دانلود کتاب های علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی دانلود کتاب های علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی

سیاست گذاری جنایی ایران در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با ارزیابی میدانی سازمان کنشگران اجرایی دخیل در موضوع سیاست گذاری جنایی ایران در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با ارزیابی میدانی سازمان کنشگران اجرایی دخیل در موضوع
در جمهوری اسلامی ایران، بیش از 10 کنشکر اجرایی برون سازمانی و درون سازمانی (از جمله ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، ذی حسابهای وزارت امور اقتصادی و د...

تحلیل واریانس و طرح آزمایشها تحلیل واریانس و طرح آزمایشها
بدون توضیحات

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی - جلد 1 بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی - جلد 1
موضوع کتابی که شما خواننده گران سنگ در پیش روی خود دارد، برخاسته از سوالات و پرسش هایی بوده که از دوران تحصیل و سپس فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی، ذهن نگارنده را تاکنون به خود مشغول کرده...

مجموعه مقالات همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی مجموعه مقالات همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
بدون توضیحات

مجموعه مقالات همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی

دکترمیترا عظیمی , دکترعلی اکبر تاج مزینانی ,
سه رساله در اعجاز قرآن کریم: در زمینۀ مطالعات قرآنی و نقد ادبی سه رساله در اعجاز قرآن کریم: در زمینۀ مطالعات قرآنی و نقد ادبی
یکی از نظرات مهمی که همواره در میان علما و دانشمندان علوم قرآنی مورد توجه بوده است، بحث دربارۀ اعجاز قرآن کریم است. در نخستین قرون اسلامی، از قرن اول تا پایان قرن سوم هجری، تقریباً کتابی که به‌طور مست...

سه رساله در اعجاز قرآن کریم: در زمینۀ مطالعات قرآنی و نقد ادبی

مهندس مریم اکبری , ابوسلیمان خطابی , عبدالقاهر جرجانی , ابوالحسن رمانی , دکتر کاظم دزفولیان ,
اصول آمار زیستی – جلد دوم اصول آمار زیستی – جلد دوم
بدون توضیحات

مجموعه مقالات همایش پول و توسعه مجموعه مقالات همایش پول و توسعه
بدون توضیحات

مجموعه مقالات همایش پول و توسعه

دکتر علی فریدزاد , دکتر علی نصیری اقدم ,
اقتصاد در مدیریت جلد اول اقتصاد در مدیریت جلد اول
بدون توضیحات

اقتصاد در مدیریت جلد اول

جیمز پاپاس ٬یوجین بریگام , على اصغر موسوى الغرورى ,
اعداد مختلط و هندسه اعداد مختلط و هندسه
بدون توضیحات

اعداد مختلط و هندسه

لیانگ -شین هان , محمد بهفروزى ,
نخستین درس در توپولوژی جبری نخستین درس در توپولوژی جبری
بدون توضیحات

نخستین درس در توپولوژی جبری

بنوی کومار لاهیری , شهرام رضاپور ,
قرآن و علوم جدید: تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی چند ترجمه قرآن و علوم جدید: تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی چند ترجمه
یکی از جنبه های اعجاز قرآن که در دهه های اخیر مطرح شده «اعجاز علمی» است که در آن شماری از آیات قرآن با حقایق و تیوری های جدید علمی مرتبط دانسته می شوند. پژوهشگران و متفکران مسلمان دیدگاههای مختلفی در ...

مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش ها مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش ها
بدون توضیحات

مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش ها

دکترعباس شاکری , دکترفرشاد مومنی , دکترعبدالرسول قاسمی ,
استنباط آماری (جلد اول) - ویرایش دوم استنباط آماری (جلد اول) - ویرایش دوم
کتاب پیش رو نتیجه‌ی تجربه‌ی سی سال تدریس دکتر پارسیان در دوره های کارشناسی ارشد آمار در دانشگاه های شیراز، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و تهران است. این کتاب شامل 6 فصل است که فصل نخست مقدماتی است و مطا...


خرید یا کرایه
cancel
19