.6398305296897888},{"x":0.6229838728904724,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۴۳۲","boundary":[0.6229838728904724,0.6214689016342163,0.663306474685669,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6398305296897888},{"x":0.6189516186714172,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6189516186714172,0.6214689016342163,0.6270161271095276,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6398305296897888},{"x":0.5544354915618896,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرعباس","boundary":[0.5544354915618896,0.6214689016342163,0.6149193644523621,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6214689016342163},{"x":0.5322580933570862,"y":0.6214689016342163},{"x":0.5322580933570862,"y":0.6398305296897888},{"x":0.524193525314331,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.524193525314331,0.6214689016342163,0.5322580933570862,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.6214689016342163},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6214689016342163},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6398305296897888},{"x":0.44758063554763794,"y":0.6398305296897888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرخمیر","boundary":[0.44758063554763794,0.6214689016342163,0.5141128897666931,0.6398305296897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.6214689016342163},{"x":0.44556450843811035,"y":0.6214689016