دانلود کتاب های انتشارات آوای نور دانلود کتاب های انتشارات آوای نور

کرامت-انسانی-در-حقوق-رسانه بازگشت

کرامت انسانی در حقوق رسانه

دکتر عباس اسدی , امیر سلمان پور ,
زوج-های-میان-فرهنگی بازگشت

زوج های میان فرهنگی

کیل دی کیلیان , تری ای کریس , بهرام مرادیان , سمیه گودرزی عدل ,
فارسی-عمومی-درسنامه-دانشگاهی بازگشت

فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

بهجت السادات حجازی , معصومه باقری , پوران علیپور , مهین دخت فرخ نیا ,
برنامه-درسی-قرن-21 بازگشت

برنامه درسی قرن 21

هایدی هیز جیکبز , محسن خادمی , محمدحسین زارع ,
راهبردهای-رشد-و-توسعه-فردی بازگشت

راهبردهای رشد و توسعه فردی

اکبر فرجی ارمکی , حمیدرضا خانپور هرسمی , دکتر محمدرضا عطوفی سلمانی ,
والدین-خردمند بازگشت

والدین خردمند

استر یودر استراهان , والاس ای دیکسون , برتون بنکس , ساسان طرزی , لیدا طرزی ,
تقویت-حافظه-و-تمرکز-کودک بازگشت

تقویت حافظه و تمرکز کودک

راضیه السادات میرحسینی , سجاد کارآمد ,
حقوق-مخاطبان-مطبوعات بازگشت

حقوق مخاطبان مطبوعات

دکتر عباس اسدی , رسول سلطانی سمیرمی ,
{"id":18,"title":"انتشارات آوای نور","manager":"سیدعلی محمد میر حسینی","shaba":"IR620610000000400806785248","bank_name":"شهر","description":"رقم فروش کتابهای چاپی 1.25 است","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"آوای نور","email":"avayenoor92@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7fad6c9a23733f91","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"djuzj4","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-08 17:21:01","updated_at":"2017-10-08 17:21:01","bazaar_credit":0,"description":"avayenoor92@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19