هاریسون (بیماری های اعصاب) بیماری های عروق مغزی هاریسون (بیماری های اعصاب) بیماری های عروق مغزی

{"id":"3794835","title":"هاریسون (بیماری های اعصاب) بیماری های عروق مغزی","price":"۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۱۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fe667115d0e4f59f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fe667115d0e4f59f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fe667115d0e4f59f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fe667115d0e4f59f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fe667115d0e4f59f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786002385031","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">رییس انجمن مغز و اعصاب ایران می&zwnj;گوید: &laquo;هر ساله حدود 180 هزار نفر در ایران دچار یکی از انواع سکته مغزی می&zwnj;شوند.&raquo; در حال حاضر بیماری&zwnj;های عروق مغزی یکی از شایع&zwnj;ترین بیماری&zwnj;های سراسر جهان به حساب می&zwnj;آیند. کتاب هاریسون (بیماری های اعصاب) بیماری های عروق مغزی در سال 1396 توسط امیررضا نبی قدیم بناب ترجمه شد تا منبعی عالی برای مبارزه با این دسته از بیماری&zwnj;ها باشد. شما می&zwnj;توانید این مرجع ارزشمند را همین حالا از وبسایت بوکت تهیه و مطالعه کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در کتاب هاریسون (بیماری&zwnj;های اعصاب) می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتب هاریسون، مجموعه&zwnj;ای از کتب اصول طب داخلی است که در میان دانشجویان و اساتید حوزه پزشکی، از جایگاهی بلندمرتبه برخوردار است. کتابی که پیش روی شما قرار دارد، هاریسون (بیماری&zwnj;های اعصاب) بیماری&zwnj;های عروق مغزی، فصل 446 این مرجع قدرتمند است. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در این کتاب می&zwnj;خوانیم، شرح کاملی از بیماری&zwnj;های عروق مغزی، نحوه تعامل با این بیماران و آموزش شیوه&zwnj;های درمان آن است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نگاهی به فهرست کتاب هاریسون (بیماری&zwnj;های اعصاب) بیماری&zwnj;های عروق مغزی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای آنکه تصویر روشنی از محتوای این جلد از کتب اصول طب داخلی هاریسون داشته باشید، فهرست این کتاب را برای شما آماده کرده&zwnj;ایم.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برخورد با بیمار</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بیماری&zwnj;های عروق مغزی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">سکته مغزی ایسکمیک</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درمان سکته مغزی ایسکمیک حاد</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درمان پیشگیری اولیه و ثانویه سکته مغزی و </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">TIA</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درمان آترواسکلروز کاروتید</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خونریزی داخل جمجمه&zwnj;ای</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درمان: خونریزی داخل مغزی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنومالی&zwnj;های عروقی</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید علاوه بر مشاهده کامل فهرست در نسخه الکترونیکی کتاب، صفحات ابتدایی کتاب هاریسون (بیماری&zwnj;های اعصاب) را به&zwnj;صورت کاملاً رایگان از قسمت &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; تماشا کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">چه کسانی باید این کتاب را بخوانند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه کتاب هاریسون (بیماری&zwnj;های اعصاب) به تمام دانشجویان گروه علوم پزشکی پیشنهاد می&zwnj;شود. کتب اصول طب داخلی هاریسون به&zwnj;عنوان منابعی بی&zwnj;نظیر در کتابخانه بزرگ&zwnj;ترین اساتید دانشگاه و پزشکان سراسر جهان، می&zwnj;درخشند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نحوه دسترسی به سایر جلدهای کتب هاریسون</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">همانطور که اشاره شد، کتابی که پیش روی شما قرار دارد فقط برشی از مجموعه کامل کتب اصول طب داخلی هاریسون ویراست 2015 است. اگر مایلید سایر جلدهای این مجموعه ارزشمند را نیز تهیه و مطالعه کنید، کافی است در همین صفحه کمی پایین&zwnj;تر بروید و از قسمت &laquo;کتاب&zwnj;های مشابه&raquo; جلدهای دیگر این کتاب تخصصی را تماشا کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید و کرایه کتاب هاریسون (بیماری&zwnj;های اعصاب) از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای دسترسی و مطالعه تمامی کتب هاریسون، مای بوکت همراه شما است. در همین صفحه می&zwnj;توانید از میان گزینه&zwnj;های خرید نسخه ایبوک، کرایه </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">PDF</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> یا خرید نسخه فیزیکی یکی را انتخاب کنید. در صورت انتخاب گزینه نسخه الکترونیکی، به محض پرداخت هزینه، دسترسی شما به کتاب در پلتفرم مای بوکت فعال خواهد شد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">همچنین در نظر داشته باشید که با انتخاب &laquo;خرید نسخه فیزیکی&raquo;، نسخه ایبوک این کتاب نیز به&zwnj;صورت کاملاً رایگان به شما هدیه داده خواهد شد.</span>",""],"pages_count":"55","keywords":"null","token":"fe667115d0e4f59f","created_at":"2018-03-05 16:05:10","updated_at":"2022-08-09 15:52:49","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:31","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"از شما دعوت می‌کنیم برای خرید یا کرایه کتاب‌های اصول طب داخلی هاریسون از انتشارات تیمورزاده وارد این صفحه شوید.","meta_title":"خرید کتاب هاریسون (بیماری های اعصاب) بیماری های عروق مغزی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"354","title":"امیررضا نبی قدیم بناب","firstname":"امیررضا","lastname":"نبی قدیم بناب","token":"b381cfddbf770943","created_at":"2017-10-13 13:46:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"354","title":"امیررضا نبی قدیم بناب","firstname":"امیررضا","lastname":"نبی قدیم بناب","token":"b381cfddbf770943","created_at":"2017-10-13 13:46:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783523","file":"5a9d08469e6e04.36416404.pdf","book_id":"3794835","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 15:52:50","process_started_at":"2018-03-05 16:12:47","process_done_at":"2018-03-05 16:14:33","process_failed_at":null,"pages_count":"55","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f8a3ee0f21c56131daac77cb60c56e95c7c7fa26d36d56c551187b7bc7e4bbc55203d05e11bac546001ae300dfc5cfe085f0b6e2c27cfcc3b12429951ede6882","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"9829","title":"بیماری‌های اعصاب","token":"d8729e704f19af24","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"52","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"هاریسون-بیماری-های-اعصاب-بیماری-های-عروق-مغزی","urlify":"هاریسون-بیماری-های-اعصاب-بیماری-های-عروق-مغزی","pages_count_fa":"۵۵","authorTitle":"امیررضا نبی قدیم بناب","tocStr":"","url":"/preview/fe667115d0e4f59f/%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19