دانلود کتاب های علوم کامپیوتر دانلود کتاب های علوم کامپیوتر

رویکردهای نوین روش‌های طیفی در محاسبات علمی: نظریه و کاربردها

دکتر کورش پرند , دکتر محسن رزاقی , دکتر مهدی دلخوش , دکتر جمال امانی‌راد , محمدمهدی معیری ,

آموزش گام به گام SQL Server 2012

مهندس رامین مولاناپور , مهندس علیرضا کوچالی ,

حفاظت دیفرانسیل عددی: اصول و کاربردها

علی عباسیان اردکانی , گرهارد سیگلر , توحید سلیمانی اقدم , حسین کاظمی کارگر ,

آموزش گام به گام SharePoint Designer 2010&2013

مهندس رامین مولاناپور , مهندس محمدرضا مسگری ,

مدل‌های الکترونیکی

محراب سیمین , زهرا صحرایی ,

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری

علیرضا رعد شندی , فرزاد ممی زاده ,

برنامه نویسی کاربردی با Python

مائده حاجی آقا محسنی , سجاد ملکی ,

اصول و مبانی علوم داده‌ای با Microsoft SQL Server 2016

دکتر یعقوب فرجامی , مهندس محمد معین فاضلی ,

آموزش کاربردی CSS3 و HTML5

مهندس سید حسین اسدالهی , مهندس رضا میرزاده ,

مدیریت پایگاه داده

مهندس رامین مولاناپور , مهندس سلیمان محمدزاده ,

تشریح کامل طراحی دیجیتال(مدار منطقی)

دکتر محمد یعقوبی فر , مهندس کوروش آپرناک ,

خرید یا کرایه
cancel
19